op naar zelfsturende netwerken van ZP ers? Analyse Kansen Aanbevelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "op naar zelfsturende netwerken van ZP ers? Analyse Kansen Aanbevelingen"

Transcriptie

1 op naar zelfsturende netwerken van ZP ers? Analyse Kansen Aanbevelingen

2 op naar zelfsturende netwerken van ZP ers?

3 op naar zelfsturende netwerken van ZP ers? 1 Over de auteurs Op naar zelfsturende netwerken van ZP ers? Van het staande statische bedrijf naar een project en netwerkorganisatie Leren van ZP ers >> 3 >> 5 >> 11 >> 15

4 2

5 op naar zelfsturende netwerken van ZP ers? 3 Over de auteurs Han Mesters (52) is als Sector Banker Zakelijke Dienstverlening werkzaam bij ABN AMRO. Mede door de invloed die de crisis wereldwijd heeft op de financiële dienstverlening heeft Mesters zich verdiept in het thema Personeel en Organisatie en in de sector die zich toelegt op HR-services. In de visie van Mesters - die regelmatig lezingen geeft en publiceert over dit thema - maakt de arbeidsmarkt ingrijpende veranderingen door. Hierbij is sprake van twee belangrijke trends. Werkgevers concentreren zich op kernactiviteiten. Hierdoor zal vast in de bedrijfspopulatie terrein prijs geven aan flex. Ook verwacht Mesters dat nieuwe generaties medewerkers anders naar werk kijken. Het gaat niet langer vooral om geld, maar om plezier, voldoening en voldoende tijd voor privézaken. Het onderscheidend vermogen in dienstverlening - of dat nu bankieren, uitzenden of detacheren betreft - wordt steeds meer bepaald door een creatieve, gediversifieerde groep medewerkers. Met intrinsieke motivatie en de juiste managementondersteuning en -attitude als sleutelfactoren. Niels Huismans is als consultant bij FastFlex verantwoordelijk voor Business Development. FastFlex is een onafhankelijke sourcing-partner en leverancier van managed services op het gebied van resourcemanagement. FastFlex draagt zorg voor de volledige keten van inhuur: van het proactief benchmarken van tarieven tot het afwikkelen van alle contract gerelateerde zaken. Huismans richt zich op het creëren van toegevoegde waarde voor klanten en denkt op strategisch niveau mee over de invulling van flexibele arbeid. Daarnaast is hij oprichter van Marketives, een website waar hij een innovatieve visie op marketing, strategie en management geeft. Voordat Huismans aan de slag ging bij FastFlex volgde hij de Master Marketing Management, waarna hij het management traineeship van Young Colfield heeft doorlopen.

6 4

7 op naar zelfsturende netwerken van ZP ers? 5 In een eerdere publicatie constateerden de auteurs dat de flexibele schil evolueert van een instrument voor het managen van piek en ziek (uitzenden) naar een middel voor het genereren van innovatie en verandering. Ook in het ZP Onderzoek van FastFlex (zie onderstaande infographic) onder meer dan zp ers kwam naar voren dat ruim 74 procent van de zelfstandigen vindt dat externen voor grote veranderingen binnen organisaties zorgen. In een latere fase wordt de flexibele schil een leerschool voor instituten. Ook dit fenomeen wordt zowel door bedrijven als zelfstandigen gedragen. Ruim 90 procent vindt namelijk dat organisaties kunnen leren van de flexibiliteit van zp ers (zelfstandige professionals: ZP ers met HBO+ opleiding). Veel bedrijven zijn dan ook bezig met het opzetten van (online) communities, omdat ze vaststellen dat de toegang tot (externe) professionals steeds belangrijker wordt, maar het steeds lastiger is hen te binden. Het gaat dan veelal om hoog gekwalificeerde professionals in de disciplines HR, Finance en ICT. Specialisatie neemt steeds meer toe. Dat is een reden waarom het steeds minder interessant is een specialist in vaste dienst te nemen: er is niet altijd werk voor een superspecialist bij een bedrijf waardoor het inefficiënt en te duur is. Niet alleen inhurende bedrijven zijn op zoek. Ook bemiddelaars die kiezen voor het zogeheten impresario-model zoeken naar de magische formule om de relatie met hun ZP ers te versterken. Bestaande relaties en business-modellen staan onder druk. Het is dan ook tijd dieper in te gaan op nieuwe trends op de arbeidsmarkt en flexibilisering bij bedrijven. 1 Opdrachten ZP ers zijn positief over de toekomst. Het aantal opdrachten stijgt. Toch ziet nog 43 procent op tegen acquisitie. 85 procent wil zonder een bemiddelaar aan een opdracht komen 2 Tarieven 79 procent is bereid het tarief te verlagen voor een interessante opdracht. Ook bij een langere opdrachtduur is ruim 70 procent bereid iets aan het tarief te doen. Zo zijn ZP ers sneller geneigd tarieven te verlagen bij een uitdagende opdracht of een zichtbaar commitment van de organisatie. 3 Ontwikkeling De ZP er investeert erg veel in de ontwikkeling om zich te kunnen onderscheiden in de markt. Zo volgt 66 procent een training of opleiding om het onderscheidend vermogen te vergroten. 86% volgt trainingen of opleidingen ZP onderzoek 4 Flexibiliteit Ruim 90 procent vindt dat organisaties nog veel kunnen leren van de flexibiliteit van ZP ers in Nederland. 5 Verandering 74,5 procent is van mening dat de ZP er zorgt voor echte transities bij organisaties. 94 procent signaleert snel pijnpunten binnen een organisatie 6 Meerwaarde 83 procent van de ZP ers is van mening dat zij meer kunnen betekenen voor de organisatie dan waar hij nu voor ingehuurd wordt. Ook zou 60 procent meer kennis vergaren over hoe deze meerwaarde te bieden. 83 procent vindt dat zij meer kunnen betekenen 7 Beoordeling ZP ers vinden beoordelingen steeds belangrijker worden en vinden dit zowel een verantwoording van de inhurende organisaties als van henzelf. Slechts 21 procent vindt de huidige beoordelingen voldoende.

