lean (& mean?) 24 Making you succeed in de praktijk ES Elektro en Hoogland-Mennens ontmoeten elkaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "lean (& mean?) 24 Making you succeed in de praktijk ES Elektro en Hoogland-Mennens ontmoeten elkaar"

Transcriptie

1 JAARGANG 10 - JUNI 2013 KENNISMAGAZINE VOOR DE INDUSTRIËLE MARKT lean (& mean?) 24 Jos van Bussel, directeur EVB Group: Lean manufacturing levert ons heel veel op GEEN PUSH- MAAR PULL- PRODUCTIE Excellence in operations bij IHC Merwede Making you succeed in de praktijk ES Elektro en Hoogland-Mennens ontmoeten elkaar

2 VOORWOORD Uit de jaarlijkse ranglijst met het concurrentievermogen van landen blijkt dat de daling van de Nederlandse concurrentiekracht doorzet. Van een vierde plek in 1997, zijn we ondertussen naar een veertiende plaats afgezakt. Daar word je niet vrolijk van. Gelukkig komt itsme net op tijd met een Lean-Signaal. Vol artikelen over rationele, berekenbare voordelen, die legio handvatten bieden om ons weer razendsnel die Top 10 in te stuwen. Mooi niet dus. Want Lean is veel, maar ook veel niet. Lean is niet een wondermiddel om kosten te besparen met laaghangend fruit. Lean is niet een snelle oplossing voor productieverbetering. Marcel van Assen, hoogleraar Operational Excellence, houdt opportunisten in Lean-land een indringende spiegel voor vanaf pagina 4. Kern van zijn boodschap is dat het ook bij Lean gaat om veranderen. Je kunt nu eenmaal geen nieuwe resultaten verwachten met oude methodes. En veranderen gaat niet vanzelf. Dat blijkt uit de verhalen van IHC Merwede en de EVB groep. Twee heel verschillende bedrijven, maar met belangrijke overeenkomsten, zoals een actieve rol van de directie en een grote betrokkenheid van alle medewerkers bij hun Lean-overtuiging. Verbeteren doe je samen en houdt nooit op. Ondanks alle waarschuwingen voor het cherry-picken van Lean tools, wil ik toch een lans breken voor de toepassing van de 5 WHY s: door vijf keer waarom te vragen, dring je door tot de kern van een verbetermogelijkheid. Kinderen doen dat vaak, wij hebben dat afgeleerd. Waarom, zou ik bijna zeggen. Zo scheid je hoofd- van bijzaken en worden oorzaken en maatregelen voor iedereen duidelijk. En die 5 WHY s vragen we dan met een WHY NOT-instelling. Pardon? Jawel, want professor Stéphane Garelli, de directeur van het IMD World Competitiveness Center dat de jaarlijkse concurrentieranglijst van landen produceert, vindt dat een WHY NOT-mindset de sleutel is om de economie te stimuleren. Kijk maar naar mijn smartphone-foto van zijn college. De belangrijkste vragen daarbij zijn volgens hem: Why not, Why not now en Why not me? En voor deze gelegenheid zou ik daaraan toe willen voegen: Why not itsme? Henk Oude Brunink

3 Excellence in operations bij IHC Merwede Making you succeed in de praktijk 016 Jos van Bussel, directeur EVB Group: Lean manufacturing levert ons heel veel op 019 ES Elektro en Hoogland-Mennens ontmoeten elkaar op businesspark Noorderpoort Venlo 004 Lean management: Misverstanden en voordelen 019 ES Elektro en Hoogland-Mennens ontmoeten elkaar 007 ES Elektro en EPLAN Electric P8 020 Cursusnieuws 008 Excellence in operations bij IHC Merwede 021 Schrijf in voor onze nieuwe cursussen! Making you succeed in de praktijk 022 Compacte veiligheidsrelais (PNOZmulti Mini) met temperatuurbereik 010 BAT Niemeyer realiseert tijdwinst en veiligheid 023 Betere verlichting, betere prestaties 012 Bespaar op onvoorziene uitgaven 024 Multicolor signalering met USB aansluiting 014 Semtec en Eaton sluiten goed op elkaar aan 025 Hoogwaardige Slijpoplossingen 016 Jos van Bussel, directeur EVB Group: 026 CASM-cilinders het gamma van elektrische, servogestuurde cilinders Lean manufacturing levert ons heel veel op 027 Alles in één, dat is de nieuwe FX3GE PLC van Mitsubishi Electric 018 In 2013 vindt u ons regelmatig op de beurs

4 lean management: misverstanden en voordelen Vanwege de druk om te besparen of zelfs te bezuinigen zijn Operational Excellence en Lean Management tegenwoordig belangrijke managementthema s. Dat wordt versterkt door de vele succesverhalen over Lean. Als we ze mogen geloven, tenminste, want er blijken nogal wat misverstanden te bestaan over Lean. Zo wordt Lean vaak gezien en gebruikt als een verzameling verbetertechnieken (zoals Kaizen, SMED en Value Stream Mapping) om verspillingen te elimineren en het werk te laten stromen. Soms wordt Lean zelfs gezien als een snelle methode om kosten te besparen. Onterecht? Ja én nee, want hoewel het toepassen van (de technieken van) Lean al snel tot behoorlijke besparingen kan leiden, is Lean vooral een filosofie én een praktische aanpak om de hele organisatie te professionaliseren in het leveren van de juiste klantwaarde. Om dat te bereiken (c.q. om Lean in te voeren) zijn investeringen in geld, capaciteit en tijd nodig. Lean is ook geen snelle methode. Toyota heeft meer dan 50 jaar gedaan over de ontwikkeling van het Toyota Productie Systeem, wat de basis is voor het moderne Lean. Dit systeem blijkt ook niet eenvoudig te kopiëren. Het is dan ook niet gek dat veel organisaties het moeilijk vinden om op de langere termijn voordelen te behalen met Lean. Op de korte termijn weten organisaties met Lean-technieken nog wel het laaghangend fruit te plukken, maar op de lange-termijn behalen veel organisaties slechts magere structurele verbeteringen. Daarvoor zijn drie oorzaken te noemen: 1 Het management ziet Lean nog teveel als een gereedschapskist met verbetertechnieken om (snel) besparingen te realiseren. Men neemt onvoldoende tijd om Lean goed in te voeren, men speelt sleutelpersonen onvoldoende vrij en men investeert te weinig in training en ondersteuning zodat Lean niet in de DNA van organisatie komt. 2 Verschillende sleutelpersonen hebben verschillende definities van Lean. Zo heb ik mee gemaakt dat bij een organisatie de HRM manager Lean associeerde met investeren in opleiding en training voor het ontwikkelen van een cultuur van continu verbeteren, terwijl de financieel manager vooral dacht aan bezuinigen. Hij had bij de start van het traject al een besparing ingeboekt van 20%. 3 Het management heeft onvoldoende visie hoe de Lean-organisatie er over 3 jaar uitziet en men neemt niet de tijd om de impact van Lean op de organisatie en op de bedrijfsstrategie goed door te spreken. Soms blijkt het management het wel te weten, maar communiceert men het onvoldoende met haar medewerkers. Daardoor blijft het ook voor medewerkers onduidelijk waar de organisatie met Lean naar toe groeit en wat Lean voor medewerkers betekent. Soms heerst er dan onnodig angst: Lean = Mean. 004

5 'Helderheid, management commitment, het bieden van voldoende ondersteuning, en voldoende tijd en capaciteit voor verbeteren zijn cruciaal voor succes met Lean.' Prof. dr. ir. Marcel van Assen Standaardiseren (uniformeren), vereenvoudigen en visueel management zijn belangrijk bij Lean. Keep it simple ligt niet voor niets aan de basis van Lean, maar Lean is niet simpel en ook niet iets wat je er even bij doet. Lean kan niet even door medewerkers naast hun reguliere werkzaamheden worden ingevoerd door rigoureus de voorraden te reduceren of andere verspillingen te elimineren. Hoewel Lean een standaard verbeterproces en een standaard verbetermethode kent, is de juiste implementatie-aanpak per organisatie verschillend. De juist aanpak is organisatiespecifiek, afhankelijk van de doelstellingen, de cultuur en de veranderervaringen van de organisatie. Een nulpunt-meting op basis van een lean-audit (of OpX-scan) is essentieel om de juiste implementatiestappen te kunnen nemen. Succesvol Lean toepassen start dus met weten wat Lean precies is en wat het voor de organisatie betekent of zal gaan betekenen. Dat moet vervolgens uitgebreid met de medewerkers worden gecommuniceerd: Lean is vooral het creëren van een lerende operationele organisatie waarin wordt gestreefd naar perfectie vanuit een cultuur van continu verbeteren. Lean is vooral een praktische, bottom-up-aanpak om met medewerkers van de werkvloer de processen (de value streams) te verbeteren (vanuit het perspectief van de klant) en het werk te laten stromen. Lean neemt de klant en klantwaarde als uitgangspunt voor het verbeteren van de bedrijfsprocessen. Lean biedt een manier om de complexiteit en verspilling in een proces of voortbrengingssysteem in kaart te brengen en vervolgens deze te elimineren zodat het werk gaat stromen. Lean richt zich op het onderscheid tussen waardetoevoegende en niet-waardetoevoegende activiteiten door verschillende vormen van verspilling te identificeren. Lean biedt instrumenten om processen te beschrijven en te analyseren zodat doorlooptijden worden verkort. Ook moet er rekening mee worden gehouden worden dat Lean vooral een bottom-up verbeteraanpak is, in tegenstelling tot andere (aanvullende) verbetermethoden zoals SixSigma en Business Process Reengineering. Dit betekent dat Lean met en door medewerkers moet worden ingevoerd. Helderheid, management commitment, het bieden van voldoende ondersteuning, en voldoende tijd en capaciteit voor verbeteren zijn cruciaal voor succes met Lean. Daarom botst Lean met bezuinigen op korte termijn. Tenslotte is visionair leiderschap van groot belang. Bij het toepassen en invoeren van Lean moet het management zich ervan bewust zijn dat het een belangrijke voorbeeldfunctie heeft. Dat geldt ook voor het gedrag van het management, dat zelf vanaf de start van de invoering in woord en daad dient te laten zien wat wenselijk is in de Lean-organisatie. Hierbij gaat het om hetzelfde voorbeeldgedrag dat zo kenmerkend is voor leiderschap binnen het Toyota Production System: Mimiwokatamukeru (luisteren). Het topmanagement is echt bereid te luisteren naar medewerkers en het heeft de wil om van hen te leren. Kanshin sousa (interesse in de operatie). Het topmanagement heeft werkelijke interesse in de operationele problematiek. 005

