J A A R V E R S L A G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J A A R V E R S L A G 2 0 0 8"

Transcriptie

1 J A A R V E R S L A G

2 2 INHOUD 1. Voorwoord van de Voorzitter 2. Vennoten en kapitaal p Bestuursorganen toezicht secretariaat p Afvalpreventie algemeen p. 7 compostmeesterwerking p. 8 jeugdwerking p. 9 subsidies p Afvalinzameling huis-aan-huisinzameling p. 10 containerparken p. 14 totale afvalberg p. 16 verwerking van afvalstoffen p. 17 kolkenreiniging p. 18 verwerken veegvuil en bermmaaisel p. 18 ondersteunende diensten p Afvalstatistieken p Jaarrekening verslag van de revisor jaarrekening per

3 3 1. VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Interrand heeft in 2008 een zeer boeiend en vooral intensief jaar gekend. Een jaar waarin de 30-jarige bestaansduur van de Intercommunale afliep en de voorbereidingen voor de verlenging met 18 jaar een grote impact hebben gehad op zowel het beleid als op de dagdagelijkse werking. De Raad van Bestuur heeft zich in 2008 dan ook, zoals decretaal voorzien, met prioriteit gericht op het uittekenen van een realistisch, maar ambitieus ondernemingsplan voor de komende zes jaar. Met de huidige organisatie als solide basis en rekening houdend met nieuwe regelgevingen en subsidiemogelijkheden, legt het ondernemingsplan vooral de nadruk op het bestendigen van de uitgebreide dienstverlening voor burgers en vennoten. Een blijvende kostenbeheersing met klemtonen op bewust minder afval en verder doorgedreven selectieve inzamelingen ondersteund via sensibilisering van en communicatie met de burger, moeten er toe bijdragen dat de afvalberg in de toekomst niet meer stijgt en zelfs vermindert. Onze vennoten, de gemeenten Hoeilaart, Overijse en Tervuren, hebben zich eensgezind achter het ondernemingsplan geschaard. Samen met alle beleidsmensen van onze gemeenten willen we werken aan de uitvoering van het ondernemingsplan voor de komende zes jaar: het verminderen van de afvalberg, gekoppeld aan het principe de vervuiler betaalt. Ik dank in het bijzonder onze gemeenten voor het gestelde vertrouwen en alle Interrandmedewerkers, de directeur en de collega-bestuurders voor hun inzet en de aangename samenwerking. Gezamenlijk kunnen we dan vol vertrouwen een duurzame toekomst tegemoet zien. Hubert Lyben Voorzitter

4 4 2. VENNOTEN EN KAPITAAL Interrand, intergemeentelijk samenwerkingsverband Opdrachthoudende vereniging, beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober Opgericht op 5 december 1978 ingevolge onderhandse akte voor de duur van 30 jaar en waarvan de statuten zijn verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 februari 1979 onder het nummer De vereniging werd conform het decreet van 6 juli 2001, verlengd voor een duur van 18 jaar, bij besluit van de Algemene Vergadering van 9 juli 2008, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering van 24 oktober 2008 en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2009 onder het nummer Statutenwijzigingen - bij besluit van de Algemene Vergadering van 10 december 1980 en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 4 mei 1982; - bij besluit van de Algemene Vergadering van 28 mei 1986 en goedgekeurd bij Besluit van de Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden van 8 januari 1988; - bij besluit van de Algemene Vergadering van 31 augustus 1988 en goedgekeurd bij Besluit van de Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden van 2 december 1988; - bij besluit van de Algemene Vergadering van 14 juni 1989 en goedgekeurd bij Besluit van de Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden van 23 augustus 1989; - bij besluit van de Algemene Vergadering van 9 juni 1993, verleden voor notaris M.Van den Moortel te Overijse, goedgekeurd bij Besluit van de Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden van 28 september 1993 en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 juli 1993 onder nummer ; - bij besluit van de Algemene Vergadering van 18 december 1996, verleden voor notaris M. Van den Moortel te Overijse, goedgekeurd bij Besluit van de Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden van 28 september 1998 en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 januari 1997 onder nummer ;

5 - haar zetel werd overgebracht naar het huidig adres ingevolge beslissing van de Raad van Bestuur van 16 september 1999 en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 november 1999; - bij besluit van de Algemene Vergadering van 26 juni 2002, verleden voor notaris M. Van den Moortel te Overijse, goedgekeurd bij Besluit van de Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden van 17 oktober 2002 en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2002 onder nummer ; - bij besluit van de Algemene Vergadering van 19 november 2003, verleden voor notaris M. Van den Moortel te Overijse, goedgekeurd bij Besluit van de Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden van 17 mei 2004 en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 december 2003 onder nummer ; - bij besluit van de Algemene Vergadering van 9 juli 2008, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering van 24 oktober 2008 en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2009 onder nummer Vennoten Op 31 december 2008 telde onze intercommunale, zoals bij de stichting, 3 vennoten: de gemeenten Hoeilaart, Overijse en Tervuren. Kapitaal en Aandelen Overeenkomstig artikelen 7 en 8 van de statuten is het maatschappelijk kapitaal op 31 december 2008 samengesteld uit 520 aandelen van 250,00 euro elk, onderschreven als volgt: - Hoeilaart: 95 aandelen - Overijse: 231 aandelen - Tervuren: 194 aandelen Het onderschreven kapitaal van Interrand bedraagt euro. De aandelen werden voor 30% volgestort. Het kapitaal bedraagt aldus ,09 euro.

6 6 3. BESTUURSORGANEN TOEZICHT SECRETARIAAT Raad van Bestuur - gemeente Hoeilaart: de heer Jean-Pierre Maeyens, bestuurder de heer Marc Vanderlinden, bestuurder de heer Jan Van Assche, bestuurder met raadgevende stem - gemeente Overijse: de heer Hugo Dewit, ondervoorzitter-bestuurder de heer Peter Van den Berge, bestuurder de heer Hermes Sanctorum-Vandevoorde, bestuurder met raadgevende stem (ontslag van rechtswege op ) - gemeente Tervuren: de heer Hubert Lyben, voorzitter-bestuurder mevrouw Annemie Rastelli, bestuurder de heer Mark Van Roy, bestuurder met raadgevende stem Deskundigen - de heer Philippe Van den Winckel - de heer Dirk Devroey - de heer Theo Debeer Directiecomité - de heer Hubert Lyben, voorzitter - de heer Hugo Dewit, ondervoorzitter - de heer Jean-Pierre Maeyens, lid Commissaris-revisor Grant Thornton met zetel te Gent, Lievekaai 21, vertegenwoordigd door de heer Jan Lippens. Toezichthoudende Overheid Agentschap voor Binnenlands Bestuur Secretariaat Mevrouw Paula Aerts, directeur Personeel Het totaal aantal personeelsleden dat op 31 december 2008 bij Interrand tewerkgesteld was, bedraagt 45.

7 7 4. AFVALPREVENTIE Het Vlaamse afvalbeleid streeft naar een maximale afvalpreventie en naar uitsortering van recycleerbare afvalstoffen waar mogelijk. Deze doelstellingen worden door Interrand volledig ondersteund. In onze huidige consumptiemaatschappij vormen afvalpreventie en sortering een aanpassing van de dagdagelijkse gewoontes van onze burgers. Interrand gaat deze uitdaging aan en samen met de gemeenten en vooral in samenwerking met de gemeentelijke milieudiensten, worden specifieke acties ondernomen om haar burgers aan te sporen om bewust minder afval te produceren. Volgende activiteiten werden in 2008 uitgevoerd: Het geven van informatie en opvolgen van klachten In 2008 kwamen er 302 klachten binnen, waarvan 67 of 22,19 % gegrond bleek. Dit komt neer op net geen anderhalve klacht per werkweek. Het grootste deel van de onterechte klachten was te wijten aan het te laat buiten zetten van het afval, het niet bereikbaar zijn van (delen van) straten door wegenwerken waar onze diensten niet van op de hoogte werden gesteld, het bellen voordat onze ophaalwagens langsgekomen waren of het niet duidelijk zichtbaar buiten plaatsen van het afval. De opmaak van afvalkalenders Ieder jaar wordt de afvalkalender voor elke gemeente opgemaakt door Interrand, met financiële ondersteuning van Fost Plus. Het opmaken en bezorgen van artikels voor de gemeentelijke infobladen en plaatselijke pers Op zeer regelmatige basis worden artikels overgemaakt voor publicatie in de gemeentelijke infobladen en plaatselijke pers, om de burger te informeren over allerhande inzamelingen en activiteiten, georganiseerd door Interrand. De organisatie van rondleidingen voor scholen Op eenvoudige vraag van onze scholen, wordt een bezoek georganiseerd aan één van onze containerparken in samenspraak met de gemeentelijke milieudienst. In 2008 hebben verschillende klassen van de lagere school een bezoek gebracht aan een containerpark. Het ter beschikking stellen van didactisch materiaal Naast materialen rond thuiscomposteren en kringlooptuinieren (compostkit, compostkoffer, educatieve spelen, infopanelen en infoposters), zijn ook didactische materialen rond recyclage uitleenbaar (recyclagekoffer, infopanelen, informatieve dvd s en video). Deze materialen worden vooral ontleend door scholen, compostmeesters en gemeenten. Samenaankoop (subsidie OVAM) In 2008 werd, op initiatief van EcoWerf, overgegaan tot de samenaankoop van compostvaten en bakken en verluchtingsstokken voor de komende drie jaar ( ).

8 8 Ondersteuning gemeentelijke compostmeesterwerking - Samen met VLACO werd één compostcursus georganiseerd. - Om de compostmeesters in hun werking te ondersteunen, werden regelmatig activiteiten georganiseerd: - bouwen van een wiglo in samenwerking met de Vrije Basisschool Eizer - bijscholing kwaliteit en gebruik van compost in samenwerking met VLACO - juni compostmaand - trefmarkt Vlaams-Brabantse compostmeesters - deelname aan het pompoenproject, met ondersteuning door Compostkracht Vlaams-Brabant - voorbereidingen milieuhappening te Vossem in 2009 (bouwen takkenwal) - Van april tot oktober werden door de compostmeesters demo s op de drie containerparken (demoplaats)gehouden rond het thema composteren en kringlooptuinieren. - Deelname van compostmeesters aan bloemen- en jaarmarkten met ondersteuning van de gemeentelijke milieudiensten

9 9 - Bezoek van onze compostmeesters aan scholen, op aanvraag. Het uitvoeren van projecten in samenwerking met Fost Plus - Tijdens het schooljaar 2008 werd het animatieproject voor basisscholen LABO (Leren Afval Beheren op School) voortgezet, 6 klassen vroegen deze animaties over afval aan. - Er werd meegewerkt aan het initiatief van Fost Plus voor leerlingen van de middelbare school Da s proper. - Ten Afval: geïnteresseerde jeugdverenigingen konden een PMD-container en papierkratten bestellen voor inzameling in hun lokalen. Er werden ook folders, affiches en een infomap verspreid. - Verschillende scholen vroegen en ontvingen PMD-containers, papierkratten en sorteerstickers. Het uitvoeren van afvalpreventieprojecten met steun van de provincie Vlaams-Brabant - Ondersteuning van de volledige compostmeesterwerking door Compostkracht Vlaams-Brabant. - Verder zetting van het toekennen van een subsidie bij de aankoop van een geluidsarme hakselaar, een mulchmaaier of traaggroeiend gras. Met deze acties wil Interrand de afvoer van groenafval naar het containerpark verminderen en de tuiniers bewust maken van de mogelijkheden van het gebruiken of verwerken van groenafval in de eigen tuin. - Infoavond kringlooptuinieren in het Oud Gemeentehuis te Tervuren. Volgende thema s kwamen aan bod: o Help, ik heb een tuin o Het gras is niet altijd groener bij de buren

10 10 5. AFVALINZAMELING Huis-aan-huisinzameling Interrand zorgt voor de inzameling van huishoudelijk afval in de aangesloten gemeenten. Daarnaast worden bepaalde afvalstoffen apart ingezameld en geregistreerd van kkmo, op aanvraag en tegen betaling van een gemeentelijke retributie. Met een groep van gemiddeld 31 mensen (chauffeurs en laders) en 13 vrachtwagens staat de ophaaldienst in voor al deze inzamelingen. Op uitdrukkelijk verzoek van onze gemeenten worden alle afvalstoffen van de burger, op een vaste weekdag opgehaald; minimaal drie verschillende afvalfracties worden wekelijks opgehaald van in totaal inwoners. In 2008 hebben de vrachtwagens in totaal km afgelegd om alle afvalstoffen in te zamelen en af te voeren naar diverse verwerkingsinstallaties. Restafval Huishoudelijke fractie Het restafval wordt wekelijks ingezameld, in verplicht aan te kopen bruine plastieken restafvalzakken; zakken werden hiervoor geleverd bij de handelaars. In 2008 werd in totaal ton restafval of 122,21 kg / inw. ingezameld; ten opzichte van 2007 betekent dit een daling met 2,32 %. - Hoeilaart: ton of 125,69 kg / inw. - Overijse: ton of 123,03 kg / inw. - Tervuren: ton of 119,56 kg / inw.

11 11 Ambachtelijke fractie Wordt ingezameld in containers die geledigd worden volgens de behoeften van de klant (wekelijks, tweemaal per week, tweewekelijks, maandelijks, ). Het ingezameld ambachtelijk restafval is lichtjes gestegen met 0,50 % en bedraagt voor 2008: ton of 25,97 kg / inw. - Hoeilaart: 298 ton of 29,19 kg / inw. - Overijse: 546 ton of 22,36 kg / inw. - Tervuren: 600 ton of 28,60 kg / inw. Grofvuil De ingezamelde hoeveelheden grofvuil zijn vrij stabiel gebleven t.o.v Huishoudelijke fractie Wordt, gratis, 11 maal per jaar ingezameld. In 2008 werd in totaal 419 ton of 7,53 kg / inw. opgehaald. - Hoeilaart: 85 ton of 8,29 kg / inw. - Overijse: 193 ton of 7,91 kg / inw. - Tervuren: 141 ton of 6,71 kg / inw. - Ambachtelijke fractie Deze fractie bedroeg 73 ton of 1,32 kg / inw., verdeeld als volgt: - Hoeilaart: 28 ton of 2,73 kg /inw. - Overijse: 27 ton of 1,13 kg / inw. - Tervuren: 18 ton of 0,86 kg / inw. GFT Wordt wekelijks ingezameld in verplicht aan te kopen composteerbare zakken; zakken werden hiervoor geleverd bij de handelaars. Het ingezameld GFT is in 2008 met 0,46 kg / inw. gedaald tot in totaal ton of 25,27 kg / inw. - Hoeilaart: 233 ton of 22,74 kg / inw. - Overijse: 677 ton of 27,76 kg / inw. - Tervuren: 495 ton of 23,60 kg / inw. Papier en karton Wordt vierwekelijks, gratis, ingezameld. Wekelijks wordt papier en karton apart ingezameld en geregistreerd bij kkmo op aanvraag en tegen betaling van een gemeentelijke retributie.

12 In totaal werd ton of 58,34 kg / inw. papier en karton ingezameld; dit betekent een daling met 1, 83 kg / inw. of ongeveer 2 %. - Hoeilaart: 574 ton of 56,09 kg / inw. - Overijse: ton of 53,44 kg / inw. - Tervuren: ton of 56,57 kg / inw. - Ambachtelijke fractie: 180 ton of 3,23 kg / inw. PMD Wordt tweewekelijks ingezameld in de verplicht aan te kopen blauwe PMD-zak; zakken werden hiervoor geleverd bij de handelaars. De ingezamelde hoeveelheden PMD blijven de laatste drie jaar vrij stabiel: 697 ton of 12,53 kg / inw. - Hoeilaart: 138 ton of 13,48 kg / inw. - Overijse: 306 ton of 12,54 kg / inw. - Tervuren: 253 ton of 12,05 kg / inw. Glas 57 glasbollen staan verspreid over het ganse werkgebied van Interrand. In de loop van 2008 werden alle glasbollen vernieuwd en uitgerust met extra geluidsisolatie. De inlichtingsborden naast de glasbollen kregen eveneens een facelift. Alle glasbollen worden wekelijks geledigd; 28 glasbollen worden tweemaal per week geledigd. De glasbolsites worden wekelijks opgekuist en enkele probleemsites worden dagelijks opgekuist om sluikstorten maximaal te vermijden; iedere week worden enkele glasbollen grondig gereinigd. Vrij stabiele inzameling: ton of 29,64 kg / inw. - Hoeilaart: 264 ton of 25,80 kg / inw. - Overijse: 727 ton of 29,79 kg / inw. - Tervuren: 657 ton of 31,34 kg / inw. - 12

13 Serreglas Het gratis plaatsen en afvoeren van een serreglascontainer behoort tot één van de specifieke taken van Interrand. Gezien ons werkgebied zich uitstrekt over de druivenstreek, wordt deze dienstverlening bijzonder geapprecieerd. De verwerking van het serreglas is eveneens voor rekening van de intercommunale. In 2008 werd in totaal 167 ton of 3,01 kg / inw. serreglas ingezameld door het plaatsen van een container; dit komt overeen met het vervoeren van 14 gevulde containers naar de verwerkingsinstallatie van Indaver te Willebroek. 13 Snoeihout Deze fractie wordt, gratis, in het voor- en najaar ingezameld: 77 ton of 1,37 kg / inw. - Hoeilaart: 17 ton of 1,62 kg / inw. - Overijse: 28 ton of 1,14 kg / inw. - Tervuren: 32 ton of 1,53 kg / inw. Kerstbomen In de maand januari worden gedurende twee weken de kerstbomen, gratis, ingezameld. De totale hoeveelheid ingezamelde kerstbomen blijft vrij stabiel: 29 ton of 0,51 kg / inw. - Hoeilaart: 5 ton of 0,46 kg / inw. - Overijse: 14 ton of 0,56 kg / inw. - Tervuren: 10 ton of 0,48 kg / inw. Textiel Interrand heeft met het Kringloopcentrum t Spit te Kessel-Lo een overeenkomst afgesloten om drie maal per jaar het textiel aan huis in te zamelen. In 2008 werd in totaal 17 ton textiel ingezameld of 0,31 kg / inw. Herbruikbare goederen Onze inwoners kunnen, gratis, contact opnemen met het Kringloopcentrum t Spit om herbruikbare goederen, aan huis, te komen ophalen. Interrand betaalt hiervoor een overeengekomen vergoeding aan Spit. Opgehaalde herbruikbare goederen in 2008: 83 ton.

14 14 CONTAINERPARKEN Sedert 1 september 1993 is Interrand verantwoordelijk voor de uitbating van drie containerparken. Vijf parkwachters zorgen er voor dat de aangeleverde afvalstoffen op een correcte manier uitgesorteerd en gedeponeerd worden in de juiste afvalcontainers. Twee chauffeurs vervoeren dagelijks de gevulde containers, met daartoe speciaal uitgeruste voertuigen, naar de verschillende recyclagefabrieken; in 2008 werd hiervoor in totaal km afgelegd. Onze containerparken zijn alléén toegankelijk voor onze burgers, na het betalen van een uniform gemeentelijk vastgesteld toegangstarief. In 2008 is er een vrij spectaculaire daling van de aangeleverde afvalstoffen: ton of 274,63 kg / inw. of een daling met 7,71 kg / inw. of 2,73 %. Het totaal aantal bezoekers op de drie parken is gedaald met

15 Hoeilaart Overijse Tervuren Totaal Bezoekers Papier-karton 252, , , ,060 Puin 998, , , ,020 Asbest 69, ,740 54, ,700 Flessen (Wit) 32,060 61,460 38, ,080 Flessen (Gekl.) 41,800 78,320 56, ,820 Plat glas 35,260 87,160 30, ,500 K.G.A. 49,326 92,303 69, ,762 Batterijen 0,937 2,036 1,849 4,822 Motorolie 3,287 6,195 3,468 12,949 Autobanden 3,196 7,055 3,208 13,459 Textiel 29,263 98,261 25, ,469 Metaal 77, , , ,900 Snoeihout 588, , , ,180 Gras-Blad 389, , , ,114 Stronken 54,460 82,100 68, ,340 P.M.D. 18,620 37,660 28,100 84,380 Spit (kringloop) 7,606 18,599 9,661 35,865 Grofvuil 546, , , ,640 Houtafval 317, , , ,940 Wit- en bruingoed 82, , , ,301 Totaal 3 598, , , ,301 Kurk: een zeventigtal zakken werden ingezameld en afgevoerd voor recyclage. In 2008 heeft Interrand, voor de eerste maal, deelgenomen aan de actie Vergroot de Hoop : van 15 juni tot 15 september werd taxus ingezameld om het onderzoek naar kanker te ondersteunen. Dankzij de medewerking van onze burgers, werd alléén voor de taxusinzameling in ons werkgebied, 1 827,55 euro overgemaakt aan Kom op Tegen Kanker.

16 16 TOTALE AFVALBERG Alvorens het ingezamelde grofvuil af te voeren voor verwerking, wordt het door de firma Sita Recycling te Brussel uitgesorteerd in nog te recycleren afvalstromen. In 2008 werd er nog ton houtafval, 264 ton metaal en 396 ton puin uitgesorteerd. Overzicht van alle ingezamelde afvalstoffen -restfractie: - huishoudelijk T = 122,21 kg/inw/jaar - ambachtelijk T = 25,97 kg/inw/jaar -grofvuil: - huishoudelijk - ambachtelijk T 73 T = = 25,39 1,32 kg/inw/jaar kg/inw/jaar -G.F.T T = 25,27 kg/inw/jaar -papier-karton T = 78,39 kg/inw/jaar -glas T = 35,20 kg/inw/jaar -vlak glas 319 T = 5,75 kg/inw/jaar -puin -asbest T 232 T = = 76,78 4,17 kg/inw/jaar kg/inw/jaar -K.G.A. + Batterijen 215 T = 3,88 kg/inw/jaar -gras, bladeren 1 664T = 29,93 kg/inw/jaar -snoeihout T = 56,26 kg/inw/jaar -stronken 205 T = 3,69 kg/inw/jaar -textiel 170 T = 3,07 kg/inw/jaar -metaal 564 T = 10,14 kg/inw/jaar -P.M.D. 781 T = 14,05 kg/inw/jaar -Spit (kringloop) 140 T = 2,51 kg/inw/jaar -houtafval T = 43,68 kg/inw/jaar -motorolie + autobanden 26 T = 0,47 kg/inw/jaar - wit- en bruingoed 400 T = 7,20 kg/inw/jaar T = 575,33 Kg/inw/jaar

17 17 VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN Alle ingezamelde afvalstoffen worden door Interrand afgevoerd naar erkende verwerkingsinstallaties. De tabel hieronder geeft een totaal overzicht van de verwerkers of beheerders van de afvalstoffen die Interrand in haar werkingsgebied inzamelt. Aard afvalstoffen AEEA Asbest Autobanden Batterijen Bermmaaisel Cartridges GFT Glas (flessen, bokalen) Groenafval (snoeihout, gras, bladeren, stronken) Grofvuil Herbruikbare goederen en textiel Houtafval KGA & motorolie Kurk Metaal Papier / karton PMD Puin Restafval Slib, veegvuil Vlak glas Verwerker Recupel vzw te Brussel De Kock te Overijse Recytyre vzw te Brussel Bebat vzw te St Stevens Woluwe EcoWerf te Kessel-Lo Van Klaveren te Deventer (NL) EcoWerf te Kessel-Lo DD Shipping te Grimbergen De Winter te Herent Sita Recycling te Brussel Kringloopcentrum Spit te Leuven Sita Recycling te Brussel Haviland te Zellik Le Petit Liège te Limbourg Van Gansewinkel te Kampenhout Vlar Papier te Tisselt Sita Reclycling te Brussel BRC te Diegem en Sita Reclycling te Brussel Indaver te Beveren EcoWerf te Kessel-Lo Indaver te Willebroek

18 18 KOLKENREINIGING In opdracht van haar gemeenten reinigt Interrand alle kolken driemaal per jaar. Een aangepast voertuig met chauffeur en één begeleider zijn verantwoordelijk voor het reinigen van kolken, verspreid over de drie gemeenten, gemiddeld km worden hiervoor jaarlijks afgelegd. In 2008 werd 441 ton slib afgevoerd naar de slibverwerkingsinstallatie van Haviland te Drogenbos. VERWERKEN VEEGVUIL EN BERMMAAISEL In opdracht van haar gemeenten, wordt het gemeentelijk veegvuil en bermmaaisel door onze tussenkomst, afgevoerd naar de composteringsinstallatie van EcoWerf te Kessel-Lo. 149,920 ton veegvuil van de gemeente Tervuren 114,960 ton bermmaaisel van de gemeente Tervuren 127,880 ton bermmaaisel van de gemeente Overijse ONDERSTEUNENDE DIENSTEN Interrand is verantwoordelijk voor de volledige organisatie van de afvalinzameling voor de burgers en kkmo. Technische dienst De technische dienst bestaat uit één werkleider en één mecanicien die er samen voor zorgen dat de ophaalploegen dagelijks alle afvalstoffen vlot en veilig kunnen inzamelen. Een uitgeruste garage staat ter beschikking van de mecanicien om alle onderhoud en herstellingen te kunnen uitvoeren, zowel aan vrachtwagens, containers, gebouwen e.a. Administratie Deze dienst regelt het ganse afvalgebeuren binnen de intercommunale in opdracht van haar gemeenten. Het takenpakket is zeer ruim, maar legt vooral de nadruk op het contact met de burger en de gemeenten in t kader van een klantvriendelijke dienstverlening.

19 19 Leveren huisvuilzakken Interrand zorgt voor de aankoop en stokkage van de verschillende huisvuilzakken. Wekelijks worden de huisvuilzakken geleverd bij de handelaars, voor rekening van onze gemeenten. EXTERNE PARTNERS Interafval Momenteel telt Vlaanderen 25 afvalintercommunales. Die staan allemaal garant voor een correcte en milieuverantwoorde inzameling, ophaling en verwerking van huishoudelijk afval, inspelend op de specifieke behoeften van hun werkingsgebied. Om informatie uit te wisselen en ervaringen te delen in verband met actuele dossiers binnen het lokale afvalbeleid, werd in 1996 INTERAFVAL opgericht als samenwerkingsverband tussen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en de afvalintercommunales. Intussen is INTERAFVAL uitgegroeid tot aanspreekpunt voor alle organisaties en overheden die betrokken zijn bij het lokale afvalbeleid. De VVSG en de intercommunales kunnen op die manier de stem van de lokale besturen luider en eensgezinder laten klinken en dus beter hun stempel drukken op het Vlaamse afvalbeleid. Alle afvalintercommunales in Vlaanderen zijn lid van INTERAFVAL. Vlaco VLACO, de Vlaamse Compostorganisatie, is een vzw die helpt de uitvoering van de opeenvolgende beleidsplannen inzake organisch-biologisch afval (groenafval, GFT en bedrijfsorganisch afval) te ondersteunen en coördineren. Zowel de OVAM (de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) als de Vlaamse afvalintercommunales en compostproducenten maken sinds 1992 deel uit van VLACO vzw. Door de oprichting van de Cel Thuiscomposteren bestrijkt VLACO vzw de volledige organische afvalketen, vanaf de preventie tot het gebruik als secundaire grondstof. VLACO ondersteunt Interrand heel concreet met de vormingen rond thuiscomposteren en de opleiding van compostmeesters. EcoWerf Sinds enkele jaren is Interrand aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging EcoWerf, het Intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-Brabant. EcoWerf is ondermeer verantwoordelijk voor het composteren van GFT, veegvuil en bermmaaisel. Deze afvalstromen worden door Interrand rechtstreeks afgevoerd naar EcoWerf met vrijstelling van het BTW-tarief.

20 20 Interza en Incovo Interrand is binnen de groep van afvalintercommunales een kleine speler van eerder beperkte omvang en een beperkte administratie. Sinds enkele jaren wordt er nauw samengewerkt tussen de Vlaams-Brabantse intercommunales, in het bijzonder Interza en Incovo. Naast strategisch overleg en ervaringsuitwisseling, wordt samengewerkt rond gezamenlijke projecten of aanbestedingen. Preventiedienst Haviland Interrand heeft zich aangesloten bij de preventiedienst van Haviland. Het takenpakket van deze dienst kan opgesplitst worden in drie grote pakketten: permanente, periodieke en occasionele taken inzake Preventie, Bescherming en Welzijn op het Werk. Tot de permanente taken behoren: bezoeken aan de werkplaatsen, secretariaatswerk, sensibilisatie van de hiërarchische lijn en de werknemers, samenwerking met de arbeidsgeneesheer en officiële instanties, geven van veiligheids- en welzijnsvorming, doornemen van allerlei documentatie en actuele wetteksten met als doel deze om te zetten naar praktische, bruikbare toepassingen. De periodieke taken van de preventieadviseur kunnen opgesplitst worden in het opstellen van periodieke verslagen en het jaarverslag van de preventiedienst. De occasionele taken zijn het adviseren en begeleiden van aankopen van arbeidsmiddelen (ophaalwagens, containers, enz.) en persoonlijke beschermingsmiddelen (werkkledij, enz.), het verstrekken van adviezen voor nieuwbouw (de aanleg van een nieuw containerpark) en het onderzoeken van arbeidsongevallen. 6. AFVALSTATISTIEKEN

21 21 7. JAARREKENING VERSLAG VAN DE COMMISSARIS-REVISOR JAARREKENING PER

22 Ophaalcijfers Interrand 2008 ( inwoners) Hoeilaart Overijse Tervuren TOTAAL Kg/inw. Kg/inw. Kg/inw. Kg/inw Verg Verg Verg Verg Restfractie: 154,88 159,59-4,71 145,39 146,54-1,15 148,16 149,41-1,25 148,18 150,00-1,82-1,213 % - h-a-h 125,69 131,04-5,35 123,03 124,24-1,21 119,56 121,76-2,20 122,21 124,53-2,32 - Ambachtelijk 29,19 28,55 0,64 22,36 22,30 0,06 28,60 27,65 0,95 25,97 25,47 0,50 2. Grofvuil: 35,02 34,44 0,58 25,96 27,05-1,09 23,52 22,90 0,62 26,71 26,82-0,11-0,410 % - h-a-h 8,29 8,82-0,53 7,91 7,12 0,79 6,71 6,73-0,02 7,53 7,28 0,25 - Ambachtelijk 2,73 2,90-0,17 1,13 1,01 0,12 0,86 0,87-0,01 1,32 1,30 0,02 - CP 24,00 22,72 1,28 16,92 18,92-2,00 15,95 15,30 0,65 17,86 18,24-0,38 3. Groenafval: 125,61 144,76-19,15 119,65 131,28-11,63 104,79 98,94 5,85 115,15 121,51-6,36-5,235 % - G.F.T. h-a-h 22,75 24,07-1,32 27,76 28,71-0,94 23,61 23,08 0,53 25,27 25,73-0,46 - snoeihout h-a-h 1,62 1,56 0,06 1,14 1,30-0,16 1,53 1,57-0,04 1,38 1,45-0,07 - kerstbomen 0,46 0,47-0,01 0,56 0,53 0,03 0,48 0,48 0,00 0,51 0,50 0,01 - snoeihout CP 57,41 74,09-16,68 56,53 64,93-8,40 50,36 48,27 2,09 54,37 60,30-5,93 - gras CP 38,05 39,86-1,81 30,29 30,47-0,18 25,53 22,27 3,26 29,93 29,08 0,85 - stronken CP 5,32 4,71 0,61 3,37 5,34-1,97 3,28 3,27 0,01 3,69 4,44-0,75 4. P.M.D. 15,30 15,16 0,14 14,08 14,19-0,11 13,39 13,49-0,10 14,05 14,10-0,05-0,355 % - h-a-h 13,48 13,26 0,22 12,54 12,68-0,14 12,05 12,13-0,08 12,53 12,58-0,05 - CP 1,82 1,90-0,08 1,54 1,51 0,03 1,34 1,36-0,02 1,52 1,52 0,00 5. Papier/karton 83,95 87,98-4,03 76,43 78,94-2,51 77,98 77,47 0,51 78,39 80,03-1,64-2,052 % - h-a-h 56,09 60,79-4,70 53,44 55,97-2,53 56,57 55,86 0,71 55,11 56,81-1,70 - CP 24,65 23,83 0,82 19,71 19,57 0,14 18,21 18,30-0,09 20,05 19,86 0,19 - handelaars 3,21 3,36-0,15 3,28 3,40-0,12 3,20 3,31-0,11 3,23 3,36-0,13 6. Glas 36,45 37,57-1,12 39,09 38,34 0,75 37,31 37,17 0,14 40,95 41,57-0,62-1,491 % - glasbollen 25,80 25,53 0,27 29,79 29,74 0,05 31,34 31,93-0,59 29,64 29,80-0,16 - CP 7,21 7,87-0,66 5,73 5,74-0,01 4,54 4,63-0,09 5,56 5,71-0,15 - Vlak glas:cp 3,44 4,17-0,73 3,57 2,86 0,71 1,43 0,61 0,82 2,74 2,25 0,49 - serristen?????? 3,01 3,81-0,80 7. Houtafval 58,25 60,93-2,68 43,49 45,40-1,91 36,79 36,83-0,04 43,68 45,00-1,32-2,933 % 8. Puin 106,82 111,21-4,39 76,87 86,28-9,41 62,03 61,90 0,13 76,79 81,61-4,82-5,906 % Asbest 6,80 0,00 6,80 4,42 0,00 4,42 2,59 0,00 2,59 4,16 0,00 4,16 9. K.G.A. 4,91 4,98-0,07 3,86 3,87-0,01 3,39 3,52-0,13 3,88 3,94-0,06-1,523 % - h-a-h 0,00 0,13-0,13 0,00 0,16-0,16 0,00 0,08-0,08 0,00 0,12-0,12 - CP 4,82 4,73 0,09 3,78 3,63 0,15 3,30 3,36-0,06 3,79 3,73 0,06 - batterijen 0,09 0,12-0,03 0,08 0,08 0,00 0,09 0,08 0,01 0,09 0,09 0, Herbr. goed. (Spit) 2,70 3,19-0,49 2,32 2,16 0,16 2,65 2,25 0,40 2,51 2,38 0,13 5,378 % 11. Textiel+h-a-h 3,50 4,50-1,00 4,30 4,37-0,07 1,42 1,31 0,11 3,07 2,90 0,17 6,005 % 12. wit-en bruingoed 8,10 7,43 0,67 7,10 6,33 0,77 6,88 6,59 0,29 7,20 6,63 0,57 8,604 % 13. Metaal 13,76 14,40-0,64 9,53 10,73-1,20 9,10 8,87 0,23 10,14 10,69-0,55-5,145 % 14. Motorolie 0,32 0,40-0,08 0,25 0,29-0,04 0,17 0,18-0,01 0,23 0,27-0,04-14,815 % 15. Autobanden 0,31 0,24 0,07 0,29 0,31-0,02 0,15 0,22-0,07 0,24 0,27-0,03-9,605 % ALGEMEEN TOTAAL 656,68 686,80-30,12 573,03 596,08-23,05 530,32 521,05 9,27 575,33 587,72-12,39-2,108 %

23 TOTAAL OVERZICHT OPHALEN HUISVUIL HOEILAART-OVERIJSE-TERVUREN REST REST GROF VUIL Totaal G.F.T. H-a-h Ambacht kg/inw. 127,72 35,55 163,27 23,76 kg/inw. 127, kg/inw. 127,78 40,61 168,39 27,46 kg/inw. 127, kg/inw. 133,27 21,76 155,02 29,71 kg/inw. 133, kg/inw. 137,72 21,36 159,08 20,19 kg/inw. 137, kg/inw. 140,71 14,47 155,18 21,37 kg/inw. 140, kg/inw. 140,64 12,94 153,58 22,10 kg/inw. 131,46 9, kg/inw. 140,44 15,01 155,45 26,02 kg/inw. 129,58 10, kg/inw. 142,59 15,69 158,28 24,51 kg/inw. 130,78 11, kg/inw. 144,80 16,68 161,47 27,32 kg/inw. 132,05 12, kg/inw. 144,72 18,42 163,14 26,41 kg/inw. 131,89 12, kg/inw. 148,87 7,16 156,03 25,62 kg/inw. 124,34 24, kg/inw. 150,00 7,28 157,29 25,73 kg/inw. 124,53 25, kg/inw. 148,18 7,53 155,71 25,27 kg/inw. 122,21 25,97 SNOEIHOUT Papier H-a-h CP Totaal H-a-h CP

24 kg/inw. 37,31 37,31 kg/inw. 33,87 23, kg/inw. 46,10 46,10 kg/inw. 42,33 24, kg/inw. 52,23 52,23 kg/inw. 44,34 29, kg/inw. 55,64 55,64 kg/inw. 45,94 32, kg/inw. 93,97 93,97 kg/inw. 46,74 33, kg/inw. 91,16 91,16 kg/inw. 44,81 34, kg/inw. 92,34 92,34 kg/inw. 48,17 28, kg/inw. 1,47 66,75 68,22 kg/inw. 55,15 18, kg/inw. 1,69 56,60 58,29 kg/inw. 57,53 19, kg/inw. 1,45 54,10 55,55 kg/inw. 60,22 19, kg/inw. 1,58 0,48 57,78 59,85 kg/inw. 61,23 18, kg/inw. 1,45 0,50 60,30 62,26 kg/inw. 60,17 19, kg/inw. 1,38 0,51 54,37 56,26 kg/inw. 58,34 20,05 Glas Gl.bollen PMD CP Totaal H-a-h CP Totaal kg/inw. 22,18 9,01 31,19 kg/inw. 8,36 1,80 10, kg/inw. 22,05 8,94 30,98 kg/inw. 9,14 2,04 11,18

25 kg/inw. 22,39 9,42 31,81 kg/inw. 9,68 2,34 12, kg/inw. 22,53 10,36 32,89 kg/inw. 9,81 2,79 12, kg/inw. 22,97 11,01 33,98 kg/inw. 9,77 2,88 12, kg/inw. 23,98 11,37 35,35 kg/inw. 10,22 3,01 13, kg/inw. 26,50 9,14 35,64 kg/inw. 10,84 2,50 13, kg/inw. 29,87 6,10 35,97 kg/inw. 12,11 1,76 13, kg/inw. 29,61 5,87 35,48 kg/inw. 12,21 1,71 13, kg/inw. 29,77 5,46 35,23 kg/inw. 12,56 1,62 14, kg/inw. 29,59 5,47 35,06 kg/inw. 12,62 1,64 14, kg/inw. 29,80 5,71 35,51 kg/inw. 12,58 1,52 14, kg/inw. 29,64 5,56 35,20 kg/inw. 12,53 1,52 14,05 KGA H-a-h CP Totaal AANTAL BEZOEKERS CP ,84 1,68 2, ,40 2,06 2, ,18 3,74 3, ,17 3,82 3,99

26 ,06 3,51 3, ,05 3,91 3, ,08 3,46 3, ,15 3,00 3, ,15 3,11 3, ,15 4,38 4, ,12 3,67 3, ,12 3,82 3, ,00 3,88 3,88 OVERZICHT CONTAINERPARK HOEILAART-OVERIJSE-TERVUREN Puin Asbest Plat Glas Motorolie Metaal AutobandenTextiel Snoeihout liter stuks kg/inw. 56,26 4,41 0,24 1,59 0,09 0,71 37, kg/inw. 63,74 4,60 0,25 1,73 0,03 0,75 46, kg/inw. 70,62 4,74 0,33 2,39 0,11 0,95 52, kg/inw. 93,91 5,30 0,41 4,28 0,11 1,43 55,64 per kg per kg kg/inw. 87,75 4,12 0,38 5,98 0,92 2,02 93, kg/inw. 101,15 3,92 0,37 7,92 1,74 1,36 91,16

27 kg/inw. 89,77 3,38 0,36 8,85 1,16 1,14 92, kg/inw. 72,56 2,53 0,24 6,32 0,58 1,33 66, kg/inw. 70,27 1,84 0,27 6,88 0,36 1,28 56, kg/inw. 72,02 2,43 0,28 6,90 0,41 1,04 54, kg/inw. 80,49 2,23 0,20 11,42 0,28 2,46 57, kg/inw. 81,61 2,25 0,27 10,69 0,27 2,56 60, kg/inw. 76,79 4,16 2,74 0,23 10,14 0,24 2,60 54,37

28 GROF VUIL Totaal H-a-h CP Ambacht. Totaal ,72 kg/inw. 35,55 35, ,78 kg/inw. 40,61 40, ,27 kg/inw. 21,76 12,59 34, ,72 kg/inw. 21,36 24,61 45, ,71 kg/inw. 14,47 34,73 49, ,64 kg/inw. 12,94 42,06 55, ,44 kg/inw. 15,01 42,82 57, ,59 kg/inw. 15,69 31,76 47, ,80 kg/inw. 16,68 32,76 49, ,72 kg/inw. 18,42 34,76 53, ,87 kg/inw. 7,16 17,36 1,28 25, ,00 kg/inw. 7,28 18,25 1,30 26, ,18 kg/inw. 7,53 17,86 1,32 26,71 Papier - H-a-H Totaal H-a-h Handelaars Totaal

29 ,66 kg/inw. 33,87 33, ,98 kg/inw. 39,85 2,48 42, ,52 kg/inw. 41,89 2,45 44, ,13 kg/inw. 43,52 2,42 45, ,65 kg/inw. 44,09 2,65 46, ,27 kg/inw. 41,90 2,91 44, ,60 kg/inw. 44,74 3,43 48, ,32 kg/inw. 52,26 2,89 55, ,65 kg/inw. 54,18 3,35 57, ,38 kg/inw. 57,28 2,94 60, ,92 kg/inw. 57,74 3,49 61, ,03 kg/inw. 56,81 3,36 60, ,39 kg/inw. 55,11 3,23 58,34 SPIT CP Textiel Totaal Op afroep kg/inw kg/inw.

30 1998 kg/inw kg/inw kg/inw kg/inw kg/inw. 1,87 0,39 1,14 3, kg/inw. 1,48 0,45 1,33 3, kg/inw. 1,35 0,21 1,28 2, kg/inw. 1,60 0,33 1,04 2, kg/inw. 1,75 0,41 2,46 0,30 4, kg/inw. 1,81 0,57 2,56 0,34 5, kg/inw. 1,87 0,65 2,76 0,31 5,40

31 Gras-Blad stronken Spit Grof- Houtafval Wit & vuil Bruingoed ,94 1, ,08 1, ,60 2,34 0,94 12,59 11, ,68 4,42 0,65 24,61 18, ,88 5,92 1,86 34,73 21, ,25 5,92 0,44 42,06 24,74

32 ,82 5,93 0,39 42,82 22,26 3, ,24 4,52 0,45 31,76 17,39 3, ,54 5,66 0,21 32,76 18,97 4, ,93 3,70 0,33 34,76 20,37 5, ,39 4,58 0,41 17,36 40,96 5, ,08 4,44 0,57 18,25 45,00 6, ,93 3,69 0,64 39,68 43,68 7,20

33 TOTAAL VERWERKT AFVAL kg/inw./jaar basis 92 basis , ,33 1,82% ,24 6,05% ,05-6,15% -11,50% ,93-13,87% -18,79% ,48-4,64% -10,08% ,96 3,97% -1,96% ,30 14,78% 8,23% ,58 25,78% 18,60% ,84 28,47% 21,14% ,03 28,92% 21,56% ,09 12,92% 6,47% ,64 13,43% 6,96% ,19 14,35% 7,83% ,53 17,26% 10,57% ,72 19,12% 12,32% ,33 16,61% 9,96% kg/inw./jaar kg/inw./jaar

34 Verwerkte afvalstoffen per gemeente en per inwoner 2008 Hoeilaart Overijse Tervuren Totaal 656,68 573,01 530,32 rest 154,88 145,39 148,16 grof 77,82 57,67 52,28 groen 125,61 119,65 104,79 pmd 15,30 14,08 13,39 papier 83,95 76,43 77,98 glas 36,45 39,09 37,31 hout 31,01 23,31 18,49 puin 97,48 69,96 55,75 kga 4,91 3,86 3,39 andere 22,47 19,16 16,19 Asbest 6,80 4,42 2,59 700,00 600,00 500,00 400,00 Totaal rest g rof g roen pmd papier 300,00 200,00 100,00 0,00 g las hout puin kg a andere Asbest Hoeilaart Overijse Tervuren

35 Verwerkte afvalstoffen per gemeente en per inwoner 2008 totaal rest grof groen pmd papier glas hout puin asbest kga andere Hoeilaart 656,68 154,88 77,82 125,61 15,30 83,95 36,45 31,01 97,48 6,80 4,91 22,47 Overijse 573,01 145,39 57,67 119,65 14,08 76,43 39,09 23,31 69,96 4,42 3,86 19,16 Tervuren 530,32 148,16 52,28 104,79 13,39 77,98 37,31 18,49 55,75 2,59 3,39 16,19 Interrand: verwerkte afvalstoffen per gemeente en per inwoner ,00 600,00 500,00 400,00 Hoeilaart Overijse 300,00 Tervuren 200,00 100,00 0,00 totaal rest g rof g roen pmd papier g las hout puin asbest kg a andere

36 INTERRAND OPHALEN RESTFRACTIE - GROFVUIL. Kilogram/inwoner Rest Grof Totaal ,60 25,41 361, ,71 30,21 269, ,72 35,55 163, ,78 40,61 168, ,27 34,34 167, ,72 45,97 183, ,71 49,20 189, ,64 55,00 195, ,45 57,82 198,27 Rest + Ambachtelijk Grof Ambachtelijk Grof ,59 47,45 190, ,210 10,870 15,006 42, ,80 49,64 194, ,780 11,810 15,693 31, ,72 53,18 197, ,050 12,750 16,680 32, ,87 25,81 174, ,884 12,834 18,422 34, ,01 26,77 176, ,340 24,530 14,881 9,648 1,277 25, ,18 26,71 174, ,54 25,466 15,77 9,69 1,300 26, ,210 25,970 17,860 7,530 1,320 26,710 Overzicht

37 INTERRAND Overzicht afval Rest Grof Totaal kg Overzicht

38 INTERRAND Ophalen papier-karton (huis-a-huis + containerparken) Kilogram/inwoner Huis-a-huis 8,41 14,94 36,41 42,33 44,34 45,95 46,74 44,81 48,17 55,15 57,53 60,22 61,23 Cont. parken 20,35 26,57 23,79 24,65 29,18 32,18 33,91 34,46 28,43 18,17 19,12 19,16 18,68 Totaal 28,76 41,51 60,20 66,98 73,52 78,13 80,65 79,27 76,60 73,32 76,65 79,38 79,91 O verzicht papier Kg Huis-a-huis Cont. parken Totaal Overzicht

39 Ophalen Glas : Flessen (huis-a-huis + containerparken) + Plat Glas Kilogram/inwoner glasbollen Cont. Park. Totaal Plat glas ,72 6,44 26,16 7, ,29 8,65 26,94 5, ,18 9,01 31,19 8, ,05 8,94 30,99 9, ,39 9,42 31,81 12, ,53 10,25 32,78 12, ,97 11,01 33,98 12, ,98 11,37 35,35 8, ,50 9,14 35,64 10, ,87 6,10 35,97 8, ,61 5,87 35,48 6, ,77 5,46 35,22 6, ,59 5,47 35,06 6, ,80 5,71 35,51 6, ,64 5,56 35,20 5,75 INTERRAND O VERZICHT GLAS Kg glasbollen Cont. Park. Totaal Plat glas Overzicht

40 OPHALEN GROENAFVAL : H-a-h Kilogram/inwoner G.F.T. Snoeihout Kerstbomen Totaal , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 1,47 25, ,32 1,69 29, ,41 1,45 27, ,30 1,58 0,48 27, ,73 4,04 0,50 30, ,27 1,38 0,51 27,16 O verzicht afval ,00 30,00 25,00 20,00 G.F.T. Kg 15,00 Snoeihout Kerstbomen Totaal 10,00 5,00 0,

41 INTERRAND Ophalen P.M.D. (huis-a-huis + containerparken) Kilogram/inwoner h-a-h Cont. Park. Totaal ,43 1,33 7, ,36 1,79 10, ,14 2,04 11, ,86 2,34 12, ,81 2,78 12, ,77 2,88 12, ,22 3,01 13, ,84 2,50 13, ,11 1,76 13, ,21 1,71 13, ,56 1,62 14, ,62 1,64 14, ,58 1,52 14, ,53 1,52 14,05 16 O VERZICHT P.M.D Kg h-a-h Cont. Park. Totaal Overzicht

42 INTERRAND Ophalen K.G.A. (huis-a-huis + containerparken) Kilogram/inwoner h-a-h Cont. Park. Totaal ,56 1,25 1, ,46 1,42 1, ,84 1,68 2, ,4 2,06 2, ,18 3,74 3, ,17 3,81 3, ,06 3,51 3, ,05 3,91 3, ,08 3,47 3, ,15 3,00 3, ,15 3,11 3, ,15 4,38 4, ,12 3,58 3, ,12 3,82 3, ,00 3,88 3,88 5 O VERZICHT K.G.A h-a-h Cont. Park. Totaal 4,5 4 3,5 3 2,5 Kg 2 1,5 1 0, Overzicht

43 Containerparken : totaal ingezamelde afvalstoffen + bezoekers Kilogram/inwoner afvalstoffen bezoekers ,85 150,32 166,19 195,76 243,73 298,30 356,05 374,77 358,65 267,66 263,29 264,41 273,65 282,34 274, CONTAINERPARKEN : OVERZICHT TOTAAL AFVALSTOFFEN - CONTAINERPARKEN : OVERZICHT TOTAAL BEZOEKERS Rij 9 374,77 358,65 267,66 Kg 200 Aantal INTERRAND

44 INTERRAND Ingezamelde afvalstoffen alléén op de containerparken (Kilogram/inwoner) puin 34,96 43,31 56,26 63,74 70,62 93,90 87,75 101,15 89,77 72,56 70,27 72,02 80,49 81,61 76,79 asbest 4,16 gras,bladeren 36,35 33,83 27,94 39,08 41,60 41,68 45,88 41,25 43,82 30,24 33,54 31,93 30,39 29,08 29,93 snoeihout 25,25 28,18 37,31 46,10 52,23 55,64 93,97 91,16 92,34 66,75 56,00 54,10 57,78 60,30 54,37 stronken 1,27 1,70 1,60 2,34 4,42 5,92 5,92 5,92 4,52 5,66 3,70 4,58 4,44 3,69 textiel 0,29 0,51 0,71 0,75 0,95 1,42 2,02 1,36 2,69 1,32 1,28 1,04 2,54 2,56 2,76 metaal 1,56 1,98 1,99 1,73 2,39 4,27 5,98 7,92 8,85 6,32 6,88 6,90 11,42 10,69 10,14 hout 11,50 18,43 21,2 24,74 22,26 17,39 18,97 20,37 40,96 45,00 43,68 grof 12,59 24,62 34,73 42,06 42,82 31,76 32,76 34,76 9,65 9,69 7,53 spit 0,94 1,40 1,86 0,44 0,39 0,45 0,21 0,33 0,41 0,57 0,65 wit- & bruin 3,80 3,97 4,83 5,52 5,86 6,63 7,20 Algemeen afval containerpark , puin 2008 asbest gras,bladeren snoeihout stronken textiel metaal hout grof spit wit- & bruin Overzicht

45 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... INTERCOMMUNALE INTERRAND... Rechtsvorm:... Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:...Nr.: J.B.CHARLIERLAAN Bus:... Postnummer: Gemeente:... Hoeilaart Land:... België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van... Brussel Internetadres * :... Ondernemingsnummer DATUM 31 / 12 / 2003 van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van 10 / 06 / 2009 met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01 / 01 / 2008 tot 31 / 12 / 2008 Vorig boekjaar van 01 / 01 / 2007 tot 31 / 12 / 2007 De bedragen van het vorige boekjaar zijn / XXXXXX zijn niet ** identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt. VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN Jean-Pierre Maeyens A. Biesmanslaan 2, 1560 Hoeilaart, België Bestuurder 06/06/ /05/2013 Hubert Lyben Brusselsesteenweg 164, 3080 Tervuren, België Voorzitter van de Raad van Bestuur 06/06/ /05/2013 Hugo Dewit H. Consciencelaan 46, 3090 Overijse, België Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur 06/06/ /05/2013 Marc Vanderlinden J. Lindtstraat 30, 1560 Hoeilaart, België Bestuurder 06/06/ /05/2013 Peter Van Den Berge Kerselarenstraat 42, 3090 Overijse, België Bestuurder 06/06/ /05/2013 Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: Totaal aantal neergelegde bladen: Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: , 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.4, 5.3.6, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.11, 5.13, 5.14, 5.16, , , 6, 8, 9 Handtekening (naam en hoedanigheid) Handtekening (naam en hoedanigheid) * Facultatieve vermelding. ** Schrappen wat niet van toepassing is. OCR9002

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen.

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. TOELICHTING AFVALCIJFERS IVAREM 2015 ALGEMEEN IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. Het is haar doelstelling om een vooruitstrevend duurzaam en integraal

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

EcoWerf. Intergemeentelijk milieubedrijf

EcoWerf. Intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf Intergemeentelijk milieubedrijf Programma 13.30 uur: Verwelkoming 14.00 uur: Presentatie EcoWerf - Algemene organisatie en activiteiten - Principe van werkingsbijdragen - Ondernemingsplan 2013-2018

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen?

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? 1 Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? Danny Wille Ingenieur - OVAM Inhoud 2 Inleiding; Vlaams afvalstoffenbeleid; Statistieken Vlaanderen-Nederland; diftar in het

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT NOTA AAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 18 NOVEMBER 2004 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter F. Van Dessel, P. Van Roy, V. Peeters, G. De Vroe,

Nadere informatie

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuwe openingsuren! MIROM Oostnieuwkerksesteenweg 121 8800 Roeselare T: 051 26 03 50 E: info@mirom.be www.mirom.be Nieuw recyclagepark open vanaf 20 september

Nadere informatie

Recyclagepark 2016 Industrieweg 28

Recyclagepark 2016 Industrieweg 28 Recyclagepark 2016 Industrieweg 28 Openingsuren recyclagepark maandag: gesloten dinsdag: 12.00u - 16.00u 17.00u - 19.30u woensdag: 8.15u - 11.45u 12.30u - 16.00u donderdag: gesloten 12.30u - 16.00u vrijdag:

Nadere informatie

Verloop. Quiz. Rollenspel. Debat. U kunt verschillende werkvormen kiezen:

Verloop. Quiz. Rollenspel. Debat. U kunt verschillende werkvormen kiezen: Da' s proper Wat is Da s proper!? Da s proper! is een educatieve workshop voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs. De workshop maakt hen bewust van afvalbeheer, zwerfvuil en duurzame consumptie en

Nadere informatie

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE Kortekeerstraat 1 NIEUW weeg- en registratiesysteem op het recyclagepark Vanaf 1 december 2015 heb je jouw identiteitskaart nodig om toegang te krijgen tot het nieuwe recyclagepark

Nadere informatie

Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken. Preventie en Welzijn Jan Sempels

Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken. Preventie en Welzijn Jan Sempels Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken Preventie en Welzijn Jan Sempels 5 december 2008 Intergemeentelijk (opdrachthoudend) Milieubedrijf Oost-Brabant opgericht

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente LIMBURG TONGEREN HOESELT

Provincie Arrondissement Gemeente LIMBURG TONGEREN HOESELT Provincie Arrondissement Gemeente LIMBURG TONGEREN HOESELT Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Vergadering van 30 mei 2013 Aanwezig: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Werner

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

Net Brussel. Afval sorteren in de onderneming : Principes en sensibiliseringsmateriaal. Oktober 2010

Net Brussel. Afval sorteren in de onderneming : Principes en sensibiliseringsmateriaal. Oktober 2010 Net Brussel Afval sorteren in de onderneming : Principes en sensibiliseringsmateriaal Oktober 2010 Programma I. Het Agentschap Net Brussel II. Afval sorteren III. Sorteren in de onderneming IV. Het niet-gesorteerd

Nadere informatie

nieuw recyclagepark Wevelgem

nieuw recyclagepark Wevelgem nieuw recyclagepark Wevelgem Facelift van de recyclageparken Onze manier van consumeren levert een berg afval op. Al dit afval moet op één of andere manier verwerkt worden (hergebruik, recycleren, verbranden).

Nadere informatie

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen Afdeling 3. - Huishoudelijke afvalstoffen (in werking sinds 1 juni 2012) Art. 26. Elke gemeente draagt

Nadere informatie

Artikel 1: Artikel 2:

Artikel 1: Artikel 2: Retributiereglement op het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval, op het beschikbaar stellen van recipiënten bestemd voor het ophalen van huisvuil, PMD, GFT en grofvuil, op de verkoop van compostvaten,op

Nadere informatie

LABO LEREN AFVAL BEHEREN OP SCHOOL

LABO LEREN AFVAL BEHEREN OP SCHOOL LABO LEREN AFVAL BEHEREN OP SCHOOL LEREN AFVAL BEHEREN OP SCHOOL Kinderen bewust leren omgaan met afval Leren Afval Beheren Op school (LABO) is een educatieve workshop die leerlingen uit de tweede en derde

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Persmededeling JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Dinsdag 13 november 2012 Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Vlaams minister van Leefmilieu

Nadere informatie

Raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 18 november 2016 (141) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 18 november 2016 (141) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 18 november 2016 (141) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN 1. Goedkeuring notulen raad van bestuur 1.1. Notulen raad van bestuur

Nadere informatie

Gemeentelijke afvaltarieven: harmonisering en mogelijkheid tot intergemeentelijke inning

Gemeentelijke afvaltarieven: harmonisering en mogelijkheid tot intergemeentelijke inning Gemeentelijke afvaltarieven: harmonisering en mogelijkheid tot intergemeentelijke inning VVSG-Ronde van Vlaanderen Piet Coopman, stafmedewerker afvalbeleid VVSG-Interafval Structuur Algemeen kader Mogelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Officiële opening containerpark Mortsel Persnota donderdag 6 september 2012

Officiële opening containerpark Mortsel Persnota donderdag 6 september 2012 Officiële opening containerpark Mortsel Persnota donderdag 6 september 2012 1. Inleiding De intercommunale IGEAN cv werd in 1969 opgericht door een aantal gemeenten in het noorden van het arrondissement

Nadere informatie

Gemeentelijk afval- en materialenbeleid 2016

Gemeentelijk afval- en materialenbeleid 2016 Deze vragenlijst peilt naar de kwalitatieve gegevens van uw gemeentelijk afval- en materialenbeleid. De informatie uit deze vragenlijst willen we gebruiken om het Vlaams afval- en materialenbeleid verder

Nadere informatie

www.horizonnet.be www.knokke-heist.be

www.horizonnet.be www.knokke-heist.be www.horizonnet.be www.knokke-heist.be Goed nieuws... De forfaitaire milieubelasting van 160 EUR per jaar werd door de gemeenteraad afgeschaft. Knokke-Heist werkt sinds kort met het DIFTAR systeem. DIFTAR

Nadere informatie

NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE

NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE Briekhoekstraat Vanaf 6 september 06 enkel toegang met je identiteitskaart Ook bedrijfsafval toegelaten PROEFPERIODE Voor particulieren tot december 06 Voor badge-gebruikers

Nadere informatie

2 Correctiefactoren 1. 3 Analyse 2 3.1 De hoeveelheid voor verwijdering 2 3.2 Selectieve inzameling 3

2 Correctiefactoren 1. 3 Analyse 2 3.1 De hoeveelheid voor verwijdering 2 3.2 Selectieve inzameling 3 Kustactieplan Inhoud 1 Doel 1 2 Correctiefactoren 1 3 Analyse 2 3.1 De hoeveelheid voor verwijdering 2 3.2 Selectieve inzameling 3 4 Evaluatie 4 5 Acties 1997-1998 6 5.1 Algemene tendens 6 5.2 Registratie

Nadere informatie

MODELFORMULIER AFVALPLAN

MODELFORMULIER AFVALPLAN MODELFORMULIER AFVALPLAN I. IDENTIFICATIE VAN DE INDIENER VAN HET AFVALPLAN INDIEN HET GAAT OM EEN RECHTSPERSOON / VERENIGING / ORGANISATIE: 1) Naam van de rechtspersoon / vereniging / organisatie: 2)

Nadere informatie

Wat is er aan de hand in Viesvuilland? Animatie over afval voor de kleinsten

Wat is er aan de hand in Viesvuilland? Animatie over afval voor de kleinsten Wat is er aan de hand in Viesvuilland? Animatie over afval voor de kleinsten Wat is er aan de hand in Viesvuilland? Wat is er aan de hand in Viesvuilland? is een educatieve workshop op maat van de allerkleinsten,

Nadere informatie

Belangrijk bericht! Restafval aanbieden in gele IVAGO-zakken en glas in de glasbol vanaf maandag 12 oktober 2015

Belangrijk bericht! Restafval aanbieden in gele IVAGO-zakken en glas in de glasbol vanaf maandag 12 oktober 2015 o ref.: Comm/KVC/ldi/14.10.2015 tel.: 09 240 81 11 fax: 09 240 81 99 e-mail: info@ivago.be Belangrijk bericht! Restafval aanbieden in gele IVAGO-zakken en glas in de glasbol vanaf maandag 12 oktober 2015

Nadere informatie

INTERCOMMUNALE DURME-MOERVAART

INTERCOMMUNALE DURME-MOERVAART INTERCOMMUNALE DURME-MOERVAART AFVALRESULTATEN 2015 AFVALRESULTATEN 2015 DE INZAMELINGSMIDDELEN VAN IDM In 2015 werden de huis-aan-huisinzamelingen zoals voorgaande werkjaren georganiseerd en uitgevoerd

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 013 Artikel 1: vanaf 1 januari 01 en voor onbepaalde duur wordt er een retributie

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling

De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling Studiedag VVSG 11.3.2014 - Afval gaat ondergronds Presentaties : http://tinyurl.com/po8purh Fost Plus Erkend organisme voor huishoudelijk verpakkingsafval

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

EcoWerf voorgesteld. EcoWerf is actief op drie domeinen:

EcoWerf voorgesteld. EcoWerf is actief op drie domeinen: EcoWerf voorgesteld EcoWerf, het intergemeentelijk milieubedrijf van Oost-Brabant, werd opgericht op 15 december 2003 na afsplitsing van de intercommunale Interleuven. Alle taken rond afval uit deze regio

Nadere informatie

Analyse van de markt voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval Jaar 2012

Analyse van de markt voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval Jaar 2012 FEBEM vzw Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer FEGE asbl Fédération des Entreprises de Gestion de L'Environnement Analyse van de markt voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval Jaar 2012

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 27/05/2015

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 27/05/2015 1 / 6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 27/05/2015 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE INZAMELING, HET HERGEBRUIK, DE RECYCLAGE, DE NUTTIGE TOEPASSING EN DE VERWIJDERING VAN HUISHOUDELIJKE

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

3. Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten, ter inzameling aan te bieden.

3. Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten, ter inzameling aan te bieden. HOOFDSTUK 13 VUILNISOPHALING Art. 13.1. - Algemene bepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huishoudelijke afvalstoffen verstaan: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking

Nadere informatie

Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette

Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette Dienst Milieucoördinatie, 19 januari 2009 Vanaf 2009 worden op campus Jette volgende afvalfracties gescheiden

Nadere informatie

38070 MONITEUR BELGE 31.08.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

38070 MONITEUR BELGE 31.08.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 38070 MONITEUR BELGE 31.08.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 6. Beraadslaging - notulen Art. 11. Het comité kan alleen rechtsgeldig beraadslagen als minstens drie vaste leden of hun vervangers aanwezig zijn.

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

WEGWIJS OP HET CONTAINERPARK Vanaf 1 maart 2017

WEGWIJS OP HET CONTAINERPARK Vanaf 1 maart 2017 WEGWIJS OP HET CONTAINERPARK Vanaf 1 maart 2017 Beste inwoners, Al bijna 25 jaar kunt u in Zulte gebruik maken van een ruim containerpark waar u met vele afvalfracties gratis terecht kunt. U maakt er dan

Nadere informatie

Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging

Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging 1 GEMEENTE AFFLIGEM Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen,

Nadere informatie

Het containerpark let voortaan op uw gewicht.

Het containerpark let voortaan op uw gewicht. Belangrijk bericht voor u, lees dit! nieuw - diftar containerpark gemeente maasmechelen Het containerpark let voortaan op uw gewicht. VANAF 6 MEI 2008 Maasmechelen start met vernieuwd containerpark Het

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 3 februari 2015 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief

Nadere informatie

Gemeenteraad. openbare zitting. GR 26 juni 2015

Gemeenteraad. openbare zitting. GR 26 juni 2015 Gemeenteraad Openbare zitting 26 juni 2015 belastingen (DD) 23. Retributies: a. Retributie op het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden door de gemeentelijke instellingen: aanvulling

Nadere informatie

REGIONS FOR R4R RECYCLING. Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014

REGIONS FOR R4R RECYCLING. Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014 REGIONS FOR R4R RECYCLING Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014 R4R = INTERREG IV C project Interregionale samenwerking binnen Europa Uitwisseling van ervaringen Doel: effectiviteit regionale beleid verbeteren

Nadere informatie

Ophaling van organisch afval

Ophaling van organisch afval Ophaling van organisch afval Voor zijn klanten organiseert Net Brussel afvalophalingen in containers. Per afvaltype worden containers in eenzelfde kleur voorzien (blauw voor PMD - geel voor papier-karton

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Federale verkiezingen 2014. Visie lokale besturen omtrent af valbeheer

Federale verkiezingen 2014. Visie lokale besturen omtrent af valbeheer Federale verkiezingen 2014 i nter a f va l Visie lokale besturen omtrent af valbeheer i n t e r a f v a l In 1996 werd Interafval opgericht als samenwerkingsverband tussen de Vereniging van Vlaamse Steden

Nadere informatie

Nieuw recyclagepark wingene. vanaf 15 oktober 2010

Nieuw recyclagepark wingene. vanaf 15 oktober 2010 Nieuw recyclagepark wingene vanaf 15 oktober 2010 Waarom Diftar? Nieuw recyclagepark vanaf 15 oktober 2010 We consumeren steeds meer waardoor de afvalberg groeit. Afvalbedrijven krijgen strengere milieunormen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR TERVUREN PROVINCIE VLAAMS-BRABANT UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Openbare vergadering van donderdag 25 september 2014 Aanwezigen: Verontschuldigd: Bram PETERS, voorzitter;

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 BB2011/01 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 BB2011/01 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic

Nadere informatie

Uitleenreglement afvalstraten

Uitleenreglement afvalstraten Uitleenreglement afvalstraten De organisator van het evenement tekent dit uitleenreglement met afspraken voor het gebruik van de afvalstraten. 1. Algemene bepalingen 1.1. Rechthebbenden Alle gemeenten

Nadere informatie

Europese verkiezingen Visie lokale besturen omtrent af valbeheer

Europese verkiezingen Visie lokale besturen omtrent af valbeheer Europese verkiezingen 2014 i nter a f va l Visie lokale besturen omtrent af valbeheer i n t e r a f v a l In 1996 werd Interafval opgericht als samenwerkingsverband tussen de Vereniging van Vlaamse Steden

Nadere informatie

Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Meeuwen-Gruitrode

Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Meeuwen-Gruitrode Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Meeuwen-Gruitrode Ontdek hoe het werkt! Welkom op het vernieuwde containerpark Midden juni 2011 opent het vernieuwde containerpark in Meeuwen- Gruitrode zijn

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN

OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN 1 VLAREMA Bedrijven moeten afval- en materiaalstromen sorteren Voor KMO s gelden dezelfde preventive- en recyclageinspanningen als voor huishoudens Scheiding aan de bron resulteert

Nadere informatie

ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN

ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN 1 1) IVAREM: inleiding 2) Kosten ondergrondse inzameling 2.1. Investering + onderhoud 2.2. Ledigen 2.3. Administratie 3) Kosten totaal 4) Vergelijking met inzameling

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. AV 2011-06-15 - Bijlage 2 - Jaarverslag 2010 - activiteiten Blz. 1/60

Jaarverslag 2010. AV 2011-06-15 - Bijlage 2 - Jaarverslag 2010 - activiteiten Blz. 1/60 Jaarverslag 2010 AV 2011-06-15 - Bijlage 2 - Jaarverslag 2010 - activiteiten Blz. 1/60 INHOUD VOORWOORD VAN DE VOORZITTER VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 4 1. VENNOTEN EN KAPITAAL 5 - EcoWerf, Intergemeentelijk

Nadere informatie

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL GRATIS Infolijn: 0800 90 441 Geachte ondernemer De gemeente waar u gevestigd bent, heeft beslist om over te schakelen op een DIFTAR-inzameling

Nadere informatie

JAARVERSLAG DE DYNAMISCHE PARTNER VAN DE GEMEENTEN EN HUN BEVOLKING UITBREIDING ADMINISTRATIEF CENTRUM BELLEKOUTER - AFFLIGEM

JAARVERSLAG DE DYNAMISCHE PARTNER VAN DE GEMEENTEN EN HUN BEVOLKING UITBREIDING ADMINISTRATIEF CENTRUM BELLEKOUTER - AFFLIGEM DE DYNAMISCHE PARTNER VAN DE GEMEENTEN EN HUN BEVOLKING ARCHITECT VAN CAELENBERG BVBA UITBREIDING ADMINISTRATIEF CENTRUM BELLEKOUTER - AFFLIGEM JAARVERSLAG 2012 2 HAVILAND intercommunale jaarverslag 2012

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC

Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC Afvalbrief Atsma De totale recycling van huishoudelijk afval dient te stijgen van 50 naar 65% in 2015

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Ophaling van organisch afval

Ophaling van organisch afval Ophaling van organisch afval Uitsluitend in bruine containers 240 l in plastic vergelijkbaar met 3 zakken van 80 l Hoogte : 1.100 mm Breedte : 740 mm Lengte : 580 mm Gewicht : 15 kg Net Brussel stelt u

Nadere informatie

MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN

MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN MATERIALENDECREET & VLAREMA Isabelle Van de Populiere Sales & Data Manager MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN NoonTalk@Elexys 28.06.2012 Nieuw wetgevend kader Europese kaderrichtlijn afvalstoffen

Nadere informatie

BESLUIT: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het voorliggend ontwerp van het Algemeen Politiereglement Hoofdstuk A.4. Afdeling 4.2.

BESLUIT: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het voorliggend ontwerp van het Algemeen Politiereglement Hoofdstuk A.4. Afdeling 4.2. BESLUIT: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het voorliggend ontwerp van het Algemeen Politiereglement Hoofdstuk A.4. Afdeling 4.2. Ophaling van huishoudelijke afvalstoffen. Hoofdstuk A.4. Afdeling

Nadere informatie

JAARVERSLAG. HAVILAND intercommunale DE DYNAMISCHE PARTNER VAN DE GEMEENTEN EN HUN BEVOLKING ARCHITECT VAN CAELENBERG BVBA

JAARVERSLAG. HAVILAND intercommunale DE DYNAMISCHE PARTNER VAN DE GEMEENTEN EN HUN BEVOLKING ARCHITECT VAN CAELENBERG BVBA UITBREIDING ADMINISTRATIEF CENTRUM BELLEKOUTER - AFFLIGEM JAARVERSLAG 2011 HAVILAND intercommunale ARCHITECT VAN CAELENBERG BVBA DE DYNAMISCHE PARTNER VAN DE GEMEENTEN EN HUN BEVOLKING INHOUD Voorwoord

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Bestaand artikel: Artikel 7 : STATUUT VAN HET AANDEEL TE PLAATSEN KAPITAAL

Bestaand artikel: Artikel 7 : STATUUT VAN HET AANDEEL TE PLAATSEN KAPITAAL Bestaand artikel: Artikel 7 : STATUUT VAN HET AANDEEL TE PLAATSEN KAPITAAL Er worden vier reeksen aandelen uitgegeven : Reeks A : toegekend aan de gemeenten : het bedrag van het kapitaal dat door de gemeenten

Nadere informatie

Gemeentelijke afvalbelastingen: hoe zet u de wettelijke spelregels om in de praktijk?

Gemeentelijke afvalbelastingen: hoe zet u de wettelijke spelregels om in de praktijk? Gemeentelijke afvalbelastingen: hoe zet u de wettelijke spelregels om in de praktijk? De eerste honderd dagen van de lokale bestuurder Piet Coopman Stafmedewerker afvalbeleid VVSG 1 - 2 - Gemeentelijke

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 12 november 2014 (207) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 12 november 2014 (207) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 12 november 2014 (207) 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 08-10-2014 (205) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN De notulen van het directiecomité

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 9 oktober 2015 (223) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 9 oktober 2015 (223) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 9 oktober 2015 (223) 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 09-09-2015 (222) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN De notulen van het directiecomité

Nadere informatie

REGLEMENT. Afdeling 1 Algemeen. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

REGLEMENT. Afdeling 1 Algemeen. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 REGLEMENT Reglement voor het gebruik van het containerpark Afdeling 1 Algemeen Artikel 1 Het containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke en met huishoudelijk

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 2013 OPENBARE VERGADERING Aanwezig: J.-P. Willems,, T.

Nadere informatie

Ook bedrijven moeten sorteren

Ook bedrijven moeten sorteren Ook bedrijven moeten sorteren Ook bedrijven moeten sorteren Als inwoners hebben we het sorteren van afval- en materiaalstromen al goed onder de knie. Zo was de I.V.M.-regio de eerste in Vlaanderen waar

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 23 december 2013. Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh, S. Hoppenbrouwers,

Nadere informatie

Artikel 2.- Ligging Het containerpark van de gemeente Lummen is gelegen in de St. -Jacobusstraat 8, 3560 Lummen, sectie B, nrs. 542e, 543a, e.a.

Artikel 2.- Ligging Het containerpark van de gemeente Lummen is gelegen in de St. -Jacobusstraat 8, 3560 Lummen, sectie B, nrs. 542e, 543a, e.a. Reglementering containerpark. Artikel 1.- Doel Het gemeentelijk containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen en

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2011 - v 2012-04-19 Blz. 1/52

Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2011 - v 2012-04-19 Blz. 1/52 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 - v 2012-04-19 Blz. 1/52 INHOUD VOORWOORD VAN DE VOORZITTER VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 3 1. VENNOTEN EN KAPITAAL 4 - EcoWerf, Intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-Brabant

Nadere informatie

Persdossier Tendensen, cijfers en achtergrondinfo over het Vlaams huishoudelijk afval

Persdossier Tendensen, cijfers en achtergrondinfo over het Vlaams huishoudelijk afval Persdossier Tendensen, cijfers en achtergrondinfo over het Vlaams huishoudelijk afval Vlaanderen kent een uitgekiend afvalbeleid. Sinds 1981 wordt er onafgebroken gewerkt aan een goede inzameling en verwerking

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD FINANCIELE DIENST Vrijthof 10-3960 Bree Tel. + 32 89 84 85 13 Fax + 32 89 46 23 93 E-mail : financie@bree.be UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2012 Aanwezig Burgemeester-Voorzitter:

Nadere informatie

Wij werken. vandaag. aan een. proper morgen

Wij werken. vandaag. aan een. proper morgen Wij werken vandaag aan een proper morgen Voorwoord Een primeur voor Vlaanderen! Limburg.net is uniek. Limburg.net is de grootste afvalintercommunale van Vlaanderen, met de volledige provincie Limburg en

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 september 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 september 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

Milieudienst Goedkeuring aanvullende politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.

Milieudienst Goedkeuring aanvullende politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. Vergadering 13 september 2010 Milieudienst Goedkeuring aanvullende politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet,

Nadere informatie

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark "Kasteel van Brasschaet" Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark Kasteel van Brasschaet Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark "Kasteel van Brasschaet" Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat Dienstverlenende Intergemeentelijke Vereniging Hierna aangeduid als de "Vereniging"

Nadere informatie

Diftar in andere gemeenten

Diftar in andere gemeenten Diftar in andere gemeenten Uitgangspunten, tarieven en resultaten 19 april 2011 Inhoudsopgave 1 Apeldoorn 3 1.1 Beleid 3 1.1.1 Tarieven 3 1.1.2 Inzameling (halen en brengen) 3 1.2 Resultaten 4 1.2.1 Reductie

Nadere informatie

Gemeentelijke retributies

Gemeentelijke retributies Gemeentelijke retributies Retributie op het organiseren van rondleidingen in de gebouwen en sites van de gemeente. 10,00 per begonnen uur, per rondleiding en dient te worden vereffend bij de ontvangst

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 11 juni 2015 (219) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 11 juni 2015 (219) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 11 juni 2015 (219) 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 06052015 (217) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN De notulen van het directiecomité

Nadere informatie

Agendapunt nr. 2: WIJZIGING VAN HET POLITIE- EN GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET CONTAINERPARK EN DE AFVALOPHALINGEN DE GEMEENTERAAD

Agendapunt nr. 2: WIJZIGING VAN HET POLITIE- EN GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET CONTAINERPARK EN DE AFVALOPHALINGEN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25 MAART 2014 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic Hesters

Nadere informatie

Politieverordening op de uitbating van het gemeentelijk containerpark.

Politieverordening op de uitbating van het gemeentelijk containerpark. Politieverordening op de uitbating van het gemeentelijk containerpark. Artikel 1 Voor deze verordening zijn de definities van toepassing van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Nadere informatie

4.000 euro voor Grenzeloos Milieu

4.000 euro voor Grenzeloos Milieu Kan je deze nieuwsbrief niet correct lezen? Bekijk hem dan via de volgende link http://www.haviland.be/newsletterpreview/4-000-euro-voor-het-milieu-nl-37/ 4.000 euro voor Grenzeloos Milieu 4.000 euro voor

Nadere informatie

Aantal exemplaren Identificatie KBO-BS. Formulier I Luik A. Via toepassing

Aantal exemplaren Identificatie KBO-BS. Formulier I Luik A. Via toepassing VERENIGINGEN, STICHTINGEN en ORGANISMEN : GEBRUIK DER FORMULIEREN 1. Nieuwe Verenigingen, Stichtingen en Organismen. Te gebruiken formulieren Kosten 1 Belgisch Staatsblad Neerlegging oprichting op papier

Nadere informatie