8 6 Het belang van opleiding, lessen uit de Verenigde Staten Na elke crisis stellen werkgevers hogere opleidingseisen. De Amerikaanse economie is in dat opzicht niet anders dan bijvoorbeeld het Nederlandse bankwezen: het gemiddelde opleidingsniveau is in deze sector in de afgelopen twintig jaar sterk toegenomen, zowel in de VS als Nederland. Uit de grafiek hieronder blijkt dat werknemers met een relatief lage opleiding (Highschool) het meest geleden hebben onder de crisis. Bovendien hebben zij hierna nauwelijks geprofiteerd van het economische herstel in de VS vanaf Those with a Bachelor s degree or better gained jobs in the recession People with Bachelor s degrees or better gained 2 million jobs in recovery Employment change (millions) dec.2007 mei 2007 okt maart 2009 aug jan juni 2010 nov april 2011 sep feb Those with a high school diploma or less lost 5.6 million jobs altogether in recession Those with an Associate s degree or some college education lost 1.75 million jobs in recession People with Associate s degrees or some college education gaines 1.6 million jobs in recovery People with high school diplomas or less lost jobs by February 2012 in recovery -6-7 Recession Recovery High school or less Associate s degree or some college Bachelor s degree or better Opleidingsniveau in Nederland In een rapport (2013) van het ROA - Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt is zichtbaar dat het Amerikaanse beeld ook in Nederland bevestigd wordt. In de grafiek hieronder is duidelijk een trendmatige groei te zien van werkloosheid in twee crisisperiodes: van en van voor studenten met een MBO- en HBO-opleiding. Ook in de bloeiperiode is de vraag naar HBO ers groter. Voor de MBO BOL-groep nam de werkloosheid toe tijdens de crisis ( ). Voor de HBO-groep daalde deze in vergelijking met de recessie in 2002 en Ook ten opzichte van twee periodes waarin geen sprake was van een crisis (1999/2001 en 2006/2008), is zichtbaar dat ook dan de werkloosheid onder MBO BOL sneller toeneemt dan het HBO. (BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg waarbij een leerling het grootste deel van de opleiding op school doorbrengt. BBL staat voor Beroepsbegeleidende Leerweg. Een BBL-studie is gebaseerd op een combinatie van werken en leren, waarbij een leerling in dienst is van een erkend leerbedrijf).

9 op naar zelfsturende netwerken van ZP ers? 7 Werkeloosheid onder afgestudeerden in vier perioden (anderhalf jaar na het behalen van het diploma) 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% MBO-BBL MBO-BOL HBO 1999/ / / /2012 Bron: ROA (SIS), Opleiding en flexibiliteit In het onderzoek van de ROA is ook gekeken naar de opleiding en aard van het dienstverband: Behalve het al dan niet hebben van een betaalde baan zijn werkzekerheid en de omvang van de werkzaamheden twee belangrijke indicatoren voor het succes van de transitie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De twee kenmerken (flexibele en deeltijd aanstelling) die in de tabel hieronder gepresenteerd worden, geven hiervan een indicatie. Onder een flexibele aanstelling verstaan we een aanstelling als uitzendkracht, oproepkracht e.d. of een tijdelijke aanstelling. Van een deeltijdaanstelling is sprake wanneer iemand een aanstelling van 32 uur of minder per week heeft. Het is opvallend dat werkenden met een HBOdiploma minder vaak in deeltijd werken dan werkenden met een MBO-diploma en ook vaker werkzaam zijn op basis van flexibele contracten (waaronder uitzenden). Waarschijnlijk is dit een weerspiegeling van de structurele verschuiving die in Nederland in navolging van de VS plaatsvindt. Relatief hoog opgeleide werknemers (HBO+) worden steeds meer op basis van flexibele contracten aangenomen. Niet zozeer primair uit flexibiliteitsoverwegingen, maar vooral op basis van efficiency, waarbij kostenbesparingen erg belangrijk zijn. Daarnaast willen de beste professionals steeds vaker zelfstandig, flexibel en ongebonden zijn. Al jarenlang stijgt het aantal ZP ers. Ook de laatste cijfers van de economische bureaus van banken (Rabobank, ABN AMRO, ING), de ZZP Barometer en het CBS illustreren deze trend. Om toegang tot de nodige expertise te behouden, is het voor organisaties noodzakelijk met flexibele krachten te werken. Beide kanten van de markt (organisaties en ZP ers) zien zich bewust van de toegevoegde waarde die dit heeft. De sterke toename van dit verschijnsel in zichtbaar in onderstaande grafiek - lijkt deze stelling te onderschrijven. Werkenden met een deeltijdaanstelling (a) en werkenden met een flexibele aanstelling (b) a. deeltijdaanstelling a. flexibele aanstelling 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% % MBO niveau 2-4 MBO niveau 1 HBO

