FORMAAT van de DATUMS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FORMAAT van de DATUMS"

Transcriptie

1 FORMAAT van de DATUMS Regels die toepasselijk zijn: - bij de toekenning van het identificatienummer van de personen die ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen,bij het afdrukken van dit nummer op de identiteitskaart en bij de opname ervan op de elektronische chip van deze kaart, - bij het afdrukken van de geboortedatum op de elektronische identiteitskaart en bij de opname ervan op de elektronische chip van deze kaart, - bij het afdrukken van de begin- en einddatum van de geldigheid op de identiteitskaart en bij de opname ervan op de elektronische chip van deze kaart. I) Samenstelling van het identificatienummer bij het Rijksregister van de natuurlijke personen.- Vermelding van dit nummer op de elektronische identiteitskaart en op de elektronische chip van deze kaart 1. Samenstelling van het identificatienummer bij het Rijksregister van de natuurlijke personen :zie koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de samenstelling van het identificatienummer van de personen die ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25/11/1997. a Elke burger moet één enkel identificatienummer bezitten. Dit identificatienummer (voorheen eveneens nationaal nummer genoemd) wordt automatisch toegekend na de inzameling van de basisgegevens.het informatietype 000 is dit nummer. Het identificatienummer bestaat uit 11 cijfers, te weten : - Een eerste groep van 6 cijfers, die de geboortedatum in deze volgorde weergeeft : jaar maand - dag ; - Een tweede groep van 3 cijfers met het oog op de identificatie van de personen die op dezelfde dag geboren zijn.dit nummer, reeksnummer of volgnummer genoemd, is even voor een persoon van het vrouwelijk geslacht en oneven voor een persoon van het mannelijk geslacht. Dit volgnummer wordt toegekend in de volgorde van de inschrijvingen, te weten van 001 tot 997 voor een man en van 002 tot 998 voor een vrouw ;

2 - Een derde groep van twee cijfers die het controlenummer uitmaakt op grond van de negen cijfers die voorafgaan. b -Geval van onvolledige geboortedatum (art. 5) - De eerste twee cijfers duiden het geboortejaar aan, het derde, vierde vijfde en zesde cijfer worden weergegeven door nullen. Voorbeeld: Het volgnummer bestaat uit de volgorde van inschrijving van de persoon in het geboortejaar; - Wanneer in deze gevallen alle reeksnummers gebruikt zijn ( van 001 tot 997 voor de mannen, bijvoorbeeld), gebruikt de computer als eerste groep een geboortedag die gelijk is aan 01 en wordt de herinschrijving in het reeksnummer hervat vanaf 001. Voorbeeld : In voorkomend geval zal het cijfer 02 gebruikt worden voor de dag, als de reeks met het cijfer 01 volledig gebruikt werd, enzovoort. c -Geval van ongekende geboortedatum: De eerste vijf cijfers van de geboortedatum worden weergegeven door nullen en het zesde cijfer is het cijfer 1. Voorbeeld: Het afdrukken van het identificatienummer bij het Rijksregister van de natuurlijke personen op de identiteitskaart Het identificatienummer bij het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt op volgende wijze afgedrukt op de keerzijde van de elektronische identiteitskaart, in de rubriek die hiervoor bestemd is: Voorbeeld: Het opnemen van het identificatienummer bij het Rijksregister van de natuurlijke personen op de elektronische chip van de identiteitskaart

3 Dit nummer wordt op de volgende wijze opgenomen op de elektronische chip van de identiteitskaart, in het formaat TLV (type, Lengte, Value= waarde) : Voorbeeld : Symbolische voorstelling : « » Fysieke voorstelling in de chip: (06) 16 (0C) Byte 1Byte Eén karakter per byte

4 II )De geboortedatum. - Het afdrukken van deze datum op de identiteitskaart en het opnemen ervan op de elektronische chip van deze kaart 1) De afdruk van de geboortedatum op de elektronische identiteitskaart -a Als de geboortedatum, die opgenomen wordt in het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen, een reële datum is,wordt deze als volgt afgedrukt op de identiteitskaart: Voorbeeld : voor een persoon geboren op 4 september 1994: 04 SEP b. In geval van een onvolledige geboortedatum, dient het volgende onderscheid gemaakt te worden: - b1 hetzij een informatie 101 (IT 101) aangegeven geboortedatum staat in het dossier van de betrokkene; in dit geval zal deze datum afgedrukt worden onder de vermelding geboorteplaats en -datum, na de geboorteplaats; Voorbeeld: De geboortedag en de geboortemaand van een persoon zijn niet vastgesteld door een officiële geboorteakte.de enige informatie die opgenomen is in de officiële akte is het geboortejaar, 1970.De betrokkene legt echter een document (vb. paspoort) voor waarop een volledige geboortedatum vermeld staat ( dag en maand: 1 januari 1970).De informatie 101 wordt opgenomen in de bevolkingsregisters en in het Rijksregister. In dat geval zal de geboortedatum als volgt gedrukt worden op de identiteitskaart: 01 JAN b 2 hetzij een dergelijke informatie is niet opgenomen in het dossier van de betrokkene ; in dit geval zal enkel het geboortejaar afgedrukt worden op de identiteitskaart onder de vermelding geboorteplaats en -datum, na de geboorteplaats. Voorbeeld: Enkel het geboortejaar 1970 is vastgesteld; de geboortedatum zal als volgt afgedrukt worden: 1970

5 2) Het opnemen van de geboortedatum op de elektronische chip van de kaart Deze datum wordt geregistreerd in het formaat TLV, hetzij : - In het onder II 1 a bedoeld geval ( als de geboortedatum die in het identificatienummer van het Rijksregister opgenomen wordt, een reële datum is): «04 SEP 1994» (0C) 16 (0D) S E P Byte 1Byte Een karakter per byte - In het onder II 1 b 1 bedoeld geval (als de geboortedatum onvolledig is en als er een informatie 101 (IT 101) aangegeven geboortedatum in het dossier van de betrokkene staat): «01 JAN 1970» (0C) 16 (0D) J A N Byte 1Byte Eén karakter per byte - In het onder II2b2 bedoeld geval (als de geboortedatum onvolledig is en als er geen informatie 101 (IT 101) aangegeven geboortedatum in het dossier van de betrokkene staat): «1970» (0C) 16 (0D) Byte 1Byte Eén karakter per byte

6 III ) Begin- en einddatum van de geldigheid van de identiteitskaart: 1. De begin- en einddatum die afgedrukt worden op de voorzijde van de identiteitskaart achter de vermelding geldig van - tot Volgende onderscheiden dienen gemaakt te worden : a Het gaat om een eerste uitreiking aan een kind dat de leeftijd van twaalf jaar bereikt heeft. Voorbeeld: - 1.Het principe : De aanvang van de geldigheidsperiode is de datum van de twaalfde verjaardag ; het einde van de geldigheidperiode wordt berekend door 5 jaar toe te voegen aan de datum van de twaalfde verjaardag. - 2.Als de geboortedatum fictief is : - primo: als er een informatie 101 (IT101) aangegeven geboortedatum in het dossier staat, zal deze datum vermeld staan als begindatum van de geldigheid van de kaart; de einddatum van de geldigheid van de kaart is deze begindatum + 5 jaar. - secundo : er staat geen IT101in het dossier van de betrokkene; de begindatum die zal vermeld worden is het jaar van de twaalfde verjaardag, het einde van de geldigheidsperiode wordt berekend door 5 jaar toe te voegen aan het jaar van de twaalfde verjaardag. - in het onder III 1a1 bedoeld geval (het gaat om een kind dat de leeftijd van twaalf jaar bereikt heeft en van wie de geboortedatum een reële datum is): In het onder III 1a2 primo bedoeld geval (het gaat om een eerste uitreiking aan een kind dat de leeftijd van twaalf jaar bereikt heeft, van wie de geboortedatum onvolledig is en voor wie in het dossier een IT 101 aangegeven geboortedatum staat): In het onder III 1a2 secundo (het gaat om een eerste uitreiking aan een kind dat de leeftijd van twaalf jaar bereikt heeft, van wie de geboortedatum onvolledig is en voor wie in het dossier geen IT 101 aangegeven geboortedatum staat):

7 b Het gaat niet om een eerste uitreiking aan een kind dat de leeftijd van twaalf jaar bereikt heeft. De regel : Het begin van de geldigheidsperiode is de datum van afdruk van het basisdocument dat nodig is voor het verkrijgen van de elektronische identiteitskaart; het einde van de geldigheidsperiode wordt gevonden door 5 jaar toe te voegen aan de datum van afdruk van het basisdocument. Voorbeeld : 2006) ( Het basisdocument werd gedrukt op 14 februari 2. De begin- en einddatum die opgenomen worden op de elektronische chip van de kaart. De informatiegegevens begin- en einddatum van de geldigheid worden op volgende wijze opgenomen op de chip van de kaart, in het formaat TLV (Type, Lengte,Waarde ) : - in het onder III 1 a 1 bedoeld geval (het gaat om een eerste uitreiking aan een kind dat de leeftijd van twaalf jaar bereikt heeft en van wie de geboortedatum een reële datum is): « » « » (03) 16 (0B) Byte 1Byte Eén karakter par byte (0C) 16 (0D) in het onder III 1a 2 primo bedoeld geval (het gaat om een eerste uitreiking aan een kind dat de leeftijd van twaalf jaar bereikt heeft, van wie de geboortedatum onvolledig is, maar voor wie in het dossier een IT 101 aangegeven geboortedatum staat): « » « »

8 (03) 16 (0B) (0C) 16 (0D) in het onder III1a2 secundo bedoeld geval (het gaat om een eerste uitreiking aan een kind dat de leeftijd van twaalf bereikt heeft, van wie de geboortedatum onvolledig is en voor wie in het dossier geen IT 101 aangegeven geboortedatum staat): «..2006» «..2011» (03) 16 (0B) (0C) 16 (0D) in het onder III 1b bedoeld geval (het gaat niet om een eerste uitreiking aan een kind dat de leeftijd van twaalf jaar bereikt heeft) - Geval waarbij een basisdocument gedrukt werd op 14 februari 2006: « » « » (03) 16 (0B) (0C) 16 (0D)

9 Overzichtstabel Identificatienummer Geboortedatum Afdruk op de EIK Afdruk op de chip v.d. EIK Datum v.d. 12de verjaardag (Datum 12) Datum v.d. afdruk v.h.basisdocument (DatumDD) Geldigheid EEJJMMDD, leeftijd > 12jaar DD MMMMM EEJJ DD MMMMM EEJJ DD MMM (EEJJ + 12) Datum systeem in het formaat DD.MM.EEJJ Begin: DatumDD Einde: DatumDD + 5 jaar EEJJMMDD, leeftijd < 12jaar DD MMMMM EEJJ DD MMMMM EEJJ DD MMM (EEJJ + 12) Datum systeem in het formaat DD.MM.EEJJ Begin: Datum12 Einde: Datum12 + 5jaar EEJJMMDD (fictief), leeftijd > 12jaar EEJJ EEJJ EEJJ+ 12 Datum systeem in het formaat DD.MM.EEJJ Begin : DatumDD Einde : DatumDD + 5 jaar EEJJMMDD (fictief), leeftijd < 12jaar EEJJ EEJJ EEJJ + 12 Datum systeem in het formaat DD.MM.EEJJ Begin : Datum12 Einde : Datum12 + 5jaar Verklaring. Type Aanduiding Formaat Taal DD Dag numeriek Niet van toepassing MM Maand numeriek Niet van toepassing EE Eeuw numeriek Niet van toepassing JJ Jaar numeriek Niet van toepassing MMMMM Afkorting van de maand Zie tabel Nederlands, Frans of Duits MMM Afkorting van de maand alfabetisch Nederlands, Frans of Duits

10 Tabel met afkortingen van de maand in formaat MMMMM Nummer van de maand Frans Nederlands Duits 01 JAN JAN.JAN. 02 FEV FEB.FEB. 03 MARS MAAR.MAR. 04 AVR APR.APR. 05 MAI MEI.MAI 06 JUIN JUN.JUN. 07 JUIL JUL.JUL. 08 AOUT AUG.AUG. 09 SEPT SEP.SEP. 10 OCT OKT.OKT. 11 NOV NOV.NOV. 12 DEC DEC.DEZ.

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Hoofdstuk IV. - Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een elektronisch identiteitsdocument

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE HOOFDSTUK 28 BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE TITEL Inhoudsopgave PAGINANUMMER DATUM BIJWERKING ALGEMEEN Wat is een niet-europees buitenlands nationaal rijbewijs? 3 20/11/2012 Rijden met een niet-europees

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12.

Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12. Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12.2010) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel

Nadere informatie

DAN EXAMENS Bij de dan-examens moet de kandidaat voldoen aan de dan-eisen zoals deze door de SKN zijn voorgeschreven.

DAN EXAMENS Bij de dan-examens moet de kandidaat voldoen aan de dan-eisen zoals deze door de SKN zijn voorgeschreven. DAN EXAMENS Artikel 16. Bij de dan-examens moet de kandidaat voldoen aan de dan-eisen zoals deze door de SKN zijn voorgeschreven. Artikel 17.1 De aanvraag van het danexamen dient te worden ondertekend

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap 17a Inschrijving ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap print wis - clear Waarom dit formulier? Dit is een formulier waarmee u aan het handelsregister kunt opgeven dat een vennootschap onder

Nadere informatie

TESonline handleiding Geboortes

TESonline handleiding Geboortes Inleiding Deze handleiding geeft weer hoe u middels groepsinvoer of per dier afzonderlijk de geboortes invoert. Mocht u desondanks vragen hebben, neem dan contact op met uw contactpersoon voor TESonline

Nadere informatie

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is,

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is, Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in

Nadere informatie

- ondernemingspensioenfonds: een pensioenfonds verbonden aan een onderneming of een groep;.

- ondernemingspensioenfonds: een pensioenfonds verbonden aan een onderneming of een groep;. Voorontwerp van het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds) Allen die deze zullen zien of horen lezen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Inschrijven in het Register van de SEH

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Inschrijven in het Register van de SEH ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Erkend Hypotheekadviseurs aangesloten bij de Stichting Erkend Hypotheekadviseur

Nadere informatie

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Parkeerkaart voor personen met een handicap Parkeerkaart voor personen met een handicap 1. Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het parkeren, als: chauffeur van het voertuig passagier. De kaart is persoonlijk: niemand

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten

Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verlangende om het vereiste van diplomatieke of consulaire legalisatie

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis)

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis) VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING INFORMATIE VOOR DE GARANTEN (Artikel 3 bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)

Nadere informatie

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming 22 Inschrijving functionaris voor een stichting, vereniging of zonder onderneming print wis - clear Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u één of meer bestuurders, sen, s of functionarissen voor

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen!

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen! WELKE DOCUMENTEN VOOR TE LEGGEN VOOR DE AANVRAAG VAN EEN PASPOORT? Het aanvraagformulier Aanvraag voor een minderjarige: te ondertekenen door beide ouders (behalve uitzonderlijke gevallen) of door de voogd

Nadere informatie

DE BELGISCHE GRONDWET

DE BELGISCHE GRONDWET DE BELGISCHE GRONDWET MEI 2014 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 Juridische Dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers D / 2014 / 4686 / 01 Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet

Nadere informatie

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1128 Oktober 2014 NBA-handreiking 1128 NBA-handreiking 1128 publicatie van persberichten over jaarcijfers Van toepassing op: Accountants die

Nadere informatie

Verzoek tot aantekening in het gezagsregister van een gezagsvoorziening na overlijden over een minderjarig kind

Verzoek tot aantekening in het gezagsregister van een gezagsvoorziening na overlijden over een minderjarig kind Verzoek tot aantekening in het gezagsregister van een gezagsvoorziening na overlijden over een minderjarig kind In te vullen door de griffie Ingekomen op ter griffie van de rechtbank te Verzoeker I Verzoeker

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie