Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs"

Transcriptie

1 ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs Aanbod ECNO

2 Inleiding Het vak van schoolleiders blijft zich ontwikkelen. De tijd lijkt ver achter ons dat het hoofd der lagere school een dagdeel uit zijn klas was en tijd had om met administratieve zaken bezig te zijn. Er werd nog niet bewust tijd vrijgemaakt om te investeren in het personeel en inhoudelijke onderwijszaken werden voornamelijk tijdens de teamvergaderingen of aan de koffietafel besproken. In de afgelopen 40 jaar heeft het hoofd der lagere school zich ontwikkeld van directeur naar manager, van manager naar schoolleider en de laatste jaren wordt steeds zichtbaarder dat het woord onderwijskundige niet bij de term schoolleider mag ontbreken. Van de schoolleider van nu wordt onderwijskundig school verwacht. De schoolleider vormt zich een beeld van de school, de leerkrachten en de leerlingen en de leeropbrengsten; focust zich op klassenbezoeken om de werkelijke situatie af te stemmen op de wenselijke. De schoolleider stimuleert, stuurt, ondersteunt, waardoor vernieuwingen een kans krijgen en waar een continue focus is op kwaliteit. Het hoofd der lagere school is de onderwijskundige schoolleider geworden. Een prachtig inspirerend vak, waarin veel te brengen en te halen valt en wat zelfs dankbaar werk genoemd mag worden. Want wat is er mooier wanneer kinderen met veel plezier naar school gaan en dat er door leerkrachten steeds wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en zelf ook met een leven lang leren bezig zijn. Zoals gezegd is het uitoefenen van onderwijskundig school een vak. Een vak waar u bewust mee bezig bent en tijd moet nemen om het te leren. De NHL/ECNO biedt vanaf 1 augustus 2013 de trajecten Kennismaken met beginnend en de schoolleidersopleiding basis- en vakbekwaam aan. Uniek in onze trajecten zijn de concrete vragen uit de regio. De vragen van uw school staan centraal in de opleiding. Die vragen vormen de aanleiding om onderzoek te gaan doen, verbeteringen te initiëren en om daarvoor theoretische onderbouwing te zoeken. Dat proces van leren en innoveren gaan we gezamenlijk aan. We hopen u op te leiden tot de onderwijskundige schoolleider! Aanbod De vier pijlers voor onderwijskundig in het primair onderwijs zijn voor mij 1. missie + visie + doelen 2. planmatig + systematisch managen 3. leiden teamprocessen 4. monitoren en professionalisering. Alexander van der Weide, Senior adviseur/trainer NHL/ECNO 3

3 Een opleiding waarbij de omgeving en de context centraal staan. Noordelijke provincies De deelnemers die zich inschrijven bij de strajecten van NHL Hogeschool/ECNO komen grotendeels uit de Noordelijke provincies. De tweejarige schoolleidersopleiding richt zich op de kansen en de problematiek van de regio. De deelnemers worden zich bewust van de rol die zij kunnen spelen en krijgen essentiële handvatten om aan kwaliteitsimpulsen te werken. De besturen willen haar schoolleiders dusdanig professionaliseren dat zij in staat zijn om leiding te geven aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs en dat zij zich niet alleen verantwoordelijk voelen voor de eigen school, maar ook voor de totale bestuurlijke organisatie. Dit sluit naadloos aan bij de Herziene standaardisering van de Nederlandse Schoolleiders Academie (Schoolleidersregister PO) en de conclusie dat effectief zich onder andere richt op: Contextgebondenheid/omgevingsgerichtheid. Het toepassen van sstrategieën die gericht zijn op het bevorderen van samenwerking en leren op alle niveaus binnen de organisatie, vanuit een onderzoekende houding. Hogere orde denken. Lectoraat Duurzame schoolontwikkeling Aan de schoolleidersopleiding van NHL Hogeschool/ ECNO is het lectoraat van dr. Hennie Brandsma Duurzame schoolontwikkeling verbonden. Bij duurzame schoolontwikkeling gaat het volgens het lectoraat om een systematische strategie om het functioneren van leerlingen te verbeteren door de ontwikkeling van de professionaliteit van de leerkrachten, schoolleiding en schoolorganisatie en door de ontwikkeling van het vermogen van de school om veranderingen te hanteren en te versterken. Binnen de schoolleidersopleiding zal hier structureel aandacht voor zijn onder andere door onderzoek centraal te stellen in de opleiding. Onderwijskundig is voor mij Onderwijskundig is weten welke visie je op onderwijs hebt en deze kunnen uitdragen. Het is weten in welke omgeving de school staat en welk effect dit op de visie heeft. Onderwijskundig is ook de klassen bezoeken om echt in contact te zijn met de leerlingen en leerkrachten Roy Meulman, Senior adviseur/trainer NHL/ECNO Onderzoekend Drie dimensies: Onderwijskundige schoolleider Living Labs en de onderzoeksvraag De opleiding kent een thematische lijn, een persoonlijke leervraag en een onderzoeksvraag en legt een relatie met de basiscompetenties van de Schoolleidersregister PO: Visie-gestuurd werken In relatie staan tot de omgeving Vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit een onderwijskundige gerichtheid Strategieën hanteren t.b.v. samenwerking, leren en onderzoeken op alle niveaus Hogere orde denken Voor de start van de opleiding vindt er (samen met een betrokken bestuurslid) met de deelnemer een intakegesprek plaats, waarbij de persoonlijke leervraag en de onderzoeksvraag (al dan niet in opdracht van het bestuur) aan de orde komen. De onderzoeksvraag staat tijdens de opleiding centraal en wordt in Living Labs (een groep deelnemers met een vergelijkbare onderzoeksvraag) uitgewerkt. De opleiding bestaat uit drie modules die zich richt op de onderzoeksopzet, de onderzoeksuitvoering en de eindpresentatie. De begeleiding wordt door docenten gedaan die veel expertise hebben op het gebied van onderzoeksmatig, opbrengstgericht en strategisch. Opbrengstgericht Portfolio en veldassessoren Gedurende de opleiding (leergang 1 en 2) vinden er, naast het intakegesprek, drie portfoliogesprekken plaats. Het portfolio richt zich met name op: de verantwoording van de gekozen onderzoeksvraag; de ambities ten aanziende onderzoeksvraag; de strategie ten aanzien de onderzoeksvraag; de eigen invloed binnen de Living Lab; de persoonlijke leerervaringen en leerdoelen. Na de tweede module (leergang 1) en vijfde module (leergang 2) staat een portfoliogesprek met een van de begeleidende kerndocenten en een veldassessor gepland. De veldassessoren zijn ervaren directeuren, die in een van de Noordelijke provincies in het primair onderwijs werkzaam zijn. Vanuit de gedachte van het vier ogenprincipe wordt er gedurende anderhalf uur met de deelnemer over het portfolio gesproken en worden de Schoolleidersregister PO competenties getoetst. Op basis van deze uitkomsten en mogelijke ontwikkelingspunten richt de deelnemer zich op de afronding van de eerste of tweede leergang. 5

4 Het opleidingshuis van NHL Hogeschool/ECNO Schoolleiders (vakbekwaam) Opleidingsduur: 15 bijeenkomsten Schoolleiders (basisbekwaam) Opleidingsduur: 15 bijeenkomsten Beginnend (middenmanagement) Opleidingsduur: 8 bijeenkomsten Onderwijskundig is voor mij Kijk en luister naar je leerkrachten en focus daarbij op het primaire proces. De leerkracht maakt het verschil. Waardeer hun kwaliteiten en ondersteun ze waar nodig. Voorzie ze van de juiste tools. Wees zichtbaar. Jeroen Wagenaar, Directeur De Homeie, Britsum Oriëntatie op Pabo minor 7

5 Trajecten Schoolleidersopleiding Leergang 1 schoolleiders basisbekwaam In het eerste jaar werkt u samen met collega schoolleiders in opleiding aan uw onderzoeksvraag. U wordt daarbij ondersteund en krijgt gevraagd en ongevraagd kennis aangeboden op het gebied van onderzoek, opbrengstgericht werken en strategisch. Samen met andere deelnemers vormt u een Living Lab en wordt de opgedane kennis actief toegepast op uw school. Aan het eind van de leergang heeft u zicht op veranderingsprocessen en bent in staat om succesvol leiding te geven aan een onderwijsinnovatie ( transformatie ). Inhoud en thema s leergang 1 NHL Hogeschool/ECNO wil schoolleiders opleiden die in de omgevingscontext optimaal kunnen bijdragen aan de prestaties van hun school en leerlingen. Samen met de deelnemer streven we naar de verbinding met de eigen context en ervaringen. Zo kan het verbeteren van elementaire kennis en vaardigheid op het gebied van taal en rekenen optimale aandacht in de leergang krijgen. Dit is een voorbeeld van een Living Lab waarbij de gezamenlijke opgedane kennis naar de praktijk wordt vertaald en direct kan worden ingezet om het onderwijs te verbeteren. Op school-, groeps- en leerlingniveau worden mogelijke standaarden en leerresultaten opgesteld en na zorgvuldige analyse en observatie ver geleken met de huidige opbrengsten. Dit kan resulteren in een beleidsplan opbrengstgericht werken binnen de context van het schoolbeleid en het groepsbeleid. De deelnemer stuurt het innovatieproces in de eigen school aan en vanuit een beleidsplan wordt een vertaling naar het onderwijs op alle niveaus gemaakt. Tijdens leergang 1 komen de volgende thema s aan de orde: Leiding geven aan het onderwijsprogramma. Leiding geven aan opbrengstgerichte leraren. Ontwikkelen van de organisatie. Verbeteren en vernieuwen vanuit onderzoek. Ontwikkelen van persoonlijk. Opzet modules Leergang 1 kent drie modules (formuleren onderzoeksvraag, uitvoering en presentatie). De modules bestaan uit vijf plenaire bijeenkomsten. Tijdens de leergang is de ontwikkeling van het eigen portfolio essentieel. Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Onderzoeksmatig Opzet module: Opbrengstgericht Begeleiding Living Labs m.b.t. de onderzoeksvraag Praktische informatie: Toelatingseisen U heeft minimaal een afgeronde hbo-opleiding en heeft de mogelijkheid om opdrachten vanuit de opleiding in uw school te kunnen uitvoeren. Studiebelasting, lesdagen en leslocatie De leergang kent een studiebelasting van 504 uur (18 ects), waarvan 120 uur worden ingezet tijdens de plenaire bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn op woensdag van tot uiterlijk uur en vinden plaats in een congrescentrum in een van de noordelijke provincies. Trainers Tijdens de opleiding krijgt u te maken met verschillende trainers. Zij hebben veel expertise op het gebied van onderzoek, opbrengstgericht werken en strategisch. Afronding leergang 1 Nadat u heeft voldaan aan alle opdrachten ontvangt u na afloop van leergang 1 van NHL Hogeschool/ECNO het diploma basisbekwaam. Kosten De kosten voor de leergang bedragen 5.500,00 (exclusief boeken). Bij inschrijving voor leergang 2 ontvangt u een korting van 500,00. Meer informatie U kunt contact opnemen met het secretariaat van NHL Hogeschool/ECNO: Lydia Koers E T Onderwijskundig is voor mij Met aandacht en vertrouwen verbindingen zichtbaar maken tussen een met missie/visie organisatie en middelen in een professionele cultuur. Daadkrachtig handelen vanuit een intrinsieke motivatie met waardering en ruimte voor erkende ongelijkheid. Een leven lang leren met een onderzoekende ondernemende houding. Reiny Kas, Directeur Mienskip, Buitenpost 8 9

6 Schoolleidersopleiding Leergang 2 schoolleiders vakbekwaam Qua opzet is het tweede jaar van de schoolleidersopleiding vergelijkbaar met het eerste jaar. De structuur is hetzelfde, maar de inhoud is anders. Met betrekking tot onderzoek gaat het in het eerste jaar nadrukkelijk om het opdoen van ervaringen met het doen van onderzoek. Er wordt als het ware midden in gedoken. Hier geldt het principe van onderdompeling. In het tweede jaar is meer tijd voor reflectie, afstand nemen, theoretische bezinning en verdieping. De geleerde lessen uit het eerste jaar vormen de basis voor het tweede jaar. Er wordt dan gewerkt vanuit een gedegen onderzoeksopzet, de uitvoering is gebonden aan een aantal eisen en ook de presentatie van de bevindingen zal meer vragen van de onderzoekende schoolleider. Inhoud en thema s leergang 2 Praktische informatie: bewust van de dynamiek van veranderingsprocessen en het eigen veranderkundig handelen. In leergang 2 wordt een nieuwe onderzoeksvraag en persoonlijke leervraag geformuleerd. Tijdens de plenaire studiedagen staan wederom de drie sdimensies en de onderlinge verbinding centraal: onderzoekend, opbrengstgericht en strategisch. Er wordt onder ander aangesloten bij de theorie van educational design research (Van den Akker). De deelnemers maken kennis met veranderkunde, waar bijvoorbeeld aandacht is voor de ontwikkeling van de competenties strategisch, organisatorisch en samenwerking binnen de organisatie. Tijdens leergang 2 worden er ook gastdocenten (met een specifiek thema) uit het werkveld ingezet en is er een extra module financieel management. Opzet modules Leergang 2 kent, net als in leergang 1, drie modules (formuleren onderzoeksvraag, uitvoering en presentatie). De modules bestaan uit vijf plenaire bijeenkomsten. Tijdens de leergang is de ontwikkeling van het eigen portfolio essentieel. De deelnemer stuurt in het tweede jaar vanuit de onderzoeksvraag een veranderingsproces aan en wordt zich Opzet module: Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Onderzoeksmatig Opbrengstgericht Begeleiding Living Labs m.b.t. de onderzoeksvraag Toelatingseisen U heeft leergang 1 afgerond en heeft de mogelijkheid om opdrachten vanuit de opleiding in uw school te kunnen uitvoeren. Afronding leergang 2 Nadat u heeft voldaan aan alle opdrachten ontvangt u na afloop van leergang 2 van NHL Hogeschool/ECNO het diploma vakbekwaam. Studiebelasting, lesdagen en leslocatie De leergang kent een studiebelasting van 504 uur (18 ects), waarvan 120 uur worden ingezet tijdens de plenaire bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn op woensdag van tot uiterlijk uur en vinden plaats in een congrescentrum in een van de noordelijke provincies. Kosten De kosten voor de leergang bedragen 5.500,00 (exclusief boeken). Wanneer u ook leergang 1 heeft gevolgd ontvangt u een korting van 500,00. Meer informatie U kunt contact opnemen met het secretariaat van NHL Hogeschool/ECNO: Lydia Koers E T Trainers Tijdens de opleiding krijgt u te maken met verschillende trainers. Zij hebben veel expertise op het gebied van onderzoek, opbrengstgericht werken en strategisch. Onderwijskundig is voor mij Onderwijskundig is voor mij ruimte geven aan de intrinsieke motivatie van elk teamlid en deze inzetten om een professionele cultuur te ontwikkelen met het gehele team. Ervoor zorgen dat de grote lijnen zichtbaar blijven en kaders zichtbaar zijn waarbinnen ruimte is voor persoonlijke kwaliteiten en uitdagingen. Mijn rol is faciliterend, begeleidend en stimulerend met als doel elke leerkracht optimaal te laten presteren als het gaat om de taken die tot zijn of haar verantwoording behoren. Elly Fokker, Directeur Burgemeester de Ruiterschool, Kuinre 10 11

7 Schoolleidersopleiding Beginnend (middenmanagement) U bent werkzaam in het primair onderwijs en bent gevraagd of heeft gesolliciteerd naar de functie van teamleider of coördinator. Wat komt er op deze functies af en wat betekent dit voor uw professioneel handelen? Wat voor leider wilt u zijn en op welke wijze gaat u uw organisatie aansturen? Heeft u een beeld in wat voor cultuur u opereert en welke invloed u zelf kunt uitoefenen? Het is een klein scala aan vragen waar u mee te maken krijgt. Inzichten en handreikingen voor NHL Hogeschool/ECNO heeft de training Beginnend ontwikkeld. Tijdens de 8-daagse training komen verschillende aspecten van leidinggeven aan de orde. De training is opgebouwd uit vier modules: Persoonlijk en de professionele cultuur. Managementrollen van Quinn en de rol van de teamleider in de school. Conflicthantering en gesprekstechnieken. Visieontwikkeling. Voor aanvang van de opleiding vindt een intakegesprek met de kerndocent plaats. In het gesprek zal onder andere de persoonlijke leervraag van de deelnemer aan de orde komen, al dan niet in relatie tot de basiscompetenties van de Schoolleidersregister PO (voorheen NSA). Certificaat U ontvangt na afloop van het traject Beginnend een certificaat van NHL Hogeschool/ECNO. Praktische informatie Opleidingsduur: 8 bijeenkomsten (Woensdag van tot uur) Studiebelasting: 96 SBU (=3,5 ects) Locatie: NHL Hogeschool/ECNO Zernikepark 10, Groningen Kosten: 2.375,00 Incompanytraining Mocht u als bestuur belangstelling hebben en meerdere teamleiders willen professionaliseren, dan behoort een incompanytraining tot onze mogelijkheden. U kunt hierover contact opnemen met het secretariaat van NHL Hogeschool/ECNO: Lydia Koers E T Onderwijskundig is voor mij Voor mij is onderwijskundig als een directeur samen met zijn team actief aan de slag gaat met thema s die er voor de school toe doen. Alle betrokkenen hebben invloed op dat proces. De directeur is een onderwijskundig leider als hij of zij de leerkrachten en de school als geheel verder kan helpen. De leerkrachten zijn onderwijskundige leiders als zij datzelfde doen met de leerlingen. Het doel van onderwijskundig is altijd gericht op het primaire proces. Albert Walsweer, Senior adviseur/trainer NHL/ECNO 12

8 NHL HOGESCHOOL/ECNO Wie wij zijn Het ECNO is een organisatie voor advies, opleiding en training, coaching, interimmanagement, mediation en onderzoek. Wij zijn voornamelijk gericht op het onderwijs. Het ECNO is verbonden aan het Instituut Educatie en Communicatie van de NHL Hogeschool. Werken vanuit een visie van verbinding Wij werken vanuit een visie van verbinding. Deze invalshoek, je kunt het ook een systeemtheoretische benadering noemen, heeft geleid tot een van onze speerpunten: verbinden van persoonlijke ontwikkeling aan team ontwikkelingen, aan onderwijskundige ontwikkeling, aan management ontwikkeling en aan organisatorische ontwikkeling. Van persoonlijk meesterschap naar een lerende organisatie. Vaak heeft dit de vorm van een langdurende partnerschap. Een praktische aanpak Het ECNO staat voor een praktische aanpak van organisatievraagstukken en onderwijsontwikkelingen, en dus ook voor opleidingen en trainingen die aansluiten bij het primaire proces en de mensen leerkrachten, onderwijs ondersteuners, managers, leerlingen en hun ouders. Het ECNO-team Het ECNO-team is zeer divers wat betreft de medewerkers, hun stijl en hun expertises en competenties. Gemeenschappelijk zijn hun uitgangspunten, hun waarden in het werk: De mens centraal: in de benadering van de klanten. Respect: voor de wensen van de klant en voor de eigen uitgangspunten. Klantgerichtheid: dienend en ondersteunend op basis van afspraak is afspraak. Open communicatie: open staan voor kritiek, feedback stimuleren en durven confronteren binnen het team en in de relatie met de klant. Bevlogenheid en inhoudelijke expertise: bevlogenheid voor en kennis van het onderwijs en voor veranderingsprocessen en organisatie ontwikkeling. Samenwerking: met scholen en partners, in het eigen team. Uw vraag Het ECNO-team is gespecialiseerd in het PO, VO en het MBO. Heeft u een vraag of bijvoorbeeld een verzoek om voor een incompanytraining? Neem gerust contact op met het secretariaat van de NHL Hogeschool/ECNO: Lydia Koers E T Onderwijskundig is voor mij Onderwijskundig is het hebben van een duidelijke visie op onderwijs. Op deze visie wordt systematisch gereflecteerd en op een inspirerende en doelgerichte manier leiding gegeven, waardoor de opbrengsten van de onderwijskundige instelling optimaal en duurzaam verbeterd kunnen worden. Hardus Brunt, Docent NHL/Master Pedagogiek 14

9 NHL Hogeschool/ECNO Zernikepark AN Groningen T / W Secretariaat: Lydia Koers M NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief.

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie thomas more hogeschool Leiderschapsacademie Colofon 2015 Rotterdam, mei 2015 Thomas More Hogeschool, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

Onderwijsmanagement. Doelgroep

Onderwijsmanagement. Doelgroep Onderwijsmanagement Cursus voor schoolleiders en middenmanagementfunctionarissen die geen (recente) opleiding managementvaardigheden hebben gevolgd. Met name mensen die op zo n positie terechtkomen vanuit

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit Competenties Schoolleider Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit SOPOH Competenties schoolleiding 1 Inleiding: Voor het benoemen van de competenties voor de functionerings-/

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) ALITEITSKAART werken (OGW) werken (OGW) OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP PO werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. De uitkomsten van onderzoek van de resultaten

Nadere informatie

De kunst van het lesgeven

De kunst van het lesgeven De kunst van het lesgeven Cursus voor schoolleiders en (intern) begeleiders te essentiële kwaliteitsaspecten te leren van een goed instructiegedrag, goed klassenmanagement en een goede pedagogische relatie.

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

Schoolleider Primair Onderwijs - Basisbekwaam

Schoolleider Primair Onderwijs - Basisbekwaam Schoolleider Primair Onderwijs - Basisbekwaam Post-HBO opleiding voor het verwerven van een diploma Schoolleider Primair Onderwijs op niveau basisbekwaam. Zeer praktijkgerichte didactiek die gebaseerd

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Informatiepakket 1 BASISREGISTRATIE

Informatiepakket 1 BASISREGISTRATIE Informatiepakket 1 BASISREGISTRATIE Bevat informatie voor: NVAO geaccrediteerde masteropleidingen Schoolleidersopleidingen gestart vóór augustus 2014. 1 Schoolleidersopleidingen in het register Schoolleiders

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse NDV-certificaat Leraar VO De afgelopen jaren hebben al

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. "Van reactief naar creatief"

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. Van reactief naar creatief Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs "Van reactief naar creatief" In veel scholen is het klassiek hiërarchisch leiderschap niet langer toereikend. De veranderingen in de maatschappij en daarmee ook

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

Naar een professionele cultuur

Naar een professionele cultuur Naar een professionele cultuur Cultuur is de allesbepalende factor van organisatie-effectiviteit. Een cultuur is op zich niet goed of fout; ze past wel of niet bij de omstandigheden waarin een school zich

Nadere informatie

Webpagina Verandermanagement: Erkenning: Schoolleidersregister. Omvang: 56 SBU, 2 EC

Webpagina Verandermanagement:  Erkenning: Schoolleidersregister. Omvang: 56 SBU, 2 EC Verandermanagement Algemeen wordt aangenomen dat zeventig procent van alle pogingen tot organisatieverandering mislukt. Over de oorzaken daarvan is al veel geschreven. Vaak betreft het gemakkelijk verteerbare

Nadere informatie

Onderwijsinnovatie. Doelgroep

Onderwijsinnovatie. Doelgroep Onderwijsinnovatie Cursus voor schoolleiders en meerscholendirecteuren die op strategisch niveau leiding geven aan onderwijsinnovatie. Daarbij is het van belang om actuele ontwikkelingen te volgen en nieuwe

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

) en geeft het handvatten om via coaching te werken aan collegialiteit. en professionaliteit (domein 4 ).

) en geeft het handvatten om via coaching te werken aan collegialiteit. en professionaliteit (domein 4 ). Focus op professie Zoekt u een effectieve aanpak om de prestaties van leerlingen te verbeteren? Stelt u het vakmanschap van leraren daarin centraal? Wilt u werken aan sleutelfactoren zoals effectief klassenmanagement,

Nadere informatie

Uitwerkingen van Brainpower sessies

Uitwerkingen van Brainpower sessies Hieronder zijn de resultaten van de Brainpower ingeklonken weergegeven. We zijn zo dicht mogelijk gebleven bij de geschreven teksten, maar hebben de tweedeling leraar/directeur weggelaten. Het is voor

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse Www.daltondeventer.nl/nascholing Schoolontwikkeling op

Nadere informatie

We nemen nooit meer zomaar een besluit.

We nemen nooit meer zomaar een besluit. We nemen nooit meer zomaar een besluit. Oriëntatie op Opleiding Schoolleider Master Integraal Leergangen voor ervaren leidinggevenden Maatwerk en advies 2015 2016 Opleidingen en leergangen voor leidinggevenden

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Conferentie: 23 mei 2012. Wat levert het op? Opbrengsten van opbrengstgericht werken voor leerlingen, de school en u. Overzicht workshops

Conferentie: 23 mei 2012. Wat levert het op? Opbrengsten van opbrengstgericht werken voor leerlingen, de school en u. Overzicht workshops Conferentie: 23 mei 2012 Wat levert het op? Opbrengsten van opbrengstgericht werken voor leerlingen, de school en u Overzicht workshops Workshops Workshopleider Organisatie Titel workshop 1. Dr. Margot

Nadere informatie

Master Innovation & Leadership in Education

Master Innovation & Leadership in Education Master Innovation & Leadership in Education Splinternieuwe opleiding voor het bereiken van het hoogste niveau als schoolleider. Daarmee bedoelen we: in staat zijn de ontwikkeling van een school te leiden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

Certificaten Daltononderwijs KPZ Wenke Daltonconsultants

Certificaten Daltononderwijs KPZ Wenke Daltonconsultants Certificaten Daltononderwijs KPZ Wenke Daltonconsultants Vernieuwing op basis van traditie 2 Aanleiding en doelstelling Het vaststellen van de kwalificatie eisen, inhoud, eindtermen en studiebelasting

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Succesvol leiderschap op uw school

Succesvol leiderschap op uw school Succesvol op uw school 2 Succesvol op uw school Succesvol op uw school De kwaliteit van schoolleiders en teamleiders is doorslaggevend voor de leerresultaten van leerlingen. Het vraagt excellent om te

Nadere informatie

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER Leadership IN EDUCATION (MASTER) Van leidinggevenden in het onderwijs wordt verwacht dat zij in staat zijn duurzame schoolontwikkeling te realiseren en onderwijsinnovatie

Nadere informatie

Carla van Doornen. Workshop Zuid - Kennemerland

Carla van Doornen. Workshop Zuid - Kennemerland Carla van Doornen Workshop Zuid - Kennemerland Doel Via de ideeën van Lead Like a Champion reflectie op opbrengstgericht werken en leiderschap; waar liggen nog kansen? Aanleiding voor het ontwikkelen van

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling

HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling Een van de doelstellingen in het actieplan Leraar 2020- een krachtig beroep luidt: in 2016 voeren alle scholen goed en effectief HRM-beleid. HRM-beleid is

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Leermodule 2 De leider als dirigent en tuinman

Leermodule 2 De leider als dirigent en tuinman Leermodule 2 De leider als dirigent en tuinman Colofon 2015, Culemborg, juni 2015 BeteoR & Mentink Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Masteropleiding brengt carrière in stroomversnelling

Masteropleiding brengt carrière in stroomversnelling Masteropleiding brengt carrière in stroomversnelling Oriëntatie op Leiderschap Opleiding Schoolleider Master Integraal Leiderschap Diverse masterclasses Maatwerk en advies voor schoolbesturen Leiderschapsacademie

Nadere informatie

Beginnend leiderschap (middenmanagement)

Beginnend leiderschap (middenmanagement) Beginnend leiderschap (middenmanagement) 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Beginnend Leiderschap rom en voor wie erwijsgevenden Waarom in en het voor primair wie onderwijs (regulier

Nadere informatie

Leergang Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs in najaar 2017 opnieuw van start.

Leergang Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs in najaar 2017 opnieuw van start. Leergang Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs in najaar 2017 opnieuw van start. Inleiding Goed onderwijs vraagt om leraren die bekwaam en gemotiveerd zijn en de ruimte krijgen om de opbrengsten

Nadere informatie

Kweekvijver voor management

Kweekvijver voor management Kweekvijver voor management Informatie voor besturen en bovenschools management is een onderdeel van Kweekvijver voor management Zeven jaar geleden startte OBD Noordwest op verzoek van het ISOB de eerste

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Perspectief op de ontwikkeling van kinderen.. als kijken in een glazen bol? Wat is het ontwikkelingsperspectief?

Nadere informatie

Deskundigheid in Creatief Vermogen

Deskundigheid in Creatief Vermogen Deskundigheid in Creatief Vermogen 2017-2018 Creatief Vermogende trainer in het partnerschap/ netwerk Creatief Vermogen Utrecht wil creativiteit in het hart van het primair onderwijs plaatsen. De professionaliteit

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VERGROOT DE REIKWIJDTE VAN JE SCHOOL VERDIEP JE LEIDERSCHAP LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VOOR SCHOOLLEIDERS EN MIDDENMANAGERS IN HET ONDERWIJS VOORJAAR 2018 WWW.NSO-CNA.NL LEERGANG

Nadere informatie

In het oog van de orkaan. Programma in hoofdlijnen

In het oog van de orkaan. Programma in hoofdlijnen In het oog van de orkaan Programma in hoofdlijnen Programma in hoofdlijnen In het oog van de orkaan Bijeenkomst 1: Ken uzelf: biografie, kernwaarden en levensvragen Nut en noodzaak van rust stilte leegte.

Nadere informatie

PEOPLE INVESTMENT LEIDERSCHAP ONTPLOOIING INDIVIDUELE TRAINING PERSOONLIJKE COACHING MENTORING GROEPSSESSIES SIMULATIE COUNSELING

PEOPLE INVESTMENT LEIDERSCHAP ONTPLOOIING INDIVIDUELE TRAINING PERSOONLIJKE COACHING MENTORING GROEPSSESSIES SIMULATIE COUNSELING PEOPLE INVESTMENT INDIVIDUELE TRAINING GROEPSSESSIES PERSOONLIJKE COACHING MENTORING COUNSELING SIMULATIE LEAD YOUR TEAM SUCCESSFULLY INTO THE FUTURE INDIVIDUELE TRAINING TELEFONISCHE SUPPORT PRAKTISCHE

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Leergangen Algemene informatie

Leergangen Algemene informatie Leergangen Algemene informatie www.bntonderwijs.nl INHOUD I 5 Trainingsschema II 6 Algemene Informatie III 8 Onze Trainers L1 10 Formatieve Evaluatie L2 12 Action Research IV 14 Maatwerk b&t Leergangen

Nadere informatie

Onderwijskundig ondernemerschap

Onderwijskundig ondernemerschap Onderwijskundig ondernemerschap Toekomstbestendigheid is een belangrijk thema in een wereld waarin krimp de strategische agenda van scholen steeds nadrukkelijker lijkt te bepalen. Vergrijzing, teruglopende

Nadere informatie

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP.

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP. JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2016 2017 Jaar 2016 2017 School De Tovervogel School De Tovervogel Schoolleider Sjannie Spijkers Schoolleider Sjannie Spijkers Datum Juni 2016 Datum Juni 2017 Thema SCHOOL & OMGEVING

Nadere informatie

In het Oog van de Orkaan. Programma in hoofdlijnen. Politieleiderschap. Advanced Programmes

In het Oog van de Orkaan. Programma in hoofdlijnen. Politieleiderschap. Advanced Programmes In het Oog van de Orkaan Programma in hoofdlijnen Politieleiderschap Advanced Programmes Programma In het Oog van de Orkaan Bijeenkomst 1: Ken uzelf: biografie, kernwaarden en levensvragen Nut en noodzaak

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Introductie Skills &Co! Learning Lab specifiek voor professionals uit het onderwijs. Workshop Het nieuwe inspectie kader

Inhoudsopgave. Introductie Skills &Co! Learning Lab specifiek voor professionals uit het onderwijs. Workshop Het nieuwe inspectie kader . Inhoudsopgave Introductie Skills &Co Learning Lab specifiek voor professionals uit het onderwijs Workshop Het nieuwe inspectie kader Opleidingen & trainingen Begeleiden van innovatie in onderwijs door

Nadere informatie

Specialisatie VO/MBO. Beschrijving van de onderwijseenheden

Specialisatie VO/MBO. Beschrijving van de onderwijseenheden Jongeren op weg naar de volwassenheid maken een boeiende en soms ook verwarrende levensfase door. Je bent nog geen volwassene maar je wordt wel geacht je te gedragen naar de regels die de maatschappij

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw Profielschets Teamleider vwo bovenbouw Rotterdam, 2016 Profielschets Teamleider vwo bovenbouw (LD) Libanon Lyceum Omvang: 1,0 fte met een beperkte lesgevende taak. Vooraf Het Libanon Lyceum in Rotterdam

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

NIEUW LEIDERSCHAPSOPLEIDING INTEGRAAL KINDCENTRUM

NIEUW LEIDERSCHAPSOPLEIDING INTEGRAAL KINDCENTRUM NIEUW LEIDERSCHAPSOPLEIDING INTEGRAAL KINDCENTRUM Leiderschapsopleiding INTEGRAAL KINDCENTRUM In een Integraal Kindcentrum (IKC) zijn de grenzen tussen onderwijs en opvang, tussen spelen en leren, tussen

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Scan Professionele leercultuur in teams Kohnstamm Instituut

Scan Professionele leercultuur in teams Kohnstamm Instituut Scan Professionele leercultuur in teams Kohnstamm Instituut De scan Professionele leercultuur in teams is een instrument voor scholen voor voortgezet onderwijs waarmee in kaart wordt gebracht hoe ver het

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) STENDEN HOGESCHOOL Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

Profielschets. Locatiedirecteur bovenbouwlocatie

Profielschets. Locatiedirecteur bovenbouwlocatie Profielschets Locatiedirecteur bovenbouwlocatie Rotterdam, 2016 Profielschets Locatiedirecteur Ramlehweg Libanon Lyceum (S14; 1,0 fte) Een daadkrachtige leider met een autonome onderwijskundige visie Vooraf

Nadere informatie

Creatief leiding geven en Opbrengstgericht werken

Creatief leiding geven en Opbrengstgericht werken Creatief leiding geven en Opbrengstgericht werken SOK, 7 december 2012 Harm Klifman 1 Wat gaan we doen? Vaststellen wat Opbrengst Gericht Werken(OGW) is Onderzoeken waarom OGW een trend is Als opstapjes

Nadere informatie

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager;

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager; Middle Management I Middle Management I is opgebouwd uit drie van de zes modules die in het programma van de Leergang Middle Management zitten; te weten; leidinggeven aan teams, organiseren en plannen;

Nadere informatie

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU 1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU school Schooltype: PO, SO, VO, VSO, MBO Adres Telefoon werkplekbegeleider E-mail (Werkplekbegeleider)

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen.

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 22 Leergang 23 CPC deel 2 Leergang 21 Leergang 22 TAAKBEKWAAMHEID start op 26.03.2015 start

Nadere informatie

Professionele leergemeenschappen in het voortgezet onderwijs. Lineke de Vries; Roelof van Echten College, Hoogeveen

Professionele leergemeenschappen in het voortgezet onderwijs. Lineke de Vries; Roelof van Echten College, Hoogeveen Welkom! Professionele leergemeenschappen in het voortgezet onderwijs Lineke de Vries; Roelof van Echten College, Hoogeveen Kees Verbeek; Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, Apeldoorn Hans de Braal; Gomarus

Nadere informatie

Schoolleider Primair Onderwijs van Basisbekwaam naar Vakbekwaam

Schoolleider Primair Onderwijs van Basisbekwaam naar Vakbekwaam Schoolleider Primair Onderwijs van Basisbekwaam naar Vakbekwaam Upgrade traject tot het erkende diploma Schoolleider Primair Onderwijs op niveau vakbekwaam voor iedereen die reeds een diploma heeft verworven

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Scan Professionele leercultuur op scholen Kohnstamm Instituut

Scan Professionele leercultuur op scholen Kohnstamm Instituut Scan Professionele leercultuur op scholen Kohnstamm Instituut De scan Professionele leercultuur op scholen is een instrument voor scholen voor voortgezet onderwijs waarmee in kaart wordt gebracht hoe ver

Nadere informatie

Cursus Leiderschapsvaardigheden

Cursus Leiderschapsvaardigheden Cursus Leiderschapsvaardigheden Persoonlijk Leiderschap Strategisch Leidinggeven Samenwerken Beleid en Organisatie Leiderschapsvaardigheden en Managementtools Algemene informatie De opleiding Leiderschapsvaardigheden

Nadere informatie

Leergang Hoger Management

Leergang Hoger Management Leergang Hoger Management Ontwikkelen van leiderschap in het voortgezet onderwijs 1 Een samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland. 2 De samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland verbindt

Nadere informatie

Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen. Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek

Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen. Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek Tijdschema Inleiding Anje (15 minuten) Praktijk casus Anja (10

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Brochure Leergang Voor kwaliteit en resultaat in stad en wijk Open inschrijving januari juni 2005

Brochure Leergang Voor kwaliteit en resultaat in stad en wijk Open inschrijving januari juni 2005 Brochure Leergang Voor kwaliteit en resultaat in stad en wijk Open inschrijving januari juni 2005 blooming (Rienk van Wingerden en Peter van Zutphen) samen met H/Kwadraat (Hans Hoogvorst) en Kars Advies

Nadere informatie

Bijeenkomsten 2012-2013

Bijeenkomsten 2012-2013 Bijeenkomsten 2012-2013 Datafeedforward Intervisie Lezing/masterclass gekoppeld aan professionele leergemeenschap Werken in een Professionele LeerGemeenschap Motto: Professionals doen het samen en doen

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

PASSIE VOOR ONLINE LEREN. www.profijt.nu

PASSIE VOOR ONLINE LEREN. www.profijt.nu PASSIE VOOR ONLINE LEREN www.profijt.nu WAT IS PROFIJT? Het Praktijkonderwijs heeft behoefte aan een systeem waarin alle dagelijkse processen op een logische wijze en in één platform worden vastgelegd.

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals Scholing en training 2016 Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals die werken met cliënten met ernstig en aanhoudend probleemgedrag. De cliënten bij wie wij betrokken zijn, hebben een stoornis of

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2014-2015 Inhoudsopgave Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap 2 Opleidingen Penta Nova 3 Overzicht van de opleidingen 3 Voorlichtingsbijeenkomsten

Nadere informatie

De PLG-bril. De drie capaciteiten

De PLG-bril. De drie capaciteiten De PLG-bril De PLG-bril (Verbiest, 2008) kan als hulpmiddel gebruikt worden om na te gaan in hoeverre de leerprocessen op verschillende niveaus met elkaar verbonden zijn en verbonden zijn aan de koers.

Nadere informatie

Een kijkje in de schatkist van het Partnerschap Opleiden in de School

Een kijkje in de schatkist van het Partnerschap Opleiden in de School Een kijkje in de schatkist van het Partnerschap Opleiden in de School Na het verslag van het project De doorgaande lijn van leerkracht startbekwaam naar leerkracht basisbekwaam is er binnen het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil

Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil Leerdoelen De student kent de belangrijkste voorwaarden voor Human Resource Management en kan voorstellen doen om het personeelsbeleid

Nadere informatie

Toelatingseis: Deelnemers moeten over een Insights Discovery Profiel beschikken 2.

Toelatingseis: Deelnemers moeten over een Insights Discovery Profiel beschikken 2. Datum juli 2017 Betreft scholing Oriëntatie Op Teamleider OOT voor OMO-professionals In deze brief vindt u informatie met betrekking tot de opzet en inschrijving van een scholing voor OMO-professionals

Nadere informatie