6 Genchi genbutsu (naar de werkplek). Genchi genbutsu is Japans voor teruggaan naar de bron om de waarheden te vinden die nodig zijn om correcte beslissingen te nemen, en om consensus en doelstellingen te bereiken. Het idee is dat als de (top)manager het zelf niet direct gezien of ervaren heeft, dan is zijn kennis per definitie incompleet (vanwege de mogelijke ruis in het communicatiekanaal). Daarom moet het (top)management naar de werkvloer (terug naar de bron) om daar zelf te observeren en de problematiek te ervaren. Nebari tsuyosa (volhardendheid). Het management heeft een bepaalde mate van volhardendheid en laat zich niet zo snel bij tegenslagen uit het veld slaan. Het doorvoeren van Lean betekent immers voor velen een nieuwe manier van werken en ander gedrag. Diverse barrières moeten worden overwonnen om in een situatie te geraken waarbij de hele organisatie continu streeft naar perfectie. Sterker nog, bij het invoeren van Lean gaat weleens iets mis, verloopt iets niet volgens plan of vallen de verbeteringen tegen; het management moet dan niet te snel opgeven of juist medewerkers onder druk zetten, maar het moet de organisatie op sleeptouw nemen, stabiliteit en vertrouwen geven en een oplossingsrichting bieden. Gyakusetsu (paradox). Het management weet om te gaan met diverse managementparadoxen. Een van de belangrijkste managementparadoxen is de ogenschijnlijke tegenstelling tussen het sterk vasthouden aan de standard operating procedure (de best -practice als norm) en het bieden van ruimte om te experimenteren om de huidige norm uit te dagen om verbeteringen te vinden: vrijheid in gebondenheid. Organisaties die Lean als een systeem met leidende principes en het juiste type leiderschap weten in te bedden in de organisatie zijn de eerste fase van Lean als het toepassen van instrumenten en technieken dan al lang ontgroeid; ze zitten in de tweede fase van Lean-volwassenheid waarin ook op langere termijn structurele verbeteringen zijn behaald. Zodra een organisatie een tijdje succesvol met Lean werkt, zal ze de behoefte gaan ervaren om ook Lean in de keten te gaan toepassen en zullen ze zich willen ontwikkelen buiten de traditionele organisatiegrenzen. Niet alleen zullen ze van hun toeleveranciers eisen dat zij ook volgens de Lean-principes werken, maar ze zullen ook proberen hun klanten te overtuigen om Lean te gaan (samen)werken. Zodra de keten is afgeslankt, zal men leniger en flexibeler willen worden, hetgeen ook wel agile of wendbaar organiseren wordt genoemd. We zitten dan in de derde fase van Lean-volwassenheid. In welke fase opereert uw organisatie? Prof.dr.ir. Marcel van Assen Professor of Operational Excellence TiasNimbas Business School Adviseur & trainer OpX-Instituut / FactFactorY Contact: 006

7 ES Elektro en EPLAN Electric P8: de power combinatie voor elektrotechnische engineering Voor moderne automatiseringsprojecten worden hoge eisen aan een volledige en kwalitatief hoogwaardige machine-/ installatiedocumentatie gesteld. Tegelijkertijd is er echter steeds minder tijd beschikbaar voor de engineering. De nieuwe versie van het EPLANplatform is precies op deze taakstelling gericht. Efficiënt engineeren en tegelijkertijd hoogwaardige en duidelijke documentatie genereren. EPLAN Electric P8 biedt innovatieve mogelijkheden op het gebied van engineering, documentatie en beheer van elektrotechnische automatiseringsprojecten. Het automatisch genereren van gedetailleerde analyses op basis van de schema's maakt als integraal onderdeel de uitgebreide documentatie compleet en voorziet de volgende projectfasen zoals productie, montage, inbedrijfstelling en service van de benodigde gegevens. Engineerings-gegevens uit andere projectgebieden kunnen via interfaces van de CAE-software worden uitgewisseld en garanderen zodoende uniformiteit en integratie gedurende het gehele productontwikkelingsproces. U bepaalt de werkwijze In de engineering heeft elke werkwijze in bepaalde engineeringsfasen zijn voordelen. Of het nu om het uitwerken van eerste grafische machine-/ installatieoverzichten, het opstellen van schema's of het los van de grafische verwerking vastleggen van projectinformatie in de databank gaat. U bepaalt welke werkwijze voor u het efficiëntst is. EPLAN zorgt onafhankelijk van uw aanpak voor doorlopende consistentie in de projectgegevens. Projectdocumentatie kwantiteit en kwaliteit Met uitgebreide en individueel configureerbare controleprocedures controleert u met één muisklik de documentatie op de door u gedefinieerde kwaliteitseisen. U bepaalt hoe streng EPLAN het kwaliteitsniveau van uw documentatie bewaakt. Op die manier voorziet u de volgende processtappen van alle benodigde informatie vanuit de engineering van de uniforme productontwikkeling tot en met productie, montage, inbedrijfstelling, onderhoud en reparatie. Concentratie op het wezenlijke U kunt zich op uw engineeringstaken concentreren terwijl EPLAN zich om het consistente beheer van de projectgegevens bekommert. Dat ontlast u, zodat u uw hoofd en handen vrij hebt om snel en kwalitatief hoogwaardige machine- en installatiedocumentatie te kunnen produceren. Variantentechniek innovatief, krachtig, overtuigend Hergebruik en standaardisering zijn de centrale begrippen voor blijvende tijdbesparing. Schemamacro's waarmee eenvoudig deelschakelingen kunnen worden gemaakt, versnellen uw engineeringsproces. EPLAN Electric P8 gaat consequent nog verder: deelschakelingen (macro's) kunnen grafische varianten, verschillende weergavetypen en voor gedefinieerde waarde tabellen bevatten. Koppelingen met ES Elektro De nieuwe samenwerking tussen EPLAN en ES Elektro zorgt er voor dat uw engineer real-time alle beschikbaarheid, prijzen en zelfs alternatieven in een oogopslag in zijn project overziet. Hierdoor kunnen de juiste componenten geselecteerd worden, met als groot voordeel dat er tijdens de realisatie van het project geen onnodig vertragende factoren optreden. Uiteraard zijn er ook verschillende koppelingen mogelijkheden met uw ERP-systeem. Internationaal genormeerd en uniform gelokaliseerd EPLAN Electric P8 ondersteunt met dienovereenkomstige stamgegevens en modelprojecten internationale normen zoals IEC, NFPA, de Russische GOST- of de Chinese GB-norm. ES Elektro en EPLAN Electric P8: de power combinatie voor elektrotechnische engineering. Daag ons uit om u te overtuigen van deze krachtige samenwerking, dan realiseren wij samen met u een aantoonbare hoge besparing op uw tijd en engineeringskosten. 007

8 Excellence in operations bij IHC Merwede Making you succeed in de praktijk IHC Merwede sloot begin dit jaar een Service Level Agreement af met itsme. Beide bedrijven maakten hierin afspraken over het leveren van elektrotechnische en mechanische producten en aanverwante diensten volgens het proces Excellence in Operations. IHC Merwede is een wereldspeler van formaat. Het bedrijf ontwikkelt, bouwt en onderhoudt technologisch hoogwaardige schepen en materieel voor de bagger-, natte mijnbouw en offshoremarkt. Klanten zijn vooraanstaande baggerbedrijven, olie- en gasconcerns, offshore, contractors en overheden. Wereldwijd werken er zo n 3000 mensen bij IHC Merwede. In Nederland is IHC Merwede uitgesplitst in werkmaatschappijen. Consultant Ad Geilings van AdBri Consultancy werkt als projectleider bij IHC Merwede. Hij kreeg de opdracht om het inkoopproces bij de IHC Merwede-businessunits in Nederland voor routineproducten te stroomlijnen en te verbeteren volgens Excellence in Operations. Ad: Veel bedrijven focussen bij inkoop vooral op prijs. Maar juist op het gebied van efficiëntie zijn grote stappen te maken. Door ordertijd, kosten, administratieve stromen, voorraden en leveranciers te reduceren bijvoorbeeld. De overeenkomst tussen IHC Merwede en itsme is daar een prachtig voorbeeld van. Hoe past Excellence in Operations binnen lean? Ad legt uit: Bij lean gebruik ik vaak de metafoor van een estafette. Het estafettestokje is het product dat van start naar finish wordt gebracht. Hoe vaker dat stokje moet worden doorgegeven, hoe meer kans er is op fouten. Ook de afstand van het parcours speelt een rol. Is het productieproces heel lang? Dan is de kans dat het stokje valt veel groter. De vraag is natuurlijk: hoe verbeteren we het parcours en de verbindingen? Oftewel: hoe kunnen we efficiënter, sneller en met minder kosten betrouwbare producten leveren die onze klanten nodig hebben? Bij Excellence in Operations door mij afgekort als ExO kijken we naar het inkoopproces binnen de gehele supply chain. Dit kun je zien als voorbereiding op het lean inrichten van alle processen. Een preferred supplier in dit geval itsme kan hierin een belangrijke rol spelen met oplossingen als kitting en VMI (Vendor Managed Inventory)-systemen. Projectleider Excellence in Operations Ad Geilings: Het gemiddelde bedrijf is per inkooporder twee uur kwijt. Ook voor orders van twee euro. Dat kan beter. Bij Excellence in Operations focussen we op inkoop en optimaliseren we de operationele bedrijfsvoering. Helder formuleren van doelen In maart vorig jaar ging Ad als projectleider aan de slag voor alle IHC Merwede-werkmaatschappijen in Nederland om Excellence in Operations uit te voeren. Het routinematige segment is de grootste last van de organisatie, heeft de grootste hoeveelheid orders en het minste effect op de winstgevendheid, zegt Ad. Cruciaal bij de start van dit project was het formuleren van de doelstellingen, het moest voor iedereen heel helder zijn wat we precies wilden bereiken. 008

