Informatiebulletin LO-RC Jaargang 2011, Juni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebulletin LO-RC Jaargang 2011, Juni"

Transcriptie

1 Informatiebulletin LO-RC Jaargang 2011, Juni Ontwikkelingen van het LO-RC 1 Variass voert POLCA in 2 Terugblik Lean Operations Workshop 2 Terugblik Bosch excursie 2 Workshop: handen en voeten geven aan 3 duurzaamheid (29 juni 2011) Driedaagse Lean Operations Workshop (31 4 augustus 2 september 2011) Lean Thermometer 5 Continu verbeteren, workshop en onderzoek 5 Samenvattingen van recent onderzoek 5 In dit nieuwsbulletin zal kort worden terug gekeken op de geslaagde Lean operations workshop en de excursie naar Bosch Scharnieren. Verder zal uw aandacht gevraagd worden voor de volgende workshop, welke eind augustus zal worden verzorgd vanuit het LO-RC. Tot slot kunt u samenvattingen vinden van recent literatuur op het gebied van Lean Operations. Informatie over activiteiten van het LO- RC kan gevonden worden op Indien u deze nieuwsbrief niet standaard per mail ontvangt, maar dit wel wilt, dan kunt u dit doorgeven aan Ontwikkelingen LO-RC Doelstelling van het LO-RC is het uitvoeren van relevant en goed onderzoek op het gebied van lean operations. Steeds meer organisaties zien de waarde van onderzoek voor de ontwikkeling van hun voortbrengings- en besturingsprocessen. Het aantal partners van het LO-RC neemt gestaag toe. Onlangs is het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen partner geworden. De eerste studenten zijn daar begonnen met hun afstudeeropdrachten. Binnen diverse partnerbedrijven zijn onderzoeken en onderzoekjes uitgevoerd op het gebied van Quick Response Manufacturing (QRM). Dit als uitvloeisel van het bezoek van Prof. Rajan Suri aan Groningen, in februari Het LO-RC participeert in een RAAKproject waar mogelijkheden van QRM voor MKB bedrijven worden onderzocht. Een aantal partnerbedrijven doet mee in dit project. Het project zit in de beginfase; belangstellende MKB bedrijven kunnen contact opnemen met Het LO-RC is ook actief betrokken bij het kennisnetwerk Lean in de Zorg (zie ). Vanuit het AOG (Academische Opleidingen Groningen) wordt de leergang lean in de zorg verzorgd die voor het kennisnetwerk is ontwikkeld. Deze leergang is bedoeld voor mensen die drager zijn/worden van het continu-verbeter-gedachtengoed binnen zorgorganisaties. Achmea sponsort de leergang en het kennisnetwerk.ook financiert Achmea een promotieonderzoek dat van vanuit het LO-RC, ten behoeve van het netwerk Lean in de Zorg, zal worden uitgevoerd. Oskar Roemeling is aangetrokken voor dit onderzoek. Hij zal zich richten op de ontwikkeling van lean interventies binnen zorgorganisaties. Dit onderzoek zal de kennis vergroten over het verduurzamen van continu verbeteren binnen de zorg. Vanuit het LO-RC zullen de komende maanden diverse activiteiten ontplooid worden. Op woensdag 29 juni a.s. zal de workshop handen en voeten geven aan duurzaamheid verzorgd worden. Deze workshop is bedoeld voor managers die werk willen maken van duurzaamheid. Belangrijk onderdeel van de workshop is het deel dat Prof. dr. Jayanth Jayaram van de University of South Carolina (USA) gaat verzorgen: A Value Chain Approach to Sustainability Issues. Elders in dit nummer staat ruimere informatie over de workshop. Prof. Jayaram is een veelgeciteerd onderzoeker op het gebied van Supply Chain Management. We zijn er trots op dat hij z n sabbatical in Groningen opneemt. Van 31 augustus tot 2 september vindt de driedaagse Lean Operations Workshop plaats. Deze workshop beleeft in augustus z n 14 de editie. Diverse partnerbedrijven sturen regelmatig werknemers naar de workshop en zien het als opleidingsinstrument. 1

2 Op 13 juli zal een eendaagse workshop continu verbeteren kritische succesfactoren plaatsvinden. Zie meer op pagina 6 van dit bulletin. We zijn er gelukkig mee dat Prof. Rajan Suri opnieuw naar Groningen komt. Op woensdag 2 november verzorgt prof. Suri de middag-masterclass Manufacturing Criticalpath Time. Deze workshop heeft hij ook in februari verzorgd en was toen helemaal volgeboekt. Op vrijdag 4 november verzorgt prof. Suri de 1-dag masterclass QRM-office. Indien u geïnteresseerd bent in de inhoud van de masterclasses, stuur dan een naar Jannes Slomp, Het aantal deelnemers voor de masterclasses is maximaal 25. Voor partnerbedrijven is deelname gratis (1 persoon per masterclass). Variass voert POLCA in Het bedrijf Variass te Veendam heeft POLCA ingevoerd. POLCA is een kanban-achtig systeem voor organisaties die te maken hebben met kleine productievolumes en een variëteit aan producten. Vanuit het LO-RC is eerst door dr. Jan Riezebos en Aldert van der Stoel de POLCA quick scan uitgevoerd. Deze scan gaf aan dat POLCA prima ingezet zou kunnen worden bij Variass. Wel werden enkele lastige obstacles gesignaleerd. Een afstudeerder (Henri Kortmann) heeft vervolgonderzoek bij Variass uitgevoerd en een implementatieplan ontwikkeld. Na afloop van z n studie kreeg Henri de gelegenheid van Variass om het systeem daadwerkelijk in de voeren. En dat is gelukt. Variass behoort nu tot de voorlopers van bedrijven die POLCA gebruiken. De medewerkers van Variass zijn enthousiast en voeren het POLCA systeem gedisciplineerd uit, de verdeling van de werklast is stabieler en de besturingslast is lager voor de voormannen. Het gemiddelde onderhandenwerk in uren is 25% gedaald en de startlijsten die voorheen per werkcel gebruikt werden zijn geëlimineerd en vervangen door een startlijst voor alleen de eerste cel in de productroute. De toepassing van POLCA bij Variass is voor de vakgroep operations reden om verder onderzoek te doen naar de betekenis van sociotechnische principes bij het inrichten en het werkzaam maken van een planningssysteem. Contactpersoon voor bedrijven en studenten die geinteresseerd zijn in dit onderzoek is dr Jan Riezebos Terugblik Lean operations workshop 27, 28 en 29 april 2011 Eind april vond wederom de Lean Operations workshop plaats en was erg goed bezocht met een totaal aantal deelnemers van 24. Onder hen waren studenten, managers uit het bedrijfsleven en ook medewerkers van het UMCG. Evaluaties hebben aangegeven dat de drie dagen zeer goed gewaardeerd zijn. Interessant was de mix van mensen uit de industrie en mensen uit service-organisaties. Dit klikte prima. Toch was er bij de mensen uit service organisaties de behoefte aan meer voorbeelden uit de dienstverlening. Gezien de expertise binnen de Vakgroep Operations (waarbinnen het LO-RC functioneert) op het gebied van de dienstverlening is besloten om vanuit het LO-RC een speciale Lean Service workshop te ontwikkelen. Ook merken we dat vele studenten belangstelling hebben voor afstudeeropdrachten bij dienstverlenende organisaties, zoals ziekenhuizen en overheidsinstanties. Ook bij diverse partnerbedrijven is men bezig met Lean Service/Office. Een nieuwe, extra workshop zal in een behoefte voorzien. Terugblik Bosch excursie 17 mei 2011 Op 17 mei is een groep van 15 managers van partnerbedrijven, op bezoek geweest bij Bosch Schanieren te Doetinghem. Dit bedrijf is een voorloper van de toepassing van Quick Response Manufacturing in Nederland. Na een uitgebreide toelichting over de toepassing van QRM bij het bedrijf, heeft directeur Fried Kaanen een rondleiding door het bedrijf verzorgd. Interessant was de koppeling van een inzichtelijk kaartensysteem met een informatiesysteem dat gebruikt wordt voor de on-line balancering van werklast over de verschillende productiegroepen. Vanuit het LO-RC zal Jana Pejcinovska (onder begeleiding van dr. Jan Riezebos, bij het bedrijf afstuderen. Dit zal ongetwijfeld meer informatie geven over de werkzame principes van QRM. 2

3 Workshop: handen en voeten geven aan duurzaamheid 29 juni 2011 Beursgenoteerde bedrijven hebben vaker een duurzaamheidsstrategie (bijna 80 procent) dan kleinere ondernemingen (iets minder dan 50 procent). Van de organisaties die nog geen duurzaamheidsstrategie hebben, verwachten zeven van de tien die binnen maximaal vijf jaar te hebben; een kwart heeft er geen tijdframe aan verbonden. Toch gelooft bijna de helft van de ondervraagde directeuren en managers dat duurzaamheidsprogramma s bij zullen dragen aan de winst, ofwel door kostenreductie ofwel door een hogere winstgevendheid. ( Op 29 juni 2011 wordt op de RuG een workshop georganiseerd met als titel handen en voeten geven aan duurzaamheid. De workshop wordt gezamenlijk door het LO-RC en het Lean Innovation Netwerk (LIN) georganiseerd. Centraal in deze workshop staat de manier waarop een bedrijf invulling kan geven aan een duurzaamheidsstrategie. De workshop is bedoeld voor managers die het belang van een duurzaamheidsstrategie zien en hier invulling aan willen geven. Ook onderzoekers en studenten die op dit gebied willen afstuderen zijn welkom. Het aantal deelnemers is maximaal 25. Het programma, dat een hele dag in beslag zal nemen, kent een drietal onderdelen. In het eerste onderdeel verzorgt Prof. dr. Jayanth Jayaram van de University of South Carolina de workshop A Value Chain Approach to Sustainability Issues, zie uitgelicht. In het tweede onderdeel zal Ir. Henk de Vries resultaten presenteren van onderzoek dat studenten gedaan hebben naar mogelijkheden om duurzaamheid te verbeteren binnen bedrijfsterreinen. Het blijkt dat samenwerking buiten de eigen supply chain substantieel kan bijdragen aan duurzaamheiddoelen. Prof. dr.ir. Jannes Slomp zal vervolgens ingaan op de wenselijkheid en uitdaging om lean en green te integreren. Integratie kan zowel de inbedding van duurzaamheidsdenken binnen het bedrijf versterken als de resultaten van lean interventies. Hij zal ingaan op onderzoek dat bij Eaton Holec, Hengelo, is uitgevoerd. In het derde onderdeel zullen de deelnemers ervaring en kennis uit te wisselen over de manier waarop met duurzaamheid aan de slag gegaan wordt en kan worden. A Value Chain Approach to Sustainability Issues Through this workshop, we will examine current sustainability issues along the supply chain by examining issues pertinent to sourcing, manufacturing and the logistics functions. Using a combination of publicized case studies and projects that the speaker has participated in, some of the key best practices will be presented. The talk will also highlight some of the key challenges preventing many companies from achieving success in sustainability issues. The talk will conclude with some future directions and initiatives that are worth pursuing by managers. Workshopleider Jayanth Jayaram Meld u aan voor de sustainability workshop op woendag 29 juni! Kosten voor de workshop bedragen 195 Euro per persoon. De workshop is gratis voor LO-RC partners, voor leden van het Lean Innovation Network, voor onderzoekers van de RuG en een beperkt aantal studenten. Deelnemers ontvangen op de workshop een reader met relevante informatie. Aanmelding kan door een met adresgegevens te sturen naar VictorCransberg, Ook het gedetailleerde programma kan opgevraagd worden via 3

4 Driedaagse Lean Operations Workshop 31 augustus, 1 en 2 september 2011 Een belangrijke activiteit binnen het Lean Operations Research Center is de driedaagse workshop. De workshop is bedoeld voor (1) managers uit het bedrijfsleven en (2) studenten die binnen afzienbare tijd willen beginnen met een afstudeeropdracht op het gebied van Lean Operations. De mix aan deelnemers wordt zowel door bedrijfsmensen als door studenten zeer op prijs gesteld. De workshop is met name geschikt voor managers die nauw betrokken zijn bij operationele verbeterprojecten. In onderstaande tabel staan de onderdelen van de driedaagse workshop, inclusief leerdoelen van elk onderdeel. De workshop wordt verzorgd door docenten met een ruime ervaring op het gebied van Lean Manufacturing. Aanmelding voor de driedaagse workshop Aanmelding kan door een te sturen naar Victor Cransberg, Voor vragen kunt u contact met Prof. dr.ir. Jannes Slomp (tel ). De kosten van de workshop bedragen 800 Euro p.p.. Voor partners/leden van het LO-RC is de workshop gratis. Ook voor studenten die bij het LO-RC afstuderen is de workshop gratis. Deelnemers aan de driedaagse Lean Operations Workshop ontvangen na afloop een bewijs van deelname. Programma Driedaagse Lean Operations Workshop (31/8/2011 tot 2/9/2011) Dag Tijd Activiteit Wo 31/08 Do 01/09 Vr 02/ Lean Filosofie, Lean Principes en dilemma's. Wat is Lean en welke dilemma s komen bedrijven tegen als ze willen werken aan het lean maken van hun operations? Leerdoel: Begrip krijgen voor wat Lean Thinking is. Door dhr. O. van Elk, Waste Fighters Institute Value Stream Mapping (VSM). Hoe maak je een Value Stream Map? Leerdoel: Kunnen analyseren van een voortbrengingssituatie Door Dr.I.ten Have, RUG Continue Verbetering. In dit deel van de workshop staat een koekjesfabriek centraal waarin de deelnemers van de workshop werknemers zijn. Uitgangspunt is de wil om continu te verbeteren. Er zullen een aantal belangrijke lean tools aan de orde komen. Leerdoel: Inzicht krijgen in de organisatie van continue verbetering Door dhr. O. van Elk, Waste Fighters Institute Continue Verbeteren in de industie.. Dhr. Sander Gorter presenteert de casus Floor, een praktijkcase waarin doorlooptijden substantieel verkort zijn en de productiviteit verhoogd. Ook zal hij vanuit zijn ervaring vertellen hoe lean-denken-en-doen in de genen van Toyota zit. Leerdoel: Leren van voorbeelden Door dhr. S. Gorter, The Firm Verandermanagement. In vrijwel alle praktijksituaties is continu verbeteren geen vanzelfsprekendheid. Een bedrijfsmanager zal zijn ervaringen, successen en frustraties over continue verbetering in zijn organisatie naar voren brengen. Aan de hand van deze case worden een aantal essentiele elementen van verandermanagement aan de orde gesteld. Leerdoel: inzicht krijgen in de obstakels om te komen tot continue verbetering Door Drs. M. Kuhlmann, Pentescope Ir. J. Postma, Tomin Prof. Dr.Ir. J.Slomp, RUG 4

5 Lean thermometer via LO-RC beschikbaar voor bedrijven Onderzoekers van het LO-RC hebben op basis van een gevalideerde vragenlijst een tool ontwikkeld om een gestandaardiseerd rapport te genereren over de huidige en gewenste status van Lean Ontwikkeling in uw bedrijf. Het rapport geeft een grafisch en overzichtelijk beeld van het niveau van lean-implementatie. Ook kunnen scores vergelijken worden met door ons gevonden gemiddelden. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 20 minuten in beslag. De thermometer is reeds 65 keer bij 52 verschillende bedrijven uitgevoerd. Heeft u interesse om de thermometer voor uw bedrijf in te vullen en hierover een rapportage te ontvangen, neem dan contact op met het LO- RC Continu verbeteren, workshop en onderzoek 13 juli 2011 Wat zijn kritische succesfactoren voor continu verbeteren? Waarom lukt het de ene organisatie wel en de andere niet? Op dit gebied wordt vanuit het LO-RC onderzoek gedaan. Ten behoeve van dit onderzoek, en het onderwijs, zal op woensdagochtend 13 juli een workshop plaatsvinden voor studenten die volgend jaar hun bachelor willen afronden. In de workshop wordt een verbeterspel gedaan en wordt vervolgens ingegaan op kritische succesfactoren. Het is de bedoeling dat de workshop t.z.t. ook aangeboden wordt aan (partner)organisaties. Aanmelding kan via Recent onderzoek op het gebied van Lean Operations In verschillende wetenschappelijke journals staan regelmatig artikelen over onderwerpen die bij Lean Operations passen. In voorgaande bulletins ( staan een aantal samenvattingen van recente artikelen. In dit nummer weer een aantal samenvattingen. De meeste van deze artikelen zijn opgenomen in de back-office van LO-RC die toegankelijk is voor de partners van het LO-RC en voor de studenten en medewerkers van het LO-RC. Informatie over verkrijgbaarheid van de artikelen kan verkregen worden via Case: Lean binnen semi-proces industrie Pool, A., Wijngaard, J., van der Zee, D Lean planning in the semi-process industry, a case study International Journal Production Economics, Vol. 131, Issue 1, pp : The lean approach is an idealizing improvement approach that has an enormous impact in the field of operations management. It started in the automotive industry and has since been widely applied in discrete manufacturing. However, extensions to the (semi-) process industry have been much slower. Resource characteristics of the (semi-) process industry obstruct a straightforward application. The notion of the point of discretization for the (semi-) process industry is helpful here. This notion builds on the fact that in most (semi-) process industries there is a point in production where process production turns into discrete production. Downstream of this point lean principles are applicable in a straightforward manner, while upstream lean needs to be interpreted in a more liberal way. In this article we address this issue by a case study. The study considers how the principles of flow and pull production suggesting a regular, demand-driven product flow may be implemented for the (semi-) process industry by introducing cyclic schedules. The conjectures guiding the case study are: (i) Cyclic schedules fit in a lean improvement approach for the semi-process industry, (ii) Cyclic schedules help to improve production quality and supply-chain coordination and (iii) Discrete event simulation is a useful tool in facilitating a participative design of a cyclic schedule. The case study is extensively described to be able to judge how the context of the changes and the intervention process contribute to the results of the intervention. Lean implementatie bij software service bedrijf Staats, B.R., Brunner, D.J., Upton, D.M Lean principles, learning, and knowledge work: Evidence from a software service provider Journal of Operations Management, Vol. 29, Issue 5, pp In this paper, we examine the applicability of lean production to knowledge work by investigating the implementation of a lean production system at an Indian software services firm. We first discuss 5

6 specific aspects of knowledge work task uncertainty, process invisibility, and architectural ambiguity that call into question the relevance of lean production in this setting. Then, combining a detailed case study and empirical analysis, we find that lean software projects perform better than nonlean software projects at thecompanyfor most performance outcomes.wedocument the influence of the lean initiativeoninternal processes and examine how the techniques affect learning by improving both problem identification and problem resolution. Finally, we extend the lean production framework by highlighting the need to (1) identify problems early in the process and (2) keep problems and solutions together in time, space, and person. Case: Value stream mapping voor LM door middel van een simulatie Gurumurthy, A., Kodali, R Design of lean manufacturing systems using value stream mapping with simulation Journal of Manufacturing technology Management, Vol. 22, Issue 4, pp Generally, the implementation of lean manufacturing (LM) starts with the development of value stream maps. However, it has been found that value stream mapping (VSM) suffers from various shortcomings. Hence, researchers have suggested the use of simulation along with VSM. The purpose of this paper is to present an application of VSM with simulation during the design of lean manufacturing systems (LMS) using a case study of an organisation following a job shop production system to manufacture doors and window Ontwikkeling van lean in supply chains van de gezondheidszorg Aronsson, H., Abrahamsson, M., Spens, K Developing lean and agile health care supply chains Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 16, Issue. 3, pp Purpose The objective of this exploratory paper is to find out what is important to consider when developing a supply chain in health care, what is required in order to establish a supply chain orientation and how lean and agile can be used as process strategies in order to improve supply chain performance. Design/methodology/approach In order to build an empirical framework for using both lean and agile strategies in health care supply chain management illustrative examples are provided from a Swedish health care setting describing the patient flow and planning processes. Findings Supply chain management has potential to work well as a philosophy for patient flow in the health care sector. However, it should not only be about the use of the concept of lean in health care, as in fact is the case in practice today. It is rather about organizing for quick response and flexibility in a hybrid strategy through combining lean and agile process strategies. This can only be done if a systems approach is applied together with a strategic orientation, where cooperative efforts by the supply chain members should synchronize and converge operational as well as strategic capabilities into a unified whole. Practical implications The analysis in the paper underlines the importance of focusing on both agility and leanness combined. Hospitals or health care systems that introduce such an approach, as opposed to only relying on lean strategies, could gain both competitive advantages and improved performance. Originality/value In health care, even more so than in the manufacturing industry, containment of costs without sacrificing quality is important. This paper applies SCM techniques, tools and concepts that have not been used previously for patient flow in a health care setting, combining lean and agile in one and the same analysis. Werknemers percepties bij lean transformaties Losonci, D., Demeter, K., Jenei, I Factors influencing employee perceptions in lean transformations International Journal Production Economics, Vol. 131, Issue. 1, pp The purpose of the study was to investigate employee perceptions during a lean transformation. The combination of case study and survey methodologies was used to define elements influencing the perceived lean success of shopfloor employees. According to our findings, belief, commitment, work method and communication all have a considerable direct impact on workers perceptions of lean success. However, their effects are very different based on the scope and focus of changes that is influenced by process characteristics. Perceptions regarding successful lean transformation during a moderate reorganisation of the company s welding plant, where mainly males work, are affected only by commitment and work method, whereas the deep reorganisation of the sewingplant (populated by female employees) is only influenced by belief and communication. 6

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

Informatiebulletin LO-RC Jaargang 2011, Maart

Informatiebulletin LO-RC Jaargang 2011, Maart Informatiebulletin LO-RC Jaargang 2011, Maart Ontwikkelingen van het LO-RC 1 Introductie nieuwe medewerkers LO-RC 2 Terugblik symposium Lean Thinking, 2 onderzoek en praktijk Terugblik Masterclass Using

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012

Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012 Platform Mobiliteit.NU als Smart Business Network Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012 Menu 1. Het platform Mobiliteit.NU als Smart Business Network 2. New

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Interessegroep Critical Chain Interessegroep Critical Chain. Agenda. Richard Smal Voorzitter Critical Chain Interesse Groep

Interessegroep Critical Chain Interessegroep Critical Chain. Agenda. Richard Smal Voorzitter Critical Chain Interesse Groep IPMA Grote projecten plannen: How to plan a battleship! Aarle Rixtel, 24 april 2014 Richard Smal Voorzitter Interesse Groep 20:00 of Critical Change 1 Met dank aan onze sponsors Doelstellingen IPMA Critical

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Opleiding Leanmanagement / QRM

Opleiding Leanmanagement / QRM Opleiding Leanmanagement / QRM ALGEMEEN Doel Deze training dient ter ondersteuning van het verbeterproces van de deelnemende bedrijven intern. Daarnaast biedt de cursus handvatten om in de supply chain

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinants and Barriers of Providing Sexual Health Care to Cancer Patients by Oncology

Nadere informatie

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Relatie tussen Attitude, Sociale Invloed en Self-efficacy en Intentie tot Contact tussen Ouders en Leerkrachten bij Signalen van Pesten

Nadere informatie

Patiëntveiligheid door Klinische Paden

Patiëntveiligheid door Klinische Paden Patiëntveiligheid door Klinische Paden Dr. Kris Vanhaecht CZV-KULeuven Secretary General European Pathway Association Kris.Vanhaecht@med.kuleuven.be Klinisch Pad Een middel om een patiëntgericht programma

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

VLM workshop strategie. Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01

VLM workshop strategie. Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01 VLM workshop strategie Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01 1. Welkom en agenda Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Why are we having this meeting? 14:10 14:20 Overview of

Nadere informatie

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015 Concept development Haga Hospital 17 september 2015 Marije Talstra 2015 Healthcare consultant at fluent 2003-2015 Healthcare consultant at Twynstra Gudde TUDelft, real estate & housing, urban planning

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinant Study in to Factors that Facilitate a Active Smoking-cessation

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Vernieuwing in LEAN academische kennis

Vernieuwing in LEAN academische kennis faculteit economie en bedrijfskunde operations 19-05-2016 1 Vernieuwing in LEAN academische kennis dr. Jos A.C. Bokhorst Department of Operations Faculty of Economics and Business University of Groningen

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Script. Good health starts with good food. That s true for people as much as it is for animals.

Script. Good health starts with good food. That s true for people as much as it is for animals. Script Good health starts with good food. That s true for people as much as it is for animals. Livestock and fish health influence human health, since animal protein is an indispensable part of our food

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

反 省. Hansei: Voorwaarde voor continue verbetering. Murielle Van Haesendonck Teamleider

反 省. Hansei: Voorwaarde voor continue verbetering. Murielle Van Haesendonck Teamleider 反 省 Hansei: Voorwaarde voor continue verbetering Murielle Van Haesendonck Teamleider BZIO-groep Revalidatie ziekenhuis: Imbo 125 Sp-bedden en uitgebreide ambulante werking Woonzorgcentrum: Het verhaal

Nadere informatie

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming faculteit economie en bedrijfskunde center for operational excellence 18-05-2016 1 18-05-2016 1 Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming Durk-Jouke van der

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

BISEKSUALITEIT: DE ONZICHTBARE SOCIALE IDENTITEIT. Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen

BISEKSUALITEIT: DE ONZICHTBARE SOCIALE IDENTITEIT. Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen Bisexuality: the Invisible Social Identity with Visible Health Consequences Maria Verbeek Eerste begeleidster: dr. N.

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

De Rol van Sense of Coherence bij de Glucoseregulatie bij Mensen met Diabetes Type 1

De Rol van Sense of Coherence bij de Glucoseregulatie bij Mensen met Diabetes Type 1 De Rol van Sense of Coherence bij de Glucoseregulatie bij Mensen met Diabetes Type 1 The Role of Sense of Coherence in Glucose regulation among People with Diabetes Type 1 Marja Wiersma Studentnummer:

Nadere informatie

Informatiebulletin LO-RC October 2008 Jaargang 1, Nummer 5

Informatiebulletin LO-RC October 2008 Jaargang 1, Nummer 5 Informatiebulletin LO-RC October Jaargang 1, Nummer 5 INHOUD: Ontwikkeling van het LO-RC 1 Adviesopdrachtjes in het kader van een vak 2 Driedaagse workshop LO-RC (5-7 nov.) 3 Fotoverslag van de driedaagse

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit Onderzoek naar het Effect van de Aanwezigheid van een Hond op het Alledaags Functioneren van een Kind met Autisme M.I. Willems Open Universiteit Naam student: Marijke Willems Postcode en Woonplaats: 6691

Nadere informatie

STRATEGIE VOOR KMO S PROF. DR. KURT VERWEIRE

STRATEGIE VOOR KMO S PROF. DR. KURT VERWEIRE STRATEGIE VOOR KMO S PROF. DR. KURT VERWEIRE TOOLS VOOR MANAGERS 2 Vlerick Business School 1WAT IS STRATEGIE? WHAT IS STRATEGY? 4 Vlerick Business School Formulating Winning Business Strategies MISSIE,

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

PLM & CAD Consultancy

PLM & CAD Consultancy 2 Over USG 3 Facts & Figures PARTNERS Elke maand helpen we 90.000 mensen aan het werk via ons netwerk van 5.195 medewerkers in 944 kantoren in 8 landen. Dit maakt ons de 2de grootste speler in de Nederlandse

Nadere informatie

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Introduction to KM Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Good to know Introductions Your CIKM experience Outline CIKM Sessions Tuesday Introduction to KM & Groupwork Introduction to (CI)KM Strategy

Nadere informatie

LCA, wat kan je er mee. Sustainability consultant gaasbeek@pre sustainability.com

LCA, wat kan je er mee. Sustainability consultant gaasbeek@pre sustainability.com LCA, wat kan je er mee Anne Gaasbeek Anne Gaasbeek Sustainability consultant gaasbeek@pre sustainability.com PRé Consultants PRé is pionier i van LCA sinds 1990; ontwikkelaar van Ecoindicator and ReCiPe

Nadere informatie

Reduceren van variabiliteit van vraag en aanbod in de zorg

Reduceren van variabiliteit van vraag en aanbod in de zorg RUG1 05-02-2010 1 Reduceren van variabiliteit van vraag en aanbod in de zorg Taco van der Vaart (FEB) Marcel de Jong (SYNZO) 2 Even voorstellen Taco van der Vaart UHD Operations Management Directeur onderzoeksinstituut

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

De Relatie tussen Hechting en Welbevinden bij Ouderen: De mediërende Invloed van Mindfulness en Zingeving

De Relatie tussen Hechting en Welbevinden bij Ouderen: De mediërende Invloed van Mindfulness en Zingeving De Relatie tussen Hechting en Welbevinden bij Ouderen: De mediërende Invloed van Mindfulness en Zingeving Relationships between Attachment and Well-being among the Elderly: The mediational Roles of Mindfulness

Nadere informatie

Relatie tussen Appreciative Inquiry en Autonome Motivatie Verklaard door Psychologische. Basisbehoeften en gemodereerd door Autonomieondersteuning

Relatie tussen Appreciative Inquiry en Autonome Motivatie Verklaard door Psychologische. Basisbehoeften en gemodereerd door Autonomieondersteuning Relatie tussen Appreciative Inquiry en Autonome Motivatie Verklaard door Psychologische Basisbehoeften en gemodereerd door Autonomieondersteuning The Relationship between Appreciative Inquiry and Autonomous

Nadere informatie

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Leading in Learning -> studiesucces Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Implementatie van matchingsinstrument Matching na de poort wordt aan de poort Vooropleiding Bachelor

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren Sociale Steun The Effect of Chronic Pain and the Moderating Effect of Gender on Perceived Social Support Studentnummer:

Nadere informatie

Klant. Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen. Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy

Klant. Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen. Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy Klant Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy IT characteristics - Constante verandering: organsiatie, techniek, processen.

Nadere informatie

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5)

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Hester A. Lijphart Eerste begeleider: Dr. E. Simon Tweede

Nadere informatie

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te.

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te. De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te Stoppen The Influence of the Innovation Characteristics on the Intention of

Nadere informatie

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers?

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Transvorm Actueel en de zorg verandert mee Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Woensdag 17 december 2015 Dr. Monique Veld E-mail: monique.veld@ou.nl

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen The Association between Daily Hassles, Negative Affect and the Influence of Physical Activity Petra van Straaten Eerste begeleider

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models

AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models Pepijn Vemer, George van Voorn, Isaac Corro Ramos, Maiwenn Al, Talitha Feenstra Rationale In theorie: Doe alles! Een model

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het modererend effect van coping Cyberbullying: the implications

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Architectuur en Programma Management

Architectuur en Programma Management Architectuur en Programma Management Organisaties zijn vaak onvoldoende in staat om grotere en complexere projecten uit te voeren waardoor een kluwen aan informatiesystemen met hoge beheerkosten ontstaat.

Nadere informatie