Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl"

Transcriptie

1 Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te veel gezinnen in arme landen ervaren een uitzichtloze situatie. Een situatie die vrijwel alleen doorbroken kan worden door deze gezinnen onderwijs en medische hulp te bieden. Door hen te leren lezen, schrijven en rekenen, maar ook met informatie over hygiëne, landbouw en veeteelt en de beginselen van zakendoen. En wel zodanig dat ze hun nieuw verworven kennis op hun beurt weer overdragen aan andere mensen in de gemeenschap. Met als resultaat dat een relatief kleine investering zich als een olievlek verspreidt en leidt tot een gemeenschap die steeds beter in staat is om voor zichzelf te zorgen en op te komen. Vanuit deze gedachte heeft de 40-dagenaktie dit jaar voor het motto Kansarm wordt Kansrijk gekozen. Het is immers uw bijdrage die kansarme gezinnen een kansrijk perspectief biedt. Waarbij we wederom zorgvuldig hebben gekozen voor projecten die aan toonbaar bijdragen aan een betere toekomst op korte en lange termijn. Met dit jaar een speciale bijdrage voor een basisschooltje in Gambia, waar aan kansarme kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar onderwijs geboden wordt. Nieuw schoolgebouwtje voor de Tanji Life Nursery School in Gambia Gambia behoort tot de armste landen ter wereld (BNP 350 euro per hoofd van de bevolking). De openbare scholen liggen ver weg, in de grote plaatsen, en openbaar vervoer is er niet of nauwelijks en bovendien voor veel gezinnen onbetaalbaar. Slechts 55% van de bevolking geniet of heeft enige vorm van onderwijs genoten. Om deze kansarme situatie te doorbreken, heeft dhr. Bakary Kanyi in 2008 een basisschooltje opgezet in een compound in Tanji, een vissersplaatsje aan de kust van Gambia. Dit schooltje was oorspronkelijk gehuisvest in een gebouwtje met twee lokalen en telde bij de start 16 kinderen. Inmiddels zijn er twee lokalen bijgebouwd en telt de school 86 leerlingen, vijf leerkrachten en drie toiletten en is het terrein volledig ommuurd. Belangrijke sponsor van dit project is Sjoerd Weiler. Deze oud-laarder, thans woonachtig in Bussum, zet zich al 7 jaar met hart en ziel in voor het verder professionaliseren en uitbreiden van deze school. Het streven is dat de school binnen enkele jaren toegang biedt aan 150 leerlingen, maar om dat te kunnen verwezenlijken zal het oorspronkelijke schoolgebouwtje, dat door termieten is aangetast en ernstig in verval dreigt te raken, opnieuw moeten worden opgebouwd. Dit keer van deugdelijk materiaal, zodat het bestand is tegen vraatzuchtige termieten. Naast een bijdrage voor het verder uitbouwen van deze basisschool, investeren we ook in meubilair voor de school. Meubilair dat de heer Weiler ter plekke laat maken, waarmee dit ook weer een extra stimulans geeft aan de gehele gemeenschap. Op het gebied van medische zorg steunen we dit jaar twee projecten. Het beddenproject van de Stichting Maak Ethiopië Gezonder en speciale medische apparatuur voor het St. Francis Hospital in Zambia. Zij bieden opvang en medische hulp aan vrouwen IN DIT NUMMER O.A. Drijfveren 2 Overdenking 3 Boeken 4 PG Blaricum 6 PG Laren-Eemnes 9 Flits 13 Kerkdiensten 16 (dikwijls zeer jonge meisjes) die tijdens hun zwangerschap of na hun bevalling problemen ondervinden. Het is deze eerste opvang die zorgt voor een kansrijkere toekomst voor de baby s en hun moeders. Verder steunt de 40-dagenactie ook voor 2015 het schoolproject voor aids-wezen in Tanzania van Stichting Child, Nelleke Alders Stichting Child Welfare Organization uit Blaricum voor de accountantopleiding van Amrita en het schoolgeld voor Deepa en Rejina in Nepal en tenslotte Stichting Caring Unites uit Laren voor de huisvesting van drie studentes, ook in Nepal. Als werkgroep van de 40-dagenaktie kiezen wij de projecten altijd zeer zorgvuldig uit, we gaan daadwerkelijk met de stichtingen in gesprek, en zien er scherp op toe dat al het ingezamelde geld goed wordt besteed. De stichtingen worden alle geleid door mensen, vaak hier uit de regio, die zich geheel belangeloos inzetten voor hun project. Met als enige doel kansarme kinderen, vrouwen en gemeenschappen een kansrijke toekomst te bieden. Dit kan evenwel alleen met uw financiële bijdrage. Helpt u ons hen te helpen? Uitgebreide informatie over alle door ons gesteunde projecten vindt u op onze website: Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum 31e jaargang, nr 2, 20 februari

2 COLOFON Drijfveren Onderweg ONDERWEG is een uitgave van de: Protestantse Gemeente Blaricum en de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes Wij zijn op internet te vinden bij: en REDACTIE: H. Aertsen, hoofdredacteur J.G. de Bruijn, vacature EINDREDACTIE: E. van Egmond, S. Talsma, A. Veerman FOTOREDACTIE Rineke Ooijkaas, Harry van Schaik DRUK: Drukkerij J. Bout en Zonen, Huizen De redactie behoudt zich het recht voor: kopij in te korten bij ruimtegebrek aangeboden berichten zonder opgaaf van redenen niet te plaatsen. BEZORGING / ABONNEMENTEN: Protestantse Gemeente Blaricum G.W. Imhoff, Kauw 15, Blaricum, ' Protestantse Gemeente Laren-Eemnes: J.W. Lemckert, Zomertaling GN Eemnes, ' INSTUREN KOPIJ VOLGEND NUMMER De sluitdatum voor inzending van kopij voor het eerstvolgende nummer van Onderweg is: DONDERDAG 12 MAART Voor alle rubrieken uw kopij sturen naar: Vermeld in de onderwerp-kopregel altijd voor welk onderdeel en voor welke rubriek uw kopij bestemd is (bijv. Algemeen/Oecumenische vesper of PGB/Diakonie of PGLE/ Lekkerkerk). Instructies voor het aanleveren van kopij kunt u via bij de redactie aanvragen. ROOSTER ONDERWEG Onderstaand vindt u de data waarop de kopij voor de volgende nummers bij de redactie binnen moet zijn en de verspreidingsdata voor de volgende nummers. Nr. Kopij Verspreiding 3 do za do vr do za do vr Van 1979 tot 1982 werkte ik als tropenarts in een voormalig zendingsziekenhuis in het westen van Zambia. Er waren verschillende redenen om deze uitdaging aan te gaan. Het avontuur om in de tropen te gaan werken had een flinke aantrekkingskracht. Het was spannend om letterlijk en figuurlijk je grenzen op te zoeken. Daarbij werden we geïnspireerd door Albert Schweitzer, die een academische carrière inwisselde voor een bestaan als tropenarts. Dat een nicht van mijn moeder al jaren als arts in Suriname werkte voor het Zendingsgenootschap van de Hernhutters speelde ook een rol. Ik was altijd geboeid door de verhalen die zij vertelde tijdens haar verlofperioden in Nederland. In de zeventiger jaren droegen wij ontwikkelingssamenwerking een warm hart toe. Voor ons lag dat in het verlengde van onze maatschappelijke betrokkenheid: de wens om een bijdrage te leveren aan een rechtvaardiger wereld. Indertijd hadden de Nederlandse Zendingsraad en de Stichting Oecumenische Hulp de organisatie Dienst Over Grenzen opgericht, die bemiddelde tussen kerken, scholen en ziekenhuizen in de derde wereld en mensen in Nederland die uitgezonden wilden worden. We hebben ook overwogen om via de Mondlanestichting / het Angolacomité in Afrika te werken, maar met onze kerkelijke achtergrond voelden we ons bij Dienst Over Grenzen meer thuis. Wij kwamen te werken in het districtsziekenhuis in Senanga. Tot 1973 was dat een zendingsziekenhuis van de Frans-protestantse Mission de Paris geweest. Via de Churches Medical Association of Zambia waren er vanuit de zendingstijd banden met de Nederlandse zendingswereld. Een kerkelijk ziekenhuis was het dus niet meer, maar menig ziekenhuismedewerker had nog gewerkt in het zendingsziekenhuis en was lid van de protestantse kerk. We hadden de verantwoordelijkheid voor de medische zorg in het hele district Senanga, een gebied met de grootte van tweederde van Nederland. Behalve in het ziekenhuis werd medische zorg verleend in twintig kliniekjes verspreid over het district, waar verpleegkundigen werkten. De wegen waren in die tijd zeer slecht begaanbaar en transport is a problem was een gevleugelde uitdrukking. Een groot deel van de bevolking was arm tot zeer arm en had te maken met armoedeziekten zoals bloedarmoede, tuberculose en andere infecties. Vooral kleine kinderen werden het slachtoffer van slechte voeding en bijkomende ziekten. Er bestond een uitgebreid preventieprogramma met moeder- en kindzorg, vergelijkbaar met onze consultatiebureauzorg. Je had vaak het gevoel dat het vechten tegen de bierkaai was. Economische groei zou meer zoden aan de dijk zetten, maar een dergelijk argument ontslaat je niet van de plicht om in individuele gevallen hulp te bieden. Ons ideaal van een maakbare wereld kalfde daardoor wel af. De Zambianen waren levenskunstenaars. Het dagelijks leven had een weldadig kalm tempo, dat was voor ons wel een flinke cultuurschok. Menig Zambiaan hield ons Westerlingen, die altijd druk en in onze ogen efficiënt in de weer zijn met plannen voor de toekomst, een spiegel voor: Neem de tijd voor elkaar. Europeanen hebben het horloge uitgevonden, Afrikanen de tijd. Dit is slechts een voorbeeld van wat Afrika ons heeft gegeven. Ons verblijf daar heeft een enorme impact op de rest van ons leven gehad. Jan de Waard Vandaag lezen wij februari vervolg maart zo. 22 Psalm 25 do. 5 Exodus 23:20-33 di. 17 Jozua 7: 1-15 ma. 23 Exodus 20: 1-17 vr. 6 Exodus 24: 1-11 wo. 18 Jozua 7:16-26 di. 24 Exodus 20:18-26 za. 7 Jozua 1: 1-9 do. 19 Jozua 8: 1-13a wo. 25 Exodus 21: 1-11 zo. 8 Jozua 1:10-18 vr. 20 Jozua 8:13b-29 do. 26 Exodus 21:12-25 ma 9 Jozua 2: 1-14 za. 21 Jozua 8:30-35 vr. 27 Exodus 21:26-36 di. 10 Jozua 2:15-24 zo.. 22 Jozua 9: 1-15 za. 28 Exodus 21:37 22:8 wo. 11 Jozua 3: 1-17 ma. 23 Jozua 9:16-27 maart do. 12 Jozua 4: 1-14 di. 24 Jozua 10: 1-15 zo 1 Exodus 22: 9-19 vr. 13 Jozua 4:15 5:1 wo. 25 Jozua 10:16-28 ma. 2 Exodus 22:20-30 za. 14 Jozua 5: 2-12 do. 26 Jozua 10:29-43 di. 3 Exodus 23: 1-9 zo. 15 Jozua 5:13 6:14 vr. 27 Jozua 11: 1-15 wo. 4 Exodus 23:10-19 ma. 16 Jozua 6:15-27 za. 28 Jozua 11: e jaargang, nr 2, 20 februari 2015 Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum

3 Een profeet die mensen over de kling jaagt is geen profeet. Een godsdienst die mensen motiveert om aanslagen te plegen, kruistochten te organiseren, oorlogen te voeren, mensen agressief of bang te maken, kan dan wel roepen: Allah akbhar, kan dan wel op de soldatenkoppels Gott mit uns schrijven, kan dan wel in alle talen de naam God in de mond nemen, maar is in feite een uiting van hemeltergende goddeloosheid. Waar haat gezaaid wordt, waar onbehagen gevoed wordt, waar mensen beschadigd worden, waar het leven van mensen niet meer heilig is, daar is geen sprake van godsdienst, daar is sprake van duivelse praktijken. Wie is niet ontdaan en opgeschrikt door het drama in Parijs? Wat bij Charlie Hebdo gebeurde, het gruwelijke onbehagen dat bij de aanslag zichtbaar werd, is niet alleen een vloek voor alle mensen en alle menselijkheid, het vervloekt ook aan alle kanten God zelf. Waar God mee te maken heeft, dat is met evangelie. Dat betekent letterlijk: boodschap van het goede. Waar God mee te maken heeft, zijn de woorden van de profeet Jesaja, die weergaloos door Händel op muziek zijn gezet: How beautiful are the feet of them, that preach the gospel of peace. God heeft te maken met alles wat de vrede handen en voeten geeft. God heeft alles te maken met welbehagen. God heeft alles te maken met wat Jezus belichaamt. God is altijd evangelie, boodschap van het goede. Marcus is de enige schrijver in het Nieuwe Testament die het woord evangelie gebruikt. Het is een van de eerste woorden van zijn boek. Daar staat: Begin van het evangelie van Jezus Christus Dat lijkt een beetje een kinderlijke opening van een boek. Ik deed het als kind ook zo: dat is bladzij 1, het begin. Marcus wil meer, hij wil iets anders zeggen, dan dat zijn boek begint. Het woord begin zou je beter met beginsel of principe kunnen vertalen. Of met hoofdzaak. Zoals je de eerste woorden van de bijbel ook zo mag vertalen. Daar staat in het Hebreeuws: beresjiet. Dat kan letterlijk betekenen: de hoofdzaak. De Bijbel gaat over de hoofdzaken van het leven. Marcus wil aangeven wat het beginsel, wat de hoofdzaak van het evangelie is. Daarmee vult hij, kleurt hij in wat hij met God verbindt. Dat is volgens Marcus Jezus. En tegelijkertijd ook dat wat geschreven staat bij de profeet Jesaja: Hoe lieflijk zijn de voeten van degene die het goede boodschapt Die vrede brengt, die heil doet horen. Die zo duidelijk maakt wie of wat God is. Niet alles heeft met God te maken. Niet elke profeet is een profeet. Overdenking Welbehagen tegenover onbehagen Preek over Marcus 1: 1 Het evangelie biedt een simpele maar heldere maatstaf. Als Jezus gedoopt wordt en uit het water van de Jordaan omhoog komt, ziet hij de hemel zich openen en hoort hij een stem, die spreekt van welbehagen. Welbehagen, liefde, is de maatstaf waarmee je alles mag afmeten: elke godsdienst, elke kerk, alles wat wij doen en laten. De vraag is: vergroot deze welbehagen of staat deze welbehagen in de weg? Vergroot deze liefde of staat deze liefde in de weg? Wordt de barmhartigheid groter of kleiner door de godsdienst? Het eerste wat het evangelie vertelt over Jezus, is dat hij zich laat dopen. Hij gaat, zoals andere mensen, het water in. Kopje onder. Onder water gaan betekent: alles, wat je hebt, wat je bezit, wie je bent, alles van je leven loslaten. Om als je boven komt te horen wat de essentie van je bestaan is. Te horen wat de essentie van God is. Te horen wat de essentie van het evangelie is. Dat is deze zin: jij bent mijn geliefde, in jou heb ik welbehagen. Die zin is bestemd voor Jezus. Maar niet alleen voor hem. Die zin is bestemd voor iedereen, voor jou en mij. Het evangelie is het evangelie van de grootste liefde. De grootste liefde wordt nooit zichtbaar als je anderen de maat neemt of met woorden of daden wilt kruisigen. Die wordt zichtbaar in de inzet voor anderen. Die wordt zichtbaar als je je leven geeft voor een ander. De grootste liefde werd zichtbaar bij de mens, die zichzelf liet kruisigen. Die toont wie God is. En wij? Ga het water in. Laat je dopen, telkens weer. Om alles los te laten. Om al het negatieve, om alle ballast van je eigen leven en van je eigen godsdienst los te laten. Om telkens weer terug te keren bij de zin waar alles om draait: Jij bent mijn geliefde. En wij? Wij mogen leven in het spoor dat Jezus ging. Om tegenover alle onbehagen welbehagen te tonen. Om tegenover alle onvrede vrede te plaatsen. Om tegenover alle onheil van de wereld gericht te blijven op heil en heelheid. In die richting is de grootheid van God te vinden. J.G. de Bruijn (Deze preek werd op 11 januari 2015 gehouden in de Ontmoetingskerk in Laren.) Van de stuurgroep Oecumene Collecteopbrengst Oecumenische Dienst Basiliek Laren Op zondag 18 januari jl. kwamen we met meer dan 300 mensen bijeen voor de oecumenische dienst met als thema Dorst. Een mooie dienst waarin gecollecteerd werd voor de 40-dagen actie, een schoolproject in Gambia. De collecteopbrengst was zeer waardig, 1.005,17, terwijl de uitgangscollecte ter bestrijding van de onkosten met 331,87, ook met zeer grote dankbaarheid is ontvangen. Alle bezoekers heel hartelijk dank. 17 mei a.s. wordt er weer een oecumenische dienst gehouden, dan in de Vitus kerk in Blaricum, ook dan bent u zeer hartelijk welkom. Namens de Stuurgroep Oecumene, René de Fouw Woordelijk zondag 1 veertigdagentijd Kom tegemoet God aan alle mensen die de richting in hun leven zijn kwijtgeraakt. Mensen die opnieuw op zoek zijn naar de zin van hun bestaan en onzeker en rusteloos zijn. Blijf hen nabij God, met Uw troost en Uw zegen, zodat zij nieuwe inspiratie vinden voor hun leven. Amen. Bron: Mediapastoraat RKK/KRO Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum 31e jaargang, nr 2, 20 februari

4 De bekende politieke columnist van het Israëlische dagblad Haaretz, Ari Shavit, heeft een prachtig en belangwekkend boek geschreven. Vanuit een existentiële betrokkenheid bij en liefde voor de staat Israël, is hij op zoek naar de ziel van het land, en probeert hij in kaart te brengen waar de wezenlijke punten in Israëls geschiedenis (sinds 1948) liggen, die hetzij een krachtbron, hetzij een uitdaging vormen. Boeiend is dat Shavit zijn geschiedenis deels vanuit persoonlijk perspectief beschrijft. Zo opent het boek met te vertellen hoe Shavits overgrootvader, Herbert Bentwich, voet aan wal zette in het heilige land. Waar Bentwich voornamelijk vanuit een romantisch perspectief in Israël leefde en werkte, staat Shavit hier anders in. Naar eigen zeggen zo objectief mogelijk probeert hij een beeld te schetsen van Israël. Shavit zoekt hierbij een evenwichtige middenweg tussen de twee polen (die van liefde voor en die van kritiek op de staat) die er zo gemakkelijk zijn in het spreken over Israël. Het bijzondere is dat in dit boek beide polen de ruimte krijgen. Shavit schrijft vol liefde en bewondering over deze dynamische staat, die zich op wonderbaarlijke wijze heeft weten te ontwikkelen tot wat ze nu is, maar schuwt daarbij kritiek niet. Omgekeerd geldt ook: wanneer Shavit kritisch schrijft over een aantal zaken betreffende Israël, geschiedt dit nooit liefdeloos, maar altijd vanuit een innige verbondenheid met zijn land en volk, en in de hoop dat het land zal weten te overleven en de juiste keuzes daartoe zal weten te maken, waarbij Shavit ook de mentaliteit van groot belang acht. Zo constateert hij dat er tegenwoordig een gebrek aan passie en inzet heerst, alsmede aan collectieve onderlinge verbondenheid, iets waar in zijn ogen dringend behoefte aan is. Zo ziet hij het land op meerdere fronten in een belangrijke crisis verkeren, en vraagt hij zich af of het land de goede antwoorden zal weten te geven op allerlei wezenlijke vragen, bijvoorbeeld betreffende moraliteit (Shavit denkt hierbij aan de problematiek rond de Westbank) en de omgang met de zich snel en onvoorspelbaar veranderende Arabische wereld, waar mede door de onvoorspelbaarheid aangaande de uitkomst van bepaalde ontwikkelingen een voortdurende dreiging vanuit blijft gaan. Het boeiende van het boek is, dat Shavit telkens personen en groepen schetst of aan het woord laat, die op bepaalde momenten in Israëls recente verleden van grote betekenis zijn geweest of nog steeds zijn. Zo beschrijft hij de wonderbaarlijke ontwikkelingen van het Charoddal door groepen idealistische en zeer gemotiveerde jongvolwassen Israëli s en de opkomst van de Jaffa-sinaasappel, als symbolen van de vastberaden en creatieve wil bij veel Israëli s om koste wat kost te overleven in dit voor hen zo belangrijke land. Ook de schier onvermijdelijke keerzijden hiervan komen aan bod, onder andere in het hoofdstuk over Lydda, en de tragedie aldaar. Bij Shavit komt zo de tragiek van de strijd tussen Joden en Arabieren uitvoerig aan bod, zonder dat hij daarbij overigens de schuld bij één partij legt. Het boek beweegt zich daarbij in de spanning tussen enerzijds het onontkoombare van de pijn en strijd die ontstond, toen twee volkeren een plaats om te wonen zochten in Israël, en anderzijds de vurige wens naar vrede. Nuchter en realistisch beschrijft Shavit hoe Israëls militaire superioriteit voor een groot gedeelte te danken is aan Dimona (de kernreactor), maar hoe deze superioriteit thans sterk bedreigd wordt door de dreigende en door de wereld sterk onderschatte opkomst van Iran als kernmacht. Shavit stelt hierbij onomwonden dat ook Israëls overheden (te) laat op deze dreiging zijn gaan reageren. Op meerdere fronten is hij zo kritisch ten opzichte van zijn overheid: deze had in Shavits ogen ook reeds lang een einde aan de (wat hij noemt) bezetting van de Westbank moeten maken. Dit is een terugkerend punt in zijn boek. Wat hij hierbij echter in het midden laat, en wat daarmee dus ook onbevredigend blijft voor de lezer, is hoe of wanneer dit gerealiseerd had kunnen worden, zonder ook Israëls veiligheid uit het oog te verliezen. Af en toe blijft het boek daarom ook steken in zaken waarvoor geen duidelijke oplossing te vinden lijkt. Shavit geeft dat overigens ook toe, en erkent dat er zoveel is waardoor Israël een zeer bijzondere staat is die altijd weer op het scherpst van de snede moet leven. Hij analyseert in dit verband maar liefst zeven dreigingscirkels waardoor Israël omgeven is, en waar de jonge staat antwoorden op dient te vinden. Tegelijk stelt hij vast dat, ondanks de crisis waarin Israël in zijn ogen verkeert, het Joodse volk gezegend blijft met een creativiteit en kracht, die maakt dat het een uitermate dynamisch, verbazingwekkend en (op bijvoorbeeld technisch gebied) toonaangevend land is dat in die zin uniek is. Vol liefde en overtuigingskracht komen hiervan veel voorbeelden voorbij. Tegelijk is en blijft hij ervan overtuigd dat voor Israël de zoektocht naar een gezamenlijke identiteit in een steeds weer veranderende context noodzakelijk is, en bovendien ook grote kans van slagen heeft. Zo schrijft hij: In mijn optiek zijn Israëliers ruwe diamanten en is het Israëlierschap een regenboogkleurige caleidoscoop van uiteengevallen identiteiten die weer samenvloeien tot een uniek menselijk fenomeen. (p.469). Immers, de Israëliers die hij ziet als wezen, zonder vader, zonder eenduidige identiteit (p. 471), hebben een bijzonder vermogen. Zo schrijft Shavit in zijn slotwoorden: We zijn een bijeengeraapt zootje acteurs in een epische film waarvan we de plot niet begrijpen en ook niet kunnen vatten; de scenarioschrijver is gek geworden; de regisseur is weggelopen; en de producer is failliet gegaan. Maar wij zíjn er nog, op deze Bijbelse set. De camera draait nog. ( ) Op deze kust leven we. Wat er ook gebeurt. (p.472). In deze slotwoorden wordt overigens een leemte in Shavits boek openbaar. Want waar komt dat onverklaarbare van Israël vandaan? Waar het boek enorm boeiend in elkaar steekt, en het vele in- en doorkijkjes geeft in de Israëlische samenleving, zowel in haar (in Shavits woorden) triomf als tragedie, ontbreekt in de brede lijst van onderwerpen en besproken of geïnterviewde personages het godsdienstige aspect. De godsdienstige Joodse visie op de reden van het bestaan van de staat Israël wordt nauwelijks tot niet belicht. Terwijl juist daar wellicht de sleutel gevonden zou kunnen worden om Israëls boeiende en uitdagende samenleving nóg beter te verstaan. In die zin vraagt de titel Mijn beloofde land om verheldering: dóór wie is dit land eigenlijk beloofd? Die vraag komt niet aan bod. Met God lijkt Shavit geen rekening meer te houden; de regisseur is immers weggelopen. Dit alles neemt niet weg dat Shavit een uitermate boeiend boek heeft geschreven, dat ongelooflijk veel feiten en perspectieven met betrekking tot Israël biedt aangaande al haar mooie en minder mooie kanten, waar eenieder die zich ook maar enigszins bij Israël betrokken weet, ongetwijfeld zijn voordeel mee kan doen. In het bijzonder zal dit gelden voor de unieke interviews met figuren op sleutelposities in de Israëlische politiek en samenleving, toen en nu. De toegankelijke en pakkende schrijfstijl maken bovendien dat Shavits boek een werk is dat de lezer van hoofdstuk tot hoofdstuk meevoert op een passionele reis door zijn beloofde land. Bart Trouwborst Ari Shavit, Mijn beloofde land. Uitgeverij Unieboek Het Spectrum, [Boekspreking eerder verschenen in Wapenveld, tijdschrift over geloof en cultuur, jaargang 64, nummer 5, pag (Bewerking HA)] 4 31e jaargang, nr 2, 20 februari 2015 Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum

5 LEZINGEN DEZE MAAND IN BLARICUM EN LAREN Pelgrims en zwervers Gesprekken over God en ons Op donderdag 12 maart 2015 zal Ds. Margriet van der Kooi over dit thema een inleiding houden. In pastorale gesprekken brengen mensen bijvoorbeeld naar voren dat zij nooit iets van God merken. Zou dat waar zijn? Vaak hebben mensen in hun leven bewust of onbewust wel iets gemerkt van God. In gesprekken, bijvoorbeeld aan een ziekbed, vertellen mensen daarover. Dat levert verhalen op. Naar die verhalen zoekt de inleidster en zij probeert die in verbinding te brengen met het verhaal van de God van de Bijbel. Mw. Ds. M.A.Th. van der Kooi-Dijkstra is geestelijk verzorger in het Zuwe Hofpoort ziekenhuis in Woerden. De Kerkcafé-avonden worden gehouden in de Dorpskerk, Torenlaan 16, 1261 GD Blaricum en beginnen om uur precies. Koffie en thee zijn elke avond beschikbaar vanaf uur. Na een inleiding van ongeveer een uur is er ruim gelegenheid tot discussie en voor het stellen van vragen. Na afloop (rond uur) kan een glas worden gedronken. De volgende bijeenkomst is op dinsdag 14 april 2015: Joop van Velsen spreekt dan over: Clara Schumann en Johannes Brahms: Biografie van een muzikale vriendschap. Nadere inlichtingen bij: Henk Thierry, ; Wereldgebedsdag 2015 Zie de aankondiging op pagina 8. Uitvoering The Rainbow Gospel Singers Overige aankondigingen Van harte welkom bij The Rainbow Gospel Singers o.l.v. Edith Casteleyn! Zaterdag 14 maart 2015 om uur bij de Gospel uitvoering in de Koepelkerk, Brinklaan 42 in Bussum. Het is een initiatief van de Lions Club Crailo ten behoeve van een ondersteuningsproject voor een school voor kinderen in een achterstandswijk. Na de uitvoering, die om uur begint, is er een gezellig samenzijn (extra kosten 5,-- p.p.) Toegangskaarten ad 20,-- verkrijgbaar via of via Het is bovendien mogelijk om een workshop Gospelzingen te volgen vanaf uur. Jaap van Duijn Waar blijft de ziel? Wat gebeurt er met een mens na het sterven? Is het dan afgelopen met deze persoon of zal er sprake zijn van doorleven, op welke wijze dan ook. De vraag is in alle varianten door de eeuwen heen steeds opnieuw gesteld. Datzelfde geldt voor de antwoorden die klonken: dezelfde antwoorden, andere antwoorden, antwoorden in allerlei variaties. Ook in de Bijbel staan verscheidene antwoorden naast elkaar wanneer de vraag gesteld wordt over leven na het sterven van een mens. De Bijbel plaatst de antwoorden als accenten naast elkaar. Daarnaast hebben sommige schrijvers, zoals Dante, een behoorlijke invloed gehad op de voorstellingen. Ook in onze tijd is het zoeken naar antwoorden doorgegaan. Tegenwoordig klinkt niet alleen de stem van het stellige atheïsme: met de dood is het voorbij, dood is dood. Er verschijnen ook boeken over bewustzijn, dat onafhankelijk kan zijn van de hersenen, van bijzondere ervaringen van mensen die zouden kunnen duiden op een voortleven van iets van een mens, van de geest, van de ziel. Pim van Lommel schreef de bestseller Eindeloos bewustzijn en nog niet zo lang geleden verscheen van de Amerikaanse neurochirurg Eben Alexander het veelgelezen boek Na dit leven. Job de Bruijn zal voorstellingen door de eeuwen heen op een rij zetten. Niet, omdat hij degene is die over de grens van dood en leven kan kijken. Zeker niet! Wel, omdat het heilzaam kan zijn om te weten wat anderen hebben gezegd en geloofd, om daarna te rade te gaan bij het eigen innerlijk, voor een voorlopige eigen afweging. Datum dinsdag 10 maart 2015 Tijd uur Plaats Johanneskerk Spreker Job de Bruijn Herbergdag over pastoraat rond seksueel misbruik Zaterdag 7 maart 2015 is er in het Koetshuis van de Herberg te Oosterbeek weer een dag voor predikanten, ambtsdragers en pastoraal werkenden. Dr. A.H. van Veluw uit IJsselmuiden zal een lezing houden met als titel: Seksueel misbruik. Hoe gaan we daar pastoraal mee om. Er is ruimschoots gelegenheid om met hem en elkaar van gedachten te wisselen. Ook kunt u deze dag (opnieuw) kennismaken met het werk van het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. De dag begint om uur (vanaf 9.30 uur koffie) en wordt om uur afgesloten met een lunch. De kosten bedragen 12,50 per persoon. Inlichtingen en opgave (uiterlijk 3 maart) bij de Herberg, bij voorkeur per e- mail: of per telefoon ( ). Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum 31e jaargang, nr 2, 20 februari

6 De Dorpskerk, Blaricum ' Koster: D.v.d.Boom, ' PREDIKANT: vacature Protestantse Gemeente Blaricum CONTACT: Mevr. M. de Hoop-Bergsma, ouderling, ' Voor pastorale aangelegenheden kunt u contact opnemen met ds. A. de Boer, ' of ' of SCRIBA (ad interim): J.S. van Vembde ' WEBSITE: Correspondentieadres: protestantsegemeenteblaricum.nl COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Secretaris: J.S. van Vembde, Plaggewagen 10, 1261 KG Blaricum, ' Bank: NL45 RABO of NL71 INGB t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot. Gemeente te Blaricum Gedachtenisfonds: Bank: NL15 RABO t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot. Gemeente te Blaricum Ledenadministratie: Mevr. M. Goote-de Bergh, ' , protestantsegemeenteblaricum.nl Beheerder kerkhof: Harry van Schaik, Zwaluwenweg 1, 1261 GH Blaricum, ' COLLEGE VAN DIAKENEN Wim Beuving, ' Bank: NL38 RABO t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Blaricum ZWO: NL14 INGB t.n.v. ZWO-Blaricum KINDEROPPAS EN KINDERKERK Tijdens de diensten is er kinderoppas (0-4 jaar) ingang Torenlaan 16. De kindernevendienst voor kinderen van 4-12 jaar is op elke eerste zondag van de maand. Inlichtingen: Mieke Bleys, ' Van de kerkenraad De kerkenraad heeft op 28 januari jl. vergaderd, dit keer in Achterom. Na het welkom van de voorzitter Gert van Dijk, opent ds. De Boer de vergadering met gebed. In de vergadering is onder andere het volgende besproken. Procedure verkiezing nieuwe kerkenraad Een aantal gemeenteleden heeft op 16 januari 2015 van de commissie van redelijkheid en verzoening een brief ontvangen over de gang van zaken rond de verkiezing van een nieuwe kerkenraad en het overleg met het Regionaal College voor de Visitatie Noord-Holland. De kerkenraad constateert dat in de brief een onjuiste voorstelling van zaken wordt gegeven over de gevolgde procedure. De kerkenraad betreurt dit, mede omdat het moderamen van de Classis Hilversum de commissie voor redelijkheid en verzoening over de correctheid van de verkiezingen heeft geïnformeerd en e.e.a. ook in het overleg met het Regionaal College aan de orde is geweest. Werk ds. Arie de Boer Zolang er geen (interim)predikant is benoemd, loopt het bezoekwerk van ds. Arie de Boer gewoon door. Uit reacties blijkt dat zijn optreden bijzonder wordt gewaardeerd. In de Kerstbijeenkomst voor ouderen in het Vitusgebouw heeft hij een korte meditatie verzorgd. Om positivisme rond de Dorpskerk te bevorderen en negativisme een halt toe te roepen is hij met een paar betrokken gemeenteleden op de woensdagochtend om 9 uur een bidstond begonnen. Afwisselend wordt de Dorpskerk of Achterom 1 gebruikt. Iedereen is van harte welkom om zich hierbij aan te sluiten. Op 22 februari hopen wij met ds Arie de Boer Avondmaal te vieren. Informatie college van kerkrentmeesters De Kerkrentmeesters melden dat er dit jaar, op verzoek van de Contactpersonen, voor Kerkbalans is gekozen voor het toevoegen van antwoordenveloppen aan de informatie-enveloppe met het verzoek aan onze gemeenteleden om deze geadresseerde en gefrankeerde retour-enveloppe met toezegging van de vrijwillige bijdrage zelf per post terug sturen. Op zaterdag 31 januari hebben de contactpersonen, die de reacties zelf hebben opgehaald, deze in de Consistorie bij de Kerkrentmeesters ingeleverd. (Zie voor nadere informatie over Kerkbalans de rubriek College van kerkrentmeesters ; red.) De kerkrentmeesters hebben verder besloten om de pastorie tijdelijk, maximaal één jaar, te verhuren. Gegadigden kunnen via makelaardij Wester Campagne en Van Breemen informatie verkrijgen. Interim-predikant Om het gemeenteleven een nieuwe impuls te geven ziet de Kerkenraad om naar een interim-predikant. Als taak voor de interim-predikant denkt de Kerkenraad aan het organiseren van het gemeente zijn en het voorgaan in de zondagse eredienst. Het voortzetten van de taak van ds. Arie de Boer rond het pastorale werk moet daarbij in ogenschouw worden genomen. De voorzitter van de kerkenraad zal het Breed Moderamen van de Classis Hilversum consulteren en onze ideeën en voorkeuren bespreken. Aanpassing website De PKN heeft, met het oog op het bevorderen van de reintegratie van ds. Rinzema, verzocht de website van de Protestantse Gemeente Blaricum te ontdoen van de artikelen die betrekking hebben op de losmaking. De kerkenraad heeft besloten hieraan gevolg te geven. Gemeenteleden in de Bijvanck In het dorpsblad Hei & Wei is een oproep gedaan aan de Bijvanckbewoners om in Huizen te gaan kerken. De kerkenraad hecht eraan te benadrukken dat de Dorpskerk er ook is voor de bewoners van de Bijvanck en dat zij allen van harte welkom zijn. Wanneer de afstand een bezwaar is, kan voor vervoer worden gezorgd. Namens de Kerkenraad, Jan van Vembde, scriba a.i. Uit de gemeente BIJ DE DIENSTEN Zondag 22 februari gaat ds. Arie de Boer voor en er zal onder zijn leiding Avondmaal gevierd worden. Op zondag 1 maart wordt de dienst geleid door ds. Bert Berkhof. Het is de eerste zondag van de maand dus is er kinderkerk en drinken we na de dienst koffie in de consistorie. Op 15 maart gaat ds. Peter Verhoef voor. Onze cantorij zal aan deze dienst meewerken. Ds. J. Offringa leidt op 22 maart de dienst in onze Dorpskerk. Zondag 29 maart is het Palmpasen, dan gaat ds. K. Schakel uit Amsterdam voor. De kinderen zullen in hun eigen dienst palmpaasstokken maken en het jeugdkoor Shine zal de dienst opluisteren met hun zang. IN MEMORIAM Op maandag 26 januari is ons gemeentelid mevrouw Berta Maria Jansen-Ottenspoor overleden. 6 31e jaargang, nr 2, 20 februari 2015 Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum

7 Zij woonde op de Koning Willem III-laan 1a en is bijna 93 jaar geworden. Machteld de Hoop, ouderling College van kerkrentmeesters COLLECTEROOSTER In de diensten in de komende periode, waarin u zoals altijd van harte welkom bent, zal er voor de volgende doelen worden gecollecteerd: Verlichting en Verwarming. Ook deze winter weer een hoge uitgavenpost Jeugdwerk De toekomst van de kerk. Onmisbaar, en daarom investeren wij daar graag in. U ook? Orgelfonds De muziek bij de eredienst willen we niet missen. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd Instandhouding kerk Een belangrijke collecte met de zwarte zak, van harte aanbevolen Kerkblad Onderweg Wij collecteren voor een van de communicatiemiddelen van de kerk, ter dekking van de kosten Gedachtenisfonds Is er iets bijzonders aan de hand, dan wordt speciale aandacht voor het gedachtenisfonds op prijs gesteld. Zo ook op deze zondag. Alle collectes worden, zoals altijd, van harte aanbevolen. COLLECTEVERANTWOORDING Over december 2014 en januari Jeugd 90, Pastoraat 97, Ledencontacten 113, Eredienst 469, Eredienst 187, JOP landelijke Jeugd 61, Oudejaarscollecte 56, Onderhoudsfonds 104, Jeugdwerk 98, Eredienst 86,70 Alle gevers onze zeer hartelijke dank Onze Kerk in Balans In de voorbije weken heeft de aktie Kerkbalans gelopen, waarbij we de leden bij wie de contactpersoon de enveloppe niet kon ophalen, verzochten die terug te sturen. Gezien het korte tijdsverloop hebben we nog wel een aantal tegoed en die hopen we de komende weken alsnog terug te ontvangen. De voorlopige stand van de kerkbalans is op het moment van schrijven, de avond van 6 februari, ruim en deze zal zeker nog verder gaan oplopen. Mocht u om welke reden geen Kerkbalansfolder of -verzoek krijgen, uw bijdrage is altijd welkom op een van onze bankrekeningen NL45 RABO of NL71 INGB t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Blaricum. Kunnen wij op uw steun rekenen? Bij voorbaat onze zeer hartelijke dank. René de Fouw, kerkrentmeester Tekst voor de Maand Wanneer één deur gesloten is, zijn er vele anderen open. Bob Marley College van diakenen COLLECTEROOSTER Start Interkerkelijke 40-dagenactie Onder het motto Kansarm wordt Kansrijk wordt dit jaar actie gevoerd voor verschillende schoolprojecten, o.a. in Gambia. Deze 40-dagenactie loopt tot en met zondag 4 april: Kansarm wordt Kansrijk Kansarm wordt Kansrijk Kansarm wordt Kansrijk Kansarm wordt Kansrijk Kansarm wordt Kansrijk COLLECTEVERANTWOORDING Over december 2014/januari Werelddiaconaat 87, De Cocon 102, Amnesty Intern. 83, Voedselbank 500, Kinderen in de Knel 266, Vrienden Torenhof 62, Bloemenfonds 63, Hospice Kajan 87, Youth for hope 86, Internet Achterom 81, Werelddiakonaat 66,50 Tijdens de wekelijkse dienst in Torenhof wordt altijd gecollecteerd voor de 40- dagenactie. De opbrengst van de afgelopen periode was het mooie bedrag van totaal 239,25. Namens hen voor wie wij uw steun vroegen, onze hartelijke dank. Wim Beuving, diaken KERSTKAARTEN e.d. De melkbus onder de toren was overvol met oude kerstkaarten, vakantiekaarten e.d. Deze kaarten zijn naar Sherpa gebracht. Op 1 februari constateerde ik na de dienst dat er al weer veel kaarten in de melkbus zijn gedeponeerd. Zodra de bus weer vol is, gaan ook die kaarten naar Sherpa toe. Namens de bewoners van Sherpa hartelijk dank. Wim Beuving, diaken Gedicht van de Maand Negen uur s morgens toen ze hem kruisigden. Priesters hoonden hem. Anderen had hij gered, zichzelf kon hij niet redden. Drie uur s middags. Hoor hem roepen. Onverstaanbaar. Huub Oosterhuis Nieuws Jeugdsoos Sirkelslag YOUNG Op 6 febr. verkocht onze jeugdsoos uw ingebrachte goederen o.a. via het online veilingspel Sirkelslag met 633 kerkteams uit het hele land. De opbrengst komt ten goede aan SAVE, een project om kinderen in India naar school te laten gaan in plaats van naar de kledingfabriek. Totaal werd ruim ,-- bijeengebracht. jeugd in zelfgemaakte kleding Commissie Kruispunt KOFFIEOCHTEND Elke 2e en laatste vrijdag van de maand is er in Achterom tussen 10 en 12 uur koffieochtend voor onze senioren. Vrijdag 27 februari staat in het teken van de Bol Wol, vrijdag 13 maart is er een proeverij van provinciale lekkernijen en op vrijdag 27 maart maken we Paasbloemstukjes. Komt u ook? Telefoon Sabine indien u opgehaald wenst te worden: Sabine, Luciënne en Anne-Marie, Cie. Kruispunt Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum 31e jaargang, nr 2, 20 februari

8 Wat dringend moet gebeuren is dat een vastgelopen proces van besturen van de gemeente weer in beweging komt. Er komt beweging in als er mensen opstaan die geen ander belang hebben dan het dienen van de gemeente. Wij heten broeders en zusters van elkaar te zijn en dat zijn wij ook, omdat God onze Vader is. Goed om dat weer opnieuw te beseffen én tegen elkaar te zeggen en er op uit te zijn de band te herstellen. Wat moet gebeuren is dat er een einde komt aan de splijting van de gemeente op de predikant, hoezeer te begrijpen. Zonde van een gemeente van Christus! Dat betekent dat wij stoppen met de verdeeldheid in ons taalgebruik en gedrag te bevestigen. Wat dus moet gebeuren is dat wij bereid worden ons gelijk op te geven en stoppen met gesprekken waar niemand mee gediend is. Stop (!) met het voeden van duister, kwaadaardig en beschadigend geklets in Een hartekreet Mijn hartekreet als wens voor de gemeente Oog op Blaricum of elders en het onderhouden van negatieve overleggingen! Stop met de bemoeienis toe te laten van buitenstaanders die niet meelevend lid van de gemeente zijn! Stuk voor stuk zijn het belangrijke keuzen die moeten worden gemaakt. Zeer begrijpelijk en terecht is het natuurlijk om te vinden dat gerechtigheid plaats moet vinden! Dat vinden alle partijen! Men denkt echter zeer verschillend over de vraag wat die gerechtigheid concreet moet zijn. Wees niet al te rechtvaardig en meet jezelf geen overdreven wijsheid aan, zegt mij de Prediker (7, 16). Daar ga je aan te gronde, denk ik dan, vanwege een gebrek aan zelfkennis en relativeringsvermogen. Kortom, wie zijn wij zelf voor het Aangezicht van de Heer van de kerk? Ik meen dat in de eerste plaats de kou uit de lucht moet. Het moet voorjaar worden in de Dorpskerk. Voorjaar is wat mij betreft voldoende in het voorgaande Wereldgebedsdag 2015 beschreven. Het gevolg mag zijn dat er in een andere, meer geestelijke sfeer, ruimte ontstaat voor goede ontmoetingen en een wederzijdse bereidheid om zonder vooringenomenheid en verborgen agenda (goed) te luisteren. Pas dan is er ruimte om desgewenst samen het hele proces te evalueren, pijnlijke en mogelijk waardevolle lessen te leren en pas dan kan er op termijn gerechtigheid gevonden worden die wordt gezien in plaats van afgedwongen. Ten slotte, kom weer naar de kerk op de zondagmorgen! Laten wij samen grootmoedig, omdat wij onze wrok en bitterheid hebben losgelaten (de betekenis van het woord vergeven ) 22 februari het Heilig Avondmaal vieren! Dat is mijn hartstochtelijke wens en gebed voor de PG Blaricum. Arie de Boer Begrijpen jullie mijn Liefde? De eerste vrijdag in maart is een wereldwijde dag van gebed. Mensen over de hele wereld zijn dan verenigd in een keten van gebed. Met elkaar delen we hoop, zorgen, vreugde en verdriet, mogelijkheden en problemen. De orde van dienst wordt elk jaar door het comité van een ander land samengesteld. Het thema van de viering 2015 Begrijpen jullie mijn Liefde? is liturgisch vormgegeven door het comité uit de Bahama s. De opbrengst van de collecte gehouden tijdens de viering gaat naar projecten die verbonden zijn met het land waar de orde van dienst is gemaakt. De viering van deze Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 6 maart 2015 om uur in de Schoter, Wakkerendijk 66a in Eemnes. Het gelegenheidskoor van de Heilige Nicolaasparochie o.l.v. Wim van Geffen verleent muzikale medewerking. Er is een mooi uitgewerkt boekje gemaakt, waarin het verloop van de dienst is opgenomen. De prijs van dit boekje is 0,65. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/thee. Ook de Wereldwinkel zal deze avond weer aanwezig zijn met producten uit de Derde Wereld. U bent van harte uitgenodigd. Namens de werkgroep Wereldgebedsdag, Riet Hilhorst De voorplaat van de liturgie is een schilderij van Chantal Bethel uit Haïti, getiteld Blessed (gezegend). Het laat zien dat de eilanden van de Bahama s zich gezegend voelen door God. De eilanden worden verbeeld door de nationale vogel, de flamingo. De flamingo buigt zich in volle overgave naar de voeten van Jezus want daar is vergeving, vrede en liefde te vinden! Het schilderij laat ook de zon, de zee en de blauwe lucht zien: zegeningen die zij willen delen met de hele wereld aan de andere kant van de oceaan. 8 31e jaargang, nr 2, 20 februari 2015 Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum

9 Protestantse Gemeente Laren-Eemnes Johanneskerk, ' Koster: H.v.Garderen, ' Ontmoetingskerk, ' Koster: F.v.d.Brink, ' PREDIKANT: Ds J.G. de Bruijn, Kerklaan 39, 1251 JS Laren, ' Tel.spreekuur: di t/m vr van uur SCRIBA W.J. van Maarschalkerweerd, Zeeltweg KA Eemnes, ' Correspondentie-adres PGLE: Postbus 463, 1250 AL Laren WEBSITE Correspondentie-adres: COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter: C.Th.J. Hagen, Willemserf XM Eemnes, ' Penningmstr H. de Jager, Lantentijmen 12, 1251RG Laren, ' Bank: NL39 RABO t.n.v. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes Reservering / huur kerk (zalen): Yvette Sollman, Schietspoel 33, 1251 XT Laren, ' Collectebonnen: 2 x 20 bonnen voor 41 Bank: NL58 RABO t.n.v. PGLE, vermelding: Collectebonnen COLLEGE VAN DIAKENEN Voorzitter: Annelies Verhoef, Herderstasje 14, 3755 TB Eemnes, ' Penningmeester: Jan van Hamond, Geutoomserf 12, 3755 VN Eemnes, ' , Diaconie: NL47 RABO tnv. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes Zending: NL54 RABO tnv. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes KERKELIJK BUREAU J.W. Lemckert, Zomertaling 43, 3755 GN Eemnes ' KINDEROPPAS Tijdens de zondagmorgendiensten in de Ontmoetingskerk vindt de oppasdienst plaats in de kleine benedenzaal, direct rechts van de achteringang. Het rooster is opgenomen in de Flits. Coördinatie: Arina de Heus, ' KINDERKERK Alle kinderen van 4 tot en met 12 zijn van harte welkom in de kinderdienst tijdens de zondagmorgendiensten in de Ontmoetingskerk. Kom jij ook? Contactpersoon: Elisa Verhoef, ' Bij de kerkdiensten Veertig dagen De veertig dagen tijd begint op woensdag 18 februari. Veertig door de weekse dagen en zes zondagen leiden naar Pasen. U kunt ze zien en u kunt ze invullen als een periode van bezinning. De prachtige kalender, die samengesteld is door gemeenteleden, reikt voor elke dag teksten aan. Ik ken velen die het vasten op een eigen manier invullen. Daar zijn geen vaste wetten en vaste regels meer voor. De een legt accenten bij het eten, een ander bij koopgedrag, een derde bij het gebruik van media en sociale media. De traditie biedt, ontdaan van verplichtingen, in alle vrijheid mogelijkheden om stil te staan bij het leven, bij wat er in de wereld gebeurt, bij oorlog en vrede, rijkdom en armoede, bij zin en onzin van het bestaan. In de diensten op zondag krijgt het stilstaan, het stil-zijn en de bezinning de ruimte. Het verlangen naar vrede, naar een wereld die rust hervindt, naar ontmoeting tussen mensen van allerlei afkomst zal herhaald klinken. De kerk is de plek om het vol te houden: het zingen, het bidden, het opstaan voor hogerhand. Diensten Op 22 februari leid ik de dienst. Het is de eerste zondag van de veertig dagen tijd. Het glorialied laten we enkele weken achterwege. Dat zal op Pasen in alle volheid weer klinken. 1 maart gaat ds R. van den Beld voor. Rene behoeft geen nadere introductie. We zijn blij dat hij ook op deze zondag aanwezig wil zijn. Op zondag 8 maart werkt het koor mee aan de dienst. Daar is het koor voor: om mee te werken, niet zozeer om op te treden. De meeste liederen gebeuren in wisselzang. Het koor is onderdeel van de gemeente. Als het even kan wordt dat ook in de opstelling zichtbaar. Ik ga op 8 maart voor, evenals op zondag 15 maart. Op zondag 22 maart begroeten we weer een gastpredikant: ds J. Blom uit Almere. De week daarna, vanaf 29 maart, begint de Stille week. Palmzondag vieren we in de Ontmoetingskerk. In de dagen daarna houden we diensten in de Johanneskerk. J.G. de Bruijn Uit de gemeente BLOEMEN In de afgelopen weken gingen de bloemen uit de kerk, als gebaar van verbondenheid naar: Mw. Schulten, Duinweg 16, Huizen; Mw. Schouwenaar, Zevenenderdrift 22, Laren; Dhr. Lamphen, 't Paadje 24, Laren; Dhr. Bienfait, Werkdroger 1, Apt. 022, Laren; Dhr. Potman, Raadhuislaan 46, Eemnes; Mw. Mulder, t Paadje 17, Laren; Mw. Tjepkema, Van Wulfenlaan 15, Laren; Dhr. en Mw. Prent-Laernoes, Aartseveen 93, Eemnes. Wie iemand van binnen of buiten de gemeente wil voordragen voor de bloemen kan zich wenden tot: Rieke Swaan- Velthuijsen, Soestdijkerstraatweg 65, Hilversum, tel of OVERLEDEN Een rots in de branding, dat waren de eerste woorden waarmee haar dochters Betty Potman typeerden. Met overtuiging en ontroering zeiden ze: Ze was er altijd voor je. Bij alles wat er gebeurde, en dat was heel wat in haar leven, kon je steevast bij haar terecht. Op 1 februari overleed Betty Potman op 79-jarige leeftijd. Al jarenlang tobde ze met haar kwetsbare gezondheid. Ze was beperkt in haar bewegingsvrijheid. Ondanks dat stond ze midden in het leven, met interesse voor wat er in de wereld en in de eigen omgeving gebeurde, met eigen overtuigingen, met haar bewogenheid om recht en onrecht, en bovenal met haar ruime hart voor wie haar lief waren: haar familie. Anderhalve week voor haar overlijden bracht een CVA onherstelbare schade aan. Ze moest naar het ziekenhuis en later naar Naarderheem. Daar overleed ze, op zondagavond, onverwacht, maar ook in vrede. We hebben Betty herdacht in de Ontmoetingskerk. Van alle kanten klonken de herinneringen: van Henk, haar man, van kleinkinderen en kinderen, van haar vriendin. Het koor, de Weidevogels, waar ze jarenlang een trouw lid van was, zong enkele liederen. Ik heb twee regels uit een psalm gelezen over een rots van vertrouwen. Bijna een leven lang waren Betty en Henk samen. De liefde ontstond al in de tienertijd. Samen hebben ze het leven gedeeld, met alles wat op hun pad kwam. Ze hebben het mooie gedeeld, ze hebben het leven ook in alle zwaarte en moeite ervaren. Ze hebben elkaar lief gehad en ze hebben gestreden. Tot het einde toe zijn ze intens met elkaar verbonden gebleven. Betty had een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ze was politiek actief en betrokken. Indertijd was ze lid van de PPR, later sloot ze zich aan bij D66. Ze kon niet tegen maatschappelijk onrecht. Als een van haar kinderen of kleinkinderen onheil trof of onrecht werd aangedaan, dan voelde ze dat diep in haar innerlijk. En dan werd ze boos, heel boos. Betty kon ook genieten van alledaagse dingen, die niet alledaags zijn: van een Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum 31e jaargang, nr 2, 20 februari

10 gesprek voeren, thuis of in een café, van een spelletje doen met een kleinkind op de grond, van een lied dat je samen zingt. Ze kon lachen boven alles uit. De zwaarte van het leven is Betty niet bespaard gebleven. Een mens kan het leven niet in alles sturen. Je moet vaak dragen en verdragen. Maar een mens kan met bewogenheid, trouw en liefde wel iets toevoegen aan het leven. Dat hebben haar kleinkinderen, kinderen, haar man, haar vrienden en bekenden ervaren. Met haar bewogenheid en met haar liefde heeft Betty indruk gemaakt en sporen nagelaten. In die bewogenheid werd haar diepste geloven zichtbaar: dat een mens geroepen is om bij te dragen aan het goede. Aan het einde gekomen mag een mens, mag Betty, het leven in Vrede uit handen geven. We gedenken haar met eerbied en genegenheid. J.G. de Bruijn Kinderkoor Het is van start gegaan: het kinderkoor onder leiding van Erna Hemming. We hebben gezegd: als er twee of drie kinderen zijn, kunnen we beginnen. Het lijkt er op, dat de groep al wat groter wordt. Twee keer per maand zullen de kinderen oefenen, na de kerkdienst op zondagmorgen. Alle kinderen die kunnen lezen, mogen meedoen. Ik ben heel blij met de start van dit kinderkoor! En als het even kan, begeleid ik de kinderen op de piano. Informatie en aanmelding: J.G. de Bruijn De leegte en volheid De grote Joodse schrijver Elie Wiesel heeft eens gezegd: Geestelijke leegte bedreigt de mensen. Ik ben bang voor die leegte. De lege mens kan gevuld worden met kwade invloeden en onheilige geesten. Wiesel sprak zijn woorden na de Tweede Wereldoorlog. Hij kijkt terug op de waanzin van Hitler-Duitsland, waarin zovelen zich hebben laten meeslepen door het Nazisme. De woorden van Wiesel gaan niet alleen over het verleden. Ze zijn vooral ook toekomstgericht. Beangstigend toekomstgericht, naar mijn mening. Een Bijbelverhaal vertelt van een huis, waar geesten wonen. De geesten vertrekken, het huis komt leeg te staan. Het gevolg van de leegstand is, dat er boze geesten komen, die het huis bezetten. De Bijbel zegt: Het werd toen kwader dan voorheen. Als een menselijke geest niet met het goede gevuld wordt, krijgt het kwade de kans om zich te vestigen. We lezen in kranten met regelmaat over moslimjongeren die radicaliseren. Ze zijn via internet of via andere manieren onder invloed gekomen van extremistische radicalen. Hun geesten lijken gevuld te zijn door waanideeën waarmee ze ten strijde trekken. Ze willen weg, om te vechten in Syrië en elders. Je vraagt je af hoe het komt, hoe het zo ver komt. Ik moet vaak denken aan woorden van Elie Wiesel en de teksten uit de bijbel over de leegte en het lege huis. We hebben in Nederland om allerlei goede redenen na de Wereldoorlogen afscheid genomen van allerlei instituten. Velen hebben de kerk en de bijbel losgelaten. Ik zeg: met goede redenen, want kerk en geloven waren voor veel mensen geen bronnen meer van vrede en goedheid. Ze hebben mensen vaak niet gelukkig gemaakt. Integendeel! Kerken hebben in de oorlog te vaak niet veel gezegd en niet veel gedaan. Kerken waren voor velen een keurslijf. Ze waren voor mensen met een andere geaardheid vaak onbarmhartig. We hebben veel losgelaten: kerk, geloof, Bijbelverhalen. Met recht, terecht? Ik kan het me voorstellen en ik vraag tegelijkertijd: wat is er voor in de plaats gekomen? Waarmee hebben we ons huis gevuld? Je kunt wel klagen over jongeren die radicaliseren, maar het radicalisme is een bezettende macht, die gebruik maakt van geestelijke leegstand. Ik ben indertijd predikant geworden omdat ik het belangrijk vond (en vind) dat wat in Bijbelverhalen zit doorgegeven wordt. Ik heb weet van de schaduwzijde van de kerkelijke traditie. Maar ik heb gaandeweg ontdekt dat Bijbelverhalen de boodschap van het goede brengen, ik heb ontdekt hoe ze inspiratiebronnen zijn, hoe ze ons steeds weer bepalen bij waar het om gaat in het leven. Als mensen mij zeggen: ik heb de kerk niet nodig om te geloven, ik geloof wel, maar ik heb de Bijbelverhalen niet nodig, antwoord ik steevast: ik ben waarschijnlijk minder gelovig dan u, ik heb het nodig om te ontvangen, ik ben blij dat er een kerk is, een tankstation om bij te tanken, een voedselbank om te ontvangen wat ik zo vaak niet bezit. Ik ben blij dat er liederen zijn die mijn spirituele leegte kunnen vullen met goede klanken en met de volheid van goede geesten. J.G. de Bruijn Word toch protestant! Monic Slingerland publiceerde indertijd een handzaam boekje met als titel: Word toch katholiek. Zij beschrijft daarin helder allerlei gebruiken in en rond de Katholieke kerk. Met een kleine knipoog naar deze titel roep ik u en anderen op: Word toch protestant! De geschiedenis van de Protestantse kerken lijkt één van protest tegen iets te zijn. Uit de Katholieke kerk kwamen in de zestiende eeuw de kerken van de Reformatie voort. De protestanten. Het woord protestant komt van de Latijnse woorden: pro testari, ergens voor getuigen. Een protestant is niet allereerst ergens tegen, maar allereerst ergens voor. Een protestant is geroepen om met daden en woorden niet onder stoelen of banken te steken wat zij of hij wezenlijk vindt. Ik moet u zeggen: wat betreft een protestants geluid is het oorverdovend stil, landelijk en wellicht ook plaatselijk. Het kan geen kwaad als protestanten zich meer gaan roeren. De vraag is, hoe je dat protestantse geluid laat klinken. Remonstranten gaven onlangs het goede voorbeeld. Op billboards las je slogans als: Mijn God kijkt niet op me neer Mijn God laat me zelf denken Mijn God trouwt ook homo s Ik zou wel willen aanvullen en uitbreiden: Mijn God is God van alle mensen Mijn God pleegt geen aanslagen Mijn God schrikt niet van vragen Mijn God begint en eindigt steeds met liefde Ik daag u uit en wek u op: vul aan! Wees, word protestant! J.G. de Bruijn Lekkerkerk De eerste Lekkerkerk maaltijd van het nieuwe jaar was weer een groot succes met veel gasten. De volgende maaltijd is donderdag 26 februari. We gaan om uur aan tafel. Er kunnen 35 mensen met ons mee eten en de kosten zijn vier euro e jaargang, nr 2, 20 februari 2015 Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum

11 Opgeven kan, t/m maandag 23 februari bij mevr Riek Pieket Weeserik tel , of op de lijst achterin de Ontmoetingskerk. Paula van Hamond, namens alle Lekkerkerkers Vanuit de kerkenraad Op 27 januari j.l. is de kerkenraad weer bijeen geweest. We hadden een goed gevulde agenda, niettemin wist de voorzitter de vergadering binnen de gestelde tijd af te ronden en waren alle onderwerpen aan bod gekomen en zorgvuldig besproken. Ik licht er een paar onderwerpen voor u uit. Op 27 augustus 2009 heeft het Generale College voor de ambtsontheffing (GCA) besloten dat ds Breukelaar met ingang van 1 juli 2010 wordt losgemaakt van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes. De nare periode was na het feestelijk afscheid van dominee Breukelaar op 21 mei 2010, voorbij. Voor de kerkenraad is dit een kwestie geworden die nog jaren langer heeft geduurd. Er zijn door de jaren heen diverse bezwaar- en beroepsprocedures alsmede mondelinge behandelingen geweest. De oorspronkelijke uitspraak uit augustus 2009 bleek ongelukkig te zijn opgesteld. Met alle gevolgen van dien. Op 10 december 2014 is er een laatste mondelinge behandeling geweest. Het hoogste rechtsprekende college van de PKN heeft daarin alle nog lopende beroepen die door of namens ds Breukelaar waren ingesteld, ongegrond verklaard. Met deze uitspraak zijn wij ruim 5 jaar verder ten opzichte van de eerste uitspraak en kerkrechtelijk is de procedure nu beëindigd. Voor onze gemeente en in het bijzonder de kerkenraad zelf, is het goed dat dit nu eindelijk voorbij is. Gelukkig heeft ds Breukelaar in de tussentijd een gemeente gekregen waarin hij het ambt van dominee weer mag en kan vervullen. Tijdens de decembermaand zijn er vele feestelijke momenten gevierd in onze kerken. Denk maar eens aan het project Er zal eens. Heel veel mensen hebben hiervan kunnen genieten, evenals van de kerstvieringen en de zangmomenten voorafgaande aan de kerstvieringen. Gelukkig hebben we de beschikking over twee kerkgebouwen, en konden we de grote aantallen bezoekers welkom heten in onze Ontmoetingskerk. Voor degenen die gewend waren om de kerstnachtviering bij te wonen in de Johanneskerk was het wellicht wat wennen dat deze viering nu in de Ontmoetingskerk werd gehouden. Zoals al eerder gemeld, is er in de vorige kerkenraadsvergadering uitvoerig gesproken over de drukte van de afgelopen jaren bij de kerstnachtdiensten in de Johanneskerk. Erg veel mensen in een beperkte ruimte zou een gevaar kunnen opleveren en we willen natuurlijk niemand in gevaar brengen vanwege de drukte. De oudejaarsdienst, die een wat ingetogener karakter had, werd in de Johanneskerk ook goed bezocht. Op zaterdag 21 maart houdt de kerkenraad weer een bezinningsdag. Deze keer willen we onze aandacht specifiek richten op de groep dertigers. Ook in onze kerk is deze groep aanwezig, maar niet voor iedereen even zichtbaar. Als Protestantse Gemeente van Laren en Eemnes hebben we ook deze groep veel te bieden. Een mooie uitdaging om de wederzijdse zichtbaarheid en betrokkenheid te vergroten. Wil van Maarschalkerweerd Gemeentegids 2015 Misschien had u m al gemist, de nieuwe Gemeentegids. In tegenstelling tot vorig jaar werd u bij de Kerkbalans-envelop dit jaar géén nieuwe Gemeentegids 2015 aangeboden. De reden is dat er zó weinig wijzigingen zijn ten opzichte van 2014, dat ervoor gekozen is om de mutaties hier, in Onderweg, bekend te maken. De relevante wijzigingen: De cantorij, thans: het koor, wordt tegenwoordig geleid door ds. J.G. de Bruijn. De contactpersoon voor de wekelijkse zondagsbrief is: Ruud Ham. De contactpersoon voor de kinderdiensten is: Elisa Verhoef. Alice van Kalsbeek heeft haar activiteiten voor het Winterprogramma ingeruild voor deelname aan de werkgroep Eredienst. In het College van Kerkrentmeesters is de zorg voor het verhuur van gebouwen overgenomen door Yvette Sollman. En actuele gegevens inzake het bestellen van collectebonnen vindt u regelmatig in Onderweg. Voor bereikbaarheidsgegevens van deze personen kunt u altijd terecht bij het Kerkelijk Bureau PGLE, zie colofon. Namens de werkgroep Communicatie, Jim Lemckert College van kerkrentmeesters COLLECTEVERANTWOORDING Kerk & Israël 191, Instandh. Gem. 164, Instandh. Gem. 192, Hervormingsdag 131, Instandh. Gem. 157, Instandh. Gem. 262, Jeugdwerk 116, Instandh. Gem. 269, Instandh. Gem. 213, Pastoraat 183, Instandh. Gem. 227, Instandh. Gem. 119, Instandh. Gem. 207, Instandh. Gem. 299, Instandh. Gem. 94, Eindejaarscollecte 107,82 Alle gevers hartelijk dank! H. de Jager, Penningmeester College van diakenen COLLECTEROOSTER dagen aktie Kansarm wordt Kansrijk. Het project gaat over de bouw van een nieuw schooltje voor de Tanji Life Nursery School in Gambia, het huidige gebouw is aangetast door termieten en ernstig in verval, de school telt 86 leerlingen en het streven is dit uit te breiden naar 150 leerlingen. 1, 8, 15, 22 mrt 40 dagen aktie Zie voor uitgebreide toelichting pag.1 van deze Onderweg. Jan van Hamond, penningmeester Kerkelijk Bureau Nieuw ingekomen Dhr. E. Vermeulen Werkdroger 1, Laren Mevr. J.F. Noordzij De Minnehof 64, Eemnes Verhuisd Dhr. L.M. de Vries van: Echtenstein 168, Amsterdam naar: Elleboog 3, Ede (Gld) Vertrokken Mevr. C.C. Clement naar: Blaricum Overleden op 1 februari 2015: Mevr. A.G.H. Potman-Schouten Raadhuislaan 46, Eemnes Kerkelijk Bureau PGLE, Jim Lemckert Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum 31e jaargang, nr 2, 20 februari

12 De Intocht in Jeruzalem op Palmzondag Pietro Lorenzetti, fresco (ca. 1320) in de Basiliek van San Francesco d Assisi te Assisi Uit: Vitae passionis et mortis Jesu Christi van Boëthius Adamsz Bolswert (prentmaker) en Hendrick Aertssens (uitgever), Amsterdam, Rijksmuseum. Giotto ( ), fresco ( ) in de Cappella degli Scrovegni (Arenakapel) te Padua 12 31e jaargang, nr 2, 20 februari 2015 Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum

13 JEUGDKATERN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTES LAREN-EEMNES EN BLARICUM UITGAVE 412 FEBRUARI 2015 Redactie in een Flits deze editie: Hallo allemaal Het is weer tijd voor de nieuwe Flits! Zoals altijd; heb jij iets leuks dat je met de Flits wilt delen? stuur je inzending naar en wij gaan ermee aan de slag! Groeten van de hele Flitsredactie! PG Laren-Eemnes -Kinderkerk -12+ PG Blaricum -Kostbare momenten -Kinderkerk agenda -Crèche Protestantse Gemeente Laren-Eemnes: Hallo jongens en meisjes, Op 15 februari aanstaande gaan we met jullie allemaal cake verkopen voor ons spaarproject De voedselbank. Zorg dat je cake, muffins, koekjes, taart of iets anders bakt, zodat we die kunnen verkopen. We hopen dat jullie allemaal willen helpen! Vanaf 18 februari tot en met 4 april is het de Veertigdagentijd. In deze periode tellen we af naar Pasen. We gaan het in de kindernevendienst hebben over het thema Met open handen. We kijken goed naar onze handen. Wat kunnen we met onze handen? We kunnen er mee zwaaien, dingen mee vastpakken, iemand een hand geven, het stuur van je fiets bedienen, naar iets wijzen met een vinger, schrijven. Maar je kunt ook je vingers los van elkaar bewegen. We kunnen onze handen gebruiken om iemand te helpen. We ontvangen met open handen een stukje brood tijdens het avondmaal. Jezus keek omhoog en hief zijn open handen naar de hemel. Op 29 maart is het Palmpasen. Zorg dat je je Palmpasenstok meeneemt, zodat we deze tijdens de nevendienst weer mooi kunnen versieren. We zien jullie graag weer gauw in de kindernevendienst! Famke, Leo, Elisa, Geert-Jan en Yvette Jeugd 12+ De jeugd heeft de toekomst en dat schept hoop met onze jeugd! Sinds oktober mag ik elke eerste zondag van de maand de jeugd begeleiden. Het idee is om elke bijeenkomst te beginnen met een stukje uit de bijbel. Dan volgt een gesprek, een film over een thema of een spel. We eindigen met een gebed en komen dan in de kerk om de zegen te ontvangen en ons deel van het geheel te voelen.

14 JEUGDKATERN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTES LAREN-EEMNES EN BLARICUM UITGAVE 412 FEBRUARI 2015 We zijn begonnen met elkaar te leren kennen. Symbolisch hebben we een boom getekend op een behangrol en ieder van ons is een tak. De bladeren zijn ingeschreven en/of getekend. Elke keer als er nu een nieuwe jongere komt, krijgt deze ook een tak. Samen zijn we zo een prachtige boom. Divers, gevarieerd en uniek. Dominee de Bruijn heeft geruime tijd aandacht besteedt aan Exodus en dat hebben wij ook gedaan. We lezen Exodus en hebben een filmpje gekeken over een jongere die in de schaduw staat van haar broer die popzanger is. Daarna komen er vragen aan bod zoals: Hoe ziet jouw gezin eruit? Welke plaats neem jij in binnen jullie gezin? Sta jij net als Mirjam wel eens in de schaduw van iemand? Hoe is dat? Voor de kerst heeft ieder een kerstkaart voor zijn of haar opa/oma gemaakt. Prachtig zijn ze geworden. Het nieuwe jaar hebben we ingeluid met heerlijke gebakken cupcake s van Aafke en gesproken over voornemens. Hebben jullie nog voornemens? Welke voornemens vinden jullie dat jullie ouders, leerkrachten of andere volwassenen kunnen maken? Dat leverde weer een levendige bijeenkomst op. Ik dank alle jongeren voor hun komst en inbreng en tot de volgende eerste zondag! Alle goeds, Katja Toom. Protestantse Gemeente Blaricum: Kostbare momenten Als ik na weken weer eens op bezoek kwam bij mijn ouders ik had een drukke baan en woonde ver van huis- bracht ik vaak een bloemetje mee voor mijn moeder. Dankbaar en ijverig ging ze ermee aan de slag: de stelen werden schuin afgesneden (dan konden de bloemen beter drinken), er moest een geschikte vaas worden uitgekozen en het beste plekje in huis moest worden bepaald, zodat iedereen kon zien wat voor prachtige tulpen ze van mij had gekregen. Daarna ging ze opgetogen verder met het zetten van koffie (en thee voor mij), het aansnijden van de appeltaart en het klaarzetten van kopjes en schoteltjes. Ondertussen wandelde ik het hele huis door achter haar aan, om mijn belevenissen van de afgelopen weken te vertellen. Pas toen we aan de koffietafel zaten, kwam mijn moeder genoeg tot rust om met aandacht naar mijn verhalen te luisteren totdat het tijd was voor het tweede rondje koffie. Het was allemaal uit liefde en blijdschap dat mijn moeder zo druk was. Maar had ze de

15 JEUGDKATERN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTES LAREN-EEMNES EN BLARICUM UITGAVE 412 FEBRUARI 2015 bloemen direct in de gootsteen geparkeerd, in een laagje water, dan hadden we elkaar eigenlijk veel meer aandacht kunnen geven. Zoiets gebeurt ook in het Bijbelverhaal van de Verheerlijking op de Berg: Jezus gaat met drie discipelen een hoge berg op om te bidden tot God. Daar gebeurt iets fantastisch: de hemel gaat open en Mozes en Elia twee van de belangrijkste mensen uit de joodse geschiedenis- verschijnen in een wit licht en praten met Jezus. Blij en opgewonden wil Petrus eten gaan maken en tenten gaan opzetten voor de gasten. Hij rent druk rond om van alles te regelen, waardoor hij geen tijd heeft om in bewondering toe te kijken, zoals de andere twee leerlingen doen. Maar voordat Petrus goed en wel in actie is gekomen, is het licht al weer weg. Inclusief de gasten. Bijna had Petrus gemist waar het daar boven op die berg eigenlijk om ging, had hij zijn aandacht bij bijzaken gehad. Soms duren kostbare momenten maar heel even. Geef ze dan ook de aandacht die ze verdienen! Groet, Mieke PS: Zondag 1 maart is de volgende Kinderkerkdienst! Kinderkerk-agenda maart/april 2015 Datum: leidster Bijzonderheden: 01 maart - Pauline 29 maart alle leidsters PALMPASEN Zelf stok meebrengen! Wij regelen het lekkers en versierselen Extra feestelijk: Jongerenkoor Shine treedt op 05 april - Diana 1 e PAASDAG Mocht je nog vragen hebben, meer willen weten over de Kinderkerk en crèche, of wil je het team komen versterken- neem dan contact op met Mieke Bleys via of In de Crèche genaamd De Ark van Noach (Dorpskerk Blaricum) Ben ik (Mariëtte) er op: Dezelfde data als de Kinderkerk: 1 en 29 Maart 5 April (voor andere data voor de Crèche kunt u contact met mij opnemen op telnr )

16 K E R K D I E N S T E N ZONDAG 22 FEBRUARI 1e zondag van de 40-dagentijd: Zondag Invocabit De Dorpskerk uur Ds. A. de Boer, Utrecht Heilig Avondmaal Ontmoetingskerk uur Ds. J.G. de Bruijn Johanneskerk uur Oecumenische Vesper (zie hieronder) Tergooi Blaricum uur Ds. R.H. Mulder Stichtse Hof uur Pastor I. Duursma Theodotion uur Ds. A.D. van den Bos OECUMENISCHE VESPER 22 FEBRUARI Het Onze Vader - Geef ons heden ons dagelijks brood Dit bidden wij want ons lichaam heeft voedsel nodig om te kunnen voortbestaan. Maar de mens leeft niet van brood alleen. Jezus zegt: Ik ben het brood des levens. Werk niet voor de spijs die vergaat, maar voor de spijs die blijft tot in het eeuwige leven (Joh. 6: 27-35). Dat is de diepere betekenis van ons verzoek: geef ons kracht om de werken Gods te kunnen verrichten. Daarvoor willen we bidden in de Oecumenische Vesper van zondag 22 februari 2015, om uur in de Johanneskerk te Laren. Voorgangers: Ds. R. van den Beld (Baarn) Pastor W.G. Vlooswijk (Hilversum) Muzikale medewerking: St. Jan Cantorij o.l.v. Jim Berben HARTELIJK WELKOM! ZONDAG 1 MAART 2e zondag van de 40-dagentijd: Zondag Reminiscere De Dorpskerk uur Ds. A.W. Berkhof, Ermelo Ontmoetingskerk uur Ds. R. van den Beld, Baarn Jeugdenzo 12+(in de consistorie) Tergooi Blaricum uur Pastoor G. C. G. Verhey de Jager Stichtse Hof uur Ds. J.C. Visser, Laren Theodotion uur Pr. G.L.C.M. van Kesteren ZONDAG 8 MAART 3e zondag van de 40-dagentijd: Zondag Oculi De Dorpskerk uur Ds. J. Mulder, Hilversum Ontmoetingskerk uur Ds. J.G. de Bruijn Johanneskerk uur Avondgebed Tergooi Blaricum uur Ds. R.H. Mulder Stichtse Hof uur Pastor N. Hollander Theodotion uur Ds. A.D. van den Bos ZONDAG 15 MAART 4e zondag van de 40-dagentijd: Zondag Laetare De Dorpskerk uur Ds. P. Verhoef, Alkmaar Ontmoetingskerk uur Ds. J.G. de Bruijn Jeugdenzo 12+ (in de consistorie) Tergooi Blaricum uur Ds. R.H. Mulder Stichtse Hof uur Ds. M. Randt Theodotion uur Em. Pastoor J.H. Willems ZONDAG 22 MAART 5e zondag van de 40-dagentijd: Zondag Judica De Dorpskerk uur Ds. J. Offringa, Veenendaal Ontmoetingskerk uur Ds. J. Blom, Almere (Uitzending Radio 6FM) Tergooi Blaricum uur Pastor Mw. E.M. Spijkerman Stichtse Hof uur Pastor N. Hollander Theodotion uur Ds. A.D. van den Bos ZONDAG 29 MAART (PALMZONDAG) 6e zondag van de 40-dagentijd: Zondag Palmarum De Dorpskerk uur Ds. K. Schakel, Amsterdam Ontmoetingskerk uur Ds. J.G. de Bruijn Johanneskerk uur Oecumenische Vesper (zie hieronder) Tergooi Blaricum uur Ds. B. Sneep Stichtse Hof uur Ds. J.C. Visser, Laren Theodotion uur Ds. C.C. de Vreugd, Nijkerkerveen Oecumenische Vesper 29 maart Het Onze Vader - Vergeef ons onze schulden Ieder mens maakt fouten. Als we dat oprecht beseffen mogen we Onze Vader ook vragen of Hij ons onze schulden wil vergeven. Maar aan ons dan ook de taak onze medemensen te vergeven als die óns schuldig zijn (Mattheus 6: 3-15). Als wij grootmoedig zijn, zal God dat hopelijk ook voor ons zijn. Daar willen we over nadenken en voor bidden in de Oecumenische Vesper van zondag 29 maart 2015 (Palmzondag), uur in de Johanneskerk in Laren. Voorgangers: Diaken Prof. Dr. M. Sarot (Utrecht) (2e voorganger nog niet bekend) Muzikale medewerking: Cantorij Ontmoetingskerk Laren o.l.v. Job de Bruijn. WELKOM! Torenhof: Elke woensdagochtend om uur wordt er een kerkdienst gehouden. Op de eerste en derde woensdag van de maand is er een protestantse, op de tweede, vierde en eventueel vijfde woensdag een katholieke voorganger. Rond de feestdagen zijn er oecumenische diensten. In alle diensten is iedereen van harte welkom! Hier volgt een overzicht van activiteiten georganiseerd door de BEL-kerken. Zondag 22 februari en zondag 29 maart uur Johanneskerk, Naarderstraat, Laren: Oecumenische Vesper Vrijdag 6 maart uur: Wereldgebedsdag, Schoter, Wakkerendijk 66a, Eemnes Dinsdag 10 maart uur: Johanneskerk, Naarderstraat, Laren Thema avond Waar blijft de ziel? Donderdag 12 maart uur: Kerkcafé, Dorpskerk, Blaricum: Ds. Margriet van der Kooi: Pelgrims en zwervers. Gesprekken over God en ons. Zie voor meer informatie COLOFON Onderweg ONDERWEG is een uitgave van de: Protestantse Gemeente Blaricum en de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes Wij zijn op internet te vinden bij: en REDACTIE: H. Aertsen, hoofdredacteur J.G. de Bruijn, vacature FOTOREDACTIE: Rineke Ooijkaas, Harry van Schaik EINDREDACTIE: E. van Egmond, S. Talsma, A. Veerman INSTUREN KOPIJ VOLGEND NUMMER De sluitdatum voor inzending van kopij voor het eerstvolgende nummer van Onderweg is: DONDERDAG 12 MAART Voor alle rubrieken uw kopij sturen naar: Vermeld in de onderwerp-kopregel altijd voor welk onderdeel en voor welke rubriek uw kopij bestemd is (bijv. Algemeen/Oecumenische vesper of PGB/Diakonie of PGLE/ Lekkerkerk). Instructies voor het aanleveren van kopij kunt u via bij de redactie aanvragen. Zie ook het volledige colofon op pagina e jaargang, nr. 2, 20 februari 2015 Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar De Kerk in t Midden Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar Jaargang 26 nr. 2 oktober 2014 Colofon Redactie: José v.d. Elshout - ds. Pieter Overduin

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw S amen Officieel orgaan van de Protestantse Gemeente Breda - 7e jaargang no. 10 - december 2014 Programma Kerst en Oud/Nieuw Zaterdag 20 december 14:00 Christmas Carols, Lutherse Kerk 19:30 Lessons and

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr.

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr. Kerkblad 54 e jaargang nr. 10 6 oktober 2007 7 oktober Lichtpuntviering 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE MEDITATIE Heb je vijanden lief Als ik het helemaal heb gehad

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

Brieven over de kerk tussen de generaties

Brieven over de kerk tussen de generaties Brieven over de kerk tussen de generaties bezinning 40 / 2011 1 Onder vermelding van de titel te bestellen bij: Raad van Kerken in Nederland Kon. Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort [t] 033 4633844 [e]

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Preken vermijden vragen waar mensen mee zitten

Preken vermijden vragen waar mensen mee zitten ida in dit Amsterdam maandblad van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam jaargang 51 november 2012 10 INHOUD De preek volgens ds Tom Rijken, ds Ewoud Roos en ds Heek Leegte 2-5 Voelen & meebeleven

Nadere informatie

dvent De Geest wekt tot leven nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie

dvent De Geest wekt tot leven nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie KIDS & Jongeren Ruim 500 enthousiaste kids bezoeken Kidzrally dvent 05 2012 Jaargang

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Vraag wat u maar wilt...

Vraag wat u maar wilt... TIJDSCHRIFT UITGEGEVEN DOOR STICHTING L ABRI - NEDERLAND jaargang 17 nr. 2 2012 Prinsjesdag is geweest. De verkiezingen zijn voorbij. Den Haag maakt zich op voor een nieuwe periode, een nieuwe regering,

Nadere informatie

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode 2 december 10.00 da. F.S.Karelse Kk/C 9 december 10.00 ds. G.J.D. de Haan Oosterzee

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie

vieren Vechten voor Vrede Veertig weken oorlog en vrede in de kerken Teksten voor vieringen Interview met Peter Nissen over (vredes) kerken

vieren Vechten voor Vrede Veertig weken oorlog en vrede in de kerken Teksten voor vieringen Interview met Peter Nissen over (vredes) kerken Jaargang 1 Mei 2007 vieren Vrede.Vieren is een werkkrant voor de Vredesweek en is een uitgave van vredesorganisatie IKV Pax Christi, het samenwerkingsverband van IKV en Pax Christi Vechten voor Vrede Veertig

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21 INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Onderste boven: Met Zacheüs met Kerstmis. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Onderste boven: Advent. ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN p. 15 IN DIALOOG p. 17 IN

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1 Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 2 Verkrijgbaar bij dezelfde uitgever: dr. J.M. van t Kruis (red.), Protestantse

Nadere informatie