9 Bij ExO spelen alle afdelingen die te maken hebben met het inkoopproces een rol. Dat kwam duidelijk naar voren in de analysefase. Ad: We analyseerden het proces van inkoop bij de vijf grootste IHC Merwedeunits. Gemiddeld bestaat ieder proces van inkoop in het routinesegment uit 51 stappen. Van de collega die aan het bureau komt met ik heb wat nodig tot aan het betalen van de factuur. We rekenden precies uit hoeveel minuten men per stap nodig had. De onderlinge verschillen leverden meteen interessante discussies op tussen de units onderling: waarom heb jij maar 2 minuten nodig om de factuur te betalen en wij 8 minuten? Het mooie van ExO is dan ook dat het mensen bij elkaar brengt. Magazijnmensen gaan met elkaar om de tafel, technische diensten komen bij elkaar over de vloer en financiële mensen kijken in elkaars proces: hoe pak jij dit aan en wat kan ik van jou leren? Doe waar je goed in bent De volgende stap is dan eigenlijk heel simpel, stelt Ad. Besteed een aantal van die stappen uit. Zoek partners waar je op een efficiënte manier mee kunt samenwerken. IHC Merwede koos voor samenwerking met itsme. Een aantal IHC Merwede-business units had al goede ervaring met itsme, maar doorslaggevend was het feit dat er zowel elektrotechnische als mechanische componenten geleverd konden worden. Ook na gesprekken met andere partijen kwam itsme er als beste uit. Door te werken met een VMI-systeem dat door itsme beheerd wordt, bespaart IHC Merwede gemiddeld 85 procent in tijd op een ordertraject. Bij een zelfscansysteem is dat ongeveer 40 procent. Alle partijen doen waar zij goed in zijn. itsme levert producten en zorgt dat er relevante voorraad is, in het eigen distributiecentrum of op locatie bij IHC Merwede. Tips voor Excellence in Operations Formuleer eerst heel duidelijk wat u als organisatie wilt bereiken en maak daarna een heldere analyse van de huidige gang van zaken. Concentreer u op uw corebusiness en besteed andere zaken uit aan specialisten. Veranderingen in de organisatie kosten tijd. Ga stapje voor stapje en laat medewerkers zelf de voordelen en winst ervaren. Schakel hulp in van buiten om procesverbetering te begeleiden. Stel bij alle stappen de vraag: is dit beter voor onze klant? ExO gaat vooral over mensen De samenwerking verloopt tot nu toe prima, al kunnen we nog wel een aantal stappen maken. Voor itsme is het extra complex dat IHC Merwede uit meerdere werkmaatschappijen bestaat. Bovendien is het een projectorganisatie. Bepaalde materialen zijn voor de bouw van een schip maar tijdelijk nodig. Ook binnen IHC Merwede moet men wennen aan deze nieuwe werkwijze. Daarom pakken we het ook stapsgewijs aan. ExO gaat niet alleen over processen, maar vooral over mensen. En verandering heeft tijd nodig. Ik ben trots op de stappen die we samen hebben gezet. Er is enorm veel werk verzet door alle partijen. Ik had vorig jaar om deze tijd nog niet kunnen denken dat we nu al zo ver zouden zijn. Tot slot: het grootste voordeel? Omdat IHC Merwede het voorraadbeheer uitbesteedt aan itsme, werkt men vele malen efficiënter, waardoor er meer tijd is binnen de organisatie om te focussen op de klant. Er is meer ruimte voor commerciële activiteiten, initiatieven en innovaties. Kortom, meer tijd om geld te verdienen en succesvol te worden en te blijven. Directies van IHC Merwede en itsme ondertekenen de Service Level Overeenkomst. Van links naar rechts: Arjen Smidt, Regio Directeur itsme ES Elektro; Jan Willem Bos, Director Supply Chain Management bij IHC Merwede; Frans Lunenborg, Supply Chain Manager bij IHC Dredging; Gert-Jan de Haas, Directeur itsme Hoogland-Mennens; Sander Korving, Director Global Sourcing IHC Parts & Services; staand: Ad Geilings

10 BAT Niemeyer realiseert tijdwinst en veiligheid Met ABB Jokab Safety-veiligheidsproducten British American Tobacco (BAT) Niemeyer in Groningen investeert volop. Bij alle nieuwe investeringen speelt veiligheid een belangrijke rol. Het bedrijf kiest voor de veiligheidsproducten van ABB Jokab Safety. Arthur Cooke (Technisch Vertegenwoordiger ES Elektro) praat met Geert Zeef van BAT Niemeyer en Nico van Koppen van ABB over de voordelen van deze producten. British American Tobacco is een wereldwijde producent van sigaretten. In de fabriek in Groningen wordt tabak geproduceerd voor twee toepassingen: Roll your own (shag) en Make your own (om hulzen te vullen). Geert Zeef, Project Engineer Industrial Automation bij BAT Niemeyer, over de recente investeringen: Sinds twee jaar loopt het Project Masterplan. Hierbij vervangen we negentig procent van de machines op de afdeling voorbereiding shag. Een gecompliceerd en lastig traject aangezien de fabriek uiteraard gewoon door moet blijven draaien. We vervangen machines stukje bij beetje. Daarnaast investeerden we in een aantal nieuwe (verpakkings)machines zodat we de productie kunnen opvoeren. Met deze machines zijn we momenteel in de testfase. Safety first Waar we tegenaan lopen? De nieuwe machines worden geproduceerd door verschillende machinebouwers, maar moeten in onze fabriek wel allemaal op elkaar aansluiten. Dat kan zeker op het gebied van safety een lastig verhaal zijn. Iedere machinebouwer bouwt zijn machine met zijn eigen noodstop, wij zien meerdere machines samen als één productielijn. Een centraal noodstopcircuit is dan cruciaal. Want bij een calamiteit moet de gehele lijn stoppen, niet alleen één machine. Daarom kozen we voor de veiligheidsproducten van ABB Jokab Safety. Hiermee kunnen we dit gemakkelijk en snel realiseren. Anders dan traditionele systemen Jokab is van oorsprong een Zweeds bedrijf. In 2010 nam ABB dit bedrijf met innovatieve machinebeveiligingssystemen over. Sales Engineer Nico van Koppen van ABB vertelt waarom ABB Jokab Safety uniek is. Het is anders dan de traditionele systemen. Met dit veiligheidssysteem koppel je tot wel dertig veiligheidscomponenten in serie op één veiligheidsrelais. Componenten zijn onder andere noodstop- en bedieningselementen, veiligheidssensors, schakelaars en vergrendelingen, lichtgordijnen enzovoorts. Alles op het gebied van machineveiligheid is met ABB Jokab Safety te groeperen. Daarbij kunnen de veiligheids-plc s (Pluto s genoemd) met elkaar communiceren. Hiermee is een compleet netwerk van veiligheidscomponenten te realiseren. Omdat alles op één lus zit, is er veel minder bedrading. Dat scheelt ruimte in de kast en maakt het bedraden van componenten heel gemakkelijk. 010

11 Ook storingzoeken is eenvoudig met ABB Jokab Safety. Nico: Alle componenten zijn voorzien van een led die groen of rood knippert. Hiermee zijn op een visuele manier fouten en storingen in de lus snel te detecteren. Daarnaast heeft elk component zijn eigen informatiesignaal, zodat op een beeldscherm precies te zien is waar de storing zit. ABB Jokab Safety voldoet bovendien aan de hoogste veiligheidsnormen: PLe en SIL3. Eenvoudig en zeer betrouwbaar Bij BAT Niemeyer werken ze inmiddels een aantal jaar met de ABB Jokab Safety-producten. Geert is er erg over te spreken. Het is zeer betrouwbaar, er zijn zelden storingen en dat geeft rust in de organisatie. Dat was vroeger wel anders. Maar het grootste voordeel vind ik toch wel de eenvoud. Er zijn geen trainingen nodig om te leren hoe je ermee om moet gaan, het werkt gewoon. Wat ik ook een pre vind: de oudere producten communiceren nog prima met de nieuwe onderdelen die we aanschaffen. Dat vind je niet bij ieder merk terug. De support van ABB is zeer goed, ik kan Nico altijd bellen of mailen met vragen, hij reageert meteen. We hoeven weinig materiaal op voorraad te hebben want het gaat niet snel kapot. Arthur van ES Elektro vult aan: En mocht het zo zijn dat jullie toch snel iets nodig hebben, dan regelen we via de 24-uursservice van ES Elektro dat het binnen een paar uur ter plekke is. Dag en nacht. Overigens is ES Elektro met BAT Niemeyer in gesprek over het overnemen van het voorraadbeheer door te werken met een VMIsysteem. Dat maakt het voor jullie straks nog gemakkelijker, je grijpt dan nooit meer mis. Tijdwinst op meerdere onderdelen van de machinebouw Hoe sluit ABB Jokab Safety aan bij lean manufacturing? Nico: Het grootste voordeel is tijdwinst. Omdat het een eenvoudig systeem is, gaat installeren sneller. Er is minder bedrading en dus minder kastruimte nodig, veel componenten worden aangesloten door middel van M12-connectoren plug & play en een storing is heel snel gevonden. Daarnaast is het niet nodig om heel veel verschillende soorten componenten op voorraad te hebben, één of twee verschillende soorten Pluto s is meestal al voldoende. ABB Jokab Safety is te gebruiken in combinatie met producten van andere fabrikanten, waarbij ik wel moet zeggen dat communicatie met safety-plc s van andere fabrikanten nog in ontwikkeling is. Conclusie Arthur: Mogen we stellen dat ABB Jokab Safety een uniek product is waarmee eenvoudig, snel en met minder kastruimte een machinebeveiligingssysteem is te bouwen? Geert knikt: Ik zou echt geen verbeterpunten weten, wij zijn zeer tevreden en ik kan deze producten alleen maar aanbevelen. Waar komen de namen Pluto, Tina, Adam, Eva en Vital vandaan? Typerend voor ABB Jokab Safety zijn de bijzondere benamingen. Nico van Koppen legt uit waar die vandaan komen: Toen Jokab de veiligheids-plc introduceerde was dat de kleinste op de markt. De planeet Pluto werd toen gezien als de kleinste planeet van ons zonnestelsel, vandaar dat dit product Pluto werd genoemd. Een Tina is een adapter die het pulssignaal omdraait. In het Engels is omdraaien turn. We kennen allemaal Tina Turner, daar komt dus de naam Tina vandaan. De Adam en de Eva zijn het mannelijk en het vrouwelijk deel van de deurschakelaar die in elkaar vallen. Tot slot de Vital, die naam komt van vitaal, omdat dit relais de pulse, de hartslag, van het systeem doorgeeft. 011

12 Bespaar op onvoorziene uitgaven door end-of-life productiemiddelen Gepland onderhoud is vele malen goedkoper dan een onverwachte reparatie Vraagt u uzelf af waarom bij een groot onderhoud de distributieriem van uw auto bij km wordt vervangen? Wellicht niet omdat het al echt nodig is maar dat het wachten op problemen u een veelvoud aan geld gaat kosten en stilstand altijd op een tijdstip komt dat u dit niet verwachtte. Dit wordt over het algemeen door iedereen als vanzelfsprekend ervaren. Hoe zit het dan met uw productiemiddelen? Wat kost een productie stilstand? Een ongeplande productie stilstand zorgt voor extra kosten. Vaak worden dit soort kosten in eerste instantie onderschat. Sommige kosten zijn ook niet direct merkbaar. Hieronder vindt u een opsomming van kosten die kunnen voorkomen bij een productie stilstand. Salariskosten productie personeel: bij een storing staat het productie personeel stil. Loon wordt doorbetaald voor de niet productieve uren. Indien de productie moet worden ingehaald, zal hier vaak een toeslag moeten worden betaald (overwerk). Verlies van (half)product: bij een processtilstand bestaat de kans dat de betreffende batch niet kan worden verwerkt en als verloren beschouwd wordt. Bij het weggooien van het half fabricaat moet er ook rekening gehouden worden extra kosten, bijvoorbeeld afvalstoffenheffing. Schoonmaak- en opstartkosten: na het stilvallen van een productie moet deze vaak grondig gereinigd worden. Vaak kan de opstart van een proces enkele uren tot zelfs enkele dagen in beslag nemen. Vervoerskosten: het geplande transport kan niet plaatsvinden en de kosten van de wachttijd of de annulering zullen door de vervoerder minimaal voor een deel in rekening gebracht worden. Spoedkosten voor reparatie: reserve onderdelen zijn met de hoogste spoed nodig. Vaak worden koeriersdiensten ingezet, rekent de leverancier behandelkosten en moet een monteur vanuit zijn reguliere werkzaamheden vrijgemaakt worden. Facilitaire kosten: een fabriek die stil staat moet nog steeds worden verwarmd, verlicht, beveiligd, etc.. Schade claims: indien er een leveringsverplichting is aan klanten, kan er een schadeclaim worden ingediend. Reputatieschade: uw goede naam ondervindt schade door dit soort incidenten. Verlies van klanten: indien klanten moeten uitwijken naar een product van de concurrent wordt de deur naar deze concurrent geopend. 012

13 Kunnen we het falen van een productiemiddel voorkomen? Uitsluiten dat een productiemiddel zal falen is onmogelijk. De kans hierop kunnen we wel tot een minimum beperken. Dit kan op de volgende manieren: Redundant uitvoeren Indien een productieproces zo kritisch is dat deze niet uit mag vallen is het aan te raden deze redundant (dubbel) uit te voeren. Dit is een dure oplossing maar in sommige processen zeer wenselijk. Danfoss VLT frequentieregelaars De Danfoss VLT frequentieregelaars staan bekend om hun robuustheid. Vaak worden deze gemonteerd en daarna vergeten omdat er nooit problemen zijn. Maar uiteindelijk komt er ook aan de levensduur van een Danfoss frequentieregelaar een einde. Onderhoudsplan of service contract Zorg ervoor dat de belangrijke onderdelen in het proces regelmatig onderhouden worden en dat er voor de meest kritische onderdelen afspraken zijn gemaakt met betrekking tot benodigde reserve delen en responstijd van de service organisatie. Vervangen van verouderde producten Als een product nieuw is zal deze over het algemeen het best presteren. Indien er fabricagefouten in dit product aanwezig zijn, het product tot zijn limiet wordt belast of er mogelijk aansluitfouten zijn, kan het voorkomen dat deze al na korte tijd defect raakt. Hierna komt een tijd, de operationele levensduur, waarin het product exact werkt zoals verwacht. Na deze periode komt er een periode waarin producten gaan uitvallen doordat deze gewoonweg versleten zijn. De foutkans zal nu weer toenemen. Indien we deze foutkans uitzetten tegen de levensduur ontstaat er een zgn. badkuip kromme. Systeemfalen storingsbadkuipkromme worden weergegeven Uitfasering onderdelen voor VLT 5000/6000/8000 serie Alle VLT frequentieregelaars uit de series VLT 5000/6000 en 8000 zijn ontworpen voor een levensduur van 10 jaar. De eerste frequentieregelaars uit deze serie zijn in 1997 op de markt gekomen. In 2007 is Danfoss gestopt met het produceren van deze serie. De economische levensduur is dusdanig dat een reparatie vaak al niet lonend meer is. Vanaf april 2013 kan Danfoss geen reserveonderdelen meer bestellen voor frequentieregelaars met een vermogen <90 kw. Door een laatste inkoop van onderdelen verwacht Danfoss tot eind 2013 te kunnen repareren. Altijd een nieuwe frequentieregelaar beschikbaar Voor alle frequentieregelaars is een nieuw model beschikbaar. Graag wil Danfoss uw oude frequentieregelaar vervangen door een exemplaar uit de nieuwe serie. Om deze omschakeling te kunnen uitvoeren is goed nagedacht over de uitvoering en mogelijkheden. Voor iedere applicatie is een oplossing. Door gebruik te maken van adapterplaten kan de nieuwe frequentieregelaar op dezelfde plaats gemonteerd worden. Door middel van bijvoorbeeld PROFIBUS adapters kan Danfoss in veel situaties de nieuwe frequentieregelaar zo laten reageren alsof het de oude is. U hoeft uw PLC software dus veelal niet te herschrijven. De stilstandtijden badkuipkromme Operationele levensduur Technische levensduur Oplopende storingsstilstand bij ingebruikname en revisie van apperatuur Technische storingen Materiaalstoringen en bedieningsstoringen Systeemstoringen Storingsstilstand in % Danfoss VLT Quick Exchange Training Om ervoor te zorgen dat u probleemloos kunt overstappen naar de nieuwe serie heeft Danfoss haar partners opgeleid voor dit proces. Indien u deze migratie zelf wilt doen is dat ook mogelijk. Door de opleiding Danfoss VLT Quick Exchange Training te volgen bent u in staat om zelf de conversies te doen. Uw oude frequentieregelaar is nog steeds geld waard. Laat u door uw ES Elektro contactpersoon informeren over de mogelijkheden en het aanbod, geldig tot 1 september Dhr. Simon IJspeert, 013

14 TIJD WINST Semtec en Eaton Sluiten goed op elkaar aan SmartWire-DT staat bekend als slimme manier van bedraden. Minder complex dan conventionele bedrading, waardoor montage sneller gaat. Hoe werkt dit in de praktijk? Zijn er echt alleen voordelen? Signaal sprak met Peter Sillekens van Semtec en Erwin Ooyman van Eaton. De industrie is continu op zoek naar betere, snellere en efficiëntere manieren om machines te bouwen. Enerzijds om de groeiende concurrentie onder andere uit China het hoofd te bieden, anderzijds omdat hoogopgeleide technici in het Westen steeds lastiger te vinden zijn. Fabrikant Eaton ontwikkelde hiervoor een innovatieve oplossing: SmartWire-DT. Het bedrijf belooft dat met dit product een tijds- en kostenbesparing van dertig procent te realiseren is. Hoe werkt SmartWire-DT? Kenmerkend is de 8-polige groene kabel, de levensader van SmartWire-DT. De kabel verbindt verschillende componenten (tot 99 stuks) zoals drukknoppen, relais, motorstarters, softstarters, frequentieregelaars en schakelaars. De SmartWire-DT gateway is eenvoudig te integreren in verschillende PLC-programma s. Het is ook mogelijk om de kabel direct in een kleurendisplay met geïntegreerde PLC te klikken. Naast de datalijnen zijn de voedingsspanningen voor de elektronica en LED s (15V DC) en de aansturing(24v DC) van de magneetschakelaars in de kabel geïntegreerd. SmartWire-DT koppelt daarnaast analoge data uit het systeem terug naar de gebruiker. Kortom: bediening, controle en communicatie in één enkel systeem. In de praktijk Peter Sillekens is directeur-eigenaar van Semtec, een engineering- en adviesbureau uit Sevenum. Peter is werkzaam op het gebied van elektrotechniek, machinebouw en luchttechniek. Vorig jaar maakte hij voor het eerst kennis met SmartWire-DT. Een van mijn klanten bouwt een tiental stallen in de Verenigde Staten voorzien van mestschuifsystemen. De machines en de besturing daarvan moesten aan de Amerikaanse standaarden voldoen. Bovendien wilde de klant alles plug and play afleveren, zodat hij geen extra technici mee hoefde te sturen. Ideaal dus om hier SmartWire-DT te gebruiken. Ondanks de hogere prijs van het product wist ik de klant te overtuigen van de voordelen. Doorslaggevend daarin was het aantal te bouwen schakelkasten met gelijke opzet, de mogelijkheid om in de toekomst gemakkelijk uit te kunnen breiden en het innovatieve karakter. Dat Eaton een Amerikaans merk is, hielp natuurlijk ook mee, het sluit prima aan bij wat ze daar gewend zijn. Ervaring van de engineer Omdat dit voor mij de eerste keer was dat ik met SmartWire-DT werkte, heb ik me er vooraf goed in verdiept. Het systeem vraagt een andere manier van denken. Dat begint al bij de allereerste stap: het uitzoeken welke componenten je nodig hebt. Eaton levert daarvoor een handig programma, SWD-Assist. Omdat in de kabel ook de voeding voor de componenten meegeleverd wordt, is het belangrijk om precies te berekenen wat je nodig hebt. Het meeste werk zit dan ook in die eerste fase. Als de tekening klaar is, rolt de materialenlijst eruit en is het kwestie van bestellen en aan de slag. Montage en bedrading is heel makkelijk. Je knijpt eenvoudig alle componenten op de juiste plaats aan de groene kabel. Ook testen gaat snel. Als je opstart zie je binnen tien seconden of alles goed werkt. 014

15 De voordelen? Peter denkt even na. Mijn ervaring is dat je er netjes en strak mee kunt bouwen. Bij seriematig werken kun je bepaalde componenten ook alvast prefabriceren. Dat vond ik erg handig. Nadat de hoofdstroom van de schakelkast gelegd was, was het daarna eigenlijk alleen nog een kwestie van inpluggen. Het ziet er netjes en overzichtelijk uit doordat er maar één kabel is in plaats van dikke kabelbundels. Het neemt minder ruimte in, al denk ik dat op dat laatste punt zeker nog verbetering mogelijk is. Gemaakt voor lean automation Erwin Ooyman, Business Development Manager bij Eaton, legt uit waarom er bij dit product wordt gesproken over lean automation: Het grootste voordeel van SmartWire-DT is de tijdwinst. Dat begint al in de engineeringfase; de engineer kan heel gemakkelijk met de hulp van onze software (SWD-Assist) op zijn scherm de componenten naar zijn tekening slepen. Maar de grootste tijdwinst ligt toch wel bij monteren, bedraden, testen en in gebruik nemen. Op locatie bij de eindgebruiker is het alleen nog een kwestie van inpluggen, terwijl bij conventionele systemen technici soms uren of zelfs dagen bezig zijn om alles te installeren. Ook aan de leverancierskant heeft het voordelen: met relatief weinig componenten kun je heel veel oplossingen creëren. De leverancier hoeft niet veel verschillende componenten op voorraad te hebben, dat levert een flinke voorraadreductie op. Wanneer en voor wie is SmartWire-DT interessant? Uiteraard bij grote volumes en complexe installaties, zegt Erwin, maar het is ook aantrekkelijk voor klanten die veel waarde hechten aan data. We zien dat data steeds belangrijker worden in de industrie nu de focus veelal op duurzaamheid en energiebesparing ligt. Koppelingen met de elektronische motorbeveiliging PKE of de NZM vermogensautomaat zijn hiervoor uitstekend geschikt. Inmiddels worden ook intelligente componenten waaronder Eaton s DS7 softstarter opgenomen. Dit najaar verwachten we de interface met de PowerXL frequentieregelaars en EMS elektronische motorstarters. Volledig compatibel met het open ProfiDrive 2.0 protocol. Als belangrijke vervolgstap staat de integratie van safetycomponenten. Eaton s einddoel is een volledige integratie van alle stuurstroombekabeling binnen een installatie, waaronder ook de signaalzuilen, sensoren en hydraulische componenten. SmartWire-DT is nu zo n vijf jaar op de markt en wordt inmiddels wereldwijd verkocht. Er is een groei van meer dan zestig procent per jaar van nieuwe applicaties. Het systeem is nog volop in ontwikkeling, we werken intensief samen met bekende fabrikanten als Wöhner, Hilscher en Phoenix Contact en we luisteren goed naar onze klanten om de juiste verbeteringen en uitbreidingen door te voeren. 015

16 Jos van Bussel, directeur EVB Group: Lean manufacturing levert ons heel veel op EVB Electrical Systems in Deurne maakt elektrische schakelkasten. Zes jaar geleden startte het bedrijf met lean manufacturing. En met succes. Dankzij lean is de omzet van ons bedrijf de afgelopen jaren bijna verdubbeld, aldus directeur Jos van Bussel. Aanleiding voor het overstappen op lean manufacturing was de stijging van de kostprijs, vertelt Jos van Bussel. We zagen zelf niet in waar dat aan kon liggen. We waren immers volledig geautomatiseerd, hadden goede inkoopprijzen en alle werknemers deden hun stinkende best. Toch besteedden we te veel uren aan de productie van iedere kast. Het gevolg: lange levertijden en te hoge kosten. Jos schakelde de hulp in van adviesbureau Van Lente & De Vos (VLDV). Zij bekeken waar het productieproces verbeterd kon worden en adviseerden een andere manier van werken: geen push- maar pullproductie. Jos van Bussel, directeur EVB Group Van push- naar pullproductie? Jos legt uit: Vroeger produceerde één monteur een schakelkast van A tot Z. Hij voerde alle productiestappen zelf uit. Onze productieruimte stond vol met half afgebouwde kasten waar monteurs mee bezig waren. Iedere order die binnenkwam, werd direct in productie genomen (pushproductie). Onze monteurs konden lastig aangeven hoeveel tijd zij per kast nodig hadden. We hadden hierdoor ook te weinig overzicht. Nu is het heel anders. Tegenwoordig wordt iedere order door de hele keten getrokken (pullproductie). We werken elke kast in één keer compleet af. Het product reist langs de verschillende werkplekken waar de monteurs hun vaste montagewerkzaamheden uitvoeren. Dit is vele malen overzichtelijker. Het proces is goed te volgen en er zijn veel minder tussenvoorraden. Maar het grootste voordeel, dankzij het elimineren van verspillingen, is de tijdwinst: dat loopt op tot zo n vijfentwintig procent per kast. 016

17 Monteurs hebben hun vaste werkplek, de materialen liggen op pak-afstand. Met een tablet wordt digitaal de urenregistratie bijgehouden. Weg met alle verspilde tijd Jos vertelt enthousiast over de voordelen van deze lean werkwijze: We werken even hard als vroeger, maar produceren veel sneller. Vroeger ging er heel veel tijd verloren met het zoeken naar materiaal en gereedschappen. Nu heeft alles een vaste plaats. Monteurs hoeven niet meer te zoeken, alles ligt op hooguit twee stappen lopen vanaf hun plek. Op het pullbord zien we in een oogopslag wat er in productie is en in welke fase dit product zich bevindt. Via een speciale app houden we met een tablet digitaal de urenregistratie bij. Krijg ik een telefoontje van de klant, dan kan ik hem precies vertellen wanneer zijn kast klaar is. Een werkplek als een operatiekamer In de productieruimte zien we inderdaad de structuur van deze werkwijze duidelijk terug. In het magazijn is met opschriften en foto s duidelijk aangegeven waar de materialen zijn. Ook staan er materialen klaar op projectkarren. Op een documenthouder is af te lezen of de set compleet is. In de productieruimte heerst rust. Monteurs hebben hun vaste werkplek, gereedschap hangt op schaduwborden en de voorraden staan dicht bij de medewerkers. Ik vergelijk onze werkplekken wel eens met operatiekamers. De monteur is de chirurg en alle gereedschappen die hij nodig heeft moeten direct beschikbaar zijn, zodat hij kan doorwerken. Monteurs doen nu meer repeterend werk dan vroeger, maar ze vinden dat niet erg. Sterker nog, zij zijn gespecialiseerd in hun eigen onderdeel en doen het werk dat ze leuk vinden, zegt Jos. ES Elektro houdt onze voorraden op peil. Wekelijks komt een medewerker van ES Elektro de bakken van het 2BIN-systeem checken en aanvullen. We benutten zo de logistieke meerwaarde van de leverancier optimaal. Ook dat is belangrijk. Wij zijn als EVB een schakel in de totale supply chain. Alleen als we samenwerken in de keten, zowel met de leverancier als met de machinebouwer, kunnen we meerwaarde bieden. Dat is goed voor alle schakels in de keten, van fabrikant tot distributeur en van OEM er tot eindgebruiker. toeneemt. De gestructureerde werkwijze en inrichting van de werkplaats geeft letterlijk ruimte, we kunnen de komende jaren zelfs nog verder uitbreiden. Bovenal geeft het rust in de organisatie. Maar deze werkwijze vraagt wel om een continue focus van alle medewerkers. Iedere dag opnieuw. Het moet vanuit de mensen zelf komen. Daarom blijven we ons ook steeds focussen en verbeteren. Lean stopt nooit, het is een uitdaging om steeds weer nieuwe verspillingen binnen het bedrijf te vinden en hier oplossingen voor te bedenken. Dat doen we samen met het voltallige personeel, inclusief het kantoorpersoneel. Want lean stopt niet bij de deur van de productieruimte, maar is verweven in ons hele bedrijf. Kortgeleden kregen we nog een training. Alle medewerkers kregen de opdracht om een maand lang verspillingen binnen het bedrijf te fotograferen. Met al die foto s gaan we een top vijf samenstellen van aan te pakken punten. Zo blijven we samen gefocust. Over EVB Zesentwintig jaar geleden startte Jos van Bussel in zijn schuur met het maken van kasten. Tegenwoordig is EVB in Deurne een bloeiend familiebedrijf met zo n veertig medewerkers en een eigen kantoor, magazijn en productieruimte. EVB Electrical Systems richt zich op paneelbouw, industriële automatisering en utiliteit. Onder EVB Maintenance zijn service, beheer, inspectie en onderhoud ondergebracht. Tot de opdrachtgevers behoren onder meer bedrijven en organisaties in de foodindustrie, de verpakkingsindustrie, de chemische industrie, de koelindustrie en de afvalrecycling. Jos van Bussel: Ketendenken is de sleutel van ons succes. Dat zie je terug in de relatie met onze leveranciers en onze klanten (onder andere OEM ers). De toegevoegde waarde creëren we samen. We verdiepen ons in het proces van onze klant en lossen eventuele problemen op voordat de klant zich realiseert dat hij een probleem heeft. Lean stopt nooit Lean manufacturing levert ons heel veel op. Kortere doorlooptijden en minder voorraden waardoor onze kostprijs daalt en onze liquiditeitspositie 017

