Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam"

Transcriptie

1 Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam

2 Versie 2, Februari 2013 Copyright 2013 Zin In Leiderschap te Deventer Alles van deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook. Het enige wat wij vragen is de correcte bronvermelding van en de naam van de auteur: Peter van Dam. 1

3 Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarom dit e book? 3 Onbegrip; onwetendheid of domheid 3 Dat kan anders 3 Wat is leiderschap 3 Waar gaat het over 4 Voor wie is dit e book bestemd 4 Over de auteur 5 Leiderschap of management 6 Leiderschapsstijl 7 Chronisch gebrek aan leiderschap. 7 Dicht bij huis. 7 De Omkering. 8 De Essenties van Leiderschap 8 Bewustzijn. 8 Verbondenheid. 8 Zingeving. 9 Tips voor resultaatgericht leiderschap. 9 Ontwikkelen van Leiderschap 10 Over Zin In Leiderschap 10 Missie 10 Visie 10 Training en coaching 11 Duurzaam ontwikkelen 11 Nawoord 12 Uitdaging 12 2

4 Inleiding Waarom dit e book? Dit e book is geschreven vanuit de stellige overtuiging dat door het leiderschap te verbeteren de wereld verbetert kan worden. Zoeken naar zingeving staat de laatste jaren meer en meer in de belangstelling. Ondernemers nemen deel aan workshops en cursussen. Over het algemeen echter associëren de meeste leiders en ondernemers spiritualiteit met zweverigheid die niet direct bijdraagt aan het verbeteren van bedrijfsresultaat. Onbegrip; onwetendheid of domheid De associatie van spiritualiteit met zweverigheid heeft mijns inziens veel te maken met de manier waarop spiritualiteit wordt vermarkt. New age en alternatieve therapieën voeren de boventoon. Daarnaast lijkt het voor de mensen die zich met spiritualiteit bezig houden alles of niets te zijn. Spiritualiteit wordt daarnaast ook nog eens veel verward met religie en mensen die een westerse religie aanhangen verwarren spiritualiteit met wazige zaken uit het oosten die haaks staan op hun religie. Er is kortom veel onbegrip over het thema en de manier waarop u er mee bezig zou kunnen zijn. Dat kan anders Foqis wil met Zin In Leiderschap een wezenlijke bijdrage leveren aan het veranderen van het imago van het zoeken naar zingeving binnen leiderschap. Het draagt bij aan de ontwikkeling van leiderschap in ruime zin. Het stelt mensen in de gelegenheid te werken aan de ontwikkeling van hun eigen persoonlijke leiderschap dat in allerlei situatie toegepast kan worden. Dit geldt voor de voorzitter van de raad van bestuur van een multinational, de voorzitter van de lokale afdeling van de plattelandsvrouwen en de leider van een sportteam in de hoogste of de laagste afdelingen. Het geldt voor iedereen die belast is met enige vorm van leiderschap. 3

5 Wat is leiderschap Leiderschap is het beste uit uzelf en uit uw medewerkers halen. Organisaties zijn feitelijk samenwerkingsverbanden waar mensen samen werken. Divers onderzoek wijst telkens weer uit dat er een aanzienlijk verschil bestaat tussen de verwachtingen en behoeften van de mensen en hetgeen leiders in de dagelijkse praktijk doen. Veel leidinggevenden zien het als hun belangrijkste taak om resultaten, cijfers, procedures en producten te verbeteren. De belangrijkste taak van een leidinggevende is natuurlijk het leiden van mensen. Leiden betekent ook het ontwikkelen en laten groeien van deze mensen. Hoe doet u dat dan als leidinggevende? Wat is uw basisstijl en hoe past u deze aan als dat nodig is? Durft u zich kwetsbaar op te stellen? Erkent en waardeert u uw medewerkers op de manier die zij nodig hebben? Bent u een goed voorbeeld voor uw omgeving? Waar gaat het over In dit e book gaan we in op de essenties van leiderschap. U krijgt praktische tips om inspirerend leiding te geven en uw mensen te laten groeien. Door het toepassen van de tips in het e book kunt u een betere leider worden en de resultaten van uw organisatie helpen verbeteren. Voor wie is dit e book bestemd Dit e book is geschreven voor iedereen die leiding geeft of leiding zou willen geven en bereid is kritisch naar zichzelf te kijken. Voor de eenvoud van het schrijven is gekozen voor de manlijke vorm. Dat wil geenszins zeggen dat alles wat hier is geschreven niet op vrouwen van toepassing zou zijn. Het is bedoeld voor iedereen die op een of andere manier interesse heeft in het thema leiderschap. Mannen, vrouwen, jong oud en van welke cultuur of achtergrond dan ook. 4

6 Over de auteur Peter van Dam, geboren in 1953, al ruim 38 jaar gehuwd met mijn geweldig echtgenote Joke, vader van 2 prachtige dochters, schoonvader van twee geweldige schoonzonen en inmiddels ook twee fantastische kleinzonen. Vanaf het eerste moment dat ik in een leidinggevende positie kwam, nu meer dan 40 jaar geleden, werd ik geïntrigeerd door de vraag: Waarom doen mensen de dingen die zij doen en hoe kan ik daar invloed op hebben? In alle trainingen en cursussen die ik zelf volgde zocht ik naar het antwoord op deze vraag. Hiermee was mijn passie voor leiderschap geboren. Sinds 1998 help ik, vanuit de diepe wens om mensen te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling en groei, met Foqis mensen en organisaties. Mijn persoonlijke ervaring op het gebied van leiderschap heeft enorm geholpen leiders in hun natuurlijk omgeving te kunnen begrijpen en te helpen. Vanuit Foqis is Zin In Leiderschap als centrum voor ontwikkeling van leiderschap ontstaan. Zin In Leiderschap richt zich op het ontwikkelen van leiderschap in de ruime zin. Verderop in dit e book kunt u daarover meer lezen. 5

7 Leiderschap of management Leiders houden zich bezig met mensen, visie, motivatie, inspiratie, strategie en missie. Hierdoor geven zij richting aan wat zij zelf doen en wat de mensen om hen heen doen. Zij leiden feitelijk bijna letterlijk de mensen om al hun talenten in te zetten om het beste te doen dat er te doen valt. Managers daarentegen houden zich veel meer bezig met controle, processen en procedures, met systemen en beleid. Zij volgen de leiders in hun omgeving. In een managementfunctie, voor zover er met mensen wordt gewerkt, is meestal een deel management en een deel leiderschap verenigd. Managers die ook leiding moeten geven, richten zich echter te vaak vooral of zelfs uitsluitend op het managen en vergeten dan te leiden. Zij gaan er gemakshalve vanuit dat de medewerkers toch wel doen wat ze zouden moeten doen. In de praktijk blijkt echter het tegenovergestelde. De medewerker heeft van nature behoefte aan leiding en richting en verwacht dat van zijn leiders. Als leiding uitblijft zoekt de medewerker zijn eigen richting. In veel situaties is dat niet de richting die de leider of manager graag had gewild. De verschillen tussen leiderschap en management zijn kort in het volgende overzicht samengevat. Management Macht Meetbaar Vanuit noodzaak Druk, druk, druk Doel en actie Controle Angst Waarde en nut Wantrouwend Behoedzaam Afdwingen, sturen Kort cyclisch Details Bewust Transpiratie Deadlines Processen Systemen Procedures Plannen Structuur De dingen goed doen Risico's beperken Ordening Meer door verstand dan door gevoel geleid Gezag Haalbaar Vanuit verlangen Visie en vertrouwen Moeiteloos Overgave Leiderschap Liefde Eenheid Waardigheid Uitnodigen Horizon Lijnen Awareness Birth points Inspiratie Dienstbaar Mensen Helpen Motivatie Coachen en leren De goede dingen doen Risico's aangaan Verandering Door verstand èn gevoel geleid 6

8 Zoals u ziet zijn de verschillen groot. In de inleiding heeft u al gelezen dat veel leidinggevenden zich meer bezighouden met management en te weinig met leiderschap. Feitelijk is het niet juist om de verschillen af te doen met deze opsomming. In elke managementfunctie komen zowel managementtaken als leiderschapstaken voor. Het gaat om de balans op het juiste moment. Leiderschapsstijlen Door uw stijl van leiderschap aan te passen aan de situatie, de context en de doelstellingen is de kans dat de doelen gehaald meestal groter dan door vast te houden aan uw eigen basisstijl. Er zijn vele modellen waarmee uw leiderschapsstijl gedefinieerd kan worden. Het model dat u hier links ziet is in 2006 na uitgebreid onderzoek gemaakt met de doelstellingen een model te ontwikkelen dat als meetinstrument voor leiderschapstijlen zou kunnen functioneren. Daarin zijn de onderzoekers zeker geslaagd! Tijdens training of coaching bepalen we samen met u uw basis leiderschapsstijl. Het vaststellen van uw leiderschapsstijl is feitelijk alleen bedoeld om u bewust te maken van uw vaste patronen, zonder daar over te oordelen. Om het beste uit u zelf en uit uw mensen te halen is flexibiliteit belangrijk en kunt u leren om te schakelen in uw stijl. Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Een bekend gezegde is: Spreek mensen aan zoals u zelf aangesproken wilt worden. Dat zou eigenlijk moeten zijn: Spreek mensen aan zoals zij aangesproken willen worden. Hierin schuilt een van de belangrijkste lessen voor leiders! Pas uw stijl aan, aan de mensen waar u leiding aan geeft, aan de context, de doelen en de situatie! Chronisch gebrek aan leiderschap In de afgelopen jaren ben ik steeds meer tot de conclusie gekomen dat om de wereld te veranderen leiderschap essentieel is. Dat blijkt in elke crisis in de wereld. Mensen lijden onder de effecten van het leiderschap of juist het ontbreken ervan. Leiderschap is in die gevallen meestal gericht op de voordelen voor de leider en een kleine groep mensen daar omheen en het onderdrukken van de mensen. 7

9 De recente ontwikkelingen in Tunesië, Egypte, Syrië, Libië en nog enkele andere landen, is gebleken dat de effecten van het leiderschap diep ingrijpen. Het veroorzaakt zoveel ellende bij de mensen die het ondergaan dat zij langzaam maar zeker het heft in eigen handen nemen. Soms zijn ze zelfs bereid te sterven voor het behalen van hun doelstellingen en idealen. Dicht bij huis Ook als we dicht bij huis blijven en kijken naar onze eigen situatie komt het steeds weer aan op leiderschap van anderen die ons leiden, dat niet tot het door ons gewenste resultaat leidt of gebrek aan leiderschap van onszelf. Gebrek aan leiderschap klinkt nogal hard hoor ik deelnemers aan trainingen en coaching wel eens zeggen. Uiteindelijk erkennen zij wel dat het in die situaties dat zij anderen de schuld gaven van hun eigen ellende, zij zelf op die momenten achteraf gezien in ieder geval niet datgene hadden gedaan wat zij eigenlijk diep in hun hart het liefste hadden gewild. Uiteraard schrijf ik dit zonder enig oordeel over hen die dit is overkomen. Ik heb het tenslotte ook zelf meegemaakt. De Omkering De reden dat leiders veranderen is dat zij op een gegeven moment beseffen dat het genoeg is geweest. Dan komen zij in actie. De nadelen van het blijven doen wat zij doen zijn groter dan angst voor het nieuwe onbekende en het verlangen naar een betere situatie leidt tot de gewenste verandering. De Essenties van Leiderschap Wij geloven er in dat als mensen daadwerkelijk hun eigen verantwoordelijk nemen in situaties dat het even tegen zit zij in staat zijn dit structureel te veranderen in de richting die goed is voor henzelf en de mensen die het verder aangaat. Wij geloven er ook in dat mensen over die eigenschappen en kwaliteiten beschikken die zij nodig hebben om te doen wat zij echt graag willen. Leiders in deze wereld hebben een bijzondere verantwoordelijkheid, niet alleen naar zichzelf maar ook naar de mensen die hen volgen. 8

10 Autoriteit of positie is geen enkele garantie voor leiderschap! Leiderschap is het vermogen om het beste in uzelf en anderen naar boven te brengen. Waar een leider ooit kon volstaan met de wetenschap dat hij de baas was, is dit nu al lang niet meer voldoende. Autoriteit of positie is geen enkele garantie voor leiderschap! Macht is niet gelijk aan gezag! De essentie van leiderschap is dat de leider de juiste dingen doet waardoor de mensen in zijn omgeving hun volledige potentieel benutten om de gezamenlijke doelen te bereiken. Terwijl de mensen hiermee bezig zijn hebben zij ook de overtuiging dat zijn hun eigen doelen verwezenlijken. De basis voor effectief leiderschap wordt gevormd door: Bewustzijn Verbondenheid Zingeving Bewustzijn De moderne leider is niet alleen zelfbewust maar zich ook bewust van de impact die hij heeft op zijn omgeving en de omgeving op hem. Zelfbewustzijn betekent dus ook een grote mate van zelfkennis over bijvoorbeeld sterktes en zwaktes op verschillende vlakken. Hij is zich zoveel mogelijk volledig bewust wat hij doet en wat goed is voor hem en zijn omgeving. Hij leeft bewust en handelt bewust. Verbondenheid De verbondenheid van de leider wordt gekenmerkt door de mate waarin hij verbonden is met zijn omgeving. Verbondenheid ook tussen het hoofd en het hart ofwel het verstand en het gevoel. Wezenlijke verbondenheid vraagt om openheid. Zingeving Waar doe u het voor, wat is de zin van het bestaan voor de leider, wat is zijn bijdrage en rol in het grote geheel? Hoe ziet hij dit grotere geheel? Voor een leider zijn dit essentiële vraagstukken die hij helder dient te krijgen om zijn leiding richting te geven. Richting die voor de mensen waar hij leiding aan geeft herkenbaar is en waar mensen achter willen staan. 9

11 Tips voor resultaatgericht leiderschap Als u als leider meer grip op de situatie wilt krijgen en makkelijker resultaten wilt behalen vindt u hieronder een aantal belangrijke tips. Ken uzelf. (Fysiek, kennis en vaardigheid, mentaal, emotioneel en spiritueel) Weet waar u voor staat. (Zingeving, Waarden en normen) Ontwikkel uzelf voortdurend. Ontwikkel een duidelijke missie en een heldere visie en stel deze bij als dat... noodzakelijk is. Weet wat u wilt en wees u bewust van uw diepere drijfveren. (Stel bezielende...en inspirerende doelen) Weet wat daar voor nodig is en onderneem actie. Communiceer en inspireer. Wees empatisch vanuit uw hart. (Getraind is niet gelijk aan gemeend!) Werk aan vertrouwen in uzelf, in uw mensen individueel, in uw team als...geheel en in uw organisatie Help anderen dit vertrouwen te ontwikkelen. Ken uw medewerkers en hun omgeving. Wie zijn zij en waar staan zij voor,...wat vinden zij belangrijk, wat zijn hun missies, doelen, wensen en verlangens....(fysiek, kennis en vaardigheid, mentaal, emotioneel en spiritueel) Help uw medewerkers zich te ontwikkelen. Geef uw medewerkers invloed en geef hen het gevoel dat ze belangrijk zijn. Tenslotte zijn ze dat ook! Pas deze tips toe in alles wat u als leider doet. Zorg dat u flexibel blijft en telkens uw stijl aanpast aan de situatie, context en doelstellingen. Ontwikkelen van Leiderschap Leiders worden geboren en niet gemaakt, hoort u wel eens zeggen. Daar ben ik het niet mee eens. Mensen worden geboren en sommige van hen hebben meer aanleg voor leiderschap dan anderen, daar geloof ik wel in. U kunt leiderschap wel degelijk ontwikkelen en een kunstmatig ontwikkelde leider kan een even goede leider zijn als een natuurlijke leider. Soms zelfs een betere! Om leiderschap te ontwikkelen is het onder andere noodzakelijk uzelf goed te kennen. Wat is belangrijk voor u en wat houdt u bezig? Wat zijn uw belangrijkste waarden en wat is voor u de zin van wat u doet, wie bent u en waar staat u voor. Waardoor wordt u geïnspireerd en gemotiveerd? Zodra u de antwoorden op deze vragen hebt, hebt u een aardige start gemaakt op weg naar zelfkennis: de belangrijkste voorwaarde voor mensenkennis. 10

12 Over Zin In Leiderschap Missie Het is onze missie een wezenlijke bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van mensen en organisaties door het leiderschap te helpen verbeteren. Door actief leiderschap te bevorderen willen wij helpen bouwen aan een betere wereld. Visie Persoonlijk geloof ik er in dat wij als mensen in staat zijn onze eigen verantwoordelijk te nemen in situaties dat het even tegen zit. De ervaring leert ook dat dit niet altijd makkelijk is en soms zelf als onmogelijk wordt ervaren. Zolang we de schuld van onze ellende bij anderen leggen ontslaan we onszelf van onze eigen verantwoordelijkheid iets te ondernemen om de situatie te veranderen. Schijnbaar is de prikkel om te veranderen niet sterk genoeg en accepteren we de situatie. In mijn visie zijn mensen in staat om alles te doen wat nodig is om hun eigen geluk te bereiken. Zij zullen dat niet altijd als zodanig ervaren en daarom niet altijd het initiatief nemen om iets te veranderen. Tot het moment dat zij hun situatie niet langer kunnen of willen accepteren en zij in actie komen. Wij zijn als (mede)mens verantwoordelijk voor ons eigen doen en laten en daarmee ook verantwoordelijk voor de effecten van dat gedrag. Als Zin In Leiderschap een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van leiderschap en aan een betere wereld stelt dat specifieke eisen aan alles dat we doen. Dat betekent dat we bij alle keuzes die we maken na zullen moeten denken over de gevolgen ervan. Keuze van een locatie, papier, drukwerk, communicatie, CO2 compensatie enzovoort. Een goed voorbeeld doet goed volgen. Zin In Leiderschap zal wat mij betreft een voorbeeld moeten zijn voor de verandering die u in de wereld zou wensen. Er is een risico dat sommige mensen denken dat zingeving, spiritualiteit, idealen en commerciële gedrevenheid en resultaatgerichtheid niet samengaan. Ik geloof dat dit heel goed kan en Zin In Leiderschap bewijst dat dagelijks. Training en coaching Foqis geeft vanaf 1998 training en coaching op het gebied van leiderschap onder de naam van Zin In Leiderschap. Wij begeleiden organisaties, ondernemers en leidinggevenden op alle niveaus hun persoonlijk leiderschap te verbeteren. Onze programma s zijn altijd op maat van de deelnemers. 11

13 Ook tijdens de open trainingen spelen wij in op de doelstellingen van de deelnemers. Duurzaam ontwikkelen Om de effectiviteit en efficiency van onze activiteiten zo groot mogelijk te maken ondersteunen wij zo veel mogelijk activiteiten door middel van onze leeromgeving. Deze leeromgeving stellen wij laagdrempelig ter beschikking aan andere trainers en coaches om ook hen te helpen hun toegevoegde waarde te vergroten. Nawoord U bent aan het einde van dit e book gekomen en ik hoop dat het u heeft geïnspireerd. Nu u het e book heeft gelezen bestaat de kans dat u het volledig oneens bent of juist volledig mee eens of misschien weet u het nog niet. Vanzelfsprekend stel ik uw reactie erg op prijs. Uitdaging In de tussentijd daag ik u uit voor u zelf na te gaan hoe het is gesteld met u persoonlijk leiderschap en de leiderschap binnen uw organisatie, bedrijf of vereniging. Maakt u voor u zelf de balans eens op aan de hand van de opsomming van de tips voor resultaatgericht leiderschap op pagina 10. Wilt u hulp of gewoon eens ergens over praten laat u mij dan weten? Voor uw gemak treft u hier nog onze contactgegevens: Zin In Leiderschap Buitenkamp AV Deventer Voor informatie over e learning, scans, onderzoeken en assessments: Voor informatie over de ontwikkeling van leiderschap: 12

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Module 5 Heel je relatie met geld

Module 5 Heel je relatie met geld Module 5 Heel je relatie met geld Inleiding In deze module gaan we nog wat dieper in op jouw relatie met geld. Veel coaches, therapeuten en trainers werken heel hard maar verdienen erg weinig (te weinig!).

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid!

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! Door: Nathalie van Spall De onzichtbare werkelijkheid wacht om door onze geest binnengelaten te worden.

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 Onderstaande diagnostische vragenlijst bestaat uit 12 items. De score geeft weer in welke mate uw organisatie reactief, responsief, pro-actief

Nadere informatie

Leergang Authentiek Leiderschap

Leergang Authentiek Leiderschap Begeleider: Willem Sarlemijn Adres: Jisperweg 53A 1464 NG Westbeemster Tel: 072 5020354 Thema s die in de modules aan de orde komen zijn:, Vitaliteit,,, Samen, Groei,,. Leergang Authentiek Leiderschap

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

In het oog van de orkaan. Programma in hoofdlijnen

In het oog van de orkaan. Programma in hoofdlijnen In het oog van de orkaan Programma in hoofdlijnen Programma in hoofdlijnen In het oog van de orkaan Bijeenkomst 1: Ken uzelf: biografie, kernwaarden en levensvragen Nut en noodzaak van rust stilte leegte.

Nadere informatie

PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing

PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing In company Workshop Inspirerend Leiderschap Een workshop voor leidinggevenden die authentiek contact willen met de bronnen van persoonlijk leiderschap

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Stress & Burn Out. ubeon Academy

Stress & Burn Out. ubeon Academy Stress & Burn Out ubeon Academy Programma Stress & Burn Out, twee thema s die tot voor kort taboe waren in vele werkomgevingen, vragen vandaag de dag extra aandacht. Naast opleidingen gericht op individuele

Nadere informatie

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 7-daagse training: Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Duurzaam en waardevol leiderschap

Nadere informatie

Je eigen kleur bekennen is de eerste stap naar vrijheid!

Je eigen kleur bekennen is de eerste stap naar vrijheid! Je eigen kleur bekennen is de eerste stap naar vrijheid! Programma Natuurlijk leiderschap Voor vrouwelijke leiders en (Young)professionals Onze missie In ons dagelijks werk begeleiden we met veel plezier

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

In 3 maanden regie op je leven

In 3 maanden regie op je leven In 3 maanden regie op je leven In 3 maanden regie op je leven? Ons leven verandert voortdurend. Soms door onszelf ingegeven, in andere gevallen door keuzes van anderen of door onvoorziene omstandigheden.

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Inleiding Interim-managers worden gevraagd bij multidisciplinaire organisatievraagstukken

Nadere informatie

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Succesvolle ondernemers maken bewust of onbewust gebruik van eeuwenoude universele spirituele wetmatigheden. Hierdoor beschikken ze over een transformationele

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Gelukkig Werken & Gelukkig Leidinggeven. Erwin Klappe & Onno Hamburger

Gelukkig Werken & Gelukkig Leidinggeven. Erwin Klappe & Onno Hamburger Gelukkig Werken & Gelukkig Leidinggeven Erwin Klappe & Onno Hamburger Wie zijn wij? Erwin Klappe Klappe Training Trainer, coach & oprichter Onno Hamburger Gelukkig Werken Nederland Senior trainer, coach

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief 1 9 januari 2015 Lieve mensen, Een mooi en bijzonder nieuw jaar. Ik wens jullie allen een liefdevol, gezond,

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

4D organisatieontwikkeling & opleiding presenteert. Alumnidagen 2014. datum thema leiding

4D organisatieontwikkeling & opleiding presenteert. Alumnidagen 2014. datum thema leiding 4D organisatieontwikkeling & opleiding presenteert Alumnidagen 2014 TGI-verdieping aan de hand van vijf thema s De alumnidagen zijn bedoeld voor iedereen die in de afgelopen jaren een TGI-basisopleiding

Nadere informatie

De essentie van het leven

De essentie van het leven De essentie van het leven Eerste druk, 2014 2014 Lucien M. Verkooijen Coverbeeld: schilderij Mystieke reis ei tempera op board door Lia Vonk Fotografie: Fred van Welie Correctors: Elly van de Vlugt, José

Nadere informatie

Optimaliseer je prestaties

Optimaliseer je prestaties Winst en Groei - Internetmarketing en Verkooptraining Optimaliseer je prestaties 10 Technieken om je prestaties te verbeteren Christo Cornelissen & Mieke Bouquet Alles waar je jezelf op weet te focussen

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Openhartig Managen volgens de. Montalto methode

Openhartig Managen volgens de. Montalto methode Openhartig Managen volgens de Montalto methode Managen van verbinding Leiders en managers kunnen veel meer bereiken dan ze voor mogelijk houden. Veel potentieel van medewerkers blijft onbenut, omdat hun

Nadere informatie

PROEFVERSIE VIPD. Persoonlijk Ontwikkelrapport Naam: Pieter Proef Datum: 19/11/ IPDK

PROEFVERSIE VIPD. Persoonlijk Ontwikkelrapport Naam: Pieter Proef Datum: 19/11/ IPDK VIPD Persoonlijk Ontwikkelrapport Naam: Pieter Proef Datum: 2013 IPDK Inhoudsopgave 360 Graden Analyse Deel 1. Inleiding 360 Graden Analyse Deel 2. Competentieprofiel Deel 3. Resultatenoverzicht Deel

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Petra Portengen BV. 7 fasen van Ont-wikkeling Transformatieproces Anders kijken, anders denken, anders zijn en anders doen!

Petra Portengen BV. 7 fasen van Ont-wikkeling Transformatieproces Anders kijken, anders denken, anders zijn en anders doen! Petra Portengen BV 7 fasen van Ont-wikkeling Transformatieproces Anders kijken, anders denken, anders zijn en anders doen! 'Life is not about waiting for the storms to pass... It's about learning how to

Nadere informatie

Rapport Management i360. Test Kandidaat

Rapport Management i360. Test Kandidaat Rapport Management i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Bas Smeets page 1

Bas Smeets  page 1 Bas Smeets www.bsmeets.com page 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen idee wat hoe hun ideale

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDERSCHAP. Door Anna Brons, Eva Kerkhoffs en Susan Kouwenhoven

EFFECTIEF LEIDERSCHAP. Door Anna Brons, Eva Kerkhoffs en Susan Kouwenhoven EFFECTIEF LEIDERSCHAP Door Anna Brons, Eva Kerkhoffs en Susan Kouwenhoven Theorieën Combinatie van drie theorieën: Leiderschapsmodel Gung Ho Leiderschapsbox Context Situationeel Leiderschap komt uit jaren

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld

Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld Haalt het beste uit uw mensen! Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld Haalt het beste uit uw mensen! Management Drives? Management Drives is het bedieningspaneel en

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

de plek van de leider

de plek van de leider Wat komt er kijken bij succesvol leiderschap? Deze en andere vragen stellen wij tijdens de Leergang Leiderschap. We gaan samen op zoek naar de essentie van leiderschap. Zo ontwikkel je een geoefend oog

Nadere informatie

QUINN-MODEL. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

QUINN-MODEL. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu QUINN-MODEL In onze adviestrajecten en gesprekken met opdrachtgevers maken wij vaak gebruik van het zgn. Quinn-model. Een handig hulpmiddel om samen, met een zo objectief mogelijke blik, naar het bedrijf

Nadere informatie

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 1 1 Leiderschap bij organisatie verandering Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 Het belang van leiderschap: overal om ons heen 2 Thema s 3 1. Wat is leiderschap?

Nadere informatie

WEDERZIJDS WAARDEREN

WEDERZIJDS WAARDEREN WEDERZIJDS WAARDEREN Een kwestie van uiten! 2012. Een e-paper over het belang van wederzijds waarderen als HR aandachtspunt in de veranderende wereld van werk. Met inzichten en tips om waarderen bespreekbaar

Nadere informatie

VISIEVORMING & LEIDERSCHAP

VISIEVORMING & LEIDERSCHAP VISIEVORMING & LEIDERSCHAP Een leerweg voor het ontwikkelen van jouw visie en leiderschap Pieterman & Partners VISIEVORMING & LEIDERSCHAP WAAROM DEZE LEERWEG Naast de focus op het dagelijkse proces, willen

Nadere informatie

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN VERETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN Rob ertels 1 SITUATIE Leidinggeven aan verandering - of beter gezegd: continue verbetering - vraagt van de manager van vandaag het vermogen om zowel krachtig te sturen op

Nadere informatie

Leiderschap is van iedereen

Leiderschap is van iedereen Leiderschap is van iedereen Eddy Karrenbelt Als u het wenkend perspectief leest in het boekje mensenzorg voor de transitie in de Langdurige Zorg. Dan vindt u het streefbeeld gedreven professionals. In

Nadere informatie

LEVENSFASEN EN DUURZAME INZETBAARHEID WERKNEMERS

LEVENSFASEN EN DUURZAME INZETBAARHEID WERKNEMERS DE TWINTIGER leeftijd < 30 jaar De twintiger stapt het volle leven binnen, vaak met hoge verwachtingen. Het leven ligt voor hem. Is zijn beroepsidentiteit nog aan het ontwikkelen. De concrete werkpraktijk

Nadere informatie

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP PERSOONLIJK LEIDERSCHAP PLUK DE DAG Positiever leven, het begin. Stap 1. Vandaag heb je een nieuwe dag gekregen. Geniet er van. In alle vormen en maten. Wees een bron van energie voor jezelf en voor anderen.

Nadere informatie

LIGT JE CEO 's NACHTS WAKKER?

LIGT JE CEO 's NACHTS WAKKER? LIGT JE CEO 's NACHTS WAKKER? Waarom lukt de integratie van change management, lean thinking ed. bij de ene organisatie wel en blijft er bij een andere alleen maar chaos over? Waarom gaan medewerkers bij

Nadere informatie

SITUATIONEEL LEIDERSCHAP EN VERZUIM

SITUATIONEEL LEIDERSCHAP EN VERZUIM Trefwoorden Leiderschapsstijl Leidinggeven Verzuim JORINDE MOEKE SITUATIONEEL LEIDERSCHAP EN VERZUIM Waarom wordt er binnen het ene bedrijf of op die ene afdeling veel meer verzuimd dan bij een andere

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman. 1. Inleiding. 2. Kernkwaliteiten. 3. Kernkwaliteit en valkuil. 4.

Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman. 1. Inleiding. 2. Kernkwaliteiten. 3. Kernkwaliteit en valkuil. 4. Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman 1. Inleiding 2. Kernkwaliteiten 3. Kernkwaliteit en valkuil 4. Omgekeerde proces 5. Kernkwaliteit en de uitdaging 6. Kernkwaliteit en allergie

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Leiderschap en leiderschapsstijlen. Bestaat Leiderschapsstijl? Definitie. Voorkeursgedrag dat overheerst in verschillende situaties

Leiderschap en leiderschapsstijlen. Bestaat Leiderschapsstijl? Definitie. Voorkeursgedrag dat overheerst in verschillende situaties Leiderschap en leiderschapsstijlen Eigen stijl van leidinggeven. Is van grote invloed op de cultuur van de school. Van invloed op primaire-, sturings en sociale proces Welke stijl kiest u? Bestaat Leiderschapsstijl?

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie

Workshop: Werkdruk, stress te lijf.

Workshop: Werkdruk, stress te lijf. Studiedag Schouder aan schouder. Workshop: Werkdruk, stress te lijf. Gegeven door mevr. Miranda Vanbrabant. Senior coach en trainer. Vanuit haar ruime ervaring als creatief- en psychodramatherapeut (15

Nadere informatie

Pianoo. Investeren in de dialoog

Pianoo. Investeren in de dialoog Investeren in de dialoog Veel gehoorde opmerkingen/ ervaringen van inkoopfunctionarissen! ik wordt niet gehoord! ze informeren mij niet, te laat of onvolledig! ze begrijpen het niet! ze houden zich niet

Nadere informatie

In het oog van de orkaan. School voor Politie Leiderschap

In het oog van de orkaan. School voor Politie Leiderschap In het oog van de orkaan School voor Politie Leiderschap Inleiding Essenties van het leiderschapsprogramma In het oog van de orkaan De titel van het programma verwijst naar de hevige turbulentie, als gevolg

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Voorwoord! Wie wil ik helpen?!

Voorwoord! Wie wil ik helpen?! Voorwoord Allereerst dankjewel dat je mijn boek hebt gekocht of gekregen en dat je dit ook leest. Dit toont dat jij vooruit wil in het leven en dat je ook actiegericht bent. En actiegerichte mensen halen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59 Inhoud Inleiding 7 1 Coaching en ontwikkeling van medewerkers in organisaties 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Professionele ontwikkeling in organisaties 13 1.3 Coaching in organisaties 14 1.4 Coachend leidinggeven

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Lijdende teams of Leidende teams? Of: bezieling versus burnout

Lijdende teams of Leidende teams? Of: bezieling versus burnout Lijdende teams of Leidende teams? Of: bezieling versus burnout Waaraan herken je een Leidend Team? Effectieve teams zorgen ervoor dat mensen het naar hun zin hebben in de organisatie. Dat mensen met plezier

Nadere informatie

Van waar je bent, naar waar je wilt zijn

Van waar je bent, naar waar je wilt zijn Training en coaching Van waar je bent, naar waar je wilt zijn Waarvoor kies je bij Move by Coaching? Move by Coaching helpt mensen en organisaties om, in deze wereld waarin zoveel belemmeringen kunnen

Nadere informatie

Voorbereiding training

Voorbereiding training Natuurlijk heeft succes op de lange termijn te maken met leiderschap en hoe topondernemers zichzelf en hun team weten te inspireren Quote uit: Mijn naam is Karel van Eerd en ik bewijs dat het wel kan!

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan De ontwikkeling van vrouwen en meisjes in het rugby heeft de afgelopen jaren flink aan momentum gewonnen en de beslissing om zowel heren als dames uit te laten komen op het sevenstoernooi van de Olympische

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Investeren in de dialoog. -drs. Jan Roddeman-

Investeren in de dialoog. -drs. Jan Roddeman- Investeren in de dialoog -drs. Jan Roddeman- Investeren in de dialoog: inhoud economische/maatschappelijke ontwikkelingen en de eisen die dit aan organisaties en medewerkers stelt; relatie tussen personality

Nadere informatie

Hoe maakt een onderneming optimaal gebruik van het menselijk kapitaal?

Hoe maakt een onderneming optimaal gebruik van het menselijk kapitaal? White paper Hoe maakt een onderneming optimaal gebruik van het menselijk kapitaal? Deze white paper wordt u gratis aangeboden door De Valk Leadership Company Datum: 1 januari 2013 Versie: 2.0 Auteur: Guido

Nadere informatie

ZAKENWIJZER GROEI. beter worden, beter blijven. zakenw zer. passie voor mensen.

ZAKENWIJZER GROEI. beter worden, beter blijven. zakenw zer. passie voor mensen. Groei Management in & leidinggeven ZAKENWIJZER GROEI beter worden, beter blijven zakenw zer passie voor mensen. Alles verandert. Nu jij nog! Jaaropleiding We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

Opleidingsgids Opleiding tot paardencoach

Opleidingsgids Opleiding tot paardencoach Opleidingsgids Opleiding tot paardencoach 2 Wat is het EOCP Het Europees Opleidingscentrum Paardencoaches is hét opleidingcentrum voor mensen die willen coachen met paarden of al paardencoach zijn. Het

Nadere informatie

The Next Level. Verbindend Ondernemend Leiderschap

The Next Level. Verbindend Ondernemend Leiderschap The Next Level Jaarprogramma 2014 BASIS DO-L = DIENEND ONDERNEMEND LEIDERSCHAP De centrale metafoor voor deze leiderschap opleiding is terug te vinden een DOL Een DOL is een volksharp uit de Ivoorkust.

Nadere informatie

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Twee prachtige lezingen vanochtend. Er

Nadere informatie

HET COACHINGSRAAM Coachen als strategische activiteit

HET COACHINGSRAAM Coachen als strategische activiteit Trefwoorden: strategie, coaching, leidinggeven HET COACHINGSRAAM Coachen als strategische activiteit Samenvatting Coachen heeft als doel mensen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen door hun potentieel

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Young Career Professionals Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Mid Career Professionals Persoonlijk

Nadere informatie

Uw medewerkers betrokken, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar. Synergy is een programma van Invitra

Uw medewerkers betrokken, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar. Synergy is een programma van Invitra Uw medewerkers betrokken, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar. Synergy is een programma van Invitra 2 Vooruitgang door verbinding Wilt u betrokken en gemotiveerde medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn?

Nadere informatie

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management White Paper - Ervaringsgericht leren de praktijk als leermeester Leren is belangrijk. Voor individuen én voor organisaties en het één is voorwaarde voor het ander. Geen wonder dus dat leren en de effectiviteit

Nadere informatie

Rapportage Zingeving. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email:

Rapportage Zingeving. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email: Rapportage Zingeving Naam: Bea Voorbeeld Datum: 19.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 19.06.2015 / Zingeving (QZN) 2 Mens-zijn betekent verantwoordelijkheid nemen: het je ervan bewust zijn

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Leidinggeven Leidinggeven: Kwaliteit: Uit veel onderzoeken blijkt dat de invloed van een leidinggevende op zijn omgeving enorm is. Een goede leidinggevende haalt meer uit zijn afdeling, weet zijn medewerkers

Nadere informatie

De logische niveaus van DILTS

De logische niveaus van DILTS De logische niveaus van DILTS Dat geloof ik niet! zei Alice. O nee? zei de koningin op medelijdende toon. Probeer het nog eens: haal diep adem en doe je ogen dicht. Alice lachte. Proberen heeft geen zin,

Nadere informatie

TMA performancematrix

TMA performancematrix TMA performancematrix Demo accountmanager Demo Medewerker 18 december 2013 Stadionweg 37A 3077 AR Rotterdam T 010-3409955 I www.priman.nl E info@priman.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 TMA performancematrix

Nadere informatie