Single Euro Payments Area

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Single Euro Payments Area"

Transcriptie

1 Single Euro Payments Area we hebben het voor u

2 Single Euro Payments Area Inhoud Vooraf... 3 Inleiding SEPA... 5 Wat... 5 Waarom?... 5 Waar?... 5 Wanneer? Wat verandert er? Overschrijvingen in euro (vanaf 28 januari 2008) Domiciliëring in euro (vanaf 1 november 2009) Betaalkaarten (in België in de loop van ) Elektronisch bankieren KBC-Online en KBC-Online for Business ISABEL CODA of gecodeerde dagafschriften Gevolgen Gevolgen voor u als handelaar Gevolgen voor u als ondernemer Het betalingsverkeer krijgt nu dus echt een Europese dimensie Waarom zou u op SEPA overschakelen? U verliest geen service Europa Efficiënte betaalmiddelen... 21

3 7 Hoe kunt u zich het best voorbereiden op SEPA? Omzetting binnenlandse rekeningnummers in IBAN + BIC Buitenlandse rekeningnummers Omzetting van Belgisch domiciliëringsbestand in Europese domiciliëringen Waar vindt u meer informatie?... 27

4 Single Euro Payments Area Vooraf SEPA, de Single Euro Payments Area of het Gemeenschappelijk Eurobetalingsgebied, is op 28 januari 2008 met de nieuwe Europese overschrijving van start gegaan. De belangrijkste banken van Europa plannen de nieuwe Europese domiciliëring aan te bieden vanaf 1 november Op 24 april 2007 keurde het Europees Parlement de juridische basis van SEPA goed, namelijk de Europese Richtlijn op de Betalingsdiensten. Alle nationale parlementen van de Europese Unie moeten die evenwel nog opnemen in hun eigen wetgeving. Dat zou tegen 1 november 2009 het geval zijn. Met SEPA creëren de banken de Europese overschrijving en Europese domiciliëring, terwijl de huidige binnenlandse betalingsinstrumenten beschikbaar blijven tot een nog te bepalen datum. De basisgegevens van SEPA liggen dus vrijwel vast, maar toch raden we u aan geregeld de websites of te raadplegen of de recentste versie van deze brochure te downloaden op Deze brochure is een publicatie van KBC België en beschrijft SEPA vanuit een Belgisch perspectief. De versie van deze brochure is geldig op 31 maart alle wijzigingen voorbehouden.

5 Inleiding De Europese Commissie vroeg aan de banksector het betalingsverkeer, meer bepaald de overschrijvingen, domiciliëringen en kaarten, te harmoniseren. De officiële naam van deze geharmoniseerde zone is Eengemaakte Eurobetalingsruimte of Single Euro Payments Area, kortweg SEPA, een gebied waarbinnen het onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse betalingen verdwijnt. KBC Bank reageerde op deze vraag door als een van de stichtende leden toe te treden tot de European Payments Council (EPC), die Europa s grootste banken samenbracht om SEPA tot stand te brengen. Met deze brochure wil KBC België u informeren. Betalingsverkeer en cash management behoren tot onze strategische core business en genieten onze lange-termijn-ondersteuning. Wij investeren zwaar in dit SEPA-project: niet alleen om uw bedrijf in de toekomst een service te leveren met hetzelfde kwaliteitsniveau als nu. Maar ook om u een waaier van nieuwe diensten met hoge toegevoegde waarde aan te bieden. Wij zijn ervan overtuigd dat SEPA u een unieke kans biedt om het betalingsverkeer en cashmanagement van uw bedrijf te optimaliseren. Daarom vinden wij het onze taak u regelmatig verder over SEPA te informeren.

6 Single Euro Payments Area 1 SEPA Wat? SEPA heeft tot doel een geharmoniseerde Europese markt te creëren voor het betalingsverkeer. Dat moet elke bankcliënt, van particulier over kmo tot groot bedrijf, non-profit- of overheidsinstelling in de hele Europese Unie + Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland ten goede komen. Zij moeten in heel dit gebied met een overschrijving, domiciliëring en kaart even eenvoudig, efficiënt en veilig in euro kunnen betalen als nu binnen de grenzen van hun eigen land. Nu heeft elk Europees land voor zijn betalingsverkeer eigen standaarden, gelduitwisselingssystemen (clearing) en wetgeving. De Europese overheden wensen de economie te versterken door één technische standaard, beter op elkaar afgestemde infrastructuur en één Europese wetgeving te creëren voor alle nationale en internationale overschrijvingen, domiciliëringen en kaarten binnen de Europese Unie. Na de voortschrijdende integratie van de Europese goederen- en dienstenmarkt en de gemeenschappelijke munt, komt de Europese Unie met SEPA tot een geïntegreerde betalingsmarkt. Dat zal het leven van de burger, het bedrijfsleven, de non-profit- en publieke sector in heel Europa aanzienlijk vereenvoudigen, vooral als er over de grenzen heen moet worden betaald of geïnd. Waar? SEPA voert daartoe Europese standaarden in voor deze betalingen. Met een Richtlijn op de Betalingsdiensten voorziet de Europese Unie ook in één wettelijk en reglementair kader. Waarom? SEPA heeft betrekking op betalingen in euro en zal dus in een eerste fase vooral in de eurolanden 1 zichtbaar zijn. Maar de onderhandelingen en afspraken gebeuren nu al met alle 27 landen van de Europese Unie 2 plus Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein. We noemen ze hierna de EU+4. 1 Sinds 1 januari 2008 telt de eurozone 15 landen: België, Cyprus, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Spanje. 2 De Europese Unie telt 27 landen, nl de eurozone: België, Cyprus, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Spanje én de overige EU-lidstaten: Bulgarije, Denemarken, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slovakije, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.

7 28 jan jan nov 2009 Betaalkaarten Bancontact MisterCash Bancontact/Mr Cash migratie betaalkaarten MAESTRO e/o V-Pay e/o andere Belgische overschr. Klassieke Belgische overschrijving migratie klass. overschrijvingen SEPA: Europese overschrijving Belg. domicil. Klassieke Belgische domiciliëring (DOM-80) SEPA: Eur.dom. migratie DOM-80 domic. Cliënt kiest welk bankproduct hij gebruikt: klassiek of SEPA. SEPA: wanneer in België? Wanneer? Op 28 januari 2008 ging in de eurozone het Gemeenschappelijk Eurobetalingsgebied (SEPA) van start voor overschrijvingen in euro en op 1 november 2009 zal dat het geval zijn voor domiciliëringen/direct debet in euro. Voor betaalkaarten treedt het systeem pas op een latere, nog te bepalen datum in werking. Maar voor al deze betaalvormen is er in een overgangsfase voorzien, zodat het huidige systeem nog een tijd naast de nieuwe SEPA-versie zal bestaan. U kunt dus voorlopig gewoon voortwerken zoals u gewoon bent. Hoe en wanneer u op SEPA overschakelt, kan variëren naargelang u betaler of ontvanger bent. In principe volgt de betaler immers de instructies van de ontvanger. Overschrijvingen: u bent betaler Krijgt u een vraag tot betaling naar een klassiek Belgisch rekeningnummer, dan kiest u zelf in uw KBC-systeem voor elektronisch bankieren of u dat op de huidige (overschrijving) of op de SEPA-manier (Europese overschrijving) doet. Vraagt uw Belgische leverancier te betalen op zijn 6

