Informatiebulletin LO-RC Jaargang 2011, Juni

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebulletin LO-RC Jaargang 2011, Juni"

Transcriptie

1 Informatiebulletin LO-RC Jaargang 2011, Juni Ontwikkelingen van het LO-RC 1 Variass voert POLCA in 2 Terugblik Lean Operations Workshop 2 Terugblik Bosch excursie 2 Workshop: handen en voeten geven aan 3 duurzaamheid (29 juni 2011) Driedaagse Lean Operations Workshop (31 4 augustus 2 september 2011) Lean Thermometer 5 Continu verbeteren, workshop en onderzoek 5 Samenvattingen van recent onderzoek 5 In dit nieuwsbulletin zal kort worden terug gekeken op de geslaagde Lean operations workshop en de excursie naar Bosch Scharnieren. Verder zal uw aandacht gevraagd worden voor de volgende workshop, welke eind augustus zal worden verzorgd vanuit het LO-RC. Tot slot kunt u samenvattingen vinden van recent literatuur op het gebied van Lean Operations. Informatie over activiteiten van het LO- RC kan gevonden worden op Indien u deze nieuwsbrief niet standaard per mail ontvangt, maar dit wel wilt, dan kunt u dit doorgeven aan Ontwikkelingen LO-RC Doelstelling van het LO-RC is het uitvoeren van relevant en goed onderzoek op het gebied van lean operations. Steeds meer organisaties zien de waarde van onderzoek voor de ontwikkeling van hun voortbrengings- en besturingsprocessen. Het aantal partners van het LO-RC neemt gestaag toe. Onlangs is het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen partner geworden. De eerste studenten zijn daar begonnen met hun afstudeeropdrachten. Binnen diverse partnerbedrijven zijn onderzoeken en onderzoekjes uitgevoerd op het gebied van Quick Response Manufacturing (QRM). Dit als uitvloeisel van het bezoek van Prof. Rajan Suri aan Groningen, in februari Het LO-RC participeert in een RAAKproject waar mogelijkheden van QRM voor MKB bedrijven worden onderzocht. Een aantal partnerbedrijven doet mee in dit project. Het project zit in de beginfase; belangstellende MKB bedrijven kunnen contact opnemen met Het LO-RC is ook actief betrokken bij het kennisnetwerk Lean in de Zorg (zie ). Vanuit het AOG (Academische Opleidingen Groningen) wordt de leergang lean in de zorg verzorgd die voor het kennisnetwerk is ontwikkeld. Deze leergang is bedoeld voor mensen die drager zijn/worden van het continu-verbeter-gedachtengoed binnen zorgorganisaties. Achmea sponsort de leergang en het kennisnetwerk.ook financiert Achmea een promotieonderzoek dat van vanuit het LO-RC, ten behoeve van het netwerk Lean in de Zorg, zal worden uitgevoerd. Oskar Roemeling is aangetrokken voor dit onderzoek. Hij zal zich richten op de ontwikkeling van lean interventies binnen zorgorganisaties. Dit onderzoek zal de kennis vergroten over het verduurzamen van continu verbeteren binnen de zorg. Vanuit het LO-RC zullen de komende maanden diverse activiteiten ontplooid worden. Op woensdag 29 juni a.s. zal de workshop handen en voeten geven aan duurzaamheid verzorgd worden. Deze workshop is bedoeld voor managers die werk willen maken van duurzaamheid. Belangrijk onderdeel van de workshop is het deel dat Prof. dr. Jayanth Jayaram van de University of South Carolina (USA) gaat verzorgen: A Value Chain Approach to Sustainability Issues. Elders in dit nummer staat ruimere informatie over de workshop. Prof. Jayaram is een veelgeciteerd onderzoeker op het gebied van Supply Chain Management. We zijn er trots op dat hij z n sabbatical in Groningen opneemt. Van 31 augustus tot 2 september vindt de driedaagse Lean Operations Workshop plaats. Deze workshop beleeft in augustus z n 14 de editie. Diverse partnerbedrijven sturen regelmatig werknemers naar de workshop en zien het als opleidingsinstrument. 1

2 Op 13 juli zal een eendaagse workshop continu verbeteren kritische succesfactoren plaatsvinden. Zie meer op pagina 6 van dit bulletin. We zijn er gelukkig mee dat Prof. Rajan Suri opnieuw naar Groningen komt. Op woensdag 2 november verzorgt prof. Suri de middag-masterclass Manufacturing Criticalpath Time. Deze workshop heeft hij ook in februari verzorgd en was toen helemaal volgeboekt. Op vrijdag 4 november verzorgt prof. Suri de 1-dag masterclass QRM-office. Indien u geïnteresseerd bent in de inhoud van de masterclasses, stuur dan een naar Jannes Slomp, Het aantal deelnemers voor de masterclasses is maximaal 25. Voor partnerbedrijven is deelname gratis (1 persoon per masterclass). Variass voert POLCA in Het bedrijf Variass te Veendam heeft POLCA ingevoerd. POLCA is een kanban-achtig systeem voor organisaties die te maken hebben met kleine productievolumes en een variëteit aan producten. Vanuit het LO-RC is eerst door dr. Jan Riezebos en Aldert van der Stoel de POLCA quick scan uitgevoerd. Deze scan gaf aan dat POLCA prima ingezet zou kunnen worden bij Variass. Wel werden enkele lastige obstacles gesignaleerd. Een afstudeerder (Henri Kortmann) heeft vervolgonderzoek bij Variass uitgevoerd en een implementatieplan ontwikkeld. Na afloop van z n studie kreeg Henri de gelegenheid van Variass om het systeem daadwerkelijk in de voeren. En dat is gelukt. Variass behoort nu tot de voorlopers van bedrijven die POLCA gebruiken. De medewerkers van Variass zijn enthousiast en voeren het POLCA systeem gedisciplineerd uit, de verdeling van de werklast is stabieler en de besturingslast is lager voor de voormannen. Het gemiddelde onderhandenwerk in uren is 25% gedaald en de startlijsten die voorheen per werkcel gebruikt werden zijn geëlimineerd en vervangen door een startlijst voor alleen de eerste cel in de productroute. De toepassing van POLCA bij Variass is voor de vakgroep operations reden om verder onderzoek te doen naar de betekenis van sociotechnische principes bij het inrichten en het werkzaam maken van een planningssysteem. Contactpersoon voor bedrijven en studenten die geinteresseerd zijn in dit onderzoek is dr Jan Riezebos Terugblik Lean operations workshop 27, 28 en 29 april 2011 Eind april vond wederom de Lean Operations workshop plaats en was erg goed bezocht met een totaal aantal deelnemers van 24. Onder hen waren studenten, managers uit het bedrijfsleven en ook medewerkers van het UMCG. Evaluaties hebben aangegeven dat de drie dagen zeer goed gewaardeerd zijn. Interessant was de mix van mensen uit de industrie en mensen uit service-organisaties. Dit klikte prima. Toch was er bij de mensen uit service organisaties de behoefte aan meer voorbeelden uit de dienstverlening. Gezien de expertise binnen de Vakgroep Operations (waarbinnen het LO-RC functioneert) op het gebied van de dienstverlening is besloten om vanuit het LO-RC een speciale Lean Service workshop te ontwikkelen. Ook merken we dat vele studenten belangstelling hebben voor afstudeeropdrachten bij dienstverlenende organisaties, zoals ziekenhuizen en overheidsinstanties. Ook bij diverse partnerbedrijven is men bezig met Lean Service/Office. Een nieuwe, extra workshop zal in een behoefte voorzien. Terugblik Bosch excursie 17 mei 2011 Op 17 mei is een groep van 15 managers van partnerbedrijven, op bezoek geweest bij Bosch Schanieren te Doetinghem. Dit bedrijf is een voorloper van de toepassing van Quick Response Manufacturing in Nederland. Na een uitgebreide toelichting over de toepassing van QRM bij het bedrijf, heeft directeur Fried Kaanen een rondleiding door het bedrijf verzorgd. Interessant was de koppeling van een inzichtelijk kaartensysteem met een informatiesysteem dat gebruikt wordt voor de on-line balancering van werklast over de verschillende productiegroepen. Vanuit het LO-RC zal Jana Pejcinovska (onder begeleiding van dr. Jan Riezebos, bij het bedrijf afstuderen. Dit zal ongetwijfeld meer informatie geven over de werkzame principes van QRM. 2

3 Workshop: handen en voeten geven aan duurzaamheid 29 juni 2011 Beursgenoteerde bedrijven hebben vaker een duurzaamheidsstrategie (bijna 80 procent) dan kleinere ondernemingen (iets minder dan 50 procent). Van de organisaties die nog geen duurzaamheidsstrategie hebben, verwachten zeven van de tien die binnen maximaal vijf jaar te hebben; een kwart heeft er geen tijdframe aan verbonden. Toch gelooft bijna de helft van de ondervraagde directeuren en managers dat duurzaamheidsprogramma s bij zullen dragen aan de winst, ofwel door kostenreductie ofwel door een hogere winstgevendheid. (www.manageronline.nl). Op 29 juni 2011 wordt op de RuG een workshop georganiseerd met als titel handen en voeten geven aan duurzaamheid. De workshop wordt gezamenlijk door het LO-RC en het Lean Innovation Netwerk (LIN) georganiseerd. Centraal in deze workshop staat de manier waarop een bedrijf invulling kan geven aan een duurzaamheidsstrategie. De workshop is bedoeld voor managers die het belang van een duurzaamheidsstrategie zien en hier invulling aan willen geven. Ook onderzoekers en studenten die op dit gebied willen afstuderen zijn welkom. Het aantal deelnemers is maximaal 25. Het programma, dat een hele dag in beslag zal nemen, kent een drietal onderdelen. In het eerste onderdeel verzorgt Prof. dr. Jayanth Jayaram van de University of South Carolina de workshop A Value Chain Approach to Sustainability Issues, zie uitgelicht. In het tweede onderdeel zal Ir. Henk de Vries resultaten presenteren van onderzoek dat studenten gedaan hebben naar mogelijkheden om duurzaamheid te verbeteren binnen bedrijfsterreinen. Het blijkt dat samenwerking buiten de eigen supply chain substantieel kan bijdragen aan duurzaamheiddoelen. Prof. dr.ir. Jannes Slomp zal vervolgens ingaan op de wenselijkheid en uitdaging om lean en green te integreren. Integratie kan zowel de inbedding van duurzaamheidsdenken binnen het bedrijf versterken als de resultaten van lean interventies. Hij zal ingaan op onderzoek dat bij Eaton Holec, Hengelo, is uitgevoerd. In het derde onderdeel zullen de deelnemers ervaring en kennis uit te wisselen over de manier waarop met duurzaamheid aan de slag gegaan wordt en kan worden. A Value Chain Approach to Sustainability Issues Through this workshop, we will examine current sustainability issues along the supply chain by examining issues pertinent to sourcing, manufacturing and the logistics functions. Using a combination of publicized case studies and projects that the speaker has participated in, some of the key best practices will be presented. The talk will also highlight some of the key challenges preventing many companies from achieving success in sustainability issues. The talk will conclude with some future directions and initiatives that are worth pursuing by managers. Workshopleider Jayanth Jayaram Meld u aan voor de sustainability workshop op woendag 29 juni! Kosten voor de workshop bedragen 195 Euro per persoon. De workshop is gratis voor LO-RC partners, voor leden van het Lean Innovation Network, voor onderzoekers van de RuG en een beperkt aantal studenten. Deelnemers ontvangen op de workshop een reader met relevante informatie. Aanmelding kan door een met adresgegevens te sturen naar VictorCransberg, Ook het gedetailleerde programma kan opgevraagd worden via 3

4 Driedaagse Lean Operations Workshop 31 augustus, 1 en 2 september 2011 Een belangrijke activiteit binnen het Lean Operations Research Center is de driedaagse workshop. De workshop is bedoeld voor (1) managers uit het bedrijfsleven en (2) studenten die binnen afzienbare tijd willen beginnen met een afstudeeropdracht op het gebied van Lean Operations. De mix aan deelnemers wordt zowel door bedrijfsmensen als door studenten zeer op prijs gesteld. De workshop is met name geschikt voor managers die nauw betrokken zijn bij operationele verbeterprojecten. In onderstaande tabel staan de onderdelen van de driedaagse workshop, inclusief leerdoelen van elk onderdeel. De workshop wordt verzorgd door docenten met een ruime ervaring op het gebied van Lean Manufacturing. Aanmelding voor de driedaagse workshop Aanmelding kan door een te sturen naar Victor Cransberg, Voor vragen kunt u contact met Prof. dr.ir. Jannes Slomp (tel ). De kosten van de workshop bedragen 800 Euro p.p.. Voor partners/leden van het LO-RC is de workshop gratis. Ook voor studenten die bij het LO-RC afstuderen is de workshop gratis. Deelnemers aan de driedaagse Lean Operations Workshop ontvangen na afloop een bewijs van deelname. Programma Driedaagse Lean Operations Workshop (31/8/2011 tot 2/9/2011) Dag Tijd Activiteit Wo 31/08 Do 01/09 Vr 02/ Lean Filosofie, Lean Principes en dilemma's. Wat is Lean en welke dilemma s komen bedrijven tegen als ze willen werken aan het lean maken van hun operations? Leerdoel: Begrip krijgen voor wat Lean Thinking is. Door dhr. O. van Elk, Waste Fighters Institute Value Stream Mapping (VSM). Hoe maak je een Value Stream Map? Leerdoel: Kunnen analyseren van een voortbrengingssituatie Door Dr.I.ten Have, RUG Continue Verbetering. In dit deel van de workshop staat een koekjesfabriek centraal waarin de deelnemers van de workshop werknemers zijn. Uitgangspunt is de wil om continu te verbeteren. Er zullen een aantal belangrijke lean tools aan de orde komen. Leerdoel: Inzicht krijgen in de organisatie van continue verbetering Door dhr. O. van Elk, Waste Fighters Institute Continue Verbeteren in de industie.. Dhr. Sander Gorter presenteert de casus Floor, een praktijkcase waarin doorlooptijden substantieel verkort zijn en de productiviteit verhoogd. Ook zal hij vanuit zijn ervaring vertellen hoe lean-denken-en-doen in de genen van Toyota zit. Leerdoel: Leren van voorbeelden Door dhr. S. Gorter, The Firm Verandermanagement. In vrijwel alle praktijksituaties is continu verbeteren geen vanzelfsprekendheid. Een bedrijfsmanager zal zijn ervaringen, successen en frustraties over continue verbetering in zijn organisatie naar voren brengen. Aan de hand van deze case worden een aantal essentiele elementen van verandermanagement aan de orde gesteld. Leerdoel: inzicht krijgen in de obstakels om te komen tot continue verbetering Door Drs. M. Kuhlmann, Pentescope Ir. J. Postma, Tomin Prof. Dr.Ir. J.Slomp, RUG 4

5 Lean thermometer via LO-RC beschikbaar voor bedrijven Onderzoekers van het LO-RC hebben op basis van een gevalideerde vragenlijst een tool ontwikkeld om een gestandaardiseerd rapport te genereren over de huidige en gewenste status van Lean Ontwikkeling in uw bedrijf. Het rapport geeft een grafisch en overzichtelijk beeld van het niveau van lean-implementatie. Ook kunnen scores vergelijken worden met door ons gevonden gemiddelden. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 20 minuten in beslag. De thermometer is reeds 65 keer bij 52 verschillende bedrijven uitgevoerd. Heeft u interesse om de thermometer voor uw bedrijf in te vullen en hierover een rapportage te ontvangen, neem dan contact op met het LO- RC Continu verbeteren, workshop en onderzoek 13 juli 2011 Wat zijn kritische succesfactoren voor continu verbeteren? Waarom lukt het de ene organisatie wel en de andere niet? Op dit gebied wordt vanuit het LO-RC onderzoek gedaan. Ten behoeve van dit onderzoek, en het onderwijs, zal op woensdagochtend 13 juli een workshop plaatsvinden voor studenten die volgend jaar hun bachelor willen afronden. In de workshop wordt een verbeterspel gedaan en wordt vervolgens ingegaan op kritische succesfactoren. Het is de bedoeling dat de workshop t.z.t. ook aangeboden wordt aan (partner)organisaties. Aanmelding kan via Recent onderzoek op het gebied van Lean Operations In verschillende wetenschappelijke journals staan regelmatig artikelen over onderwerpen die bij Lean Operations passen. In voorgaande bulletins (www.rug.nl/feb/lo-rc), staan een aantal samenvattingen van recente artikelen. In dit nummer weer een aantal samenvattingen. De meeste van deze artikelen zijn opgenomen in de back-office van LO-RC die toegankelijk is voor de partners van het LO-RC en voor de studenten en medewerkers van het LO-RC. Informatie over verkrijgbaarheid van de artikelen kan verkregen worden via Case: Lean binnen semi-proces industrie Pool, A., Wijngaard, J., van der Zee, D Lean planning in the semi-process industry, a case study International Journal Production Economics, Vol. 131, Issue 1, pp : The lean approach is an idealizing improvement approach that has an enormous impact in the field of operations management. It started in the automotive industry and has since been widely applied in discrete manufacturing. However, extensions to the (semi-) process industry have been much slower. Resource characteristics of the (semi-) process industry obstruct a straightforward application. The notion of the point of discretization for the (semi-) process industry is helpful here. This notion builds on the fact that in most (semi-) process industries there is a point in production where process production turns into discrete production. Downstream of this point lean principles are applicable in a straightforward manner, while upstream lean needs to be interpreted in a more liberal way. In this article we address this issue by a case study. The study considers how the principles of flow and pull production suggesting a regular, demand-driven product flow may be implemented for the (semi-) process industry by introducing cyclic schedules. The conjectures guiding the case study are: (i) Cyclic schedules fit in a lean improvement approach for the semi-process industry, (ii) Cyclic schedules help to improve production quality and supply-chain coordination and (iii) Discrete event simulation is a useful tool in facilitating a participative design of a cyclic schedule. The case study is extensively described to be able to judge how the context of the changes and the intervention process contribute to the results of the intervention. Lean implementatie bij software service bedrijf Staats, B.R., Brunner, D.J., Upton, D.M Lean principles, learning, and knowledge work: Evidence from a software service provider Journal of Operations Management, Vol. 29, Issue 5, pp In this paper, we examine the applicability of lean production to knowledge work by investigating the implementation of a lean production system at an Indian software services firm. We first discuss 5

6 specific aspects of knowledge work task uncertainty, process invisibility, and architectural ambiguity that call into question the relevance of lean production in this setting. Then, combining a detailed case study and empirical analysis, we find that lean software projects perform better than nonlean software projects at thecompanyfor most performance outcomes.wedocument the influence of the lean initiativeoninternal processes and examine how the techniques affect learning by improving both problem identification and problem resolution. Finally, we extend the lean production framework by highlighting the need to (1) identify problems early in the process and (2) keep problems and solutions together in time, space, and person. Case: Value stream mapping voor LM door middel van een simulatie Gurumurthy, A., Kodali, R Design of lean manufacturing systems using value stream mapping with simulation Journal of Manufacturing technology Management, Vol. 22, Issue 4, pp Generally, the implementation of lean manufacturing (LM) starts with the development of value stream maps. However, it has been found that value stream mapping (VSM) suffers from various shortcomings. Hence, researchers have suggested the use of simulation along with VSM. The purpose of this paper is to present an application of VSM with simulation during the design of lean manufacturing systems (LMS) using a case study of an organisation following a job shop production system to manufacture doors and window Ontwikkeling van lean in supply chains van de gezondheidszorg Aronsson, H., Abrahamsson, M., Spens, K Developing lean and agile health care supply chains Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 16, Issue. 3, pp Purpose The objective of this exploratory paper is to find out what is important to consider when developing a supply chain in health care, what is required in order to establish a supply chain orientation and how lean and agile can be used as process strategies in order to improve supply chain performance. Design/methodology/approach In order to build an empirical framework for using both lean and agile strategies in health care supply chain management illustrative examples are provided from a Swedish health care setting describing the patient flow and planning processes. Findings Supply chain management has potential to work well as a philosophy for patient flow in the health care sector. However, it should not only be about the use of the concept of lean in health care, as in fact is the case in practice today. It is rather about organizing for quick response and flexibility in a hybrid strategy through combining lean and agile process strategies. This can only be done if a systems approach is applied together with a strategic orientation, where cooperative efforts by the supply chain members should synchronize and converge operational as well as strategic capabilities into a unified whole. Practical implications The analysis in the paper underlines the importance of focusing on both agility and leanness combined. Hospitals or health care systems that introduce such an approach, as opposed to only relying on lean strategies, could gain both competitive advantages and improved performance. Originality/value In health care, even more so than in the manufacturing industry, containment of costs without sacrificing quality is important. This paper applies SCM techniques, tools and concepts that have not been used previously for patient flow in a health care setting, combining lean and agile in one and the same analysis. Werknemers percepties bij lean transformaties Losonci, D., Demeter, K., Jenei, I Factors influencing employee perceptions in lean transformations International Journal Production Economics, Vol. 131, Issue. 1, pp The purpose of the study was to investigate employee perceptions during a lean transformation. The combination of case study and survey methodologies was used to define elements influencing the perceived lean success of shopfloor employees. According to our findings, belief, commitment, work method and communication all have a considerable direct impact on workers perceptions of lean success. However, their effects are very different based on the scope and focus of changes that is influenced by process characteristics. Perceptions regarding successful lean transformation during a moderate reorganisation of the company s welding plant, where mainly males work, are affected only by commitment and work method, whereas the deep reorganisation of the sewingplant (populated by female employees) is only influenced by belief and communication. 6

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Samenwerkend leren op afstand Mathilde Molendijk Judith Kaandorp Draft EMP-endreport colleborative learning in distance education

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

Een Impuls voor Plattelandsondernemers. Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls

Een Impuls voor Plattelandsondernemers. Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls Een Impuls voor Plattelandsondernemers Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls 2008 Wageningen, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB

Nadere informatie

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces Ketenintegratie Lean BIM Afstudeerrapport Jan Fokke Post,

Nadere informatie

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase Başak Karabulut Msc Real Estate & Housing Design & Construction Management Mastersriptie 9 november 2012 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Copyright

Nadere informatie

GGZ Internationaal 2015-2017

GGZ Internationaal 2015-2017 GGZ Internationaal 2015-2017 De afgelopen 2,5 jaar heeft GGZ Nederland de Europese ggz verkend. Welke internationale spelers en netwerken zijn relevant voor het werk van leden en GGZ Nederland? Welke activiteiten

Nadere informatie

Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek

Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek Waar voor ons geld Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek G e z o n d h e i d s r a a d H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Jaarverslag 06

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Jaarverslag 06 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Jaarverslag 06 Netherlands Center for Occupational Diseases Annual report WHO Collaborating Center in Occupational Health Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN Perspectieven vanuit het buitenland - eindrapport - Arend Odé

Nadere informatie

Voorwoord. Stan de Vree

Voorwoord. Stan de Vree Juli 2003 Nummer 4 Voorwoord De recente boekhoudschandalen bij Enron, MCI, Worldcom, Ahold en vele anderen stellen niet alleen de positie van de accountant ter discussie, maar ook de positie van het management

Nadere informatie

NetwerkNieuws. Alumnus aan het woord Thomas Rubbens. Studytour 2014 Zuid-Korea & Vietnam. Afstudeerverhaal (Fokker) Richard van Osnabrugge

NetwerkNieuws. Alumnus aan het woord Thomas Rubbens. Studytour 2014 Zuid-Korea & Vietnam. Afstudeerverhaal (Fokker) Richard van Osnabrugge DISPUUT TRANSPORTKUNDE PANDORA NetwerkNieuws. JAARGANG 23 NUMMER 3 NOVEMBER 2014 Alumnus aan het woord Thomas Rubbens Studytour 2014 Zuid-Korea & Vietnam Afstudeerverhaal (Fokker) Richard van Osnabrugge

Nadere informatie

Summary In the Netherlands, some major educational reforms in secondary education were implemented during the last twenty years. All these innovations aimed at enhancing the efficiency and quality of secondary

Nadere informatie

NOMINEES DOSSIER. Jobpunt Vlaanderen. Nele Cypers. Assistente staf. Best Recruitment Channel. This questionnaire has been Signature Date completed by:

NOMINEES DOSSIER. Jobpunt Vlaanderen. Nele Cypers. Assistente staf. Best Recruitment Channel. This questionnaire has been Signature Date completed by: NOMINEES DOSSIER Company Name: Contact Name: Position: Jobpunt Vlaanderen Nele Cypers Assistente staf Contact Tel Number: 016/38.10.27 Award Category: Best Recruitment Channel This questionnaire has been

Nadere informatie

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen ICC-GUIDANCE EN ICC-RICHTLIJN VERANTWOORD INKOPEN 4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen 4.1 Beschrijving en toelichting Wat is de Internationale Kamer van Koophandel? De International Chamber

Nadere informatie

COMPLIANCE & INTEGRITEIT

COMPLIANCE & INTEGRITEIT COMPLIANCE & INTEGRITEIT VU MAGAZINE NR. 3 JAARGANG 5 DECEMBER 2014 LUSTRUM TIEN JAAR COMPLIANCE EN INTEGRITEIT MANAGEMENT AAN DE VU DE ISO COMPLIANCE RICHTLIJN TIEN JAAR POSTGRADUATE COMPLIANCE ONDERWIJS

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Vernieuwing in productontwikkeling

Vernieuwing in productontwikkeling Vernieuwing in productontwikkeling strategie voor de toekomst Redactie: ir. Arie Korbijn STT 62 Vernieuwing in productontwikkeling De Stichting Toekomstbeeld der Techniek is in 1968 opgericht door het

Nadere informatie

Track 8. Technology-Enhanced Science, Technology, Engineering and Math Education

Track 8. Technology-Enhanced Science, Technology, Engineering and Math Education ICALT 6-9 juli 2015 verslag Heino Logtenberg, programmamanager ICT&O Saxion ICALT is een congres waar altijd iets te vinden is, in welke hoek je ook werkt met ICT in het onderwijs, je zult er altijd iets

Nadere informatie

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport 299 september 2013 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport

Nadere informatie

Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst

Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst Afstudeerscriptie Frank van den Hurk, Universiteit Twente Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst Een multidisciplinair explorerend onderzoek naar methoden voor het inrichten

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2015 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2015 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training Groningen, november 2014 Inhoudsopgave Licentieregeling IET... 2 1. De IET... 3 Wetenschappelijk verantwoord... 3 Interculturele competenties...

Nadere informatie

Strategie Summits, Jaarbeurs. 1

Strategie Summits, Jaarbeurs. 1 Strategie Summits, Jaarbeurs. 1 mevrouw M.J. (Maureen) van Houten delegate marketeer Maureen.van.houten@jaarbeurs.nl Jaarbeurs neemt bij het samenstellen van dit rapport uiterste zorgvuldigheid in acht.

Nadere informatie

Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten

Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten Betreft: Master thesis Aangenaam kennismaken Auteur: R.M. (Robin) Koster Kennisinstelling:

Nadere informatie

CHASING AFFORDABILITY WITH PARAMETRICS A LIFETIME PERSPECTIVE PROVIDING QUANTITY, COST AND WEIGHT ASSURANCE ON LARGE COMPLEX PROJECTS

CHASING AFFORDABILITY WITH PARAMETRICS A LIFETIME PERSPECTIVE PROVIDING QUANTITY, COST AND WEIGHT ASSURANCE ON LARGE COMPLEX PROJECTS VAKBLAD VOOR COST AND VALUE ENGINEERS JAARGANG 3 NUMMER 6 OKTOBER 2014 JOURNAL FOR COST AND VALUE ENGINEERS YEAR 3 NUMBER 6 OKTOBER 2014 MET O.A. CHASING AFFORDABILITY WITH PARAMETRICS A LIFETIME PERSPECTIVE

Nadere informatie

Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008. Masters Accountancy en Management Control. Accounting

Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008. Masters Accountancy en Management Control. Accounting Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008 Masters Accountancy en Management Control Accounting UVT-1-11.indd 1 16-04-2007 15:10:48 Contents Introduction Inleiding 3 Introduction 4 Tilburg

Nadere informatie