Kortdurende opleiding Oplossingsgericht Werken in pedagogiek en begeleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kortdurende opleiding Oplossingsgericht Werken in pedagogiek en begeleiding"

Transcriptie

1 Kortdurende opleiding Oplossingsgericht Werken in pedagogiek en begeleiding Voorlopige versie 28 mei 2013 Groep najaar 2013 Locatie lessen : Hogeschool Gent

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Lesprogramma... 4 Oktober November December Januari Februari Maart Voorstelling van de lesgevers Ben Furman (gastspreker 2014) Dr. Luc Isebaert Dr. Myriam Le Fevere de ten Hove Geert Lefevere Chris Van Dam Portfolio Indienen portfolio Criteria ter beoordeling van het portfolio Reflectiefiches : Praktisch Contactpersonen voor deze opleiding Certificaat Voorwaarden tot het behalen van het certificaat Extra aanbod... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Locatie

3 Voorwoord We stellen vast dat het oplossingsgericht werken meer en meer wordt gebruikt in een niet-therapeutische context. Onderwijsorganisaties, thuisbegeleidingsdiensten,leefgroepwerking,. laten zich zeer sterk inspireren door de visie van het oplossingsgericht werken. Hierdoor kregen we de voorbije jaren regelmatig de vraag naar een kortdurende opleiding. Tijdens deze opleiding krijg je de basis van het oplossingsgericht werken aangeboden! Je maakt op een intensieve manier kennis met de oplossingsgerichte visie en je wordt getraind in het begeleiden van een aantal processen en het toepassen van een aantal technieken. Daarnaast willen we jou vooral inspireren om een aantal zaken toe te passen in je eigen praktijksituatie. Met deze opleiding willen wij ons richten tot iedereen die op een intensieve manier kennis wil maken met het oplossingsgericht werken. Hierbij denken we o.a. aan opvoeders, gezinsbegeleiders, leerkrachten, psychologen, orthopedagogen, coaches, loopbaanbegeleiders, De deelnemers van deze opleiding die zich daarna inschrijven voor de 4-jarige opleiding krijgen vrijstelling voor 12 lesdagen. Chris 3

4 Lesprogramma Er zijn steeds wijzigingen mogelijk in het lesprogramma dat op de volgende pagina s beschreven wordt. Beschouw dit lesprogramma vooral als de rode draad van de opleiding. Soms geven we slechts een gedeelte van de inhoud prijs door enkel de titel of het thema te vermelden, op andere momenten vermelden we ook reeds een korte beschrijving van het thema. Aangezien we geen cursus of syllabus ter beschikking stellen, word je uitgenodigd om persoonlijke nota s te maken tijdens de lessen. We raden eveneens aan om de literatuur die je aangeboden wordt door het Korzybski Instituut door te nemen. 4

5 Oktober 2013 Lesdag 1 : Chris (VM + NM) 29 oktober 10u- 17u Voormiddag 10u 13u Aankomen bij elkaar Verbinding maken Kennismaking met elkaar aan de hand van enkele oplossingsgerichte oefeningen. Voorstelling van het programma en toelichting bij het portfolio. Namiddag 14u 17u 1. Introductie in het oplossingsgericht werken Verschil tussen het medisch denken en het oplossingsgericht denkkader Inzoemen op het verschil tussen technieken en proces 2. Het belang van joinen 3. De 4 basisstappen van het oplossingsgericht werken en het zevenstappenmodel Oplossingsgericht taalgebruik Wanneer je Solutions-talk gebruikt dan praat je over doel en verandering. Hierdoor ontstaat er opnieuw hoop en keuzevrijheid, wat automatisch zorgt voor verandering. Solution talk is vrij eenvoudig, maar het vraagt een regelmatige training om het jou eigen te maken. Reeds vanaf lesdag 1 willen we jou uitnodigen om hiermee aan de slag te gaan. Tijdens de lesdagen maken we ons dit taalgebruik eigen door een aantal oefeningen en regelmatige herhaling. Het is uiteraard belangrijk om jezelf hierin te trainen in de periodes tussen de lesdagen. Hiervoor kan je gebruik maken van een aantal opdrachten die in het najaar 2013 zullen verschijnen in een kaartspel. Tijdens deze eerste lesdag staan we stil bij het : 5

6 Geven van positieve commentaar en complimenteren Tijdens lesdag 1 ontvangen alle cursisten de volgende boeken : Van Dam, C., (2013), De Spiegel, Gent : Academia Press Myriam Le Fevere de Ten Hove (2008), Survivalkit voor leerkrachten, Antwerpen : Garant + de proefdruk van het boek van dr. Luc Isebaert Deze boeken zijn inbegrepen in het cursusgeld. Lesdag 2 : Luc (VM) 30 oktober 10u 13u Voormiddag 10u 13u Lesthema s 1. Oorsprong van het oplossingsgericht denken Het ontstaan van het Korzybski Instituut 2. Alfred Korzybski 3. De Brugse flow chart 4. Neuratomie van gewoontes Lesdag 2 : Chris (NM) 30 oktober 14u 17u Namiddag 14u 17u Lesthema s 1.Creëer een oplossingsgerichte context voor opvoeding en/of onderwijs 2. Problemen en beperkingen Problemen Een probleem is iets dat je kan oplossen. Die oplossing is misschien niet altijd even eenvoudig, maar een oplosbare mogelijkheid is steeds aanwezig. Beperkingen 6

7 Een beperking daarentegen is niet oplosbaar, maar is een blijvend gegeven waarmee men terdege rekening moet houden. Het is mogelijk dat een beperking een aantal problemen veroorzaakt, maar deze laatste zijn dan weer oplosbaar. 7

8 November 2013 Lesdag 3 : Chris (VM) 25 november 10u 13u Voormiddag 10u 13u Oplossingsgericht taalgebruik Korte oplossingsgerichte intervisie om terug te blikken op de voorbije maand i.v.m. het gebruik van Solution Talk : complimenteren en positieve commentaar Inzoemen op : - refraiming Met deze techniek creëer je de mogelijkheid om op een actieve wijze in alles wat zich voordoet iets positiefs, bruikbaars of nuttig te zien. Door je hierin te trainen ontwikkel je een vaardigheid die je helpt om op een efficiënte manier met de werkelijkheid om te gaan. Deze techniek wordt ook regelmatig omschreven als het positief connoteren of herkaderen. - focus op het stellen van vragen Vermijd de waarom-vraag. Nuttigheidsvraag Lesthema s 1.Schaalvragen Steve De Shazer, een Amerikaanse therapeut en mede-grondlegger van de oplossingsgerichte aanpak, sprak in de jaren zeventig van de vorige eeuw een cliënt die voor zijn tweede therapiegesprek kwam. De Shazer vroeg zijn cliënt wat er al beter ging. De cliënt antwoordde spontaan: Ik sta al bijna op een 10!. De Shazer was aangenaam verrast door dit antwoord dat hem uiteindelijk op het idee zou brengen om zijn cliënten cijfers te laten gebruiken om hun situatie te laten beschrijven. Hiermee startte de ontwikkeling van de oplossingsgerichte schaalvraag binnen de oplossingsgerichte therapie (Malinen, 2001). Inmiddels zijn schaalvragen uitgegroeid tot één van de meest bekende en gebruikte oplossingsgerichte technieken. Schaalvragen zijn relatief gemakkelijk te gebruiken en hebben een erg brede toepasbaarheid. Talloze therapeuten, coaches en managers 8

9 passen in gesprekken en vergaderingen tegenwoordig schaalvragen toe. Relatief veel mensen die nog nooit van oplossingsgericht werken hebben gehoord, kennen de schaalvraag wel (Coert Visser, 2009). 2.Assumpties Lesdag 3 : Luc (NM) 25 november 14u 17u Tijdens deze lesnamiddag brengt Dr. Luc Isebeart enkele theoretische kaders die rijkelijk geïllustreerd worden met praktijkervaringen. Lesthema s : 1.Zin en onzin van hypotheses in een oplossingsgerichte context 2.De betekenis van een herinnering 3.Introductie : werken met oplossingsgerichte genogrammen Beknopte uitleg + demonstratie Lesdag 4 : Chris 26 november 10u- 17u Oplossingsgerichte teamwerking Lesthema s 1. Intervisie 2. Vergaderen 3. Leidinggeven Intervisie Tijdens deze lesdag maak je kennis met enkele oplossingsgerichte intervisiemethodieken zoals het team O.A.S.E.-model van Anton Stellamans, het Doe meer van wat werkt de beste sessie,... Deze modellen worden kort ingeoefend zodat je zelf kan ervaren dat je door gebruik te maken van een oplossingsgericht intervisie model niet in de rol van troubleshooter wordt geplaatst. Het gaat in een oplossingsgericht paradigma niet alleen om het verminderen of laten verdwijnen van het probleem, maar ook over het ontwerpen van een positieve uitkomst die er nog niet was. Er worden geen teksten of handouts ter beschikking gesteld. Deze lesdag is 9

10 geïnspireerd op het gedachtegoed van het Korzybski Instituut en de onderstaande literatuur : Baeijaert, L., Stellamans, A., (2009), Vergroot de veerkracht van jezelf en je team, Leuven : Lannoo Bannink, F., (2006) Oplossingsgericht leidinggeven, Amsterdam : Pearson Berg, I.K., Szabo, Oplossingsgericht coachen, Thema, bedrijfswetenschappelijke en educatieve uitgeverij Van Dam, C., (2013), De Spiegel, Gent : Academia Press 10

11 December 2013 Lesdag 5 : Chris 13 december 10u- 17u Oplossingsgericht opvoeden In een oplossingsgerichte context wordt uitgegaan van de competenties en talenten van de kinderen. Kinderen worden aangespoord om zelf oplossingen te zoeken en doelen te bepalen. Er worden geen teksten of handouts ter beschikking gesteld. Deze lesdag is geïnspireerd op het gedachtegoed van het Korzybski Instituut en de onderstaande literatuur : De Bruin, L., Meddens, R., (2013) Oplossingsgericht opvoeden, Amsterdam : Hogrefe Uitgevers Lesdag 6 : Geert 16 december 10u- 17u Lesthema s 1.Oplossingsgericht denken en gedragstheorie 2. De therapeutische double bind 3. Emoties : Hoe ermee omgaan? 11

12 Januari 2014 Lesdag 7: Myriam 14 januari 10u- 17u Werken met kinderen en jongeren Werken met adolescenten 4 x 4 : survivalkit voor hulpverleners Lesdag 8 : Chris 21 januari 10u- 17u Oplossingsgericht coachen Oplossingsgericht taalgebruik Korte oplossingsgerichte intervisie om terug te blikken op de voorbije maand i.v.m. het gebruik van Solution Talk : refraiming en het stellen van vragen. Inzoemen op : - het woord maar - het stellen van vragen Wat gaat er beter?-vraag 12

13 Februari 2014 Lesdag 9 en 10 :Ben Furman 18 en 19 februari 10u- 17u Ter voorbereiding van deze lesdagen kan het nuttig zijn om de boeken Kids Skills en Mission Possible reeds door te nemen. De lezingen van Ben Furman vinden plaats in het Korzybski Instituut te Brugge! Dit aanbod wordt zowel aangeboden aan de cursisten van de Kortdurende Opleiding Oplossingsgericht werken als aan de cursisten van de 4-jarige opleiding. We verwachten dan ook een grote groep deelnemers voor deze lezingen. Deze lesdag is geïnspireerd op de onderstaande literatuur : B., Furman, Kids Skills in actie! Oplossingsgericht werken in de praktijk, (2012), Huizen, Pica B., Furman, Kids Skills. Op speelse wijze vaardigheden ontwikkelen bij kinderen, (2011), Amsterdam, Uitgeverij Boom/Nelissen 13

14 Maart 2014 Lesdag 11 : Geert 10 maart 10u- 17u Lesthema s 1. Burnout-preventie voor de hulpverlener 2. Omgaan met weerstand Lesdag 12 : Myriam 11 maart 10u- 17u Lesthema s 1. Verschil tussen lineair en circulair denken 2. Een andere kijk op symptomen (verwijzen naar Erickson) 3. Het belang van joinen (Minuchin) Inhaaldag : maandag 31 maart Indien één van de lesdagen niet kan doorgaan wegens afwezigheid van de lesgever dan wordt deze lesdag verplaatst naar maandag 31 maart. 14

15 Voorstelling van de lesgevers Ben Furman (gastspreker 2014) Ben Furman is psychiater en psychotherapeut en een zeer productief schrijver; zijn boeken zijn over de hele wereld vertaald. Hij is mededirecteur van het Helsinki Brief Therapy Institute en hij heeft een eigen talkshow op de Finse televisie over onderwerpen die met zijn vakgebied te maken hebben. Ben is degene die Kids' Skills, een innovatieve methode voor het werken met kinderen, heeft bedacht. Hij treedt internationaal op als docent en deskundige op het gebied van oplossingsgerichte therapie, probleem oplossen, kindervraagstukken, teamontwikkeling, systeemdenken en persoonlijke ontwikkeling. Dr. Luc Isebaert Psychiater- psychotherapeut Ere-Departementshoofd psychiatrie-psychosomatiek AZ Sint Jan te Brugge Stichtend lid van de Belgische Vereniging van Opleiders in de SysteemPsychotherapie (BVOSP) Lid van de European Family Therapy Association (EFTA) Stichtend lid en past- president van de European Brief Therapy Association (EBTA) President van de Association Francophone pour les Approches Centrées sur les Compétences (AFACC) Secretaris van de International Alliance of Solution- Focused Teaching Institutes (IASTI) Vice- voorzitter van het Milton H. Erickson Instituut Nederland Mede- oprichter van het Milton H. Erickson Instituut Vlaanderen Dr. Myriam Le Fevere de ten Hove Kinder)psychiater-systeemtherapeute Diensthoofd Dienst Geestelijke Gezondheidszorg te Kortrijk en Menen Lid van de EFTA Stichtend lid van de Vlaamse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Lid van het VATHYP Geert Lefevere Erkend lic. klinische psychologie 15

16 Licentie familiale en seksuologische wetenschappen Psychotherapeut Sft bij chronische aandoeningen, waarover publicaties Sft toepassingen op sportdomein Lid vereniging van klinisch psychologen Lid vereniging sportpsychologen Lid EBTA Chris Van Dam Chris Van Dam bouwt al jarenlang ervaring op in het teamcoachen in de non-profit. Hij is als praktijklector verbonden aan de opleiding Bachelor in de Orthopedagogie (Faculteit Mens en Welzijn) van de Hogeschool Gent, waar hij vooral actief is als coach, supervisor en trainer. Hij coördineert er ook al enkele jaren het postgraduaat Coachen, supervisie en teambegeleiding en de navorming Tools voor supervisoren, coaches en teambegeleiders, en organiseert ook studiedagen en congressen. Naast zijn opleiding tot 'Bachelor in de orthopedagogie' is Chris ook opgeleid tot Supervisor (2-jarige opleiding), Train de trainer Kernkwadranten en Personal Coach vanuit de Gestaltvisie. Andere relavante opleidingen die Chris gevolgd heeft zijn de 2- jarige opleiding 'Oriënteren op leidinggeven' en de 'Eénjarige basisopleiding in de ontwikkelingsgerichte en experientiële Kinder- en Jeugdpsychotherapie'. 16

17 Portfolio Een portfolio is een verzamelmap waarbij je alle documenten verzamelt die je eigen leerproces in beeld brengen. Het aanleggen van een portfolio is een proces van verzamelen, selecteren, reflecteren en presenteren. Met dit proces concretiseer je de inspanningen die je levert om de vooropgestelde competenties te veroveren. Met je portfolio breng je het verhaal van je groeiproces in beeld. Het helpt je om je eigen leerproces systematisch aan te pakken en het laat je ook toe om met anderen daarover te communiceren. Er bestaan verschillende soorten portfolio s. Een portfolio dat in de eerste plaats bedoeld is voor evaluatie noemt men een assessmentportfolio. Hierbij staan de geleverde prestaties centraal. In functie daarvan biedt de cursist zelf een aantal bewijzen aan van wat hij binnen een bepaalde periode heeft gepresteerd en verworven. We leggen de verantwoordelijkheid voor het leerproces zoveel mogelijk bij jezelf. In de opleiding bieden wij je inhouden aan, we stellen voor hoe je daarmee aan de slag kunt. Maar jij kan kiezen waar je accenten legt en waar je het meest op doorgaat. De competenties die je moet veroveren zijn daarbij richtinggevend. De inhouden waarop je je concentreert, de acties die je onderneemt om je competenties te verhogen, zal je zichtbaar maken in je portfolio. In de portfolio neem je bewijsstukken op. Het zijn resultaten van taken, die ofwel voorgesteld worden vanuit de lesgevers ofwel, op basis van je eigen noden uit je praktijk gekozen worden. Het aantal bewijsstukken blijft best beperkt, want het is vooral de kwaliteit van de bewijsstukken die aantoont wat je bereikt hebt en niet de hoeveelheid bewijsstukken die je inlevert. De kunst bestaat erin om werken of opdrachten zo in te vullen dat ze ook rechtstreeks nut hebben bij je praktijk. (vb verslag maken van de teamvergadering en dat gebruiken als bewijsstuk voor het aankaarten van ) In de portfolio blik je via de reflectiefiches op een systematische manier terug op je eigen handelen. Indienen portfolio - Portfolio s kunnen niet digitaal ingediend worden. - Vanaf 31 maart mogen de portfolio s ingediend worden. Criteria ter beoordeling van het portfolio Minimum 3 oplossingsgerichte reflectiefiches. Bij iedere reflectiefiche is minstens 1 bewijsstuk gevoegd. 17

18 De cursisten krijgen geen cijfer, enkel de vermelding geslaagd of niet geslaagd. Cursisten die niet geslaagd zijn, krijgen de mogelijkheid om een feedbackgesprek te hebben met de verantwoordelijke van deze opleiding. Aangezien vooral het persoonlijk leerproces centraal staat, vindt er geen feedbackgesprek plaats met de cursisten die geslaagd zijn. Ten laatste 1 maand na het indienen van het portfolio verneem je of je geslaagd bent voor de opleiding of niet. Reflectiefiches : Op de volgende pagina s vind je een voorbeeld van een reflectiefiche. 18

19 Oplossingsgerichte reflectiefiche Formulering leerdoel : Datum : Motiveer je keuze voor dit leerdoel? Welke sterktes en kwaliteiten bezit je en kan je gebruiken om dit leerdoel te bereiken? Welke stappen heb je reeds gezet om dit leerdoel te bereiken? Opsomming van de bewijsstukken die aantonen dat je een aantal stappen gezet hebt om dit leerdoel te bereiken. (De bewijsstukken voeg je in bijlage toe.) Wat zijn de volgende stappen die je nog wil zetten om dit leerdoel te bereiken? 19

20 Praktisch Contactpersonen voor deze opleiding Inhoudelijke vragen : Chris Van Dam Vragen i.v.m. administratie, educatief verlof, : Rosane Cauwe Certificaat De cursisten krijgen het Internationaal Certificaat van Practicioner in de Oplossingsgerichte Begeleiding en Opvoedkunde (IASTI-certificaat) Voorwaarden tot het behalen van het certificaat - Min. 10 lesdagen van de 12 lesdagen aanwezig. - Een positieve beoordeling voor het portfolio Het certificaat geeft recht op vrijstelling voor 12 lesdagen van de 4- jarige opleiding in het Korzybski Instituut te Brugge. Overzicht lesdata Dinsdag 29 oktober Woensdag 30 oktober Maandag 25 november Dinsdag 26 november Vrijdag 13 december Maandag16 december Dinsdag 14 januari Dinsdag 21 januari Dinsdag 18 februari (Brugge) Woensdag 19 februari (Brugge) Maandag 10 maart Dinsdag 11 maart Reservedatum : 31 maart 20

21 Locatie Hogeschool Gent campus Schoonmeersen, gebouw B, lokaal B3.20 (lokaal op de derde verdieping) Adres voor personen met wagen: Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent Adres voor personen met openbaar vervoer/voetgangers: Voskenslaan 270, 9000 Gent Plannetje campus Schoonmeersen Vanaf de R4 is campus Schoonmeersen altijd bereikbaar Bij het verlaten van de campus Indien je achteraf de afrit van de campus neemt, word je probleemloos opnieuw naar de E40/E17 geleid Parkeren kan bij het gebouw. Wees tijdig, want de parking staat snel vol. 21

De oplossingsgerichte weg naar zelfzekerheid in groep Een praktijkvoorbeeld van de zelfzekerheidstherapie binnen een CGG

De oplossingsgerichte weg naar zelfzekerheid in groep Een praktijkvoorbeeld van de zelfzekerheidstherapie binnen een CGG Eindwerk in het kader van de opleiding aan het Korzybski instituut voor cognitieve- en systeemtherapie De oplossingsgerichte weg naar zelfzekerheid in groep Een praktijkvoorbeeld van de zelfzekerheidstherapie

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

cursus Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres:

cursus Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres: cursus R U E T C U R T S N I k r e w d g u e j in het Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres: geboortedatum: erkenningsnummer van je cursus:ljw/e45/20.../ stageplaats: stageperiode: Lange

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie. Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.nl Praktijkboek De dagen waarop we de praktijktrainingen geven

Nadere informatie

Neem je leven in eigen hand

Neem je leven in eigen hand NLP & Communicatie NLP Practitioner & meer... - 22 november 2013 Neem je leven in eigen hand Herken je jezelf? Je vraagt je af of je je talenten wel genoeg kent en inzet. Je wilt meer uit jezelf halen

Nadere informatie

Marketing vanuit je hart 3.0

Marketing vanuit je hart 3.0 Wegwijzer naar een Welvarend bedrijf Marketing vanuit je hart 3.0 Voor zelfstandige ondernemers die hun droom willen realiseren Ingrid Langen Dit e-boek mag je delen en/of publiceren mits je mij als bron

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. KMO Portefeuille. Aanbod. Aanbod open opleidingen klik hier Aanbod inspiratie en introductie workshops klik hier

Opleidingsoverzicht. KMO Portefeuille. Aanbod. Aanbod open opleidingen klik hier Aanbod inspiratie en introductie workshops klik hier Opleidingsoverzicht Systeemdenken en Duurzaam Ondernemen Systeemdenken? Door systeemdenken zie je het geheel, de samenstellende delen in het geheel en hun relevante interacties. Dit biedt je diepere inzichten,

Nadere informatie

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Maak jij je wel eens zorgen over het welzijn of over de thuissituatie van één van

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Hieronder krijg je alvast een overzicht van de iconen voor de verschillende rollen: Hulpverlener Netwerker Teamlid Coach Taakbeheerder Professional

Hieronder krijg je alvast een overzicht van de iconen voor de verschillende rollen: Hulpverlener Netwerker Teamlid Coach Taakbeheerder Professional Voorwoord Met deze brochure stellen we graag het nascholingsaanbod 2014-2015 van de Vrije- CLB-Koepel vzw in de kijker. Met onze nascholing willen we jou als CLB-medewerker ondersteunen in je opdracht.

Nadere informatie

Met je ziekte aan de slag

Met je ziekte aan de slag Met je ziekte aan de slag Een training voor werknemers met een chronische aandoening Cursusboek Inge Varekamp Gabe de Vries Annelies Heutink Frank van Dijk Juni 2007 (bijgewerkt aug. 2010) Coronel Instituut

Nadere informatie

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013 Leergang Excellent Leiderschap Editie 2012-2013 2011 CC Excellence Opleiding & Training 1e druk Postbus 660 9200 AR Drachten T (0512) 78 58 72 M info@cc-excellence.nl I www.excellence-opleiding.nl I www.excellence-coaching.nl

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Communicatie & Leven

Communicatie & Leven Academie voor Communicatie & Leven Stef de Beurs - - - Erkend als onderwijsinstelling voor beroepsonderwijs: Inhoud Even voorstellen 3 Dagworkshop Spreken vanuit je Hart 4 Dagworkshop Speaking Circle de

Nadere informatie

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009 Attract and Retain Handboek 2007-2009 Lifelong Learning Programme Grundtvig Multilateral Project AaR Attract and Retain 134672-Llp-1-2007-1-nl-GRUNDTVIGGMP Grant Agreement: 2007-3457/001-001 Dit project

Nadere informatie

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN Wat is mijn doel? Gebaseerd op wat kinderen vertellen zegt de wetenschap dat het belangrijk is dat het kind weet waarom. Kinderen hebben voornamelijk vragen over

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

VERBINDEN met EIGEN kracht!

VERBINDEN met EIGEN kracht! VERBINDEN met EIGEN kracht! Cursusaanbod 2015 ACADEM!E voor Kwaliteit van Bestaan (onderdeel van ARDU!N) INHOUDSopgave Waar kun je wat vinden? Pagina Inhoudsopgave 2 Welkom op de Academie voor Kwaliteit

Nadere informatie

Inleiding. Vraagstelling Als onderwerp voor mijn scriptie ben ik gekomen tot de vraagstelling:

Inleiding. Vraagstelling Als onderwerp voor mijn scriptie ben ik gekomen tot de vraagstelling: Kees van Streepen Avans Hogeschool MGZ-GGZ Mei 2006 Voorwoord Deze scriptie is geschreven in het kader van de afronding van de opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige aan de Avans Hogeschool

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC

Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC Betekenis & Verbinding In dit derde jaarverslag van de specialist zingeving wordt zichtbaar hoe deze nieuwe functie zich verder heeft ontwikkeld parallel aan de

Nadere informatie