8 Single Euro Payments Area International Bank Account Number en met de Bank Identifier Code van zijn bank (IBAN+BIC), dan doet u dat met een Europese SEPA-overschrijving. Krijgt u de twee rekeningnummers, dan kunt u kiezen voor het klassieke systeem of voor de Europese overschrijving. Overschrijvingen: u bent ontvanger Het is de persoon die geld voor een prestatie wenst te ontvangen, die kiest wanneer hij overschakelt op SEPA; dat houdt in dat hij zijn IBAN en BIC meedeelt aan al wie hem geld moet overmaken. Dat doet hij door IBAN+BIC op zijn factuur te vermelden en/of door het nieuwe Europese overschrijvingsformulier bij zijn factuur te voegen. Het kan raadzaam zijn te starten met SEPA als ook andere grote schuldeisers, zoals overheidsinstanties of nutsbedrijven, overschakelen en het publiek daarvan op de hoogte brengen. Domiciliëringen: u bent betaler Belgische banksector begeleidt u daarbij en gaf hierover een brochure uit, die u kunt binnenhalen op of Ook hiervoor wacht u beter niet te lang. In principe duurt de overgangsperiode maar enkele jaren, waarna de klassieke Belgische domiciliëring zal verdwijnen. In de loop van zullen de Belgische banken bekendmaken hoe ze de betaalkaarten, zoals Bancontact/Mister Cash, zullen aanpassen aan SEPA. Het is de bedoeling dat op een nog af te spreken datum de klassieke Belgische overschrijving, domiciliëring en Bancontact/Mister Cash-betaalkaart ophouden te bestaan. Als zaakvoerder, bedrijfsleider of financieel directeur houdt u er dus beter al rekening mee als u facturen laat herdrukken, nieuwe financiële en andere software koopt, onderhandelt over betalingsvoorwaarden en bankrelaties in het buitenland aangaat. Als betaler hoeft u niets te doen: al uw lopende domiciliëringen blijven geldig. Vanaf 1 november 2009 kan een leverancier van goederen of diensten uit België of Europa u een Europese domiciliëring aanbieden. Domiciliëringen: u bent ontvanger Hoe meer uw bedrijf of instelling geautomatiseerd is, hoe meer u erop bedacht moet zijn dat alle klassieke Belgische rekeningnummers in uw boekhouding moeten worden vervangen door IBAN+BIC. Ook het gecodeerde dagafschrift (CODA) moet u upgraden, om het klaar te maken voor IBAN+BIC. 3 Vanaf 1 november 2009 kunt u als leverancier starten met Europese domiciliëringen. Als u voor die datum al klassieke Belgische domiciliëringen had, dan zult u die moeten overzetten naar het SEPA-systeem van Europese domiciliëringen. De 3 Zie hiervoor

9 2 Wat verandert er? SEPA heeft invloed op zowel het binnenlandse als het internationale betalingsverkeer. 2.1 Overschrijvingen in euro 2.1 (vanaf 28 januari 2008) SEPA voorziet in een overgangsperiode: de klassieke binnenlandse overschrijving blijft (voorlopig) bestaan naast de Europese overschrijving, die werkt volgens de SEPA-principes. Binnenlandse overschrijving: met het klassieke rekeningnummer : blijft onveranderd bestaan tot een nog te bepalen datum. Europese overschrijving : zowel naar het binnenland als naar de EU+4. Tot nu toe hebben overschrijvingen in elk Europees land hun eigen kenmerken, standaarden, lay-out en regelgeving. Met SEPA werken Europese overschrijvingen in het binnenland én over de Europese binnengrenzen heen met dezelfde identificatie (International Bank Account Number:IBAN + Bank Identifier Code: BIC) en met hetzelfde bestandsformaat (XML). Ze worden uitgewisseld in beter op elkaar aansluitende Europese (clearing) systemen en vallen onder dezelfde Europese wetgeving (Richtlijn Betalingsdiensten). En dat in heel Europa. Met SEPA biedt KBC u de Europese overschrijving aan. Daarmee kunt u geld overschrijven zowel binnen België als naar een ander land van de Europese Unie + Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein (EU+4). In een eerste fase bestaat deze Europese overschrijving naast de binnenlandse, maar ze zal die op termijn vervangen. Bij de Europese overschrijving gebruikt u het IBAN van de begunstigde en de BIC van zijn bank. Dus zowel voor verrichtingen over de binnengrenzen van de EU+4 heen als in het binnenland. Waar u IBAN en BIC vindt, staat verder in deze brochure beschreven. Enkele verschilpunten tussen de klassieke en de Europese (SEPA) overschrijvingen Binnenlandse overschrijving Europese overschrijving Buitenlandse overschrijving Gebruik In in België In in België en in de Europese Unie + Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland Rekeningnummer van opdrachtgever en begunstigde In andere munt dan en/of buiten de Europese Unie+ Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland 12 cijfers: xxx-xxxxxxx-xx IBAN + BIC IBAN + BIC of andere rekeningstructuur Formaat CIRI XML CIRI of XML Gestructureerde mededeling cijfers: xxx-xxxx-xxxxx cijfers: xxx-xxxx-xxxxx (ongewijzigd, alleen gekend en gecontroleerd in België)

10 Single Euro Payments Area Aldus heeft KBC België tot een nog te bepalen datum drie soorten overschrijvingen: de binnenlandse, de Europese en de buitenlandse overschrijving. Uiteindelijk zullen er na de overgangsperiode maar twee overblijven: de Europese (SEPA) en de buitenlandse overschrijving. Belangrijk De gestructureerde mededeling blijft bestaan in België. Belgische banken blijven ze controleren bij invoer in het banksysteem. Er zijn zelfs plannen om deze troef van het Belgische betalingssysteem de volgende jaren in een of andere vorm in heel Europa in te voeren. Handtekening(en) Signature(s) Unterschrift(en) OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT ORDRE DE VIREMENT ÜBERWEISUNGSAUFTRAG Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje Si complété à la main, n indiquer qu une seule MAJUSCULE ou un seul chiffre noir (ou bleu) par case Beim Ausfüllen mit der Hand ein GROSSBUCHSTABE oder Zahl in schwarz (oder blau) pro Feld Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst / Date d exécution souhaitée dans le futur / Gewünschtes Ausführungsdatum in der Zukunft Bedrag / Montant / Betrag EUR CENT Rekening opdrachtgever (IBAN) Compte donneur d ordre (IBAN) Konto des Auftraggebers (IBAN) Naam en adres opdrachtgever Nom et adresse donneur d ordre Name und Adresse des Auftraggebers Rekening begunstigde (IBAN) Compte bénéficiaire (IBAN) Konto des Begünstigten (IBAN) B E BIC begunstigde BIC bénéficiaire BIC Begünstigten K R E D B E B B Naam en adres begunstigde Nom et adresse bénéficiaire Name und Adresse des Begünstigten Mededeling Communication Mitteilung of een vrije mededeling L E T S G O S E P A S T R A A T G E N T / / p Formulier van Belgische banken voor Europese overschrijvingen 9

11 2.2 Domiciliëring in euro 2.2 (vanaf 1 november 2009) Om te vermijden dat uw klanten hun rekening vergeten te betalen, kunt u als leverancier een domiciliëring gebruiken. Met een domiciliëring verkrijgt u van uw klant/betaler het recht om zelf het geld van zijn bankrekening te laten afschrijven, ter betaling van een product/dienst dat/die u hebt geleverd. De administratie van de domiciliëringsopdrachten is bij de huidige, Belgische domiciliëring een taak voor de bank van de cliënt die gedebiteerd wordt. Bij de Europese domiciliëring zal het incasserende bedrijf zelf de administratie verzorgen. De op 24 april 2007 goedgekeurde Europese Richtlijn op de Betalingsdiensten bepaalt hoelang de consument en zijn bank de inning in het kader van een Europese domiciliëring kunnen weigeren. Tot nu toe gebruikt elk land een eigen incasso- of domiciliëringssysteem, van land tot land verschillend en beperkt tot het binnenland. Een internationaal systeem bestaat dus niet, tenminste tot 1 november SEPA brengt daar immers verandering in. Europese domiciliëring (SEPA) (in België - en in heel Europa (?) vanaf 1 november 2009; Europese term: direct debit) Met een Europese domiciliëring kunt u als bedrijf - met de toestemming van uw klant - zowel binnen België als over de grenzen heen binnen de hele EU+4 zelf het bedrag (in euro) van de factuur laten afschrijven van de rekening van uw klant. Op te merken is dat domiciliëringen in heel de EU+4 technisch identiek zullen zijn, maar dat ze waarschijnlijk elk hun lokale naam zullen behouden, namelijk Europese domiciliëring in België, prélèvement européen in Frankrijk, Europees incasso in Nederland, Europäische Lastschrift in Duitsland enz. De EU-term is direct debit. Dit bankproduct biedt beide partijen belangrijke voordelen Voordelen voor de betaler De SEPA- of Europese domiciliëring wijkt op een aantal punten af van de huidige Belgische domiciliëring (DOM 80). Nieuw (voor België) bij SEPA is de eenmalige domiciliëring, om een eenmalige factuur te laten betalen. Net zoals de Europese overschrijving werkt de SEPAversie met IBAN+BIC. De betaling gebeurt automatisch, ook over de binnengrenzen van de EU+4 heen; geen risico meer om een factuur te vergeten en bijvoorbeeld vast te stellen dat de elektriciteit is afgesloten; in principe bericht de begunstigde de betaler op voorhand wanneer hij het geld van de rekening door de bank zal laten afschrijven 4. 4 Tenzij de partijen (inner en betaler) anders overeenkomen 10

12 Single Euro Payments Area Vóór SEPA: Vóór SEPA: Lissabon Portugese nationale domiciliëringen Porto Schuldenaar = debiteur = klant Geen grensoverschrijdende domiciliëringen Schuldeiser = crediteur = leverancier Keulen Duitse nationale domiciliëringen Berlijn Met SEPA: Met SEPA: Lissabon Porto Schuldenaar = debiteur = klant Europese domiciliëringen Schuldeiser = crediteur = leverancier Keulen Berlijn Van uitsluitend binnenlands bankproduct naar Europees bankproduct

13 De bank van de betaler moet binnen vijf bankwerkdagen een inning ongedaan maken, bijvoorbeeld wegens onvoldoende geld op de rekening, maar de betaler zelf heeft acht weken de tijd om een inning waarmee hij niet akkoord gaat te weigeren Voordelen voor de begunstigde Domiciliëring tussen bedrijven onderling zal ook mogelijk zijn, maar dan in de vorm van een specifiek business-to-businessschema, met andere spelregels, vooral dan met betrekking tot de weigeringsmogelijkheden. Die vorm is nog in uitwerking. Zie hiervoor ook bovengenoemde websites. De begunstigde neemt het initiatief tot inning. Binnen vijf bankwerkdagen laat de bank van de betaler aan de begunstigde weten dat de betaling niet kon doorgaan, omdat er bijvoorbeeld onvoldoende geld op de rekening van de betaler stond. De begunstigde ziet dus heel snel wie betaalt en wie niet. Dat vereenvoudigt ingrijpend de inning van facturen over heel Europa, want de begunstigde kan zich meteen wenden tot wie zijn factuur niet betaalt. De begunstigde moet er alleen nog rekening mee houden dat de betaler tot acht weken na de inning de betaling kan weigeren, zonder daarvoor een reden te moeten opgeven. De praktijk wijst uit dat een weigering van betaling om andere redenen dan onvoldoende geld op rekening erg weinig voorkomt. Voor meer details over deze Europese domiciliëringen en alle weigerings- en blokkeringsmogelijkheden verwijzen we naar de brochure: De Europese domiciliëring: beschrijving; migratieprocedure van de Belgische domiciliëring (Dom 80), verkrijgbaar op of 12

14 Single Euro Payments Area Gelieve dit document in te vullen in HOOFDLETTERS, in blauwe of zwarte inkt Please fill in this form in CAPITAL LETTERS, in black or in blue Europees domiciliëringsmandaat SEPA Direct Debit Mandate Mandaatreferte - in te vullen door de schuldeiser Mandate / reference - to be completed by the creditor * VERSIE 25 juli 2007 LOGO schuldeiser Uw naam * A L A I N D A R A I N E 1 Your name Naam van de rekeninghouder Name / of the debtor Uw adres * 2 3 R U E D E L A P L A G E 2 Your address Straatnaam en nummer Street / name and number * F M O N T G A R E U X 3 Postcode /Postal code Gemeente City / * F R A N C E 4 Land /Country Naam schuldeiser M A G A Z I N A B C 5 Creditor's name Naam van de schuldeiser Creditor / name * A T Schuldeisersidentificatie Creditor / Identifier * B E R W E G Straatnaam en nummer Street / name and number * A V I E N N A 8 Postcode /Postal code Gemeente City / * A U S T R I A A 9 Land /Country Uiteindelijke schuldeiser : deze zone moet ingevuld worden als de schuldeiser instructies stuurt in naam van derden. Creditor reference party : Creditor must complete this section if collecting payment on behalf of another party. Uw zichtrekeningnummer * A T Your account number Uw IBAN zichtrekening Account / number - IBAN 10 * B A N Q F R T T 12 BIC adres van uw bank SWIFT / BIC Schuldenaar 13 Person on whose behalf payment is made Gelieve deze zone enkel in te vullen indien u de betaling uitvoert in naam van een derde partij (u betaalt de factuur van iemand anders). Laat deze zone blanco indien het uw eigen factuur betreft. Debtor Reference Party: If you are making a payment in respect of an arrangement between {NAME OF CREDITOR} and another person (e.g. where you are paying the other person's bill) please write the other person's name here. If you are paying on your own behalf, leave blank. Voor het contract In respect of the contract Contractnummer - Mededeling Identification / number of the underlying contract S U B S C R P T I O N A B C M A G A Z I N E 15 Beschrijving van het contract Description / of contract Betalingstype * Eénmalige invordering One-off / payment= 1 16 Type of payment Terugkerende invordering Recurrent / payment= 2 Ondertekend te B R U X E L L E S 17 City or town in which you are signing Plaats /Location Datum * Date Gelieve hier te handtekenen Please sign here * Handtekening(en) rekeninghouder(s) Signature(s) / account holder(s) : Door ondertekening van dit document aanvaardt u de op keerzijde van dit document vermelde rechten en verplichtingen. By signing this document, you agree with the rights and duties mentioned on the back of this document. Terug te sturen naar /Please return to : Magazin ABC Bergweg 46 A-1135 Vienna Uw rechten en verplichtingen zijn vermeld op de keerzijde van dit document. Your rights and obligations are mentioned on the back of this document. Voorbehouden aan de schuldeiser Creditor's use only Domiciliëring

15 By signing this mandate form, you authorise (A) {NAME OF CREDITOR} to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from {NAME OF CREDITOR}. As part of your rights, you ar Your name * Your name Name of the debtor(s) Your address * 2 Your address Street name and number * 3 Postal code City * 4 Country Debtor identification code 5 Debtor identification code For business users: write any code number here which you wish to have quoted by your bank. Creditor's name ** Creditor's name Creditor name ** 7 Creditor Identifier ** 8 Street name and number ** 9 Postal code City ** 10 Country Creditor reference party: Creditor must complete this section if collecting payment on behalf of another party. Creditor reference party: Creditor must complete this section if collecting payment on behalf of another party. Your account number * 12 Your account number A ccount number - IBA N Account number - IBAN * 13 SWIFT BIC Person on whose behalf 14 payment is made Debtor Reference Party: If you are making a payment in respect of an arrangement betw een {NA ME OF CREDITOR} and another person (e.g. w here you are paying the other person's bill) please w rite the other person's name here. Person on whose behalf payment is made If you are paying on your ow n behalf, leave blank. Debtor Reference Party: If you are making a payment in respect of an arrangement between {NAME OF CREDITOR} and another person (e.g. where you are paying the other person's bill) please write the other person's name here. If you are paying on your own behalf, leave blank. In respect of the contract ** 15 In respect of the contract: Identification number of the underlying contract ** 16 Description of contract Description of contract Type of payment * Recurrent payment or One-off payment 17 Type of payment Recurrent payment or One-off payment City or town in which you are Date * D D M M Y Y 18 signing Date City or town in which you are Location signing Please sign here * Name of the debtor(s) Street name and number Postal code Country Creditor name Creditor Identifier Sreet name and number Postal code Country SEPA Direct Debit Mandate Mandate reference - to be completed by the creditor City For business users: w rite any code number here w hich you w ish to have quoted by your bank. City Identification number of the underlying contract Location Signature(s) Signatures CREDITOR'S NAME & LOGO Welke weg volgt het domiciliëringsmandaat? 1. De klant koopt een product of dienst 3. De klant kiest de Europese domiciliëring als betaalmiddel en vult het mandaatformulier in 2. De klant ontvangt een contract/factuur en mandaatformulier van zijn leverancier Hier komt geen enkele bank tussen Contract / Factuur Referentie: Naam leverancier: Magazine Abonnement ABC Bedrag: 57,23 euro Betaalmiddel: Europese domiciliëring + Mandaat 4. Klant zendt het mandaat terug naar de leverancier Hier komt geen enkele bank tussen 5. De leverancier/ schuldeiser past zijn administratie aan en archiveert het mandaat Mandaat: welke weg?

16 Single Euro Payments Area Hoe verloopt de betaling? 1. Leverancier stuurt klant pre-notificatie minimum 14 dagen vóór de inningsdatum. apart of bij factuur of anders overeengekomen Pre-notificatie Referentie Mandaat: Leveranciersnaam: Magazine Abonnement ABC Bedrag: 57,23 euro Datum betaling: jaarlijks op 15 januari Eerste betaling: 15 januari 2009 Prénotificatie Schuldeiser 4. Bank van schuldenaar debiteert rekening van schuldenaar Bank Schuldenaar Schuldenaar 1. Pré-notificatie 6. Schuldeiser wordt gecrediteerd (na inning) 3. Bank van schuldeiser stuurt info over mandaten invordering naar bank schuldenaar 2. Schuldeiser stuurt info over mandaten én invordering naar zijn bank Bank Schuldeiser Clearing Settlement 5. Bank van schuldenaar betaalt bank van schuldeiser Betaling: welke weg?

17 2.2.5 Enkele verschilpunten met de huidige Belgische domiciliëring Belgische domiciliëring Europese domiciliëring (SEPA) Gebruik Alleen binnen België Binnen de Europese Unie (België inbegrepen) + Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein Versies Alleen terugkerend (herhaaldelijk) Terugkerend (herhaaldelijk) en eenmalig + Consumenten en business-to-business In gebruik vanaf 1 november 2009 Rekeningnummer 12 cijfers: xxx-xxxxxxx-xx IBAN + BIC van begunstigde Formaat CIRI XML Identificatie van schuldenaar Domiciliëringsnummer IBAN + BIC Administratie van de mandaten Weigering inning Door de bank van de schuldenaar of door de schuldeiser Schuldenaar of zijn bank kan inning weigeren tot vier bankwerkdagen na inning Alleen door de schuldeiser Schuldenaar kan inning weigeren tot acht weken na inning (en tot 13 maanden bij bewijs van ongeldig mandaat) Bank van de schuldenaar kan weigeren tot vijf bankwerkdagen na inning. Business-to-business-versie van Europese domiciliëring: weigeringsperiode nog niet bepaald. Voor de overzetting van uw huidige domiciliëringsbestand (DOM 80) naar de SEPA-versie hebben de Belgische banken een bestand bij de Nationale Bank van België opgezet. Via die weg zullen zij er onderling voor zorgen dat die bank, die nu beschikt over de domiciliëringsmandaten, de nodige informatie kan doorgeven aan de bedrijven-schuldeisers. Zie ook hiervoor de al genoemde domiciliëringenbrochure. 16

18 Single Euro Payments Area 3 Betaalkaarten (in België in de loop van ) KBC-Bankkaarten en KBC-Kredietkaarten kunnen ook nu al in het buitenland worden gebruikt. Het internationale betaalschema Maestro is al geïnstalleerd op de KBC-Bankkaarten. De komst van SEPA heeft dan ook geen ingrijpende gevolgen voor de kaartgebruikers. In de loop van zullen de Belgische banken Bancontact/Mister Cash stopzetten en ook voor de betalingen in België overschakelen op een internationaal betaalschema, zoals Maestro, V Pay en/of een ander schema. De komst van SEPA heeft dan ook geen gevolgen voor de gebruikers van betaalkaarten of kredietkaarten. Proton blijft tot nader order gewoon verder bestaan. SEPA heeft geen gevolgen voor het gebruik van een KBC-Kredietkaart. 17

19 4 Elektronisch bankieren KBC biedt de SEPA-betaalinstrumenten aan via al zijn elektronische kanalen: KBC-Online en KBC-Online for Business. Ook W1SE en ISABEL zullen in de loop van 2008 volledig klaar zijn voor SEPA. waarmee u Excel- of txt-bestanden met Belgische rekeningnummers kunt importeren. De tool converteert meteen naar IBAN-rekeningnummers + bijbehorende BIC. KBC-Online en KBC-Online for Business ISABEL SEPA voorziet in een overgangsperiode: u blijft de klassieke betaalsystemen gebruiken of u schakelt over op hun SEPA-versie. Tot de nog definitief vast te leggen einddatum kunt u via alle elektronische kanalen van KBC een Belgische begunstigde betalen, zowel met een klassieke binnenlandse overschrijving als met een Europese SEPA-overschrijving. Aan de klassieke binnenlandse overschrijvingen verandert er niets. Beschikt u over IBAN en BIC van de begunstigde, dan gebruikt u een Europese overschrijving. Toch kunt u ook zowel naar klassieke Belgische rekeningnummers als naar IBAN+BIC geld overmaken met een Europese overschrijving. KBC-Online en KBC-Online for Business rekenen het Belgische binnenlandse rekeningnummer voor u automatisch om naar IBAN en BIC. KBC-Online en KBC-Online for Business zetten zelfs de Belgische rekeningnummers uit de begunstigdenbestanden, die u in deze elektronische kanalen hebt opgebouwd, automatisch om in IBAN en BIC. Ook dit multibancaire kanaal voorziet in zijn versie Isabel 6 in een conversietool om Belgische binnenlandse rekeningnummers om te zetten in IBAN en BIC. We verwijzen daarvoor naar Voor de buitenlandse rekeningnummers is er geen automatische conversie mogelijk. Daarvoor moet u zich wenden tot de rekeninghouder zelf. We gaan daar verder in deze brochure op in. CODA of gecodeerde dagafschriften Door de wijzigingen bij de overschrijvingen en domiciliëringen verandert ook de informatie die de banken aan hun cliënten verstrekken. Denk alleen al maar aan IBAN en BIC in plaats van het Belgische rekeningnummer. Als u gebruik maakt van gecodeerde dagafschriften, dient u versie CODA 2.1c binnen te halen. Die is klaar voor SEPA. Meer informatie daarover op Voor de Europese overschrijvingen binnen België voorziet KBC-Online for Business ook in een offlinetool, 18

20 Single Euro Payments Area 5 Gevolgen 5.1 Gevolgen voor u als handelaar In het kader van SEPA vervangt KBC in de loop van het binnenlandse betaalkaartensysteem Bancontact/Mister Cash door een internationaal betaalschema zoals Maestro, V Pay of een ander schema. Voor u, als handelaar die Bancontact/Mister Cash-betalingen aanvaardt, zullen er enkele wijzigingen zijn: alle buitenlandse kaarthouders die Maestro, V Pay of een andere functie op hun kaart hebben, zullen bij u kunnen betalen. Ook als u vandaag alleen Belgische kaarten aanvaardt. Op termijn zal de markt zich openen, zodat u zult kunnen kiezen bij wie u een contract afsluit voor de verwerking van de betalingen met Maestro, V Pay of andere kaarten. 5.2 Gevolgen voor u als ondernemer Europese overschrijvingen: IBAN + BIC ook in binnenland Vanaf 28 januari 2008 vervangt de Europese overschrijving in elk land van de EU+4 geleidelijk de binnenlandse overschrijving. Doordat het binnenlandse rekeningnummer op termijn onbruikbaar wordt, moeten bedrijven, de overheid en de non-profitsector van alles aanpassen: financiële software, interfaces met geïntegreerde computersystemen (ERP), klanten- en leveranciersbestanden, gecodeerde dagafschriften, facturen, drukwerk, enz. U kunt uw klanten en leveranciers het best laten weten hoe en wanneer u op SEPA overschakelt. Eventueel spreekt u af binnen uw sector of schakelt u over op het moment dat ook andere grote bedrijven dat doen. Europese domiciliëringen: nu ook grensoverschrijdend Vanaf 1 november 2009: de grensoverschrijdende domiciliëring. Twee versies zullen van dat nieuwe product in België gangbaar zijn: de terugkerende (bijvoorbeeld maandelijkse) en de eenmalige domiciliëring. In België was de eenmalige domiciliëring tot nu toe niet in gebruik. Op voorwaarde dat de betaler er vooraf mee akkoord ging, kunt u met dezelfde Europese domiciliëring automatisch incasseren bij binnenlandse én buitenlandse klanten - terugkerend of eenmalig - over de binnengrenzen van de EU+4 heen. U houdt er het best rekening mee dat volgens de Europese Richtlijn op de Betalingsdiensten de consument tot acht weken de tijd krijgt om een inning te weigeren. Zijn bank krijgt maar vijf bankwerkdagen om de inning terug te sturen, mocht er bijvoorbeeld onvoldoende geld op de rekening staan. Het overgrote deel van de weigeringen gebeurt nu door de bank van de betaler. Een specifiek business-to-businessschema (met andere termijnen/meldingen van niet-betaling) is nog in uitwerking. De administratie van Europese domiciliëringen gebeurt bij SEPA niet meer door de bank van de betaler, maar door de schuldeiser zelf. 19

Inhoud. p.4 p. 6 p. 6 p. 8 p. 9 p.14

Inhoud. p.4 p. 6 p. 6 p. 8 p. 9 p.14 SEPA 3 Inhoud p.4 p. 6 p. 6 p. 8 p. 9 p.14 Wat is SEPA? Waarom wordt SEPA ingevoerd? Waar wordt SEPA toegepast? Vanaf wanneer wordt SEPA toegepast? Wat verandert er? Wat zijn de gevolgen? SEPA 4 Wat is

Nadere informatie

Eén manier van betalen in Europa

Eén manier van betalen in Europa Eén manier van betalen in Europa Op 1 februari 2014 is de Europese betaalmarkt een feit. Zorg ervoor dat u ruim op tijd klaar bent voor de nieuwe manier van betalen. De Europese betaalmarkt Op 1 februari

Nadere informatie

Aan de hand van de verschillende demo s op de website van BNP Paribas Fortis kunnen de leerlingen het online bankieren bekijken en inoefenen.

Aan de hand van de verschillende demo s op de website van BNP Paribas Fortis kunnen de leerlingen het online bankieren bekijken en inoefenen. Ontdek Aan de hand van de verschillende demo s op de website van BNP Paribas Fortis kunnen de leerlingen het online bankieren bekijken en inoefenen. Surf naar https://www.bnpparibasfortis.be. Vink Personal

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

Lancering van SEPA bij de Federale Overheid

Lancering van SEPA bij de Federale Overheid Persbericht van de ministerraad van 27 juni 2008 Lancering van SEPA bij de Federale Overheid Op 1 januari 2009 gebruiken de federale overheidsdiensten de nieuwe Europese overschrijvingsformulieren, bankcodes

Nadere informatie

Het Europese overschrijvingsformulier

Het Europese overschrijvingsformulier Het Europese overschrijvingsformulier DAGELIJKS BANKIEREN Beknopte handleiding Het Europese overschrijvingsformulier 1 De Europese overschrijving Dezelfde veiligheid en snelheid. De Europese overschrijving

Nadere informatie

Workshop SEPA. Over Congressus. Incasso stappenplan SEPA. Terminologie. Mandaten. Tijdlijn

Workshop SEPA. Over Congressus. Incasso stappenplan SEPA. Terminologie. Mandaten. Tijdlijn SEPA incasso s Workshop LKvV - november 2014 Workshop SEPA Over Congressus Incasso stappenplan SEPA Terminologie Mandaten Tijdlijn Over Congressus Over Congressus Website, ledenadministratie en financiën

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

SEPA Direct Debit De domiciliëring binnen een eengemaakte ruimte voor betalingen in Europa 1 februari 2014

SEPA Direct Debit De domiciliëring binnen een eengemaakte ruimte voor betalingen in Europa 1 februari 2014 SEPA Direct Debit De domiciliëring binnen een eengemaakte ruimte voor betalingen in Europa 1 februari 2014 INHOUD 1. DE SEPA-DOMICILIËRINGEN 2. DE DOMICILIËRINGEN EN SEPA 3. WERKING VAN DE EUROPESE DOMICILIËRING

Nadere informatie

SEPA DIRECT DEBIT DE EUROPESE DOMICILIËRING

SEPA DIRECT DEBIT DE EUROPESE DOMICILIËRING SEPA DIRECT DEBIT DE EUROPESE DOMICILIËRING INHOUD INLEIDING 3 DE EUROPESE DOMICILIËRING (SEPA DIRECT DEBIT) 4 HET EUROPESE DOMICILIËRINGSMANDAAT 6 CORE EN B2B : TWEE VERSCHILLENDE SCHEMA S 7 VOOR DE EUROPESE

Nadere informatie

Grensoverschrijdende betalingen

Grensoverschrijdende betalingen Grensoverschrijdende betalingen Snel en makkelijk geld overschrijven naar een buitenlandse rekening Valable à partir du 1 e janvier 2007 Gelgig vanaf 1 januari 2007 Het leven van vandaag is zo opgevat

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Exit DOM 80. Enter SEPA DIRECT DEBIT: migratie van de Belgische domiciliëring.

Exit DOM 80. Enter SEPA DIRECT DEBIT: migratie van de Belgische domiciliëring. Exit DOM 80. Enter SEPA DIRECT DEBIT: migratie van de Belgische domiciliëring. In het kader van de invoering van SEPA (Single Euro Payments Area of gemeenschappelijk eurobetalingsgebied), werd naast de

Nadere informatie

SEPA: Grenzeloos betalen

SEPA: Grenzeloos betalen SEPA: Grenzeloos betalen Amersfoort, 4 juli 2013 Monique Arts Agenda Waarom SEPA? Wat verandert er voor u? Kansen en uitdagingen van SEPA Tijdlijnen SEPA Waarom SEPA? Lissabon agenda ; Europa wil de meest

Nadere informatie

Europese Domiciliëring SEPA voor schuldeisers in Home Bank en/of Business Bank. Versie augustus 2014. ing.be/sepa

Europese Domiciliëring SEPA voor schuldeisers in Home Bank en/of Business Bank. Versie augustus 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Europese Domiciliëring SEPA voor schuldeisers in Home Bank en/of Business Bank Versie augustus 2014 ing.be/sepa Doel van het document 3 Hoe een nieuwe invordering invoeren?

Nadere informatie

Binnenlandse betalingen SEPA Credit Transfer Gebied België 28 EU-landen + Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Monaco

Binnenlandse betalingen SEPA Credit Transfer Gebied België 28 EU-landen + Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Monaco SEPA met Wings Vanaf 1 februari 2014 moeten alle bedrijven voor hun betalingsverrichtingen binnen Europa verplicht overschakelen op SEPA. Dit white paper bespreekt alle praktische zaken met betrekking

Nadere informatie

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen Werken met SDD in PC banking Pro professionelen Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep invorderingen aanmaken. 8 Stap 4:

Nadere informatie

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen SEPA: betalingsverkeer zonder grenzen In een groot deel van Europa worden de grenzen voor het betalingsverkeer afgeschaft. Er komt één grote Europese

Nadere informatie

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging Handleiding Bedrijven SEPA Machtiging Inhoud 1. INLEIDING 2. INLOGGEN BEDRIJVEN SEPA MACHTIGING 3. RAADLPLEGEN MACHTIGING 4. AANMAKEN MACHTIGING 5. WIJZIGEN MACHTIGING 6. VERWIJDEREN OF INTREKKEN VAN EEN

Nadere informatie

SEPA Single Euro Payments Area

SEPA Single Euro Payments Area SEPA Single Euro Payments Area BUSINESS BANKING 2 Inhoud SEPA: naar een eengemaakte ruimte voor betalingen in Europa 1 SEPA in het kort 2 Historisch overzicht 2 De sleuteldata van het SEPA-project 3 De

Nadere informatie

DE EUROPESE DOMICILIËRING

DE EUROPESE DOMICILIËRING DE EUROPESE DOMICILIËRING GIDS VOOR DE SCHULDEISER VERSIE OKTOBER 2013 INHOUD 1 INLEIDING... 2 2 KENMERKEN EUROPESE DOMICILIËRING... 2 2.1 Core Schema... 3 2.2 B2B schema... 3 3 STARTEN MET EUROPESE DOMICILIËRINGEN...

Nadere informatie

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website:

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website: Er vinden de komende tijd grote veranderingen plaats binnen het Europese betalingsverkeer, welke ook gevolgen hebben voor het gebruik van CASH. Wij willen u graag op de hoogte stellen dat CASH deze ontwikkelingen

Nadere informatie

bankieren en betalen in een Europese context naar een geharmoniseerde betaalmarkt

bankieren en betalen in een Europese context naar een geharmoniseerde betaalmarkt bankieren en betalen bankieren en betalen in een Europese context naar een geharmoniseerde betaalmarkt PSD - SEPA begrippenlijst PSD Payment Services Directive, een richtlijn van de Europese Commissie

Nadere informatie

SEPA Veranderingen voor onderwijsland. 18 Juni 2010 Ernst Kokke, Capgemini

SEPA Veranderingen voor onderwijsland. 18 Juni 2010 Ernst Kokke, Capgemini SEPA Veranderingen voor onderwijsland 18 Juni 2010 Ernst Kokke, Capgemini Inhoud SEPA in een notendop Betalingsverkeer, het basismodel Huidige situatie in Europa Wat is SEPA? Impact van SEPA 1 SEPA in

Nadere informatie

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0 SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended versie 1.0 1. SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa SEPA (Single Euro Payments Area) leidt tot harmonisatie van de betaalmarkt binnen de Europese

Nadere informatie

Single Euro Payments Area (SEPA) De standaard voor betalen in Nederland en Europa

Single Euro Payments Area (SEPA) De standaard voor betalen in Nederland en Europa Single Euro Payments Area (SEPA) De standaard voor betalen in Nederland en Europa Welke onderwerpen komen aan bod? Waarom SEPA? Voordelen van één Europese betaalmarkt Het IBAN rekeningnummer De SEPA-overboeking

Nadere informatie

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen Werken met SDD in PC banking Pro Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep

Nadere informatie

Blijven betalen in 2014

Blijven betalen in 2014 Blijven betalen in 2014 145 dagen te gaan Bijeenkomst SEPA 3 september 2013 Bennie Bergman Pain.001.001.03 Pain 008.001.02 SEPA SEPA INHOUD Wat is SEPA? IBAN rekeningnummer Europese overschrijving Europese

Nadere informatie

Een XML SDD B2B bestand creëren op basis van een CSV bestand in Telelink6. Versie maart 2014. ing.be/sepa

Een XML SDD B2B bestand creëren op basis van een CSV bestand in Telelink6. Versie maart 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Een XML SDD B2B bestand creëren op basis van een CSV bestand in Telelink6 Versie maart 2014 ing.be/sepa 1. INLEIDING 3 2. EEN NIEUW XML SDD B2B BESTAND CREËREN IN TELELINK6

Nadere informatie

SEPA komt er aan! 1 februari 2014. Februari 2013 FJ Dalstra Doest

SEPA komt er aan! 1 februari 2014. Februari 2013 FJ Dalstra Doest SEPA komt er aan! 1 februari 2014 Februari 2013 FJ Dalstra Doest Inleiding Naar aanleiding van de presentatie SEPA komt er aan!, ontvangt u deze hand out. Hierin staan de onderwerpen, die in de presentatie

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

De bankoverstapdienst. Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer

De bankoverstapdienst. Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer De bankoverstapdienst Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer De bankoverstapdienst Voor particuliere klanten Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer Wenst u, als particuliere klant,

Nadere informatie

SEPA Direct Debit PROFESSIONELEN. Succesvol starten met de Europese domiciliëring

SEPA Direct Debit PROFESSIONELEN. Succesvol starten met de Europese domiciliëring SEPA Direct Debit PROFESSIONELEN Succesvol starten met de Europese domiciliëring Inhoud Intro SEPA Direct Debit 3 Starten met nieuwe SDD Business to Customer (B2C) 5 Starten met nieuwe SDD Business to

Nadere informatie

De bankoverstapdienst. Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer

De bankoverstapdienst. Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer De bankoverstapdienst Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer De bankoverstapdienst Voor particuliere klanten Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer Wenst u, als particuliere klant,

Nadere informatie

Checklist: Is uw ERP klaar voor SEPA?

Checklist: Is uw ERP klaar voor SEPA? Checklist: Is uw ERP klaar voor SEPA? versie juli 2012 www.ingsepa.com Financial Supply Chain SEPA Deze lijst bevat elf vragen waarmee u kunt bepalen in hoeverre een ERP 1 -pakket gereed is voor SEPA.

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN 2012 GAC Business Solutions De Scheper 307 5688 HP Oirschot +31 (0)499 58 28 28 info@gac.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 2 Wat

Nadere informatie

Starten met de Euro-incasso

Starten met de Euro-incasso Starten met de Euro-incasso Het Nederlandse betalingsverkeer wordt steeds Europeser. Europese landen en banken werken aan de invoering van één Europese betaalmarkt (Single Euro Payments Area, afgekort

Nadere informatie

De bankoverstapdienst. Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer

De bankoverstapdienst. Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer De bankoverstapdienst Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer De bankoverstapdienst Voor particuliere klanten Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer Wenst u, als particuliere klant,

Nadere informatie

Europese domiciliëringen

Europese domiciliëringen Europese domiciliëringen 1 Inleiding...2 2 Beheer gegevens schuldeiser...2 3 Beheer van mandaten... 3 3.1 Manueel mandaten beheren... 3 3.2 Mandaat afdrukken... 5 3.3 Klantenfiche... 5 4 Migratie...6 4.1

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

De bankoverstapdienst. Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer

De bankoverstapdienst. Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer De bankoverstapdienst Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer De bankoverstapdienst Voor particuliere klanten Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer Wenst u, als particuliere klant,

Nadere informatie

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso December 2013 Inhoudsopgave Voorschriften SEPA Incasso In deze Voorschriften leest u meer regels en instructies over onderwerpen uit de Voorwaarden SEPA Incasso. 1.

Nadere informatie

Klaar voor SEPA in 6 stappen

Klaar voor SEPA in 6 stappen Klaar voor SEPA in 6 stappen Congres Financial Systems 6 juni 2012 Gaston Aussems SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt - Logische voltooiing Euro markt - Naast uniforme munt en betaalkaart ook uniform

Nadere informatie

De bankoverstapdienst

De bankoverstapdienst De bankoverstapdienst Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer BANCA MONTE PASCHI BELGIO www.montepaschi.be De bankoverstapdienst Voor particuliere klanten Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer

Nadere informatie

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software SEPA en uw PxPlus/ProvideX software CLIEOP vervalt, SEPA komt hiervoor in de plaats Nederland gaat op 1 februari 2014 over op het Europese betalingssysteem, SEPA (Single Euro Payments Area). We gaan niet

Nadere informatie

2 Leveringen van goederen naar

2 Leveringen van goederen naar 2 Leveringen van goederen naar landen binnen de EU 2.1 Levering van goederen binnen de EU aan een buitenlandse ondernemer 2.1.1 intracommunautaire leveringen Hoofdregel bij grensoverschrijdende leveringen

Nadere informatie

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied TARIEVEN Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 april 2013 Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

SEPA: Europees betalen

SEPA: Europees betalen SEPA: Europees betalen Exportclub Groningen, Veendam 03-10-2012. Stad en Midden Groningen Programma Stukje historie, waarom SEPA? SEPA nu Stad en Midden Groningen Europese integratie 1951 EGKS (Frankrijk

Nadere informatie

en de Europese overschrijving

en de Europese overschrijving De Europese overschrijving Inleiding Waarom een nieuwe Europese overschrijving Wat is de Europese overschrijving Wat moet u doen? 1. Verzamel informatie over de Europese overschrijving 2. Benoem een projectleider

Nadere informatie

SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS

SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS Nederland klaar voor IBAN en SEPA? Publieke sector klaar? SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS 1 Agenda - Achtergrond van Single Euro Payments Area (SEPA)

Nadere informatie

voorschriften Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorschriften Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorschriften Juni 2014 Voorschriften SEPA Incasso In deze Voorschriften leest u meer regels en instructies over onderwerpen uit de Voorwaarden SEPA

Nadere informatie

De bankoverstapdienst. Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer

De bankoverstapdienst. Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer De bankoverstapdienst Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer De bankoverstapdienst Voor particuliere klanten Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer Wenst u, als particuliere klant,

Nadere informatie

Mohamed Amri. Manager productmanagement

Mohamed Amri. Manager productmanagement 24 mei 2012 Mohamed Amri Manager productmanagement o MKB ers, middelgrote bedrijven: onbekend met SEPA en gevolgen voor eigen organisatie o Gemeenten, MKB ers en middelgrote bedrijven: onvoorbereid

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch TARIEVEN LIMIETEN VERWERKINGSTIJDEN SEPA LANDEN OVERZICHT V e r s i o n 2 0 1 5 1 Inhoudsopgave 1.ICBC Pakketten... 3 2.Betaaldiensten... 3 3.Contante transacties aan

Nadere informatie

Een XML SDD CORE bestand creëren op basis van een CSV bestand in Telelink 6. Versie maart 2014. ing.be/sepa

Een XML SDD CORE bestand creëren op basis van een CSV bestand in Telelink 6. Versie maart 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Een XML SDD CORE bestand creëren op basis van een CSV bestand in Telelink 6 Versie maart 2014 ing.be/sepa 1. INLEIDING 3 2. EEN NIEUW XML SDD CORE BESTAND CREËREN IN TELELINK

Nadere informatie

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN Iedereen in Nederland gaat de komende jaren gebruik maken van IBAN (International Bank Account Number* ) als rekeningnummer. Dit geldt voor bedrijven en consumenten, maar ook voor verenigingen. Ook de

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankoverstapdienst

Gedragscode inzake bankoverstapdienst switching - selfregulation - NL.docx version 2.0 Patrick Wynant 22/10/2010 Gedragscode inzake bankoverstapdienst Het European Banking Industry Committee (EBIC) heeft op vraag van de Europese Commissie

Nadere informatie

De migratie naar SEPA

De migratie naar SEPA De migratie naar SEPA De overgang: complex en tijdrovend? Advies: Begin op tijd ING ondersteunt u! Utrecht, 20 november 2012 VAP Themadag 2012 Peter Hardeman Programma Historie Wat gaat er veranderen Overzicht

Nadere informatie

Stappenplan IBAN-Acceptgiro. Voor incassanten

Stappenplan IBAN-Acceptgiro. Voor incassanten Stappenplan IBAN-Acceptgiro Voor incassanten Inleiding Standaardiseren betalingen IBAN-Acceptgiro Belangrijke mijlpalen Wat moet u doen 1. Verzamel informatie over IBAN-Acceptgiro 2. Benoem een projectleider

Nadere informatie

Betalen in Europa zoals betalen in eigen land

Betalen in Europa zoals betalen in eigen land Betalen in Europa Betalen in Europa zoals betalen in eigen land 2 Met de verwezenlijking van SEPA (Single Euro Payments Area) verdwijnt het verschil tussen binnenlandse en buitenlandse betalingen in euro.

Nadere informatie

Relatie met uw uitbetalers

Relatie met uw uitbetalers Hoe vlot verhuizen van bank? Het staat iedereen vrij zijn of haar relaties bij een bepaalde bank stop te zetten en voor een andere bank te kiezen. Zowel uw huidige bank als uw nieuwe bank zullen alles

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - Informatie over nieuw rekeningnummer aan betalingstegenpartijen

Bankoverstapdienst - Informatie over nieuw rekeningnummer aan betalingstegenpartijen Bankoverstapdienst - Informatie over nieuw rekeningnummer aan betalingstegenpartijen Versie 1.1 1/12/2017 (Zie bijwerkingen in bijlage) 1. Inleiding... 2 2. Proces... 2 3. Betalingstegenpartijen... 3 Schuldeisers

Nadere informatie

SEPA (Single Euro Payments Area)

SEPA (Single Euro Payments Area) SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen Studiedag KNR 11 Oktober 2012 SEPA: één gezamelijke betaalmarkt vanaf 1 februari 2014 Wat is SEPA? Geen gefragmenteerde betaalmarkten maar

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 januari 2015. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

Incassomachtigen. voor bedrijven

Incassomachtigen. voor bedrijven Incassomachtigen voor bedrijven Voor de zakelijke markt kennen we twee soorten machtigingen: de Euro-incassomachtiging en de Bedrijven Euro-incassomachtiging. Deze machtigingen kunnen zowel op papier als

Nadere informatie

Handleiding Sepa Direct Debit

Handleiding Sepa Direct Debit Handleiding Sepa Direct Debit U vindt volgende informatie terug in deze handleiding: De Europese domiciliëring Inleiding Schuldeiser Mandaten Overzicht en details Een mandaat creëren Een mandaat wijzigen

Nadere informatie

SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen. Rotterdam 28 februari 2013

SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen. Rotterdam 28 februari 2013 SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen Rotterdam 28 februari 2013 Inhoudsopgave Wat is SEPA? 3 SEPA-incasso 9 SEPA-bestandsformaten 16 Bijlage: Voorbeeld SEPA-machtigingsformulier

Nadere informatie

Een XML SCT bestand creëren op basis van een.csv bestand in Telelink 6. Versie maart 2014. ing.be/sepa

Een XML SCT bestand creëren op basis van een.csv bestand in Telelink 6. Versie maart 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Een XML SCT bestand creëren op basis van een.csv bestand in Telelink 6 Versie maart 2014 ing.be/sepa 1. INLEIDING 3 2. EEN NIEUW XML SCT BESTAND CREËREN IN TELELINK 6 OP BASIS

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

Grensoverschrijdende overmakingen in euro - wijzigingen vanaf 1 juli 2003 - vaak gestelde vragen (zie ook IP/03/901)

Grensoverschrijdende overmakingen in euro - wijzigingen vanaf 1 juli 2003 - vaak gestelde vragen (zie ook IP/03/901) MEMO/03/140 Brussel, 26 juni 2003 Grensoverschrijdende overmakingen in euro - wijzigingen vanaf 1 juli 2003 - vaak gestelde vragen (zie ook IP/03/901) Welke wijzigingen vanaf 1 juli 2003? Verordening nr.

Nadere informatie

Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites

Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites #sweep2013 Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites Brussel, 14 april 2014 In 2013 bleek uit een gezamenlijke, door de Europese Commissie gecoördineerde

Nadere informatie

Opladen van XML bestanden in Business Bank. Versie augustus 2014. ing.be/sepa

Opladen van XML bestanden in Business Bank. Versie augustus 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Opladen van XML bestanden in Business Bank Versie augustus 2014 ing.be/sepa Introductie 3 Hoe laadt u een XML bestand op via Business Bank en hoe stuurt u deze door naar ING?

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

Onderzoek gunstige prijsligging.

Onderzoek gunstige prijsligging. Onderzoek gunstige prijsligging. BMW 3 Serie Model 320D. 22 Eu-Lidstaten. Jordy Reijers Marketing/Onderzoek P van. Prijs 1 Inhoud Opgave Onderzoek informatie over Eu landen Welke landen hanteren de euro?

Nadere informatie

Inhoud. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 2 van 6 http://www.unit4.nl/disclaimer

Inhoud. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 2 van 6 http://www.unit4.nl/disclaimer Over op IBAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Eerste voorbereiding... 3 3. Verzamelen IBAN gegevens... 3 4. Conversie BBAN / IBAN... 4 5. Stamgegevens landen... 4 6. Omzetten bankboeken... 5 7. Betaalbaarstellen...

Nadere informatie

Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009

Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009 VURORE Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009 1 Overzicht 1. Huidige betaalinfrastructuur 2. Single Euro Payments Area (SEPA) 3. Impact op wezen 2 1. Huidige betaalinfrastructuur

Nadere informatie

Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA!

Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA! Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA! Regioavond BETA-leden november 2013 Michiel van Doeveren DNB Programmabureau SEPA Nederland 1 2 SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt Binnen de Single Euro Payments

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

De invloed van de btw op uw werkkapitaal

De invloed van de btw op uw werkkapitaal Fred Vervaet Agenda LyondellBasell Industries NV Trapped refunds; Crediteuren Debiteuren LyondellBasell Industries NV Omzet wereldwijd: ongeveer $51 miljard; Productie chemische en petrochemische producten;

Nadere informatie

Het betalingsverkeer. in Nederland verandert. Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons?

Het betalingsverkeer. in Nederland verandert. Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons? Het betalingsverkeer in Nederland verandert Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons? Het betalingsverkeer in Nederland verandert SEPA komt eraan. Het is de nieuwe Europese manier van betalen. Iedereen

Nadere informatie

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank GROEP / KLAS.. Naam: Ga www.schooltv.ntr.nl Zoek op trefwoord: EU Bekijk de clip Het ontstaan van de EU en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 43 (1998) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 115 A. TITEL Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand,

Nadere informatie

Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop. Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010

Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop. Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010 Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010 scope SEPA veranderingen Huidige betaalmarkt (met huidig rekeningnummer)

Nadere informatie

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75 DEEL 3.4 DE EURO Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75 3.4. DE EURO DOEL - De leerlingen/cursisten ontdekken de voordelen van het gebruik van de eenheidsmunt: wisselen van geld is niet meer nodig, je spaart

Nadere informatie

Van de huidige Nederlandse incasso. en de zakelijke Europese incasso. Inleiding. Wat moet u doen. Aanvullende informatie. Mei 2014 Versie 2.

Van de huidige Nederlandse incasso. en de zakelijke Europese incasso. Inleiding. Wat moet u doen. Aanvullende informatie. Mei 2014 Versie 2. Van de huidige Nederlandse incasso naar de zakelijke Europese incasso Inleiding Waarom een nieuwe zakelijke Europese incasso Wat is de zakelijke Europese incasso Wat moet u doen 1. Verzamel informatie

Nadere informatie

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra.

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra. Aanvraag verzekerbaarheid in het buitenland Procedure voor de OCMW s HZIV Dienst Internationale Relaties (iri.enquete@hziv.be) www.hziv.be Inleiding De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

Stappenplan IBAN-Acceptgiro. Voor servicebureaus

Stappenplan IBAN-Acceptgiro. Voor servicebureaus Stappenplan IBAN-Acceptgiro Voor servicebureaus Inleiding Standaardiseren betalingen IBAN-Acceptgiro Belangrijke mijlpalen Wat moet u doen 1. Verzamel informatie over IBAN-Acceptgiro 2. Benoem een projectleider

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankoverstapdienst

Gedragscode inzake bankoverstapdienst switching - selfregulation - NL.doc x v ersion 1.0 Patrick Wynant 30/10/2009 Gedragscode inzake bankoverstapdienst Het European Banking Industry Committee (EBIC) heeft op vraag van de Europese Commissie

Nadere informatie

KBC-Online for Business

KBC-Online for Business KBC-Online for Business Ontdek KBC-Online for Business. Automatisering is niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. En zeker niet uit het bedrijfsleven. KBC speelt daarop in en stelt ook zijn zakelijke

Nadere informatie

De Euro-incasso voor zakelijke klanten

De Euro-incasso voor zakelijke klanten De Euro-incasso voor zakelijke klanten Makkelijk betalen in Europa. Dat is het idee. Rabobank West-Zeeuws-Vlaanderen Waarom SEPA? Lissabon agenda ; Europa wil de meest dynamische en concurrerende economie

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 mei 2002 2001/0138 (COD) LEX 311 PE-CONS 3659/1/01 REV 1 TRANS 181 PECOS 199 CODEC 1126 VERORDENING (EG) Nr. /2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

Eerste Hulp bij mandaten voor België. versie augustus 2014. ing.be/sepa

Eerste Hulp bij mandaten voor België. versie augustus 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Eerste Hulp bij mandaten voor België versie augustus 2014 ing.be/sepa Concept 1 Regelgeving (Rulebooks) 2 Het domiciliëringsmandaat van SEPA 3 België en Artikel 29 van de Richtlijn

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch Overboeken binnen uw eigen rekening Transfer Between your own account 个 人 账 户 转 账 2 ICBC Express 工 银 速 汇 3 Overboeking binnen SEPA Payment within SEPA SEPA 区 内 转 账 4

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.4.2007 COM(2007) 217 definitief 2007/0077 (CNS) Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het

Nadere informatie