REHOBOTH. 29 november Intocht Sinterklaas 30 november 6 e Dijkouverture 13 december Kerstbingo. 10 januari 2015 Nieuwjaarsreceptie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REHOBOTH. 29 november Intocht Sinterklaas 30 november 6 e Dijkouverture 13 december Kerstbingo. 10 januari 2015 Nieuwjaarsreceptie"

Transcriptie

1 t Dijkertje 40 ste jaargang November 2014 REHOBOTH 29 november Intocht Sinterklaas 30 november 6 e Dijkouverture 13 december Kerstbingo 10 januari 2015 Nieuwjaarsreceptie

2 MOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK GEBOUW REHOBOTH Alleen voor leden Zaterdag OF zondag 75,=* Voorwaarde: Het tekenen van een overeenkomst. *Er wordt een waarborgsom van 30 in rekening gebracht, welke wordt terugbetaald na controle inventaris en gebouw. Voor informatie: David Knibbe, Koekoekslaan 4,

3 1 November e jaargang no. 4 Inhoud: pagina Van de Bestuurstafel 2 VROM Commissie 3 REHOBOTH; van Kerk tot Buurthuis 4 Gezocht Bridgers 10 In memoriam 11 Intocht Sinterklaas 12 Aankondiging / Uitnodiging Kerstbingo 13 Oproep 14 Aankondiging 6e Dijkouverture 14 Wijziging aangekondigde Buurt Enquête 14 Veerpont Ome Piet 15 Waterbubbelstad (deel 2) 16 Bent u al lid???? 18 Kunststof inzamelbak 18 De HANG 19 Kleurplaat 20 Agenda 24 Bestuur van de Buurtvereniging: Voorzitter: Jannie v.d. Geest tel Vice-Voorz.: Thomas Kwakernaat Secretaris: Eric Labordus e Secr.: Vacant Penningmeester: David Knibbe e Penningm.: Monique Groot Lid: Fred Buys Lid: Erik Hoogenboom Adres secretariaat: Koekoekslaan PG Badhoevedorp

4 2 Van de Bestuurstafel, Beste Nieuwemeerders Ik denk dat wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagd 40 jarig Jubileumfeest en namens het bestuur wil ik een ieder bedanken voor zijn of haar bijdrage. Gelukkig hebben wij ook een aantal nieuwe gezichten gezien en is hiermee de eerste stap gezet voor meer. Tijdens het bezoek aan Rehoboth heeft u kunnen zien dat er een glazen scheidingswand is geplaatst op de bar. Deze oplossing is verkozen om aan de regels voor de Drank- & Horeca vergunning te voldoen. Nu wij geheel aan alle eisen voldoen is recent de vergunning officieel afgegeven. En voor wat betreft de subsidie aanvraag voor het aanschaffen van een AED kunnen wij melden dat deze aanvraag nog loopt. Wij hebben er nog steeds vertrouwen in dat dit goed komt. Als bestuur zijn wij zeer blij met de inspanningen van de (oudere) jeugd voor de Buurtvereniging en de activiteiten, zoals hun zeer gewaardeerde assistentie bij het jubileumfeest, de Bazaar en de komende Kerstbingo. Dit geeft ons vertrouwen naar de toekomst. Als u zelf wilt ervaren hoe sommige activiteiten veranderen door inbreng van nieuwe ideeën, kom dan naar de Kerstbingo op 13 december. Om u nog beter van dienst te zijn in de toekomst vragen wij binnenkort uw medewerking bij het invullen van een enquête. Als u elders in dit Dijkertje het verhaal over Rehoboth; van Kerk tot Buurthuis leest, ziet u dat een aantal zaken zich (soms helaas) herhalen, hoe belangrijk hierbij de bijdrage en begrip van een ieder is en wat met samenwerken allemaal is te bereiken. Met deze laatste stichtelijke woorden zien wij de volgende 40 jaar met vertrouwen tegemoet. Met dank van het bestuur

5 3 VROM Commissie, Beste buurtbewoners, Als VROM cie zijn wij bezig met onze reacties op de 1 e wijziging op het Bestemmingplan Nieuwemeer en de omgevingsvergunning voor de bouw van een overkapt oefenterrein voor de Driving Range van/bij de Golfbaan. Recent bent u gevraagd om toestemming, zodat de Buurtvereniging namens u haar stem, kan laten horen in de ORS, Omgevings Raad Schiphol. De ORS is de opvolger van de zgn Alderstafel. Dit is het overleg waarin de ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen voor omwonenden van Schiphol worden besproken. Doordat er wat verwarring is ontstaan mbt de verspreide toestemmingsformulieren en de tijd drong, hebben wij besloten op grond van de doelstellingen vastgelegd in de verenigingsstatuten (..toezien en inzetten voor de bescherming van de belangen van de inwoners van Nieuwemeer.) er vanuit te gaan dat alle leden accoord gaan met de vertegenwoordiging door de Buurtvereniging. Mocht u onverhoopt hier bezwaar tegen hebben laat dit ons weten, dan zullen wij u van de lijst verwijderen. Op onze website is een pagina toegevoegd met informatie/links mbt de ORS, terug te vinden in de Nieuwsbanner op de Homepage en op het hoofdstuk VROM Cie onder Buurtvereniging. In de begeleidingsgroep Mobiliteit en Bereikbaarheid is weer gesproken over de vernieuwing van de Sloterbrug en de daaraan gekoppelde dreigende capaciteit vergroting. Het mag duidelijk zijn dat wij hier geen voorstander van zijn zolang niet duidelijk is hoe en waarlangs het extra verkeer gaat/moet worden afgewikkeld. Ook is tijdens dit overleg gesproken over het nieuw aan te leggen fietspad door de knoop(lus), in het kader van de omlegging A9, zeg maar door het klaverblad naar Nieuwemeer. Wij staan niet afwijzend tegen zo n fiets verbinding maar hebben er wel bezwaren bij als dit een BROMfiets pad wordt, ipv een recreatief FIETSPAD, dus zonder brommers. Er is verder niet veel nieuws te melden, als dit wel het geval is zullen wij u informeren, mogelijk via een nieuwsbrief. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ons bereiken via of per telefoon, zie de nummer en contact personen achter in het dijkertje. VROM Cie Buurtvereniging Nieuwemeer

6 REHOBOTH: VAN KERK TOT BUURTHUIS Dit artikel is overgenomen uit het 20 jarig Jubileum Buurtblad dd 15 april Jaar oud... jong!! Rondom het gebouwtje Rehoboth heeft zich in het verleden een hele geschiedenis afgespeeld. Het is omstreeks 1922 gebouwd en kreeg toen nog niet direkt de huidige vorm. Oorspronkelijk werd alleen het grootste, voorste gedeelte neergezet. Doch ook dit gaf al geweldige problemen in die tijd. Maar eerst iets over de voorgeschiedenis. Zo rondom 1900 trokken de Nieuwemeerders zondags ter kerke naar de Hervormde Kerk in Sloten. Dit geschiedde veelal te voet. Bij slecht weer, vooral in de winter, was de reis nogal onaangenaam. Daarom stak men de koppen bijeen om te gaan zoeken naar een eigen gelegenheid in Nieuwe Meer. Omstreeks 1910 werd van de Heer Koopmans een oude schuur gehuurd. Deze schuur werd ruim 10 jaar als evangelisatie gebouw gebruikt, tegen een zeer lage huur van 25 cent per week. Zondagsochtends was er van tot uur kerkdienst en 's middags van tot uur werd er Zondagsschool gehouden voor de kinderen van 6 tot 13 jaar. Nu was deze schuur niet zo geschikt als kerkgebouw. Zomers kon het er bloedheet zijn en vanwege het vele stof krioelde het er dan van de vlooien. Je kon de diertjes zo bij de kinderen op de witte kousen zien springen. Als de kinderen thuis kwamen zette men gelijk een bakje water op tafel en werden de vlooien gevangen. Desondanks was de belangstelling voor de kerkdienst en de zondagsschool enorm groot. Zo'n kinderen kwamen elke zondagmiddag weer van heinde en ver naar de schuur. Er was in die tijd ook helemaal niets anders te beleven op zondag. Er kwamen niet alleen kinderen van Hervormde huize, ook Gereformeerde en Katholieke kinderen kwamen graag naar de zondagsschool. Er was in die dagen geen enkele kerk in Badhoevedorp: Badhoevedorp bestond in feite toen nog niet.

7 5

8 6 Er was in die tijd ook helemaal niets anders te beleven op zondag. Er kwamen niet alleen kinderen van Hervormde huize, ook Gereformeerde en Katholieke kinderen kwamen graag naar de zondagsschool. Er was in die dagen geen enkele kerk in Badhoevedorp: Badhoevedorp bestond in feite toen nog niet. De sprekers voor de evangelisatie kwamen op zondag uit Amsterdam. Ze hadden plezier in dit werk en deden het gewoon gratis. Na ongeveer 12 jaar kerken in de schuur zag men eindelijk kans om zelf een gebouwtje neer te zetten, dit werd Rehoboth. Het initiatief werd genomen door vier oude Nieuwe Meerders, die ook de leiding van de zondagsschool hadden, n.l. Jan Ravensloot, Adrianus Eilander en ene Slingerland. Laatst genoemde fungeerde tevens als aannemer. De kosten F 2.400,== werden door de 4 initiatiefnemers gedeeld. Een bedrag van F 600,== was in die tijd best heel veel. Een gefortuneerde zwager van Janus Eilander, ene Graftdijk, bleek bereid het bedrag voor te schieten. Drie procent moest er jaarlijks afgelost worden door de de Nieuwemeerders. Het gebouw kreeg de naam RE- HOBOTH, hetgeen betekent: "God heeft ons ruimte gegeven". Een eigen kerkje op de Nieuwe Meerdijk, waar kerkdiensten en zondagsschool gehouden konden worden. Ongeveer een jaar na de bouw werd een meisjesvereniging opgericht welke Rehoboth als verenigingsgebouw gebruikte. Al gauw telde de club zo'n 20 leden. Dit gaf ook de jongens moed om zoiets te beginnen en een half jaar later was er ook een jongensvereniging. De jongens wilden feestjes organiseren en toneeluitvoeringen geven. Na vele repetities kwam eindelijk de dag van de eerste toneeluitvoering. De meisjes hadden mooie gordijnen gemaakt om het podium af te sluiten; het zag er allemaal keurig uit. Het zaaltje zat tjokvol, overal zaten mensen, zelfs op het podium. Aangezien er achter het podium helemaal geen ruimte meer was, gaf dit de nodige problemen. De spelers en speelsters moesten zich op het podium omkleden, hetgeen ook het vlotte verloop van de voorstelling ernstig belemmerde. Kortom er was dringend behoefte aan een achterbouw, welke nodig was als: kleedkamer, vergaderruimte, bergruimte, keuken enz. De jongens stapten met hun plannen naar de (oude) bestuursleden van Rehoboth, teneinde te gaan pleiten voor de bijbouw. Doch deze waren er helemaal tegen, ze wilden er niets van weten. Na veel beraad besloten de jongens zelf klandestien een aanbouw te gaan plaatsen. Het moest wel snel gebeuren, voordat het bestuur tot tegenaktie kon overgaan, dus binnen één week. Het geld werd renteloos verstrekt door ene van der Weide. De aflossing mocht gebeuren als het een keer uitkwam. Maar vier jongens moesten wel hun handtekening zetten, elk voor 75 gulden schuld.

9 7 Eén van hen, Dirk Blom, was ook de aannemer en bouwer van deze achterbouw. Alles verliep volgens plan. 's Maandags werd gestart en voor het einde van de week stond de bijbouw, keurig naast Rehoboth. In eerste instantie was het bestuur geweldig kwaad, maar zij durfden het aanbouwsel toch niet te gaan slopen. Nadat ze het geheel van alle kanten bekeken hadden vonden ze het toch wel aardig. Tenslotte was het bestuur helemaal tevreden met deze mooie uitbreiding. Aldus kwam de achterbouw van Rehoboth tot stand. De F300,= waren snel afgelost. Er werd een "Franse Tombola" georganiseerd, welke al F 150,= winst opleverde. Na zo'n tweede tombola was het gehele bedrag al weer terugverdiend. De meisjesvereniging en de jongensvereniging gingen langzamerhand ter ziele, toen de leidsters en de leiders, de één na de ander, in het huwelijk traden. Intussen draaide de zondagsschool vredig door. De leiding ervan berustte bij Cornelissen en van de Anker. Eerstgenoemde woonde in Amsterdam en hij kwam elke zondagochtend met zijn dochter Truus Cornelissen naar Nieuwe Meer, lopende langs het Jaagpad. Het weer kon nog zo slecht zijn, ze kwamen elke zondag uit de stad, als vastberaden zendelingen. Dit werk deden zij gaarne en bovendien geheel belangeloos. Truus Comelissen maakte diepe indruk op de jeugd. Zij was opvallend deftig gekleed voor Nieuwe Meerse begrippen, met veel praal en goud. Bovendien werkte ze bij een chocoladefabriek op kantoor en twee keer per jaar bracht ze een grote doos mee, met wel 80 Sikkens chocolade repen; voor de zondagsschoolkinderen een heerlijke traktatie, zeker voor die tijd. Omstreeks 1965 werd de zondagsschool opgeheven bij gebrek aan belangstelling. Ook de belangstelling voor de kerkdiensten liep terug, omdat men door betere vervoersmogelijkheden prefereerde met de kinderen in Badhoevedorp ter kerke te gaan. Daar was ook oppas voor de kinderen. In 1971 werd besloten te stoppen met de kerkdiensten. Alleen de damesvereniging Priscilla, opgericht op 30 april 1949, bleef nog gebruik maken van het gebouwtje en zorgde, dankzij een jaarlijks te houden bazar, dat het gebouw onderhouden kon worden. Op 22 april 1974 werd de buurtvereniging opgericht en werd Rehoboth een centrum van buurtaktiviteiten. In 1978 was Rehoboth aan een grondige verbouwing toe. Er werd een aktie opgezet in de buurt onder de naam "Spijkers met koppen slaan". Hierbij werd een beroep gedaan op vele vrijwilligers om deze verbouwing te realiseren. Dit is een groot succes geworden, dankzij vele buurtbewoners zoals: Pam Haagsman, Wim Hijstek, Jan Snoep, David Knibbe, Ferrie Engelkamp, Toon Ebbelaar, Roel Meulebelt, Teun Vogelaar, Frans van Houten, Richard van 't Hoog, Louis Mieremet, Frits Kaslander, Anouchka Bonne-

10 Bonnema, Jans Hogenhout, Mart van Wees, George Visbeen, Ton van Scheppingen, Johan Bergisch en vooral de heren Geugies en Hogenhout, die toen het leeuwenaandeel hebben geleverd. De vloer en het plafond ging er uit en een oude vloer van hardhout van een gymlokaal werd daarvoor gebruikt. Johan Bergisch en Toon Ebbelaar zorgden er voor dat er een CV kwam. Een enorme verbetering na het tijdperk van kolen en later olie. In september 1978 werd dit door burgemeester Stam geopend. 8 Ideaal voor het bestuur was het nog niet, aangezien commissieleden nog steeds de administratie, alsmede het stencillen thuis in de woon- of slaapkamer deden. Heeft u weleens een stencilmachine in de woonkamer gehad? De oude aanbouw werd slechter en in het toilet kwamen scheuren. Toen werd in 1983 het plan opgevat om de oude aanbouw te slopen en een grotere aanbouw neer te zetten, waardoor er meer mogelijkheden voor de buurtvereniging zouden ontstaan. Dat hebben we geweten! Ten eerste zou de uitvoering professioneel dienen te gebeuren, dus heien. Ten tweede zou de aanbouw vele malen groter moeten worden. Pam Haagsman, onze huisarchitect (kosteloos) werd aan het tekenen gezet, de laatste lijnen vormden zich op een vakantie op Ameland. Bouwaanvraag ingediend, waarop één bezwaarschrift ingediend werd, door de familie Heima, achteraf begrijpelijk, want zij hadden ondertussen overlast gehad van huurders en disco-jongeren, die niet altijd rekening houden met het lawaai wat zij produceren in de nachtelijke uren. Na overleg met het bestuur hebben zij hun bezwaarschrift ingetrokken, waarvoor nog steeds onze hartelijke dank. Wij zullen er met z'n allen voor moeten zorgdragen de overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

11 9 Na veel contact met de Welstandscommissie te Hoofddorp, voornamelijk door Pam Haagsman, kregen we goedkeuring om te starten. Op het laatste moment is de consternatie betreffende de septietank door de nieuwe riolering opgelost. Ondertussen werd in samenwerking met de SSH getracht subsidie-potten open te breken, hetgeen ook aardig lukte met als eindresultaat een verbouwing van ca. F , waarvoor ca. F ,= subsidiegeld verstrekt werd. De overige F ,= diende door zelfwerkzaamheid en schenkingen bereikt te worden. Een gezonde situatie om de plannen door te zetten. Na een inschrijving voor de bouw verkreeg Arlin BV de opdracht voor het realiseren van de ruwbouw Daarna werd het grondwerk uitgevoerd door Richard van 't Hoog en Frans van Houten, waarna Arlin kon beginnen met hei- en funderingswerkzaarnheden. De eerste paal werd geslagen door mevrouw Jans Hogenhout in aanwezigheid van vele belangstellenden. Frans en Richard bleven hun diensten ter beschikking stellen voor ontkisting en grondwerkzaamheden, terwijl Piet de Boer en Toon Ebbelaar de riolering legden. De betonvloer werd gelegd, wanden opgemetseld, dakbeschot aangebracht. Piet Idsinga en Bert Witteman brachten dakbedekking aan. Inmiddels waren er toezeggingen gedaan dat de bazar van de damesvereniging Priscilla in Rehoboth kon plaatsvinden, dus moest er behoorlijk aan getrokken worden om de benodigde voorzieningen te realiseren. Piet de Boer en Toon Ebbelaar zorgden voor het loodgieterswerk, Arlin voor de afbouw, Frits Kaslander en Jan Snoep voor de elektra. Johan Bergisch voor de centrale verwarming, Wim Hijstek en Frans van Houten de bestrating. Frans van Houten en David Knibbe voor het ingraven van waterleiding, Ferrie Engelkamp, Richard van 't Hoog en Jan Snoep voor het schilderwerk. In januari 1985 werd het vernieuwde Rehoboth feestelijk in gebruik genomen, symbolisch doordat heer Dirk Blom sr. door een raamwerk beplakt met oude kranten stapte. Later zijn er nog aanpassingen aangebracht voor invaliden; een verhoogd toilet en rolstoel toegankelijk, waarvoor subsidie de gemeente werd verkregen. In eigen beheer is de bar verbeterd, een nieuwe CV ketel aangeschaft en nu voor dit 20 jarig bestaan is weer een grote groep vrijwilligers bezig geweest Rehoboth van buiten van een nieuw jasje te voorzien: alles geverfd, nieuwe gordijnen, kortom een vrolijke fris nieuwe outfit. Rehoboth, een gebouw met een kleurrijk verleden, waar vele vrijwilligers in de loop der jaren, vrije tijd, liefde, inzet en plezier in hebben gestoken. Een gebouw, dat onlosmakelijk is verbonden met geschiedenis van de bewoners van Nieuwe Meer en de buurtvereniging.

12 10 Een ontmoetingsplaats ook nu, voor jong en oud, een plek waar de buurtvereniging zijn aktiviteiten ontplooit en herbergt. Nu na 20 jaar nog net zo levend en vitaal als bij de start. Over de rijke schakering aan aktiviteiten leest u verder in dit blad. Moge Rehoboth ook in de komende jaren een dak bieden waar "naoberschap" (saamhorigheid in buurtschap) zich kan ontplooien. (Samengesteld uit eerdere artikelen van ons "buurtblad".) Arien van Steenderen GEZOCHT : Bridgers #### Wij zoeken voor onze gezellige bridge club nieuwe leden. Wij bridgen op vrijdagavond vanaf half acht. Wij gebruiken een elektronisch Systeem om de standen bij te houden. Het meespelen kost 2.50 euro incl. een paar hapjes. Dus lijkt het u wat kom meedoen. Er heerst een fijne ontspannen sfeer, zonder mes op tafel. Hartelijke groet namens de bridgers. Jannie van der Geest.

13 11 In memoriam

14 12

15 13

16 14 OPROEP Ik wil graag de dijkbewoners bezoeken bij geboorte of jubilea. Ook bij ziekte of verdriet. Laat het mij weten als een dijkbewoner wat extra aandacht nodig heeft. Gr, Jannie van der Geest (Buurthulp) 6e Dijkouverture Op 30 nov vindt alweer de 6e muzikale middag in Rehoboth plaats. Emiel Vermast zal o.a. Nederlandstalig repertoire ten gehore brengen samen met Joke Mulder op de accordeon. Jacolien Loos zal met haar eigen live band een stukje van haar theatershow laten zien en horen Thomas Kwakernaat zal een stukje op het bijzondere instrument de Hang spelen Last but not least..dirk Heijstek zal weer gewoontegetrouw de na borrel muziek verzorgen op zijn keyboard Zaal open vanaf 13:30u. Aanvang optredens: 14:00u.tot 17:00u. Buurthuis Rehoboth, Nieuwemeerdijk 294, Entree Gratis Info en meedoen? bel Thomas Wijziging aangekondigde Buurt Enquête In het vorige Dijkertje is de enquete aangekondigd voor medio september zoals u heeft gezien is dit helaas niet gelukt, de aangepaste doestelling is nog wel dit jaar. Het doel van de enquete is nog steeds om onder alle bewoners van ons buurtschap meer inzicht te vergaren omtrent populatie, wensen of aanpassingen omtrent onze programmering en eventuele deelname aan een van onze activiteiten. We hopen dat ieder hieraan zal willen meewerken. De informatie is belangrijk voor het optimale voortbestaan van onze vereniging. Op deze wijze hopen we tevens meer enthousiaste nieuwe leden te mogen gaan verwelkomen. Met vriendelijke groet Thomas Kwakernaat

17 15 Veerpont Ome Piet Het seizoen zit er inmiddels op en wij kunnen terugkijken op een geslaagd seizoen met ook dit jaar weer méér overzetting dan vorig jaar. De nieuwe steiger heeft zijn dienst goed bewezen en wij hebben vele reacties gehad op ons nieuwe onderkomen, zeg maar de Pipowagen. Ook de eieren en jam hebben wij, en vele van u, als geslaagd ervaren en wij doen ons best dit volgend seizoen voort te zetten. Eind november hopen wij zoals de laatste jaren te doen gebruikelijk Sinterklaas in te halen met de Pont. Na deze activiteit wordt het dit jaar zaak dat de Pont uit het water gaat voor groot onderhoud van het onderwaterschip, dit zal weer plaatsvinden op de helling bij de bouwer Scheepswerf Kerkhoven te Oude Meer. Wij maken via deze weg gelijk van de gelegenheid gebruik om alle (vaste) klanten te bedanken voor hun belangstelling en gebruik van onze Pont en hopen u volgend seizoen weer te mogen ontvangen en over te zetten. Tevens bedanken wij de verschillende bewoners en sponsor die met enige regelmaat ons hebben voorzien van allerlei lekkers. En last but not least bedanken wij de sponsoren, die met hun borden niet alleen de Pont een vrolijk uiterlijk geven maar met hun bijdrage het project in de vaart houden. In het jaarverslag en tijdens de jaarvergadering zullen wij het suc6 van dit project cijfermatig toelichten. Met vriendelijke groet, de Vrijwilligers van Veerpont Ome Piet Ingezonden bericht De pontbazen. De zomer is weer voorbij, dus ook voor het pontje even rust. Bij deze wil ik de pontbazen en hun vrouwen bedanken, voor de vele gezellige uurtjes die ik bij het pontje heb doorgebracht. Je voelt je zo welkom,en altijd een babbeltje. Ze doen niet alleen de pont,maar ook nog sociaal werk. De volgende maanden ga ik het zeker missen. Maar ik gun ze zeker even rust,bedankt. Met veel lieve groetjes. Marga

18 16 Waterbubbelstad (deel 2) Het was weer een mooie dag, en Max en Sophie hadden zin om met hun speciale vriendje Visje te spelen. Dus gingen ze naar de waterkant en riepen Visje, Visje kom je met ons spelen. Blubber de blub daar was hij al. Gaan jullie weer mee naar Waterbubbelstad, dan kunnen we daar mee doen aan een spelletje onderwater pakkertje. Dat is goed. Ze sprongen het water in, waar ze dankzij het Visje nog gewoon onderwater konden ademen. Max zei tegen het Visje, komt bij jullie ook Sinterklaas langs onderwater? Visje keek hem verbaast aan, en zei, wie is sinterklaas? O, dat is de liefste Klaas van de hele wereld. Als hij jarig is dan geeft hij alle kindertjes cadeautjes. Dat lijkt mij ook wel leuk. Maar wat moet je daar dan voor doen? Gewoon een liedje zingen `s avonds. Dan komt hij van zelf. Die Klaas kan toch niet onder water cadeautjes brengen? Maar toen bedachten ze dat Max en Sophie een liedje namens Visje konden zingen voor Sinterklaas. Wat een goed idee! Die avond nog zetten Max en Sophie hun schoentje bij de schoorsteen, met daarin een briefje. Daarop stond: Lieve Sinterklaas, wij hebben een speciaal vriendje, maar die woont op een ongewone plek waar U niet met het paard kunt komen. Zou U voor hem ook een cadeautje kunnen meebrengen? Dan zingen wij een liedje. De volgen dag was de dag dat Sinterklaas bij Rehoboth op bezoek kwam. Hij werd daar gebracht met het pontje Ome Piet. Maar er kwam een harde wind en die blies zo maar de mijter van het hoofd van Sinterklaas af. Ojee wat nu? De Pieten vonden het te nat in het water, dus weg was de mijter. Maar Max had een plan en hij ging naar de waterkant en riep zijn vriend. Visje, Visje kan jij de mijter van Sinterklaas ophalen van de bodem? Natuurlijk, en hij dook naar beneden. Sinterklaas hier is U mijter weer terug, zei het Visje. Dank je wel zei Sinterklaas en nu weet ik ook wie jij bent, het speciale vriendje van Max en Sophie. Heel erg bedankt, en ik zorg voor een mooi cadeautje voor je. Maar nu ga ik snel naar de kinderen toe. Hopelijk zie ik je nog een keer. Wordt vervolgd.. Kim Bungener

19 17

20 18 BENT U AL LID? Beste (NIEUWE) Buurtbewoners Het is ons opgevallen dat er de laatste tijd weer een aantal nieuwe bewoners zijn komen wonen in Nieuwe Meer. Deze krijgen allemaal automatisch t Dijkertje in de bus. Als u dit leest maar nog geen lid bent, vragen wij u bij deze u aan te melden als lid, zodat wij u over van alles binnen ons buurtschap (waar u niet voor niets bent komen wonen) via t Dijkertje en/of informatie avonden en/of flyers en natuurlijk de website kunnen blijven informeren. U kunt zich aanmelden door een mailtje de sturen naar; David Knibbe: of per telefoon Wij willen dan het volgende van u weten: Naam : Adres : E.mail : De kosten zijn minimaal 10,- per jaar. Uiteraard kunt u zich ook aanmelden via de website; > BUURTVERENIGING > LID WORDEN? KUNSTSTOF INZAMELBAK ######### Het heeft allemaal even geduurd, maar Nieuwemeer heeft toch eindelijk haar eigen Kunststof inzamelbak. Bij het brengparkje aan de Koekoekslaan kunt u nu al uw plastic (flessen) kwijt, dit scheelt u een hoop ruimte in uw restafvalbak, misschien wel zoveel dat u een bakkie kleiner kan? Dat is ook nog voordelig voor uw portemonnee. Velen van u hebben hem al gevonden, als ik kijk naar de vulling van de bak, toen ik recent zelf wat flessen wegbracht. Kijk voor meer informatie op;

21 19 De HANG Naar aanleiding van een optreden met mijn mooie instrument de Hang tijdens ons 40-jarig jubileum, heb ik aan een aantal geïnteresseerden beloofd hier een stukje over te schrijven. Tevens hoop ik dat het voor degenen die niet aanwezig waren ook een interessant verhaaltje mag zijn. De HANG is in januari 2000 ontwikkeld door Felix Rohner en Sabina Schärer van PANArt in Bern, Zwitserland. De naam HANG komt van het Berns dialect en betekend hand. Na vele jaren onderzoek en studie hebben Felix en Sabina in samenwerking met een ghatamspeler een instrument gecreëerd waarop je ritmisch melodielijnen kunt spelen.het materiaal van de HANG bestaat uit een hoge kwaliteit metaal (speciaal ontwikkeld PANG staal) van 1 mm dikte. Dit garandeert een grote toonstabiliteit. Je kunt de HANG met je handen, duim, vingers, nagels en knokkels spelen (de mogelijkheden worden nog altijd weer verder ontwikkeld) het geluid is betoverend zowel voor de Hangspeler als voor de toehoorders. De 1e generatie Hang (deze werd gemaakt van 2001 tot 2005 ) werd in verschillende toonladders gemaakt, op; kun je er verschillende beluisteren. Van de eerste generatie werden er 4300 gemaakt. De 2e generatie kreeg een 2e gat aan de Gu zijde en wordt daarom ook de Gudu Hang genoemd. Rond april 2006 is de bouw van de Hang gestopt vanwege de druk die ontstond na het succes van de Hang. Felix en Sabina konden de vraag niet meer aan en hebben een paar maanden rust genomen. Na de rust periode presenteerden zij de nieuwe (3e) generatie van de HANG, deze heeft een zachtere, diepere en warmere toon. Wanneer je de eerste serie bespeelt hebt lijkt de 3e generatie wel een totaal ander instrument. Ook de kleur warmer geworden en is de rand nu mooi afgewerkt met messing. Van de 3e generatie werden er 826 stuks gemaakt. Elk instrument is voorzien vaneen ingegraveerd serienummer. Vanaf deze generatie wordt er door PANArt een contract opgemaakt met de PAN spelers. Omdat er volgens PANArt woekerprijzen worden gevraagd (en betaald) via e-bay en marktplaats stellen ze de volgende regel vast. Als je ooit je Hang wilt verkopen dien je hem eerst aan PANArt aan te bieden. Zij betalen je dan het bedrag wat je ervoor betaald hebt. Doe je dit niet en zet je hem bijvoorbeeld op marktplaats, dan zal PANArt de nieuwe eigenaar niet meer ter wille zijn. Met andere woorden, zij willen de Hang dan niet meer repareren of stemmen. Voor degenen die het instrument graag (nog) een keer willen horen, ik zal er een kort optreden mee verzorgen op de Dijkouverture in `Rehoboth op 30 november Met vriendelijke groet Thomas Kwakernaat

22 20 KLEURPLAAT

23 21

24 22

25 23 Wilt u adverteren in ons buurtblad? t Dijkertje verschijnt 1x per 3 maanden. Inlichtingen kunt u inwinnen bij Elly Visbeen,

26 Intocht- & Sinterklaasfeest e Dijkouverture Kerstbingo AGENDA Nieuwjaarsreceptie Dinsdagavond Klaverjassen Vrijdagavond Bridgen uur uur Attentie: Inleveren van kopij: voor het buurtblad van maart uiterlijk De redactie van t Dijkertje

27 25 13 BUURTVERENIGING NIEUWE MEER K.v.K ADRESSENLIJST COMMISSIELEDEN Commissie /Functie Naam 1171 Adres 020 Beheerder Buurthuis David Knibbe PJ Koekoekslaan VROM Voorzitter Fred Buijs NZ Nwe. Meerdijk Lid Cees Rijnsburger NM Nwe. Meerdijk Lid Erik Hoogenboom NW Nwe. Meerdijk Lid Martin Brekelmans NW Nwe. Meerdijk Lid Jannie v/d Geest NT Nwe. Meerdijk Internet Erik Hoogenboom NW Nwe. Meerdijk Redactie t Dijkertje Monique Groot NW Nwe. Meerdijk Realisatie. Erik Hoogenboom NW Nwe. Meerdijk Veerpont Ome Piet thv Nwe. Meerdijk 334 Van ½ april tot ½ oktober Zaterdag 12:00 18:00h & Zon- & Feestdagen 11:00 19:00h Martin Brekelmans NW Nwe. Meerdijk Erik Hoogenboom NW Nwe. Meerdijk IJsclub David Knibbe PJ Koekoekslaan Jannie v/d Geest NT Nwe. Meerdijk Jaap Hogenhout CS Sloterweg Elly Visbeen NW Nwe Meerdijk Muziek Commissie Band Chicane Fred Buijs NZ Nwe. Meerdijk Algemeen Thomas Kwakernaat NV Nwe. Meerdijk Bridge Jannie v/d Geest NT Nwe. Meerdijk Buurthulp Jannie v/d Geest NT Nwe. Meerdijk Fietstocht Jannie v/d Geest NT Nwe. Meerdijk Kienen / Bazaar Anja Bungener NW Nwe. Meerdijk Klaverjassen David Knibbe PJ Koekoekslaan Sinterklaas Emiel Vermast NJ Nwe. Meerdijk Buurtvereniging Nieuwemeer Gironummer NL80INGB Buurthuis Rehoboth NS Nwe Meerdijk

28

40 ste jaargang September 2014

40 ste jaargang September 2014 t Dijkertje 40 ste jaargang September 2014 REHOBOTH MOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK GEBOUW REHOBOTH Alleen voor leden Zaterdag OF zondag 75,=* Voorwaarde: Het tekenen van een overeenkomst. *Er wordt een waarborgsom

Nadere informatie

t Dijkertje 41 ste jaargang Juni 2015

t Dijkertje 41 ste jaargang Juni 2015 t Dijkertje 41 ste jaargang Juni 2015 REHOBOTH MOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK GEBOUW REHOBOTH Alleen voor leden Zaterdag OF zondag 75,=* Voorwaarde: Het tekenen van een overeenkomst. *Er wordt een waarborgsom

Nadere informatie

REHOBOTH. Do. 03 sept. Inloop- & Koffieochtend Za. 05 sept. 80 s Disco Zo. 06 sept. Jaarlijkse Fietstocht

REHOBOTH. Do. 03 sept. Inloop- & Koffieochtend Za. 05 sept. 80 s Disco Zo. 06 sept. Jaarlijkse Fietstocht t Dijkertje 41 ste jaargang September 2015 REHOBOTH Do. 03 sept. Inloop- & Koffieochtend Za. 05 sept. 80 s Disco Zo. 06 sept. Jaarlijkse Fietstocht MOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK GEBOUW REHOBOTH Alleen voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Agenda Het Korennieuws Juli Zaterdag 26 Augustus Vossenjacht Dinsdag 29 Augustus Vergadering Spooktocht

Agenda Het Korennieuws Juli Zaterdag 26 Augustus Vossenjacht Dinsdag 29 Augustus Vergadering Spooktocht Agenda 2017 Het Korennieuws Juli 2017 Zaterdag 26 Augustus 14.00 Vossenjacht Dinsdag 29 Augustus 20.30 Vergadering Spooktocht Zondag 03 September 07.30 Vissen Zondag 17 September 13.30 Fietstocht BBQ Zaterdag

Nadere informatie

Agenda Het Korennieuws Februari 2017

Agenda Het Korennieuws Februari 2017 Agenda 2017 Het Korennieuws Februari 2017 Donderdag 26 Januari 20.00 Kaarten Vrijdag 27 Januari 18.30 Discozwemmen Donderdag 09 Februari 20.00 Kaarten Maandag 13 Februari 20.30 Kienen Vrijdag 17 Februari

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Agenda 2017 Het Korennieuws April 2017

Agenda 2017 Het Korennieuws April 2017 Agenda 2017 Het Korennieuws April 2017 Vrijdag 31 Maart 18:30 Filmavond Maandag 17 April 10:30 Paaseieren zoeken Donderdag 20 April 20:00 Kaarten Maandag 24 April 20:30 Kienen Maandag 15 Mei 20:30 Kienen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

REHOBOTH REHOBOTH. Do 02 juni Koffie- & Inloopochtend Zo 04 sept. Jaarlijkse fietstocht Za 17 dec. KerstBingo

REHOBOTH REHOBOTH. Do 02 juni Koffie- & Inloopochtend Zo 04 sept. Jaarlijkse fietstocht Za 17 dec. KerstBingo t Dijkertje 42 ste jaargang Juni 2016 REHOBOTH REHOBOTH Do 02 juni Koffie- & Inloopochtend Zo 04 sept. Jaarlijkse fietstocht Za 17 dec. KerstBingo MOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK GEBOUW REHOBOTH Alleen voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Club van 100

Nieuwsbrief Club van 100 Nieuwsbrief Club van 100 Nr.8 /april 2015 Initiatiefnemers Club van 100 Kees Ruyter Adrie Droste Peter Vissie Paul Schroder Henk van Briemen ================================================================

Nadere informatie

Oproep Werkgroep Buurtpreventie Molenbeke. Activiteiten georganiseerd door de activiteiten commissie.

Oproep Werkgroep Buurtpreventie Molenbeke. Activiteiten georganiseerd door de activiteiten commissie. Oproep Werkgroep Buurtpreventie Molenbeke. Het gaat over het vervallen schoolgebouw aan de Sasboutstraat. De sloopvergunning is er, laten we zorgen dat er ook gesloopt wordt. De werkgroep buurtpreventie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

6 september 2016 NIEUWSBRIEF. nummer 2 seizoen

6 september 2016 NIEUWSBRIEF. nummer 2 seizoen 6 september 2016 NIEUWSBRIEF nummer 2 seizoen 2016-2017 nieuw bridgejaar gestart door: Sonja van Katwijk Bridgeclub Ermelo Fijn om de meesten van jullie na de vakantie weer terug te zien. Fijn dat de meeste

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE

NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE Sluitingsdatum nieuwe kopij: 15 juli 2015 Jaargang 3 nr. 5 Juni 2015 redactie@ltcdeschelde.nl MINI/MAX toernooi 2015 Op 21 juni gaan jong en oud het z.g. MINI/MAXI toernooi spelen.

Nadere informatie

Ouderinfo donderdag 3 december 2015

Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Geplande evenementen 4-12-2015 Sinterklaasviering www.antoniusbest.nl 0499-371250 Beste ouders, verzorgers, 1. Pepernoten bakken Afgelopen maandag begon de Sinterklaasweek

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Dierensteun La Vida

Nieuwsbrief Stichting Dierensteun La Vida Verslag werkbezoek aan Chiripaina in Guareña oktober 2014 Vorig jaar zijn we voor het eerst naar het asiel in Guareña geweest. Wij zijn Joséphine, Joke, Linda en Jet van Dierensteun La Vida. Het is fantastisch

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12. Een spannend weekend met de toekomstige WoonMeerders bij het korps Commando s in Waspik

Nieuwsbrief 12. Een spannend weekend met de toekomstige WoonMeerders bij het korps Commando s in Waspik Stichting WoonMere Nieuwsbrief 12 Het weekendje met de Korps Commando s Wat ik in de vorige nieuwsbrief al vertelde, zijn alle toekomstige bewoners van WoonMere in het weekend van 15, 16 en 17 mei met

Nadere informatie

Talmastraat 1, 7021 AT Zelhem Tel

Talmastraat 1, 7021 AT Zelhem Tel Nieuwsbrief 7 24 november 2016 Aan alle ouders / verzorgers, De inhoud van deze Nieuwsbrief Ouderpanel Maandviering groep 6 Power-training Sinterklaas Schoentje zetten Voorleesavondje Read Shop Sinterklaas

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Beste leden, Vorige maand is er geen nieuwsbrief verstuurd. Deze is voor twee maanden. Kerstfeest op Speeltuin Schiewijk Ieder jaar vieren we op

Nadere informatie

19 oktober 2015 nr. 25

19 oktober 2015 nr. 25 19 oktober 2015 nr. 25 De eerste periode van het nieuwe seizoen zit er alweer op. Tijd om u even bij te praten. We blikken terug op het zevende jeugdkamp, er is een bijdrage van de activiteitencommissie

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter De Vlecht 18 december 2015 Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! In dit nummer: Vanuit het team 1 Groep 3/4 2 Groep 5/6 3 Sport en Bewegen 4 Afscheid juf José 5 MIKZ / Kerstcollage

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

D E V R I E N D E N K R A N T

D E V R I E N D E N K R A N T J a a r g a n g 2, n u m m e r 8 D E V R I E N D E N K R A N T S e p t e m b e r 2 0 0 9 IN DEZE NIEUWSBRIEF VAN ONZE VOORZITTER JUBILEUMRECEPTIE EEN PAAR FOTO S NIEUW VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE REGELING

Nadere informatie

t Dijkertje Do 03 mrt Koffie- & Inloopochtend Za 05 mrt Jeugd Disco Ma 07 mrt Algemene Leden Vergadering Za 26 mrt PaasBingo REHOBOTH

t Dijkertje Do 03 mrt Koffie- & Inloopochtend Za 05 mrt Jeugd Disco Ma 07 mrt Algemene Leden Vergadering Za 26 mrt PaasBingo REHOBOTH t Dijkertje 42 ste jaargang Maart 2016 REHOBOTH Do 03 mrt Koffie- & Inloopochtend Za 05 mrt Jeugd Disco Ma 07 mrt Algemene Leden Vergadering Za 26 mrt PaasBingo MOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK GEBOUW REHOBOTH

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

60-jarig jubileum Buurtvereniging Catsop. Nieuwsbrief

60-jarig jubileum Buurtvereniging Catsop. Nieuwsbrief 60-jarig jubileum Buurtvereniging Catsop Nieuwsbrief Feestweekend: zaterdag 2 & zondag 3 september 2017 Voorwoord Beste buurtleden Herinnert u zich nog de middenpagina s in kleur in ons bulletin van december

Nadere informatie

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL SCHIEHAVEN 11 TEL. 010 476 02 12 3024 EC ROTTERDAM www.c5jazz.nl INTRO NIEUWSBRIEF U ontvangt hier de eerste nieuwsbrief van C5 Jazz. Wij gaan ook moderniseren.

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad.

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad. Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 05-11-2015 Kalender: 13-11

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek

Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek ***** Voor ziet u de eerste Nieuwsbrief van seizoen 2014 2015, met een ander uiterlijk dan u gewend bent.

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2010

Nieuwsbrief april 2010 Openbare Basisschool Cornelis Jetses Jaargetijden 6 1109 AR Driemond telefoon: 0294-414370 e-mail:info@cjetses.nl www.cjetses.nl Nieuwsbrief april 2010 Agenda Zaterdag 24 april Geinloop Meivakantie 30

Nadere informatie

Vanuit de technische commissie DE NIEUWSBRIEF VAN AMERSFOORT NOORD. Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie. 2. Vanuit de jeugdcommissie

Vanuit de technische commissie DE NIEUWSBRIEF VAN AMERSFOORT NOORD. Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie. 2. Vanuit de jeugdcommissie ON DE NIEUWSBRIEF VAN DE GEZELLIGSTE VERENIGING VAN AMERSFOORT NOORD EN OMSTREKEN Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie 2. Vanuit de jeugdcommissie a. Trainers bedankt b. Hoe gaan we met elkaar om

Nadere informatie

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen...

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen... Nieuwsbrief VPG De Samenhang samen gaan wij het maken! Jaargang 13, Nummer 55, December 2014 SAMENSPRAAK In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Club van 100

Nieuwsbrief Club van 100 Nieuwsbrief Club van 100 Nr. 3 / maart 2013 Initiatiefnemers Club van 100 Kees Ruyter Adrie Droste Peter Vissie Paul Schroder Rob Verduyn Henk van Briemen ================================================================

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2013

Nieuwsbrief September 2013 Nieuwsbrief September 2013 Door: Esther Koevoets Arnold Lexmond 1 Van de voorzitter Hoi allemaal, De vakantie is voorbij en de trainingen zijn weer begonnen. De teamindelingen zijn bekend en ook dit jaar,

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4

Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4 1 Basisschool de Wieling Kolkweg 5 6685 BC Haalderen 0481-462172 wieling@delinge.nl Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 28 29 30 1 2 3 4 Viering

Nadere informatie

13 maart 2015

13 maart 2015 1261 www.clarafabriciusschool.nl 13 maart 2015 16 maart 11.30 uur 13.00 uur Groep 3/4 tennisles op het tennisveld 17 maart 9.30 uur - Groep 3 excursie naar de Betuwe Express 18 maart Meester René geeft

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Chitimba. Foundation. Nieuwsbrief

Chitimba. Foundation. Nieuwsbrief Chitimba Foundation Nieuwsbrief No: 9 September 2014 Van een bestuurslid: Hier onze negende nieuwsbrief alweer van de Chitimba Foundation. Het gaat goed met de Chitimba Foundation. Ook dit keer hebben

Nadere informatie

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com 2009-2010 Nummer 5 Juf Lassche 292787/ juf Veenstra 038 4600725 henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com Bijbelverhalen en liedjes week 47 en 48: Maandag: klein klein kindje Dinsdag: Mozes wordt

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 4)

Luisteren: muziek (B1 nr. 4) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 Schooljaar november 2014

Nieuwsbrief 6 Schooljaar november 2014 Nieuwsbrief 6 Schooljaar 2014-2015 november 2014 Hoofdweg 2034 2158MC Buitenkaag 0252 544308 directeur@st-willibrordusschool.nl www.st-willibrordusschool.nl In dit nummer Pepernoten bakken Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De ouderavondplanning via SafeSchool staat open vanaf: Tijdstip: 0.00 uur (in de nacht van dinsdag op woensdag)

Nieuwsbrief. De ouderavondplanning via SafeSchool staat open vanaf: Tijdstip: 0.00 uur (in de nacht van dinsdag op woensdag) februari 2015 Jaargang 5, nr. 6 Nieuwsbrief In dit nummer: Ouderavonden: Aanmelden ouderavonden Even voorstellen 1 2 Website 3 Kerstmarkt 4 Rabo Clubkas Campagne Interessante informatie: Maandag 23 maart

Nadere informatie

60-jarig jubileum Buurtvereniging Catsop. Nieuwsbrief

60-jarig jubileum Buurtvereniging Catsop. Nieuwsbrief 60-jarig jubileum Buurtvereniging Catsop Nieuwsbrief Feestweekend: zaterdag 2 & zondag 3 september 2017 Tweede Nieuwsbrief Beste buurtleden In onze eerste nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over het

Nadere informatie

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a.

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. Nieuwsbrief VPG De Samenhang samen gaan wij het maken! Jaargang 12, Nummer 51, December 2013 SAMENSPRAAK In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. De voorzitter aan het woord... 3 3. FNRS Wedstrijd

Nadere informatie

Nieuwsbrief aan de vrienden van OK maart 2015 nr. 76. Agenda

Nieuwsbrief aan de vrienden van OK maart 2015 nr. 76. Agenda Nieuwsbrief aan de vrienden van OK maart 2015 nr. 76 Agenda Zaterdag 21 maart 2015: Bingo Zondag 3 mei 2015: Bikersday Dinsdag 5 mei 2015: Nationale bevrijdingsdag. Meer nieuws hierover volgt nog. Maandag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2015/2016 20 november nummer 13

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2015/2016 20 november nummer 13 NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2015/2016 20 november nummer 13 Agenda 30 november middagspreekuur voor groep 4 1 dec middag spreekuur overige groepen 4 dec Sinterklaasfeest (gr 5 t/m 8

Nadere informatie

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers,

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers, 20 november 2014 LET OP: Dinsdag 2 december Vergadering Medezeggenschapsraad Donderdag 4 december Sinterklaasfeest op school Dinsdag 9 december Vergadering Ouderraad Donderdag 18 december Kerstviering

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat.

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. Hoofdredactie: Paul Meekhof mei / juni 2015 Pagina s : 10 NR 4 De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. De herdenking van afgelopen 4 mei en de viering van 5 mei. Voor het

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4 Nieuwsbrief juli 2011 Van de voorzitter Beste leden, Het seizoen 2011 is halverwege, dat betekent dat veel leden druk bezig zijn met de open toernooien of genieten van hun vakantie. Voor de club is ons

Nadere informatie

Vanuit de ouderraad.

Vanuit de ouderraad. Juni 2013 Vakantie Wat gaat een jaar toch snel voorbij! Een jaar waarbij weer veel is gebeurd. We hebben met z'n allen hard gewerkt en we mogen trots zijn op onze leerlingen, het personeel en de school.

Nadere informatie

Op het Prikbord. Nieuwsbrief cbs De Wegwijzer. www.wegwijzerzeist.nl

Op het Prikbord. Nieuwsbrief cbs De Wegwijzer. www.wegwijzerzeist.nl Op het Prikbord Nieuwsbrief cbs De Wegwijzer www.wegwijzerzeist.nl KOM (Kind Op Maandag): Dat kun je niet maken Prikbord 5, 30-10-2012 40 dagen lang is Mozes op de berg Sinaï. De mensen van het volk worden

Nadere informatie

INTER AMICOS. Maandblad. Buurt en speeltuinvereniging Inter Amicos Handelskade 2a 2282 KV Rijswjk Telefoon: 070-3988535

INTER AMICOS. Maandblad. Buurt en speeltuinvereniging Inter Amicos Handelskade 2a 2282 KV Rijswjk Telefoon: 070-3988535 INTER AMICOS Maandblad Buurt en speeltuinvereniging Inter Amicos Handelskade 2a 2282 KV Rijswjk Telefoon: 070-3988535 Januari 2009 Voorzitter A.J.J. van der Ploeg Lindelaan 23 2282 EL Rijswijk 070-3951530

Nadere informatie

Nieuwsbrief christelijke bso De Kleine Reiziger. Beste lezer,

Nieuwsbrief christelijke bso De Kleine Reiziger. Beste lezer, Nieuwsbrief christelijke bso De Kleine Reiziger Beste lezer, De december maand is weer begonnen. De bladeren zijn van de bomen en de december drukte is in volle gang, de sint is in het land, de schoentjes

Nadere informatie

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo Nieuwsbrief, 8 januari 2013 Beste PyrPlezier vrienden en vriendinnetjes, Allemaal natuurlijk de beste wensen voor 2013! Dat het maar een Pyr-gezellig jaar mag worden! In ieder geval gaan wij hiervoor ons

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

- Buurtvereniging Nobis 40 jaar -

- Buurtvereniging Nobis 40 jaar - Panningen april 2007 Hallo Buurtgenoten. Dit jaar is voor onze buurt een speciaal jaar want dan vieren wij het 40 jarige bestaan van Buurtvereniging Nobis. We proberen een aantal activiteiten extra leuk

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

De concept indeling van de teams zal in juli 2012 op de website gepubliceerd worden : http://www.sc- tgooi.nl/p/11

De concept indeling van de teams zal in juli 2012 op de website gepubliceerd worden : http://www.sc- tgooi.nl/p/11 9 Juli 2012 Hallo allemaal, Allereerst een hartelijk welkom aan alle nieuwe leden en hun ouder(s) / verzorger(s) en natuurlijk ook een welkom aan de nieuwe trainers en leiders binnen SC t Gooi. Wij wensen

Nadere informatie

www.cornelismusius.nl cornelismusius@laurentiusstichting.nl 04-03- 2016 Inhoud Studiemiddag 1 maart... 1 Opening van de Studie Muis... 2 Een nieuw gezicht... 2 Pasen... 3 Hallo allemaal hier weer een wist

Nadere informatie

Kampverhaaltjes van de kinderen van Maltezer Jongerenkamp 2012 te Hummelo

Kampverhaaltjes van de kinderen van Maltezer Jongerenkamp 2012 te Hummelo Kampverhaaltjes van de kinderen van Maltezer Jongerenkamp 2012 te Hummelo Sophie, geschreven na Maltezerkamp op onze Facebook groep: Het was mijn eerste keer dat ik op MK ging, Ik heb spijt dat ik vorig

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

Vrijwilligers-krant Midgard Oktober 2016

Vrijwilligers-krant Midgard Oktober 2016 Vrijwilligers-krant Midgard Oktober 2016 De maand oktober is alweer aan zijn laatst stukje begonnen. Komende zondag gaat de tijd alweer een uurtje terug! Wat gaat de tijd toch snel! Ik hoop van harte dat

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MHCW 2017 nr. 11

NIEUWSBRIEF MHCW 2017 nr. 11 NIEUWSBRIEF MHCW 2017 nr. 11 In deze nieuwsbrief onder andere: Uitnodiging nieuwjaarsborrel; Nieuwe secretaris, even voorstellen; Penningmeester gezocht; Lustrumcommissie gevuld. Agenda 9 januari start

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL DECEMBER 2016 NR. 407

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL DECEMBER 2016 NR. 407 MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL DECEMBER 2016 NR. 407 IN DIT NUMMER: 2 INHOUD 3 VOORWOORD KERSTMIDDAG 4 BILJARTEN 5 VERJAARDAGEN 6 PIETEN IN DE GAGEL 7 IN MEMORIAM : Steve van Graven 8 ADRESSEN

Nadere informatie

Voor nog meer informatie over onze school Jaargang 22 Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie)

Voor nog meer informatie over onze school Jaargang 22 Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie) Kijk óók op: www.terdoes.nl Voor nog meer informatie over onze school Of volg ons op Twitter onder terdoes Jaargang 22 Nummer 15 27-11-2015 Redactie: Kees Hagenaars Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie)

Nadere informatie

Aan de leden en vrijwilligers van muziekvereniging NLS Klaaswaal

Aan de leden en vrijwilligers van muziekvereniging NLS Klaaswaal Aan de leden en vrijwilligers van muziekvereniging NLS Klaaswaal Klaaswaal, 31 augustus 2012 Betreft: NLS - Muziekmarathon 2012 Het is zover! Wij kunnen gaan beginnen met het werven van sponsors voor de

Nadere informatie

Veel leesplezier! Yvonne

Veel leesplezier! Yvonne + Beste lezers, In onze vorige nieuwsbrief was Buitenwereld nog volop bezig met de verbinding tussen speeltuin en kinderboerderij. Twee weides moesten tijdelijk worden gesloten zodat er een mooi pad aangelegd

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

* NIEUWSBRIEF * NIEUWSBRIEF * NIEUWSBRIEF

* NIEUWSBRIEF * NIEUWSBRIEF * NIEUWSBRIEF * NIEUWSBRIEF * NIEUWSBRIEF * NIEUWSBRIEF * VALENTINO Helaas hebben wij vorige week afscheid moeten nemen van ons manegepaard Valentino. Nadat hij opnieuw last kreeg van een peesblessure hebben wij helaas

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal Nieuwsbrief Jaargang 5, nummer 2 EXTRA EDITIE 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April Groot Internationaal Dansfeest Dit jaar is er geen Festival Internationale dans in Noord-Holland.

Nadere informatie

Doetinchem, 12 september 2010. Beste kinderen van De Meene en De Boomgaard,

Doetinchem, 12 september 2010. Beste kinderen van De Meene en De Boomgaard, Doetinchem, 12 september 2010 Beste kinderen van De Meene en De Boomgaard, Hoe is het met jullie? Hebben jullie een fijne vakantie gehad? Ik zeker wel! Ik was op vakantie in Nicaragua. Je-weet-wel, dat

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Beste ouder/verzorger, We zitten midden in alle decemberactiviteiten en het is heel sfeervol op de locatie. Samen met de kinderen werken

Nadere informatie

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook:

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook: Weten jullie hoe Sinterklaas van Spanje naar Nederland komt? Ja? Met de fiets? Nee! Met de stoomboot, natuurlijk! Het is een heel gedoe voordat Sinterklaas en zijn Pieten kunnen vertrekken. Je wil niet

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober e jaargang nr. 4

Nieuwsbrief oktober e jaargang nr. 4 Nieuwsbrief oktober 2016 4e jaargang nr. 4 Van de voorzitter Beste leden, Ik wil het deze keer weer eens over het weer hebben. Wat hebben we genoten van die heerlijke warmte (hoewel ik het te warm vond

Nadere informatie

KBS de Burchtgaarde, Stoutenburgstraat 26, 4834 LP Breda Nieuwsbrief Kbs De Burchtgaarde nummer /

KBS de Burchtgaarde, Stoutenburgstraat 26, 4834 LP Breda Nieuwsbrief Kbs De Burchtgaarde nummer / KBS de Burchtgaarde, Stoutenburgstraat 26, 4834 LP Breda 076-5650828 kbsdeburchtgaarde_info@inos.nl www.burchtgaarde.nl Nieuwsbrief Kbs De Burchtgaarde nummer 8 2016/2017 09-12-2016 Algemeen Sint op school

Nadere informatie

LEREN VOOR EEN BETERE TOEKOMST Augustus 2013.

LEREN VOOR EEN BETERE TOEKOMST Augustus 2013. LEREN VOOR EEN BETERE TOEKOMST Augustus 2013. Hallo allemaal, In deze nieuwsbrief onze mooie ervaringen van onze reis van 7 juni tot en met 15 juni. Een speciale reis, omdat in deze week de twee nieuwe

Nadere informatie

Het Sinterklaasfeest op school zit er weer op, maar voor thuis wensen wij iedereen een heel fijne pakjesavond!

Het Sinterklaasfeest op school zit er weer op, maar voor thuis wensen wij iedereen een heel fijne pakjesavond! BEZOEK AAN HET KASTEEL VAN SINTERKLAAS Met de groepen 3 en 4 hebben we op woensdag 25 november een bezoek gebracht aan het kasteel van Sinterklaas. We hadden er heel veel zin in! Bij de bus stond een Piet

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. Afscheid

In deze nieuwsbrief. Afscheid In deze nieuwsbrief Agenda: Afscheid Vakantierooster Vrije (mid)dagen Meester Peter Plusklas Nieuws vanuit de MR Nieuws vanuit de Ouderraad Lezen in de zomervakantie Vakantiebijbelclub Resto van Harte

Nadere informatie

SPONSOR HEREN 1 Pagina 2 Flits nummer 4 mei 2011

SPONSOR HEREN 1 Pagina 2 Flits nummer 4 mei 2011 SPONSOR HEREN 1 Pagina 2 Flits nummer 4 mei 2011 FLITS OFFICIEEL ORGAAN VAN T.C.EENDRAGT JAARGANG: Vijf en twintig NUMMER: 4 Flits Officieel orgaan Van T.C. Eendragt www.tceendragt.nl Voorzitter Ron Joosten

Nadere informatie

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8 WEEKBRIEF Cursusjaar 2015-2016 d.d. 16 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BEDANKT!

VRIJWILLIGERS BEDANKT! VRIJWILLIGERS BEDANKT! View this email in your browser Vrijwilligers bedankt! Jullie hebben ons doel voor 2015 gehaald! Beste lezers, Allereerst wensen wij alle vrijwilligers en relaties een mooi, zinvol

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011 nr.79 Pagina 1 van 8

Nieuwsbrief december 2011 nr.79 Pagina 1 van 8 Nieuwsbrief nr. 79 jaargang 7 december 2011 Hallo allemaal, We kunnen terugkijken op een geslaagde feestavond waar je in deze nieuwsbrief meer over kunt lezen! Verder staan er diverse vacatures open binnen

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Nico Valk had weer flink uitgepakt met zijn tombola en het lijkt wel of het elk jaar meer prijzen gaan worden.

Nico Valk had weer flink uitgepakt met zijn tombola en het lijkt wel of het elk jaar meer prijzen gaan worden. Van de voorzitter Inmiddels hebben wij de clubkampioenschappen achter de rug en wat was dat heerlijk met elke dag mooi weer!! Alleen op de finaledag iets minder maar het mocht de pret niet drukken met

Nadere informatie

TSO pagina. Hallo allemaal.

TSO pagina. Hallo allemaal. TSO pagina Hallo allemaal. Na de laatste vrije dagen zijn we beland in de laatste race naar de zomervakantie. Het jaar vliegt voorbij, he. En wat is er nog veel te doen de laatste weken. Volop meeluisteren

Nadere informatie

obssprinkels Nieuwsbrief obssprinkels Openbaar onderwijs Koedijkslanden & Berggierslanden Meppel Nr. 2015-2016-04 4 september 2015

obssprinkels Nieuwsbrief obssprinkels Openbaar onderwijs Koedijkslanden & Berggierslanden Meppel Nr. 2015-2016-04 4 september 2015 Nieuwsbrief Zuiderlaan 197B 7944 EE M e ppel Tel.: 0522-799111 www.obssprinkels.nl Nieuwsbrief Nr. 2015-2016-04 4 september 2015 Agenda: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Schoolreisje gr. 1 t/m 6 Vrijdag

Nadere informatie