STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel"

Transcriptie

1 STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Kleinverbruik Versie december 2015

2 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie 0.1 PBM Detailprocesmodellen Mutatie- & Vertaling notitie PBM meetprocessen Kleinverbruik Mutatie- en meetprocessen en de wet (6-4-11) 0.11 DPM hoofdstukken KV completeren en DPM hoofdstukken GV toevoegen 0.3 Commentaar DPM expertgroep verwerkt Concept DPM expertgroep 0.9 Concept ter vaststelling in ALV NEDU Concept ALV NEDU 1.0 DPM Mutatie- & meetprocessen Vastgesteld ALV NEDU ALV NEDU Kleinverbruik 1.1 DPM Mutatie- & Meetprocessen Kleinverbruik Concept DPM Expertgroep 1.2 DPM Mutatie- & Meetprocessen Kleinverbruik Concept DPM Expertgroep 2.9 Concept ter vaststelling in ALV NEDU Concept ALV NEDU 3.0 DPM Mutatie- en meetprocessen Vastgesteld ALV NEDU ALV NEDU Kleinverbruik 3.2 DPM Mutatie- en meetprocessen Kleinverbruik Wijzigingen n.a.v. opstellen IcEG DPM Expertgr 3.9 Concept DPM Mutatie- en meetprocessen Kleinverbruik ter vaststelling in ALV NEDU 4.0 DPM Mutatie- en meetprocessen Kleinverbruik 5.0 Verwerking Erratum versie 7.0 dd (vastgesteld SGS met mandaat van ALV NEDU) Concept (met wijzigingsnotitie) ALV NEDU Vastgesteld ALV NEDU ALV NEDU Vastgesteld ALV NEDU (SGS) 5.1 IC132 verwerkt Concept Reviewgroep 5.2 IC140 verwerkt Concept Reviewgroep 5.3 Reviewcommentaar verwerkt Concept Reviewgroep 5.4 Commentaar verwerkt Concept Reviewgroep 5.5 IC151 verwerkt Concept Reviewgroep 5.99 DPM Mutatie- en meetprocessen Concept ALV NEDU Kleinverbruik ter vaststelling in ALV NEDU Verwijderen IC132 en IC Concept Reviewgroep Commentaar verwerkt Concept Reviewgroep DPM Mutatie- en meetprocessen Concept ALV NEDU Kleinverbruik ter vaststelling in ALV NEDU 6.0 DPM Mutatie- en meetprocessen Vastgesteld ALV NEDU Kleinverbruik 6.1 Erratum verwerkt Concept NEDU reviewgroep 6.99 DPM Mutatie- en meetprocessen Ter vaststelling ALV NEDU Kleinverbruik 7.0 DPM Mutatie- en meetprocessen Vastgesteld ALV NEDU Kleinverbruik 6.1 IC132, IC140, IC149, IC159, IC162 verwerkt Concept NEDU Reviewgroep 6.2 Review verwerkt Concept NEDU Reviewgroep 6.99 DPM Mutatie- en meetprocessen Concept ALV NEDU Kleinverbruik ter vaststelling in ALV NEDU 8.0 DPM Mutatie- en meetprocessen Vastgesteld ALV NEDU Kleinverbruik 8.1 Verwerking erratum SR Concept NEDU Reviewgroep 8.9 DPM Mutatie- en meetprocessen Ter vaststelling ALV NEDU Kleinverbruik ter vaststelling in ALV NEDU 9.0 DPM Mutatie- en meetprocessen Kleinverbruik Vastgesteld ALV NEDU Pag. 2 van 120

3 Brondocumenten Naam Eigenaar Datum Versie Status MPM Marktmodel Mutatie- en meetprocessen NEDU Definitief 2013 Notitie Mutatie- en meetprocessen en de wet (ALV NEDU) NEDU Definitief Vastgestelde DPM s Stroomopwaarts in ALV NEDU NEDU Definitief 2013 EDSN Dienstbeschrijvingen R12 EDSN Definitief DPM P4 (CTS) EDSN Definitief BRS P4 EDSN Definitief Informatiecode Elektriciteit & Gas ( ) NEDU 1.0 Definitief Pag. 3 van 120

4 Inhoud 1 INLEIDING DETAILPROCESSEN KLEINVERBRUIK INHUIZING LEVERANCIERSWITCH UITHUIZING EINDE LEVERING INDIVIDUELE PV-SWITCH BULK PV-SWITCH SJV EN VERBRUIKSBEPALING FYSIEKE OPNAME PERIODIEKE METERSTAND DISPUUT OVER METERSTANDEN METERMUTATIE AANLEGGEN, IN- EN UIT BEDRIJF NEMEN EN SLOPEN VAN AANSLUITING WIJZIGING NAAM EN/OF VERBLIJFSFUNCTIE EN/OF COMPLEXBEPALING OPLEVEREN STAMGEGEVENS EN OPVRAAG STAMGEGEVENS OPVRAGEN GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN COMPENSATIEVERGOEDINGEN ADMINISTRATIEF AAN- EN UITZETTEN VAN SLIMME METER BIJLAGE EXCES VERREKENEN BIJ CORRECTIES BIJLAGE VERBLIJFSFUNCTIE EN COMPLEXBEPALING BIJLAGE KRUISENDE STANDEN Pag. 4 van 120

5 1 Inleiding In het kader van het marktmodel Stroomopwaarts worden wijzigingen doorgevoerd op verschillende componenten en procesonderdelen. Dit heeft ertoe geleid dat de procesafspraken op sectorniveau (afspraken tussen marktpartijen) zijn veranderd en er detail procesbeschrijvingen nodig zijn, zodat alle marktpartijen de uitvoering begrijpen en weten wat hun rollen en verantwoordelijkheden zijn. Het marktmodel Stroomopwaarts is beschreven op twee niveaus. Het eerste niveau betreft het Marktprocesmodel (MPM), waarin op hoofdlijnen de ontwerpcriteria worden vastgelegd. Het tweede niveau is het Detailprocesmodel (DPM) waarin per proces alle afspraken worden vastgelegd en in detail besproken. Dit DPM is onderdeel van de beschrijving van de mutatie- en meetprocessen en behoort bij het MPM Mutatie- en meetprocessen (voor meest actuele versie, bezoek mijnedsn sharepoint). In dit MPM en DPM wordt een totaalbeeld beschreven van de procesafspraken, verantwoordelijkheden en informatie-uitwisseling voor alle mutatieprocessen waarbij interactie tussen marktpartijen nodig is. Er is getracht om niet de wijzigingen ten opzichte van een vroeger marktmodel te beschrijven, maar om te borgen dat alle noodzakelijke informatie omtrent de mutatie- en meetprocessen in het MPM en DPM te specificeren. Het DPM beschrijft alle mutatie- en meetprocessen. Voor elke procesbeschrijving gelden de algemene uitgangspunten, rollen en verantwoordelijkheden zoals beschreven zijn in het MPM, aangevuld met specifieke uitgangspunten die per proces gelden. Het DPM Mutatie- en meetprocessen bestaat uit drie delen: 1. DPM Mutatie- en meetprocessen Kleinverbruik 2. DPM Mutatie- en meetprocessen Grootverbruik 3. DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling In dit DPM zijn alle detail procesbeschrijvingen Kleinverbruik verzameld. Voor de set van gegevens die per (deel-) proces uitgewisseld moet worden wordt verwezen naar het DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling. Pag. 5 van 120

6 De actieve geliberaliseerde markt in Nederland zorgt ervoor dat marktpartijen veelvuldig mutaties voor klanten moeten doorvoeren. Gecombineerd met de veelheid aan gegevens die moet worden uitgewisseld, leidt dit ertoe dat soms processen foutief worden uitgevoerd en gecorrigeerd moeten worden. Per proces is nadrukkelijk aandacht besteed aan de wijze waarop de correctie van dit specifieke proces dient te verlopen. Pag. 6 van 120

7 2 Detailprocessen Kleinverbruik In dit hoofdstuk worden de mutatie- en meetprocessen voor kleinverbruikaansluitingen in detail beschreven. De beschrijving richt zich op de afspraken en verplichtingen die marktpartijen ten opzichte van elkaar dienen na te komen om een tijdig en correct verloop van de processen te kunnen borgen. Dit betekent dat deelactiviteiten, die niet of slechts gedeeltelijk aan regels zijn gebonden, niet of in minder detail beschreven zijn. De afspraken hebben betrekking op tijdsafhankelijkheid, causale relaties en de inhoud van activiteiten en informatie-uitwisseling. Op basis van de detail procesbeschrijvingen in dit DPM Mutatie en meetprocessen Kleinverbruik wordt de inhoud van de berichten gedefinieerd. De gegevensuitwisseling wordt gespecificeerd in het DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling. De marktpartijen zijn vrij hun interne processen en systemen naar eigen inzicht in te richten, met inachtneming van de eisen die in de procesbeschrijvingen zijn gesteld aan activiteiten en informatie-uitwisseling. De hieronder besproken mutatieprocessen zijn zodanig afgebakend, dat generieke deelprocessen (zoals o.a. SJV en verbruiksbepaling) generiek kunnen worden beschreven. Voor een beter beheer van de mutatieprocessen zijn de detailprocesbeschrijvingen samengebundeld in één detailprocesmodel. Enkele belangrijke aandachtpunten vooraf: Onder kleinverbruikers wordt in dit document NIET verstaan kleinverbruikaansluitingen die aangesloten zijn op een particulier net. Deze worden behandeld als grootverbruikaansluitingen. Extra aandacht is geboden voor de wijzigingen met betrekking tot het stamgegevensbericht. Na afronding van een mutatie krijgen de marktpartijen die op dat moment bij die aansluiting zijn geregistreerd één stamgegevensbericht. Omdat maar één stamgegevensbericht per dag wordt verzonden, kan dit bericht dus meer gewijzigde gegevens bevatten dan alleen als gevolg van de mutatie. Het is mogelijk dat meerdere stamgegevensberichten op één dag worden ontvangen. Dat zal voorkomen als parallel stamgegevens zijn opgevraagd middels het daarvoor gedefinieerde proces Opvragen stamgegevens. De marktpartijen die als gevolg van een mutatieproces de verantwoordelijkheid over een aansluiting verliezen, ontvangen geen stamgegevensbericht ter afronding van het mutatieproces. De bij de mutatieprocessen aangegeven reactietermijnen zijn alle aangeduid in werkdagen. De uitwisseling van gegevens wordt gewoonlijk uitgevoerd als geautomatiseerd proces. Als dit geautomatiseerde proces actief is, reageert de netbeheerder uiterlijk na een kalenderdag op het ontvangen verzoek middels een GAIN, LOSS of afwijzing. Ditzelfde gaat ook op voor het versturen van een stamdatabericht. Binnen het geautomatiseerde proces stuurt de netbeheerder uiterlijk één kalenderdag na de effectuering in het aansluitingenregister de stamgegevens naar de betrokken partijen, zoals ook is omschreven in Informatiecode Elektriciteit & Gas. Pag. 7 van 120

8 2.1 Inhuizing Inleiding In deze paragraaf wordt het proces Inhuizing voor een kleinverbruikaansluiting beschreven. Dit proces wordt gebruikt om de levering op een aansluiting te starten voor een klant die momenteel op deze aansluiting nog geen levering ontvangt. Er zijn twee startsituaties van dit proces mogelijk: 1. Start levering op een inactieve aansluiting, bijvoorbeeld een bewoner die een leegstaand of nieuw pand betrekt. 2. Start levering met directe overname van een actieve aansluiting, waarbij de klant de levering zonder tussenperiode overneemt van de oude contractant. De initiërende leverancier zal ten gevolge van contact met de klant de inhuizing starten. Hoe dit contact met de klant plaatsvindt wordt niet beschreven. In de uitwerking van de deelprocessen is echter wel relevant dat het contact (schriftelijk, telefonisch, internet, etc.) met de klant heeft plaatsgevonden, waardoor een klantmandaat beschikbaar is en voldoende gegevens over de klant bekend zijn om de andere deelprocessen van de inhuizing te kunnen uitvoeren. Als gevolg van een inhuismelding zal bij een slimme meter de netbeheerder er voor zorgdragen dat op de mutatiedatum de administratieve status van de slimme meter op aan staat. De deelprocessen Raadplegen EAN-codeboek en Opvragen meetgegevens uit het Toegankelijk Meetregister worden beschreven met minimale activiteiten en de minimale informatie-uitwisseling die nodig is. De genoemde hulpmiddelen in deze deelprocessen hebben hun eigen gebruikersdocumentatie, waarop marktpartijen hun processen en systemen kunnen afstemmen. Het deelproces Verbruik & SJV berekenen wordt in hoofdstuk 2.7 beschreven. Voor de deelprocessen Indienen en beoordelen Melding inhuizing, Verwerken inhuizing in AR en Vaststellen meterstand zullen de eisen aan de activiteiten en informatieuitwisseling worden beschreven voor zover dit sectorafspraken en regelgeving betreft. Pag. 8 van 120

9 2.1.2 Procesafspraken De hieronder beschreven procesafspraken zijn aanvullende afspraken die specifiek voor dit proces gelden bovenop de algemeen geldende uitgangspunten, beschreven in MPM Mutatie- en meetprocessen hoofdstuk 2.2: De initiërende leverancier draagt er zorg voor dat hij een klantmandaat heeft voor het uitvoeren van de inhuizing. De initiërende leverancier draagt er zorg voor dat hij van de klant minimaal die gegevens verkrijgt die nodig zijn om de EAN-code van de betreffende aansluiting te achterhalen. Bij een handopgenomen meter zal de initiërende leverancier de klant om een meterstand vragen ten behoeve van het deelproces Vaststellen meterstand. Bij een slimme (op afstand uitleesbare) meter, die administratief op aan staat, zal de leverancier een meterstand opvragen uit de P4. Wanneer een inhuismelding wordt ingediend voor een aansluiting die op de mutatiedatum de Fysieke status In aanleg heeft, of de Fysieke status uit bedrijf waarbij de meter is weggenomen, wordt er voor de mutatiedatum geen meterstand vastgesteld. Indien de aansluiting fysiek is afgesloten, dan dient de klant contact op te nemen met de netbeheerder om heraansluiting aan te vragen. Wanneer op een aansluiting met een administratief uitgeschakelde meter een inhuizing of een uithuizing plaatsvindt dan wordt de slimme meter op de aansluiting op de mutatiedatum op administratief aan gezet, tenzij de nieuwe klant al heeft aangegeven dat de meter administratief uit dient te staan. De netbeheerder verwerkt deze wijziging in zijn aansluitingenregister en zorgt ervoor dat de slimme meter via de P4 benaderbaar is bij administratief aan en niet benaderbaar via de P4 bij administratief uit overeenkomstig het proces Administratief aan- en uitzetten van slimme meters kleinverbruik (zie 2.16). Een goedkeuring van het deelproces melden en beoordelen verzoek inhuizing is voor de netbeheerder de opdracht tot mutatie van het aansluitingenregister op mutatiedatum. Termijnen De termijn voor het indienen van een inhuizing op een kleinverbruikaansluiting is twee werkdagen voor de mutatiedatum tot en met de mutatiedatum. Een uitzondering wordt gemaakt voor aansluitingen die vallen binnen een multisitecontract (op basis van artikel 95n of 95ca van de Elektriciteitswet respectievelijk artikel 52c of 44a van de Gaswet), waar een inhuismelding door de initiërende leverancier kan worden ingediend in de periode 20 werkdagen voor de mutatiedatum tot en met de mutatiedatum. Bij verwerking van de inhuismelding informeert de netbeheerder alle betrokken marktpartijen uiterlijk de werkdag na ontvangst van de inhuismelding over het resultaat door middel van een GAIN / LOSS. Bij afwijzing van de inhuismelding ontvangt alleen de initiërende leverancier een afwijzing van de netbeheerder. De netbeheerder stuurt uiterlijk de werkdag na effectuering van de inhuizing in het aansluitingenregister de initiërende leverancier en nieuwe programmaverantwoordelijke een stamgegevensbericht. De initiërende leverancier zal een meterstand behorende bij de inhuizing vaststellen en deze vastgestelde meterstand op de mutatiedatum doch uiterlijk de 15e werkdag na mutatiedatum ter beschikking stellen aan de netbeheerder. Indien de initiërende leverancier uiterlijk de 15e werkdag na mutatiedatum geen vastgestelde meterstand ter beschikking stelt aan de netbeheerder, zal de netbeheerder namens de leverancier een meterstand vaststellen (zie 2.7). Pag. 9 van 120

10 Pag. 10 van 120

11 2.1.3 Detailbeschrijving per deelproces In de onderstaande paragrafen wordt per deelproces een detailbeschrijving gegeven. De gegevens, die in de berichten uitgewisseld moeten worden, zijn gespecificeerd in DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling Raadplegen EAN-codeboek 1. De initiërende leverancier vraagt de gegevens van de aansluiting op uit het EANcodeboek. Indien het niet mogelijk is om de opvraag te beantwoorden, dan ontvangt de initiërende leverancier een afwijzing. Wanneer de aanvraag beantwoord kan worden, ontvangt de leverancier de beschikbare informatie. De werking van het EAN-codeboek wordt in detail beschreven in de gebruikersdocumentatie van het EAN-codeboek Raadplegen Toegankelijk Meetregister 1. De initiërende leverancier vraagt de historische meterstanden van de aansluiting op uit het Toegankelijk Meetregister. Indien het niet mogelijk is om de opvraag te beantwoorden, dan ontvangt de leverancier een afwijzing. Wanneer de aanvraag beantwoord kan worden, ontvangt de leverancier de beschikbare informatie. Pag. 11 van 120

12 De werking van het Toegankelijk Meetregister wordt in detail beschreven in de gebruikersdocumentatie van het Toegankelijk Meetregister Indienen en beoordelen Melding inhuizing 1. De initiërende leverancier verstuurt de melding inhuizing naar de netbeheerder (details, zie DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling). 2. De netbeheerder verwerkt de aanvraag van de initiërende leverancier. Hierbij wordt de melding beoordeeld op de volgende punten: a. Is de melding inhuizing volledig en syntactisch correct? b. Is de aansluiting bekend in het aansluitingenregister van de betreffende netbeheerder? c. Ligt de datum van ontvangst tenminste op de mutatiedatum en maximaal 20 werkdagen voor de mutatiedatum? d. Is de initiërende leverancier als juridische entiteit bekend bij de netbeheerder (of is het vanuit de Energiekamer niet toegestaan om aanvragen van deze leverancier in behandeling te nemen)? e. Heeft de opgegeven programmaverantwoordelijke een volledige erkenning volgens het PV-register (Elektriciteit / Gas)? f. Is er geen andere nog niet geëffectueerde leverancierswitch- of inhuismelding ontvangen? 3. Indien tenminste één van de vragen bij 2a tot en met 2f negatief wordt beantwoord dan kan de netbeheerder de inhuismelding niet verwerken en verstuurt de netbeheerder een afwijzing (details, zie DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling) naar de initiërende leverancier uiterlijk de werkdag na ontvangst melding inhuizing. De redenen die de netbeheerder kan hebben om een inhuismelding niet te kunnen verwerken zijn de volgende: a. Syntactische fout of onvolledige aanvraag. Pag. 12 van 120

13 b. EAN-code van de aansluiting onbekend in het aansluitingenregister van de netbeheerder. c. De gewenste mutatiedatum ligt buiten het venster van de ontvangstdatum en maximaal 20 werkdagen in de toekomst. d. De initiërende leverancier is niet als juridische entiteit bekend bij de netbeheerder (of het is vanuit de Energiekamer niet toegestaan om aanvragen van deze leverancier in behandeling te nemen). e. De opgegeven programmaverantwoordelijke heeft geen volledige erkenning volgens het PV-register. f. Er is reeds een andere nog niet geëffectueerde melding van een inhuizing of leverancierswitch is ontvangen (zie MPM Mutatie- en meetprocessen Bijlage Uniforme procedure kruisende processen). 4. De initiërende leverancier verwerkt de afwijzing. 5. Indien de netbeheerder de melding inhuizing van de initiërende leverancier voor de inhuizing positief heeft beoordeeld, dan verstuurt hij het bericht GAIN naar de initiërende leverancier en de nieuwe programmaverantwoordelijke en, indien deze partijen aanwezig zijn, het bericht LOSS naar de oude leverancier en de oude programmaverantwoordelijke. De GAIN en LOSS berichten (details, zie DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling) worden uiterlijk de werkdag na ontvangst van de melding inhuizing verstuurd. 6. De initiërende leverancier ontvangt en verwerkt het bericht GAIN. 7. Indien aanwezig ontvangt en verwerkt de oude leverancier het bericht LOSS. 8. De nieuwe programmaverantwoordelijke ontvangt en verwerkt het bericht GAIN. 9. Indien aanwezig ontvangt en verwerkt de oude programmaverantwoordelijke het bericht LOSS. 10. De netbeheerder: a. plant de aanvraag van de initiërende leverancier in voor verwerking in het aansluitingenregister; b. zorgt ervoor dat de administratieve status van de slimmeop afstand uitleesbaremeter op aan staat, tenzij de nieuwe klant al heeft aangegeven dat de meter administratief uit dient te staan. c. verwijdert eerder ontvangen maar nog niet geëffectueerde meldingen voor uithuizing, einde levering, PV-switch of wijziging naam en/of verblijfsfunctie en/of complexbepaling met dezelfde of een latere mutatiedatum dan de inhuizing. Pag. 13 van 120

14 Verwerken inhuizing in het aansluitingenregister Initiërende leverancier Verwerken stamgegevens Stamgegevens 3 Netbeheerder Nieuwe PV Ingeplande mutatie van het aansluitingenregister Trigger Verwerken mutatie aansluitingenregister 1 Stamgegevens Versturen stamgegevens 2 Verwerken stamgegevens 4 1. De netbeheerder effectueert de melding inhuizing op de door de leverancier aangegeven mutatiedatum in het aansluitingenregister. 2. De netbeheerder verstuurt uiterlijk de werkdag na de mutatiedatum in het aansluitingenregister de stamgegevens naar de initiërende leverancier en de nieuwe programmaverantwoordelijke. De stamgegevens betreffen waarden zoals deze op de mutatiedatum geldend zijn (details, zie DPM Mutatie- en meetprocessen - Gegevensuitwisseling). 3. De initiërende leverancier ontvangt en verwerkt de stamgegevens. 4. De nieuwe programmaverantwoordelijke ontvangt en verwerkt de stamgegevens Vaststellen meterstand Pag. 14 van 120

15 1. In geval van een handopgenomen meter zal de initiërende leverancier de klant verzoeken om een meterstand door te geven. De vast te stellen meterstand moet op de mutatiedatum op de meter staan of hebben gestaan of hebben kunnen staan. 2. In het geval dat de aansluiting is voorzien van een slimme (op afstand uitleesbare) meter zal de initiërende leverancier via de P4 1 een meterstand collecteren. Indien geen meterstand via de P4 gecollecteerd kan worden, kan de initiërende leverancier besluiten om het proces voor handopgenomen meters te volgen. 3. De initiërende leverancier valideert de meterstand conform de validatieregels, zoals vastgelegd in de Informatiecode. 4. Indien de initiërende leverancier geen meterstand heeft kunnen collecteren dan berekent hij een meterstand, conform de algoritmen vastgelegd in de Informatiecode. 5. Wanneer de gecollecteerde meterstand bij validatie niet valide blijkt te zijn dan verwerkt de initiërende leverancier de uitval uiterlijk binnen 15 werkdagen na de mutatiedatum om aan de verplichting onder 7 te kunnen voldoen. Hij doet dit als volgt: a. Hij neemt contact op met de klant om de meterstand te verifiëren. b. Indien contact met de klant niet mogelijk is dan bepaalt de initiërende leverancier de meterstand conform de werkwijze uit De initiërende leverancier stelt de gevalideerde of berekende meterstand vast behorend bij de mutatiedatum (de inhoud van het veld opnamedatum is gevuld met de mutatiedatum). 7. De initiërende leverancier verstuurt de vastgestelde meterstand op de mutatiedatum doch uiterlijk de 15e werkdag na de mutatiedatum naar de netbeheerder (details, zie DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling). 8. De netbeheerder ontvangt de vastgestelde meterstand (voor vervolg, zie 2.7). 1 De werking van de P4 wordt in detail beschreven in het DPM P4 en de Business Requirements Specification P4 (CTS). Pag. 15 van 120

16 2.1.4 Correcties bij het proces Inhuizing De meest voorkomende fout in het proces Inhuizing is dat de inhuizing wordt uitgevoerd op de verkeerde aansluiting. Dit leidt ertoe dat de nieuwe klant wordt ingehuisd op de verkeerde aansluiting, waarbij (in veel gevallen) de huidige bewoner van de aansluiting geforceerd wordt uitgehuisd. Trigger: Het signaal dat een fout is opgetreden tijdens de inhuizing is dat een van de betrokken klanten de misstand meldt bij zijn leverancier. Oplossing: De leveranciers treden met elkaar in overleg om de situatie zo snel mogelijk te herstellen en de noodzakelijke correctiehandelingen zoveel mogelijk onzichtbaar te maken voor de klant. De noodzakelijke correctiehandelingen worden conform de geldende termijnen van het mutatieproces doorlopen. 1. Aansluitingenregister: a. De oorspronkelijke (geforceerd uitgehuisde) leverancier start een inhuizing om de situatie van de huidige bewoner te herstellen. Indien op deze aansluiting geen oorspronkelijke (geforceerd uitgehuisde) leverancier bekend was, zal de initiërende leverancier een uithuizing opstarten om de fout te herstellen. b. De initiërende leverancier start een inhuizing op de juiste aansluiting om de situatie van de nieuwe bewoner te realiseren. 2. Meterstanden: a. De oorspronkelijke leverancier gebruikt de laatst vastgestelde meterstand bij het doorvoeren van de correctie-inhuizing. b. De initiërende leverancier gebruikt de juiste (klant)standen bij de inhuizing op de juiste aansluiting. 3. Verrekenen: De leveranciers verrekenen de inkoopkosten onderling, indien de inhuizing die ter correctie is ingediend op een later tijdstip dan dertien maanden na de onterechte inhuizing plaatsvindt en één van de leveranciers dit verlangt. Pag. 16 van 120

