Jager word je door te jagen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jager word je door te jagen!"

Transcriptie

1 1 Jager word je door te jagen! Pleidooi voor een geïntegreerde aanpak van leiderschapsontwikkeling in organisaties Ronald Celis Trainer/Coach Alfa Lead Een jonge wolf moet leren jagen! Duidelijk. Leert hij dit niet, dan zal hij niet overleven. Het roedel waar hij deel van uit maakt zal dit bovendien niet accepteren! De groep zal het jonge dier beschouwen als een last, als het niet zoals de andere dieren daadwerkelijk deelneemt aan het realiseren van de roedelobjectieven, nl. overleven! Diezelfde jonge wolf krijgt onderricht van de meer ervaren dieren van het roedel. Zij leren hem met vallen en opstaan wat zijn rol en plaats zal zijn in het geheel. Voldoet hij aan de behoeften en verwachting van de andere roedelleden, dan wordt hij hiervoor onmiddellijk beloond. Hij mag zijn deel van de buit opeisen. Voldoet hij echter niet, dan staat hem stevig gegrom en mogelijk een flinke beet of knauw te wachten! Het roedel zal er echter alles aan doen om elk individu maximaal voor te bereiden op zijn taak als jager in de groep. Alle dieren helpen hierbij, elk op hun manier. Het individu staat niet alleen in zijn leerproces, maar de leiders van het roedel eisen resultaat! Het geleerde zal steeds opnieuw worden getoetst aan de realiteit. Kunnen en doen staan voorop! Enkel dan kan de prooi worden gegrepen. Kennis en weten alleen, zijn absoluut ontoereikend en dus economisch niet interessant. Geen roedel overleeft enkel door te weten hoe ze moeten overleven! Ze moeten het DOEN! Ze moeten het bewijzen op het terrein! Elke keer weer! Bedrijven, organisaties en teams zijn in vele opzichten perfect vergelijkbaar met een jachtroedel. Ook zij moeten de prooi binnen halen willen ze overleven. Leiders en medewerkers moeten het evenzeer, telkens weer, samen DOEN! Ook voor hen is weten alleen niet voldoende!

2 1 Als externe partner bij de ontwikkeling van natuurlijk leiderschap in organisaties en teams wordt het mij steeds duidelijker. Wij zijn nog vaak veel te veel bezig met weten, en nog te weinig met DOEN! Laat ons stoppen met trainen! Krasse uitspraak voor iemand die leeft van opleiding en ontwikkeling zult u denken? Toch niet. Ik stel vast dat de opbrengst van een training voor leiders vaak slechts kortstondig rendeert. Deelnemers keren op het einde van een opleiding vaak enthousiast naar hun werkplek terug, vastberaden de interessante inzichten en concepten die hen werden aangereikt toe te gaan passen in de praktijk. Maar als ik hen na enkele weken terug zie, bijvoorbeeld voor het vervolg van de opleiding, en ik vraag naar de daadwerkelijke opbrengsten van hun leren, wordt het vaak stil. Men komt niet verder dan Het was zeer interessant. Of Ik merk toch wel dat die dingen op de achtergrond een rol spelen in wat ik doe of Ik had zoveel goede voornemens, maar ik heb er jammer genoeg niet echt de tijd voor gehad om ze te realiseren. Dan denk ik bij mezelf: Zonde! Zonde van de gedane investering die niet méér rendeert. Geen enkel bedrijfsleider zou tevreden (mogen) zijn met een dergelijk lage return on investment! En toch, als het rond de ontwikkeling van leiderschap gaat, dan zijn we blijkbaar om één of andere reden wel tevreden met een dergelijk beperkte opbrengst. Vreemd toch? Vandaar: Laat ons stoppen met trainen! Laat ons samen, bedrijfs-leiders, managers, deelnemers èn externe trainers/coaches, zoeken naar manieren van ontwikkelen van leiderschap die veel méér renderen in de praktijk dan nu het geval is! Het moet anders! We kunnen en mogen niet tevreden zijn met de huidige opbrengsten van leertrajecten die bedoeld zijn om leidinggevende vaardigheden te verhogen. Hoe loopt het nu? 1. Het mensenroedel krijgt honger : taak voor directie Of een vraag naar leiderschapstraining ontstaat. Vaak als gevolg van een intern signaal binnen de organisatie. Een personeelsenquête die een aantal verbeterbare scores rond leiderschap oplevert, een reactie van de medewerkers die er op wijst dat ze niet tevreden zijn van hun leidinggevende, een signaal van de vakbond, of een veranderingsproces dat wordt opgestart. Dit interne signaal komt vervolgens op tafel bij de directie, die hiermee iets willen doen. Vaak kiest men vervolgens voor de ogenschijnlijk meest voor de hand liggende oplossing: een opleiding of training. Soms met veel, soms met wat minder enthousiasme. Het probleem is gedefinieerd, en actie is ondernomen. 2. Wij willen competente jagers! : taak voor de interne opleidingsmakelaar. De vraag naar opleiding komt vervolgens bij een HR dienst of meer specifiek bij de opleidingsdienst van een organisatie terecht. Deze mensen doen aansluitend een verkenning van het marktaanbod en praten met een aantal trainers. Vervolgens worden er een aantal offertes opgesteld en uitgewisseld. Finaal wordt een bureau of trainer gekozen die de opleiding mag geven. Een wederzijds contract wordt opgesteld en de opleiding wordt ontwikkeld en voorbereid.

3 2 3. Wij leren u jagen! : taak voor de trainer Tijdens een aantal dagen, dikwijls gespreid in de tijd en gebundeld tot modules, wordt er dan getraind. Dit wil meestal zeggen dat er een aantal inzichten en concepten worden verkend en/of uitgediept, die te maken hebben met leiderschap. Vaak wordt er ook wat tijd besteed aan het (beperkt) oefenen van bepaalde vaardigheden. Een en ander is meestal gelimiteerd in de tijd en het betreft vaak een eenmalige activiteit. de doelstelling bereikt? Hoe effectief is de training eigenlijk? Wat is het resultaat ervan in de praktijk?. 5. En verder? : taak voor? Soms gebeurt er verder niets meer. Vaak zijn de zogenaamde follow up dagen populair. Het is daarbij dan de bedoeling om terug te blikken op de eigen ervaringen die inmiddels met de behandelde leerstof werden opgedaan. 4. En hoe was het? : taak voor? De evaluatie van de resultaten blijft vaak beperkt tot het verkennen van de indrukken die deelnemers hebben ivm met de activiteit training. Dit gebeurt soms m.b.v. evaluatieformulieren, soms zelfs door toevallige feedbackgesprekken tussen opdrachtgever en een of enkele deelnemers. In de realiteit lijkt het soms wel dat opdrachtgevers (directie of interne opleidingsmakelaar) vooral tevreden zijn als de deelnemers tevreden zijn. Wanneer zijn deelnemers echter tevreden? Is dit als zij zich comfortabel hebben gevoeld en een interessante of leuke tijd hebben gehad tijdens de training? Of zijn ze pas tevreden als ze echte ontwikkeling van hun eigen leiderschap hebben ingezet? En hoe zit het dan met onzekerheden die kenmerkend zijn voor echt leren? Of die optreden t.g.v. de soms noodzakelijke confrontaties die zij in trainingen met zichzelf dienen aan te gaan? Als trainer wil ik graag meer antwoorden vinden binnen de organisatie van mijn opdrachtgevers en dit op een aantal pertinente vragen: Wanneer is mijn opdrachtgever tevreden? Wanneer hebben wij Waar kunnen problemen ontstaan? Wat kan anders? 1. Mensenroedels krijgen honger Een training leiderschap ontstaat vaak als reactie op bvb. de resultaten van een personeelsenquête, vraag van medewerkers of een algemeen opgezet vormingsprogramma. Dit terwijl de ontwikkeling van leiderschap eigenlijk inherent zou moeten voortvloeien uit een van de kerntaken van elke leidinggevende (met inbegrip van de hogere leidinggevenden), nl. het permanent ontwikkelen van zijn medewerkers.

4 3 De wolf opleiden ná de jacht is immers nutteloos. Hij moet klaar zijn vóór de jacht begint! Klaar om te leren, om ervaring op te doen tijdens de jacht. Anders kan hij de klus nooit klaren en sterft hij bij gebrek aan voedsel. In plaats van louter reactief te reageren op signalen vanuit de organisatie, zouden we meer kunnen bereiken door meer proactief aan leiderschapsontwikkeling trachten te doen. Het eigenlijke doel van een leertraject is niet dat men wil reageren op de resultaten van een enquête, maar wel de professionele ontwikkeling van de leidinggevenden waardoor de resultaten vanzelf gunstig zullen worden beïnvloed. De vraag luidt dan: hoe gaan we dit verifiëren? Leiding geven wordt nog te vaak aanzien als iets wat er gewoon bij komt, iets dat vanzelfsprekend is naast een gedegen vakinhoudelijke expertise. Net als bij ouderschap gaat men er onbewust vanuit dat het wel vanzelf komt. Naar mijn mening dienen we leiding geven te beschouwen als een vak. Een vak, waarbij een professionele ontwikkeling op een continue manier moet worden verzekerd en onontbeerlijk is voor het behalen van het gewenste bedrijfsresultaat! Wij leven m.i. nog al te dikwijls met de illusie dat de activiteit trainen op zich, mogelijke problemen inzake leiderschap zullen oplossen. We kiezen te gemakkelijk voor de activiteitsgerichte ten nadele van de resultaatsgerichte aanpak. Deze activiteitsgerichte biedt ons ogenschijnlijk dan ook tal van voordelen, zo lijkt het. Het is gemakkelijker, sneller, biedt minder risico s èn vergt minder investering. Vandaar de verleiding wellicht. Resultaatgericht ontwikkelen vormt echter de enige garantie op daadwerkelijk succes in de werkomgeving! Eenmaal de behoefte is gedetecteerd lijkt het vaak alsof het stopt voor de opdrachtgever. De verdere afwikkeling wordt in de handen van de opleidingsmakelaar (vaak HR of opleidingsdienst) gelegd. De hogere echelons gaan dan a.h.w. door met de echt belangrijke dingen. De opleiding wordt vanuit diezelfde veronderstelling zelfs regelmatig enkel voor de lagere rangen georganiseerd. Wij pleiten er voor dat de hogere leiding hier sterker zou in participeren en dat ze een meer prominente en ondersteunende rol wil opnemen. Zij kunnen fungeren als promotor van het leertraject. Hun visie inzake het soort leiderschap dat zij willen in hun organisatie is noodzakelijk en moet duidelijk gedefinieerd worden. Dit vergt een doorgedreven strategische denkoefening, die op geregelde tijdstippen dient te worden herhaald, en waarbij de deelnemende directieleden of managers dienen te worden uitgedaagd vanuit hun rol als leider. Laat ons met z n allen, opdrachtgevers, interne opleidingsadviseurs en externe trainers misschien proberen om ons minder te richten op de problemen van gisteren en vandaag, en leiders in organisaties meer te ontwikkelen met het oog op de uitdagingen en noden van morgen! 2. Wij willen goede jagers Soms wordt het voor de interne opleidingsmakelaar bijzonder moeilijk om de reële vraag te vertalen naar een doeltreffende samenwerking. De rol van de opleidingsmakelaar wordt nog te vaak beperkt tot de rol van organisator, als diegene die louter en alleen voor de praktische afwikkeling van de opleiding zorgt. Te weinig wordt hij ingezet als een professional die vanuit zijn vakkennis professioneel opleidingsadvies kan verstrekken aan de aanvrager. Advies dat verder gaat dan het organiseren van een

5 4 activiteit. Professionele interne opleidingsadviseurs kunnen voor een organisatie een veel belangrijkere rol spelen in het realiseren van leerdoelen op de werkplek. Zij zijn immers degenen die het bedrijf van binnenuit kennen, zij zijn steeds aanwezig, zij weten wat er in een training gebeurt (zij zelf kunnen de training meemaken) èn zij kennen zowel trainer als deelnemers. Opdrachtgever, interne opleidingsadviseur, externe trainer/coach en deelnemer dienen samen als partners een sterk team te vormen. Dit partnerschap zal uiteindelijk resulteren in een co-creatie van een permanente ontwikkeling van het gewenste leiderschap binnen de eigen organisatie. 3. Wij leren u jagen! De traditionele aanpak van trainen en opleiden heeft een zekere, zij het te beperkte waarde. De overtuiging groeit echter dat de copy-paste-benadering (trainer reikt model aan, deelnemer kopieert en past toe) die veelal wordt gebruikt, niet volstaat om tot een echte en diepgaande ontwikkeling van leiderschap in de eigen praktijk te komen. Hiervoor zijn m.i. drie verklaringen: 1. Het eigen individuele vermogen tot leren dat potentieel bij ieder persoon aanwezig is, wordt op deze manier veel te weinig aangesproken. Leren wordt m.a.w te veel extern gestuurd, en van het individu wordt verwacht dat hij vooral ondergaat en deelneemt. 2. Kenmerkend vaak voor deze manier van werken is dat we er van uit gaan dat de training op zich vooral de zaak is van de deelnemer. Een verdere blijvende verankering van het initiatief binnen de organisatie, in de tijd voor, tijdens en na de opleiding, ontbreekt geheel of gedeeltelijk. De training is achter de rug, en dan kunnen we terug over gaan naar de orde van de dag. Naar het echte werk! 3. Training is vaak te veel gericht op functies en individuen, terwijl ontwikkeling vanuit een totaalperspectief dient te worden benaderd. Wil men komen tot echt leren op dit domein, dan zijn diepgaandere acties noodzakelijk. Deelnemers moeten meer en stelselmatiger worden uitgedaagd en aangemoedigd om te jagen! Om op die manier het niveau van kennis, weten en begrijpen te overstijgen en te komen tot het niveau van doen, ervaren en implementeren. Zij zullen moeten worden aangesproken op en gewaardeerd voor hun resultaten, eerder dan op hun intenties. Jager wordt men alleen door te jagen! En de jager is iemand die niet alleen weet hoe hij een prooi moet vangen, maar die daadwerkelijk ook een prooi vangt! We moeten meer op zoek durven gaan naar werkvormen die de deelnemers èn de organisatie waarin zij leiding geven, sterker, beter, langer, dieper laten leren rond leiderschap. Werkvormen die deelnemers en hun entourage meer blijvend kunnen begeesteren en aanzetten tot verrijking en persoonlijke groei. (Meer dan dit nu het geval is met onze traditionele manieren van trainen en opleiden) De traditionele leercyclus van Kolb (Ervaren, Analyseren, Conceptualiseren, Experimenteren, Ervaren enz.) dient volledig te worden gesloten! M.a.w. het aanreiken van concepten en inzichten alleen volstaat niet. We moeten leidinggevenden in de mogelijkheid stellen om deze concepten en inzichten te vertalen naar hun eigen praktijktheorie. Dit kan niet door uitsluitend te trainen. Hiervoor is meer nodig!

6 5 Daarom durf ik pleiten voor leren in 4 lagen: Laag 1: Verstrekken van inzichten en concepten: Beperkt via training maar vooral via andere meer uitdagende leervormen; hierbij nogmaals de bemerking dat kennis, hetzij geheel of gedeeltelijk, met de ons vandaag ter beschikking staande moderne media, perfect kan worden verworven voorafgaandelijk aan eigenlijke ervaringsgerichte leermomenten! Laag 2: Vertalen van inzichten en concepten naar eigen praktijk; Voldoende uitdaging voorzien voor de deelnemer, duidelijke leer(lees werk-)doelen formuleren met N+1, verder leren en ontwikkelen continu verankeren in werkomgeving, afspraken rond implementatie, waarderen en appreciëren van toegepaste kennis, Laag 3: Meta-leren of double-loop leren (Ref. C. Argyris); Dit is een apart niveau! : Hoe leren we nu? Hoe gaan we straks leren? Hoe zorgen we er voor dat we zullen blijven leren? Laag 4: Bewaken en opvolgen van de resultaten in de praktijk van de leidinggevende, door o.a.: Opvolging, observatie, feedback, mentoring, coaching en opnemen van leerdoelen in de objectieven van de deelnemer, maar ook van zijn leidinggevend niveau (N+1). Deze N+1 niveaus moeten gestimuleerd worden om meer eigenaar te worden van het leertraject van de aan hun rapporterende leidinggevenden. Zij moeten meer impact durven eisen van deelnemers! Inzichten en concepten Meta-leren Vertalen naar eigen praktijk Monitoring op resultaat 4. En nu ga je jagen! In de realiteit komen we tijdens de follow ups vaak niet verder dan een opfrissing van de behandelde thema s, waarbij verwacht wordt dat vooral de trainer het voortouw neemt. Opfrissing kan interessant, ja zelfs noodzakelijk zijn. Het is alleen de vraag of de formule die we de dag van vandaag hanteren niet effectiever zou kunnen. Interne opvolging zou kunnen leiden tot een meer gerichte ondersteuning van de deelnemers. Sommige deelnemers zijn gebaat bij een groepsgebeuren, anderen hebben meer nood aan een individuele benadering misschien. Sommige werkomgevingen lenen zich meer tot de ene werkvorm, andere werkomgevingen vereisen misschien een totaal andere benadering. Bovendien dienen de N+1 niveaus ook in deze fase meer betrokken te worden. Zij zijn het, die in samenspraak met de deelnemende leidinggevende, dienen op te volgen en te formuleren waar leernoden zich situeren. Op basis van hun conclusies en behoeften kan een meer effectieve opvolgingsvorm worden vastgelegd.

7 6 Werkvormen die permanent leren rond leiderschap bevorderen, zoals geleide intervisie bijvoorbeeld, genieten de voorkeur op eenmalige groepssessies. Of een on line begeleiding (procesbegeleiding) waarmee een begeleiding in real time op de werkplek bedoeld wordt. Observaties op de vloer, gevolgd door feedbacksessies en stimuleren van metaleren. Maar ook individuele leervormen, ervaringsgerichte coaching of peer-to-peer coaching en/of mentoring. Belangrijk is dat over dit alles vooraf wordt nagedacht, en dat dit op een of andere manier wordt geformaliseerd binnen de organisatie, tussen leidinggevende N+1 en deelnemer. Samengevat: Leiding geven is een vak! Professionalisering dringt zich op! Zorgen voor een meer integrale aanpak van leren en ontwikkelen als leider: van behoefte tot blijvend resultaat in de werkomgeving van de leidinggevende! Doorgedreven partnership: opdrachtgever, interne ontwikkelingsadviseur, externe trainer/coach en deelnemer moeten meer co-creëren! Sterkere participatie van hogere leiding en directie Meer resultaatgericht i.p.v. activiteitsgericht Leertrajecten leiderschap in functie van een duidelijk visie rond het soort leiderschap dat men wenst binnen de organisatie Kiezen voor een meer permanente en in de organisatie verankerde vorm van leren rond leiderschap met het oog op de noden van morgen i.p.v. de problemen van vandaag of gisteren Noodzaak van meer uitdagende leervormen, die gericht zijn op begeestering en continu leren van de deelnemer èn zijn directe werkomgeving Tijd en middelen investeren in vaardig worden en doen, eerder dan in leren inzien of begrijpen Leren rond leiderschap in 4 lagen: inzichten aanleveren, vertalen naar eigen praktijk, meta-leren, verankeren in de organisatie Wanneer gaat de jager op jacht? Als hij honger heeft!!!

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com Team Alignment En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Team Alignment Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur over de voortgang van een

Nadere informatie

Whitepaper ORMIT: Ontwikkelen loont

Whitepaper ORMIT: Ontwikkelen loont Whitepaper ontwikkelen loont! Inleiding Gemiddeld geeft een organisatie ieder jaar zo n 2% van de loonkosten uit aan opleiden en ontwikkelen. Is deze investering de moeite waard? Zijn medewerkers tevreden

Nadere informatie

Leadership By Responsibility

Leadership By Responsibility Leadership By Responsibility En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Leadership By Responsibility! Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Voor het totale plaatje

Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Een helder totaalplaatje Snel groeien zonder chaos Om de juiste weg te kiezen, is het totale plaatje nodig. Bij HRM-vraagstukken gaat dit zeker op. Besluitvorming

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl

www.ludenstraining.nl MANAGEMENT DEVELOPMENT Het is belangrijk om als organisatie de jonge (potentiële) leidinggevenden te koesteren. Ten slotte zijn het de leiders van de toekomst. Een MD- traject is een effectieve manier

Nadere informatie

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Het Manager Groei Programma Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Management wordt leiderschap Het Manager Groei Programma is een intensief

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Visie op leren. Didactische uitgangspunten voor leeractiviteiten

Visie op leren. Didactische uitgangspunten voor leeractiviteiten Visie op leren Didactische uitgangspunten voor leeractiviteiten Tilburg, 1 januari 2012 Visie op leren Didactische uitgangspunten voor leeractiviteiten Aan de opzet en inhoud van de leeractiviteiten van

Nadere informatie

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable?

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Niet alle competenties zijn even gemakkelijk te trainen. Ook zijn ze niet allemaal op dezelfde wijze

Nadere informatie

Resultaat vanuit zingeving

Resultaat vanuit zingeving Resultaat vanuit zingeving WIE ZIJN WE? WAT DOEN WE? Berry de Boer en Edwin Luijendijk 2 training-nu Training-NU We leven in een tijd waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Eén gouden idee

Nadere informatie

Activeer de Eigen Kracht van uw burgers; begin bij uw professionals!

Activeer de Eigen Kracht van uw burgers; begin bij uw professionals! Zelfredzaamheid en burgerparticipatie worden steeds belangrijker in het publieke domein. Deze nieuwe manier van omgaan met burgers stelt nieuwe eisen aan uw professionals. Van hen wordt steeds nadrukkelijker

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management White Paper - Ervaringsgericht leren de praktijk als leermeester Leren is belangrijk. Voor individuen én voor organisaties en het één is voorwaarde voor het ander. Geen wonder dus dat leren en de effectiviteit

Nadere informatie

Voorwoord! Wie wil ik helpen?!

Voorwoord! Wie wil ik helpen?! Voorwoord Allereerst dankjewel dat je mijn boek hebt gekocht of gekregen en dat je dit ook leest. Dit toont dat jij vooruit wil in het leven en dat je ook actiegericht bent. En actiegerichte mensen halen

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Agentschap Onroerend Erfgoed

Agentschap Onroerend Erfgoed Agentschap Onroerend Erfgoed Klantentevredenheidsbarometer 2015 Management Samenvatting 07/12/2015 Achtergrond De klantentevredenheidsbarometer van het agentschap Onroerend Erfgoed betreft het meten van

Nadere informatie

Persoonlijke coaching. 19 maart 2009. Welkom!

Persoonlijke coaching. 19 maart 2009. Welkom! Persoonlijke coaching als leervorm 19 maart 2009 Welkom! Ik wil, ik weet, ik kan... en toch doe ik het niet! 19 maart 2009 Welkom! Prestaties bekeken Prestatie = Potentieel - interferentie Ik als coach:

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Team Ontwikkelings Programma. Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren?

Team Ontwikkelings Programma. Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren? Team Ontwikkelings Programma Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren? Team Ontwikkelings Programma (1 tot 5 dagen) We leven in een hectische tijd die steeds meer

Nadere informatie

Onderzoek toont aan dat maar liefst 85% van alle trainingen na drie maanden geen effect meer heeft. Onze trainingsaanpak brengt daar verandering in!

Onderzoek toont aan dat maar liefst 85% van alle trainingen na drie maanden geen effect meer heeft. Onze trainingsaanpak brengt daar verandering in! Onderzoek toont aan dat maar liefst 85% van alle trainingen na drie maanden geen effect meer heeft. Onze trainingsaanpak brengt daar verandering in! Prestatiegerichte Leercirkel (PLC) De praktische en

Nadere informatie

Het Manager Groei Programma

Het Manager Groei Programma Het Manager Groei Programma Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas assessment & development Management wordt leiderschap Het Manager Groei Programma is een intensief individueel

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

Krachtig samenwerken: meer bereiken

Krachtig samenwerken: meer bereiken Of ligt het misschien ook aan mij? Krachtig samenwerken: meer bereiken Voor verantwoordelijke, resultaatgerichte managers en professionals die willen leren hoe ze meer voor elkaar krijgen. Belangrijke

Nadere informatie

Sterk in Ontwikkeling

Sterk in Ontwikkeling Sterk in Ontwikkeling Advies Training Interim Uw doelen waarmaken Uw doelen Onze opdrachtgevers hebben doelen op verschillende vlakken, bijvoorbeeld: - betere resultaten; - tevreden klanten of tevreden

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

paardencoach Frederieke van der Lijn Buitenpost www.equinama.nl

paardencoach Frederieke van der Lijn Buitenpost www.equinama.nl Loop je steeds tegen dezelfde valkuilen aan? Ben je toe aan veranderingen of aan een volgende stap in je ontwikkeling? Wil je persoonlijke inzichten? Graag begeleiden mijn paarden Gio, Stanley en ikzelf

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Traject Leiderschap 2015-2016

Traject Leiderschap 2015-2016 Traject Leiderschap 2015-2016 Aanpak traject Het is de bedoeling om voor de deelnemers een leertraject uit te werken dat bestaat uit een kick-off, 3 workshops van een halve dag, gecombineerd met 2*2uur

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Heeft trainen zin? De coachende benadering in trainingen

Heeft trainen zin? De coachende benadering in trainingen Heeft trainen zin? De coachende benadering in trainingen Training is voor een groot deel verspilde energie! Dat was de boodschap van een kort artikel dat ik onlangs vertaalde voor de Nieuwsbrief van de

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Leiderschap & het paradigma dat de manager expert moet zijn

Leiderschap & het paradigma dat de manager expert moet zijn Leiderschap & het paradigma dat de manager expert moet zijn door Mari Plooij Een aanzet tot anders denken Het volle potentieel uit de medewerkers halen is een opdracht en streven van iedere organisatie.

Nadere informatie

Evaluatieverslag mindfulnesstraining

Evaluatieverslag mindfulnesstraining marijke markus spaarnestraat 37 2314 tm leiden Evaluatieverslag mindfulnesstraining 06 29288479 marijke.markus@freeler.nl www.inzichtinzicht.nl kvk 28109401 btw NL 079.44.295.B01 postbank 4898261 14 oktober

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Leidinggeven bij de stad Antwerpen

Leidinggeven bij de stad Antwerpen Visietekst Leidinggeven bij de stad Antwerpen 1. Inleiding Leidinggevenden zijn sleutelfiguren in onze organisatie. Zij hebben een voorbeeldfunctie, zorgen voor de vertaling van doelstellingen naar concrete

Nadere informatie

Commercieel Excelleren (4 dagen)

Commercieel Excelleren (4 dagen) Commercieel Excelleren (4 dagen) Wilt u uw mindset en verkooptechnieken nóg verder aanscherpen? En wilt u zich binnenkort meten met de absolute top van salesprofessionals in Nederland? Kies dan voor de

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie

Bedrijfsscan Visie & Strategie DI-beleid

Bedrijfsscan Visie & Strategie DI-beleid BEDRIJFSSCAN Visie & Strategie 1. Er is een duidelijke missie/visie en doelstelling geformuleerd ten aanzien van duurzame inzetbaarheid nu en in de nabije toekomst 2. Er is goed zicht op interne en externe

Nadere informatie

1964.87.900.B01 * TOMMY@THEHAPPYBOSS.NL

1964.87.900.B01 * TOMMY@THEHAPPYBOSS.NL R I TRA IN I IN G o c o a c a c n g i n h i n EFFECTIEF EN BEVLOGEN LEIDERSCHAP Groeien en laten bloeien! Tommy weet als geen ander te boeien en te inspireren. Gecombineerd met de juiste vakkennis en management

Nadere informatie

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN g Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN onze waarden: vernieuwend plezier stoer inzicht leiderschap beweging verbinding vertrouwen

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN TRAINING

DE TOEKOMST VAN TRAINING 1 White Paper 2 White Paper DE TOEKOMST VAN TRAINING De klassieke training heeft afgedaan. E-learning is meer buzz dan werkelijkheid. Een multidisciplinaire aanpak stokt steeds na het afronden van het

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN The privilege of a lifetime is to become who you truly are. - Carl Jung Visie Als authentiek leider ben je een kapitein aan het roer van een schip. Handen aan

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid JOUW ROL ALS TRAINER Het klinkt misschien overbodig om het te hebben over de rol die je hebt bij het beïnvloeden van het denken en doen van anderen in groepssituaties. Iedereen weet toch wel wat die rol

Nadere informatie

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen verantwoord veranderen Werk maken van duurzame inzetbaarheid vbent.org - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen Met meetbaar én voelbaar resultaat Naar een duurzame en vitale

Nadere informatie

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject Mijn visie op leren Opleidingen rond coachen en leidinggeven impliceren het bijbrengen van een aantal theoretische inzichten, maar leiden pas écht tot verandering als mensen uitgedaagd worden om fundamenteel

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector 6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector Hoe kun je dienstverleners het beste betrekken bij klantonderzoek? Ik ben de afgelopen jaren onder de indruk geraakt van een specifieke vorm van 3 e generatie

Nadere informatie

Wil je professioneel leren coachen?

Wil je professioneel leren coachen? Wil je professioneel leren coachen? Coaching is in deze tijd een vanzelfsprekend begrip geworden. Het lijkt wel of iedereen met coaching bezig is. Bij doorvragen blijkt, dat coaching een zeer rekbaar begrip

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Adieu Secretaresse, Hello Assistant

Adieu Secretaresse, Hello Assistant Quadrant Advies Adieu Secretaresse, Hello Assistant Leergang onder begeleiding van Annemarie de Martines De stappen Module kijken naar uw eigen organisatie Module 2 kijken naar andere organisaties en actuele

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

Motiveren om te leren

Motiveren om te leren Motiveren om te leren Een succesvol opleidingsbeleid is afhankelijk van verschillende factoren. De keuze van een goede opleidingsaanbieder speelt een rol, net zoals een grondige behoeftedetectie en de

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Evaluatie eerste fase. Pilot CES en HR. Performance management

Evaluatie eerste fase. Pilot CES en HR. Performance management Evaluatie eerste fase Pilot CES en HR Performance management 1. Inleiding Onderstaand leest u de evaluatie van de pilot performance management bij CES en HR. We willen weten of we met de implementatie

Nadere informatie

Traject Leiderschap. Aanpak traject

Traject Leiderschap. Aanpak traject Aanpak traject Het is de bedoeling om voor de deelnemers een leertraject uit te werken dat bestaat uit een kick-off, 3 workshops van een halve dag, gecombineerd met 2*2uur individuele coaching. Er wordt

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Inleiding 2. Wie is Christine? 4. Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5. Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6

Inleiding 2. Wie is Christine? 4. Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5. Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6 Inhoudsopgave Inleiding 2 Wie is Christine? 4 Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5 Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6 Tip 3: Geef feedback over uw waarneming en vermijd interpretaties

Nadere informatie

Hoe staat het met de ontwikkeling van talent in jouw organisatie? Hoe competentiemanagement & talentontwikkeling verbinden 1

Hoe staat het met de ontwikkeling van talent in jouw organisatie? Hoe competentiemanagement & talentontwikkeling verbinden 1 Hoe staat het met de ontwikkeling van talent in jouw organisatie? Hoe competentiemanagement & talentontwikkeling verbinden 1 Bij het werken rond het thema talentontwikkeling in organisaties, kristalliseren

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: Welk leiderschap is er nodig, en hoe krijg je dat?

Leiderschapsontwikkeling: Welk leiderschap is er nodig, en hoe krijg je dat? Leiderschapsontwikkeling: 11 Welk leiderschap is er nodig, en hoe krijg je dat? Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde NVP leiderschapscongres 31 oktober, 2013 Welkom! 2 3 vragen staan

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken Hoe zorg je er in deze turbulente tijden voor dat mensen zich blijven ontwikkelen en relevant blijven voor

Nadere informatie

interview Duurzame relatie bedrijf-opleidingsinstituut verhoogt rendement Joseph Kessels

interview Duurzame relatie bedrijf-opleidingsinstituut verhoogt rendement Joseph Kessels interview Joseph Kessels Duurzame relatie bedrijf-opleidingsinstituut verhoogt rendement Hoe zet je als industrieel bedrijf het opleiden van medewerkers strategisch in, zodat dit bijdraagt aan je organisatiedoelstellingen?

Nadere informatie

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit.

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit. Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief Verbeteren kan alleen van binnenuit. Onze visie, missie en strategie Visie: dat er in alle organisaties een

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules en een

Nadere informatie

De lerende Overblijf Medewerker

De lerende Overblijf Medewerker Whitepaper tussenschoolse opvang Overblijf Academie Maart 2014 Inleiding Deze whitepaper is bedoeld voor schoolleiders, directies en besturen in het primair onderwijs in Nederland die willen weten hoe

Nadere informatie

Opleiding Leidinggeven

Opleiding Leidinggeven Opleiding Leidinggeven Voor wie? De Opleiding Leidinggeven richt zich naar (bege)leiders van teams, organisaties en bedrijven: managers, directeuren, HR-managers, projectleiders, coördinatoren, teamcoaches

Nadere informatie

PEOPLE INVESTMENT PERSOONLIJKE COACHING MENTORING INDIVIDUELE TRAINING PRAKTIJKSIMULATIE BORGING @SUPPORT

PEOPLE INVESTMENT PERSOONLIJKE COACHING MENTORING INDIVIDUELE TRAINING PRAKTIJKSIMULATIE BORGING @SUPPORT INDIVIDUELE TRAINING PRAKTIJKSIMULATIE @SUPPORT PERSOONLIJKE COACHING MENTORING BORGING EEN UNIEKE COMBINATIE VAN 6 OP ELKAAR AANSLUITENDE ONDERDELEN OM HET HOOGSTE RENDEMENT TE BEHALEN NAZORG EN BORGING

Nadere informatie

MAAK DE COMMUNICATIESPRONG. Bureau Kortkrachtig. Het Kortkrachtig concept. Printversie van de website van Kortkrachtig. www.kortkrachtig.

MAAK DE COMMUNICATIESPRONG. Bureau Kortkrachtig. Het Kortkrachtig concept. Printversie van de website van Kortkrachtig. www.kortkrachtig. Pagina 1 van 5 Document Inhoud document Website Printversie van de website van Kortkrachtig Alle teksten van de site www.kortkrachtig.nl MAAK DE COMMUNICATIESPRONG Hoe gebruik je communicatie slimmer en

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Doelen Zicht op basisbehoeftes van leerlingen om gemotiveerd te kunnen werken; Zelfdeterminatietheorie

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Training Persoonlijke Effectiviteit

Training Persoonlijke Effectiviteit Training Persoonlijke Effectiviteit Persoonlijke effectiviteit: vergroot je invloed door slim te werken Niet harder, maar slimmer werken: zo vergroot je je persoonlijke effectiviteit. Door op een slimme

Nadere informatie

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals!

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! - Consulting Skills Training Pagina 1 van 6 De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! Los van de inhoud van je advies is het belangrijk om je advies zo goed mogelijk

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling Samen op weg

Leiderschapsontwikkeling Samen op weg Leiderschapsontwikkeling Samen op weg Enkele cijfers Stad Gent 4437 personeelsleden 581 leidinggevenden coördinerend tot operationeel Diverse beleidsthema s Verschillen in leiderschapsstijl, ervaring

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing

PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing In company Workshop Inspirerend Leiderschap Een workshop voor leidinggevenden die authentiek contact willen met de bronnen van persoonlijk leiderschap

Nadere informatie

Informatie Certificering. voor het

Informatie Certificering. voor het Informatie Certificering voor het werken met persolog Profielen juli 2014 INHOUD 1. Waarom profielen van persolog? 2. Certificering modules Module 1 Assessment met Online profielen Module 2 Training Module

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie

Feedback geven en ontvangen

Feedback geven en ontvangen Feedback geven en ontvangen 1 Inleiding In het begeleiden van studenten zul je regelmatig feedback moeten geven en ontvangen: feedback is onmisbaar in de samenwerking. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

CREATUUR BUSINESS CASE

CREATUUR BUSINESS CASE CREATUUR BUSINESS CASE en dus ook van zijn de ondernemer is eigenaar, gewenste situatie methode vorm: ondernemerscoaching sector: clownerie, entertainment duur: 4 sessies niveaus: missie, identiteit, overtuigingen,

Nadere informatie