OVERZICHT AANPASSINGEN FINA/VZF SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN per 1 september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERZICHT AANPASSINGEN FINA/VZF SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN per 1 september 2014"

Transcriptie

1 OVERZICHT AANPASSINGEN FINA/VZF SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN per 1 september samenvatting Federale bijscholing juni herwerkte FINA/VZF Sportreglementen Zwemmen - versie 9/ De FINA/VZF Sportreglementen Zwemmen vormen samen met de VZF Aanpassingen/Interpretaties Sportreglementen Zwemmen één geheel. - de gepubliceerde VZF Aanpassingen/Interpretaties worden van kracht op vermelde beslissingsdatum VSB. - Op wedstrijden met mogelijkheid tot officiële selecties voor Internationale tornooien zijn ENKEL de FINA Swimming Rules van toepassing. - Op ALLE andere wedstrijden binnen de VZF zijn de FINA Swimming Rules samen met de VZF Sportreglementen Zwemmen en VZF Aanpassingen/Interpretaties van toepassing. W. WIJZIGINGEN - I. INFORMATIEF S. SCHRAPPINGEN 9-10 jarigen W. Maximaal toegelaten wedstrijden per sessie/dagdeel : - 9 jarigen : 2 x 100m OF 1 x 200/400m - 10 jarigen : 2 x 100m OF 1 x 100m + 1 x 200m/400m Deelname beperkt tot 2 sessies/dagdelen per aaneensluitend WE of meerdaagse wedstrijd W. Gemengde aflossingen : gelijk aantal meisjes en jongens A-limieten W. - absolute besttijd 25 of 50m bad - per stijl en afstand - limietbehoud tot einde kalenderjaar, vanaf 19+ per 2 jaren - limietbehoud als limiet op 1/1 van het volgend leeftijdsjaar ook reeds de vereiste limiet daarvoor is S. - A-zwemmers afmeldingen (FF) tot max 72u voor aanvang wedstrijd I. Gevolg van : - uniforme werking VZF / FFBN / KBZB - afschaffing van medische attesten en forfaitboetes (beslissing Raad van Bestuur VZF: startgeld verhogen met 0,15 ) - te vroege uiterste inschrijvingsdatum - digitale mogelijkheden via Meet/Team Manager, ook naar sponsorlogo s e.d. Doel : - betere reeksindelingen + minder open zwembanen omwille van te vroege uiterste inschrijfdatum - herindeling reeksen blijft de dag van de wedstrijd mogelijk - behoud van FF-lijsten op wedstrijddag zelf om eventuele samenvoeging reeksen nog toe te laten Voorlopige conclusies VSB : - programma s meer digitaal aanbieden met nog beperkte afdrukken - behoud FF-lijsten

2 - mogelijke te evalueren problemen : - administratie rond startkaarten/startlijsten - beperking van reeksen (vooral bij 400m en meer) - wild inschrijven wordt tegengewerkt door : - startgeld en aantal af te vaardigen officials worden bepaald op uiterste datum inschrijving - EVALUATIE zeker noodzakelijk na enkele maanden - om een zo correct mogelijke evaluatie mogelijk te maken worden GEEN sancties door de organiserende clubs aanvaard. Voorprogramma s/wedstrijdreglementen die toch extra voorwaarden/sancties i.v.m. afmeldingen bevatten worden NIET GOEDGEKEURD PRAKTISCHE WERKWIJZE EN ONDERRICHTINGEN CLUBS : - klik op : Aanpassingen Wedstrijdorganisatie afstand plaatjes lange afstand W. - officials in opleiding mogen hiervoor worden ingezet, rekening houdend met het verplicht aantal KP-rechters categorieverhoging S. - individueel en aflossingen : VOLLEDIG geschrapt dubbel zwemmen W. - GEEN aankomstrechters nodig bij dubbele reeksen W. - minstens 1 KP-rechter per 2 banen forfaitboetes S. - VOLLEDIG geschrapt inschrijvingen jury W. - fictieve CV nummers worden geweigerd - GEEN deelname buiten wedstrijd I. - periode inschrijftijden zelf te bepalen, 24 maanden = aanbevolen voor gewone wedstrijden I. - deelname kan geweigerd worden mits : - GEEN afgevaardigde opgeven - onvoldoende officials afvaardigen NA verzoek OC - te verwachten tijdsoverschrijding I. - denk voor grote en meerdaagse wedstrijden aan vooraf samengestelde jury(s) om overaanbod te vermijden : - VERPLICHT vooraf te melden in wedstrijdreglement - samenstelling door dienstdoende KAMPRECHTER - TIJDIGE verwittiging van definitieve aanstelling - vervanging door andere clubofficials toelaten - beboeting op basis van samengestelde jury I. - evenwichtige jurysamenstelling : - vermijd over jurering ENKEL op middelste banen - plaats op ALLE banen zelfde aantal juryleden

3 I. - voorzie oproepkamer ook van OFFICIAL(s) o.a. voor controle zwemkledij EN taping, powerbands, juwelen. I. - tellen NIET bij aantal af te vaardigen officials : - kandidaat-officials in opleiding (stages + proeven) - dienstdoende kamprechter en/of voorzitter - uitgenodigde dienstdoende jurysecretaris en/of starter van andere club dan OC tellen WEL voor hun club als die ook deelneemt aan die wedstrijd jurysamenstelling medische attesten officials W. - MINIMA jury m bad A.E.I. : 1 voorzitter (niveau KP/KF) (enkel verplicht voor wedstrijden met reeksen en finales) 1 kamprechter (niveau KP/KF) 2 zwemrechters (of K + ZR) 1 starter (niveau SF) 1 jurysecretaris (niveau JF) 1 tijdopnemer/baan 1 keerpuntrechter/2 banen* aan KP-zijde (5 banen = 3) 1 oproepkamer verantwoordelijke (indien oproepkamer) Manueel/S.A.E.I. : 1 kamprechter 1 starter 1 jurysecretaris 3 aankomstrechters (kamprechter en starter mogen mee functioneren als aankomstrechter) (GEEN bij 3TO/iedere baan actief) 1 tijdopnemer/baan 1 keerpuntrechter/2 banen* aan KP-zijde (5 banen = 3) 1 oproepkamer verantwoordelijke (indien oproepkamer) * bij 800/1500m : 1 keerpuntrechter/baan aan KP-zijde waarvan 1 op 2 mag vervangen worden door kandidaat-official I. ENKEL Vrijstellingsattest Andersvaliden blijft behouden na classificatie door PARANTEE W. - aanmelden 45 voor aanvang wedstrijd (juryvergadering 30 voor aanvang) S. - VOLLEDIG geschrapt S. - melden ALLES ook buiten eigen functie (reden schrapping ( ex ) : enkel bevoegde officials functioneren = automatisch autonoom bevoegd voor alles binnen eigen functie) S. - gezwommen tijd melden aan zwemmer/ster S. - afstandsvermelding bij uitsluiting

4 records S. - 1 van de 3 tijdopnemers + de keerpuntrechter moeten van een andere club zijn dan diegene waartoe de zwemmer behoort S. - Uitzonderingregel bij pogingen voor een nummer dat NIET op het programma voorkomt : Uitgezonderd: Tijdens de competities die op de LEN-kalender voorkomen alsook tijdens de Belgische Kampioenschappen en de Vlaamse kampioenschappen zullen pogingen om een Belgisch record senior te verbeteren of de verwezenlijking van een limiettijd te behalen, toegestaan worden voor zover de betrokken afstand niet op het programma voorkomt. De pogingen dienen met volledige elektronische tijdopname door te gaan. reeksindeling rugslag - KP I. - traagste reeks moet minimum 3 zwemmers bevatten WEL : NA datum afmeldingen (max 72u) NIET : bij afmeldingen op wedstrijd zelf W. - wedstrijden met reeksen en finales van 400 m en meer : - slechts 2 reeksen indelen volgens SW I. - voor armtrekbeweging met 2 armen gelijktijdig is bijbrengen van 2 de arm in borstligging toegelaten W. - deel van lichaam moet H2O doorbreken bij AANKOMST W. - onmiddellijk inzetten armtrekbeweging bij borstligging verplicht S. - DUS: In borstligging, al dan niet bewust aantikken van de muur : zonder tuimelbeweging = uitsluiting met vloeiende tuimelbeweging : - met voorafgaande armtrekbeweging = uitsluiting - zonder voorafgaande armtrekbeweging = goed (reden schrapping : = gewoon rugligging niet aangehouden ) rugslag - start device schoolslag - KP + A I. VOORSTEL/AFBEELDINGEN + BESLISSING FINA : - klik op : Rugslag Start Device W. - armbeweging, niet gevolgd door beenbeweging (cyclus) toegestaan bij LAATSTE beweging voor KP + A I. - lichaam MOET in borstligging : - tot aantikken aan de muur bij KP + A - bij verlaten van de muur na KP startprocedure I. - ZEER ATTENT reageren op het mede in het water vallen van medezwemmers bij een te vroege start = NIET ALTIJD BEWUST uitgelokt (onsportief gedrag) - mag NOOIT beslissing zijn ENKEL om meevallende zwemmers te laten herstarten - uitlokker blijft MEESTAL zelf staan S. - kamprechter wijst 1 x op verkeerde starthouding (reden : - kamprechter controleert toch voor elke start - NIET in FINA) S. - tijdopnemer verwittigt 1 x bij start rugslag

5 2 swim-off (barrage) tape en powerbands W. - starter bepaalt zelf zijn beste plaats bij elke start rond de 5m lijn I. - bij FINA SW : korte signaal = 1 ste signaal W. - tijdstip onderling af te spreken door K en de betrokken afgevaardigden W. - tape + powerbands (concertbandjes, pols- been- en halsketting, horloges) en al wat zichtbaar is buiten zwemkledij >> VERBODEN = startverbod - zelfklevende producten aan voeten of handen >> VERBODEN = startverbod S. - 1 uur na laatste reeks van betreffende wedstrijd tijdmeting A.E.I. W. - bij invoegen van handtijden in A.E.I./S.A.E.I. enkel : - HT vermelden achter handtijd : - bij 3 chrono s op elke baan - bij 1 chrono/baan ZONDER A als backup - bij 1 chrono/baan MET A als backup maar tijd past volgens A - HT BK vermelden achter handtijd : - bij 1 chrono/baan MET A als backup maar tijd past NIET volgens A : - tijd gelijktrekken met in tegenspraak zijnde A.E.I./SA.E.I. - bij gelijke aangepaste handtijden binnen dezelfde reeks eventueel BK1 en 2 toepassen - ALLE officieel toegekende gelijke tijden (A.E.I.-S.A.E.I-HT- HT BK) komen in aanmerking voor swim-off e.d. - ENKEL A.E.I./S.A.E.I. tijden worden bij gelijke tijden weerhouden voor Belgische Records en Vlaamse Records tussentijden W. - ALLE records MOETEN VOORAF worden aangevraagd - prestaties (loodsvisje / haai) worden toegekend volgens uitslag I. - ALLE officiële tussentijden MOETEN in de uitslag - ALLE officieel opgenomen tussentijden MOGEN in de uitslag Probleem : ALLE tussentijden op uitslag kunnen binnen Meet Manager als inschrijftijd gelden, NIET in SwimRankings

6 tussentijden bij uitsluiting W. - ENKEL nog tussentijd toegestaan voor 1 ste zwemmer in aflossing indien de uitsluiting niet voor hem/haar is - GEEN tussentijden meer bij individuele uitsluitingen vervangingen S. - individueel : VOLLEDIG geschrapt (worden individueel NIET meer toegestaan, ook niet op wisselbekers/puntentellingen.) voorprogramma I. - wijzigingen NA goedkeuring : - VOOR wedstrijddatum : - opnieuw goedkeuring Provinciaal Afgevaardigde of gevolmachtigde - ALLE clubs + kamprechter hierover mailen - her-inschrijving mogelijk - TIJDENS wedstrijd : - ENKEL mits heirkracht + akkoord ALLE afgevaardigden I. - Wijzigingen aan de digitale layout en info behoren in de toekomst tot MeetManager vrijkaarten trainers vrijstelling andersvaliden wedstrijdduur W. - 1 t/m 2 zwemmers : 1 vrijkaart 3 t/m 9 zwemmers : 2 vrijkaarten 10 t/m 19 zwemmers : 3 vrijkaarten 20 t/m 29 zwemmers : 4 vrijkaarten per schijf van 10 zwemmers : 1 extra vrijkaart W. - ENKEL nog mits voorlegging classificatiekaart PARANTEE - ELKE wedstrijd vooraf voor te leggen I. - reeksen en aansluitende finales = 1 voorprogramma/sessie MAAR : finales vallen buiten de maximum 4 wedstrijduren - afzonderlijke finales = 1 voorprogramma/sessie MAAR : - maximum 4 uren wedstrijd/finales - GEEN boetes voor tekort aan officials mogelijk S. niet meer op advies medisch specialist S. - Mogelijke overschrijding tijdsduur mag NOOIT aanleiding zij tot snelle startprocedures S. - Iedere club die deelneemt aan een wedstrijd heeft het recht de wedstrijd te verlaten na de tijdsduur van vier uur hetzij met enkele zwemmers, hetzij met alle deelnemende zwemmers. DUS : - eigen initiatief + startgelden blijven verschuldigd wedstrijdverslag wisselbeker I. - 1 per goedgekeurd voorprogramma - vak Medische Dienst + Redders + Toezichthouders VOOR inzwemmen laten invullen, OOK op OPEN wedstrijden VZF (vb. FSC) I. - Wijzigingen aan de digitale layout en info behoren in de toekomst tot MeetManager W. - reglementswijziging mogelijk ZONDER akkoord laatste bekerwinnaar Aanvullende informatie Nieuwigheden Sportreglementen 9/2014 : VZF Nieuwsflash 4

7 Aanpassingen wedstrijdorganisatie Geldig vanaf september 2014 Inleiding Vanaf 1 september 2014 worden de medische attesten en de forfaitboetes afgeschaft. Dit vraagt aanpassingen aan het voorprogramma, het afhandelen van de inschrijvingen en afmeldingen, het wedstrijdverslag en de administratieve afhandeling. In dit document worden de belangrijkste wijzigingen besproken. Nieuw voorprogramma Voor alle wedstrijden ingericht na 1 september 2014 moet de nieuwste versie van het voorprogramma worden gebruikt. Op het nieuwe voorprogramma moet de inrichtende club 2 data vermelden : een uiterste inschrijfdatum. Bij voorkeur max. 2 weken voor de wedstrijddatum. een uiterste afmelddatum. De inrichter kan zelf bepalen tot wanneer afmeldingen worden aanvaard. Afmelden kan zeker tot 72 uur voor de aanvang van de wedstrijd en maximaal tot 24 uur voor de start van de eerste wedstrijd. Voor wedstrijden met meerdere voorprogramma s is het de eerste wedstrijd van het eerste voorprogramma. Voor een wedstrijd op een zondag om 14 uur kan je dus zeker altijd afmelden tot donderdag om 14u. reeds eerder goedgekeurde voorprogramma s voor wedstrijden vanaf 1 september worden aangevuld met de uiterste inschrijfdatum en aanmelden officials. Het tijdstip van de juryvergadering wordt vervangen door het uiterste uur dat de officials zich moeten aanmelden bij de kamprechter. Alle officials dienen zich ten laatste 45 minuten voor de aanvang van de wedstrijd bij de kamprechter te melden. De kamprechter deelt dan het tijdstip en locatie van de juryvergadering mee. Inschrijven Bij het afsluiten van de inschrijvingen maakt de organisator het voorlopige programma. Per sessie maakt hij een pdf met de deelnemende verenigingen. (Meet manager Inschrijvingen Deelnemende verenigingen). Voor wedstrijden met meerdere sessies maakt hij ook een pdf voor de volledige wedstrijd. Deze bestanden stuurt de inrichter per naar de kamprechter en de VZF. Elke deelnemende club moet per sessie officials leveren overeenkomstig het aantal zwemmers van de desbetreffende sessie vermeld in dit document. De VZF rekent startgeld aan op basis van het aantal starten vermeld in dit document. De organisator stuurt alle deelnemende clubs tevens een bevestiging van hun deelname met vermelding van het te betalen inschrijvingsgeld en de uiterste betalingsdatum. Voor wedstrijden met beperking van het aantal reeksen stuurt de organisator de lijst met afgemelde zwemmers naar de deelnemende clubs. Afmelden De sportsecretaris van elke deelnemende club heeft de mogelijkheid één of meer zwemmers te schrappen tot en met de uiterste afmelddatum. Deze zwemmers zullen niet vermeld worden op het programma. Het startgeld voor deze zwemmers kan niet teruggevorderd worden. Het afmelden van 1 of meerdere zwemmers betekent niet dat er minder officials moeten worden geleverd. De afgemelde zwemmers krijgen in MeetManager de status afgemeld. Ze worden niet verwijderd uit de deelnemerslijst. Definitieve programma Na de afmeldperiode stelt de organisator het definitieve programma samen en drukt hij de startkaarten. Forfaitlijsten moeten nog steeds worden voorzien. De organisator stuurt de definitieve versie van het programma naar alle deelnemende clubs en de kamprechter. De inrichter voorziet voldoende programma s voor de officials en de clubs. Het staat de organisator vrij programma s te voorzien voor het publiek. Voor de tijdopnemers kan een startlijst per baan worden voorzien. De inrichtende club voorziet volgende informatie voor de kamprechter:

8 Het bestand met het aantal deelnemers per club. (Meet manager Inschrijvingen Deelnemende verenigingen). Tel afgewezen inschrijvingen moet worden aangevinkt. Een lijst met alle opgegeven officials per sessie Een lijst met de namen van de afgevaardigden Definitieve versie van het programma Tijdens de wedstrijd Voor de start van het inzwemmen laat de kamprechter het formulier met de gegevens van de medische dienst en redders invullen en ondertekenen door de organisator. Voor de aanvang van de wedstrijd komen de afgevaardigden zich aanmelden op het jurysecretariaat. De afgevaardigde duidt de afwezige zwemmers aan op de forfaitlijst en geeft deze lijst af op het jurysecretariaat. De afwezige zwemmers worden in de uitslag opgenomen met de vermelding forfait. Ze worden niet beboet. Na de juryvergadering past de computerverantwoordelijke de lijst met officials aan in Meet Manager. Hij verwijdert de afwezige officials en voegt de nieuwe officials toe. Na de wedstrijd Op het wedstrijdverslag vermeldt de kamprechter: Het aantal starten zoals vermeld in het oorspronkelijke bestand Het aantal forfaits. Dit zijn de niet-afgemelde zwemmers De inrichter moet volgende informatie naar de VZF sturen : Definitieve programma Uitslag als pdf en lenex Het wedstrijdverslag Alle informatie mag elektronisch worden opgestuurd.

9 VZF Nieuwsflash 4 Eind september start het nieuwe zwemseizoen. Het wordt een seizoen met heel wat nieuwigheden die ongetwijfeld aanpassingen vragen van de clubs, wedstrijdorganisatoren en officials. Via deze nieuwsbrief en onze website gaan we jullie zo goed mogelijk informeren. Attesten en forfaits De medische attesten en forfaitboetes zijn afgeschaft. Op alle goedgekeurde voorprogramma s, voor wedstrijden vanaf september 2014, staat een uiterste inschrijfdatum en een afmelddatum. Zwemmers die zijn ingeschreven voor een wedstrijd kunnen alsnog van de deelnemerslijst worden geschrapt indien ze door de sportsecretaris tijdig (voor de afmelddatum) worden afgemeld. Zwemmers die afwezig zijn op een wedstrijd maar niet werden afgemeld, worden in de uitslag opgenomen met de vermelding FF. Ze worden niet beboet. Het aantal ingeschreven zwemmers op de uiterste inschrijfdatum bepaalt het te betalen startgeld en het aantal te leveren officials. Deelnemende clubs kunnen afmelden tot een paar dagen voor de wedstrijd. Als organisator van een wedstrijd moet je rekening houden met nog een aantal extra aanpassingen. Je vindt een volledige beschrijving in dit document. Ben je aangeduid als kamprechter voor een bepaalde wedstrijd controleer dan zeker dat je na het afsluiten van de inschrijvingen per sessie dit document hebt ontvangen. Neem dit mee naar de wedstrijd want dit is de basis voor het aantal te leveren officials. Aanmelden afgevaardigde voor de wedstrijd Op het jurysecretariaat ligt een lijst met de namen van alle afgevaardigden. Elke afgevaardigde moet zich voor de start van de wedstrijd persoonlijk aanmelden op het secretariaat. De afgevaardigde wordt verondersteld aanwezig te zijn gedurende de ganse wedstrijd. Hij/zij kan zich laten vervangen. Bij een vervanging wordt de naam van de nieuwe afgevaardigde aan het secretariaat doorgegeven. Als jurysecretaris laat je alle afgevaardigden tekenen voor hun aanwezigheid. Je wijzigt de naam van de eventuele vervangers. De afgevaardigde is de enige contactpersoon tussen de club en de jury.

10 Officials Officials moeten zich ten laatste 45 minuten voor de aanvang van de wedstrijd bij de kamprechter melden. De kamprechter bepaalt waar en wanneer de juryvergadering doorgaat. De naam en functie van elke aanwezige official wordt door de computerverantwoordelijk ingegeven in Meet Manager. Afwezige officials worden uit de lijst verwijderd. Extra officials worden toegevoegd. Alle officials die zich hebben aangemeld moeten op de lijst staan. Doe dit werk zorgvuldig. De namen van de officials staan voortaan ook in het Lenex-bestand dat naar de VZF wordt gestuurd. Deze informatie wordt in een database gestopt. Ter controle kan je per sessie altijd dit document vragen aan de computerverantwoordelijke. Medische dienst en redders Voor de aanvang van de wedstrijd laat de kamprechter per sessie dit document invullen en ondertekenen door de wedstrijdorganisator. Het ondertekende document blijft gedurende de volledige wedstrijd op het secretariaat. Het moet na afloop niet naar de VZF worden gestuurd. Nieuwe versie wedstrijdverslag Het sjabloon van het wedstrijdverslag is geïntegreerd in Meet Manager. Vanaf de volgende update van Meet Manager is het mogelijk om het wedstrijdverslag als rapport te genereren. Dit bestand kan je op de PC verder invullen. Je drukt het af. Na ondertekening door de jurysecretaris en kamprechter mag de organisator het verslag inscannen en samen met de uitslag naar de VZF en. Meer info over de procedure om het voorprogramma te laten goedkeuren? Klik hier.

11 RUGSLAG START DEVICE FINA REGLEMENTERING - Bij de start moeten de tenen van beide voeten de muur raken met het hoofd richting start device. De tenen mogen niet over de bovenkant worden gebogen. - De richel moet van 4 cm boven tot 4 cm onder het wateroppervlak kunnen geplaatst worden. - De richel moet minstens 65 cm lang zijn. - De richel moet 8 cm hoog zijn, 2 cm diep met een helling van Elke zwemmer mag zelf bepalen of hij/zij de start device gebruikt. - De start device moet na elke start worden weggenomen. TOEPASBAAR VANAF FINA 5 juni 2014 : Because the device is not yet commercially available, and in order to promote equity among all competitors, the FINA TSC Commission further recommends that the Backstroke starting device not be used in national or international events until its decision after the conclusion of the FINA Swimming World Cup 2014 series

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 19/12/2014

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 19/12/2014 VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 19/12/2014 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Antw O / Vl.Bra O / Limb O / O-Vl O / W-Vl X Goedgekeurd voor het VSB op 6/1/2015 Voorzitter :

Nadere informatie

I. FINA/VZF SPORTREGLEMENT ZWEMMEN

I. FINA/VZF SPORTREGLEMENT ZWEMMEN Overzicht aanpassingen FINA/VZF Sportreglementen 2015-2017 - Index pagina nummering en artikelnummers - synoniemen - kleine woord-/zinsaanpassingen zonder inhoudelijke wijziging worden in dit overzicht

Nadere informatie

ZWEMMEN CURSUS TAK update 02/2015

ZWEMMEN CURSUS TAK update 02/2015 ZWEMMEN CURSUS TAK update 02/2015 I. STIJLEN EN KEERPUNTEN I.1. VRIJE SLAG Men mag zwemmen wat men wil en hoe men wil en men mag afwisselen van stijl. Enkel in de wisselslag moet men in het vrije slaggedeelte

Nadere informatie

ZWEMMEN CURSUS TAK update 09/2014

ZWEMMEN CURSUS TAK update 09/2014 ZWEMMEN CURSUS TAK update 09/2014 I. STIJLEN EN KEERPUNTEN I.1. VRIJE SLAG Men mag zwemmen wat men wil en hoe men wil en men mag afwisselen van stijl. Enkel in de wisselslag moet men in het vrije slaggedeelte

Nadere informatie

Provinciale Kampioenschappen 2015

Provinciale Kampioenschappen 2015 7 juli 2015 Bijlagen : 4 VP Provinciale Kampioenschappen 2015 Geachte mevrouw, Geachte heer, Onderwerp : Uitnodiging tot de Provinciale Kampioenschappen 2015 Wij hebben het genoegen u uit te nodigen tot

Nadere informatie

Naam : ADRES ZWEMBAD: Koniginnelaan 1. C.V. nr. : AZV/100/49 TIJDOPNAME: A.E.I. X S.A.E.I O Manueel O

Naam : ADRES ZWEMBAD: Koniginnelaan 1. C.V. nr. : AZV/100/49 TIJDOPNAME: A.E.I. X S.A.E.I O Manueel O VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 14/2/2009 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA ANTW O VL.BRA O LIMB O OVL O WVL X Datum Goedkeuring: 17/2/2009 KAMPRECHTER: Naam : Danny UYTTERSPROT Goedkeuring

Nadere informatie

VOORPROGRAMMA voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF

VOORPROGRAMMA voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF VOORPROGRAMMA voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Datum aanvraag: Antw O / Vl.Bra O / Limb O / O-Vl O / W-Vl Goedgekeurd voor het VSB op Voorzitter : Naam : door Freddy DE

Nadere informatie

Deelname van de categorie 9- en 10-jarigen (geboren in 2005 & 2004): beperkt tot 1 individuele wedstrijd + 1 aflossingswedstrijd

Deelname van de categorie 9- en 10-jarigen (geboren in 2005 & 2004): beperkt tot 1 individuele wedstrijd + 1 aflossingswedstrijd 19 september 2014 Bijlagen : 1 VP INTERNATIONALE DRIEKAMP 2014 WEST-VLAANDEREN - OOST-VLAANDEREN ZEELAND WEDSTRIJDREGLEMENT De Internationale Driekamp West-Vlaanderen / Oost-Vlaanderen / Zeeland, georganiseerd

Nadere informatie

7 de ZGEEL 2-daagse internationale zwemmeeting

7 de ZGEEL 2-daagse internationale zwemmeeting Uitnodiging : Zwemclub Geel nodigt u en uw zwemmers uit op de : 7 de ZGEEL 2-daagse internationale zwemmeeting Wanneer: zaterdag 14 en zondag 15 februari 2015 Waar: Stedelijk overdekt zwembad van de stad

Nadere informatie

clubs steken blanco aflossingsbriefjes

clubs steken blanco aflossingsbriefjes ZWEMMEN OPLEIDING JP LEERSTOF versie 11/2010 I. DE WEDSTRIJD A. VOOR DE WEDSTRIJD 1. Ter inzage op het jurysecretariaat 2. Niet te vergeten 3. Te controleren originele inschrijvingsdocumenten officiële

Nadere informatie

Naam : ADRES ZWEMBAD: Koninginnelaan 1. C.V. nr. : AZV/100/49 TIJDOPNAME: A.E.I. X S.A.E.I O Manueel O

Naam : ADRES ZWEMBAD: Koninginnelaan 1. C.V. nr. : AZV/100/49 TIJDOPNAME: A.E.I. X S.A.E.I O Manueel O VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 7/2/2012 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA ANTW O VL.BRA O LIMB O OVL O WVL X Datum Goedkeuring: 9/2/2012 Goedkeuring Dubbelzwemmen: NVT X JA O NEEN

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VLAAMS-BRABANT

ALGEMEEN REGLEMENT VLAAMS-BRABANT VLAAMSE ZWEMFEDERATIE / K.B.Z.B. PROVINCIAAL BESTUUR ZWEMMEN VLAAMS-BRABANT Secretariaat Sylvia Kestens Heideblokstraat 13 3380 Bunsbeek 016 77 13 08 secretaris@pbz-vlb.be ALGEMEEN REGLEMENT VLAAMS-BRABANT

Nadere informatie

Provinciale Kampioenschappen Lange Afstand 2016

Provinciale Kampioenschappen Lange Afstand 2016 20 augustus 2016 Bijlagen : 2 VP Provinciale Kampioenschappen Lange Afstand 2016 Geachte mevrouw, Geachte heer, Onderwerp : Uitnodiging tot de Provinciale Kampioenschappen Lange Afstand 2016 (800 & 1500

Nadere informatie

Deelneming van de categorie 9- en 10-jarigen (geboren in 2007 & 2006): beperkt tot 1 individuele wedstrijd + 1 aflossingswedstrijd

Deelneming van de categorie 9- en 10-jarigen (geboren in 2007 & 2006): beperkt tot 1 individuele wedstrijd + 1 aflossingswedstrijd 25 februari 2016 Bijlagen : 1 VP DRIEKAMP 2016 WEST-VLAANDEREN - OOST-VLAANDEREN ZEELAND WEDSTRIJDREGLEMENT De Driekamp West-Vlaanderen / Oost-Vlaanderen / Zeeland, georganiseerd door het Bestuur van de

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VLAAMS-BRABANT

ALGEMEEN REGLEMENT VLAAMS-BRABANT VLAAMSE ZWEMFEDERATIE / K.B.Z.B. PROVINCIAAL BESTUUR ZWEMMEN VLAAMS-BRABANT Secretaris Joeri Jacobs Westrodestraat 84 1861 Meise 015 65 00 07 secretaris@pbz-vlb.be ALGEMEEN REGLEMENT VLAAMS-BRABANT Dit

Nadere informatie

Inschrijvingsmodaliteiten voor niet-leden van de Vlaamse Zwemfederatie

Inschrijvingsmodaliteiten voor niet-leden van de Vlaamse Zwemfederatie Inschrijvingsmodaliteiten voor niet-leden van de Vlaamse Zwemfederatie FLANDERS SWIMMING CUP ANTWERP Zaterdag 15 januari - zondag 16 januari 2011 www.zwemfed.be Organisator: Vlaamse Zwemfederatie i.s.m.

Nadere informatie

VOORPROGRAMMA voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF

VOORPROGRAMMA voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF VOORPROGRAMMA voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Datum aanvraag:25/09/2014 Antw O Vl.Bra O Limb O O-Vl X W-Vl O Goedgekeurd voor het VSB op 25-09-2014 Voorzitter: Naam: door

Nadere informatie

Toelichting bij het Criterium Vlaams-Brabant (CVB)

Toelichting bij het Criterium Vlaams-Brabant (CVB) Toelichting bij het Criterium Vlaams-Brabant (CVB) Uitgangspunten Het Criterium Vlaams-Brabant (CVB)is de opvolger van het B-Circuit. De hoofdredenen voor deze wijziging zijn: Het Provinciaal Bestuur stelt

Nadere informatie

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 19/01/2015

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 19/01/2015 VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 19/01/2015 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Antw O Vl.Bra X Limb O O-Vl O W-Vl O Goedgekeurd voor het VSB op 27/01/2015 Kamprechter: Naam:

Nadere informatie

ZGEEL 2- daagse internationale zwemmeeting

ZGEEL 2- daagse internationale zwemmeeting Uitnodiging : Zwemclub Geel nodigt u en uw zwemmers uit op : 6 ZGEEL 2- daagse internationale zwemmeeting Wanneer: Waar: Bijkomen info: zaterdag 15 en zondag 16 februari 2014 Stelijk overkt zwembad van

Nadere informatie

SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN HANDLEIDING OFFICIALS

SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN HANDLEIDING OFFICIALS SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN HANDLEIDING OFFICIALS 2.10.8 Voor wedstrijden van 400, 800 en 1500 meter, handelen de tijdopnemers als volgt: zij nemen alle tussentijden op per 100 meter en geven het waarschuwingsignaal

Nadere informatie

AMSTERDAM TALENT CUP 2013

AMSTERDAM TALENT CUP 2013 De Dolfijn organiseert op zondag 3 maart 2013 voor de derde keer de Amsterdam Talent Cup. Als erkend Talent Centrum nodigen wij graag alle junioren- en jeugdzwemmers alsmede de jongens minioren 6 en meisjes

Nadere informatie

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 28/06/2014

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 28/06/2014 VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 28/06/2014 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Antw O Vl.Bra X Limb O O-Vl O W-Vl O Goedgekeurd voor het VSB op 28/06/2014 Voorzitter : Naam :

Nadere informatie

I. FINA/VZF SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN

I. FINA/VZF SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN I. FINA/VZF SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN 2017-2021 SW 1 WEDSTRIJDLEIDING SW 1.2.2 Waar geen Automatische Elektronische tijdopname beschikbaar is, zal deze installatie vervangen worden door een hoofdtijdopnemer

Nadere informatie

KONINKLIJKE KORTRIJKSE ZWEMKRING v.z.w. Aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie/K.B.Z.B. Bankrelatie :

KONINKLIJKE KORTRIJKSE ZWEMKRING v.z.w. Aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie/K.B.Z.B. Bankrelatie : Afgevaardigde KZK: takenlijst Wat is een afgevaardigde? * De afgevaardigde is de administratieve vertegenwoordiger van de club op de wedstrijd. * Voor de functie van afgevaardigde bestaat er geen VZF-opleiding

Nadere informatie

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 11/12/2016

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 11/12/2016 VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: /2/206 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Antw O Vl.Bra X Limb O O-Vl O W-Vl O Goedgekeurd voor het VSB op 4/2/206 Kamprechter : Naam : Trui

Nadere informatie

ZWEMMEN OPLEIDING TAK LEERSTOF

ZWEMMEN OPLEIDING TAK LEERSTOF ZWEMMEN OPLEIDING TAK LEERSTOF I. STIJLEN EN KEERPUNTEN I.1. VRIJE SLAG Men mag zwemmen wat men wil en hoe men wil en men mag afwisselen van stijl. Enkel in de wisselslag moet men in het vrije slaggedeelte

Nadere informatie

VOORPROGRAMMA voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF

VOORPROGRAMMA voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF VOORPROGRAMMA voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Datum aanvraag:17/2/2017 Antw O Vl.Bra O Limb O O-Vl X W-Vl O Goedgekeurd voor het VSB op 18/02/2017 Voorzitter: Naam: door

Nadere informatie

Inschrijvingsmodaliteiten

Inschrijvingsmodaliteiten Inschrijvingsmodaliteiten Organisator: Vlaamse Zwemfederatie FLANDERS SPEEDO CUP ANTWERP zaterdag 21 januari - zondag 22 januari 2017 http://www.zwemfed.be/flanders/index.html Zwembad: Wezenberg, Desguinlei

Nadere informatie

100 Jaar HZS ZATERDAG 25 EN ZONDAG 26 MEI 2013

100 Jaar HZS ZATERDAG 25 EN ZONDAG 26 MEI 2013 ZATERDAG 25 EN ZONDAG 26 MEI 2013 ORGANISEERT DE KONINKLIJKE HASSELTSE ZWEMVERENIGING SPARTACUS TER GELEGENHEID VAN HAAR 100-JARIG BESTAAN EEN GROTE 2-DAAGSE ZWEMWEDSTRIJD 100 Jaar HZS UITNODIGING Beste

Nadere informatie

SPEEDO TALENT CUP 2016

SPEEDO TALENT CUP 2016 De Dolfijn organiseert op zondag 28 februari 2016 voor de zesde keer de Speedo Talent Cup. Graag nodigen wij alle junioren- en jeugdzwemmers alsmede de jongens minioren 6 en meisjes minioren 5 uit om mee

Nadere informatie

AANTAL BANEN: 4 O 5 O 6 X 8 O C.V. nr. : AANVRAAG DUBBELZWEMMEN (1) : JA X NEEN O. BAANBREEDTE (optioneel) : : 2,33 m

AANTAL BANEN: 4 O 5 O 6 X 8 O C.V. nr. : AANVRAAG DUBBELZWEMMEN (1) : JA X NEEN O. BAANBREEDTE (optioneel) : : 2,33 m VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 21.08.2012 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de KBZB/VZF ANTW O VL.BRA O LIMB X OVL O WVL O Datum Goedkeuring: 15/9/2012 KAMPRECHTER: Daniël Van Rumst Goedkeuring

Nadere informatie

Vlaamse Zwemfederatie vzw Provinciale Federatie Oost-Vlaanderen

Vlaamse Zwemfederatie vzw Provinciale Federatie Oost-Vlaanderen vzw 15/08/09 Betreft: Internationale Driekamp Zeeland - W. Vlaanderen - O-Vlaanderen. Beste bestuursleden, Hierbij bezorgen we u alle nodige gegevens voor de internationale driekamp. We hopen jullie massaal

Nadere informatie

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 15/1/2016

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 15/1/2016 VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 15/1/2016 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Antw O / Vl.Bra O / Limb O / O-Vl O / W-Vl X Goedgekeurd voor het VSB op 16/1/2016 Voorzitter :

Nadere informatie

9 de Internationale Grote Prijs GUY COOLEN 25 mei 2015 Uitnodiging

9 de Internationale Grote Prijs GUY COOLEN 25 mei 2015 Uitnodiging 9 de Internationale Grote Prijs GUY COOLEN 25 mei 2015 Uitnodiging Beste sportvrienden, Op zondag 25 mei 2015 organiseert De Meerkoet Bree (DMB) haar 9de internationale Grote Prijs GUY COOLEN. Dit doen

Nadere informatie

ZWEMMEN OPLEIDING TAK LEERSTOF versie 10/2010

ZWEMMEN OPLEIDING TAK LEERSTOF versie 10/2010 ZWEMMEN OPLEIDING TAK LEERSTOF versie 10/2010 I. STIJLEN EN KEERPUNTEN I.1. VRIJE SLAG Men mag zwemmen wat men wil en hoe men wil en men mag afwisselen van stijl. Enkel in de wisselslag moet men in het

Nadere informatie

BEPALINGEN KNZB Challegers 2015-2016. Algemene Bepalingen KNZB Challenger

BEPALINGEN KNZB Challegers 2015-2016. Algemene Bepalingen KNZB Challenger BEPALINGEN KNZB Challegers 2015-2016 Dit document bevat twee hoofdstukken, te weten hoofdstuk 1 algemene bepalingen KNZB Challenger en hoofdstuk 2 aanvullende bepalingen en programma voor betreffende challenger.

Nadere informatie

Gelderse en Overijsselse Kampioenschappen korte baan 2017

Gelderse en Overijsselse Kampioenschappen korte baan 2017 Gelderse en Overijsselse Kampioenschappen korte baan 2017 De Overijsselse Kampioenschappen korte baan worden gehouden op zaterdag 7, zondag 8, zaterdag 14 en zondag 15 januari 2017 in zwembad Het Ravijn

Nadere informatie

JUNIOR SWIM CUP Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zondag 5 april 2015

JUNIOR SWIM CUP Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zondag 5 april 2015 JUNIOR SWIM CUP Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zondag 5 april 2015 Voor de vierde keer organiseren wij als onderdeel van de Swim Cup Eindhoven een wedstrijd voor meisjes en jongens junioren. Junior

Nadere informatie

5 de Internationale Grote Prijs GUY COOLEN

5 de Internationale Grote Prijs GUY COOLEN 5 de Internationale Grote Prijs GUY COOLEN 29 mei 2011 Uitnodiging Beste sportvrienden, Op zondag 29 mei 2011 organiseert De Meerkoet Bree (DMB) haar 5de internationale Grote Prijs GUY COOLEN. Dit doen

Nadere informatie

Zuidlede Zwemmers vzw. SW 4.1 Na het bevel van de starter op uw plaatsen een verkeerde starthouding aangenomen of aangehouden

Zuidlede Zwemmers vzw. SW 4.1 Na het bevel van de starter op uw plaatsen een verkeerde starthouding aangenomen of aangehouden Uitsluitingscodes REDENEN VAN UITSLUITING VOLGENS FINA-REGELS START SW 4.1 Na het bevel van de starter op uw plaatsen een verkeerde starthouding aangenomen of aangehouden SW 4.4 gestart vóór het startsignaal

Nadere informatie

JUNIOR SWIM CUP EINDHOVEN Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zondag 9 april 2017

JUNIOR SWIM CUP EINDHOVEN Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zondag 9 april 2017 JUNIOR SWIM CUP EINDHOVEN Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zondag 9 april 2017 Voor de zesde keer organiseren wij als onderdeel van de Swim Cup Eindhoven een unieke wedstrijd voor meisjes junioren

Nadere informatie

KNZB Challengers Bepalingen & programma

KNZB Challengers Bepalingen & programma Dit document bevat twee hoofdstukken, te weten hoofdstuk 1 algemene bepalingen KNZB Challengers en hoofdstuk 2 aanvullende bepalingen en programma voor de betreffende challenger. 1. Algemene Bepalingen

Nadere informatie

6 de Internationale Grote Prijs GUY COOLEN 27 mei 2012 Uitnodiging

6 de Internationale Grote Prijs GUY COOLEN 27 mei 2012 Uitnodiging 6 de Internationale Grote Prijs GUY COOLEN 27 mei 2012 Uitnodiging Beste sportvrienden, Op zondag 27 mei 2012 organiseert De Meerkoet Bree (DMB) haar 6de internationale Grote Prijs GUY COOLEN. Dit doen

Nadere informatie

De wedstrijd wordt gesponsord door Martinez Chocolade.

De wedstrijd wordt gesponsord door Martinez Chocolade. De Dolfijn organiseert op 19 en 20 december a.s. de Martinez Cup. Deze wedstrijd biedt met name de Nederlandse jeugd- en senioren zwemmers de mogelijkheid om zich aan het eind van het jaar nog eenmaal

Nadere informatie

Afgevaardigde bij competitiewedstrijden

Afgevaardigde bij competitiewedstrijden Afgevaardigde bij competitiewedstrijden Algemeen o Dit dokument vormt een leidraad voor club afgevaardigden op zwemwedstrijden georganiseerd onder de reglementen van de Vlaamse Zwemfederatie (VZF). Wanneer

Nadere informatie

Gelderse en Overijsselse B-Kampioenschappen korte baan

Gelderse en Overijsselse B-Kampioenschappen korte baan Gelderse en Overijsselse B-Kampioenschappen korte baan 2017-2018 De Overijsselse B-Kampioenschappen korte baan worden gehouden op zaterdag 16 en zondag 17 december 2017 in zwembad De Vrolijkheid, Ossenkamp

Nadere informatie

Wedstrijdprogramma. PAUZE (5 min.) 19 4 X 50 M WISSELSLAG DAMES Open categorie X 50 M WISSELSLAG HEREN Open categorie.

Wedstrijdprogramma. PAUZE (5 min.) 19 4 X 50 M WISSELSLAG DAMES Open categorie X 50 M WISSELSLAG HEREN Open categorie. Wedstrijddeel 1 (Voormiddag) Inzwemmen: Eerste start: 08.00 uur 09.00 uur Wedstrijdprogramma 01 100 M VLINDERSLAG HEREN Geboren in 2004 en ouder. 02 100 M RUGSLAG DAMES Geboren in 2004 en ouder. 03 50

Nadere informatie

KNZB Challenger Alkmaar / Alkmaar Sport Minioren Cup

KNZB Challenger Alkmaar / Alkmaar Sport Minioren Cup KNZB Challenger Alkmaar / Alkmaar Sport Minioren Cup Uitnodiging Hierbij heeft DAW het genoegen uw vereniging uit te nodigen voor de KNZB Challenger Alkmaar / Alkmaar Minioren Sport Cup. Deze wedstrijd

Nadere informatie

FINA / VZF SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN

FINA / VZF SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN FINA / VZF SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN 2017-2021 ADMINISTRATIEVE HANDLEIDING bij zwemwedstrijden binnen de Vlaamse Zwemfederatie I. FINA/VZF SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN 2017-2021 SW1 Wedstrijdleiding 4 SW2 Officials

Nadere informatie

Naam : ADRES ZWEMBAD: Keizer Karelstraat 41. C.V. nr. : ZTZ/029/66 TIJDOPNAME: A.E.I. O S.A.E.I O Manueel X

Naam : ADRES ZWEMBAD: Keizer Karelstraat 41. C.V. nr. : ZTZ/029/66 TIJDOPNAME: A.E.I. O S.A.E.I O Manueel X VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 14/9/2012 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de KBZB/VZF ANTW O VL.BRA O LIMB O OVL O WVL X Datum Goedkeuring: 19/9/2012 Goedkeuring Dubbelzwemmen: NVT X JA O

Nadere informatie

Naam : ADRES ZWEMBAD: Leopold III-laan 18. C.V. nr. : GOLD / 279 / 74 TIJDOPNAME: A.E.I. O S.A.E.I O Manueel X AANTAL BANEN: 4 O 5 O 6 X 8 O

Naam : ADRES ZWEMBAD: Leopold III-laan 18. C.V. nr. : GOLD / 279 / 74 TIJDOPNAME: A.E.I. O S.A.E.I O Manueel X AANTAL BANEN: 4 O 5 O 6 X 8 O VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 30/12/2012 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de KBZB/VZF ANTW O VL.BRA O LIMB O OVL O WVL X Datum Goedkeuring: 31/12/2012 Goedkeuring Dubbelzwemmen: NVT X JA

Nadere informatie

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 6/9/2015

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 6/9/2015 VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 6/9/2015 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Antw O / Vl.Bra O / Limb O / O-Vl O / W-Vl X Goedgekeurd voor het VSB op 6/9/2015 Voorzitter : Naam

Nadere informatie

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 9/9/2016

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 9/9/2016 VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 9/9/2016 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Antw O / Vl.Bra O / Limb O / O-Vl O / W-Vl X Goedgekeurd voor het VSB op 30/9/2016 Voorzitter : Naam

Nadere informatie

PIETER CUP Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zaterdag 4 april 2015

PIETER CUP Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zaterdag 4 april 2015 PIETER CUP Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zaterdag 4 april 2015 Ook dit jaar organiseren wij weer als onderdeel van de Swim Cup Eindhoven de Pieter Cup (7 e keer); een wedstrijd voor jongens en

Nadere informatie

Programma Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen 2013

Programma Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen 2013 Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen 2013 Programma Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen 2013 Zaterdag 29 juni, series Inzwemmen 08.00 uur, aanvang series 09.00 uur 1. 50 m. vrije slag meisjes

Nadere informatie

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 20/05/14 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de KBZB/VZF ANTW O VL.BRA O LIMB X OVL O WVL O

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 20/05/14 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de KBZB/VZF ANTW O VL.BRA O LIMB X OVL O WVL O VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 20/05/14 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de KBZB/VZF ANTW O VL.BRA O LIMB X OVL O WVL O KAMPRECHTER: Naam : Datum Goedkeuring: Goedkeuring Dubbelzwemmen: NVT

Nadere informatie

Amsterdam Swim Cup 2009

Amsterdam Swim Cup 2009 Amsterdam Swim Cup 2009 16, 17, 18 en 19 april Sloterparkbad Ondersteund door Topsport Amsterdam en vele zwempartners, organiseert het Nationaal Zweminstituut Amsterdam van 16 t/m 19 april 2009 de zesde

Nadere informatie

ZWEMMEN VOOR PERSONEN MET REGLEMENT EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING. Parantee Zuiderlaan 13 9000 Gent T 09 243 11 70 E info@parantee.be W www.parantee.

ZWEMMEN VOOR PERSONEN MET REGLEMENT EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING. Parantee Zuiderlaan 13 9000 Gent T 09 243 11 70 E info@parantee.be W www.parantee. Foto: Joëlle Verbeeck Parantee Zuiderlaan 13 9000 Gent T 09 243 11 70 E info@parantee.be W www.parantee.be ZWEMMEN VOOR PERSONEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING REGLEMENT Goedgekeurd op 13 augustus 2013

Nadere informatie

President Allendelaan GW Amsterdam

President Allendelaan GW Amsterdam Het einde van het zwemseizoen vraagt erom om nog eens lekker te kunnen knallen op kort bad. Daarom organiseert De Dolfijn voor de tweede keer de SPEEDO Fast Water Meet. Op 27 en 28 juni a.s. is het Sloterparkbad

Nadere informatie

Programma Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen 2011

Programma Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen 2011 3.16 Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen 2011 Programma Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen 2011 Dag 1 ochtendsessie Inzwemmen 08.00, aanvang wedstrijd 09.00 1. 400 m. vrije slag meisjes

Nadere informatie

De wedstrijd wordt gesponsord door Martinez Chocolade.

De wedstrijd wordt gesponsord door Martinez Chocolade. De Dolfijn organiseert op 20 en 21 december a.s. de Martinez Cup. Deze wedstrijd biedt met name de Nederlandse jeugd- en senioren zwemmers de mogelijkheid om zich aan het eind van het jaar nog eenmaal

Nadere informatie

AANTAL BANEN: 4 O5 O6 O 8 X. E-mail: vanerum.kris@yucom.be. Gemeente: 9051 Sint-Denijs-Westrem. Fax.: AANVANG INZWEMMEN : 13.

AANTAL BANEN: 4 O5 O6 O 8 X. E-mail: vanerum.kris@yucom.be. Gemeente: 9051 Sint-Denijs-Westrem. Fax.: AANVANG INZWEMMEN : 13. VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 22/01/2012 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de KBZB/VZF ANTW O VL.BRA O LIMB O OVL X WVL O Datum Goedkeuring: 25-01-2012 KAMPRECHTER: Naam : JOOS FRANKY Goedkeuring

Nadere informatie

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 23/12/2016

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 23/12/2016 VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 23/12/2016 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Antw O / Vl.Bra O / Limb O / O-Vl O / W-Vl X Goedgekeurd voor het VSB op 12/2/2017 & 7/3/2017 Voorzitter

Nadere informatie

Programma Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen 2013

Programma Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen 2013 Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen 2013 Programma Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen 2013 Vrijdag 21 juni, ochtendsessie Inzwemmen 08.00 uur, aanvang wedstrijd 09.00 uur 1. 400 m.

Nadere informatie

MINIOREN CUP Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zaterdag 12 april 2014

MINIOREN CUP Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zaterdag 12 april 2014 MINIOREN CUP Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zaterdag 12 april 2014 Dit jaar organiseren wij voor de 6 e keer als onderdeel van de Swim Cup Eindhoven de Minioren Cup (voorheen Pieter Cup); een wedstrijd

Nadere informatie

De wedstrijd wordt gesponsord door Martinez Chocolade.

De wedstrijd wordt gesponsord door Martinez Chocolade. De Martinez Cup was de laatste jaren dé afsluiting voor de Nederlandse senioren zwemmers van het korte baan seizoen. Ook in 2016 organiseert De Dolfijn deze wedstrijd gelardeerd met overheerlijke Martinez

Nadere informatie

AANBESTEDINGSFORMULIER PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP

AANBESTEDINGSFORMULIER PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP Secretariaat: Joeri Jacobs Westrodestraat 84, 1861 Meise 015 65 00 07 jjacobs@pbz-vlb.be AANBESTEDINGSFORMULIER PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP Ondergetekende (naam en voornaam):. Hoedanigheid (enkel voorzitter

Nadere informatie

Swimming Meets. Dit betekent dat er o.a. altijd ruimte zal zijn om in- en uit te zwemmen maar denk hierbij ook aan elektronische tijdwaarneming.

Swimming Meets. Dit betekent dat er o.a. altijd ruimte zal zijn om in- en uit te zwemmen maar denk hierbij ook aan elektronische tijdwaarneming. 26-28 februari 17 april Swimming Meets UITNODIGING Beste zwemvrienden, In het seizoen 2015/2016 organiseert The Hague Swimming (SG) in samenwerking met Den Haag Topsport en vele andere partners wederom

Nadere informatie

VOORPROGRAMMA voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF

VOORPROGRAMMA voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF VOORPROGRAMMA voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Datum aanvraag: Antw O Vl.Bra O Limb x O-Vl O W-Vl O Goedgekeurd voor het VSB op Voorzitter: Naam: door Kamprechter: Naam:

Nadere informatie

Programma Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen Korte Baan 2013

Programma Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen Korte Baan 2013 Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen Korte Baan 2013 Programma Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen Korte Baan 2013 Vrijdag 1 februari, ochtendsessie Inzwemmen 08.00 uur, aanvang wedstrijd

Nadere informatie

UITNODIGING HAAGS GOUD CUP Hofbad Den Haag Ypenburgse Boslaan ZA Den Haag

UITNODIGING HAAGS GOUD CUP Hofbad Den Haag Ypenburgse Boslaan ZA Den Haag UITNODIGING HAAGS GOUD CUP Hofbad Den Haag Ypenburgse Boslaan 30 2496 ZA Den Haag #01# 54#+3/'#,"#,. 1#/" % "#!#+ #/ -/%,'0##/1!',% *2 "# 1e editie van de "HAAGS GOUD CUP", &#1 0!&'11#/#,"# %0!&# -$ "

Nadere informatie

Inhoudsopgave. KBZB Lastenboek voor de organisatie van de Belgische Kampioenschappen Synchroonzwemmen Pagina 2 van 7

Inhoudsopgave. KBZB Lastenboek voor de organisatie van de Belgische Kampioenschappen Synchroonzwemmen Pagina 2 van 7 Inhoudsopgave Art 1. Organisatie... 3 Art 2. Kandidatuurstelling... 3 Art 3. Toewijzing... 3 Art 4. Formaliteiten... 3 Art 5. Zwembad... 3 Art 6. Water... 3 Art 7. Geluidsinstallatie... 4 Art 8. Jury...

Nadere informatie

T = Tijdopnemer A = Aankomstrechter K = Keerpuntrechter. 1

T = Tijdopnemer A = Aankomstrechter K = Keerpuntrechter. 1 opleiding TAK T = Tijdopnemer A = Aankomstrechter K = Keerpuntrechter Versie 30/8/2016 1 www.pbz-vlb.be opleiding TAK 1. Functie official TAK a. Official: wie, wat, waar? b. Tijdopnemer c. Aankomstrechter

Nadere informatie

22 Antwerp International Youth Swimming Cup 2013 Olympic Swimming pool Wezenberg - Antwerp 50m - 8 lanes - OMEGA electronic time registration (A.E.I.

22 Antwerp International Youth Swimming Cup 2013 Olympic Swimming pool Wezenberg - Antwerp 50m - 8 lanes - OMEGA electronic time registration (A.E.I. 22 Antwerp International Youth Swimming Cup 2013 Olympic Swimming pool Wezenberg - Antwerp 50m - 8 lanes - OMEGA electronic time registration (A.E.I.) Friday 26 April 2013 Saturday 27 April 2013 Sunday

Nadere informatie

C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN. Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80

C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN. Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80 Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80 C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN Badminton Vlaanderen vzw Info@badmintonvlaanderen.be www.badmintonvlaanderen.be HOOFDSTUK 1. VOOR HET TORNOOI ARTIKEL

Nadere informatie

Op zaterdag 24 maart 2012 organiseert AZ&PC Neptunus ter gelegenheid van haar 100 jarig bestaan de. Open Masters Zwemwedstrijd Neptunus 100 jaar

Op zaterdag 24 maart 2012 organiseert AZ&PC Neptunus ter gelegenheid van haar 100 jarig bestaan de. Open Masters Zwemwedstrijd Neptunus 100 jaar Op zaterdag 24 maart 2012 organiseert AZ&PC Neptunus ter gelegenheid van haar 100 jarig bestaan de Open Masters Zwemwedstrijd Neptunus 100 jaar AZ&PC Neptunus nodigt hierbij alle masters uit om aan deze

Nadere informatie

T = Tijdopnemer A = Aankomstrechter K = Keerpuntrechter. 1

T = Tijdopnemer A = Aankomstrechter K = Keerpuntrechter. 1 opleiding TAK T = Tijdopnemer A = Aankomstrechter K = Keerpuntrechter Versie 5/3/2016 1 www.pbz-vlb.be opleiding TAK 1. Functie official TAK a. Official: wie, wat, waar? b. Tijdopnemer c. Aankomstrechter

Nadere informatie

SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN

SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN HANDLEIDING OFFICIALS Pagina 1 van 67 DEEL I : FINA TECHNICAL SWIMMING RULES...4 SW 1 WEDSTRIJDLEIDING...4 SW 2 OFFICIËLEN...4 SW 2.1 DE KAMPRECHTER...4 SW 2.2 CONTROLEKAMER SUPERVISOR...5

Nadere informatie

AANTAL BANEN: 4 O 5 O 6 O 8 X C.V. nr. : MEGA/019/53 AANVRAAG DUBBELZWEMMEN (1) : JA O NEEN X.

AANTAL BANEN: 4 O 5 O 6 O 8 X C.V. nr. : MEGA/019/53 AANVRAAG DUBBELZWEMMEN (1) : JA O NEEN X. VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 13/05/2010 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de KBZB/VZF ANTW O VL.BRA O LIMB O OVL O WVL O Datum Goedkeuring: 17/05/2010 KAMPRECHTER: Naam : FLIEBERG RIA Goedkeuring

Nadere informatie

Reglement WoerdenSport MasterSprint

Reglement WoerdenSport MasterSprint Reglement WoerdenSport MasterSprint Algemeen De wedstrijd wordt gehouden in het Batensteinbad in Woerden. Adres: Van Helvoortlaan 40, 3443 AP Woerden Inzwemmen start om 12.15. De wedstrijdaanvang is 12.45

Nadere informatie

UITNODIGING. Een wedstrijd voor zwemmers die zich niet (kunnen) kwalificeren voor de Swim Cup.

