OPLEIDING SYNDICAAL WERK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDING SYNDICAAL WERK"

Transcriptie

1 OPLEIDING SYNDICAAL WERK Info-bundel O P L E I D I N G S Y N D I C A A L W E R K i. s. m. h e t A B V V e n C V O C O O V I A n d e r l e c h t

2

3 INHOUD Opleiding voor wie? 5 Wat biedt deze? 5 Grote thema s 5 Kies wat je boeit of nodig hebt 6 Toelatingsvereisten 6 Begeleidingscommissie en docenten 6 Programma 6 Werkjaar Inhoud van de eenheden Inschrijven 26 Praktische aandachtspunten 27 Spreiding eenheden werkjaar Meer informatie 34 Wegwijzer 35 OPLEIDING SYNDICAAL WERK 3

4 OPLEIDING SYNDICAAL WERK 4

5 Opleiding voor wie? De modulaire is een aanvullende voor wie syndicaal actief is, of dat wil worden: vakbondssecretarissen, ervaren ABVV-militanten, en syndicale medewerkers. Secretarissen kunnen hun kennis en vaardigheden bijspijkeren via deze. Delegees, vakbonds- en administratieve medewerkers kunnen met akkoord van hun instantie of op eigen initiatief, de volgen. Wat biedt deze? De biedt toepasbare kennis en praktische vaardigheden: arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, werkloosheidsreglementering, naast onderhandelingstechnieken, communicatie, informatica Ook syndicale en maatschappelijke problemen uit de actualiteit komen ruim aan bod. Grote thema s Economische, sociale en politieke veranderingen maken het syndicale werk tot een permanente uitdaging, zowel op het terrein van de klassieke belangenverdediging als op dat van de brede sociale actie voor maatschappelijke veranderingen. Arbeid en uitbuiting nemen nieuwe vormen aan. Maar ook de verhouding tussen syndicalisme en politiek is inzet van strijd. De syndicale beweging is een kind van de industriële maatschappij die haar stempel heeft gedrukt op de structuur van de vakbond. Maar de ingrijpende veranderingen in de samenleving en het vage toekomstbeeld beïnvloeden de organisatiestructuren van de vakbonden. Hoe kunnen al die veranderingen geduid worden? Wat betekenen bijvoorbeeld informatietechnologie en flexibel werken voor de slagkracht van vakbondsacties? hoe gaan we om met nieuwe problemen zoals uitsluiting, discriminatie, milieu en kwaliteit van het leven? Hoe kan de syndicale beweging haar rol van tegenmacht verder waarmaken in een context van toenemende globalisering van de economische en politieke beslissingsmachten? Hoe kan de vakbond zich beter organiseren in deze nieuwe tijden van diensteneconomie en van nieuwe maatschappelijke breuklijnen? OPLEIDING SYNDICAAL WERK 5

6 Kies wat je boeit of nodig hebt Deze modulaire geeft je de mogelijkheid om precies die te volgen die je echt nodig hebt. Opleiding op maat dus. Je kunt à la carte één of meer eenheden ( = cursussen) volgen. Eén eenheid telt 40 of 60 lesuren, hetzij 5 of 7 ½ lesdagen, één dag per week. Je kunt de komende drie jaar ook de volledige volgen. Je haalt daarmee zelfs een diploma van het Hoger Beroepsonderwijs - Graduaat Syndicaal Werk. Pas op : wanneer je dit diploma wilt behalen en nu pas (in ) met de gaat starten, moet je in de komende drie schooljaren alle modules afwerken die nodig zijn voor het diploma, zoals de onderwijsreglementering oplegt. Wie voor de volledige kiest (1060 lestijden gespreid over 3 jaar) dient namelijk de 21 vastgelegde eenheden te volgen en 2 eenheden naar eigen keuze uit het aangebode keuzeprogramma. Zie ook het schema op de volgende pagina voor het totaaloverzicht. Alle modules die nodig zijn voor het diploma zullen wel degelijk gedurende de volgende drie jaar georganiseerd worden. Deelnemers die al eerder gestart zijn (en die dus al een aantal modules gevolgd hebben) en een diploma willen halen, zullen de in de komende drie jaar moeten afwerken. Alle hiervoor nodige modules zullen in die periode worden georganiseerd. Toelatingsvereisten De toelatingsvereisten zijn zeer soepel. In het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of, als je dat diploma niet hebt, slagen in een toelatingsproef. Begeleidingscommissie en docenten De begeleidingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de centrales, het interprofessioneel ABVV, Vorming & Actie, de directie en docenten. Deze commissie stuurt mee de inhoud van de programma's en evalueert de uitvoering. De docenten worden gekozen op basis van hun kennis en ervaring met het leergebied. Zij worden bijgestaan door gastsprekers die ervaring hebben met een of ander aspect van de leerinhoud. Programma De structuur voorziet een basisprogramma met 21 eenheden en een aanvullend keuzeprogramma waarin 15 eenheden opgenomen zijn. Er kunnen dus 36 cursussen of eenheden worden aangeboden. OPLEIDING SYNDICAAL WERK 6

7 Wie voor de volledige kiest (1060 lestijden gespreid over 3 jaar) dient de 21 eenheden te volgen en 2 eenheden naar eigen keuze uit het aangebode keuzeprogramma. Alle nodige modules zullen de komende drie jaar worden georganiseerd, vanaf het schooljaar Maar naast de volledige kunnen cursisten evengoed één of meerdere eenheden volgen naargelang hun behoeften en mogelijkheden. De is immers volledig modulair! OPLEIDING SYNDICAAL WERK 7

8 OPLEIDING SYNDICAAL WERK A. Sociaal werk 420 lt B. Syndicaal werker 560 lt C. Keuzemodules 80 lt Menselijk gedrag en sociale omgeving Organisatiebeleid Methodische vorming Leer- en praktijkbegeleiding Oriëntatie op beroep en werkveld van het Recht en beleid in het 160 lt 60 lt 80 lt 120 lt 200 lt 160 lt 200 lt Methodische professionalisering van het syndicaal werk Keuzemodules specifieke thema's (*) Keuzemodules recht en beleid (*) Keuzemodules specifieke methoden en vaardigheden (*) Sociologische vraagstukken Organisatieleer Communicatieve vaardigheden Geïntegreerde competentieverwerving 1 Identiteit van het Arbeidsrecht Schriftelijke communicatie Syndicale dienstverlening Arbeidsrecht - uitdieping 40 lt 60 lt TV 40 lt 40 lt 40 lt 60 lt 40 lt 40 lt 40 lt 40 lt Psychologische vraagstukken Geïntegreerde competentieverwerving 2 Sociaal-economische vraagstukken 2 Syndicale actie Syndicaal vormingswerk Samenwerkingsvaardigheden Socialezekerheidsrecht Socialezekerheidsrecht - uitdieping 40 lt 40 lt 40 lt 40 lt 60 lt 60 lt 40 lt 40 lt 40 lt Sociaal-economische vraagstukken Geïntegreerde competentieverwerving 3 Politieke vraagstukken Interprofessionele syndicale werking Actueel thema uit het sociaal werk Cb3 Aspecten van leidinggeven 40 lt 40 lt 60 lt 40 lt 40 lt 40 lt TV 40 lt 40 lt Filosofische en ethische vraagstukken Werkloosheidsreglementering Historischideologische perspectieven Professionele syndicale werking Financieel beheer 40 lt 60 lt 60 lt 40 lt 40 lt Actueel thema m.b.t. recht of beleid Onderhandelen en bemiddelen Mediatraining Syndicale communicatie Omgaan met diversiteit ICT 40 lt 40 lt ICT-specifieke toepassingen 40 lt Actuele methoden en werkvormen 40 Lt deelcertificaat menselijk gedrag en sociale omgeving deelcertificaat organisatiebeleid deelcertificaat methodische vorming deelcertificaat sociaal werk deelcertificaat leer- en praktijkbegeleiding 1 deelcertificaat oriëntatie op beroep en werkveld van het deelcertificaat recht en beleid in het deelcertificaat methodische professionalisering van het syndicaal werk deelcertificaat er (*) twee eenheden te kiezen uit C. keuzemodules Diploma (= A + B + 2 eenheden van C naar keuze) 1060 lt OPLEIDING SYNDICAAL WERK 8

9 Overzicht van de eenheden: Sociologische vraagstukken Psychologische vraagstukken Sociaal-economische vraagstukken (1) Filosofische en ethische vraagstukken Organisatieleer Communicatieve vaardigheden Samenwerkingsvaardigheden Geïntegreerde competentieverwerving (3 eenheden) Identiteit van het Sociaal-economische vraagstukken (2) Politieke vraagstukken Historisch-ideologische perspectieven Arbeidsrecht Sociaalzekerheidsrecht Werkloosheidsreglementering Schriftelijke communicatie Syndicale actie Interprofessionele syndicale werking Professionele syndicale werking Keuzeprogramma (wie de volledige volgt, kiest hieruit 2 bijkomende eenheden): Syndicale dienstverlening Syndicaal vormingswerk Actueel thema uit het sociaal werk Arbeidsrecht uitdieping Sociaalzekerheidsrecht uitdieping Aspecten van het leidinggeven Financieel beheer Actueel thema m.b.t. recht en beleid Onderhandelen en bemiddelen Mediatraining Syndicale communicatie Omgaan met diversiteit ICT ICT specifieke toepassingen Actuele methoden en werkvormen 9

10 Werkjaar Elk werkjaar kiest de begeleidingscommissie uit het complete programma een reeks eenheden die dat werkjaar georganiseerd worden. EERSTE SEMESTER: Socialezekerheidsrecht Sociaal-Economische vraagstukken Aspecten van leidinggeven Onderhandelen en bemiddelen Sociologische vraagstukken Schriftelijke communicatie Geïntegreerde competentieverwerving 1 TWEEDE SEMESTER: Psychologische vraagstukken Identiteit van het Filosofische en ethische vraagstukken Syndicale actie Politieke vraagstukken Geïntegreerde competentieverwerving 2 Geïntegreerde competentieverwerving 3 10

11 Inhoud van de eenheden EERSTE SEMESTER: Eenheid : Socialezekerheidsrecht Aantal uren: 60 Lector: Luc De Bruyckere Doelen - de basiselementen van het sociaalzekerheidsrecht kunnen toepassen met inzicht in de samenhang tussen de verschillende reglementeringen - handelen vanuit het bewustzijn van het maatschappelijk belang van het sociaalzekerheidsrecht - efficiënt kunnen opzoeken en raadplegen van de rechtsbronnen en de materie als sociaal werker permanent opvolgen - kunnen analyseren en vertalen van een concrete probleemstelling met het oog op een oordeelkundige en oplossingsgerichte aanpak in het kader van de actueel geldende regelgeving en de interpretatie hiervan in de praktijk, - zich bewustzijn van de complexiteit van sommige probleemsituaties bij werknemers, o.m. kunnen inschatten wat de weerslag zal zijn van de sociaaljuridische situatie van een werknemer met betrekking tot de verschillende takken van het arbeidsrecht en van de sociale zekerheid en hierin gericht en gedifferentieerd kunnen handelen. Inhoud - maatschappelijke situering en begrippenkader - ontstaansgeschiedenis van de sociale zekerheid: verzekering en solidariteit, kapitalisatie en repartitie - organisatie van de Belgische sociale zekerheid - gezinsbijslagen: reglementering: kraamgeld en adoptiepremie, gewone en verhoogde kinderbijslag, gewaarborgde gezinsbijslag - pensioenen voor werknemers: rust- en overlevingspensioenen en aanvullende pensioenen - ziekte- en invaliditeitsverzekering: gezondheidszorg, uitkeringen voor arbeidsogeschiktheid en invaliditeit, moederschap, begrafeniskosten - arbeidsongevallen: wetgeving, rechtspraak en toepassingsgevallen - beroepsziekten: wetgeving & aanvraagprocedure - jaarlijkse vakantie: stelsel der arbeiders, stelsel der bedienden 11

12 - residuaire stelsels waarin: igo (inkomensgarantie voor ouderen), leefloon en recht op maatschappelijke integratie, maatschappelijke dienstverlening, tegemoetkomigen voor personen met een handicap. Eenheid : Sociaal-economische vraagstukken Aantal uren: 40 Lector: Doelen - de economische aspecten van het menselijk gedrag en de economische dimensie van het organisatie- en samenlevingsgebeuren kunnen duiden - de impact van het huidig economische bestel op onze samenleving kunnen benoemen - de basiscomponenten en de werking van het economisch systeem kennen en begrijpen - de economische rationaliteit in de social profit kunnen onderkennen - de berichtgeving over actuele sociaal-economische en politiek-economische problemen begrijpen en kunnen interpreteren vanuit het inzicht in de economische paradigma s Inhoud - conceptuele bouwstenen uit de economie zoals markt en marktmechanisme, vraag- en aanbod, markttypes, marktgebeuren en prijsvorming, economische conjunctuur, consumenten- en producentengedrag - deze bouwstenen worden aangebracht via de behandeling van enkele belangrijke en actuele economische items zoals - actieve welvaartsstaat, arbeidsmarkt, werkloosheid en tewerkstelling - de nieuwe sociale kwestie(s) - inkomens(her)verdeling - overheidshuishouding en begrotingsproblematiek - internationale economie, globalisering 12

13 Eenheid: Aspecten van leidinggeven (keuzevak) Aantal uren: 40 Docent: Doelen - zich als medewerker kunnen positioneren t.o.v. de eigen leidinggevende en zicht krijgen op het eigen omgaan met leiding krijgen - het eigen functioneren kunnen bevragen en bijsturen i.f.v. het leiding geven aan het eigen handelen - de eigen leidinggevende positie onderkennen (o.m. de eigen spontane begeleidingsstijl), er bewust kunnen mee omgaan en bijsturen waar nodig - de groeimogelijkheden van medewerkers individueel en als groep kunnen inschatten en aanspreken - de verschillende functies van overleg kunnen hanteren en gericht kunnen interveniëren op taak- en procesniveau - planmatig kunnen werken en in staat zijn de eigen tijd te beheren Inhoud - rollen als leidinggevende - situationeel leiding geven - leiderschapsstijlen - model van situationeel leidinggeven aan individuen en een team - doelformulering en planning - werkoverleg (vergaderen, agenda, plannen) - motiveren en omgaan met weerstanden - time-management 13

14 Eenheid: Onderhandelen en bemiddelen (keuzevak) Aantal uren: 40 Lector: Doelen - in een conflictsituatie als bemiddelaar kunnen bijdragen tot een oplossing - een onderhandeling kunnen voeren en afronden met een individu en met een groep - zich bewust zijn van het eigen onderhandelingsgedrag, en een eigen onderhandelingsstijl ontwikkelen - dilemma s in onderhandelingen kunnen herkennen en specifieke technieken kunnen toepassen - interventiestrategieën bij conflicten kennen en kunnen toepassen rekening houdend met de eigen positie in het conflict (b.v. derde partij, onderhandelen vanuit een achterban,...) - zich kunnen handhaven in onderhandelingen - omgaan met onderhandelingstactieken Inhoud - conflict: definitie, preventie, basiselementen en eigen stijl van conflicthantering - samenwerken, onderhandelen, vechten - structuur van een conflicthanteringsgesprek - bemiddeling en positie van de bemiddelaar - onderhandelen: kenmerken en soorten onderhandelingsgedrag - effectieve voorbereiding van een onderhandeling - belangen: gelijklopendheid en tegenstellingen - macht, dilemma s en specifieke technieken - omgaan met onderhandelingstactieken 14

15 Eenheid: Sociologische vraagstukken Aantal uren: 40 Lector: Hans Stiens Doelen - zich bewust worden van de relevantie van een structurele analyse van de maatschappelijke context van deelsectoren van de samenleving - een maatschappelijke analyse kunnen maken vanuit het sociologische paradigma en vanuit deze analyse zinvol kunnen handelen in deelsectoren van de samenleving - een permanente aandacht ontwikkelen voor de maatschappelijke bepaaldheid van problemen en de aanwezigheid van de samenleving in het individuele handelen - het sociaal werk kunnen kaderen in de permanente maatschappelijke veranderingsprocessen - demografische basisbegrippen kunnen toepassen en demografische fenomenen kunnen waarderen. Inhoud - conceptuele bouwstenen uit de sociologie: interactie en communicatie, sociale posities, rollen en status, institutie, socialisatie, sociale conflicten netwerken, conflicten, groepen en cultuur, macht en ideologie - behandeling van enkele actuele maatschappelijke items vanuit het sociologische paradigma, bijvoorbeeld: - gezondheidszorg (sociale stratificatie en ongelijkheid, zichtbare en verdoken machtsgroepen, economische en politieke invloeden, spanning tussen theorie en praktijk van het beleid) - jeugdcultuur en criminaliteit (met b.v. socialisering, conformisme en deviantie, sociale reproductie versus sociale verandering, evaluatie van het veiligheidsbeleid) - racisme en intergratie (maatschappelijke betekenis van het begrip racisme, sociale en politieke betekenissen van het begrip integratie, ontleding van het inpassingsbeleid) - arbeid (sociale stratificatie en ongelijkheid, institutionalisering, armoede en ongelijkheid) - de nieuwe sociale kwestie (destabilisering, precarisering, individualisering, liberalisering, globalisering) - de Staat (ontstaan en functies van het staatsapparaat in de Westerse wereld en de verhouding tot de sociale groepen in de samenleving, impact van de trend naar mondialisering, culturele identiteit) - nieuwe sociale organisatie- en interventievormen - de invloed van de media 15

16 Eenheid: Schriftelijke communicatie Aantal uren: 40 Lector: Sonja De Smedt Doelen - inzicht hebben in het proces van informatieverstrekking, -verwerving en verwerking - specifieke vormen van schriftelijke communicatie b.v. brief, uitnodiging, verslag, artikel, rapport correct kunnen hanteren aangepast aan de doelen, de doelgroep en de context - inhoudelijk correct en goed gestructureerd kunnen schrijven in een lezersgerichte, eigentijdse taal met toepassing van de schrijfregels - een tekstverwerkingsprogramma kunnen hanterenom de tekst op een verzorgde manier te presenteren Inhoud - de procesmatige aanpak van schriftelijke communicatie: voorbereiding, aandachtswerving, schrijfschema,... - zinsconstructies, alinea s, klare taal - spelling en schrijfregels - afwerking van teksten en lay-out - specifieke vereisten voor specifieke teksten b.v. een verslag, uitnodiging, beleidsdocument,... - briefschrijven en de BIN-normen Eenheid: Geïntegreerde competentieverwerving 1 Aantal uren: 40 Lector: Alain Meynen Doelen zichzelf als lerende kunnen positioneren in de s- en praktijkcontext - de eigen praktijkcontext kunnen situeren in het bredere professionele veld - kunnen reflecteren op concrete praktijksituaties en het eigen handelen hierin kunnen plaatsen - verschillende leerstijlen kunnen integreren in functie van de eigen groei in professioneel handelen 16

17 - zichzelf als lerende kunnen positioneren in de s- en praktijkcontext - de eigen praktijkcontext kunnen situeren in het bredere professionele veld - kunnen reflecteren op concrete praktijksituaties en het eigen handelen hierin kunnen plaatsen - verschillende leerstijlen kunnen integreren in functie van de eigen groei in professioneel handelen - de eigen sterktes en beperktheden kunnen identificeren in functie van het professioneel handelen Inhoud op basis van parate kennis een veelheid van vragen beantwoorden omtrent de eigen werk- en syndicale situatie de stand van individuele kennis over de werk- en syndicale situatie meten in collectief verband - een probleemstelling uitschrijven een enquête voeren die gedetailleerd ingaat op een thema of probleem dat rechtstreeks natrekbaar is in de individuele werk- en/of syndicale situatie gebruik maken van inzichten en methoden uit de andere modules in het uitwerken van de resultaten van het individueel verrichte onderzoek een eindwerk presenteren dat de nieuw verworven informatie, kennis en competenties samenbrengt - met het eindwerk een bijdrage leveren tot het leermateriaal 17

18 TWEEDE SEMESTER: Eenheid: Psychologische vraagstukken Aantal uren: 40 Lector: Jean-Marie De Wulf Doelen - zich realiseren dat sociale interactieprocessen een belangrijke rol spelen in het menselijk gedrag - het eigen handelen en dit van anderen betekenis kunnen geven vanuit een achtergrond van gender, leeftijd, sociale positie,... - de eigen positie in relatie met de anderen en de wereld kunnen duiden en van hieruit kunnen handelen - de eigen dynamiek en die van anderen kunnen aanspreken in verschillende contexten Inhoud - psychologie: wat, waarom, hoe gaat men te werk - de posities van het ik in relatie tot de anderen en de wereld - waarden, normen en drijfveren voor menselijk gedrag - omgaan met verschillen - beïnvloeden en beïnvloed worden - ontwikkelen en leren in de verschillende levensfasen - specifieke spciaal-psychologische thema s, b.v. sociale waarneming en zelfperceptie, groepsnormen, de attributie van het eigen gedrag, hulpeloosheid empowerment 18

19 Eenheid: Identiteit van het Aantal uren: 40 Lector: Stephen Bouquin Doelen - het handelen als er kunnen kaderen in een samenhangend geheel van visie, uitgangspunten en methoden van het - vanuit inzicht in de samenhang tussen de verschillende terreinen van het veld, de implicaties kunnen inschatten van interventies op één van de terreinen voor de andere terreinen - de eigen bijdrage als er kunnen plaatsen in het veld - de eigen keuzes als er, vanuit een bewust hanteren van een eigen waardekader, kunnen verantwoorden en ter toetsing aan andere betrokkenen voorleggen - adequaat kunnen inspelen op nieuwe problemen en evoluties in het syndicaal werkveld vanuit een historische, ethische en sociale dimensie - de juiste instanties en personen binnen de vakbond kunnen aanspreken of ernaar kunnen doorverwijzen Inhoud - de rol van de vakbeweging in de maatschappelijke context - de structuur van de vakbeweging - kennismaking met het syndicale werkveld - belang van en de plaats van elke actor daarin - syndicale basishouding 19

20 Eenheid: Filosofische en ethische vraagstukken Aantal uren: 40 Lector: Wim Brenda Doelen - een filosofisch denkkader kunnen hanteren als klankbord voor de praktijk van het sociaal werk - zich via lectuur en discussie zelf een weg kunnen banen in de filosofische basisbegrippen en in het abstracte (cultuur)filosofische denken - kunnen reflecteren op de eigen praktijk vanuit een brede, open kijk en het eigen professioneel handelen ethisch kunnen funderen - mondig en kritisch kunnen participeren aan discussies over actuelle welzijnsthema s Inhoud - mensbeelden, maatschappij- en cultuurmodellen in hun historische en antropologische context: relativiteit, waardegebondenheid en dynamisch karakter van menselijke cultuur - zingevingsvraagstuk, zin en geluk - actuele sociaal en politiek-filosofische thema s die de maatschappij en het sociaal werkveld beroeren, bijvoorbeeld - rationaliteit in de risicomaatschappij - individualisering en burgerschap, democratiseringsconcepten - rechtvaardigheid - mensenrechten en zorgethiek - arbeid en techniek 20

21 Eenheid: Syndicale actie Aantal uren: 60 Lector: Emile Kooyman Doelen - het belang van syndicale actie kunnen bevatten en kunnen overdragen - (nieuwe) vraagstukken en problemen waarmee syndicale actie in de huidige maatschappij geconfronteerd wordt, kunnen benoemen en in concrete praktijksituaties kunnen herkennen - een praktijksituatie kunnen analyseren vanuit syndicaal oogpunt, o.m. belang van de achterban, de positie van de werkgever, de gebruikte actiemiddelen,... en voorstellen tot verbetering kunnen geven - in concrete praktijksituaties de positie en de rol van de achterban kunnen benoemen Inhoud - kenmerken van sociale en syndicale acties - belang, rol en nut van syndicale actie in de huidige maatschappelijke context - (nieuwe) vraagstukken en problemen bij syndicale actie in de huidige maatschappelijke context (b.v. juridische gegevenheden, actie en ethiek, publieke opinie en media, strategieën van werkgevers,...) - de methodiek van actie voeren - mogelijke actievormen: traditionele en nieuwe actiemiddelen (b.v. gebruik van ICT) - contact met de achterban voor en tijdens een actie 21

22 Eenheid: Politieke vraagstukken Aantal uren: 60 Lector: Alain Meynen Doelen - kunnen definiëren wat politiek is, wat een politiek systeem en een staatssysteem is en de relatie kunnen aangeven tussen politiek en vakbeweging - de belangrijkste breuklijnen/maatschappelijk conflicten in onze samenleving kunnen bespreken en de relatie kunnen aangeven tussen sociale conflicten en politieke strijd - de belangrijkste politieke instellingen en apparaten kunnen identificeren - het democratisch gehalte van onze maatschappij kunnen analyseren, en dit zowel op het vlak van democratisch resultaat als op het vlak van democratische spelregels - kunnen beargumenteren waarom het middenveld een belangrijke rol moet spelen in een democratie - het sociaal overlegsysteem met zijn besluitvormingscirquit kunnen plaatsen binnen het politiek systeem - instrumenten kunnen hanteren om het politiek landschap (o.m. de wijze waarop de verschillende politieke ideologieën georganiseerd zijn) en de politieke conjunctuur te analyseren en van hieruit ook het politiek profiel van leden, militanten en vrijgestelden kunnen benoemen - de bevoegdheden kunnen aangeven van de diverse staatsniveaus (Europa, nationale staat, regio s, gemeenschappen, lokale staat,...) en de relaties kunnen benoemen tussen het macropolitiek machtssysteem en het macro-economisch machtssysteem - kunnen aantonen in welke mate de Europese Unie de politiek in ons land beïnvloedt en welke gevolgen dit heeft voor het - politieke dossiers kunnen analyseren waarin vakbewegingen een hoofdactor zijn - de gelijkenissen en verschillen tussen vakbonden en andere (nieuwe) sociale bewegingen kunnen benoemen en op basis daarvan mogelijkheden tot samenwerking beoordelen - de politieke actualiteit kunnen volgen en begrijpen Inhoud - wat is politiek, wat is een politiek systeem, wat is een staatssysteem en wat zijn politieke partijen - politieke partijen en politieke instellingen in België, gebaseerd op de grondwet: ontstaan en ontwikkeling - de bevoegdheidsverdeling tussen gewesten, gemeenschappen en het federale niveau - België in Europa en de wereld - belangrijke economische en sociale evoluties in de Belgische samenleving na 1945 en hun neerslag in de politiek 22

23 - het organisatorisch landschap (zuilen, partijen, drukkingsgroepen, oude en nieuwe sociale bewegingen...) in Vlaanderen vandaag - wat is democratie? Hoe zijn de opvattingen over democratie geëvolueerd de verhouding tussen de formele besluitvormingsregels en het reëel besluitvormingsproces - het spanningsveld tussen representatieve en directe democratie - de rol en impact van drukkingsgroepen en sociale organisaties o.m. de rol van het sociaal overlegsysteem als belangrijke pijler van een pacificatiedemocratie - het politieke profiel van leden, militanten en vrijgestelden - analyse van actuele politieke problemen o.m. democratie in crisis (extreem rechts, populisme,...) 23

24 Eenheid : Geïntegreerde competentieverwerving 2 Aantal uren: 40 Lector: A. Meynen Doelen zichzelf als lerende kunnen positioneren in de s- en praktijkcontext de eigen praktijkcontext kunnen situeren in het bredere professionele veld kunnen reflecteren op concrete praktijksituaties en het eigen handelen hierin kunnen plaatsen vanuit de inzichten verworven tijdens de modules verschillende leerstijlen kunnen integreren in functie van de eigen groei in professioneel handelen de eigen sterktes en beperktheden kunnen identificeren en hanteren in functie van het professioneel handelen Inhoud op basis van parate kennis een veelheid van vragen beantwoorden omtrent de eigen werk- en syndicale situatie de stand van individuele kennis over de werk- en syndicale situatie meten in collectief verband - een probleemstelling uitschrijven een enquête voeren die gedetailleerd ingaat op een thema of probleem dat rechtstreeks natrekbaar is in de individuele werk- en/of syndicale situatie gebruik maken van inzichten en methoden uit de andere modules in het uitwerken van de resultaten van het individueel verrichte onderzoek een eindwerk presenteren dat de nieuw verworven informatie, kennis en competenties samenbrengt - met het eindwerk een bijdrage leveren tot het leermateriaal 24

25 Eenheid: Geïntegreerde competentieverwerving 3 Aantal uren : 40 Lector: Alain Meynen Doelen zelfstandig nieuwe informatie kunnen integreren en vertalen naar verbetering van het agogisch handelen vanuit de eigen praktijkervaring een probleem kunnen detecteren en analyseren, hierover reflecteren met behulp van het verworven materiaal uit de en de praktijk mensen rond het probleem kunnen sensibiliseren individueel of in groep een praktijkvisie kunnen ontwikkelen die praktijkvisie op een heldere manier kunnen presenteren en hierover communiceren met mensen uit de en het werkveld Inhoud Een geïntegreerde opdracht op basis van de competenties verworven in de verschillende modules en de werkpraktijk 25

26 Inschrijven Je kunt à la carte één of meer eenheden volgen die aansluiten bij je behoeften. Vóór 30 september 2014 moet je een optie nemen voor alle eenheden die je wenst te volgen tijdens het sjaar september juni Je kan een deelcertificaat behalen voor elke eenheid waarvoor je ingeschreven bent. Je moet dan wel deelnemen aan examens. Eén eenheid omvat 40 of 60 lesuren. Je kan ook de volledige volgen. Je verwerft daarmee een diploma van Hoger Beroepsonderwijs Graduaat Syndicaal Werk. Voor wie de volledige wil volgen, hebben we een basisplanning gespreid over 3 jaar. Alle vernoemde eenheden worden pas definitief geprogrammeerd wanneer voldoende kandidaten zich aanmelden. Het definitieve uurrooster kunnen we je slechts meedelen na 30 september. Bij de inschrijving moet je melden of je per eenheid of diplomagericht inschrijft. 26

27 Praktische aandachtspunten Om je administratief dossier zo spoedig mogelijk in orde te brengen, vragen we je om je zo snel mogelijk in te schrijven. Neem hiervoor contact met: CVO COOVI (Centrum voor Volwassenenonderwijs): Veerle Hageman, E Gryzonlaan 1 te 1070 Anderlecht ( ) Centrum gesloten tussen 06/07/2014 en 24/08/2014. Inschrijvingsgeld Voor een module van 40 lestijden betaal je 40 x 1,15 = 46 en voor een module van 60 lestijden betaal je 60 x 1,15 = 69. Je betaalt ook 5 per schooljaar voor toegang te krijgen tot Smartschool. Smartschool is een platform dat ontwikkeld werd om alle communicatiestromen binnen een school of organisatie te informatiseren. Hierbij is rekening gehouden met de noden van alle betrokken partijen. Bij inschrijving betaal je het inschrijvingsgeld. Dit kan via Bancontact en/of met scheques (vraag deze tijdig aan)! Indien de werkgever betaalt, kan dat via Dit kan enkel voor inschrijvingen van ten minste 100. Diploma secundair onderwijs of hoger Omdat een binnen Hoger Beroepsonderwijs is, vraagt de overheid een bewijs van diploma secundair onderwijs of hoger bij inschrijving. Wie niet in het bezit is van dit diploma, kan deelnemen aan een toelatingsproef. Vrijstellingen De cursisten die denken in aanmerking te komen voor het bekomen van vrijstelling van het volgen van bepaalde eenheden, moeten ieder werkjaar een document Aanvraag tot vrijstelling invullen en afgeven op het secretariaat ten laatste op 30 september. Inschrijvingsattest (BEV) Het inschrijvingsattest voor het aanvragen van betaald educatief verlof moet afgehaald worden voor 30 september. (De toestemming van het bedrijf of dienst waar je werkt moet via de collectieve planning geregeld worden). Indien aan de voorwaarden niet voldaan is, zal geen (definitieve) inschrijving mogelijk zijn en kan de toegang tot de lessen alsook het examen geweigerd worden! De inschrijvingsgelden zullen noch volledig, noch gedeeltelijk worden terugbetaald aan cursisten die hun stopzetten (Ministeriële omzendbrief van ), tenzij een eenheid niet geprogrammeerd wordt omwille van een tekort aan inschrijvingen. 27

Opleiding syndicaal werk

Opleiding syndicaal werk Opleiding syndicaal werk infobundel 2016-2017 Opleiding Syndicaal Werk i.s.m. het Vlaams ABVV en CVO COOVI Anderlecht Dit is een uitgave van Vlaams ABVV Hoogstraat 42 1000 Brussel tel. 02 506 82 21 vormingenactie@vlaamsabvv.be

Nadere informatie

OPLEIDING SYNDICAAL WERK

OPLEIDING SYNDICAAL WERK OPLEIDING SYNDICAAL WERK Info-bundel 2015-2016 O P L E I D I N G S Y N D I C A A L W E R K i. s. m. h e t A B V V e n C V O C O O V I A n d e r l e c h t INHOUD Opleiding voor wie? 5 Wat biedt deze? 5

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

De opleiding Sociaal - Cultureel Werk (SCW) is een graduaatopleiding binnen een centrum voor volwassenenonderwijs.

De opleiding Sociaal - Cultureel Werk (SCW) is een graduaatopleiding binnen een centrum voor volwassenenonderwijs. 1. Inleiding De opleiding Sociaal - Cultureel Werk (SCW) is een graduaatopleiding binnen een centrum voor volwassenenonderwijs. In onze onderwijsvorm staat de combinatie werken en studeren centraal. Praktijk

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Graduaat

Nadere informatie

o jeugdcultuur en criminaliteit (met b.v. socialisering, conformisme en deviantie, sociale reproductie versus sociale verandering)

o jeugdcultuur en criminaliteit (met b.v. socialisering, conformisme en deviantie, sociale reproductie versus sociale verandering) Vakinhouden Maatschappelijk Werk A. SOCIAAL WERK Eenheid Sociologische vraagstukken conceptuele bouwstenen uit de sociologie: interactie en communicatie, sociale posities, rollen en status, institutie,

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40 n.v.t.

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken 2011-2012 postgraduaat Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Het belang van bemiddeling Bemiddeling is vermoedelijk

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappij oriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappij oriëntatie (MO) RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl9 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappij oriëntatie (MO) Opleiding AO BE 026 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 14 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15

Nadere informatie

een merknaam tot stand brengen. een overzichtelijke, realistische marketingplanning opmaken.

een merknaam tot stand brengen. een overzichtelijke, realistische marketingplanning opmaken. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Module Marketing (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je de basisvaardigheden van schriftelijke,

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Mens en maatschappij Code: 3.20 Cluster: In omvorming Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Sociaal-cultureel werk Module Groepswerk Code Bc2 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 60 studiebelasting (in uren) 1 2.Inhoud Als sociaal-cultureel

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Filosofische en ethische vraagstukken

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Filosofische en ethische vraagstukken ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Graduaat

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@lethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2015-2016 Wil je leraar worden? In het secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs?

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Graduaat Boekhouden. Erkend diploma. russel. volwassenenonderwijs. Lesgevers met beroepservaring. Erkend door BIBF en IAB. Modulaire opleiding

Graduaat Boekhouden. Erkend diploma. russel. volwassenenonderwijs. Lesgevers met beroepservaring. Erkend door BIBF en IAB. Modulaire opleiding CVOB russel volwassenenonderwijs Boeiende opleidingen ontdekken Je carrièrekansen vergroten Erkend diploma Graduaat Boekhouden Erkend door BIBF en IAB Modulaire opleiding Goede bereikbaarheid Praktijkgericht

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Economie - Moderne Talen AO AV 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 23 november 2006 1 Deel 1 Opleiding... 5

Nadere informatie

kritiekgesprekken voeren.

kritiekgesprekken voeren. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Module Bedrijfspsychologie (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je de basisvaardigheden

Nadere informatie

Evaluatiecontract Sociologische vraagstukken

Evaluatiecontract Sociologische vraagstukken Evaluatiecontract Sociologische vraagstukken 1. Identificatie Opleiding GSCW Module Sociologische vraagstukken Code Aa1 Schooljaar 2015-2016 Semester 1 Lector Johan Delpire 2. Evaluatievormen 4 opdrachten

Nadere informatie

HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Negotiëren (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding:

HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Negotiëren (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Module Negotiëren (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je de basisvaardigheden van schriftelijke,

Nadere informatie

sociaal-culturele methodiek en vier functies: 10 kwesties

sociaal-culturele methodiek en vier functies: 10 kwesties sociaal-culturele methodiek en vier functies: 10 kwesties 12 december 2012 www.socius.be sociaal-culturele methodiek en vier functies: 10 kwesties de kwestie ondertussen op het terrein info? 1. Dans der

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie:

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module Organisatie en communicatie Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang van

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

Je kunt een vrijstelling alleen bekomen op basis van eerder verworven competenties. Je moet dat via een attest of diploma kunnen aantonen.

Je kunt een vrijstelling alleen bekomen op basis van eerder verworven competenties. Je moet dat via een attest of diploma kunnen aantonen. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding Netwerken Module Communicatie- en organisatietechnieken Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt de vereiste communicatieve en organisatorische vaardigheden

Nadere informatie

Graduaat Informatica. Erkend diploma. Ervaren lesgevers. Educatief verlof. Modulaire opleiding. Avond- + zaterdaglessen. Nieuwste technieken en talen

Graduaat Informatica. Erkend diploma. Ervaren lesgevers. Educatief verlof. Modulaire opleiding. Avond- + zaterdaglessen. Nieuwste technieken en talen Boeiende opleidingen ontdekken Je carrièrekansen vergroten Erkend diploma Graduaat Informatica Ervaren lesgevers Modulaire opleiding Moderne lesinfrastructuur Avond- + zaterdaglessen Educatief verlof 1,15

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Emancipatorisch werken 2 (G2) Code: G2 Cluster: 3 Academiejaar: 2014-2015 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Opleiding Maatschappijoriëntatie - Cultuur 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10683 20 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 april 2015, nr. VO/741555,

Nadere informatie

Resonans geletterdheidsmodules

Resonans geletterdheidsmodules Resonans geletterdheidsmodules Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 8 mei 2014 Inhoud 1. Wat 2. Ontwikkeling 3. Stand van zaken 4. Mogelijkheden en beperkingen 5. Organisatie 6. Vragenronde 7. Inhoudelijke

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie () Opleiding Maatschappijoriëntatie - Actualiteit en geschiedenis AO BE 026 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 23 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,...

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Werk jij in de kinderopvang? Wil jij ook

Nadere informatie

Medisch administratief bediende

Medisch administratief bediende Infobrochure Medisch administratief bediende Schooljaar 2017-2018 CVO Kempen Leenhofstraat 33, 2400 Mol Tel: 014/490707 Geldig vanaf 10/05/2017 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 De opleiding... 2 Waarom kiezen

Nadere informatie

de vereiste integriteit in acht nemen.

de vereiste integriteit in acht nemen. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A6 Programmeren 2 (5 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je meer over

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Het schematiseren van probleemstellingen. met zelfgedefinieerde klassen werken.

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Het schematiseren van probleemstellingen. met zelfgedefinieerde klassen werken. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A1 Basiskennis (4 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module wordt de basiskennis

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@cvolethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2016-2017 Wil je leraar worden? Standaardtraject 2 jaar Versneld traject 1 jaar+ semester

Nadere informatie

Examenprogramma maatschappijleer

Examenprogramma maatschappijleer Examenprogramma maatschappijleer Informatiewijzer Preambule 1 Leeswijzer 2 maatschappijleer 3 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn 1 Werken

Nadere informatie

OPLEIDING LEVENSBESCHOUWING, OVERHEID EN SAMENLEVING

OPLEIDING LEVENSBESCHOUWING, OVERHEID EN SAMENLEVING OPLEIDING LEVENSBESCHOUWING, OVERHEID EN SAMENLEVING Tweejarige deeltijdse academische opleiding voor professionals centrum voor migratie en interculturele studies Universiteit Antwerpen SITUERING Eén

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

AANVULLENDE ALGEMENE VORMING. Een tweedekans voor het behalen van een DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS

AANVULLENDE ALGEMENE VORMING. Een tweedekans voor het behalen van een DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS AANVULLENDE ALGEMENE VORMING Een tweedekans voor het behalen van een DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS Aanvullend! Aanvullende Algemene Vorming + beroepsspecifieke opleiding = DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS Beroepsspecifieke

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl10 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Opleiding Cultuur AO BE 027 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl11 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Opleiding Rechten AO BE 028 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Vroedkunde (PBA) 1eBa Vroedkunde

Academiejaar Programmagids. Vroedkunde (PBA) 1eBa Vroedkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Vroedkunde (PBA) 1eBa Vroedkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

Voorjaar I. Missie van het centrum

Voorjaar I. Missie van het centrum Aanwerving Pedagogische stafmedewerker verantwoordelijk voor de inhoudelijke en pedagogische ondersteuning van de educatieve medewerkers en de kwaliteitszorg van de educatieve processen. I. Missie van

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier INFORMATIEBROCHURE SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier ACADEMIEJAAR 2015-2016 Pagina 2 van 7 Specifieke Lerarenopleiding DEEL 1 Algemeen Wat is de SLO? SLO is de afkorting voor Specifieke

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie () Opleiding Maatschappijoriëntatie - Rechten en plichten 028 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 18 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Graduaat Marketing. Lesgevers met beroepservaring. Modulaire opleiding. Goede bereikbaarheid. Moderne infrastructuur.

Graduaat Marketing. Lesgevers met beroepservaring. Modulaire opleiding. Goede bereikbaarheid. Moderne infrastructuur. Boeiende opleidingen ontdekken Je carrièrekansen vergroten Erkend diploma Graduaat Marketing Modulaire opleiding Goede bereikbaarheid Moderne infrastructuur Avond cursussen Marketing management Praktijkgericht

Nadere informatie

Bijzondere beroepstitel:

Bijzondere beroepstitel: 2012 2013 Bijzondere beroepstitel: Verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg Hogeschool West-Vlaanderen Departement Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 Wouter.Decock@howest.be

Nadere informatie

Examenprogramma maatschappijleer havo/vwo (gemeenschappelijk deel)

Examenprogramma maatschappijleer havo/vwo (gemeenschappelijk deel) Examenprogramma maatschappijleer havo/vwo (gemeenschappelijk deel) Havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden

Nadere informatie

Inhoud Deel I Wat is sociologie? Sociologie, een eerste omschrijving Sociologie als wetenschap Weerstanden tegen sociologie

Inhoud Deel I Wat is sociologie? Sociologie, een eerste omschrijving Sociologie als wetenschap Weerstanden tegen sociologie Inhoud I Deel I 1 Wat is sociologie?.... 3 1.1 Sociologie, een eerste omschrijving.... 4 1.2 Sociologie als wetenschap... 6 1.3 Weerstanden tegen sociologie.... 8 1.4 Sociologie en verpleegkunde... 9 1.5

Nadere informatie

het verband tussen kwaliteitsmanagement en aansprakelijkheid weergeven een organisatie opdelen in processen en een processtroomschema opstellen.

het verband tussen kwaliteitsmanagement en aansprakelijkheid weergeven een organisatie opdelen in processen en een processtroomschema opstellen. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Module Kwaliteitszorg (11 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je de basisvaardigheden

Nadere informatie

Examenprogramma maatschappijwetenschappen havo/vwo

Examenprogramma maatschappijwetenschappen havo/vwo Examenprogramma maatschappijwetenschappen havo/vwo Havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO)

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Diploma secundair onderwijs halen? Aanvullende Algemene Vorming (AAV) + diplomagerichte beroepsopleiding of HBO5 DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS AAV (minimumtraject)

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat sociaal-cultureel werk Educatieve activiteiten opzetten

ECTS-fiche. Graduaat sociaal-cultureel werk Educatieve activiteiten opzetten ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Graduaat

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2015-2016 versie mei 2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03

Nadere informatie

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA MODULE PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA Afstudeerrichting: reisleider Code: 25 Academiejaar: vanaf 2014-2015 Niveau: specialisatiemodule Periode binnen het modeltraject: semester 1 Start binnen de

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Inhoud en achtergrond Kernpunten opleiding 1. Verbreding en verdieping van uw kennis 2. Internationaal

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Sociaal-Cultureel Werk Module Educatief werk Code Bc3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

Nadere informatie

Examenprogramma beeldende vorming

Examenprogramma beeldende vorming Examenprogramma beeldende vorming Informatiewijzer Preambule 1 Leeswijzer 2 beeldende vorming 3 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn 1

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

PROCESDOEL 3 HUMANISEREN VAN HET SAMENLEVEN MET ANDEREN

PROCESDOEL 3 HUMANISEREN VAN HET SAMENLEVEN MET ANDEREN PROCESDOEL 3 HUMANISEREN VAN HET SAMENLEVEN MET ANDEREN 3.1 Exploreren, verkennen en integreren van de mogelijkheden van de mens 3.2 Exploreren, verkennen en integreren van de grenzen van de mens 3.3 Ontdekken

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl7 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Opleiding AO BE 024 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari

Nadere informatie

AANSLUITING BIJ VAKKEN & VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN (VOETen)

AANSLUITING BIJ VAKKEN & VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN (VOETen) AANSLUITING BIJ VAKKEN & VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN (VOETen) (VAN KRACHT VANAF SEPTEMBER 00) VOOR DE DERDE GRAAD AANSLUITING BIJ DE VAKKEN De ethische matri aardrijkskunde biologie ecologie economie

Nadere informatie

Syllabus maatschappijwetenschappen havo 2014

Syllabus maatschappijwetenschappen havo 2014 examenprogramma maatschappijwetenschappen Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden

Nadere informatie

Examenprogramma maatschappijwetenschappen vwo

Examenprogramma maatschappijwetenschappen vwo Examenprogramma maatschappijwetenschappen vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS

UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS KRACHTGERICHTE HULPVERLENING IN DIALOOG Bind-Kracht staat voor een kwaliteitsvolle hulpverlening aan mensen in armoede. Krachtgericht werken,

Nadere informatie

Infomoment INLEIDING STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING. zaterdag 21 januari van 10.00u tot 14.00u KTA1 Vildersstraat Hasselt

Infomoment INLEIDING STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING. zaterdag 21 januari van 10.00u tot 14.00u KTA1 Vildersstraat Hasselt Infomoment zaterdag 21 januari van 10.00u tot 14.00u KTA1 Vildersstraat 28 3500 Hasselt Inschrijvingsmomenten van maandag 9 januari tot 27 januari 2017 Genkerbaan 84, 3520 Zonhoven T 011 82 48 66 infotko@cvo-step.be

Nadere informatie

Communicatieve vaardigheden Ac 1

Communicatieve vaardigheden Ac 1 Communicatieve vaardigheden Ac 1 HIK Hoger Instituut der Kempen Afdeling Graduaat Maatschappelijk Werk Academiejaar 2008-2009 Els Boven en Lize Vandereycken Module: A Sociaal werk Ac1 Communicatieve vaardigheden

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan PAV 5dejaar

Jaarplan Jaarplan PAV 5dejaar Schooljaar 2011-2012 Leerkracht(en): Vak: Klassen: Ann Debecker, Sonia Mannaerts, Carine Peeters, Ivo Thyssen, Jo Vonckx Jaarplan PAV 5dejaar 5GK, 5RK1, 5RK2 Schooljaar: 2011-2012 Algemene gegevens Leerjaar

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

Sociale bemiddeling in organisaties

Sociale bemiddeling in organisaties ACADEMIEJAAR 2014-2015 ZEVENDE EDITIE Sociale bemiddeling in organisaties Werken met arbeidsconflicten NIEUW! Vrijstelling module 2 mogelijk BIJSCHOLING Teambemiddeling 13 & 14.11.2014 Sociale bemiddeling

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten)

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module E2 Audit Plaats van de module in de opleiding: In één van de laatste modules van de opleiding leert de cursist

Nadere informatie

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Klasmanagement (KLM) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO2 AO AV 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 24 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 23 november 2006 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Examenprograma filosofie havo/vwo

Examenprograma filosofie havo/vwo Examenprograma filosofie havo/vwo Havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

INFORMATIE VRAGEN OVER CURSUSSEN

INFORMATIE VRAGEN OVER CURSUSSEN INFORMATIE VRAGEN OVER CURSUSSEN Je wil een cursus volgen, maar je wil eerst meer informatie krijgen. Welke vragen moet je stellen? Wat moet je doen? 1 Lees de tekst op blad 2 en maak de oefening op blad

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module A1 Basis Dubbel Boekhouden Plaats van de module in de opleiding: Een eerste kennismaking met boekhouden. Na

Nadere informatie

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie. gids en reisleider Campus Diest Campus Aarschot Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... pg.

Nadere informatie

Hoofdstuk I Voorwaarden voor erkenning van vormingsinstanties

Hoofdstuk I Voorwaarden voor erkenning van vormingsinstanties BESLISSING VAN 1 FEBRUARI 2007 GEWIJZIGD DOOR DE BESLISSING VAN 11 MAART 2010 EN DE BESLISSING VAN 23 SEPTEMBER 2010 TOT VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN EN PROCEDURE VOOR ERKENNING VAN VORMINGSINSTANTIES

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

Maatschappijleer in kernvragen en -concepten

Maatschappijleer in kernvragen en -concepten Maatschappijleer in kernvragen en -concepten Deel I Kennis van de benaderingswijzen, het formele object Politiek-juridische concepten Kernvraag 1: Welke basisconcepten kent de politiek-juridische benaderingswijze?

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

Gender en interculturaliteit

Gender en interculturaliteit ECTS-fiche: Gender en interculturaliteit Opleiding: Afstudeerrichting: Opleidingsonderdeel: Studiepunten (ECTS): 3 Taal: Plichtvak/keuzevak: Lerarenopleiding/ BA en MA Pedagogische wetenschappen Niet relevant

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS.

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. 1. ALGEMENE GEGEVENS. 1. Naam van de functie: Maatschappelijk assistent(e) 2. Dienst en/of sectie: Sociale dienst 3. Code : 4. Datum : 13 januari 2009 5.

Nadere informatie