BIJLAGE 2 : GENERIEKE FUNCTIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE 2 : GENERIEKE FUNCTIES"

Transcriptie

1 BIJLAGE 2 : GENERIEKE FUNCTIES Algemeen Directeur Graad 13 Dagelijks beheer van de universiteit op administratief, technisch en financieel vlak Coördinatie van administratieve diensten Rapporteren aan Rectorencollege, Bestuurscollege en Raad van Bestuur Moderniseren van het beheerstelsel Kennis academische omgeving Kennis universitaire structuren Ervaring leiden administratie Leidinggevende capaciteiten Communicatievaardigheid Informatica Kennis wetgeving Delegeren Onderhandelen N, F, E 1

2 Directeur Graden 11,12 Leiding hoofdeenheid/departement HR management Beleidsvoorbereidende taken Bepalen beleid dienst Optimaliseren werking Planning Begroting Budgetbeheer Personeelsbeheer Uitdrukkingsvaardigheid Dienstspecifieke kennis Initiatief Leiding geven N,F,E Coördineren Organisatie Onderhandelen Delegeren 2

3 AFDELINGSHOOFD JUNIOR = graad 10 SENIOR = graad 11 Leiding dienst People management Beleidsvoorbereidende, beleidsondersteunende en adviserende taken Informatieverstrekking Leiding dienst HR management Beleidsvoorbereidende, beleidsondersteunende en adviserende taken Informatieverstrekking Doornemen briefwisseling Studiewerk Vertegenwoordiging van de dienst Secretaris adviserende instanties Contacten met collega s in en buiten de universiteit Analytische ingesteldheid Leidinggeven Diplomatieke vaardigheden Organisatie vermogen Kennis wetgeving N,F,E Vergaderingen bijwonen Secretaris adviserende instanties Vertegenwoordiging van de dienst Contacten met collega s in en buiten de universiteit Extra Ervaring Vergadertechnieken Communicatievaardigheden 3

4 ADMINSTRATIEF DIENSTHOOFD JUNIOR = graad 7 SENIOR = graaden 8, 9 planning en organisatie voorstudie voorbereiding dossiers uitvoering beslissingen controle op beheer dossiers organisatie, leiding en coördinatie beleidsvoorbereiding beleidsondersteuning studie en advies info en communicatie administratieve en logistieke ondersteuning commissies en raden prospectie, marktstudie beheer dossiers info en onthaal analyseren en interpreteren wetgeving universiteiten kennis reglementen en structuren communicatie organiseren initiatief onderhandelen bureautica leiding geven behandeling specifieke aangelegenheden studiewerk opzoekingswerk vertegenwoordiging intern en extern verslaggeving contacten intern en extern coördineren 4

5 TECHNISCH DIENSTHOOFD JUNIOR = graad 7 SENIOR = graad 8, 9 ontwikkeling van technieken coördinatie en toezicht gegevensverzameling en verwerking planning en organisatie conceptie, constructie en testen van coördinatie kwaliteitsbewaking apparatuur uitvoering experimenten planning en uitvoering van metingen verwerking resultaten bijstand vorsers ontwikkeling en evaluatie van metingen begeleiding studenten begeleiding vorsers en studenten beheer materiaal en apparatuur ontwikkeling nieuwe technieken beheer materiaal en instrumenten stockbeheer literatuurstudie inrichting lokalen verantwoordelijke veiligheid bestellingen bibliotheek en documentatie grondige specifieke technische kennis Frans, Engels en (Duits) onderhandelen handigheid communicatie initiatief organiseren informatica, dataverwerking stockbeheer literatuurstudie toezicht op gebruik en onderhoud apparatuur verantwoordelijke veiligheid bibliotheek en documentatie grondige specifieke technische kennis Frans, Engels en (Duits) onderhandelen handigheid communicatie initiatief organiseren informatica, dataverwerking coördinatie leiding geven 5

6 STAFMEDEWERKER JUNIOR = graad 7 SENIOR = graad 8, 9 Beleidsvoorbereidende werkzaamheden Facilitatieopdrachten Verslaggever commissies uitvoeren van studies en opdrachten beleidsvoorbereidende werkzaamheden Behandeling briefwisseling Leveren onderzoekswerk adviseren overleg met andere organen Verstrekken van informatie Organisatorisch denkvermogen Duidelijk formuleren nota s, brieven en voorstellen Kennis specifieke wetgeving communicatie Extra 6

7 INFORMATICUS-ANALIST JUNIOR = graad 9 SENIOR = graden 10, 11 definiëren en analyseren en ontwerpen van informaticasystemen leiding programmeurs bij ontwerp, implementatie en onderhoud informatiesystemen conversie van gegevens ontwikkeling methodologie voor analyse ontwerp en implementatie van informatiesystemen planning van de dienst taakverdeling organisatie bijsturing feed-back uitbouwen interfaces met andere informatiesystemen helpdesk systeembeheerstaken grondige kennis informatica F.,E. communicatie analysetechnieken programmeren organiseren initiatief coördinatie leiding geven onderhandelen rapportage contacten klanten en gebruikers beleidsvoorbereiding 7

8 ARTS JUNIOR = graad 9 SENIOR = graden 10, 11 medische raadpleging en consultatie preventief onderzoek medische permanentie medische raadpleging en consultatie consultatie preventief onderzoek rapportering externe contacten dagelijkse leiding onthaal gegevensverwerking post kassa, boekhouding administratie opvang urgentie vaccinatiecampagnes leiding verpleegkundigen medische kennis psychologisch inzicht N, F, E. onderhandelen communicatie deskundige kennis coördinatie 8

9 DIERENARTS JUNIOR = graad 9 SENIOR = graden 10, 11 Leiding animalarium Toezicht op het naleven van de wet op de bescherming van de proefdieren. Dienstverlening Interuniversitaire samenwerking Plannen en assisteren experimenten Anesthesie en post-operatoire verzorging Wetgeving + informatie bijhouden Bestellingen Coördineren wettelijke formaliteiten voor de gebruikers van proefdieren. Diergeneeskundige kennis van proefdieren. Kennis proefdierkunde Informatica N, F, E Vergadertechniek Communicatie Onderhandelen Coördinatie Opstellen begroting Opstellen dossiers Ervaring Organisatie 9

10 MILIEU EXPERT JUNIOR = graad 9 SENIOR = graden 10, 11 Opmaken milieuverslag Coördinatie milieu-effectrapporten Ondersteuning bij het bekomen van milieuvergunningen Coördineren milieu-onderzoek Opstellen milieubeleid Meten en rapporteren Contacten Brussels Instituut Milieubeheer Adviseren universitaire beslissingsorganen Opmaken bedrijfsvervoerplan Bevorderen groene imago VUB Communicatievaardigheden Rapporteren Kennis Wetgeving Opleiding milieu expert 10

11 JURIDISCH ADVISEUR JUNIOR = graad 7 SENIOR = graden 8, 9 studies adviezen overeenkomsten geschillen externe contacten leiding en coördinatie interne en externe contacten studies en adviezen geschillen planning verzekeringen opvolging wetgeving en reglementen analyse en interpretatie wetgeving en reglementen griffiefunctie opvolging wetgeving en reglementen opvolging geschillen griffie- en adviesfunctie juridische kennis F, E. bureautica diplomatie communicatie discretie onderhandelen analytische ingesteldheid 11

12 STUDIEADVISEUR JUNIOR = graad 7 SENIOR = graden 8, 9 studieinformatie studievaardigheden planning en methode coördinatie studieinformatie begeleiding studenten infobrochure gegevensregistratie opvolging wetgeving kennis onderwijswereld bureautica Engels, Frans communicatie assertiviteit onderhandelen screening toelatingsdossiers buitenlandse studenten info onderzoek en specialisatie publicaties rapportering intern beheer informatheek organisatie planning opvolging coördinatie 12

13 TECHNOLOGIE-EXPERT JUNIOR = graad 7 SENIOR = graden 8, 9 Ontwikkeling van technieken Begeleiding nieuwe technici en studenten Coördinatie werkzaamheden Kwaliteitsbewaking en -verbetering Informaticaondersteuning invoeren en toetsen nieuwe analyseprotocols specifieke technische analyses marktonderzoek aankoop hoogtechnologische apparatuur defecte toestellen evalueren Stockbeheer Bestellingen Onderhandelingen bij aankopen Nascholing Medewerking aan researchprojecten Onderhoud en fout opsporing van specifieke apparatuur programmeren vakliteratuur toezicht apparatuur verantwoordelijk voor veiligheid Kennis informatica kennis veiligheidsvoorschriften Specifieke technologische kennis N, F kennis nieuwste technologieën en appartuur Wetenschappelijk Engels organisatie Onderhandelen Communicatie coördinatie 13

14 Graficus Webdesigner Junior = graad 7 Senior = graad 8, 9 Ontwerpen en implementeren van Webpagina s Creëren van duidelijke, gebruiksvriendelijke en visueel aantrekkelijke webpagina s Ondersteuning VUBmedewerkers Onderhoud Webpagina Raadgevingen aan VUBmedewerkers Ontwikkeling informatiesystemen Contactvaardigheid Kennis webdesign Creativiteit Kennis eigenheid VUB en doelstellingen VUB Informatica Kennis grafische Technieken N, E 14

15 TANDARTS Junior = graad 7 Senior = graden 8, 9 Eerstelijnsverzorging Urgentiebehandelingen Preventieve behandelingen Bijscholing Reinigen Instrumenten Sterilisatie Administratieve taken Dagelijkse leiding Consultatie Rapportering Externe contacten Administratie opvang - urgentie Kennis tandheelkundige handelingen leiding geven N, F, E rapporteren Communicatie onderhandelen Kennis recente ontwikkelingen 15

16 PSYCHOTHERAPEUT JUNIOR = graad 7 SENIOR = graden 8, 9 begeleiding onthaal crisisinterventie preventie gegevensverwerking coördinatie en planning beleidsvoorbereiding begeleiding uitstraling externe contacten dossierbeheer bijscholing begeleiding stagiairs begroting, subsidiëring jaarverslag opvolging dagelijkse werking begeleiding stagiairs psychotherapeutische kennis bureautica kennis onderwijswereld F.,E. communicatie initiatief zelfstandigheid administratieve vaardigheden organisatie coördinatie leiding geven 16

17 ADMINISTRATIEF COÖRDINATOR JUNIOR = graad 5 SENIOR = graad 6 coördinatie en organisatie werkzaamheden voorbereiding beleidsdossiers opvolging timings, procedures, briefwisseling leiding en coördinatie werkzaamheden implementatie en uitbouw beheerssysteem organisatorische verantwoordelijke opleiding medewerkers overleg met en advies verstrekken aan facultaire instanties en opstellen lessenroosters en examenroosters academische eenheden agendabeheer coördinatie info en onthaal voorbereiding klassement informatisering bestandsbeheer beheer stocks coördinatie uurroosters budgetbeheer coördinatie N., E., F. organisatie initiatief communicatie boekhouding kennis, instelling en procedures stiptheid/discretie coördinatie taken medewerkers Extra tact 17

18 HOOFDTECHNICUS JUNIOR = graad 5 SENIOR = graad 6 coördinatie en nazicht werk en materialen organisatie werk planning en nazicht werk externe firma's stockbeheer bestellingen coördinatie en nazicht werk en materialen organisatie werk planning en nazicht werk externe firma's onderhoud werkplaats beheer sluitsystemen opvolging veiligheidsproblemen beheer branddetectiecentrales opmaken kostenramingen opmaken bestekken Initiatief technische kennis/materialenkennis basis informatica coördineren plannen basis F, E stockbeheer opvolging veiligheidsproblemen bijwonen vergaderingen people management onderhandelen leiding geven Communicatievaardigheden 18

19 LABOBEHEERDER JUNIOR = graad 5 SENIOR = graad 6 medewerking fudamenteel onderzoek organisatie labo of atelier literatuurstudie ontwikkeling nieuwe technieken begeleiden practica aankoopbeleid planning en uitvoering metingen en analyses bestellingen en stockbeheer voorbereiding scheikundige oplossingen opvolging documentatie laboapparatuur verantwoordelijk onderhoud materiaal N., F., E. initiatief communicatie technische kennis apparatuur bureautica specifieke analyse methoden leiding geven organisatie verantwoordelijk veiligheid voorbereiding en begeleiding practica contacten vertegenwoordigers 19

20 SECRETARIAATSCOÖRDINATOR JUNIOR = graad 5 SENIOR = graad 6 behandelen briefwisseling directeur agendabeheer directeur coördinatie en leiding secretariaat opstellen nota's, verslagen voorbereiden vergaderingen beantwoorden briefwisseling interne/externe communicatie verantwoordelijk organisatie functiegebonden taken coördinatie en leiding secretariaat zelfstandig beantwoorden briefwisseling preventief inschatten situaties agenda-coördinatie directeur verantwoordelijk organisatie functiegebonden taken telefoon controle tikwerk voorbereiden klassement onthaal beleggen vergaderingen opstellen begroting telefoon onthaal controle tikwerk beleggen vergaderingen coördinatie N., E., F. organisatie initiatief communicatie boekhouding kennis, instelling en procedures stiptheid/discretie tact 20

21 MEESTERGAST JUNIOR = graad 4 SENIOR = graden 5, 6 leiding groep technici verantw. onderhoud gebouwen verdeling taken nazicht werken en materialen opmeten werken opmaken bestekken planning organisatie werk planning en nazicht werken coördinatie werken opvolging veiligheidsproblemen ontvangen handelsreiziger uitzoeken nieuwe materialen onderhoud materiaal en machines verzekeren wachtdienst bijhouden van verlof/ziektes initiatief technische kennis/materialenkennis basis informatica onderhandelen leiding geven coördineren plannen kostenramingen branddetectie centrales opmaken bestekken 21

22 PDO - supervisor 22

23 INKOPER STOCKBEHEERDER JUNIOR = graad 4 SENIOR = graad 5 Voorbereiden bestellingen Kredietbewaking bestellingen Ombuds- en Prfunctie binnen de dienst dagelijkse leiding aankoopdienst prijsoffertes gemotiveerde voorstellen tot aankoop Marktonderzoek Nazicht facturen Nazicht magazijnrekeningen Beheer rekeningen Kennis informatica Onderhandelen Communicatie bepalen verkoopprijs leiding geven 23

24 MAATSCHAPPELIJK WERKER JUNIOR = graad 4 SENIOR = graden 5, 6 begeleiding onthaal informatie psychologische, sociale en/of financiële hulp begeleiding onthaal informatie crisisopvang coördinatie dossierbeheer bijscholing recrutering studenten externe contacten teamvergaderingen bureautica communicatie N.,F.,E. stressbestendig organisatie onderhandelen sociale wetgeving inventarisatie probleemsituaties bijscholing begeleiding stagiairs deelneming studiedagen gegevensregistratie bureautica communicatie N.,F.,E. inzicht literatuurstudie initiatief zelfstandigheid coördinatie organisatie 24

25 PROGRAMMEUR ANALIST JUNIOR = graad 4 Senior = graden 5, 6 ontwerpen, implementeren en onderhouden van informatiesystemen deelanalyses conversie van gegevens telefoon eerste hulp gebruikers planning en studie hulp gebruikers conversie gegevens ontwerpen en implementeren informatiesystemen coördinatie problemen opladen van gegevens uitbatingstaken ontwikkelen en onderhoud helpdesk systeembeheerstaken kennis informatica F.,E Communicatie analysetechnieken programmeren onderhandelen initiatief evaluatie nieuwe technieken Extra grondige kennis informatica kennis nieuwe technologieën. Organiseren en coördineren 25

26 SYSTEEMBEHEERDER JUNIOR = graad 4 SENIOR = graden 5, 6 installatie apparatuur technische ondersteuning installatie software beheer netwerk user support beheer licenties coördinatie documentatie gebruikers uitbouw, verbetering organisatie begeleiding studenten programmeren informatica F.,E. technische kennis onderhandelen initiatief configuratie en onderhoud registratie incidenten planning, studie realisatie nieuwe projecten redactie handleidingen Extra technische vaardigheden coördinatie organisatie leiding geven redactionele kwaliteiten 26

27 VERPLEEGKUNDIGE JUNIOR = graad 4 SENIOR = graden 5, 6 begeleiding informatie onthaal verzorging begeleiding onthaal en crisisopvang medische begeleiding organisatie coördinatie bestellingen agendabeheer sterilisatie bloedafname dossierbeheer gegevensregistratie teamvergaderingen bureautica sociale vaardigheden F.,E. initiatief zelfstandigheid deskundige kennis bestellingen organisatie stages dossierbeheer teamvergaderingen communicatie organisatie coördinatie 27

28 TECHNISCH DESKUNDIGE JUNIOR = graad 4 SENIOR = graden 5, 6 Technische en logistieke steun bij onderzoek of onderwijs Onderhoud apparatuur Administratieve opvolgingen proefnemingen Vakspecifieke onderzoeken en metingen Bouw en/of aanpassen toestellen technische en logistieke steun bij onderzoek en onderwijs hulp bij ontwikkelen nieuwe onderzoeksmethoden vakspecifieke onderzoeken en metingen technische coördinatie gebruik nieuwe informaticatechnieken herstellen apparatuur organisatie workshops en tentoonstellingen onderhoud toestellen aankoop toestellen en materiaal stockbeheer verantwoordelijke veiligheidsvoorzieningen bijscholing nieuwe technieken pecifiek technische kennis en vaardigheden kennis veiligheidsvoorschriften N, F, E basiskennis informatica kennis nieuwste technologieën communicatie Coördinatie zelfstandig werken Organisatie 28

29 BIBLIOTHEEKDESKUNDIGE JUNIOR = graad 4 SENIOR = graden 5, 6 bestellen boeken en tijdschriften controle ontbrekende boeken en tijdschriften behandeling facturen catalografie leiding werkzaamheden en personeel supervisie balie controle kassa beheer budgetten/begroting balie hulp bij opzoekingen (internet) klasseren assistentie aan VUBIS-gebruikers vergaderingen bijwonen referentieambtenaar supervisie leeszalen controle jobstudenten contacten leveranciers contacten andere diensten VUB kennis bibliotheek- en documentatiewetenschappen initiatief kennis van bibliografie en catalogusstructuur kennis UDC N, F, E leiding geven kennis klassieke auteurnamen organisatie bureautica coördinatie VUBIS = geautomatiseerd bibliotheekbeheersysteem 29

30 VERZEKERINGSDESKUNDIGE JUNIOR = graad 4 SENIOR = graden 5, 6 afhandeling verzekeringsaanvragen en schadegevallen arbeidsongevallen/studentenongevallen auto - ongevallen brand all risc. Beheer verzekeringscontacten Inlichtingen geven behandeling bijzondere gevallen problemsolving onderhandelen Beeldtaken vakliteratuur briefwisseling tekstverwerking boekhouding klassement graduaat verzekeringen contactvaardig handelscorrespondentie bureautica discretie zelfstandig werken opstellen begroting organisatie en planning initiatief 30

31 BOEKHOUDER JUNIOR = graad 4 SENIOR = graden 5, 6 journalisatie financiële operaties thesaurie en liquiditeiten facturen beheer contracten interne verrekeningen resultaatrekeningen opvolging debiteuren coördinatie en leiding opvolging begroting opvolging debiteuren thesaurie en liquiditeitenbeheer interne/externe contacten boekingen aangifte archief klassement briefwisseling balans interne externe contacten vervanging afwezigen boekhouding informatica F.,E. nauwgezet initiatief onderhandelen balansrekeningen briefwisseling informatie coördinatie communicatie 31

32 (FOTO)GRAFISCH ONTWERPER JUNIOR = graad 4 SENIOR = graden 5, (6) verwerken van filmen van microscopen en camera s foto s voor publicaties aanmaak van negatieven en dia s computergestuurd tekenen grafische realisaties wetenschappelijke tekeningen, boeken, folders, affiches fotografische montage technische coördinatie en lay-out van grafisch materiaal onderzoek nieuwe technieken archief/voorraad beheer producten/voorraad onderhoud lokaal en apparatuur hulp aan studenten en vorsers fotoreportages transparanten websites beheer archief beheer producten/voorraad oplossen fotografische vragen hulp aan studenten en vorsers kleine bestellingen toestellen kennis van fotografische technieken en materialen organisatie communicatie zelfstandig werken N, F, E creativiteit Bureautica en grafische programma bouwkundig tekenen informatica: photoshop, powerpoint en coreldraw 32

33 LABODESKUNDIGE JUNIOR = graad 4 SENIOR = graden 5, 6 technische en logistieke steun onderzoeksprojecten uitvoeren analyses beheer apparatuur voorbereiding practica uitvoering wetenschappelijke experimenten kwaliteitscontrole van technieken en toestellen optimaliseren analyse methoden toezicht practica onderhoud instrumenten en apparatuur begeleiding studenten beheer radioactieve producten inventarisatie stalen stockbeheer voorbereiding scheikundige oplossingen N., F., E. technische kennis apparatuur kennis specifieke analyse methoden bureautica opvang en hulp aan binnen- en buitenlandse doctoraatsstudenten administratie wetenschappelijke fondsen specifieke technische kennis initiatief communicatie leiding geven 33

34 ADMINISTRATIEF MEDEWERKER JUNIOR = graad 3 SENIOR = graad 4 beheer dossiers registratie informatie onthaal en opvang beheer dossiers organisatie klassement verwerken statistische gegevens planning werk beheer gegevensbestanden briefwisseling voorbereiden deliberaties opstellen examenroosters voorbereiding vergaderingen invoeren en updaten databanks stockbeheer personeelsadministratie opmaken formulieren informatie en opvang klassement boekhouding aankopen materiaal updaten databanken of sites klachtenbehandeling organisatie vergaderingen N, F, E Communicatie archiveringstechnieken Informatica Word, Excel basis boekhouding Kennis universiteit onderhandelen vergadertechnieken 34

35 SECRETARIAATSMEDEWERKER JUNIOR = graad 3 SENIOR = graad 4 behandelen briefwisseling dactylografie/tekstverwerking meewerken organisatie functiegebonden activiteiten bestellingen tekstverwerking opstellen nota's, verslagen voorbereiden klassement organisatie functiegebonden activiteiten telefoon klassement boekhouding onthaal copiëren bureautica dactylografie N., F., E. communicatie basis boekhouden telefoon budgetbeheer vergaderingen beleggen economaat interne/externe communicatie organisatie initiatief stiptheid kennis instelling en procedures 35

36 ADMINISTRATIEF ASSISTENT JUNIOR = graad 2 SENIOR = graad 3 invoeren en updaten gegevensbanken verstrekken van informatie klassement invoeren en updaten gegevensbanken administratie en klassement van bestellingen en betalingen stockbeheer administratieve en logistieke ondersteuning werkgroepen en vergaderingen dactylografie briefwisseling ophalen post telefonische contacten N Basis F, E Tikken dactylografie briefwisseling telefonische contacten basis vergadertechnieken basis archiveringstechnieken communicatievaardigheden 36

37 SECRETARIAATSASSISTENT JUNIOR = graad 2 SENIOR = graad 3 verdelen briefwisseling dactylografie/tekstverwerking klassement agendabeheer brieven beantwoorden meewerken organisatie functiegebonden activiteiten telefoon copiëren onthaal economaat budgetbeheer vergaderingen beleggen telefoon onthaal bureautica F., E. dactylografie communicatie Nederlands basis boekhouding F., E. basis 37

38 TECHNICUS JUNIOR = graad 3 SENIOR = graad 4 Opsporen defecten Herstellen installaties Plaatsen installaties Onderhoud atelier,materiaal en machines leiding ploeg onderhoud en herstelling installaties aanpassingswerken verdeling taken en bespreking opdrachten opmeten werken en prijsberekening Verlenen technische bijstand Technisch advies ontvangen handelsreizigers verantwoordelijke veiligheid materiaalstudie onderhoud atelier, materiaal en machines bijhouden stock nazicht gereedschappen verantwoordelijke toestand werkplaats opvolging en invullen werkopdrachten toezicht uitvoering werken externe firma's Extra competentie Technische kennis Zin voor orde Communicatievaardigheden Kennis veiligheidsvoorschriften leiding geven materialenkennis organisatie 38

39 LABOMEDEWERKER JUNIOR = graad 3 SENIOR = graad 4 verwerken diagnostische stalen uitbrengen gegevens in databank en analyse metingen uitvoeren onderhoud instrumenten en apparatuur begeleiding studenten uitvoeren analyses materiaal beheer voorbereiding practica stockbeheer verslagen opstellen toezicht veiligheid verzorging proefdieren verantwoordelijk veiligheid ondersteuning wetenschappelijk onderzoek beheer radioactieve producten toezicht examens N., basiskennis F., E. goede kennis F., E. regeltechnieken kennis analysemethoden informatica communicatie electronica kennis apparatuur 39

40 PROEFDIERKUNDIGE JUNIOR = graad 3 SENIOR = graad 4 verzorging dieren rapportering conditieverandering onderhoud, reinigen en desinfecteren dierenlokalen demonstreren en uitvoeren van experimentele technieken manipulatie, injectie, dissectie beheer animalarium kleine operatieve ingrepen manipulatie, injectie, dissectie organisatie coördinatie stockbeheer beheer fokprogramma's controle leveringsdocumenten kweken proefdieren contacten externe firma's technische vaardigheden steriel werken materiaalkennis euthanasie biotechnische manipulaties pre-operatieve voorbereiding euthanasietechnieken organisatie coördinatie 40

41 ADJUNCT TECHNICUS JUNIOR = graad 2 SENIOR = graad 3 onderhoud en herstelling installaties aanpassingswerken en verbouwingen onderhoud werkplaats en machinepark opsporen defecten herstelling installaties plaatsen installaties onderhoud gereedschap ophalen vuilcontainers verhuizen paden vrijmaken herstellen machines ophalen materialen Technische kennis Zin voor orde verlenen technische bijstand bij manifestaties onderhoud gereedschap herstellen machines technisch advies begeleiden aannemers kennis veiligheidsvoorschriften communicatievaardigheden 41

42 LABOASSISTENT JUNIOR = graad 2 SENIOR = graad 3 onderhoud instrumenten en apparatuur reiniging apparatuur sterilisatie materiaal bouwen, vernieuwen, herstellen apparatuur voorbereiding practica toezicht practica marktstudie apparatuur beheer apparatuur binnen beheer postverdeling fotocopies bestellingen en boekhouding metingen uitvoeren gegevensverwerking ondersteuning van onderzoek vorming nieuwe technici begeleiden bezoekers N. basiskennis F., E. basiskennis electriciteit of chemie informatica sterilisatie communicatie mechanica/loodgieterij 42

43 KINDERVERZORGSTER JUNIOR = graad 2 SENIOR = graad 3 Opvangen en opvoeden van kinderen contact met ouders individuele verzorging en observatie van kinderen primaire medische verzorging preventie van infecties opvangen en opvoeden van kinderen contact met ouders individuele verzorging en observatie van kinderen primaire medisch verzorging preventie en detectie van infecties organiseren van ouderbijeenkomsten deelnemen en meewerken aan leefgroep- en personeelsvergaderingen deelnemen aan leefgroep- en personeelsvergaderingen informatie en rapportage informatie en rapportage onderhoud materiaal en speelgoed onderhoud materiaal en speelgoed deelnemen aan studiedagen, bijscholingen deelnemen aan studiedagen, bijscholingen en uitwisselen met collega s inrichten van de leefruimte begeleiden van stagiairs psychomotorische ontwikkeling van jonge kinderen symptomen van kinderziekten hygiëne en verzorging basiskennis EHBO correct taalgebruik creativiteit initiatief geduld luisterbereidheid flexibel verantwoordelijkheidszin organisatie 43

44 TOEZICHTER SCHOONMAAK JUNIOR = graad 2 SENIOR = graad 3 leiding kuisploeg controle en supervisie opvolging externe contracten bestelling producten planning coördinatie registratie aanwezigheden sleutelbeheer opmaken lastenboeken kennis materialen en machines technische vaardigheden basis F.,E. mobiel zijn soepele werkuren personeels-oppervlakteallocatie tijdsbestedingsschema s bezoek schoonmaakbeurzen testen nieuwe producten Communicatie Ervaring Organisatie 44

45 CHAUFFEUR JUNIOR = graad 2 SENIOR = graad 3 levering van goederen sorteren van goederen tafelschikking bij recepties opvolging onderhoud en reiniging voertuig Rijbewijs Verkeersreglement discretie behandeling gevaarlijke of radioactieve producten levering en ophalen goederen vervoer personen vervoeren gevaarlijke producten rijklaar maken voertuig specifieke kennis vervoer gevaarlijke stoffen communicatievaardigheden onderhandelen 45

46 MAGAZIJNIER JUNIOR = graad 2 SENIOR = graad 3 sorteren en verdelen van aankopen en verkopen van goederen goederen, materialen levering marktonderzoek stockbeheer inventaris stockbeheer verdeling materialen bestellingen interne facturatie materialenkennis materialenkennis technische vaardigheden technische vaardigheden F., E. F., E. aankooptechnieken assertief communicatie delegeren 46

47 VERKOPER JUNIOR = graad 2 SENIOR = graad 3 verkoop beheer stock beheer kasboek coördinatie verkoop beheer cursussen financieel beheer klassement inventaris secretariaat bureatica F.,E. beheer stock coördinatie met drukkerij homepage Internet bureautica F.,E. auteursrechten organiseren onderhandelen coördineren leiding geven 47

48 HANDLANGER JUNIOR = graad 1 SENIOR = graad 2 opkuis Campus helpen bij verhuizen helpen bij ophalen huisvuil uitvoeren herstellings- + onderhoudswerken ophalen vuilcontainers verhuizen ophalen oud papier opvegen parking en trappen plaatsen nadars assistentie bij ruimingswerken goede fysieke conditie werkverdeling ijsvrije wegen schilderwerken verantwoordelijk materiaal productkennis Nederlands: schrijven 48

49 DIERENVERZORGER JUNIOR = graad 1 SENIOR = graad 2 onderhoud animalarium voeding en verzorging proefdieren hulp bij eenvoudige proeven voeding en verzorging proefdieren manipulatie injecties dissecties kleine operatieve ingrepen sterilisatie kweken proefdieren stockbeheer onthaal bezoek technische vaardigheden materialenkennis steriel werken communicatie 49

50 SCHOONMAKER/ SCHOONMAAKSTER JUNIOR = graad 1 SENIOR = graad 2 dagelijks onderhoud vloeren, meubilair, burelen, labo s, leslokalen, gangen, sanitair, trappen, keukens, ateliers, rotulen, computerlokalen dagelijks onderhoud vloeren, meubilair, burelen, labo s, leslokalen, gangen, sanitair, trappen, keukens, ateliers, rotulen, computerlokalen coördinatie bestellingen producten en materialen taakverdeling bijafwezigheid periodiek onderhoud reiniging tapijten boenen schuren vloeren filmlaag op vloeren periodiek onderhoud glaswerk labo s rekken en kasten periodiek onderhoud reiniging tapijten boenen schuren vloeren filmlaag op vloeren kennis van producten en machines coördinatie 50

51 KOK JUNIOR graad 3 SENIOR graad 4 bereiding maaltijden bestellingen onderhoud materiaal samenstelling menu bereiding maaltijden coördinatie bestellingen organisatie banketten bediening afwezigen vervangen linnenbeheer bediening lunch en diner samenstellen menu toezicht onderhoud en hygiëne vakbekwaamheid orde nauwgezetheid initiatief creativiteit hygiëne vakbekwaamheid orde nauwgezetheid initiatief creativiteit hygiëne organisatie leiding geven communicatie F.,E., avond- en zaterdagwerk 51

52 HOOFDKELNER JUNIOR = graad 3 SENIOR = graad 4 bediening informatie aan klanten wijnadvies menuadvies kassa organisatie menu bepalen stockbeheer kassa bestellingen coördinatie vervanging afwezigen tafelschikking onthaal bediening buffet en banket onthaal toezicht N., F., E. vakkennis orde netheid klantvriendelijk assertief discretie organisatie leiding geven 52

53 CAFETARIAVERANTWOORDELIJKE Junior = graad 3 Senior = graad 4 Controle producten Controle veiligheid en hygiëne Coördinatie Verantwoordelijke organisatie Bestellen grondstoffen Planning Bereiden snacks Informatie klanten Toezicht onderhoud Verkennen nieuwe producten Verzorgen lunches/banketten Extra Kennis bereidingstechnieken Kennis apparatuur Kennis persoonlijke, voedings- en keukenhygiëne Orde Informatica N,F,E Kennis gezonde voeding Communicatie Initiatief Nauwgezetheid Onderhandelen 53

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: toezichter gebouwen groen reiniging wegen C Cv C1/C3 Plaats in het organogram De toezichter rapporteert aan zijn directe hiërarchisch verantwoordelijke

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

BIJLAGE 3 : LOOPBAANTRAJECTEN

BIJLAGE 3 : LOOPBAANTRAJECTEN BIJLAGE 3 : LOOPBAANTRAJECTEN NIVEAU A MANAGEMENTFUNCTIES Algemeen directeur 13 aanwerving op senior-niveau of bevordering na tenminste drie jaar anciënniteit in een managementfunctie of negen jaar anciënniteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Functie Graadnaam: Afdelingshoofd Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Dienst: / algemene zaken Functiegroep: Leidinggevend Subdienst: / Functionele loopbaan: A4a-A4b Doel van de entiteit

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. STUDIEMEESTER-OPVOEDER Buitengewoon Secundair Onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING. STUDIEMEESTER-OPVOEDER Buitengewoon Secundair Onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING STUDIEMEESTER-OPVOEDER Buitengewoon Secundair Onderwijs B = Basisfunctie (voor elk personeelslid) S = Specifieke functie binnen de opdracht (slechts voor bepaalde personeelsleden i.f.v.

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Deskundige Personeelsdienst 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE Zorgt voor de uitwerking, coördinatie en administratieve afhandeling van het personeelsbeleid van het bestuur

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder rapporteert

Nadere informatie

1. Interne adviesverlening en informatieverstrekking over de interpretatie en de toepassing van de wet- en regelgeving

1. Interne adviesverlening en informatieverstrekking over de interpretatie en de toepassing van de wet- en regelgeving FUNCTIEBENAMING: DIENST: PLAATS IN HET ORGANOGRAM: RANG: SALARISSCHAAL: STAFMEDEWERKER-JURIST sociale dienst rapporteert aan de secretaris Av A1a-A3a A. Hoofddoel van de functie De stafmedewerker-jurist

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening Functiebeschrijving Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Dienst: algemeen

Nadere informatie

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: LOKAAL DIENSTENCENTRUM LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum 1. Plaats in de organisatie De administratief

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE MEDEWERKER MET ADMINISTRATIEVE OPDRACHT

EVALUATIE VAN DE MEDEWERKER MET ADMINISTRATIEVE OPDRACHT EVALUATIE VAN DE MEDEWERKER MET ADMINISTRATIEVE OPDRACHT Algemene en persoonlijke gegevens VOORNAAM NAAM Ambt Administratieve toestand Periode Datum / /20 1 ste evaluator 2 de evaluator De scores zijn

Nadere informatie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie Budgettaire materies Communicatie en Informatie Algemeen Beheer Logistiek, economaat en technische steun Juridische normen en Geschillen Personeel en Organisatie Politie Menselijke gezondheid / Dierenzorg

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Consulent lokale economie 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE De consulent lokale economie is het aanspreekpunt voor handelaars en ondernemers en stimuleert, behartigt en

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ADMINISTRATIE WZC Administratief medewerker WZC 1. Plaats in de organisatie De administratief medewerker werkt

Nadere informatie

BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 5. RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING:

BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 5. RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING: Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen Gemeente ZANDHOVEN BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL: Officier: onderluitenant 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE: - de coördinatie

Nadere informatie

OCMW Boortmeerbeek. Functiebeschrijving. Dienst: Secretariaat. Functiebenaming: Secretaris. Naam en handtekening functiehouder:

OCMW Boortmeerbeek. Functiebeschrijving. Dienst: Secretariaat. Functiebenaming: Secretaris. Naam en handtekening functiehouder: OCMW Boortmeerbeek Functiebeschrijving Dienst: Secretariaat Functiebenaming: Secretaris Naam en handtekening functiehouder: Naam en handtekening verantwoordelijke: Datum: Graad Niveau/weddeschaal Secretaris

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën). Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: boekhouder Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Financiën Subdienst: Administratie Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Plaats in het organogram

FUNCTIEBESCHRIJVING. Plaats in het organogram FUNCTIEBENAMING Administratieve graad : deskundige administratie en communicatie brandweerzone Noord-Limburg Weddeschaal : B1-B3 Te begeven volgens : werving Plaats in het organogram FUNCTIEBESCHRIJVING

Nadere informatie

Functiebeschrijving: D2 Administratief Hoofdassistent

Functiebeschrijving: D2 Administratief Hoofdassistent Functiebeschrijving: D2 Administratief Hoofdassistent Beleidsdomein: Entiteit: Afdeling: Graad: Aantal vacante betrekkingen: Functie momenteel te begeven in: Vacaturenummer: Leefmilieu, Natuur en Energie

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Administratief medewerker C1 C2 C3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

Op vlak van communicatie: 1. Regelmatig overleggen en afstemmen met betrekking tot het gevoerde communicatiebeleid.

Op vlak van communicatie: 1. Regelmatig overleggen en afstemmen met betrekking tot het gevoerde communicatiebeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SECRETARIAAT COMMUNICATIEDIENST communicatiemedewerk(st)er 1. Plaats in de organisatie De communicatiemedewerk(st)er werkt onder

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker SOCIAAL HUIS - OCMW MOORSLEDE Marktplaats 18A 8890 Moorslede Tel. 051 57 60 70 Fax. 051 78 00 05 Website: www. ocmwmoorslede.be info@ocmwmoorslede.be zoekt Administratief medewerker CONTRACTUEEL CONTRACT

Nadere informatie

financiële- en sociale dienst O.C.M.W.

financiële- en sociale dienst O.C.M.W. O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SECRETARIS-SECRETARIAAT SECRETARIAAT administratief medewerk(st)er financiële- en sociale dienst O.C.M.W. 1. Plaats in de organisatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving: administratief medewerker gemengde functie (m/v)

Functiebeschrijving: administratief medewerker gemengde functie (m/v) functie (m/v) Graad Administratief medewerker (m/v) Functietitel Administratief medewerker gemengde functie (m/v) Doelstelling van de functie Verlenen van informatie en verwerken van vragen van interne

Nadere informatie

Functiekaart. De subdienst Administratie zorgt voor een efficiënte administratieve afhandeling van de dossiers van de technische dienst.

Functiekaart. De subdienst Administratie zorgt voor een efficiënte administratieve afhandeling van de dossiers van de technische dienst. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Technische dienst

Nadere informatie

engineering / techniek / ICT

engineering / techniek / ICT Programmeur (m/v) Voor een bedrijf in regio Gent zijn we op zoek naar een programmeur. Je zal de hardware en software onderhouden en het netwerk op orde houden. Je geeft technische bijstand voor het kleine

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten 120 FUNCTIEBESCHRIJVING Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten AFDELING/DIENST FUNCTIETITEL HOOFDDOEL Personen/Sociale zaken (sociale dienst en thuisdiensten) Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

- t.a.v. de dienst huishoudelijk en technisch onderhoud

- t.a.v. de dienst huishoudelijk en technisch onderhoud FUNCTIEBESCHRIJVING DEEL 2: FUNCTIE. AFDELING: HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD DIENST: HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD FUNCTIEBENAMING: COORDINATOR HUISHOUDELIJKE EN TECHNISCH 1. Plaats in de

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL. Maatschappelijk Werker. 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE

FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL. Maatschappelijk Werker. 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL Maatschappelijk Werker. 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE De maatschappelijk werker heeft als opdracht de personen en gezinnen te helpen bij het opheffen of verbeteren

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief medewerkers Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: ondersteuning Dienst: communicatie Subdienst:

Nadere informatie

De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de sociale dienst van het O.C.M.W. en werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werker.

De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de sociale dienst van het O.C.M.W. en werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werker. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SOCIALE DIENST SOCIALE DIENST Arbeidsbegeleid(st)er 1. Plaats in de organisatie De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de

Nadere informatie

Functiebeschrijving: C2 Administratief Hoofdmedewerker

Functiebeschrijving: C2 Administratief Hoofdmedewerker Functiebeschrijving: C2 Administratief Hoofdmedewerker Beleidsdomein: Entiteit: Afdeling: Graad: Aantal vacante betrekkingen: Functie momenteel te begeven in: Vacaturenummer: Leefmilieu, Natuur en Energie

Nadere informatie

Voorbeeld van Taakomschrijving ICT-coördinatoren

Voorbeeld van Taakomschrijving ICT-coördinatoren Voorbeeld van Taakomschrijving ICT-coördinatoren Inhoudsopgave 1 Gemeenschappelijke taken 2 1.1 permanente vorming..................................... 2 1.2 contacten met de scholengemeenschap & REN-Eekhoutcentrum..............

Nadere informatie

Statutaire betrekking niveau A (klasse 1) diensthoofd financiën

Statutaire betrekking niveau A (klasse 1) diensthoofd financiën Adviseur (M/V) Statutaire betrekking niveau A (klasse 1) diensthoofd financiën De Lokale Politie Damme/Knokke-Heist is op zoek naar een diensthoofd voor de dienst financiën. De adviseur staat rechtstreeks

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale dienst

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale dienst Functie Graadnaam: Functienaam: Maatschappelijk assistent(e) Functiefamilie: Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Dienst: Sociale dienst Subdienst: Code: Doel van de entiteit Het verzekeren van het recht

Nadere informatie

Functiebeschrijving:

Functiebeschrijving: Functiebeschrijving: Management assistent Juridische Diensten & Erkenningen (Pool Administratieve Ondersteuning JDE & AAD) Functiefamilie administratief ondersteunende functies Niveau 2 Voor akkoord Naam

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING Adjunct Directeur/ Technisch Adviseur (Coördinator).

FUNCTIEBESCHRIJVING Adjunct Directeur/ Technisch Adviseur (Coördinator). FUNCTIEECHRIJVING Adjunct Directeur/ Technisch Adviseur (Coördinator). 1. Het personeelsbeleid / Adjunct Directeur egeleiden van het personeel om met een bekwaam en gemotiveerd team de doelstellingen van

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING : receptionist(e)

FUNCTIEOMSCHRIJVING : receptionist(e) FUNCTIEOMSCHRIJVING : receptionist(e) Hoofddoel van de functie : - staat in voor de telefonische bereikbaarheid van de voorziening. - staat in voor het onthaal en de ontvangst van cliënten en hun familie,

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan adjunct-diensthoofd (Welzijn / Kinderdagverblijf)

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan adjunct-diensthoofd (Welzijn / Kinderdagverblijf) Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: gegradueerd verpleegkundige Functionele loopbaan: BV1-BV3 Code: WL3PAG02 Sector: Welzijn Dienst: Kinderdagverblijf Subdienst: Doel van de entiteit De sector welzijn

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

OCMW - LEDE. Het OCMW van Lede zal overgaan tot de aanwerving in statutair dienstverband van een. HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (m/v) voltijds - niveau B4 B5

OCMW - LEDE. Het OCMW van Lede zal overgaan tot de aanwerving in statutair dienstverband van een. HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (m/v) voltijds - niveau B4 B5 OCMW - LEDE Het OCMW van Lede zal overgaan tot de aanwerving in statutair dienstverband van een HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (m/v) voltijds - niveau B4 B5 Om in aanmerking te komen moeten de kandidaten: de leeftijd

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Team Sociale dienst

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Team Sociale dienst Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: maatschappelijk werker algemene sociale dienst Functiefamilie: Deskundige Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Welzijnshuis Dienst: Team Sociale

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige sport Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: vrije tijd en zorg Dienst: vrije tijd en verenigingen (sport) Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundig

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE FUNCTIES DIE DE HULPVERLENINGSZONES MOET OPRICHTEN. (inw. 20 september 2014) (B.S. 10.09.2014) Gelet op de wet

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Medisch secretaris/secretaresse - voltijdse dagopleiding

Medisch secretaris/secretaresse - voltijdse dagopleiding Medisch secretaris/secretaresse - voltijdse dagopleiding Opleiding van 1 jaar Start: dinsdag, 26 september 2017, Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk Lesdata van deze opleiding: 26/09/2017 ( 08:30-12:00

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Functie Functiefamilie: Hulpverlening Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Departement: Welzijn Afdeling: Sociaal Beleid Aanwervingsvoorwaarden - In het

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam:

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Functiebeschrijving Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Financiële Zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel

Nadere informatie

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers FUNCTIEBESCHRIJVING Afdeling/Dienst: Sociale zaken en rapporteert aan het afdelingshoofd personen Functietitel: Diensthoofd sociale zaken Hoofddoel: Coördineren van de activiteiten en projecten van de

Nadere informatie

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :...

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :... BENAMING VAN DE FUNCTIE : GRAAD : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Administratief Medewerker Administratief Medewerker C C1-C3 AFDELING : Secretariaat DIENST : Secretariaat Kennisname : Datum : Functionaris

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Technisch- en onderhoudspersoneel Functietitel: Redder Afdeling: Afdeling Cultuur en Vrije Tijd Dienst: Sport 2. Positionering in

Nadere informatie

Relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privé-sector kunnen voor maximaal 12 jaren als geldelijke anciënniteit worden gevalideerd

Relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privé-sector kunnen voor maximaal 12 jaren als geldelijke anciënniteit worden gevalideerd FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. 1. ALGEMENE GEGEVENS. 1.Naam van de functie: Kok 2.Dienst en/of sectie : Keukens 3.Code : 4.Datum : september 2011 5. Naam opsteller functiebeschrijving

Nadere informatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM KEUKEN Hulpkok(kin) 1. Plaats in de organisatie De hulpkok(kin) werkt onder de leiding van de kok(kin). De hulpkok(kin)

Nadere informatie

1. Plaats in de organisatie De maatschappelijk werk(st)er werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werk(st)er.

1. Plaats in de organisatie De maatschappelijk werk(st)er werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werk(st)er. O.C.M.W. LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SOCIALE DIENST SOCIALE DIENST Maatschappelijk werk(st)er 1. Plaats in de organisatie De maatschappelijk werk(st)er werkt onder

Nadere informatie

Maatschappelijk Werker (B1-3)

Maatschappelijk Werker (B1-3) Maatschappelijk Werker (B1-3) Infobundel voor de vacature van maatschappelijk werker (B1-3). Deze bundel bevat: - De vacature - De functiebeschrijving voor maatschappelijk werker - De aanwervingsvoorwaarden

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

Functie. - Werkt onder de directe leiding van en rapporteert aan de verantwoordelijke van het team OR

Functie. - Werkt onder de directe leiding van en rapporteert aan de verantwoordelijke van het team OR Functie Functienaam Team Code ADVISEUR OR organisatieontwikkeling OR.A Doel van de entiteit Klanten adviseren en begeleiden bij de verbetering en ontwikkeling van hun organisatie of deelgebieden ervan,

Nadere informatie

O.C.M.W.-Lochristi FUNCTIEBESCHRIJVING

O.C.M.W.-Lochristi FUNCTIEBESCHRIJVING O.C.M.W.-Lochristi FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD DIENST: HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD FUNCTIEBENAMING: COORDINATOR HUISHOUDELIJKE EN TECHNISCH 1. Plaats in

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste Functiebeschrijving 130-02-20100722 Functietitel Doel van de functie Functiefamilie Plaats in de organisatie Administratief medewerker Uitvoeren van administratieve taken gekoppeld aan een bepaalde werking/dienst

Nadere informatie

Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA LOGISTIEK ASSISTENT IN DE ZIEKENHUIZEN 12 maanden

Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA LOGISTIEK ASSISTENT IN DE ZIEKENHUIZEN 12 maanden Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA LOGISTIEK ASSISTENT IN DE ZIEKENHUIZEN 12 maanden Toelichting: Op dit formulier worden de competenties hernomen die binnen de opleiding tot logistiek assistent

Nadere informatie

Geïndividualiseerde Functiebeschrijving

Geïndividualiseerde Functiebeschrijving Scholengemeenschap Sperregem Bruggestraat 23 8820 Torhout GVB De Oefenschool GVB De Revinze GVBLo De Torretjes GVB Driekoningen GVB Lichtervelde GVB Sint-Henricus GVB Ten Parke GVB Wijnendale GVB Handzame

Nadere informatie

Functiebeschrijving: B2 Secretariaatscoördinator

Functiebeschrijving: B2 Secretariaatscoördinator Functiebeschrijving: B2 Secretariaatscoördinator Beleidsdomein: Entiteit: Afdeling: Graad: Aantal vacante betrekkingen: Functie momenteel te begeven in: Vacaturenummer: Leefmilieu, Natuur en Energie Departement

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie

Vacature Office Manager/Secretaresse

Vacature Office Manager/Secretaresse Vacature Office Manager/Secretaresse Abeka, de fiscale en financiële ontzorger, is wegens zijn sterke groei op zoek naar een Office Manager/Secretaresse. U zal binnen ons modern kantoor met een team van

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend Ploegbaas Techniek en inrichting Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL GEBOUWEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: Diensthoofd Algemene Zaken

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: Diensthoofd Algemene Zaken Functie Graadnaam: Informaticus Functienaam: ICT-deskundige Functiefamilie: Deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene Zaken Dienst: Subdienst: Team IT Code: Doel van de entiteit Het team

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris.

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris Functiefamilie: functioneel leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Personeel Subdienst: Code:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS.

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. 1. ALGEMENE GEGEVENS. 1. Naam van de functie: Maatschappelijk assistent(e) 2. Dienst en/of sectie: Sociale dienst 3. Code : 4. Datum : 13 januari 2009 5.

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit Randstad Randstad Roeselare Sint-Michielsstraat 31 8800 Roeselare Medewerker Calculatiedienst U genoot bij voorkeur een bacheloropleiding in een administratieve of financiële

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Coördinator Management Ondersteuning Management Assistent Afdelingshoofd

Functiebeschrijving: Coördinator Management Ondersteuning Management Assistent Afdelingshoofd Functiebeschrijving: Coördinator Management Ondersteuning Management Assistent Afdelingshoofd (Afdeling Toezicht en Handhaving, Team Managementondersteuning) Functiefamilie administratief ondersteunende

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. MAATSCHAPPELIJK WERKER Buitengewoon Secundair Onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING. MAATSCHAPPELIJK WERKER Buitengewoon Secundair Onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER Buitengewoon Secundair Onderwijs B = Basisfunctie (voor elk personeelslid) S = Specifieke functie binnen de opdracht (slechts voor bepaalde personeelsleden i.f.v.

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie coördinator Schoonmaak en Logistiek C1-C2-C3 teamverantwoordelijke

Nadere informatie

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3)

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend Toezichter der werken Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL WEGEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL Controleur

Nadere informatie

RESULTAATSGERICHTE FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER PERSONEEL EN ORGANISATIE

RESULTAATSGERICHTE FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER PERSONEEL EN ORGANISATIE RESULTAATSGERICHTE FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER PERSONEEL EN ORGANISATIE 1. NAAM VAN DE FUNCTIE ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER PERSONEEL EN ORGANISATIE 2. FUNCTIE-OMGEVING Afdeling: Personeel

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

========================================================================= =========================================================================

========================================================================= ========================================================================= Stad Lommel Functiebeschrijvingen Functiebenaming Functiebenaming : coördinator personeelszaken en ondersteunende administratie zone Noord-Limburg Weddeschaal : A1a-A3a Te begeven volgens : werving Functiebeschrijving

Nadere informatie

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen.

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. Versie 2002 EINDTEMEN DEELKWALIFICATIE BEDIJFSBEHEE CAOSSEIEBANCHE Marketing en Verkoop 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. 2. De kandidaat kan aan de hand

Nadere informatie

Relatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CREBO-nummer: 55011

Relatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CREBO-nummer: 55011 elatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CEBO-nummer: 55011 Eindterm Markering en Verkoop 1 De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Asse Infobundel theatertechnieker CC Asse

Gemeente Asse Infobundel theatertechnieker CC Asse Functie Graadnaam: Administratief medewerker Functienaam: Theatertechnieker Functionele loopbaan: C1-3 Afdeling: Gemeenschapszaken Dienst: Cultuur Subdienst: Cultuurcentrum Doel van de functie De theatertechnieker

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Jeugd Subdienst: Code:

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Doel van de functie (Mee) Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor basisonderwijs Bepalen en bewaken van de krijtlijnen

Nadere informatie

Administratieve ondersteuning van de werking van de Kunstenacademie (filiaal Ternat) en instaan voor de dagelijkse organisatie van de school.

Administratieve ondersteuning van de werking van de Kunstenacademie (filiaal Ternat) en instaan voor de dagelijkse organisatie van de school. Functie Graadnaam: Administratief medewerker Functienaam: Administratief medewerker/ Kunstenacademie Functionele loopbaan: C1-3 Afdeling: Vrije tijd en Onderwijs Dienst: Jeugd en Onderwijs Subdienst: Kunstenacademie

Nadere informatie

Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad. Curriculum Vita Hanny van Keep

Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad. Curriculum Vita Hanny van Keep Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad Curriculum Vita Hanny van Keep Naam: Hanny van Keep Geboortedatum: 19 Augustus 1959 Plaats: Noordwijk ZH

Nadere informatie

Kennisname : Bibliotheekassistent dienstleider BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :...

Kennisname : Bibliotheekassistent dienstleider BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... BENAMING VAN DE FUNCTIE : GRAAD : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Bibliotheekassistent dienstleider Deskundige B B1-B3 AFDELING : DIENST : Bibliotheek Bibliotheek Kennisname : Datum : Functionaris :...

Nadere informatie

Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA LOGISTIEK HELPER IN DE ZORGINSTELLINGEN 12 maanden

Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA LOGISTIEK HELPER IN DE ZORGINSTELLINGEN 12 maanden Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA LOGISTIEK HELPER IN DE ZORGINSTELLINGEN 12 maanden Toelichting: Op dit formulier worden de competenties hernomen die binnen de opleiding tot logistiek helper

Nadere informatie

AANWERVINGSDOSSIER BEROEPSBRANDWEERMAN ( m/v )

AANWERVINGSDOSSIER BEROEPSBRANDWEERMAN ( m/v ) AANWERVINGSDOSSIER BEROEPSBRANDWEERMAN ( m/v ) TAKENPAKKET AANWERVENDE OVERHEID: GEMEENTEBESTUUR BOOM TEWERKSTELLINGSPLAATS: BRANDWEERZONE RIVIERENLAND Zonale werkplaatsen en diensten Wat? ALGEMENE INFO

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.2 Gespecialiseerd uitvoerend

FUNCTIEFAMILIE 3.2 Gespecialiseerd uitvoerend Doel van de functiefamilie Diverse vakinhoudelijke taken inherent aan de eigen specialisatie voorbereiden en uitvoeren aan de bevoegde instanties of personen gespecialiseerde informatie, diensten en/of

Nadere informatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING /VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING /VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM VERZORGING /VERPLEGING Verpleegkundige (gediplomeerd) 1. Plaats in de organisatie De verpleegkundige werkt onder

Nadere informatie

In jullie eigen onderneming kun je de voornaamste afdelingen terugvinden die ook in een echt bedrijf bestaan. Directie Gedelegeerd bestuurder

In jullie eigen onderneming kun je de voornaamste afdelingen terugvinden die ook in een echt bedrijf bestaan. Directie Gedelegeerd bestuurder Functies Functies in de onderneming In jullie eigen onderneming kun je de voornaamste afdelingen terugvinden die ook in een echt bedrijf bestaan. Directie Gedelegeerd bestuurder Webmaster Financieel departement

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: operationeel leidinggevenden Functietitel: Deskundige Burgerzaken Afdeling: Algemene Zaken Dienst: Burgerzaken 2. Positionering in

Nadere informatie