Beleidsplan Be Quick Groeien naar Succes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Be Quick 2012-2016 Groeien naar Succes"

Transcriptie

1 Beleidsplan Be Quick Greien naar Succes Dr en vr de Maasdnkse gemeenschap, met (spel)vreugde vr jng en ud p ieder zijn eigen niveau.

2 Dr en vr de gemeenschap, met (spel)vreugde vr jng en ud p ieder zijn eigen niveau Dr en vr de Maasdnkse gemeenschap, met (spel) vreugde vr jng en ud p ieder zijn eigen niveau! Dit beleidsplan beschrijft waar Be Quick de kmende vier jaren de aandacht p wil richten. Dit plan is gebaseerd p de enquête van de kaderleden en leden, plannen van het KNKV en wat we hren langs de lijn. Het beleidsplan geeft handvaten vr ieder lid van Be Quick. Wanneer we de kmende jaren samen aan deze punten werken, kunnen we met Be Quick greien naar succes. Niet alleen sprtief, maar k wat betreft gezelligheid. De belangrijkste punten zijn: Vrijwilligers, Dr en vr de gemeenschap Znder vrijwilligers is er geen Be Quick. De kmende vier jaren willen we actief gaan werken aan het werven, begeleiden en waarderen van nze vrijwilligers. De huidige vrijwilligers zijn het hart van nze club, maar ze kunnen meer wrden ndersteund, in de zin van meer handen en meer kennis. Arbitrage, Spelen is k fluiten Iedereen die krfbalwedstrijden speelt weet dat er een scheidsrechter met zijn. Iedere club met scheidrechters leveren van de bnd; den we dit niet f niet geneg, dan krijgen we een bete f zelfs aftrek van punten van wedstrijdteams. De afgelpen jaren hebben we binnen Be Quick grte stappen gezet p het gebied van scheidsrechters. Echter, we zijn er ng niet; we hebben ng te weinig scheidsrechters. Het is ndig m meer leden te betrekken bij het fluiten. (Technisch) Jeugd (Plan), Jeugd is de tekmst De kmende jaren willen we een duidelijk technische jeugdbeleid maken en uitveren. Hierdr kunnen we elke speelster krfbal p haar niveau aanbieden. Ledenwerving/Ledenbehud, Greien naar succes Om Be Quick geznd te huden met ns ledenaantal stijgen. Dat valt niet mee met minder kinderen en meer sprtmgelijkheden. De kmende vier jaren willen we leden blijven werven in Nuland, maar k buiten Nuland. Club rganisatie, Be Quick klaar vr de tekmst Het bestuur en de cmmissies meten anders gaan pereren en cmmuniceren. De huidige structuur sluit niet aan bij wat we nu verwachten en willen met Be Quick. Wanneer we de kmende jaren samen aan deze punten werken, kunnen we met Be Quick greien naar succes. Niet alleen sprtief, maar k wat betreft gezelligheid. Dit is niet iets wat het bestuur alleen kan den, het is iets wat we samen met alle leden en mensen uit de gemeenschap die Be Quick een warm hart tedragen meten realiseren! Be Quick: Dr en vr de gemeenschap, met (spel) vreugde vr jng en ud p ieder zijn eigen niveau! Pagina 2 van 19

3 Dr en vr de gemeenschap, met (spel)vreugde vr jng en ud p ieder zijn eigen niveau Inhudspgave Dr en vr de gemeenschap, met (spel) vreugde vr jng en ud p ieder zijn eigen niveau!... 2 Leeswijzer... 4 Algemeen... 5 Sterkte-zwakte Analyse Be Quick Beleidsthema s... 9 Bijlage A, Brainstrm sessie ver Wat is Be Quick Bijlage B, Brainstrm sessie sterkte-zwakte analyse Bijlage C, Websites en lsse ideeën per beleidsthema Pagina 3 van 19

4 Dr en vr de gemeenschap, met (spel)vreugde vr jng en ud p ieder zijn eigen niveau Leeswijzer Dit dcument beschrijft het beleidsplan vr dameskrfbalvereniging Be Quick vr de peride Het hfdstuk Algemeen p pagina 5 beschrijft waar Be Quick vr staat. In het hfdstuk Sterkte-zwakte Analyse Be Quick 2012 p pagina 6 kun je lezen he het bestuur tt deze thema s is gekmen. Als je direct wilt lezen wat de beleidsthema s zijn en de delen vr deze thema s, met je het hfdstuk Beleidsthema s lezen p pagina 9. In de bijlagen vind je de details die bij de hiervr beschreven hfdstukken hren. Pagina 4 van 19

5 Dr en vr de gemeenschap, met (spel)vreugde vr jng en ud p ieder zijn eigen niveau Algemeen Wat is Be Quick? In de bestuursvergadering van 29 februari 2012 hebben we nagedacht ver wat Be Quick uniek maakt: wat maakt Be Quick tt de succesvlle vereniging die het nu is, wat zijn de zaken we die als vereniging meten kesteren, waar mgen we trts p zijn. Dr middel van een pen brainstrmsessie hebben we een aantal grepen geïdentificeerd die Be Quick uniek maken. De zaken die genemd zijn tijdens de brainstrmsessie staan in bijlage A. Uit deze grepen hebben we een krte beschrijving gehaald die krt en kracht aangeeft waarm Be Quick uniek is: Dr en vr de gemeenschap, met (spel)vreugde vr jng en ud p ieder zijn eigen niveau. Del en reikwijdte van het beleidsplan Het eerste beleidsplan van Be Quick was geldig van september 2003 tt en met augustus Hierin waren vijf actieplannen gefrmuleerd waaraan pvlging is gegeven in de achterliggende peride. Het tweede beleidsplan heeft gelpen van In dit beleidsplan waren stnden de vlgende vijf thema s: 1. Levering scheidsrechters / Masterplan Arbitrage; 2. Ledenwerving / -behud 3. Spnsring / PR 4. Privatisering 5. Krfbal p het hgste niveau behuden Het nieuwe beleidsplan dient pnieuw helderheid te scheppen met betrekking tt het del van het handelen van de vereniging vr de kmende vier jaren. Daarnaast dient het handvaten aan te reiken vr leden, kader, cmmissies en bestuur in hun handelen en besluitvrming. Het beleidsplan is geldig vanaf het mment dat ze dr de Algemene Ledenvergadering wrdt vastgesteld (september 2012). De peride van bruikbaarheid is geschat p de kmende vier seizenen. Grte veranderingen binnen de vereniging f vanuit de mgeving kunnen leiden tt een aanpassing van het beleidsplan. Dit zal dan altijd in de ALV bekrachtigd meten wrden. De beleidsthema s pgenmen in het beleidsplan kmen terug in elke vergadering van het bestuur. Pagina 5 van 19

6 Dr en vr de gemeenschap, met (spel)vreugde vr jng en ud p ieder zijn eigen niveau Sterkte-zwakte Analyse Be Quick 2012 Vr het beleidsplan heeft het bestuur van Be Quick een zgeheten SWOT analyse uitgeverd. De resultaten van deze analyse zijn als uitgangspunt gebruikt vr het beleidsplan Vr meer infrmatie ver wat een sterkte-zwakte analyse is, zie De punten genemd tijdens de sterkte-zwakte analyse staan in bijlage B. De verschillende punten zijn k ingedeeld in categrieën, k deze infrmatie staat in bijlage B. Samenvattend kmen we tt de vlgende aandachtsgebieden vr het nieuwe beleidsplan: 1. Vrijwilligers/Kader 2. Arbitrage 3. Technisch Jeugdplan/Jeugd 4. Ledenbehud/Ledenwerving 5. Clubrganisatie 6. Spnsring 7. Financiën 8. Samenwerking Hiernder staat een telichting per punt waarm het wel f niet in het beleidsplan is pgenmen. Vrijwilligers/Kader Op de vrkant van het beleidsplan staat de zin: Dr en vr de Maasdnkse gemeenschap, met (spel)vreugde vr jng en ud p ieder zijn eigen niveau.. De eerste drie wrden zijn belangrijk: Dr en vr. Be Quick merkt k dat leden een steeds drukker leven krijgen, en in het algemeen minder pririteit geven aan het invullen van kader taken vr Be Quick. Echter, znder een geznd en breed kader, is er k geen Be Quick. Het huidige kader van Be Quick is actief en enthusiast. We zullen er echter vr meten zrgen dat dit kader z breed mgelijk wrdt, en dat alle leden hun steentje bijdragen aan de club. Als bestuur zien we in de belasting van het huidige kader een grt gevaar vr de tekmst. We zijn van mening dat we in de kmende vier jaren actief van een beleidsplan meten werken m het kader grter te maken, ged te begeleiden en te waarderen m z de tekmst van Be Quick niet in gevaar te laten kmen. Arbitrage De afgelpen jaren is er binnen Be Quick hard gewerkt aan het Masterplan Arbitrage (MPA). Als vereniging hebben we hier grte stappen gezet, maar we zijn ng zeker niet waar we meten zijn. Het is belangrijk m het huidige MPA van Be Quick pnieuw te bekijken en waar ndig aan te passen. Het nvldende leveren van scheidsrechters kan leiden tt betes en zelfs puntenaftrek. Hierdr blijft het belangrijk m de juiste aandacht te geven aan arbitrage. Vanuit het bestuur vinden we arbitrage, en de cnsequenties wanneer dit niet p rde is, z grt, dat we arbitrage pnieuw in het beleidsplan vr de kmende vier jaren pnemen. Pagina 6 van 19

7 Dr en vr de gemeenschap, met (spel)vreugde vr jng en ud p ieder zijn eigen niveau Technisch Jeugdplan / Jeugd De jeugd heeft de tekmst. We zijn een relatief grte verenging en willen krfbal aanbieden p elk niveau. We hebben jeugd (en seniren) die mee kunnen spelen p het hgste dameskrfbal niveau. Als bestuur vinden we het belangrijk dat we jeugdleden ged pleiden en z ged mgelijk krfbal laten spelen. Wij zijn van mening dat hierdr de spelvreugde stijgt. Als bestuur willen we daarm in het nieuwe beleidsplan een actief beleid gaan veren p het ntwikkelen van nze jeugd. Hiermee garanderen we k dat we in de tekmst p het hgst haalbare niveau kunnen blijven spelen. Ledenbehud/Ledenwerving In het vrige beleidsplan is al erkend dat ledenwerving en ledenbehud belangrijk is. Een van de acties was het prichten van een cmmissie ledenbehud/ledenwerving. Deze cmmissie is actief, ze zijn actief p het gebied van ledenbehud maar k ledenwerving. Dr het teruglpend aantal kinderen in de Nulandse gemeenschap, en de sterke cncurrentie van andere sprten en activiteiten, meten we aandacht blijven besteden aan ledenbehud en ledenwerving. Daarnaast is het vr de KNKV k een speerpunt de kmende jaren leden te werven en te behuden. Vanuit het bestuur vinden we dit z belangrijk, dat we ledenbehud/ledenwerving pnieuw in het beleidsplan vr de kmende vier jaren pnemen. Clubrganisatie Uit de laatste kaderenquête bleek dat vele kaderleden en cmmissies aangeven dat de cmmunicatie binnen de vereniging verbeterd kan wrden. Vanuit het verleden is het z dat een bestuur veel in de uitvering betrkken is. Dit is binnen Be Quick nu al aan het veranderen. We vinden het als bestuur belangrijk m de rganisatie aan te passen en naar een rganisatie te gaan waarbij cmmissies zelfstandig, znder directe inmenging van het bestuur, en waar mgelijk met een eigen budget meten kunnen werken. Hierdr kunnen cmmissies zelfstandiger pereren, zijn ze minder afhankelijk van het bestuur in hun dagelijkse gang van zaken, en daardr dus slagvaardiger. Het vernieuwen van de clubrganisatie zal daarm nderdeel wrden van het nieuwe beleidsplan. Spnsring In het vrige beleidsplan was spnsring een van de thema s. Dit heeft zijn vruchten afgewrpen in de vrm van een actief en ged spnsrbeleid. Vanuit het bestuur willen we dit beleid nu brgen en er vanuit het beleidsplan verder niet meer aan te werken. We willen de kmende jaren drgaan met het spnsrbeleid zals het nu staat. Financiën Dr de ecnmische crisis en het feit dat Be Quick vanaf 2012 zelf verantwrdelijk is vr het nderhud van gebuwen en veld is een ged financieel beleid vr ns belangrijk. Een ged en geznd financieel beleid is vr ns z belangrijk en vanzelfsprekend dat we dit niet expliciet in het beleidsplan willen pnemen. Pagina 7 van 19

8 Dr en vr de gemeenschap, met (spel)vreugde vr jng en ud p ieder zijn eigen niveau Samenwerking Samen sta je sterker dan alleen. Een ud gezegde, maar zeker een waar gezegde. Als grtere vereniging kunnen we de kleinere verenigingen in de regi bijstaan met nze kennis en waar mgelijk mankracht. We zullen k meten kijken wat we daarvr terug kunnen krijgen. Een ged vrbeeld is het mee pleiden van scheidsrechters van Tvid, waardr zij een aantal wedstrijden vr Be Quick gaan fluiten gedurende hun pleiding. Als bestuur willen we, waar mgelijk, samenwerken met andere verenigingen. We zijn hier wel zeer afhankelijk van de andere verenigingen. Dr deze afhankelijkheid, en k de vraag f we als Be Quick terugkrijgen wat we willen, nemen we dit punt niet p in het beleidsplan. Pagina 8 van 19

9 Dr en vr de gemeenschap, met (spel)vreugde vr jng en ud p ieder zijn eigen niveau Beleidsthema s In dit hfdstuk staan de vijf beleidsthema s vr de kmende vier jaren. Per thema staat wat we als club willen bereiken. Vrijwilligers, Dr en vr de gemeenschap Waarm in het beleidsplan Uit de kaderenquête van seizen 2011/2012 blijkt dat 23% van het huidige kader de belasting als zwaar/sms te zwaar ervaart. Als je kijkt naar het bestuur en de cmmissies zals TC, JC, PR, Spnsr en ledenwerving en leden behud, bestaan deze cmmissies mmenteel in ttaal uit 40 persnen, waarvan er 27 k spelend lid zijn. Dit is dus 68%, waarvan de meeste leden k twee keer in de week meten trainen. De druk p spelende leden is dus grt. Het aantal niet-spelende kaderleden is dus maar 32%. Uit de gegevens van hierbven blijkt dat de druk p spelende kaderleden hg is. Wanneer deze besluiten m te stppen met krfbal vanwege de druk, verliezen we leden; wanneer ze stppen met kaderfuncties krijgen we rganisatrische prblemen. Daarnaast blijkt k dat kaderleden hulp en ndersteuning ndig hebben. Dr de juiste hulp kan men k minder druk gaan ervaren. Delstellingen De delstellingen vr het beleidsthema Vrijwilligers de kmende jaren zijn: 1. Maximaal 10% mag in 2016, met dezelfde enquête als in seizen 2011/2012, aangeven dat de belasting te zwaar/sms te zwaar is; 2. Het pstellen van een duidelijke definitie van een kaderlid; 3. Een duidelijk inzicht krijgen in de belasting per persn/per kaderlid. Actieplannen In de eerste helft van het seizen 2012/2013 gaan we actieplannen maken m de bvenstaande delen te realiseren. Hiervr zullen we een aparte werkgrep prichten. Arbitrage, Spelen is k fluiten Waarm in het beleidsplan Be Quick is in seizen begnnen met het cncretiseren en implementeren van het Masterplan Arbitrage binnen nze vereniging. Streven van de vereniging is m binnen vier seizenen het Masterplan Arbitrage zdanig ingebed te hebben binnen de vereniging dat er een structurele waarbrg is ntstaan van het leveren van scheidsrechters vanuit Be Quick, zdat we kunnen vlden aan de eisen vanuit de KNKV. Kanttekening daarbij is dat het Masterplan Arbitrage cntinu m aandacht en bijsturing vraagt. Vanuit het KNKV kmen er telkens nieuwe ntwikkelingen bij, die sms vragen m aanpassingen bij verenigingen. Het is dus geen statisch, maar juist een dynamisch plan. De afgelpen jaren heeft dit plan zijn vruchten afgewrpen, maar het is ng niet zver dat het alleen een kwestie van brgen is. Het zaadje is gepland en ntkiemd, nu met het plantje de kmende jaren gaan greien. Pagina 9 van 19

10 Dr en vr de gemeenschap, met (spel)vreugde vr jng en ud p ieder zijn eigen niveau Wanneer we niet vlden aan de eisen van het KNKV zal dit als gevlg hebben dat we betes krijgen en eventueel puntenaftrek vr alle wedstrijdteams behalve het eerste team 1. Het bestaande masterplan arbitrage met herzien wrden en de kmende vier jaren actief wrden geïmplementeerd. Delstellingen De delstellingen vr het beleidsthema Arbitrage de kmende jaren zijn: 1. Geen betes meer vanwege het nvldende leveren van scheidsrechters; 2. Minimaal negen scheidsrechters vanuit Be Quick die regelmatig rechtstreeks vr KNKV fluiten (in seizen 2012/2013 hebben we er al vijf); 3. Een scheidrechterscmmissie prichten, die zich bezighudt met arbitragezaken; 4. Elke jeugdlid dat naar de seniren gaat, heeft het KNKV basispleiding B gehaald; 5. Alle scheidsrechters hebben het juiste certificaat; 6. De pririteit ligt bij het pleiden van scheidsrechters, mede mdat de eisen van de KNKV p het gebied van berdelingen kmend seizen gaan veranderen. Actieplannen In de eerste helft van het seizen 2012/2013 willen we actieplannen maken m de bvenstaande delen te realiseren. Technisch JeugdPlan / Jeugd, Jeugd is de tekmst Waarm in het beleidsplan Het werven van nieuwe leden zal de kmende jaren meilijker wrden, zie het beleidsthema Ledenwerving/Ledenbehud, bladzijde 11. Op het mment dat we jeugd hebben is het belangrijk dat we ze krfbal kunnen aanbieden wat p hun eigen niveau ligt. Het hfdthema vr Be Quick de kmende jaren is: Dr en vr de Maasdnkse gemeenschap, met (spel)vreugde vr jng en ud p ieder zijn eigen niveau. Delstellingen De delstellingen vr het beleidsthema Jeugd de kmende jaren zijn: 1. In seizen 2015/2016 staat beschreven per leeftijdscategrie wat we van speelsters en teams mgen verwachten p een bepaald niveau; 2. In seizen 2015/2016 hebben we een duidelijk inzicht waar speelsters en/f teams zich kunnen verbeteren; 3. In seizen 2015/2016 speelt de A1 in de hfdklasse en wint minimaal een finale (veld- f zaalcmpetitie). Actieplannen In de eerste helft van het seizen 2012/2013 willen we de technische cmmissie vragen m actieplannen maken m de bvenstaande delen te realiseren. 1 Eerste teams krijgen geen punten aftrek, dit is de regel zals deze dr de KNKV is pgesteld. Pagina 10 van 19

11 Dr en vr de gemeenschap, met (spel)vreugde vr jng en ud p ieder zijn eigen niveau Ledenwerving/Ledenbehud, Greien naar succes Waarm in het beleidsplan Uit cijfers van het CBS 2 blijkt dat het aantal inwners in de gemeente Maasdnk de afgelpen jaren licht is gedaald: in en in De prgnse vr 2015 is inwners en in 2020 zelfs een daling naar Daarnaast is de prgnse in 2015 dat er 24,1% in de categrie 0 tt 20 jaar valt, en in 2020 is dit gedaald naar 22,1% Het aantal verenigingen in de gemeente Maasdnk is de afgelpen jaren sterk gegreid. Was het een aantal jaren ng beperkt, nu kennen we in de gemeente Maasdnk al meer dan negen verschillende srten sprten 3, waarbij de verschillende srt sprten k ng verschillende varianten kennen zals de paardensprt (denk aan de Paardenvriendjes maar k de Vltigevereniging). Daarnaast is het vr uders gemakkelijker gewrden m naar mliggende drpen te gaan drdat de meeste gezinnen een f meerdere aut s hebben. Hierdr zijn jeugdactiviteiten in Oss, s- Hertgenbsch f Rsmalen k een ptie vr hbby s van kinderen. De KNKV heeft als speerpunt de kmende jaren m het aantal leden te laten greien. Dr het aantal leden te laten greien kan de bnd een A-bnd blijven vr NOC-NSF. Hierdr heeft de KNKV recht p meer (financiële) ndersteuning. Wanneer de KNVK deze financiële ndersteuning niet krijgt, betekent dit dat verenigingen meer meten gaan bijdragen. De KNKV gaat uit van een grei van 7% per jaar. Om in te spelen p bijvrbeeld de vergrijzing zet de KNKV in p nieuwe delgrepen (aanbd KmbiFit 45+) en behud van de huidige leden (inspelen p de behefte/vraag dr het aanbieden van alternatieve cmpetitievrmen). Willen we als verenging blijven acteren p het niveau dat we mmenteel hebben, willen we financieel geznd blijven, willen we vldende vrijwilligers blijven vinden, dan meten we als club blijven greien. We meten actief leden werven buiten Nuland, maar zeker k in Nuland. Be Quick met vr alle meiden in Maasdnk en mgeving een lgische keuze zijn. Data In het nderstaande deel wrdt dit hfdstuk nderbuwd met data Pagina 11 van 19

12 Dr en vr de gemeenschap, met (spel)vreugde vr jng en ud p ieder zijn eigen niveau Ledenverlp KNKV Ttaal leden Figuur 1, Verlp ledenttaal KNKV In de grafiek hierbven staat het ttaal ledenverlp van de KNKV. In de grafiek hiernder het ledenverlp van Be Quick. Ledenverlp Be Quick Ttaal leden Figuur 2, Ledenverlp Be Quick Het verlp van de leden binnen Be Quick kmt vereen met de landelijke trend van de KNKV. Het verlp van de seizen en is gedeeltelijke gecmbineerd. Uit deze data blijkt dat het aantal leden langzaam aan het teruglpen is. Delstellingen De delstellingen vr het beleidsthema Ledenwerving/Ledenbehud de kmende jaren zijn: 1. Op 1 april 2012 hadden we 250 leden, we willen in april 2016 minimaal 275 leden hebben: een tename van 10%; Pagina 12 van 19

13 Dr en vr de gemeenschap, met (spel)vreugde vr jng en ud p ieder zijn eigen niveau 2. Op elke niveau in de jeugd spelen minimaal twee teams, dit betekent dus minimaal 124 jeugdleden in het seizen 2015/2016; 3. Aan het eind van het seizen, beginnend vanaf 2012/2013, kmt er een verzicht met daarin een duidelijk beeld van het aantal nieuwe leden, stppende leden, en eventueel extra infrmatie waarm leden stppen. Actieplannen In de eerste helft van het seizen 2012/2013 willen we samen met de cmmissie ledenwerving/ledenbehud de actieplannen maken m de bvenstaande delen te realiseren. Clubrganisatie, Be Quick klaar vr de tekmst Waarm in het beleidsplan Be Quick is pgericht in 1950 en dr de jaren heen is de rganisatie aangepast aan de mderne tijd. Elke peride in de tijd vraagt een andere structuur m een rganisatie ged te besturen. De huidige tijd gaat uit van verantwrdelijkheden neerleggen bij mensen, en weg van het direct aansturen van mensen vanuit een lcatie. De huidige structuur gaat ervan uit dat het bestuur in vele gevallen een beslissing neemt, en dat het bestuur in verschillende belangrijke cmmissies vertegenwrdigd is. Be Quick wil naar een structuur waarin cmmissies duidelijke verantwrdelijkheden hebben, en deze verantwrdelijkheden k nemen. De club zu znder bestuur gewn dr meten kunnen draaien. De cmmunicatie tussen de cmmissies is vr verbetering vatbaar. Uit het de kaderenquête van seizen 2011/2012 wrdt dr verschillende kaderleden (22%) aangegeven dat de cmmunicatie tussen cmmissies en vanuit het bestuur beter kan. Delstellingen De delstellingen vr het beleidsthema Clubrganisatie in de kmende jaren zijn: 1. Eind 2012 ligt er een duidelijke beschrijving van elke cmmissie en het del van de cmmissie in het algemeen; 2. Eind 2012 heeft elke cmmissie actieplannen (Plan D Check Act aanpak) gemaakt m aan te sluiten bij het beleidsplan waar mgelijk en ndig; 3. In 2013 is er een nieuwe cmmunicatie en verleg structuur, en liggen de rganisatie van de cmmissies vast; 4. In 2014 maakt elke cmmissie zijn eigen begrting waar mgelijk en krijgt de beschikking ver een budget, waar mgelijk en ndig; 5. In 2014 pereert het bestuur als een bestuur p afstand en is niet meer verantwrdelijk vr de dagelijkse gang van zaken; 6. Aan het eind van dit beleidsplan zijn alle cmmissies en bestuur p gewenste sterkte. Actieplannen In de eerste helft van het seizen 2012/2013 zal het bestuur actieplannen maken m de bvenstaande delen te realiseren. Pagina 13 van 19

14 Dr en vr de gemeenschap, met (spel)vreugde vr jng en ud p ieder zijn eigen niveau Sltwrd De afgelpen jaren heeft dkv Be Quick al met een beleidsplan gewerkt, met daarin verschillende thema s. Dit heeft als resultaat dat we een geznde, gezellige en actieve club zijn. Gede resultaten zijn ns spnsrbeleid en masterplan arbitrage, deze plannen zijn dr de KNVK k belnd met een financiële prijs. De kmende jaren gaan we met dit nieuwe beleidsplan aan de slag. Del is m Be Quick een geznde, gezellig en actieve club te laten blijven. Dit kan het bestuur niet alleen, alle leden, cmmissies, en mensen die Be Quick een warm hart tedragen zullen hierbij meten helpen. Als we allemaal ns steentje bijdragen, dan ligt heeft Be Quick een mie tekmst. Het bestuur hpt dat alle leden dit beleidsplan ndersteunen en willen helpen, waar mgelijk, m de delen in het plan te realiseren. Wanneer we allemaal realiseren dat dkv Be Quick dr en vr de Maasdnkse gemeenschap is, met (spel)vreugde vr jng en ud p ieder zijn eigen niveau, kunnen we Greien naar Succes! Bestuur dkv Be Quick Angenita Heijmans, Breunis Heijzen, Hans Clement, Isabel van Amersfrt, Jhan Heijmans, Ralph van Rsmalen, Renske Maas, Simne van den Heuvel. Pagina 14 van 19

15 Dr en vr de gemeenschap, met (spel)vreugde vr jng en ud p ieder zijn eigen niveau Bijlage A, Brainstrm sessie ver Wat is Be Quick Hiernder staan kreten, zinnen die tijdens de brainstrmsessie genemd zijn, gegrepeerd per nderwerp. De eerste grep zijn zaken die in de beschrijving van Be Quick zijn pgenmen, daarna kmen ng een aantal lsse zaken. Uit deze kreten, zinnen hebben we de beschrijving gehaald. Dr Vr Acceptatie van medespeelsters Met zijn allen Samenwerking / wij-gevel Betrkkenheid Belang van vrijwilligers / huishudelijk gevel Midden in de Nulandse samenleving Belangrijk in Nulandse -> Maasdnkse samenleving Samenhang met drp Nuland Stevig gewrteld in Nuland Vr en dr Nuland (de gemeenschap, incl. bedrijven) Actieve en passieve recreatie vr gemeenschap Spelvreugde Spelvreugde van hg tt laag De beste willen zijn Prestatie tpkrfbal Prestatie, maar niet ten kste van alles Niveau Tpsprt De wil m te winnen Vreugde Gezellige vereniging Gezelligheid Gezelligheid/sfeer Jng Bijdragen aan geznde pveding van de Nulandse jeugd Jeugdbegeleiding Jeugd Grei / grte vereniging Kwaliteit bestuur en leiding/trainers, kwaliteit en kwantiteit Prfessineel / vruitstrevend Financieel geznd Kracht van de eenvud Presentatie naar buiten te Pagina 15 van 19

16 Dr en vr de gemeenschap, met (spel)vreugde vr jng en ud p ieder zijn eigen niveau Bijlage B, Brainstrm sessie sterkte-zwakte analyse In dit hfdstuk staan de punten die genemd zijn dr de bestuursleden in de sterktezwakte analyse. 1. Sterktes Inzet vrijwilligers Saamhrigheid Betrkkenheid Spnsr cmmissie Niveau (jeugd) speelsters Niveau Jeugd 2. Zwaktes Financiën Spnsrs Hge ksten dr prestaties Uitvering jeugdtechnisch plan Klantenbinding Leden die alleen willen krfballen Aantal scheidsrechters Aantal scheidsrechters (p naam) Bestuur te veel details, cmmissies te afhankelijk 3. Kansen Gemengd krfbal Maasdnk + Bernheze Reginale werving leden (grei) Jeugd Aandacht jeugd p juiste mmenten Delgrepen werven, Kangeres 4-5 jr, 35+, 55+ Buitenbeentjes, jng, ud, allchtnen, beperkingen Samenwerking met andere verenigingen Samenwerking / ervaringen delen met andere verenigingen Financiën Verkp van krfbalartikelen Spnsrs Beter gebruik van accmmdatie Prfessinaliteit / uitstraling BQ 4. Bedreigingen Ledenaantal Andere interesses, verlkkingen (internet, e.d.) van de jeugd Minder jeugd/meer variëteit Minder kinderen in Nuland Teruglpend aantal leerlingen/kinderen in Nuland Meer aanbd sprten Pagina 16 van 19

17 Dr en vr de gemeenschap, met (spel)vreugde vr jng en ud p ieder zijn eigen niveau Andere sprten, meisjesvetbal Bevlkingskrimp Teveel bij te weinig vrijwilligers Aantal en kracht van vrijwilligers Financiën gemeente Spnsren Privatisering Financiën Verplichtingen (financieel en anders) vanuit KNKV Teveel eisen dr buitenwereld Krfbal drps karakter De vlgende stap was m de punten per categrie samen te vegen, hieruit kmen eventueel punten die we in het nieuwe beleidsplan kunnen aanpakken. Categrieën 1. Vrijwilligers/Kader Inzet vrijwilligers Saamhrigheid Betrkkenheid Teveel bij te weinig vrijwilligers Aantal en kracht van vrijwilligers 2. Spnsring Spnsrcmmissie Spnsrs 3. Jeugd Niveau (jeugd) speelsters Niveau Jeugd Uitvering jeugdtechnisch plan 4. Financiën Financiën Spnsrs Financiën gemeente Privatisering Verplichtingen (financieel en anders) vanuit KNKV Hge ksten dr prestaties Verkp van krfbalartikelen Beter gebruik van accmmdatie 5. Ledenbehud Klantenbinding Leden die alleen willen krfballen 6. Arbitrage Aantal scheidsrechters Aantal scheidsrechters (p naam) Pagina 17 van 19

18 Dr en vr de gemeenschap, met (spel)vreugde vr jng en ud p ieder zijn eigen niveau 7. Clubrganisatie Bestuur te veel details, cmmissies te afhankelijk 8. Ledenwerving Gemengd krfbal Maasdnk + Bernheze Reginale werving leden (Grei) Jeugd Aandacht jeugd p juiste mmenten Delgrepen werven, Kangeres 4-5 jr, 35+, 55+ Buitenbeentjes, jng, ud, allchtnen, beperkingen Ledenaantal Andere interesses, verlkkingen (internet, e.d.) van de jeugd Minder jeugd/meer variëteit Minder kinderen in Nuland Teruglpend aantal leerlingen/kinderen in Nuland Meer aanbd sprten Krfbal drps karakter Andere sprten, meisjesvetbal Bevlkingskrimp 9. Samenwerking Samenwerking met andere verenigingen Samenwerking / ervaringen delen met andere verenigingen Prfessinaliteit / uitstraling BQ 10. Overig Teveel eisen dr buitenwereld Pagina 18 van 19

19 Dr en vr de gemeenschap, met (spel)vreugde vr jng en ud p ieder zijn eigen niveau Bijlage C, Websites en lsse ideeën per beleidsthema Vrijwilligers Saamhrigheid/betrkkenheid behuden en vergrten Meer kaderleden zeken en Inzicht geven in het werk van kaderleden, wat is het, wat hudt het in, waarm is het leuk, wat krijg je er vr terug Belning vr leden die een kaderlid werven? Psitieve benadering, geen dwang regelingen Om druk vr vrijwilligers te verminderen, elk lid aan het begin van het seizen een brief geven met wat psitieve dingen maar k wat de vereniging van haar verwacht dit seizen, dus plantjesacties, diensten, a/b-juniren spelregel certificering etc. Expliciete en duidelijke waardering vr vrijwilligers Technisch Jeugdplan / Jeugd Een technisch jeugdplan wat actief wrdt uitgeverd Warme verdracht tussen elk seizen, met verbeterpunten vr je eigen team definiëren Beschrijven wat er wrdt verwacht van leden p een bepaalde leeftijd/f van een team Train de trainer Ledenwerving/Ledenbehud Inzicht in waarm leden stppen, k getalsmatig, wat is ns verlp? Zet krfbal neer als de teamsprt vr meiden Ledenwerving vr speciale delgrepen Clubrganisatie Zelfstandige cmmissies Bestuur alleen cntrleren f beleidsplan wrdt uitgeverd Cmmissies met eigen budgetten Cmmissies die hun eigen jaarplan (max 1 a4 maken) Pagina 19 van 19

Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging

Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging Stappenplan beleidsplan Sprtvereniging 2012 Vrwrd Een beleidsplan is een plan dat de kers aangeeft die een vereniging in een bepaalde peride (meestal 3 tt 5 jaren) wil varen. Elke vereniging hrt een beleidsplan

Nadere informatie

Stappenplan Jeugdbeleidsplan. Sportvereniging

Stappenplan Jeugdbeleidsplan. Sportvereniging Stappenplan Jeugdbeleidsplan Sprtvereniging 2012 Vrwrd In een jeugdbeleidsplan wrdt de stand van zaken, bij de jeugd, van de vereniging beschreven. Hier wrden nder andere delen vr pgesteld. Deze delen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden & ouders,

Van de voorzitter. Beste leden & ouders, fficieel clubrgaan van Hckeyclub Wateringse Veld Van de vrzitter Beste leden & uders, De midwintercmpetitie zit er weer p en na de krkusvakantie starten wij met de derde en laatste peride van dit seizen.

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6)

PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6) REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND www.wapenbrederszuid.nl PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6) Inleiding Onder

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Mixed Hockey Club Purmerend. Verenigings Arbitrage Plan MHCP

Mixed Hockey Club Purmerend. Verenigings Arbitrage Plan MHCP Verenigings Arbitrage Plan MHCP Inleiding Arbitrage vrmt een integraal nderdeel van de hckeysprt in teamverband. De KNHB verplicht alle hckeyverenigingen m een Verenigings Arbitrage Plan (VAP) p te stellen.

Nadere informatie

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115 Prjectplan van de Stichting BIZ Beverkg peride 2016 2020 V111115 Delstelling en ambitie Een ged nderhuden en veilig bedrijventerrein waar iedereen graag werkt f zaken det is vr alle partijen p de Beverkg

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid Voordaan

Veiligheidsbeleid Voordaan Veiligheidsbeleid Vrdaan Cmmissie veilig vertruwd Vrdaan 15-11-2014 Inleiding Op verzek van het bestuur van MMHC Vrdaan is er een cmmissie veiligheid in het leven gerepen vr de club. Directe aanleiding

Nadere informatie

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost Verslag Platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg 20 Maart 2013 Regi Brabant Nrdst-st Op 20 maart vnd de platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg plaats. Ok deze platfrmbijeenkmst stnd geheel in het teken van de Transitie

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

Meer koopkracht door echte banen

Meer koopkracht door echte banen Meer kpkracht dr echte banen Centen en prcenten vr een gelijkwaardige samenleving Arbeidsvrwaardenagenda FNV in Beweging 2015 Een gelijkwaardige samenleving werkt beter. Een samenleving waarin de verschillen

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Tweede Kwartaal 2014

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Tweede Kwartaal 2014 Kwartaalrapprtage Stichting Nieuwe Generatie Brasil Tweede Kwartaal 2014 Want ik had hnger en jullie gaven mij te eten, ik had drst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Jaarplan 2008 Publicatie 15 januari 2008

Jaarplan 2008 Publicatie 15 januari 2008 Jaarplan 2008 Publicatie 15 januari 2008 Geschikt vr publicatie Inhudspgave Overzicht van dit dssier Overzicht van dit dssier 2 Intrductie 3 Missie 4 Delstellingen 5 Activiteiten & prjecten 7 Cmmunicatie

Nadere informatie

Ik ben in mijn werkzame leven 40 jaar Makelaar, Ondernemer en Investeerder geweest, de laatste 2 nog steeds met heel veel plezier en passie!

Ik ben in mijn werkzame leven 40 jaar Makelaar, Ondernemer en Investeerder geweest, de laatste 2 nog steeds met heel veel plezier en passie! Vrzitter Jhn Reinerie Ik ben 62 jaar, gehuwd met Anne en (grt)vader van 3 dchters en 6 kleinkinderen. Ik ben in mijn werkzame leven 40 jaar Makelaar, Ondernemer en Investeerder geweest, de laatste 2 ng

Nadere informatie

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door.

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door. VERSLAG Regivergadering regi 1, 2 & 3 zaalvetbal Sprthallen Zuid d.d. dnderdag 18 ktber 2012 Aanwezig: Districtsbestuur Jaap Verkrst, Gerrit Aafjes, Hans Buitenhuis en Henk Zeeman Arbeidsrganisatie Guus

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Brochure Samenwerking Opleidingen

Brochure Samenwerking Opleidingen 1 Brchure Samenwerking Opleidingen Online Effects BV Daniël Staal VergunningCuraca.cm HuisvestingCuraca.cm HrecaWerkCuraca.cm Cpyright 1 januari 2015 2 Beste stagecördinatr, Onze dank vr uw getnde interesse

Nadere informatie

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 SIG Grene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 Inleiding Hiernder treft u het jaarverslag 2014 en het jaarplan 2015 van de Special Interest Grup Grene ICT & Duurzaamheid aan. Het jaarverslag

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform:

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform: Plan Samenvatting criteria arbeidsmarktplatfrm: 1. Cncreet prjectidee: het prject richt zich p het terugdringen van een veelheid van taken van persneelsleden p kleine schlen en p het inzetten van persneel

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Sponsorplan. Stichting ATB Zevenhuizen

Sponsorplan. Stichting ATB Zevenhuizen www.atbzevenhuizen.nl 1-1-2013 Spnsrplan Inleiding Vr u ligt het spnsrplan van de stichting ATB Zevenhuizen. In dit schrijven leggen wij enthusiast uit wie wij zijn en waar wij binnen de fietssprt vr gaan.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Boys Industrial Home

Jaarverslag Stichting Boys Industrial Home Jaarverslag Stichting Bys Industrial Hme 2013 Barneveld, februari 2014 1. Verslag van het bestuur Terugblik Heeft 2013 datgene pgeleverd wat we ervan verwacht hadden? Niets menselijks is ns vreemd, dus

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015 Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie vrjaar 2015 1 Publicatie vrjaar 2015 Alterim presenteert de uitkmsten van nze peridieke Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 716 hg pgeleide financiële

Nadere informatie

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online Trainingspgaven Basistraining Evenementen Scuts Online Inhudspgave 1 Vrbereidingspgaven... 3 1.1 E-mailadres aanpassen... 3 1.2 Testfuncties tevegen... 3 2 Basispgaven... 4 2.1 Nieuw evenement aanmaken...

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door.

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door. VERSLAG Regivergadering regi 7, 8 & 9 veldvetbal vv Hglanderveen d.d. maandag 15 ktber 2012 Aanwezig: Districtsbestuur Arbeidsrganisatie Landelijk Afgevaardigden Regi Afgevaardigden Verenigingen Jaap Verkrst,

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 Pestprtcl Onderwijs Pestprtcl Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 1 Achtergrnd 1.1 Uitgangspunt Beleid tegen pesten valt binnen het veiligheidsbeleid van Yulius Onderwijs. Ons uitgangspunt is dat nze schl een

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Het bestuur bestaat uit

Het bestuur bestaat uit Het bestuur bestaat uit Vrzit(s)ter : Nele Snauwaert Ondervrzit(s)ter : Ken Billaert Secretaris : Marleen Vanneste Penningmeester : Pascal Walrave Juridisch Expert : Pascal Walrave Hfdverantwrdelijke sprtieve

Nadere informatie

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Vr u ligt het uitgewerkte plan van WijkZwemt. Dit plan is pgesteld dr de KNZB, 2521, gewn zwemmen en enthusiaste burgers/vrijwilligers vanuit belangengreperingen

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Notulen OR vergadering 7 september 2015

Notulen OR vergadering 7 september 2015 Ntulen OR vergadering 7 september 2015 Aan- en afwezigen Ouders Aanwezig Afwezig Ouders Aanwezig Afwezig E. Ackermans X M. Huijnen X F. Bakkers X C. Kneppen X M. Bsjes X M van der Laan X R. Brauer X F.

Nadere informatie

Accountmanagers laten veel kansen liggen

Accountmanagers laten veel kansen liggen Vndelstraat 35e Accuntmanagers laten veel kansen liggen Sinds de crisis zijn de financiële markten structureel veranderd. Vr de crisis kregen de banken veel aanvragen, was het kapitaal veel gedkper en

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013 Rapprtage inspectiebezek aan Wn- en zrgcentrum Bschrd te Lunteren p 18 juli 2013 Zwlle, juli 2013 Inhud 1 Inleiding 3 2 Resultaten verbetermaatregelen 4 3 Bevindingen en Cnclusie 7 Pagina 2 van 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws Beleidsplan Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws beleidsplan versie februari 2016 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal Fellws te Breda. Het verslag mvat

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Commissie Apostolaat; missie, visie, strategie en doelstellingen

Commissie Apostolaat; missie, visie, strategie en doelstellingen Gd eren Omzien naar elkaar Cmmissie Apstlaat; missie, visie, strategie en delstellingen Missie De missie van de cmmissie is m gemeenteleden in beweging te brengen m mensen (meer) te betrekken bij het kninkrijk

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Derde Kwartaal 2014

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Derde Kwartaal 2014 Kwartaalrapprtage Stichting Nieuwe Generatie Brasil Derde Kwartaal 2014 Want ik had hnger en jullie gaven mij te eten, ik had drst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

.1-4- gemeente Eindhouen

.1-4- gemeente Eindhouen .1-4- gemeente Eindhuen Inleiding 3 3 Vr u ligt het Jaarverslag Leerplicht en Straks.nu 2008-2009. Qua vrm en pmaakeen ander jaarverslag dan u gewend bent. De vrij uitgebreide weergave van allerlei zaken

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010 Bijlagen A plan van aanpak 2009-2010 B C D adviesbevegdheden CCR samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus E begrting-uitgaven 2010 F schema adviesaanvragen 2010 Bijlage A: CCR plan van aanpak 2009-2010

Nadere informatie

GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ

GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ Bent u ndernemer en heeft u hart vr de makelaardij? Dan is HOUSEHUNTING p zek naar u! Vr uitbreiding van nze greiende franchiseketen zeken wij

Nadere informatie

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage >> Stappenplan vr stagebieders Wilt u als rganisatie aan de slag met MaS? Neem dan het stappenplan stapsgewijs dr, zdat u weet f u er echt klaar vr bent m met jngeren te werken en maatschappelijke stage

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Stap 1. Wat wil jij?

Stap 1. Wat wil jij? Stap 1. Hi Iemand heeft het idee dat jij wel wat supprt kunt gebruiken. Dat kunnen je uders zijn, een vriend/vriendin een therapeut f iemand anders die ju ged kent. Die iemand wil graag dat jij hulp krijgt

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

De Ultieme Sollicitatie Gids.

De Ultieme Sollicitatie Gids. De Ultieme Sllicitatie Gids. Ha Aanstaande Superheld! Hierbij een mie verzameling met nuttige infrmatie. Lees het dr en kijk wat je eruit kunt halen. Sms staan er bepaalde tips f acties dubbel in. Dat

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

1. SW OFFICE (ALGEMEEN)

1. SW OFFICE (ALGEMEEN) 1. SW OFFICE (ALGEMEEN) SW Office is een belangrijk instrument, niet alleen m inzicht te krijgen, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan de klanten van WnenPlus. In verleg

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Specifiek beleidsplan AGD 2014-2018

Specifiek beleidsplan AGD 2014-2018 Vrzitter: Christiaan Jrissen 0497 / 807 771 Secretaris: Mathieu Mtten 089 / 491 827 0496 / 874 547 turnkringbilzen@htmail.cm www.turnkringbilzen.be BE40 0682 1822 4563 Gymfed L546 Specifiek beleidsplan

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding Aanzet casebeschrijving Mlenwaard Situatie: Inleiding In het nrden van de Alblasserwaard, nder de rk van de gemeente Rtterdam, ligt de gemeente Mlenwaard. Een gemeente die zich kenmerkt dr uitgestrekte

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

2L_ I. Werkwiize. wordt niet geproblematiseerd maar we gaan juist uit van de positieve ervaringen. Werkzaamheden van de stichting

2L_ I. Werkwiize. wordt niet geproblematiseerd maar we gaan juist uit van de positieve ervaringen. Werkzaamheden van de stichting Jí ( J Beleidsplan STRATEGIE Delstelling Vrig jaar in april 2013 zijn wij enthusiast een weg ingeslagen met stichting Jikkie, met als del het kunnen geven van een financiële bijdrage aan kinderen, vlwassenen

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Pagina 1 van 5 Beleidsplan 2012 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen,

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Caching Cnsulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bsch Rtterdam Zwlle Utrecht Arnhem Amersfrt Breda Eindhven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-bk Ace! E-bk

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

HOCKEYVERENIGING H.O.D. TE VALKENWAARD. Verenigingsarbitrageplan

HOCKEYVERENIGING H.O.D. TE VALKENWAARD. Verenigingsarbitrageplan HOCKEYVERENIGING H.O.D. TE VALKENWAARD Verenigingsarbitrageplan 2014-2018 Inleiding De KNHB verplicht alle hckeyverenigingen m een Vereniging Arbitrage Plan (VAP) p te stellen. Het arbitragebeleidsplan

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0)

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) hetergene grepen: kinderen uit diverse sciale milieus, een grte verscheidenheid aan rts. De schl gaat adequaat m met verschillen tussen leerlingen: gezien deze verschillen

Nadere informatie

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting Stichting JpieFnds 1. Inleiding Intrductie van de Stichting De geestelijke gebrte van de Stichting kmt vrt uit een ged hart en is financieel mgelijk gemaakt dr een persn uit de Van der Weegen familie,

Nadere informatie