Paramedische Zorg Wij zijn er voor ú

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Paramedische Zorg 2014. Wij zijn er voor ú"

Transcriptie

1 Paramedische Zorg 2014 Wij zijn er voor ú

2 Paramedische Zorg 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt Met deze brochure informeren wij u over onze uitgebreide vergoedingsmogelijkheden voor paramedische zorg en wanneer u daarvoor in aanmerking komt. Deze brochure maakt onderdeel uit van de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend. Raadpleeg altijd uw polisvoorwaarden. Wat is paramedische zorg? Onder paramedische zorg valt hulp door onder andere fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar/Mensendieck, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten. Kwaliteit Wij hebben met een grote groep paramedische zorgverleners goede afspraken gemaakt over de kwaliteit, toegankelijkheid en klantgerichtheid van de zorg. Ook betalen wij deze zorgverleners rechtstreeks voor de zorg waarvoor u verzekerd bent. U krijgt dus geen rekeningen en hoeft niets voor te schieten. Deze afspraken zijn vast gelegd in een contract. Wilt u weten met welke para medische zorgverleners bij u in de buurt wij een contract hebben? Gebruik dan de Zorgzoeker op of neem contact met ons op. Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde paramedische zorgverleners Het is belangrijk dat uw paramedische zorgverlener een contract met ons heeft. Voor behandelingen die gegeven worden door een niet door ons gecontracteerde zorgverlener heeft u, afhankelijk van de door u afgesloten polis, recht op een lagere vergoeding. Deze lagere vergoeding kunt u vinden in het Overzicht Vergoedingen Basisprestaties Paramedische Zorg voor niet gecontracteerde zorg (zie pagina 11 en 12). Bij deze niet-gecontracteerde paramedische zorgverleners kunnen wij de toegankelijkheid, veiligheid en kwaliteit van de zorg niet garanderen. 2

3 Fysiotherapie en Oefentherapie Fysiotherapeuten en oefentherapeuten worden bij zeer uiteenlopende gezondheidsproblemen geraadpleegd. Vaak gaat het om klachten waarbij de nek, de arm of de lage rug een rol spelen. De oefentherapeut Cesar/Mensendieck leert u oefeningen om de klachten te verminderen. U leert tijdens de activiteiten van alledag op een goede manier met de klachten om te gaan. De oefentherapeut begeleidt u in het vinden van een evenwicht tussen wat u doet en wat uw lichaam aankan. U leert optimaal gebruik te maken van uw eigen mogelijkheden, zodat u ook op lange termijn baat heeft bij de behandeling. Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt of behandelt klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, bijvoorbeeld bij nek- en rugklachten en sportblessures. Ook bij problemen die te maken hebben met de ontwikkeling bij kinderen, incontinentie, oedeem, reuma of Parkinson kan fysiotherapie zinvol zijn. Over PlusPraktijken PlusPraktijken zijn fysio- en oefentherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stapje verder gaan. Met bijvoorbeeld aanvullende programma s, of met het inzichtelijk maken van de kwaliteit. Zo kan elke PlusPraktijk eenvoudig met andere praktijken vergeleken worden. Bij de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen van de klachten en het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht. Andere voordelen van een PlusPraktijk zijn de bereikbaarheid, de openingstijden en de korte wachttijd. Samenwerking Vaak werken de zorgverleners van een PlusPraktijk ook samen met bijvoorbeeld diëtisten of artsen in ziekenhuizen, omdat sommige klachten een brede aanpak nodig hebben. Hogere vergoeding Wij vinden het belangrijk dat meer fysio- en oefentherapeuten hun praktijk omvormen naar een PlusPraktijk. Om dat te stimuleren, krijgen PlusPraktijken van ons een hogere vergoeding voor hun werkzaamheden dan andere praktijken. Zo leveren wij een bijdrage aan meer kwaliteit in de fysio- en oefentherapie. Wilt u zich laten behandelen in een PlusPraktijk? Gebruik dan de Zorgzoeker op of neem contact met ons op. Wat wordt er vergoed vanuit de basisverzekering? De vergoeding vanuit de basisverzekering beperkt zich tot situaties zoals hieronder genoemd. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan is in de basisverzekering, zoals die voor iedereen in Nederland geldt, een vergoeding opgenomen van maximaal 9 behandelingen per aandoening per kalenderjaar door een fysiotherapeut, geregistreerde kinderfysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieck. Als u na deze 9 behandelingen nog steeds last heeft van de aandoening, vergoeden wij maximaal 9 extra behandelingen als dit medisch noodzakelijk is. In totaal vergoeden wij voor kinderen tot 18 jaar dus maximaal 18 behandelingen. Bij aandoeningen die op een door de minister van VWS vastgestelde lijst staan (bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering op pagina 13 en 14), heeft u recht op vergoeding van alle noodzakelijke zorg. U heeft dan wel een verklaring nodig van de verwijzer (een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist). Met deze verklaring kunnen wij vaststellen of u vanuit de basisverzekering recht heeft op vergoeding van de kosten van fysiotherapie of oefentherapie. 3

