SPORTBELEIDSPLAN Hoofdstuk Impulssubsidie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPORTBELEIDSPLAN 2008 2013. Hoofdstuk Impulssubsidie 2009-2013"

Transcriptie

1 GEMEENTE HERENT SPORTBELEIDSPLAN Hoofdstuk Impulssubsidie

2 INHOUD INLEIDING... 3 HOOFDSTUK IMPULSBELEID... 4 GEGEVENSANALYSE... 4 DOELSTELLINGEN / PLAN VAN AANPAK... 6 BIJLAGEN ADVIES SPORTRAAD GOEDKEURINGEN GEMEENTERAAD VERSLAGEN WERKGROEP IMPULSSUBSIDIE SUBSIDIEREGLEMENT

3 INLEIDING Ondertussen een jaar geleden, op 18 december 2007, keurde de gemeenteraad het gemeentelijk sportbeleidsplan voor de periode goed. Hierin werden de ambities van de gemeente m.b.t. het sportbeleid voor de lopende legislatuur neergeschreven. In de eerste plaats wil dit sportbeleidsplan een werkinstrument zijn met gedragen en weloverwogen keuzes op maat van de lokale noden en behoeften. In het sportbeleidsplan kwam ook de kwaliteit van de sportbegeleiding en meer bepaald van de jeugdsportbegeleider aan bod. Het was dan ook een logische stap om een project in te dienen voor het verkrijgen van impulssubsidies. De interactieve beleidsvoering die toegepast werd bij de opmaak van het sportbeleidsplan werd ook gehanteerd bij het opstellen van het project rond het impulsbeleid. Van zodra er definitieve duidelijkheid was betreffende het uitvoeringsbesluit werd een werkgroep samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de sportverenigingen met jeugdwerking. Volgende verenigingen / personen namen deel aan de overlegvergadering: Wild Gym Grietje Swings Velvoc 88 Hugo Coomans Villa Dansa Leo Massie KFC Herent Rob Van Acker De Winkselse Globetrotters Gunther Van de Gaer Joggingclub Veltem Helga Ceunen LTC Herent Luc Verbeek HO Veltem Bart Schouteden Vanuit het gemeentebestuur en de sportdienst wensen we iedereen te danken voor hun positieve bijdrage aan het tot stand komen van het hoofdtsuk rond de impulssubsidie. Uit de ervaring en kennis van de werkgroep werden de knelpunten en behoeften m.b.t. de jeugdsportbegeleider gedistilleerd. Nadien, en met de sportraad als klankbordgroep, werd een keuze gemaakt rond welke knelpunten en behoeften er gewerkt zou worden en werden de verschillende ideeën in doelstellingen en acties gegoten. Op verleende de sportraad een positief advies betreffende het hoofdstuk rond het impulsbeleid en het daarbijhorende subsidiereglement. De gemeenteraad keurde beide goed in vergadering van

4 GEGEVENSANALYSE Rond volgende thema s worden vaststellingen, behoeften en knelpunten bepaald: Jeugdtrainers binnen de sportclubs Bestaande trainersopleidingen Jeugdsportcoördinatoren (JSC) / jeugdopleidingsplan (JOP) Ondersteuning door de federaties Jeugdtrainers binnen de sportclubs vaststellingen Hebben voeling met de club Voldoende kandidaten (uit eigen werking) Motivatie Sporttechnische bewkaamheid valt vaak mee Reeds vrij veel sporttechnisch gediplomeerde jeugdsportbegeleiders (zie evaluatie ) knelpunten Te weinig gediplomeerden Sommige trainers zijn te jong om opleiding te volgen Officieel betalen vormt een probleem vrijwilligersvergoeding is onvoldoende ontbreken sociaal statuut verschil brutto<--> netto veel te groot Didactische vorming vaak onvoldoende Gediplomeerde / ervaren trainers zijn duur(der) Gediplomeerde trainers zijn moeilijker te vinden in geval van slechte / onaangepaste / onvoldoende infrastructuur Bestaande trainersopleidingen knelpunten Financiële drempel voor hogere opleidingen Locatie: te ver, vervoer vooral voor jongeren een probleem, op de federatie zelf Instapleeftijd te hoog (initiator: 17 worden in jaar van de cursus) Initiator is reeds te wetenschappelijk Grote stappen tussen niveaus: initiatordrempel te hoog, stap tussen initiator & trainer B te groot - 4 -

5 Jeugdsportcoördinator (JSC) jeugdopleidingsplan (JOP) vaststellingen JOP is zeer zinvol doch alleen Villa Dansa beschikt over een volwaardig JOP JOP is éénmalige inspanning JSC <---> sportieve cel Meeste jeugdsportverenigingen hebben een JSC knelpunten JOP kost veel tijd & energie JOP: geen ondersteuning van de federaties JOP moet opgesteld worden door iemand met voldoende kennis & tijd JSC: tijdsintensief JSC: financieel Ondersteuning door de federatie knelpunten Geen ondersteuning ivm JOP Sommige cursussen te laag niveau Afstand tot federaties aanbod provinciale afdelingen is te beperkt Er wordt geopteerd om te werken rond volgende beleidsuitdagingen: Verhogen aantal gediplomeerde jeugdsportbegeleiders / kwalificatie jeugdsportbegeleiders Stimuleren van een jeugdsportcoördinator / jeugdopleidingsplan in de club (jeugdopleidingsplan niet via impulssubsidie, maar via aanpassing subsidiereglement voor sportverenigingen voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden) Stimuleren van alternatieve opleidingen: vooral didactische opleiding is belangrijk - huidige opleidingsstructuur (instapleeftijd - locatie - niveau) niet steeds geschikt - 5 -

6 DOELSTELLINGEN / PLAN VAN AANPAK Strategische doelstelling: verhogen van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider De kwaliteit van het jeugdsportaanbod in de sportvereniging is verhoogd door een betere opleiding van de jeugdsportbegeleiders, een stijging van het aantal aangeboden uren door sporttechnisch gediplomeerde jeugsportbegeleiders en een verbeterde coördinatie van de jeugdsportbegeleiding. Hieronder worden de verschillende operationele doelstellingen, in relatie tot deze strategische doelstelling, beschreven. Per operationele doelstelling zijn er een aantal maatregelen of acties voorzien om deze doelstellingen te verwezenlijken. Om een overzichtelijk beeld te krijgen van de financiële prognose wordt deze opgesplitst per maatregel. Volgende maatregelen worden voorgesteld: A. subsidiereglement via budget impulssubsidie B. eigen gemeentelijk initiatief via budget impulssubsidie C. terugbetaling opleidingskosten trainerscursussen via gemeentelijk budget los van impulssusbidie A. Subsidiereglement via budget impulssubsidie De budgetten voorzien voor het subsidiereglement (A) worden opgesplits over de verschillende thema s zoals voorzien in artikel 6 van het nieuwe subsidiereglement voor de verbetering van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders (zie bijlage 3): Thema 1: werken met sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders Thema 2: werken met een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator Thema 3: volgen van bijscholingen door de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren De financiering van deze maatregel gebeurt door middelen via de impulssubsidie. B. Eigen gemeentelijk initiatief via budget impulssubsidie I.s.m. de sportverenigingen met jeugdsportaanbod zullen VTS cursussen aspirant-initiator worden georganiseerd met als doel: jongeren vanaf 16 jaar te stimuleren tot het volgen van een laagdrempelige trainersopleiding de groep vooral op didactisch vlak een basisvorming te geven recruteren jeugdsportbegeleiders uit de eigen jeugd van sportverenigingen De financiering van deze maatregel gebeurt door middelen via de impulssubsidie. C. Terugbetaling opleidingskosten trainerscursussen via gemeentelijk budget los van impulssusbidie De terugbetaling van de opleidingskosten (C) gebeurt reeds sinds Het budget hiervoor komt volledig van de gemeente en niet via de impulsubside aangezien het hier zowel cursussen voor begeliding van jeugd als volwassenen betreft

7 Operationele doelstelling 1: Tegen 2013 is het aantal uren jeugdsport aangeboden door sporttechnisch gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders verhoogd met 20 %. Indicator 1: Aantal jeugdsportbegeleiders per sportclub met jeugdwerking. Indicator 2: Aantal sportclubs met jeugdsportbegeleiders. Indicator 3: Sporttechnische kwalificaties van de jeugdsportbegeleiders per sportclub met jeugdwerking. Indicator 4: Aantal uren jeugdsport begeleid door sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders per sportclub met jeugdwerking. Meetmethode subsidieaanvraag Meetfrequentie jaarlijks Meetmoment najaar, bij indienen subsidieaanvragen Financiële prognose: A - thema B C Maatregelen Periode / Timing Wie? Opname als criterium in nieuw subsidiereglement thema 1 (A) dec 2008 sportdienst - sportraad Toepassen nieuw subsidiereglement voor de verbetering van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders - thema 1 (A) Organisatie van VTS cursussen aspirantinitiator (B) sportdienst cursus per jaar sportdienst sportclubs mbt jeugdwerking Terugbetaling trainerscursussen aanpassen bestaand reglement (C) sportdienst - sportraad - 7 -

8 Operationele doelstelling 2: Tegen 2013 beschikken 50% van de sportverenigingen met jeugdsportaanbod over een sporttechnisch gekwalificeerde jeugdsportcoördinator die tevens verantwoordelijk is voor de interne vorming. Indicator 1: Aantal sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren Indicator 2: Aantal sportclubs met jeugdwerking met een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator. Indicator 3: Sporttechnische kwalificaties van jeugdsportcoördinator. Indicator 4: Organiseren van interne vorming. Meetmethode subsidieaanvraag Meetfrequentie jaarlijks Meetmoment najaar, bij indienen subsidieaanvragen Financiële prognose A thema C Reeds vermeld bij operationele doelstelling 1 Maatregelen Periode / Timing Wie? Opname als criterium in nieuw subsidiereglement - thema 2 (A) dec 2008 sportdienst - sportraad Toepassen nieuw subsidiereglement voor de verbetering van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders thema 2 (A) Terugbetaling opleiding JSC aanpassen bestaand reglement (C) sportdienst sportdienst - sportraad - 8 -

9 Operationele doelstelling 3: Tegen 2013 volgen 25 % van de jeugdsportbegeleiders en 50 % van de jeugdsportcoördinatoren van sportverenigingen met jeugdsportaanbod jaarlijks een bijscholing zodat ze op de hoogte zijn van de recente ontwikkeling in hun sport en op ethisch en medisch vlak. Indicator 1: Aantal bijscholingen gevolgd door jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren Meetmethode subsidieaanvraag Meetfrequentie jaarlijks Meetmoment najaar, bij indienen subsidieaanvragen Financiële prognose A thema Maatregelen Periode / Timing Wie? Opname als criterium in subsidiereglement - thema 3 (A) dec 2008 sportdienst - sportraad Toepassen nieuw subsidiereglement voor de verbetering van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders thema 3 (B) sportdienst - 9 -

10 Financiële prognose: samenvatting A. Nieuw subsidiereglement impulssubsidie Budget via impulssubsidie Opmaak van een nieuw subsidiereglement met 100% kwaliteitscriteria dat sportverenigingen met jeugdaanbod stimuleert op vlak van: thema 1: werken met sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders thema 2: werken met een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator thema 3: volgen van bijscholingen door jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren B. Eigen initiatief gemeente impulssubsidie: organiseren VTS instapcursussen Budget via impulssubsidie I.s.m. de sportverenigingen met jeugdsportaanbod worden VTS cursussen aspirant-initiator georganiseerd met als doel: jongeren vanaf 16 jaar te stimuleren tot het volgen van een laagdrempelige trainersopleiding de groep vooral op didactisch vlak een basisvorming te geven recruteren jeugdsportbegeleiders uit de eigen jeugd van sportverenigingen C. Gemeentelijke subsidies buiten impulssusbide: terugbetalen van opleidingskosten voor het volgen van trainersopleidingen Budget gemeente De opleidingskosten van trainersopleidingen, zowel jeugd als volwassenen, worden terugbetaald door de gemeente. Het bestaande reglement dient hervormd te worden. 1 De terugbetaling van de opleidingskosten voor trainers wordt hier voor de volledigheid vermeld als afzonderlijke maatregel. De terugbetaling van deze opleidingskosten gebeurt reeds sinds Het budget hiervoor komt volledig van de gemeente en niet via de impulsubside aangezien het hier zowel cursussen voor begeliding van jeugd als volwassenen betreft

11 BIJLAGEN ADVIES SPORTRAAD GOEDKEURINGEN GEMEENTERAAD VERSLAGEN WERKGROEP IMPULSSUBSIDIE SUBSIDIEREGLEMENT

12 GEMEENTE HERENT SPORTRAAD Advies sportraad sportbeleidsplan hoofdstuk impulssubsidie De sportraad verleent een gunstig advies betreffende het sportbeleidsplan hoofdstuk impulssubsidies en het subsidiereglement voor de verbetering van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders. Herent, 18 november

13 Goedkeuring hoofdstuk impulssubsidie gemeenteraad -13-

14 Goedkeuring subsidiereglement gemeenteraad -14-

15 -15-

16 -16-

17 -17-

18 Gemeente Herent Sportdienst Verslag werkgroep impulssubsidies Aanwezig: HO Veltem Bart Schouteden Wild Gym Grietje Swings Velvoc 88 Hugo Coomans Villa Dansa Leo Massie KFC Herent Rob Van Acker De Winkselse Globetrotters Gunther Van de Gaer Sportdienst - Steve Stroobants Verontschuldigd: LTC Herent Luc Verbeek 1. Inleiding impulssubsidies Uitvoeringsbesluit rond het impulsbeleid van de Vlaamse regering wordt voorgesteld (presentatie bijgevoegd) De gemeente kan gesubsidieerd worden voor projecten rond het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider voor een bedrag van 0,8 / inwoner 2. Planning / timing Bepaling van de knelpunten en behoeften in de sportverenigingen (13/10) Bepalen van beleidsuitdagingen, doelstellingen en acties (27/10) Advies sportraad (18/11) Goedkeuring project door gemeenteraad (9/12) Indienen project bij Bloso (half december) 3. Knelpunten en behoeften Vastellingen, knelpunten, sterke punten binnen volgende thema s Jeugdtrainers binnen de sportclubs positief Hebben voeling met de club knelpunten Te weinig gediplomeerden Voldoende kandidaten (uit eigen werking) Sommige trainers zijn te jong om opleiding te volgen Motivatie Officieel betalen vormt een probleem vrijwilligersvergoeding is onvoldoende ontbreken sociaal statuut verschil brutto<--> netto veel te groot Sporttechnische bewkaamheid valt vaak Didactishe vorming vaak onvoldoende mee Gediplomeerde / ervaren trainers zijn duur(der) Gediplomeerde trainers zijn moeilijker te vinden in geval van slechte / onaangepaste / onvoldoende infrastructuur -18-

19 Bestaande trainersopleidingen knelpunten Financiële drempel voor hogere opleidingen Locatie: te ver, vervoer vooral voor jongeren een probleem, op de federatie zelf Instapleeftijd te hoog (initiator: 17 worden in jaar van de cursus) Initiator is reeds te wetenschappelijk Grote stappen tussen niveaus: initiatordrempel te hoog, stap tussen initiator & trainer B te groot Jeugdsportcoördinator (JSC) jeugdopleidingsplan (JOP) vaststellingen JOP is zeer zinvol doch alleen Villa Dansa beschikt over een volwaardig JOP JOP is éénmalige inspanning JSC <---> sportieve cel knelpunten JOP kost veel tijd & energie JOP: geen ondersteuning van de federaties JOP moet opgesteld worden door iemand met voldoende kennis & tijd JSC: tijdsintensief JSC: financieel Ondersteuning door de federatie positief Aanbod van cursussen en bijscholingen Bepaalde projecten van sommige federaties (VIS project volleybal) Aanbod van externe lesgevers (dans tennis) knelpunten Geen ondersteuning ivm JOP Sommige cursussen te laag niveau Afstand tot federaties aanbod provinciale afdelingen is te beperkt Volgende vergadering Maandag 27 oktober om 19u de Klas (zijkant gemeentehuis) Verslag: Steve Stroobants -19-

20 Gemeente Herent Sportdienst Verslag werkgroep impulssubsidies Aanwezig: Wild Gym Grietje Swings Velvoc 88 Hugo Coomans Villa Dansa Leo Massie KFC Herent Rob Van Acker De Winkselse Globetrotters Gunther Van de Gaer Joggingclub Veltem Helga Ceunen LTC Herent Luc Verbeek Sportdienst - Steve Stroobants Verontschuldigd: HO Veltem Bart Schouteden Jo De Clercq schepen van sport 1. Prioriteiten Er wordt geopteerd om te werken rond volgende beleidsuitdagingen Verhogen aantal gediplomeerde trainers Stimuleren van een jeugdsportcoördinator / jeugdopleidingsplan in de club Stimuleren van alternatieve opleidingen: vooral didactische opleiding is belangrijk - huidige opleidingsstructuur (instapleeftijd - locatie - niveau) niet steeds geschikt 2. Subsidiereglement Kwaliteitscriteria uit subsidiereglement voor sportverenigingen worden behouden en vertaald naar jeugdsport i. Werken met gediplomeerde trainers ii. Beschikken over een jeugdsportcoördinator met sporttechnisch diploma Andere items i. Bijscholingen volgen ii. JOP iii. Interne vorming. 3. Andere initiatieven Organiseren van VTS instapcursussen met geïnteresseerde clubs. Mogelijkheden in 2009: tennis, badminton, gym, volley, paardrijden Verslag: Steve Stroobants -20-

21 SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS GR I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen voor de verbetering van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders. Artikel 2 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1. jeugd: de leeftijd van 19 jaar niet hebben bereikt op 30 juni van het betrokken subsidiejaar. 2. jeugdsport : sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. 3. jeugdsportbegeleider : een sporttechnisch begeleider voor jeugdsport actief in een erkende sportvereniging. 4. jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak. 5. sportjaar: periode van 1 juli tot en met 30 juni 6. erkende Vlaamse sportfederatie: sportfederatie erkend door de Vlaamse overheid op basis van het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisaties en de organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding. 7. Categorie jeugdsportbegeleider: de categorie waartoe de jeugdsportbegeleider behoort, komt overeen met de waarderingsschaal uit de referentietabel voor sportkwalificaties van de Vlaamse Trainersschool 8. Bijscholing : het volgen van bijscholingen door de jeugdsportbegeleider/-coördinator: - sporttechnische bijscholingen via de aangesloten erkende Vlaamse sportfederatie - sporttechnische bijscholingen georganiseerd door de VTS - sporttechnische bijscholingen georganiseerd door het BOIC - sporttechnische bijscholingen georganiseerd door de provincie - sporttechnische bijscholingen georganiseerd door hogescholen of universiteiten - sporttechnische bijscholingen georganiseerd of erkend door de gemeentelijke sportraad of sportdienst Artikel 3 Volgende sportverenigingen kunnen deze subsidie ontvangen: - voor het sportjaar : alle erkende sportverenigingen, op basis van het reglement van betreffende de erkenning van gemeentelijke sportverenigingen - vanaf sportjaar : alle erkende sportverenigingen, op basis van het reglement van betreffende de erkenning van gemeentelijke sportverenigingen, mits ze aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie. -21-

22 II. SUBSIDIERING Artikel 4 De subsidiëring heeft betrekking op het voorbije sportjaar dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgend kalenderjaar en wordt steeds bepaald op basis van de in het aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. dat sportjaar. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te laten verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt desbetreffende sportvereniging voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidie. Artikel 5 De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure: - De aanvraag tot subsidiëring voor een bepaald sportjaar wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de sportdienst of het gemeentebestuur. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de sportdienst. Het aanvraagdossier is te verkrijgen tussen 1 juli en 30 september van het sportjaar volgend op het betrokken sportjaar. De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 30 september van het volgend sportjaar. - De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 15 november van het volgend sportjaar. - Tussen 15 november en 30 november van het volgend sportjaar kan beroep aangetekend worden bij het college van burgemeester en schepenen of de toezichthoudende overheid. III. VOORWAARDEN MET HET OOG OP DE VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS Artikel 6 Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de verbetering van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders in sportverenigingen zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. De subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging op het vlak van 3 thema s. Aan elk van deze thema s is een vast percentage verbonden van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten. Deze thema s en de daarbij horende percentages zijn: 1. Werken met sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders: 50% 2. Werken met een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator: 40% 3. Volgen van bijscholingen door jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren 10% De beoordeling gebeurt op basis van een aantal parameters per thema teneinde de beoordeling om te zetten in een subsidiebedrag. -22-

23 Artikel 7 Voor het thema 1: werken met sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders. 1: basisvoorwaarden - de jeugdsportbegeleider is gedurende heel het seizoen actief in de sportvereniging en geeft minstens 1u jeugdtraining per week. - het aantal lesuren heeft betrekking op een gemiddelde trainingsweek 2: puntenverdeling - categorie 1 1 punt per lesuur per week - categorie 2 2 punten per lesuur per week - categorie 3 3 punten per lesuur per week - categorie 4 4 punten per lesuur per week - categorie 5 5 punten per lesuur per week - categorie 6 6 punten per lesuur per week - categorie 7 7 punten per lesuur per week - categorie 8 8 punten per lesuur per week Artikel 8 Voor het thema 2: werken met een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator. 1: beschikken over een jeugdsportcoördinator - 10 punten indien de sportvereniging beschikt over een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator die het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak. Bijkomende voorwaarden: deze functie heeft een duidelijke plaats in het organogram van de club en er bestaat een welomschreven functieomschrijving voor deze persoon moet met naam, taak en contactgegevens expliciet vermeld worden in de informatiebrochure en/of website van de vereniging. hij/ zij is jeugdsportcoördinator bij een sportvereniging met minstens 30 jeugdleden. 2: indien de sportvereniging beschikt over een jeugdsportcoördinator kunnen aanvullend punten worden behaald: - 2 punten indien de jeugdsportcoördinator beschikt over een diploma categorie 5 tot en met 8-2 punten indien de jeugdsportcoördinator beschikt over het aanvullend diploma jeugdsportcoördinator van de VTS - 2 punten indien de jeugdsportcoördinator tijdens het sportjaar minimaal 2 interne bijscholingen voor de jeugdsportbegeleiders van zijn sportvereniging organiseert. Om een interne bijscholing in aanmerking te laten nemen, dient de jeugdsportcoördinator de sportdienst minimaal 2 weken voor het eigenlijke vormingsmoment op de hoogte te brengen van datum, uur en locatie. -23-

24 Artikel 9 Voor het thema 3: Volgen van bijscholingen door jeugdsportbegeleiders en sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren. - Voor de jeugdsportbegeleiders: bijscholingen inzake de begeleiding op het sporttechnische, tactische of sociaal-pedagogische vlak of bijscholingen omtrent aspecten van ethisch en medisch verantwoorde sportbeoefening. bijscholing van 4u of minder: 1 punt per deelnemer per bijscholing bijscholing van meer dan 4u: 2 punt per deelnemer per bijscholing met een maximum van 12 punten per persoon per jaar - Voor de sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren: bijscholingen inzake de begeleiding op het sporttechnische en tactische vlak, bijscholingen inzake de coördinatie van het jeugdsportbeleid in de sportvereniging op het sporttechnische, beleidsmatige, sociaalpedagogische en organisatorische vlak of bijscholingen omtrent aspecten van ethisch en medisch verantwoorde sportbeoefening. bijscholing van 4u of minder: 1 punt per deelnemer per bijscholing bijscholing van meer dan 4u: 2 punt per deelnemer per bijscholing met een maximum van 12 punten per persoon per jaar IV. SLOT- EN OPHEFFINGSBEPALINGEN Artikel 10 De verschillende bepalingen van dit reglement treden in werking vanaf sportjaar en gelden tot en met sportjaar

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden GR 14.10.2014 I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Alle door het Gemeentebestuur erkende sportverenigingen (d.m.v. het erkenningreglement) kunnen

Nadere informatie

I. ALGEMENE VOORWAARDEN

I. ALGEMENE VOORWAARDEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT : IMPULSSUBSIDIE VOOR KWALITEITSVOLLE JEUGDOPLEIDING EN BEGELEIDING I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op artikel 764/332-02/002

Nadere informatie

NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Nijlen, goedkeuring gemeenteraad 5 oktober 00 NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES 009-03 VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel. ALGEMENE BEPALINGEN Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde

Nadere informatie

Subsidiereglement Impulssubsidie 2009-2013 te Maarkedal

Subsidiereglement Impulssubsidie 2009-2013 te Maarkedal Subsidiereglement Impulssubsidie 2009-2013 te Maarkedal Strategische doelstelling: Kwaliteitsverbetering van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen, aangesloten bij

Nadere informatie

GEMEENTELIJK IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT

GEMEENTELIJK IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTELIJK IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT VERHOGING VAN DE SPORTKWALIFICATIE VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN DE JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN IN DE SPORTVERENIGINGEN Definities: Jeugdsportbegeleider (JSB): Een sporttechnische

Nadere informatie

Gelet op de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in de sport centraal stelt;

Gelet op de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in de sport centraal stelt; 3.2. Het subsidiereglement - impulssubsidie De gemeenteraad, Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd; Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;

Nadere informatie

Subsidiereglement: impulssubsidie 1

Subsidiereglement: impulssubsidie 1 Subsidiereglement: Impulssubsidie Verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT JEUGDSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT JEUGDSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Dit reglement is van toepassing in het kader van het lokaal sportbeleid van de Vlaamse Overheid en de gemeente Nijlen. Binnen de perken van het meerjarenplan 2014-2019 verleent

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008

GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008 GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008 IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET VERHOGEN VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDER IN SPORTVERENIGINGEN VOOR DE PERIODE

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIES

IMPULSSUBSIDIES IMPULSSUBSIDIES 2014-2019 GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig: Burgemeester Schepenen Raadsleden Secretaris Roger Gabriëls Stijn Raeymaekers, Frans Witvrouwen, Hugo Cambré, Machteld Ledegen Freddy Kerkhofs, Jan

Nadere informatie

Subsidiereglement verhoging van kwaliteit van de jeugdsportbegeleider voor Lierse sportverenigingen

Subsidiereglement verhoging van kwaliteit van de jeugdsportbegeleider voor Lierse sportverenigingen Subsidiereglement verhoging van kwaliteit van de jeugdsportbegeleider voor Lierse Verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de aangesloten bij een

Nadere informatie

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar.

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM REGLEMENT IMPULSSUBSIDIE 2009-2013 (gecoördineerd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2011) Artikel 1: Definities 1.1. Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen

1. Algemene bepalingen GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende de subsidiëring van verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen 2014-2019 Artikel 1 1. Algemene

Nadere informatie

30% van de totale subsidie is voor het actief werken met gekwalificeerde

30% van de totale subsidie is voor het actief werken met gekwalificeerde GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT SUBSIDIËRING VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN VOOR KWALITEITSVOLLE JEUGDSPORTBEGELEIDING EN STRUCTURELE SAMENWERKINGEN (JEUGDSPORT- en SAMENWERKINGSSUBSIDIES) ARTIKEL 1 Binnen de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES 1 REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders in de sportverenigingen. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Laatste aanpassing : 06-07-2015 Goedkeuring GR 31 augustus 2015 Reglement sportsubsidie 2015-2019 voor clubs van de gemeente Temse beleidsprioriteit 2, m.b.t. het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder

SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en

Nadere informatie

Subsidiereglement Impulssubsidie. Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen;

Subsidiereglement Impulssubsidie. Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen; Subsidiereglement Impulssubsidie Gelet op artikel 42, 1 en 3, Gemeentedecreet; Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen; Gelet op het

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Artikel 1: IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Elke Zultse sportvereniging die een jeugdopleiding aan zijn leden aanbiedt, erkend

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT IMPULSSUBSIDIES TEN VOORDELE VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen Doelstelling

SUBSIDIEREGLEMENT IMPULSSUBSIDIES TEN VOORDELE VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen Doelstelling SUBSIDIEREGLEMENT IMPULSSUBSIDIES TEN VOORDELE VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 1.1. Doelstelling Het gemeentebestuur subsidieert erkende sportclubs met een actieve en kwalitatieve

Nadere informatie

Reglement impulssubsidie

Reglement impulssubsidie GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE IMPULSSUBSIDIE VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN 1 Reglement impulssubsidie 2009-2013 De kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in de sportverenigingen aangesloten bij

Nadere informatie

Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019. Thema:

Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019. Thema: Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019 Thema: Verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie

Nadere informatie

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen SUBSIDIEREGLEMENT Werking van Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van I. Algemene voorwaarden Artikel 1: Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDING

SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDING SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDING I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De gemeente Houthalen-Helchteren zal, binnen de perken van de kredieten daartoe

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Gemeentelijke Sportdienst Hamme Sporthal Meulenbroek Kaaiplein 32 9220 Hamme Tel: 052/47 63 74 Fax: 052/47 29 03 e-mail: sportdienst@hamme.be Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Artikel 1:

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Artikel. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas, binnen de perken van het jaarlijks

Nadere informatie

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING REGLEMENT BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN VOOR SPORT- VERENIGINGEN AANGESLOTEN BIJ EEN ERKENDE VLAAMSE SPORTFEDERATIE HOOFDSTUK

Nadere informatie

REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK Reglement Impulssubsidie Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli

REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK Reglement Impulssubsidie Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK 2010-2013 Reglement Impulssubsidie 2010-2013. Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli 2010 1 Reglement Impulssubsidie 2010-2013. Goedgekeurd op de gemeenteraad van

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen.

Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen. Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen. 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de periode van 01.01.2014 tot en met 31.12.2019 worden, binnen de perken van de

Nadere informatie

Art. 5. Subsidieperiode De periode van 12 maanden voorafgaand aan 30 juni van het subsidiejaar.

Art. 5. Subsidieperiode De periode van 12 maanden voorafgaand aan 30 juni van het subsidiejaar. Algemeen Artikel 1. Dit subsidiereglement bepaalt de voorwaarden voor toekenning van de subsidie aan de sportverenigingen binnen de perken van de door de gemeenteraad op de financiële nota van het budget

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENTERING JEUGDSPORTBEGELEIDING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT

SUBSIDIEREGLEMENTERING JEUGDSPORTBEGELEIDING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT SUBSIDIEREGLEMENTERING JEUGDSPORTBEGELEIDING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende

Nadere informatie

b) Als we niet inspelen op deze kans verliezen we ons recht op de overgangssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap

b) Als we niet inspelen op deze kans verliezen we ons recht op de overgangssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap Vaststelling van een subsidiereglement impulssubsidie 2009-2013 voor meer en hoger sportgekwalificeerde en jeugdsportcoördinatoren, actief in meer erkende sportverenigingen. a) Zoals voorzien in het sportbeleidsplan

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE

HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE Gemeente Wevelgem Sportbeleidsplan 2008-2013 HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE Met de Steun van de Vlaamse Gemeenschap 1 5.1. Inleiding Naast de beleidssubsidie voorziet de Vlaamse overheid vanaf een impulssubsidie

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen

Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen 2014-2019 De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Gelet het Meerjarenplan

Nadere informatie

Art. 3. Als werkingsjaar geldt de periode van 1 augustus tot en met 31 juli.

Art. 3. Als werkingsjaar geldt de periode van 1 augustus tot en met 31 juli. GEMEENTELIJK REGLEMENT IFV HET STIMULEREN VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN TOT PROFESSIONALISERING EN KWALITATIEVE UITBOUW 1 GEMEENTELIJK REGLEMENT IFV HET STIMULEREN VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN TOT PROFESSIONALISERING

Nadere informatie

Impulssubsidie jeugdsportbegeleiders

Impulssubsidie jeugdsportbegeleiders STEDELIJKE SPORTDIENST HARELBEKE Impulssubsidie jeugdsportbegeleiders Artikel 1.: Definities 1.1. In de periode 2009-2013 kan de gemeente impulssubsidies krijgen van de Vlaamse Overheid. De overheid stelde

Nadere informatie

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten.

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten. SUBSIDIE REGLEMENT SPORTVERENIGINGEN Deel I : Algemene bepalingen Art. 1 : De doelstelling van dit reglement is kwaliteitsvolle begeleiding binnen de sportverenigingen te ondersteunen en zo bij te dragen

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur REGLEMENT BETREFFENDE DE IMPULSSUBSIDIE VOOR HET VERHOGEN VAN HET AANTAL EN DE KWALITEIT VAN JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN VAN JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN IN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1: doel en duur van

Nadere informatie

Subsidiestelsel sportverenigingen IMPULSSUBSIDIE 2014

Subsidiestelsel sportverenigingen IMPULSSUBSIDIE 2014 Indienen vóór. Subsidiestelsel sportverenigingen IMPULSSUBSIDIE 2014 Deze subsidie beoogt de verbetering of verhoging van de sportkwalificaties van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren

Nadere informatie

Gemeente Destelbergen Reglement voor de subsidiëring van de jeugdsportverenigingen via de impulssubsidie

Gemeente Destelbergen Reglement voor de subsidiëring van de jeugdsportverenigingen via de impulssubsidie Gemeente Destelbergen Reglement voor de subsidiëring van de jeugdsportverenigingen via de impulssubsidie WAAROM DIT SUBSIDIEREGLEMENT? Om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider te verhogen in de sportverenigingen,

Nadere informatie

Het impulsbeleid duurt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013.

Het impulsbeleid duurt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013. Reglement betreffende de impulssubsidie voor het verhogen van het aantal en de kwaliteit van jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in erkende sportverenigingen. Artikel 1: doel en duur van het

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE MEULEBEKE

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE MEULEBEKE SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE MEULEBEKE I. Algemene voorwaarden Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen

Nadere informatie

Aanvraag subsidies erkende Kortenbergse sportverenigingen met jeugdwerking

Aanvraag subsidies erkende Kortenbergse sportverenigingen met jeugdwerking In te vullen door de sportdienst Ontvangstdatum: Aanvraag subsidies erkende Kortenbergse sportverenigingen met jeugdwerking Inleiding De gemeente Kortenberg keurde tijdens de Gemeenteraad van 1 september

Nadere informatie

Het subsidiereglement impulssubsidie wordt als volgt vastgesteld:

Het subsidiereglement impulssubsidie wordt als volgt vastgesteld: Reglement impulssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013 wordt als volgt vastgesteld: Subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013: het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

Subsidiereglement erkende sportverenigingen gemeente Assenede

Subsidiereglement erkende sportverenigingen gemeente Assenede Subsidiereglement erkende sportverenigingen gemeente Assenede Dit reglement werd opgesteld in het kader van het decreet van 06.07.2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid.

Nadere informatie

Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap.

Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap. Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Voor de toepassing van het reglement wordt verstaan onder: Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Sportvereniging: Adres:. Contactpersoon: KWALITEITSCRITERIA (deel 1) A. Voor de trainers die jeugdreeksen begeleiden

Nadere informatie

6.5: kwaliteitsverbetering van de jeugdsport-begeleiders en jeugdsportcoördinatoren bij lokale sportclubs met jeugdwerking

6.5: kwaliteitsverbetering van de jeugdsport-begeleiders en jeugdsportcoördinatoren bij lokale sportclubs met jeugdwerking 6.5: kwaliteitsverbetering van de jeugdsport-begeleiders en jeugdsportcoördinatoren bij lokale sportclubs met jeugdwerking Voor de periode 2009 2013 is het thema voor de impulssubsidie de kwaliteit van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN ERKENDE GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN

REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN ERKENDE GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN ERKENDE GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN - Gelet op het advies van de gemeentelijke Sportraad in zitting van 06 september 16; - Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad

Nadere informatie

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider.

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. 1 Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. Alle doelstellingen en maatregelen, hieronder opgenomen in dit thema, zijn gericht naar sportverenigingen, aangesloten

Nadere informatie

Reglement impulssubsidie sportverenigingen

Reglement impulssubsidie sportverenigingen Reglement impulssubsidie sportverenigingen Het reglement betreffende de subsidiering van sportverenigingen met jeugdwerking in het kader van de impulssubsidie 2009-2013 van de Vlaamse overheid wordt als

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen

Subsidiereglement voor sportverenigingen Subsidiereglement voor sportverenigingen Zitting van 17 december 015. Gepubliceerd op december 015. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1) sport: activiteiten die individueel of

Nadere informatie

NAAM VERENIGING : WERKINGSJAAR 1 SEPTEMBER 2014-31 AUGUSTUS 2015.!! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN.

NAAM VERENIGING : WERKINGSJAAR 1 SEPTEMBER 2014-31 AUGUSTUS 2015.!! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE IMPULSSUBSIDIE NAAM VERENIGING : A.Van Ackersquare 1 8370 Blankenberge Tel 050/41.56.34 Fax 050/42.78.14 sport@blankenberge.be BETREFT: AANVRAAG IMPULSSUBSIDIE WERKINGSJAAR

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18/12/2013

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18/12/2013 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18/12/2013 SUBSIDIEREGLEMENT IN FUNCTIE VAN BELEIDSPRIORITEIT 2 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Toelichting Het nieuwe decreet voor de sport Houdende

Nadere informatie

Artikel 4 De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:

Artikel 4 De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure: SUBSIDIEREGLEMENT RECREATIECLUBS GEMEENTE MEULEBEKE Actieplan AP 93: Lokale sportverenigingen blijven ondersteunen via werkings en projectsubsidies. Realisatietermijn: 2014 2019 Actie ACT 260: Sportverenigingen

Nadere informatie

Impulssubsidie : Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in erkende sportverenigingen.

Impulssubsidie : Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in erkende sportverenigingen. In het kader van de impulssubsidie wordt het beleidsplan (goedgekeurd in 2007) verder gespecificeerd en de uitvoering geconcretiseerd in het nieuwe subsidiereglement. (art. 10.1, 10.2, 10.3) Impulssubsidie

Nadere informatie

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN 1 SPORTSUBSIDIE 2014-2019 Algemene bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Trainer: sporttechnisch

Nadere informatie

Bijkomend hoofdstuk sportbeleidsplan

Bijkomend hoofdstuk sportbeleidsplan Bijkomend hoofdstuk sportbeleidsplan 2008-2013 Impulssubsidies BORGLOON sportbeleidsplan 2008-2013 1 Hoofdstuk V sportbeleidsplan Borgloon 2008-2013 : Gegevensanalyse IMPULSSUBSIDIES Bij de opmaak van

Nadere informatie

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld:

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: Reglement beleidssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1: aard Binnen de perken door de gemeenteraad op

Nadere informatie

BELANGRIJK: De aanvraag moet binnen zijn op de sportdienst ten laatste op 31 maart!

BELANGRIJK: De aanvraag moet binnen zijn op de sportdienst ten laatste op 31 maart! Aanvraagformulier: - IMPULSSUBSIDIE BELANGRIJK: De aanvraag moet binnen zijn op de sportdienst ten laatste op 31 maart! OPMERKING: Enkel erkende clubs die georganiseerde jeugdsport aanbieden kunnen impulstoelagen

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding I. Algemene voorwaarden Art. 1: Met het reglement subsidiëring sportverenigingen wil het stadsbestuur

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN KAPRIJKE

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN KAPRIJKE SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN KAPRIJKE Artikel 1 Een sportvereniging is een vereniging, die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd, waarin individueel of in ploegverband activiteiten met

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen

Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen VERENIGING: Gemeentebestuur Nevele Sportdienst ONTVANGEN: / 2017 vak bestemd voor de sportdienst Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen Voor wie geldt deze subsidieaanvraag? De

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN SINT-MARTENS-LATEM

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN SINT-MARTENS-LATEM SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN SINT-MARTENS-LATEM Doelstellingen Artikel 1 Dit reglement heeft als doelstelling de sportverenigingen die erkend zijn volgens artikel 5 financieel te ondersteunen. Het

Nadere informatie

Pagina 1 van 6. Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019.

Pagina 1 van 6. Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019. Pagina 1 van 6 SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE HERENTALSE SPORTVERENIGINGEN - IMPULSSUBSIDIES IN FUNCTIE VAN DE KWALITATIEVE VERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDER EN DE JEUGDSPORTCOORDINATOR ARTIKEL 1 -

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Gemeentebestuur Buggenhout De Pit, Platteput 14 B-9255 Buggenhout Tel. 052 33 84 53 fax 052 33 95 87 www.buggenhout.be sportdienst@buggenhout.be Dexia 777-5940664-72 sportdienst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Laatste aanpassing : 06-07-2015 Goedkeuring GR 31 augustus 2015 Reglement sportsubsidie 2015-2019 voor clubs van de gemeente Temse, beleidsprioriteit 1, de gemeente verdeelt jaarlijks rechtstreeks subsidies

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5: Impulsbeleid

HOOFDSTUK 5: Impulsbeleid HOOFDSTUK 5: Impulsbeleid 5.1 INLEIDING Naast de beleidssubsidies verkoos de Vlaamse regering voor de periode - 2013 als beleidsprioriteit de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in de sportverenigingen,

Nadere informatie

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportwerking

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportwerking Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportwerking Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 november 2016. De stad Mechelen tracht via subsidiëring van Mechelse sportverenigingen

Nadere informatie

Zitting van 22 december 2008

Zitting van 22 december 2008 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 22 december 2008 Aanwezig : G. Naeyaert, voorzitter, N. De Cuyper, burgemeester, P. Vanthournout, A. Verhelst, W. Depoorter, L. Denolf, E.

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT MOERBEKE-WAAS

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT MOERBEKE-WAAS SUBSIDIEREGLEMENT SPORT MOERBEKE-WAAS HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. De sportverenigingen die al dan niet lid zijn van de gemeentelijke sportraad maar een werking ontplooien op het grondgebied

Nadere informatie

Zitting van 23 december 08.

Zitting van 23 december 08. Provincie Vlaams- Brabant GEMEENTE KORTENAKEN Aanwezigen:. UITTREKSEL uit de NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADZITTING Zitting van 23 december 08. de heer Stefaan DEVOS, burgemeester, voorzitter Mevr. G. Vandewijngaerden,

Nadere informatie

uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen

uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 27 juni 2016 Vrije tijd/algemene financiering sport goedkeuring aanpassingen subsidiereglement beleidssubsidie en impulssubsidie.

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN 1. Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het vernieuwd stedelijk subsidiereglement voor sportverenigingen. Enkel sportverenigingen die voldoen aan

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM. Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden:

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM. Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden: ALGEMENE VOORWAARDEN Art.1. Art.2. Art.3. Art.4. Binnen

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging.

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging. 25 augustus 2014 GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging. Algemene Bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Werkingsjaar:

Nadere informatie

1.3.- De sportvereniging ontvangt geen subsidies via een ander gemeentelijk subsidiekanaal.

1.3.- De sportvereniging ontvangt geen subsidies via een ander gemeentelijk subsidiekanaal. BELEIDSPRIORITEIT SPORT 2 KWALITATIEVE UITBOUW VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDING SAMENWERKINGSVERBANDEN INHOUD artikel 1 algemeen artikel 2 aanvraagprocedure artikel 3 doelstelling artikel 4 subsidievoorwaarden

Nadere informatie

Werkingssubsidies Lierse sportverenigingen

Werkingssubsidies Lierse sportverenigingen Werkingssubsidies Lierse sportverenigingen Algemene voorwaarden Artikel 1 Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen.

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement erkende sportverenigingen

Gemeentelijk subsidiereglement erkende sportverenigingen Gemeentelijk subsidiereglement erkende sportverenigingen Artikel 1 : Algemene voorwaarden. Binnen de perken van de goedgekeurde kredieten, voorzien in de beheers- en beleidscyclus, verleent de gemeente

Nadere informatie

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENTEN - SPORT

SUBSIDIEREGLEMENTEN - SPORT Reglement goedgekeurd tijdens de gemeenteraadszitting van 15 december 2014. SUBSIDIEREGLEMENTEN - SPORT KADERVORMING BINNEN DE SPORTVERENIGINGEN Doel: Het vrijwilligerskader dat zich bezighoudt met de

Nadere informatie

TOFSPORT LEUVEN. Het onderstaande reglement toelagen vorming voor sportverenigingen goed te keuren.

TOFSPORT LEUVEN. Het onderstaande reglement toelagen vorming voor sportverenigingen goed te keuren. TOFSPORT LEUVEN pagina 1/5 TOELAGEN VORMING VOOR SPORTVERENIGINGEN WETTELIJK KADER Gelet op artikel 199 en artikel 200 van het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels.

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels. Subsidiereglement sportverenigingen Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging. De subsidies worden bepaald door de

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement sport 2016-2019

Gemeentelijk subsidiereglement sport 2016-2019 1 I. Algemene voorwaarden Jaarlijks voorziet de gemeenteraad een krediet op het gemeentelijk budget voor de subsidiëring van de erkende Affligemse sportverenigingen. De sportsubsidie bestaat uit: een werkingssubsidie:

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK Artikel 1: Dit subsidiereglement wil Glabbeekse sportverenigingen stimuleren tot de kwalitatieve verbetering van hun sportaanbod. Het totale subsidiekrediet wordt jaarlijks

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen

Subsidiereglement voor sportverenigingen Subsidiereglement voor sportverenigingen gemeenteraad van 22 september 2008 1. Visies en definities Voor de toepassing van dit reglement zijn volgende visies en definities van toepassing: Basissubsidie

Nadere informatie

Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies

Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in de begroting wordt ingeschreven, kan het gemeentebestuur een basis-, project-

Nadere informatie

Sportverenigingen Subsidiereglement

Sportverenigingen Subsidiereglement Sportverenigingen Subsidiereglement Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 13 november 2014 Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 27 november 2014 Artikel 1.- Algemene bepalingen. Binnen

Nadere informatie

Subsidiereglement sportclubs goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2008

Subsidiereglement sportclubs goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2008 Subsidiereglement sportclubs goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2008 Dit subsidiereglement kwam tot stand in het kader van het Sport-voor-allendecreet van 9 maart 2007, dat het lokale sportbeleid

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIE VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDER IN DE ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

IMPULSSUBSIDIE VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDER IN DE ERKENDE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIE VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDER IN DE ERKENDE SPORTVERENIGINGEN 1. Inleiding Op 19 september 2008 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit van het decreet

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN DEEL 1: SUBSIDIES AAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN DEEL 1: SUBSIDIES AAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Reglement goedgekeurd door GR op 29.03.2010. SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN DEEL 1: SUBSIDIES AAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in het gemeentebudget

Nadere informatie

Infobrochure. voor sportverenigingen. Alle nuttige informatie voor uw sportclub. Versie juni 2009

Infobrochure. voor sportverenigingen. Alle nuttige informatie voor uw sportclub. Versie juni 2009 Infobrochure voor sportverenigingen Versie juni 2009 Alle nuttige informatie voor uw sportclub Contactgegevens Pagina 7 Gemeentelijke reglementen Pagina 11 Nuttige info Pagina 73 1 2 INHOUD A. CONTACTGEGEVENS

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging

Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging A. Algemene voorwaarden Artikel 1 Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde

Nadere informatie

Subsidies voor sportverenigingen

Subsidies voor sportverenigingen Dienst Sport Tel. 053 645 402 - sport@denderleeuw.be AANVRAAGFORMULIER Subsidies voor sportverenigingen Gegevens vereniging Naam vereniging:... Adres vereniging:...... Sporttak:... Naam contactpersoon:...

Nadere informatie

Impulssubsidies Bierbeek

Impulssubsidies Bierbeek Impulssubsidies Bierbeek Hoofdstuk toegevoegd aan het sportbeleidsplan Gegevensanalyse Heel wat Bierbeekse clubs hebben een uitstraling die verder reikt dan de eigen gemeente. Een groot deel van de leden

Nadere informatie