het groene lyceum SCHOOLGIDS Assen Wij zijn groen...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Assen Wij zijn groen..."

Transcriptie

1 het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS Assen Wij zijn groen...

2 Inhoudsopgave AOC Terra Assen 1 Dagelijkse onderwijspraktijk Onderwijstijd Lestijd Maatschappelijke stage Buitenschoolse activiteiten 5 3 Doorstroommogelijkheden 9 4 Examenresultaten 10 Voor je ligt de schoolgids van onze school: AOC Terra Assen. Het is de schoolgids voor het schooljaar In deze schoolgids kun je lezen wat je op school kunt verwachten. Je vindt hierin allerlei belangrijke informatie over onze school. 2 2 Leerlingbegeleiding Mentor Clustermentor Decaan Vertrouwenspersoon Extra leerhulp (remedial teaching) Counselor Sociale vaardigheidstraining Faalangstreductie training Zorgadviesteam (ZAT) Jeugdarts Schoolmaatschappelijk werk Meldcode Dyslexie Toelating leerling met een handicap De Pitstop 8 5 Financiën en faciliteiten Gratis schoolboeken Vrijwillige ouderbijdrage Kluisjes Verklaring omtrent Gedrag Eigen laptop hgl Betaling 13 6 Regelingen Klachtenregeling Leerlingenstatuut Pestprotocol Schoolregels 14 We hebben geprobeerd alles zo overzichtelijk mogelijk weer te geven, zodat je de informatie die je zoekt makkelijk kunt vinden. Deze schoolgids staat als document op de portal van de school Op verzoek is een gedrukt exemplaar te ontvangen. Allard Bloem, directeur AOC Terra Assen 3

3 1 De dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd De overheid heeft de onderwijstijd voor het VMBO-Groen en het Groene Lyceum per leerjaar vastgesteld, waarbij verschil zit tussen de leerjaren. Voor onze school is het als volgt: Leerjaar 1 en 2 (onderbouw): 1000 klokuren Leerjaar 3 (bovenbouw): 1000 klokuren Leerjaar 4 (bovenbouw en eindexamenjaar): 700 klokuren De nieuwe wet die met ingang van schooljaar van kracht is geeft 1040 uur in de onderbouw aan. Er is echter nog onvoldoende duidelijkheid omtrent de implementatie van de wet en in het bijzonder de urennorm. Ook de brancheorganisatie VO raad adviseert haar leden om voor het komend jaar 1000 uur als norm voor We plannen voor elk leerjaar 105% van de verplichte onderwijstijd. Hiermee kunnen we de te verwachten uitval vanwege ziekte docenten, scholingen en rapportenvergaderingen opvangen. 1.2 Lestijden Niet alle klassen hebben tegelijkertijd pauze. Door de invoering van gescheiden pauzes hebben sommige klassen les, terwijl andere klassen pauze hebben. Op deze manier is het rustiger in de kantine en is er meer plaats om je broodje te eten. Vroeg pauze pauze Aan een eenmaal uitgereikt lesrooster kunnen geen rechten voor de rest van het schooljaar worden ontleend: om diverse redenen kunnen lesroosters ook tijdens het schooljaar wijzigen. Het is verstandig om met de planning van overige activiteiten rekening te houden met de eindtijd van uur. 1.3 Maatschappelijke stage Een maatschappelijke stage (MaS) is een vorm van leren binnen of buiten de school, waarbij je door middel van vrijwilligersactiviteiten kennis maakt met de samenleving. Zo leer je langzamerhand verantwoordelijkheid te dragen voor maatschappelijke belangen. Je leert met andere woorden wat het begrip burgerschap inhoudt. De mentor zal in studiementorlessen 1.4 Buitenschoolse activiteiten Als er buiten de normale lesuren een activiteit via de school georganiseerd wordt, ontvang je altijd schriftelijk bericht daarover. Dit bericht moet je ook altijd aan je ouders/verzorgers laten lezen. Excursies en werkweken In bijna elk schooljaar heb je een excursie. In het eerste leerjaar gaan de nieuwe leerlingen op introductiekamp. De kosten hiervoor bedragen ongeveer 35,00. De kosten voor de excursie in het tweede leerjaar bedragen ongeveer 10,00. In het derde leerjaar is dit een meerdaagse werkweek met keuze uit verschillende onderwerpen: Cultuur (Praag): ca. 350,00 Survival (Ardennen): ca. 240,00 Natuur (Ameland): ca. 170,00 4 de onderbouw te hanteren regelmatig aandacht besteden aan MaS. Er Zeilen (Waddenzee): ca. 240,00 pauze kunnen gezamenlijke projecten met de klas Paardenkamp: ca. 240,00 5 De lessen horen natuurlijk bij onderwijstijd worden gedaan, maar je mag ook zelf kijken of je Meer informatie hierover volgt in de loop van het Daarnaast vallen verschillende activiteiten onder bij je (sport)vereniging iets kunt betekenen. schooljaar via informatieavonden en/of via je dit begrip: projecten, werkweken, schoolkampen, pauze mentor. Gedurende één week in het jaar werken excursies, stages, sportdagen enzovoort. Kortom: Maatschappelijke stage moet in leerjaar 2 worden leerlingen van klas 1 en 2 aan een vakoverstijgend bezigheden door docenten georganiseerd en afgerond. Alle scholieren doen verplicht 30 uur project. De docenten van klas 1 en 2 begeleiden de activiteiten waarbij leerlingen door docenten MaS. Je mag wel in leerjaar 1 beginnen. Voordat je leerlingen. worden begeleid. Een schooljaar telt gemiddeld Laat pauze stage gaat lopen, moet je stageplaats eerst door 40 lesweken, dit varieert met een week meer of de mentor worden goedgekeurd. De uren die je minder door de vakantiespreiding. We houden in maakt worden geregistreerd. Zonder MaS-uren onze planning rekening met ongeveer vijf dagen pauze kun je niet je diploma halen, dus is het belangrijk aan lesuitval in verband met Koningsdag, Tweede dat deze uren goed worden bijgehouden. Dit doe Paasdag en Tweede Pinksterdag, Hemelvaart en je samen met je mentor. Goede Vrijdag en twee dagen in verband met een pauze open dag en een doe dag. Het spreekt vanzelf dat Onze school werkt nauw samen met de we ons inspannen om lesuitval zoveel mogelijk vrijwilligerscentrale Assen. Zij bieden regelmatig te beperken door bijvoorbeeld bij ziekte van pauze vacatures aan. Ook via andere partners worden docenten vervanging te regelen. Om een goede stageplaatsen aangeboden. In de kantine hangt spreiding over het schooljaar mogelijk te maken een prikbord waar je stageplaatsen kunt vinden. starten we direct na de zomervakantie met het onderwijsprogramma en gaan zo lang mogelijk tot de zomervakantie door.

4 2 Leerlingbegeleiding Er zijn bij ons op school veel mensen die je kunnen helpen met allerlei zaken. Ook zijn er instanties die begeleiding geven als dat nodig is. Jij als leerling staat bij ons op school centraal. De mensen waarmee je dagelijks op school te maken hebt, vormen de eerste lijn. Je ziet ze geregeld en je kunt alles met ze bespreken. Een vraag of een probleem kun je met deze mensen oplossen. Ze kunnen je ook verwijzen naar iemand met speciale kennis. In de tweede lijn staan mensen van onze school die jou kunnen helpen met specifieke vragen of problemen. Als in contact met de tweede lijn blijkt dat er meer hulp of advies gewenst is, kun je in contact komen met mensen of instanties van buiten de school, de derde lijn. Hieronder kun je lezen bij wie je waarvoor moet zijn. 2.4 Vertrouwenspersoon Onze school heeft twee vertrouwenspersonen. Als je op school een probleem hebt met een medeleerling of een medewerker van school, kun je bij deze vertrouwenspersoon terecht. Pesten, discriminatie, bedreiging of seksuele intimidatie kunnen zaken zijn waarvoor je naar een vertrouwenspersoon op school gaat. Je probleem vertellen kan alleen al een hele opluchting zijn. 2.5 Extra leerhulp (remedial teaching) Is het allemaal (nog) iets te moeilijk of gaat de andere mensen van je probleem moeten weten. De counselor kan je dan naar deze mensen doorverwijzen. 2.7 Sociale vaardigheidstraining Gaat het omgaan met anderen je niet altijd even goed af en wil je hier graag iets aan doen? In de onderbouw en bovenbouw kun je de cursus Mag ik meedoen? volgen. In de cursus oefen je de omgang met anderen. Meer informatie hierover kun je bij je mentor krijgen. 2.8 Faalangstreductie training Zie je tegen je examen op? Je hebt je proefwerk goed geleerd en toch ben je bang dat het weer niet goed lukt? Op school bieden we een training aan om faalangst te leren verminderen. Meer 2.11 Schoolmaatschappelijk werk Het schoolmaatschappelijk werk biedt hulpverlening aan de leerlingen en ouders van AOC Terra, door het geven van informatie en advies op school. Tevens kan het schoolmaatschappelijk werk je doorverwijzen naar de juiste hulpverlende instantie. Het schoolmaatschappelijk werk wordt verzorgd door het Maatschappelijk werk Noordermaat dat onderdeel uitmaakt van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Assen Meldcode Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld Mentor lesstof net even iets te snel voor jou, dan is er informatie hierover kun je bij je mentor krijgen. en kindermishandeling. De meldcode staat op de extra leerhulp in de vorm van hulplessen. Deze portal. 7 De mentor is de eerste persoon om alles aan te hulp wordt gegeven voor de vakken Nederlands, 2.9 Zorgadviesteam (ZAT) vragen wat je wilt weten. Met jouw mentor heb je Engels, Duits en wiskunde. Soms is ook extra Bij ons op school is een zorgadviesteam aanwezig Dyslexie persoonlijk contact, hij stimuleert je, ondersteunt hulples nog niet voldoende en in dat geval komt de Het ZAT adviseert mentoren en docenten Bij dyslexie is er sprake van een hardnekkige je en hij kan je adviseren. Alle informatie die remedial teacher in actie. Hij/zij stelt met jou een bij het begeleiden van leerlingen. Het ZAT leerstoornis voor lezen en/of spellen. Er hapert iets belangrijk is voor jou ontvang je van je mentor. hulpplan op en werkt dan een programma door. bestaat uit deskundigen van de school (onder in de leerling bij het lezen en/of spellen zonder dat Dit kan gaan over zaken als je gedrag, je Hij/zij zorgt er voor dat: andere leerlingbegeleiders en teamleiders). duidelijk is waar dit precies vandaan komt. Soms werkhouding, maar ook over je cijfers of ziekte. Daarnaast maken ook deskundigen van leerlingen extra hulp krijgen naast de bijles; komen leerlingen al met een dyslexieverklaring met name taalcollega s extra informatie en buiten de school deel uit van het ZAT, zoals van de basisschool. Het komt ook voor dat pas in 2.2 Clustermentor de leerplichtambtenaar, schoolarts en begeleiding ontvangen; de brugklas (of hogere leerjaren) duidelijk wordt De clustermentor is een ervaren mentor die de schoolmaatschappelijk werker. leerlingen een dyslexiekaart krijgen; dat er sprake is van dyslexie. Dyslexie kan niet mentoren van 4 klassen helpt en advies kan ouders en leerlingen op de hoogte gehouden worden genezen. Wel kunnen de problemen tot geven. De clustermentor bespreekt leerlingzaken worden van beschikbare leermiddelen Jeugdarts een minimum worden beperkt als er gerichte en cijfers met de mentoren en docenten. Samen Regelmatig komt de jeugdarts op school en aandacht voor is en de leerling er op een bepaalde met je mentor kan hij/zij jou en je ouders helpen. 2.6 Counselor doet een onderzoek bij de leerlingen van leerjaar manier mee om leert gaan. Een counselor is op school om jou te helpen met twee. Je kunt de jeugdarts ook bezoeken op 2.3 Decaan allerlei (levens)problemen. Als je grote of minder het spreekuur op school. In het begin van het Als er geen dyslexieverklaring afgegeven is en in De decaan helpt je graag met allerlei schoolzaken, grote problemen hebt op school, thuis of ergens schooljaar wordt bekend gemaakt wanneer de de aanmeldingsgegevens wordt wel gesproken zoals de keuze van de leerweg in leerjaar twee, de anders, praat dan eens met deze persoon. Hij/ jeugdarts spreekuur op school houdt. Je krijgt over mogelijke dyslexie of de achterstanden keuze van de modules en vakken in leerjaar drie en zij helpt je bij het zelf oplossen van je probleem. hier bijtijds een uitnodiging voor van de GGD. Het wijzen wel sterk op een vermoeden van de oriëntatie op vervolgopleidingen in leerjaar vier. Hij Alle gesprekken die je met een leerlingbegeleider onderzoek is niet verplicht, maar wel zinvol. dyslexie, dan geeft de school een advies over doet dit in persoonlijke gesprekken of in mentoruren. voert, zijn geheim. Je mag zelf beslissen of er nog het uitvoeren van een dyslexieonderzoek. Een

5 3 Doorstroommogelijkheden dergelijk onderzoek dient door een extern bureau te worden uitgevoerd. De kosten komen voor rekening van de ouder(s). Het is mogelijk dat er een vergoedingingsregeling in de ziektekostenpolis zit. Als er dyslexie wordt vastgesteld komt de leerling voor dispenserende en/of compenserende maatregelen in aanmerking. Een leerling met een dyslexieverklaring krijgt een dyslexiekaart. Hierop staan de maatregelen die samen met de leerling worden afgesproken, bv. meer tijd voor het maken van proefwerken en overhoringen. Ook zal er rekening gehouden worden met spellingsfouten. De RT-docent is als een soort schaduwmentor beschikbaar voor leerlingen met dyslexie. Hij houdt voor vragen en opmerkingen ook een spreekuur Toelating leerling met een handicap De regeling toelating leerlingen, waaronder leerlingen met een LGF-rugzak, kunt u bij de administratie van de school opvragen. De regeling treft u ook aan op de website van de school. Leerlingen met een LGF-rugzak worden op school begeleid door de ambulant begeleider De Pitstop Wanneer het door omstandigheden niet meer zo goed met je gaat in de klas, kun je in de Pitstop terecht komen. Je gaat dan tijdelijk uit je eigen klas. Dit kan omdat je cijfers onvoldoende zijn, omdat je niet meer gemotiveerd bent voor school of omdat je thuis problemen hebt. Wanneer je veel botsingen hebt met docenten of met je klasgenoten kun je Na het VMBO-Groen kun je doorstromen naar alle MBO-sectoren, zoals Groen, Economie, Techniek, Veiligheid & Sport en Zorg & Welzijn. Welke leerweg je ook kiest, jouw VMBO-opleiding duurt vier jaar. Met de theoretische/gemengde leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg kun je een drie- of vierjarige opleiding (niveau 3 en 4) in het MBO kiezen. Doorstroom naar HAVO is, onder voorwaarden, mogelijk na het succesvol afsluiten van de theoretische leerweg. Met de basisberoepsgerichte leerweg kun je een tweejarige opleiding (niveau 1 en 2) in het MBO kiezen. Sector/ domeinen aantal % Groen 22 Sector/ domeinen aantal % Techniek 9 8 ook in de Pitstop terecht komen. De Pitstop is een voedsel, natuur en leefomgeving 35 Laboratorium- en gezondheidstechniek 1 Veel kinderen met dyslexie maken gebruik van voorziening die een tijdelijke opvang biedt aan Economie 31 bouw en infra 1 9 de DAISY-speler. Dit staat voor Digital Audiobased leerlingen die het niet redden binnen de reguliere economie en administratie 7 mobiliteit en voertuigen 6 Information System. Op wens van ouders leerlingenzorg. Het is een voorziening binnen onze handel en ondernemerschap 15 techniek en procestechniek 7 van leerlingen met een Daisy-speler, bestelt school met een eigen lokaal en je wordt begeleid horeca en bakkerij 12 Zorg en welzijn 18 school de CD-roms waarop de schoolboeken door twee docenten. Je gaat in dit lokaal aan het Ict 2 zorg en welzijn 29 zijn ingesproken. Ook hier geldt dat sommige werk met je eigen schoolvakken. Je kunt ook media en vormgeving 5 Veiligheid en sport 12 ziektekostenverzekeringen de kosten van de eventuele achterstanden weg werken. Daarnaast toerisme en recreatie 4 veiligheid en vakmanschap 8 aanschaf van een daisy-speler voor kinderen met werk je aan je leerhouding, je motivatie en aan uiterlijke vormgeving 5 sport 11 een dyslexieverklaring vergoedt. Sterk in opkomst je gedrag. We bieden het Equip-programma aan Havo 10 6 Anders 3 2 zijn softwarepakketten zoals KURZWEIL Dit om aan deze doelstellingen te voldoen. Met je programma kan tekst naar spraak omzetten. AOC ouders, mentor, docenten en eventueel externe Terra heeft een aantal licenties van dit programma, partijen, stellen we een programma samen. Het Doorstroom per sector zodat hiermee in de school kan worden geoefend. programma zal bestaan uit gezamenlijke begin- en De RT-docent verzorgt eventueel enkele lessen om eindmomenten, lesblokken(theorie), de training Na het Groene Lyceum kun je doorstromen naar met ondersteunende leermiddelen om te kunnen Equip en veel aandacht voor de problemen waar je alle HBO opleidingen. hgl Assen is in 2012 gestart, gaan. tegenaan loopt. Hoofdzakelijk zal je les krijgen in dus daar zijn nog geen doorstroomgegevens van. de Pitstop, daar waar mogelijk volg je de (praktijk) Meer weten over doorstroomgegevens? Kijk op vakken met je klas. Het doel is om binnen een paar maanden een nieuwe start te maken in je eigen klas.

6 4 Examenresultaten 5 Financiën en faciliteiten In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel leerlingen van leerjaar 4 geslaagd, gezakt of vertrokken zijn. Deze gegevens hebben betrekking op het schooljaar Leerjaar Aantal leerlingen Geslaagd Gezakt Vertrokken Leerjaar 4: Gratis schoolboeken De leerlingen krijgen de schoolboeken gratis. Het gaat hierbij om de leerboeken en werkboeken. Ook lesmateriaal dat door de school zelf is ontwikkeld valt hieronder. Verder kunnen dit licentiekosten van digitaal leermateriaal, cd s en dvd s zijn. De boeken worden in bruikleen gegeven en moeten aan het einde van het schooljaar weer worden ingeleverd. Op de boekenlijsten staat aangegeven welke boeken weer ingeleverd moeten worden. Daar waar op de boekenlijst sprake is van eigendom worden de boeken aan het einde van het schooljaar in eigendom overgedragen. Werkboeken die in meerdere leerjaren worden gebruikt, moeten door de leerling zelf worden bewaard. Deze worden in het volgende leerjaar niet opnieuw gratis verstrekt. 5.2 Vrijwillige ouderbijdrage Niet alle schoolzaken worden door de overheid bekostigd. De vergoeding die de school van het Rijk ontvangt, schiet steeds meer te kort. Ieder jaar moet worden bekeken hoe de gelden goed besteed kunnen worden, zonder dat het aanbod aan de leerlingen wordt beperkt. Daarom vraagt AOC Terra een vrijwillige bijdrage, afhankelijk van de te volgen opleiding. Voor de school is de bijdrage ontzettend belangrijk. AOC Terra heeft de Gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs 2009 van de VO-Raad ondertekend. Daarmee geeft AOC Terra aan dat zich zal houden aan de regels van deze gedragscode. De gedragscode behelst het navolgende: Schoolkosten mogen geen belemmering 10 Buiten de regeling van gratis schoolboeken vormen voor volgen onderwijs, school spant vallen de atlas, woordenboeken, agenda, laptop, zich in kosten zo laag mogelijk te houden; 11 rekenmachine, sportkleding, gereedschap, school bespreekt voorafgaand hoogte, schriften, multomappen, pennen, etc. besteding en ontwikkeling totale schoolkosten met oudergeleding MR; De school verstrekt de boeken voor alle leerjaren in overleg met oudergeleding MR wordt via Iddink Voortgezet Onderwijs BV in Ede. De voorafgaand een begroting opgesteld; bestelling wordt door de ouders/verzorgers school informeert ouders tijdig over rechtstreeks, via internet ( schoolkosten en splits de kosten uit naar gedaan. Er wordt voor het gebruik van de boeken leerjaar, opleiding en bestemming; geen borg gevraagd. In plaats daarvan wordt school stuurt rekening met duidelijke gevraagd akkoord te gaan met de inhoud van specificatie; de bruikleenverklaring gratis schoolboeken. school verstrekt bij rekening toelichting op de Deze bruikleenverklaring staat op de website van besteding; Iddink en kom je tegen bij het bestellen van de school legt achteraf verantwoording af over de boeken. Wanneer deze vraag met ja beantwoordt feitelijke besteding en wordt kun je verder met het afronden van de school verrekent indien kosten aanzienlijk bestelling. Het bestellen dient zo snel mogelijk te lager zijn dan de bijdrage dit met de worden gedaan, uiterlijk in de eerste week van de betreffende ouders. zomervakantie. Iddink Voortgezet Onderwijs BV zorgt zelf voor alle noodzakelijke informatie naar de ouders/verzorgers.

7 AOC Terra vraagt een vrijwillige ouderbijdrage voor onder andere: Algemene bijdragen 22,00 Materialen variërend van 33,00 tot 73,00 (afhankelijk van studie of klas) Sportklassen 125,00 introductie-activiteiten en afsluiting variërend van 10,00 tot 350,00 (afhankelijk van studie of klas). Een overzicht van de verschillende excursies, schoolreizen, etc en de kosten vind je elders in deze schoolgids of op de portal onder Activiteiten. Op de portal van vind je onder Financiën-vrijwillige ouderbijdrage een overzicht van de bijdragen per leerjaar en opleiding. Met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage 5.4 Verklaring omtrent gedrag Als een leerling stage gaat lopen, kan het zo zijn dan een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) getoond moet worden, ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Aanvragen van een VOG doe je digitaal of bij de gemeente van je woonplaats. Er zijn kosten aan verbonden (op het moment van dit schrijven 24,55 (digitaal) en 30,05 (gemeenteloket). Deze zijn voor rekening van de leerling/ouders. 5.5 Eigen laptop hgl Het onderwijsconcept van het Groene Lyceum is zodanig opgesteld dat elke leerling, om de lessen goed te kunnen volgen, een laptop nodig heeft. Lesmateriaal, opdrachten en andere documenten kunnen dan op ieder gewenst Ouders kunnen er ook voor kiezen dat hun zoon of dochter een eigen laptop mee naar school neemt. In dat geval zijn ouders en leerling zelf verantwoordelijk voor onderhoud, eventuele reparaties, garantieregelingen, verzekering en vervanging of aanvulling van software. De eigen laptop dient te voldoen aan de minimumeisen die de school daarvoor opstelt. Indien ouders er voor zorgen dat hun zoon of dochter op school over een eigen laptop kan beschikken, wordt genoemde vrijwillige ouderbijdrage uiteraard niet gevraagd. Voor leerlingen waarvan de ouders ervoor kiezen om niet de vrijwillige ouderbijdrage te betalen en ook geen eigen laptop hebben, draagt de school zorg voor een gelijkwaardig alternatief. 5.6 Betaling Afhankelijk van de hoogte van het inkomen kunnen ouders in aanmerking komen voor Kindgebonden Budget via de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op Daarnaast is er nog stichting Leergeld, waar ouders/verzorgers, ook weer inkomensafhankelijk, terecht kunnen voor vergoeding van kosten. Kijk voor meer informatie op Voor de bedragen, die in rekening worden gebracht voor vrijwillige ouderbijdrage, introductie, kennismakingsdagen, excursies en dergelijke ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) facturen. Mocht er iets onduidelijk zijn over facturen of is een betalingsregeling gewenst, dan kan contact worden opgenomen met de financiële 12 is door AOC Terra een reglement opgesteld, de moment opgevraagd en gebruikt worden. administratie van het bestuursbureau van Regeling vrijwillige ouderbijdrage. Deze regeling Ook speelt de elektronische leeromgeving en Onderwijsgroep Noord, tel. nr. (050) wordt aan het begin van ieder schooljaar verstrekt. daarmee de laptop een prominente rol in het Deze regeling vind je op de portal van AOC Terra bijhouden en bespreken van de studievorderingen, onder Financiën-vrijwillige ouderbijdrage. competentieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, de reflectie daarop en de rapportage 5.3 Kluisjes naar ouders. Op alle vestigingen van AOC Terra zijn kluisjes Er worden laptops door school aangeschaft. Aan aanwezig, omdat wij het risico van diefstal willen de ouders vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage beperken. We kunnen u niet verplichten hiervan voor het gebruik hiervan. De hoogte van deze gebruik te maken, maar wij adviseren om dit wel te bijdrage is ongeveer 200,00 per jaar voor doen. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid een periode van 4 jaar. Leerlingen waarvan voor diefstal, verlies of beschadiging van de ouders deze bijdrage betalen krijgen de persoonlijke eigendommen van de leerlingen. Voor exclusieve beschikking over een persoonlijke de huur van de kluisjes wordt jaarlijks een bijdrage laptop, waarvoor een gebruikersovereenkomst gevraagd van 10,00 (huur 8,26 en btw 21% wordt afgesloten. Daarmee is ook in verzekering, 1,74). De directie van de school behoudt zich servicepakket en onderhoud voorzien. Bovendien het recht voor om bij verdenking van oneigenlijk wordt de laptop na vier jaar betaling van de gebruik van het kluisje deze te inspecteren, zo vrijwillige ouderbijdrage eigendom van de leerling. mogelijk in het bijzijn van de leerling die het kluisje De laptop blijft op school. De school biedt daarvoor heeft gehuurd. goede opbergmogelijkheden.

8 6 Regelingen 6.1 Klachtenbehandeling Klachten worden in principe aangekaart bij en besproken met degene die het betreft. Binnen de school is ruimte voor een gesprek. De docent, mentor, interne vertrouwenspersoon of een ander centrale persoon binnen de school is het eerste aanspreekpunt bij problemen of vragen. Ook de directeur van de school en de externe vertrouwenspersoon kunnen een rol spelen bij het zoeken naar een oplossing. Pas als blijkt dat een oplossing op deze manier niet mogelijk is, kan worden overgegaan tot het indienen van een formele klacht. Men kan de klacht dan voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur. Afhankelijk van de aard van de klacht kan deze ook gedeponeerd worden bij de Landelijke Klachtencommissie, waarbij AOC Terra is aangesloten. 6.3 Pestprotocol Onze school vormt een veilige en uitdagende leef-, werk-, en leerplaats voor de leerlingen. Hierin is geen plaats voor pesten. We hebben een pestprotocol, die is te vinden op de portal onder onderwijs begeleiding pestprotocol. 6.4 Schoolregels Dit hoofdstuk gaat over het leefklimaat en de huisregels van onze school. In een school met verschillende gebouwen waarin veel mensen samenwerken is het noodzakelijk een aantal leefregels af te spreken. Eigenlijk zouden alle regels overbodig zijn (ook die op school) als je je steeds aan de volgende regel zou houden: Heb respect voor de ander, jezelf en de omgeving. voor de buitenlessen heb je een fiets nodig. Wanneer je niet met de fiets op school komt, kun je een fiets huren bij de conciërge; bij kortdurende blessures (maximaal één week) moet er een briefje worden meegenomen van je ouders/verzorgers (met datum, naam, beschrijving van de blessure en handtekening en telefoonnummer); bij langdurige blessures en/of ziekte moet er een brief naar de directeur met daarin een duidelijke omschrijving van de blessure. Bij voorkeur aangevuld met een medische verklaring van arts of fysiotherapeut; bij een blessure ben je aanwezig in de les. Je krijgt dan een vervangende opdracht of voert een andere taak uit tijdens de gymles (bijvoorbeeld scheidsrechter of coach); Absentie Als je ziek bent en je kunt niet naar school komen, is het belangrijk dat je ouders/verzorgers dit s morgens tussen 8.00 en 9.00 uur telefonisch doorgeven aan de administratie. Een ziekmelding per is niet geldig! Van je ouders/verzorgers verwachten we dat ze, als je weer beter bent, dit ook doorgeven aan de administratie. In geval van veelvuldig verzuim zijn wij verplicht de leerplichtambtenaar op de hoogte te stellen. Tevens kunnen wij jou, in overleg met je ouders/ verzorgers, uitnodigen voor een bezoek aan onze schoolarts. De gemiste lesstof dien je zo spoedig mogelijk bij te werken. Dit kan in overleg met de docent of met je leerjaargenoten. Gemiste proefwerken moet je, na overleg met de docent, binnen twee weken inhalen. 14 De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt of Regels bewegingsonderwijs bij het ontbreken van een briefje dienen de Mocht je op school ziek worden, dan meld je je deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het Bewegingsonderwijs is een bijzonder vak, gemiste lessen op een later tijdstip te worden bij Bureau Leerlingzaken. De medewerker van 15 schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen daarom zijn er een paar extra regels: ingehaald. Bureau Leerlingzaken belt vervolgens met je verbinden. De klachtenregeling heeft tot doel zowel bij binnen- als buitenlessen is er ouders/verzorgers. om serieuze klachten van alle betrokkenen binnen gelegenheid om te douchen; Roken Voor andere zaken, zoals een bezoek aan de de school een plaats te geven en om op een neem altijd aparte kleding mee voor de lessen Wij voeren een actief niet-roken beleid. In onze tandarts of de dokter, geef je van tevoren een opbouwende manier te komen tot een oplossing LO; gebouwen en op het schoolterrein mag niet door je ouders/verzorgers geschreven briefje bij voor allerlei soorten moeilijke situaties. neem sportbroek en t-shirt (geen hemdje) worden gerookt. de Bureau Leerlingzaken af, met daarop je voormee voor de lessen LO; en achternaam, de reden van absentie, datum, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs zorg voor een handdoek, schone sokken en Alcohol en drugs tijd en leerjaar/klas. Postbus 85191, 3508 AD Utrecht ondergoed; Het gebruik van alcohol en drugs voor en onder (030) alle sieraden zijn tijdens de les af; schooltijd is niet toegestaan. Het kan zijn dat je een paar dagen niet op school school is niet verantwoordelijk voor diefstal Indien wij dat wel constateren dan volgen de kunt komen wegens bijzondere omstandigheden. of beschadigingen aan sieraden of kostbare volgende stappen: Als dat voorkomt, moeten je ouders/verzorgers spullen; gesprek tussen mentor en leerling; dat zo snel mogelijk schriftelijk aanvragen bij 6.2 Leerlingenstatuut draag bij de binnenlessen zaalschoenen die de ouders worden op de hoogte gebracht; jouw teamleider. Via de portal kun je het leerlingenstatuut van AOC geen strepen achterlaten op de vloer; de jeugdpolitie wordt ingelicht. Ook moeten ze daarbij aangeven waarom jij niet Terra bekijken. Hierin staan de rechten en plichten draag bij de buitenlessen sportschoenen die je Ook wordt er op klassenavonden en schoolfeesten kunt komen. Voor sommige gebeurtenissen voor alle leerlingen van AOC Terra. niet in de zaal gebruikt en die je niet dagelijks geen alcohol geschonken. zoals een bruiloft of een begrafenis kan speciaal aan hebt naar school; vrij gegeven worden. De aanvraag moet voorzien zijn van een mailadres.

9 Bij ongeoorloofd schoolverzuim haal je de gemiste tijd dubbel in en brengen we jouw ouders hiervan op de hoogte. Bij herhaling dienen wij de leerplichtambtenaar op de hoogte te brengen. De teamleider heeft ook de mogelijkheid om je aan te melden voor een preventief gesprek met de leerplichtambtenaar. Jij en je ouders kunnen thuis via Magister je aanwezigheid op school volgen. Laatkomers Als je te laat op school komt, meld je je bij Bureau Leerlingzaken, ook als je ouders al naar school hebben gebeld. Als jij daar je reden hebt doorgegeven, krijg je een blauwe kaart. De medewerker van Bureau Leerlingzaken noteert dit in Magister. Met de blauwe kaart ga je naar de les. Als je twee keer zonder een goede reden te Kantine Onze school heeft twee kantines waar je tijdens pauzes kunt zitten. Tijdens de pauzes kun je frisdrank, koffie, chocolademelk, koek, broodje gezond en nog veel meer producten kopen. De kantine in het hoofdgebouw is voor leerlingen uit leerjaar 2, 3, 4 en het MBO. De kantine in het Junior huis is voor leerlingen uit leerjaar 1. Beiden zijn gezellige ruimten voor ontspanning. Eenmaal de trap op en in het praktijkgebouw/-vleugel, is het niet meer toegestaan om te telefoneren, muziek te luisteren of te eten. Er zijn leerlingen die als stagiaire meehelpen in de keuken van de kantine. Mobiele telefoon / MP3-/MP4-speler In de school is geen betaaltelefoon aanwezig. Als je wilt bellen voor dringende gevallen, kun Schoolterrein Wij verwachten van je dat je op vrije momenten op het schoolterrein blijft. Tijdens schooltijden mag je dus niet naar het winkelcentrum. Als je na uur vrij bent blijf je niet hangen bij school of bij het winkelcentrum tegenover de school. Tot slot: In die gevallen waarin bovenvermelde schoolregels niet voorzien, beslist de directeur of diens vervanger. Veiligheid in en om school Voor de veiligheid van jou en jouw spullen zijn in het schoolgebouw en op het schoolterrein enkele camera s aanwezig. De opgenomen De volgende websites en webapplicaties zijn via de portal te benaderen. Magister: hierin kunnen leerlingen en ouders de roosters, cijfers, en de absentiegegevens inzien. Leerlingen kunnen via Magister ook de ELO (elektronische leeromgeving) benaderen. In de ELO staan lesstof, opdrachten en leerplanners. leerlingen hebben een eigen adres van AOC Terra ter beschikking. De leerlingen gebruiken dit adres voor schoolzaken en niet een ander adres. De portal zelf is ook gevuld met informatie die voor betrokkenen interessant kan zijn. De website van AOC Terra is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in onze school en is 16 laat komt, moet je nakomen. Bij een derde keer je dat vragen bij Bureau Leerlingzaken. Jouw beelden worden enige tijd bewaard. speciaal gemaakt voor kinderen die eventueel na moet je je melden bij de clustermentor en brengen mobiele telefoon of MP3-/MP4-speler mag je in Bij calamiteiten op onze school worden de basisschool voor onze school willen kiezen. De 17 we jouw ouders op de hoogte. Tevens wordt dit gemeld bij de leerplichtambtenaar. Schoolfietsen Kom jij met de bus of trein naar school? Let dan even op. Jij krijgt ook les buiten de school, bijvoorbeeld lichamelijke opvoeding en praktijkvakken. Daarvoor heb je een fiets nodig om er te komen. Je kunt bij de conciërge een schoolfiets huren voor 0,50 euro per keer. Kleding praktijkvakken Bij ons op school krijg je ook praktijklessen. Deze lessen kunnen zowel in als buiten de school plaatsvinden. Je gaat bijvoorbeeld werken in de kas of op de manege. Hiervoor heb je aparte kleding nodig. Het gaat om een overal of stofjas en laarzen. De aparte kleding mag je alleen tijdens de praktijklessen gebruiken. de kantine gebruiken, in de rest van het gebouw mag je mobiele telefoon / MP3-/MP4-speler niet zichtbaar en/of hoorbaar aanwezig zijn. Landbouwtractoren op school Omwille van de veiligheid mag je niet met een landbouwtractor op school komen. Nakomen Als je nakomen als straf opgelegd krijgt door een docent, dan maak je met de docent afspraken over het tijdstip van nakomen. Als nakomen opgelegd wordt door de schoolleiding, dan geeft de teamleider/clustermentor aan wanneer je moet nakomen. Uitingen van racisme Opzettelijke uitingen van racisme en discriminatie keuren we actief af. We maken er werk van; we gaan het gesprek met je aan en indien nodig treffen we maatregelen. leerlingen en ouders door middel van een nieuwsbrief geïnformeerd. Portal AOC Terra maakt gebruik van diverse vormen van informatievoorziening naar belangstellenden, ouders, leerlingen en personeel. Deze zijn via het internet te bereiken en zijn op de website na, alleen toegankelijk voor mensen die een inlogcode en wachtwoord hebben gekregen. De informatie die hierdoor beschikbaar komt is afhankelijk van hun rol of functie. Om niet voor alle soorten informatie inlogcodes en wachtwoorden te moeten onthouden, maakt onze school gebruik van een zogenaamde Portal. portal is te vinden op:

10 18 AOC Terra Assen (VMBO-Groen en het Groene Lyceum) Bezoekadres: Vredeveldseweg 55, Assen Postadres: Postbus 333, 9400 AH Assen T (0592) F (0592)

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 5 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

2015/2016. schoolgids

2015/2016. schoolgids 2015/2016 schoolgids Inhoudsopgave 1. DAGELIJKSE ONDERWIJSPRAKTIJK 1.1 Onderwijsprogramma...4 1.2 Maatschappelijke stage...4 1.3 Buitenschoolse activiteiten...5 1.4 Onderwijs onderbouw vmbo-groen...5 1.5

Nadere informatie

2016/2017. schoolgids

2016/2017. schoolgids 2016/2017 schoolgids Inhoudsopgave 1. DAGELIJKSE ONDERWIJSPRAKTIJK 1.1 Onderwijsprogramma...4 1.2 Buitenschoolse activiteiten...4 1.3 Onderwijs onderbouw vmbo-groen...5 1.4 Onderwijs onderbouw hgl...5

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Emmen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Emmen Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Emmen Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 4 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Wolvega Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Wolvega Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Wolvega Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 4 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Eelde Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 4 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Emmen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Emmen Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Emmen Wij zijn groen... Inhoudsopgave Welkom bij AOC Terra Emmen! 2 1 Dagelijkse onderwijspraktijk 4 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Lestijd 4 1.3 Maatschappelijke stage

Nadere informatie

2015/2016. schoolgids

2015/2016. schoolgids 2015/2016 schoolgids Inhoudsopgave 1. DAGELIJKSE ONDERWIJSPRAKTIJK 1.1 Onderwijstijd...4 1.2 Maatschappelijke stage...4 1.3 Buitenschoolse activiteiten...5 1.4 Onderwijs onderbouw vmbo-groen...5 1.5 Onderwijs

Nadere informatie

2017/2018. schoolgids

2017/2018. schoolgids 2017/2018 schoolgids Inhoudsopgave 1. DAGELIJKSE ONDERWIJSPRAKTIJK 1.1 Onderwijsprogramma...4 1.2 Buitenschoolse activiteiten...4 1.3 Onderwijs onderbouw vmbo-groen...5 1.4 Onderwijs onderbouw hgl...5

Nadere informatie

2016/2017. schoolgids

2016/2017. schoolgids 2016/2017 schoolgids Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijsprogramma...4 1.2 Buitenschoolse activiteiten...4 1.3 Onderwijs onderbouw vmbo-groen...5 1.4 Onderwijs onderbouw hgl...5

Nadere informatie

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2014-2015 Winsum Wij zijn groen...

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2014-2015 Winsum Wij zijn groen... het groene lyceum het groene lyceum praktijk onderwijs SCHOOLGIDS 2014-2015 Winsum Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS Meppel Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS Meppel Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Meppel Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 4 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes SCHOOLGIDS 2015-2016 10 Financiële zaken Boeken en leermiddelen De school verstrekt de volgende boeken en leermiddelen gratis aan de leerlingen: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, eigen

Nadere informatie

HEYTHUYSEN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader)

HEYTHUYSEN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader) HEYTHUYSEN Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader) Postadres: Postbus 3016 6093 ZG HEYTHUYSEN Schooladres: Tienderweg 101 6093

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat is er aan de hand met de zoon? Kruis aan: JA of NEE.

1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat is er aan de hand met de zoon? Kruis aan: JA of NEE. Werkblad 8.1 Opdracht 3, module 5, les 8 1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat is er aan de hand met de zoon? Kruis aan: JA of NEE. 1. Hij is moe en slaapt veel. 2. Hij is vaak ziek. 3.

Nadere informatie

Klas 1 Basis-Kader en Kader-TL op de SGL 2015-2016

Klas 1 Basis-Kader en Kader-TL op de SGL 2015-2016 Klas 1 Basis-Kader en Kader-TL op de SGL 2015-2016 Welkom op de SGL Vandaag heb je kennis gemaakt met je nieuwe klas en je nieuwe mentor. We hopen dat je een prettige kennismakingsdag hebt gehad. Na de

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014

Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014 Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014 Vastgesteld door: het ouderdeel van de Medezeggenschapsraad Vastgesteld in de vergadering van 24 april 2014 Kernpunten van de wet 1. Toelating tot het onderwijs

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar De leef- & schoolregels van Groot Goylant Hoofdregels: Schooljaar 2017-2018 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving: Het is niet toegestaan

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd Vmbo BL/KL Versie: 9 september 2010 Regeling "Melding van ziekte en absentie Regius College" Wanneer een leerling de lessen moet verzuimen wegens ziekte

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld.

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. 1 Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. In elke organisatie hebben de mensen die daar werken met elkaar

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Meppel Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Meppel Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Meppel Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 AOC Terra Meppel 3 2 Pedagogisch klimaat 4 3 Leerlingbegeleiding 5 4 Maatschappelijke stage 8 5 De dagelijkse onderwijspraktijk

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015 Hoofdregels De leef- & schoolregels van Groot Goylant Schooljaar 2014-2015 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving Het is niet toegestaan

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers,

Geachte ouders/verzorgers, Geachte ouders/verzorgers, In de Schoolgids 2016/2017, die aan het begin van het schooljaar op de website geplaatst wordt, vindt u een groot aantal belangrijke wetenswaardigheden betreffende de school.

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

Verzuimregeling. Versie: 13 april 2015. I: Rooster

Verzuimregeling. Versie: 13 april 2015. I: Rooster Versie: 13 april 2015 I: Rooster Schooltijden 1 e uur 8.15-9.00 2 e uur 9.00-9.45 3 e uur 9.45-10.30 pauze 10.30-10.50 4 e uur 10.50-11.35 5 e uur 11.35-12.20 pauze 12.20-12.50 6 e uur 12.50-13.35 7 e

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2015-2016 Locatie JdJ Wist je dat wij samen de school zijn? Op onze school: Hebben wij samen de regels in het paspoort gemaakt en kennen wij en onze ouders deze regels. Respecteren

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

2016/2017. schoolgids

2016/2017. schoolgids 2016/2017 schoolgids Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijsprogramma...4 1.2 Buitenschoolse activiteiten...4 1.3 Onderwijs onderbouw vmbo-groen...5 1.4 Onderwijs onderbouw hgl...5

Nadere informatie

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger,

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger, 1. Leefregels 14-15 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Op de voorkant van dit boekje staat LEEFREGELS. Deze regels gelden ook voor alle buitenschoolse activiteiten. Deze regels zijn

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, pauzeplaats en toiletblokken. De ruimte bij de ingangen

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS LOCATIE KONINGINNELAAN TEL: 010-8503500 E-MAIL: INFO@HETLYCEUMVOS.NL VOORWOORD Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

Dinsdag 27 augustus Je wordt om 8.45 uur op school verwacht voor de introductiedag. Op de roosterborden komt te staan in welk lokaal je moet zijn.

Dinsdag 27 augustus Je wordt om 8.45 uur op school verwacht voor de introductiedag. Op de roosterborden komt te staan in welk lokaal je moet zijn. Oog voor elkaar! Locatie Quintus (havo en vwo) Mr. Groen van Prinstererlaan 98 Postbus 186 9400 AD Assen tel (0592) 333 130 quintus@dr.nassaucollege.nl www.dr.nassaucollege.nl Aan de leerlingen die nieuw

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route Doe mee in onze groene wereld Twello vmbo groen Het Groene Lyceum Vakman schaps route 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

Je toekomst maak je met Altra

Je toekomst maak je met Altra 2017-2018 ALTRA COLLEGE WATERLAND Je toekomst maak je met Altra WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College Waterland! Altra College Waterland is een school met kleine klassen en veel individuele

Nadere informatie

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe Schoolregels en de uitwerking ervan 2017-2018 Christelijk College Nassau-Veluwe 1. De leefregels van het CCNV 2017-2018 zijn: Wij gaan respectvol met elkaar om Wij gebruiken de wifi op onze devices volgens

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 6 juni 2017 Welkom! Even voorstellen Conciërge Jurgen Remmers Orthopedagoog Lizette Massop Jules Hormes, Luc van

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

Mijn naam is. Ik woon in. Ik ben jarig op. Mijn hobby s zijn. Ik zit in klas. Mijn mentor heet

Mijn naam is. Ik woon in. Ik ben jarig op. Mijn hobby s zijn. Ik zit in klas. Mijn mentor heet csvincentvangogh Mijn naam is Ik woon in Ik ben jarig op Mijn oude basisschool is Dit lijkt mij een leuk vak Dit lijkt mij een moeilijk vak Mijn hobby s zijn Ik zit in klas Mijn mentor heet Op Lariks

Nadere informatie

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075)

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) Heb je nog vragen? Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) 640 91 30 Schoolleiding. Henk Lüken: vestigingsdirecteur Anita Gietermans: afdelingsleider leerjaar 1 en ISK Jan Willem van der

Nadere informatie

Verzuimprotocol Pax Christi College

Verzuimprotocol Pax Christi College Verzuimprotocol Pax Christi College In dit verzuimprotocol treft u aan hoe we op het Pax Christi College omgaan met verzuim. Het protocol beschrijft in drie hoofdstukken de voorgeschreven handelswijzen

Nadere informatie

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen Handel en Administratie vmbo-mbo-havo PENTA werkt al een tijdje

Nadere informatie

informatieboekje schooljaar

informatieboekje schooljaar informatieboekje schooljaar 2016-2017 1 In dit boekje staat belangrijke informatie en de agenda voor de eerste schoolweken. Lees het boekje door en bewaar het goed. Namens het hele team wens ik jullie

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Doetinchem. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Doetinchem. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route Doe mee in onze groene wereld Doetinchem vmbo groen Het Groene Lyceum Vakman schaps route 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw

Nadere informatie

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 Welkom Locatie De Waard: Visie op onderwijs: Zien, erkend en herkend worden We gaan voor de kansen van leerlingen Degelijk onderwijs in een veilige omgeving Kleinschalig

Nadere informatie

Bepaal je eigen ruimte!

Bepaal je eigen ruimte! Bepaal je eigen ruimte! Locatie Quintus (havo en vwo) Mr. Groen van Prinstererlaan 98 Postbus 186 9400 AD Assen tel (0592) 333 130 fax (0592) 333 134 quintus@dr.nassaucollege.nl www.dr.nassaucollege.nl

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Verzuimprotocol Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Goedgekeurd door de MR d.d. 15 januari 2013 Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 08.00 uur en 09.00 uur de afwezigheid van hun zoon/dochter.

Nadere informatie

DE ZORG OP HET NIEUWE EEMLAND

DE ZORG OP HET NIEUWE EEMLAND DE ZORG OP HET NIEUWE EEMLAND 2011-2012 1 Voorwoord Op Het Nieuwe Eemland willen wij dat je je prettig en veilig voelt. Uiteraard gaat het er om dat je goede resultaten behaalt, maar ook dat je plezier

Nadere informatie

HORN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Horn. VMBO-theoretisch HAVO Atheneum Gymnasium

HORN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Horn. VMBO-theoretisch HAVO Atheneum Gymnasium HORN Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Horn VMBO-theoretisch HAVO Atheneum Gymnasium Postadres: Postbus 4728 6085 ZG HORN Schooladres: Bergerweg 21 6085 AS HORN Telefoon: 0475-582121 Telefax: 0475-582591

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 30 MEI 2016 Welkom! Even voorstellen Vestigingsdirecteur Bert Kwakkel Conciërge Patrick Isenia Leerjaarcoördinator

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het

Nadere informatie

Schoolkosten, Boekenfonds en Leermiddelen 2013-2014. CS Vincent van Gogh

Schoolkosten, Boekenfonds en Leermiddelen 2013-2014. CS Vincent van Gogh SALLAND LARIKS Schoolkosten, Boekenfonds en Leermiddelen 2013-2014 CS Vincent van Gogh Administratie Salland 2a, 9405 GM Assen 0592-390290 Gebouw Salland (vmbo) Salland 4, 9405 GM Assen 0592-390290 Gebouw

Nadere informatie

VERZUIMWIJZER ST. NICOLAASLYCEUM

VERZUIMWIJZER ST. NICOLAASLYCEUM VERZUIMWIJZER ST. NICOLAASLYCEUM 2 Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum Doe mee in onze groene wereld Almelo vmbo groen Het Groene Lyceum 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent en interesse. Zet

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Waar moet de school voor zorgen? Hoofdstuk 3: Wanneer laten we je toe op deze school?

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 Inleiding 1. Inleiding 3 Welkom bij AOC Terra Eelde! 2. Pedagogisch klimaat 4 3. Leerlingbegeleiding 5 Dit is de schoolgids

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als iemand zich

Nadere informatie

Onvoldoende pedagogische en didactische begeleiding, niet vermelden LKC in schoolgids; klacht gedeeltelijk gegrond; voortgezet onderwijs.

Onvoldoende pedagogische en didactische begeleiding, niet vermelden LKC in schoolgids; klacht gedeeltelijk gegrond; voortgezet onderwijs. Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs ( mr. H.T. van der Meer, W. Dulfer-Visser, S.Y. Kuurstra-Brons ) Uitspraaknr. 05.014 Datum: 27 mei 2005 Onvoldoende

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Bertrand Russell College januari 2015. Schoolveiligheidsplan Bertrand Russell College

Schoolveiligheidsplan Bertrand Russell College januari 2015. Schoolveiligheidsplan Bertrand Russell College Schoolveiligheidsplan Bertrand Russell College Januari 2015 1 Voorwoord Het Bertrand Russell College heeft als missie het volgende geformuleerd: Een BRC-leerling ontwikkelt zich. Het BRC schept daarvoor

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 2013-2014 Oldekerk. Wij zijn groen...

SCHOOLGIDS. 2013-2014 Oldekerk. Wij zijn groen... 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Oldekerk Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 AOC Terra Oldekerk 1 AOC Terra Oldekerk 3 1.1 Welkom bij AOC Terra Oldekerk 2 2 Onderwijskundige inrichting 5 3 Leerlingbegeleiding 8 4

Nadere informatie

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids werken met je kwaliteit reach for quality boxmeer gennep kleineschool gids 20142015 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 mavo havo atheneum gymnasium in deze kleine schoolgids staat een beperkt

Nadere informatie

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven:

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven: De klachtenregeling Elke school is verplicht een klachtenregeling te hebben, waarin staat hoe de school omgaat met klachten. Een goed informatiebeleid voorkomt klachten. Wij informeren ouders, leerlingen

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4 Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Reinier de Graafpad Reinier de Graafpad. Het begint bij jou! mavo. havo

Reinier de Graafpad Reinier de Graafpad. Het begint bij jou! mavo. havo Het begint bij jou! mavo havo #ReinierdeGraafpad volg ons op social media Stanislascollege 2 dagen. Delft Allemaal een #Chromebook. In de les en thuis wordt ermee gewerkt. StanislasReinierdeGraafpad...

Nadere informatie

MELANCHTHON MATHENESSE

MELANCHTHON MATHENESSE MELANCHTHON MATHENESSE christelijke school voor vmbo hristelijke school voor MATHENESSE, DAT BEN JIJ! Op Melanchthon Mathenesse: Vind je alle leerwegen en alle sectoren. Werk je op je eigen manier. Ga

Nadere informatie

Voorlichtingsavond LOB 27 september 2016

Voorlichtingsavond LOB 27 september 2016 Voorlichtingsavond LOB 27 september 2016 LoopbaanOriëntatie en Begeleiding, mentor & werkweek Klas 3 VMBO Theoretische Leerweg 3T1-3T2-3T3-3T4-3T5 Opzet avond: 19.30-20.00 uur : uitleg loopbaankeuzes en

Nadere informatie

Ten behoeve van vergaderingen of activiteiten wordt er soms met een verkort lesrooster gewerkt.

Ten behoeve van vergaderingen of activiteiten wordt er soms met een verkort lesrooster gewerkt. ouder(s) en / of verzorger(s) van onze leerlingen, Aan de In deze Nieuwsbrief verstrekken wij u zakelijke informatie, onder andere op financieel gebied. De schoolgids 2012-2013 krijgt uw kind bij de start

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 MEDEDELINGEN klas 1 en 2 De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail: Cobbenhagenmavo@2college.nl

Nadere informatie

elkaar leren kennen een leuke sfeer in de klas goed contact met je mentor een mooi gebouw op de Campus schoolkamp en andere leuke uitstapjes

elkaar leren kennen een leuke sfeer in de klas goed contact met je mentor een mooi gebouw op de Campus schoolkamp en andere leuke uitstapjes Elkaar leren kennen Op PENTA college CSG Hoogvliet voel je je al gauw thuis. We beginnen met een spannend kennismakingsproject waarin je je mentor en je klasgenoten leert kennen. Je mentor is een soort

Nadere informatie

OUDERAVOND 19 SEPTEMBER 2016 WELKOM

OUDERAVOND 19 SEPTEMBER 2016 WELKOM KLAS: OUDERAVOND 19 SEPTEMBER 2016 MENTOR: WELKOM Spoorboekje Voorstelrondje (mentor + ouders aan elkaar) Rol van de mentor Ondersteuning Rooster & rapportage Periodisering van vakken Ouderavonden De school

Nadere informatie

begeleiding in de onderbouw

begeleiding in de onderbouw 1 begeleiding in de onderbouw Inhoud Deze brochure is geschreven om antwoord te geven op (een deel van) uw vragen op het gebied van de begeleiding van uw kind. De volgende zaken komen aan de orde: 1. Het

Nadere informatie

LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016

LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016 LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016 1. Leefregels 15 16 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Daar waar veel mensen bij elkaar komen zullen afspraken gemaakt moeten worden hoe we met elkaar

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

Beste jongens en meisjes,

Beste jongens en meisjes, blad 1 van 13 Beste jongens en meisjes, Hartelijk welkom op Calvijn, vestiging Meerpaal. Na de zomervakantie is het zover, je gaat naar een nieuwe school!!! Best wel spannend en een beetje eng. Je bent

Nadere informatie

www.dr.nassaucollege.nl/quintus_assen/info_schooljaar_2013-2014 staat, opgehaald worden.

www.dr.nassaucollege.nl/quintus_assen/info_schooljaar_2013-2014 staat, opgehaald worden. Oog voor elkaar! Aan de leerlingen die nieuw op Quintus komen in klas 4, 5 of 6 Locatie Quintus (havo en vwo) Mr. Groen van Prinstererlaan 98 Postbus 186 9400 AD Assen tel (0592) 333 130 quintus@dr.nassaucollege.nl

Nadere informatie