17 2.2 Leverancierswitch Inleiding In deze paragraaf wordt het proces leverancierswitch voor een kleinverbruikaansluiting beschreven. Dit proces wordt gebruik om ten behoeve van een klant een leverancierswitch te realiseren van de oude leverancier naar een nieuwe leverancier. De initiërende leverancier zal ten gevolge van contact met de klant het proces Leverancierswitch starten. Hoe dit contact met de klant plaatsvindt wordt niet beschreven in dit hoofdstuk. In de uitwerking van de deelprocessen is echter wel relevant dat het contact (schriftelijk, telefonisch, internet, etc.) met de klant heeft plaatsgevonden, waardoor een klantmandaat beschikbaar is en voldoende gegevens over de klant bekend zijn om de andere deelprocessen van de leverancierswitch te kunnen uitvoeren. De deelprocessen Raadplegen EAN-codeboek, Raadplegen CER en Raadplegen Toegankelijk Meetregister worden beschreven met minimale activiteiten en de minimale informatie-uitwisseling die nodig is. De genoemde hulpmiddelen in deze deelprocessen hebben hun eigen gebruikersdocumentatie, waarop marktpartijen hun processen en systemen kunnen afstemmen. De deelprocessen Verbruik & SJV berekenen en Controleren meterstand en eventueel melden dispuut worden respectievelijk in hoofdstukken 2.7 en 2.10 beschreven. Voor de deelprocessen Melden en beoordelen verzoek leverancierswitch, Verwerken leverancierswitch in AR en Vaststellen meterstand zullen de eisen aan de activiteiten en informatie-uitwisseling uitputtend worden beschreven voor zover dit sectorafspraken en regelgeving betreft. Pag. 17 van 120

18 2.2.2 Procesafspraken De hieronder beschreven procesafspraken zijn aanvullende afspraken die specifiek voor dit proces gelden bovenop de algemeen geldende uitgangspunten, beschreven in het MPM Mutatie- en meetprocessen hoofdstuk 2.2: De initiërende leverancier draagt er zorg voor dat hij een klantmandaat heeft voor het uitvoeren van de leverancierswitch. De initiërende leverancier draagt er zorg voor dat hij van de klant minimaal die gegevens verkrijgt die nodig zijn om de EAN-code van de betreffende aansluiting te achterhalen. Indien op de mutatiedatum geen actieve leverancier aanwezig is in het aansluitingenregister, dan wordt de melding leverancierswitch door de netbeheerder goedgekeurd indien door de leverancier de naam in de melding leverancierswitch is opgenomen. Wanneer een leverancierswitch wordt ingediend voor een aansluiting die op de mutatiedatum de status in aanleg heeft, of de fysieke status is uit bedrijf waarbij de meter is weggenomen, wordt er voor de mutatiedatum geen meterstand vastgesteld. Bij een handopgenomen meter zal de initiërende leverancier de klant om een meterstand vragen ten behoeve van het deelproces Vaststellen meterstand. Bij een slimme (op afstand uitleesbare) meter, die administratief op aan staat, zal de leverancier een meterstand opvragen uit de P4. Een goedkeuring van het deelproces melden en beoordelen verzoek leverancierswitch is voor de netbeheerder de opdracht tot mutatie van het aansluitingenregister op mutatiedatum. Termijnen De termijn voor het indienen van een leverancierswitch op een kleinverbruikaansluiting is 1 werkdag voor mutatiedatum. Een uitzondering wordt gemaakt voor aansluitingen die vallen binnen een multisitecontract (op basis van artikel 95n en 95ca van de Elektriciteitswet of artikel 44a en 52c van de Gaswet), waar een leverancierswitch door de initiërende leverancier kan worden ingediend in de periode 20 werkdagen tot en met 1 werkdag voor mutatiedatum. Bij verwerking van de switchmelding informeert de netbeheerder alle betrokken marktpartijen uiterlijk de werkdag na ontvangst van de switchmelding over het resultaat door middel van een GAIN / LOSS. Bij afwijzing van de switchmelding ontvangt alleen de initiërende leverancier een afwijzing van de netbeheerder. De netbeheerder stuurt uiterlijk de werkdag na effectuering van de switch in het aansluitingenregister de initiërende leverancier en nieuwe programmaverantwoordelijke een stamgegevensbericht. De initiërende leverancier zal een meterstand behorende bij de leverancierswitch vaststellen en deze vastgestelde meterstand op de mutatiedatum doch uiterlijk de 15e werkdag na mutatiedatum ter beschikking stellen aan de netbeheerder. Pag. 18 van 120

19 2.2.3 Detailbeschrijving per deelproces In de onderstaande paragrafen wordt per deelproces een detailbeschrijving gegeven. De gegevens, die in de berichten uitgewisseld moeten worden, zijn gespecificeerd in DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling Raadplegen EAN-codeboek 1. De initiërende leverancier vraagt de gegevens van de aansluiting op uit het EANcodeboek. Indien het niet mogelijk is om de opvraag te beantwoorden, dan ontvangt de initiërende leverancier een afwijzing. Wanneer de aanvraag beantwoord kan worden, ontvangt de leverancier de beschikbare informatie. De werking van het EAN-codeboek wordt in detail beschreven in de gebruikersdocumentatie van het EAN-codeboek. Pag. 19 van 120

20 Raadplegen CER 1. Indien de initiërende leverancier lid is van het CER, vraagt deze de contracteindedatum en opzegperiode op uit het Contracteindegegevensregister. De werking van het CER wordt in detail beschreven in de gebruikersdocumentatie van het Contract Einde Register Raadplegen Toegankelijk Meetregister 1. De initiërende leverancier vraagt de historische meterstanden en verbruiken van de aansluiting op uit het Toegankelijk Meetregister. Indien het niet mogelijk is om de opvraag te beantwoorden, dan ontvangt de leverancier een afwijzing. Wanneer de aanvraag beantwoord kan worden, ontvangt de leverancier de beschikbare informatie. De werking van het Toegankelijk Meetregister wordt in detail beschreven in de gebruikersdocumentatie van het Toegankelijk Meetregister. Pag. 20 van 120

21 Melden en beoordelen leverancierswitch 1. De initiërende leverancier verstuurt de melding leverancierswitch naar de netbeheerder (details, zie DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling). 2. De netbeheerder verwerkt de aanvraag van de initiërende leverancier. Hierbij wordt de aanvraag beoordeeld op de volgende punten: a. Is de melding leverancierswitch volledig en syntactisch correct? b. Is de aansluiting bekend in het aansluitingenregister van de betreffende netbeheerder? c. Ligt de datum van ontvangst tenminste 1 werkdag en maximaal 20 werkdagen voor de mutatiedatum? d. Is de leverancier als juridische entiteit bekend bij de netbeheerder (of is het vanuit de Energiekamer niet toegestaan om aanvragen van deze leverancier in behandeling te nemen)? e. Heeft de nieuwe programmaverantwoordelijke een volledige erkenning volgens het PV-register (Elektriciteit / Gas)? f. Is er geen andere nog niet geëffectueerde leverancierswitch- of inhuisaanvraag ontvangen? g. Is de klantnaam ingevuld in de melding leverancierswitch indien de melding leverancierswitch is ingediend met een mutatiedatum waarop geen actieve leverancier aanwezig is in het aansluitingenregister? 3. Indien tenminste één van de vragen bij 2a tot en met 2g negatief wordt beantwoord dan kan de netbeheerder de aanvraag voor de leverancierswitch niet verwerken en verstuurt hij een afwijzing naar de initiërende leverancier uiterlijk de werkdag na ontvangst melding leverancierswitch (details, zie DPM Mutatieen meetprocessen Gegevensuitwisseling). De redenen die de netbeheerder kan hebben om een verzoek leverancierswitch niet te kunnen verwerken zijn de volgende: Pag. 21 van 120

22 a. Syntactische fout of onvolledige aanvraag. b. EAN-code van de aansluiting is onbekend in het aansluitingenregister van de netbeheerder. c. De gewenste mutatiedatum ligt buiten het venster van tenminste 1 werkdag en maximaal 20 werkdagen in de toekomst. d. De leverancier is niet als juridische entiteit bekend bij de netbeheerder (of het is vanuit de Energiekamer niet toegestaan om aanvragen van deze leverancier in behandeling te nemen). e. De opgegeven programmaverantwoordelijk heeft geen volledige erkenning volgens het PV-register. f. Er is reeds een andere nog niet geëffectueerde leverancierswitch- of inhuisaanvraag ontvangen (kruisend bericht). g. De naam van de klant is niet gevuld in de melding leverancierswitch terwijl er geen actieve leverancier in het aansluitingenregister aanwezig is op de gewenste mutatiedatum (gebruik melding inhuizing in plaats van melding leverancierswitch ). 4. De initiërende leverancier verwerkt de afwijzing. 5. Indien de netbeheerder de melding leverancierswitch van de initiërende leverancier positief heeft beoordeeld, dan verstuurt hij het bericht GAIN naar de initiërende leverancier en de nieuwe programmaverantwoordelijke en het bericht LOSS naar de oude leverancier en de oude programmaverantwoordelijke indien deze aanwezig zijn. De GAIN en LOSS berichten worden uiterlijk de werkdag na ontvangst van de melding leverancierswitch verstuurd (details, zie DPM Mutatieen meetprocessen Gegevensuitwisseling). 6. De initiërende leverancier ontvangt en verwerkt het bericht GAIN. 7. De oude leverancier (indien aanwezig) ontvangt en verwerkt het bericht LOSS. 8. De nieuwe programmaverantwoordelijke ontvangt en verwerkt het bericht GAIN. 9. De oude programmaverantwoordelijke (indien aanwezig) ontvangt en verwerkt het bericht LOSS. 10. De netbeheerder: a. Plant de aanvraag van de initiërende leverancier in voor verwerking in het aansluitingenregister; b. Verwijdert ontvangen maar nog niet geëffectueerde aanvragen voor uithuizing, einde levering, PV-switch of wijziging naam, verblijfsfunctie of complexbepaling met dezelfde of een latere mutatiedatum dan de leverancierswitch. Pag. 22 van 120

23 Verwerken Leverancierswitch in aansluitingenregister Netbeheerder Nieuwe PV Initiërende leverancier Ingeplande mutatie van het aansluitingenregister Trigger Verwerken mutatie aansluitingenregister 1 Verwerken stamgegevens 3 Stamgegevens Stamgegevens Versturen stamgegevens 2 Verwerken stamgegevens 4 1. De netbeheerder verwerkt de melding leverancierswitch op de mutatiedatum in het aansluitingenregister. 2. De netbeheerder verstuurt de stamgegevens (details, zie DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling) naar de initiërende leverancier en de nieuwe programmaverantwoordelijke uiterlijk de werkdag na de mutatiedatum. De stamgegevens betreffen waarden zoals deze op de mutatiedatum geldend zijn. 3. De initiërende leverancier ontvangt en verwerkt de stamgegevens. 4. De nieuwe programmaverantwoordelijke ontvangt en verwerkt de stamgegevens Vaststellen meterstand Pag. 23 van 120

24 1. In geval van een handopgenomen meter zal de initiërende leverancier de klant verzoeken om een meterstand door te geven. De vastgestelde meterstand moet op de mutatiedatum op de meter staan of hebben gestaan of hebben kunnen staan. 2. In het geval dat de aansluiting is voorzien van een slimme (op afstand uitleesbare) meter zal de initiërende leverancier via de P4 2 een meterstand van de meter ophalen. Indien geen meterstand via de P4 gecollecteerd kan worden, kan de initiërende leverancier besluiten om het proces voor handopgenomen meters te volgen. 3. De initiërende leverancier valideert de meterstand conform de validatieregels, zoals vastgelegd in de Informatiecode. 4. Indien de initiërende leverancier geen meterstand heeft kunnen collecteren dan berekent hij een meterstand, conform de algoritmen vastgelegd in de Informatiecode. 5. Wanneer de gecollecteerde meterstand bij validatie niet valide blijkt te zijn dan verwerkt de initiërende leverancier de uitval uiterlijk binnen 15 werkdagen na de mutatiedatum om aan de verplichting onder 7 te kunnen voldoen. Hij doet dit als volgt: a. Hij neemt contact op met de klant om de meterstand te verifiëren. b. Indien contact met de klant niet mogelijk is dan bepaalt de initiërende leverancier de meterstand conform de werkwijze uit De initiërende leverancier stelt de gevalideerde of berekende meterstand vast behorend bij de mutatiedatum (de inhoud van het veld opnamedatum is gevuld met de mutatiedatum). 7. De initiërende leverancier verstuurt de vastgestelde meterstand op de mutatiedatum doch uiterlijk de 15e werkdag na de mutatiedatum naar de netbeheerder (details, zie DPM Mutatie- en meetprocessen - Gegevensuitwisseling). 8. De netbeheerder ontvangt de vastgestelde meterstand (voor vervolg, zie 2.7). 2 De werking van de P4 wordt in detail beschreven in het DPM P4 en de Business Requirements Specification P4 (CTS). Pag. 24 van 120

25 2.2.4 Correcties bij het proces LV-switch De meest voorkomende fout in het proces leverancierswitch is dat de verkeerde aansluiting wordt geswitcht. Trigger: De klant meldt zich bij de nieuwe leverancier of zijn oorspronkelijke leverancier. Oplossing: De leveranciers treden met elkaar in overleg om de situatie zo snel mogelijk te herstellen (onterechte switch wordt niet ongedaan gemaakt). Hierbij worden de volgende stappen doorlopen: 1. Aansluitingenregister: De oorspronkelijke (onterecht uitgeswitchte) leverancier start een leverancierswitch om de situatie van de bewoner te herstellen. 2. Meterstanden: De oorspronkelijke leverancier gebruikt de laatst vastgestelde meterstand bij het doorvoeren van de correctie-leverancierswitch. 3. Verrekenen: De leveranciers verrekenen de inkoopkosten onderling, indien de switch die ter correctie is ingediend op een later tijdstip dan dertien maanden na de onterechte leverancierswitch plaatsvindt en één van de leveranciers dit verlangt. 4. In geval van een foutieve leverancierswitch op een lege aansluiting start de initiërende leverancier een uithuizing op om de fout te herstellen. Pag. 25 van 120