4 Bent u 18 jaar of ouder? Dan heeft u alleen bij aandoeningen die op een door de minister van VWS vastgestelde lijst staan (bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering op pagina 13 en 14) recht op vergoeding van de 21e en daaropvolgende behandelingen door een fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieck. U heeft wel een verklaring nodig van de verwijzer (een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist). Met deze verklaring kunnen wij vaststellen of u vanuit de basisverzekering recht heeft op vergoeding van de kosten van fysiotherapie of oefentherapie. Bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie Bent u 18 jaar of ouder en is er sprake van urine-incontinentie? Dan kunt u zich laten behandelen met bekkenfysiotherapie. U heeft recht op vergoeding van de eerste 9 behandelingen door een bekkenfysiotherapeut. U heeft wel een verklaring nodig van de verwijzer (een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist). Met deze verklaring kunnen wij vaststellen of u vanuit de basisverzekering recht heeft op vergoeding van de kosten van fysiotherapie of oefentherapie. Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering Om deze beperkte vergoedingen vanuit de basisverzekering uit te breiden bieden wij u een ruime dekking van fysiotherapie en oefentherapie aan in onze aanvullende verzekeringen. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering heeft u recht op vergoeding van een aantal extra behandelingen. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden op onze website of neem contact met ons op. 4

5 Toelichting fysiotherapie en oefentherapie Verwijzing en directe toegang Wij vergoeden alleen de door paramedici geboden zorg als u in het bezit bent van een verklaring van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. In sommige gevallen heeft u geen verklaring nodig voor een vergoeding. Met een aantal gecontracteerde fysiotherapeuten en oefentherapeuten hebben wij namelijk afspraken gemaakt over directe toegankelijkheid: deze fysiotherapeuten en oefentherapeuten kunnen u bij een aandoening die niet voorkomt op de door de minister van VWS vastgestelde lijst behandelen zonder verwijzing. Dit noemen wij DTF of DTO (Directe Toegang Fysiotherapie/Oefentherapie). Wij vergoeden de zorg dan volgens uw polisvoorwaarden. Let u er wel op dat bij DTF of DTO de screening als 1 behandeling en de intake en onderzoek na deze screening ook als 1 behandeling geldt. Bij DTF door een PlusPraktijk geldt de screening en de intake en het onderzoek na deze screening maar als 1 behandeling. Indien u aan huis behandeld moet worden, dient er altijd een verklaring van de verwijzer aan de behandeling ten grondslag te liggen. Screening en/of de intake/onderzoek na screening worden bij aan huisbehandeling niet door ons vergoed. Bij een aandoening die wordt vergoed vanuit de basisverzekering is een verklaring van de verwijzer altijd noodzakelijk. Heeft u klachten of twijfelt u over de oorzaak van de klachten? Dan adviseren wij u om eerst naar uw huisarts te gaan. Zoekt u een fysiotherapeut of oefentherapeut bij u in de buurt waar u rechtstreeks terecht kunt? Gebruik dan de Zorgzoeker op of neem contact met ons op. Laat u zich behandelen door een niet door ons gecontracteerde fysiotherapeut of oefentherapeut? Dan moet u altijd in het bezit zijn van een verklaring van de verwijzer (een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist). Deze verklaring hebben wij nodig om vast te kunnen stellen of u recht heeft op vergoeding van de kosten van fysiotherapie en/of oefentherapie vanuit de basisverzekering. Op deze verklaring moet het volgende vermeld staan: de medische diagnose van de verwijzer diagnosecode ingevuld door de behandelend therapeut naam en praktijkadres van de behandelend therapeut Gaat u wel rechtstreeks, dus zonder verklaring van de verwijzer, naar een niet door ons gecontracteerde fysio- of oefentherapeut? Dan komen uw behandelingen niet voor vergoeding in aanmerking. Om uw declaratie van een therapeut waarmee wij geen contract hebben in behandeling te kunnen nemen moet het volgende minimaal op de nota vermeld staan: zorgverlener gegevens (naam + agbcode, praktijk naam + agbcode, adres praktijk) verzekerden gegevens (voorletter(s), achternaam, geboortedatum, adres, verzekerde nummer, BSN) factuurgegevens (factuurnummer, factuurdatum) declaratiegegevens (behandeldatum, diagnosecode, indicatiecode, prestatiecode, omschrijving geleverde zorg, uitvoerder, bedrag) Behandelingen Volgens de NZa, de regelgever in deze, is een zitting een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt voor één of meer indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt. Dit is ongeacht de inhoud van de behandeling en de tijdsduur van de behandeling. Voorwaarde voor vergoeding van de behandeling fysiotherapie of oefentherapie is dat de behandeling individueel heeft plaatsgevonden. Bij de bepaling van het maximum aantal te vergoeden behandelingen tellen alle prestaties fysiotherapie en oefentherapie (met uitzondering van de 5

6 toeslagen voor behandeling aan huis en/of inrichting) voor 1 behandeling mee. Verbijzonderde therapieën Fysiotherapeuten kunnen zich specialiseren. Zo bestaat er manuele therapie (voor klachten aan de wervelkolom en de gewrichten in armen en benen) kinderfysiotherapie en kinderoefentherapie (gespecialiseerd in klachten bij kinderen) oedeemtherapie (gespecialiseerd in behandeling van (lymf)oedeem, een abnormale ophoping van vocht in het lichaam. Dit kan worden gegeven door een oedeemfysiotherapeut of een huidtherapeut) bekkenfysiotherapie (voor klachten in het gebied van het bekken, de lage rug, buik en bekkenbodem) geriatrische fysiotherapie (gespecialiseerd in klachten bij ouderen) en psychosomatische fysiotherapie en psychosomatische oefentherapie (voor klachten die met spanning of stress te maken hebben) Deze behandelingen kunnen wettelijk alleen voor vergoeding in aanmerking komen als de desbetreffende fysiotherapeut of oefentherapeut staat ingeschreven in het landelijke register. Oedeemtherapie kan ook gegeven worden door een huidtherapeut. Manuele therapie gegeven door een fysiotherapeut valt onder de dekking van het artikel Fysiotherapie en oefentherapie. Er is geen vergoeding mogelijk volgens het artikel Alternatieve geneeswijzen, therapieën en geneesmiddelen in de aanvullende verzekering. Groepsbehandeling Sommige fysiotherapeuten of oefentherapeuten geven groepsbehandelingen. Wij vergoeden deze behandelingen alleen als hierover afspraken zijn gemaakt met de fysiotherapeut of oefentherapeut. Zoekt u een fysiotherapeut of oefentherapeut voor groepsbehandelingen bij u in de buurt? Gebruik dan de Zorgzoeker op of neem contact met ons op. Wij vergoeden niet de kosten van een groepsbehandeling die slechts ten doel heeft om de conditie door middel van training te bevorderen. Meerdere behandelingen en/of meerdere behandelaren (op 1 dag) Wettelijk is bepaald dat per dag per patiënt maar 1 behandeling fysiotherapie en/of oefentherapie gedeclareerd kan worden. Alleen als er een medische noodzaak bestaat voor meerdere behandelingen op één dag én er een verantwoorde spreiding heeft plaatsgevonden, dat wil zeggen dat er een tijdsduur tussen elk van die behandelingen van tenminste twee uur heeft bestaan, komen meerdere behandelingen (op 1 dag) voor vergoeding in aanmerking. De medische noodzaak voor meerdere behandelingen of meerdere behandelaren (op 1 dag) moet uit een gerichte verwijzing door de verwijzer (een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist) blijken. Wij moeten u voorafgaand aan de behandeling toestemming hebben gegeven. U kunt deze toestemming schriftelijk bij ons aanvragen op het adres: Achmea Zorg & Gezondheid t.a.v. Declaratieservice - Paramedisch Postbus AK te Leiden 6

7 Beweegprogramma s Vanuit een aantal van onze aanvullende verzekeringen vergoeden wij de kosten van beweegprogramma s. Een beweegprogramma is bedoeld voor mensen die door hun ziekte of klacht meer zouden moeten bewegen, maar dit niet kunnen. In dit beweegprogramma leert u van een fysiotherapeut en/of oefentherapeut zelfstandig te bewegen, zodat u dit ook na het beweegprogramma kunt voortzetten. In de volgende gevallen vergoeden wij de kosten: als u obesitas heeft (BMI hoger dan 30) als u revalideert van voormalig hartfalen als u reuma heeft (wij gebruiken de definitie van reuma zoals het Reumafonds heeft bepaald) als u diabetes type 2 heeft als u COPD heeft met een lichte tot matige ziektelast met een longfunctiewaarde van FEV1/VC< 0.7, een benauwdheidscore >2 op de MRC-schaal en een gezondheidsscore >1 tot >1,7 op de CCQschaal Het is belangrijk dat het beweegprogramma wordt gegeven door een hiervoor door ons gecontracteerde fysiotherapeut of oefentherapeut. Bij niet-gecontracteerde paramedische zorgverleners kunnen wij de toegankelijkheid, veiligheid en kwaliteit van de zorg niet garanderen. Als u toch kiest voor behandelingen die gegeven worden door een niet door ons gecontracteerde paramedische zorgverlener heeft u, afhankelijk van de door u afgesloten polis, recht op een lagere vergoeding. Deze lagere vergoeding kunt u vinden in het Overzicht Vergoedingen Basisprestaties Paramedische Zorg voor niet gecontracteerde zorg (zie pagina 11 en 12). Zoekt u een door ons gecontracteerde fysiotherapeut of oefentherapeut voor een beweegprogramma bij u in de buurt? Gebruik dan de Zorgzoeker op of neem contact met ons op. De kosten komen voor vergoeding in aanmerking als u bent doorverwezen door een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Bewegen in extra verwarmd water Wij vergoeden vanuit een aantal van onze aanvullende verzekeringen voor verzekerden met reuma een gedeelte van de kosten van oefentherapie in extra verwarmd water in een zwembad. Voorwaarde voor vergoeding is dat u eenmalig een medische indicatie van een huisarts of medisch specialist aan ons kunt overleggen, waaruit blijkt dat de oefentherapie in extra verwarmd water nodig is in verband met uw klachten. De oefentherapie in extra verwarmd water moet plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van een fysio therapeut of oefentherapeut. Om uw declaratie in behandeling te kunnen nemen, moet de AGB-code van de behandelend fysiotherapeut of oefentherapeut op de nota vermeld staan. Vraagt u deze code aan uw behandelaar. Wij nemen geen nota s in behandeling waarvan de behandeldatum in de toekomst ligt. 7

8 Logopedie Vergoeding vanuit de basisverzekering Een logopedist geeft hulp bij problemen met stem, spraak, taal of gehoor. De behandeling kan bestaan uit onderzoek, advies, voorlichting, preventieactiviteiten en instructie begeleiding. Wij vergoeden de behandeling door een logopedist volledig vanuit de basisverzekering als er sprake is van een medische indicatie. Het is belangrijk dat de behandeling wordt gegeven door een hiervoor door ons gecontracteerde logopedist. Bij nietgecontracteerde paramedische zorgverleners kunnen wij de toegankelijkheid, veiligheid en kwaliteit van de zorg niet garanderen. Als u toch kiest voor behandelingen die gegeven worden door een niet door ons gecontracteerde paramedische zorgverlener heeft u, afhankelijk van de door u afgesloten polis, recht op een lagere vergoeding. Deze lagere vergoeding kunt u vinden in het Overzicht Vergoedingen Basisprestaties Paramedische Zorg voor niet gecontrac teerde zorg (zie pagina 11 en 12). Zoekt u een door ons gecontracteerde logopedist bij u in de buurt? Gebruik dan de Zorgzoeker op of neem contact met ons op. Behandelingen met een hoofdzakelijk pedagogisch of maatschappelijk karakter vergoeden wij niet. Dit geldt ook voor de behandeling van dyslexie (leesblindheid) en voor taalontwikkelingsstoornissen in verband met dialect of anderstaligheid. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verklaring nodig van een huisarts, tandarts of medisch specialist. Deze verklaring hebben wij nodig om vast te kunnen stellen of u recht heeft op vergoeding van de kosten van logopedie vanuit de basisverzekering. Uit zondering hierop zijn de logopedisten waarmee wij afspraken hebben gemaakt over directe toegankelijkheid. In dat geval kunt u zich namelijk zonder verwijzing melden bij de door ons gecontracteerde logopedist. 8

9 Ergotherapie Vergoeding vanuit de basisverzekering Ergotherapie richt zich vooral op het samen zoeken naar oplossingen voor problemen die u ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Hierbij staat niet zozeer uw ziekte of aandoening centraal, maar vooral de praktische gevolgen daarvan. Wij vergoeden ergotherapie door een ergotherapeut tot een maximum van 10 uur per kalenderjaar vanuit de basisverzekering. Het is het belangrijk dat de behandeling wordt gegeven door een hiervoor door ons gecontracteerde ergotherapeut. Bij niet-gecontracteerde paramedische zorgverleners kunnen wij de toegankelijkheid, veiligheid en kwaliteit van de zorg niet garanderen. Als u toch kiest voor behandelingen die gegeven worden door een niet door ons gecontracteerde paramedische zorgverlener heeft u, afhankelijk van de door u afgesloten polis, recht op een lagere vergoeding. Deze lagere vergoeding kunt u vinden in het Overzicht Vergoedingen Basisprestaties Paramedische Zorg voor niet gecontracteerde zorg (zie pagina 11 en 12). Zoekt u een door ons gecontracteerde ergotherapeut bij u in de buurt? Gebruik dan de Zorgzoeker op www. averoachmea.nl/zorgzoeker of neem contact met ons op. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verklaring nodig van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Deze verklaring hebben wij nodig om vast te kunnen stellen of u recht heeft op vergoeding van de kosten van ergotherapie vanuit de basisverzekering. Uitzondering hierop zijn de ergotherapeuten waarmee wij afspraken hebben gemaakt over directe toegankelijkheid. In dat geval kunt u zich namelijk zonder verwijzing melden bij de door ons gecontracteerde ergotherapeut. Vergoeding vanuit aanvullende verzekering Vanuit een aantal van onze aanvullende verzekeringen vergoeden wij voor verzekerden tot 18 jaar extra uren ergotherapie. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden op onze website of neem contact met ons op. 9

10 Dieetadvisering en voedingsvoorlichting Vergoeding vanuit de basisverzekering Dieetadvisering is voorlichting over voeding en eetgewoonten met een medisch doel. De diëtist kan een bijdrage leveren aan het voorkomen, opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen of beperkingen die met voeding samenhangen of door voeding beïnvloed kunnen worden. Een diëtist kan als vrijgevestigde werkzaam zijn of verbonden zijn aan een instelling. Wij vergoeden dieetadvisering door een diëtist tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar vanuit de basisverzekering. Het is het belangrijk dat de behandeling wordt gegeven door een hiervoor door ons gecontracteerde diëtist. Bij nietgecontracteerde paramedische zorgverleners kunnen wij de toegankelijkheid, veiligheid en kwaliteit van de zorg niet garanderen. verklaring nodig van de verwijzer (huisarts, bedrijfsarts, tandarts of medisch specialist). Deze verklaring hebben wij nodig om vast te kunnen stellen of u recht heeft op vergoeding van de kosten van dieetadvisering vanuit de basis verzekering. Uitzondering hierop zijn de door ons gecontracteerde diëtisten waarmee wij afspraken hebben gemaakt over directe toegankelijkheid. Met deze diëtisten hebben we afgesproken dat zij u kunnen behandelen zonder verwijzing. Wij vergoeden de zorg dan volgens uw polisvoorwaarden. Indien u aan huis behandeld moet worden, dient er altijd een verklaring van de verwijzer aan de behandeling ten grondslag te liggen. DTD (Directe Toegang Diëtist) kan nooit aan huis plaatsvinden. De hiervoor door ons gecontracteerde diëtisten kunt u vinden via de Zorgzoeker op of neem contact met ons op. Als u toch kiest voor beh andelingen die gegeven worden door een niet door ons gecontracteerde paramedische zorgverlener heeft u, afhankelijk van de door u afgesloten polis, recht op een lagere vergoeding. Deze lagere vergoeding kunt u vinden in het Overzicht Vergoedingen Basisprestaties Paramedische Zorg voor niet gecontracteerde zorg (zie pagina 11 en 12). Zoekt u een door ons gecontracteerde diëtist bij u in de buurt? Gebruik dan de Zorgzoeker op nl/zorgzoeker of neem contact met ons op. Tevens vergoeden wij dieetadvisering voor de diagnoses Diabetes Melittus type 2 en COPD en daarmee samenhangende dieetvraagstukken vanuit Ketenzorg indien u voor deze diagnose(s) wordt behandeld in een door ons gecontracteerd Ketenzorgprogramma. Voor deze diagnose(s) kunt u dan geen (extra) aanspraak maken op de maximaal 3 uur die wordt vergoed vanuit de Basisverzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering Om deze beperkte vergoeding vanuit de basisverzekering uit te breiden bieden wij u een extra dekking van dieetadvisering door een diëtist aan in onze aanvullende verzekeringen. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering heeft u recht op vergoeding van dieetadvisering. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden op of neem contact met ons op. Naast dieetadvisering vergoeden wij vanuit een aantal van onze aanvullende verzekeringen ook voedingsvoorlichting door een gewichtsconsulent die aangesloten is bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) of door een diëtist. Voedingsvoorlichting omvat de voorlichting en advisering gericht op het voorkomen van voedingsgerelateerde ziekteprocessen. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden op of neem contact met ons op. 10

11 Overzicht Vergoedingen Basisprestaties Paramedische Zorg 2014 (door niet gecontracteerde zorgverleners) Deze brochure maakt onderdeel uit van de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend. Raadpleeg altijd uw polisvoorwaarden. Niet-gecontracteerd tarief Marktconform tarief Fysiotherapie Zitting fysiotherapie b 14,50 b 31,08 Groepsbehandeling fysiotherapie van 2 personen Geen vergoeding b 28,60 Groepsbehandeling fysiotherapie van 3 personen Geen vergoeding b 19,80 Groepsbehandeling fysiotherapie van 4 personen Geen vergoeding b 17,60 Groepsbehandeling fysiotherapie van 5 t/m 10 personen Geen vergoeding b 13,20 Zitting manuele therapie b 14,50 b 39,05 Zitting oedeemtherapie** b 14,50 b 41,53 Zitting bekkenfysiotherapie b 14,50 b 41,53 Zitting psychosomatische fysiotherapie b 14,50 b 33,64 Zitting geriatrie fysiotherapie b 14,50 b 39,05 Zitting kinderfysiotherapie b 14,50 b 41,53 Instructie/ overleg ouders van de patiënt b 14,50 b 27,50 Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport b 14,50 b 27,50 Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen b 14,50 b 41,16 Intake en onderzoek na verwijzing b 14,50 b 36,85 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek b 14,50 b 51,88 Screening Geen vergoeding b 9,90 Intake en onderzoek na screening Geen vergoeding b 25,30 Telefonische zitting Geen vergoeding Geen vergoeding Toeslag voor uitbehandeling aan huis of in een instelling* b 5,00 b 8,25 Oefentherapie Cesar/ Mensendieck Zitting oefentherapie b 14,50 b 32,04 Groepsbehandeling oefentherapie van 2 personen Geen vergoeding b 30,80 Groepsbehandeling oefentherapie van 3 personen Geen vergoeding b 22,33 Groepsbehandeling oefentherapie van 4 personen Geen vergoeding b 19,80 Groepsbehandeling oefentherapie van 5 t/m 10 personen Geen vergoeding b 14,85 Zitting kinderoefentherapie b 14,50 b 42,90 Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport b 14,50 b 28,88 Instructie/overleg ouders van de patiënt b 14,50 b 28,88 11

12 Niet-gecontracteerd tarief Marktconform tarief Zitting psychosomatische oefentherapie b 14,50 b 34,51 Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek b 14,50 b 53,63 Intake en onderzoek na verwijzing b 14,50 b 32,04 Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen b 14,50 b 37,40 Screening Geen vergoeding b 10,45 Intake en onderzoek na screening Geen vergoeding b 29,15 Toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling* b 5,00 b 8,25 Logopedie Behandeling logopedie b 14,50 b 32,71 Internetzitting/telelogopedie Geen vergoeding b 32,71 Eenmalig logopedisch onderzoek (op medische indicatie) b 14,50 b 65,42 Specifieke individuele behandeling van stotteren b 14,50 b 65,42 Specifieke individuele behandeling van preverbale logopedie b 14,50 b 65,42 Specifieke individuele behandeling van afasiepatiënten b 14,50 b 65,42 Groepsbehandeling logopedie van 2 personen b 14,50 b 49,07 Groepsbehandeling logopedie van 3 personen b 14,50 b 32,71 Groepsbehandeling logopedie van 4 personen b 10,00 b 24,52 Groepsbehandeling logopedie van 5 tot 10 personen b 6,50 b 14,01 Groepsbehandeling integrale Zorg Stotteren (IZS), per dagdeel Geen vergoeding b 89,73 Specifieke behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma Geen vergoeding b 1.821,24 Screening Geen vergoeding b 9,90 Toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling* b 5,00 b 19,06 Ergotherapie Enkelvoudige extramurale ergotherapie (per kwartier) b 7,50 b 15,90 Screening Geen vergoeding b 9,90 Toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling* b 5,00 b 18,43 Dieetadvisering Reguliere behandeling dieetadvisering (per kwartier) b 7,50 b 16,12 Groepsbehandeling dieetadvisering Geen vergoeding b 2,20 Screening Geen vergoeding b 9,90 Toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling* b 5,00 b 18,43 Niet vermelde prestaties komen bij een niet door ons gecontracteerde zorgverlener niet voor vergoeding in aanmerking. * Wanneer de patiënt in verband met zijn of haar klacht(en) niet voor behandeling in de praktijk kan komen. Tevens dient de arts dit aan te geven op de verwijzing. ** Is ook van toepassing voor de vergoeding van lymfe-oedeemtherapie gegeven door huidtherapeuten. 12

13 Besluit zorgverzekering Artikel 2.6 en Bijlage 1 Artikel Paramedische zorg omvat fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en dieetadvisering. Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering Bijlage behorende bij artikel 2.6, tweede lid. De aandoeningen, bedoeld in artikel 2.6, tweede lid, betreffen: 2 Fysiotherapie of oefentherapie omvat zorg zoals fysiotherapeuten en oefentherapeuten die plegen te bieden ter behandeling van de in bijlage 1 aangegeven aandoeningen, voor zover de daarbij aangegeven termijn niet is overschreden. Deze zorg omvat voor de verzekerden van 18 jaar en ouder niet de eerste 20 behandelingen. 3 Fysiotherapie omvat tevens bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie. Deze zorg omvat voor de verzekerden van 18 jaar en ouder ten hoogste 9 behandelingen. 4 Voor verzekerden jonger dan 18 jaar bestaat fysiotherapie en oefentherapie in andere gevallen dan het 2e lid tevens uit ten hoogste 9 behandelingen van dezelfde aandoening per jaar, bij ontoereikend resultaat te verlengen met ten hoogste 9 behandelingen. 5 Logopedie omvat zorg zoals logopedisten die plegen te bieden, mits de zorg een geneeskundig doel heeft en van de behandeling herstel of verbetering van de spraakfunctie of het spraakvermogen kan worden verwacht. 6 Ergotherapie omvat zorg zoals ergotherapeuten die plegen te bieden, mits deze als doel heeft de zelfzorg en de zelfredzaamheid van de verzekerde te bevorderen en te herstellen, tot een maximum van 10 behandeluren per jaar. 7 Dieetadvisering omvat voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten, zoals diëtisten die plegen te bieden, tot een maximum van 3 behandeluren per jaar. 1 a een van de volgende aandoeningen van het zenuwstelsel: 1 cerebrovasculair accident; 2 ruggemergaandoening; 3 multipele sclerose; 4 perifere zenuwaandoening indien sprake is van motorische uitval; 5 extrapyramidale aandoening; 6 motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en hij jonger is dan 17 jaar; 7 aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel; 8 cerebellaire aandoening; 9 uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van hersenletsel; 10 radiculair syndroom met motorische uitval; 11 spierziekte; 12 myasthenia gravis; 1b of een van de volgende aandoeningen van het bewegingsapparaat: 1 aangeboren afwijking 2 progressieve scoliose 3 juveniele osteochondrose en hij jonger is dan 22 jaar 4 reflexdystrofie 5 fractuur als gevolg van morbus Kahler, bot metastase of morbus Paget 6 frozen shoulder (capsulitis adhaesiva) 7 vervallen 8 vervallen 13

14 9 vervallen 10 vervallen 11 vervallen 12 vervallen 13 hyperostotische spondylose (morbus Forestier) 14 collageenziekten 15 status na amputatie 16 whiplash 17 postpartum bekkeninstabiliteit 18 fracturen indien deze conservatief worden behandeld 1c vervallen 1d of een van de volgende aandoeningen: 1 chronic obstructive pulmonary disease indien sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor COPD 2 aangeboren afwijking van de tractus respiratorius 3 lymfoedeem 4 littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma 5 status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling 6 claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 of 3 Fontaine 7 weke delen tumoren; 8 diffuse interstitiële longaandoening indien sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis 2 Indien het een aandoening betreft als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 10, of onderdeel b, subonderdeel 17, is de duur van behandeling maximaal drie maanden. 3 Indien het een aandoening betreft als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 18, is de duur van behandeling maximaal zes maanden na conservatieve behandeling. 4 Indien het een aandoening betreft als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 7, of onderdeel d, subonderdeel 6, is de duur van behandeling maximaal twaalf maanden. 5 Indien het een aandoening betreft als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 5, is de duur van de behandeling maximaal twaalf maanden in aansluiting op ontslag naar huis of beëindiging van de behandeling in de instelling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 5. 6 Indien het een aandoening betreft als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 16, is de duur van de behandeling maximaal drie maanden. Indien hierna nog sprake is van de trias bewegingsverlies, conditieverlies en cognitieve stoornissen, kan deze periode verlengd worden met maximaal zes maanden. 7 Indien het een aandoening betreft als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 7, is de duur van behandeling maximaal twee jaren na bestraling. Heeft u vragen? Kijk voor meer informatie op U kunt ook contact opnemen met onze klantenservice. Zij zijn op werkdagen tussen 8.00 en uur bereikbaar op (lokaal tarief). 14

Vergoeding Ziekenvervoer 2014. goede Zorg

Vergoeding Ziekenvervoer 2014. goede Zorg Vergoeding Ziekenvervoer 2014 Altijd Wij zijn zeker er voor van ú goede Zorg Tegemoetkoming in de kosten van vervoer Bent u door uw (huis)arts doorverwezen naar een specialist en maakt u reiskosten om

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2015. goede Zorg

Zorgverzekeringen 2015. goede Zorg Zorgverzekeringen 2015 Altijd Wij zijn zeker er voor van ú goede Zorg Wij zijn er voor ú Een gerust gevoel. Dat is wat een zorgverzekering u moet geven. Door u en uw gezin effectief te beschermen tegen

Nadere informatie

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015 Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen 2 Goede zorg betekent de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plaats. Ben je een 18-rige

Nadere informatie

Wijzigingen regeling aanspraken zorgverzekering BES per 2015

Wijzigingen regeling aanspraken zorgverzekering BES per 2015 Wijzigingen regeling aanspraken zorgverzekering BES per 2015 In de Regeling Aanspraken Zorgverzekering BES (RAZ BES) staat welke zorg aanspraken in het pakket van de zorgverzekering BES zitten. Dit pakket

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Slimme keuze

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Slimme keuze De veranderingen in de zorgverzekering 2015 Slimme keuze Per 1 januari 2015 wijzigt de productnaam Vrije Keuze naar Slimme Keuze. Tegelijkertijd wijzigen ook de namen van de aanvullende verzekeringen:

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2014

Voorwaarden en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Voorwaarden en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2014 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Ingangsdatum

Nadere informatie

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met:

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met: Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015 Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen In samenwerking met: 2 Ook in 2015 zijn wij er voor u. Door unieke samenwerking meer dan ooit! In

Nadere informatie

Zwangerschap en Geboorte 2014. Wij zijn er voor ú. En voor uw baby.

Zwangerschap en Geboorte 2014. Wij zijn er voor ú. En voor uw baby. Zwangerschap en Geboorte 2014 Wij zijn er voor ú. En voor uw baby. Zwangerschap en Geboorte Wat er geregeld en vergoed wordt U heeft een kinderwens Als u zwanger wilt worden, is het goed om stil te staan

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014 Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V Postbus 310 3430 AH Nieuwegein Polisvoorwaarden 2014 Aanvullende verzekering Beter voor Nu T 030-603 44 44 F 030-603 80 19 info@kettlitz-wulfse.nl Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012. De beste Zorg voor nu en later

Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012. De beste Zorg voor nu en later Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012 De beste Zorg voor nu en later Uw leven is veranderd Uw zorgverzekering verandert mee Verschillende mensen hebben verschillende wensen. Uw manier van leven is anders

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Bevat praktische informatie en alle verzekeringsvoorwaarden. Geldig vanaf 1 januari 2012 ZorgVerzorgd Voorwoord Wat is TopZorg? Kan ik zelf mijn fysiotherapeut kiezen? Hoe

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Bevat praktische informatie en alle verzekeringsvoorwaarden. Geldig vanaf 1 januari 2013 ZorgZó Voorwoord Wat krijg ik precies vergoed? Hoe weet ik wat goede zorg is? En hoe

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl. VGZ Fit en Vrij Pakket

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl. VGZ Fit en Vrij Pakket Polisvoorwaarden Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 VGZ Fit en Vrij Pakket Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl Belangrijke telefoonnummers en adressen: Afdeling Zorg 033-46

Nadere informatie

VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende zorgverzekering(en) bij

Nadere informatie

alles over uw ziektekostenverzekering

alles over uw ziektekostenverzekering alles over uw ziektekostenverzekering Bevat praktische informatie en alle verzekeringsvoorwaarden. Geldig vanaf 1 januari 2011 ZorgVerzorgd Gebruiksaanwijzing Deze verzekeringsvoorwaarden zijn onderdeel

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014 Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V Postbus 310 3430 AH Nieuwegein Polisvoorwaarden 2014 Aanvullende verzekering Juist voor Jou T 030-603 44 44 F 030-603 80 19 info@kettlitz-wulfse.nl Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ , Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw zorgverzekering in vraag en antwoord. Trefwoordenregister PNO ZorgConsulent Vergoedingsvoorwaarden

Inhoudsopgave. Uw zorgverzekering in vraag en antwoord. Trefwoordenregister PNO ZorgConsulent Vergoedingsvoorwaarden Vergoedingswijzer 2015 1 2 Fijn dat u bij ons verzekerd bent. In deze Vergoedingswijzer kunt u lezen welke behandelingen en verstrekkingen wij vergoeden. Het gaat om alle vergoedingen, zowel die uit de

Nadere informatie

De beste zorgverzekeraar van Nederland

De beste zorgverzekeraar van Nederland Vergoedingswijzer 2013 1 2 De beste zorgverzekeraar van Nederland PNOzorg is al meer dan 60 jaar de specialist in zorgverzekeringen voor de mediasector. We werken zonder winstoogmerk en vinden persoonlijke

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN NEDASCO AANVULLENDE VERZEKERING 2013. Nr. NVA 2013

VERZEKERINGSVOORWAARDEN NEDASCO AANVULLENDE VERZEKERING 2013. Nr. NVA 2013 VERZEKERINGSVOORWAARDEN NEDASCO AANVULLENDE VERZEKERING 2013 Nr. NVA 2013 Versie. 30112012 Belangrijke telefoonnummers en adressen: Afdeling Zorg 033-46 70 870 Wij zijn elke werkdag bereikbaar van 8.30

Nadere informatie

Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld. Compleet bij Elkaar Pakket

Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld. Compleet bij Elkaar Pakket Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld Compleet bij Elkaar Pakket 2 Compleet bij Elkaar Pakket Gemak, overzicht en een rustgevend gevoel In het Compleet bij Elkaar Pakket kiest u alle schadeverzekeringen

Nadere informatie

D0832-201402. Aanvullende verzekeringsvoorwaarden

D0832-201402. Aanvullende verzekeringsvoorwaarden D0832-201402 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2014 Welkom bij Bewuzt Bewuzt begrijpt dat u niet teveel wilt betalen voor uw zorgverzekering. Daarom bieden we u een lage premie voor de basisverzekering

Nadere informatie

expatriate Health Insurance

expatriate Health Insurance expatriate Health Insurance VOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN INDIVIDUELE VERZEKERING 2014 Over deze voorwaarden Dit zijn de polisvoorwaarden van uw expatriate Health Insurance (XHI). XHI biedt drie volwaardige

Nadere informatie

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen, een rustig idee Pensioen, dat komt later wel. Daar hoeft u zich nu niet druk over te maken. Omdat u

Nadere informatie

Zaken Zekerplan. Zaken doen zonder zorgen

Zaken Zekerplan. Zaken doen zonder zorgen Zaken Zekerplan Zaken doen zonder zorgen Zaken Zekerplan Zakendoen zonder zorgen Tijdens het zakendoen neemt u risico s. Het Zaken Zekerplan helpt u deze risico s onder controle te krijgen. U stelt zelf

Nadere informatie

Univé Aanvullende verzekeringen 2015. Univé Fysio 9 Univé Fysio 18 Univé Europa Univé Wereld Univé Tand 250 Univé Tand 500

Univé Aanvullende verzekeringen 2015. Univé Fysio 9 Univé Fysio 18 Univé Europa Univé Wereld Univé Tand 250 Univé Tand 500 Univé Aanvullende verzekeringen 2015 Univé Fysio 9 Univé Fysio 18 Univé Europa Univé Wereld Univé Tand 250 Univé Tand 500 Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Verzekerings- voorwaarden 2014

Verzekerings- voorwaarden 2014 Verzekerings- voorwaarden 2014 IZA Classic Comfort IZA GezondSamenPolis 2 IZA Classic Comfort 2014 Welkom bij IZA In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw aanvullende verzekering van IZA GezondSamenPolis.

Nadere informatie