Haalbaarheid Virtual Pipeline Ten behoeve van Virtual Pipeline concept Ameland Flexigas Definitief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Haalbaarheid Virtual Pipeline Ten behoeve van Virtual Pipeline concept Ameland Flexigas Definitief"

Transcriptie

1 Haalbaarheid Virtual Pipeline Ten behoeve van Virtual Pipeline concept Ameland Flexigas Definitief December 2011 Rapport R

2 Documenttitel Haalbaarheid Virtual Pipeline Soort document Rapport Status Definitief Datum December 2011 Projectnaam Exploitatie CBG Projectnummer 0025 Auteur(s) Piet Bus (TSE), Maxim Kamst (CleanMiles) Opdrachtgever Flexigas Referentie R

3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 2 SITUATIESCHETS 2 3 UITGANGSPUNTEN MODEL Modules die gebruikt worden voor transport Uitgangspunten transport van CBG 4 4 RESULTATEN CASE BUSSEN OP CBG Case busbedrijf of CBG Gevoeligheid Gevoeligheid aantal bussen Gevoeligheid afstand bron - afnemer Gevoeligheid laad - lostijd 8 5 RESULTATEN CASE PERSONENAUTO S Case personenauto s of CBG Gevoeligheid Gevoeligheid aantal personenauto s Gevoeligheid afstand bron - afnemer Gevoeligheid laad - lostijd 12 6 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN Case busbedrijf Case personenauto s 14 Blz. Bijlage 1 Kosten hardware/installatiekosten en onderhoud Haalbaarheid Virtual Pipeline - i - R

4 1 INLEIDING De hoofdactiviteit van het werkpakket transport van biogas via de Virtual Pipeline als onderdeel van Thema C binnen het Flexigas project, is het onderzoek naar het gebruik van, en de demonstratie van de Virtual Pipeline ten behoeve van het transport van biogas binnen de agrarische sector. Voor het transport van biogas wordt in het algemeen gebruik gemaakt van het aardgasnetwerk. Een andere mogelijkheid is biogas te transporteren in de vorm van Compressed BioGas (CBG) via de Virtual Pipeline. Het gas wordt onder een druk van 250 bar opgeslagen in modules en vervolgens getransporteerd met bijvoorbeeld vrachtwagens naar de eindverbruikers. Eindverbruikers kunnen zijn: - Transportbedrijven die het wagenpark op (bio)gas laten rijden - Busbedrijven die de bussen op (bio)gas laten rijden - Warmtekrachtinstallaties - De modules kunnen gebruikt worden als een (bio)gasbuffer met als doel de piekvraag naar aardgas op te vangen Het doel van dit werkpakket is onderzoek doen naar de haalbaarheid van de inzet van een Virtual Pipeline ten behoeve van het transport van biogas geproduceerd door de agrarische sector. Uiteindelijk zal een vermarktbaar concept gerealiseerd en uitgetest worden in een pilot. Deze deelrapportage richt zich op het transport van CBG van de producenten van biogas tot aan de eindgebruiker. Er worden twee soorten eindgebruikers onderscheiden (twee verschillende cases). 1. Een busbedrijf 2. Een tankstation voor personenauto s waar CBG kan worden getankt In deze deelrapportage wordt met betrekking tot de twee cases het volgende behandeld: 1. Kostenstructuur transport van CBG door middel van vrachtwagens (virtual pipeline) 2. Projectie kostenstructuur transport op verschillende verbruikers van CBG waaronder busbedrijven en gewone tankstations waar personenauto s CBG kunnen tanken 3. Gevoeligheidsanalyse variabelen die een belangrijke rol spelen bij de kostprijs per kg vervoerd CBG 4. Conclusie en aanbevelingen De twee cases vertegenwoordigen een situatie waarin CBG haalbaar wordt geacht. De cases geven inzicht in de kosten van een overstap naar CBG. vervolgens zal de gevoeligheid mbt het aantal bussen, de afstand tot het tankstation zal in kaart worden gebracht. Hierbij kan dan ook voor verschillende situaties, waaronder voor de situatie in Ameland, inzichtelijk worden gemaakt of de case haalbaar is. Zoals gezegd is dit rapport een deelrapportage en zal aan het eind van het project onderdeel uitmaken van de eindrapportage. De bevindingen zullen in de business case gebruikt worden. Haalbaarheid Virtual Pipeline R

5 2 SITUATIESCHETS Dit rapport zal zich richten op de distributie van CBG, het lichtblauw gekleurde vlak. Er wordt uitgegaan van de situatie dat er voldoende biogasproducenten zijn om de eindgebruikers van biogas te voorzien. Figuur 2-1 Proces productie en distributie CBG Biogas productie Agrarische sector Gasbehandeling Compressor Opslag CBG (250 bar) Distributie Biogas Deelrapport 1 (R ) Eindgebruiker Deelrapport 3 (R Levering biogas aan eindgebruikers Deelrapport 2 (R ) In de onderstaande figuur wordt het blauwe vlak zoals weergegeven in figuur 2.1 meer in detail weergegeven. Figuur 2-2 Logistieke keten LEVERING Locatie Ameland DISTRIBUTIE 2) Overladen CBG op trucks GEBRUIK Eindgebruiker Bussen, auto s of particulieren 3) Transport van CBG over de weg 4) Afleveren bij eindgebruiker Haalbaarheid Virtual Pipeline R

6 3 UITGANGSPUNTEN MODEL 3.1 Modules die gebruikt worden voor transport Voor het transport van biogas wordt gebruikt gemaakt van zogenaamde MAT modules van Galileo (zie figuur 3.1). Figuur 3-1 MAT modules van Galileo die gebruikt worden voor transport op vrachtwagens De specificaties van de modules zijn weergegeven in de onderstaande tabel: Tabel 3-1 Specificaties MAT modules van Galileo Inhoud 1500 Nm3 (*) bij 250 bar Restgas in module 10% Systeem om te laden en te lossen Aanwezig waarbij geen kraan nodig is Gemiddelde laad en los tijd Ca 0,5 uur Aantal modules die getransporteerd kunnen 3 MAT modules (**) worden (*) Volgens de specificatiebladen bedraagt de inhoud 1275 Nm3 bij 250 bar (5100 WL). Bij navraag bij de leverancier bleek dit niet correct te zijn maar is de inhoud 1500 Nm3 bij 250 bar. (**) In Argentinië kunnen trekkers met 4 modules uitgerust zijn. In Nederland is dit niet realistisch. Een voorbeeld van een transport is weergegeven in de onderstaande figuur. In Nederland is ervan uitgegaan dat er maximaal drie modules per vrachtwagen getransporteerd kunnen worden. Haalbaarheid Virtual Pipeline R

7 Figuur 3-2 Voorbeeld transport MAT modules 3.2 Uitgangspunten transport van CBG Om inzicht te krijgen in de kosten met betrekking tot transport van de modules zijn verschillende offertes aangevraagd bij transporteurs van brandstof. Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze uitgangspunten. Tabel 3-2 Uitgangspunten kosten met betrekking tot transport van de MAT modules op basis van offertes Prijs chauffeur 45 /uur KM prijs 0,38 /km Gemiddelde snelheid truck 57 km/u Laadtijd 0,5 uur Lostijd 0,5 uur Maandtoeslag trailer (*) (*) Dit is de maandtoeslag voor de trailer die de transporteur moet aanschaffen (exclusief de modules) Er wordt uitgegaan dat een truck twee transporten op een dag kan ondernemen. Indien er meer dan twee transporten nodig zijn betekent dit meer vrachtwagens die ingezet moeten worden. Haalbaarheid Virtual Pipeline R

8 4 RESULTATEN CASE BUSSEN OP CBG In dit hoofdstuk zal met behulp van het opgebouwde model de case doorgerekend worden waarbij de virtual pipeline zal worden ingezet ten behoeve van het voorzien van bussen van CBG. Vervolgens zal van enkele belangrijke variabelen de gevoeligheid in kaart worden gebracht. Deze case zal ingaan op een situatie waar meerdere bussen gebruik zullen maken van biogas. De gevoeligheid mbt het aantal bussen, de afstand tot het tankstation zal in hoofdstuk 4.2 behandeld worden. 4.1 Case busbedrijf of CBG Uitgangspunten Voor de berekening van deze case worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: - Voor een realistische situatie zal worden uitgegaan van één tankpunt op één locatie - Deze locatie heeft de beschikking over 80 streekbussen die op CBG rijden - De afstand tussen bron en de afnemer bedraagt 60 km - Verder gelden de uitgangspunten zoals beschreven in hoofdstuk 3 - De bussen rijden kilometer per jaar en het verbruik is 53,8 kg CBG/100 km (HICAL) 1-1 truck kan maximaal twee ritten op een dag doen (dus twee keer afleveren). Dit betekent dus dat indien er meer dan 2 ritten op een dag nodig zijn, er meer vrachtwagens nodig zijn. - De calorische waarde van het aardgas op deze locatie is 35,2 MJ/Nm3. Dit in tegenstelling tot de onderwaarde van standaard Nederlands aardgas van 31,65 MJ/Nm3. - Het aardgas bevat 84.5% CH4 - Het laden en lossen van de MAT modules nemen ieder een half uur in beslag. Resultaat Het resultaat van de berekening is weergegeven in de onderstaande tabel Tabel 4-1 Modelresultaat transportkentallen mbt case bussen op CBG Verbruik CBG door de bussen 8254 kg/dag kg/jaar Hoeveelheid CBG per transport 4500 NM3 bij 250 bar (3 modules x 1500) Hoeveelheid kg per transport 3374 kg (*) Aantal transporten 2,45 per dag, 893 per jaar Aantal trucks die ingezet worden 2 stuks (**) Aantal ritkilometers per jaar kilometer Aantal keer laden en lossen keer (***) Tijdsduur rit uur/jaar (*) Rekening houdend met 10% restgas in module en de dichtheid aardgas = 0,833 kg/nm3 (**) Als uitgangspunt is gesteld dat bij meer dan 2 transporten per dag er meerdere trucks worden ingezet. Dit heeft enkel effect op de maandtoeslag van de trailer. (***) Hierbij wordt uitgegaan dat er per transport twee keer geladen en gelost moet worden (bij vertrek en bij aflevering) 1 REF "Erdgasbusse im OePNV sind wirtschaftlich!" Haalbaarheid Virtual Pipeline R

9 Uitgaande van de uitkomsten zoals weergegeven in de bovenstaande tabel en de uitgangspunten zoals beschreven in hoofdstuk 3.2 kunnen de volgende kosten toegewezen worden aan het transport van CBG. Tabel 4-2 Modelresultaat kosten mbt case bussen op CBG Kosten laden en lossen /jaar Kosten trekker + chauffeur /jaar Toeslag trailer(s) /jaar (*) Totale kosten /jaar Kilometer kostprijs 2,31 /km Vervoerskosten per kg CBG 0,082 /kg CBG 4.2 Gevoeligheid In het model zijn er een aantal variabelen die een sterk effect hebben op de gevoeligheid van de vervoerskosten per kg CBG en de kilometer kostprijs. De volgende variabelen zijn in dit kader nader onderzocht: - Aantal bussen - Afstand bron afnemer - Laad en lostijd Gevoeligheid aantal bussen Onderstaande figuur geeft de gevoeligheid op de kostprijzen wanneer het aantal bussen varieert. Figuur 4-1 Gevoeligheidsanalyse case streekbussen, afhankelijkheid kostprijzen op aantal bussen 4,00 Case Streekbussen op CBG, gevoelgheidsanalyse aantal bussen Laadtijd: 0,5 uur; lostijd: 0,5 uur Afstand bron-afnemer: 60 km (enkele reis) Kilometrage bus: km/jaar 0,180 kilometerkostprijs (euro/km) 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,150 0,120 0,090 0,060 0,030 vervoerskosten per kg CBG (euro/kg CBG) 0, Kilometerkostprijs (euro/km) 3,49 2,70 2,44 2,31 2,23 2,18 2,31 2,23 2,23 2,19 2,17 2,17 Vervoerkosten per kg CBG (euro/kg CBG) 0,124 0,096 0,087 0,082 0,079 0,078 0,082 0,079 0,079 0,078 0,077 0,077 Aantal streekbussen - Haalbaarheid Virtual Pipeline R

10 Conclusie De conclusie die hieruit getrokken kan worden is als volgt. Voor een acceptabele kostprijs per kg CBG is het een voorwaarde dat er voldoende afname is. Zoals blijkt uit Figuur 4-1 neemt de gevoeligheid in de kostprijs pas bij meer dan 30 bussen af. Dit betekent dat voor een goede business case er minimaal 30 bussen in deze situatie (zoals omschreven in de uitgangspunten in hst 4.1) gebruik zouden moeten maken van CBG. Bij 100 bussen of meer heeft het aantal bussen geen effect meer op de kostprijs voor transport van CBG. De reden voor de knik in de grafiek bij 80 bussen is het omslagpunt van 1 truck benodigd voor transport naar twee trucks benodigd voor transport. De extra kosten voor de toeslag van de extra trailer drukken dan op de kostprijs voor het transport van CBG Gevoeligheid afstand bron - afnemer Onderstaande figuur geeft de gevoeligheid op de kostprijzen wanneer de afstand tussen de bron en de afnemer gevarieerd wordt. Figuur 4-2 Gevoeligheidsanalyse case streekbussen, afhankelijkheid kostprijzen op afstand bron - afnemer Case Streekbussen op CBG, gevoelgheidsanalyse afstand bron/afnemer Laadtijd: 0,5 uur; lostijd: 0,5 uur Aantal streekbussen: 80 Kilometrage bus: km/jaar 9,00 0,20 kilometerkostprijs (euro/km) 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 vervoerskosten per kg CBG (euro/kg CBG) 0, Kilometerkostprijs (euro/km) 8,02 4,60 3,45 2,88 2,54 2,31 2,03 1,85 1,51 Vervoerkosten per kg CBG (euro/kg CBG) 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,08 0,10 0,11 0,18 Afstand bron-afnemer (km), enkele reis - Conclusie Zoals te zien is in de bovenstaand figuur is de gevoeligheid op de kostprijs voor CBG transport voor de afstand tussen de bron en de afnemer groot. De afstand bron afnemer dient dus zo veel mogelijk geminimaliseerd te worden. Zoals te zien is in Figuur 4-2 neemt de kostprijs per kilometer transport wel sterk toe bij een korte afstand van de bron naar de afnemer, maar de kostprijs per kg vervoerd CBG neemt sterk af. Het verband tussen de kostprijs en de afstand is vrijwel lineair. Dit betekent dus dat er geen optimum in afstand is waarop de business case gedimensioneerd zou kunnen worden. Haalbaarheid Virtual Pipeline R

11 4.2.3 Gevoeligheid laad - lostijd Onderstaande figuur geeft de gevoeligheid op de kostprijzen wanneer de laad- en lostijd van de MAT modules gevarieerd wordt. De transporteurs hebben aangegeven dat dit een belangrijke variabele is in de berekening van de kostprijs en dat er flink in de kosten gereduceerd kan worden als de laad- en lostijd geminimaliseerd kan worden. Figuur 4-3 en lostijd Gevoeligheidsanalyse case streekbussen, afhankelijkheid kostprijzen op een variërende laad- kilometerkostprijs (euro/km) 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Case Streekbussen op CBG, gevoelgheidsanalyse laad-lostijd Afstand bron-afnemer: 60 km (enkele reis) Aantal streekbussen: 80 Kilometrage bus: km/jaar 0,18 0,15 0,12 0,09 0,06 0,03 vervoerskosten per kg CBG (euro/kg CBG) 0,00 0,5 1 1,5 2 Kilometerkostprijs (euro/km) 2,31 3,06 3,81 4,56 Vervoerkosten per kg CBG (euro/kg CBG) 0,08 0,11 0,14 0,16 laad/lostijd (uur) 0,00 Conclusie Zoals te zien is in is de gevoeligheid van de laad- en lostijd van de MAT modules zijn deze van grote invloed op de kostprijs voor het transport van CBG. Door de leverancier wordt opgegeven dat een laad- en lostijd van 4 modules op een truck (in Nederland zijn dit er 3) maximaal een half uur bedraagt. Bij ervaren chauffeurs kan de laad- en lostijd duidelijk afnemen. Het is dus belangrijk de laad- en lostijd sterk in de gaten te houden. Haalbaarheid Virtual Pipeline R

12 5 RESULTATEN CASE PERSONENAUTO S In dit hoofdstuk zal met behulp van het opgebouwde model de case doorgerekend worden waarbij de virtual pipeline zal worden ingezet ten behoeve van het voorzien van personenauto s van CBG. Allereerst zal een realistische case behandeld worden naar aanleiding van het aantal voertuigen en tankinhoud. Vervolgens zal van enkele belangrijke variabelen de gevoeligheid in kaart worden gebracht. 5.1 Case personenauto s of CBG Uitgangspunten Voor de berekening van deze case worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: - Voor de personenauto die komen tanken gelden de volgende uitgangspunten: o 20% van de voertuigen rijdt op alternatieve brandstof o 50% daarvan rijdt op CBG o Een CBG tank in een personenauto kan 20 kg CBG opslaan - Een tankstation kan niet meer dan 400 personenauto s bedienen. Dit komt dus overeen met 40 CBG auto s. In deze case wordt uitgegaan van 800 auto s (=80 CBG auto s) die komen tanken. Dit betekent dat er twee tankstations bediend zullen worden. - De afstand tussen bron en de afnemers bedraagt 60 km - Verder gelden de uitgangspunten zoals beschreven in hoofdstuk 3-1 truck kan maximaal twee ritten op een dag doen (dus twee keer afleveren). Dit betekent dus dat indien er meer dan 2 ritten op een dag nodig zijn, er meer vrachtwagens nodig zijn. - De calorische waarde van het aardgas op deze locatie is 35,2 MJ/Nm3. Dit in tegenstelling tot de onderwaarde van standaard Nederlands aardgas van 31,65 MJ/Nm3. - Het aardgas bevat 84.5% CH4. - Het laden en lossen van de MAT modules nemen ieder een half uur in beslag. Resultaat Het resultaat van de berekening is weergegeven in de onderstaande tabel Tabel 5-1 Modelresultaat transportkentallen mbt case personenauto s op CBG Verbruik CBG door de personenauto s 1600 kg/dag kg/jaar Hoeveelheid CBG per transport 4500 NM3 bij 250 bar (3 modules x 1500) Hoeveelheid kg per transport 3374 kg (*) Aantal transporten 0,47 per dag, 173 per jaar Aantal trucks die ingezet worden 1 stuks (**) Aantal ritkilometers per jaar kilometer Aantal keer laden en lossen 346 keer (***) Tijdsduur rit 364 uur/jaar (*) Rekening houdend met 10% restgas in module en de dichtheid aardgas = 0,833 kg/nm3 (**) Als uitgangspunt is gesteld dat bij meer dan 2 transporten per dag er meerdere trucks worden ingezet. Dit heeft enkel effect op de maandtoeslag van de trailer. (***) Hierbij wordt uitgegaan dat er per transport twee keer geladen en gelost moet worden (bij vertrek en bij aflevering) Haalbaarheid Virtual Pipeline R

13 Uitgaande van de uitkomsten zoals weergegeven in de bovenstaande tabel en de uitgangspunten zoals beschreven in hoofdstuk 3.2 kunnen de volgende kosten toegewezen worden aan het transport van CBG Tabel 5-2 Modelresultaat kosten mbt case personenauto s op CBG Kosten laden en lossen /jaar Kosten trekker + chauffeur /jaar Toeslag trailer(s) /jaar (*) Totale kosten transport CBG /jaar Kilometer kostprijs 2,93 /km Vervoerskosten per kg CBG 0,10 /kg CBG 5.2 Gevoeligheid In het model zijn er een aantal variabelen die een sterk effect hebben op de gevoeligheid van de vervoerskosten per kg CBG en de kilometer kostprijs. De volgende variabelen zijn in dit kader nader onderzocht: - Aantal personenauto s op CBG - Afstand bron afnemer - Laad en lostijd Gevoeligheid aantal personenauto s Onderstaande figuur geeft de gevoeligheid op de kostprijzen wanneer het aantal personenauto s varieert. Figuur 5-1 personenauto s Gevoeligheidsanalyse case streekbussen, afhankelijkheid kostprijzen op aantal Case Personenauto's op CBG, gevoeligheid totaal aantal CBG voertuigen Laadtijd: 0,5 uur; lostijd: 0,5 uur Afstand bron-afnemer: 60 km (enkele reis) 20 kg CNG per tank 12,00 0,30 kilometerkostprijs (euro/km) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 vervoerskosten per kg CBG (euro/kg CBG) 0, Kilometerkostprijs (euro/km) 10,01 5,96 4,62 3,94 3,54 3,27 2,93 2,73 2,32 2,32 2,16 2,19 Vervoerkosten per kg CBG (euro/kg CBG) 0,36 0,21 0,16 0,14 0,13 0,12 0,10 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08 Aantal CNG voertuigen - Haalbaarheid Virtual Pipeline R

14 Conclusie Voor een acceptabele kostprijs per kg CBG is het een voorwaarde dat er voldoende afname is. Een acceptabele kostprijs per kg vervoert CBG begint bij de inzet van 80 CBG personenauto s (= 800 auto s in totaal) of meer (zie Figuur 5-1). Er is uitgegaan van een maximale bediening van 400 voertuigen (= 40 CBG voertuigen) per tankstation. Dit zou betekenen dat de kostprijs acceptabel wordt voor 2 CBG tankstations of meer. De reden voor de knik in de grafiek bij 200 CBG personenauto s is het omslagpunt van 1 truck benodigd voor transport van CBG naar twee trucks benodigd voor transport (in het kader van de virtual pipeline). De extra kosten voor de toeslag van de extra trailer drukken dan op de kostprijs voor het transport van CBG Gevoeligheid afstand bron - afnemer Onderstaande figuur geeft de gevoeligheid op de kostprijzen wanneer de afstand tussen de bron en de afnemer gevarieerd wordt. De uitgangspunten zijn: - Een laad/lostijd van een half uur auto s die komen tanken waarvan 20% op alternatieve brandstof rijdt en 50% op CBG. Dit betekent 80 CBG voertuigen. - Er kan 20 kg CBG getankt worden. Figuur 5-2 Gevoeligheidsanalyse case streekbussen, afhankelijkheid kostprijzen op afstand bron - afnemer 14,00 Case Personenauto's op CBG, gevoeligheid afstand transport CBG Laadtijd: 0,5 uur; lostijd: 0,5 uur Aantal CNG auto's: 80 totaal 20 kg CNG per tank 0,25 kilometerkostprijs (euro/km) 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,20 0,15 0,10 0,05 vervoerskosten per kg CBG (euro/kg CBG) 0, Kilometerkostprijs (euro/km) 11,74 6,45 4,69 3,81 3,28 2,93 2,49 2,23 1,70 Vervoerkosten per kg CBG (euro/kg CBG) 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 0,12 0,13 0,20 Afstand bron-afnemer (km), enkele reis - Haalbaarheid Virtual Pipeline R

15 Conclusie Zoals te zien is in de bovenstaand figuur is de gevoeligheid op de kostprijs voor CBG transport voor de afstand tussen de bron en de afnemer groot. De afstand bron afnemer dient dus zo veel mogelijk geminimaliseerd te worden. Zoals te zien is in Figuur 5-2 neemt de kostprijs per kilometer transport wel sterk toe bij een korte afstand van de bron naar de afnemer, maar de kostprijs per kg vervoert CBG neemt sterk af. Het verband tussen de kostprijs en de afstand is vrijwel lineair. Uitgaande van een acceptabele kostprijs 2 per vervoerde kg CBG zal de afstand tussen bron en afnemer niet meer moeten bedragen dan 60 kilometer bij de genoemde uitgangspunten Gevoeligheid laad - lostijd Onderstaande figuur geeft de gevoeligheid op de kostprijzen wanneer de laad- en lostijd van de MAT modules gevarieerd wordt. De transporteurs hebben aangegeven dat dit een belangrijke variabele is in de berekening van de kostprijs en dat er flink in de kosten gereduceerd kan worden als de laad- en lostijd geminimaliseerd kan worden. De uitgangspunten zijn: auto s die komen tanken waarvan 20% op alternatieve brandstof rijdt en 50% op CBG. Dit betekent 80 CBG voertuigen. - Er kan 20 kg CBG getankt worden. - Afstand bron-afnemer is 60 kilometer (enkele reis) Figuur 5-3 laad- en lostijd Gevoeligheidsanalyse case personenauto s, afhankelijkheid kostprijzen op een variërende 6,00 Case Personenauto's op CBG, gevoeligheid laad/lostijd Afstand bron-afnemer: 60 km (enkele reis) Aantal CNG auto's: 80 totaal 20 kg CNG per tank 0,30 kilometerkostprijs (euro/km) 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 vervoerskosten per kg CBG (euro/kg CBG) 0,00 0,25 0,5 1 2 Kilometerkostprijs (euro/km) 2,56 2,93 3,68 5,18 Vervoerkosten per kg CBG (euro/kg CBG) 0,09 0,10 0,13 0,18 laad/lostijd (uur) 0,00 2 Vooralsnog ligt deze bij de 0,10 per kg CBG of lager, maar zal definitief bepaald worden bij het definitieve winst en verlies overzicht. Haalbaarheid Virtual Pipeline R

16 Conclusie Zoals te zien is in Figuur 5-3 is de gevoeligheid van de laad- en lostijd van de MAT modules van grote invloed op de kostprijs voor het transport van CBG. Door de leverancier wordt opgegeven dat een laad- en lostijd van 4 modules op een truck (in Nederland zijn dit er 3) maximaal een half uur bedraagt. Bij ervaren chauffeurs kan de laad- en lostijd duidelijk afnemen. Het is dus belangrijk de laad- en lostijd sterk in de gaten te houden. Naarmate de laad/lostijd langer wordt dan een half uur, wordt de gevoeligheid voor de kostprijs ook sterker. Naarmate de laad- en lostijd korter wordt dan een half uur neemt de kostprijs voor transport relatief minder af maar het levert wel een duidelijke besparing op. Haalbaarheid Virtual Pipeline R

17 6 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 6.1 Case busbedrijf Kostprijs per kg getransporteerd CBG In deze situatie waarbij een virtual pipeline gebruikt wordt voor de levering van CBG aan een busbedrijf dient naar aanleiding van de gevoeligheidsanalyse vooral gelet te worden op de laad- en lostijd van de modules en de afstand van de bron tot aan de afnemer. Het aantal bussen is minder kritisch boven het reële aantal van ca. 30 bussen. Minder dan 30 bussen zorgt voor een sterk stijgende kostprijs voor het transport van CBG. Als uitgangspunt voor een gezonde businesscase met betrekking tot het leveren van CBG aan een busbedrijf via de virtual pipeline wordt het volgende aanbevolen. - Aantal bussen met CBG minimaal 30 (uitgaande van een jaarlijks kilometrage van kilometer per bus) - Laad en lostijd minimaliseren tot een half uur of minder - De afstand bron afnemer minimaliseren waarbij de voorkeur uitgaat naar een afstand van 60 km of minder (enkele reis). 6.2 Case personenauto s Kostprijs per kg getransporteerd CBG In de situatie waarbij een virtual pipeline gebruikt wordt voor de levering van CBG aan personenauto s dient net zoals in de case van het busbedrijf gelet te worden op de laad- en lostijd van de modules en de afstand van de bron tot aan de afnemer. De gevoeligheid op de kostprijs per kg getransporteerd CBG is minder kritisch wanneer het aantal CBG personenauto s boven de 80 komt. Dit betekent 800 voertuigen dus twee tankstations uitgaande van de veronderstelling dat 20% van de voertuigen op alternatieve brandstof rijdt en 50% daarvan op CBG. Als uitgangspunt voor een gezonde businesscase met betrekking tot het leveren van CBG aan tanksstations voor personenauto s via de virtual pipeline wordt het volgende aanbevolen. - Aantal Aantal CBG personenauto s minimaal 80 (uitgaande van een gemiddelde tankinhoud voor CBG van 20 kg) - Laad en lostijd minimaliseren tot een half uur of minder - De afstand bron afnemer minimaliseren waarbij de voorkeur uitgaat naar een afstand van 60 km of minder (enkele reis). Haalbaarheid Virtual Pipeline R

18 Bijlage I. Kosten hardware/installatiekosten en onderhoud Haalbaarheid Virtual Pipeline R

19 HARDWARE VIRTUAL PIPELINE Scenario m³/dag Type Quantity Unit cost Total Compressor systeem Microbox Compressor systeem Microbox Laadplatform PA-C Laad machine MST MAT modules MAT Los platform PA-D Booster en cascade systeem NX BB met communicatie management unit type GDMB-01 voor CNG station Dispensers EMB-30-1-D Aanbevolen reserve onderdelen, set Dochter Station Aanleg bestrating eenmalig Aanleg eiland incl betonafwerking eenmalig plaatsen rampalen 650 eenmalig Voeding voor dispenser, terminal en datakabel eenmalig plaatsen van de Microbox eenmalig Aanbrengen betongoot met roosters van Microbox naar het eiland eenmalig Aanbrengen RVS hogedrukleiding incl. voorbereiding 2e dispenser eenmalig Onvoorzien eenmalig Aanleg gasleiding eenmalig Aanleg E-voeding eenmalig Onderhoud Bij start-up Bij start-up 40 uur controle door monteur eenmalig Security start-up parts eenmalig Jaarlijks onderhoud Jaarlijks onderhoud jaarlijks Onderdelen jaarlijkse kosten jaarlijks Overige 500 jaarlijks Overige kosten 24 uurs service desk jaarlijks verzekering jaarlijks betalingsverkeer jaarlijks Onvoorzien Totaal (*) Indien er meer dan 2 transporten per truck nodig zijn voor het vervoer van CBG dienen er meer vrachtwagens ingezet te worden. Dit betekent dat er 12 MAT modules nodig zijn in plaats van 6. Hiermee is in het exploitatiemodel rekening gehouden. Haalbaarheid Virtual Pipeline R

Business case afnemer CBG Virtual Pipeline Ten behoeve van Virtual Pipeline concept Ameland Flexigas

Business case afnemer CBG Virtual Pipeline Ten behoeve van Virtual Pipeline concept Ameland Flexigas Business case afnemer CBG Virtual Pipeline Ten behoeve van Virtual Pipeline concept Ameland Flexigas Februari 204 Rapport R-0022-03 Eilandstraat 3 335AB Papendrecht kamst@cleanmiles.eu www.cleanmiles.eu

Nadere informatie

Introductie. Duurzame stedelijke distributie. Goevaers Consultancy. België 16 februari 2013

Introductie. Duurzame stedelijke distributie. Goevaers Consultancy. België 16 februari 2013 Goevaers Consultancy Duurzame stedelijke distributie België 16 februari 2013 GC Introductie Duurzaam goederen vervoer Duurzaamheid vraagt om samenwerking in de keten Nieuwe technologieën kunnen alleen

Nadere informatie

Doorrekenen H2 scenario

Doorrekenen H2 scenario Doorrekenen H2 scenario Significant B.V. 28 oktober 2010 Paul van Hooff Scenarioberekeningen Om de gevolgen van veranderingen in de samenstelling van de busvloot in de Stadsregio Arnhem Nijmegen te kunnen

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Ketenanalyse zand. Aspect(en): 4.A.1

CO 2 Prestatieladder. Ketenanalyse zand. Aspect(en): 4.A.1 CO 2 Prestatieladder Ketenanalyse zand Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Aspect(en): 4.A.1 Datum: 04 april 2014 Inhoudsopgave 1.0 Identificatie... 3 2.0 Doelstelling...

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Verduurzaming Wagenpark gemeente

Resultaten onderzoek Verduurzaming Wagenpark gemeente Resultaten onderzoek Verduurzaming Wagenpark gemeente 1. Achtergrond Uit de klimaatvoetafdruk zoals dat voor het jaar 2013 is opgesteld, bleek dat de klimaatvoetafdruk van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING Om bij te dragen aan de bescherming van het klimaat, beperken we de CO2-voetafdruk in onze gehele waardeketen. Daarbij kijken we verder dan alleen onze eigen activiteiten. Ook door nauw samen te werken

Nadere informatie

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016 Projectgegevens Opdrachtgever Waalpartners bv Projectnaam Energie en CO2 management Projectnummer 9031.17 Memonummer Me01CvH9031.17 Onderwerp Energie- en CO2 beoordelingsrapportage 2016 Auteur Cisca van

Nadere informatie

Ga vooruit naar een duurzame toekomst.

Ga vooruit naar een duurzame toekomst. Ga vooruit naar een duurzame toekomst. Rijden op OGO CNG is schoner, goedkoper en makkelijk. Verder vooruit Inhoudsopgave Duurzame en betaalbare mobiliteit binnen handbereik 4 Groeiende behoefte naar duurzaamheid

Nadere informatie

Ketenanalyse grasmaaien

Ketenanalyse grasmaaien Ketenanalyse grasmaaien Criteria Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Opgesteld door Paul Bremmer en Marco Vermeulen Opgesteld op 05-04-2017 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2

Nadere informatie

Rekenmodule Last Mile. Beschrijving & case. 14 december 2011

Rekenmodule Last Mile. Beschrijving & case. 14 december 2011 Last Mile Beschrijving & case 14 december 2011 Inhoud Last Mile Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing Aanvullende informatie

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0

Plan van Aanpak CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Plan van Aanpak CO 2 reductiedoelstellingen -2020 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 BIJLAGE 1 Projectbeschrijving initiatiefinleiding... 2 1 Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1. Doelstellingen... 3 2 Subdoelstellingen... 4 2.1. Subdoelstelling uitstoot/verbruik

Nadere informatie

Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016

Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016 Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016 CO2-prestatieladder niveau 3. Voortgang reductiedoelstellingen Breukelen, 18 november 2016 Peggy Nab Akkoord namens directie Datum:

Nadere informatie

Impact van efficiënte openbare verlichting op de CO 2 uitstoot

Impact van efficiënte openbare verlichting op de CO 2 uitstoot Impact van efficiënte openbare verlichting op de CO 2 uitstoot CE4 N35N 13.5.29 Samenvatting Drie scenario s om de hoeveelheid CO 2 te berekenen, die niet uitgestoten wordt als er energie bespaard wordt

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 reductiedoelstellingen 2016-2020. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

Plan van Aanpak CO 2 reductiedoelstellingen 2016-2020. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Plan van Aanpak CO 2 reductiedoelstellingen -2020 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Reductiedoelstellingen 3 2 Reductiedoelstellingen Scope 1 3 2.1 Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Mij is gevraagd iets te vertellen over onze pogingen om rendement in de bedrijfsvoering te verbinden met duurzaamheid. Dat is vooral een kwestie om met boerenverstand

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen

Review CO2 reductiedoelstellingen Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 5.B.1_1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang

Nadere informatie

Brochure Eazy Logistics. Wij doen wat anderen beloven

Brochure Eazy Logistics. Wij doen wat anderen beloven Brochure Eazy Logistics Wij doen wat anderen beloven Over ons Eazy Logistics is gestart in september 2014. Als snel heeft Eazy Logistics zich gemengd tussen de gevestigde orde binnen de koeriers. Momenteel

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2014

Carbon Footprint Rapportage 2014 Carbon Footprint Rapportage 2014 Versiedatum: 19 februari 2015 4.B.2&5.B.1+2 Rapportage Carbon Footprint 2014 1 van 11 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1... 4 2.1 Gasverbruik... 5 2.2 Zakelijk verkeer in

Nadere informatie

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015 CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 215 Uit de CO2 inventarisatie over 215 zijn de volgende resultaten bekend. De onderbouwing van de berekening is opgenomen. Voor 215 zijn de gegevens

Nadere informatie

Extra Oefenignen Calculatie TAXI. Calculatie TAXI Examen Oefeningen 1

Extra Oefenignen Calculatie TAXI. Calculatie TAXI Examen Oefeningen 1 Extra Oefenignen Calculatie TAXI Calculatie TAXI Examen Oefeningen 1 2 2007 Transport en Logistiek Evolutie Centrum Opgave 1 040 Taxi is een taxibedrijf gespecialiseerd in het contractvervoer in het zuiden

Nadere informatie

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot Beleidsverklaring Co2 Deze beleidsverklaring met betrekking tot de CO2 uitstoot is onderdeel van het door M, van der Spek Hoveniersbedrijf B.V. gevoerde milieubeleid. M. van der Spek Hoveniersbedrijf B.V.

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen

Review CO2 reductiedoelstellingen Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen, Jan den Boer Kenmerk 3.B.1_2 Review CO2 Reductiedoelstellingen Datum 24-04-2015 Versie 1.0 Status

Nadere informatie

Rijden op groen gas Feiten en cijfers

Rijden op groen gas Feiten en cijfers Rijden op groen gas Feiten en cijfers Rijden op groen gas Transporteurs, bedrijven en particulieren rijden steeds vaker op groen gas. Er komt meer groen gas beschikbaar en het aantal auto s dat op groen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF... 4 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT... 5 4. GROENAFVAL... 6 KETENANALYSE... 6 REDUCTIEDOELSTELLING... 6 HOEVEELHEID

Nadere informatie

aardgas tank ik bij DATS 24 www.dats24.be CNG aardgas voor voertuigen De slimme ecomobiele toekomst is vandaag Transitiebrandstof

aardgas tank ik bij DATS 24 www.dats24.be CNG aardgas voor voertuigen De slimme ecomobiele toekomst is vandaag Transitiebrandstof CNG aardgas voor voertuigen CNG betekent letterlijk samengeperst natuurlijk gas en is eenvoudigweg de samengeperste variant van het aardgas dat we kennen voor huishoudelijk gebruik. CNG is al een tijdje

Nadere informatie

Energie auditverslag

Energie auditverslag CO 2 Prestatieladder Portfolio 2010 Energie auditverslag Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 2.A.3-1.B - 2.B - 3.B - 2.C.2 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 7 februari 2012 Inhoud Energie

Nadere informatie

Cryogeen LNG: Waar..

Cryogeen LNG: Waar.. Cryogeen LNG: Voor het mileu een zegen!! Voor incident bestrijders een ramp?! VBE Seminar, 07-10-2015 te Gorinchem 9-10-2015 Dick Arentsen, AGS/Veiligheidskundige/Fire Engineer Waar.. Vrachtwagens Bussen

Nadere informatie

Elektrisch vervoer & Arnhem 16 december 2009. Programmamanager infrastructuur laadpunten elektrisch vervoer

Elektrisch vervoer & Arnhem 16 december 2009. Programmamanager infrastructuur laadpunten elektrisch vervoer Elektrisch vervoer & elektrische netten Arnhem 16 december 2009 Peter van der Sluijs Programmamanager infrastructuur laadpunten elektrisch vervoer 1 Inhoud Belang Netbeheerder Wat doet een elektrische

Nadere informatie

Businesscase Toolbox. voor duurzame brandstoffen. Robert van Hoof (Infram) 28 juni 2017

Businesscase Toolbox. voor duurzame brandstoffen. Robert van Hoof (Infram) 28 juni 2017 Businesscase Toolbox voor duurzame brandstoffen lange afstandsdistributie stadsdistributie waterstoftankstations Robert van Hoof (Infram) 28 juni 217 Actieplan Duurzame Brandstoffen Businesscase Toolbox

Nadere informatie

Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden September 2010

Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden September 2010 Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden September 2010 1. PROVINCIE UTRECHT Subsidieverordening stimulering aardgasvoertuigen Provincie Utrecht (tot 7,5 ton) 5.000 (vanaf 7,5 ton)

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2012

Carbon Footprint Rapportage 2012 Carbon Footprint Rapportage 2012 Versiedatum: 10 april 2013 4.B.2&5.B.1+2 Rapportage Carbon Footprint 2012 1 van 13 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1... 4 2.1 Aardgas... 5 2.2 Zakelijk verkeer in personenauto

Nadere informatie

Bodemrisicoanalyse AVR Brielselaan 175 Rotterdam

Bodemrisicoanalyse AVR Brielselaan 175 Rotterdam Bodemrisicoanalyse AVR Brielselaan 175 Rotterdam AVR-Bedrijven 6 december 2011 Definitief rapport 9W2623.01 Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen +31 (0)24 328 42 84 Telefoon +31 (0)24 323

Nadere informatie

Elektrische distributie in NL 'N Update & pilot resultaten

Elektrische distributie in NL 'N Update & pilot resultaten Elektrische distributie in NL 'N Update & pilot resultaten Laundry Experience Event 17 March 2017 Content 1. Elektrificatie in NL 2. Visie overheid en de G4 3. Uitkomsten pilots 1. Geschikte marktsegmenten

Nadere informatie

In het kader van papier vermindering is de inhoudsopgave op de voorpagina afgedrukt

In het kader van papier vermindering is de inhoudsopgave op de voorpagina afgedrukt De Struunhoeve BV CO 2 reductiedoelstellingen 2018 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 In het kader van papier vermindering is de inhoudsopgave op de voorpagina afgedrukt Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

In de levensmiddelenbranche is een goed

In de levensmiddelenbranche is een goed Deze casusopdracht gaat over de VersFustPool, dit is een logistiek samenwerkingsverband in de bedrijfskolom van versproducten. In informatiebron 1 staan gegevens over fusten, zoals afmetingen, gewicht

Nadere informatie

Energie Auditverslag (periode 2016)

Energie Auditverslag (periode 2016) Energie Auditverslag (periode 2016) Son, Maart 2017 Pagina 1 van 6 1. Introductie A. Jansen B.V. heeft een inventarisatie uitgevoerd over alle energiestromen binnen haar bedrijfsvoering. Dit document geeft

Nadere informatie

VALUE ADDED TRUCKING

VALUE ADDED TRUCKING VALUE ADDED TRUCKING DE VRACHTWAGENCABINE ALS MOBILE OFFICE? PETER LAGEY, PROJECTLEIDER VIL VDAB Wondelgem, 21/02/2017 4 Project Value Added Trucking Deelnemers en partner Project Value Added Trucking

Nadere informatie

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB Vergelijking van de CO 2 -uitstoot per vervoermiddel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB 100% Gerecycleerd papier Januari

Nadere informatie

Kwantitatieve reductiedoelstelling

Kwantitatieve reductiedoelstelling CO 2 Prestatieladder Kwantitatieve reductiedoelstelling Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 3.B.1, 3.B.2, 4.B.1, 1.D.1 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 18 april 2014 Inhoudsopgave 1.0

Nadere informatie

Bijlage 1 haalbaarheidsstudie Warmtewisselaar

Bijlage 1 haalbaarheidsstudie Warmtewisselaar Bijlage 1 haalbaarheidsstudie Warmtewisselaar Referentienummer Datum Kenmerk 336723.01.N001 1 september 2014 336723 Betreft Indicatieve berekening exploitatie warmtenet Westland 1 Inleiding Om een globale

Nadere informatie

Agenda. De uitdaging. Euro normen ENVIRONMENTAL VEHICLE STRATEGY. De uitdaging. Dubbele strategie. Hybride techniek & potentieel

Agenda. De uitdaging. Euro normen ENVIRONMENTAL VEHICLE STRATEGY. De uitdaging. Dubbele strategie. Hybride techniek & potentieel Agenda De uitdaging Dubbele strategie Hybride techniek & potentieel Methaan-diesel techniek & potentieel ENVIRONMENTAL VEHICLE STRATEGY p2 De uitdaging Euro normen Wettelijk kader Opwarming van de aarde

Nadere informatie

De SLIMME KEUZE voor

De SLIMME KEUZE voor Aardgas voor voertuigen De SLIMME KEUZE voor uw onderneming DATS 24, meer dan brandstof alleen DATS 24 maakt deel uit van Colruyt Group en zet ook resoluut in op duurzaamheid. DATS 24 draagt dus graag

Nadere informatie

HET BOCHTIGE PARCOURS NAAR DE NACATRANS REKENTOOL. Gunther Storme, Projectleider VIL

HET BOCHTIGE PARCOURS NAAR DE NACATRANS REKENTOOL. Gunther Storme, Projectleider VIL HET BOCHTIGE PARCOURS NAAR DE NACATRANS REKENTOOL Gunther Storme, Projectleider VIL Uitgangspunt Laagdrempelige tool die transportbedrijven toelaat om de brutomarge van een transportopdracht te berekenen

Nadere informatie

Lean & Green duurzame stedelijke distributie

Lean & Green duurzame stedelijke distributie Achtergrond Steeds meer mensen wonen en werken in steden. Dat betekent dat er steeds meer goederen binnen de stadgrenzen vervoerd gaan worden: naar winkels, kantoren en woningen, met retourgoederen die

Nadere informatie

Installatiehandleiding DataLogger v2.2

Installatiehandleiding DataLogger v2.2 1 HARDWARE 1. Data Logger Processor Unit (black box) 1.1. Kanalen (Voorkant black box) De volgende aansluitingen zijn voorzien (compatibel met vorig type black box): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nadere informatie

Fleetclub van 100. Welkom

Fleetclub van 100. Welkom Fleetclub van 100 Welkom Fleetclub van 100 Welkom Michel Dudok Manager Fleetsales & Leasing Doel van deze workshop Na afloop van de workshop bent u op de hoogte van De achtergronden, techniek en actuele

Nadere informatie

TOEWIJZEN VAN KOSTEN: BEWUSTE KEUZES

TOEWIJZEN VAN KOSTEN: BEWUSTE KEUZES TOEWIJZEN VAN KOSTEN: BEWUSTE KEUZES Situering Business Intelligence Activity Based Costing Kennis Actie Nacalculatie Data 2 Begrippen (Transport)opdracht, zending, dossier De opdracht van één klant om

Nadere informatie

Kennissessie/lunchbijeenkomst scherper sturen op details; besparen op (in) directe brandstofkosten.

Kennissessie/lunchbijeenkomst scherper sturen op details; besparen op (in) directe brandstofkosten. Kennissessie/lunchbijeenkomst scherper sturen op details; besparen op (in) directe brandstofkosten. Machiel Bode Sector manager Transport & Logistiek ING Amsterdam Machiel.bode@ing.nl 1 Programma 11.00

Nadere informatie

De normale afzet van Verhoeven, uitgedrukt in ton/km per jaar, is als volgt verdeeld:

De normale afzet van Verhoeven, uitgedrukt in ton/km per jaar, is als volgt verdeeld: MA1 Oefententamen 3 Opgave 1 Verhoeven bv is een middelgrote transportonderneming die vrachten vervoert binnen Nederland voor diverse klanten. De onderneming heeft plannen om haar vrachtwagens te vervangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 066 Belastingdienst Nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juli 2010

Nadere informatie

Clean fuel. LNG Facts & Figures

Clean fuel. LNG Facts & Figures 1 LNG Facts & Figures Waarom LNG Schoon Zonder nabehandeling voldoen aan emissie standaarden Veilig Lichter dan lucht als het verdampt Moeilijk ontsteekbaar Enorme voorraden Past in Europese doelstelling

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

Plan van Aanpak CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Plan van Aanpak CO 2 reductiedoelstellingen 2016-2020 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Reductiedoelstellingen... 3 2 Reductiedoelstellingen Scope 1... 3 2.1

Nadere informatie

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan Datum: april 2015 versie 3 Pagina 1 van 6 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2017 V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan te Nijkerk Datum: april 2015 versie 3 Pagina 2 van 6 Inhoud 1 Inleiding energie meetplan

Nadere informatie

Schotpoort Traffic Center. Overzicht CO2-Footprint 2015

Schotpoort Traffic Center. Overzicht CO2-Footprint 2015 Schotpoort Traffic Center Overzicht CO2-Footprint 2015 Titel: CO2-Footprint 2015 Versie: 1.0 Datum: 1 juli 2016 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opdrachtgever: Schotpoort Transport Groep BV Opgesteld

Nadere informatie

Site Acceptance Test opwerkingsinstallatie

Site Acceptance Test opwerkingsinstallatie Site Acceptance Test opwerkingsinstallatie Dit document beschrijft de nut en noodzaak voor de Site Acceptance Test en het plan en criteria voor de uitvoering van de test. Inleiding Binnen het Flexigas

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst. Scania Gasmotoren CNG & LNG

Klaar voor de toekomst. Scania Gasmotoren CNG & LNG Klaar voor de toekomst Scania Gasmotoren CNG & LNG Scania en het milieu Klimaatveranderingen ten gevolge van de uitstoot van broeikasgassen, steeds schaarser wordende natuurlijke grondstoffen (o.a. als

Nadere informatie

CO2-update februari 2016

CO2-update februari 2016 CO2-update 2015 29 februari 2016 CO 2 -RAPPORTAGE 2015 Deze rapportage beslaat het gehele jaar 2015 inzake de CO 2 uitstoot van de Groep. WIJZIGINGEN IN DE ORGANISATIE Medio april 2015 is het hoofdkantoor

Nadere informatie

MEER RENDEMENT DOOR MEER INZICHT DAF CONNECT

MEER RENDEMENT DOOR MEER INZICHT DAF CONNECT MEER RENDEMENT DOOR MEER INZICHT DAF CONNECT TRUCKS PARTS FINANCE WWW.DAF.COM DAF CONNECT REAL-TIME INFORMATIE VOOR OPTIMALE PRESTATIES Altijd zicht op de prestaties van uw vloot en grip op uw logistieke

Nadere informatie

Afbeelding 2.1. Locatie Aviko en nabijgelegen Natura 2000-gebied Rijntakken

Afbeelding 2.1. Locatie Aviko en nabijgelegen Natura 2000-gebied Rijntakken Afbeelding 2.1. Locatie Aviko en nabijgelegen Natura 2000-gebied Rijntakken De blauwe delen in afbeelding 2.1 zijn Vogelrichtlijngebied. De groene delen in afbeelding 2.1 zijn Vogelrichtlijngebied en Habitatrichtlijngebied.

Nadere informatie

Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009

Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009 Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009 1 Historie 1966 Oprichting bedrijf 1966 1985 Conventioneel vervoer 1985 1995 Containervervoer (20ft-40ft) 1995 Verhuizing naar Axelse vlakte in Westdorpe

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 1e halfjaar 2014

Carbon Footprint Rapportage 1e halfjaar 2014 Carbon Footprint Rapportage 1e halfjaar 2014 Versiedatum: 4 november 2014 4.B.2&5.B.1+2 Rapportage Carbon Footprint 1e halfjaar 2014 1 van 11 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1... 4 2.1 Gasverbruik... 4

Nadere informatie

de Nieuwe PGS 25 Aardgasvulstations

de Nieuwe PGS 25 Aardgasvulstations de Nieuwe PGS 25 Aardgasvulstations Erik Büthker 1 december 2009 congres Relevant Ringwade 71, 3439 LM, Nieuwegein Postbus 1033, 3430 BA, Nieuwegein Tel: (030) 285 3320 Fax: (030) 285 4850 info@cngnet.nl

Nadere informatie

waterstof waarmee de elektromotor van de auto wordt aangedreven - auto's voorzien van een brandstofcel die elektrische energie produceert uit

waterstof waarmee de elektromotor van de auto wordt aangedreven - auto's voorzien van een brandstofcel die elektrische energie produceert uit Hoe overleeft de auto de energietransitie? 1 Inleiding De energietransitie - dus de overschakeling van het gebruik van fossiele brandstoffen naar dat van duurzame middelen voor energieopwekking - zal consequenties

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Carbon Footprint. Rapportage 1 e halfjaar 2012. Versiedatum: 15 november 2012. 4.B.2&5.B.1+2 Rapportage Carbon Footprint 1 e halfjaar 2012 1 van 16

Carbon Footprint. Rapportage 1 e halfjaar 2012. Versiedatum: 15 november 2012. 4.B.2&5.B.1+2 Rapportage Carbon Footprint 1 e halfjaar 2012 1 van 16 Carbon Footprint Rapportage 1 e halfjaar 2012 Versiedatum: 15 november 2012 4.B.2&5.B.1+2 Rapportage Carbon Footprint 1 e halfjaar 2012 1 van 16 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1... 4 2.1 Aardgas... 5

Nadere informatie

Duurzaamheid in transport en logistiek. Brugge, 11 september 2012

Duurzaamheid in transport en logistiek. Brugge, 11 september 2012 Duurzaamheid in transport en logistiek Brugge, 11 september 2012 Onderwerpen Vos Logistics Duurzaamheid binnen Vos Logistics LNG & CNG Feiten en kengetallen Onderneming opgericht 1944 Omzet Euro 250 miljoen

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream Transport and Distribution versie 1.1 Pagina 1/7 Verantwoording Titel : Ketenanalyse Downstream transport and distribution

Nadere informatie

onderzoek stikstofdepositie vergunningaanvraag Aviko Steenderen nieuwe vrieshuis Aviko STE56-15 STE56-15/ ir. E.H. Voors P.

onderzoek stikstofdepositie vergunningaanvraag Aviko Steenderen nieuwe vrieshuis Aviko STE56-15 STE56-15/ ir. E.H. Voors P. notitie Witteveen+Bos Van Twickelostraat 2 Postbus 233 7400 AE Deventer 0570 69 79 11 www.witteveenbos.nl onderwerp project opdrachtgever projectcode referentie opgemaakt door onderzoek stikstofdepositie

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling Mobiliteit 4 2.2. Voortgang subdoelstelling

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Energie audit verslag

Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Energie audit verslag Projectdossier CO2: Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Energie audit verslag : Koninklijke Bammens B.V. Wegenbouwbedrijf J. Rutte B.V. Maarssen,

Nadere informatie

De noodzaak van waterstof. InnoTeP 2017 Jochem Huygen.

De noodzaak van waterstof. InnoTeP 2017 Jochem Huygen. De noodzaak van waterstof InnoTeP 2017 Jochem Huygen. Story line Korte introductie HyMove Uitdagingen energietransitie Wat wordt de elektriciteitsvraag? Hoe kan het net het aan? Rol van waterstof HyMove

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2013

Carbon Footprint Rapportage 2013 Carbon Footprint Rapportage 2013 Versiedatum: 21 januari 2014 4.B.2&5.B.1+2 Rapportage Carbon Footprint 2013 1 van 12 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1... 4 2.1 Aardgas... 4 2.2 Zakelijk verkeer in personenauto

Nadere informatie

Plug-in Hybrid. juni 2013

Plug-in Hybrid. juni 2013 Plug-in Hybrid Electric Vehicles juni 2013 Begin 2013 reden In Nederland ongeveer 8.000 personenauto s met 0% fiscale bijtelling. Het overgrote deel hiervan zijn elektrische auto s die tevens een benzine-

Nadere informatie

aardgas tank ik bij DATS 24 www.dats24.be CNG aardgas voor voertuigen De slimme ecomobiele toekomst is vandaag Transitiebrandstof

aardgas tank ik bij DATS 24 www.dats24.be CNG aardgas voor voertuigen De slimme ecomobiele toekomst is vandaag Transitiebrandstof aardgas voor voertuigen betekent letterlijk samengeperst natuurlijk gas en is eenvoudigweg de samengeperste variant van het aardgas dat we kennen voor huishoudelijk gebruik. is al een tijdje populair als

Nadere informatie

Voor Vrachtwagen Tuning Boxen Prijzen & Merken zie: Vrachtwagen Tuning Boxen Prijzen & Merken (pdf, 121 kb) Tot 10% minder Verbruik!

Voor Vrachtwagen Tuning Boxen Prijzen & Merken zie: Vrachtwagen Tuning Boxen Prijzen & Merken (pdf, 121 kb) Tot 10% minder Verbruik! Voor Vrachtwagen Tuning Boxen Prijzen & Merken zie: Vrachtwagen Tuning Boxen Prijzen & Merken (pdf, 121 kb) Ook dit is mogelijk! Verbruik reductie bij Vrachtwagen Motoren door een extra besturing apparaat.

Nadere informatie

Ketenanalyse brandstof - diesel

Ketenanalyse brandstof - diesel Ketenanalyse brandstof - diesel Co 2 -prestatieladder Aspect(en): 4.A.1 Auteur: Herman Zondag Datum: 1 juni 2015 Inhoudsopgave Inleiding & doelstelling Beschrijving van de waardeketen Bepaling van de relevantie

Nadere informatie

Wegtransport Prijslijst 2017

Wegtransport Prijslijst 2017 Wegtransport Prijslijst 2017 1 Colofon is een uitgave van voestalpine Railpro BV. Deze prijslijst wordt voor abonnees op de website van voestalpine Railpro gepubliceerd. Informatie uitgave Afdeling Communicatie

Nadere informatie

Carbon Footprint. Rapportage 1 e halfjaar Versiedatum: 11 oktober B.2&5.B.1+2 Rapportage Carbon Footprint 1 e halfjaar van 11

Carbon Footprint. Rapportage 1 e halfjaar Versiedatum: 11 oktober B.2&5.B.1+2 Rapportage Carbon Footprint 1 e halfjaar van 11 Carbon Footprint Rapportage 1 e halfjaar 2013 Versiedatum: 11 oktober 2013 4.B.2&5.B.1+2 Rapportage Carbon Footprint 1 e halfjaar 2013 1 van 11 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1... 4 2.1 Aardgas... 4 2.2

Nadere informatie

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE Studie in opdracht van Fevia Inhoudstafel Algemene context transport voeding Enquête voedingsindustrie Directe

Nadere informatie

On-the-Road transport

On-the-Road transport On-the-Road transport Verbeter uw planning en distributie Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Effciënte transportplanning met On-the-Road Tijd is geld, zeker voor transportbedrijven. Daarom is het

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 1e helft 2016

Carbon Footprint Rapportage 1e helft 2016 Carbon Footprint Rapportage 1e helft 2016 Versiedatum: 28 november 2016 4.B.2&5.B.1+2 Rapportage Carbon Footprint 1e helft 2016 1 van 11 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1... 4 2.1 Gasverbruik... 4 2.2

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling energieverbruik 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

3.B.2 Energie management actieplan Ter Riele B.V.

3.B.2 Energie management actieplan Ter Riele B.V. 3.B.2 Energie management actieplan Ter Riele B.V. Datum: 01-07-2016 Versie: 2 Inleiding Ter Riele B.V. (Ter Riele) heeft besloten om door middel van de CO 2 Prestatieladder structureel haar CO 2-uitstoot

Nadere informatie

Energie management actieplan 2016

Energie management actieplan 2016 Pagina : 1/7 Energie management actieplan 2016 In dit hoofdstuk wordt de doelstelling beschreven in het kader van de CO2-reductie, inclusief de reductiemaatregelen, die Oosterhuis BV vanaf het jaar 2016

Nadere informatie

Warmteopwekking in de Muziekwijk. Duurzame warmte door houtsnippers 10 december 2014 M. Gehrels

Warmteopwekking in de Muziekwijk. Duurzame warmte door houtsnippers 10 december 2014 M. Gehrels Warmteopwekking in de Muziekwijk Duurzame warmte door houtsnippers 10 december 2014 M. Gehrels Artikelen 2 Muziekwijk Wijk met 333 woningen Gefaseerde bouw Duurzaam verwarmen Opdrachtgever: SWZ Opdracht

Nadere informatie

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V.

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Scherrenberg B.V. heeft zich in het kader van haar Kwaliteit- Arbo en Milieubeleid ten doel gesteld om de uitstoot van CO2 bij de uitvoering van

Nadere informatie

Review emissiefactoren 2015

Review emissiefactoren 2015 Review emissiefactoren 2015 Samenvatting In deze notitie wordt vastgelegd welke emissiefactoren Climate Neutral Group hanteert voor de voetafdruk bepalingen in 2015 en voor de nacalculatie over dat jaar.

Nadere informatie

Vos Logistics : maak de markt vrij voor LNG-transport in NL

Vos Logistics : maak de markt vrij voor LNG-transport in NL : maak de markt vrij voor LNG-transport in NL Groningen, 1 november 2012 Energy Delta Institute Haiko Meijer Director Purchasing Group feiten en cijfers Opgericht in 1944 Omzet 250 miljoen euro 30 locaties

Nadere informatie

CO 2 Jaarplan Rapportage voortgang Doelstelling Versie

CO 2 Jaarplan Rapportage voortgang Doelstelling Versie CO 2 Jaarplan Rapportage voortgang Doelstelling 2016 2020 Versie 16-12 01 Versiebeheer Versie Datum Auteur Wijzigingen Concept 1 december 2016 Pieter van Manen Initiële versie Prisca Hoeksema-Duinkerken

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 1-2013

Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 1-2013 Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 1-2013 Voor akkoord, opsteller Naam R.W. Goudswaard Functie KAM-manager Datum 24-09-2013 Handtekening 1 Voortgang doelstellingen voor Scope 1 en 2 1.1 Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Logistieke toepassingen van waterstof binnen Colruyt Group

Logistieke toepassingen van waterstof binnen Colruyt Group Logistieke toepassingen van waterstof binnen Colruyt Group Ludo Sweron 29 februari 2012 slide 1 Visie duurzaam ondernemen Colruyt Group Samen duurzaam meerwaarde creëren door waardengedreven vakmanschap

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

Afhandelingstarieven 2013. preferente logistiek dienstverlener van Amsterdam RAI

Afhandelingstarieven 2013. preferente logistiek dienstverlener van Amsterdam RAI Afhandelingstarieven 2013 preferente logistiek dienstverlener van Amsterdam RAI 1 Preferente logistiek dienstverlener Amsterdam RAI: DB Schenker Logistics Nederland Europaplein 2-22 / P9 1078 GZ Amsterdam

Nadere informatie

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE Erp, december 2014 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: B. Kerkhof Namens de directie INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Scope

Nadere informatie

Businesscase Toolbox. voor duurzame brandstoffen. lange afstandsdistributie stadsdistributie waterstoftankstations

Businesscase Toolbox. voor duurzame brandstoffen. lange afstandsdistributie stadsdistributie waterstoftankstations Businesscase Toolbox voor duurzame brandstoffen lange afstandsdistributie stadsdistributie waterstoftankstations Actieplan Duurzame Brandstoffen Businesscase Toolbox Waarom een businesscase toolbox? Duurzaamheidsdoelen

Nadere informatie

Vrachtbon uitleg. Paraaf voor akkoord.. 1

Vrachtbon uitleg. Paraaf voor akkoord.. 1 Vrachtbon uitleg Tijdens het uitvoeren van de ritopdracht maakt u gebruik van een zogenaamde Easy2send vrachtbon, hieronder vindt u een voorbeeld. Veel van onze klanten hebben al voorgedrukte exemplaren

Nadere informatie