10 8 Flexibilisering in het tweede decennium van deze eeuw: van staande organisatie naar projectorganisatie met eigen en externe professionals Doordat bestaande bedrijfs- en verdienmodellen onder druk staan door snelle technologische ontwikkelingen, is steeds duidelijker dat de staande organisatie weliswaar effectief is voor het uitvoeren van het bestaande business-model, maar niet functioneert bij het ontwerpen van nieuwe bedrijfsmodellen. Compatative advantage The limit of compatative value Discontinuity Old technology or process. old paradigm Step-change technology, process or paradigm. May be an integrated system Paradigm Paralysis? Time and investment De vraag is hoe organisaties het hoofd kunnen bieden aan dit vraagstuk. Grote bedrijven maken bij innovaties vaak gebruik van een Venture Capital structuur. Hierbij worden kleine deelnemingen genomen in startende bedrijven om zo met een portfolio van bedrijven de kans op een belang in een winnaar te vergroten. Andere bedrijven richten innovatiecenters op (zowel in-house als buiten de organisatie). Dit heeft tot doel nieuwe producten,diensten en verdienmodellen te ontwikkelen. In veel sectoren vindt een tweedeling plaats binnen bedrijven. Aan de ene kant de fabriek waar tegen lage kosten standaarddiensten worden verwerkt, vaak met hoge volumes, zoals in het bankwezen, de telecom, retail en luchtvaart. Aan de andere kant een bedrijfsonderdeel waar diensten en producten met een hoge toegevoegde waarde worden gemaakt. De menselijke expertise staat hierbij centraal (consulting, investment banking, complex juridisch of fiscaal advies). Deze structuren lijken echter niet toekomst-proof te zijn. Zo worden steeds vaker andere methodes gangbaar om innovatie mogelijk te maken, zoals de lean startup -methode. Lean Startup De Lean Startup maakt het testen van hypotheses tot het belangrijkste doel van de eerste levensfase van een innovatie. Dat betekent beginnen met een minimum viable product dat niet perfect is, maar je wel leert of er een behoefte is. Door de juiste dingen te meten, kun je snel een product aanpassen en opnieuw testen. Het doel is de echte engine of growth te vinden, het pad van exponentiëe groei. De hoge toegevoegde waarde diensten zoals consulting staan nu ook onder druk en de noodzaak voor innovatie is hoog. De ervaring leert dat innovatie ook hier moeilijk uit de staande organisatie komt. Uiteindelijk gaat het er om dat een bedrijf is staat is zich aan te passen aan de omgeving. Veranderingen die alle markten op zijn kop gaan zetten zullen de komende jaren elkaar alleen maar sneller gaan opvolgen. Wij zijn van mening dat de staande organisatie hier niet goed in is (zowel de fabriek niet als de plaats waar de hoge toegevoegde waarde diensten uitgevoerd worden).

11 op naar zelfsturende netwerken van ZP ers? 9 Eén antwoord op deze uitdagingen is de projectorganisatie. De projectorganisatie is een betere manier om met verandering om te gaan dan de staande organisatie: 1. De projectorganisatie is klant- of event gedreven en maakt gebruik veel van externe specialisten. 2. De projectorganisatie maakt beter gebruik van (flexibele) interne specialisten. 3. De projectorganisatie moet een concreet doel hebben dat niet te maken heeft met de dagelijkse operationele werkzaamheden. De afbeelding hieronder geeft een indruk van het dilemma van de staande, traditionele harkjes organisatie. In de voortdurende druk met het oog op meer rendement wordt in een reflex teruggevallen op het verbeteren van activiteiten die relatief makkelijk meetbaar zijn: omzet, kosten en klanttevredenheid. Het uiteindelijke slagen (misschien ook wel overleven van organisaties) heeft veel meer te maken met innovatie, bedrijfscultuur en wendbaarheid (agility). De externe professional speelt hierbij een steeds grotere rol. Het constant inspelen op de veranderende markt is voor organisaties van cruciaal belang. Innovaties en veranderende marktomstandigheden gaan extreem snel. Even niet opletten of niet meekunnen en je bent weg. Je wilt niet het nieuwe Kodak of Nokia worden. Maslow s ROI hierarchy for enterprise 2.0 Impact on organizational succes organizational agility (innovation) culture cross-org collaboration employee satisfaction customer satisfaction revenue generation cost-savings Flex Measurability of benefits soft hard Bron: De harkjes organisatie loopt in de tijd van korter wordende S-curves tegen de grenzen van haar groei aan Chaos and errors spikes here - business has become too complex to run informally with this talent level Complexity % High performance employees Bron: Netflix

12 10

13 op naar zelfsturende netwerken van ZP ers? 11 Macht en hiërarchie De eerste organisaties die ontstonden hadden een eenvoudige structuur. Aan de top van de piramide stond een baas die de leiding had over een aantal medewerkers die zijn instructies nauwlettend uitvoerden. Het belang van de groep ging voor het individuele belang. De organisatie was hiërarchisch opgebouwd en gebaseerd op macht. Van het staande statische bedrijf naar een project- en netwerkorganisatie Inclusiviteit Complexiteit Verbinding - Netwerken Beheersing - Processen - Richtlijnen Macht - Sturing - Hiërarchie - Instructies - Gelijkwaardigheid Flexorg - Flexibel - Projectorganisatie Ontwikkeling Vrijheidsgraden Beheersing door processen en managementlagen De wereld werd complexer: er ontstonden nieuwe verbanden en ontwikkelingen volgden elkaar sneller op. Door deze complexiteit was er meer behoefte aan beheersing. Processen werden ontwikkeld om efficiënter te werken. Tegelijkertijd nam het opleidingsniveau van medewerkers toe nr ontstond meer individuele vrijheid binnen organisaties. Ook de aansturing veranderde: door input en output te meten. In deze fase wordt de baas vervangen door de manager : een persoon die niet alleen mensen aanstuurt, maar ook processen monitort en volgens richtlijnen werkt. De organisatie is nog steeds hiërarchisch opgebouwd. Dit is een typische staande organisatie. Verbinding Door de complexiteit van de omgeving, werd beheersing binnen organisaties steeds moeilijker en ontstonden er nieuwe organisatievormen. De volgende fase is die van verbinding, waarbij een netwerk en projectorganisaties ontstaan. Het individu is belangrijker dan de groep. De hiërarchie ruimt het veld voor een netwerk met los-vaste schakels. Bij deze organisaties spelen vertrouwen en gelijkwaardigheid een belangrijke rol. Medewerkers zijn intrinsiek gemotiveerd en bepalen mede de koers. Flexorg De flexibele netwerkorganisatie is in opmars. In deze organisatie denken professionals zelf na, nemen zij besluiten en verantwoordelijkheid nemen, werken zij samen en ontwikkelen zij zichzelf en de organisatie. Zo blijkt uit de ZZP Barometer van 2013 dat slechts 20 procent van de ZP ers wil doorgroeien naar een MKB-onderneming. De overige 80 procent wil zich ontwikkelen door samenwerking met ZP ers en andere ondernemers. Organisaties die open staan voor deze vormen van samenwerking kunnen hiervan de vruchten in de toekomst plukken.

14 12 Vaste activa zijn zo... jaren tachtig Het uiteenvallen van bedrijven in een fabrieksstuk en een kennisstuk leidt tot grote problemen bij het vaststellen van de waarde van een bedrijf. Relaties met klanten en leveranciers, de merkwaarde en de kennis van werknemers: al deze intangibles zijn niet op de balans terug te vinden. Zeker niet bij dienstverlenende bedrijven en IT-bedrijven als Microsoft. Is de waarde van Mercedes Benz gelijk aan de waarde van haar fabrieken en productiecapaciteit? Het gaat nog veel verder: productie wordt een commodity.in elke sector. Deze ontwikkelingen leiden door de noodzaak van onderscheidend vermogen en toegevoegde waarde tot een nadruk op een aantal bedrijfsfuncties: R&D, design en marketing. Bij Amerikaanse bedrijven wordt nu al het budget van de Chief Technology Officer overgedragen aan de Chief Marketing Officer. In de toekomst zullen steeds vaker bedrijfsfuncties als sales, HR, IT, logistiek en productie worden uitbesteed. Dat betekent dat de flexibele schil met externe professionals sterk zal groeien, ook in andere disciplines. Het gevolg is dat kennis- en talentontwikkeling van zowel interne als externe medewerkers steeds belangrijker wordt. Niet voor niets krijgt dit thema steeds meer aandacht op strategisch niveau. Organisaties staan voor de vraag hoe zij ook in de toekomst toegang tot de juiste kennis en expertise kunnen behouden en hoe zij de juiste mensen kunnen bereiken. Hoe zorgen zij ervoor dat alle kennis en talent geborgd kunnen worden, ondanks de groeiende flexibiliteit en mobiliteit van de organisatie? Gaat er meer afstemming plaatsvinden tussen interne opleidingsprogramma s voor professionals van de inlener en het (Impresario) programma van de bemiddelaar?. Een andere vraagt is of bedrijven bereid zijn meer te betalen voor bemiddelaars van externe professionals die het impresariomodel hanteren. Of versterken zij juist de trend om de rol van bemiddelaars tot een minimum te beperken en zelf rechtstreeks het contact en contract aan te gaan met de professional? Core Group > 100 includes Company management R&D management Operations management Marketing Outsourced: Sales IT HR Supply chain Bron: Coleman

15 op naar zelfsturende netwerken van ZP ers? Scheiding der geesten Organisaties moeten competitiever, klantgerichter, innovatiever, assertiever, efficiënter en daarom ook wendbaarder, sneller en flexibeler dan ooit zijn ( Agile ). ZP ers worden zowel ingezet in de niet-meer kritische sales-, HR- en Supply Chain-gerelateerde functies als in kernfuncties op het terrein van R&D, design en marketing. Bemiddelaars zullen uiteenvallen in partijen die bemiddelen voor niet-kritische functies en partijen die bemiddelen voor kritische functies. Het is duidelijk dat in dit tweede type van bemiddeling hogere marges gemaakt kunnen worden en dat het Impresario-model hier gemeengoed wordt. ZP ers hebben steeds vaker behoefte aan ondersteuning om zich goed te positioneren in de markt. Ze willen niet meer uitgeknepen worden (63,5 procent voelt zich uitgeknepen door opdrachtgever en of intermediar) en willen echte meerwaarde ervaren. Bureaus lijken hier vrijwel blind voor te zijn. 85 procent van de bureaus denkt dat zij ZP ers voldoende faciliteren, terwijl slechts 30 procent deze mening deelt. Hier is dus nog steeds sprake van een enorme kloof, maar wellicht ook grote kans. Door de hogere tarieven kunnen de hogere kosten van dit model betaald worden door deze kosten aan ZP ers door te berekenen in plaats van deze direct door te berekenen aan de inlener. Dit nieuwe business-model wint snel aan terrein. 85,2 procent geeft aan dat zij (of hun impresario) rechtstreeks contact willen hebben met opdrachtgevers, Zij vinden ook dat dit moet kunnen zonder tussenpartij en/of broker. Deze ontwikkelingen zorgen voor een ingrijpende verandering van de flex-markt. In de grafiek hieronder is de evolutionaire richting zichtbaar van flex. Fase 3 geeft twee voorbeelden van kansen voor ZP ers weer, zoals deze hierboven zijn besproken. Fase 4 beschrijft een bedrijf dat volledig uit ZP ers bestaat. Hiervan zijn slechts weinig voorbeelden. Door de opkomst van deeleconomie (sharing economy) en circulaire economie komt hierin snel verandering. Fase 4 Het netwerk is de nieuwe organisatie AIM4 Fase 3 Leerschool voor instituten over werking Netwerkeconomie (Fuzzy Firm)/Hybride organisaties ABN AMRO / The Fuzzy Firm Fase 2 Bron van innovatie en verandering ASML Fase 1 Piek en ziek Randstad 13

