DHTC TODAY. Periodieke nieuwsbrief van DHTC, achtste jaargang, juni 2005 Periodical newsletter of DHTC, volume 8, June 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DHTC TODAY. Periodieke nieuwsbrief van DHTC, achtste jaargang, juni 2005 Periodical newsletter of DHTC, volume 8, June 2005"

Transcriptie

1 DHTC TODAY Periodieke nieuwsbrief van DHTC, achtste jaargang, juni 2005 Periodical newsletter of DHTC, volume 8, June 2005 Voorwoord Foreword Na diverse overnames in de sector is DHTC nog één van de weinige onafhankelijke veiligheidstrainingsinstituten in Nederland. Een positie waar we trots op zijn en die wij ook graag willen behouden. Daarom wordt er binnen onze organisatie op alle terreinen hard gewerkt om ons ten opzichte van andere instituten te blijven onderscheiden. In deze nieuwsbrief geven wij u hiervan enkele voorbeelden en vertellen wij u waarmee ons instituut zich de afgelopen tijd zoal heeft beziggehouden. Verder valt ook het nodige nieuws te melden. Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen of wenst u meer informatie over onze cursusmogelijkheden, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Manuela van Luijk Zorgwekkende situatie Vrijwel onopgemerkt is de Group 4 Falck al meer dan een jaar bezig om een monopoliepositie te verwerven op de Nederlandse markt van trainingsinstituten. Onopgemerkt, want ondertussen blijkt de Group 4 Falck, die wereldwijd in meer dan 50 landen actief is, in Nederland al de grote spelers Nutec Rotterdam, Nutec Den Oever, RISC, Ricas en Stator te hebben overgenomen. Deze ondernemingen blijven vooralsnog zelfstandig opereren, waardoor de bezorgdheid over de mogelijke consequenties niet is gewekt. Feit blijft dat een monopoliepositie op termijn bijna altijd leidt tot ongewenste prijsstijgingen. Een heel zorgwekkende situatie, waarvoor de afnemers van veiligheidstrainingen de prijs dreigen te moeten betalen. DHTC heeft ook de prijs voor HUET cursussen verlaagd. DHTC verlaagt de prijzen Door het leveren van kwaliteitsproducten en het verder uitbreiden van de serviceverlening, ontvangt DHTC steeds meer opdrachten. Verwacht wordt dat deze trend ook de komende jaren doorzet. Om hieraan een extra stimulans te geven, hebben wij de prijzen voor een aantal cursussen verlaagd. Voor de offshoresector betreft dit de cursussen met de Nogepa codes 0.5A, 0.5B, HUET Airpocket, HUET Airpocket supplement, HUET module, 2.7AC/F + 2.3A en 2.7BC/F. Verder hanteren wij een heel speciale prijs voor de combinatiecursus 0.5A + 2.6A. Voor de scheepvaartsector gaat bij ons de prijs voor de STCW 95 cursus Free Fall Lifeboat op de helling. Tot slot zijn bij ons de cursussen Basis BHV en Herhaling BHV wederom scherp geprijsd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wessel Schinkel, telefoon: of DHTC has also reduced the price for HUET courses. DHTC reduces prices By supplying quality products and further expanding service provision, DHTC is receiving more and more orders. We expect this trend to continue over the coming years. In order to stimulate this development further, we have reduced the prices for a number of courses. For the offshore sector, these are the courses with Nogepa codes 0.5A, 0.5B, HUET Airpocket, HUET Airpocket supplement, HUET module, 2.7AC/F + 2.3A and 2.7BC/F. We will also be maintaining a very special price for the combination course 0.5A + 2.6A. For the shipping sector, the price for the STCW 95 course Free Fall Lifeboat is set to be slashed. Finally, the courses Emergency Response Officer, Basic training and Emergency Response Officer, Refresher training are once again competitively priced. For more information, please contact Wessel Schinkel, telephone: +31(0) or After a series of takeovers in the sector, DHTC remains one of the few independent safety training institutes in the Netherlands. We are proud of this position, and aim to maintain it. As a consequence, within our organisation, we are hard at work in every field to ensure that we continue to stand out from other institutes. This newsletter contains a number of examples of our individual strengths, and gives us an opportunity to tell you what our institute has been doing in recent times. There is also no shortage of interesting news items. If after reading this newsletter you have any further questions, or would like to receive more information about our course facilities, please do not hesitate to contact us. Manuela van Luijk Worrisome situation Almost unnoticed, for more than a year, Group 4 Falck has been actively acquiring a monopoly position on the Dutch market for training institutes. We say unnoticed because it now emerges that Group 4 Falck, active worldwide in more than 50 countries, has taken over all the major players in the Netherlands, including Nutec Rotterdam, Nutec Den Oever, RISC, Ricas and Stator. For the time being, these companies continue to operate independently, as a result of which little concern has been created about the possible consequences. However, it remains a fact that in almost every case, a monopoly position results in unwanted price rises. A very worrisome situation, in which customers of safety training threaten to become the ones to pay the price.

