BO KADEROPLEIDING EN BIJSCHOLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BO KADEROPLEIDING EN BIJSCHOLING"

Transcriptie

1 BO KADEROPLEIDING EN BIJSCHOLING Onderstaand document vertaalt de teksten van het decreet en het uitvoeringsbesluit m.b.t. de basisopdracht kaderopleiding en bijscholing naar een meer praktisch toelichting als hulp voor de afbakening van de opdracht, het uittekenen van het beleid en de uitvoering ervan binnen de sportfederatie. 1. Situering In het decreet (art. 14 1, 3 voor unisportfederaties en art. 29 1, 2 voor recreatieve sportfederaties) staat omschreven als: het organiseren van kaderopleiding en bijscholing voor sporttechnisch verantwoordelijken van de federatie en de aangesloten sportclubs met of in samenspraak met de Vlaamse Trainersschool en het organiseren van praktijkgerichte bijscholing voor het bestuurlijke en administratieve kader van de sportfederatie en het bestuurlijk kader van de aangesloten clubs. Over de organisatie van de kaderopleiding voor de sporttechnisch verantwoordelijken van de sportfederatie en de aangesloten clubs zegt het uitvoeringsbesluit (art. 17 2) dat de sportfederatie: actief moet meewerken aan de promotie en organisatie van de VTS-opleidingscursussen en de aanstelling van gekwalificeerde trainers en lesgevers in de aangesloten sportclubs moet stimuleren Over het organiseren van de praktijkgerichte bijscholingen voor het bestuurlijk en administratief kader zegt het uitvoeringsbesluit (art. 17 4) dat de sportfederatie dat kan doen in samenwerking met een externe partner De doelstellingen en activiteiten binnen deze opdracht richten zich dus naar de sporttechnische verantwoordelijken en het bestuurlijk en administratief kader van de sportfederatie en haar clubs. Met de sporttechnische verantwoordelijken bedoelen we: trainers/lesgevers/begeleiders scheidsrechters, lijnrechters, juryleden, Met bestuurlijk en administratief kader bedoelen we medewerkers met een specifieke (niet sporttechnische) verantwoordelijkheid in de club en/of de sportfederatie op bestuurlijk, administratief en/of organisatorisch vlak, m.a.w. bestuursleden, administratief verantwoordelijken, communicatieverantwoordelijke, leden van commissies of werkgroepen, van de club en de sportfederatie terreinverantwoordelijken, materiaalverantwoordelijken, seingevers, actief in de club en de sportfederatie

2 Wat het sporttechnisch aspect betreft gaat het zowel om kaderopleiding als bijscholing. Het begrip kaderopleiding is ruimer dan de VTS-sportkaderopleidingen. Voor opleidingen die niet door de VTS worden aangeboden kan ook de sportfederatie zelf sporttechnische opleidingen aanbieden voor trainers/lesgevers/begeleiders, enkel voor de opleidingen die niet door de VTS worden aangeboden scheidsrechters, lijnrechters, juryleden Om het onderscheid te maken tussen kaderopleiding en bijscholing kunnen volgende definities helpen. Kaderopleiding (= VTS-sportkaderopleidingen en sporttechnische opleidingen door de sportfederatie) is het ontwikkelen van algemene of meer specifieke (basis)kennis, vaardigheden en attitudes met als doel een geheel van competenties te verwerven. Kaderopleidingen hebben een vastgestelde inhoud en duur en zijn gekoppeld aan bepaalde doelstellingen, een bepaald functieprofiel, een bepaald niveau, een bepaalde context. Een opleiding is gekoppeld aan een attest of diploma uitgegeven door de VTS voor de VTS-sportkaderopleidingen of door de sportfederatie voor de sporttechnische opleidingen door de sportfederatie. Dit attest of diploma is gekoppeld aan de deelname en aan een positieve evaluatie. Sporttechnische bijscholing is een opfrissing, actualisering of verdere uitdieping van bepaalde deelaspecten van een opleiding of een kennismaking met nieuwe ontwikkelingen. Een bijscholing kan leiden tot een deelnameattest uitgegeven door de sportfederatie. NB: een module of onderdeel van een VTS-module kan geen bijscholing zijn. Attesten of diploma s die worden afgeleverd door de VTS en de sportfederatie hebben verschillende consequenties op vlak van erkenning en subsidiëring zie aandachtspunten! Het decreet bepaalt dat opleidingen en bijscholingen voor de sporttechnisch verantwoordelijken met of in samenspraak met de VTS dienen te gebeuren zie aandachtspunten! Kaderopleiding en bijscholing is een zeer belangrijke basisopdracht omdat kwaliteitsvolle sport begint en eindigt bij een kwaliteitsvolle begeleiding en omkadering van zowel het sporttechnische, administratieve als bestuurlijke kader. Ouders en sporters vragen steeds vaker naar competente trainers in de sportclubs. Kwaliteit in het algemeen en kaderopleiding en bijscholing van sporttechnische, administratieve en bestuurlijke kaders in het bijzonder spelen ook een steeds grotere rol in de subsidiëring van sportfederaties en hun clubs (bvb decreet sport-voor-allen, impulssubsidies, decreet sportfederaties, facultatieve opdrachten sportfederaties, ) 2. Doelstelling van deze opdracht wat willen we via deze opdracht bereiken? Bedoeling is zoveel mogelijk gekwalificeerde trainers/lesgevers/begeleiders actief in de sportclubs en de sportfederatie, m.a.w. zoveel mogelijk initiators, instructeurs B, trainers B, bachelors LO en masters LO, die effectief als trainer/lesgever/begeleider in de sportclub actief zijn betere trainers/lesgevers/begeleiders actief in de sportclubs en de sportfederatie: m.a.w. regelmatig bijgeschoolde trainers, de juiste trainers (trainers met de juiste competenties) voor de juiste functie (juiste niveau en grootte van de doelgroep, de juiste context, )

3 meer / betere scheidsrechters, lijnrechters, juryleden, meer / betere bestuurders en medewerkers in de club en de sportfederatie: m.a.w. regelmatig bijgeschoolde bestuurders en medewerkers, de juiste bestuurders en medewerkers (bestuurders en medewerkers met de juiste competenties) voor de juiste functies, 3. Invulling / activiteiten wat gaan we doen? Wat wel? Actief meewerken aan de organisatie van VTS-sportkaderopleidingen voor trainers/lesgevers/begeleiders (is decretaal VERPLICHT) Dit betekent: jaarlijks participeren in de organisatie van minimaal 1 VTSsportkaderopleiding Sporttechnische opleiding door sportfederatie voor haar trainers/lesgevers/begeleiders, voor zover de opleiding niet aangeboden wordt binnen de bestaande VTS-sportkaderopleidingen Opleiding door sportfederatie voor haar scheidsrechters, lijnrechters, juryleden Sensibiliseren en actief promotie voeren voor de VTS-opleidingen en de eigen sporttechnische opleidingen (actief meewerken aan de promotie van VTS opleidingscursussen is decretaal VERPLICHT) Bijscholingen organiseren voor de sporttechnisch verantwoordelijken (organiseren is decretaal VERPLICHT) Dit betekent jaarlijks minimaal 2 bijscholingen autonoom door de sportfederatie georganiseerd voor: *haar trainers/lesgevers/begeleiders *haar scheidsrechters, lijnrechters, juryleden Praktijkgerichte bijscholingen voor de administratieve en bestuurlijke kaders organiseren (organiseren is VERPLICHT, al dan niet i.s.m. externe partner) Dit betekent jaarlijks minimum 2 bijscholingen autonoom door de sportfederatie georganiseerd voor hun eigen bestuurlijke en administratieve kaders (bestuurders en medewerkers van de clubs van de sportfederatie en van de sportfederatie zelf) Sensibilisatie en actieve promotie voor de bijscholingen Drop-out gekwalificeerde trainers/lesgevers/begeleiders en andere sporttechnische omkadering beperken door bvb incentives / maatregelen / acties uit te werken voor de sportclubs en/of de gekwalificeerde sporttechnisch verantwoordelijken zelf Vbn: gratis tijdschrift, gratis inkom activiteiten, diploma-uitreiking naar aanleiding van activiteit, een aankoopbon in een winkel, voor de gekwalificeerde trainers/lesgevers/begeleiders financiële tegemoetkoming, materiaalcheques, opleidingscheques, aan de clubs Voorbeelden sportkaderopleidingen/opleidingen scheidsrechters, juryleden VTS Sportfederatie Aspirant-initiator Initiator Sporttechnische opleidingen die niet door de VTS worden aangeboden Instructeur B / trainer B Trainer A Opleiding scheidsrechters, lijnrechters, juryleden Begeleiden van sporters met een handicap

4 Begeleiden sportende senioren Organiseren van recreatieve sportactiviteiten Bewegingsanimator Wegkapitein Jogbegeleider Redder Voorbeelden sporttechnische bijscholingen/bijscholingen scheidsrechters, juryleden Sportfederatie Bijscholingen in de verschillende disciplines (waar relevant) en op verschillende niveaus Vbn: sportspecifieke bijscholingen, lenigheid, krachttraining, uithouding, mentale begeleiding, relatie ouder-trainer, motivatie bij kinderen, positief coachen in de praktijk, creatief coachen, talentdetectie, talentidentificatie, sport geven aan jongeren met ADHD, autisme en sport, trainen met een hartslagmeter, Bijscholingen scheidsrechters, lijnrechters, juryleden over bvb nieuwe reglementering Voorbeelden praktijkgerichte bijscholingen voor bestuurlijk en administratief kader Sportfederatie al dan niet i.s.m.derden Vbn mogelijke derden Sportac, universiteiten, hogescholen, Vlaams steunpunt voor Vrijwilligerswerk, Centrum Informatieve Spelen, organisaties die vorming geven aan de socio-culturele en social-profit sector zoals bvb Escala, progressivemedia, Interactie-Academie, PraxisNetwerk, Ethicom, Impuls, Dubbelpass (kwaliteitsmanagement in (jeugd)sport), NSA (Nederlandse Sport Alliantie), Mogelijke info over opleidingen en organisatoren kan je bvb vinden bij andere sportfederaties, Socius (steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk), (aanbod van de door de Vlaamse overheid gesubsidieerde opleidings- en vormingsaanbieders), (met thema s en organisatoren), Let wel: deze voorbeelden geven geen appreciatie van de inhoud, het al dan niet afgestemd zijn op de noden van de sport/sportclubs en sportfederatie, Vbn mogelijke onderwerpen Communicatie: externe communicatie en fondsenwerving, interne communicatie, een geslaagde communicatiemix, communicatiebeleid voor non-profit, samenwerking en overleg, overtuigen met stijl, sociale marketing (hoe verkoop ik mijn idee), hoe werkt een imago?, groepsdynamica, brainstormtechnieken, effectief en efficiënt vergaderen, vergadertechnieken, effectieve communicatie voor leidinggevenden, een discussie begeleiden, conflicthantering, hoe voer ik moeilijke gesprekken, omgaan met moeilijke mensen,duidelijk en aantrekkelijk schrijven, wervend schrijven, Doelgroepen: diversiteitsmanagement, doelgroepencommunicatie, participatie en integratie, ITC: verstaanbare webteksten schrijven, schrijven voor websites, efficiënte websites ontwikkelen, illustreren en fotograferen, s beheren, s schrijven, workshop bloggen, gebruik computers, Personeel en medewerkers: time management, self management (leiding geven aan jezelf), ruimte voor competenties (spel voor het ontdekken en beheren van competenties), competentiemanagement, de competentiematrix, workshop coaching, vrij-willig (spel voor verantwoordelijken van organisaties voor uitstippelen, evalueren en eventueel aanpassen van vrijwilligersbeleid), werken met vrijwilligers (valkuilen, moeilijkheden en oplossingen), praten

5 met vrijwilligers (van onthaal tot uitleiden), beoordelen van medewerkers, PC 329, Andere: workshop, alcohol- en drugspreventie, agressiebeheersing, verzekeringspolissen voor de club, workshop boekhoudpakket voor clubs, sport en gedrag, investeren in ouders, sport en gezondheid, Uiteraard zullen, om kwaliteitsvolle opleidingen en bijscholingen te kunnen geven tal van voorbereidende acties genomen moeten worden en randvoorwaarden vervuld moeten zijn: duidelijk zicht op de werking van de VTS en de taak/actieve rol van de sportfederatie hierin actief participeren in de denkcel(len) van de VTS duidelijkheid over wie in de sportfederatie de verantwoordelijke(n) en de structuren/commissies/werkgroepen zijn voor opleiding en bijscholing en wat hun taken zijn competenties en functie van de trainers bepalen geregeld de inhoud van de cursussen en bijscholingen screenen en bijsturen/actualiseren/afstemmen op de kwaliteitseisen van de sportsector draaiboek planning opleidingen en bijscholingen opstellen en een matrix maken om op te volgen wat reeds gerealiseerd is en wat niet, onderzoek van de behoeften op vlak van kadervorming noden bepalen van trainers/lesgevers/begeleiders enerzijds en van bestuurders en andere (niet sporttechnische) verantwoordelijken anderzijds informatie verzamelen door geregeld overleg te plegen met trainers van de sportfederatie activiteiten evalueren (kwantitatief en kwalitatief) lesgevers zoeken locaties zoeken en vastleggen Ook bij het voeren van promotie van en sensibilisatie voor de opleidingen en bijscholingen komen een aantal processen kijken: Kanalen: inventarisatie mogelijke kanalen: website, tijdschrift, nieuwsbrieven, mail, vergaderingen, website clubs, bekijk i.f.v. wie via welk kanaal bereikt wordt en de timing, welke kanalen het best geschikt zijn maak link of buttom met website VTS Doelpubliek: wie zijn mijn potentiële kandidaten en hoe overtuig ik ze? hoe overtuig ik mijn clubs? Denk hierbij bvb aan gerichte promotie zoals gerichte mailing naar al wie de gemiddelde instapleeftijd van een (aspirant) initiatorcursus heeft en al een aantal jaar lid is of een voldoende sporttechnisch niveau heeft mailing naar ex-sporters inventarisatie van mogelijke kandidaten via de trainers van de clubs (wie heeft voldoende sporttechnisch niveau, wie steekt al eens een handje toe in de les), gerichte mail, persoonlijk aanspreken door verantwoordelijke van de club Denk hierbij bvb aan incentives, mogelijke verplichtingen zoals incentives voor de gediplomeerden (bvb kledij, gratis toegang evenementen, gratis bijscholing, ) incentives naar clubs (bvb goedkoper lidmaatschap bij bepaald % gediplomeerden die actief lesgeven in de club)

6 bepaalde verplichtingen naar de clubs (bvb diploma verplicht voor deelname aan bepaalde niveau van wedstrijden, Informatie: geef duidelijk informatie over bvb de verschillende niveaus en soorten opleidingen en bijscholingen, over het doelpubliek, over de doelstellingen, hou de informatie up-to-date Evalueren van de promotie Belangrijke aandachtspunten: Enkel kaderopleiding en sporttechnische bijscholing m.b.t. de sporttakken en disciplines die op de sporttakkenlijst staan komen voor subsidiëring in aanmerking. Het decreet bepaalt dat de organisatie van kaderopleiding en bijscholing voor de sporttechnische verantwoordelijken van de sportfederatie en de aangesloten clubs met of in samenspraak met de VTS gebeurt. Voor de toelatingsproeven van de VTS-cursussen staan de afspraken in het uitvoeringsbesluit (art. 17 1) en voor de VTS-sportkaderopleidingen zijn deze opgenomen in het huishoudelijk reglement van de VTS. Voor de opleidingen en bijscholingen die de sportfederatie zelf voor haar sporttechnisch verantwoordelijken (trainers/lesgevers/begeleiders en scheidsrechters/lijnrechters,juryleden) organiseert betekent die samenspraak dat de opleidingen en bijscholingen vooraf gemeld dienen te worden aan de VTS via een webformulier, dat vanaf januari 2012 online zal worden geplaatst. De attesten of diploma s afgeleverd door de VTS of door de sportfederaties bij sportkaderopleidingen hebben verschillende consequenties op vlak van erkenning en subsidiëring. Zo is de erkenning van de VTS attesten en diploma s ruimer dan deze van de sportfederaties. VTS attesten en diploma s worden erkend door de verschillende overheden in Vlaanderen en in de nabije toekomst ook op Europees vlak, terwijl de erkenning van diploma s en attesten van de sportfederatie beperkt blijft tot de sportfederatie zelf en eventueel de organisatie(s) waarmee de sportfederatie daarover een overeenkomst heeft (bvb haar Europese of wereldfederatie, andere Vlaamse sportfederaties, ) Bij de subsidiëring van de sportfederaties binnen de BO s is de subsidiëring van lesgevers/trainers/begeleiders gekoppeld aan o.a. bepaalde VTS-diploma s (zie bezoldigingstabel). Een niet-gediplomeerde of iemand met een ander attest of diploma kan maximaal aan het minimum loon van de socio-culturele sector gesubsidieerd worden. Bij de subsidiëring van de sportfederatie binnen sommige FO s (sportkampen, prioriteitenbeleid, topsport) komen enkel lesgevers/trainers/begeleiders met een diploma vermeld op de verloningstabel voor subsidiëring in aanmerking. Ook bij subsidiëring binnen de gemeenten (recurrente impulssubsidies) bieden VTS-attesten en diploma s een meerwaarde. Onder autonoom door de sportfederatie georganiseerde bijscholingen verstaan we dat de sportfederatie instaat voor de programmatie, de promotie, de inschrijvingen, de financiën, de evaluatie, de praktische organisatie zoals reserveren infrastructuur, afspraken met lesgevers,... Voor bijscholingen van het bestuurlijk en administratief kader kan samengewerkt worden met een externe partner, bvb samenwerking met Sportac, een universiteit of hogeschool, het steunpunt voor vrijwilligers, De sportfederatie dient echter de organisator te zijn. Dit betekent dat bijvoorbeeld het Sportac aanbod op de website van de sportfederatie zetten of een link naar Sportac op de website voorzien niet voldoende is.

7 Verschillende sportfederaties kunnen ook gezamenlijk bijscholingen voor het bestuurlijke en administratieve kader organiseren. Minimaal staat elke sportfederatie individueel in voor sensibilisatie en promotie bij en de inschrijvingen van de eigen bestuurders en medewerkers, gedeeltelijke financiering en evaluatie. Opleidingen/bijscholingen over medische en/of ethische aspecten horen thuis in Luik III van het beleidsplan. Zij kunnen eventueel in de activiteiten van de BO kaderopleiding en bijscholing als pro memorie worden toegevoegd, voor zover zij uiteraard in de doelstellingen van deze BO passen. Wat niet? De (sport)technische kennis/het (sport)technische niveau of andere vaardigheden van de leden te verhogen, m.a.w. niet activiteiten, opleidingen, cursussen, examens voor het behalen van DAN-graden in gevechtsporten, A- en B-bevretten in paardrijden, technisch brevet in schermen, klimvaardigheidsattesten in het klimmen, brevetten/graden/passen/paspoorten in het zeilen/surfen, danstesten, cursus oriëntatie voor de leden, fietsherstelcursus voor de leden, ( dit hoort thuis in de BO competitieve / recreatieve / competitiegerichte recreatieve sportbeoefening). De bedoeling van kaderopleiding en bijscholing van sporttechnische verantwoordelijken moet in elk geval zijn kaders opleiden en dus niet leden opleiden, m.a.w aanleren hoe aan sporters les/training/begeleiding gegeven moet worden en dus niet het (sporttechnisch) niveau van de leden verhogen. Richtlijnen/cursus, over de wisselwerking sportfederatie sportclubs (uitdelen en toelichten van formulieren, afspraken en richtlijnen over het ledenbeheer, over inschrijvingen wedstrijden, verzekering sportfederatie, ) al dan niet naar aanleiding van algemene / regionale vergaderingen of andere samenkomsten is informeren. Deze activiteiten horen thuis bij de BO informatieopdracht uitvoeren Bv: uitleg over de verzekering van de sportfederatie is informeren, een les over mogelijke verzekeringen op clubniveau voor de bestuurders is wel een bijscholing 4. Nuttige gegevens wat hebben we nodig? Voorbeelden van mogelijke gegevensverzameling in het kader van deze basisopdracht kunnen zijn: evolutie van het aantal gediplomeerde actieve trainers (per opleidingsniveau), evolutie van het % van het aantal gediplomeerde actieve trainers tov het totaal aantal actieve trainers in de clubs, evoluties van het aantal inschrijvingen voor de toelatingsproeven VTS, geslaagden toelatingsproeven VTS, aantal inschrijvingen VTS-cursussen, aantal geslaagden VTS-cursussen, aantal geslaagden die actief trainer in club zijn/worden, gemiddelde leeftijd waarop de VTScursussen gevolgd worden, potentiële kandidaten voor initiatorcurssen (bvb op basis van leeftijd, aantal jaren aansluiting, eventuele sporttechnische brevetten of graden, contact trainer, diploma,...), het doorstromings% van initiator -> instructeur B -> trainer B -> trainer A, de relatie tussen het diploma en het aantal sporters / de leeftijdsgroep / niveau waaraan les wordt gegeven, aantal docenten van de VTS-cursussen, het niveau van deze docenten, het aantal trainers die jaarlijks een bijscholing volgen, het aantal clubs waarvan min. 1 trainer jaarlijks een bijscholing volgt, het statuut van de trainers,... het aantal bestuurders, hun leeftijden, het gemiddeld aantal jaren dat ze bestuurder zijn, hun diploma, hun taak-/functiebeschrijvingen, swot-analyse bestuurlijk kader (waarin zijn clubs goed en

8 minder goed in als het om het bestuurlijk kader gaat, waar liggen kansen en waar moeten clubs voor oppassen (bedreigingen) als het om het bestuurlijk kader gaat),... soorten vrijwilligers in de club (structurele vrijwilligers, projectvrijwilligers, incidentele vrijwilligers), hun aantallen, hun taken/functies,... beleid rond het werven, het behoud en de werkomstandigheden (kunnen kaderleden optimaal functioneren) van sporttechnische en bestuurlijke kaders,... noden bij trainers/lesgevers/begeleiders, scheidsrechters/juryleden, bestuurders en andere verantwoordelijken van de clubs evaluaties van de aangeboden opleidingen en bijscholingen door de sportfederatie en door de deelnemers NB: het verzamelen van gegevens kan opgesplitst per niveau van diploma, per functie, maar ook per regio,...

HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE

HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE Gemeente Wevelgem Sportbeleidsplan 2008-2013 HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE Met de Steun van de Vlaamse Gemeenschap 1 5.1. Inleiding Naast de beleidssubsidie voorziet de Vlaamse overheid vanaf een impulssubsidie

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool (VTS)

Vlaamse Trainersschool (VTS) Infosessie Vlaamse Kwalificatiestructuur 1 (VTS) Infosessie Impulssubsidies 2 Te bespreken punten Structuur en aanbod Sterktes van competentieprofielen voor Sport Welk traject werd er afgelegd Huidige

Nadere informatie

Opleiding en vorming voor trainers en lesgevers (voor specifieke doelgroepen) in. Eva Vonck 6 december 2012

Opleiding en vorming voor trainers en lesgevers (voor specifieke doelgroepen) in. Eva Vonck 6 december 2012 1 Opleiding en vorming voor trainers en lesgevers (voor specifieke doelgroepen) in jouw gemeente Eva Vonck 6 december 2012 2 Inhoud Vlaamse Trainersschool: wie zijn we? Begeleidingsgerichte opleidingen

Nadere informatie

BO BEGELEIDING SPORTCLUBS

BO BEGELEIDING SPORTCLUBS BO BEGELEIDING SPORTCLUBS Onderstaand document vertaalt de teksten van het decreet en het uitvoeringsbesluit m.b.t. de begeleiding van de sportclubs naar een meer praktische toelichting als hulp voor de

Nadere informatie

Het impulsbeleid duurt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013.

Het impulsbeleid duurt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013. Reglement betreffende de impulssubsidie voor het verhogen van het aantal en de kwaliteit van jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in erkende sportverenigingen. Artikel 1: doel en duur van het

Nadere informatie

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020 op 3 december 2013 Verslagen thematafels Thema 2: Wat zijn in 2020 de kerntaken van een sportfederatie? Moderator: Koen HOEYBERGHS Verslaggever: Chris MASSEZ 1.

Nadere informatie

NIEUW DECREET GEORGANISEERDE SPORTSECTOR SOPHIE COOLS VLAAMSE SPORTFEDERATIE

NIEUW DECREET GEORGANISEERDE SPORTSECTOR SOPHIE COOLS VLAAMSE SPORTFEDERATIE NIEUW DECREET GEORGANISEERDE SPORTSECTOR SOPHIE COOLS VLAAMSE SPORTFEDERATIE HUIDIGE SITUATIE NIEUW DECREET - TOELICHTING NIEUW DECREET CONCRETE IMPACT HUIDIGE SITUATIE HIDIGE SITUATIE Quiz hoeveel men

Nadere informatie

Jaarlijks actieplan 2014 Basisopdrachten (BO) Vlaamse Taekwondo Bond vzw

Jaarlijks actieplan 2014 Basisopdrachten (BO) Vlaamse Taekwondo Bond vzw Jaarlijks actieplan 2014 Basisopdrachten (BO) Vlaamse Taekwondo Bond vzw Basisopdracht 1 (BO1) Organiseren van competitieve sportbeoefening per provincie 1. Tegen het einde van de Olympiade biedt de VTB

Nadere informatie

Subsidiereglement verhoging van kwaliteit van de jeugdsportbegeleider voor Lierse sportverenigingen

Subsidiereglement verhoging van kwaliteit van de jeugdsportbegeleider voor Lierse sportverenigingen Subsidiereglement verhoging van kwaliteit van de jeugdsportbegeleider voor Lierse Verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de aangesloten bij een

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool Opleiding Aspirant-Initiator Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator voor organisatoren (geldend vanaf 13 februari 2015) Afdeling Sportkaderopleiding

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE MEULEBEKE

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE MEULEBEKE SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE MEULEBEKE I. Algemene voorwaarden Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen

Nadere informatie

Opleiding Aspirant-Initiator. Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren

Opleiding Aspirant-Initiator. Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren Opleiding Aspirant-Initiator Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren 1. Inleiding Het is een feit dat vandaag veel sporttechnisch niet gediplomeerde

Nadere informatie

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs)

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 214 (gegevens van 213) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) Naam van de sportvereniging: Stichtingsjaar sportvereniging: Beoefende sporttak:

Nadere informatie

INFO-brochure van de V.J.J.F. vzw

INFO-brochure van de V.J.J.F. vzw De Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw kent vanaf 2013 aan haar ju-jitsuclubs kwaliteitslabels toe. Dit project is gekoppeld aan het Jeugdsportfonds en bevindt zich binnen het Jeugdsportproject van de V.J.J.F.

Nadere informatie

Het subsidiereglement impulssubsidie wordt als volgt vastgesteld:

Het subsidiereglement impulssubsidie wordt als volgt vastgesteld: Reglement impulssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013 wordt als volgt vastgesteld: Subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013: het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding I. Algemene voorwaarden Art. 1: Met het reglement subsidiëring sportverenigingen wil het stadsbestuur

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Gemeentelijke Sportdienst Hamme Sporthal Meulenbroek Kaaiplein 32 9220 Hamme Tel: 052/47 63 74 Fax: 052/47 29 03 e-mail: sportdienst@hamme.be Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Artikel 1:

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging

Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging A. Algemene voorwaarden Artikel 1 Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde

Nadere informatie

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar.

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM REGLEMENT IMPULSSUBSIDIE 2009-2013 (gecoördineerd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2011) Artikel 1: Definities 1.1. Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

2014-2019 SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN

2014-2019 SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN 2014-2019 SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN VOORWOORD Met het nieuw decreet lokaal sportbeleid wil Vlaams Minister van Sport, Muyters Philippe, het lokale sportbeleid een extra impuls geven. De

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht bezorgen van het aantal uitgereikte diploma s door de Vlaamse Trainersschool, per jaar sinds 2003 tot op heden?

1. Kan de minister een overzicht bezorgen van het aantal uitgereikte diploma s door de Vlaamse Trainersschool, per jaar sinds 2003 tot op heden? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 96 van PETER WOUTERS datum: 5 november 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Sportclubs - Gekwalificeerde trainers Eén van de meest elementaire

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE HOOFDSTUK 1 Voorwaarden met het oog op de kwaliteitsvolle begeleiding van de sportverenigingen Doelstelling 1: Beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Artikel. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas, binnen de perken van het jaarlijks

Nadere informatie

Infofiches opleidingen voorjaar 2012

Infofiches opleidingen voorjaar 2012 Infofiches opleidingen voorjaar 2012 1. Alcohol en drugspreventie Iedereen is begaan met de problemen die voortvloeien uit middelengebruik. Als sportclub kan je ook met gebruik en/of misbruik van alcohol

Nadere informatie

Jaarlijks actieplan 2016 Basisopdrachten (BO) Vlaamse Taekwondo Bond vzw

Jaarlijks actieplan 2016 Basisopdrachten (BO) Vlaamse Taekwondo Bond vzw Jaarlijks actieplan 2016 Basisopdrachten (BO) Vlaamse Taekwondo Bond vzw Basisopdracht 1 (BO1) Organiseren van competitieve sportbeoefening per provincie 1. Tegen het einde van de Olympiade biedt de VTB

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging.

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging. 25 augustus 2014 GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging. Algemene Bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Werkingsjaar:

Nadere informatie

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email:

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email: Aanvraag werkingstoelage sportclubs In te dienen voor 1 april 2015 Vereniging p/a naam & voornaam Straat Postcode & Gemeente Voorbehouden voor de sportdienst CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Alle door het Gemeentebestuur erkende sportverenigingen (d.m.v. het erkenningreglement) kunnen

Nadere informatie

SPORTSUBSIDIES VERZAMELDOCUMENT SUBSIDIES VOOR SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATOREN

SPORTSUBSIDIES VERZAMELDOCUMENT SUBSIDIES VOOR SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATOREN SPORTSUBSIDIES VERZAMELDOCUMENT SUBSIDIES VOOR SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATOREN IDENTITEIT SPORTVERENIGING / SPORTORGANISATOR Naam sportvereniging/organisatior Nummer bankrekening Naam titularis

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen in het kader van het Decreet Lokaal sportbeleid, beleidsprioriteit 1

Subsidiereglement voor sportverenigingen in het kader van het Decreet Lokaal sportbeleid, beleidsprioriteit 1 Subsidiereglement voor sportverenigingen in het kader van het Decreet Lokaal sportbeleid, beleidsprioriteit 1 I. Doel subsidiereglement en verdeling totaal subsidiebedrag beleidsprioriteit 1 Het subsidiereglement

Nadere informatie

Subsidiereglement erkende sportverenigingen gemeente Assenede

Subsidiereglement erkende sportverenigingen gemeente Assenede Subsidiereglement erkende sportverenigingen gemeente Assenede Dit reglement werd opgesteld in het kader van het decreet van 06.07.2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid.

Nadere informatie

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 12 december 2009

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 12 december 2009 Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 1 Dag van de VTS-medewerker Workshop 4: Denkcelwerking en -structuur Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 2 Inleiding Denkcelwerking

Nadere informatie

LEDE - SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN

LEDE - SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN Goedgekeurd in zitting gemeenteraad 19 december 013 1 LEDE - SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN Hoofdstuk I: Algemene bepalingen. Artikel 1 a) Dit reglement is enkel van toepassing op de erkende

Nadere informatie

30% van de totale subsidie is voor het actief werken met gekwalificeerde

30% van de totale subsidie is voor het actief werken met gekwalificeerde GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT SUBSIDIËRING VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN VOOR KWALITEITSVOLLE JEUGDSPORTBEGELEIDING EN STRUCTURELE SAMENWERKINGEN (JEUGDSPORT- en SAMENWERKINGSSUBSIDIES) ARTIKEL 1 Binnen de

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN

WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN 1.KWANTITEITSSUBSIDIE (30% van het te verdelen bedrag individuele- + ploegsporten) 1.1.LEDENLIJST CLUB:... Deze hebben jullie al bijgevoegd bij het formulier clubgegevens.

Nadere informatie

PROMOTIE SPORTKADEROPLEIDINGEN

PROMOTIE SPORTKADEROPLEIDINGEN PROMOTIE SPORTKADEROPLEIDINGEN BLOSO 2007 UITGANGSPUNTEN Tweevoudige doelstelling van VTS Het sportkaderopleidingsaanbod is bij het brede doelpubliek gekend Meer trainers volgen een opleiding VTS heeft

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 )

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Naam van de vereniging: Hou de leidraad bij de hand tijdens het invullen van het dossier! 1. Kwaliteitscriteria a. Begeleiders van

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging

Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013. Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities - Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK Reglement Impulssubsidie Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli

REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK Reglement Impulssubsidie Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK 2010-2013 Reglement Impulssubsidie 2010-2013. Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli 2010 1 Reglement Impulssubsidie 2010-2013. Goedgekeurd op de gemeenteraad van

Nadere informatie

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN 1 SPORTSUBSIDIE 2014-2019 Algemene bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Trainer: sporttechnisch

Nadere informatie

BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT

BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in het gemeentebudget wordt ingeschreven, kan het gemeentebestuur een subsidie verlenen aan een door

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK Artikel 1: Dit subsidiereglement wil Glabbeekse sportverenigingen stimuleren tot de kwalitatieve verbetering van hun sportaanbod. Het totale subsidiekrediet wordt jaarlijks

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden GR 14.10.2014 I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18/12/2013

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18/12/2013 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18/12/2013 SUBSIDIEREGLEMENT IN FUNCTIE VAN BELEIDSPRIORITEIT 2 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Toelichting Het nieuwe decreet voor de sport Houdende

Nadere informatie

BVLO Beleidsplan 2013 2016

BVLO Beleidsplan 2013 2016 BVLO Beleidsplan 2013 2016 Legende: Beleidsdeelopdracht: blauw Strategische doelstelling: rood Operationele doelstelling: groen Actie : paars Basisopdracht 1: Organiseren van recreatieve sportbeoefening

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008

GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008 GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008 IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET VERHOGEN VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDER IN SPORTVERENIGINGEN VOOR DE PERIODE

Nadere informatie

REGLEMENT TRAINERS- EN OPLEIDINGSFONDS (TOFF) 2016

REGLEMENT TRAINERS- EN OPLEIDINGSFONDS (TOFF) 2016 REGLEMENT TRAINERS- EN OPLEIDINGSFONDS (TOFF) 2016 INLEIDING Wekelijks zetten duizenden lesgevers hun beste beentje voor in onze sportclubs. Ze zijn dan ook onmisbaar, want zonder lesgevers zou er geen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN VOOR SPORT- VERENIGINGEN AANGESLOTEN BIJ EEN ERKENDE VLAAMSE SPORTFEDERATIE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies

Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in de begroting wordt ingeschreven, kan het gemeentebestuur een basis-, project-

Nadere informatie

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld:

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: Reglement beleidssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1: aard Binnen de perken door de gemeenteraad op

Nadere informatie

Impulssubsidie : Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in erkende sportverenigingen.

Impulssubsidie : Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in erkende sportverenigingen. In het kader van de impulssubsidie wordt het beleidsplan (goedgekeurd in 2007) verder gespecificeerd en de uitvoering geconcretiseerd in het nieuwe subsidiereglement. (art. 10.1, 10.2, 10.3) Impulssubsidie

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS ARTIKEL 1 ALGEMEEN Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, kunnen aan de recreatiesportclubs, erkend door het gemeentebestuur,

Nadere informatie

WELKOM. Januari 2015

WELKOM. Januari 2015 WELKOM Taakomschrijving Opleiding Initiator standaarddans van de Vlaamse Trainersschool Rillaar 2015-2016 Inhoud Waarom een sportkaderopleiding volgen? De Vlaamse Trainersschool Opleidingsstructuur Eindcompetenties

Nadere informatie

Subsidiereglement Impulssubsidie. Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen;

Subsidiereglement Impulssubsidie. Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen; Subsidiereglement Impulssubsidie Gelet op artikel 42, 1 en 3, Gemeentedecreet; Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen; Gelet op het

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement sport 2016-2019

Gemeentelijk subsidiereglement sport 2016-2019 1 I. Algemene voorwaarden Jaarlijks voorziet de gemeenteraad een krediet op het gemeentelijk budget voor de subsidiëring van de erkende Affligemse sportverenigingen. De sportsubsidie bestaat uit: een werkingssubsidie:

Nadere informatie

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen SUBSIDIEREGLEMENT Werking van Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van I. Algemene voorwaarden Artikel 1: Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Sportdienst Pittem Egemstraat 47 8740 Pittem 051 46 03 80 sportdienst@pittem.be GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Thema: Artikel 1 Het

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels.

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels. Subsidiereglement sportverenigingen Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging. De subsidies worden bepaald door de

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Artikel 1: IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Elke Zultse sportvereniging die een jeugdopleiding aan zijn leden aanbiedt, erkend

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Kwaliteitssubsidies Projectsubsidies. Seizoen..

Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Kwaliteitssubsidies Projectsubsidies. Seizoen.. Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Kwaliteitssubsidies Projectsubsidies Basissubsidie Seizoen.. 1. Leden Totaal aantal leden die in de gemeente wonen. Totaal aantal leden die niet in de gemeente

Nadere informatie

Impulssubsidies: opleidingen en bijscholingen Gemeenten verbeteren de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider en -coördinator

Impulssubsidies: opleidingen en bijscholingen Gemeenten verbeteren de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider en -coördinator Impulssubsidies: opleidingen en bijscholingen Gemeenten verbeteren de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider en -coördinator Vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013 kan de gemeente jaarlijks 0,8

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN 1. Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het vernieuwd stedelijk subsidiereglement voor sportverenigingen. Enkel sportverenigingen die voldoen aan

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Gemeentebestuur Buggenhout De Pit, Platteput 14 B-9255 Buggenhout Tel. 052 33 84 53 fax 052 33 95 87 www.buggenhout.be sportdienst@buggenhout.be Dexia 777-5940664-72 sportdienst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR

Nadere informatie

Basisopdracht 2. Organiseren van recreatieve sportbeoefening per provincie

Basisopdracht 2. Organiseren van recreatieve sportbeoefening per provincie Basisopdracht 2 Organiseren van recreatieve sportbeoefening per provincie 2.1. Gegevensverzameling 2.1.1. Profiel van de organisatie De Vlaamse Atletiekliga heeft een afzonderlijk recreatiebeleid met Start

Nadere informatie

I. ALGEMENE VOORWAARDEN

I. ALGEMENE VOORWAARDEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT : IMPULSSUBSIDIE VOOR KWALITEITSVOLLE JEUGDOPLEIDING EN BEGELEIDING I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op artikel 764/332-02/002

Nadere informatie

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider.

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. 1 Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. Alle doelstellingen en maatregelen, hieronder opgenomen in dit thema, zijn gericht naar sportverenigingen, aangesloten

Nadere informatie

Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017

Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017 Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017 Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidiereglement erkende sportverenigingen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 29.04.2015.

Nadere informatie

Aanvraag subsidies 1

Aanvraag subsidies 1 AANVRAAGDOSSIER VOOR BASIS-, WERKINGS- EN BIJZONDERE SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN Deel 1 van dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het reglement inzake de basis-, werkings- en bijzondere subsidies.

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen

Subsidiereglement voor sportverenigingen Subsidiereglement voor sportverenigingen Zitting van 17 december 015. Gepubliceerd op december 015. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1) sport: activiteiten die individueel of

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SOMIVAL - 2015

OPLEIDINGEN SOMIVAL - 2015 Waregem, 16 februari 2015 OPLEIDINGEN SOMIVAL - 2015 1. SPORTKADEROPLEIDINGEN IN DE G-SPORT VLAAMSE TRAINERSCHOOL 1.1. BASISMODULE ALGEMEEN GEDEELTE INIITATOR alle medewerkers die nog niet beschikken over

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen

1. Algemene bepalingen GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende de subsidiëring van verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen 2014-2019 Artikel 1 1. Algemene

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur REGLEMENT BETREFFENDE DE IMPULSSUBSIDIE VOOR HET VERHOGEN VAN HET AANTAL EN DE KWALITEIT VAN JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN VAN JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN IN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1: doel en duur van

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SPORTVERENIGINGEN VOOR HET BEKOMEN VAN SUBSIDIE M.B.T. BELEIDSPRIORITEIT 1. Verklaring op eer

AANVRAAGFORMULIER VOOR SPORTVERENIGINGEN VOOR HET BEKOMEN VAN SUBSIDIE M.B.T. BELEIDSPRIORITEIT 1. Verklaring op eer Opwijk, maart 2015 AANVRAAGFORMULIER VOOR SPORTVERENIGINGEN VOOR HET BEKOMEN VAN SUBSIDIE M.B.T. BELEIDSPRIORITEIT 1 Voorwaarden om in aanmerking te komen: zie subsidiereglement BPS 1 Alle gevraagde gegevens

Nadere informatie

Nieuwe accenten anno 2017 bij de Vlaamse Trainersschool

Nieuwe accenten anno 2017 bij de Vlaamse Trainersschool Nieuwe accenten anno 2017 bij de Vlaamse Trainersschool HANS PONNET Afdelingshoofd Sportkaderopleidingen p Sport Vlaanderen Wat doen we? (Missie) Meer trainers beter opleiden en bijscholen Word trainer

Nadere informatie

DOSSIER IMPULSSUBSIDIES AANVRAAGFORMULIER VOOR SPORTVERENIGINGEN MET JEUGDWERKING

DOSSIER IMPULSSUBSIDIES AANVRAAGFORMULIER VOOR SPORTVERENIGINGEN MET JEUGDWERKING DOSSIER IMPULSSUBSIDIES AANVRAAGFORMULIER VOOR SPORTVERENIGINGEN MET JEUGDWERKING VERHOGEN VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS IN DE AALSTERSE SPORTVERENIGINGEN AANGESLOTEN BIJ EEN ERKENDE VLAAMSE

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENTERING JEUGDSPORTBEGELEIDING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT

SUBSIDIEREGLEMENTERING JEUGDSPORTBEGELEIDING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT SUBSIDIEREGLEMENTERING JEUGDSPORTBEGELEIDING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement erkende sportverenigingen

Gemeentelijk subsidiereglement erkende sportverenigingen Gemeentelijk subsidiereglement erkende sportverenigingen Artikel 1 : Algemene voorwaarden. Binnen de perken van de goedgekeurde kredieten, voorzien in de beheers- en beleidscyclus, verleent de gemeente

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen

Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen 2014-2019 De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Gelet het Meerjarenplan

Nadere informatie

Artikel 4 De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:

Artikel 4 De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure: SUBSIDIEREGLEMENT RECREATIECLUBS GEMEENTE MEULEBEKE Actieplan AP 93: Lokale sportverenigingen blijven ondersteunen via werkings en projectsubsidies. Realisatietermijn: 2014 2019 Actie ACT 260: Sportverenigingen

Nadere informatie

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 3 12 december 2009

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 3 12 december 2009 Dag van de VTS-medewerker Workshop : Nieuwe opleidingsinitiatieven en bijscholingen 2 Nieuwe opleidingsinitiatieven en bijscholingen. Nieuwe opleidingsinitiatieven VTS 2. Opleidingsaanbod VTS. Bijscholingen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES 1 REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders in de sportverenigingen. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN Dit aanvraagformulier geeft uitvoering aan het subsidiereglement voor Kampenhoutse sportverenigingen. Enkel aanvragen van sportverenigingen

Nadere informatie

Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB Beleidsplan

Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB Beleidsplan Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB Beleidsplan 2017-2020 1. INLEIDING Voorwoord Dit beleidsplan is tot stand gekomen met de hulp van de commissies, het personeel en de Raad van Bestuur van de Vlaamse Zaalvoetbalbond.

Nadere informatie

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportwerking

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportwerking Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportwerking Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 november 2016. De stad Mechelen tracht via subsidiëring van Mechelse sportverenigingen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Sportvereniging: Adres:. Contactpersoon: KWALITEITSCRITERIA (deel 1) A. Voor de trainers die jeugdreeksen begeleiden

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidies Projectsubsidies Impulssubsidies

Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidies Projectsubsidies Impulssubsidies Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidies Projectsubsidies Impulssubsidies Basissubsidie 1. Leden Totaal aantal leden die in de gemeente wonen. Totaal aantal leden die niet in de gemeente

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIES

IMPULSSUBSIDIES IMPULSSUBSIDIES 2014-2019 GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot

Nadere informatie

Reglement Jeugdsportproject Recreas clubs

Reglement Jeugdsportproject Recreas clubs Reglement Jeugdsportproject Recreas clubs 2015 1 INHOUDSTAFEL A. Procedure... 3 B. Criteria op basis waarvan punten aan het afrekeningsdossier worden toegekend:... 4 1. Aantal jeugdleden (

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder

SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en

Nadere informatie

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking Doel van de functie Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking De medewerker pedagogische cel coördineert ook de EVC- en EVK-procedure en ziet toe op de correcte afhandeling van de aanvragen. Ook

Nadere informatie

Aanvraagdossier Sportverenigingen. Subsidie. Indienen vóór 15 november CLUBNAAM

Aanvraagdossier Sportverenigingen. Subsidie. Indienen vóór 15 november CLUBNAAM 1 Aanvraagdossier Sportverenigingen Subsidie Indienen vóór 15 november CLUBNAAM Algemene informatie sportvereniging (Gelieve dit volledig in te vullen in drukletters aub) 2 A. GEGEVENS VAN DE SPORTVERENIGING

Nadere informatie

Aanvraagformulier: werkingssubsidie

Aanvraagformulier: werkingssubsidie Aanvraagformulier: werkingssubsidie BELANGRIJK: De aanvraag moet binnen zijn op de dienst ten laatste op 30 april! OPMERKING: Gelieve alle velden in te vullen en de nodige bijlagen bij te voegen. De berekening

Nadere informatie

Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap.

Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap. Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Voor de toepassing van het reglement wordt verstaan onder: Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019. Thema:

Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019. Thema: Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019 Thema: Verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie

Nadere informatie

Werkingssubsidies Lierse sportverenigingen

Werkingssubsidies Lierse sportverenigingen Werkingssubsidies Lierse sportverenigingen Algemene voorwaarden Artikel 1 Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen.

Nadere informatie

Contact: Sportdienst GC Baljuwhuis Marktplein 17, 1570 Galmaarden

Contact: Sportdienst GC Baljuwhuis Marktplein 17, 1570 Galmaarden Contact: Sportdienst GC Baljuwhuis Marktplein 17, 1570 Galmaarden 054 51 61 60 sport@galmaarden.be Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen in het kader van beleidsprioriteit 1: het ondersteunen

Nadere informatie

Subsidiereglement Impulssubsidie 2009-2013 te Maarkedal

Subsidiereglement Impulssubsidie 2009-2013 te Maarkedal Subsidiereglement Impulssubsidie 2009-2013 te Maarkedal Strategische doelstelling: Kwaliteitsverbetering van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen, aangesloten bij

Nadere informatie

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING REGLEMENT BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE

Nadere informatie

Zitting van 23 december 08.

Zitting van 23 december 08. Provincie Vlaams- Brabant GEMEENTE KORTENAKEN Aanwezigen:. UITTREKSEL uit de NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADZITTING Zitting van 23 december 08. de heer Stefaan DEVOS, burgemeester, voorzitter Mevr. G. Vandewijngaerden,

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE KORTENAKEN

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE KORTENAKEN SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE KORTENAKEN Artikel 1: Dit subsidiereglement wil Kortenaakse sportverenigingen stimuleren tot de kwalitatieve verbetering van hun sportaanbod. Het totale subsidiekrediet

Nadere informatie