Lean en Agile in zorgcentra

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lean en Agile in zorgcentra"

Transcriptie

1 Lean en Agile in zorgcentra Tijd voor Zorg? Zorg voor tijd! Performantie in zorgondersteunende diensten Edegem, 25 maart 2011 Prof. dr. ir. Luc CHALMET Cimes g.c.v. Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen

2 Lean s Three Steps to Heaven 1. Verspilling zichtbaar maken, altijd en overal 2. Verspilling voortdurend wegwerken, en op die manier de doorstroming van de cliënt (patiënt) voortdurend verbeteren 3. Nooit aflaten 25 maart 2011 Zorgondersteuning 2

3 Verspilling zichtbaar maken 25 maart 2011 Zorgondersteuning 3

4 Enkele voorbeelden 1. Goto Gemba 2. 5S 3. Five-Why 25 maart 2011 Zorgondersteuning 4

5 Point-Flow-Blitz Kaizen innovation Continuous improvement Continuous improvement Source : Valéo Continuous improvement + Innovation = Optimal return from improvement actions 25 maart 2011 Zorgondersteuning 5

6 Perfection: The Deming Cycle Plan ( what to do; problem solving for improvement) (implement more widely) standardize Act Hold the gains Check Do (Do it, on a trial basis; experiment) ( check if it works; the risks; the variation, LEARN!) 25 maart 2011 Zorgondersteuning 6

7 Lean Thinking de 5 Principes 1. Value 2. Value Stream 3. Flow 4. Pull 5. Perfection 25 maart 2011 Zorgondersteuning 7

8 Iedereen op weg naar een ongeziene dynamiek 100 % hectic and dynamic market Automotive? new paradigm Telecommunications and Information industry Consumer Goods Chemical Pharmaceutical old paradigm Energy and Utilities Government static market maart 2011 Zorgondersteuning 8

9 Wendbaarheid is absoluut noodzakelijk 1. Obsessie voor waardecreatie voor de klant 2. Kennisgedreven 3. Kunnen samenwerken 4. Adaptieve Processen, Systemen, Structuren, Mensen 5. Inspirerend leiderschap 25 maart 2011 Zorgondersteuning 9

10 Agility = Winning in the Dynamic Market Obsession for Added Value to the Client Knowledge drives the Business innovative management of change Collaborative Organizations Continuously Adaptive in: people organization processes systems behaviors and competencies Motivating Leadership 25 maart 2011 Zorgondersteuning 10

11 Lean Agility is het beste van twee werelden voor ELKE organisatie 25 maart 2011 Zorgondersteuning 11

12 Meting van Lean Agility met het CMI Lean Agility assessment 25 maart 2011 Zorgondersteuning 12

13 Om gezond te blijven moet je de CMI(Company Mass Index) in de gaten houden BMI = (weight in kg) / (length in m)2 25 maart 2011 Zorgondersteuning

14 CMI Lean Agility WebService Scoring via een 5-punt Likert schaal dmv CMI Lean Agility stellingen die de ideale lean / agility toepassing omschrijven 25 maart 2011 Zorgondersteuning 14

15 Batterij met CMI Stellingen 1. Hierarchisch 2. Ideale praktijk via stellingen 3. Likert scoringsmechanisme ( helemaal akkoord, akkoord, neutraal, niet akkoord and totaal niet akkoord ) 25 maart 2011 Zorgondersteuning 15

16 De CMI assessment Sessie Groep scoort heterogeen, dekt de scope en zijn grenzen, geen hierarchische relaties Uitleg: Elke stelling wordt eerst uitgelegd voor eenvormigheid van begrip Faciliteren van discussie Halve Dag: stellingen CMI WebService url scoring systeem 25 maart 2011 Zorgondersteuning 16

17 CMI Lean Agility scoring geeft een focus voor verbetering 25 maart 2011 Zorgondersteuning 17

18 Interpretation of CMI scores EXCELLENT O - 25 IMPROVEMENTS NEEDED SUBSTANTIAL EFFORT TO IMPROVE IS NEEDED START IMPROVING WITH GREAT URGENCY maart 2011 Zorgondersteuning 18

19 Interpretation of CMI scores Bottom Up Approach Waste 12 Continuous Improvement Visualisation Customer Obsession 7 Feedback TPM 2 Flow Standaardisation -3 Lean Finance Renson: 39,5 Collaborating Focus Klantwaarde: 34,4 Stroom + Relaties en samenwerking: 46,5 Cultuur en structuur: 38,1 Pull Informed 60 PDCA Internal Customer Modularity Zoveel mogelijk doen wat van waarde is voor de klant Verkoop oplossingen Verspillingen vermijden Lay- out Stroom Vraag van klant zet keten in gang Just- in- Time Planning Relaties Samenwerking Lange termijn filosofie Cultuur die streeft naar perfectie Ondersteuning van werknemers door management Reactiesnelheid op onverwachte omstandigheden Ondersteunende functies CMI 25 maart 2011 Zorgondersteuning 19

20 Uitgebreide ervaring met CMI Chemical, pharmaceutical, process industries Manufacturing: Machines, consumer goods, food & beverage, suppliers to automotive, textile, construction Retail Services: ICT service providers, consultants, financial, logistics service providers, harbour logistics, law & accountancy firms, Health care (hospitals surgery rooms, elderly care centers) Education (University departments) Entertainment (music) Social economy ( kringloopcentra & beschutte werkplaatsen ) 25 maart 2011 Zorgondersteuning 20

21 Combining Lean and Agility as every organization needs both! 25 maart 2011 Zorgondersteuning 21

22 CMI Lean Agility onderzoek in zorgcentra met medewerking van Lien Van Steenberge 25 maart 2011 Zorgondersteuning 22

23 VERGRIJZING (aandeel 65+) % ouderen (65+) 20 Vlaanderen Wallonië Brussel projectiehorizon (op 31 dec) 25 maart 2011 Zorgondersteuning 23

24 # inwoners jaar 70-79jaar 80-89jaar 90-99jaar tijd 25 maart 2011 Zorgondersteuning 24

25 25 maart 2011 Zorgondersteuning 25

26 Bestaande woongelegenheden in woonzorgcentra situatie 01/10/2010 commer- cieel 12% openbaar 37% privaat non- profit 51% 25 maart 2011 Zorgondersteuning 26

27 ! 25 maart 2011 Zorgondersteuning 27

28 25 maart 2011 Zorgondersteuning 28!

29 CULTUUR MENSEN MANAGE- MNT BEVOOR- RADING INFRA- STRUCTUUR ZORG PROCESSEN ZORG ONTWIK- KELING LERENDE ORGANISATIE PERSONEELS ONTWIKKE- LING STRATEGIE VISIE BESTELLING LEVERING BESCHIK- BAAR VERSPILLING ZICHTBAAR KWALITEIT ZORG PROBLEMEN OPLOSSEN ZELF STURING LEIDER- SCHAP RELATIES LEVERAN- CIERS BEHAAGLIJK COMFORT VERSPILLING ELIMINEREN MARKT SEGMENTEN COLLABORAT IE CONTINUE VERBETERING RELATIES MET BEWONERS PRESTATIE METINGEN VOORRAAD MILIEU ENERGIE STANDAARDI SATIE FLEXIBILITEIT ONDER- HOUD HERSTELLEN INNOVATIE ICT 25 maart 2011 Zorgondersteuning 29

30 Deelnemende centra VZW Zonnehove, Sint-Denijs Westrem VZW Kanunnik Triest, Melle VZW Sint-Jozef, Gent OCMW De Vijvers, Ledeberg OCMW Schelderust, Wetteren Privé Home t Neerhof, Elst 25 maart 2011 Zorgondersteuning 30

31 25 maart 2011 Zorgondersteuning 31

32 Kritisch, vanuit het standpunt van de oudere, elk proces in kaart brengen en verspillingen identificeren en zichtbaar maken (VSM) Verspillingen wegwerken om meer continue doorstroom van de processen te bekomen (5Why, PDCA verbetercyclus en standaarden) 5S Processen 25 maart 2011 Zorgondersteuning 32

33 Mensen Wijzigende omstandigheden vereisten meer multi-functionaliteit en meer samenwerken in zelfsturende teams (in plaats van specialisatie) - Motivatieversterkend - Cross-trainingsprogramma s - Evolutie naar lerende organisatie - Bottom-up verbeteringen 25 maart 2011 Zorgondersteuning 33

34 Verbeteren Poka-joke als verbeterproces: zorgen dat het maken van fouten geen kans krijgt Meten in functie van de ouderen Gebruik maken van beschikbare ICT mogelijkheden voor bevoorrading go to gemba dagelijks luisteren naar personeel en bewoners en de coach rol invullen 25 maart 2011 Zorgondersteuning 34

35 CMI onderzoek in hospitalen met medewerking van Charlotte Van Parys Lean thinking is a way of streamlining the patient journey and making it safe, by helping staff to eliminate all kinds of waste and to treat more patients with existing resources D. Jones 25 maart 2011 Zorgondersteuning 35

36 25 maart 2011 Zorgondersteuning 36

37 !"#$#%&'"() *+,-).,%+,/)0#--#%) *"%+12"%3#%+"'()!"#$%"& '()& *"%+1.'4'(+"%'() *"+,$"& -))& *"%+1.%-5"#().#"/0& -11& 6,%)78#59,%) 2"3",& 45'& *"%+1:/,("'()!"$6",78$6"9:"/"& ;))& ;,5",);"--#/,5#() <"$0& ;;4& <!.)) =$0>",3"$& ;(?& 5--&?#"/"41?,5+) G8"E"/D,"9H"$"$& 5??& 6#((,) FDEE"/0& '))?& & 25 maart 2011 Zorgondersteuning 37

38 25 maart 2011 Zorgondersteuning 38

39 25 maart 2011 Zorgondersteuning 39

40 25 maart 2011 Zorgondersteuning 40

41 25 maart 2011 Zorgondersteuning 41

42 25 maart 2011 Zorgondersteuning 42

43 70 Belanghebbenden CMI Virga Jesse UZA Heilig-Hart Sint-Vincentius Sint-Blasius Maria Middelares Jan Yperman Sint-Augustinus Sint-Andries 0 25 maart 2011 Zorgondersteuning 43

44 Conclusies Recente gedwongen samenwerking tussen ziekenhuizen heeft geleid tot meer aandacht voor alle belanghebbenden en transmurale zorg Management moet meer naar de werkvloer 25 maart 2011 Zorgondersteuning 44

45 80 Processen 70 Virga Jesse 60 Sint-Vincentius CMI Maria Middelares Sint-Augustinus UZA Sint-Blasius Heilig-Hart Jan Yperman Sint-Andries 20 PROCESSEN Planning & Uitvoering Processen Procesbeoordeling 25 maart 2011 Zorgondersteuning 45

46 Dringend E2E processen in kaart brengen en meetcultuur t.a.v. totale proces invoeren Standardisatie is hoognodig (balans tussen chaos en perfecte conformiteit) Betere procesflow realiseren (wachttijden, synchronisaties, verspillingen) 25 maart 2011 Zorgondersteuning 46

47 Redundantie en duplicatie van gegevens en documenten papierbalast, zoeken naar documenten veroorzaken veel verspilling Beter capaciteit afstemmen op vraag, zowel op micro (dokterscabinet) als macro (bedbezettingen) niveau inplannen van patiënten 25 maart 2011 Zorgondersteuning 47

48 65 Organisatie & Cultuur 60 CMI Virga Jesse Maria Middelares Sint-Blasius Sint-Augustinus Sint-Vincentius Heilig-Hart UZA Jan Yperman Sint-Andries ORGANISATIE & CULTUUR Organisatie Cultuur 25 maart 2011 Zorgondersteuning 48

49 Gestructureerde aanpak om problemen op te lossen Sceptisch tegenover ideeën die van buiten komen Ownership van medewerkers over continu verbeteren, bv. Via PDCA verbetercyclus Nood aan matrixstructuur Zichtbaarheid van dagelijkse doelstellingen en realisaties 25 maart 2011 Zorgondersteuning 49

50 Running even the most complicated corporation must sometimes seem like child s play compared to trying to manage almost any hospital H. Mintzberg 25 maart 2011 Zorgondersteuning 50

51 Post Scriptum The Productive Ward programme draws upon principles of lean thinking to help tackle previously neglected everyday issues facing frontline NHS staff. In the case of health care, reducing activities that do not add value could mean releasing more staff time for work that actually meets patient needs. NHS (UK) maart 2011 Zorgondersteuning 51

52 Luc Chalmet Professor at University of Gent and University of Antwerpen Managing Owner of Cimes 20+ years of Consul?ng experience with PA Consul?ng, Arthur D. LiGle, KPMG Consultants and Unisys Consul?ng, and Cimes Recent clients: Atlas Copco, Johnson & Johnson (Janssen Pharmaceu?ca), Philips (Massive), Daikin, Dupont de Nemours, Imperial Tobacco (Rizla), Bekaert, Brady, Etex Group, MicrosoW, Puratos, Siemens, Novar?s, Accenture, United Biscuits, Monsanto (De Ruiter Seeds), Argenta, Tupperware, Unitron, Spraying Systems, Kringwinkel Antwerpen, UCB, Schréder, Crion Industrial experience with Alcatel Bell Telephone CFPIM (Fellow in Produc?on and Inventory Management), CSCP (Supply Chain Professional) cer?fied by APICS; Master Instructor for CPIM, CSCP and TTT (Train- the- Trainer) Doctor in Applied Sciences, Industrial Management 25 maart 2011 Zorgondersteuning

53 Thank You 25 maart 2011 Zorgondersteuning

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING Bedrijvengids Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 Job Fair dinsdag 11 maart 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB

Nadere informatie

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt

Nadere informatie

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT Werken aan world class performance Continu verbeteren: juiste combinatie van leiderschap, competenties, proces en innovatie VOORWOORD Beste Lezer,

Nadere informatie

Vrije Universiteit Brussel - Initiatiefgroep Solvay

Vrije Universiteit Brussel - Initiatiefgroep Solvay Publisher: Dieter Danau Vrije Universiteit Brussel - Initiatiefgroep Solvay Pleinlaan 2-1050 Brussel CAREER GUIDE 2014-2015 INHOUD Inhoud 2 Voorwoord 3 Agenda 5 Wie/Wat is INISOL? 6 Stagebeurs 7 Deelnemende

Nadere informatie

JAARCONGRES VOOR IT & BUSINESS MANAGERS 19 SEPTEMBER 2013

JAARCONGRES VOOR IT & BUSINESS MANAGERS 19 SEPTEMBER 2013 JAARCONGRES VOOR IT & BUSINESS MANAGERS 19 SEPTEMBER 2013 Platinum Partners Accenture is a global management consulting, technology services and outsourcing company, with 257,000 people serving clients

Nadere informatie

A. Waarde ( waste) Een stap heeft toegevoegde als volgende 3 stappen gelijktijdig vervuld zijn.

A. Waarde ( waste) Een stap heeft toegevoegde als volgende 3 stappen gelijktijdig vervuld zijn. Les 1 1.Bespreek de vijf principes van lean denken ( lean thinking ) *Antwoord 1: 5 Principes: A. Waarde B. Waardestroom C. Flow D. Pull E. Perfectie A. Waarde ( waste) Een stap heeft toegevoegde als volgende

Nadere informatie

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Januari 2015 Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Expert sentiment Pharma rides a wave of targeted M&A deals Fierce Pharma, 30 april

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Bijgaand presenteren wij u het booklet Strategic Sourcing Visions 2010, waarin EquaTerra niet alleen nieuwe cijfers over de Europese outsourcing

Bijgaand presenteren wij u het booklet Strategic Sourcing Visions 2010, waarin EquaTerra niet alleen nieuwe cijfers over de Europese outsourcing Bijgaand presenteren wij u het booklet Strategic Sourcing Visions 2010, waarin EquaTerra niet alleen nieuwe cijfers over de Europese outsourcing markt presenteert, maar ook analyses heeft opgenomen over

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

Communicate... One... Any... Number, application, environment. Voice call, chat, web collaboration, Device, location, network. presence, video...

Communicate... One... Any... Number, application, environment. Voice call, chat, web collaboration, Device, location, network. presence, video... Special anniversary edition! Any... Device, location, network One... Number, application, environment Communicate... Voice call, chat, web collaboration, presence, video... Only one application can realize

Nadere informatie

Innovatiemanagement. Samen innoveren: mist Nederland kansen? Emiel Verhoeff Gastheer NEN. 22 september 2014. Partner: Chris Goes Dagvoorzitter

Innovatiemanagement. Samen innoveren: mist Nederland kansen? Emiel Verhoeff Gastheer NEN. 22 september 2014. Partner: Chris Goes Dagvoorzitter Innovatiemanagement Samen innoveren: mist Nederland kansen? Partner: Chris Goes Dagvoorzitter Emiel Verhoeff Gastheer NEN 22 september 2014 1 Welkomstwoord Samen innoveren Piet-Hein Daverveldt Gastheer

Nadere informatie

103 Slimmer werken en nieuwe ideeën? Go LEAN! LEAN als instrument voor verbetering en innovatie

103 Slimmer werken en nieuwe ideeën? Go LEAN! LEAN als instrument voor verbetering en innovatie Praktijkboek_A1.fm Page 1563 Tuesday, December 18, 2012 2:04 PM 103 Slimmer werken en nieuwe ideeën? Go LEAN! LEAN als instrument voor verbetering en innovatie Olof-Jan Smits en Jürgen Tanghe 1 103.1 Inleiding

Nadere informatie

Nationaliteit. Geboortejaar 1965

Nationaliteit. Geboortejaar 1965 CURRICULUM VITAE CHRISTIAN GIJSELS BUSINESS UNIT MANAGER / FUNCTIONAL & BUSINESS ANALYST PERSONALIA Nationaliteit Geslacht Belg Man Geboortejaar 1965 PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN Christian Gijsels is een

Nadere informatie

Trends in Energy: De consument bepaalt...

Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Utrecht, maart 2012 Energy

Nadere informatie

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Logistieke kosten naar beneden brengen Decreasing logistical costs

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

JAARCONGRES VOOR SOURCING EXECUTIVES 18 JUNI 2013

JAARCONGRES VOOR SOURCING EXECUTIVES 18 JUNI 2013 JAARCONGRES VOOR SOURCING EXECUTIVES 18 JUNI 2013 Platinum Partners Accenture is a global management consulting, technology services and outsourcing company, committed to delivering innovation. Through

Nadere informatie

Technology Risk Consulting. IT Risk management in een technologische wereld. Jeroen Devenyn & Olivier Naeyaert

Technology Risk Consulting. IT Risk management in een technologische wereld. Jeroen Devenyn & Olivier Naeyaert r Technology Risk Consulting IT Risk management in een technologische wereld UFSIA Forum Technologie en Management 16 Februari 2001 Jeroen Devenyn & Olivier Naeyaert 1 Structuur & timing van de presentatie

Nadere informatie

en kwaliteitsverbetering

en kwaliteitsverbetering Future Proof Efficiency realiseren van structurele besparingen en kwaliteitsverbetering Your business technologists. Powering progress Introductie De huidige economische ontwikkelingen en de verwachtingen

Nadere informatie

Titel aanpassen>view>footer

Titel aanpassen>view>footer Titel aanpassen>view>footer Pagina 1 Talent Management in Corporates Wat werkt? Sharing experiences, lessons learned and dilemma s. NFMD 15 januari 2013 Renske Paans-Over KPN - Group HR Talent Development

Nadere informatie

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces Ketenintegratie Lean BIM Afstudeerrapport Jan Fokke Post,

Nadere informatie

rijnconsult business review

rijnconsult business review rijnconsult business review Processen: zichtbare en onzichtbare stromen De Blijvende Waarde Van Lean Management. Waarom Structuur En Processen Hand In Hand Gaan Je Moet Behoorlijk Sturen Om Tot Zelfsturing

Nadere informatie

Lean Bouwen. Lean Management Instituut. Copyright 2010 by Lean Management Instituut

Lean Bouwen. Lean Management Instituut. Copyright 2010 by Lean Management Instituut Lean Bouwen René Aernoudts en Tom Assink Lean Management Instituut Waarde Wanneer heeft deze bijeenkomst over Lean Bouwen waardevoor u opgeleverd? Hoe kunnen we dat testen? Lean Global Network Non profit

Nadere informatie

Need to know voor professionals

Need to know voor professionals Need to know voor professionals Fondscatalogus 2011 Studieboek Bestseller Nieuw Up to Date IT-management Enterprise-architectuur Projectmanagement Businessmanagement www.vanharen.net Dit zijn onze belangrijkste

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT Aluchemie MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT 2009 Inhoud Contents ALUCHEMIE Voorwoord / Introduction 3 Productie / Production 4 HSEQ 7 Customer Services 12 Milieu / Environment 14 Afvalmanagement

Nadere informatie

Showguide Insight Technology Show ~ Donderdag 20 maart 2014

Showguide Insight Technology Show ~ Donderdag 20 maart 2014 Showguide Insight Technology Show ~ Donderdag 20 maart 2014 Plattegrond Promenade deck 1 Collaboration, Infra & Security 24 AppSense 2 Storage, Server & Virtualization 25 Barnsten 8 3 Software, Server

Nadere informatie

Intro. Tekst. Fotobijschrift INNOVATIVE IT. De focus ligt op het innoveren mét IT

Intro. Tekst. Fotobijschrift INNOVATIVE IT. De focus ligt op het innoveren mét IT DAG2 Intro Tekst Speciale online editie VNSG Congres VNSG Congres oktober 2015 Congresdag 2 woensdag 14 oktober www.vnsgcongres.nl Fotobijschrift SERVICE & SUPPORT Onderschrift Contracten, supportmodellen,

Nadere informatie

commitment excellence focus on results and performance

commitment excellence focus on results and performance commitment excellence focus on results and performance SAMEN ONTWIKKELEN VAN CARIBISCH NEDERLAND & SURINAME Succesvolle organisaties zijn permanent in ontwikkeling: zij spelen in op de veranderende wereld

Nadere informatie