UITNODIGING. Een wedstrijd voor zwemmers die zich niet (kunnen) kwalificeren voor de Swim Cup. VRIJDAG 3 MAART ZATERDAG 4 MAART ZONDAG 5 MAART : JEUGD & SENIOREN : MINIOREN : JUNIOREN UITNODIGING Met trots kunnen we aankondigen dat in de pauze van de Swim Cup the Hague de eerste editie van de Ranomi

Nadere informatie

Minior Swim Cup Eindhoven Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zaterdag 8 april 2017

Minior Swim Cup Eindhoven Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zaterdag 8 april 2017 Minior Swim Cup Eindhoven Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zaterdag 8 april 2017 Ook dit jaar organiseren wij weer een Minioren Wedstrijd als onderdeel van de Swim Cup Eindhoven. Maar Pieter Cup gaat

Nadere informatie

SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN HANDLEIDING OFFICIALS

SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN HANDLEIDING OFFICIALS SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN HANDLEIDING OFFICIALS DEEL 1 : FINA TECHNICAL SWIMMING RULES 4 SW 1 WEDSTRIJDLEIDING 4 SW 2 OFFICIALS 4 SW 2.1 DE KAMPRECHTER 4 SW 2.2 CONTROLEKAMER SUPERVISOR 5 SW 2.3 DE STARTER

Nadere informatie

ZWEMMEN CURSUS JURYSECRETARIS PROVINCIAAL

ZWEMMEN CURSUS JURYSECRETARIS PROVINCIAAL ZWEMMEN CURSUS JURYSECRETARIS PROVINCIAAL update 10_2015_versie 2 I. DE WEDSTRIJD A. VOOR DE WEDSTRIJD 1. Ter inzage op het jurysecretariaat originele inschrijvingsdocumenten FINA + VZF Sportreglementen

Nadere informatie

Amsterdam Swim Cup 2010

Amsterdam Swim Cup 2010 Amsterdam Swim Cup 2010 25, 26, 27 en 28 maart Sloterparkbad Ondersteund door Topsport Amsterdam en vele zwempartners, organiseert het Nationaal Zweminstituut Amsterdam (E.ON-NZA) van 25 t/m 28 maart 2010

Nadere informatie

VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR OPENWATER. Huidig verslag van 17 januari werd na voorlezing goedgekeurd

VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR OPENWATER. Huidig verslag van 17 januari werd na voorlezing goedgekeurd VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR OPENWATER Verslag onder voorbehoud van goedkeuring Datum: 17 januari 2015 vergadering VSB-OW Plaats: Huis van de Sport, Berchem Aanwezig: Etienne Jooris, Roland Montens, Jan

Nadere informatie

THE HAGUE HOFBAD 21-23 FEBRUARI. Ypenburgse Boslaan 30 2496 ZA DEN HAAG

THE HAGUE HOFBAD 21-23 FEBRUARI. Ypenburgse Boslaan 30 2496 ZA DEN HAAG THE HAGUE GOLD 2014 Grand Prix 21-23 FEBRUARI HOFBAD Ypenburgse Boslaan 30 2496 ZA DEN HAAG AANKONDIGING: Met ondersteuning van Haags Goud, zwemvereniging Racing Club en vele partners organiseert de stichting

Nadere informatie

T = Tijdopnemer A = Aankomstrechter K = Keerpuntrechter. 1

T = Tijdopnemer A = Aankomstrechter K = Keerpuntrechter. 1 opleiding TAK T = Tijdopnemer A = Aankomstrechter K = Keerpuntrechter Versie 30/9/2017 1 www.pbz-vlb.be opleiding TAK 1. Functie official TAK a. Official: wie, wat, waar? b. Tijdopnemer c. Aankomstrechter

Nadere informatie

Amsterdam Swim Cup 2011

Amsterdam Swim Cup 2011 Amsterdam Swim Cup 2011 11, 12 en 13 maart Sloterparkbad Ondersteund door Topsport Amsterdam, Zwemvereniging De Dolfijn en vele zwempartners, organiseert het Nationaal Zweminstituut Amsterdam (E.ON-NZA)

Nadere informatie

Competitie Benjamins en ouder

Competitie Benjamins en ouder Competitie Benjamins en ouder Benjamins : 1 ste jaar ( 11 jaar ) Trainingsuren : maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 18h00 20h00 ( van 18h00 tot 18h30 lichaamsscholing ) Minimum vereist

Nadere informatie

REGLEMENTEN SPORTA-COMPETITIE ZWEMMEN

REGLEMENTEN SPORTA-COMPETITIE ZWEMMEN REGLEMENTEN SPORTA-COMPETITIE ZWEMMEN Art. 5.1. Algemeen Reglement Art. 5.1.1. Terminologie - Zwemmer: de term zwemmer gebruikt in de reglementen is zowel toepasselijk op de zwemmer(s) als op de zwemster(s),

Nadere informatie

ONTWERP MODALITEITEN DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen

ONTWERP MODALITEITEN DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen ONTWERP MODALITEITEN 2012-2013 DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen INHOUD DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen A. Provinciale jeugdreeksen U19-U17-U15-U13-U11-U10-U9-U8 B. Bijzondere jeugdreeksen U19-U17-U15-U13-U11-U10-U9-U8

Nadere informatie

Bepalingen KNZB Challengers

Bepalingen KNZB Challengers Dit document bevat twee hoofdstukken, te weten hoofdstuk 1 algemene bepalingen KNZB Challenger en hoofdstuk 2 aanvullende bepalingen en programma voor de betreffende challenger. Algemene Bepalingen KNZB

Nadere informatie

Open Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 2013

Open Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 2013 Open Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 2013 Programma Vrijdag Series Inzwemmen 08.00 uur, aanvang series 09.00 uur 1. 400m vrije slag jongens jeugd/heren senioren + S4 - S14 2. 400m vrije slag meisjes

Nadere informatie

AAN DE VERENIGINGEN BULADO, PIRANHA, SHARKS, SITHOC, TYPHOON en BARRACUDAS.

AAN DE VERENIGINGEN BULADO, PIRANHA, SHARKS, SITHOC, TYPHOON en BARRACUDAS. AAN DE VERENIGINGEN BULADO, PIRANHA, SHARKS, SITHOC, TYPHOON en BARRACUDAS. Willemstad, 17 mei 2010 Geacht Bestuur, Wij hebben het genoegen U uit te nodigen voor deelname aan de Curaçaose A-Kampioenschappen,

Nadere informatie

REGLEMENT WISSELCRITERIUM FRANK PEPERMANS

REGLEMENT WISSELCRITERIUM FRANK PEPERMANS Maatschappelijke zetel: Amandus Geenenlaan 36,2100 Deurne Amandus Geenenlaan 36,2100 Deurne Aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie Stamnummer 002 Opgericht in 1895 www.kazsc.be Bankrekening: BE61 7380

Nadere informatie

Limietwedstrijd deel. 50 meter bad. Zwembad : de Wisselaar te Breda. Inzwemmen: 13.30 uur. Aanvang wedstrijd: 14.00 uur

Limietwedstrijd deel. 50 meter bad. Zwembad : de Wisselaar te Breda. Inzwemmen: 13.30 uur. Aanvang wedstrijd: 14.00 uur Limietwedstrijd deel 50 meter bad Zwembad : de Wisselaar te Breda Inzwemmen: 13.30 uur Aanvang wedstrijd: 14.00 uur Reglement, afspraken en toelichtingen limietwedstrijd [01-04-2013] 1. De wedstrijd wordt

Nadere informatie

Locatie: Geusseltbad Discusworp XP Maastricht Beste zwemvrienden,

Locatie: Geusseltbad Discusworp XP Maastricht  Beste zwemvrienden, Beste zwemvrienden, Op woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 december 2016 organiseren wij in het (8 banen 25 meter inclusief elektronische tijdwaarneming) te Maastricht 31 e Speedo International Friendship

Nadere informatie

Zwemclub Schoten

Zwemclub Schoten Zwemclub Schoten 2013-2014 Info-sessie Limieten V(J)K,B(J)K, ZOLA, Secondenregel + ZS-selectie ZS-secondenregel Omrekenen van 25m-bad-tijden naar 50mbad-tijden Gebaseerd op gemiddelde van grote groep Vlaamse

Nadere informatie