Split Online Congres CIVIELE ASPECTEN VAN DE EIGEN WONING IN DE ECHTSCHEIDING MR. DR. E.W.J. EBBEN MAART 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "12-03- 2014. Split Online Congres CIVIELE ASPECTEN VAN DE EIGEN WONING IN DE ECHTSCHEIDING MR. DR. E.W.J. EBBEN MAART 2014"

Transcriptie

1 Split Online Congres CIVIELE ASPECTEN VAN DE EIGEN WONING IN DE ECHTSCHEIDING MR. DR. E.W.J. EBBEN MAART 2014 HUWELIJK ZONDER HUWELIJKSVOORWAARDEN GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN BOEDELMENGING OPVOLGING ONDER ALGEMENE TITEL MAAR WEL BEPERKT: SCHULDEN - > ALLEEN VERHAAL GEEN AANSPRAKELIJKHEID DRAAGPLICHT VOOR DE SCHULDEN TIJDENS HUWELIJK HALF - HALF TENZIJ KOSTEN VAN DE HUISHOUDING DIE NAAR VERHOUDING VAN 1: 84 LID 1 TENZIJ BIJ HV OF SCHRIFTELIJKE OVK AFGEWEKEN IS (LID 3) 1

2 OVER VERGOEDING VAN SCHEEF BETAALDE KOSTEN VAN DE HUISHOUDING IS VEEL TE DOEN VERGELIJK: - HR 22 MEI 1987, NJ 1988, 231 (RIDDER TE VOET) - HR 29 MAART 1994, NJ (REUMATOLOOG) - RB ALMELO 31 OKTOBER 2012, BY HOF ARNHEM 20 DECEMBER 2012, BZ0618 NA DE ECHTSCHEIDING BLIJFT DE DRAAGPLICHT VOOR DE SCHULDEN IN BEGINSEL HALF HALF TOT DE ONTBINDING VAN DE GEMEENSCHAP DAN TREEDT ART. 1: 102 IN WERKING DE UITBREIDING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE DOOR DE ANDER AANGEGANE GEMEENSCHAPSSCHULDEN HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MAAR BEPERKT VERHAAL! BIJ DE ECHTSCHEIDING DIENT OOK DE ONDERLINGE DRAAGPLICHT VOOR DE SCHULDEN TE WORDEN GEREGELD VOOR WAT DE WONING BETREFT: WIE NEEMT DE WONING OVER? WAT GEBEURT MET OVERWAARDE/RESTSCHULD (FINANCIERING) LET OP VERZEKERINGEN OF SPAARDELEN AANSPRAKELIJKHEID JEGENS DE BANK BLIJFT GELIJK LET OP ONTSLAG UIT DE HOOFDELIJKHEID 2

3 WAT DE VERDELING ZELF BETREFT ART. 1: 100 IN BEGINSEL BIJ HELFTEN TENZIJ: - VERKNOCHTHEID - ANDERS DAN BIJ HELFTEN VERKNOCHTHEID ART. 1: 94 LID 3 VOOR ZOVER DIE VERKNOCHTHEID ZICH DAARTEGEN NIET VERZET GRADEN VAN VERKNOCHTHEID VAN LICHT NAAR ZWAAR ZWAARSTE VORM: VERGOEDING VOOR IMMATERIELE SCHADE HR 3 NOVEMBER 2006, AX8834 (WHIPLASH) VERKNOCHTHEID VAN SCHULDEN WAS TOT VOOR KORT ONBEKEND BIJV: HOF DEN HAAG 16 MEI 2012, BY5017 MAAR NAAR AANLEIDING VAN HR 30 MAART 2012, BV1749 HEEFT HOF AMSTERDAM 14 MEI 2013 CA1866 NA VERWIJZING DAT WEL MOGELIJK GEACHT MIJNS INZIENS TEN ONRECHTE LET OP: HUWELIJK IS GEVAARZETTING! 3

4 VERDELING ANDERS DAN BIJ HELFTEN IS MOGELIJK IN EXTREME OMSTANDIGHEDEN ZOALS HR 7 DECEMBER 1990, NJ 1991, 593 (MOORDHUWELIJK) DAN GRIJPT DE AANVULLENDE WERKING VAN DE REDELIJKHEID EN DE BILLIJKHEID IN EN GEBIEDT EEN ANDERE VERDELING DAN BIJ HELFTEN RB MAASTRICHT 26 SEPTEMBER 2012, BX9399 NOCH VAN VERKNOCHTHEID, NOCH VAN VERDELING ANDERS DAN HALF- HALF ZAL BIJ DE EIGEN WONING IN DE REGEL SPRAKE ZIJN VERDELING VAN DE WONING IS EEN IN BEGINSEL VORMVRIJE RECHTSHANDELING ART. 3: 182 OPHEFFING VAN DE ONVERDEELDHEID VOOR TENMINSTE EEN GOED TEN OPZICHTE VAN TENMINSTE EEN DEELGENOOT VOOR HUWELIJKSGEMEENSCHAP 3: 189 PAS MOGELIJK NA ONTBINDING KAN DUS BIJ ECHTSCHEIDINGSCONVENANT OP VOORWAARDE VAN ONTBINDING VAN DE GEMEENSCHAP DOOR INDIENING VAN EEN ECHTSCHEIDINGSVERZOEK ART. 1: 99 LID 1 B TOEDELING AAN EEN VAN DE ECHTGENOTEN DIENT GEVOLGD TE WORDEN DOOR LEVERING CONFORM DE VOOR REGISTERGOEDEREN VOORGESCHREVEN WIJZE ART. 3: 89 NOTARIELE AKTE EN INSCHRIJVING DAARVAN IN DE OPENBARE REGISTERS (KADASTER) MEESTAL IS VOOR FINANCIERING VAN DE OVERNAME VAN DE HELFT VAN DE ANDER (EN EVENTUELE OVERWAARDE) EEN HYPOTHECAIRE GELDLENING NODIG DAARVOOR GELDEM PER 1 JANUARI 2013 NIEUWE (STRENGERE) REGELS BIJ BANKEN (GEDRAGSCODE HYPOTHECAIRE FINANCIERINGEN 4

5 MEN KAN DAARDOOR MINDER LENEN OOK IS NIEUW DAT BIJ NIEUWE HYPOTHECAIRE GELDLENINGEN EEN INGEBOUWDE ANUATAIRE AFLOSSING VOORWAARDE IS VOOR HYPOTHEEKRENTE- AFTREK ZIE DAARVOOR DE WEBINAR EIGEN WONING IN DE ECHTSCHEIDING FISCAAL OVERNEMEN VAN DE WONING IS VEEL MOEILIJKER GEWORDEN LET STEEDS OP DE KEW / BEW /BEW EN ANDERE VERZEKERINGEN (EN DE WAARDE DAARVAN!) LET OOK OP DE VERHUISREGELING IN DE WET IB NA DE ECHTSCHEIDING EN DE ONTBINDING VAN DE GEMEENSCHAP HOUDEN PARTIJEN DE WONING IN HET VERVOLG IN EEN EENVOUDIGE GEMEENSCHAP TITEL 3.7 ART. 3: 168 GEBRUIKSREGELING / VERGOEDING ONDERHOUD BEHEREN EN BESCHIKKEN VERDELING PEILDATUM! PEILDATUM WAARDERING WONING WAARDE IN BEGINSEL PER DATUM FEITELIJKE VERDELING HR 26 OKTOBER 2001, NJ 2002, 93 (LINDNER/MANNAERTS) LET OP: HR 8 FEBRUARI 2013, BY4279 VOEGT DAARAAN TOE FEITELIJKE VERDELING IS NOG GEEN OVEREENSTEMMING OVER FINANCIELE GEVOLGEN VAN DE VERDELING PP KUNNEN ANDERE DATUM KIEZEN OGV R&B KAN ANDERE DATUM AANGEWEZEN ZIJ HR 13 FEBRUARI 2004, NJ 2004, 653 (AGRARISCH BEDRIJF) 5

6 RECENTELIJK: HOF DEN HAAG 5 JUNI 2012, BX0451 (WONING EN INBOEDEL) ALS RECHTBANK WONING TOEDEELT, DAN TIJDSTIP VAN WAARDERING DATUM VAN DIE UITSPRAAK STAAT WAARDE PER DIE DATUM NIET VAST: DESKUNDIGEN TENZIJ NOG IN ONDERLING OVERLEG ANDERS BIJ STRIJD OVER TOEDELING: 3: 178 VERDELING VORDEREN DAT KAN ALTIJD, OOK ALS ER GEEN STRIJD IS HR 19 DECEMBER 1958, NJ 1959, 129 BIJ EEN BEROEP OP 3: 185 (ADIUDICATIO) ZAL WEL GEPROBEERD MOETEN ZIJN OM IN ONDERLING OVERLEG TOT EEN VERDELING TE KOMEN WAT KAN DE RECHTER DOEN? VERDELEN OF WIJZE VAN VERDELING VASTSTELLEN OF PP NAAR NOTARIS VERWIJZEN OM DAAR TE PROBEREN OVEREENSTEMMING TE BEREIKEN (COMPARITIE OP AFSTAND) NOTARIS HEEFT GEEN MACHTSMIDDEL GEEN OVEREENSTEMMING: PROCES VERBAAL VAN NON- VERENIGING (NIET VOOR DE RECHTER) RECHTER KAN BIJ VOORTZETTING PROCEDURE WEER NAAR ANDERE NOTARIS VERWIJZEN MAAR DAT HEEFT MEESTAL WEINIG ZIN ALS RECHTER BESLIST IS HIJ NIET GEBONDEN AAN WAT PP VORDEREN HR 17 APRIL 1998, NJ 1990, 550 DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID 6

7 ALS RECHTER WIJZE VAN VERDELING GELAST IS DAT EEN OBLIGATOIRE UITSPRAAK WAARNA NOG LEVERING EX 3: 186 NODIG IS HR 27 OKTOBER 1995, NJ 1998, 191 DIE UITSPRAAK LEENT ZICH VOOR REELE EXECUTIE 3: 300 INDIEN GEVORDERD! LET OP: BIJ 3: 185 VORDEREN ALS VOLGT PRIMAIR VORDEREN DAT VONNIS IN PLAATS VAN VERDELING KOMT SECUNDAIR DAT VONNIS VOOR DE AKTE VAN VERDELING IN DE PLAATS KOMT (CONCEPT NOTARIELE AKTE MEE AANLEVEREN) MEER SECUNDAIR DAT EEN DWANGVERTEGENWOORDIGER WORDT BENOEMD DIE DE PLAATS VAN DE WEIGERACHTIGE DEELGENOOT INNEEMT MEEST SUBSIDIAIR DAT WEIGERACHTIGE DEELGENOOT OP STRAAFE VAN DWANGSOM WORDT VEROORDEELD MEE TE WERKEN AAN LEVERING WONING BENOEMING ONZIJDIGE PERSOON 3: 181 WEINIG ZINVOL WEIGERACHTIGE DEELGENOOT KAN DIE OPZIJ ZETTEN RECHTER KAN OOK GOEDERENRECHTELIJK UITSRPAAK DOEN DOOR WONING AAN EEN TOE TE DELEN DAT IS 3: 17 LID 1 E EEN INSCHRIJFBAAR FEIT ER MOET DAN WEL GEEN GEWOON RECHTSMIDDEL MEER OPENSTAAN NIET NODIG INDIEN UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD MAAR LET OP HR 19 FEBRUARI 1999, NJ 1999, 367 OD! 7

8 NORMAAL GESPROKEN KAN DE RECHTER OOK BEIDE ECHTGENOTEN EEN DEEL VAN EEN GOED TOEDELEN MAAR BIJ DE WONING IS DAT NIET MOGELIJK HIJ KAN TOEDELEN TEGEN UITKERING VAN HELFT VAN DE OVERWAARDE AAN DE ANDER OF TEGENWOORDIG: TEGEN BETALING DOOR DE ANDER VAN DE HELFT VAN DE RESTSCHULD! BEVEL TOT VERKOOP AAN EEN DERDE MET VERDELING VAN DE OPBRENGST IS OOK MOGELIJK MAAR LIGT NIET VOOR DE HAND HR 12 FEBRUASRI 1999, NJ 1999, 551 3: 185 GEEFT DE RECHTER DE MOGELIJKHEID OM VOORWAARDEN EN TERMIJNEN TE STELLEN 3: 196 SPEELT HIER HET IS EEN VERDELING EN VAN AANVAARDING TEN EIGEN BATE OF SCHADE IS GEEN SPRAKE 3: 197 EN 198 SPELEN DAN OOK HIERVAN ZAL ECHTER ZELDEN SPRAKE ZIJN WANNEER PP HUWELIJKSVOORWAARDEN HEBBEN ZAL DE WONING EIGENDOM ZIJN VAN EEN VAN PP ZODAT VERDELING DAARVAN NIET AAN DE ORDE IS WANNEER ER SPRAKE IS VAN EEN ZGN PERIODIEK VERREKENBEDING KAN HET ZIJN DAT OVERGESPAARD TE VERREKENEN INKOMEN IN DE WONING IS GEINVESTEERD DAT LEIDT TOT EEN VERGOEDINGSRECHT 8

9 DIE VERGOEDINGSVORDERING ZAL STEEDS EEN PERCENTAGE VAN DE WAARDE VAN DE WONING ROND DE ECHTSCHEIDING ZIJN PERIODIEKE VERREKENBEDINGEN GEVEN IMMERS OOK AANSPRAAK OP DE WAARDE VAN DATGENE WAARIN IS GEINVESTEERD (VERBINTENISRECHTELIJKE GEMEENSCHAP) DAT KAN TOT INTERESSANTE EN INGEWIKKELDE KWESTIES AANLEIDING GEVEN OOK IS HET MOGELIJK DAT ECHTGENOTEN LOS VAN HET PERIODIEKE VERREKENBEDING GELD VAN DE EEN GEINVESTEERD HEBBEN IN DE WONING VAN DE ANDER DAN IS VAN BELANG WANNEER DAT IS GEBEURD VOOR 1 JANUARI 2012 BESTAAT EEN NOMINAAL VERGOEDINGSRECHT VANAF DAT MOMENT WERKT ART. 1: 87 LID 1 EN IS ER EEN ECONOMISCHE DEELGERECHTIGDHEID (BELEGGINGSLEER) Vragen? DR- EBBEN.NL

DE DIRECTEUR- GROOTAANDEELHOUDER EN ECHTSCHEIDING DOOR MR. AGNES A.C. SPOORMANS JANUARI 2008, RUSSELL ADVOCATEN B.V.

DE DIRECTEUR- GROOTAANDEELHOUDER EN ECHTSCHEIDING DOOR MR. AGNES A.C. SPOORMANS JANUARI 2008, RUSSELL ADVOCATEN B.V. DE DIRECTEUR- GROOTAANDEELHOUDER EN ECHTSCHEIDING DOOR MR. AGNES A.C. SPOORMANS JANUARI 2008, RUSSELL ADVOCATEN B.V. Inleiding Werk en privé zijn vaak moeilijk te scheiden. Sommige mensen lijken wel getrouwd

Nadere informatie

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen'

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen' Voorbeeld samenlevingscontract met verblijvingsbeding Dit samenlevingscontract is slechts een voorbeeld. U mag de inhoud van de overeenkomst natuurlijk inrichten zoals u wilt. Let op: als er sprake is

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT. De ondergetekenden: A, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de man

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT. De ondergetekenden: A, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de man ECHTSCHEIDINGSCONVENANT De ondergetekenden: A, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de man en B, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de vrouw; IN AANMERKING NEMENDE:? dat

Nadere informatie

SCHEIDEN ZONDER GEDOE

SCHEIDEN ZONDER GEDOE SCHEIDEN ZONDER GEDOE Wat regelt ScheidingsProfs voor u? 5.1 Het gemeenschappelijk vermogen 5.1 HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN EN DE PEILDATUM Voordat het gemeenschappelijk vermogen verdeeld kan worden,

Nadere informatie

Mei 2013. Mr. H.A. Stein

Mei 2013. Mr. H.A. Stein Mei 2013 Mr. H.A. Stein mr. H.A. Stein, Breda, 2013 NUR 822 c:\users\toon\documents\publicaties\beslag-rapport(pub).rtf - 4 november 2013 -- 2 - I. Individualisering verhaalsobject Blokkeren beschikkingsmacht

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Voor vragen of opmerkingen over deze uitgave kunt u zich wenden tot de samensteller: ruben.stam@chello.nl.

Voor vragen of opmerkingen over deze uitgave kunt u zich wenden tot de samensteller: ruben.stam@chello.nl. Reproductie toegestaan Deze uitgave mag in zijn geheel worden vermenigvuldigd, worden verspreid via e-mail of internet, dit laatste bijvoorbeeld door plaatsing op een (eigen) internetsite. Voor vragen

Nadere informatie

OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK ENKELE BELANGRIJKE ARRESTEN VAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN (1984-1986) *

OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK ENKELE BELANGRIJKE ARRESTEN VAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN (1984-1986) * OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK ENKELE BELANGRIJKE ARRESTEN VAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN (1984-1986) * door DE AFDELING BURGERLIJK RECHT VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN INHOUD Hoofdstuk I PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Nadere informatie

Faillissementsrichtlijnen 2012

Faillissementsrichtlijnen 2012 Faillissementsrichtlijnen 2012 Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling Aruba - Curaçao - Bonaire - Sint Maarten - Sint Eustatius - Saba INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

FP 2011-03 Pensioen, scheiding en fiscus Inleiding De civiele regeling: Wet VPS Fiscale aspecten verevening

FP 2011-03 Pensioen, scheiding en fiscus Inleiding De civiele regeling: Wet VPS Fiscale aspecten verevening FP 2011-03 Pensioen, scheiding en fiscus Inleiding Bij een echtscheiding moet het gemeenschappelijk vermogen worden verdeeld. Dit is voor pensioenen in een aparte wet geregeld: de Wet verevening pensioenrechten

Nadere informatie

3 Risico-overgang bij de koop van een woning

3 Risico-overgang bij de koop van een woning 3 Risico-overgang bij de koop van een woning Van: Aan: Vorm: M.E.L. Fikkers A.K. Zirar Memorie van grieven OPDRACHT De Rechtbank Den Haag heeft op 3 oktober 2010 vonnis gewezen in de zaak Joppensz/Van

Nadere informatie

JZ Journaal ASR Juridische Zaken december 2010

JZ Journaal ASR Juridische Zaken december 2010 JZ Journaal ASR Juridische Zaken december 2010 Voorwoord In dit laatste JZ Journaal van 2010 besteden wij uitgebreid aandacht aan het wetsvoorstel huwelijksvermogensrecht en de gevolgen daarvan voor verzekeringen.

Nadere informatie

F. Oostlander Smeets Advocaten

F. Oostlander Smeets Advocaten 86 Ondernemingsrecht «JIN» Jurisprudentie in Nederland mei 2015, afl. 4 566 deskundigenbericht en de eindnota worden deze door de griffier in kopie naar de procespartijen gezonden. Zij krijgen daarbij

Nadere informatie

De ontruimingsbescherming nader

De ontruimingsbescherming nader De ontruimingsbescherming nader bezien mw.mr. J.M. de Bruin * 1.Inleiding Aanleiding voor dit artikel zijn twee recente uitspraken over de ontruimingsbescherming van art. 7:230a BW. De eerste is die van

Nadere informatie

Uitwinnen van zekerheden

Uitwinnen van zekerheden Uitwinnen van zekerheden EEn aantal praktische aandachtspunten Mr. J. DE BOnt het belang van zekerheden in onzekere tijden is groot. Enerzijds geeft het kredietnemers mogelijkheden om geld te blijven lenen

Nadere informatie

Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series

Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Annotatie onder HR 19 december 2008, LJN BG1816 M.L. Tuil Published in JBPr 2009, 13 Universitair docent, Rotterdam Institute of Private Law, Erasmus

Nadere informatie

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht ARTIKELEN PRAKTIJK Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht 1 Inleiding Ondernemingen die wat betreft een onderdeel van hun business een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben en overwegen om

Nadere informatie

Curaçao. Wijzigingen Burgerlijk Wetboek. Januari 2012

Curaçao. Wijzigingen Burgerlijk Wetboek. Januari 2012 Wijzigingen Burgerlijk Wetboek Op 1 januari 2012 is een dertiental landsverordeningen voor van kracht geworden, waarmee een tweede fase in het project tot invoering van een nieuw burgerlijk wetboek op

Nadere informatie

Huurkoop of Duurkoop?

Huurkoop of Duurkoop? Huurkoop of Duurkoop? KAN DE AANDELENLEASEOVEREENKOMST WORDEN GEKWALIFICEERD ALS HUURKOOP? Frank Jaspers (OUNL) en Kasper Krzeminski (EUR) 1 INLEIDING Eind jaren negentig maakte de Nederlandse economie

Nadere informatie

Wetingang: Art. 2:195 BW Brondocument: Rb. Midden-Nederland, 16-10-2013, nr C/16/350365 / HA RK 13-226

Wetingang: Art. 2:195 BW Brondocument: Rb. Midden-Nederland, 16-10-2013, nr C/16/350365 / HA RK 13-226 RO 2014/10: Blokkeringsregeling. Kan de curator verzoeken om terzijde stelling van een statutaire blokkeringsbepaling (aanbiedingsregeling) op gron... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

Huurkoop onroerende zaken & het (concept) wetsvoorstel consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening

Huurkoop onroerende zaken & het (concept) wetsvoorstel consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening Huurkoop onroerende zaken & het (concept) wetsvoorstel consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening Cornélie Arnouts (MRE 2011-2013) interne begeleider (Boekel De Nerée): prof. mr. Aart

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap In dit informatieblad kunt u lezen wat curatele, bewind en mentorschap betekenen en wanneer die maatregelen kunnen worden genomen. In paragraaf 2 zijn de maatregelen beknopt

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 3 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME

MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 3 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 3 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME ALGEMEEN Het algemeen deel van het vermogensrecht bestaat uit twee boeken, Boek 3 (vermogensrecht in het algemeen) en Boek 4 (erfrecht).

Nadere informatie

CofaceAntergamma en onoverdraagbaarheidsbedingen: HR 21 maart 2014, ECIJ:NL:HR:2014:682 Maandblad voor Ve... Page 1 of 18 B^TIJDSCHRIFTEN

CofaceAntergamma en onoverdraagbaarheidsbedingen: HR 21 maart 2014, ECIJ:NL:HR:2014:682 Maandblad voor Ve... Page 1 of 18 B^TIJDSCHRIFTEN CofaceAntergamma en onoverdraagbaarheidsbedingen: HR 21 maart 2014, ECIJ:NL:HR:2014:682 Maandblad voor Ve... Page 1 of 18 B^TIJDSCHRIFTEN DOl: 10.5553/MvV/157457672014024006002 Coface/Intergamma en onoverdraagbaarheidsbedingen:

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015

Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015 Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015 Het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg, gezien het collegevoorstel Beleidsregels,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q))

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) versie 1 juli 2004 AV2006 Argenta, bijkantoor Nederland Pagina 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I DEFINITIES EN BEGRIPPEN...3 ARTIKEL 1 DEFINITIES

Nadere informatie

Wat betekent het faillissement voor u?

Wat betekent het faillissement voor u? 1 Wat betekent het faillissement voor u? U bent persoonlijk failliet verklaard. In dit informatie-vel kunt u algemene informatie vinden over: 1. Wat houdt een faillissement in; 2. Hoger beroep of verzet

Nadere informatie