OPLEIDING SYNDICAAL WERK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDING SYNDICAAL WERK"

Transcriptie

1 OPLEIDING SYNDICAAL WERK Info-bundel O P L E I D I N G S Y N D I C A A L W E R K i. s. m. h e t A B V V e n C V O C O O V I A n d e r l e c h t

2

3 INHOUD Opleiding voor wie? 5 Wat biedt deze? 5 Grote thema s 5 Kies wat je boeit of nodig hebt 6 Toelatingsvereisten 6 Begeleidingscommissie en docenten 6 Programma 6 Werkjaar Inhoud van de eenheden Inschrijven 26 Praktische aandachtspunten 27 Spreiding eenheden werkjaar Meer informatie 34 Wegwijzer 35 OPLEIDING SYNDICAAL WERK 3

4 OPLEIDING SYNDICAAL WERK 4

5 Opleiding voor wie? De modulaire is een aanvullende voor wie syndicaal actief is, of dat wil worden: vakbondssecretarissen, ervaren ABVV-militanten, en syndicale medewerkers. Secretarissen kunnen hun kennis en vaardigheden bijspijkeren via deze. Delegees, vakbonds- en administratieve medewerkers kunnen met akkoord van hun instantie of op eigen initiatief, de volgen. Wat biedt deze? De biedt toepasbare kennis en praktische vaardigheden: arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, werkloosheidsreglementering, naast onderhandelingstechnieken, communicatie, informatica Ook syndicale en maatschappelijke problemen uit de actualiteit komen ruim aan bod. Grote thema s Economische, sociale en politieke veranderingen maken het syndicale werk tot een permanente uitdaging, zowel op het terrein van de klassieke belangenverdediging als op dat van de brede sociale actie voor maatschappelijke veranderingen. Arbeid en uitbuiting nemen nieuwe vormen aan. Maar ook de verhouding tussen syndicalisme en politiek is inzet van strijd. De syndicale beweging is een kind van de industriële maatschappij die haar stempel heeft gedrukt op de structuur van de vakbond. Maar de ingrijpende veranderingen in de samenleving en het vage toekomstbeeld beïnvloeden de organisatiestructuren van de vakbonden. Hoe kunnen al die veranderingen geduid worden? Wat betekenen bijvoorbeeld informatietechnologie en flexibel werken voor de slagkracht van vakbondsacties? hoe gaan we om met nieuwe problemen zoals uitsluiting, discriminatie, milieu en kwaliteit van het leven? Hoe kan de syndicale beweging haar rol van tegenmacht verder waarmaken in een context van toenemende globalisering van de economische en politieke beslissingsmachten? Hoe kan de vakbond zich beter organiseren in deze nieuwe tijden van diensteneconomie en van nieuwe maatschappelijke breuklijnen? OPLEIDING SYNDICAAL WERK 5

6 Kies wat je boeit of nodig hebt Deze modulaire geeft je de mogelijkheid om precies die te volgen die je echt nodig hebt. Opleiding op maat dus. Je kunt à la carte één of meer eenheden ( = cursussen) volgen. Eén eenheid telt 40 of 60 lesuren, hetzij 5 of 7 ½ lesdagen, één dag per week. Je kunt de komende drie jaar ook de volledige volgen. Je haalt daarmee zelfs een diploma van het Hoger Beroepsonderwijs - Graduaat Syndicaal Werk. Pas op : wanneer je dit diploma wilt behalen en nu pas (in ) met de gaat starten, moet je in de komende drie schooljaren alle modules afwerken die nodig zijn voor het diploma, zoals de onderwijsreglementering oplegt. Wie voor de volledige kiest (1060 lestijden gespreid over 3 jaar) dient namelijk de 21 vastgelegde eenheden te volgen en 2 eenheden naar eigen keuze uit het aangebode keuzeprogramma. Zie ook het schema op de volgende pagina voor het totaaloverzicht. Alle modules die nodig zijn voor het diploma zullen wel degelijk gedurende de volgende drie jaar georganiseerd worden. Deelnemers die al eerder gestart zijn (en die dus al een aantal modules gevolgd hebben) en een diploma willen halen, zullen de in de komende drie jaar moeten afwerken. Alle hiervoor nodige modules zullen in die periode worden georganiseerd. Toelatingsvereisten De toelatingsvereisten zijn zeer soepel. In het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of, als je dat diploma niet hebt, slagen in een toelatingsproef. Begeleidingscommissie en docenten De begeleidingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de centrales, het interprofessioneel ABVV, Vorming & Actie, de directie en docenten. Deze commissie stuurt mee de inhoud van de programma's en evalueert de uitvoering. De docenten worden gekozen op basis van hun kennis en ervaring met het leergebied. Zij worden bijgestaan door gastsprekers die ervaring hebben met een of ander aspect van de leerinhoud. Programma De structuur voorziet een basisprogramma met 21 eenheden en een aanvullend keuzeprogramma waarin 15 eenheden opgenomen zijn. Er kunnen dus 36 cursussen of eenheden worden aangeboden. OPLEIDING SYNDICAAL WERK 6

7 Wie voor de volledige kiest (1060 lestijden gespreid over 3 jaar) dient de 21 eenheden te volgen en 2 eenheden naar eigen keuze uit het aangebode keuzeprogramma. Alle nodige modules zullen de komende drie jaar worden georganiseerd, vanaf het schooljaar Maar naast de volledige kunnen cursisten evengoed één of meerdere eenheden volgen naargelang hun behoeften en mogelijkheden. De is immers volledig modulair! OPLEIDING SYNDICAAL WERK 7

8 OPLEIDING SYNDICAAL WERK A. Sociaal werk 420 lt B. Syndicaal werker 560 lt C. Keuzemodules 80 lt Menselijk gedrag en sociale omgeving Organisatiebeleid Methodische vorming Leer- en praktijkbegeleiding Oriëntatie op beroep en werkveld van het Recht en beleid in het 160 lt 60 lt 80 lt 120 lt 200 lt 160 lt 200 lt Methodische professionalisering van het syndicaal werk Keuzemodules specifieke thema's (*) Keuzemodules recht en beleid (*) Keuzemodules specifieke methoden en vaardigheden (*) Sociologische vraagstukken Organisatieleer Communicatieve vaardigheden Geïntegreerde competentieverwerving 1 Identiteit van het Arbeidsrecht Schriftelijke communicatie Syndicale dienstverlening Arbeidsrecht - uitdieping 40 lt 60 lt TV 40 lt 40 lt 40 lt 60 lt 40 lt 40 lt 40 lt 40 lt Psychologische vraagstukken Geïntegreerde competentieverwerving 2 Sociaal-economische vraagstukken 2 Syndicale actie Syndicaal vormingswerk Samenwerkingsvaardigheden Socialezekerheidsrecht Socialezekerheidsrecht - uitdieping 40 lt 40 lt 40 lt 40 lt 60 lt 60 lt 40 lt 40 lt 40 lt Sociaal-economische vraagstukken Geïntegreerde competentieverwerving 3 Politieke vraagstukken Interprofessionele syndicale werking Actueel thema uit het sociaal werk Cb3 Aspecten van leidinggeven 40 lt 40 lt 60 lt 40 lt 40 lt 40 lt TV 40 lt 40 lt Filosofische en ethische vraagstukken Werkloosheidsreglementering Historischideologische perspectieven Professionele syndicale werking Financieel beheer 40 lt 60 lt 60 lt 40 lt 40 lt Actueel thema m.b.t. recht of beleid Onderhandelen en bemiddelen Mediatraining Syndicale communicatie Omgaan met diversiteit ICT 40 lt 40 lt ICT-specifieke toepassingen 40 lt Actuele methoden en werkvormen 40 Lt deelcertificaat menselijk gedrag en sociale omgeving deelcertificaat organisatiebeleid deelcertificaat methodische vorming deelcertificaat sociaal werk deelcertificaat leer- en praktijkbegeleiding 1 deelcertificaat oriëntatie op beroep en werkveld van het deelcertificaat recht en beleid in het deelcertificaat methodische professionalisering van het syndicaal werk deelcertificaat er (*) twee eenheden te kiezen uit C. keuzemodules Diploma (= A + B + 2 eenheden van C naar keuze) 1060 lt OPLEIDING SYNDICAAL WERK 8

9 Overzicht van de eenheden: Sociologische vraagstukken Psychologische vraagstukken Sociaal-economische vraagstukken (1) Filosofische en ethische vraagstukken Organisatieleer Communicatieve vaardigheden Samenwerkingsvaardigheden Geïntegreerde competentieverwerving (3 eenheden) Identiteit van het Sociaal-economische vraagstukken (2) Politieke vraagstukken Historisch-ideologische perspectieven Arbeidsrecht Sociaalzekerheidsrecht Werkloosheidsreglementering Schriftelijke communicatie Syndicale actie Interprofessionele syndicale werking Professionele syndicale werking Keuzeprogramma (wie de volledige volgt, kiest hieruit 2 bijkomende eenheden): Syndicale dienstverlening Syndicaal vormingswerk Actueel thema uit het sociaal werk Arbeidsrecht uitdieping Sociaalzekerheidsrecht uitdieping Aspecten van het leidinggeven Financieel beheer Actueel thema m.b.t. recht en beleid Onderhandelen en bemiddelen Mediatraining Syndicale communicatie Omgaan met diversiteit ICT ICT specifieke toepassingen Actuele methoden en werkvormen 9

10 Werkjaar Elk werkjaar kiest de begeleidingscommissie uit het complete programma een reeks eenheden die dat werkjaar georganiseerd worden. EERSTE SEMESTER: Socialezekerheidsrecht Sociaal-Economische vraagstukken Aspecten van leidinggeven Onderhandelen en bemiddelen Sociologische vraagstukken Schriftelijke communicatie Geïntegreerde competentieverwerving 1 TWEEDE SEMESTER: Psychologische vraagstukken Identiteit van het Filosofische en ethische vraagstukken Syndicale actie Politieke vraagstukken Geïntegreerde competentieverwerving 2 Geïntegreerde competentieverwerving 3 10

11 Inhoud van de eenheden EERSTE SEMESTER: Eenheid : Socialezekerheidsrecht Aantal uren: 60 Lector: Luc De Bruyckere Doelen - de basiselementen van het sociaalzekerheidsrecht kunnen toepassen met inzicht in de samenhang tussen de verschillende reglementeringen - handelen vanuit het bewustzijn van het maatschappelijk belang van het sociaalzekerheidsrecht - efficiënt kunnen opzoeken en raadplegen van de rechtsbronnen en de materie als sociaal werker permanent opvolgen - kunnen analyseren en vertalen van een concrete probleemstelling met het oog op een oordeelkundige en oplossingsgerichte aanpak in het kader van de actueel geldende regelgeving en de interpretatie hiervan in de praktijk, - zich bewustzijn van de complexiteit van sommige probleemsituaties bij werknemers, o.m. kunnen inschatten wat de weerslag zal zijn van de sociaaljuridische situatie van een werknemer met betrekking tot de verschillende takken van het arbeidsrecht en van de sociale zekerheid en hierin gericht en gedifferentieerd kunnen handelen. Inhoud - maatschappelijke situering en begrippenkader - ontstaansgeschiedenis van de sociale zekerheid: verzekering en solidariteit, kapitalisatie en repartitie - organisatie van de Belgische sociale zekerheid - gezinsbijslagen: reglementering: kraamgeld en adoptiepremie, gewone en verhoogde kinderbijslag, gewaarborgde gezinsbijslag - pensioenen voor werknemers: rust- en overlevingspensioenen en aanvullende pensioenen - ziekte- en invaliditeitsverzekering: gezondheidszorg, uitkeringen voor arbeidsogeschiktheid en invaliditeit, moederschap, begrafeniskosten - arbeidsongevallen: wetgeving, rechtspraak en toepassingsgevallen - beroepsziekten: wetgeving & aanvraagprocedure - jaarlijkse vakantie: stelsel der arbeiders, stelsel der bedienden 11

12 - residuaire stelsels waarin: igo (inkomensgarantie voor ouderen), leefloon en recht op maatschappelijke integratie, maatschappelijke dienstverlening, tegemoetkomigen voor personen met een handicap. Eenheid : Sociaal-economische vraagstukken Aantal uren: 40 Lector: Doelen - de economische aspecten van het menselijk gedrag en de economische dimensie van het organisatie- en samenlevingsgebeuren kunnen duiden - de impact van het huidig economische bestel op onze samenleving kunnen benoemen - de basiscomponenten en de werking van het economisch systeem kennen en begrijpen - de economische rationaliteit in de social profit kunnen onderkennen - de berichtgeving over actuele sociaal-economische en politiek-economische problemen begrijpen en kunnen interpreteren vanuit het inzicht in de economische paradigma s Inhoud - conceptuele bouwstenen uit de economie zoals markt en marktmechanisme, vraag- en aanbod, markttypes, marktgebeuren en prijsvorming, economische conjunctuur, consumenten- en producentengedrag - deze bouwstenen worden aangebracht via de behandeling van enkele belangrijke en actuele economische items zoals - actieve welvaartsstaat, arbeidsmarkt, werkloosheid en tewerkstelling - de nieuwe sociale kwestie(s) - inkomens(her)verdeling - overheidshuishouding en begrotingsproblematiek - internationale economie, globalisering 12

13 Eenheid: Aspecten van leidinggeven (keuzevak) Aantal uren: 40 Docent: Doelen - zich als medewerker kunnen positioneren t.o.v. de eigen leidinggevende en zicht krijgen op het eigen omgaan met leiding krijgen - het eigen functioneren kunnen bevragen en bijsturen i.f.v. het leiding geven aan het eigen handelen - de eigen leidinggevende positie onderkennen (o.m. de eigen spontane begeleidingsstijl), er bewust kunnen mee omgaan en bijsturen waar nodig - de groeimogelijkheden van medewerkers individueel en als groep kunnen inschatten en aanspreken - de verschillende functies van overleg kunnen hanteren en gericht kunnen interveniëren op taak- en procesniveau - planmatig kunnen werken en in staat zijn de eigen tijd te beheren Inhoud - rollen als leidinggevende - situationeel leiding geven - leiderschapsstijlen - model van situationeel leidinggeven aan individuen en een team - doelformulering en planning - werkoverleg (vergaderen, agenda, plannen) - motiveren en omgaan met weerstanden - time-management 13

14 Eenheid: Onderhandelen en bemiddelen (keuzevak) Aantal uren: 40 Lector: Doelen - in een conflictsituatie als bemiddelaar kunnen bijdragen tot een oplossing - een onderhandeling kunnen voeren en afronden met een individu en met een groep - zich bewust zijn van het eigen onderhandelingsgedrag, en een eigen onderhandelingsstijl ontwikkelen - dilemma s in onderhandelingen kunnen herkennen en specifieke technieken kunnen toepassen - interventiestrategieën bij conflicten kennen en kunnen toepassen rekening houdend met de eigen positie in het conflict (b.v. derde partij, onderhandelen vanuit een achterban,...) - zich kunnen handhaven in onderhandelingen - omgaan met onderhandelingstactieken Inhoud - conflict: definitie, preventie, basiselementen en eigen stijl van conflicthantering - samenwerken, onderhandelen, vechten - structuur van een conflicthanteringsgesprek - bemiddeling en positie van de bemiddelaar - onderhandelen: kenmerken en soorten onderhandelingsgedrag - effectieve voorbereiding van een onderhandeling - belangen: gelijklopendheid en tegenstellingen - macht, dilemma s en specifieke technieken - omgaan met onderhandelingstactieken 14

15 Eenheid: Sociologische vraagstukken Aantal uren: 40 Lector: Hans Stiens Doelen - zich bewust worden van de relevantie van een structurele analyse van de maatschappelijke context van deelsectoren van de samenleving - een maatschappelijke analyse kunnen maken vanuit het sociologische paradigma en vanuit deze analyse zinvol kunnen handelen in deelsectoren van de samenleving - een permanente aandacht ontwikkelen voor de maatschappelijke bepaaldheid van problemen en de aanwezigheid van de samenleving in het individuele handelen - het sociaal werk kunnen kaderen in de permanente maatschappelijke veranderingsprocessen - demografische basisbegrippen kunnen toepassen en demografische fenomenen kunnen waarderen. Inhoud - conceptuele bouwstenen uit de sociologie: interactie en communicatie, sociale posities, rollen en status, institutie, socialisatie, sociale conflicten netwerken, conflicten, groepen en cultuur, macht en ideologie - behandeling van enkele actuele maatschappelijke items vanuit het sociologische paradigma, bijvoorbeeld: - gezondheidszorg (sociale stratificatie en ongelijkheid, zichtbare en verdoken machtsgroepen, economische en politieke invloeden, spanning tussen theorie en praktijk van het beleid) - jeugdcultuur en criminaliteit (met b.v. socialisering, conformisme en deviantie, sociale reproductie versus sociale verandering, evaluatie van het veiligheidsbeleid) - racisme en intergratie (maatschappelijke betekenis van het begrip racisme, sociale en politieke betekenissen van het begrip integratie, ontleding van het inpassingsbeleid) - arbeid (sociale stratificatie en ongelijkheid, institutionalisering, armoede en ongelijkheid) - de nieuwe sociale kwestie (destabilisering, precarisering, individualisering, liberalisering, globalisering) - de Staat (ontstaan en functies van het staatsapparaat in de Westerse wereld en de verhouding tot de sociale groepen in de samenleving, impact van de trend naar mondialisering, culturele identiteit) - nieuwe sociale organisatie- en interventievormen - de invloed van de media 15

16 Eenheid: Schriftelijke communicatie Aantal uren: 40 Lector: Sonja De Smedt Doelen - inzicht hebben in het proces van informatieverstrekking, -verwerving en verwerking - specifieke vormen van schriftelijke communicatie b.v. brief, uitnodiging, verslag, artikel, rapport correct kunnen hanteren aangepast aan de doelen, de doelgroep en de context - inhoudelijk correct en goed gestructureerd kunnen schrijven in een lezersgerichte, eigentijdse taal met toepassing van de schrijfregels - een tekstverwerkingsprogramma kunnen hanterenom de tekst op een verzorgde manier te presenteren Inhoud - de procesmatige aanpak van schriftelijke communicatie: voorbereiding, aandachtswerving, schrijfschema,... - zinsconstructies, alinea s, klare taal - spelling en schrijfregels - afwerking van teksten en lay-out - specifieke vereisten voor specifieke teksten b.v. een verslag, uitnodiging, beleidsdocument,... - briefschrijven en de BIN-normen Eenheid: Geïntegreerde competentieverwerving 1 Aantal uren: 40 Lector: Alain Meynen Doelen zichzelf als lerende kunnen positioneren in de s- en praktijkcontext - de eigen praktijkcontext kunnen situeren in het bredere professionele veld - kunnen reflecteren op concrete praktijksituaties en het eigen handelen hierin kunnen plaatsen - verschillende leerstijlen kunnen integreren in functie van de eigen groei in professioneel handelen 16

17 - zichzelf als lerende kunnen positioneren in de s- en praktijkcontext - de eigen praktijkcontext kunnen situeren in het bredere professionele veld - kunnen reflecteren op concrete praktijksituaties en het eigen handelen hierin kunnen plaatsen - verschillende leerstijlen kunnen integreren in functie van de eigen groei in professioneel handelen - de eigen sterktes en beperktheden kunnen identificeren in functie van het professioneel handelen Inhoud op basis van parate kennis een veelheid van vragen beantwoorden omtrent de eigen werk- en syndicale situatie de stand van individuele kennis over de werk- en syndicale situatie meten in collectief verband - een probleemstelling uitschrijven een enquête voeren die gedetailleerd ingaat op een thema of probleem dat rechtstreeks natrekbaar is in de individuele werk- en/of syndicale situatie gebruik maken van inzichten en methoden uit de andere modules in het uitwerken van de resultaten van het individueel verrichte onderzoek een eindwerk presenteren dat de nieuw verworven informatie, kennis en competenties samenbrengt - met het eindwerk een bijdrage leveren tot het leermateriaal 17

18 TWEEDE SEMESTER: Eenheid: Psychologische vraagstukken Aantal uren: 40 Lector: Jean-Marie De Wulf Doelen - zich realiseren dat sociale interactieprocessen een belangrijke rol spelen in het menselijk gedrag - het eigen handelen en dit van anderen betekenis kunnen geven vanuit een achtergrond van gender, leeftijd, sociale positie,... - de eigen positie in relatie met de anderen en de wereld kunnen duiden en van hieruit kunnen handelen - de eigen dynamiek en die van anderen kunnen aanspreken in verschillende contexten Inhoud - psychologie: wat, waarom, hoe gaat men te werk - de posities van het ik in relatie tot de anderen en de wereld - waarden, normen en drijfveren voor menselijk gedrag - omgaan met verschillen - beïnvloeden en beïnvloed worden - ontwikkelen en leren in de verschillende levensfasen - specifieke spciaal-psychologische thema s, b.v. sociale waarneming en zelfperceptie, groepsnormen, de attributie van het eigen gedrag, hulpeloosheid empowerment 18

19 Eenheid: Identiteit van het Aantal uren: 40 Lector: Stephen Bouquin Doelen - het handelen als er kunnen kaderen in een samenhangend geheel van visie, uitgangspunten en methoden van het - vanuit inzicht in de samenhang tussen de verschillende terreinen van het veld, de implicaties kunnen inschatten van interventies op één van de terreinen voor de andere terreinen - de eigen bijdrage als er kunnen plaatsen in het veld - de eigen keuzes als er, vanuit een bewust hanteren van een eigen waardekader, kunnen verantwoorden en ter toetsing aan andere betrokkenen voorleggen - adequaat kunnen inspelen op nieuwe problemen en evoluties in het syndicaal werkveld vanuit een historische, ethische en sociale dimensie - de juiste instanties en personen binnen de vakbond kunnen aanspreken of ernaar kunnen doorverwijzen Inhoud - de rol van de vakbeweging in de maatschappelijke context - de structuur van de vakbeweging - kennismaking met het syndicale werkveld - belang van en de plaats van elke actor daarin - syndicale basishouding 19

20 Eenheid: Filosofische en ethische vraagstukken Aantal uren: 40 Lector: Wim Brenda Doelen - een filosofisch denkkader kunnen hanteren als klankbord voor de praktijk van het sociaal werk - zich via lectuur en discussie zelf een weg kunnen banen in de filosofische basisbegrippen en in het abstracte (cultuur)filosofische denken - kunnen reflecteren op de eigen praktijk vanuit een brede, open kijk en het eigen professioneel handelen ethisch kunnen funderen - mondig en kritisch kunnen participeren aan discussies over actuelle welzijnsthema s Inhoud - mensbeelden, maatschappij- en cultuurmodellen in hun historische en antropologische context: relativiteit, waardegebondenheid en dynamisch karakter van menselijke cultuur - zingevingsvraagstuk, zin en geluk - actuele sociaal en politiek-filosofische thema s die de maatschappij en het sociaal werkveld beroeren, bijvoorbeeld - rationaliteit in de risicomaatschappij - individualisering en burgerschap, democratiseringsconcepten - rechtvaardigheid - mensenrechten en zorgethiek - arbeid en techniek 20

21 Eenheid: Syndicale actie Aantal uren: 60 Lector: Emile Kooyman Doelen - het belang van syndicale actie kunnen bevatten en kunnen overdragen - (nieuwe) vraagstukken en problemen waarmee syndicale actie in de huidige maatschappij geconfronteerd wordt, kunnen benoemen en in concrete praktijksituaties kunnen herkennen - een praktijksituatie kunnen analyseren vanuit syndicaal oogpunt, o.m. belang van de achterban, de positie van de werkgever, de gebruikte actiemiddelen,... en voorstellen tot verbetering kunnen geven - in concrete praktijksituaties de positie en de rol van de achterban kunnen benoemen Inhoud - kenmerken van sociale en syndicale acties - belang, rol en nut van syndicale actie in de huidige maatschappelijke context - (nieuwe) vraagstukken en problemen bij syndicale actie in de huidige maatschappelijke context (b.v. juridische gegevenheden, actie en ethiek, publieke opinie en media, strategieën van werkgevers,...) - de methodiek van actie voeren - mogelijke actievormen: traditionele en nieuwe actiemiddelen (b.v. gebruik van ICT) - contact met de achterban voor en tijdens een actie 21

22 Eenheid: Politieke vraagstukken Aantal uren: 60 Lector: Alain Meynen Doelen - kunnen definiëren wat politiek is, wat een politiek systeem en een staatssysteem is en de relatie kunnen aangeven tussen politiek en vakbeweging - de belangrijkste breuklijnen/maatschappelijk conflicten in onze samenleving kunnen bespreken en de relatie kunnen aangeven tussen sociale conflicten en politieke strijd - de belangrijkste politieke instellingen en apparaten kunnen identificeren - het democratisch gehalte van onze maatschappij kunnen analyseren, en dit zowel op het vlak van democratisch resultaat als op het vlak van democratische spelregels - kunnen beargumenteren waarom het middenveld een belangrijke rol moet spelen in een democratie - het sociaal overlegsysteem met zijn besluitvormingscirquit kunnen plaatsen binnen het politiek systeem - instrumenten kunnen hanteren om het politiek landschap (o.m. de wijze waarop de verschillende politieke ideologieën georganiseerd zijn) en de politieke conjunctuur te analyseren en van hieruit ook het politiek profiel van leden, militanten en vrijgestelden kunnen benoemen - de bevoegdheden kunnen aangeven van de diverse staatsniveaus (Europa, nationale staat, regio s, gemeenschappen, lokale staat,...) en de relaties kunnen benoemen tussen het macropolitiek machtssysteem en het macro-economisch machtssysteem - kunnen aantonen in welke mate de Europese Unie de politiek in ons land beïnvloedt en welke gevolgen dit heeft voor het - politieke dossiers kunnen analyseren waarin vakbewegingen een hoofdactor zijn - de gelijkenissen en verschillen tussen vakbonden en andere (nieuwe) sociale bewegingen kunnen benoemen en op basis daarvan mogelijkheden tot samenwerking beoordelen - de politieke actualiteit kunnen volgen en begrijpen Inhoud - wat is politiek, wat is een politiek systeem, wat is een staatssysteem en wat zijn politieke partijen - politieke partijen en politieke instellingen in België, gebaseerd op de grondwet: ontstaan en ontwikkeling - de bevoegdheidsverdeling tussen gewesten, gemeenschappen en het federale niveau - België in Europa en de wereld - belangrijke economische en sociale evoluties in de Belgische samenleving na 1945 en hun neerslag in de politiek 22

23 - het organisatorisch landschap (zuilen, partijen, drukkingsgroepen, oude en nieuwe sociale bewegingen...) in Vlaanderen vandaag - wat is democratie? Hoe zijn de opvattingen over democratie geëvolueerd de verhouding tussen de formele besluitvormingsregels en het reëel besluitvormingsproces - het spanningsveld tussen representatieve en directe democratie - de rol en impact van drukkingsgroepen en sociale organisaties o.m. de rol van het sociaal overlegsysteem als belangrijke pijler van een pacificatiedemocratie - het politieke profiel van leden, militanten en vrijgestelden - analyse van actuele politieke problemen o.m. democratie in crisis (extreem rechts, populisme,...) 23

24 Eenheid : Geïntegreerde competentieverwerving 2 Aantal uren: 40 Lector: A. Meynen Doelen zichzelf als lerende kunnen positioneren in de s- en praktijkcontext de eigen praktijkcontext kunnen situeren in het bredere professionele veld kunnen reflecteren op concrete praktijksituaties en het eigen handelen hierin kunnen plaatsen vanuit de inzichten verworven tijdens de modules verschillende leerstijlen kunnen integreren in functie van de eigen groei in professioneel handelen de eigen sterktes en beperktheden kunnen identificeren en hanteren in functie van het professioneel handelen Inhoud op basis van parate kennis een veelheid van vragen beantwoorden omtrent de eigen werk- en syndicale situatie de stand van individuele kennis over de werk- en syndicale situatie meten in collectief verband - een probleemstelling uitschrijven een enquête voeren die gedetailleerd ingaat op een thema of probleem dat rechtstreeks natrekbaar is in de individuele werk- en/of syndicale situatie gebruik maken van inzichten en methoden uit de andere modules in het uitwerken van de resultaten van het individueel verrichte onderzoek een eindwerk presenteren dat de nieuw verworven informatie, kennis en competenties samenbrengt - met het eindwerk een bijdrage leveren tot het leermateriaal 24

25 Eenheid: Geïntegreerde competentieverwerving 3 Aantal uren : 40 Lector: Alain Meynen Doelen zelfstandig nieuwe informatie kunnen integreren en vertalen naar verbetering van het agogisch handelen vanuit de eigen praktijkervaring een probleem kunnen detecteren en analyseren, hierover reflecteren met behulp van het verworven materiaal uit de en de praktijk mensen rond het probleem kunnen sensibiliseren individueel of in groep een praktijkvisie kunnen ontwikkelen die praktijkvisie op een heldere manier kunnen presenteren en hierover communiceren met mensen uit de en het werkveld Inhoud Een geïntegreerde opdracht op basis van de competenties verworven in de verschillende modules en de werkpraktijk 25

26 Inschrijven Je kunt à la carte één of meer eenheden volgen die aansluiten bij je behoeften. Vóór 30 september 2014 moet je een optie nemen voor alle eenheden die je wenst te volgen tijdens het sjaar september juni Je kan een deelcertificaat behalen voor elke eenheid waarvoor je ingeschreven bent. Je moet dan wel deelnemen aan examens. Eén eenheid omvat 40 of 60 lesuren. Je kan ook de volledige volgen. Je verwerft daarmee een diploma van Hoger Beroepsonderwijs Graduaat Syndicaal Werk. Voor wie de volledige wil volgen, hebben we een basisplanning gespreid over 3 jaar. Alle vernoemde eenheden worden pas definitief geprogrammeerd wanneer voldoende kandidaten zich aanmelden. Het definitieve uurrooster kunnen we je slechts meedelen na 30 september. Bij de inschrijving moet je melden of je per eenheid of diplomagericht inschrijft. 26

27 Praktische aandachtspunten Om je administratief dossier zo spoedig mogelijk in orde te brengen, vragen we je om je zo snel mogelijk in te schrijven. Neem hiervoor contact met: CVO COOVI (Centrum voor Volwassenenonderwijs): Veerle Hageman, E Gryzonlaan 1 te 1070 Anderlecht ( ) Centrum gesloten tussen 06/07/2014 en 24/08/2014. Inschrijvingsgeld Voor een module van 40 lestijden betaal je 40 x 1,15 = 46 en voor een module van 60 lestijden betaal je 60 x 1,15 = 69. Je betaalt ook 5 per schooljaar voor toegang te krijgen tot Smartschool. Smartschool is een platform dat ontwikkeld werd om alle communicatiestromen binnen een school of organisatie te informatiseren. Hierbij is rekening gehouden met de noden van alle betrokken partijen. Bij inschrijving betaal je het inschrijvingsgeld. Dit kan via Bancontact en/of met scheques (vraag deze tijdig aan)! Indien de werkgever betaalt, kan dat via Dit kan enkel voor inschrijvingen van ten minste 100. Diploma secundair onderwijs of hoger Omdat een binnen Hoger Beroepsonderwijs is, vraagt de overheid een bewijs van diploma secundair onderwijs of hoger bij inschrijving. Wie niet in het bezit is van dit diploma, kan deelnemen aan een toelatingsproef. Vrijstellingen De cursisten die denken in aanmerking te komen voor het bekomen van vrijstelling van het volgen van bepaalde eenheden, moeten ieder werkjaar een document Aanvraag tot vrijstelling invullen en afgeven op het secretariaat ten laatste op 30 september. Inschrijvingsattest (BEV) Het inschrijvingsattest voor het aanvragen van betaald educatief verlof moet afgehaald worden voor 30 september. (De toestemming van het bedrijf of dienst waar je werkt moet via de collectieve planning geregeld worden). Indien aan de voorwaarden niet voldaan is, zal geen (definitieve) inschrijving mogelijk zijn en kan de toegang tot de lessen alsook het examen geweigerd worden! De inschrijvingsgelden zullen noch volledig, noch gedeeltelijk worden terugbetaald aan cursisten die hun stopzetten (Ministeriële omzendbrief van ), tenzij een eenheid niet geprogrammeerd wordt omwille van een tekort aan inschrijvingen. 27

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi Maatschappelijk werk Modulair stelsel - HOSP - categorie Sociaal CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi 05-06/1529/N/G Deel

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Pagina 1 van 18 Een welkom perspectief Welkom bij de lerarenopleiding van Het Perspectief, het Provinciale Centrum voor Volwassenenonderwijs. Zoals onze naam

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Levenslang leren voor iedereen?!

Levenslang leren voor iedereen?! Levenslang leren voor iedereen?! Verslag van een terreinverkenning Samenlevingsopbouw Gent vzw Dok Noord 7 9000 Gent 09 223 95 15 ann.bonte@risogent.be Voorwoord Sinds begin 2000 speelt Riso Gent vzw met

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING STUDIEGIDS - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE OPLEIDINGSINFO p.3 1.1 Specifieke Lerarenopleiding (SLO): voor wie? 1.2 Beroepsprofiel en basiscompetenties 1.3

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Boekhouden Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding Communicatiewetenschappen bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen 4 Infrastructuur 4 Vorming

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten.

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten. 5.2. LEERONDERSTEUNING Productidentificatie Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten Gebruikers: Centra voor Basiseducatie Competentiecentra VDAB Centra voor Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Johan Wets, Marie Seghers, Fernando Pauwels, Peter De Cuyper & Piet Van Avermaet HET CIVIEL EFFECT VAN INBURGERING: CONCEPTUELE

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS INTERNAATSWERKING. Derde graad TSO Derde leerjaar

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS INTERNAATSWERKING. Derde graad TSO Derde leerjaar VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS INTERNAATSWERKING Derde graad TSO Derde leerjaar Licap - Brussel D/1995/0279/018 - september 1995 Lessentabel Zie website:

Nadere informatie

Opleidingsaanbod. postgr aduaten l banaba s l bij- en nascholing

Opleidingsaanbod. postgr aduaten l banaba s l bij- en nascholing Opleidingsaanbod a c a d e m i e j a a r 2 0 1 0-2 0 1 1 postgr aduaten l banaba s l bij- en nascholing Postgraduaten Procesgericht leiderschap (25 sp) Het postgraduaat steunt op de filosofie van het procesgericht

Nadere informatie

Studiekeuzebegeleiding en leren kiezen. Pascale Van Camp - Ann Van Reeth Lieve Van Gorp Maart 2011. Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Studiekeuzebegeleiding en leren kiezen. Pascale Van Camp - Ann Van Reeth Lieve Van Gorp Maart 2011. Guimardstraat 1, 1040 Brussel Studiekeuzebegeleiding en leren kiezen Pascale Van Camp - Ann Van Reeth Lieve Van Gorp Maart 2011 Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhoud 1 Theoretisch model: 6 studiekeuzetaken (Verschueren en Germeijs)...7

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

master in onderwijsmanagement

master in onderwijsmanagement master in onderwijsmanagement master na masteropleiding 2008-2009 www.ua.ac.be/manama Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten Departement studentgerichte

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Milieu- en preventiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Milieu- en preventiemanagement aan de Vlaamse hogescholen

Nadere informatie

Standpunt bij het voorontwerp van decreet Sociaal Cultureel Volwassenenwerk

Standpunt bij het voorontwerp van decreet Sociaal Cultureel Volwassenenwerk SoCiuS Steunpunt voor Sociaal-Cultureel Werk vzw Gallaitstraat 86 bus 4 1030 Brussel http://www.socius.be Standpunt bij het voorontwerp van decreet Sociaal Cultureel Volwassenenwerk 1. Vooraf Naar analogie

Nadere informatie

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met COLOFON In the pocket

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Orthopedagogie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Orthopedagogie, de bachelor- na bacheloropleiding Orthopedagogisch management

Nadere informatie