16 14

17 op naar zelfsturende netwerken van ZP ers? 15 Specialisatie neemt steeds meer toe. Bedrijven kunnen zich onderscheiden door het optimaal faciliteren van interne en externe professionals die steeds meer in projectteams (samen) werken. Zij zullen ook voortdurend bezig zijn met innovatie, omdat de houdbaarheid van producten en diensten steeds korter wordt. De bestaande hiërarchische harkjes organisatiestructuur waarbinnen management centraal staat, wordt een steeds grotere belemmering. Organisaties ontwikkelen zich tot hybride organisaties. Aan de ene kant is sprake van een zekere mate van centrale aansturing en vastomlijnde processen. Aan de andere kant is er een veel betere alignment met de platte netwerkinfrastuctuur van interne en externe professionals. Organisaties kunnen dus leren van Zelfstandige Professionals,. zowel van hun flexibiliteit als hun kennis, innovatiekracht en hun expertise. Een van de grootste uitdagingen voor bedrijven is het waarborgen van de toegang tot externe professionals. De belangrijkste voorwaarde hiervoor is de juiste organisatiecultuur. Een hiërarchische cultuur werkt averechts op innovatie en de kwaliteit van de output van professionals. De professionalvriendelijke bedrijfscultuur draait veel meer om passie en zingeving. De bevlogen professional is iemand die vanuit een intrinsieke motivatie voor zijn expertise gekozen heeft en voor wie passie een belangrijke rol speelt. Deze professionals zijn zelf-startend en sturend en hebben sturing nodig. Ze moeten eerder afgeremd dan aangespoord worden. Zingeving (purpose) is zowel voor de jonge generatie professionals steeds belangrijker als voor bedrijven. Bedrijven worden geconfronteerd met de vraag waarom zij bestaan. Stakeholders willen steeds vaker weten waarvoor een bedrijf staat: What is hun Why? In de ideale situatie is de zingeving van de professional afgestemd op de Why van het bedrijf. Als dat het geval is, is sprake van een zeer krachtige verbinding. Naar verwachting gaat de selectie van professionals steeds meer plaatsvinden op basis van deze kenmerken. Of is het zo dat bedrijven geselecteerd worden door professionals op basis van deze kenmerken voordat zij er gaan werken?

18 16 Toekomstscenario s Ter afsluiting een overzicht van een aantal scenario s die in de komende jaren een rol gaan spelen: De why binnen de flexorg Zowel interne als externe professionals gaan organisaties steeds vaker sturen. Er zullen flexibele projectorganisaties ontstaan die zorgen voor vernieuwing en zo het bedrijf verder helpen. Deze organisatievorm gaat voorbij aan de bestaande projectorganisatie en wordt in dit rapport omschreven als de flexorg. Hierbij is het van belang dat de Why van de organisatie past bij de Why van de professional. Deze trend zal veel invloed hebben op het selecteren van professionals. Sharing Economie De sharing economy zal de arbeidsmarkt eveneens beïnvloeden. Dit gaat niet alleen over het delen van kennis, maar ook over het delen van netwerken, opdrachten en kansen. Er zijn volop mogelijkheden voor professionals en organisaties om meerwaarde te halen uit de sharing economy. Vanuit het oogpunt van de professionals kan dit er als volgt uitzien: Professionals delen dan in verschillende communities, netwerken, apps en op platforms kennis en expertise met elkaar; Professionals gaan gebruik maken van nieuwe netwerkvormen om andere professionals aan opdrachten te helpen; Hiervoor kunnen zij dan onderling beloond worden; Professionals verenigen zich en worden onderling zelfsturende organisaties waarbij zij bijvoorbeeld ook als team ingezet kunnen worden; Vanuit het oogpunt van organisaties kan dit er als volgt uitzien: Organisaties delen hun toegang tot professionals via communities, pools, databases en tribes; Organisatie delen kennis en expertise door het gebruik van communities, apps en op platforms; Organisaties maken steeds vaker gebruik van het (delende) netwerk van hun professionals om zo toegang tot de beste professionals te krijgen; Voorbeelden zijn Aim 4 en finext, waarvan de laatste de Nederlandse variant is van Semco, het egalitaire bedrijf van Ricardo Semler. Social Refferals Social refferals wordt een begrip dat gaat spelen in de arbeidsmarkt. Steeds vaker zullen professionals via het eigen netwerk aan opdrachten en projecten komen. Ook binnen bedrijven heeft dit invloed op de mobiliteit. De fee van de vroegere tussenpersoon gaat dan (gedeeltelijk en dus veel goedkoper) naar diegene die de opdracht aangedragen heeft. Bedrijven dienen dit ook te faciliteren. Netwerk Organisaties worden flexibeler. De ZP er zoekt echter wel een netwerk waaraan hij zich wil en kan binden. Hierop moet een organisatie inspelen, door de ZP er niet langer te willen binden aan zijn bedrijf, maar moet als facilitator van het netwerk op te treden.

19 Colofon Dit is een uitgave van ABN AMRO bank in samenwerking met FastFlex. Distributie Website: Telefoon: (0,10 per minuut) Auteurs Han Mesters Niels Huismans Fotoverantwoording ABN AMRO beeldbank Commercieel contact Han Mesters ABN AMRO Sector Advisory FastFlex Niels Huismans Disclaimer De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO en FastFlex betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Het gebruik van tekst en/of cijfers uit deze publicatie is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. ABN AMRO, juni 2014 Deze publicatie is alleen bedoeld voor eigen gebruik. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking van deze publicatie is niet toegestaan, behalve indien hiervoor schriftelijk toestemming is gekregen van ABN AMRO Bank. Teksten zijn afgesloten op 17 juni 2014.

20 abnamro.nl/sector

Hieronder volgen hiervan een aantal gegevens en de vragen die (extra) gesteld zijn.

Hieronder volgen hiervan een aantal gegevens en de vragen die (extra) gesteld zijn. ZP Onderzoek 2016 Introductie In de eerste maanden van 2016 heeft FastFlex haar jaarlijkse ZP Onderzoek uitgezet onder zzp ers binnen Nederland. Deze online vragenlijst heeft in totaal zes weken open gestaan

Nadere informatie

Even voorstellen. Clemens Huis in t veld Directeur. Niels Huismans Business Development

Even voorstellen. Clemens Huis in t veld Directeur. Niels Huismans Business Development Prepare to Connect Even voorstellen Clemens Huis in t veld Directeur Niels Huismans Business Development Hoeveel verschillende arbeidsrelaties voor externe professionals zijn er momenteel in Nederland

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Trends en uitdagingen voor het onderwijs

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Trends en uitdagingen voor het onderwijs Researchcentrum voor en Arbeidsmarkt Trends en uitdagingen voor het onderwijs Christoph Meng Presentatie Technovioum, 14 September 2015 Agenda Arbeidsmarktintrede MBO-ers en HBO-ers Trends en competenties

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

Werknemers en werkgevers veranderen

Werknemers en werkgevers veranderen Werknemers en werkgevers veranderen Een introductie: Ardiënne Verhoeven Mijn levensloop 1985-1992 1992-1994 1994-2000 2000 - nu Recht en bedrijfskunde Personeelsmanager HRM manager Zelfstandig HR ondernemer

Nadere informatie

Dynamische arbeid & dienstverlening. Strategisch partnership in vast en flex

Dynamische arbeid & dienstverlening. Strategisch partnership in vast en flex Dynamische arbeid & dienstverlening Strategisch partnership in vast en flex DE WERELD VERANDERT, CONTINU Groeiende kloof tussen huidig aanbod en toekomstige vraag naar personeel Toenemende flexibilisering

Nadere informatie

Het inhuurproces en uw inkoopdoelstellingen. 17 punten van aandacht bij uitbesteding.

Het inhuurproces en uw inkoopdoelstellingen. 17 punten van aandacht bij uitbesteding. Het inhuurproces en uw inkoopdoelstellingen. 17 punten van aandacht bij uitbesteding. De trend waarbij werk in meerdere flexibele vormen wordt aangeboden en vormgegeven, zet zich voort. Er vindt een duidelijke

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Philips en Sociale Innovatie. Sociaal-Economische Afdeling HR Nederland Frank Bussmann en Ap Rammeloo Maart 2010

Philips en Sociale Innovatie. Sociaal-Economische Afdeling HR Nederland Frank Bussmann en Ap Rammeloo Maart 2010 Philips en Sociale Innovatie Sociaal-Economische Afdeling HR Nederland Frank Bussmann en Ap Rammeloo Maart 2010 1 Philips (in Nederland) 120.000 medewerkers wereldwijd, 15.000 in Nederland. Health & Well

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Mijn levensloop. Werknemers en werkgevers veranderen. Een introductie: Ardiënne Verhoeven. Arbeidsmarktveranderingen Twee ontwikkelingen

Mijn levensloop. Werknemers en werkgevers veranderen. Een introductie: Ardiënne Verhoeven. Arbeidsmarktveranderingen Twee ontwikkelingen Werknemers en werkgevers veranderen Een introductie: Ardiënne Verhoeven Mijn levensloop 1985-1992 1992-1994 1994-2000 2000 - nu Recht en bedrijfskunde Personeelsmanager HRM manager Zelfstandig HR ondernemer

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Vitaliteit en inzetbaarheid: mensen in beweging brengen

Vitaliteit en inzetbaarheid: mensen in beweging brengen Vitaliteit en inzetbaarheid: mensen in beweging brengen Volwassen beleid leidt tot volwassen resultaten (deel 1) Door: Pauline Miedema en Annette Aarts Medewerkers vitaal, gezond en inzetbaar houden. Succesvol

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid

AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid Introductie AWVN 6 trends voor HRM trend flexibeler Innoveren met HR flexibiliteitsbeleid Verander richtingen arbeidsverhoudingen arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Live begins at the end of your comfort zone Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie

The Future: what s in it for us!

The Future: what s in it for us! The Future: what s in it for us! Tim Rook Marketing Republic! 16 juni 2010 Persoonlijke introductie: Chief Inspiration Officer: Marketing Republic! Ruim 20 jaar ervaring in Channel Marketing & Communicatie:

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

De opkomst van de netwerkorganisatie

De opkomst van de netwerkorganisatie Update ZZP markt De opkomst van de netwerkorganisatie Kennisbijeenkomst WAT company Roermond, 8 oktober 2014 Han Mesters, Sector banker zakelijke dienstverlening Inhoudsopgave 1 Facts of life 2 Arbeidsmarkt

Nadere informatie

WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE?

WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE? WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE? Freelancen, interimmen, contracting zijn allemaal verschillende benamingen voor een zeer sterk groeiend verschijnsel in de economie. Steeds meer industrieën

Nadere informatie

Flexibel werken en organiseren

Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Inhoud Inhoud Inleiding De kracht van flexibiliteit Differentiatie in ontwikkeling en doorstroom gebaseerd op organisatieverschillen Aspecten

Nadere informatie

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014!

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014! EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht Monique Roso, 12 maart 2014! Inhoud presentatie 1. economische trends en ontwikkelingen!! 2. economische monitor provincie Utrecht! - economische

Nadere informatie

persoonlijk professioneel prettig

persoonlijk professioneel prettig persoonlijk professioneel prettig Verbinden en ontwikkelen, dat is onze missie! onze visie social media vergrijzing technologische ontwikkelingen globalisering afwisseling trends en ontwikkelingen social

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

Talentmanagement in ontwikkeling van vaste naar geprikkelde medewerkers. 14 december 2010 I Albert Kampermann

Talentmanagement in ontwikkeling van vaste naar geprikkelde medewerkers. 14 december 2010 I Albert Kampermann Talentmanagement in ontwikkeling van vaste naar geprikkelde medewerkers 14 december 2010 I Albert Kampermann Waarom talentmanagement? Dreigende tekorten op de arbeidsmarkt als gevolg van ontgroening en

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Netwerk organisatie. Toekomst voor succesvolle professionals? Netwerkorganisaties - Alita de Haan

Netwerk organisatie. Toekomst voor succesvolle professionals? Netwerkorganisaties - Alita de Haan Netwerk organisatie Toekomst voor succesvolle professionals? Inhoud 1. Ontwikkelingen (markt en maatschappij) 2. Transitie van organisaties 3. Adviesbureau de Rijk nieuwe stijl Food for thought Ontwikkelingen

Nadere informatie

Vitaliteit en inzetbaarheid: mensen in beweging brengen

Vitaliteit en inzetbaarheid: mensen in beweging brengen Vitaliteit en inzetbaarheid: mensen in beweging brengen Medewerkers vitaal, gezond en inzetbaar houden. Succesvol beleid realiseren op dit vlak is een hele uitdaging. Leidinggevenden ervaren dit thema

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Onze experts brengen u digitale kennis en ervaring op locatie. Om voortdurend in te kunnen spelen op veranderende

Nadere informatie

Innoveren maakt het verschil

Innoveren maakt het verschil Innoveren maakt het verschil De logistieke dienstverlener van vandaag bestaat niet meer in 2020! Pascal van Beek Supply chain strategie ontwikkeling & implementatie Business development Customer focussed

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

De wereld verandert. En in die transitie liggen kansen. Wij maken bedrijven blijvend beter.

De wereld verandert. En in die transitie liggen kansen. Wij maken bedrijven blijvend beter. De wereld verandert. En in die transitie liggen kansen. Wij maken bedrijven blijvend beter. building better// De filosofie die bepalend is voor het denken en doen van dutch. Met een prikkelende kijk op

Nadere informatie

Model van Sociale Innovatie

Model van Sociale Innovatie Model van Sociale Innovatie Ontwikkelgebieden van sociale innovatie Sociale Innovatie richt zich op vier basisvragen: 1. Hoe medewerkers te stimuleren eigenaarschap te nemen op hun eigen leer- en ontwikkeltraject

Nadere informatie

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets voor de vacature Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets Sales Manager Pagina 1 Karakteristieken van de organisaties Rond consulting is opgericht in 2007 en is de eerste 100%

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

New Penguins Talent. De brug tussen de dynamische arbeidsmarkt en talent!

New Penguins Talent. De brug tussen de dynamische arbeidsmarkt en talent! New Penguins Talent De brug tussen de dynamische arbeidsmarkt en talent! Over New Penguins New Penguins realiseert en detacheert op het gebied van marketing, design en development. Dit betekent zowel het

Nadere informatie

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist Adresgegevens: Meent 93a 3011 JG Rotterdam 010 41 40 282 Voor algemene informatie over Carrièrewinkel Projecten: www.carrierewinkel.nl E-mail: info@carrierewinkel.nl

Nadere informatie

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi 8% Doelstelling Na deze workshop ben je in staat om zelf de contouren van

Nadere informatie

Paradigmashift in kantelperiode

Paradigmashift in kantelperiode Paradigmashift in kantelperiode Van aanbodgericht naar vraaggericht Van grootschalig naar kleinschalig Centraal naar Decentraal Van landelijk naar lokaal Van hiërarchisch naar zelforganiserend Van bureaucratisch

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Slimmer werken met mensen

Slimmer werken met mensen Slimmer werken met mensen Paul Breman Mijn Bedrijf 2.0 wordt mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie, de Provincie Utrecht en de Gemeente

Nadere informatie

Project Realisatie Training 3.0. Ik, Wij, Het. Voor teams die vernieuwende projecten realiseren

Project Realisatie Training 3.0. Ik, Wij, Het. Voor teams die vernieuwende projecten realiseren Project Realisatie Training 3.0 Ik, Wij, Het Voor teams die vernieuwende projecten realiseren Management Teams, Project Teams, Sales Teams, ICT Implementatie, Afdelingen Uit studies blijkt dat slechts

Nadere informatie

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V.

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V. Bedrijfspresentatie Algemeen is opgericht in 2001 en is begonnen als uitzendorganisatie, inmiddels heeft Euroforce zich ontwikkeld tot een breder dienstverlenende organisatie en hebben we veel ervaring

Nadere informatie

IT United Intervisie sessies 2012 23 april 2012

IT United Intervisie sessies 2012 23 april 2012 IT United Intervisie sessies 2012 23 april 2012 Welkom Hoe Voorstel ronde Thema s Afsluiting Waarom deze sessies? Kennisdeling versterken tussen IT United leden (Een van de voordelen van lidmaatschap)

Nadere informatie

Waar gaat LLL over? Regio. Onderwijs continuïteit. Arbeidsmarkt macro economie. Overheid vitaliteit, fiscaal beleid

Waar gaat LLL over? Regio. Onderwijs continuïteit. Arbeidsmarkt macro economie. Overheid vitaliteit, fiscaal beleid Waar gaat LLL over? Onderwijs continuïteit Arbeidsmarkt macro economie Individu employability Sector Regio Overheid vitaliteit, fiscaal beleid Bedrijven continuïteit, concurrentie Arbeidsmarkt doelen Sectorbeleid

Nadere informatie

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein 31 oktober 2013 2 Inhoud 1. Introductie & Onderzoeksopzet 3 2. Conclusies 6 3. Resultaten Uurtarieven 10 4. Resultaten Algemene Vragen 16

Nadere informatie

Op weg naar wendbaarheid

Op weg naar wendbaarheid Op weg naar wendbaarheid Thema: Talent 28 juni 2011 Management summary Krapper wordende arbeidsmarkt vraagt om actie Steeds meer positieve signalen zijn waarneembaar uit het Nederlandse bedrijfsleven dat

Nadere informatie

Minder starters in 2016

Minder starters in 2016 Vooruitzicht Starters Minder starters in 2016 Aantal starters stabiel in 2015, daling verwacht in 2016 130.000 Meer starters in de bouw, minder starters in de transport percentage, jan t/m sep 2015 t.o.v.

Nadere informatie

ILP 2014 Break Out Sessie

ILP 2014 Break Out Sessie ILP 2014 Break Out Sessie De do s & don ts van samen ondernemen Sjoerd Langelaar Opzet vandaag Over Sjoerd VerwachCngen en vragen Samenwerking? Valkuilen, samenwerkingsvormen en financiële modellen Tips

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS)

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) LEARNING BY DOING Kort signalement Road2Results heeft op basis van haar jarenlange ervaring met het managen van business en ICT projecten vanuit diverse

Nadere informatie

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht mijn hart ligt bij een kleinschalige organisatie met een hoogwaardige dienstverlening. Waar mensen hun klanten kennen en waar ze hart voor de zaak hebben Ed Bos Directeur U-Boss Uitzendbureau is de kleinschalige

Nadere informatie

Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing. Peter Muilwyk. Waar elke euro telt

Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing. Peter Muilwyk. Waar elke euro telt Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing Peter Muilwyk Waar elke euro telt 1 Managementondersteuning Advisering Training Waar elke euro telt 2 Missie InkooPManagement is gespecialiseerd

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

Leo Witvliet. Instituut voor Interventie Management. Marktverkenning Interim Management. dr. mr. Leo Witvliet. juni 2008.

Leo Witvliet. Instituut voor Interventie Management. Marktverkenning Interim Management. dr. mr. Leo Witvliet. juni 2008. Leo Witvliet Instituut voor Interventie Management Marktverkenning Interim Management juni 2008 dr. mr. Leo Witvliet Deskresearch: Michaëla Wevers Sandra van Meijel Marktdefinitie Definities Van Dale:

Nadere informatie

JAN BUURMAN HCS COMPANY COMMUNITY DRIVEN TRANSFORMATION INNOVEREN DOEN WE SAMEN

JAN BUURMAN HCS COMPANY COMMUNITY DRIVEN TRANSFORMATION INNOVEREN DOEN WE SAMEN COMMUNITY DRIVEN TRANSFORMATION INNOVEREN DOEN WE SAMEN JAN BUURMAN HCS COMPANY JAN BUURMAN 06-19299557 JAN.BUURMAN@HCS-COMPANY.NL Klanten helpen met het maken van hun ontdekkingsreis. Niet veranderen

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

NIDAP biedt hogescholen ondersteuning bij het analyseren van de marktkansen voor de verschillende deeltijd en duale bachelor- en masteropleidingen.

NIDAP biedt hogescholen ondersteuning bij het analyseren van de marktkansen voor de verschillende deeltijd en duale bachelor- en masteropleidingen. Audits NIDAP biedt hogescholen ondersteuning bij het analyseren van de marktkansen voor de verschillende deeltijd en duale bachelor- en masteropleidingen. 2 De NIDAP Audit richt zich op deeltijd/duale

Nadere informatie

HCMS N.V. Human Capital Management Solutions. Company Profile

HCMS N.V. Human Capital Management Solutions. Company Profile HCMS N.V. Human Capital Management Solutions HCMS N.V. Company Profile 1 Inhoud Inhoud HCMS N.V. 3 Dienstverlening De Oplossing 4 360 HR Consulz 5 E4K Education For Knowledge 6 Referenties 7 2 HCMS N.V.

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Interim Management. Executive Search. Nationaal en Internationaal

Interim Management. Executive Search. Nationaal en Internationaal Interim Management 2 Jaarverslag 2015 Van de Groep & Olsthoorn 3 Interim Management Bij veel van onze opdrachtgevers in de techniek & industrie staan veranderingen op het programma: een efficiëntere bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid

Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid Resultaten Tempo-Team arbeidsmarkt tevredenheidsonderzoek 2011 Heropleving arbeidsmarkt gaat hand in hand met aandacht voor werk/privé-evenwicht

Nadere informatie

GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010

GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010 Inspireren, creëren, organiseren GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010 1 Inleiding Enquete, SUTO 2010 De wereld In 2010 Trends, Scenario s en Prognoses Voor komende Jaren. Piet

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Nieuwe arbeidsrelaties: een uitnodiging tot dialoog!

Nieuwe arbeidsrelaties: een uitnodiging tot dialoog! Whitepaper Nieuwe arbeidsrelaties: een uitnodiging tot dialoog! Inleiding Op dit moment is nog 9 van de 10 werkenden in Nederland werknemer. Het aandeel zelfstandigen groeit echter gestaag. Er zijn zelfs

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

projectmanagement van projectmanagement Drs. A.J.Gilbert Silvius MBA Lector Business, ICT en Innovatie Consultant Hogeschool Utrecht Van Aetsveld

projectmanagement van projectmanagement Drs. A.J.Gilbert Silvius MBA Lector Business, ICT en Innovatie Consultant Hogeschool Utrecht Van Aetsveld Drs. A.J.Gilbert Silvius MBA Lector Business, ICT en Innovatie Consultant Hogeschool Utrecht Van Aetsveld Gilbert Silvius 45 jaar Opleiding: KMA Bedrijfseconomie (Erasmus) MBA (K.U. Leuven) Promotieonderzoek

Nadere informatie

Digital Agencies 2015

Digital Agencies 2015 Websurvey onder 117 respondenten (werkzaam bij 108 Nederlandse digital agencies), waarvan 85% directie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van cloud- en hostingprovider True, in samenwerking met Emerce.

Nadere informatie

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers Research Centre for Education and the Labour Market ROA Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2014/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Het speelveld van de Chief Commercial Officer

Het speelveld van de Chief Commercial Officer Het speelveld van de Chief Commercial Officer Omgaan met dilemma s Stephan Linnenbank 28 november 2008 Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish symbol itself

Nadere informatie

Yorick Letterie Consultant yorickletterie@tote-m.com. Eerste resultaten benchmarkonderzoek klantinteracties

Yorick Letterie Consultant yorickletterie@tote-m.com. Eerste resultaten benchmarkonderzoek klantinteracties Yorick Letterie Consultant yorickletterie@tote-m.com Eerste resultaten benchmarkonderzoek klantinteracties CRM Inspiration,13 januari 2010 Agenda Introductie TOTE-M De klant in de driver seat Resultaten

Nadere informatie

Benchmarking. Efficiënte inkoop van expertise

Benchmarking. Efficiënte inkoop van expertise Benchmarking Efficiënte inkoop van expertise Whitepaper Benchmarking Externe kennis inhuren en kopen; hoe kan het beter? FastFlex; December 2013 Efficië ntë inkoop van ëxpërtisë Externe kennis inhuren

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

WHITEPAPER ORGANISEREN IN 2023

WHITEPAPER ORGANISEREN IN 2023 ORGANISEREN IN 2023 DE VISIE VAN GENERATIE Y OP ORGANISATIES EN (E-)HRM IN DE TOEKOMST Door Geert Boon & Suzanne van de Schraaf Uit onderzoek van Peperclip in opdracht van AFAS Software en HRcommunity

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie