FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007"

Transcriptie

1 FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR SUPPLY CHAIN ORGANISATIESTRUCTUREN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen Tom Ponnet onder leiding van Prof. dr. ir. R. Van Dierdonck

2

3 FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR SUPPLY CHAIN ORGANISATIESTRUCTUREN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen Tom Ponnet onder leiding van Prof. dr. ir. R. Van Dierdonck

4 -Permission-

5 Woord vooraf WOORD VOORAF Een scriptie schrijven doe je niet op één dag, zelfs niet op een week en ook niet op een maand. Het is een werk van lange adem, maar ik stond hierbij zeker niet alleen. Daarom wil ik graag een aantal mensen bedanken voor de bijdrage die ze leverden. Het is evident dat deze scriptie tot een goed einde brengen niet mogelijk was geweest zonder begeleiding. Hiervoor toon ik dan ook mijn oprechte dank aan mijn promotor, Prof. dr. ir. Roland Van Dierdonck, die mij bijstuurde wanneer nodig en ondanks zijn tijdrovende job als decaan van de Vlerick Management school toch steeds op korte termijn een antwoord bood op al mijn vragen. Verder wens ik ook enkele mensen te bedanken die mij hielpen bij het ontwikkelen van de vragenlijst en het uitvoeren van de casestudies in mijn scriptie, namelijk Pieter Tillon, consultant bij S&V en Robert Boute, docent aan de Vlerick Leuven Management School. Ik wil ook mijn ouders bedanken omdat ze mij de kans gaven deze studies te volgen. Ik bedank ook mijn vriendin en mijn zus voor de steun die zij mij gaven gedurende mijn opleiding. Mei, 2007 Tom Ponnet I

6 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF...I INHOUDSOPGAVE...II LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN...VII LIJST VAN FIGUREN...VIII INLEIDING...1 HOOFDSTUK 1: ORGANISATIESTRUCTUREN Het begrip organisatiestructuur De basisstructuur van een organisatie Het differentiëren van taken Ontwerp van individuele posities Groeperen van eenheden Het integreren van taken Het begrip integratie Integratiemechanismen Regels en procedures Plannen Hiërarchie Laterale relaties Interfunctioneel klimaat Topmanagement ondersteuning Organisatie ontwerpstrategieën Inbouwen van speling Scheppen van autonome taken II

7 Inhoudsopgave 5.3. Investeren in een verticaal informatiesysteem Vier groepen van contingentiefactoren Leeftijd en omvang Het technisch systeem De omgeving Macht De vijf natuurlijke configuraties De eenvoudige structuur De machine bureaucratie De professionele bureaucratie De divisiestructuur De adhocratie Een zesde configuratie? Tot slot HOOFDSTUK 2: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT De supply chain Definitie Supply chain structuur Soorten supply chains Lean, agile en leagile Vier typologieën van supply chains (de 4C s van SCM) Supply Chain Management (SCM) SCM als filosofie SCM als geheel van activiteiten om de SCM filosofie te implementeren SCM als geheel van ondernemingsprocessen Het SCOR model Het GSCF raamwerk Supply chain structuur Ondernemingsprocessen..57 III

8 Inhoudsopgave De managementcomponenten van SCM Verschillen tussen het SCOR model en het GSCF model Supply chain denken Implicaties van SCM Tot slot HOOFDSTUK 3: INTEGRATIE IN DE INTERNE SUPPLY CHAIN Effectiviteit van integratiemechanismen Integratiemechanismen voor R&D, productie en marketing Geïntegreerde logistiek Integratie tussen het logistieke, productie- en aankoopdepartement Integratie tussen het logistieke en marketing departement ICT in SCM SC organisatiestructuren De niet SCM georiënteerde organisatie De functionele SC organisatie De SC matrix organisatie De procesgerichte SC organisatie De geïntegreerde SC organisatie SC organisatiestructuren en fasen van integratie Tot slot HOOFDSTUK 4: EMPIRISCH ONDERZOEK NAAR SUPPLY CHAIN ORGANISATIESTRUCTUREN Afleiden van hypotheses De casestudies IV

9 Inhoudsopgave CASE Inleiding Situering bedrijf Bedrijfsstrategie Structuur van de SC Supply chain management Strategie Verantwoordelijkheden en positie van de SC manager Relatie van het SCM departement met andere departementen Relatie met het R&D departement Relatie met marketing en de financiële afdeling SC organisatiestructuur CASE Inleiding Situering bedrijf Bedrijfsstrategie Structuur van de SC Supply chain management Strategie Verantwoordelijkheden en positie van de SC manager Relatie van het SCM departement met andere departementen Relatie met het marketing departement en financiële departement SC organisatiestructuur CASE Inleiding Situering bedrijf Bedrijfsstrategie Structuur van de SC V

10 Inhoudsopgave 2. Supply chain management Strategie Verantwoordelijkheden en positie van de SC manager Relatie van het SCM departement met andere departementen Relatie met het R&D departement Relatie met marketing Relatie met het financiële departement SC organisatiestructuur SURVEY ON ORGANIZING FOR SUPPLY CHAIN MANAGEMENT ALGEMEEN BESLUIT LIJST VAN GERAADPLEEGDE WERKEN...X BIJLAGEN...XV De oorspronkelijke vragenlijst...bijlage 1-1 Antwoorden op de vragenlijst van case 1...Bijlage 2-1 Antwoorden op de vragenlijst van case 2...Bijlage 3-1 Antwoorden op de vragenlijst van case 3...Bijlage 4-1 VI

11 Lijst van gebruikte afkortingen LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 3PL = Third Party Logistics 4PL = Fourth Party Logistics BU = Business Unit CEO = Chief Executive Officer CRM = Customer Relationship Management CSM = Customer Service Management GSCF = Global Supply Chain Forum ICT = Informatie- en Communicatietechnologie JIT = Just In Time KPI s = Key Performance Indicators n.s. = Niet Significant OEM = Original Equipment Manufacturer R&D = Research and Development ROI = Return On Investment S&OP = Sales & Operations Planning SC = Supply Chain SCC = Supply Chain Council SCM = Supply Chain Management SCO = Supply Chain Orientation SCOR model = Supply Chain Operations Reference model SKU = Stock Keeping Unit SLA = Service Level Agreement VP = Vice President VII

12 Lijst van figuren LIJST VAN FIGUREN HOOFDSTUK 1 Figuur 1.1: Relatie tussen omgeving, strategie en organisatiestructuur...6 Figuur 1.2: Mate van decentralisatie... 7 Figuur 1.3: De basisstructuur van een organisatie... 8 Figuur 1.4: Het begrip integratie Figuur 1.5: Gewenste mate van integatie naargelang de complexiteit en onzekerheid Figuur 1.6: Een continuüm van verbindingsmiddelen Figuur 1.7: De vijf coördinatiemechanismen Figuur 1.8: Typologie van informatiesystemen Figuur 1.9: Fazen in de ontwikkeling van een organisatie Figuur 1.10: Overeenstemmen van omgeving en structuur Figuur 1.11: De vijf configuraties met primair coördinatiemechanisme, dominant deel van de organisatie en vorm van decentralisatie HOOFDSTUK 2 Figuur 2.1: De supply chain volgens het SCC Figuur 2.2: Matchen van product en supply chain...43 Figuur 2.3: Overzicht van soorten supply chains, producten en kenmerken Figuur 2.4: De time postponement structuur Figuur 2.5: De form postponement structuur Figuur 2.6: Relatie tussen SCO, integratie en performantie Figuur 2.7: SCM activiteiten Figuur 2.8: Het SCOR model Figuur 2.9: Raamwerk voor SCM Figuur 2.10: Types van relaties in de supply chain Figuur 2.11: Supply chain management als geheel van managementprocessen Figuur 2.12: Verschillen tussen het SCOR en GSCF model Figuur 2.13: Supply chain denken, evolutie Figuur 2.14: Voordelen van geïntegreerd samenwerken Figuur 2.15: Relatie tussen SCM, performantie en competitiviteit Figuur 2.16: Invloed van SCM op performantie...67 VIII

13 Lijst van figuren HOOFDSTUK 3 Figuur 3.1: Integratie van het SCM departement met andere departementen Figuur 3.2: Integratiemechanismen voor R&D, productie en marketing Figuur 3.3: Configuraties van logistieke integratie Figuur 3.4: Integratiemechanismen voor logistiek, productie en aankoop Figuur 3.5: Factoren die de integratie hinderen tussen marketing en logistiek Figuur 3.6: Integratiemechanismen voor marketing logistiek Figuur 3.7: Factoren die de SC organisatiestructuur beïnvloeden Figuur 3.8: Variabelen die een SC organisatiestructuur typeren Figuur3.9: De niet SCM georiënteerde organisatiestructuur Figuur 3.10: De functionele SC organisatiestructuur...85 Figuur 3.11: De SC matrixorganisatiestructuur Figuur 3.12: De procesgerichte SC organisatiestructuur Figuur 3.13: De geïntegreerde SC organisatiestructuur CASE 1 Figuur 4.1: De supply chain structuur van de BU Figuur 4.2: De SC organisatiestructuur van de BU CASE 2 Figuur 4.3: De supply chain structuur van de BU Figuur 4.4: De SC organisatiestructuur van de BU CASE 3 Figuur 4.5: De supply chain structuur van de BU Figuur 4.6: De SC organisatiestructuur van de BU IX

14 Inleiding INLEIDING Managers zijn voortdurend op zoek naar de ideale structuur voor hun organisatie. Dit is begrijpelijk want zonder een effectieve organisatiestructuur is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om de competitieve strategie van de onderneming te realiseren. Onderzoek heeft reeds uitgewezen dat er niet zoiets bestaat als een ideale organisatiestructuur. Er bestaan wel structuren die, rekening houdende met bepaalde factoren, effectiever zijn dan andere structuren. Maar geen enkele structuur is de ideale in alle omstandigheden. De belangrijkste factoren die een impact hebben op de structuur van organisaties zijn de omgeving en de competitieve strategie zelf van de organisatie. De laatste jaren is de omgeving waarin organisaties opereren sterk veranderd. Organisaties dienen immers aan steeds meer eisen van klanten te voldoen. Deze eisen vertalen zich in het verhogen van de leveringssnelheid, productiedoorlooptijd, kwaliteit en flexibiliteit. Dit alles dienen organisaties te realiseren met een minimum aan kosten. Het spreekt voor zich dat dit een grote uitdaging is voor organisaties. Vele van de traditionele organisatiestructuren zijn dan ook tekortgeschoten om deze uitdagingen tot een goed einde te brengen. Het probleem bij de meeste ondernemingen van vandaag is dat ze functioneel gericht denken. Dit wil zeggen dat ze problemen aanpakken vanuit een functioneel standpunt. Volgend voorbeeld verduidelijkt dit. Stel dat we een onderneming hebben waar de marketingafdeling alles doet om te verkopen. Zij zullen vaak promoties doorvoeren zodat de verkoopsresultaten verbeteren. Ze lichten hierbij echter de productie niet op voorhand in over deze promoties waardoor deze laatste niet tijdig kan voldoen aan de gestegen vraag. Het gevolg kan zijn dat er ontevreden klanten zijn omdat het product niet beschikbaar is. In dit voorbeeld zien we wat de gevolgen zijn van een gebrek aan integratie in de organisatie. Al te vaak komt het voor dat departementen de algemene ondernemingsdoelen uit het oog verliezen en te veel focussen op individuele doelen. De marketingafdeling van bovenstaande organisatie denkt bijvoorbeeld enkel aan verkopen maar niet aan tevredenheid van de klant. Dit kan er voor zorgen dat de onderneming er niet in slaagt haar doelen te bereiken en niet kan voldoen aan de eisen van klanten. Om dit probleem op te lossen dienen organisaties de taken op een geïntegreerde manier aan te pakken en aldus het functiegericht denken achter zich laten. Zo komen we bij het centrale thema van deze scriptie: supply chain management en voornamelijk hoe organisaties zich kunnen structureren om effectief en efficiënt aan supply chain management te doen. Bij supply chain management staat een procesgerichte aanpak van activiteiten centraal. Er wordt aldus over de departementen van een onderneming heen gekeken en zelfs over verschillende organisaties heen. Supply chain management gaat dus verder dan geïntegreerde logistiek. Dit laatste houdt in dat men de 1

15 Inleiding materiaalstroom en informatiestromen binnen organisaties gaat integreren. Supply chain management houdt evenwel meer in dan enkel het beheersen van de materiaalstroom. Het ultieme doel van supply chain management is om ervoor te zorgen dat producten aan de eisen van klanten voldoen en dat deze producten in de juiste hoeveelheid, op de juiste plaats en tegen een minimum aan kosten tot bij de klant gebracht kunnen worden. Om dit te verwezenlijken dient men integratie te krijgen van de verschillende supply chain management activiteiten binnen de organisatie. De vraag waarop we in deze scriptie een antwoord trachten te bieden is dan ook: op welke manier kunnen organisaties deze integratie van supply chain management activiteiten optimaal verkrijgen? Met andere woorden: hoe dienen organisaties hun huidige structuur aan te passen om aan de nieuwe noden van onze maatschappij te voldoen? Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag dienen we vooreerst de concepten uit de traditionele organisatiestructurering te kennen. Dit vormt dan ook het centrale thema in het eerste hoofdstuk van deze scriptie. Wat is organisatiestructurering en welke factoren hebben een impact op de structuur zijn vragen waarop een antwoord geboden wordt. We zullen zien dat organisaties verschillende parameters ter beschikking hebben om hun organisatiestructuur vorm te geven. Aan het einde van dit hoofdstuk worden vijf types van organisatiestructuren beschreven. In het tweede hoofdstuk verlaten we even het structureren van organisaties. We gaan dieper in op de begrippen supply chain en supply chain management. We zullen deze begrippen uitgebreid definiëren. Daarbij zullen we ook aandacht hebben voor verschillende soorten supply chains. Lean, agile en leagile zijn enkele van de begrippen die daarbij verduidelijkt zullen worden. In het slot van dit hoofdstuk zetten we de voordelen van het managen van een supply chain op een rij. In het derde hoofdstuk integreren we de concepten die we in de eerste twee hoofdstukken aangebracht hebben. Zo komen we tot het uiteindelijke doel van deze scriptie: typestructuren voorstellen waarmee de organisaties van vandaag optimaal aan supply chain management kunnen doen. Deze typestructuren zijn net zoals de traditionele structuren gebonden aan een aantal veronderstellingen, onder andere in verband met de omgeving waarin de organisatie opereert. In dit hoofdstuk zullen we een vijftal supply chain organisatiestructuren voorstellen. Ik dien hier evenwel op te merken dat, terwijl we in het tweede hoofdstuk nog uitgingen van de ruime definitie van een supply chain en supply chain management, dit in het derde hoofdstuk niet meer het geval is. We verengen de scope van supply chain management tot één organisatie, bestaande uit verschillende departementen. Interne integratie verkrijgen is evenwel van cruciaal belang. Wanneer ondernemingen immers geen interne integratie bereiken kan men niet spreken over verdere vormen van integratie. In een laatste hoofdstuk worden vooreerst een aantal hypotheses vooropgesteld. Het is niet de bedoeling deze hypotheses te testen. Het doel van het vierde hoofdstuk en tevens einddoel van deze scriptie is om 2

16 Inleiding een vragenlijst te ontwikkelen waarmee men: (1) de voorgestelde hypotheses en observaties kan testen en (2) de supply chain organisatiestructuur van organisaties in kaart kan brengen. Verder onderzoek kan aldus gebruik maken van deze vragenlijst om na te gaan of men de vooropgestelde supply chain organisatiestructuren wel degelijk terugvindt in ondernemingen. 3

17 Hoofdstuk 1 : Organisatiestructuren HOOFDSTUK 1: ORGANISATIESTRUCTUREN Een organisatie is een groep van mensen die één of meerdere doelen gemeen hebben. Mensen binnen de organisatie interageren met elkaar en tegelijk interageert ook de organisatie zelf met haar omgeving. Hoe kan een organisatie er voor zorgen dat alle taken die noodzakelijk zijn voor het bereiken van de vooropgestelde doelen uitgevoerd worden? Met andere woorden: wat is de optimale structuur van een organisatie? En welke factoren bepalen deze structuur? In dit eerste hoofdstuk volgt een beschrijving van een aantal parameters die de onderneming kan beïnvloeden om de organisatie te structureren. Het hoofdstuk is in grote mate gebaseerd op het werk van twee belangrijke auteurs op het vlak van organisatieleer: H. Mintzberg (1980, 1981, 2003) en J. Galbraith (1976). Mintzberg (2003) heeft een analyse gedaan van studies omtrent de organisatie en uit deze bevindingen een samenhangende theorie opgebouwd. Zijn theorie bestaat uit vijf hoofdelementen: (1) vijf basisdelen van een organisatie, (2) vijf coördinatiemechanismen, (3) negen structuur ontwerpparameters, (4) vier groepen van contingentiefactoren en (5) de vijf organisatieconfiguraties. Deze elementen zullen hieronder aan bod komen. Terwijl Mintzberg zich concentreert op het identificeren van (natuurlijke) basisstructuren die zowel intern als extern consistent zijn, zoekt Galbraith bij het structureren van organisaties eerder naar oplossingen om de complexiteit en onzekerheid waarmee ondernemingen geconfronteerd worden op te vangen. Meer in het bijzonder ontwikkelde hij een aantal organisatie ontwerpstrategieën die de complexiteit en de onzekerheid in een organisatie kunnen verminderen. Ook deze strategieën zullen besproken worden. Het eerste hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Vooreerst zal omschreven worden wat het begrip organisatiestructuur betekent alsook zullen een aantal basisbegrippen besproken worden die essentieel zijn voor het begrijpen van de daaropvolgende delen. Ten tweede zal de basisstructuur van een organisatie, zoals Mintzberg deze voorstelt, beschreven worden. Vervolgens zal dieper ingegaan worden op de beslissingen die een onderneming moet nemen bij het tot stand brengen van haar organisatiestructuur. Tevens komen de organisatie ontwerpstrategieën die ondernemingen helpen bij het reduceren van de complexiteit en onzekerheid waarmee ze geconfronteerd worden aan bod. Er zullen ook een aantal contingentiefactoren besproken worden. Deze contingentiefactoren hebben een invloed op hoe organisaties gestructureerd zijn. We sluiten het eerste deel af met een bespreking van vijf natuurlijke configuraties. 4

18 Hoofdstuk 1 : Organisatiestructuren 1. Het begrip organisatiestructuur Mintzberg (2003, blz. 2) definieert de structuur van een organisatie als: het totaal van de verschillende manieren waarop het werk in afzonderlijke taken is verdeeld en de manier waarop deze taken vervolgens worden gecoördineerd. Men kan uit deze definitie twee basistaken onderscheiden: (1) het opdelen van taken in afzonderlijke deeltaken, wat Lawrence & Lorsch (1967) differentiatie noemen en (2) de coördinatie van de opgesplitste taken, wat Lawrence & Lorsch (1967) integratie noemen. In het vervolg van deze thesis zullen we de terminologie van Lawrence & Lorsch gebruiken. Er bestaat niet één optimale manier van organiseren. Het is duidelijk dat de structuur van een hospitaal weinig gelijkenissen zal hebben met deze van een massaproductiebedrijf. Zelfs als we de structuur van twee organisaties zouden bekijken die in dezelfde sector actief zijn en in een zelfde omgeving opereren, kan het zijn dat beide een totaal andere organisatiestructuur hebben. Het produceren van massaproducten (bijvoorbeeld Ford wagens in de automobielsector) vraagt een andere organisatiestructuur dan het produceren van producten voor een nichemarkt (bijvoorbeeld Ferrari wagens). De structuur van een organisatie bepalen hangt af van heel wat factoren zoals van het product, het proces, de omgeving,. In de literatuur noemt men dit de contingentiebenadering: het zoeken naar variabelen waarvan de organisatiestructuur afhankelijk blijkt te zijn. De juiste manier van organiseren zal volgens Galbraith (1976) afhangen van de mate van onzekerheid en de verscheidenheid van de primaire taak die door de organisatie dient uitgevoerd te worden. Onzekerheid is het verschil tussen de hoeveelheid informatie die nodig is om een bepaalde taak te vervullen en de hoeveelheid informatie die de organisatie al bezit (Galbraith, 1976, blz. 16). Onzekerheid beperkt dus de mogelijkheid om vooruit te plannen. De verscheidenheid van de primaire taak zal een invloed hebben op de complexiteit van de taak. Complexiteit heeft betrekking op de hoeveelheid informatie die moet uitgewisseld worden. Een bedrijf met een brede productlijn is bijvoorbeeld complexer dan een bedrijf met slechts één productlijn. Doordat de omgeving waarin organisaties vandaag opereren steeds dynamischer wordt en de klanten steeds veeleisender worden zal de nood aan informatie uitwisseling nog groter worden. De mate van onzekerheid en complexiteit spelen dus een belangrijke rol bij het bepalen van de organisatiestructuur. Uit het voorgaande leiden we af dat onzekerheid en complexiteit in grote mate de nood aan informatieverwerking bepalen in een organisatie. Tushman en Nadler (1978, blz. 614) definiëren informatieverwerking als the gathering, interpreting, and synthesis of information in the context of organizational decision making. De nood aan informatieverwerking kan verminderd worden door het inbouwen van speling of slack. Hiermee wordt bedoeld dat de onderneming het prestatieniveau bewust lager legt om zo de complexiteit of onzekerheid van een taak te verminderen. We zullen deze relatie later 5

19 Hoofdstuk 1 : Organisatiestructuren nog herbekijken. De mate van onzekerheid en complexiteit in een organisatie zal op zijn beurt beïnvloed worden door enerzijds de omgeving waarin een organisatie actief is en anderzijds de competitieve strategie van een organisatie. De omgeving van een organisatie kan dynamisch of stabiel zijn. Een dynamische omgeving wordt gekenmerkt door snelle veranderingen in technologie, preferenties van consumenten, aanbod van producten,. Een stabiele omgeving wordt gekenmerkt door weinig veranderingen in technologie, consumentenpreferenties, producten,. Met strategie bedoelen we hier de competitieve strategie van de onderneming, dus de bepaling van welke producten de onderneming zal produceren, in welke markten ze actief wil zijn,. De onderneming zal met deze strategie trachten een competitief voordeel te verkrijgen. Dit betekent bijvoorbeeld dat de organisatie hogere kwaliteit kan bieden, sneller kan leveren of tegen lagere prijzen kan verkopen dan de concurrentie. De in deze paragraaf beschreven relaties worden weergegeven in figuur 1.1. Meteen wordt ook duidelijk waarom Galbraith (1976) stelt dat variaties in organisatievorm een gevolg zijn van variaties in strategieën. Strategie bepaalt met andere woorden de structuur van een organisatie. Figuur 1.1: relatie tussen omgeving, strategie en organisatiestructuur Onzekerheid + Complexiteit Organisatie structuur Omgeving + Competitieve strategie Nood aan Informatie verwerking Plannen Slack (Bron: persoonlijke verwerking) Een belangrijk onderscheid dat dient verduidelijkt te worden wanneer we over organisatiestructuren spreken, is het verschil tussen mechanistische of bureaucratische organisaties en organische organisaties. Bij een bureaucratische organisatie wordt het gedrag van mensen gestandaardiseerd. Dit gebeurt aan de hand van planning, richtlijnen, procedures,. In deze organisaties hebben werknemers weinig vrijheid van handelen. De bureaucratische structuur komt vooral voor waar werk routinematig is en men dus met weinig of geen onzekerheid te maken krijgt. Organische organisaties daarentegen worden gekenmerkt 6

20 Hoofdstuk 1 : Organisatiestructuren door veel minder richtlijnen, regels en procedures. Er worden taken gedelegeerd wat ruimte laat voor creativiteit en flexibiliteit (Mintzberg, 2003). Volgend voorbeeld verduidelijkt het verschil: het verkeer op een kruispunt kan georganiseerd worden aan de hand van verkeerslichten. Verkeerslichten laten echter geen flexibiliteit toe omdat vooraf ingesteld is wanneer het groen of rood wordt, ongeacht de hoeveelheid verkeer in een bepaalde richting. Een flexibelere oplossing is een verkeersagent plaatsen op het kruispunt. Deze kan snel inspelen op onverwachte situaties. Belangrijk is ook nog het onderscheid tussen centralisatie en decentralisatie. Een gecentraliseerde afdeling is er één waarbij de beslissingsbevoegdheid bij één persoon ligt. Bij decentralisatie wordt de beslissingsbevoegdheid verdeeld over een groot aantal mensen. Decentraliseren kan nodig zijn wanneer bijvoorbeeld niet alle beslissingen door één persoon overzien kunnen worden, omdat de organisatie dan sneller kan reageren op gebeurtenissen of omdat decentralisatie de motivatie stimuleert. Decentralisatie kunnen we nog verder opdelen in twee groepen. Ten eerste hebben we de verticale decentralisatie wat betekent dat men formele macht zal delegeren naar lagere niveaus in de organisatie. Ten tweede is er de horizontale decentralisatie, of de mate waarin niet managers besluitvormingsprocessen mogen beheersen. Mintzberg (2003) maakt dan ook nog een onderscheid tussen selectieve decentralisatie (bevoegdheid tot het nemen van beslissingen ligt op verschillende plaatsen in organisatie) en parallelle decentralisatie (beslissingsmacht wordt naar dezelfde plaats gedelegeerd). Zo komen we tot de vijf vormen van decentralisatie. Een eerste vorm is de verticale en horizontale centralisatie: hier heeft de topman alle formele en informele macht. De tweede vorm noemt Mintzberg (2003) beperkte horizontale decentralisatie, waarbij de coördinatie hoofdzakelijk verloopt via standaardisatie van werkprocessen. Beperkte verticale decentralisatie komt vooral voor bij de multidivisionele organisatie. Elke manager van een divisie heeft dan formele macht om beslissingen over hun specifieke markt te nemen. Een vierde vorm is de selectieve verticale en horizontale decentralisatie. De bevoegdheid wordt verdeeld naar werkgroepen en de coördinatie tussen die groepen verloopt via het mechanisme van de wederzijdse aanpassing. Ten slotte is er nog de verticale en horizontale decentralisatie waarbij de beslissingsbevoegdheid naar de onderste lagen van de organisatie gedelegeerd wordt. Als samenvatting plaatsen we de vormen van decentralisatie op een continuüm (figuur 1.2). Figuur 1.2: Mate van decentralisatie Mate van decentralisatie Macht bij één individu Macht naar analisten in technostructuur Macht naar de experts Macht naar alle werknemers (Bron: gebaseerd op Mintzberg, 2003, blz. 112) 7

21 Hoofdstuk 1 : Organisatiestructuren In wat volgt zal besproken worden over welke parameters organisaties beschikken om de twee basistaken van structureren, namelijk het differentiëren en integreren van taken, uit te voeren. Deze parameters zijn gebaseerd op het werk van Mintzberg (2003). Voor een goed begrip daarvan dient men de basisstructuur te kennen die Mintzberg (2003) onderscheidt in elke organisatie. Daarom zal deze basisstructuur eerst besproken worden. 2. De basisstructuur van een organisatie Figuur 1.3: De basisstructuur van een organisatie Strategische top Technostructuur Middenkader Ondersteunende diensten Uitvoerende kern (Bron: Mintzberg H., 2003, blz. 12) Mintzberg stelt dat je in elke organisatie de onderdelen zoals weergegeven in figuur 1.3 zou kunnen zien. Het is wel zo dat niet bij elke organisatie de verschillende delen evenveel vertegenwoordigd zullen zijn. Bij de ene onderneming zal de uitvoerende kern sterker aanwezig zijn dan in andere ondernemingen. In sommige ondernemingen zullen er bijvoorbeeld geen ondersteunende diensten terug te vinden zijn. Onderaan de organisatie staat de uitvoerende kern. Dit is het hart van de organisatie. De leden van de uitvoerende kern worden operators genoemd. Operators produceren producten en diensten voor de organisatie of bieden directe ondersteuning aan de productie. Naargelang het soort organisatie zullen de taken van operators meer of minder gestandaardiseerd zijn. Een arbeider aan een lopende band zal weinig eigen initiatief kunnen nemen terwijl een professor aan een universiteit net wel heel wat handelingsvrijheid heeft. Bovenaan de organisatie bevindt zich de strategische top. Deze mensen zijn 8

22 Hoofdstuk 1 : Organisatiestructuren belast met het ontwikkelen van de strategie van de organisatie en moeten er op toezien dat de strategie effectief uitgevoerd wordt. Zij moeten er tevens op toezien dat de relaties met de stakeholders van de organisatie (aandeelhouders, overheid, werknemers, klanten, ) onderhouden worden. Het middenkader vormt de verbinding tussen de strategische top van een organisatie en de uitvoerende kern. Hun taak bestaat erin om hun eigen unit te sturen in lijn met de doelstellingen van de organisatie. Goede voorbeelden hiervan zijn de divisiemanagers of business unit managers. Zij zijn volledig verantwoordelijk voor het beleid van hun divisie of business unit en zullen deze leiden in lijn met de strategie die de strategische top formuleerde. Zij zullen verantwoording moeten afleggen over resultaten aan de top van de organisatie. In de technostructuur vinden we de analisten (arbeidsanalisten, begrotingsanalisten, accountants, ) die het werk van anderen in de organisatie zoveel mogelijk trachten te standaardiseren. Zij staan volledig los van de werkzaamheden verricht in de uitvoerende kern. Als laatste onderdeel hebben we de ondersteunende diensten (kantine, juridisch adviseur, beveiliging, ). Elke dienst is gespecialiseerd in een bepaald domein. Deze diensten staan eveneens los van de uitvoerende kern maar moeten wel de basisdoelstellingen van de onderneming ondersteunen. Nu we de basisstructuur van een organisatie besproken hebben, kunnen we terugkeren naar de essentie van het structureren van organisaties: het differentiëren en integreren van taken. 3. Het differentiëren van taken Een eerste taak die organisaties moeten vervullen bij het opzetten van een organisatiestructuur is het differentiëren van taken. Eerder zagen we al dat dit betekent dat we de primaire taak van de organisatie gaan opdelen in een aantal subtaken Ontwerp van individuele posities Organisaties dienen heel wat taken te vervullen om hun doelstellingen te verwezenlijken. Een bakker zal bijvoorbeeld om een brood te bakken eerst zijn ingrediënten moeten mengen, dan het deeg kneden, vervolgens dit deeg in de oven steken en ten slotte het brood uit de oven halen. Wanneer dit over een kleine bakkerij gaat kunnen deze taken nog door dezelfde persoon uitgevoerd worden. Maar naarmate organisaties in omvang toenemen, kunnen deze taken niet meer door één persoon uitgevoerd worden. Daarom zal men het takenpakket verdelen over verschillende personen en departementen. Mintzberg (2003) beschrijft dit met de term taakspecialisatie. Taakspecialisatie omvat twee dimensies. 9

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Organisatiestructuren... 3 Definitie organisatiestructuur... 3 Coördinatie mechanismen... 3 Onderdelen van de organisatie:... 3 Functioneren organisatie:...

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek

Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN

DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006-2007 DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad:

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Procesgericht Organiseren en Organisatiestructuur

Procesgericht Organiseren en Organisatiestructuur PrimaVera Working Paper Series PrimaVera Working Paper 2006 Procesgericht Organiseren en Organisatiestructuur Patty de Bruine, Bart van der Burg, Wendy Jansen maart 2006 Category: scientific University

Nadere informatie

DE ORGANISATIE VAN EEN CONTACTCENTER

DE ORGANISATIE VAN EEN CONTACTCENTER Inhoudstafel DE ORGANISATIE VAN EEN CONTACTCENTER 1. Inleiding... 3 2. Methodologie... 5 3. Variatie in contactcenter activiteiten... 6 4. Functies & processen binnen een contactcenter... 8 5. Een structureel

Nadere informatie

Organisatiestructuur en -ontwerp

Organisatiestructuur en -ontwerp DEEL 4 9 organiseren Organisatiestructuur en -ontwerp Gebruik dit overzicht tijdens het lezen en bestuderen van dit hoofdstuk. De organisatiestructuur Bespreek de traditionele en hedendaagse kijk op taakspecialisatie,

Nadere informatie

Een onderzoek naar employee performance management in IWT

Een onderzoek naar employee performance management in IWT UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Een onderzoek naar employee performance management in IWT Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in

Nadere informatie

MANAGEMENT ACCOUNTING. Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen

MANAGEMENT ACCOUNTING. Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 DE IMPACT VAN ERP-SYSTEMEN EN DE GEVOLGEN VOOR MANAGEMENT ACCOUNTING Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van:

Nadere informatie

Groei in organisaties: De relatie met incident- en changemanagement volgens CMM en ITIL

Groei in organisaties: De relatie met incident- en changemanagement volgens CMM en ITIL Groei in organisaties: De relatie met incident- en changemanagement volgens CMM en ITIL Hessel Mooiman Amsterdam, 2008 EDP Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Studiebegeleider: Bedrijfscoach:

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica 2011 2012 Masterproef Proces simulatie software : een vergelijkende studie

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

`ìëíçãéê=éëóåüçäçöáå~ä=å~éáí~ä=áå=î~äìé=åçjåêé~íáçå

`ìëíçãéê=éëóåüçäçöáå~ä=å~éáí~ä=áå=î~äìé=åçjåêé~íáçå `ìëíçãéê=éëóåüçäçöáå~ä=å~éáí~ä=áå=î~äìé=åçjåêé~íáçå qáããó=oçìääéå éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=p~åçê~=pqobrhbkp = j~ëíéêéêçéñ=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=î~å= ã~ëíéê=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééåw=

Nadere informatie

R.M.A. DE WINTER 302907

R.M.A. DE WINTER 302907 2008 R.M.A. DE WINTER 302907 DE BETEKENIS VAN DE IMPLEMENTATIEMETHODE VAN ERP BIJ DEFENSIE Defensie voert een ERP systeem in. Het oorspronkelijke uitgangspunt was dit binnen zeven jaar te realiseren. Deze

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

De chemie van organisatieverandering

De chemie van organisatieverandering De chemie van organisatieverandering Ervaringen met niet-hiërarchisch gedrag in hiërarchische organisaties Dr. Gertjan Schuiling Thierry&Schuiling organizational learning Dit is een heruitgave van het

Nadere informatie

Een onderzoek naar de partnertevredenheid

Een onderzoek naar de partnertevredenheid De partner aan het woord Een onderzoek naar de partnertevredenheid Helder, flexibel, betrouwbaar Datum: 4 juni 2014 Versie: 1.8 Eindrapport Begeleider SpeakUp BV Giuseppe Levatino giuseppe@speakup.nl 088-7732573

Nadere informatie

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN Risk management is both an art and a science In a sense, risk management as an art begins where risk management as a science stops Ilhan Tekir Juni 2012 1

Nadere informatie

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Hogeschool Gent Departement Bedrijfsmanagement Mercator Henleykaai 84 9000 Gent Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Naam: Ben Vander Vennet Studierichting:

Nadere informatie

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Naam auteurs: Armijn Beek Riemke de Kloet Bedrijfsnaam: Capgemini

Nadere informatie

Afstudeeronderzoek: Innovatie NL

Afstudeeronderzoek: Innovatie NL Afstudeeronderzoek: Innovatie NL Hoe draagt de standaardisatie van het innovatie proces bij aan het versterken van de innovatiekracht, enerzijds het verkorten van de time to market en anderzijds het verhogen

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010 : Naam: Jasper Vandegaer Klas: 3 SWM Academiejaar: 2009-2010 Bedrijf: Ordina Belgium Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Departement Handelswetenschappen en bedrijfskunde Elfde-Liniestraat26 3500 Hasselt

Nadere informatie