26 2.3 Uithuizing Inleiding In deze paragraaf wordt het proces Uithuizing voor een kleinverbruikaansluiting beschreven. Dit proces wordt gebruikt om de levering op een aansluiting te beëindigen, omdat de klant aangeeft niet langer op de aansluiting te verblijven en de beschikkingsbevoegdheid over de aansluiting overdraagt. De initiërende leverancier zal ten gevolge van contact met de klant de uithuizing starten. Het contact met de klant wordt niet beschreven. In de uitwerking van de deelprocessen is het echter wel relevant dat het contact (schriftelijk, telefonisch, internet, etc.) met de klant heeft plaatsgevonden, waardoor een klantmandaat beschikbaar is en voldoende gegevens bekend zijn om de andere deelprocessen van de uithuizing te kunnen uitvoeren. Als gevolg van een uithuismelding zal bij een slimme) meter de netbeheerder er voor zorgdragen dat op de mutatiedatum de administratieve status van de slimme meter op aan staat. Voor de deelprocessen Indienen en beoordelen Melding Uithuizing, Verwerking uithuizing in AR en Vaststellen meterstand worden de eisen aan de activiteiten en informatie-uitwisseling uitputtend beschreven in dit hoofdstuk voor zover dit sectorafspraken en regelgeving betreft. De deelprocessen Verbruik & SJV berekenen, Controleren meterstand en eventueel melden dispuut worden respectievelijk in hoofdstukken 2.7 en 2.10 beschreven. Pag. 26 van 120

27 2.3.2 Procesafspraken De hieronder beschreven procesafspraken zijn aanvullende afspraken die specifiek voor dit proces gelden bovenop de algemeen geldende uitgangspunten, beschreven in MPM Mutatie- en meetprocessen hoofdstuk 2.2: De initiërende leverancier draagt er zorg voor dat hij een klantmandaat heeft voor het uitvoeren van de uithuizing. Een ingediende uithuizing die nog niet is geëffectueerd, kan worden doorkruist door een inhuizing, leverancierswitch of uithuizing met een eerdere of dezelfde mutatiedatum. Deze inhuizing, leverancierswitch of uithuizing prevaleert dan boven de uithuizing (uithuizing wordt geannuleerd). De leverancier die de uithuismelding deed, is in een dergelijke situatie niet langer de initiërende leverancier en is niet verantwoordelijk voor het vaststellen van een meterstand. De netbeheerder verwerkt uithuizingen nadat alle meldingen voor inhuizing en leverancierswitch voor de desbetreffende mutatiedatum zijn verwerkt. Wanneer op een aansluiting met een slimme (op afstand uitleesbare) meter die administratief op uit staat, een uithuizing is geëffectueerd in het aansluitingenregister, dan wordt de administratieve status van de meter op aan gezet. De netbeheerder verwerkt deze wijziging in het aansluitingenregister en zorgt ervoor dat de slimme meter via de P4 benaderbaar is overeenkomstig het proces Administratief aan- en uitzetten van slimme meters kleinverbruik, zie hoofdstuk Een leverancier die zowel de oude klant uithuist als de nieuwe klant inhuist, is zelf verantwoordelijk voor het voorkomen dat per abuis de nieuwe klant wordt uitgehuisd door een verzoek uithuizing. Wanneer een uithuizing wordt gemeld voor een aansluitingen met de fysiek status in aanleg wordt er voor de mutatiedatum geen meterstand vastgesteld. Bij een handopgenomen meter zal de initiërende leverancier de klant om een meterstand vragen ten behoeve van het deelproces Vaststellen meterstand. Bij een slimme (op afstand uitleesbare) meter zal de leverancier een meterstand opvragen uit de P4. De positieve beoordeling in het deelproces Indienen en beoordelen Melding uithuizing is voor de netbeheerder de opdracht tot mutatie van het aansluitingenregister op de mutatiedatum. Termijnen De termijn voor het indienen van een uithuizing op een kleinverbruikaansluiting is 1 werkdag. Een uitzondering wordt gemaakt voor aansluitingen die vallen binnen een multisitecontract (op basis van artikel 95n of 95ca van de Elektriciteitswet respectievelijk artikel 52c of 44a van de Gaswet), waar een uithuismelding door de initiërende leverancier kan worden ingediend in de periode 20 werkdagen tot en met 1 werkdag voor mutatiedatum. Bij verwerking van de uithuismelding informeert de netbeheerder alle betrokken marktpartijen uiterlijk de werkdag na ontvangst van de uithuismelding over het resultaat door middel van een LOSS. Bij afwijzing van de uithuismelding ontvangt alleen de initiërende leverancier een afwijzing van de netbeheerder. De initiërende leverancier zal een meterstand behorende bij de uithuizing vaststellen en deze vastgestelde meterstand op de mutatiedatum doch uiterlijk de 15e werkdag na mutatiedatum ter beschikking stellen aan de netbeheerder. Pag. 27 van 120

28 2.3.3 Detailbeschrijving per deelproces In de onderstaande paragrafen wordt per deelproces een detailbeschrijving gegeven. De gegevens, die in de berichten uitgewisseld moeten worden, zijn gespecificeerd in DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling Indienen en beoordelen Melding uithuizing 1. De initiërende leverancier verstuurt een Melding uithuizing naar de netbeheerder (details, zie DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling). 2. De netbeheerder verwerkt de Melding uithuizing van de initiërende leverancier. Hierbij wordt de uithuismelding beoordeeld op de volgende punten: a. Is de Melding uithuizing volledig en syntactisch correct? b. Is de aansluiting bekend in het aansluitingenregister van de betreffende netbeheerder? c. Ligt de datum van indienen tenminste 1 werkdag voor en maximaal 20 werkdagen voor de mutatiedatum? d. Is er geen nog niet geëffectueerde leverancierswitchmelding, inhuizingsmelding, uithuizingsmelding of eindeleveringsmelding Pag. 28 van 120

29 ontvangen voor dezelfde aansluiting met een eerdere of dezelfde mutatiedatum? e. Is de uithuismelding ingediend door de leverancier die in het aansluitingenregister als actuele leverancier is geregistreerd? 3. Indien tenminste één van de vragen bij 2a tot en met 2e negatief wordt beantwoord dan kan de netbeheerder de aanvraag voor de uithuizing niet verwerken en verstuurt de netbeheerder een afwijzing (details, zie DPM Mutatieen meetprocessen Gegevensuitwisseling) naar de initiërende leverancier binnen een werkdag na ontvangst van de uithuismelding. De redenen die de netbeheerder kan hebben om een aanvraag niet te kunnen verwerken zijn de volgende: a. Syntactische fout of onvolledige aanvraag. b. EAN-code van de aansluiting onbekend. c. De mutatiedatum ligt buiten het venster van tenminste 1 werkdag en maximaal 20 werkdagen in de toekomst. d. Er is reeds een nog niet geëffectueerde melding leverancierswitch, melding inhuizing of melding einde levering ontvangen waarvan de mutatiedatum op of voor de mutatiedatum van de uithuizing ligt (kruisend proces). e. De initiërende leverancier is volgens het aansluitingenregister niet handelingsbevoegd op de aansluiting. 4. De initiërende leverancier verwerkt de afwijzing 5. Indien de netbeheerder de Melding uithuizing van de initiërende leverancier kan verwerken, dan verstuurt de netbeheerder het bericht LOSS (details, zie DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling) binnen een werkdag na ontvangst van de Melding uithuizing naar de initiërende leverancier en de oude programmaverantwoordelijke. 6. De initiërende leverancier ontvangt en verwerkt het bericht LOSS. 7. De oude programmaverantwoordelijke ontvangt en verwerkt het bericht LOSS. 8. De netbeheerder: a. plant de aanvraag van de initiërende leverancier in voor verwerking in het aansluitingenregister; b. verwijdert nog niet geëffectueerde meldingen PV-switch en wijziging naam met dezelfde of een latere mutatiedatum dan de uithuizing, die door de initiërende leverancier zijn ingediend; c. zet de administratieve status van de meter op de mutatiedatum op aan ; d Verwerken uithuizing in aansluitingenregister 1. Als de netbeheerder voor de aansluiting geen leverancierswitch of inhuizing heeft ontvangen voor de mutatiedatum of eerder, dan verwerkt de netbeheerder de melding uithuizing in het aansluitingenregister. De netbeheerder verwerkt de uithuizing nadat alle aanvragen voor inhuizing en leverancierswitch met een eerdere of dezelfde mutatiedatum zijn verwerkt. Pag. 29 van 120

30 Vaststellen meterstand De leverancier dient alleen een meterstand vast te stellen als hij de initiërende leverancier is. Het is mogelijk dat tijdens het uitvoeren van een uithuizing een inhuizing of een leverancierswitch wordt ingediend door een nieuwe leverancier. De initiërende leverancier (van de uithuizing) zal hiervan door de netbeheerder op de hoogte worden gebracht middels een LOSS-bericht. In deze gevallen zal de nieuwe leverancier van de inhuizing of leverancierswitch als initiërende leverancier optreden en een meterstand vaststellen voor de mutatiedatum. De oude leverancier is geen initiërende leverancier meer en zal daarom geen meterstand meer vaststellen. Als de leverancier van de uithuizing wel de initiërende leverancier is dan worden de onderstaande stappen gevolgd om een meterstand vast te stellen. 1. In geval van een handopgenomen meter zal de initiërende leverancier de klant verzoeken om een meterstand door te geven. De vastgestelde meterstand moet op de mutatiedatum op de meter staan of hebben gestaan of hebben kunnen staan. 2. In het geval dat de aansluiting is voorzien van een slimme (op afstand uitleesbare) meter zal de initiërende leverancier via de P4 3 een meterstand van de meter ophalen. Indien geen meterstand via de P4 gecollecteerd kan worden, kan de initiërende leverancier besluiten om het proces voor handopgenomen meters te volgen. 3. De initiërende leverancier valideert de meterstand conform de validatieregels, zoals vastgelegd in de Informatiecode. 4. Indien de initiërende leverancier geen meterstand heeft kunnen collecteren dan berekent hij een meterstand, conform de algoritmen vastgelegd in de Informatiecode. 5. Wanneer de gecollecteerde meterstand bij validatie niet valide blijkt te zijn dan verwerkt de initiërende leverancier de uitval uiterlijk binnen 15 werkdagen na de 3 De werking van de P4 wordt in detail beschreven in het DPM P4 en de Business Requirements Specification P4 (CTS). Pag. 30 van 120

31 mutatiedatum om aan de verplichting onder 7 te kunnen voldoen. Hij doet dit als volgt: a. Hij neemt contact op met de klant om de meterstand te verifiëren. b. Indien contact met de klant niet mogelijk is dan bepaalt de initiërende leverancier de meterstand conform de werkwijze uit De initiërende leverancier stelt de gevalideerde of berekende meterstand vast behorend bij de mutatiedatum (de inhoud van het veld opnamedatum is gevuld met de mutatiedatum). 7. De initiërende leverancier verstuurt de vastgestelde meterstand op de mutatiedatum doch uiterlijk de 15e werkdag na de mutatiedatum naar de netbeheerder (details, zie DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling). 8. De netbeheerder ontvangt de vastgestelde meterstand (voor vervolg, zie 2.7). Pag. 31 van 120

32 2.3.4 Correcties bij het proces Uithuizing Een onbedoelde uithuizing (zonder inhuizing) kan alleen ontstaan als de verantwoordelijke leverancier per ongeluk een uithuismelding voor een (verkeerde) aansluiting doet bij de netbeheerder. Trigger: Als de leverancier de fout ontdekt of de leverancier wordt hier door de klant op gewezen dan kan de leverancier, na overleg met de netbeheerder over de meterstand en verrekening (van transport- en aansluitkosten, vastrecht, meterhuur), dezelfde klant weer inhuizen. Ontdekt de netbeheerder de vergissing (bijvoorbeeld bij het fysiek afsluiten) dan neemt deze contact op met de klant en/of de leverancier en kan de inhuizing weer geregeld worden. In deze gevallen wordt niet afgesloten door de netbeheerder (de NB neemt de verantwoordelijkheid voor de aansluiting). De hiermee gepaard gaande kosten kunnen worden verrekend met de leverancier, die het probleem heeft veroorzaakt. Oplossing: De leverancier (na overleg met de netbeheerder over verrekening van de netwerkkosten) huist de klant weer in op de aansluiting. Opstarten van een herstel - proces dient door de veroorzakende leverancier te gebeuren binnen 2 werkdagen na constatering/melding door de netbeheerder. Kosten van herstel: Eventuele schade die geleden wordt door de foutsituatie en/of de kosten die gemaakt worden om de foutsituatie te herstellen kunnen worden doorbelast aan/in rekening worden gebracht bij de veroorzakende leverancier. Correctieproces: 1. Aansluitingenregister: De leverancier start een inhuizing om de situatie van de klant te herstellen. 2. Meterstanden: De inhuizing wordt uitgevoerd met dezelfde meterstand als de (onterechte) uithuizing. 3. Geen verrekening tussen marktpartijen noodzakelijk. Pag. 32 van 120

33 2.4 Einde levering Inleiding In deze paragraaf wordt het proces Einde levering voor een kleinverbruikaansluiting beschreven. Dit proces wordt gebruikt door een leverancier om de leveringsverantwoordelijkheid voor een bepaalde aansluiting te beëindigen. Het opschorten van de levering zonder dat de contractuele relatie tussen de klant en de leverancier wordt beëindigd, valt buiten scope van het proces Einde levering. Het beëindigen van de leveringsovereenkomst en het fysiek afsluiten van de levering op een aansluiting, is gebonden aan een aantal voorwaarden. De leverancier is verantwoordelijk dat aan deze wettelijke voorwaarden is voldaan voordat de volgende deelprocessen Einde levering kunnen worden gestart. Beëindigen leveringsverantwoordelijkheid Het beëindigen van de leveringsverantwoordelijkheid is de kern van het proces Einde levering. De leverancier dient bij de klant aan te geven dat hij overgaat tot ontbinding van de leveringsovereenkomst en dat hij op grond hiervan de netbeheerder zal verzoeken om niet meer in het aansluitingenregister geregistreerd te zijn als verantwoordelijk leverancier voor de betreffende aansluiting. De leverancier informeert de klant dat de overeenkomst zal eindigen en dat (indien dit nog niet heeft plaatsgevonden) de aansluiting zal worden afgesloten. De leverancier dient zich hierbij te houden aan de voorwaarden van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas. De deelprocessen Verbruik & SJV berekenen en Controleren meterstand en eventueel melden dispuut worden respectievelijk in hoofdstukken 2.7 en 2.10 beschreven. Voor de deelprocessen Melden en beoordelen verzoek einde levering, Verwerken Einde levering in AR, Fysiek afsluiten, Vooraankondiging Einde levering en Vaststellen Pag. 33 van 120

34 meterstand zullen de eisen aan de activiteiten en informatie-uitwisseling uitputtend worden beschreven voor zover dit sectorafspraken en regelgeving betreft Procesafspraken De hieronder beschreven procesafspraken zijn aanvullende afspraken die specifiek voor dit proces gelden bovenop de algemeen geldende uitgangspunten, beschreven in MPM Mutatie- en meetprocessen hoofdstuk 2.2: Beëindigen leveringsverantwoordelijkheid: Het beëindigen van de leveringsverantwoordelijkheid van een leverancier voor een aansluiting betekent dat de leverancier als verantwoordelijk leverancier wordt verwijderd uit het aansluitingenregister. De leverancier kan zijn leveringsverantwoordelijkheid beëindigen door het verzoek einde levering aan de netbeheerder te sturen en hiermee de netbeheerder te vragen hem als verantwoordelijk leverancier uit het aansluitingenregister te halen. Beëindigen leveringsovereenkomst: De contractuele afspraken tussen de leverancier en afnemer betreffende de levering op de aansluiting worden beëindigd. Voorwaarden aan beëindiging leveringsverantwoordelijkheid: o Indien een leverancier de leveringsverantwoordelijkheid wil beëindigen dan dient de leverancier de afnemer tijdig, zijnde 20 werkdagen voor de gewenste datum van de beëindiging van de leveringsverantwoordelijkheid, conform de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas (oktober 2011), te informeren. o Een melding einde levering dient voorafgegaan te worden door een vooraankondiging einde leveringsmelding 10 werkdagen voor de voorgenomen einde leveringsdatum. o De netbeheerder informeert de aangeslotene, na ontvangst van de vooraankondigingsmelding van de leverancier aan de netbeheerder over het voornemen om de leveringsverantwoordelijkheid te beëindigen, dat de energievoorziening wordt afgesloten vanaf het moment dat de leverancier deze wil beëindigen, tenzij de aangeslotene een leverancier vindt die levert. Na de melding van de leverancier om de leveringsverantwoordelijkheid te beëindigen, zal binnen 10 werkdagen na de mutatiedatum een eerste poging worden gedaan om de aansluiting af te sluiten. Bij een ingediende melding einde levering die nog niet geëffectueerd is, kan het zijn dat de initiërende leverancier door een inhuizing of leverancierswitch geforceerd wordt uitgehuisd of uitgeswitcht. De door de initiërende leverancier ingediende melding einde levering wordt geannuleerd en de leverancier is in deze situatie niet de initiërende leverancier, maar de oude leverancier binnen het proces Leverancierswitch of Inhuizing. De oude leverancier wordt hiervan middels een LOSS-bericht op de hoogte gesteld. Indien de netbeheerder bij fysieke afsluiting een fysieke opname heeft kunnen verrichten, dan kan de netbeheerder deze fysieke opname op twee manieren aan het proces einde levering koppelen: o Als de fysieke opname heeft plaatsgevonden voordat de leverancier een meterstand heeft vastgesteld, kan de netbeheerder de fysieke opname via een meterstandenbericht naar de leverancier sturen. Deze fysieke opname wordt door de netbeheerder op de mutatiedatum gezet. o Als de fysieke opname heeft plaatsgevonden nadat de leverancier een meterstand heeft vastgesteld, kan de netbeheerder de fysieke opname via het dispuutproces als alternatieve meterstand voor het proces einde levering naar de leverancier sturen. Pag. 34 van 120

35 De netbeheerder verwerkt de melding einde levering nadat alle verzoeken voor inhuizing en leverancierswitch voor de desbetreffende mutatiedatum zijn verwerkt. Het gevolg hiervan is dat de verwerking van meldingen einde levering in het aansluitingenregister plaatsvindt op de dag na de mutatiedatum. Wanneer een melding einde levering wordt ingediend voor een aansluiting met de fysieke status in aanleg of uit bedrijf, wordt er voor de mutatiedatum geen meterstand vastgesteld. Een positieve uitkomst van het deelproces melden en beoordelen melding einde levering is voor de netbeheerder een opdracht tot mutatie van het aansluitingenregister op de mutatiedatum. Ttevens is het input voor de netbeheerder voor het inplannen van het proces Fysiek afsluiten. Termijnen: De initiërende leverancier zorgt ervoor dat de klant minimaal 20 werkdagen voor de datum van beëindiging van de leveringsovereenkomst hierover geïnformeerd is, en dat de melding voorafgegaan is door een vooraankondiging einde leveringsmelding Bij verwerking van de melding einde levering informeert de netbeheerder alle betrokken marktpartijen uiterlijk de werkdag na ontvangst van de melding einde levering over het resultaat door middel van een LOSS. Bij afwijzing van de melding einde levering ontvangt alleen de initiërende leverancier een afwijzing van de netbeheerder. De melding einde levering is een impliciete opdracht van de leverancier aan de netbeheerder om de aansluiting binnen 10 werkdagen na de mutatiedatum fysiek af te sluiten. De netbeheerder moet binnen 10 werkdagen na mutatiedatum minimaal een eerste poging hebben gedaan om de aansluiting fysiek af te sluiten. De termijn voor het indienen van een melding einde levering door de initiërende leverancier is 1 werkdag voor de gewenste mutatiedatum. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleinverbruikaansluitingen die onderdeel uitmaken van een multisitecontract (op basis van artikel 95n of 95ca van de Elektriciteitswet respectievelijk artikel 52c of 44a van de Gaswet), waar een melding einde levering kan worden ingediend in de periode van 20 werkdagen tot en met 1 werkdag voor de gewenste mutatiedatum. De vooraankondiging einde leveringsmelding wordt 10 werkdagen voor de gewenste einde leveringsdatum ingediend. De netbeheerder verwijdert in het deelproces verwerken einde levering in het aansluitingenregister op de mutatiedatum de initiërende leverancier en de oude PV als verantwoordelijke partijen voor de aansluiting uit het aansluitingenregister. De initiërende leverancier zal een meterstand behorende bij de einde levering vaststellen en deze vastgestelde meterstand op de mutatiedatum doch uiterlijk de 15e werkdag na mutatiedatum ter beschikking stellen aan de netbeheerder. Pag. 35 van 120

36 2.4.3 Detailbeschrijving per deelproces In de onderstaande paragrafen wordt per deelproces een detailbeschrijving gegeven. De gegevens, die in de berichten uitgewisseld moeten worden, zijn gespecificeerd in DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling Aankondigen ontbinding contract 1. De initiërende leverancier informeert de klant tenminste 20 werkdagen vooraf over zijn voornemen om het contract met de klant te beëindigen. De initiërende leverancier volgt hierbij de voorwaarden van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas. Hierbij worden de volgende zaken gecommuniceerd: a. De leverancier geeft aan dat hij het voornemen heeft om het contract met de klant op de mutatiedatum te ontbinden. b. De leverancier geeft aan dat de netbeheerder de aansluiting zal afsluiten. c. De initiërende leverancier informeert de klant namens de netbeheerder middels de uniforme paragraaf over de rechten en plichten van de klant in deze situatie. Deze uniforme paragraaf is beschreven in de procesafspraken (2.4.2) van het proces einde levering Indienen vooraankondiging einde leveringsmelding 1. De initiërende leverancier verstuurt de vooraankondiging einde leveringsmelding naar de netbeheerder (details, zie DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling). Pag. 36 van 120

37 Melden en beoordelen Einde levering 1. De initiërende leverancier verstuurt de melding einde levering naar de netbeheerder (details, zie DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling). 2. De netbeheerder verwerkt de melding van de initiërende leverancier. Hierbij beoordeelt de netbeheerder de melding op de volgende punten: a. Is de melding einde levering volledig en syntactisch correct? b. Is de aansluiting bekend in het aansluitingenregister van de betreffende netbeheerder? c. Ligt de datum van indienen tenminste 1 werkdag voor en maximaal 20 werkdagen voor de gewenste mutatiedatum? d. Is er geen nog niet geëffectueerde aanvraag voor leverancierswitch, inhuizing, uithuizing of einde levering ontvangen voor een eerdere of dezelfde mutatiedatum? e. Is de melding einde levering ingediend door de leverancier die in het aansluitingenregister als actuele leverancier is geregistreerd? 3. Indien tenminste één van de vragen bij 2a tot en met 2e negatief wordt beantwoord dan kan de netbeheerder de melding einde levering niet verwerken en verstuurt hij een afwijzing (details, zie DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling) naar de initiërende leverancier uiterlijk de werkdag na ontvangst van de aanvraag. De redenen die de netbeheerder kan hebben om een aanvraag niet te kunnen verwerken zijn de volgende: a. Syntactische fout of onvolledige aanvraag; b. EAN-code van de aansluiting onbekend in het aansluitingenregister; c. De gewenste mutatiedatum ligt buiten het venster van tenminste 1 werkdag en maximaal 20 werkdagen in de toekomst; d. Er is reeds een nog niet geëffectueerde leverancierswitch-, inhuis-, uithuisof eindeleveringsmelding ingediend, waarvan de mutatiedatum op of voor de mutatiedatum van de einde levering ligt (kruisend bericht); e. De initiërende leverancier is volgens het aansluitingenregister niet de actuele leverancier op de aansluiting. 4. De initiërende leverancier verwerkt de afwijzing. Pag. 37 van 120

38 5. Indien alle vragen bij 2 positief worden beantwoord dan kan de netbeheerder de melding einde levering verwerken. De netbeheerder verstuurt het bericht LOSS naar de initiërende leverancier en de oude programmaverantwoordelijke (details, zie DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling) uiterlijk de werkdag na ontvangst van de aanvraag. 6. De initiërende leverancier ontvangt en verwerkt het bericht LOSS. 7. De oude programmaverantwoordelijke ontvangt en verwerkt het bericht LOSS. 8. De netbeheerder: a. Plant de aanvraag van de initiërende leverancier in voor verwerking in het aansluitingenregister; b. Verwijdert de door de initiërende leverancier ingediende maar nog niet geëffectueerde aanvragen voor PV-switch of wijziging naam met dezelfde of een latere mutatiedatum dan de einde levering; c. Plant activiteiten in om de aansluiting fysiek af te sluiting Verwerken Einde levering in aansluitingenregister Netbeheerder Melden en beoordelen verzoek Einde levering Verwerken mutatie aansluitingenregister 1 1. De netbeheerder effectueert de melding einde levering op de door de leverancier aangegeven mutatiedatum in het aansluitingenregister Vaststellen meterstand Pag. 38 van 120

39 De leverancier dient alleen een meterstand vast te stellen indien het proces einde levering wordt verwerkt in het aansluitingenregister. Indien het proces einde levering is geannuleerd door een inhuizing of leverancierswitch, hoeft de leverancier geen meterstand vast te stellen. Indien de leverancier in het kader van het proces einde levering een meterstand dient vast te stellen, worden de onderstaande stappen gevolgd. 1. In geval van een handopgenomen meter zal de initiërende leverancier een meterstand collecteren van de klant (tenzij een fysieke opname is uitgevoerd). De vastgestelde meterstand moet op de mutatiedatum op de meter staan of hebben gestaan of hebben kunnen staan. 2. In het geval dat de aansluiting is voorzien van een slimme (op afstand uitleesbare) meter zal de initiërende leverancier via de P4 4 een meterstand van de meter ophalen. Indien geen meterstand via de P4 gecollecteerd kan worden, kan de initiërende leverancier besluiten om het proces voor handopgenomen meters te volgen. 3. De initiërende leverancier valideert de meterstand conform de validatieregels, zoals vastgelegd in de Informatiecode. 4. Indien de initiërende leverancier geen meterstand heeft kunnen collecteren dan berekent hij een meterstand, conform de algoritmen vastgelegd in de Informatiecode. 5. Wanneer de gecollecteerde meterstand bij validatie niet valide blijkt te zijn dan verwerkt de initiërende leverancier de uitval uiterlijk binnen 15 werkdagen na de mutatiedatum om aan de verplichting onder 7 te kunnen voldoen. Hij doet dit als volgt: a. Hij neemt contact op met de klant om de meterstand te verifiëren. b. Indien contact met de klant niet mogelijk is dan bepaalt de initiërende leverancier de meterstand conform de werkwijze uit De initiërende leverancier stelt de gevalideerde of berekende meterstand vast behorend bij de mutatiedatum (de inhoud van het veld opnamedatum is gevuld met de mutatiedatum). 7. De initiërende leverancier verstuurt de vastgestelde meterstand op de mutatiedatum doch uiterlijk de 15e werkdag na de mutatiedatum naar de netbeheerder (details, zie DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling). 8. De netbeheerder ontvangt de vastgestelde meterstand (voor vervolg, zie 2.7). 4 De werking van de P4 wordt in detail beschreven in het DPM P4 en de Business Requirements Specification P4 (CTS). Pag. 39 van 120

40 Fysiek afsluiten Netbeheerder Ingeplande afsluiting van de aansluiting Trigger Doorvoeren fysieke afsluiting 1 Controleren stand 1. Denetbeheerder verricht uiterlijk 10 werkdagen na de mutatiedatum een eerste poging om de aansluiting af te sluiten. Indien de netbeheerder een fysieke opname heeft kunnen verrichten, dan verricht de netbeheerder de volgende activiteiten: a. Verbruiksbepaling; b. Fysieke opname en verbruik in Toegankelijk Meetregister plaatsen, en; c. Als de leverancier nog geen meterstand heeft vastgesteld, verstuurt de netbeheerder de fysieke opname en verbruik naar de initiërende leverancier als fysieke opname gekoppeld aan de einde levering Correctie van het proces Einde levering Het komt voor dat leveranciers een reeds ingediende einde levering willen annuleren daar zij het contract in overleg met de aangeslotene verlengen, al dan niet met aanvullende voorwaarden. Een andere veel voorkomende reden om een einde levering te willen annuleren is dat het proces is gestart voor de verkeerde aansluiting. Indien een proces einde levering is gestart en nog één of meer werkdagen zijn te gaan tot mutatiedatum, dan kan de initiërende leverancier dit corrigeren door zo spoedig mogelijk een inhuizing in te dienen voor de aansluiting. Indien de inhuizing tenminste op de mutatiedatum van de einde levering wordt ingediend, wordt het proces einde levering geannuleerd en kan levering worden gecontinueerd. Indien de initiërende leverancier de aansluiting wil blijven leveren, maar dit na de mutatiedatum van eindelevering door de interende leverancier wordt geconstateerd dan dient zo snel mogelijk een inhuizing te worden gestart om te voorkomen dat de netbeheerder de aansluiting fysiek afsluit. Pag. 40 van 120

41 2.5 Individuele PV-switch Individuele PV-switch Melden en beoordelen PV-switch LV/RNB Opdracht wijziging register Verwerken PV-switch in AR RNB Voor dit deelproces worden alle door regelgeving en sectorafspraken voorgeschreven activiteiten en informatie uitwisseling in dit hoofdstuk beschreven. Voor dit deelproces worden alleen de minimale activiteiten en minimale informatie uitwisseling in dit hoofdstuk beschreven. Dit deelproces wordt niet in dit hoofdstuk beschreven. LV = Leverancier RNB = Regionale Netbeheerder Inleiding In deze paragraaf wordt het proces Individuele PV-switch voor een kleinverbruikaansluiting zowel Elektriciteit als Gas - beschreven. Dit proces wordt door de leverancier gebruikt om ten behoeve van een klant (of op eigen initiatief in geval van een aansluiting waarvoor de vergunningsplicht geldt) de programmaverantwoordelijkheid voor een aansluiting te veranderen van de oorspronkelijke programmaverantwoordelijke naar een nieuwe programmaverantwoordelijke. Voor de deelprocessen Melden en beoordelen PV-switch, Verwerken PV-switch in AR zullen de eisen aan de activiteiten en informatie-uitwisseling uitputtend worden beschreven voor zover dit sectorafspraken en regelgeving betreft. Pag. 41 van 120

42 2.5.2 Procesafspraken De hieronder beschreven procesafspraken zijn aanvullende afspraken die specifiek voor dit proces gelden bovenop de algemeen geldende uitgangspunten, beschreven in MPM Mutatie- en meetprocessen hoofdstuk 2.2: Het geautomatiseerd verwerken van zogenaamde bulk PV-switches valt buiten scope van dit proces en is beschreven in hoofdstuk 2.6. Indien voor meer dan kleinverbruikaansluitingen (ongeacht het aantal netbeheerders in het verzoek) een PV-switch op dezelfde mutatiedatum doorgevoerd dient te worden, dient daarvoor het proces Bulk PV-switch te worden toegepast. Indien een leverancier voor minder dan aansluitingen het proces Bulk PV-switch wil toepassen, treedt de leverancier hierover in overleg met de netbeheerder. Voor kleinverbruikaansluitingen mag een PV-switch alleen worden ingediend door de actuele leverancier op de aansluiting. Meldingen PV-switch van niet-actuele leveranciers worden door de netbeheerder afgewezen (dit is ook het geval indien geen leverancier in het aansluitingenregister is vermeld op het moment van indienen van de PV-switch). De leverancier draagt er zorg voor dat hij een klantmandaat heeft voor het indienen van de PV-switch; voor aansluitingen van klanten waarvoor een vergunningsplicht geldt, is dit reeds geregeld in de eisen van de leveringsvergunning. Een eerder goedgekeurde PV-switch wordt geannuleerd, indien melding van een inhuizing, leverancierswitch, uithuizing of einde levering wordt ontvangen met een mutatiedatum gelijk aan of eerder dan de mutatiedatum van de PV-switch. De leverancier mag bij de PV-switch een meterstand vaststellen voor het verdelen van het verbruik voor de reconciliatie; dit is echter niet verplicht. Indien een meterstand wordt vastgesteld bij een PV-switch dan wordt hiervoor hetzelfde kenmerk gebruikt als voor periodieke opnames (zie hoofdstuk 2.9). De positieve uitkomst van het deelproces melden en beoordelen PV-switch is voor de netbeheerder een opdracht tot mutatie van het aansluitingenregister op de mutatiedatum. Termijnen: De termijn voor het indienen van een PV-switch voor een kleinverbruikaansluiting is 1 werkdag voor de mutatiedatum. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleinverbruikaansluitingen die onderdeel uitmaken van een multisitecontract (op basis van artikel 95n of 95ca van de Elektriciteitswet respectievelijk artikel 52c of 44a van de Gaswet), waarvoor een PV-switch kan worden ingediend in de periode van 20 werkdagen tot en met 1 werkdag voor de gewenste mutatiedatum. Een melding PV-switch wordt uiterlijk 1 werkdag na ontvangst door de netbeheerder beoordeeld en de betrokken marktpartijen worden uiterlijk 1 werkdag na ontvangst van de melding over het resultaat van de beoordeling geïnformeerd. De stamgegevens worden de werkdag na de mutatiedatum van het aansluitingenregister verstrekt aan de marktpartijen die na effectuering van de mutatie actief zijn op de aansluiting. Pag. 42 van 120

43 Tijdslijnen van proces INDIVIDUELE PV-SWITCH KV... MUTATIEDATUM -20 werkdagen MUTATIEDATUM -2 werkdagen MUTATIEDATUM -1 werkdag MUTATIEDATUM MUTATIEDATUM +1 werkdag Eerste mogelijkheid sturen PV-switch Laatste mogelijkheid sturen PV-switch Effectuering PV-switch In aansluitingenregister op uur Versturen stamgegevens Beoordeling van de ingediende PV-switch en versturen GAIN- en LOSS berichten: uiterlijk de werkdag na ontvangst van de aanvraag PV-switch Detailbeschrijving per deelproces In de onderstaande paragrafen wordt per deelproces een detailbeschrijving gegeven. De gegevens, die in de berichten uitgewisseld moeten worden, zijn gespecificeerd in DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling Melden en beoordelen PV-switch 1. De initiërende leverancier verstuurt de melding PV-switch naar de netbeheerder (details, zie DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling). 2. De netbeheerder verwerkt de melding PV-switch van de initiërende leverancier. Hierbij beoordeelt de netbeheerder de melding PV-switch op de volgende punten: a. Is de melding PV-switch volledig en syntactisch correct? b. Is de aansluiting bekend in het aansluitingenregister van de betreffende netbeheerder? c. Is op het moment van verwerking van de melding PV-switch het veld EAN-code leverancier gevuld in het aansluitingenregister met de EAN-code van de initiërende leverancier? Pag. 43 van 120

44 d. Ligt datum van indienen tenminste 1 werkdag en maximaal 20 werkdagen voor de mutatiedatum? e. Heeft de opgegeven PV een volledige erkenning volgens het PV-register (Elektriciteit / Gas)? f. Is er geen nog niet geëffectueerd verzoek leverancierswitch, inhuizing, uithuizing of einde levering ingediend voor een eerdere of dezelfde mutatiedatum? 3. Indien tenminste één van de vragen bij 2a tot en met 2f negatief wordt beantwoord dan kan de netbeheerder de melding PV-switch niet verwerken en verstuurt de netbeheerder een afwijzing (details, zie DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling) naar de initiërende leverancier uiterlijk de werkdag na aanvraag. De redenen die de netbeheerder kan hebben om de melding PV-switch niet te kunnen verwerken zijn de volgende: a. Syntactische fout of onvolledige aanvraag. b. EAN-code van de aansluiting onbekend in het aansluitingenregister van de netbeheerder. c. Het veld EAN-code leverancier is niet gevuld op het moment van de verwerking van de melding PV-switch met de EAN-code van de initiërende leverancier. d. De gewenste mutatiedatum ligt buiten het venster van tenminste 1 werkdag en maximaal 20 werkdagen in de toekomst. e. De opgegeven PV heeft geen volledige erkenning volgens het PV-register (Elektriciteit / Gas). f. Er is reeds een nog niet geëffectueerde leverancierswitch, inhuizing, uithuizing of einde levering ingediend voor een eerdere of dezelfde mutatiedatum. 4. De initiërende leverancier verwerkt de afwijzing. 5. Indien de netbeheerder de aanvraag van de leverancier voor de PV-switch kan verwerken, dan verstuurt hij het bericht GAIN naar de initiërende leverancier en de nieuwe programmaverantwoordelijke en het bericht LOSS naar de oude programmaverantwoordelijke. De GAIN en LOSS berichten (details, zie DPM Mutatie- en meetprocessen Gegevensuitwisseling) worden uiterlijk de werkdag na ontvangst van de melding PV-switch verstuurd. 6. De initiërende leverancier ontvangt en verwerkt het bericht GAIN. 7. De nieuwe programmaverantwoordelijke ontvangt en verwerkt het bericht GAIN. 8. De oude programmaverantwoordelijke ontvangt en verwerkt het bericht LOSS. 9. De netbeheerder plant de melding PV-switch van de initiërende leverancier in voor verwerking in het aansluitingenregister. Pag. 44 van 120

45 Verwerken PV-switch in aansluitingenregister Oude PV Nieuwe PV Leverancier Verwerken stamgegevens 3 Stamgegevens Stamgegevens Optioneel: Vaststellen stand Verwerken stamgegevens 4 Netbeheerder Ingeplande mutatie van het aansluitingenregister Trigger Verwerken mutatie aansluitingenregister 1 Versturen stamgegevens 2 1. De netbeheerder effectueert de melding PV-switch op de door de leverancier aangegeven mutatiedatum in het aansluitingenregister. 2. De netbeheerder verstuurt de werkdag na de mutatiedatum de stamgegevens naar de initiërende leverancier en de nieuwe programmaverantwoordelijke. De stamgegevens betreffen waarden zoals deze op mutatiedatum geldend zijn. 3. De initiërende leverancier verwerkt de stamgegevens. 4. De nieuwe programmaverantwoordelijke verwerkt de stamgegevens Correctie van het proces Individuele PV-switch In de uitvoering van het proces Individuele PV-switch komen twee soorten fouten het meest frequent voor: 1. PV-switch van de verkeerde aansluiting: Bij een PV-switch van de verkeerde aansluiting, dient zo snel mogelijk na constatering de oude situatie op de betroffen aansluiting te worden hersteld (indienen PV-switch) en de PV-switch op de correcte aansluiting te worden uitgevoerd (indienen PV-switch). 2. PV-switch naar de verkeerde programmaverantwoordelijke: Bij een PV-switch naar de verkeerde PV, dient deze zo snel mogelijk na constatering te worden hersteld door een nieuwe PV-switch in te dienen. Pag. 45 van 120

46 2.6 Bulk PV-switch Bulk PV-switch KV Melden en beoordelen verzoek bulk PV-switch LV/RNB Opdracht wijziging register Verwerken PV-switch in AR RNB Voor dit deelproces worden alle door regelgeving en sectorafspraken voorgeschreven activiteiten en informatie uitwisseling in deze paragraaf beschreven. Voor dit deelproces worden alleen de minimale activiteiten en minimale informatie uitwisseling in deze paragraaf beschreven. Dit deelproces wordt niet in deze paragraaf beschreven. LV = Leverancier RNB = Regionale Netbeheerder Inleiding In deze paragraaf wordt het proces bulk PV-switch voor kleinverbruikaansluitingen beschreven. Dit proces wordt gebruikt om grote hoeveelheden aansluitingen, die dezelfde mutatie op dezelfde mutatiedatum dienen te ondergaan, te switchen. De eisen aan de activiteiten en informatie-uitwisseling voor zover dit sectorafspraken en regelgeving betreft zullen voor de deelprocessen Melden en beoordelen verzoek bulk PVswitch en verwerken PV-switch in AR uitputtend worden beschreven Procesafspraken De hieronder beschreven procesafspraken zijn aanvullende afspraken die specifiek voor dit proces gelden bovenop de algemeen geldende uitgangspunten, beschreven in MPM Mutatie- en meetprocessen hoofdstuk 2.2: De richtlijn is dat wanneer voor meer dan kleinverbruikaansluitingen een PV-switch op dezelfde mutatiedatum doorgevoerd dient te worden, daarvoor het proces Bulk PV-switch wordt toegepast. Indien een leverancier voor minder dan aansluitingen het proces Bulk PV-switch wil toepassen, treedt de leverancier hierover in overleg met de netbeheerder. Het is per melding bulk PV-switch alleen mogelijk om aansluitingen naar 1 nieuwe PV te switchen. De netbeheerder beoordeelt alle individuele PV-switches in de melding bulk PVswitch. De netbeheerder keurt de PV-switch voor de betreffende aansluiting(en) af als de leverancier die de melding PV-switch indient niet de actuele leverancier is van de betreffende aansluiting(en). Dit is ook het geval indien er geen leverancier in het aansluitingenregister is vermeld op het moment dat de netbeheerder de melding bulk PV-switch verwerkt. Als bij beoordeling van de inhuizing, leverancierswitch, uithuizing of einde levering voor een aansluiting die opgenomen is in een melding bulk PV-switch met een mutatiedatum die gelijk is aan of later ligt dan de mutatiedatum van de inhuizing, leverancierswitch, uithuizing of einde levering, dan wordt de eerder goedgekeurde PV-switch voor de betreffende aansluiting verwijderd en niet uitgevoerd. Indien voor aansluitingen, die opgenomen zijn in een melding bulk PV-switch, het verzoek niet kan worden uitgevoerd als gevolg van kruisende berichten, dient de leverancier voor deze individuele aansluitingen een nieuw verzoek inmiddels het proces Individuele PV-switch KV. De leverancier mag bij de PV-switch een meterstand vaststellen voor het verdelen van het verbruik voor de reconciliatie; dit is echter niet verplicht. Indien een Pag. 46 van 120

47 meterstand wordt vastgesteld bij een PV-switch dan wordt hiervoor het kenmerk (ProcesID) Periodiek gebruikt (zie paragraaf 2.9). De netbeheerders en leveranciers dienen de contactgegevens bekend te maken van het organisatieonderdeel dat belast is met de afhandeling bulk PV-switches namens de betreffende marktpartij. Wanneer op de mutatiedatum van de bulk PV-switch naast het veld EAN-code PV ook één of meer andere velden van de stamgegevens wijzigen vanuit een ander proces, ontvangen de leverancier en de PV een stamgegevensbericht. De leverancier draagt er zorg voor dat hij een klantmandaat heeft voor het indienen van de PV-switch; voor aansluitingen van klanten waarvoor een vergunningsplicht geldt is dit reeds geregeld in de eisen van de leveringsvergunning. De leverancier draagt er zorg voor dat hij zowel met de oude als de nieuwe PV overeenstemming heeft bereikt over het indienen van de bulk PV-switch en de wijze waarop informatie uitgewisseld wordt. Termijnen De aankondiging dat een melding bulk PV-switch zal worden ingediend bij de netbeheerder, wordt tussen 30 en 25 werkdagen voor de mutatiedatum door de leverancier gedaan bij de uitvoeringsorganisatie via een servicecall. Een melding bulk PV-switch kan tussen de 20 tot en met 5 werkdagen voor de mutatiedatum door de leverancier worden ingediend. Een melding bulk PV-switch wordt uiterlijk drie werkdagen na indienen door de netbeheerder beoordeeld, waarbij uiterlijk drie werkdagen na ontvangst van het melding bulk PV-switch de betrokken marktpartijen in bulkvorm over het resultaat van de beoordeling geïnformeerd (mits er één leverancier op dat moment een bulk PV-switch heeft ingediend). Voor de aansluitingen waarbij de uitkomst van het deelproces Melden en beoordelen verzoek bulk PV-switch positief is, is dit voor de netbeheerder een opdracht tot mutatie van het aansluitingenregister op mutatiedatum. De stamgegevens worden de werkdag na de mutatiedatum van het aansluitingenregister in bulkvorm verstrekt aan de marktpartijen die na effectuering van de mutatie actief zijn op de aansluiting. Pag. 47 van 120

DPM Mutatie- & meetprocessen KLEINVERBRUIK Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

DPM Mutatie- & meetprocessen KLEINVERBRUIK Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Kleinverbruik Versie 5.0 1 augustus 2013 Pag. 1 van 117 Versiebeheer Versie

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik Versie 6.0 22 februari 2014 Versiebeheer Versie Naam Datum Status

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS. Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel ALV NEDU 20160120-008.2.3 STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik Versie 8.0 20 januari 2016 Versiebeheer

Nadere informatie

DPM Mutatie- & meetprocessen GROOTVERBRUIK Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

DPM Mutatie- & meetprocessen GROOTVERBRUIK Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik Versie 4.0 25 januari 2012 Pag.

Nadere informatie

Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter

Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.nedu.nl Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter Status Vastgesteld ALV NEDU Versienummer

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Facturering en Afdracht Versie 9.0 14 januari 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Facturering en Afdracht Versie 7.0 1 augustus 2013 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme meter

Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme Status Vastgesteld ALV NEDU Versienummer

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 9.0 9 december 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie 0.1

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 1 augustus 2013 DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 Versiebeheer

Nadere informatie

codewijzigingsvoorstel inzake nieuw marktmodel naar aanleiding van wetswijzigingen 31 374 en 32 374

codewijzigingsvoorstel inzake nieuw marktmodel naar aanleiding van wetswijzigingen 31 374 en 32 374 Vereniging NEDU Baarnsche Dijk 4 D 3741 LR Baarn Raad van Bestuur van de NMa de heer mr. C.A. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Telefoon 035-548 01 80 Fax 035-548 01 84 secretariaat@edsn.nl www.edsn.nl

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik ALV NEDU 20170118-008.1.2 STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Communicatie gereguleerde Versie 9.0 18 januari 2017 Versiebeheer V. Naam

Nadere informatie

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 5.0 1 augustus 2013 Pag. 1 van 41 Versiebeheer

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING Versie 7.0 22 november 2014 Versiebeheer Versie Naam Datum

Nadere informatie

DPM Mutatie- & meetprocessen - GEGEVENSUITWISSELING Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

DPM Mutatie- & meetprocessen - GEGEVENSUITWISSELING Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING Versie 4.0 25 januari

Nadere informatie

Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme meter

Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.nedu.nl Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme Status Vastgesteld ALV NEDU

Nadere informatie

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 25 januari 2012 Pag. 1 van 38 Versiebeheer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21412 11 mei 2016 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 21 april 2016, met kenmerk ACM/DC/2016/202148, houdende

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Pagina 1/125 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Pagina 1/128 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 59466 9 november 2016 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 27 oktober 2016, kenmerk ACM/DC/2016/206237, tot

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister Versie 7.0 1 augustus 2013 Versiebeheer Versie Naam Datum

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister Versie 6.0 7 Maart 2012 Versiebeheer Versie Naam Datum

Nadere informatie

Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie

Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie Erratumlijst v7.0 changes # Heeft betrekk Pagina/paragraaf Issue Maatregel DPM Mutatie & Meetprocessen Gegevensuitwissel 1 DPM Gegevensuitwissel Pagina 12 Paragraaf 3.4.2 "Response vraag stamgegevens van

Nadere informatie

Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes

Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes Status Vastgesteld door ALV Versienummer 1.0 Versiedatum 27 november

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING

STROOMOPWAARTS. Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING Versie 5.04. 25 januari

Nadere informatie

Issue IC140 Volume-bepaling bij defecte meetinrichtingen KV

Issue IC140 Volume-bepaling bij defecte meetinrichtingen KV Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC140 Volume-bepaling bij defecte meetinrichtingen KV Status Vastgesteld Versienummer 1.0 Versiedatum 7 november 2013

Nadere informatie

Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together.

Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together. Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together. Creating Business Excellence, Together. Stroomopwaarts komt er aan Per 1 april 2013 worden in de energiesector

Nadere informatie

Autoriteit Consument en Markt T.a.v. de heer C. Fonteijn Postbus BH den Haag

Autoriteit Consument en Markt T.a.v. de heer C. Fonteijn Postbus BH den Haag Autoriteit Consument en Markt T.a.v. de heer C. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH den Haag Datum Behandeld door Onderwerp [vertrouwelijk] Codewijzigingsvoorstel dataveiligheid [vertrouwelijk] Geachte heer

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

oelfier.den.haselaar@edsn.nl / jjanssen@netbeheernederland.nl

oelfier.den.haselaar@edsn.nl / jjanssen@netbeheernederland.nl Vereniging NEDU Baarnsche Dijk 4 D 3741 LR Baarn Raad van Bestuur van de NMa de heer mr. C.A. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Telefoon 035-548 01 80 Fax 035-548 01 84 secretariaat@edsn.nl www.edsn.nl

Nadere informatie

Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together.

Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together. Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together. Creating Business Excellence, Together. Stroomopwaarts komt er aan Per 1 april 2013 worden in de energiesector

Nadere informatie

U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN:

U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN: EDSN Diensten 2013 U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN: EDSN B.V. Baarnsche Dijk 4D 3741 LR Baarn Telefoon +31 (0)35 54 80 180 Telefax +31 (0)35 54 80 184 E-mail

Nadere informatie

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Leverancier. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Leverancier. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Visie op Sector Release 2011 De impact op de marktrol Leverancier Creating Business Ecellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Creating Business Ecellence. Together. Aanleiding en doel Periodiek

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik Markt Proces Model Leveranciersmodel Versie 6.0 7 Maart 2012 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

Visie op najaarsrelease 2011 -Impact op marktrol RNB- Creating Business Excellence, Together

Visie op najaarsrelease 2011 -Impact op marktrol RNB- Creating Business Excellence, Together Visie op najaarsrelease 2011 -Impact op marktrol RNB- Creating Business Excellence, Together Aanleiding en doel Periodiek worden in de energiesector middels de zogenaamde Sector Releases sectorbreed wijzigingen

Nadere informatie

Visie op najaarsrelease Impact op marktrol Leverancier- Creating Business Excellence, Together

Visie op najaarsrelease Impact op marktrol Leverancier- Creating Business Excellence, Together Visie op najaarsrelease 2011 -Impact op marktrol Leverancier- Creating Business Excellence, Together Aanleiding en doel Periodiek worden in de energiesector middels de zogenaamde Sector Releases sectorbreed

Nadere informatie

Wijziging volumeherleiding gas en netverliezen

Wijziging volumeherleiding gas en netverliezen Wijziging volumeherleiding gas en netverliezen Impact op administratieve processen netbeheerders 21 november 2013 Aanleiding Naar aanleiding van Kamervragen over de zogenaamde liegende gasmeter heeft NMa

Nadere informatie

Erratumlijst v6.0 changes

Erratumlijst v6.0 changes Erratumlijst v6.0 changes # Heeft betrekk op Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie Impact Classificatie Goedgekeurd in ALV NEDU DPM Mutatie & Meetprocessen Gegevensuitwissel 1 DPM Gegevensuitwissel

Nadere informatie

ALV NEDU MEELIFTMODEL OPTIONELE AFDRACHTCONTROLE. Versie oktober 2010

ALV NEDU MEELIFTMODEL OPTIONELE AFDRACHTCONTROLE. Versie oktober 2010 Leveranciersmodel MEELIFTMODEL OPTIONELE AFDRACHTCONTROLE Versie 1.3 29 oktober 2010 BESLUIT EN VERVOLGSTAPPEN De ALV NEDU wordt gevraagd akkoord te gaan met de voorgestelde richting. Indien de ALV NEDU

Nadere informatie

Informatiecode elektriciteit en gas

Informatiecode elektriciteit en gas Informatiecode elektriciteit en gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 54, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en 22, eerste lid van de Gaswet. Zwarte tekst is de door ACM vastgestelde vigerende codetekst.

Nadere informatie

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Netbeheerder. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Netbeheerder. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Visie op Sector Release 2011 De impact op de marktrol Netbeheerder Creating Business Ecellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Creating Business Ecellence. Together. Aanleiding en doel Periodiek

Nadere informatie

Werkbeschrijving EPA/SDS Energiemonitor

Werkbeschrijving EPA/SDS Energiemonitor Werkbeschrijving EPA/SDS Energiemonitor Samenvatting: Bij een op afstand uitleesbare (slimme) meter 1. Vul de machtiging en profielformulier in 3. U krijgt binnen enkele dagen uw inloggegevens 4. Data

Nadere informatie

Visie op Nieuw Marktmodel Wholesale Gas en het nieuwe Balanceringsregime

Visie op Nieuw Marktmodel Wholesale Gas en het nieuwe Balanceringsregime Visie op Nieuw Marktmodel Wholesale Gas en het nieuwe Balanceringsregime De impact op de marktrollen shipper, leverancier en regionale netbeheerder Creating Business Ecellence. Together. Copyright Zest

Nadere informatie

Datum 17 januari 2014 Betreft Beantwoording vragen over het opstellen van nota's en meterstanden voor energie en water

Datum 17 januari 2014 Betreft Beantwoording vragen over het opstellen van nota's en meterstanden voor energie en water > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Bijlage Marktverkenning Centralisatie. Meetdata Periodiek, meetdata telemetrie en A&R

Bijlage Marktverkenning Centralisatie. Meetdata Periodiek, meetdata telemetrie en A&R Bijlage Marktverkenning Centralisatie Meetdata Periodiek, meetdata telemetrie en A&R Achtergrondinformatie Centralisatie MDP, A&R, MDT Datum 27-02-2015 1 Inleiding Regionale netbeheerders hebben hun activiteiten

Nadere informatie

Zienswijze wijziging Informatiecode

Zienswijze wijziging Informatiecode Inleiding De Nederlandse Energie Maatschappij B.V. ( NLE ) heeft kennisgenomen van het ontwerpbesluit van de Nederlandse Mededingingsautoriteit met zaaknummers 103834 en 103900 tot wijziging van de Informatiecode

Nadere informatie

Actieplan Dataveiligheid Algemene Inleiding

Actieplan Dataveiligheid Algemene Inleiding Actieplan Dataveiligheid Algemene Inleiding Een sectorbrede aanpak voor verhoogde privacy bij de uitwisseling van gegevens uit centrale registers First Consulting 20 juni 2017, Amersfoort Agenda Introductie

Nadere informatie

TOEPASSINGSGEBIED: Enexis

TOEPASSINGSGEBIED: Enexis WERKINSTRUCTIE Blad : 1 van 9 TOEPASSINGSGEBIED: Eneis (Vooraankondiging) Einde Levering: Als een leverancier de kans groot acht, dat de klant niet meer aan de contractuele verplichtingen kan voldoen en

Nadere informatie

Overeenkomst Groene Daler. LEON Zeewolde

Overeenkomst Groene Daler. LEON Zeewolde Overeenkomst Groene Daler LEON Zeewolde Versie: januari 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bevestigingsbrief... 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Leveringadres 3 Geraamd jaarverbruik 3 Contractuele informatie.

Nadere informatie

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Opgesteld door: Anneke Renckens WMO kantoor Pagina 1 van 6 Dit is een procesbeschrijving van het administratieve systeem van het WMO

Nadere informatie

Inhoud Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoud Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Handleiding Inhoud Inloggen... 3 Homepage... 4 Proces - webapplicatie... 5 Status uitleg... 6 Proces aan / afmelden aansluiting... 7 Nieuwe aansluiting... 8 Status wijzigen... 10 Status log... 11 Bestanden

Nadere informatie

Overeenkomst Energielevering. LEON Zeewolde

Overeenkomst Energielevering. LEON Zeewolde Overeenkomst Energielevering LEON Zeewolde Versie: juli 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bevestigingsbrief... 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Leveringadres 3 Geraamd jaarverbruik 3 Contractuele informatie.

Nadere informatie

Reactie op wijzigingsopdracht meer leveranciers op een aansluiting

Reactie op wijzigingsopdracht meer leveranciers op een aansluiting vereniging van energienetbeheerders Nederland Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Autoriteit Consument & Markt de heer dr. F.J.H. Don Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Postbus 90608 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

DPM. Verkrijgen en beëindigen programmaverantwoordelijkheid & financiële gevolgen

DPM. Verkrijgen en beëindigen programmaverantwoordelijkheid & financiële gevolgen DPM Verkrijgen en beëindigen programmaverantwoordelijkheid & financiële gevolgen Uitgave van EDSN Auteur WMWG Versienummer 2.0 Versiedatum 8 januari 2010 Status Richtinggevend vastgesteld in de ALV NEDU

Nadere informatie

Akkoordverklaring minimumeisen perceel 1 elektriciteit

Akkoordverklaring minimumeisen perceel 1 elektriciteit Bijlage 4A Akkoordverklaring minimumeisen perceel 1 elektriciteit Perceelnr Omschrijving 1 Levering van elektriciteit een inschrijving in het PV-register van TenneT, waaruit blijkt dat de inschrijver beschikt

Nadere informatie

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden 1. Energielevering Op deze overeenkomst zijn de bijgevoegde Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan consumenten en kleinverbruikers en de Algemene

Nadere informatie

Consultatiedocument Redelijke Terugleververgoedingen Vergunninghouders Elektriciteit

Consultatiedocument Redelijke Terugleververgoedingen Vergunninghouders Elektriciteit Consultatiedocument Redelijke Terugleververgoedingen Vergunninghouders Elektriciteit Den Haag, augustus 2005 Directie Toezicht Energie PAGINA 1 VAN 9 PROJECTNAAM: REDELIJKE TERUGLEVERVERGOEDING (RTV) PROJECTNUMMER:

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 53, 95cb, zesde lid, van de Elektriciteitswet, artikel 21 en 44b, zesde lid, van de Gaswet;

Gelet op de artikelen 53, 95cb, zesde lid, van de Elektriciteitswet, artikel 21 en 44b, zesde lid, van de Gaswet; De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Gelet op de artikelen 53, 95cb, zesde lid, van de Elektriciteitswet, artikel 21 en 44b, zesde lid, van de Gaswet; Besluit: 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0

Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0 Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0 (Terug) leveringsprijzen elektriciteit Wij brengen u de leveringsprijs in rekening voor door Gazprom Energy aan u geleverde volumes en betalen u een

Nadere informatie

Handleiding MyAdvantage

Handleiding MyAdvantage Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Handleiding MyAdvantage Werkgever Inhoud De keuzes die u moet maken Inleiding 3 1 2 3 4 5 Indienstmelding 3 Afwijkende indiensttreding 5 Salarismutatie 6 3.1 Individuele

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overeenstemming met de Consumentenbond

Nadere informatie

Rol EDSN in de energiesector

Rol EDSN in de energiesector Rol EDSN in de energiesector Drs Gerrit Fokkema Manager Architectuur, Produkten en Services 15 november 2012 Agenda De energiemarkt Communicatie in de markt Rol EDSN Positie keten Diensten EDSN Energie

Nadere informatie

Meetcode Elektriciteit 1

Meetcode Elektriciteit 1 Meetcode Elektriciteit 1 Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, lid 1, sub b van de Elektriciteitswet 1998 Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31,

Nadere informatie

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels.

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels. Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl Handleiding Generieke interface Energielabels Documentnaam [Handleiding Generieke interface Energielabels.doc]

Nadere informatie

Invoering besluit administratieve volumeherleiding en beperking netverliezen voor gas

Invoering besluit administratieve volumeherleiding en beperking netverliezen voor gas Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.nedu.nl Issue IC131 / Invoering besluit administratieve volumeherleiding en beperking Status Vastgesteld ALV NEDU Versienummer 3.0

Nadere informatie

Aan- en afsluiten van gas en elektriciteit

Aan- en afsluiten van gas en elektriciteit AAN- EN AFSLUITEN VAN GAS EN ELEKTRICITEIT Aan- en afsluiten van gas en elektriciteit Voor een nieuwe gas of elektriciteitsaansluiting zijn twee aanvragen nodig. Eén bij de netbeheerder en één bij de energieleverancier.

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. Detailprocesmodel P4 (Centrale toegangsserver)

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. Detailprocesmodel P4 (Centrale toegangsserver) ALV NEDU 20170118-008.1.4 STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik Detailprocesmodel P4 (Centrale toegangsserver) Versie 6.0 18 januari 2017 Pag.

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Visie op Sector Release 2011 De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Aanleiding en doel Periodiek worden in de energiesector middels

Nadere informatie

Meetcode Elektriciteit

Meetcode Elektriciteit bijlage 2 bij voorstel N 2011-321 bijlage 3 bij voorstel N 2011-509 bijlage 2 bij voorstel N 2011-523 Meetcode Elektriciteit Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden elektriciteit & gas 2018 Eneco Zakelijk B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden elektriciteit & gas 2018 Eneco Zakelijk B.V. Algemene leveringsvoorwaarden elektriciteit & gas 2018 Eneco Zakelijk B.V. I II Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op zakelijke Groot- en, waarbij de Levering van elektriciteit en/of

Nadere informatie

Allocatievoorwaarden Gas

Allocatievoorwaarden Gas Allocatievoorwaarden Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van een onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Voorbeeld afrekening. Voorbeeld BV Naam Straatnaam 1 1234AB Stad. Klantnummer Uw persoonlijke nummer binnen Gazprom Energy.

Voorbeeld afrekening. Voorbeeld BV Naam Straatnaam 1 1234AB Stad. Klantnummer Uw persoonlijke nummer binnen Gazprom Energy. Voorbeeld Adres : Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. Postbus 2324 5202 CH s-hertogenbosch Nederland KVK : 55351727 (NL) Btw-nummer: NL823563406B01 IBAN : NL17 CITI 0266 0056 59 Incassant ID : NL53138553517270000

Nadere informatie

Reglement werkwijze Expertgroep toetsen. Paragraaf 1 Algemeen

Reglement werkwijze Expertgroep toetsen. Paragraaf 1 Algemeen Reglement werkwijze Expertgroep toetsen Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1.1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: a. Expertgroep: Expertgroep toetsen PO, bedoeld in artikel 2 van het Instellingsbesluit

Nadere informatie

Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel

Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel ssv Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel Datum 8 november 2012 Status Concept 'Concept I Regeling van de Minister

Nadere informatie

LDE aansluiting. Datum Juni 2014 Auteur: K&M Liander (Ben Kootstra)

LDE aansluiting. Datum Juni 2014 Auteur: K&M Liander (Ben Kootstra) LDE aansluiting Datum Juni 2014 Auteur: K&M Liander (Ben Kootstra) Wat is het issue? Onder invloed van verlaagd tarief energiebelasting voor collectieve duurzame opwekinstallaties willen steeds meer LDE

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Generieke interface energielabels

Generieke interface energielabels Handleiding Generieke interface energielabels In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Directie Woningbouw) 1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Korte omschrijving 3 1.3 Indeling

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Pagina. Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan LH AMERSFOORT

Pagina. Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan LH AMERSFOORT Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan 8 3818 LH AMERSFOORT Den Haag, 25 januari 2017 Aantal bijlage(n): 1 Uw kenmerk: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Codewijzigingsvoorstel inzake optimalisatie allocatie en reconciliatie elektriciteit [McE, ScE, BegrE]

Codewijzigingsvoorstel inzake optimalisatie allocatie en reconciliatie elektriciteit [McE, ScE, BegrE] Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland Utrechtseweg 310 6812 AR Arnhem Postbus 1156 Raad van Bestuur van de NMa de heer mr. C.A. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 maart 2013. Rapportnummer: 2013/024

Rapport. Datum: 22 maart 2013. Rapportnummer: 2013/024 Rapport Rapport over een klacht over UVIT Zorgkantoor te Eindhoven. UVIT zorgkantoor is per 1 januari 2012 verder gegaan onder de naam VGZ Zorgkantoor. Bestuursorgaan: de Raad van Bestuur van Coöperatie

Nadere informatie

AFSPRAKEN StUF StUF bg OVERZICHT. Datum: 23 september 2017

AFSPRAKEN StUF StUF bg OVERZICHT. Datum: 23 september 2017 OVERZICHT 1. Vullen gegevensmagazijnen 2. Slechts één bron voor historische gegevens 3. Herstel fouten in historie gegevensmagazijnen 4. Meeleveren gerelateerden uit gegevensmagazijn 5. Mutatiesoort =

Nadere informatie

Incasso- en afsluitbeleid

Incasso- en afsluitbeleid 1 Algemeen Het incasso- en afsluitbeleid van MAIN Energie voor kleinverbruikers is gebaseerd op de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas van 27 juni 2011. Het beleid is

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

Hoe en met wie communiceert uw Landis+Gyr slimme meter?

Hoe en met wie communiceert uw Landis+Gyr slimme meter? Hoe en met wie communiceert uw Landis+Gyr slimme meter? versie 1.4 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Welke informatie ziet u op het display? 3 3. Waarom ziet u deze informatie op het display? 3 4. Welke

Nadere informatie

Berichtdefinitie Signaal

Berichtdefinitie Signaal Berichtdefinitie Signaal Inhoud Inleiding... 1 Uitgangspunten... 2 Datasetbeschrijving Berichtdefinitie... 2 Berichtbeschrijving Signaal... 3 Structuur... 3 Datasets... 3 Communicatie bij technische uitval...

Nadere informatie

Codewijzigingsvoorstel temperatuurcorrectie in de Informatiecode

Codewijzigingsvoorstel temperatuurcorrectie in de Informatiecode Vereniging Energie-Nederland NEDU T.a.v. de heer A. van Wijlick Baarnsche Dijk 4a 3741 LR Baarn Lange Houtstraat 2 2511 CW Den Haag ENL-2014-00744 mr. N.R. Geerts-Zandveld Telefoon 070 3114373 E-mail ngeerts@energie-nederland.nl

Nadere informatie

Handleiding bij het invullen van de verhuisformulieren van de VREG

Handleiding bij het invullen van de verhuisformulieren van de VREG Handleiding bij het invullen van de verhuisformulieren van de VREG Verhuisformulier: melding van uw nieuwe adres 1 a b c d 4a 4b 4 4c 5a 5 5b 6 7 Richtlijnen bij het invullen van het verhuisformulier melding

Nadere informatie

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Let op! Alles in het navolgende gedeelte gaat over de bijhouding van gegevens na 31 januari 2015.

Nadere informatie

Wijzigingen in overige codes t.g.v. de nieuwe Informatiecode Elektriciteit

Wijzigingen in overige codes t.g.v. de nieuwe Informatiecode Elektriciteit 30-11-2002. Bijlage 2 bij codewijzigingsvoorstel 11158-103834 Wijzigingen in overige codes t.g.v. de nieuwe Informatiecode Elektriciteit en Gas Tarievencode Elektriciteit Alleen te wijzigen artikelen zijn

Nadere informatie

Zomeractie Energielevering. LEON Zeewolde

Zomeractie Energielevering. LEON Zeewolde Zomeractie Energielevering LEON Zeewolde Versie: juli 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bevestigingsbrief... 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Leveringadres 3 Contractuele informatie. 3 Uw tarieven 4

Nadere informatie

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. Inleiding en verloop procedure

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. Inleiding en verloop procedure Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 100792/ 47 Betreft: Besluit tot wijziging van het besluit van 18 juli 2001 kenmerk 100247/37, waarbij de tarieven zijn vastgesteld die Westland Energie

Nadere informatie

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2018-2020 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2017 Reikwijdte van het document Dit document heeft alleen betrekking op declaraties

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: ROB-EF (ROB-Elektronisch Factureren) Versie 599 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Technische informatie... 3 Instellingen... 4 Werkwijze... 6 Waar moet

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie