OLS. Logistieke Dienstverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OLS. Logistieke Dienstverlening"

Transcriptie

1 OLS Logistieke Dienstverlening

2

3 Inhoud Totale Automatisering OLS Forwarding OLS IMS-WMS OLS Documents OLS Customs OLS e-communication OLS Invoicing & Reporting OLS Finance OLS CSRM OLS DIS OLS WEB Implementatie ORGANI - Your Profit

4 Totale Automatisering Multifunctionele dienstverlening Vrijheid De sector van de logistieke dienstverlening is vandaag een branche die diverse bedrijven groepeert die vroeger eerder gespecialiseerd waren in één bepaalde tak of activiteit. We hebben het hier over expeditiekantoren, natiebedrijven, scheepsagenturen, opslagbedrijven, douaneagenturen, enz. Sinds een aantal jaren is er op dit vlak evenwel een verschuiving en verbreding merkbaar. Veel van deze bedrijven hebben zich omgevormd tot multifunctionele dienstverleners en nemen duidelijk meerdere activiteiten op zich. Beheer van a tot z. Om tegemoet te komen aan deze marktsituatie werd OLS (Organi Logistic System) uitermate modulair opgebouwd. Hierdoor bekomt de klant niet alleen een zeer gespecialiseerde toepassing, maar ook een grote vrijheid. OLS zorgt voor verregaande integratie tussen de verschillende modules, dus geen dubbele registraties van gegevens. Met OLS beheert de klant alle soorten trafieken en opdrachten, met alle soorten goederen en partijen, aangevuld met alle soorten documenten en berichten, op basis van alle soorten tarieven en afrekeningen. Er moet immers niet alleen gezorgd worden voor het correct behandelen van alle verzendingen, de opdrachtgever wenst ook steeds meer dat de partner instaat voor het volledig beheer van de logistieke organisatie. Activiteiten zoals opslag van goederen, in een klassiek magazijn of onder douane entrepot, eventueel gecombineerd met herverpakking en distributie zijn inderdaad taken die steeds meer aan de logistieke partner worden toevertrouwd (de zogenaamde 3PL activiteiten). Dit alles moet zeer flexibel georganiseerd worden, waarbij alle betrokken partijen tijdig en duidelijk op de hoogte gebracht worden van de uit te voeren opdrachten, de beschikbare voorraden en dergelijke meer. Daartegenover staat dat een aantal bedrijven een zeer grote expertise hebben opgebouwd op het vlak van één van de voornoemde domeinen. Een voorbeeld hiervan zijn de douaneagentschappen. Het inklaren van allerlei zendingen blijft inderdaad een taak die alleen is weggelegd voor een declarant die zeer goed vertrouwd is met deze complexe materie. De klant bepaalt immers zelf welke structuren en gegevens men wenst op te nemen, en dat zowel voor de expeditiedossiers als voor de logistieke behandeling van allerlei goederen. Deze vrijheid wordt via een vakkundige implementatie ook goed begeleid. Voor elke klant, voor elke afdeling kan ORGANI een aangepaste structuur opzetten, zodat een zeevracht expediteur via OLS met een zeevracht toepassing werkt. Een andere gebruiker zal dan weer met dezelfde toepassing via een alternatieve opbouw alle faciliteiten terugvinden voor een aangepaste behandeling van bijvoorbeeld luchtvracht of wegtransport. Ook inzake opslag van goederen voor derden wordt een gelijkaardige aanpak gerealiseerd. Bedrijfsgericht en efficiënt Op die manier bekomt u met OLS een uitermate bedrijfsgerichte en efficiënte automatisering voor een volledig coverage van uw activiteiten als logistieke provider onder 3PL of zelfs 4PL 4

5 Consignment Management Forwarding - Dossierbeheer Aan de basis is er uiteraard het centraal dossier- of zendingenbeheer met aangepaste structuren voor elke activiteit van een logistieke dienstverlenin Inventory Management System (IMS) Beheer uw complexen, magazijnen, trafieken, goederen en bewegingen via kant en klare template s en doorgedreven workflow management. Warehouse Management System (WMS) Verlaag de foutenlast, optimaliseer uw magazijnhandelingen en maak efficiënter gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit door middel van ver doorgedreven controle en sturing. Maak alle activiteiten en prestaties meetbaar en kies voor automatische en optimale traceerbaarheid. Customs (Belgian & Dutch) Stel al uw douane documenten op en stuur deze door via de geïntegreerde PLDA, SAGITTA en NCTS - modules naar het computersysteem van de douane. Finance & Reporting Een volledige boekhoudkundige opvolging met op elk ogenblik een juiste kijk op de gross margin en de financiële resultaten. Customer & Supplier Relationship Management (CSRM) Beheer uw klanten, prospecten én leveranciers door middel van een complete opvolging en sturing, dit zowel remote (PDA, laptop, TabletPc, ) als lokaal op kantoor. Container Logistics Operationeel beheer van uw containerterminal aangevuld met voorraadrapportering, storage afrekening, registratie boekingen,interchanges, containerrepair en gate management. Digital Information System Alle correspondentie on-line beschikbaar in uw digitaal dossier doorheen alle modules van de toepassing. Een efficiëntere invulling van uw tijd én een enorme besparing qua papier en inkt. Web consultation and order entry Biedt uw klanten de grootst mogelijke transparantie én gebruiksgemak met een real-time webtoepassing en schakel op die manier alle overbodige correspondentie uit. 5

6 Internet Open communicatie, webconsultatie; gebruik van het Internet, enz. Het zijn allen zaken die zeer actueel zijn en er voor kunnen zorgen dat de relatie met de opdrachtgevers en de uitvoerende partijen in een open en geoptimaliseerde manier kan verlopen. De elektronische snelweg van het Internet is hiervoor een prima hulpmiddel. Ook de communicatie met de externe medewerkers moet efficiënt uitgebouwd worden. Dit maakt het mogelijk voor een organisatie met meerdere vestigingsplaatsen via het Internet een Eigen Virtueel Netwerk of VPN op te zetten. Op die manier kunnen we u een toepassing aanbieden die interactief gebruikt wordt en tevens centraal wordt opgesteld en beheerd. Ook het beheer van de databank blijft daardoor centraal georganiseerd, zodat het uitwisselen van gegevens tussen verschillende vestigingsplaatsen zonder meer kan gerealiseerd worden. Ook het consolideren van gegevens is direct beschikbaar. Deze problematiek wordt uitgewerkt op twee niveaus: de netwerkverbinding met de remote locaties enerzijds en een aangepaste werkwijze voor het gedecentraliseerd gebruik van de toepassingen anderzijds. N-tier Om dit gegeven volledig te kunnen ondersteunen werd OLS volledig volgens het 3 lagen - model ontworpen. Indien gewenst kan ook voor een klant op die manier een directe maar beveiligde en meestal ook beperkte toegang tot het eigen systeem aangeboden worden. Powered by PROGRESS OLS werd volledig ontwikkeld onder 4GL PROGRESS en maakt ook gebruik van de onderliggende PROGRESS database. Het lijkt een eenvoudig gegeven, maar het biedt u als klant heel wat voordelen. TOOLS De Progress database is immers een database zonder zorgen. Dit betekent voor onze klanten dat er geen extra kost ontstaat inzake het periodiek onderhoud PRESENTATION BUSINESS LOGIC DATA van de database, wat met andere database systemen duidelijk wel het geval is! Het is ook de Progress Webclient technologie die het mogelijk maakt om de 3 lagen-structuur op te zetten. Voor de ontwikkeling blijven alle toepassingen System Services evenwel standaard Progress 4GL applicaties, wat de snelheid en de kwaliteit van de ontwikkeling zeker ten goede komt. Hierbij wordt de bedrijfslogica afgescheiden van de gebruikersinterface. Dit laat de gebruiker toe de toepassing gelijk waar in de wereld te gebruiken. De Progress database is ook een open database. U kunt steeds vanuit bijvoorbeeld Excel of Crystal Reports zelf een consultatie doen op de diverse tabellen van de database. Ook integratie met BI-tools zoals Corvu, Business Objects, behoren op die manier tot de mogelijkheden. Hierdoor kunt u zelf snel het antwoord vinden op een onverwachte vraag vanuit uw bedrijf. 6

7 OLS FORWARDING Klantprofiel Om de behandeling van de opdrachten voor de klanten te stroomlijnen biedt OLS de mogelijkheid een aantal terugkerende kenmerken in een klantprofiel vast te leggen. Door deze werkwijze worden relevante structuren aangeboden bij de behandeling van dossiers waardoor de verdere afhandeling erg efficiënt en vakkundig verloopt. Soort dossiers Aan de basis kan men in het profiel vastleggen welke soort zending standaard moet voorgesteld worden. Algemeen kan een onderscheid worden gemaakt tussen : Consignment Transshipment Intermodal Customs Gate Management Een standaard consignmentdossier wordt opgebouwd aan de hand van een aantal additionele kenmerken. Op basis van deze gegevens wordt de bijhorende dossierstructuur voorgesteld. Meer bepaald spreken we over volgende kenmerken: De richting (Inkomend of Uitgaand) Het transporttype (Road, Maritime, Rail, Barge of Air) Het cargotype (Bulk, Conventioneel, Containers, RoRo, Project, ) Classificatie (Main File, Sub File, File, ) Men kan ook opgeven welke referenties verplicht zijn per activiteit, klant, enz. Deze referenties worden dan ook afgebeeld op alle corespondenties die u voert met uw klant. Door dit in het profiel vast te leggen, wordt de dossierbeheerder erop gewezen dat de inbreng van deze gegevens erg belangrijk is. Anderzijds zorgt het systeem er ook voor dat de dossiers snel via deze referenties kunnen opgezocht worden. Instructies De meeste opdrachtgevers stellen een instructiedocument ter beschikking waarin de algemene regels voor het uitvoeren van de opdrachten zijn opgenomen. In het profiel kan men een verwijzing opnemen naar een ingescand document of een Word document zodat deze instructies ook permanent door iedereen kunnen geconsulteerd worden. Adresrelaties Ook de voor de klant geldende of meest gebruikte laadadressen, losadressen, bestemmingen en transporteurs wordt in het profiel opgenomen. Hierdoor zal men bij de aanmaak van een nieuw dossier een duidelijk overzicht van alle relevante partijen bekomen, zodat ook hier weer geen of quasi geen opzoekwerk moet gedaan worden. Door deze aanduiding zal het programma bij de dossierbehandeling direct de voor de klant geldende dossiers en sjablonen kunnen afbeelden, zodat er meestal geen verder opzoekwerk nodig is om een bestaand dossier te wijzigen of een nieuw dossier aan te maken. Referenties Door hierop te filteren vind men ook snel dossiers terug en kan men op een eenvoudige manier een dossier aanmaken. 7

8 tarieven Quotaties en Offertes Elk bedrijf dat diensten aanbiedt moet hiervoor ook een prijs kunnen opgeven. OLS biedt op dit vlak een dubbele ondersteuning: tarieven voor standaard zaken en quotaties of offertes voor de minder courante opdrachten. OLS onderscheidt klantgebonden tarieven en algemene tarieven. Voor expeditiedossiers zijn de tarieven steeds gekoppeld aan de transportmode en de activiteit. Voor het voorraadbeheer worden de tarieven opgemaakt in functie van de productkenmerken, de wijze van opslag, de behandelingen, vrije periodes, enz. Optioneel is het mogelijk om via bijkomende parameters een verdere verfijning te bekomen. Hierdoor kan men bijvoorbeeld voor een bepaald land, regio of woonplaats, eventueel gecombineerd met bepaalde Incoterms een afwijkend tarief aanmaken. Voor elke potentiële zending kan in principe een prijsofferte gemaakt worden. Voor de prijsbepaling van de offerte zijn er twee aspecten die door de logistieke dienstverlener moeten onderzocht worden. Enerzijds wordt hij verzocht om een interessante prijs (offerte) te geven voor een mogelijke opdracht en anderzijds moet hij zelf van diverse leveranciers een concurrentiele prijs (quotatie) zien te bekomen voor de uitvoering ervan. Voor een standaard offerte kan men meestal beroep doen op de hiervoor besproken tarieven, maar voor project cargo zal de commerciële dienst aan een aantal partijen een quotatie vragen. Binnen een quotatie kunnen meerdere partijen van hetzelfde type (bv. meerdere scheepsagenten, meerdere transporteurs en dergelijke) opgenomen worden. Vanuit het quotatiebeheer is het mogelijk om vrachtaanvragen te sturen. Dit kan zowel via fax, per of via het EDIFACT bericht REQOTE (Request for Quote Message). Alle opgegeven kosten van een zending of partij kunnen opgenomen worden. Offertes Elk tarief verwijst verder naar een combinatie van een aantal diensten of prestaties zoals vervoer, inventariskosten, opslag, aflevering, certificaten, tolformaliteiten, enz. Op basis van de ontvangen quotaties kan voor de klant een gepaste offerte opgemaakt worden. Hierbij zal men in de quotatie de partijen (agenten, transporteurs, ) met de beste prijs/voorwaarden aanduiden. Deze worden vervolgens overgenomen in de offerte en worden hier als basis gebruikt om de prijs aan de klant te berekenen. De prijs wordt bepaald op basis van een vast tarief (vb. dossierkost) of in functie van een aantal (vb. vervoersprijs per ton). Hierbij kan nog een staffel toegepast worden, met een mogelijke beperking via minimum en maximumprijzen. De opgave van het aantal vindt men steeds terug in het dossier. De gebruiker kan de offerte als brief, fax of versturen of een combinatie hiervan.

9 Het opzetten van een algemene dossierstructuur voor bedrijven in de sector van de logistieke dienstverlening is een vrij delicaat gegeven. Elke organisatie wenst immers haar eigen accenten te leggen en methoden te gebruiken die volledig moeten weerspiegeld zijn in de toepassing. Bedrijven die zich hoofdzakelijk richten op zeevracht hebben andere noden dan luchtvracht georiënteerde organisaties, die op zich weer andere behoeften hebben dan expediteurs met een focus op wegtransport. Op die manier kan u immers op een snelle en efficiënte manier alle data ingeven of consulteren. De vooraf ingegeven profielen zorgen er voor dat de treeview zich dynamisch opbouwt met enkel de relevante nodes voor dat dossier. Via tabfolders zorgen we ervoor dat informatie wordt gegroepeerd en eenvoudig ter beschikking wordt gesteld. Het toevoegen, wijzigen, verwijderen en kopiëren van records gebeurt door middel van toolbars die doorheen alle modules van OLS werden gestandaardiseerd. Workflow Elk van deze activiteiten moet op zich dan weer kunnen gecombineerd worden met alle handelingen inzake opslag en distributie van goederen. Windows Look & Feel Via een handige en overzichtelijke boomstructuur heef u rechtstreeks toegang tot alle gegevens van een dossier zonder gebruik te moeten maken van ingewikkelde menustructuren. Op basis van de gekozen modellen en profielen treedt een systeem in werking dat voor het dossier een volledige workflow klaarmaakt. Concreet houdt dit in dat de toepassing de gebruiker zal sturen in zijn dagelijks werk. Onder meer het werken met de status van het dossier zal hierbij een grote rol spelen (quotation, production, closed by operations,...). Veel belangrijker echter is het compleet geïntegreerd validatiesysteem dat constant toezicht houdt op het goede verloop van het dossier. Op basis van een trafic light zal de gebruiker immers steeds gewezen worden op eventuele problemen of ontbrekende documenten. Het zogenaamde management by exception principe. Wanneer de gebruiker klikt op het verklikkerlicht zal de toepassing hem onmiddellijk sturen naar het gesignaliseerde probleem.

10 OLS IMS - WMS Met de module IMS - WMS beheert u een onbeperkt aantal trafieken, productsoorten, magazijnen en magazijnlocaties. Elke goederenbeweging wordt direct gekoppeld aan het betreffende dossier. Vanuit dit dossier kan de gebruiker alle gewenste documenten aanmaken. Door middel van de verregaande integratie tussen consignment en IMS/ WMS zal de input van gegevens steeds tot een minimum worden herleid! Trafiek Per verschillende verpakking wordt een subfiche aangelegd met volgende kenmerken: Soort eenheid (bv. pallets, flessen, big bags, kilogram (bulk), m3, ) Eenheidswaarde (bv. 1 karton = 6 flessen, 1 zak = 25 kg) Berekening (bv. netto gewicht = aantal zakken x eenheidsgewicht) Stockafrekening (pallets, dozen, netto, bruto, volume, ) Afschrijving (FIFO, LIFO, willekeurig, bulk) Een voorbeeld zal dit verduidelijken. Product A staat in magazijn onder de vorm van zakken en van big bags. Er is dus 1 hoofdfiche met 2 subfiches. Omwille van de complexiteit en het grote verschil in producteigenschappen worden de goederen ingedeeld in trafieken. Onze klanten beheren alzo een trafiek van bijvoorbeeld garens, papier, katoen, wijn, staal, voeding,. Per trafiek vinden we alle producten met dezelfde eigenschappen terug. Hiervoor zal men dan ook vooreerst opgeven welke fysische kenmerken van de goederen per trafiek moeten opgenomen worden. Zo zal men bijvoorbeeld voor papier de kleur, de grammage en de diameter wensen op te volgen. Voor wijn is dan weer het alcoholpercentage, de kleur, de zuurtegraad en het accijnspercentage van belang. Garens worden dan weer beheerd in functie van de dikte, de kwaliteit en de kleur. Dankzij een uitgebreide klantenbasis heeft Organi een belangrijk arsenaal aan kennis opgebouwd in behandeling van de meest uiteenlopende commodities (bv. koffie, cacao, wijn, tabak, staal, ) Producten Een productfiche bestaat uit een hoofdfiche met algemene informatie en subfiches per eenheid. In de hoofdfiche worden de vaste kenmerken opgenomen, zoals land van oorsprong, land van herkomst, omschrijving, tariefcode douane, enz. In de subfiche zakken wenst de klant eveneens te weten hoeveel paletten dit vertegenwoordigt, welk het bruto en het netto gewicht is en hoeveel vierkante meter deze partij in beslag neemt. In de subfiche big bags wenst men te weten welk het netto en bruto gewicht is in combinatie met het volume. De stockafrekening van de zakken kan op niveau van vierkante meter plaatsvinden, deze van de big bags op niveau volume. Stockbewegingen De volgende types zijn onder meer beschikbaar: Voorlopige inslag (goederen zijn onderweg) Inslag (goederen worden in magazijn genomen) Reservatie (van goederen in magazijn) Reservatie van goederen die onder status Voorlopige inslag staan Uitslag (van goederen in magazijn) Uitslag van goederen die onder status Voorlopige inslag staan Provisional Release (voorlopige vrijgave) Final Release (definitieve vrijgave) Correcties Staalnames 10

11 Stockafrekening De stockafrekening kan naar keuze bij de uitslag of periodiek opmaakt worden. Bij de uitslag worden de behandelingskost en de magazijnhuur samen afgerekend. De periodieke afrekening wordt gemaakt bijvoorbeeld in functie van de duur dat de producten in stock hebben gestaan. Snelle consultatie Een tweede benadering bestaat uit een opzoeking in functie van het soort adres. Als u op zoek bent naar een agent, dan hebt u immers geen boodschap aan een hele reeks andere adressen. Belangrijk is wel dat beide zoeksystemen perfect kunnen gecombineerd worden, zodat het gewenste adres uitermate snel kan opgezocht worden. Dossiers U moet snel op een vraag vanwege een klant, agent, transporteur of andere partij kunnen antwoorden. Anderzijds bevat uw systeem een massa dossiers en adressen, zodat een goed gestructureerde en snelle consultatie geen overbodige luxe is. Ook voor de dossiers zijn een aantal krachtige zoekinstrumenten beschikbaar. Vooreerst kan de gebruiker snel een overzicht bekomen van alle dossiers van een bepaalde Adressen opdrachtgever. Vooreerst kan de gebruiker via diverse zoeksleutels snel alle beschikbare adressen opzoeken. De meest gebruikte zoeksleutel is wellicht de zoeknaam. Deze wordt bij de aanmaak van het adres automatisch samengesteld op basis van de naam, doch met uitsluitend hoofdletters, zonder spaties of leestekens. Hierdoor bekomt men een uniform zoekinstrument waarmee de gebruiker zeer snel om het even welke partij kan terugvinden. Anderzijds kunnen de dossiers ook opgezocht worden via allerlei kenmerken: de datum van creatie of wijziging, de omschrijving, een catalogusnummer, enz. Dynamische query Als alle voorgaande hulpmiddelen niet volstaan, dan biedt OLS zelf de mogelijkheid om een eigen dynamische query op te bouwen. Daarnaast kunnen de adressen ook nog op andere sleutels opgezocht worden, zoals de tweede naam, het postnummer of de woonplaats, de straat, het BTW-nummer, het telefoonnummer, enz. Hierbij bekomt de gebruiker de mogelijkheid om gelijk welk veld van de database voor selectie op te nemen, eventueel in combinatie met gelijk welk ander veld. Deze krachtige queries kunnen zowel voor de adressen als voor de dossiers aangewend worden. 11

12 OLS DOCUMENTS Vrije lay-out In de logistieke wereld wordt een veelheid aan documenten gebruikt. Al deze documenten hebben een verschillende lay-out, die bovendien van geval tot geval kan afwijken, doch met een groot aantal terugkomende gegevens. Omwille van deze verscheidenheid is het absoluut noodzakelijk dat de klant zelf in de mogelijkheid gesteld wordt om de lay-out van deze documenten eigenhandig te bepalen. Om dit te realiseren werd geopteerd voor een generatieve opbouw van alle documenten via Scriptura van Inventive Designers. Hierdoor bekomt de klant niet alleen de mogelijkheid om de layout van alle documenten volledig vrij te bepalen, het resulteert ook in kwalitatieve en zeer flexibele documenten. manier op elk ogenblik en op elke plaats opvraagbaar, waar het zich ook bevindt. Bibliotheek van documenten Via de hier gestelde werkwijze beschikt de klant over alle faciliteiten om gelijk welk document vrij op te maken. Anderzijds biedt ORGANI aan de basis een zeer uitgebreide en pasklare set van meer dan 120 basisdocumenten aan, zodat bij de implementatie van de toepassing geen onnodige tijd gespendeerd wordt aan het opmaken van elementaire documenten die toch voor elke klant van toepassing kunnen zijn. Deze set wordt ook regelmatig uitgebreid met nieuwe documenten die voor bepaalde klanten werden opgemaakt, zodat ORGANI over een zeer ruime bibliotheek van professionele documenten beschikt. Uitgebreide en duidelijke rapportering Met Scriptura kan de klant immers documenten opmaken met gebruik van alle beschikbare fonts, met integratie van logo s of andere grafische elementen, met een vrije opmaak van alinea s, tabellen, paginering, enz. Via de OLS toepassing kan de afdruk direct of in reeks aangestuurd worden. Indien nodig kan de gebruiker bij een directe afdruk ook een preview vragen op het scherm. Ook de OLS-rapporteringstool biedt aan de gebruiker een enorme vrijheid. Niet alleen kunnen er specifieke rapporteringsmodellen worden gekoppeld aan klanten en trafieken, de gebruiker beschikt tevens over een tal van filtermogelijkheden om de selectie verder te verfijnen. Alvorens het resultaat op het scherm te tonen, zal de toepassing aan de hand van enkele pregedefinieerde macro s de layout aanpassen aan de specifieke noden van de gebruiker en/of de klant. Een bijkomend voordeel is dat u alle documenten niet alleen kan afdrukken maar dat u ook direct via fax of deze kan doorsturen (of in combinatie). Digitaal dossier Alle documenten kunnen na afdruk of verzending ook nog eens automatisch opgenomen worden in een digitaal dossier. In combinatie met het inscannen van binnenkomende documenten (zie hierna) wordt elk dossier op die 12

13 OLS CUSTOMS Welke douane-aangiften? De OLS-douane toepassing ondersteunt vandaag alle aangiften voor: PLDA Belgische NCTS SAGITTA Nederlandse NCTS In dit kader heeft onze software zowel voor de Belgische als de Nederlandse administratieve diensten de volledige testcycli doorlopen en het bijhorende kwaliteitslabel verkregen. Voor onze klanten de garantie op een systeem dat steeds up-todate is met de overheid. Alle douane aangiften Als er één kenmerk is dat voor deze module naar voor kan gebracht worden, dan is het wel het feit dat de DOUANE module van OLS uitermate volledig is. Deze toepassing biedt alle faciliteiten om alle uitvoeringen van het Enig Document gecontroleerd en gebruiksvriendelijk aan te maken. Of het nu gaat om een aangifte voor het vrije verkeer, ten verbruik, voor tijdelijke invoer, voor wederinvoer, transit, verzending met transit, voor inslag in entrepot, uitvoer, transit met uitvoer, enz., enz.: alle aangiften kunnen passend worden opgemaakt. Zelfs de aanvullende documenten zoals DV1, EUR1, FORMA, ATR, de Fiche 196 en het T5 document en andere worden volledig geïntegreerd aangemaakt. Snelle en gecontroleerde ingave De documenten worden lokaal vanuit het dossierbeheer aangemaakt en na controle doorgestuurd. Deze werkwijze biedt verschillende voordelen, ondermeer op het vlak van snelheid van aanmaak maar zeker ook inzake het voorkomen van foute doorsturingen. Bij de aanmaak van een aangifte kan de gebruiker vertrekken van een bestaand document of van vooraf klaargemaakte sjablonen. Sjablonen kunnen algemeen opgesteld of klantgebonden zijn. In beide gevallen moeten alleen de afwijkende gegevens opgegeven worden. Logische begeleiding In functie van het type aangifte zal het systeem de gebruiker op het scherm ook passend begeleiden. Zo zal het programma in functie van de aangifte een aantal velden al dan niet actief maken, zodat alleen in het juiste geval de betreffende gegevens correct worden ingebracht. In het geval van DV1 wordt zelfs een extra tabfolder gepresenteerd. Ook bij bijgevoegde documenten worden de velden voor opgave van het nummer, de datum en de waarde pas actief nadat de gebruiker de soort heeft opgegeven. Ingave via tabellen Een tweede voordeel betreft de vele tabellen die bij de inbreng van de gegevens kunnen aangewend worden. Dit is niet alleen het geval voor klassieke zaken zoals het soort aangifte, de vervoerswijze, de landen, regio s en postnummers, maar evengoed voor de douanekantoren, de preferenties, het overzicht van de bijgevoegde documenten, de bijzondere regimes, enz. Telkens kan de gebruiker de bijbehorende tabel met een klik van de muis openen en er de juiste elementen uit ophalen. Deze werkwijze heeft niet alleen een gebruiksvriendelijk effect, het vermindert ook de kans op fouten. 13

14 Tarieflijnen Ook de goederencodes en het gebruikstarief kunnen uit een tabel worden opgehaald, maar ook de gespecialiseerde databanken zoals TARBEL en Tarief van Invoerrechten van Wolters Kluwer kunnen aangewend worden. foutieve vakken, zodat de nodige correcties snel kunnen aangebracht worden. Is er toch nog een foutbericht dat onduidelijk is, dan kan de gebruiker dit zelfs direct via e mail doorsturen naar de helpdesk van ORGANI. Via die weg bekomt de klant dan vermoedelijk wel een bevattelijk antwoord. Met deze laatste werd zelfs een sterke integratie gerealiseerd. Dankzij een unieke interface kan de gebruiker vanuit de toepassing direct alle gewenste raadplegingen uitvoeren, met een automatische overname van alle nodige gegevens rechtstreeks in de juiste vakken van het document. Uitgebreide controles De DOUANE module zorgt niet alleen voor een snelle en efficiënte ingave, de toepassing waakt ook over het correct inbrengen van alle gegevens. Zo worden alle actueel gekende controles van het PLDA/NCTS/SAGITTA systeem lokaal vóór verzending uitgevoerd. Daarnaast zal de toepassing ook reeds tijdens de ingave de samenhang van de gegevens controleren. Het systeem zal bijvoorbeeld na de ingave van Merken en nummers van colli, het naastliggend veld Aard van de colli direct als verplicht gegeven aanduiden. Voor elke fout die door de gebruiker opgelost werd heeft deze bovendien de mogelijkheid om de correcte oplossing tekstueel in het systeem in te brengen. De volgende maal dat dezelfde foutcode gedetecteerd wordt zal de gebruiker automatisch de oplossing aangereikt krijgen die door één van zijn collega s reeds in het systeem werd ingebracht. Op die manier wordt bijvoorbeeld het inwerken van nieuwe declaranten een stuk efficiënter en wordt er geen nutteloze tijd verloren met het oplossen van hetzelfde probleem als in het verleden. Communicatie De doorsturing kan direct of in groep uitgevoerd worden en wordt gerealiseerd via een computercomputer dialoog met het PLDA/NCTS/SAGITTA systeem. In antwoord bekomt men een acceptatie- of foutbericht. De afdruk van de documenten kan op een andere plaats gebeuren dan de ingave. Op die manier kan u bijvoorbeeld de inklaringen doen voor uw klant, maar toch het document laten uitprinten op locatie van de klant of bijvoorbeeld het document laten uitprinten in één van uw magazijnen. Deze controles sluiten natuurlijk niet alle fouten uit, maar de kans op een doorsturing van een foutieve aangifte wordt toch erg verkleind. Melding fouten na verzending Als er toch een foutieve aangifte wordt doorgezonden zorgt de douane module van een uitermate gebruiksvriendelijke begeleiding. Alle ontvangen foutmeldingen worden immers omgezet in begrijpelijke tekst. De code B04 wordt bijvoorbeeld vertaald in Het BTW nummer van de exporteur (in D6) is onbekend, wat uiteraard veel duidelijker is. Hierdoor bekomt de gebruiker ook een duidelijke aanduiding van de De communicatie gebeurt via een connectie naar het netwerk van Dexx of Porthus en zo verder tot bij de douane. Bij ontvangst van het acceptatiebericht worden alle relevante gegevens direct bijgewerkt: de documentgegevens (soort, nummer, datum), de boekhoudweek, het repertorium, de maatstaf van heffing inzake BTW, de berekende douanewaarde CIF EG grens, de te betalen en te borgen rechten en taksen. De afdruk van het repertoriumboek gebeurt in het gekende formaat. 14

15 Fiscale vertegenwoordiging Via deze aanvullende module op PLDA/SAGITTA kan de klant voldoen aan de vereisten inzake fiscale vertegenwoordiging, en dit zowel voor intracommunautaire leveringen (796.5) als verwervingen (796.6). Ook de Intrastat aangifte wordt geproduceerd. Ook voorziet de module fiscale vertegenwoordiging in een naadloze integratie met het BTW-entrepot. Op die manier worden alle relevante bewegingen in en uit BTW-entrepot ook automatisch doorgestuurd naar onze module fiscale vertegenwoordiging. Vergunningen Via de optionele module voor het beheer van de vergunningen is het perfect mogelijk om na te gaan wanneer een vergunning vervalt, hoe ze werd afgeschreven, wat er nog openstaat en waar ze zich bevindt. Het afschrijven gebeurt automatisch vanuit de ingave van de aangifte. Beheer van litiges Via de optionele module voor het beheer van litiges is het perfect mogelijk om een volledige opvolging te bewerkstelligen van alle litiges met de douane. Op die manier behoudt u een perfect overzicht van alle lopende (en afgesloten) litiges evenals hun status en alle acties die hieromtrent reeds uitgevoerd werden. Optie entrepotbeheer Voor type E worden ook de bijhorende locaties opgenomen per voorraadfiche. Voor BTW-entrepot is een naadloze integratie voorzien met de module fiscale vertegenwoordiging (zie hoger). Het aanvullen van de gegevens gebeurt volledig automatisch vanuit de inbreng van de aangifte. In sommige gevallen zal de gebruiker gevraagd worden een aantal extra gegevens in te brengen daar deze niet automatisch vanuit het douane document kunnen overgenomen worden. En de toekomst? ORGANI volgt alle ontwikkelingen inzake douane van zeer nabij op. Organi is als actief lid van CRSNP (Customs Related Software & Network Providers) van zeer nabij betrokken bij de uitwerking van alle nieuwe projecten inzake douane. Wij denken hierbij in eerste instantie aan EMCS en de verdere uitrol van het MASP. Organi kan als voorbeeld stellen dat bij de invoering van het NCTS systeem de eerste officiële aangifte voor zowel de directies Antwerpen, Mechelen als Brugge gemaakt werden door één van onze klanten gebruik makende van onze OLS Customs - toepassing. Voor u als klant meer dan ooit een garantie op een applicatie die vanaf dag 1 steeds perfect up-to-date is met de geldende regelgeving. Een volgende optie betreft het beheer van goederen in entrepot. Alle types van A tot E, BTW-entrepot en Accijnsentrepot worden ondersteund met alle nodige lijsten en fiches. Deze modules werd overigens met felicitaties goedgekeurd door de Belgische douane. Enkele voorbeelden: Voor het accijnsentrepot werd ook een module AGD en VGD voorzien Voor type B wordt de Fiche 196 aangemaakt Voor type C en D is de Douane Voorraadfiche van toepassing. Voor deze types is ook de weekof maandglobalisatie beschikbaar met afdruk van de nodige lijsten evenals automatische aanmaak van het bijhorende manueel document. 15

16 OLS E-COMMUNICATION Een belangrijk deel van de taak van een dossierbeheerder bestaat uit communiceren met alle betrokken partijen. Communicatie kan evenwel ook een belangrijke bron zijn voor het uitwisselen van opdrachten, instructies en degelijke meer. In algemene termen spreken we hier over EDI of Electronic Data Interchange. EDI Bij EDI worden standaardberichten elektronisch uitgewisseld tussen computers van verschillende organisaties. Inzake EDI ondersteunt OLS zowel de klassieke EDIFACT structuren als de nieuwe XML berichten. Ook onderling afgesproken berichtenstructuren kunnen na overleg geïmplementeerd worden. EDI via bilaterale afspraken. Dit zijn afspraken die gemaakt worden tussen OLS gebruikers enerzijds en hun klanten en/of leveranciers anderzijds. De toepassingen die hiervoor ontwikkeld moeten worden zijn inplugbaar in de OLS applicatie. CSV Gegevens kunnen ook via een zeer eenvoudige structuur uitgewisseld worden. OLS voorziet bijvoorbeeld standaard in de mogelijkheid om de gegevens te exporteren en te importen op basis van het CSV-formaat (Comma Separated Values). Dit formaat is ook zeer handig voor het opnemen van de gegevens in Excel. Importeren gebeurt op basis van kolomlabels, evenwel met een inhoudelijke controle. EDIFACT Het sleutelwoord bij EDIFACT is standaardisatie. Berichten moeten een vaste indeling hebben met éénduidige normen en coderingen. Wereldwijd is EDIFACT de internationale standaard om gegevens elektronisch uit te wisselen. Uitgangspunt is dat OLS alle berichten die aan de EDIFACT-standaard voldoen kan verwerken en ook zelf aanmaken. De hierna vermelde berichten werden reeds gerealiseerd. Voor het vertalen en interpreteren van de berichten wordt gebruikt gemaakt van de gekende SEAGHA Bridge software. XML Inzake de interconnectie met andere computersystemen stellen we vast dat bedrijven steeds meer gebruik maken van de XML berichtenstructuren. Algemeen wordt verwacht dat XML op termijn de klassieke EDIFACT structuren zal vervangen. 16

17 OLS INVOICING & REPORTING Op gestelde tijdstippen zult u de uitgevoerde orders wensen te factureren. Ook op dit vlak biedt OLS heel wat mogelijkheden. De facturatie van de logistieke dossiers gebeurt steeds vanuit het operationeel dossier en kan op drie manieren aangestuurd worden: Op basis van offertes De klant heeft een offerte gekregen voor de uit te voeren opdracht. De kosten worden vanuit de offerte in de facturatie overgenomen maar kunnen desgewenst nog bijgestuurd worden. Op basis van tarieven Deze werkwijze kan gebruikt worden als er met de klant tarieven werden afgesproken die langere tijd geldig zijn. Het is bijgevolg niet noodzakelijk om bij elke zending een offerte te maken. Via manuele opgave van de kosten Ook zonder offerte of tarieven moet een opdracht kunnen gefactureerd worden. Dit wordt gerealiseerd via een manuele opgave van een facturatiecode, de aantallen en de bedragen. Een combinatie van de bovenstaande werkwijzen is uiteraard ook mogelijk. Periodieke facturatie Voor sommige klanten factureert men elke opdracht direct, in andere gevallen wordt eerder periodiek gefactureerd. Per klant kunt u niet alleen de frequentie opgeven volgens dewelke u de facturatie wenst uit te voeren, u hebt ook nog de mogelijkheid om aan te duiden met welke detail de factuur moet opgemaakt en afgedrukt worden. Het betreft hier het variabele gedeelte waarin de kostencodes, de aantallen en de bedragen vermeld worden. Gangbare types zijn: Volledige detail per kostencode (standaard) Totaal per zending (1 bedrag/zending) Totaal per tariefcode (1 bedrag/tariefcode) Totaal per kostencode (1 bedrag/kostencode) Voor facturen waarbij getotaliseerd wordt per zending of per tariefcode kan de klant alsnog via een aantal specificatielijsten een detail bekomen van de gefactureerde kosten. Munten & Koersen Per klant kan bepaald worden in welke munt de factuur moet worden opgemaakt. Indien nodig kan de munt tijdens de facturatie nog gewijzigd worden. Los van de munt die gebruikt wordt voor het totaal, kan men in het lichaam van de factuur gelijk welke andere munt gebruiken die in de muntentabel beschikbaar is. Hierdoor kan men bijvoorbeeld de zeevracht in USD aanrekenen, de andere kosten in EUR terwijl het totaal van de factuur in UKP wordt opgemaakt. Indien in het dossier de dagkoers wordt aangeduid voor facturatie dan wordt de koers opgehaald uit het koersenbestand, zoniet wordt de koers uit het dossier gebruikt. Facturatieadres Per klant kan er bepaald worden naar welk adres de factuur verstuurd moet worden. Indien niet opgegeven wordt het adres van de klant gebruikt. Elektronische factuur In de meeste bedrijven worden de uitgaande facturen nog steeds afgedrukt. Met OLS kunt u uw facturen ook elektronisch opmaken en doorsturen. Hierbij wordt elke factuur volgens de norm bepaald door het Belgische Ministerie van Financiën (BMF001) omgezet naar een gecodeerde structuur en in een afzonderlijk bestand geplaatst. Dit bestand kunt u dan digitaal ondertekenen en vervolgens via een beveiligd netwerk naar uw klant doorsturen. Eén van de voor de hand liggende mogelijkheden hierbij is het ISABEL netwerk. 17

18 Dossierraming Aan- en verkoopfacturen Elk element in het dossier heeft ook een financiële kant. Zowel voor de latere opvolging als voor het aanmaken van een juiste prijsopgave aan de klant is het aangewezen deze elementen zo vlug mogelijk in het dossier in te brengen. Als alle kosten vooraf zijn ingebracht dan kan de controle van de aankoopfacturen zeer snel uitgevoerd worden. Het volstaat hiervoor om in het overzicht van de te verwachten kosten (zie hiernaast) de betreffende lijn aan te duiden als uitgevoerd. Voor een standaard dossier kan men meestal beroep doen op de tarieven, maar voor minder courante zaken zal men eerst een goede raming van de kosten maken. Alle opgegeven kosten van een zending kunnen per onderdeel opgenomen worden met telkens de te verwachten kosten en opbrengsten. Bij de agent zal men opgeven welke de verwachte kosten zijn van de behandeling en van het transport. Bij de transporteur van het voortransport kan men de geraamde kost van dat gedeelte inbrengen en bij de opdrachtgever worden tenslotte alle overige kosten ingebracht. Deze opgave heeft een dubbel doel. Aan de basis vormt het geheel een duidelijk overzicht van de te verwachten kosten, zodat voor de klant een correcte prijsopgave kan opgemaakt worden. Vanuit de facturatiemodule worden de gefactureerde bedragen direct in het financieel dossier opgenomen, zodat een up-to-date overzicht van de financiële toestand op elk ogenblik kan opgevraagd worden. Afsluiten dossiers Van zodra alle financiële gegevens gekend zijn kan de dossierbeheerder het dossier afsluiten. Indien gewenst kan het resultaat in de boekhouding ook effectief geboekt worden. Nadat het dossier werd afgesloten is het alleen nog via een speciale tussenkomst mogelijk om nagekomen stukken eraan toe te voegen. Anderzijds kan de dossierbeheerder bij de latere ontvangst van de kostenfacturen deze snel afpunten tegenover de verwachte kosten. Hierdoor wordt de afhandeling van deze facturen sterk vereenvoudigd, maar het biedt ook een duidelijk beeld van de kosten die in een dossier nog te verwachten zijn. 18

19 Commerciële informatie In het klantprofiel worden ook heel wat commerciële elementen opgenomen. Hierdoor bekomt de gebruiker snel een overzicht van de omzetcijfers, en dat zowel in waarde als bijvoorbeeld in TEU s. Belangrijker nog dan de omzetcijfers is uw bruto marge: wat hebt u eraan verdiend (of net niet aan verdiend)? Met OLS weet u snel of uw bedrijf goed dan wel prima draait! Rapportering via Excel Inzake vrije analyse van de cijfers kunt u ook gebruik maken van Excel. Bij elke tabel van de OLS toepassing beschikt de gebruiker immers over een standaard mogelijkheid om de gegevens direct te exporteren. Op basis van deze cijfers maakt u in Excel dan eenvoudig een draaitabel, waarna een grafiek van de cijfers zo gemaakt is. Qlikview Wenst men een meer diepgaande analyse, dan is Qlikview wellicht het aangewezen instrument. Alle cijfers worden zowel voor het lopende jaar als voor de drie vorige jaren opgenomen. Via een eenvoudige muisklik bekomt u een grafiek van deze cijfers waardoor een eventuele evolutie direct duidelijk zichtbaar wordt. Beheersinformatie & data warehousing Heel wat beheersinformatie wordt door de analytische boekhouding geproduceerd, doch als u nood hebt aan gedetailleerde cijfers dan zijn deze beschikbaar via de beheersrapportering van OLS. Deze eenvoudige en snelle rapporteringstool zorgt niet alleen voor dynamische rapportering op het scherm, maar biedt u tevens de mogelijkheid om standaard rapporten (intern of per klant) te definiëren.. Vanuit een algemeen rapport kunt u zelfs snel een verdere detaillering van de cijfers bekomen via de drill down techniek. Welke cijfers u ook nodig hebt: met OLS staan ze in een mum van tijd op uw beeldscherm of op papier. Belangrijk hierbij is dat alle onderliggende structuren voor het snel en efficiënt rapporteren van de nodige cijfers permanent beschikbaar zijn. Binnen OLS worden alle relevante bewegingen immers opgenomen in een globaal data warehouse zodat er geen tijd verloren gaat met het verzamelen van allerlei informatie uit de vele transacties. U beschikt hiermee niet alleen over omzetcijfers per klant, per vertegenwoordiger en per activiteit, maar ook per soort klant, regiocode, enz. en dat in allerlei combinaties. 19

20 OLS FINANCE Bent u van mening dat boekhouding toch maar boekhouding is, dan moet u beslist even verder lezen. U zult uw mening vast moeten bijsturen! Een boekhoudpakket moet toch meer zijn dan een module die de cijfers in de dagboeken vastlegt, maandelijks een BTW aangifte produceert en periodiek ook nog wat cijfers oplevert. Een goed pakket kan tegelijk het werk van de boekhouding sterk vereenvoudigen en ook nog een goed beheersinstrument zijn. Het is op beide punten dat wij sterke accenten hebben gelegd bij de ontwikkeling van het eigen ORAS III boekhoudpakket, waarmee OLS volledig is geïntegreerd. De ontwikkeling wordt bovendien permanent begeleid door onze eigen interne accountant. Het is onze waarborg voor een correct en wettelijk volledig up-todate financieel pakket. Het resultaat mag dan ook gezien worden. Naast het gebruik bij onze handelsbedrijven wordt het ORGANI boekhoudpakket ook gebruikt in een aantal middelgrote accountantskantoren. Maandelijks bekomen meer dan bedrijven hun boekhoudkundige gegevens op basis van dit pakket, wat als referentie toch kan tellen. Efficiëntie Nieuwe klanten zijn soms verwonderd over de vele boekingen en bewegingen die via ORAS III sterk geautomatiseerd kunnen verlopen. het inboeken van een aankoopfactuur voor een investeringsgoed. Hier worden alle gegevens immers direct opgenomen in de module voor de opmaak van de afschrijvingstabellen. Via de afschrijvingstabellen kunt u ook periodiek of aan het einde van het boekjaar de nodige boekingsstukken automatisch laten aanmaken. Alle types afschrijvingen zijn beschikbaar: lineair, degressief, wettelijk of economisch. U bepaalt per vast goed welke methode moet gevolgd worden. Financieel Ook het boeken van de financiële bewegingen wordt sterk geautomatiseerd. Dagelijks kunt u de CODA bestanden (gecodeerd dagafschrift) van de banken via ISABEL binnenhalen en klaar maken voor inbreng in de boekhouding. U bekomt hierdoor minstens de situatie dat u nooit meer een bedrag of een nummer van een rekeninguittreksel moet inbrengen, maar dat is nog maar het begin. Ook het toewijzen van betalingen aan de diverse openstaande posten verloopt hierdoor zeer vlot. Op basis van de ontvangen informatie zal ORAS III immers zelf een voorstel maken en aan de gebruiker voorleggen. Dit automatisme wordt nog versterkt als u op de facturen gebruik maakt van een gestructureerde mededeling (vb / /45+++), doch ook alle andere mededelingen worden geanalyseerd en waar mogelijk aangewend. Het meest voor de hand liggend is zeker de integratie van de aankoop en de verkoop met de Intrastat module, maar zelfs het klassiek inboeken van een aankoopfactuur wordt via het gebruik van een aantal automatismen rond de BTW en de te gebruiken boekhoudrekeningen sterk vereenvoudigd en versneld. De gebruiker wint hierdoor niet alleen tijd, het bevordert ook de juistheid van de gegevens! Een verdere integratie wordt gerealiseerd bij De ervaring leert dat onze klanten door deze werkwijze tot 70% tijdswinst bekomen bij het inbrengen en verwerken van de financiële bewegingen. Als u dan weet dat ook de juistheid van de cijfers sterk wordt verhoogd, kunt u snel de rekening maken! Betaalopdrachten Op basis van de openstaande facturen van de leveranciers wordt een betaalvoorstel aangemaakt. Na goedkeuring of aanpassing kan dit voorstel direct 20

OLS DOUANE Totale automatisering voor de douane declarant

OLS DOUANE Totale automatisering voor de douane declarant OLS DOUANE Totale automatisering voor de douane declarant Inhoud Alle Douane aangiften............................................... 4 Implementatie..........................................................

Nadere informatie

OLS. Logistieke Dienstverlening

OLS. Logistieke Dienstverlening OLS Logistieke Dienstverlening Inhoud Totale Automatisering............................... 4 OLS CSRM............................................ 7 OLS Forwarding......................................

Nadere informatie

DIS. Digital Information System

DIS. Digital Information System DIS Digital Information System Inhoud Digital Information System........................................ 4 ORGANI - Your Profit.................................................. 8 Digital Information

Nadere informatie

Inhoud. Accounting... 4. ... meer dan boekhouding... 5. Multi... én wijzigbaar... 6. Digitaal Dossier... 7. Aankopen... 8. ... met integratie...

Inhoud. Accounting... 4. ... meer dan boekhouding... 5. Multi... én wijzigbaar... 6. Digitaal Dossier... 7. Aankopen... 8. ... met integratie... ORAS Accounting Inhoud Accounting........................................... 4... meer dan boekhouding........................... 5 Multi... én wijzigbaar................................ 6 Digitaal Dossier......................................

Nadere informatie

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN!

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! Voorstelling van de nieuwe versie 3.3 We stellen u vandaag met trots de nieuwe versie 3.3 van BOB Software voor. Ons doel: uw gebruik van het programma vereenvoudigen

Nadere informatie

CRM. Customer Relationship Managementnt

CRM. Customer Relationship Managementnt CRM Customer Relationship Managementnt Inhoud Relatiebeheer............................................................ 4 Algemene informatie................................................. 6 Marktinformatie........................................................

Nadere informatie

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert Handleiding Expert modus INHOUD De Expert modus... 3 1. Boekhoudkundige audit... 4 2. Audit nota s... 9 3. Verwijdering van boekingen... 13 4. Decentralisatie van

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0»

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» «Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» Voor het gebruik van de end-users Sage BOB 50 DE NIEUWIGHEDEN VAN DE VERSIE 3.0 VAN SAGE BOB 50 Het nieuwe beheer van het boekhoudplan Met de versie Sage BOB 50 3.0, innoveert

Nadere informatie

software, hardware en diensten Gerechtsdeurwaarders Accounting Handel & Industrie Logistieke Dienstverlening

software, hardware en diensten Gerechtsdeurwaarders Accounting Handel & Industrie Logistieke Dienstverlening software, hardware en diensten Gerechtsdeurwaarders Accounting Handel & Industrie Logistieke Dienstverlening Organi your profit! Actief sedert 1977 en ondertussen uitgegroeid tot een toonaangevende IT-speler

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat CRM Accountancy WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat ACCOUNTANCY CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Accountancy algemeen 3 PRESTATIES 2.1. Wings CRM Accountancy login 4 2.1.1. Het inloggen

Nadere informatie

Factsheet RACS Financial Management system

Factsheet RACS Financial Management system Factsheet RACS Financial Management system Pagina 1 / 10 Inleiding In dit document geven we slechts een overzicht van de functionaliteiten die in de RACS Financial Management module beschikbaar zijn. Iedere

Nadere informatie

Overzicht SYNDICUS. Software voor de syndicus. Versie: 2007.12.26

Overzicht SYNDICUS. Software voor de syndicus. Versie: 2007.12.26 Versie: 2007.12.26 1. SYNDICUS SYNDICUS is een pakket voor het beheer van gebouwen, waarbinnen elk gebouw als aparte entiteit wordt beschouwd. Per gebouw worden de verschillende quotiteiten geparametriseerd

Nadere informatie

ecustoms ecustoms is een douane formaliteiten portaal. Ontwikkeld en beheerd door EasyProgram B.V.

ecustoms ecustoms is een douane formaliteiten portaal. Ontwikkeld en beheerd door EasyProgram B.V. ecustoms Snel en eenvoudig online douane uitvoerdocumenten maken. (EX-a, EU-a en CO-a) Sinds oktober 2016 aangesloten op de nieuwe software van de douane AGS uitvoer. ecustoms ecustoms is een douane formaliteiten

Nadere informatie

Software voor het moderne verhuurkantoor.

Software voor het moderne verhuurkantoor. immotools Software voor het moderne verhuurkantoor. immotools is een gebruiksvriendelijk, uiterst compleet en onmisbaar software pakket in het moderne immokantoor. immotools garandeert u een optimaal beheer

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN

SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN Omschrijving "Software voor fietszaken" is een uiterst compleet en gebruiksvriendelijk pakket voor het dagelijks beheer van een fietszaak. Het programma is volledig geïntegreerd

Nadere informatie

ISABEL 6. SLIMME BOEKHOUDING

ISABEL 6. SLIMME BOEKHOUDING ISABEL 6. SLIMME BOEKHOUDING ACCOUNTING OPTIMIZED OPTIMALISEER UW BOEKHOUDING EN TEL UW TIJDSWINST. BETER BOEKHOUDEN DANKZIJ ISABEL 6. Isabel 6, één oplossing met tal van voordelen. Isabel 6 is de enige

Nadere informatie

Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo.

Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo. Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo. flyer_eshop.indd 3 27-09-2007 11:08:11 Cebeo e-shop, ook open buiten de kantooruren! De Cebeo e-shop is zeer gebruiksvriendelijk en omvat onder meer volgende

Nadere informatie

ACCOUNTING & COMMERCIAL SOFTWARE

ACCOUNTING & COMMERCIAL SOFTWARE ACCOUNTING & COMMERCIAL SOFTWARE BROCHURE BROCHURE Deze brochure heeft tot doel u een beknopt overzicht te geven van de vele mogelijkheden binnen EQUISIS, ons modulair softwarepakket voor boekhouding en

Nadere informatie

Een algemene en meer gedetailleerde handleiding van OneGate vindt u op

Een algemene en meer gedetailleerde handleiding van OneGate vindt u op 1. Intrastataangiften via OneGate (http://www.nbb.be/onegate) OneGate is een rapporteringstool van de Nationale Bank voor de elektronische aangifte van statistische (en bepaalde andere) rapporteringen.

Nadere informatie

Doc-it-Easy UBL-import topaccount. www.wolterskluwer.be/business-software

Doc-it-Easy UBL-import topaccount. www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy UBL-import topaccount www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy 1 Nuttige informatie Handleiding Service Center, professionals @ your service 1-2-3 Support U kan 24/24, uw vraag of

Nadere informatie

WinBooks Versie 4 What s New?

WinBooks Versie 4 What s New? WinBooks Versie 4 What s New? 1. Goedkeuring van de facturen vóór betaling... 2 2. Afpunten van de openstaande posten... 8 3. Prints : BTW Formulieren 2007... 10 4. Prints : Dagboeken : overzicht van de

Nadere informatie

Opstarten van de Analytische boekhouding

Opstarten van de Analytische boekhouding Opstarten van de Analytische boekhouding 1 Welkom in de module Analytische boekhouding van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u te kennis te laten maken met de Analytische boekhouding in WinBooks

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Export. Versie: 1.01 3 mei 2005

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Export. Versie: 1.01 3 mei 2005 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Handleiding PSU Boekhouden

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 15 oktober 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders 1/13 Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders Inleiding Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Het programma Winkind is ontwikkeld in

Nadere informatie

Opleidingen op afstand van Sage

Opleidingen op afstand van Sage Opleidingen op afstand van Sage CATALOGUS JUNI 2011 V.2.0. BOB 50 BOB 50 Inhoud FINANCIELE MODULES Algemene boekhouding Ingavemogelijkheden van boekhoudkundige documenten 3 Verrichtingen begin/einde boekjaar

Nadere informatie

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1. KOSTENPLAATSEN EN -DRAGERS. 2. BEHEER VERDEELSLEUTELS. 3. DIVERSE ANALYTISCHE BOEKINGEN. 4. JOURNAAL ANALYTISCHE BOEKINGEN. 5. GLOBAAL RAPPORT ANALYTISCHE BOEKHOUDING. 6.

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 23 juli 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De Pintelaan

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning Waarom? U beschikt over een onderneming van minstens 5 gebruikers en constateert dat u naast uw administratieve software meer en meer zaken moet bijhouden buiten deze software. biedt een volledig geautomatiseerd

Nadere informatie

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases.

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. Product Update 396 is algemeen beschikbaar sinds 6 januari 2010.

Nadere informatie

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT?

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? INLEIDING De geïmporteerde goederen die langs de douane passeren geven soms aanleiding tot 2 boekingen : de ene boeking heeft betrekking op de aankoop van een

Nadere informatie

7.7 BEHEER VAN DE BROCHURES

7.7 BEHEER VAN DE BROCHURES 7.7 BEHEER VAN DE BROCHURES Deze rubriek laat toe de verzending van brochures aan reisbureaus in te geven en te beheren. Hieronder vindt men een afbeelding van het volledige menu : SERVITOUR DEMO 24-FEB-97

Nadere informatie

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING TEAMWORK IMPROVED VLOT SAMENWERKEN IN ALLE VEILIGHEID: IDEAAL, OOK VOOR UW BEDRIJF. BETER TEAMWERK DANKZIJ ISABEL 6. Isabel 6 is speciaal ontworpen voor bedrijven zoals het

Nadere informatie

EDE Consulting. BouwManager 2008. Handleiding

EDE Consulting. BouwManager 2008. Handleiding EDE Consulting BouwManager 2008 Handleiding Operations Financials EDE Consulting bvba, 21.12.2007 BouwManager 2008.03 BouwManager is een zeer gebruiksvriendelijke software voor de bouw waarmee U Uw activiteiten

Nadere informatie

Boekhouding Excel beknopte basishandleiding

Boekhouding Excel beknopte basishandleiding Pagina 1 6 Boekhouding Excel beknopte basishandleiding 1. Inhoud 1. Inhoud 1 2. Algemeen overzicht 1 3. Input gegevens - algemene gegevens 1 4. Input gegevens - aankopen / facturen 3 5. Input gegevens

Nadere informatie

Opstarten van de module Voorraadbeheer

Opstarten van de module Voorraadbeheer Opstarten van de module Voorraadbeheer 1 Welkom in de module Voorraadbeheer van WinBooks on Web De Voorraad module van WinBooks on Web zou ook de Inventaris module kunnen genoemd worden. Deze module is

Nadere informatie

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Bizziware bvba Beverenstraat 131 8810 Lichtervelde (0495) 57 80 26 www.bizziware.be info@bizziware.be Algemeen Kassa Studio is het resultaat van jarenlange

Nadere informatie

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule Opstarten van de GRATIS facturatiemodule 1 Welkom in het gratis facturatieprogramma van WinBooks on Web Het gratis facturatieprogramma is ontworpen om u kennis te laten maken met de interessante functionaliteiten

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden Light module Export. Versie: 1.01 16 maart 2005

Handleiding PSU Boekhouden Light module Export. Versie: 1.01 16 maart 2005 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Handleiding PSU Boekhouden

Nadere informatie

TradePoint Systems NCTS Oplossingen

TradePoint Systems NCTS Oplossingen TradePoint Systems NCTS Oplossingen Van overheidswege bent u vanaf 1 april 2004 verplicht om uw huidige transitdocumenten elektronisch aan te maken en te versturen. Indien uw organisatie niet beschikt

Nadere informatie

Ontdek. de nieuwe versie van uw e-banking solution. Pay@Finpost. Grondige actualisering. Nieuwe functionaliteiten. Informatie in realtime

Ontdek. de nieuwe versie van uw e-banking solution. Pay@Finpost. Grondige actualisering. Nieuwe functionaliteiten. Informatie in realtime Pay@Finpost Ontdek de nieuwe versie van uw e-banking solution Grondige actualisering Nieuwe functionaliteiten Informatie in realtime Efficiënter en gebruiksvriendelijker Inhoud 1. De evolutie van de nieuwe

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN?

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goederen (verkopen en aankopen) die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten

Nadere informatie

Productbeschrijving. Arco Mail Manager. Productbeschrijving. Inhoud

Productbeschrijving. Arco Mail Manager. Productbeschrijving. Inhoud Inhoud 1 Arco Mail Manager Algemene beschrijving... 2 1.1 Doelstelling... 2 1.2 Concept... 2 1.3 Infrastructuur... 3 1.4 Voordelen... 3 2 Arco Mail Manager Workflow... 4 2.1 De Gebruikersinterface... 4

Nadere informatie

Jaarafsluiting Lucas@win 1

Jaarafsluiting Lucas@win 1 Jaarafsluiting Lucas@win 1 Voorwoord : Vooraleer men in een nieuw boekjaar kan boeken, dient het vorige afgesloten te zijn. Deze afsluiting is niet definitief voor de algemene rekeningen. Na de jaarafsluiting

Nadere informatie

LOGISTIEK Factuurcontrole

LOGISTIEK Factuurcontrole LOGISTIEK Factuurcontrole WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Factuurcontrole INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Verrichtingen ontvangsten 4 2.2. Verrichtingen vooraf 5 2.3.

Nadere informatie

Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0

Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0 Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0 In Count-e 3.0 is niet alleen de lay-out veranderd maar zijn er ook inhoudelijk verschillende functionaliteiten gewijzigd. In dit formulier geven we een overzicht van

Nadere informatie

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers.

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers. Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers www.kluwer.be/software Inhoudsopgave Creatie betalingenbank... 2 Betalingen leveranciers... 3 Selecties leveranciers (tab 1)... 3 Overzicht leveranciers

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Wings Intrastatmodule

Inhoudsopgave. Wings Intrastatmodule I N T R A S T A T Inhoudsopgave 1 Algemene werking... 2 2 Parameters... 2 3 Basisbestanden... 4 3.1 Opzoeken Intrastatcodes... 4 3.2 Landen... 4 3.3 BTW-vakken... 5 4 Verrichtingen... 6 4.1 Ingave... 6

Nadere informatie

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50.

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Rel. 90-05 Inaras N.V. WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 1/13 WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 2/13 Inhoudstafel

Nadere informatie

ecustoms Snel en eenvoudig online douane uitvoerdocumenten maken (EX-a, EU-a en CO-a)

ecustoms Snel en eenvoudig online douane uitvoerdocumenten maken (EX-a, EU-a en CO-a) ecustoms Snel en eenvoudig online douane uitvoerdocumenten maken (EX-a, EU-a en CO-a) ecustoms ecustoms is een douane formaliteiten portaal. Ontwikkeld en beheerd door EasyProgram B.V. Middels ecustoms

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie Gebruikershandleiding NEO facturatie Powered bij Twinfield NEO facturatie Copyright Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip User Guide

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip User Guide DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip User Guide INLOGGEN Gebruik uw login & wachtwoord om in te loggen op DHL INTRASHIP via https://www.intraship-dhl.be Via de MyDHL portaal via http://www.mydhl.com kan u ook op

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Copyright BMW GROUP Belux / Revisie 0 BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager Wetgeving In het Lenteakkoord is afgesproken dat het algemene BTW-tarief wordt verhoogd van 19 procent naar 21 procent. Deze verhoging

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Behecam is een beheerssysteem voor KMO s, Zelfstandigen en winkeliers Jet beheersysteem ondersteunt volgende processen

Behecam is een beheerssysteem voor KMO s, Zelfstandigen en winkeliers Jet beheersysteem ondersteunt volgende processen Behecam 1 Doel Behecam is een beheerssysteem voor KMO s, Zelfstandigen en winkeliers Jet beheersysteem ondersteunt volgende processen - Beheer van Klanten en Leveranciers - Beheer van Artikelen - Aankoop

Nadere informatie

WMS WISE voor food-retail

WMS WISE voor food-retail WMS WISE voor food-retail De moderne oplossing voor efficiënt magazijnbeheer Warehousemanagement met flexibiliteit als uitgangspunt WISE Minimalisatie van kosten, maximale productiviteit Als food-retailer

Nadere informatie

Verhoging BTW tarief

Verhoging BTW tarief Verhoging BTW tarief INHOUD 1. Wetgeving...3 2. Inleiding...4 3. Aanpassingen inrichting...5 3.1 Voor u begint... 5 3.2 BTW codes / tarieven... 5 3.3 Referentie grootboek... 7 3.4 BTW code in de Btw-scenario

Nadere informatie

CaseMaster PM ProjectManagement

CaseMaster PM ProjectManagement CaseMaster PM ProjectManagement Projectmanagement De manier waarop u uw projecten organiseert, voorbereid, uitvoert en afrond bepaald uw succes. Projecten staan en vallen met planning. Effectief projecten

Nadere informatie

Factsheet RACS Project Management Module

Factsheet RACS Project Management Module Factsheet RACS Project Management Module Pagina 1 / 9 Inleiding: Dit document geeft een beknopt overzicht van de functionaliteiten van de Project Management Module van RACS. In de module gebruiken wij

Nadere informatie

AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl

AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl Pioen Partners AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl Pioen Partners Tel: +31 (0)546 456223 E-mail info@pioenpartners.nl Voorwoord AccrA

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR ALGEMENE VOEDING

SOFTWARE VOOR ALGEMENE VOEDING SOFTWARE VOOR ALGEMENE VOEDING Omschrijving "Software algemene voeding" is een uiterst compleet en gebruiksvriendelijk pakket voor het dagelijks beheer van een groothandel. Het programma is volledig geïntegreerd

Nadere informatie

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL !CCEPTå!UTOMATISERING 3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL - / / ) %æ#) * & %2 3 De boeken bijhouden in een mooie, moderne en snelle omgeving? Accept Financieel is dé complete software voor iedere

Nadere informatie

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Snelle toegang tot uw dossiers optimaliseert uw productiviteit Informatie vormt de levenslijn binnen uw onderneming de basis van effectieve

Nadere informatie

Lucas garandeert nog veel meer : geïntegreerde oplossing voor wegen en

Lucas garandeert nog veel meer : geïntegreerde oplossing voor wegen en Het werkinstrument bij uitstek om u te helpen bij uw administratie en boekhouding. Met Lucas haalt u niet zo maar een computerprogramma in huis maar een complete oplossing: facturatie, toonbankverwerking,

Nadere informatie

BEST/Rentm in de Cloud

BEST/Rentm in de Cloud BEST/Rentm in de Cloud Productvoorstelling www.cloudsyndic.com A. Dorp 37, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver T. +32 15 75 30 58 F. +32 15 75 21 42 E. info@cloudsyndic.com 1 BEST/Rentm in de Cloud - Flow 2 Algemeen

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND

Nadere informatie

NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN

NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN Even voorstellen Joost van Koot Principal Product Marketing Jos Suijkens Senior Business Consultant Van invoeren naar adviseren AGENDA FUTURE FINANCE DE

Nadere informatie

F A C T U R A T I E. Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service

F A C T U R A T I E. Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service F A C T U R A T I E Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service Beuvink Advies en Service. Alles van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard

Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard Specialist in software voor logistiek dienstverleners Wij leveren: Software oplossingen gebaseerd op het Microsoft platform Standaard software

Nadere informatie

Voorwoord. We beginnen bij het begin. Wat is EDI?

Voorwoord. We beginnen bij het begin. Wat is EDI? SSCC GIDS 2014 Voorwoord Deze gids is bedoeld om u op weg te helpen bij het aanmaken en begrijpen van enerzijds het Logistiek etiket (SSCC) en anderzijds de Elektronische verzendnota (DESADV). We beginnen

Nadere informatie

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur Handleiding BBC Creditnota koppelen aan factuur Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be

Nadere informatie

HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS

HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS Let op: Zendingen dienen altijd voor 14:00 uur aangemeld te zijn. Dit in verband met de controle op de orders die binnen komen en de indeling van de wagen. Voor

Nadere informatie

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Finance CaseMaster Finance CaseMaster Finance is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren

Nadere informatie

ACCOUNTING. Rendement. Digitalisering. Integratie. Rapportering & analyse. Kantooradministratie ORGANI ACCOUNTING SYSTEM III

ACCOUNTING. Rendement. Digitalisering. Integratie. Rapportering & analyse. Kantooradministratie ORGANI ACCOUNTING SYSTEM III ACCOUNTING Sinds haar ontstaan in 1977 biedt ORGANI software oplossingen voor boekhouding en finance. Het doelpubliek bestaat uit accountantskantoren, handels- en industriële bedrijven, logistieke dienstverleners

Nadere informatie

Organi BVBA 2009 - Tagor 3 Web : Efficiënt invorderen & opvolgen

Organi BVBA 2009 - Tagor 3 Web : Efficiënt invorderen & opvolgen I. Inloggen in de toepassing -------------------------------------------------------------------------------------------- 3 II. Basispagina Tagor 3 Web ---------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013

NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013 1 NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013 1.CONTROLE BLOKKERING ALGEMENE/ANALYTISCHE REKENING Na ingave van een algemene of analytische rekening (in Commerce en Finance) wordt er een controle uitgevoerd

Nadere informatie

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+ Algemeen Met behulp van Abonnement+ kunt u abonnementen vastleggen met meerdere artikelen, zoals dit ook in de factuuropdracht van Multivers ingevoerd kan worden. Men kan hierbij per abonnement meerdere

Nadere informatie

Expert/M Plus Handleiding UBL Import.

Expert/M Plus Handleiding UBL Import. Expert/M Plus Handleiding UBL Import www.kluwer.be/software Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 2 2. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE... 2 3. INSTELLING IN CENTRAAL DOSSIERBEHEER... 2 4. CONFIGURATIE UBL IMPORT...

Nadere informatie

Diract Company Profile. Klant- en oplossingsgericht, flexibel en toegankelijk zijn de kernwoorden die de werkwijze van Diract IT omschrijven.

Diract Company Profile. Klant- en oplossingsgericht, flexibel en toegankelijk zijn de kernwoorden die de werkwijze van Diract IT omschrijven. Diract Company Profile Klant- en oplossingsgericht, flexibel en toegankelijk zijn de kernwoorden die de werkwijze van Diract IT omschrijven. Diract IT Opgericht in 2007 53 medewerkers (februari 2013) Ruim

Nadere informatie

Product fiche: SynPeople e-hr employee self services module

Product fiche: SynPeople e-hr employee self services module Product fiche: SynPeople e-hr employee self services module SynPeople e-hr werkt 100% geïntegreerd in SynPeople en staat voor employee en managers self services. Dank zij SynPeople e-hr kan het volledige

Nadere informatie

BELTRACE FACTURATIE 1. Samenvattende beschrijving van het proces

BELTRACE FACTURATIE 1. Samenvattende beschrijving van het proces BELTRACE FACTURATIE Onderstaande bespreekt opzoeken facturatie en beheer facturatie van de Sanitracetoepassing, of hoe men kan komen tot de elektronische facturatie. Men start in het hoofdmenu steeds vanuit

Nadere informatie

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving Onderwerpen: Algemeen Projecten Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web Procesbeschrijving Algemeen PMO Pro is een systeem om al uw projectgerelateerde informatie

Nadere informatie

Make your service work

Make your service work Make your service work Mobiele interactie met je externe medewerkers Werkbonnen opstellen voor interventies en onderhoud Paperless mobiele administratie Aangepast aan uw sector PlenionMobile De mobiele

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. GLN Database. Februari 2011. GS1 The global language of business

Gebruikershandleiding. GLN Database. Februari 2011. GS1 The global language of business Gebruikershandleiding GLN Database Februari 2011 GS1 The global language of business Inhoud Inleiding...2 1. Hoe gaat u van start?...3 2. Aanmelden...3 3. Hoofdscherm: menu GLN Database...4 4. Mijn GLN...5

Nadere informatie

Isabel 6 configurator. Starten met Isabel 6. Goed begonnen is half gewonnen.

Isabel 6 configurator. Starten met Isabel 6. Goed begonnen is half gewonnen. Isabel 6 configurator Starten met Isabel 6. Goed begonnen is half gewonnen. 1 1. WAAROM DEZE GIDS? Voor u start met het opzetten van een Isabel 6-oplossing kunt u het best een duidelijk overzicht opstellen

Nadere informatie

P R O D U C T B Y A N D R O M E D A

P R O D U C T B Y A N D R O M E D A P R O D U C T B Y A N D R O M E D A U W A D M I N I S T R AT I E W O R D T K I N D E R S P E L Voor wie perseus ADMIN is een softwarepakket dat kleine of middelgrote bedrijven helpt hun dagelijkse administratie

Nadere informatie

Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen.

Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen. OPSTARTEN SERVICOUNT Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen. Een titelrekening is een rekening waarop niet

Nadere informatie

Handleiding. KMO-beheer. Basis verkoop

Handleiding. KMO-beheer. Basis verkoop Handleiding KMO-beheer Basis verkoop G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be 1. I N H O U D 1. Inhoud... 1 2.

Nadere informatie

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden:

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: Release 2013 Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: IB47-formulieren Zoals onze kerkelijke relaties weten moeten

Nadere informatie

C a s e S t u d y E l k o f i n C o n t a c t i n f o r m a t i e

C a s e S t u d y E l k o f i n C o n t a c t i n f o r m a t i e C a s e S t u d y E l k o f i n C o n t a c t i n f o r m a t i e Koen Piers Boudewijnlaan 1 Ondernemingsnr. 0808.450.557 0486/666.543 3590 Diepenbeek Rekeningnr. 979-5766597-49 koen@aurealis.be België

Nadere informatie

Release Notes Sage BOB 50c Versie van 04/04/2017

Release Notes Sage BOB 50c Versie van 04/04/2017 Derdenbestand Boekhouding & Financiën Bestand Klanten Boekhouding & Financiën Bestand Leveranciers Boekhouding & Financiën Bestand Relaties ondernemingen De verbinding met Google Maps in de derdenfiches

Nadere informatie

NORA Document Management Software

NORA Document Management Software NORA Document Management Software Beheer en beheers uw document flow INHOUD NORA Eenvoudig documentenbeheer NORA: eenvoudig documentenbeheer 3 MODULES Dossier- en contactenbeheer 4 Documenten 5 Berichten

Nadere informatie

Zaalagenda.nl. Pioen Partners. Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl

Zaalagenda.nl. Pioen Partners. Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl Pioen Partners Zaalagenda.nl Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl Pioen Partners Tel: +31 (0)546 456223 E-mail info@pioenpartners.nl Voorwoord Zaalagenda.nl is ontwikkeld vanuit

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be. RAIL lijsten automatisch verwerken

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be. RAIL lijsten automatisch verwerken RAIL lijsten automatisch verwerken Ticketsettings...2 Rapporten...3 File klaarmaken voor import...4 Importeren van de file...8 Controleren van de import...9 Doel Het vergelijken van de tickets die gebruikt

Nadere informatie

Handleiding. Gebruik van het

Handleiding. Gebruik van het Handleiding Gebruik van het UDlite Materialenbeheersysteem DEEL 1 1 Inhoudstafel: A Opstarten:.pag. 3 B. Inleiding:..pag. 4 C. Module: Productenlijst:..pag. 7 D. Module: Bestellen:...pag. 11 E. Module:

Nadere informatie