mindfulness trainingen in secundaire scholen in Vlaanderen Filip Raes & Katleen Van der Gucht (KULeuven)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mindfulness trainingen in secundaire scholen in Vlaanderen Filip Raes & Katleen Van der Gucht (KULeuven)"

Transcriptie

1 STUDIEMIDDAG: "HOOFD EN HART OP SCHOOL" 20 FEBRUARI 2013 IN ANTWERPEN Maak kennis met programma s voor het geestelijk welzijn van jongeren in het secundaire onderwijs: Mindfulness Onverstoorbaar Meesterschap Verbindende Communicatie Gelukszoeker ACT Acceptatie & Toewijding uur Onthaal uur Woord van Welkom uur Mindfulness voor adolescenten: Een studie naar de effectiviteit van mindfulness trainingen in secundaire scholen in Vlaanderen Filip Raes & Katleen Van der Gucht (KULeuven) De KULeuven verrichtte een gerandomiseerde en gecontroleerde studie, waaraan 400 leerlingen deelnamen om na te gaan wat het effect was van een mindfulness training speciaal ontworpen voor adolescenten in een schoolcontext. Interventie- en controlegroepen werden met elkaar vergeleken voor de volgende parameters: depressie, angst, stress, zelfwaarde, piekeren, cognitieve reactiviteit, en mindfulness vaardigheden. Deelnemers vulden hiertoe relevante instrumenten in direct vóór en ná de training en 6 maanden later. De resultaten zijn bemoedigend en suggereren dat mindfulness een potentieel bruikbare methode is om de emotieregulatie bij jongeren te versterken. Deze studie wordt gesponsord door de Stichting Ga voor Geluk uur Mindfulness voor jongeren: de training David Dewulf (I AM instituut) Mindfulness krijgt steeds meer aandacht omwille van studies die positieve effecten hebben gevonden voor stresshantering en preventie van depressie. Omdat psychische problemen zich op steeds jongere leeftijd voordoen, en in het bijzonder depressies, heeft David Dewulf een programma speciaal voor jongeren ontwikkeld. Dit programma combineert MBSR mindfulness based stress reduction met MBCT mindfulness based cognitieve therapy voor preventie van depressie. In deze bijdrage maak je beknopt kennis met het mindfulness programma voor jongeren en met enkele specifieke aandachtspunten voor jongeren. 1

2 uur Onverstoorbaar vriendelijk leiderschap op school Mia Jansen (I AM & Academie voor Levenskunst) Leraarschap is meesterschap. Hoe blijf je als leraar ook mindful als de omstandigheden erg uitdagend zijn en hevige emoties oproepen die kunnen leiden tot boosheid, stress, agressie en burn-out? Onverstoorbaar vriendelijk leiderschap is een houding van aandacht en bewustzijn waarbij we niet de speelbal zijn van onze emoties en de omstandigheden. Leraar zijn is een passie en een missie met veel liefde voor je vak, voor jezelf en voor je leerling. Onverstoorbaar vriendelijk leiderschap is geen kwaliteit waarmee je geboren bent. Het is een bewuste keuze die vrede, vreugde en enthousiasme oplevert omdat het uit je eigen bron ontspruit uur De Gelukzoekers Griet Rummens (CM) De Gelukzoekers is het gloednieuwe educatief pakket van CM, i.s.m. Uitgeverij Van In en Centrum van Informatieve Spelen, voor de 2 de graad secundair onderwijs. Het wil jongeren informeren en sensibiliseren om werk te maken van hun eigen geluk en mentale fitheid. Via het informatieve spel en de bijhorende lessenreeks krijgen leerkrachten methodieken aangereikt om jongeren te leren om hun mentale veerkracht en geluk te versterken in hun dagelijkse leven en om te werken aan een geestelijk gezondheidsbeleid in de school. De Gelukzoekers is geïnspireerd op de positieve psychologie. Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat er strategieën zijn die je geluk en mentale fitheid helpen te bevorderen. Deze vormen de basis van de 7 gelukslijnen van het geluksplan in het pakket. Het integrale pakket sluit aan bij de vakoverschrijdende eindtermen voor het secundair onderwijs en bij de Vlaamse Gezondheids-doelstellingen in het kader van suïcidepreventie uur Pauze uur Verbindende communicatie Erwin Tielemans & Marianne Belsack (vzw Con+Tact) Verbindende Communicatie is een concept dat kinderen en jongeren inspireert om op een duidelijke, niet veroordelende manier met elkaar te communiceren. In Verbindende Communicatie willen we terug contact maken met onszelf en elkaar écht ontmoeten op een niveau dat we allemaal herkennen, namelijk in de gevoelens en de behoeften, dat wat écht belangrijk is voor ons. Zorg dragen voor onze behoeften brengt ons terug tot bevredigende contacten en tot onze natuur om te willen bijdragen tot het geluk van anderen. De principes van de Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg zijn de basis voor Verbindende Communicatie. 2

3 uur Algemene gezondheidspreventie op middelbare scholen aan de hand van het Acceptance & Commitment Therapy/Training (ACT) model Maarten Bockstaele (CGG Waas en Dender) Wat is geluk voor jou? Waar heb je wel controle over en waarover niet? Hoe houdt ons eigen verstand ons soms tegen om een gelukkig leven te leiden? Over deze en vele andere vragen staan we met leerlingen uit het vijfde middelbaar stil. De inhoud van deze vier lessen van twee uur is gebaseerd op Acceptance & Commitment Therapy (ACT), een wetenschappelijk onderbouwd model uit de derde generatie gedragstherapie. Meer en meer worden inzichten uit het model ook als algemene gezondheidspreventie ingezet op scholen met goede resultaten in Zweden, Nederland, Engeland en de VS. CGG Waas & Dender is mee ontwikkelaar en onderzoeker van deze programma s. Het doel? Een fantastisch leven leren leven. En geef toe: dat is misschien wel de belangrijkste les van allemaal! uur "Pimp your mind" - een online mindfulness programma voor jongeren Lydia Castiglione & Inge De Leeuw (I AM instituut) Pimp your Mind is een project in het kader van online mindfulness trainingen voor jongeren gesponsord door VZW Ga voor Geluk. In dit project krijgen jongeren de mogelijkheid om een 8-tal trainingen mindfulness gratis online te volgen in hun eigen peergroep. Jongeren kunnen op deze wijze laagdrempelig kennismaken met de vaardigheden van mindfulness vergelijkbaar met de MBCT/MBSR voor volwassenen. Recent onderzoek bij jongeren in het secundair onderwijs duidt erop dat deze vaardigheden jongeren helpen om weerbaarder in het leven te staan. Aan dit initiatief wordt een kleinschalig onderzoek gekoppeld door KULeuven onder leiding van Prof. Filip Raes; doel is de effectiviteit van de online training vast te stellen. De deelnemers worden getoetst op psychische klachten, psychische kwetsbaarheidsfactoren, weerbaarheid en levenstevredenheid uur Panelgesprek met Mohsen Zagheden (preventiecoach LOGO) en de leerkrachten: Roger Rizzo, Griet Landrie, Marianne Vandenberghe, Veronique Pochet. Moderator: Katharina Müllen uur De weg naar zelfrealisatie en geluk, EU Foresight Mental Capital and Wellbeing Jan Toye (Stichting Ga voor Geluk) De strategische onderbouwing voor Mental Capital and Wellbeing in de EU beschrijft de kernvoorwaarden voor volledige ontplooiing van het individu tot zelfrealisatie en geluk en hoe de maatschappij zich daarop moet organiseren. Deze studie is de basis voor ontwikkeling van regeringsbeleid daaromtrent in de verschillende lidstaten van Europa. Ga voor Geluk gebruikt de aangereikte handvaten, voor de onderbouwing van haar eigen beleid ter preventie van depressie en suïcide, waarbij vooral gekozen wordt voor primaire preventie uur Afsluiting en gelegenheid tot verdere ontmoetingen. 3

4 Voor wie? Locatie Inschrijven Voor allen werkzaam in het secundair onderwijs, leerkrachten, directie, leerlingenbegeleiders, zorgcoördinatoren, en allen die direct met schoolgaande jeugd te maken hebben of het beleid dienaangaande voorbereiden/maken. Gezondheidsbib CM, Sint-Jacobsmarkt 49-51, Antwerpen (info over route- & parkeer opties volgt) Deelname is gesponsord voor u, indien u werkzaam bent in het onderwijs of een onderwijs-gerelateerde context. U kunt zich inschrijven door een bericht te sturen naar Katleen Van der Gucht, Toegang uitsluitend na aanmelding. De Sprekers Prof. dr. Filip Raes is verbonden aan het Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologie, Katholieke Universiteit Leuven. Eén van zijn onderzoeksdomeinen is depressie waarbij hij zich vooral toelegt op onderzoek naar de psychologische kwetsbaarheidsfactoren en naar preventieve interventies. Hij is promotor van diverse onderzoeksprojecten en publiceerde reeds meer dan 45 artikels in internationale peer reviewed tijdschriften. Hij is auteur van meer dan 100 presentaties op nationale en internationale congressen. Katleen Van der Gucht is verbonden aan het Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologie, Katholieke Universiteit Leuven. Zij is doctor in de biologische wetenschappen en was meer dan 20 jaar werkzaam als onderzoeker aan de Universiteit Gent. De voorbije vijf jaar was zij ook verbonden aan de vzw Mindfulness en coördineerde daar de projecten en studies. Zij is bijzonder geïnteresseerd in de klinische toepassingen en neurofysiologische aspecten van mindfulness meditatie. David Dewulf is arts en oprichter van het I AM instituut en is auteur van 11 boeken waaronder Mindfulness voor jongeren, Mindfulness voor jongeren- oefeningen, Mindfulness voor je kids en Kleine momenten van mindfulness. In 2013 verschijnt zijn laatste boek Mindfulness training voor jongeren, een stappenplan voor hulpverleners. (www.aandacht.be) 4

5 Mia Jansen is ruim 25 jaar leraar Nederlands en coördinator in een secundaire school te Genk. Ze geeft les aan +16-jarigen in het TSO en BSO. Daarnaast begeleidt ze als mentor beginnende leraren. Ze geeft tweedaagse opleidingen voor leraren om gepassioneerd les te blijven geven ondanks de omstandigheden. Ze heeft de module 'onverstoorbaar vriendelijk leiderschap voor leerkrachten' uitgewerkt aan de Academie voor Levenskunst samen met Dr. Gerbert Bakx. Ze volgde haar mindfulness opleiding bij het I AM instituut en integreert deze lerarentraining nu binnen mindfulness. (www.academievoorlevenskunst.be ) Griet Rummens Erwin Tielemans Marianne Belsack Maarten Bockstaele Lydia Castiglione Inge De Leeuw is psychologe van opleiding. Zij startte haar loopbaan als leerkracht en ging dan aan de slag binnen Human Resources Management. Sinds vijf jaar is zij als diensthoofd Gezondheidspromotie verantwoordelijk voor de Vlaamse werking Gezondheidspromotie bij de Christelijke Mutualiteiten. Zij initieert er gezondheidsprojecten als Kilootje minder en Pluk je geluk die de Vlaamse bevolking motiveren en ondersteunen om gezonder te leven. werkte meer dan 10 jaar in het onderwijs en enkele jaren in de nascholing, daarna trainde hij leerkrachten in verschillende landen voor een ngo LCIF. Daarnaast gaf hij training en advies aan mensen uit het bedrijfsleven in efficiënte communicatie en leiderschapsvaardigheden. De laatste jaren ontwikkelde hij samen met collega s trainers het concept Verbindende Communicatie; dit wordt in bedrijven en organisaties gegeven als een middel om de kwaliteit van de communicatie daadwerkelijk te verbeteren. Zijn aanpak is actief en ervaringsgericht en inspireert elke deelnemer bij de eigen leerbehoeften. (www.conplustact.be) is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vzw Con+tact. Groei en vorming zijn de rode draad in haar leven. Na één jaar wiskunde voor de klas, koos ze voor het bedrijfsleven. Het plezier hebben aan contact met mensen, vond ze in verschillende functies. De laatste jaren is ze actief in de trainingswereld, met een voorliefde voor Verbindende Communicatie en het coachen op verschillende vlakken. Zowel de passie in haar werk als haar 6 schatten van kinderen zijn haar grootste plezier in dit mooie leven. (www.conplustact.be) is psycholoog van opleiding. Naast zijn werk als therapeut in CGG Waas & Dender stond hij hier mee aan de basis van een curatief Acceptance & Commitment Therapy groepsdraaiboek. In de afgelopen jaren gaf hij samen met zijn collega Francis Pascal- Claes meer dan 20 vormingen in ACT. Hij is hoofdauteur van het preventieve ACTdraaiboek dat na 3 jaar in zijn definitieve plooi werd gelegd en momenteel in samenwerking met de stichting Ga voor Geluk en de KU Leuven wordt onderzocht en geïmplementeerd in scholen te Sint-Niklaas en Leuven. is klinisch psychologe, met een specialisatieopleiding in Creatieve Interactie. Ze heeft ervaring in de ambulante drughulpverlening, de bijzondere jeugdzorg, het onderwijs en traumabegeleiding. Zij volgde de 8-weken training bij I AM instituut en past deze toe in haar leven en werk. (www.aandacht.be) is klinisch psychologe en heeft jarenlange ervaring in het multidisciplinair en systeemgericht werken met kinderen & jongeren met complexe psychosociale en gedragsproblemen en hun families, evenals in de residentiële hulpverlening. Zij volgde de 8-weken training bij I AM instituut en geeft onder meer mindfulness training aan kinderen en jongeren. Zij maakt deel uit van het vaste team van het I AM instituut (www.aandacht.be). 5

6 Jan Toye Katharina Müllen is voorzitter van de Stichting Ga voor Geluk en medestichter, samen met Marc vande Gucht, beiden nabestaande vaders. Hun doelstelling is de groeipijnen, die aanleiding kunnen geven tot depressie en ultimo tot suïcide, vooral bij de jeugd, in kaart te brengen, bespreekbaar te maken en efficiënt te omkaderen. (www.gavoorgeluk.be) zet zich in voor vitaliteit en verbondenheid in bedrijven en organisaties. Daartoe werkt zij samen met leidinggevenden en medewerkers om empathisch leiderschap en participatieve verantwoordelijkheid vorm te geven. Zij handelt vanuit een achtergrond in geneeskunde, antropologie en ondernemerschap om te komen tot vitale mensen en ondernemende organisaties die een zingevend doel nastreven. Een doel dat zij kunnen realiseren door een synchronisatie tussen hun eigen ontplooiing en de bloei van de onderneming waarvan zij deel uitmaken. (www.winvitality.com) Met dank aan 6

INNOVATIE IN HET ONDERWIJS: VERHOGING VAN HET WELZIJN VAN ONZE KINDEREN 3 EN 4 DECEMBER 2007 PLENAIRE SESSIES

INNOVATIE IN HET ONDERWIJS: VERHOGING VAN HET WELZIJN VAN ONZE KINDEREN 3 EN 4 DECEMBER 2007 PLENAIRE SESSIES INNOVATIE IN HET ONDERWIJS: VERHOGING VAN HET WELZIJN VAN ONZE KINDEREN 3 EN 4 DECEMBER 2007 PLENAIRE SESSIES Waarden als fundament voor een inspirerende schoolcultuur CTT is een holistisch meetinstrument

Nadere informatie

Studie relatieondersteunend aanbod in Vlaanderen

Studie relatieondersteunend aanbod in Vlaanderen Studie relatieondersteunend aanbod in Vlaanderen Rapport met steun van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2013 Kathleen Emmery 1 Voorwoord In de media, in het werkveld en in de brede samenleving

Nadere informatie

Expertisecentrum voor ontwikkeling en leren: Innovatief en inclusief onderwijs Ontwikkelingsstoornissen: Meertaligheid & interculturaliteit

Expertisecentrum voor ontwikkeling en leren: Innovatief en inclusief onderwijs Ontwikkelingsstoornissen: Meertaligheid & interculturaliteit CODE Thomas More Expertisecentrum voor ontwikkeling en leren: Innovatief en inclusief onderwijs Ontwikkelingsstoornissen: ADHD & ASS; taal- en leerstoornissen Meertaligheid & interculturaliteit 2014-2015

Nadere informatie

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Onze grootste prestatie is niet dat we nooit vallen, maar dat we elke keer weer opstaan Confucius KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Neem je leven in eigen hand

Neem je leven in eigen hand NLP & Communicatie NLP Practitioner & meer... - 22 november 2013 Neem je leven in eigen hand Herken je jezelf? Je vraagt je af of je je talenten wel genoeg kent en inzet. Je wilt meer uit jezelf halen

Nadere informatie

stellen zichzelf voor

stellen zichzelf voor Op zoek naar VORMING TRAINING BEGELEIDING om agressie te beheersen? Vormingsorganisaties stellen zichzelf voor Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 1 OPLEIDERS ACT Academie 5 Corepower 39 De Onderstroom 6 Informant

Nadere informatie

1 De bindende kracht van het werken met een pastoraal jaarthema in de kleuterschool (Veronique De Kock)

1 De bindende kracht van het werken met een pastoraal jaarthema in de kleuterschool (Veronique De Kock) Vicariaat Onderwijs Aartsbisdom Mechelen-Brussel Fredrik De Merodestraat 18 2800 Mechelen IMPULSDAG Pastoraal op School Basisonderwijs KHLeuven 9 september 2014 "Doe aan een ander wat je wil dat anderen

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE Open Mind

PROGRAMMABOEKJE Open Mind PROGRAMMABOEKJE Open Mind Foto: istockphoto Dé publieksdag rondom psychische gezondheid Zaterdag 13 december 2008 9-16 uur, Amsterdam RAI Publieksdag Open Mind Organisatie Hartelijk welkom op Open Mind

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

DE KRACHT VAN VERBINDENDE COMMUNICATIE

DE KRACHT VAN VERBINDENDE COMMUNICATIE DE KRACHT VAN VERBINDENDE COMMUNICATIE De ander ontmoeten zonder oordeel. Dat is de kern van Verbindende Communicatie. COMMUNICEREN MET MEERWAARDE Communicatie vervult een sleutelrol in het dagelijkse

Nadere informatie

Welkom! Beste collega,

Welkom! Beste collega, Programmaboekje 1 2 Inhoudsopgave Welkom p. 4 Aanmelden p. 5 Programma p. 6 Informatie activiteiten en sprekers p. 7 RENN4-sprekers p. 7 Gastsprekers p.31 Posterpresentaties p.38 Blokkenschema programma

Nadere informatie

Uitval & Competenties

Uitval & Competenties Door: Manon Boers Wiantha Kastelijn S4T Uitval & Competenties DE BEGINNENDE SOCIAL PROFESSIONAL: COMPETENT GENOEG OM STAANDE TE BLIJVEN IN HET WERKVELD? : OP ZICHZELF STAAND OF COMPLEX GEHEEL? Een onderzoek

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers Inhoudsopgave VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie 3 Even voorstellen 4 Accommodaties

Nadere informatie

Vormingsfonds nieuwe directeurs

Vormingsfonds nieuwe directeurs Vormingsfonds nieuwe directeurs Lijst van de opleidingen 2012 Niveauoverstijgend basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, CLB AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus

Nadere informatie

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management Hoe krijg ik mijn mensen zover? Operationeel management is een vak apart en niet iets wat iemand zomaar kan of doet. In de praktijk

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Symposium ADHD, stand van zaken

Symposium ADHD, stand van zaken Symposium ADHD, stand van zaken Vrijdag 19 november 2010 Congrescentrum Ter Elst, Kattenbroek 1, 2650 Edegem 3 Inhoudstafel Werkwijze Programma Plenaire lezingen Marina Danckaerts ADHD: stand van zaken

Nadere informatie

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Jan Willem van de Maat MOVISIE 030 789 22 32 j.vandemaat@movisie.nl Jan

Nadere informatie

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl b&t onderwijs 2014 2015 Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl INHOUD DOEN WAT WERKT I II III IN HET ONDERWIJS Trainingsschema Algemene Informatie Onze Trainers 01 Verbeteren Leerklimaat

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Ho, tot hier en niet verder...!

Ho, tot hier en niet verder...! Ho, tot hier en niet verder...! Vijf jaar Stichting Uit eigen beweging 2002-2007 Inhoud Voorwoord 5 Methode Ho, tot hier en niet verder...! 7 Psychosociale ontwikkeling door bewegen en spelen Theoretische

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Netwerkleren bij WSKO

Netwerkleren bij WSKO LOOK Rapport 41 Renée de Kruif Monique Korenhof Netwerkleren bij WSKO Verkennen en opstarten van netwerkleren Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit look.ou.nl Rapport 41 Netwerkleren

Nadere informatie

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013 Leergang Excellent Leiderschap Editie 2012-2013 2011 CC Excellence Opleiding & Training 1e druk Postbus 660 9200 AR Drachten T (0512) 78 58 72 M info@cc-excellence.nl I www.excellence-opleiding.nl I www.excellence-coaching.nl

Nadere informatie

Studiekeuzebegeleiding en leren kiezen. Pascale Van Camp - Ann Van Reeth Lieve Van Gorp Maart 2011. Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Studiekeuzebegeleiding en leren kiezen. Pascale Van Camp - Ann Van Reeth Lieve Van Gorp Maart 2011. Guimardstraat 1, 1040 Brussel Studiekeuzebegeleiding en leren kiezen Pascale Van Camp - Ann Van Reeth Lieve Van Gorp Maart 2011 Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhoud 1 Theoretisch model: 6 studiekeuzetaken (Verschueren en Germeijs)...7

Nadere informatie