18 In 2013 vindt u ons regelmatig op de beurs. Komt u ook? SEPTEMBER NOVEMBER DECEMBER Technische Industriële Vakbeurs (TIV) Van 3 tot en met 5 september zijn ES Elektro en Hoogland-Mennens aanwezig bij de TIV in Hardenberg. Deze beurs gaat in op alle facetten van de technische industrie. Wilt u meer weten over industriële automatisering, opleidingsmogelijkheden, gereedschappen en materialen? Kom langs! Elektrotechniek Van 30 september tot en met 4 oktober ontmoeten ES Elektro en Hoogland-Mennens u graag op de Elektrotechniek in Utrecht. Het gaat vandaag de dag om slimmere apparatuur die gebruiksvriendelijk, bedrijfszeker en energiezuinig is. Maak kennis met de laatste ontwikkelingen en innovaties. Wij staan paraat in de Jaarbeurs Utrecht! Technische Industriële Vakbeurs (TIV) Op 19, 20 en 21 november staan ES Elektro en Hoogland-Mennens op de TIV in Venray. Tijdens deze beurs kunt u kennismaken met allerlei aspecten van de technische industrie. Wilt u meer weten over elektrotechnische of werktuigbouwkundige mogelijkheden of heeft u interesse in industriële automatisering en opleidingsmogelijkheden? Bezoek ons! Elektro Vakbeurs Op 10, 11 en 12 december staat ES Elektro op de Elektro Vakbeurs in Hardenberg. Bent u benieuwd naar de laatste ontwikkelingen in elektrotechniek of op zoek naar mogelijkheden om uw proces (kosten)efficiënter in te richten? Wij gaan het gesprek graag met u aan! 018

19 ES Elektro en Hoogland-Mennens ontmoeten elkaar op businesspark Noorderpoort Venlo Op 13 mei 2013 openden ES Elektro en Hoogland-Mennens de deuren van hun nieuwe pand op het businesspark Noorderpoort in Venlo. Hiermee werd de aftrap gegeven voor een bredere bediening door deze elektrotechnische en werktuigbouwkundige partijen aan de industrie in Limburg en Oost-Brabant. ES Elektro is de grootste zelfstandige elektrotechnische distributeur van Nederland en marktleider in de toelevering van elektrotechnische componenten en bijbehorende diensten aan de industrie. De Venlose vestiging verhuist van de Buys Ballotstraat naar het businesspark om vanuit een grotere locatie samen met zusterbedrijf Hoogland-Mennens een totaalpakket aan elektrotechnische en mechanische ondersteuning aan de industrie te bieden. techniek en state-of-the-art producten en diensten, met unieke oplossingen, per situatie ontwikkeld. Nieuwe uitdagingen zijn nieuwe kansen die niet uit de weg gegaan worden. Wij zijn er van overtuigd: itsme Making You Succeed. Op 20 september 2013 is de officiële opening van het nieuwe pand. Wij kijken er naar uit kennis met u te maken! Hoogland-Mennens kent een uniek brede combinatie in industriële toelevering van onder andere aandrijftechniek, gereedschappen en machines, bevestigingen en persoonlijke bescherming. Als allround leverancier van industrial supplies speelt Hoogland-Mennens een praktische rol bij een breed scala van industriële afnemers. Beide bedrijven maken deel uit van de internationale itsmebedrijvengroep. itsme ondersteunt klanten pro-actief, met innovatieve Noorderpoort PJ Venlo ES Elektro Telefoon: Fax: Hoogland-Mennens Telefoon: Fax:

20 Cursusnieuws Systeemcursus Beckhoff PLC en TwinCAT itsme Industrial Automation start in het najaar met Beckhoff cursussen. Het afgelopen jaar is hard gewerkt om een training in de markt te zetten die goed aansluit bij de praktijk en voldoet aan de kwaliteitseisen van itsme; een goed naslagwerk, praktische oefensystemen en laagdrempeligheid, waardoor de cursus ook zeer geschikt is voor service- en onderhoudsmonteurs. Na het volgen van deze 3-daagse cursus kan de cursist omgaan met de Beckhoff hardware en de TwinCat PLC Control en System Manager. De cursist is in staat om een project te maken, hardware en software te testen, Cross Reference uit te voeren en basisfuncties te programmeren. De eerste cursussen starten op 12 november. Nieuwe cursuslocatie ES Elektro Venlo Na de zomervakantie maken we een start met trainingen in de nieuwbouw van ES Elektro en Hoogland-Mennens in Venlo. Dankzij de goede cursusfaciliteiten zijn we nu ook in staat om onze relaties in de regio Venlo te voorzien van diverse praktische cursussen op het gebied van SIMATIC S7, STEP7 V5.5 en TIA Portal V12. Nieuwe cursussen TIA Portal V12 In de afgelopen periode is een aantal nieuwe cursussen ontwikkeld voor het nieuwe Siemens software platform TIA Portal V12: TIA Portal SIMATIC S7 Storingzoeken Deze cursus is ontwikkeld voor medewerkers met basiskennis van TIA Portal die storingen in en rond SIMATIC S7 PLC s gaan oplossen en met het Siemens softwareplatform TIA Portal gaan werken. Bijvoorbeeld programmeurs, installateurs en service- en onderhoudsmedewerkers of andere PLC-gebruikers. Update from WinCC SCADA V7 to TIA Portal WinCC Bestemd voor ervaren WinCC Scada V7 gebruikers die met TIA Portal WinCC SCADA V12 gaan werken. Bijvoorbeeld ontwerpers, programmeurs en inbedrijfstellers. TIA Portal WinCC Professional Bestemd voor medewerkers die met TIA Portal WinCC SCADA Professional V12 gaan werken. Bijvoorbeeld ontwerpers, programmeurs en inbedrijfstellers. ATEX en IECEx: Explosieveiligheid in praktijk In samenwerking met MTL Instruments organiseert itsme Industrial Automation op 25 en 26 september weer een 2-daagse ATEX training over explosieveiligheid in de praktijk. De cursus is hoofdzakelijk voor systeemontwerpers en projectleiders die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen en specificeren van explosieveilige instrumentatie, alsmede voor technici die betrokken zijn bij explosieveilige technieken. De cursus vindt plaats bij ES Elektro vestiging Wateringen. Voor inhoudelijke cursusinformatie, cursusdata en inschrijven verwijzen wij u naar onze website 020

Nieuw: controllers van Syel Europe

Nieuw: controllers van Syel Europe INDUSTRIËLE ELEKTRONICA Nieuw: controllers van Syel Europe De compacte controller die intelligent én voordelig is. voor seriebouw en klantspecifieke toepassingen voor complexe berekeningen én eenvoudige

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy Casenso Optimaliseer Uw Bedrijf Casenso Consultancy Internet : E-mail : office@casenso.nl Telefoon : +31 (0)24 322 0872 : Engels of Nederlands Consultancy Alle organisaties (bedrijven, non-profit, overheid)

Nadere informatie

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN.

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. SPORT FRYSLÂN Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. INHOUDSOPGAVE EEN AGILE PROJECTAANPAK 3 INLEIDING 3 4 EEN

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules Kracht door samenwerking VDL Industrial Modules IN DE HIGH-TECH WERELD WAARIN U EN WIJ OPEREREN, DRAAIT ALLES OM EFFICIENCY: STREVEN NAAR REDUCTIE VAN KOSTEN EN UITBESTEDING VAN NIET KERNCOMPETENTIES.

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

itsme Making You Succeed

itsme Making You Succeed Welkom bij! (spreek uit: it s me) staat voor Industrial Technology and Supply for Mechanical and Electrical. is de familienaam van een internationale bedrijvengroep die innovatieve techniek en distributie

Nadere informatie

"Wij zijn creatieve denkers met kennis van industriële automatisering" JB Systems Westlandseweg 190 3131 HX Vlaardingen Postbus 108 3130 AC Vlaardingen T +31 10 460 80 60 F +31 10 460 80 00 info@jbsystems.nl

Nadere informatie

Lean Management. HvA Alumni 20 november 2008

Lean Management. HvA Alumni 20 november 2008 Lean Management HvA Alumni 20 november 2008 Excellence: Practical Guidance Martin van Zanten: Manager Operations - Werkzaam bij Valspar: Producent van autoreparatielakken Rogier de Kreek: Manager Production

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Procesoptimalisatie Procesoptimalisatie: Onderscheiden van concurrenten: Zodra u te maken heeft met toenemende concurrentie, is het belangrijk dat u zich kunt onderscheiden. Dit doet u onder meer door

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Nieuwe SIMATIC HMI Panels

Nieuwe SIMATIC HMI Panels SIMATIC HMI Panels Nieuwe SIMATIC HMI Panels Eenvoudige migratie siemens.nl/hmi SIMATIC HMI Basic Panels - voor eenvoudige applicaties De SIMATIC HMI Basic Panels bieden een voordelige oplossing voor de

Nadere informatie

Het toepassen van LEAN op het laboratorium. Hoe doe je dat?

Het toepassen van LEAN op het laboratorium. Hoe doe je dat? Het toepassen van LEAN op het laboratorium. Hoe doe je dat? Michiel de Ruiter De wereld verandert 1 Crisis?%Welke%crisis?% Toepassen van Lean 2 WAT is LEAN Lean is een andere wijze van denken. Lean bestaat

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

Procestool; sleutel tot succes?

Procestool; sleutel tot succes? Procestool; sleutel tot succes? Gerard Hebenaar Gerard Hebenaar Adviesgilde 1 Even voorstellen.. Gerard Hebenaar Bedrijfskunde Adviesvaardigheden 15 jaar ervaring in de consultancy Verkoop en advies van

Nadere informatie

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007 ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken 7 juni 2007 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA KCLA: Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit MKB Gericht op productiebedrijven in

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Wereldwijde veranderingen vereisen nieuwe manieren van denken en doen op het gebied van wereldwijde megatrends Demografische veranderingen Globale

Nadere informatie

Innovaties door nieuwe ontwikkelingen

Innovaties door nieuwe ontwikkelingen IO Link dag - 2 juni 2015 IO-Link Festo: Benno Brinkers & Jeroen Mars Mogelijkheden van IO- Link Type producten Communicatie & installatie Integratie van signalen Machineveiligheid Demo Wie is Festo? Opgericht

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement

Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Richard van Hoorn & Alex Kunst Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Richard van Hoorn &

Nadere informatie

Samenbouwnunits van Fischer- Dat is een slimme keuze!

Samenbouwnunits van Fischer- Dat is een slimme keuze! Samenbouwnunits van Fischer- Dat is een slimme keuze! Met Fischer realiseert u in 3 eenvoudige stappen complete, gebruiksklare koelsystemen voor uw klanten. Succes, door een warme samenwerking binnen de

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

Kast- en paneeloplossingen

Kast- en paneeloplossingen Technische expertise en betrouwbaarheid Klanten vragen steeds vaker om kortere levertijden In de huidige wereld is het essentieel dat eindgebruikers zo snel mogelijk rendement behalen op hun investering.

Nadere informatie

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork lanceerde in 2014 een online leerportal voor zijn medewerkers. Sindsdien kunnen medewerkers zelfstandig opleidingen zoeken en boeken binnen het aanbod

Nadere informatie

5S: gestructureerde methode om werkplekken te organiseren en standaardiseren

5S: gestructureerde methode om werkplekken te organiseren en standaardiseren Lean voor FM Inhoud Inleiding Wat kan Lean voor de facilitaire branche betekenen? De bodem onder Lean Vijf Lean principes 5S: gestructureerde methode om werkplekken te organiseren en standaardiseren Zeven

Nadere informatie

EEN NIEUW TIJDPERK IN HET BEHEER VAN RUIMTES EN WERKPLEKKEN. Building intelligence

EEN NIEUW TIJDPERK IN HET BEHEER VAN RUIMTES EN WERKPLEKKEN. Building intelligence EEN NIEUW TIJDPERK IN HET BEHEER VAN RUIMTES EN WERKPLEKKEN Building intelligence ROOM MANAGEMENT HAALT MAXIMAAL RENDEMENT UIT ALLE RUIMTES BrightBooking Room Management is een online platform, waarmee

Nadere informatie

Leren van je top-performers

Leren van je top-performers Leren van je top-performers Met het optimaliseren van processen in het contactcenter is veel winst te halen. Een valkuil is te grote stappen te willen nemen. En kijk naar je top-performers. Wat doen zij

Nadere informatie

WEINIG SYSTEM PLUS. Alles uit de WEINIG hand: Van tekening tot profielfabricage

WEINIG SYSTEM PLUS. Alles uit de WEINIG hand: Van tekening tot profielfabricage WEINIG SYSTEM PLUS Alles uit de WEINIG hand: Van tekening tot profielfabricage 1 Alles uit de WEINIG hand: Het totaalsysteem voor profielfabricage WEINIG is de leidende technologie-aanbieder voor de massiefhout

Nadere informatie

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs DE MMO De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams zorgadviseurs pak nieuwe kaart Is dit wenselijk? ACTIVITEIT Is dit wenselijk? pak nieuwe kaart onnodige handeling z.o.z. CONTINU

Nadere informatie

Alle cursusinformatie kunt u online vinden op: http://www.itsme.eu/opleidingen/opleidingsschema

Alle cursusinformatie kunt u online vinden op: http://www.itsme.eu/opleidingen/opleidingsschema Inhoud van dit Training News: 1. Cursus Beckhoff PLC en TwinCAT; 2. Nieuwe cursussen TIA Portal V12 en S7 1200/1500: a. Storingzoeken; b. Update van WinCC Scada naar TIA Portal WinCC Professional; c. TIA

Nadere informatie

PRODUCTIEF. direct vanaf de start met gecertificeerde apparaatgegevens

PRODUCTIEF. direct vanaf de start met gecertificeerde apparaatgegevens in engineering PRODUCTIEF direct vanaf de start met gecertificeerde apparaatgegevens Naadloze engineering dat is high-end software PLUS de juiste apparaatgegevens. Gegevens 1:1 in het ontwerp overnemen

Nadere informatie

Ook elektrotechnisch alles goed geregeld

Ook elektrotechnisch alles goed geregeld Ook elektrotechnisch alles goed geregeld Snel en flexibel anticiperen Elektrotechniek staat aan de basis van efficiënt werkende installaties en systemen. De elektrotechnische installatie is het kloppend

Nadere informatie

Roland Geurts Directeur

Roland Geurts Directeur Roland Geurts Directeur Onze opdrachtgevers zijn specialisten op hun eigen vakgebied en vragen om een leverancier die met hun meedenkt en de vaktaal spreekt. Zij zijn regelmatig blij verrast met de oplossingen

Nadere informatie

Innovatie voor systeemintegratie

Innovatie voor systeemintegratie Innovatie voor systeemintegratie PERFORMANCE MADE SMARTER PR-backplane Een gebruiksvriendelijke en betrouwbare montageoplossing tussen het DCS/PLC/SIS-systeem en isolatoren/i.s. interfaces TEMPERATUUR

Nadere informatie

Lean Labs. Benjamin Kemper (b.p.h.kemper@uva.nl) Six Sigma, Lean, en innovatie. Consultant en trainer IBIS UvA

Lean Labs. Benjamin Kemper (b.p.h.kemper@uva.nl) Six Sigma, Lean, en innovatie. Consultant en trainer IBIS UvA Lean Labs Six Sigma, Lean, en innovatie Benjamin Kemper (b.p.h.kemper@uva.nl) Consultant en trainer IBIS UvA Onderzoeker Kwantitatieve Economie Universiteit van Amsterdam Instituut voor Bedrijfs- en Industriële

Nadere informatie

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET [Bold 24pt] Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen 1 2015 EXACT - EXACT

Nadere informatie

5S: de vijf stappen nader uitgelegd

5S: de vijf stappen nader uitgelegd 1. Stap 1 van 5S: de eerste stap: Selecteren Met geringe inspanning een aanzienlijke besparing De kracht van eenvoud wordt in bedrijven onderschat, je kunt je er twee zaken bij voorstellen: de vereenvoudiging

Nadere informatie

Lean Innovation Network

Lean Innovation Network Lean Innovation Network Lean Transformation en de kracht van het stil staan bij VMI - group te Epe - 17 juni 2014 De langzame maar consistente schildpad veroorzaakt minder verspilling en meer waarde, dan

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud.

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Met z n allen naar de cloud? 3. Voordelen van een hybride cloud 4. In de praktijk: Template voor moderne manier van werken

Nadere informatie

GEKKO WORKS & WILMINK POEDERCOATING B.V. Over het informatiseren van een vooruitstrevend productiebedrijf

GEKKO WORKS & WILMINK POEDERCOATING B.V. Over het informatiseren van een vooruitstrevend productiebedrijf GEKKO WORKS & WILMINK POEDERCOATING B.V. Over het informatiseren van een vooruitstrevend productiebedrijf INTRODUCTIE Bas Kierkels en Dirk Wilmink Elke project is bijzonder maar de implementatie van Gekko

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

Brochure AMF Portable

Brochure AMF Portable Brochure maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein starten en al naargelang uw wensen of de groei van uw bedrijf kan de software

Nadere informatie

De kracht van samenspel

De kracht van samenspel De kracht van samenspel Er zijn ambities in het spel U wilt zeker zijn van de continuïteit en beschikbaarheid van techniek. U wilt een prettige, veilige werkomgeving in een nieuw kantoorpand. U wilt uw

Nadere informatie

Lean Workshop 16 juni 2015

Lean Workshop 16 juni 2015 Lean Workshop 16 juni 2015 Wat is Lean? 2 De klant staat centraal Samen doelen bereiken en doorbraken realiseren Operationele Stabiliteit Kwaliteit Doorlooptijd Kosten per item Altijd op tijd De gevraagde

Nadere informatie

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Methode en web-based software voor proces en resultaatverbetering Comm ant & Bouw Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Frans Münninghoff Sandra Steijvers Heijmans gebruikt

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Productie BTL Plastics. SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket

SAP Customer Success Story Productie BTL Plastics. SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket Bedrijf BTL Plastics Sector Productie Producten en diensten Kunststofonderdelen voor industriële voertuigen en machines Website www.btlplastics.com

Nadere informatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie BUSINESS CASE Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie Veenman, leverancier van afdrukapparatuur en document management oplossingen, heeft in 2012 succesvol het nieuwe ERP-systeem

Nadere informatie

Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken?

Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken? you make it work Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken? ERIKS levert werktuigbouwkundige componenten in alle industriële sectoren. Maar we gaan verder dan dat. Als specialist

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

Rotating equipment Drives Field services

Rotating equipment Drives Field services Tijdens een preventieve inspectie, werd in één van de vier compressoren een foutmelding vastgesteld op de ABB ACS800-4 regelaar. De service engineer van het compressorbedrijf maakte melding van deze calamiteit

Nadere informatie

Totally Integrated Automation. Realizing visions every day in every industry

Totally Integrated Automation. Realizing visions every day in every industry Totally Integrated Automation Realizing visions every day in every industry Industriële trends Hardware complexer en krachtiger Kortere innovatiecycli en snellere modelwijzigingen om in te spelen op veeleisende

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

Omdat er schakelkasten zijn waar absoluut niks mis mee mag gaan.

Omdat er schakelkasten zijn waar absoluut niks mis mee mag gaan. Omdat er schakelkasten zijn waar absoluut niks mis mee mag gaan. NOFIQ heeft een uniek en innovatief concept om branden in schakelkasten te voorkomen en hiermee de continuïteit van kritisch-efficiënte

Nadere informatie

Siemens Training. Opleidingen voor de industrie. siemens.nl/training

Siemens Training. Opleidingen voor de industrie. siemens.nl/training Siemens Training Opleidingen voor de industrie siemens.nl/training Kwalitatieve, flexibele en servicegerichte trainingen Siemens Training biedt State of the art Over Siemens Training Het verschil tussen

Nadere informatie

Als bedrijf streven we naar een veilige werkomgeving. Om dit te verwezenlijken zijn we VCA gecertificeerd.

Als bedrijf streven we naar een veilige werkomgeving. Om dit te verwezenlijken zijn we VCA gecertificeerd. Een betrouwbare partner voor een kwalitatieve service Technovia combineert de persoonlijke toewijding en betrokkenheid van een klein bedrijf met de vakkennis en totaalservice van de grotere spelers. Wij

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

Process Solutions Process Installations. The smart way forward in food and beverage. Find your optimum

Process Solutions Process Installations. The smart way forward in food and beverage. Find your optimum Process Solutions Process Installations The smart way forward in food and beverage Find your optimum Find your optimum The smart way forward in food and beverage. In de food & beverage-industrie bent u

Nadere informatie

Customer Case Triferto

Customer Case Triferto Feiten in het kort: Activiteiten: is groothandelaar en producent van meststoffen in West-Europa. In Nederland kent het bedrijf een marktaandeel van 40%. Branche: Logistiek, Groothandel, Producent Oplossing:

Nadere informatie

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit VRAAG: Hoe implementeer je betaalbare en uitvoerbare Real-time-business-optimized-flexibility in uw productiebedrijf?

Nadere informatie

Een nieuw tijdperk in het beheer van ruimtes. Building Intelligence

Een nieuw tijdperk in het beheer van ruimtes. Building Intelligence Een nieuw tijdperk in het beheer van ruimtes Building Intelligence Wat is BrightBooking? BrightBooking is een online platform, waarmee u zeer eenvoudig een beschikbare en passende ruimte zoekt en reserveert.

Nadere informatie

Produceren met een filosofie! Verkorten en beheersen van doorlooptijden middels QRM en Polca

Produceren met een filosofie! Verkorten en beheersen van doorlooptijden middels QRM en Polca Produceren met een filosofie! Verkorten en beheersen van doorlooptijden middels QRM en Polca BOSCH Scharnieren in het kort Producent van klantspecifieke scharnieroplossingen (maatwerk) voor industriële

Nadere informatie

Gefascineerd door elektronica, gedreven door uw uitdaging

Gefascineerd door elektronica, gedreven door uw uitdaging Gefascineerd door elektronica, gedreven door uw uitdaging Altijd de goede verbinding! Kwaliteit, snelheid en flexibiliteit: uw wensen zijn ons uitgangspunt EPR Technopower is gespecialiseerd in de Engineering,

Nadere informatie

EasyHandling Meer dan een bouwpakket. Gemakkelijker. Sneller. Efficiënter.

EasyHandling Meer dan een bouwpakket. Gemakkelijker. Sneller. Efficiënter. EasyHandling Meer dan een bouwpakket Gemakkelijker. Sneller. Efficiënter. 2 EasyHandling De perfecte applicatie binnen handbereik Met Rexroth s EasyHandling wordt het automatiseren van systemen voor producthandling

Nadere informatie

30% is de gemiddelde potentie aan energiebesparing bij het optimaliseren van technische gebouwsystemen

30% is de gemiddelde potentie aan energiebesparing bij het optimaliseren van technische gebouwsystemen NovoCon IoT servomotor voor HVAC Maak uw gebouw slimmer, efficiënter en waardevoller en verminder daarbij uw investering en jaarlijkse kosten Maak kennis met NovoCon, de innovatieve, digitale servomotor

Nadere informatie

24/7. VLT Drives Service Meer dan verwacht. DrivePro. www.danfoss.be/drives/nl. Stand-by u MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

24/7. VLT Drives Service Meer dan verwacht. DrivePro. www.danfoss.be/drives/nl. Stand-by u MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT Drives Service Meer dan verwacht 24/7 Stand-by u Buiten de kantooruren, 24u per dag, 7 dagen per week, staan wij telefonisch ter beschikking om op uw vragen te antwoorden

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Onderhoud kan productieprocessen LEAN-er maken. LEAN en onderhoud in de voedingsmiddelen industrie 16 september 2011. Inhoud

Onderhoud kan productieprocessen LEAN-er maken. LEAN en onderhoud in de voedingsmiddelen industrie 16 september 2011. Inhoud Onderhoud kan productieprocessen LEAN-er maken LEAN en onderhoud in de voedingsmiddelen industrie 16 september 2011 Rob Brager 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Waarom productieprocessen? 3. Traditioneel productieproces

Nadere informatie

Inhoud. Worldwide leading experts in pneumatics

Inhoud. Worldwide leading experts in pneumatics Inhoud 2 Kennismaken met pneumatiek...4 Inleiding in pneumatiek...5 Elektro-pneumatiek...6 Storingzoeken in geautomatiseerde pneumatische installaties...7 Energy Saving in pneumatische installaties...9

Nadere informatie

appar ate n e n producti e

appar ate n e n producti e S n ij d e r s b r e n gt b ewe g i n g i n m ac h i n e s, appar ate n e n producti e e t i s e r e n v e r pa k k e n m e n g e n p o m p e n a a n d r i j v e n b e s t u r e n l a d e n l o s s e n

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

Invend bespaart klanten geld

Invend bespaart klanten geld Invend bespaart klanten geld Het verminderen van verbruik zonder afbreuk van beschikbaarheid Invend maakt een beter beheer van industriële verbruiksartikelen met een hoge omloopsnelheid mogelijk, wat een

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend.

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva blue id & Top control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva Blue ID & Top Control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Nooit eerder waren gebruiksgemak, snelheid en betrouwbaarheid

Nadere informatie

De 17 principes van lean working

De 17 principes van lean working De 17 principes van lean working Lean working kan samengevat worden in 17 basis principes. De totale aanpak is hieruit opgebouwd. Het kennen en beheersen van de principes is belangrijk voor de continu

Nadere informatie

Koning & Hartman maakt het verschil

Koning & Hartman maakt het verschil Koning & Hartman maakt het verschil KH Smart Manufacturing KH Smart Manufacturing Smart Made Simple Smart Made Simple Nieuwe technologieën volgen elkaar steeds sneller op en leiden tot nieuwe concepten,

Nadere informatie

Optimalisatie door integratie

Optimalisatie door integratie Optimalisatie door integratie industriële en utilitaire dienstverlening op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouw, instrumentatie, automatisering, HVAC en service & onderhoud Dassen Group is opgericht

Nadere informatie

Voor de ervaren WinCC SCADA V7 gebruikers die met TIA Portal WinCC SCADA gaan werken, hebben we een

Voor de ervaren WinCC SCADA V7 gebruikers die met TIA Portal WinCC SCADA gaan werken, hebben we een Inhoud van dit Training News: 1. Cursus Update WinCC SCADA V7 naar TIA Portal WinCC ; 2. Vernieuwde cursus S7 SAFETY; 3. Praktijk of opfriscursus S7 300/400; 4. Festo Xperience; 5. 1 daagse training ;

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Generating Powerful Solutions Pon Power CUSTOMER SERVICE

Generating Powerful Solutions Pon Power CUSTOMER SERVICE G e n e r a t i n g P o w e r f u l S o l u t i o n s CUSTOMER SERVICE PAGINA 2 CUSTOMER SERVICE Een Caterpillar is een hoogwaardige, betrouwbare krachtbron die is ontworpen om te presteren en vooral om

Nadere informatie

Welkom bij: Lean in de zorg Lean in de zorg is geen vraag, maar een uitgangspunt: het staat voor continu alles wat je doet verbeteren

Welkom bij: Lean in de zorg Lean in de zorg is geen vraag, maar een uitgangspunt: het staat voor continu alles wat je doet verbeteren Welkom bij: Lean in de zorg Lean in de zorg is geen vraag, maar een uitgangspunt: het staat voor continu alles wat je doet verbeteren 7 november 2013 voor innovatie in bedrijfsvoering Over Gjald Gjald

Nadere informatie

100 redenen, 1 oplossing. urenregistratie 101 eenvoudige software voor de bouw. Eenvoudig Webbased Kostenbesparend Te koppelen

100 redenen, 1 oplossing. urenregistratie 101 eenvoudige software voor de bouw. Eenvoudig Webbased Kostenbesparend Te koppelen 100 redenen, 1 oplossing Eenvoudig Webbased Kostenbesparend Te koppelen Planning en projecten Personeel & materieel op locatie Veel personeel van bouwbedrijven verschijnt niet elke dag op kantoor, maar

Nadere informatie

VERWATER INDUSTRIAL SERVICES

VERWATER INDUSTRIAL SERVICES INDUSTRIAL SERVICES Verwater Industrial Services biedt een totaalpakket aan diensten, waaronder E&I, engineering, industriële automatisering (PLC/SCADA), mechanisch onderhoud (Static & Rotating), panelenbouw,

Nadere informatie

Connecting solutions. Wij geloven in Connecting solutions. Ons hoofdkantoor in Nederland

Connecting solutions. Wij geloven in Connecting solutions. Ons hoofdkantoor in Nederland Connecting solutions Wij geloven in Connecting solutions 2E Interconnection ontwikkelt, produceert en levert alle soorten en maten kabels: zowel standaard kabels als speciaalkabels, van prototypen tot

Nadere informatie

Voorwoord. Kevin de Ram Smart Systems 1

Voorwoord. Kevin de Ram Smart Systems 1 Kevin de Ram Culemborg Unica Installatietechniek B.V. Maart 2017 Voorwoord Voor de lessen smart systems is mij gevraagd een document op te zetten met mijn visie op smart systems. Hierbij heb ik gekeken

Nadere informatie

Interim Management. Executive Search. Nationaal en Internationaal

Interim Management. Executive Search. Nationaal en Internationaal Interim Management 2 Jaarverslag 2015 Van de Groep & Olsthoorn 3 Interim Management Bij veel van onze opdrachtgevers in de techniek & industrie staan veranderingen op het programma: een efficiëntere bedrijfsvoering,

Nadere informatie

WAGO-TRAININGS PROGRAMMA

WAGO-TRAININGS PROGRAMMA WAGO-TRAININGS PROGRAMMA 2015 1 WAGO-TRAININGEN Uw doel is onze maatstaf Productgerelateerde en klant-specifieke trainingen Kleine Groepen Teamwork Praktijkgericht Door de kleine groepen bij de WAGO trainingen

Nadere informatie

Ontzorgen Met alle denkbare diensten

Ontzorgen Met alle denkbare diensten In 1993 zijn Frank Scholten en Dion Awater een bedrijf gestart, omdat zij een duidelijke visie hadden op de IT-wereld: IT moet eenvoudiger! Samen met een aantal gedreven vakmensen begonnen zij aan hun

Nadere informatie

Installateur. Win tijd met Draka. samen meters maken. www.wintijdmetdraka.nl

Installateur. Win tijd met Draka. samen meters maken. www.wintijdmetdraka.nl Installateur Win tijd met Draka www.wintijdmetdraka.nl samen meters maken Win tijd met Draka Producten en diensten die direct het resultaat van uw project verbeteren In projecten is de druk om te presteren

Nadere informatie

De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen

De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen Rotterdam, 13 april 2017 Carlo Zwinkels Van decentraal naar centraal Van fysiek naar digitaal Van handmatig

Nadere informatie