Ervaringen van rechters met whiplash M R. H. D E H E K 3 0 M A A R T

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ervaringen van rechters met whiplash M R. H. D E H E K 3 0 M A A R T 2 0 1 2"

Transcriptie

1 Ervaringen van rechters met whiplash M R. H. D E H E K 3 0 M A A R T

2 Stereotypering van een whiplashzaak: - dik en voorspelbaar - rituele dans om de deskundige(n) en de vraagstelling - vaste standpunten en reacties

3 S. Kierkegaard: De meeste mensen zijn subjectief tegenover zichzelf en objectief tegenover anderen, ontzettend objectief soms ach de opgave is juist: objectief tegenover zichzelf te zijn en subjectief tegenover alle anderen. Anders kijken naar het slachtoffer: - subjectief door de verzekeraar - objectief door het slachtoffer zelf

4 Uitgangspunten voor de procedure: - een beslissing is goed, een regeling beter - partijen bepalen het speelveld - juridisch bewijs is geen sluitend (natuur) wetenschappelijk bewijs

5 Subjectief kijken naar de benadeelde: - De klachten van het slachtoffer worden serieus genomen. Ook subjectieve klachten tellen mee wanneer objectief wordt vastgesteld dat ze niet zijn gesimuleerd - voor het bewijs van het causaal verband is een specifiek medisch aantoonbare oorzaak van de klachten niet nodig - ook subjectieve klachten kunnen beperkingen opleveren

6 Zwolsche Algemeene / De Greef (HR , NJ 2001, 433): objectief vaststellen dat de klachten reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend, niet overdreven zijn. (voldoende) objectief vaststellen - onpartijdig en naar beste weten - IWMD-vraagstelling, vooral ook vragen 1d en 1e - oordeel medicus blijft cruciaal - neuropsychologisch onderzoek bij cognitieve klachten (vgl. Vendrig, TVP 2011, blz. 73 e.v.) Het gaat er om of het klachtenpatroon plausibel is. (vgl. Kolder, TVP 2011, blz. 21/22)

7 Reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend, niet overdreven is een wat problematisch criterium (vgl. Akkermans, TVP 2005, blz. 69 e.v., Kolder, TVP 2011, blz. 21, Vendrig t.a.p.) Ook ingebeelde en overdreven klachten tellen mee (somatisering staat niet aan toerekening in de weg) Doorslaggevend is of de klachten al dan niet (opzettelijk?)worden gesimuleerd

8 Causaal verband tussen (niet gesimuleerde) klachten en ongeval Het gaat om een juridische toets, dus: - conditio sine qua non vergelijking vóór en na ongeval + geen andere verklaring = c.s.q.n. zie vraag 2 IWMD - redelijke toerekening lijn in rechtspraak Hoge Raad: als bij o.d. bestaande in het veroorzaken van letsel het in de normale lijn der verwachtingen liggende herstel uitblijft t.g.v. persoonlijkheidsstructuur van het slachtoffer of moeilijkheden in diens privéleven wordt het uitblijven van herstel niettemin als gevolg van de daad aan de dader toegerekend (HR NJ 1986, 136 en 137 en 1989, 751 houding verzekeraar kan tot ruimere toerekening leiden (vgl. HR NJ 2005, 16)

9 Van klachten naar beperkingen: - ook substraatloze klachten kunnen tot beperkingen leiden - maar, wat te doen met de neuroloog? suggestie in de literatuur: verzekeringsgeneeskundige, ook al in de fase van het vaststellen van de klachten (eventueel in combinatie met expertise door psychiater en/of neuropsycholoog).

10 Toch knaagt er iets: - chronische whiplashklachten komen (in Nederland) heel vaak voor wat is het in de normale lijn der verwachtingen liggend herstel bij een whiplash eigenlijk? - overlap tussen slachtoffers van chronische whiplash en slachtoffers van de veeleisende samenleving persoonsfactoren en whiplash overeenkomst klachtenpatroon whiplash en depressie, PTTS, e.d. Richtlijn SOLK: verband tussen (o.a.) whiplash en overbelasting/ persoonlijkheidsfactoren - angst en ontwijkingsmodel

11

12 Vraag: In hoeverre is het in het licht van deze omstandigheden reëel om t.a.v. chronische whiplashklachten bij de begroting van de schade tot aan de eindleeftijd / verwachte pensioenleeftijd (volledig) rekening te houden met de financiële gevolgen van deze klachten?

13 objectief kijken naar de benadeelde: - hypothetische situatie: wij zijn kwetsbare mensen - inzet op schadebeperking

14 Schade begroten is vergelijken tussen werkelijke situatie na ongeval en hypothetische situatie na ongeval In die zin is het onderscheid tussen schade en causaliteit subtiel. De gevolgen zijn wel groot: bij causaliteit in beginsel alles of niets bij begroting ruimte voor nuance. Hoge Raad biedt bij causaliteit weinig ruimte om ten nadele van de benadeelde rekening te houden met predisposities Dat is alleen anders bij schending schadebeperkingsverplichting (waarbij wel rekening moet worden gehouden met persoonlijkheidsstructuur), vgl. HR NJ 1986, 136 en 137 en HR NJ 1989, 751 Meer ruimte bij begroting schade Zie de genoemde arresten over de predispositie Verbinding met NJ 1998, 626 (Vehof/Helvetia) en NJ 2000, 437 (Van t Sas/Interpolis): bij begroting van schade wegens verlies toekomstige inkomsten uit arbeid gaat het om redelijke verwachting omtrent toekomstige ontwikkelingen

15 Redelijke verwachtingen, rekening houden met: - opleiding, carrièreverloop zonder ongeval; - (realistische) plannen van benadeelde; - statistische gegevens over arbeidsmarkt; - verwachtingen over ontwikkeling lonen c.a.; - statistische gegevens over sterftekansen; - ( ) - kans op uitval vanwege bijzondere (psychische) kwetsbaarheid?

16 Randvoorwaarden bij het verdisconteren van psychische kwetsbaarheid: - gedegen (statistisch) onderzoek naar uitval vanwege psychische klachten hoe vaak komt het voor / wat zijn de risicogroepen / correlatie whiplash en veeleisende samenleving - gedegen onderzoek naar risicoprofiel benadeelde biedt het (medisch) verleden aanknopingspunten / informatie uit medische expertises / gericht psychologisch onderzoek / algeheel verhoogd risico of (alleen) bij luxerende momenten, en zo ja welke? (vgl. vraag 2 IWMD) Gevaar: de benadeelde als kneus zo maar wat roepen is onvoldoende en mogelijk secundair victimiserend

17 Mogelijke varianten van goede en kwade kansen : - beperking in duur duidelijk, maar rigide spanning met concrete schadevergoeding, op basis van persoonlijke situatie van de benadeelde - percentage analogie met sterftetabellen mogelijkheid van variatie op basis van persoonlijke omstandigheden past in tendens van proportionaliteit

18 Schadebeperking - de verzekeraar schept de randvoorwaarden: - eerst subjectief kijken, pas daarna objectief - vertrouwen is een absoluut vereiste - de verzekeraar regelt het allemaal kosten / bevoorschotting / afstemming met werkgever / opvang kinderen / etc. Geen initiatief verzekeraar, dan geen geslaagd beroep op schadebeperking

19 Redenen voor terughoudendheid: - de fout van de dader - herstel in de oude toestand - zelfbeschikkingsrecht benadeelde vgl. HR , NJ 1999, 145 (wrongfull birth)

20 Verplicht naar therapie? Uitgangspunt: verplichten kan niet, maar afzien van therapie kan wel gevolgen hebben voor recht op schadevergoeding Norm: benadeelde dient - mede in aanmerking genomen zijn persoonlijkheidsstructuur - een bijdrage te leveren aan zijn herstelproces HR , NJ 1989, 751 (ABP / Van Stuyvenberg)

21 Relevante omstandigheden (o.a.) : - relatie tussen ernst klachten en psychische oorzaak - kans van slagen therapie (en wat wanneer die kans van slagen afhangt van de mate waarin de benadeelde gelooft in de therapie? - duur en intensiteit therapie - omvang schade Voor een geslaagd beroep op schadebeperking is een deugdelijke basis (deskundigenbericht) vereist

Letselschadevergoeding in civiel procesrecht; Wat je niet ziet, bestaat niet (of toch wel...)?

Letselschadevergoeding in civiel procesrecht; Wat je niet ziet, bestaat niet (of toch wel...)? Letselschadevergoeding in civiel procesrecht; Wat je niet ziet, bestaat niet (of toch wel...)? Een juridische verhandeling in het kader van de Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige in civiele

Nadere informatie

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen piv Bulletin 3 Inhoud Pagina 4 Toegang tot en bewaking privacy van medische gegevens Pagina 10 Verzekeringsplicht werkgever Pagina 14 Overlijdensschade en berekening daarvan Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid

Nadere informatie

74 Schadevergoeding en verjaring

74 Schadevergoeding en verjaring 74 Schadevergoeding en verjaring baar geworden schade en vervolgens op het gekapitaliseerde bedrag. Buitengerechtelijke kosten 4.14. De gevorderde buitengerechtelijke kosten, bestaande uit de declaratie

Nadere informatie

Schadebegroting, bewijs en waardering

Schadebegroting, bewijs en waardering Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Schadebegroting, bewijs en waardering W. Dijkshoorn & S.D. Lindenbergh Published in Ars Aequi 2010, p. 538-542 Respectievelijk als aio en hoogleraar

Nadere informatie

Rechtspraak. Personenschade. Rb. Zwolle 16 februari 2000, rolnr. 46427 HA ZA 99-350 (Keller/Univé)

Rechtspraak. Personenschade. Rb. Zwolle 16 februari 2000, rolnr. 46427 HA ZA 99-350 (Keller/Univé) O Rechtspraak OMVANG ARBEIDSVERMOGENSSCHADE; ABSTRACTE BEREKENING KOSTEN HUISHOUDELIJKE HULP Rb. Zwolle 16 februari 2000, rolnr. 46427 HA ZA 99-350 (Keller/Univé) Feiten en procesverloop Het gaat hier

Nadere informatie

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT Deze syllabus is bedoeld voor cliënten van Bedaux advocaten en/of van het aan kantoor verbonden letselschadebureau Limburg. Het is bedoeld als een vereenvoudigde algemene

Nadere informatie

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp Definities Huishoudelijke hulp De behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande uit activiteiten als schoonmaakwerkzaamheden, koken, boodschappen

Nadere informatie

CIVIELE WHIPLASHZAKEN

CIVIELE WHIPLASHZAKEN NEDERLANDS JURISTENBLAD CIVIELE WHIPLASHZAKEN Doelstelling Awb: rechtseenheid of rechtsstaat? Cesare Beccaria en het strafrecht Artikel 1F vluchtelingenverdrag: criminal charge? Raad van State en voorhangprocedure

Nadere informatie

Pagina 11 Causaal verband in whiplashzaken: wat ik niet zie dat is er niet? Pagina 15 Hulp aan minderjarige slachtoffers moet beter

Pagina 11 Causaal verband in whiplashzaken: wat ik niet zie dat is er niet? Pagina 15 Hulp aan minderjarige slachtoffers moet beter piv Bulletin 2 I n h o u d Pagina 1 Overlijdensschade na overlijden van beide ouders Pagina 6 De (on)redelijkheid van toerekenen gebrekkigheid medische hulpzaak aan arts of ziekenhuis Pagina 11 Causaal

Nadere informatie

Proportionele aansprakelijkheid, omkeringsregel, bewijslastverlichting en eigen schuld: een inventarisatie van de stand van zaken

Proportionele aansprakelijkheid, omkeringsregel, bewijslastverlichting en eigen schuld: een inventarisatie van de stand van zaken Prof. mr. A.J. Akkermans en mr. Chr.H. van Dijk 1 Proportionele aansprakelijkheid, omkeringsregel, bewijslastverlichting en eigen schuld: een inventarisatie van de stand van

Nadere informatie

Letselschade en de Fiscus. Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002

Letselschade en de Fiscus. Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002 Letselschade en de Fiscus Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002 2 Letselschade en de Fiscus Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade,

Nadere informatie

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp Definities Huishoudelijke hulp De behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande uit bijvoorbeeld de activiteiten schoonmaken, koken, boodschappen

Nadere informatie

Vaststelling van letselschade

Vaststelling van letselschade Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Vaststelling van letselschade Veel aandacht voor een fictieve toekomst, weinig voor daadwerkelijke financiële zekerheid S.D. Lindenbergh MvV 2008,

Nadere informatie

Onderscheid naar geslacht bij de vaststelling van letselschade. Een verkennend onderzoek

Onderscheid naar geslacht bij de vaststelling van letselschade. Een verkennend onderzoek Onderscheid naar geslacht bij de vaststelling van letselschade Een verkennend onderzoek september 2012 Samenvatting Wanneer iemand letsel oploopt als gevolg van een fout van een ander (denk aan verkeersongevallen,

Nadere informatie

Schade van jeugdigen. Mr. J.F. Roth en Mr. J.L. van Schoonhoven Advocaten bij Sap Advocaten te Amersfoort

Schade van jeugdigen. Mr. J.F. Roth en Mr. J.L. van Schoonhoven Advocaten bij Sap Advocaten te Amersfoort Schade van jeugdigen Mr. J.F. Roth en Mr. J.L. van Schoonhoven Advocaten bij Sap Advocaten te Amersfoort 1. Inleiding 2. Rechtspositie minderjarigen 3. Opvragen medische informatie 4. Verzorgingskosten

Nadere informatie

Biedt de Wet Deelgeschilprocedure een oplossing voor de situatie van slachtoffers van de beroepsziekte OPS?

Biedt de Wet Deelgeschilprocedure een oplossing voor de situatie van slachtoffers van de beroepsziekte OPS? Biedt de Wet Deelgeschilprocedure een oplossing voor de situatie van slachtoffers van de beroepsziekte OPS? Introductie De Vereniging OPS ziet het als een van haar taken de leden bij te staan in het opvangen

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij psychisch letsel

Aansprakelijkheid bij psychisch letsel Lexlumen Studiemiddag Aansprakelijkheid bij psychisch letsel 25 november 2014, van 13.00 tot 17.30 uur Wyndham Apollo Hotel Amsterdam Abstract Verslag van de door Lexlumen georganiseerde studiemiddag met

Nadere informatie

De gevolgen van Poortwachter voor de civiele letselschadepraktijk

De gevolgen van Poortwachter voor de civiele letselschadepraktijk DE GEVOLGEN VAN POORTWACHTER VOOR DE CIVIELE LETSELSCHADEPRAKTIJK PAGINA 1 De gevolgen van Poortwachter voor de civiele letselschadepraktijk van restitutio in integrum naar effectief reïntegreren? W.H.

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel gedurende een groot gedeelte van zijn leven noodgedwongen op

Nadere informatie

Vergoeding ter zake van verzorging en huishoudelijke hulp bij letsel en overlijden

Vergoeding ter zake van verzorging en huishoudelijke hulp bij letsel en overlijden Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Vergoeding ter zake van verzorging en huishoudelijke hulp bij letsel en overlijden S.D. Lindenbergh en I. van der Zalm Published in [MvV 2009, p.

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? 2 Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? I. Laseur Ivo Laseur is advocaat bij Sap Letselschade Advocaten. Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van schade door letsel en overlijden te verruimen MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

Documentatie mr. C.A.M. Roijackers WERKGROEP ARTSEN ADVOCATEN

Documentatie mr. C.A.M. Roijackers WERKGROEP ARTSEN ADVOCATEN Documentatie mr. C.A.M. Roijackers WERKGROEP ARTSEN ADVOCATEN Probleemstelling C.A.M. Roijackers 8 maart 2006 Juridisch: 3 hoofdterreinen - sociale verzekering - eigen verzekeringen van het slachtoffer

Nadere informatie

Wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade: verbetering van de positie van slachtoffers en naasten

Wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade: verbetering van de positie van slachtoffers en naasten Wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade: verbetering van de positie van slachtoffers en naasten Naar verwachting wordt begin 2015 het wetsvoorstel zorg- en affectieschade naar de Raad van

Nadere informatie

Notitie Denktank Overlijdensschade

Notitie Denktank Overlijdensschade Notitie Denktank Overlijdensschade Notitie Denktank Overlijdensschade Nieuwe richting benadering en berekening overlijdensschade november 2014 Denktank Overlijdensschade Uitgeverij Kerckebosch bv ISBN

Nadere informatie

D e c e m b e r. Tij dsch rif t voor Geneesk un di g A dviseur s i n par ticu li er e Ver zeker in gsz a ken

D e c e m b e r. Tij dsch rif t voor Geneesk un di g A dviseur s i n par ticu li er e Ver zeker in gsz a ken D e c e m b e r 32 0 0 7 Tij dsch rif t voor Geneesk un di g A dviseur s i n par ticu li er e Ver zeker in gsz a ken G AVscoop jaargang 11, nummer 3, december 2007 Van de redactie 5 0 Van het bestuur 5

Nadere informatie

u hebt letselschade 38114 12.14

u hebt letselschade 38114 12.14 u hebt letselschade 2 Een gespecialiseerde letselschadejurist behandelt uw zaak In de rij voor het verkeerslicht rijdt iemand achterop uw auto. Bij het voetballen breekt u een been na een tackle van een

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie