Sessie 15 Reflectie toepassen in praktijk: evalueren op cursus en stage boekjes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sessie 15 Reflectie toepassen in praktijk: evalueren op cursus en stage boekjes"

Transcriptie

1 Sessie 15 Reflectie toepassen in praktijk: evalueren op cursus en stage boekjes 1. Evalueren van cursisten We hebben het hier niet over de klassieke evaluatie van de cursus aan de hand van allerlei methodiekjes. We hebben het over de evaluatie van het functioneren van de cursist. Waar kan die specifieke cursist nog aan werken? Wat zijn aandachtspunten in zijn/haar houding? Het uiteindelijke doel is dat we cursisten de kans geven om zelf bij te leren. Uiteindelijk kiezen ze zelf of ze met de (al dan niet zelfgemaakte) bemerkingen rekening houden A. WANNEER: Organisatie van de evaluaties Tussentijds of aan het einde Elke dag een spel maken en uitvoeren met veel praktijk en evaluaties tegenover een laatste dag praktijkdag met één evaluatie, geeft een verschillend inzicht in het functioneren van een cursist. Veel hangt af van de manier waarop je de evaluaties doet. Je kan dus kiezen om te werken met een systeem van tussentijdse evaluaties (één of meerdere) of met een eindevaluatie of een combinatie van beide. De tussentijdse evaluatie kan gaan over kleine oefeningen (vb. een speltuitleg doen) of over de houding van de cursist. De eindevaluatie kan gaan over een integratieoefening (een hele activiteit uitwerken en spelen) en over het globale gedrag van de cursist op cursus. B. HOE: Observeren en zelfevalueren aan de hand van de praktijk Drie invalshoeken Feedback geven kan vanuit 3 mogelijke invalshoeken. Ofwel vertrekken we vanuit een observatie van de cursusgever, ofwel vanuit de observatie door medecursisten, ofwel vanuit de observatie van de cursist over zichzelf. Vanuit de cursusgever Aan de hand van de praktijk (zie praktijkblok of simulatiespel) kunnen we als cursusgever gaan observeren. Waar is de cursist sterk in? Wat zijn nog werkpunten? Hiervoor kunnen we een checklistje gebruiken of enkele grote categorieën in ons hoofd houden (vb. motivatie, sociale vaardigheid, creativiteit, stijl, inzet, ). Vanuit de groep We kunnen ook de groep vragen om feedback te geven aan elkaar. Dit vraagt uiteraard al enige rijpheid van de groep. We kunnen dit echter ook in een methodiekje steken. Iedereen moet bijvoorbeeld één sterk en één werkpunt opschrijven over de cursisten in zijn groepje. Op basis van zelfevaluatie Een derde mogelijkheid is dat cursisten zichzelf evalueren. Wat vonden ze zelf goed van zichzelf en waar zouden ze nog wat in kunnen verbeteren? Hier kan de cursusgever vragen bij stellen, bevestigen, Op die manier leert de cursist direct kritisch over zijn eigen functioneren. Instructeur Reflectie toepassen in de praktijk Pagina 1 van 9

2 Je geeft de cursist enkele evaluatiepunten mee vanuit de cursus. Als cursusbegeleider vul je dus een deel van het formulier in. Ook de cursist denkt zelf na wat zijn sterke punten en werkpunten zijn en vult deze in op het formulier. Dit wordt best goed begeleid op cursus zelf. Aan de hand van de praktijk Praktijkdag of praktijkblok met evaluatie (van activiteit, van groep of van individu) Ervaring opdoen in de praktijk met kinderen en/of jongeren. Simulatiespel Soms krijgen de cursisten gewoon de opdracht om zelf een spel ineen te steken. Dat spel wordt dan meestal ook geheel of gedeeltelijk gespeeld. Andere cursisten of cursusgroepen spelen de kinderen. Bedenkingen: Goed om terug te koppelen en werkpunten aan te geven. Praktische struikelblokken (tijd, organisatie, ) Worden cursisten hier soms niet té veel op beoordeeld? Cursussituatie niet hetzelfde als echte praktijk Korte tijd, momentopname. Dit geeft maar een beperkte kennis over hoe cursist functioneert. Op welke manier verwijs je naar de cursusinhoud? C. WAT: Evaluatiepunten Evaluatie van het gemaakte spel op basis van spelcriteria (vb. DAT DE MUIS) van de (samenwerking in) groep/het groepsproces (bv. wie heeft veel gedaan, wie weinig; wie is eerder de trekker, wie eerder volger; ) van de individuele cursist Op basis van zijn functioneren in die bepaalde context (een duidelijk omschreven context, waarbij iedereen akkoord is dat het maar over een momentopname gaat). Hierbij gebruik je best aandachtspunten (vb. een korte checklist waar je op let voor een goede activiteit en begeleidinshouding) die duidelijk zijn voor zowel cursist als cursusgever. De houding van de cursist op cursus In het stageboekje wordt eigenlijk enkel naar het laatste gevraagd. Wat zijn de werkpunten van de individuele cursist op basis van de momentopname en zijn houding op cursus? Over attesten weigeren Kan iemand gebuisd zijn voor zijn evaluatie? Neen. In principe krijgt iedereen de kans om zijn stage aan te vangen, zelfs al was hij/zij niet zo veelbelovend op cursus. De eindbeoordeling gebeurt achter de stage. Er zijn slechts 2 redenen om iemand zijn stage te weigeren: Instructeur Reflectie toepassen in de praktijk Pagina 2 van 9

3 1. Deelnemers die afspraken (leefregels) niet nakomen (druggebruik, vandalisme, ). De sancties staan verwoord in de interne afspraken voor de cursus. 2. Deelnemers die zich niet willen laten vormen. Een tussentijdse evaluatie is hierbij wel een minimum. Cursisten moeten een 1 e waarschuwing krijgen in een gesprek. Duidelijkheid is hierbij heel belangrijk. Als ze hun houding niet veranderen, krijgen ze geen stageformulier aan het einde van de cursus en wordt hun naam doorgegeven aan de provincie. Ze kunnen dus geen attest krijgen. Als ze de cursus volledig mee gevolgd hebben, krijgen ze wel een bewijs van deelname. De gegevens worden ook doorgegeven aan nationaal, zodat die cursist zeker geen attest kan aanvragen. Het jaar erop kan de cursus uiteraard opnieuw gevolgd worden. Op welke manier kunnen attesten dan wel geweigerd worden bij mensen die echt niet capabel zijn? Je schrijft de namen op van mensen waaraan je echt wel twijfelt en houdt deze namen bij. Van cursisten waar je zelf twijfels over had op cursus, kan je dan het stageverslagje doornemen en eventueel contact opnemen met de stagebegeleid(st)er of groepleid(st)er. Hierna volgt de beslissing of die persoon al dan niet zijn attest kan krijgen. Ook de groepsleiding of stagebegeleiding kan in principe een negatief advies uitbrengen. Dit gebeurt soms, maar niet vaak, gezien de gemeente meestal ook subsidies geeft voor het aantal attesten in de groep (een beetje een pervers effect kan je wel stellen). De principes hierachter groeien in begeleider-zijn Bij animator is het belangrijk om personen te laten groeien in het bege-leider-zijn en dus bij de beoordeling rekening te houden met groeipotentieel van een persoon. Bij hoofdanimator is de mate waarin men verantwoordelijkheid kan opnemen een belangrijk beoordelingscriterium. Bij instructeur moet men voldoende capabel zijn om cursus te geven binnen de beweging. attest als beginpunt Een attest toont een waardering, een beloning, voor het feit dat jongeren zich willen vormen. Ook naar de buitenwereld toe (ouders, scholen, parochie, ) toont dit attest deze waardering. Een attest is ook een motivering om cursus te volgen. Het is een soort garantie dat het degelijke inhoudelijke cursussen zijn. Een attest = vorming + stage. Deze formule geeft de ruimte om ervaring op te doen en te leren. Deze combinatie is goed. In het ideale geval zou er dus moeten beoordeeld worden op deze twee componenten (vorming én stage) om een attest te krijgen (of te weigeren). Een attest ligt aan het begin van het begeleider-zijn. Een cursus is bijleren op korte tijd. Uitwisseling (over het muurtje kijken) is hierbij belangrijk. Dit heeft niets te maken met ervaring of een goede leider zijn. Hierbij willen we dan ook oordelen over het feit of al dan niet wil bijleren. Niet op het feit of men goed is of niet. 2. Feedback geven op cursus Communicatie is een doorlopend proces, waarin iemand met een bepaalde bedoeling informatie geeft aan een ander. Bij het cursus geven moet men hier regelmatig gebruik van maken. Instructeur Reflectie toepassen in de praktijk Pagina 3 van 9

4 A. Definitie FEEDBACK beteken letterlijk TERUGKOPPELING In situaties waarin je met anderen omgaat wordt hiermee bedoeld dat je de ander informatie geeft over hoe je zijn boodschap interpreteert, welk effect die interpretatie op je heeft en wat je daarvan vindt. Je maakt iemand duidelijk wat je van zijn gedrag vindt. B. Verschillende vormen van feedback Feedback kan op verschillende manieren gegeven worden: Bewust/onbewust Verbaal/non-verbaal Uit jezelf/op vraag van In de stageboekjes vragen we aan de cursusgevers om bewuste feedback te geven aan de cursist en dit ook op te schrijven. We vragen ook aan de cursist zelf om zich te evalueren. C. Feedback als hulpmiddel Voor het geven van feedback zijn er drie elementen belangrijk: Wat je waarneemt bij de ander (gebruik je 5 zintuigen) Hoe je dat gedrag beleeft Het effect van het gedrag op jou (de reactie die het bij jou teweeg brengt) Voorbeeld: In je cursus groep is het steeds dezelfde cursist die spontaan als eerste aan het woord komt voorstellen en moedigt heel de groep aan. Ik zie dat je steeds spontaan aan het woord komt en de rest aanmoedigt Ik vind dat zeer aangenaam Ik heb daar bewondering voor D. Effect van feedback Of feedback effect zal hebben hangt af van 2 factoren: De wijze waarop de feedback gegeven wordt De mate waarin de ontvanger open staat voor feedback en de mate waarin hij bereid is er iets mee te doen. We geven de feedback mee. Uiteindelijk is het de cursist zelf die beslist of hij hieruit wil leren of niet. E. Feedback geven en ontvangen Instructeur Reflectie toepassen in de praktijk Pagina 4 van 9

5 Als je goed om je heen kijkt (of naar jezelf) zal het je opvallen dat de meeste onder ons eigenlijk nooit geleerd hebben om goed op feedback te reageren. Er zijn mensen die bij positieve feedback ( wat goed van je! ) ineens heel bescheiden worden ( Oh, t stelt niet veel voor ). Omgekeerd zijn er ook mensen die bij negatieve feedback ( dat vind ik niet leuk van je ) totaal van slag raken of meteen in de verdediging schieten. Feedback geven Daarnaast hebben ook veel mensen moeite met het geven van directe feedback. Daarom zijn er enkele regels ontwikkeld waar feedback moet aan voldoen. Deze regels gelden voor de negatieve feedback. Negatieve feedback kan bij de ander hard aankomen als deze slecht wordt gegeven. Wees eerlijk Geef informatie die de ander werkelijk helpt Geef informatie het moment dat ze nog recent is Biedt informatie aan, maar dring ze niet op Geef de andere ruimte om te reageren Beschrijf het gedrag concreet Vertel erbij wat het je doet Wees niet uitsluitend negatief Doseer je feedback Vraag om een reactie Let op het non-verbale gedrag van de ander Wees zo kort mogelijk Hou rekening met het incasseringsvermogen van de ander. Feedback ontvangen Niet enkel het geven maar ook het ontvangen van feedback is in sommige situatie moeilijk. Hiervoor zijn ook een aantal regels opgesteld. De positieve werking van feedback is niet enkel afhankelijk van het toepassen van een aantal regels. De intentie om de ander niet te kwetsen en de bereidheid om ook je eigen gedrag ter discussie te stellen en eventueel te veranderen, spelen een doorslaggevende rol. Luister Ga na of je de ander goed begrijpt Vraag door Vraag na bij anderen Vraag naar de betekenis die je gedrag voor de ander heeft Accepteren betekent niet dat je het er mee eens bent Laat eerlijk blijken wat het je doet Bepaal zelf of je je gedrag wilt veranderen 3. Evalueren van stages cursusgevers Nieuwe cursusgevers worden, net zoals nieuwe leiding, best goed opgevangen. Als cursusgever krijg je meestal graag feedback, om het altijd maar beter te doen. Ook hier kun je de drie invalshoeken gebruiken. Evaluatie door de coördinator van de cursus Evaluatie door de cursusstaf Evaluatie door de cursusgever over zichzelf Instructeur Reflectie toepassen in de praktijk Pagina 5 van 9

6 De regels van feedback zijn ook hier van toepassing. Het is niet de bedoeling om iemand de grond in te boren of te kwetsen. Je kan dus best weinig confronterende methodes gebruiken. Een gesprekje, positieve en negatieve kaartjes over iedereen die anoniem afgegeven worden, een cursusduo die voor elkaar eens de evaluatiechecklist invullen, Je beschrijft je feedback aan de hand van voorbeeldjes van duidelijk gedrag of situaties. In het stageboekje van instructeur wordt een observatiechecklist bij cursus geven gebruikt. Probeer voor jezelf zeker eens het instructeurboekje in te vullen 4. Uitleg nieuwe stageformulieren A,HA en I Je kan het stageboekje eigenlijk bekijken als een methodiek om nieuwe of aankomende leiding goed op te vangen. Het dwingt groepen om er bewust mee bezig te zijn of minstens een gesprekje hierover te hebben. In heel wat +16-werkingen is er al een peter- of metersysteem of neemt de groepsleiding of de +16-leiding de nieuwe of aankomende leiding eens apart voor een gesprekje. Met het stageboekje willen we dus een goede opvang aanmoedigen. Hoe werken met de nieuwe stageformulieren? A. Voor de cursus Stap 1: De deelnemers ingeven in Digit. Stap 2: Gedeelte invullen op de formulieren van de cursist met digitaal programma (gekoppeld aan Digit). De gegevens van de cursist en de cursusgegevens worden hierbij ingevuld. Stap 3: Kopiëren stageboekjes cursisten en cursusbegeleiding. B. Op cursus zelf Stap 1: Je geeft de cursist enkele evaluatiepunten mee vanuit de cursus. Als cursusbegeleider vul je dus een deel van het formulier in. Stap 2: Ook de cursist denkt zelf na wat zijn sterke punten en werkpunten zijn en vult deze in op het formulier. Dit wordt best goed begeleid op cursus zelf. Je geeft ook de stageboekjes voor de stagebegeleiding mee aan de cursist. Tips voor het omgaan met deze evaluatie vind je hier onderaan. Je vindt ook afspraken rond het weigeren van attesten. C. In de plaatselijke groep Instructeur Reflectie toepassen in de praktijk Pagina 6 van 9

7 Stap 1: De cursist kiest een stagebegeleid(st)er. Hij/zij start met de stageperiode. Stap 2: Na de stage maken zowel de cursist als de stagebegeleider (groepsleiding of oudere leiding) los van elkaar een evaluatie op een apart formulier. Stap 3: Hierna vergelijken ze de evaluaties met elkaar in een kort gesprekje. Stap 4: De stagebegeleider vult een eindbeoordeling in en stuurt beide formulieren naar het provinciaal secretariaat. D. In de provincie Stap 1: Je kan de stageboekjes gebruiken als opvolgingssysteem van cursisten. Van cursisten waar je zelf twijfels over had op cursus, kan je het stageverslagje doornemen en eventueel contact opnemen met de stagebegeleider. Stap 2: Hierna volgt de beslissing of die persoon al dan niet zijn attest kan krijgen. Stap 3: Je stuurt de stageboekjes, samen met een aanvraag, naar het nationaal secretariaat. 5. De stage in de groepen A. Binnen een +16-werking In KSJ-KSA-VKSJ kiezen we ervoor om de toekomstige leid(st)ers minstens één jaar de tijd te geven om zich wat voor te bereiden op de stap naar leiding. De volledige leidingsploeg kan hen daarbij ondersteunen en hen de ruimte bieden om KSJ-KSA-VKSJ achter de schermen te leren kennen. Een +16-werking als aanloop naar het leiderschap zorgt ervoor dat: - de oudste leden al eens van het leiderschap kunnen proeven, zonder daarom al eindverantwoordelijkheid op te moeten nemen. Ze krijgen de kans om echt te proberen, waarbij ze mogen fouten maken en er de mogelijkheid is om feedback te krijgen en zo bij te leren. - de minimumleeftijd voor leiding opgetrokken wordt tot 17 jaar. Daardoor kunnen eerstejaarleid(st)ers bewuster kiezen om leid(st)er te worden, aangezien ze weten wat het precies zal inhouden. De hogere minimumleeftijd kan ook het vertrouwen bij de ouders doen toenemen. - de leid(st)ers in spe ook de verschillende leeftijdsgroepen beter leren kennen, wat hen de kans biedt bewuster te kiezen voor een leeftijdsgroep. Ook kan de leidingsgroep zo beter de talenten van de leiding in spe leren kennen. Uit bovenstaande voordelen kunnen we ook afleiden dat we +16 ers zeker nog niet als leid(st)ers mogen beschouwen. Het zijn leden met een apart statuut, met name leiding in spe. Ze zitten in een soort overgangsjaar tussen lid zijn en leiding zijn. Vandaar dat het belangrijk is een goed evenwicht te vinden tussen ontspannende en vormende activiteiten. Hoewel je dit onderscheid niet steeds even duidelijk kan maken, zal de groep vermoedelijk wel laten merken wanneer het té vormend wordt. Indien het te weinig vormend is, zal dat snel duidelijk worden door de gebrekkige voorkennis van de eerstejaarsleiding. De ontspannende activiteiten zullen echter op zich altijd vormend zijn, doordat je een goed voorbeeld kan geven op vlak van inkleding, Instructeur Reflectie toepassen in de praktijk Pagina 7 van 9

8 veiligheid, creativiteit, duidelijke speluitleg, origineel spelmateriaal, vernieuwende ideeën, Vaak worden de +16 ers ook aangesproken om bij de grotere groepsactiviteiten in te springen als helpers. Dit hoeft op zich geen probleem te zijn, op voorwaarde dat dit helpen een ontspannende of vormende waarde heeft. Indien dit niet het geval is, zou het wel eens kunnen dat je op deze manier de leiding in spe demotiveert om in leiding te stappen. Maak steeds deze afweging vóór je de +16 ers inschakelt want anders is het mogelijk dat de groep op korte termijn met een leidingstekort te kampen heeft. Hoe kun je vorming nu best gaan integreren in de werking? 1. De eerste en meteen ook de belangrijkste vormingsmomenten zijn de stages die de +16 ers lopen bij de verschillende leeftijdsgroepen van de 6 tot 14-jarige leden (een stage bij de sjo ers, simmers of jonghernieuwers is minder aangewezen gezien het geringe leeftijdsverschil). Op deze manier kunnen de +16 ers het vak al doende leren. Als leid(st)er zul je hier als coach moeten optreden bij de voorbereiding en de evaluatie. Tijdens de activiteit zelf zal de samenwerking met de leiding van de leeftijdsgroep een belangrijk leerproces zijn. De +16 ers krijgen de verantwoordelijkheid voor de activiteit en zijn volwaardige leid(st)ers ten opzichte van de leden. De eindverantwoordelijkheid voor het geheel blijft wel bij de echte leiding. 2. De tweede vormingsimpuls is de medewerking aan activiteiten op groepsniveau, zoals een ouderfeest, een financiële actie (voor het goede doel), Hierbij is het wenselijk dat de +16 ers een duidelijk afgebakende taak krijgen toebedeeld, waarbij ze zelfstandig kunnen beslissen hoe ze die uitdaging zullen aanpakken. Op zo n momenten draag jij als leid(st)er de eindverantwoordelijkheid voor hun prestaties. Ook hierbij moet voldoende nadruk liggen op een goede voorbereiding en de evaluatie. 3. Ten derde kun je ook binnen de groep op een speelse manier bepaalde kennis bijbrengen. Hierbij kan het dan best gaan over de structuur van de groep en de afspraken, het ontwerpen van een spel, expressie en creatieve technieken. 4. De vierde en laatste vormingsimpuls is de deelname aan vormingsinitiatieven georganiseerd door de provinciale koepel. Hierbij kunnen de +16 ers hun ervaringen uitwisselen met leiding in spe uit andere groepen. Op deze initiatieven kunnen ze ook een hele brok kennis opdoen rond bv. vernieuwende speltechnieken, leeftijdsgericht werken, begeleidershouding, Ook wanneer bepaalde leden duidelijk aangeven niet van plan zijn in leiding te stappen, vinden we het binnen KSJ-KSA-VKSJ toch belangrijk dat ze deze vormingsmomenten ook meemaken. Indien ze hierdoor gemotiveerd raken om leid(st)er te worden, is dit leuk meegenomen. Wanneer ze niet in leiding stappen, weten ze als hernieuwer tenminste welk engagement het leiderschap vraagt. Ook kunnen ze dan afwegen welk engagement ze toch eventueel zelf in de groep kunnen opnemen. B. Binnen opvang nieuwe leiding Nieuwe leiding wordt best goed opgevangen. Het gaat hier een groot stuk over wederzijdse verwachtingen. Nieuwe leiding die geen +16-jaar (of gelijkaarde werking) achter de rug heeft, wordt meestal in diep water gesmeten. Gaandeweg ontdekken ze of leiding geven eigenlijk wel iets voor hen is. Met vallen en opstaan. We willen de groepen stimuleren om hun nieuwe leiding feedback te geven, positieve en negatieve. Zo help je de desbetreffende leid(st)er om te kunnen groeien en geef je Instructeur Reflectie toepassen in de praktijk Pagina 8 van 9

9 hem/haar een kans om het volgende keer beter te doen. In groepen is dit ook vaak de spontane feedback van de medeleiding ( je stond weeral niet tussen de kinderen, of je was weer aan het babbelen tijdens de speluitleg ). Toch zou het niet slecht zijn als we de groepen kunnen stimuleren hier meer aandacht aan te besteden. Ook hier kun je de drie invalshoeken gebruiken. Evaluatie door de groepsleiding/banleiding Evaluatie door de medeleiding in de leeftijdsgroep Evaluatie door de nieuwe leiding over zichzelf Je kan het stageboekje eigenlijk bekijken als een methodiek om nieuwe of aankomende leiding goed op te vangen. Het dwingt groepen om er bewust mee bezig te zijn of minstens een gesprekje hierover te hebben. In heel wat +16-werkingen is er al een peter- of metersysteem of neemt de groepsleiding of de +16-leiding de nieuwe of aankomende leiding eens apart voor een gesprekje. Met het stageboekje willen we dus een goede opvang aanmoedigen. Methodiek Na de stage maken zowel de cursist als de stagebegeleider (groepsleiding of oudere leiding) los van elkaar een evaluatie op een apart formulier. Hierna vergelijken ze de evaluaties met elkaar in een kort gesprekje. De stagebegeleider vult een eindbeoordeling in en stuurt beide formulieren naar het provinciaal secretariaat. De stagebegeleider wordt gekozen door de cursist. The purpose of learning is growth, and our minds, unlike our bodies, can continue growing as we continue to live." Morris Adler Instructeur Reflectie toepassen in de praktijk Pagina 9 van 9

Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk

Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk Jeugd Rode Kruis vzw Motstraat 40 2800 Mechelen www.jeugdrodekruis.be jeugdrodekruis@rodekruis.be 1 INHOUDSTAFEL Praktische gegevens 3 Stage info 4 Voor de start

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE TABAKOLOOG BEGELEIDER VAN DE STAGE TABAKOLOGIE

INFORMATIE VOOR DE TABAKOLOOG BEGELEIDER VAN DE STAGE TABAKOLOGIE INFORMATIE VOOR DE TABAKOLOOG BEGELEIDER VAN DE STAGE TABAKOLOGIE Prof. S. Schol,VRGT, 2012 1. INLEIDING Na 10 jaren cursus tabakologie en evenveel evaluaties van cursisten was vooral de vraag naar meer

Nadere informatie

Feedback geven en confronteren

Feedback geven en confronteren Feedback geven en confronteren Masterclass Hans van Oosten Definitie feedback Feedback is wat je anderen teruggeeft over hoe zij op jou overkomen (hun communicatie, hun gedrag), hoe dit door jou geïnterpreteerd

Nadere informatie

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument Kwaliteitsinstrument Til je afdeling naar een hoger niveau Het kwaliteitsinstrument in het kort Het KLJ-kwaliteitsinstrument werd ontwikkeld door KLJ zodat je als leiding/bestuur zelf jouw afdeling kan

Nadere informatie

HET EVALUATIEGESPREK. Je prestaties onder de loep

HET EVALUATIEGESPREK. Je prestaties onder de loep HET EVALUATIEGESPREK Je prestaties onder de loep Inhoudstafel 1. Wat mag je verwachten van het evaluatiegesprek p4 2. Voorbereiding is alles! p5 3. Hoe herpak je je na een mindere evaluatie p7 4. De verschillen

Nadere informatie

in ZICHT CHIRO IN 2020

in ZICHT CHIRO IN 2020 in ZICHT CHIRO IN 2020 Dag Chiroleiding Chirojeugd Vlaanderen telt maar liefst 960 Chirogroepen, van Adinkerke tot Zutendaal. Allemaal met hun eigen gewoontes en tradities, afdelingen en leiding. En wat

Nadere informatie

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG:

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters op een

Nadere informatie

TRAJECTBOEKJE ANIMATOR

TRAJECTBOEKJE ANIMATOR 1 TRAJECTBOEKJE ANIMATOR boekje van: 2 In het trajectboekje wordt steeds over hij, hem of zijn gesproken om de leesbaarheid te verhogen. Uiteraard is dit boekje ook bestemd voor meisjes. Vlaanderen is

Nadere informatie

TRAJECTBOEKJE ANIMATOR

TRAJECTBOEKJE ANIMATOR 1 TRAJECTBOEKJE ANIMATOR boekje van: 2 In het trajectboekje wordt steeds over hij, hem of zijn gesproken om de leesbaarheid te verhogen. Uiteraard is dit boekje ook bestemd voor meisjes. Vlaanderen is

Nadere informatie

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument Kwaliteitsinstrument Til je afdeling naar een hoger niveau Het kwaliteitsinstrument in het kort Het KLJ-kwaliteitsinstrument werd ontwikkeld door KLJ zodat je als leiding/bestuur zelf jouw afdeling kan

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

TRAJECTBOEKJE hoofdanimator

TRAJECTBOEKJE hoofdanimator 1 TRAJECTBOEKJE hoofdanimator boekje van: 2 In het trajectboekje wordt steeds over hij, hem of zijn gesproken om de leesbaarheid te verhogen. Uiteraard is dit boekje ook bestemd voor meisjes. Vlaanderen

Nadere informatie

ZELFVERTROUWEN EN ZELFBEELD BIJ KINDEREN Rehobothschool Geldermalsen. Karolijn Ilsink-Erwich

ZELFVERTROUWEN EN ZELFBEELD BIJ KINDEREN Rehobothschool Geldermalsen. Karolijn Ilsink-Erwich ZELFVERTROUWEN EN ZELFBEELD BIJ KINDEREN Rehobothschool Geldermalsen Karolijn Ilsink-Erwich 1 Wat wil ik u vertellen Wat is zelfvertrouwen? Wat is het belang van zelfvertrouwen? Hoe kan je het zelfvertrouwen

Nadere informatie

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld.

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Zelfbeeld Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Een kind dat over het algemeen positief over zichzelf denkt, heeft meer zelfvertrouwen.

Nadere informatie

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument Kwaliteitsinstrument Til je afdeling naar een hoger niveau Het kwaliteitsinstrument in het kort Het KLJ-kwaliteitsinstrument werd ontwikkeld door KLJ zodat je als leiding/bestuur zelf jouw afdeling kan

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument Kwaliteitsinstrument Til je afdeling naar een hoger niveau Het kwaliteitsinstrument in het kort Het KLJ-kwaliteitsinstrument werd ontwikkeld door KLJ zodat je als leiding/bestuur zelf jouw afdeling kan

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-2040290 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-2040290 mail: post@svszeist.nl Klas 9 STAGE 2015/2016 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Winkelstageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs

Nadere informatie

ANIMATOR BOEKJE STAGE. evaluatie ... naam:... adres:... ...

ANIMATOR BOEKJE STAGE. evaluatie ... naam:... adres:... ... STAGE evaluatie BOEKJE ANIMATOR niemand minder dan: dit stageboekje is van...... naam:... adres:...... geboortedatum:... erkenningsnummer van je cursus: KV/VDS/20.../... stageplaats speelplein:... stageperiode:...

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Doelen Zicht op basisbehoeftes van leerlingen om gemotiveerd te kunnen werken; Zelfdeterminatietheorie

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1.

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1. 16.03.2015 16.03.2015 11:05 1. Algemene verdeling van de indicaties Aantal deelnemers: 7, Aantal indicaties 136 / 140 In het 360 diagnose proces over jouw competenties, hebben 7 mensen, waaronder jijzelf,

Nadere informatie

READER STUDENTENCOACH

READER STUDENTENCOACH READER STUDENTENCOACH VO Reader studentencoch VO 1 Inleiding Voor jullie ligt de reader die hoort bij het project studentencoach (het coachen van jongerejaars studenten door ouderejaars). In deze reader

Nadere informatie

Hoe aan de slag met het trajectboekje op cursus?

Hoe aan de slag met het trajectboekje op cursus? Hoe aan de slag met het trajectboekje op cursus? Doel Tijdens de cursus maakt de deelnemer kennis met de competenties van animator, hoofdanimator of instructeur. Op het einde van de cursus blikt de deelnemer

Nadere informatie

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument Kwaliteitsinstrument Til je afdeling naar een hoger niveau Het kwaliteitsinstrument in het kort Het KLJ-kwaliteitsinstrument werd ontwikkeld door KLJ zodat je als leiding/bestuur zelf jouw afdeling kan

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE Van -------------------------------------------------------------------------- Klas -------------------------------------------------------------------------- School

Nadere informatie

Feedback. Soorten feedback Evaluatieve feedback: Goed gewerkt. Descriptieve feedback: Goed gewerkt. Je hebt alle belangrijke elementen opgenomen.

Feedback. Soorten feedback Evaluatieve feedback: Goed gewerkt. Descriptieve feedback: Goed gewerkt. Je hebt alle belangrijke elementen opgenomen. Feedback Wat is feedback? Feedback gaat over het terugkoppelen van informatie. Nicolien van Hamel 1 legt het kort en bondig uit: Feedback betekent letterlijk: terugkoppeling. Bij feedback hoor je van de

Nadere informatie

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Competenties Sociaal en communicatief functioneren (P9) Initiatief (P10) Reflectie (P11) Afgelopen module heb je met een groepje gewerkt aan je project. In week 7

Nadere informatie

18-9-2014. Pedagogische opleiding theorie. Doelstellingen. Doelstellingen. Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback. De kennis over de begrippen:

18-9-2014. Pedagogische opleiding theorie. Doelstellingen. Doelstellingen. Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback. De kennis over de begrippen: Pedagogische opleiding theorie Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback Doelstellingen De kennis over de begrippen:, feedback, opleiden en leren kunnen uitdrukken en verfijnen Doelstellingen De voornaamste

Nadere informatie

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2 Toetsopdracht Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra Studentnummer: 500646500 Klas: 2B2 Datum: 15 januari 2013 Reflectieverslag bijeenkomst 1,2 en 3 Zingevingsgesprekken Dit

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende. Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen

Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende. Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen INHOUD 1. Situering 2. Goede evaluatie door methodisch handelen Voorbereiding: het voorstellingsbezoek Uitvoering:

Nadere informatie

WAT NA DE CURSUS? Free-Time vzw

WAT NA DE CURSUS? Free-Time vzw WAT NA DE CURSUS? Free-Time vzw RODE DRAAD Kamp Zoeken Extranet Voorbereiding Stage Groeipad Bureau Werkgroep Monitoren 2 KAMP ZOEKEN 3 Soorten Kampen Vakantieperiodes Waar zoeken? Hoe aanvragen? Uitstappen

Nadere informatie

Handleiding POPpingspel

Handleiding POPpingspel Handleiding POPpingspel Als popper ga je aan je persoonlijke ontwikkeling werken. Het is vaak lastig de eerste stap naar een concreet persoonlijk ontwikkelplan (POP) te zetten. Met het toegankelijke POPpingspel

Nadere informatie

Rapport: Delegeren is te leren.

Rapport: Delegeren is te leren. Rapport: Delegeren is te leren. Ingrid Jeuring, trainer, coach, spreker 1 Delegeren is te leren. Allereerst bedankt voor het downloaden van dit rapport. Het betekent dat je open staat voor ontwikkeling

Nadere informatie

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Algemeen: Uw ROC wil door middel van eenduidige trainingen pesten structureel aanpakken. Trainingen en cursussen als maatwerk. Doelstelling: Het doel van de training

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Op welke manier de stage-evaluatie rapporteren in logistiek transport?

Op welke manier de stage-evaluatie rapporteren in logistiek transport? Op welke manier de stage-evaluatie rapporteren in logistiek transport? Algemeen: De focus ligt op de beschrijving van de handelingen. De leerling, de stagementor en de stagebegeleider gaan na welke handeling

Nadere informatie

(Docentenhandleiding) Rollenspel

(Docentenhandleiding) Rollenspel (Docentenhandleiding) Rollenspel Een rollenspel is als het ware een klein toneelstukje. In een rollenspel komen personages aan bod die bepaalde eigenschappen of een doel in het verhaal hebben. De bedoeling

Nadere informatie

Talentmeting in korte trajecten

Talentmeting in korte trajecten Talentmeting in korte trajecten Het portfolio is voor kort durende maatschappelijke stages een te uitgebreid middel om mee te werken. Voor de kortdurende intensieve maatschappelijke stages is een andere

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl. Begeleiden van pabostudenten

Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl. Begeleiden van pabostudenten Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl Begeleiden van pabostudenten Dit stuk geeft je handvatten bij de begeleiding van een pabostudent. Als

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Waarvoor dient dit attest? mytalent@work is in eerste instantie een (zelf)evaluatie-instrument dat feedback geeft over de vaardigheden van de jongere.

Waarvoor dient dit attest? mytalent@work is in eerste instantie een (zelf)evaluatie-instrument dat feedback geeft over de vaardigheden van de jongere. Waarvoor dient dit attest? mytalent@work is in eerste instantie een (zelf)evaluatie-instrument dat feedback geeft over de vaardigheden van de jongere. Als jongere (al dan niet aan het werk) kan je mytalent@work

Nadere informatie

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Jouw uitslag... 4 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Hallo Sander, Dit is de uitslag van jouw Ik-Wijzer. Hierin staat wat jij belangrijk vindt en wat je minder belangrijk vindt.

Nadere informatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie Doelen stellen NLP is een doelgerichte, praktische en mensvriendelijke techniek. NLP = ervaren, ervaren in denken, voelen en doen. Middels een praktisch toepasbaar model leren we om de eigen hulpmiddelen,

Nadere informatie

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Inleiding De checklist Gesprek voeren 2F is ontwikkeld voor leerlingen die een gesprek moeten kunnen voeren op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht hoe de

Nadere informatie

www.rkdiaconie.nl/ er zijn/ specifieke activiteit uitvoeren

www.rkdiaconie.nl/ er zijn/ specifieke activiteit uitvoeren WE DOEN HET SAMEN Over samenwerking en feedback geven www.rkdiaconie.nl/ er zijn/ specifieke activiteit uitvoeren Situering In een inloophuis werk je bijná altijd samen met twee of drie mensen. Vaak is

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

Bron: Handleiding bij feedbackkader, Marjoleine Dobbelaer, Onderwijsinspectie 2013

Bron: Handleiding bij feedbackkader, Marjoleine Dobbelaer, Onderwijsinspectie 2013 Effectief feedback geven en ontvangen Bron: Handleiding bij feedbackkader, Marjoleine Dobbelaer, nderwijsinspectie 2013 Inleiding Deze handleiding is geschreven ter ondersteuning van het gebruik van het

Nadere informatie

Checklist Begeleiding stagiair - onbezoldigde niet-schoolse stage

Checklist Begeleiding stagiair - onbezoldigde niet-schoolse stage Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid Checklist Begeleiding stagiair - onbezoldigde niet-schoolse stage Diverse opleidingscentra kunnen stages organiseren, onder andere voor

Nadere informatie

LEG HET UIT! EEN AGENDA DIE JE HELPT OM INSTRUCTIES TE GEVEN VOOR ROUTINEMATIGE TAKEN.

LEG HET UIT! EEN AGENDA DIE JE HELPT OM INSTRUCTIES TE GEVEN VOOR ROUTINEMATIGE TAKEN. VOEDT U DE TALENTEN VAN UW PERSONEEL VOLDOENDE? JONAC NV LEG HET UIT! EEN AGENDA DIE JE HELPT OM INSTRUCTIES TE GEVEN VOOR ROUTINEMATIGE TAKEN. Dit project loopt met de steun van het Europees Sociaal Fonds

Nadere informatie

Uitleg methodiek: Krik de kwaliteit van je aanbod op!

Uitleg methodiek: Krik de kwaliteit van je aanbod op! Uitleg methodiek: Krik de kwaliteit van je aanbod op! Colofon Een realisatie van de Commissie Eenheden, met dank aan TRAVO & JaHoe!? Met steun van de Vlaamse Gemeenschap Verantwoordelijke uitgever: FOS

Nadere informatie

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken?

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken? Werkblad: 1. Wat is je leerstijl? Om uit te vinden welke van de vier leerstijlen het meest lijkt op jouw leerstijl, kun je dit simpele testje doen. Stel je eens voor dat je zojuist een nieuwe apparaat

Nadere informatie

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek Het functioneringsgesprek Wat Een functioneringsgesprek is een periodiek gesprek tussen de medewerker en de direct leidinggevende over het werk (inhoud en uitvoering van het werk, werksfeer en werkomstandigheden)

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden.

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. Het Kindgesprek. Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. 1 Inleiding. Door gesprekken met kinderen te voeren willen we de betrokkenheid

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009 Inhoud 1. Oriëntatie op de maatschappelijke stage 2. Eigen visie ontwikkelen 3. Afstemming zoeken 4.

Nadere informatie

Sociale en recreatieve activiteiten

Sociale en recreatieve activiteiten Sociale en recreatieve activiteiten Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur(s): Richard Prins Inhoudelijke redactie: Patricia Streng Eindredactie: Astrid

Nadere informatie

Weet wat je kan. Zelfvertrouwen

Weet wat je kan. Zelfvertrouwen Weet wat je kan Zelfvertrouwen Zelfvertrouwen kan groeien Hoofdstuk 4 gaat over werken aan zelfvertrouwen. Onderwerpen in dit hoofdstuk: Stripje: Zelfvertrouwen kan groeien. blz 2 Doen waar je goed in

Nadere informatie

Tekst lezen en vragen stellen

Tekst lezen en vragen stellen 1. Lees de uitleg. Tekst lezen en vragen stellen Als je een tekst leest, kunnen er allerlei vragen bij je opkomen. Bijvoorbeeld: Welke leerwegen zijn er binnen het vmbo? Waarom moet je kritisch zijn bij

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2017 2018 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

Trajectboekje deelnemer HA

Trajectboekje deelnemer HA Trajectboekje deelnemer HA PrakTIScH In dit deel kun je je memoires noteren. Gebruik dat als een werkinstrument en laat het je inspireren om te groeien in jouw kwaliteiten als hoofdanimator. Het is niet

Nadere informatie

2. Leeftijd jaar 10 59% jaar 2 12% jaar 1 6% > 31 jaar 4 24%

2. Leeftijd jaar 10 59% jaar 2 12% jaar 1 6% > 31 jaar 4 24% 17 reacties Overzicht Complete reacties bekijken Algemene gegevens 1. Welke module volg je momenteel? module 1 0 0% module 2 0 0% module 3 8 47% module 4 5 29% module 5 optie AGZ 0 0% module 5 optie GGZ

Nadere informatie

Je doel behalen met NLP.

Je doel behalen met NLP. Je doel behalen met NLP. NLP werkt het beste als al je neurologische niveaus congruent zijn. Met andere woorden: congruent zijn betekent wanneer je acties en woorden op 1 lijn zijn met je doelen, overtuigingen,

Nadere informatie

op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten

op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten 1 OP VRIJWILLIGE VOETEN In het huidige vrijwilligerslandschap is het niet altijd gemakkelijk om vrijwilligers bij te houden als organisatie

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

Feedbackformulier HBO-5

Feedbackformulier HBO-5 STAGEBELEID WGK-LIMBURG Feedbackformulier HBO-5 stagiair :.. Tel. GSM :.. E-mail:. Beste stagiair, School :.. Stagebegeleider school: Periode:. Tijdens de stageperiode is het belangrijk dat feedback van

Nadere informatie

WEDERZIJDS WAARDEREN

WEDERZIJDS WAARDEREN WEDERZIJDS WAARDEREN Een kwestie van uiten! 2012. Een e-paper over het belang van wederzijds waarderen als HR aandachtspunt in de veranderende wereld van werk. Met inzichten en tips om waarderen bespreekbaar

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

LAAT HET LOS! EEN AGENDA DIE JE HELPT OM TAKEN TE DELEGEREN.

LAAT HET LOS! EEN AGENDA DIE JE HELPT OM TAKEN TE DELEGEREN. VOEDT U DE TALENTEN VAN UW PERSONEEL VOLDOENDE? JONAC NV LAAT HET LOS! EEN AGENDA DIE JE HELPT OM TAKEN TE DELEGEREN. Dit project loopt met de steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

POP Martin van der Kevie

POP Martin van der Kevie Naam student: Martin van der Kevie Studentnr.: s1030766 Studiefase: leerjaar 1 Datum: 18 okt 2009 Interpersoonlijk competent Overzicht wat leerlingen bezig houdt dit kun je gebruiken tijdens de les. Verder

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN g Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN onze waarden: vernieuwend plezier stoer inzicht leiderschap beweging verbinding vertrouwen

Nadere informatie

Feedback als basisinstrument

Feedback als basisinstrument Feedback als basisinstrument in de begeleiding van studenten en nieuwe medewerkers Aanspreekpunt Feedback geven MANDAAT Werkbegeleiding Evaluatie met student en stagebegeleid(st)er Coaching Wat is feedback?

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

Luisteren en samenvatten

Luisteren en samenvatten Luisteren en samenvatten Goede communicatie, het voeren van een goed gesprek valt of staat met luisteren. Vaak denk je: Dat doe ik van nature. Maar schijn bedriegt: luisteren is meer dan horen. Vaak luister

Nadere informatie

Cursus werkbegeleiding

Cursus werkbegeleiding Cursus werkbegeleiding Naam: Joyce Stuijt Studentnr: 500635116 Klas: 3IKZ1 Opleiding: 3 e jaar HBO-V Studiedeelnummer: 3512TRWBOP Studieonderdeel: Cursus werkbegeleiding Aantal woorden: 1800 Docent: Y.

Nadere informatie

Waarom zijn we hier. Hoe kan je als bezorgde en gedreven ouders, positief coachen zonder zelf onder de stress te lijden?

Waarom zijn we hier. Hoe kan je als bezorgde en gedreven ouders, positief coachen zonder zelf onder de stress te lijden? Waarom zijn we hier Hoe kan je als bezorgde en gedreven ouders, positief coachen zonder zelf onder de stress te lijden? Waar gaat het over Coachen Uitlokken en ondersteunen van leren* * Verschillende leerdomeinen:

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

Naam:... Geboortedatum:... Afdeling:... Stagebegeleiding door:... Gevolgde cursussen Datum Plaats Hoofdanimator 2././... STAGEBOEKJE.

Naam:... Geboortedatum:... Afdeling:... Stagebegeleiding door:... Gevolgde cursussen Datum Plaats Hoofdanimator 2././... STAGEBOEKJE. Naam:...... Geboortedatum:...... Afdeling:...... Stagebegeleiding door:...... Gevolgde cursussen Datum Plaats Hoofdanimator 1 /./...... Hoofdanimator 2././......... Zeker meebrengen naar Hoofdanimator

Nadere informatie

Handleiding maatschappelijke stage

Handleiding maatschappelijke stage Handleiding maatschappelijke stage Christiaan Huygens College Broodberglaan Voorwoord Het 3e jaar ga je een maatschappelijke stage lopen. Dat is een andere stage dan de arbeidsoriëntatie stage, waar je

Nadere informatie

Begaafde leerlingen komen er vanzelf... Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek.

Begaafde leerlingen komen er vanzelf... Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek. Begaafde leerlingen komen er vanzelf... toch? Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek. Teambijeenkomsten Anneke Gielis Begaafde leerlingen

Nadere informatie

MINIMUMNORMEN VOOR HET MAILVERKEER MET COACH

MINIMUMNORMEN VOOR HET MAILVERKEER MET COACH MINIMUMNORMEN VOOR HET MAILVERKEER MET COACH Aanvullend op het mailverkeer dat de cursist wellicht spontaan zal versturen, beschrijven we in dit document de mailprocedure die de cursist dient te volgen

Nadere informatie

BUE Feedbackgevers LK

BUE Feedbackgevers LK BUE 2014 - Feedbackgevers LK Bottom-up Evaluatie: Kwaliteit van leidinggeven De leidinggevende kwaliteiten van je chef Via deze vragenlijst kan je je mening geven over de wijze waarop je chef zijn of haar

Nadere informatie

Wees duidelijk tegen je klanten

Wees duidelijk tegen je klanten Ronald Dingerdis Wees duidelijk tegen je klanten 3 In onze training Klantgerichtheid en communicatie vroeg een cursist me onlangs of je tegen je klant kan zeggen dat hij extreem vervelend is. Dat hij onredelijk

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Beoordelingsformulier voor de stagebegeleider

Beoordelingsformulier voor de stagebegeleider FACULTEIT LETTEREN K.U.Leuven Onderzoekseenheid Kunstwetenschappen BLIJDE-INKOMSTSTRAAT 21 bus 3313 B-3000 LEUVEN Beoordelingsformulier voor de stagebegeleider Gelieve dit formulier uiterlijk twee weken

Nadere informatie

ADMIBUNDEL ATTESTEN PROCEDURE

ADMIBUNDEL ATTESTEN PROCEDURE ADMIBUNDEL ATTESTEN PROCEDURE Hoe kan je een attest Animator Hoofdanimator Instructeur uitgereikt door de Vlaamse overheid behalen? Hoe zit dat nu met terugbetaling van cursusgeld? Met subsidies voor geattesteerde

Nadere informatie

Inleiding begeleiding van team en (individuele) spelers De stelling is dat het maken van afspraken een voorwaarde is om te presteren.

Inleiding begeleiding van team en (individuele) spelers De stelling is dat het maken van afspraken een voorwaarde is om te presteren. Inleiding begeleiding van team en (individuele) spelers De stelling is dat het maken van afspraken een voorwaarde is om te presteren. Een trainer maakt afspraken met zijn spelers, binnen en buiten de lijnen.

Nadere informatie