2 ME valt binnen bij DHTC Diverse keren zijn vorig jaar onze trainingsfaciliteiten op de Paleiskade bezocht door busjes met veel mensen van de Mobiele Eenheid (ME). De argeloze voorbijganger had hieruit kunnen concluderen dat deze politie-eenheid om de één of andere reden een inval bij ons bedrijf deed. Niets was minder waar, want ons veiligheidstrainingsinstituut was uitverkozen om in 2004 voor in totaal 500 leden van deze eenheid een zogeheten natte training te verzorgen. Hierbij verzorgden ME-instructeurs samen met instructeurs van DHTC voor de ME ers een specifieke training in de omgang met onverhoopt te water raken tijdens acties. DHTC beschikt over tal van faciliteiten waar deze oefeningen op zeer realistische wijze kunnen worden gehouden. Er is onder andere intensief geoefend in het overdekte zwembad op de Paleiskade en op en rond ons oefenplatform in de havenmond van Den Helder. De Amsterdamse ME is nu in ieder geval waterproof. Cursus omgang met snelle reddingboten In opdracht van de scheepswerf Koninklijke Maatschappij De Schelde heeft DHTC voor de bemanningsleden van de nieuwe hydrografische opnemingsvaartuigen Hr.Ms. Luymes A 802 en Hr.Ms. Snellius A 803 een STCW 95 Proficiency in Fast Rescue Vliegveiligheidsdrills voor helibemanning KM Boats (basic) cursus verzorgd. Geleerd is hoe in de praktijk moet worden omgegaan met dergelijke boten die aan boord van voornoemde marineschepen zijn geïnstalleerd en hoe onder andere een drenkeling snel uit zee kan worden opgepikt. Riot police raid DHTC On several occasions last year, our training facilities at the Paleiskade received a visit by bus loads of Riot Police. Any unsuspecting passer-by may have concluded that the police unit was for some reason raiding our facilities. However, nothing could be further from the truth; instead, our safety training institute had been selected in 2004 to provide so-called wet training to 500 members of the special police unit. Within the programme, Riot Police instructors together with instructors from DHTC provided specific training to the Riot Police officers, on how to respond if they unexpectedly fell into the water during a police action. DHTC operates a whole range of facilities where such exercises can be held, in very realistic circumstances. Intensive use was for example made of the indoor swimming pool on the Paleiskade, and on and around our exercise platform in the entrance to Den Helder harbour. Following the training, the Amsterdam Riot Police are at least now waterproof. Proficiency in fast rescue boats course On behalf of Royal Schelde Naval Shipbuilding, DHTC has provided an STCW 95 Proficiency in Fast Rescue Boats (basic) training course, for the crew members of the new hydrographic survey vessels Hr.Ms. Luymes A 802 and Hr.Ms. Snellius A 803. The course offered theoretical knowledge and practical training on how to handle the boats installed on board the two naval vessels, and for example how to rapidly rescue a man overboard, from the sea. Flight Safety Drills for Royal Netherlands Navy helicopter crews De Koninklijke Marine heeft met DHTC een meerjarig contract gesloten voor het verzorgen van zogeheten Vliegveiligheidsdrills (HUET-trainingen). Dit betekent dat alle bemanningen van de Lynx-helikopters van de KM op heel realistische wijze leren hoe zij op een veilige en verantwoorde manier een helikopter die in zee terecht is gekomen kunnen verlaten. The Royal Netherlands Navy has signed a multiyear contract with DHTC for the provision of so-called Flight Safety Drills (HUET training). Based on this contract, all crews of the Royal Netherlands Navy s Lynx helicopters receive very realistic training on how to safely and responsibly escape from a helicopter which has been forced to ditch in the sea. DHTC heeft grote ervaring in het verzorgen van Helicopter Underwater Escape Trainingen (HUET) en beschikt hiervoor in Den Helder op de Paleiskade over heel moderne faciliteiten. Met name de offshoreindustrie maakt hier al jaren intensief gebruik van. Verder hebben de helikopterbemanningen van de Belgische luchtmacht hier al eerder geoefend. Omdat de KM met Lynx-helikopters vliegt en zo realistisch mogelijk wil trainen, is de dunker, de helikoptercabine waarmee de HUETtrainingen worden uitgevoerd, veranderd in een Lynx-cabine. Deze kan onder water 180 graden kantelen. Het theoriedeel van een Vliegveiligheidsdrill wordt op marinevliegkamp De Kooy gegeven en het praktijkdeel in het overdekte zwembad van DHTC aan de Paleiskade. De Lynx-bemanningen leren niet alleen hoe zij hun cabine onder water kunnen verlaten, maar ook hoe zij onder water met hun Helicopter Air Breathing Device moeten omgaan en hoe zij zich in het water het best kunnen voortbewegen in hun vliegkleding. Ook wordt het gebruik van een reddingvest en de omgang met een eenpersoonsvlot getraind. Het KMtrainingsprogramma is inmiddels in volle gang. DHTC has considerable experience in providing Helicopter Underwater Escape Training (HUET), and for specifically this activity has ultra-modern facilities at the Paleiskade location, in Den Helder. These facilities have been in intensive use for years, in particular by the offshore industry. In addition, helicopter crews of the Belgian airforce have also been trained at this facility. Because the Royal Netherlands Navy flies Lynx helicopters, and has called for the training to be as realistic as possible, the dunker (the helicopter cabin in which the HUET training is carried out) now can be converted into a Lynx cabin. Underwater, this cabin can be tilted through 180 degrees. The theory component of the Flight Safety Drill is provided at the De Kooy naval airbase, whilst the practical component takes place in DHTC s indoor swimming pool, on the Paleiskade. The Lynx crews not only learn how to escape from their cabin underwater, but also how to use their Helicopter Air Breathing Device whilst underwater, and how they can best propel themselves in the water, wearing their flight suits. The use of a lifejacket and of one-man life rafts is also trained for. The Royal Netherlands Navy training programme is already well underway.

3 Extra service for our customers By using the latest software, in the future, our customers will be notified in good time that the validity of their course certificates, obtained from our institute, is on the point of expiring. As explained by employee Gerdine Klijn, this extra service has generated numerous positive responses, since it was introduced. Together with Cynthia Bijl and Sigrid Nol, Gerdine Klijn fills the planning and reservations office for DHTC, at the Kooypunt base. Cynthia is responsible for planning. Sigrid and I make reservations and planning. Ours is a shared position, whilst Cynthia works full-time. As well as booking and planning courses, the three ladies are also in charge of dealing with requests, issuing information, sending out order confirmations and invoicing and certification. Different certificates have different periods of validity. It all depends on the type of course followed. Some courses are valid for one year, others for four years. It depends on the relevant laws and regulations. We have noticed that our customers greatly appreciate being notified in time, when their certificates are on the point of expiring. Three months before the expiry of the period of validity, we notify the New: Emergency Response on and by the water From left to right: Cynthia Bijl, Sigrid Nol and Gerdine Klijn fill the planning and reservations office for DHTC, at the Kooypunt base. companies in question in writing of those employees who are eligible for refresher training. According to Gerdine Klijn, the new service has proved a tremendous hit. Within just a few days of receiving notice, 50 percent of recipients have already replied. We generally call the client one to two weeks after sending the reminder, just to point out that the certificates are indeed about to expire. This in turn often results in an immediate booking. Wessel Schinkel, our account manager, is mainly responsible for the telephone reminders. Gerdine continued, The work is fun and an extra customer service of this kind is something that you should really be able to expect from an institute like DHTC. Our range of courses was recently expanded to include a new course developed entirely in-house, Emergency Response (BHV) on and by the water. This course can be viewed as a wet version of the regular Emergency Response Officer Training, and is intended for the staff of companies, organisations and government bodies employed on a daily basis on or by inland waterways, in ports or by or on major navigation channels. For more information about this course, contact Wessel Schinkel, telephone: +31(0) or New: DHTC offers first class exercise facilities The Netherlands office for fire brigade examinations (Nbbe) recently issued a category 1 certificate for our fire brigade exercise facilities at the Kooypunt industrial estate. This is the highest category available in the Netherlands. Alongside the exercise facilities at DHTC, the only other location in the Netherlands to meet the requirements for this category is the facility at Woensdrecht airbase. The exercise facilities at DHTC include two fire-fighting exercise halls, a fire brigade exercise building and an outdoor site. The first class certificate means that the DHTC facilities are fully suitable to accommodate the Fire Fighter final examination. Indeed, we have already acquired considerable experience with such examinations. For example, in February of this year, the Regional Fire Brigade for North Holland North organised the final examination for its fire fighters, at our facility. This was the first in the region held according to the new examination guidelines. All eleven course participants who took part in the first examination on Saturday 19 February passed with flying colours. For the coming months, six further final examinations for the Fire Fighter qualification are planned, at DHTC. The fire brigade exercise building of DHTC in Den Helder. Extra service voor onze klanten V.l.n.r. Cynthia Bijl, Sigrid Nol en Gerdine Klijn runnen samen het plannings- en boekingskantoor van DHTC op Kooypunt. Door gebruik te maken van nieuwe software worden onze klanten voortaan op tijd door ons geïnformeerd dat de geldigheidsduur van hun bij ons instituut behaalde cursuscertificaten op het punt staat te verstrijken. Een stukje extra service dat sinds de introductie ervan veel positieve reacties heeft opgeleverd, zegt medewerkster Gerdine Klijn. Samen met Cynthia Bijl en Sigrid Nol runt Gerdine Klijn het plannings- en boekingskantoor van DHTC op Kooypunt. Cynthia verzorgt de planning. Sigrid en ik doen de boekingen en de planning. Wij doen dit in een duobaan, terwijl Cynthia fulltime werkt. Naast het boeken en plannen van cursussen houden de drie dames zich ook bezig met het behandelen van aanvragen, verstrekken van informatie, versturen van orderbevestigingen en de facturering en certificatie. De geldingsduur van de certificaten verschilt. Dat hangt af van het soort cursus dat is gevolgd. Sommige cursussen zijn een jaar geldig, andere vier jaar. Dit is afhankelijk van de geldende wet- en regelgeving. Wij hebben gemerkt dat onze klanten het prettig vinden als wij hen tijdig informeren dat hun certificaten dreigen te verlopen. Drie maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur melden wij de desbetreffende bedrijven schriftelijk welke medewerkers voor een herhalingscursus in aanmerking komen. De nieuwe service blijkt volgens Gerdine Klijn een schot in de roos. Enkele dagen na onze melding heeft 50 procent van de ontvangers al gereageerd. Meestal bellen we één tot twee weken na het verzenden van de herinnering de klant nog even om hem erop te attenderen dat de certificaten dreigen te vervallen. Deze actie resulteert dan vaak in boekingen. Deze telefonische herinnering doet onze account manager Wessel Schinkel meestal. Het is leuk werk en die extra service richting klant is iets dat men eigenlijk van een instituut als DHTC mag en kan verwachten, aldus Gerdine. Nieuw: BHV op en langs het water Recentelijk is ons cursuspakket uitgebreid met een geheel in eigen beheer ontwikkelde cursus Bedrijfshulpverlening (BHV) op en langs het water. De cursus kan worden gezien als een natte aanvulling op de reguliere BHVopleidingen en is bedoeld voor personeel van bedrijven, organisaties en overheidsinstanties die voor hun dagelijkse werkzaamheden op of langs binnenwateren, in havens of bij of op grote vaarwegen werkzaam zijn. Meer informatie over deze cursus is te verkrijgen bij Wessel Schinkel, telefoon: of Nieuw: DHTC heeft eerste klas oefenfaciliteiten Brandweeroefengebouw van DHTC in Den Helder. Onlangs heeft het Nederlands bureau brandweerexamens (Nbbe) onze brandweeroefenfaciliteiten op industrieterrein Kooypunt gecertificeerd in categorie 1. Dit is in Nederland de hoogst haalbare categorie. Naast de oefenfaciliteiten van DHTC voldoen in Nederland alleen die op vliegbasis Woensdrecht aan de voor deze categorie gestelde eisen. De oefenfaciliteiten van DHTC bestaan onder meer uit twee brandbestrijdingsoefenhallen, een brandweeroefengebouw en een buitenterrein. De eerste klas certificering houdt in dat de DHTC-faciliteiten volledig geschikt zijn voor het afnemen van de eindtoets Manschappen I. Met dit laatste is ondertussen al de nodige ervaring opgedaan. In februari van dit jaar hebben de eerste manschappen bij ons examen gedaan. Deze door de Regionale Brandweer Noord-Holland- Noord georganiseerde eindtoets was het eerste examen in deze regio dat op deze manier werd afgenomen. Alle elf cursisten die op zaterdag 19 februari aan het eerste examen deelnamen, slaagden met vlag en wimpel. Ook komende maand zijn bij DHTC weer zes eindtoetsen Manschappen I gepland.

4 Speciale FRC-cursus voor brandweer-korpsen Special FRC course for fire brigades Uitreiking van de eerste FRCcertificaten aan de schippers van de brandweer- en politieboten. Samen met Brandweer Almere heeft DHTC een Fast Rescue Craft cursus ontwikkeld en in praktijk gebracht. De reacties zijn volgens brandweerwoordvoerder Johan Dingemans heel positief. Als bijkomend voordeel heeft deze speciale FRC-cursus ook geresulteerd in een betere samenwerking, op nautisch gebied, tussen brandweer en politie in Almere. Presentation of the first FRC certificates to the skippers of the fire brigade and police boats. Together with the Almere Fire Brigade, DHTC has developed and put into practice a Fast Rescue Craft course. According to fire brigade spokesman Johan Dingemans, the response has been very positive. As an additional advantage, this special FRC course has led to improved collaboration, in nautical matters, between fire brigade and police in Almere. Johan Dingemans (30) vervult bij Brandweer Almere een dubbelfunctie. Naast teamleider van de op kazerne Almere-Haven gestationeerde uitrukdienst is hij ook coördinator waterongevallenbestrijding. Als teamleider geef ik leiding aan een dertigtal vrijwillige en parttime brandweerlieden die van hieruit de uitruk verzorgen. Binnenkort komen daar nog tien beroepskrachten bij, die in een dagdienstfunctie bij deze sector worden gestationeerd. Als coördinator waterongevallenbestrijding houd ik mij bezig met allerlei zaken in, op en om het water. Binnen ons werkgebied hebben we zowel binnen- als buitendijks te maken met een gigantische hoeveelheid water. Binnendijks gaat het om een aantal recreatiewateren, waaronder het Weerwater en de Leegwater- en Noorderplassen. Buitendijks gaat het om de randmeren. Dit zijn het Markermeer en het Gooimeer. Voor de ongevallenbestrijding op het water beschikken we over vijftien duikers, die op kazerne Almere-Stad zijn gestationeerd, een duikvoertuig en twee snelle brandweerboten, zogeheten rigid in flatables. Deze 6,70 meter lange vaartuigen zijn elk uitgerust met een 115 pk sterke motor en kunnen een snelheid van 65 kilometer per uur halen. Eén van de twee zal overigens binnenkort hier in Almere-Haven worden gestationeerd. Inzet De brandweerboten worden elk bemand door een schipper en een bemanningslid die de communicatie en navigatie verzorgt. Bij een uitruk naar een brand op een schip gaat verder nog een bluseenheid mee. Deze bestaat uit een bevelvoerder en twee manschappen. Bij een uitruk naar een andersoortig ongeval gaat een duikploeg mee, bestaande uit een duikploegleider, een duiker en een reserveduiker. Voor het blussen van branden is aan boord een nieuwe brandbluspomp opgesteld, zegt Johan Dingemans. Als hem wordt gevraagd waarvoor de duikploeg zoal wordt Johan Dingemans (30) occupies a dual position within the Almere Fire Brigade. As well as being station officer of the watch based at the Almere-Haven station, he is also coordinator for water accident prevention. As station officer, I am in charge of thirty (voluntary) part-time fire fighters, who form the watch at this station. The staff are soon to be expanded with ten full-time fire fighters, who on a day shift basis will be stationed in this sector. As coordinator for water accident prevention, I am involved in a whole range of tasks in and around the water. Within our field of operation, both inside and outside the dykes, we come into contact with a huge volume of water. Within the dyke there are a number of recreational waters, including the Weerwater and Leegwater and Noorderplassen Lakes. Outside the dyke there are the Markermeer and Gooimeer lakes, in the area between the former coastline and newly empoldered land. For accident prevention on the water, we employ fifteen divers, based at the Almere-Stad station, a diving support vehicle and two fast fire brigade craft, so-called rigid inflatables. These 6.70 metre-long boats are each equipped with a 115 hp engine, and are capable of speeds of up to 65 kilometres per hour. One of the two boats is soon to be stationed in the Almere-Haven area. Deployment The fire brigade craft are each manned by a skipper, and a crew member responsible for communication and navigation. When called out to a fire on board a ship, the boat also takes a fire-fighting unit consisting of a leading fire fighter and two fire fighters. When called out for any other type of accident, a diving team is taken on board, including a diving team leader, a diver and a back-up diver. For fire fighting, a new fire pump has been mounted on board, explained Johan Dingemans. When asked about the tasks for which the diving team are deployed, he replied,

5 It may be someone who has fallen in the water or is missing, a car that has ended in the water with its occupants still inside, the recovery of drowning victims, assisting in judicial investigations, or the recovery of various items. However, diving teams are also deployed to rescue people who have become trapped under ice. If necessary, in the outer waters, under supervision by the coastguard, we work together with the Royal Netherlands Sea Rescue Institution (KNRM) and other emergency services. Training The crew members of fast fire brigade craft are all holders of a valid navigation licence, but according to Johan Dingemans, this is not sufficient to ensure an effective response in all situations. We went in search of a practical solution for training and exercising our skippers. Thanks to my previous experience with the Royal Netherlands Navy and in the rescue services I have sailed on rescue boats for years, some of them as a skipper I already had a number of ideas on the subject. I also knew that the National Police Agency (KLPD) operates identical craft, and I asked them how they had organised their practical training exercises. My thinking was that if combined search operations had to be carried out on the water, it would be best if all parties operated the same system. The KLPD were already in touch with DHTC, a training institute I knew from my time in the navy. In careful consultation, the existing Fast Rescue Craft (FRC) course was converted into a new concept, specifically focused on fire brigade activities. The major advantage is that thanks to their experience with other fire brigade activities, DHTC speaks and understands our language. Combination Supervised by DHTC instructor Marine and Aviation, Patrick Maaskant, the new FRC course was subsequently launched in Almere. Because the police in Almere operate similar fast patrol craft, it was decided to combine the teaching and practical training for both fire brigade and police skippers. On each occasion, two police officers and two fire fighters were placed together in a single class, whilst for the practical component, two boats were always available. The course lasted two days including an evening exercise, whereby as much time as possible was set aside for practical training. DHTC had arranged One of the fast rescue boats DHTC provides for its FRC courses. everything perfectly in advance, and the course fulfilled all our expectations. I would certainly recommend a similar course for other fire brigades with large water areas in their field of operations, concluded Johan Dingemans. The course has also had a positive side effect. Thanks to the programme, excellent ties have been established between the fire brigade and the police, based on mutual understanding and respect. Such a development is good for future cooperation. We have indeed even decided to set up a pilot project whereby patrols will be carried out with a single craft, crewed by one fire fighter and one police officer. To date, DHTC has trained 22 police officers and fire fighters, from Almere. Eén van de snelle reddingboten die DHTC gebruikt voor haar FRC-cursussen. ingezet, antwoordt hij: Het kan gaan om iemand die te water is geraakt of wordt vermist, om een auto die in het water is beland en waarin nog mensen zitten, het bergen van verdrinkingsslachtoffers, het assisteren bij justitieel onderzoek of het bergen van voorwerpen. Maar ook kan de duikploeg worden ingezet om iemand onder het ijs vandaan te halen. Op het buitenwater wordt, indien nodig, onder leiding van de Kustwacht samengewerkt met de KNRM en andere hulpdiensten. Opleiding De bemanningsleden van de snelle brandweerboten zijn allen in het bezit van een geldig vaarbewijs, maar dit is volgens Johan Dingemans niet voldoende om in alle voorkomende gevallen slagvaardig te kunnen optreden. Wij zijn op zoek gegaan naar een praktische invulling voor het opleiden en oefenen van onze schippers. Dankzij de ervaring die ik eerder zelf bij de Koninklijke Marine en in het reddingwezen had opgedaan ik heb jarenlang op reddingboten gevaren, waaronder ook een tijdje als schipper had ik hier al wel bepaalde ideeën over. Verder wist ik dat het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) met hetzelfde soort boten vaart en informeerde daar naar de manier waarop zij hun praktische oefeningen hadden georganiseerd. Dit laatste met het idee dat als er gezamenlijk zoekacties op het water moeten worden uitgevoerd, ook eenzelfde methodiek dient te worden toegepast. Het KLPD had reeds contacten met DHTC. Dit trainingsinstituut kende ik nog uit mijn marinetijd. In goed overleg werd vervolgens de bestaande Fast Rescue Craft (FRC) cursus omgevormd tot een nieuw concept, specifiek toegespitst op de brandweer. Groot voordeel hierbij is dat DHTC, dankzij hun ervaringen op brandweergebied, onze taal spreekt. Combinatie Onder leiding van DHTC-docent Marine and Aviation, Patrick Maaskant, ging hierna in Almere de nieuwe FRC-cursus van start. Omdat de politie in Almere over soortgelijke snelle patrouilleboten beschikt, werd besloten om de schippers van de brandweer en politie in combinatie les te geven en praktisch te trainen. Elke keer werden twee politie- en twee brandweermensen in één klas geplaatst, terwijl voor het praktische deel steeds twee boten beschikbaar waren. De cursus duurde twee dagen, inclusief een avondoefening, waarbij zoveel mogelijk tijd was ingeruimd om praktijkoefeningen te doen. DHTC had dat allemaal van te voren prima uitgewerkt en de cursus voldeed volledig aan onze verwachtingen. Ook andere korpsen met veel water in hun werkgebied kan ik een dergelijke cursus aanbevelen, aldus Johan Dingemans. De cursus had overigens nog een positief neveneffect. Tussen brandweer en politie is door dit alles een goede band ontstaan, gebaseerd op wederzijds begrip en respect. Dit is goed voor de samenwerking. We hebben zelfs al besloten om samen een pilotproject op te zetten, waarbij wordt gesurveilleerd met één vaartuig, bemand door één brandweer- en één politieman. DHTC heeft ondertussen in Almere al 22 politie- en brandweermensen opgeleid. Promotional DVD DHTC recently launched a promotional DVD. Via this medium, the training institute is able to present its facilities and course possibilities for the offshore and shipping industry, the commercial sector, (government) institutions and fire brigades. Anyone interested can request a copy of the DVD by at With your request, please state: name of company/organisation, name and position of contact person, correspondence address and telephone number. While stocks last, the DVD will be sent to you free of charge. Promotie DVD Onlangs heeft DHTC een promotie DVD uitgebracht. Met dit medium presenteert het trainingsinstituut haar faciliteiten en cursusmogelijkheden ten behoeve van de offshore- en scheepvaartindustrie, het bedrijfsleven, (overheids)instellingen en brandweerkorpsen. Geïnteresseerden kunnen deze DVD per aanvragen: Hierbij graag vermelden: naam bedrijf/organisatie, naam en functie van contactpersoon, postadres en telefoonnummer. Zolang de voorraad strekt, wordt de DVD gratis toegezonden.

6 Dries de Bruin: De wetgever zegt dat de BHV-organisatie operationeel moet zijn. Nog veel vragen over BHV Hoewel al meer dan tien jaar wettelijk is vastgelegd hoe bedrijven hun bedrijfshulpverlening moeten organiseren, blijken over dit onderwerp nog veel vragen te bestaan, zegt Dries de Bruin, senior instructeur bij DHTC. Hieronder behandelt hij de meest gestelde vragen en geeft hij ook aan welke oplossingen voorhanden zijn. Dries de Bruin: The law states that the emergency response organisation must be operational. Still many questions about Emergency Response Training Although it has been laid down in law for more than ten years exactly how companies should organise their emergency response services, in the words of Dries de Bruin, senior instructor at DHTC, there are still many questions on this subject. Below, De Bruin deals with the most frequently asked questions, and identifies the solutions available. De wetgeving ten aanzien van bedrijfshulpverlening stamt al uit 1993 en is vijf jaar later verder aangescherpt, zegt Dries de Bruin (57). Nagenoeg geen bedrijf ontkomt vanaf die tijd aan de verplichting om iets aan BHV te doen. Bij bedrijven met minder dan vijftien medewerkers moet een bedrijfsleider of eigenaar een BHV-opleiding hebben gevolgd, zodat hij zijn mensen in bepaalde situaties op de juiste wijze kan instrueren. Zijn er meer dan vijftien medewerkers dan moet men over een operationele bedrijfshulpverleningsorganisatie beschikken met tenminste één goed opgeleide BHV er op maximaal vijftig personen, die gedurende werktijd altijd aanwezig is. Dit is uiteraard mede afhankelijk van de aard, ligging en aanwezige risico s van het bedrijf. Het hebben van zo n organisatie betekent dat alle taakgebieden van de bedrijfshulpverlening goed behoren te zijn. De taakgebieden zijn levensreddend handelen, waaronder reanimeren, een beginnende brand kunnen blussen dan wel beperken, zowel intern goed kunnen communiceren als extern met de professionele hulpdiensten, en tot slot het belangrijkste taakgebied het in teamverband kunnen ontruimen van het bedrijfsgebouw of -complex. Bij grotere bedrijven en organisaties, die meer dan tien tot twaalf BHV ers in dienst hebben, is het zinvol om gebruik te maken van één of twee BHV-ploegleiders met daarboven een BHV-coördinator. Dit laatste is overigens niet verplicht, maar voor een goede operationele BHV-organisatie zeker gewenst. Oefenen en toetsen DHTC krijgt ook veel vragen over de beschikbare mogelijkheden om de kennis en vaardigheden van BHV ers op het juiste niveau te kunnen houden. Dries de Bruin: Die vragen ontstaan omdat de wetgeving op dit gebied niet heel erg duidelijk is. De wetgever zegt dat de BHV-organisatie operationeel moet zijn. Daarbij wordt gesteld dat men jaarlijks moet oefenen en dan met name het ontruimen. Maar hoe toets je nu of een BHV er voortdurend over voldoende praktische kennis en motorieke vaardigheden beschikt? De oplossing hiervoor is om BHV ers een herhalingscursus te laten volgen, waarbij zaken als reanimatie, brandbestrijding en ontruiming aan de orde komen. Aan het einde van die cursus wordt getoetst of men aan de eisen voldoet. Op die manier kan worden aangetoond dat Dries de Bruin (57) started by saying, Legislation dealing with emergency response training dates back to 1993 and was further tightened up, five years later. Since that time, practically every business is required to do something about emergency response services. In companies with less than fifteen employees, the manager or owner must have followed emergency response officer training, so that in particular situations, he or she is able to correctly instruct the staff. If there are more than fifteen employees, the company must have an operational emergency response organisation, with at least one fully-trained emergency response officer to every fifty personnel, who is always present during working hours. Of course, this in part depends on the nature and location of the company, and the risks present. Having such an organisation means that all emergency response task areas must be soundly arranged. The task areas are life saving, including artificial resuscitation, the ability to extinguish or restrict juststarted fires, good communication skills internally and externally with professional emergency services, and finally the most important task area, the team-based evacuation of the company premises or complex. Within larger companies and organisations, who employ more than ten to twelve emergency response officers, it is worthwhile employing one or two emergency response team leaders, supervised by an emergency response coordinator. This kind of structure is not in fact compulsory, but is certainly desirable to ensure a smoothly-operating emergency response organisation. Exercises and tests DHTC also receives many requests about the possibilities on offer for maintaining the knowledge and skills or emergency response officers, at the required level. Dries de Bruin continued, Those requests come about because legislation in this area is not entirely clear. The law states that the emergency response organisation must be operational. It requires an annual exercise, in particular of evacuation. But how do you test whether an emergency response officer at all times has sufficient practical knowledge and the necessary motor skills? The solution is to have emergency response officers follow refresher training, whereby such subjects as resuscitation, fire fighting and evacuation are all dealt

7 In addition to emergency response training courses, companies and organisations can also call upon DHTC for VCA courses (Basic Elements of Safety) and VOL courses (Safety for Operational Managers). A recent example of a company calling in the expertise of the training institute was the Den Helder-based business Onstream. Because this company contracts many Englishspeaking workers on behalf of oil companies, the Basic Elements of Safety training was provided in English. Some oil companies already require that their insourced staff hold valid VCA certificates. In very short order, the Dutch VCA course and the accompanying examination were translated into English, so a start could be made on training the Onstream employees. Several batches of twelve employees have now followed this English-language course and successfully passed the compulsory examination. As a result, Onstream is able to supply its clients with VCA-qualified personnel. A new development in the emergency response field is the use of the so-called Automatic External Defibrillator (AED). Een nieuwe ontwikkeling op BHVgebied is het gebruik van een zogeheten Automatische Externe Defibrillator (AED). Naast BHV-opleidingen kunnen bedrijven en organisaties ook voor de cursussen VCA (Veiligheids Checklist voor Aannemers) en VOL (Veiligheid voor Operationele Leidinggevenden) bij DHTC terecht. Een recent voorbeeld van een bedrijf dat een beroep deed op de expertise van het trainingsinstituut, was de firma Onstream uit Den Helder. Omdat bij dit bedrijf veel Engelstalige werknemers voor oliemaatschappijen actief zijn, is een Engelstalige VCA-opleiding opgezet. Sommige oliemaatschappijen eisen nu eenmaal dat de door hen ingehuurde werknemers over een geldig VCA-certificaat beschikken. In korte tijd werd de Nederlandstalige VCA-cursus plus het bijbehorende examen omgezet in het Engels, waarna de opleiding voor de Onstream-medewerkers van start kon gaan. Ondertussen hebben al diverse groepen van telkens twaalf medewerkers deze Engelstalige cursus gevolgd en het verplichte examen met goed gevolg afgelegd. Mede hierdoor kan Onstream haar opdrachtgevers VCA-gekwalificeerd personeel aanbieden. with. At the end of the course, every individual is tested for compliance with the standards. In this way, it is possible to demonstrate that emergency response officers have kept their knowledge and skills up to date. It is also possible to test the operational readiness of the emergency response organisation in the form of an audit. One essential aspect is to hold evacuation exercises. We often organise such exercises on behalf of companies and organisations. These exercises are regularly held at the branches of the ROC Kop van Noord-Holland. On the other hand, we have held evacuation exercises at a golf resort. You can even take things one step further by simulating a disaster with made-up victims, and then observing how the emergency response organisation handles the situation. By jointly looking at the plans and procedures, followed up by an exercise, DHTC can provide a report containing conclusions and recommendations. In fact, every company is required by law to have an evacuation plan available, which includes a description of responsibilities and tasks during evacuation. New phenomenon A new development in the emergency response field is the use of the socalled Automatic External Defibrillator (AED). The use of AEDs is becoming increasingly widespread within businesses, explained Dries de Bruin. Many companies have already purchased such a device. The police and the fire brigade also want to include an AED in their equipment. Although I personally believe that every company should have one, (as yet) it is not a legal requirement. However, because the systems are increasingly commonplace, our training institute can as necessary add AED training to its emergency response officer training courses. DHTC offers the commercial sector a full range of emergency response training programmes, from emergency response officer basic training and emergency response team leader training, via emergency response head/coordinator training through to breathing apparatus training for emergency response officers. The institute also offers refresher courses and training for first aid, resuscitation and the use of portable extinguishers and hose reels. On 1 September 2004, the Netherlands Institute for Emergency Response Training (NIBHV) awarded DHTC its Hallmark for Training Institutes for Emergency Response Training. This fact once again underlines the quality of the emergency response courses provided by DHTC. For further information, surf to: or call: +31(0) BHV ers hun kennis en vaardigheden op peil houden. Het operationeel zijn van de BHV-organisatie kan door middel van audits worden getoetst. Belangrijk hierbij is het houden van ontruimingsoefeningen. Wij organiseren dit laatste vaak voor bedrijven en organisaties. We houden dergelijke oefeningen regelmatig bij de vestigingen van het ROC Kop van Noord- Holland. Maar ook hebben we ontruimingsoefeningen gehouden bij een golfresort. Je zou zelfs nog een stap verder kunnen gaan door met behulp van Lotusslachtoffers een calamiteit te simuleren en kijken hoe de BHV-organisatie daarop reageert. Door samen te kijken naar de plannen en procedures en vervolgens te oefenen kan DHTC een rapportage verzorgen met daarin conclusies en aanbevelingen. Overigens is elk bedrijf verplicht over een ontruimingsplan te beschikken, waarin onder andere verantwoordelijkheden en taken tijdens een ontruiming worden omschreven. Nieuw fenomeen Een nieuwe ontwikkeling op BHVgebied is het gebruik van een zogeheten Automatische Externe Defibrillator (AED). Het gebruik van een AED begint binnen bedrijven steeds meer gemeengoed te worden, zegt Dries de Bruin. Al heel wat bedrijven hebben zo n apparaat aangeschaft. Ook de politie en zelfs de brandweer willen zo n AED in hun uitrusting hebben. Hoewel ik zelf vind dat op elk bedrijf zo n apparaat aanwezig zou moeten zijn, is het wettelijk (nog) niet verplicht. Maar omdat dit wel steeds vaker het geval is, kan ons trainingsinstituut tijdens de BHVcursussen desgewenst aandacht schenken aan de inzet van deze apparatuur. DHTC biedt het bedrijfsleven een compleet pakket aan BHV-opleidingen. Dit varieert van basisopleiding bedrijfshulpverlener, ploegleider bedrijfshulpverlening, hoofd/coördinator bedrijfshulpverlening tot adembescherming voor de bedrijfhulpverlener. Ook biedt het instituut herhalingscursussen, alsmede opleidingen voor EHBO, reanimatie en de omgang met kleine blusmiddelen. Het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) heeft DHTC op 1 september 2004 het Keurmerk Opleidingsinstituten Bedrijfshulpverlening verleend. Dit onderstreept nog eens de kwaliteit van de door DHTC verzorgde BHV-cursussen. Voor nadere informatie: of telefoon:

8 Nieuwbouw en renovatie Na de eerdere uitbreiding van de kantoorfaciliteiten en de bouw van extra leslokalen op Kooypunt is een volgend project uitgevoerd. Dit betrof zowel een aantal nieuwbouw- als renovatiewerkzaamheden ten behoeve van de trainingsfaciliteiten. Daarnaast is ook de parkeerproblematiek voortvarend aangepakt. Het nieuwbouwwerk omvat het creëren van een werkplaats in de huidige garage, waar nu een scala van werkzaamheden kan worden verricht. Zo is de nieuwe werkplaats uitgerust met speciale wasen droogapparatuur voor het testen, reinigen en repareren van ademluchtmaskers. Ook is geïnvesteerd in de aanschaf van twintig nieuwe ademluchtsets en in speciale apparatuur voor het testen van deze sets en het registreren van de testresultaten. Verder is de 10-fts container voor het uitvoeren van kleine oefeningen, zoals keukenbranden, vervangen door een multifunctionele brandoefencontainer waarmee meerdere oefeningen kunnen worden uitgevoerd. Met deze nieuwe container kan bijvoorbeeld het bestrijden van branden in kantoorunits of opslagplaatsen voor chemicaliën in de praktijk worden getraind. Tevens is in oefenhal B het bestaande containercomplex grondig gerenoveerd. Naast het vernieuwen van een aantal containers is ook de opstelling en indeling veranderd. Hiermee is ingespeeld op de wensen van de klant. Verder is het buitenoefenterrein naast het brandoefengebouw opnieuw ingericht. Tot slot is ook het parkeerterrein onderhanden genomen, waarbij het aantal parkeerplaatsen is verdubbeld. Gelijktijdig is ook het parkeerterrein op de Paleiskade van een nieuwe asfaltlaag, hekwerk en een elektronische slagboom voorzien. Colofon DHTC Today is een uitgave van DHTC bv uit Den Helder en wordt in binnen- en buitenland verspreid onder bestaande en potentiële relaties van ons instituut. De uitgave heeft als doel geïnteresseerden optimaal te informeren over bestaande en nieuwe activiteiten van ons instituut alsmede andere belangrijke zaken die met deze activiteiten in verband staan. Met bronvermelding is overname van delen van de inhoud van deze nieuwsbrief toegestaan. De inhoud is samengesteld ter informatie. Aan de feitelijke inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DHTC bv Zeilmakersweg 10, 1786 PE Den Helder P.O. Box 137, 1780 AC Den Helder The Netherlands Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) Internet: Opnieuw training on-the-job in de Caraïben Een heel trouwe klant die regelmatig een beroep doet op onze expertise is Windstar Cruises. Een rederij die met prachtige, luxe zeilschepen schitterende cruises maakt in onder meer de Caraïben. Voor deze rederij verzorgen wij onthe-job trainingen in het veilig omgaan met snelle passagiersen reddingboten. Onze instructeur Marine, Aviation and First Aid, Ben van Küringen, mocht deze keer afreizen naar Costa Rica om daar aan boord te stappen van de MSY Windstar. Een luxe zeilschip dat met passagiers wekelijks tochten door de Caraïben maakt. De 37-jarige instructeur heeft een week lang zowel theorie- als praktijklessen gegeven aan dertien bemanningsleden plus twee officieren. In die periode hebben we veel praktische trainingen kunnen doen met de Zodiacs waarmee dagelijks passagiers van en naar de vaste wal worden overgebracht en met rubberboten die voor watersporten worden gebruikt. Wij hebben man-overboord oefeningen gehouden, het veilig en zo droog mogelijk overzetten van passagiers, het veilig door de branding varen, het aanlanden, en het naderen van en aanmeren bij het moederschip. Een sterk punt van deze onthe-job trainingen vind ik dat de cursisten met hun eigen uitrusting kunnen trainen. Dat sorteert het meeste effect en de cursisten zelf zijn zeer tevreden. Bijkomende voordelen zijn dat het tijdens de trainingen altijd mooi weer is, dat we tussen de dolfijnen en walvissen doorvaren en dat er altijd wordt afgemeerd bij een schitterend bounty-eiland. Wat het omgaan met snelle reddingboten betreft, kan Ben niet alleen bogen op een rijke ervaring bij DHTC, maar ook op de ervaringen die hij bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft opgedaan. Ik ben naast mijn werk bij DHTC ook schipper op een reddingboot. Door deze combinatie van functies heb ik veel ervaring met allerlei typen boten en dat komt mij bij deze trainingen goed van pas. Re-run of on-thejob training in the Caribbean One very loyal customer who regularly calls in our expertise is Windstar Cruises. This company organises magnificent cruises in various parts of the world, including the Caribbean, on board marvellous, luxury sailing yachts. On behalf of this cruise line, we provide onthe-job proficiency training for passenger transfer and fast rescue boats. This time our Marine, Aviation and First Aid instructor, Ben van Küringen, was the lucky one to travel to Costa Rica, to join the MSY Windstar, a luxury sailing yacht, that every week carries passengers on a cruise through the Caribbean. The 37 year-old instructor spent a week providing theoretical and practical training sessions to thirteen crew members and two officers. During the period, we were able to carry out much practical training with the Zodiacs that are used every day for carrying passengers to and from the shore, and with the rigid inflatable boats used for water sports activities. We held man-overboard exercises, practised safe and as far as possible dry passenger transfers, how to safely cross breakers, landing techniques and approaching and tying up to the mother ship. The major strength of these on-the-job training programmes is that the course participants are able to train using their own equipment. This is the most effective method available, and the course participants themselves were extremely satisfied. Additional advantages are that it is always good weather during the course, that we were able to operate surrounded by dolphins and whales, and that the yacht was always anchored off the coast of a beautiful tropical island. As concerns handling fast rescue boats, Ben not only relies on the broad-based experience acquired with DHTC, but also his experience with the Royal Netherlands Sea Rescue Institution (KNRM). Alongside my work for DHTC, I am also skipper on a lifeboat. This job combination means I have acquired considerable experience in all types of boats, a fact that proves highly valuable during these training programmes. New building and renovation Following the previous expansion of the office facilities and the construction of additional classrooms at Kooypunt, a new project has now been completed. This involved both new building and renovation work for the training facilities. The parking problems have also been tackled, on a grand scale. The new building work involved the creation of a workshop in the existing garage, so that a whole range of tasks can now be carried out. The new workshop is for example equipped with special washing and drying equipment for testing, cleaning and repairing respirator masks. We have also invested in twenty new breathing-air apparatus, and special equipment for testing these sets and recording the test results. In addition, the 10-fts container for holding small-scale exercises, such as kitchen fires, has been replaced by a multifunctional fire exercise container, in which a range of exercises can be held. Using this new container, for example, it is possible to organise practical training for fighting fires in office units or chemical stores. In exercise hall B, the existing container complex was also thoroughly renovated. As well as replacing a number of containers, the layout and design were also completely revamped, in response to customer wishes. The outside exercise area alongside the fire exercise building has also been fully redesigned. Finally, the car park has at last been refurbished, doubling the number of parking spaces. At the same time, the car park at the Paleiskade location has also been resurfaced, and fitted with fencing and an electronic barrier. Colophon DHTC Today is a publication of DHTC bv, intended for broad distribution. The purpose of the newsletter is to provide interested parties with optimum information about the worldwide activities of our company. Sections of this publication may be copied, on condition that sources are acknowledged. The contents have been compiled for information purposes only. No rights may be derived from the factual content. Redactie/Editors Paul Schaap (PAS Publicaties) Manuela van Luijk (DHTC) Wessel Schinkel (DHTC) Fotografie/Photographs DHTC, Peter van Aalst Productie/Production PAS Publicaties, Anna Paulowna Ontwerp/Design Studio Kolkman, Schagen Druk/Printing Rowa, Breezand

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

AANVULLENDE AJS SAFETY RULES

AANVULLENDE AJS SAFETY RULES Pagina: 1 van 5 Inleiding Naast de regels en procedures die Harsco Infrastructure B.V. heeft opgesteld hebben een aantal van onze klanten aanvullende veiligheidseisen en procedures. Als je voor onze opdrachtgever

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Dear Sir, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Madam, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Sir, Dear Madam, Dear Sir / Madam, Dear Sir / Madam, Formeel, naam

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

16 mei 2013. Netwerkbijeenkomst MCN. Wessel Schinkel

16 mei 2013. Netwerkbijeenkomst MCN. Wessel Schinkel 16 mei 2013 Netwerkbijeenkomst MCN Wessel Schinkel Veiligheidstrainingen in Den Helder DHTC en de ontwikkeling van veiligheidstrainingen in Den Helder. Noodzaak offshore / Maritieme veiligheids trainingen

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal INFORMATION FOR STUDENTS WITH AN international PRE- UNIVERSITY EDUCATION FOUNDATION YEAR FOR international STUDENTS VU UNIVERSITY () Dutch as a second Language () INFORMATIE VOOR STUDENTEN MET EEN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Wat te doen bij een ongeval

Wat te doen bij een ongeval Wat te doen bij... Wat te doen bij een ongeval IEDER: Onmiddellijk 2525 bellen (Intern alarmnummer) Meld kort en duidelijk: Uw naam en werkadres Uw telefoonnummer Wat is er gebeurd Waar is het gebeurd

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Zoals u wellicht al in de media heeft vernomen, is de overheid voornemens de spaarloonregeling en de levensloopregeling te laten

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

World Class Aviation Academy

World Class Aviation Academy World Class Aviation Academy Opleidingen voor luchtvaarttechnici moeten voorop lopen Hoogwaardig vliegtuigonderhoud is een onmisbare randvoorwaarde voor het leveren van topprestaties van de luchtvaartsector.

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Toekomst

A2 Workshops Grammatica Toekomst Bestuderen Future Simple Normaal Hoe maak je de Future Simple? We beginnen met een rijtje voorbeelden. I will stay You will stay He will stay She will stay He will stay It will stay We will stay You will

Nadere informatie

right place, right time

right place, right time right place, right time PND: constructie èn industriële verhuizingen Combinatie van twee disciplines maakt PND tot de ideale partner Het verhaal achter de succesformule van PND is eenvoudig. Van oorsprong

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS

BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS GENERAL SALES APPLICATION TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS Revision and repair of hydraulics Already 50 years of experience in repairing hydraulic components. We are especially

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

INBURGERING 2015 / 16

INBURGERING 2015 / 16 INBURGERING 2015 / 16 JAMILAA (18) HAD NOOIT GEDACHT DAT ZIJ DE NEDERLANDSE TAAL ZO SNEL ONDER DE KNIE ZOU HEBBEN. INBURGEREN? BEREID U VOOR! WIE ALS BUITENLANDER GEEN PASPOORT HEEFT VAN EEN LAND UIT DE

Nadere informatie

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017 The Royal British Legion Holland Branch The Royal British Legion Holland Branch NEWSLETTER JANUARY 2017 NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 Message from our Chairman Bericht van onze Voorzitter Looking back on 2016

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

'Foreign exchange student'

'Foreign exchange student' 'Foreign exchange student' Most awesome person you will ever meet. Exchange students willingly decide to get off their asses, leave their home country, and go see the world. For that reason, they should

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Educational Design as Conversation

Educational Design as Conversation 1 Educational Design as Conversation Inter-professional dialogue about the teaching of academic communications skills EATAW 2011 - Jacqueline van Kruiningen, University of Groningen Grading papers collaboratively

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759 DISCLAIMER : 1. Het is een risicovolle belegging / It is an investment with risc. 2. Gebruik enkel geld dat u kan missen / Only invest money you can miss. 3. Gebruik de juiste procedure / Use the correct

Nadere informatie

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 2. ---- 1. ---- 3. ---- 7. ---------- 5. 4. 6. 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5. Power

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

DHTCTODAY. Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003

DHTCTODAY. Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003 DHTCTODAY Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003 Laatste nieuws Na een renovatie, waaronder de installatie van een nieuw stookgedeelte,

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209 25 (1996) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 209 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie