N 3. december 2012 jaargang 9. magazine. een uitgave van staalbankiers. Horeca-ondernemer Casper Reinders: Rock- n-roll-bouwen, daar word ik blij van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N 3. december 2012 jaargang 9. magazine. een uitgave van staalbankiers. Horeca-ondernemer Casper Reinders: Rock- n-roll-bouwen, daar word ik blij van"

Transcriptie

1 N 3 magazine december 2012 jaargang 9 een uitgave van staalbankiers Horeca-ondernemer Casper Reinders: Rock- n-roll-bouwen, daar word ik blij van

2 COLOFON op de omslag 2 december 2012 staalmagazine 3 Inhoud Staal Magazine verschijnt drie maal per jaar en wordt verspreid onder cliënten en relaties van Staalbankiers. Jaargang 9, nr. 3. Hoofdredacteur Angela Looyé Eindredacteur Maureen Land, Maters & Hermsen Redactieraad Linda van Hesse Nicole van de Hoeve Maureen Land Angela Looyé Henrietta Smeekes Hans Smits Kosterus Wildschut Vormgeving Achmea Creatieve Diensten BEELDREDACTIE Mascha Baarda en Stephan van den Burg, Maters & Hermsen Lithografie en drukwerk Schuttersmagazijn BV Indien u vragen heeft of informatie wilt over in Staal Magazine behandelde onderwerpen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of Angela Looyé via telefoon nr (070) of Als u geen prijs stelt op het ontvangen van ons magazine dan kunt u dit aan uw contactpersoon doorgeven of schriftelijk aangeven bij: Staalbankiers, Postbus 327, 2501 CH Den Haag. 01 & 40 De droom van Casper Reinders Casper Reinders, eigenaar van succesvolle horecazaken in Amsterdam, zoals de Jimmy Woo, Bo Cinq en Lion Noir, bouwt dagelijks aan zijn droom. En daar heeft hij het druk mee. Hij komt net uit een overleg over de verbouwing van restaurant Rose s Cantina in Amsterdam dat in vijf weken een volledig nieuw interieur krijgt. Een strakke planning, precies waar Casper Reinders van houdt. Met een goed team keihard werken, mijn eigen plan trekken en niet te veel veranderingen toestaan. Ik ben gek op bouwen, het geeft me energie. En dat heeft niets te maken met bouwtekeningen of dat soort gedoe. Ik teken een keuken het liefst op de muur. Rock- n-roll-bouwen. Dat is waar ik blij van word. (Cover)fotografie Ton Zonneveld Disclaimer Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbod noch een uit nodiging om een financieel instrument te kopen of te verkopen of om deel te nemen in een bepaalde beleggingstrategie. Elk voorbeeld gegeven in deze publicatie, geldt enkel ter nadere uitleg van het betreffende product. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico s verbonden aan financiële instrumenten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende beraad, in overleg met hun eigen adviseurs, waarbij in overweging moet worden genomen of deze producten passen binnen hun eigen risicoprofiel. Hoewel de in deze publicatie gestelde feiten en verstrekte opinies als juist worden verondersteld en zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen, aanvaardt Staalbankiers geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud daarvan. Staalbankiers wijst op de mogelijkheid dat bepaalde informatie in deze publicatie na verloop van tijd verouderd is. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Staalbankiers N.V., statutair ge vestigd te Den Haag aan de Lange Hout straat 8, 2511 CW, is ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer Staalbankiers is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële markten (www.afm.nl) te Amsterdam. Voor meer informatie over het toezicht op Staalbankiers N.V. kunt u bellen naar de toezichtlijn van de AFM Reproductie, geheel of gedeeltelijk, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Staalbankiers. Deze publicatie is vervaardigd op 7 december Staalbankiers Column Pierre Huurman Nieuws Advertentie Staalbankiers Vraagbaak Staalbankiers tijdens de feestdagen Economie Outlook 2013 China, van kwantiteit naar kwaliteit Financiën Geen erfgenamen, en dan? Dromen van een tweede huis Leger des Heils en Staalbankiers Lifestyle Cliënten jagen hun dromen na Gespot voor u! Cliënten jagen hun dromen na Golfavonturen van Robert-Jan Derksen Clïenten jagen hun dromen na Goede doelen Keerpunt: werken in een hospice Het Dorp bestaat 50 jaar 22 China China staat op een economisch en politiek kruispunt. De surrealistische groei moet plaatsmaken voor een solide economie. 36 Armoede Bij armoedebestrijding, waar het Leger des Heils zich voor inzet, past een ethische omgang met het eigen vermogen. Het Leger en Staalbankiers vertellen hoe ze dat doen. Beste lezer, editorial Vooruitzichten door Angela Looyé Voor u ligt alweer de laatste uitgave van Staal Magazine van Een bewogen jaar, dat lijkt te zijn omgevlogen. Wat het nieuwe jaar ons brengt, is moeilijk te voorspellen. Maar Hans Smits, Senior Research & Analysis Manager geeft met zijn inmiddels welbekende Outlook een beeld voor De opzet van de Outlook is dit jaar anders dan voorheen. In plaats van wereldwijde mogelijke scenario s te schetsen, duidt Hans nu de globale vooruitzichten voor de verschillende regio s, zoals u leest vanaf pagina 6. Mijn collega Hans Smits is één van de leden van de redactieraad van Staal Magazine en onze ideeënmachine en co-auteur voor alle macro-economische artikelen. Naast Hans nemen nog vier andere collega s deel aan de redactieraad. Samen met hen, én mijn steun en toeverlaat van Maters&Hermsen, probeer ik iedere keer weer een interessant en leuk magazine voor u te maken. Of dat ook dit keer is gelukt, kunt u doorgeven aan uw bankier of aan mij via een mail aan Dit geldt natuurlijk ook als u ideeën of suggesties voor het magazine hebt. In elk magazine laten we cliënten en ambassadeurs van Staalbankiers aan het woord over hun werk, passie of hoe zij omgaan met bepaalde financiële kwesties. Het is mooi om te zien dat onze relaties met veel enthousiasme meewerken en hun verhaal aan Staal Magazine toevertrouwen. Via deze plek wil ik u daar hartelijk voor danken. Ik wens u veel leesplezier en een prachtig 2013! Angela Looyé is Hoofdredacteur van Staal Magazine P.S. Ideeën, vragen en/of opmerkingen over het magazine? Stuur ze naar

3 4 nieuws december 2012 staalmagazine 5 Staalbankiers klaar voor europees bankieren was een bewogen jaar. Voor 2012 de wereld, ons land en ook voor Staalbankiers. Nederland werd nog steeds stevig getroffen door de economische crisis en zal hier ook volgend jaar last van blijven houden. Staal bankiers voelt natuur lijk ook de gevolgen van de macro-econo mische omstandig heden. Des ondanks mochten we dit jaar toch een flink aantal nieuwe cliënten verwelkomen. We zijn zeer content met deze verdere groei, zeker in de huidige markt. En omdat de groei van nieuwe cliënten bij Staalbankiers voor het overgrote deel voortkomt uit de recommandatie van bestaande cliënten, mogen we hieruit voorzichtig concluderen dat uw relatie met de bank ook dit jaar weer goed is geweest. Wij willen u hiervoor graag bedanken. Staalbankiers heeft een lange ter mijnstrategie die erop gericht is om u zo goed als mogelijk te adviseren en dit te doen in een prettige sfeer waarbij u ons goed kent en wij uw situatie goed kennen. We hebben dit jaar hard gewerkt om onze dienstverlening te verbeteren. Dit hebben we onder andere gedaan door onze succesvolle beleggings strategie, Column Vol optimisme door Pierre Huurman Multi Asset Optimalisatie, in verschillende productvormen beschik baar te maken voor bijna al onze cliënten. We besteden veel energie aan al onze stakeholders, u als cliënt voorop. Maar ook de relatie met onze moeder Achmea is verder versterkt. Ondanks interne veranderingen Ω we maakten onze organisatie efficiënter Ω ben ik blij dat mede werkers in een tevredenheids onderzoek hebben aangegeven zich enorm betrokken te voelen bij Staalbankiers. We scoren verder hoog op integriteit, vertrouwen en communicatie. We vinden dat heel erg belangrijk: gedreven en geluk kige medewerkers zullen u beter bedienen en bijdragen aan het bereiken van uw doelstellingen. We kijken, ondanks de zware economische omstandigheden, vol optimisme uit naar We blijven investeren in de toekomst en in u, door mee te denken over de doelstellingen van onze cliënten en de overdracht naar volgende generaties. Ik wil u een heel voorspoedig, liefdevol en vooral bruisend 2013 wensen! Pierre Huurman is de Directievoorzitter van Staalbankiers Fotografie Hollandse Hoogte Tarieven beleggings DIENST VERLENING De tarieven voor de Staalbankiers beleggings dienstverlening worden per 1 januari 2013 aangepast. De gewijzigde tarieven vindt u op Staalbankiers wenst u een prachtig nieuwsbrief Wij houden u graag op de hoogte van veranderingen bij Staalbankiers. Dat doen we met het Staal Magazine, op onze website en sinds kort ook per met een nieuws brief. In deze nieuws brief, die ongeveer zes keer per jaar zal verschijnen, vindt u interessante informatie en achtergronden bij de actuali teiten. Wilt u op de mailinglist van de nieuws brief van Staalbankiers? Geef dit dan door aan uw bankier of stuur een mailtje met uw gegevens naar Het betalingsverkeer in Nederland gaat veranderen. In het kader van SEPA (Single European Payments Area) vindt er een uniformering van het Europese betalingsverkeer plaats. Als gevolg hiervan worden de Nederlandse betaalproducten aangepast aan de nieuwe eisen. Zo kunt u bij Staalbankiers al gebruikmaken van de mogelijkheid om binnen webbankieren een SEPAoverschrijving te doen. Het SEPA-formulier lijkt op het eerste gezicht op het huidige binnenlandse Vanaf 1 juli 2013 is de ook nieuwe IBAN-accept giro beschik baar voor cliënten van Staal bankiers overboekings formulier. Het verschil is dat u het IBAN (International Bank Account Number) van de begunstigde en de BIC (Bank Identifier Code) van de bank van de begunstigde erop invult. Het IBAN (de nieuwe structuur van bankrekeningnummers) zorgt ervoor dat bankrekening nummers internationaal te herkennen zijn. De Neder landse versie van het IBAN is opgebouwd uit het huidige bank rekening nummer voorafgegaan door de landcode NL, een tweecijferig controle getal en een bankidentificatie. IBAN-acceptgiro Vanaf 1 juli 2013 is de ook nieuwe IBAN-accept giro beschik baar voor cliënten van Staal bankiers. De belangrijkste wijziging daarop is dat het IBAN van zowel de incassant als de betaler vermeld moet worden. De IBAN-acceptgiro zal per 1 februari 2014 de huidige acceptgiro vervangen. Tussen 1 juli 2013 en 1 februari 2014 is er een duale periode, waarbij beide varianten naast elkaar voorkomen. Vanaf 1 februari 2014 is het aanbieden van de oude acceptgiro niet langer mogelijk. Banken en marktpartijen zijn overeengekomen dat de IBAN-acceptgiro uiterlijk 1 januari 2019 ophoudt te bestaan.

4 6 Economie december 2012 staalmagazine 7 outlook 2013: Problemen of herstel van de wereldeconomie? De wereldeconomie bevindt zich onder een sluier van onzekerheid, aldus het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Precieze voorspellingen zijn onmogelijk, maar de globale vooruitzichten voor de verschillende regio s kunnen we wel duiden. Tekst Hans Smits en Rody van der Pols Illustratie Rhonald Blommestijn INLEIDING: Terugblik op 2012 Maar liefst drie kwartalen op rij moest het IMF haar prognose cijfers voor dit jaar naar beneden bijstellen. De wereldeconomie blijft kwakkelen en het einde is nog niet in zicht. Groeide de wereldeconomie in 2011 met 3,8%, in 2012 verwacht het IMF 3,3% groei. Diverse gere nommeerde financiële instellingen, zoals J.P. Morgan en Deutsche Bank, zitten hier met hun verwacht ingen onder. In Europa speelden de schuld en crisis en de angst voor een grexit (Griekenland uit de eurozone) weer in volle hevigheid op. Ook deden de gevolgen van de stevige overheids bezuinigingen zich voelen. Het gevolg: de eurozone is in 2012 opnieuw in een recessie beland (IMF: -0,4%). Aan de andere zijde van de Atlantische Oceaan wisten de Verenigde Staten weliswaar een matige groei te handhaven (IMF: +2,2%), maar de belastingafgrond werpt hier zijn dreigende schaduw vooruit. Slaagt de herkozen president Obama er niet tijdig in om afspraken te maken over de begroting en de schuldpositie, dan krijgt Amerika op 1 januari 2013 te maken met strenge besparingen gecombineerd met forse belastingverhogingen. Een giftige cocktail voor een toch al wankele economie. Dan Japan. Dit land zag zijn economie in de eerste helft van 2012 weliswaar groeien (IMF voorspelt dit jaar nog 2,2% groei). Maar vanaf het derde kwartaal leek het effect van de herstel werkzaamheden na de tsunami alweer uitge werkt, met krimp tot gevolg. De opkomende markten bleken niet immuun voor de trans-atlantische problemen. Vrijwel alle opkomende landen zagen hun groeiverwachtingen terug lopen, China voorop. Dit land (IMF: +7,8%) kreeg onder andere te kampen met over verhitting van de onroerendgoedmarkt. De vraag naar grondstoffen en metalen liep wereldwijd terug, wat zich onder andere deed voelen in Brazilië (IMF: +1,5%). De zwakke wereldeconomie noopte centrale banken tot een ruim monetair beleid. Daardoor daalde de rente tot ongekende dieptepunten, in Noord-Europa geholpen door de voorkeur voor de veilige staatspapieren van de kernlanden boven die van de perifere landen ( kapitaalvlucht ). In Neder land was de rente zelfs lager dan in de afgelopen vijfhonderd jaar is voorgekomen. De inflatie bleef, in elk geval in het Westen, beperkt. ~ VOORUITZICHTEN EUROPA: Vier scenario s De grexit leek in 2012 een paar keer dichterbij dan ooit tevoren. Maar gelukkig wisten de Europese leiders versplintering van de muntunie meestal tijdens een nachtelijke vergadering te voorkomen met nieuwe maat regelen. Hoewel de tweespalt tussen Noord- en Zuid-Europa niet veel minder is geworden, waren er afgelopen jaar toch doorbraken. De belang rijkste zijn het Begrotingspact, het Groeipact en de te vormen Europese banken unie, waar schijn lijk in Bij wijze van opmaat komen in 2013 alle circa 6000 banken in de eurolanden onder toezicht te staan van de Europese Centrale Bank (ECB). Het zijn eerste stappen richting een meer federaal georganiseerd Europa. Ook van groot belang: de steun toezegging van de ECB aan zwakke eurolanden voor een onbeperkt opkoopprogramma van staatsobligaties, gekoppeld aan strenge voorwaarden. De aan kondiging deed de obligatierentes dalen. Het gaf de noodlijdende landen, Spanje voorop, een broodnodige adempauze. Hiermee lijkt eind 2012 de eurocrisis in een rustiger vaarwater te zijn aan geland. Niets is echter zo onbestendig als het vertrouwen van de financiële markten. Bepalend zijn daarom de vaart en doortastend heid waarmee de politici voortgaan op de ingeslagen weg. Scenario 1: Perspectief (langzaam uit de crisis) In de tweede helft van 2012 hebben de Europese beleids makers een aantal belangrijke doorbraken bereikt. Zo heeft de politiek een groeipact afgesproken en lijkt de vorming van een Europese bankenunie in 2014 zeker. Daar naast

5 8 december 2012 staalmagazine 9 heeft Europese Raad-voorzitter Van Rompuy de opdracht gekregen om zijn roadmap richting een economische en monetaire unie verder uit te werken. Tegelijkertijd heeft de ECB een plan gepresenteerd om obligaties op te kopen van de zwakke euro landen, die bereid zijn om de strenge voor waarden voor noodhulp te accepteren. Daarmee is een dam opgeworpen tegen ongebreidelde speculatie. Stapje voor stapje, maar onafwendbaar, komt zo een meer federaal georganiseerd Europa dichter bij en wenkt het perspectief. Mogelijk is Europa al halverwege op de weg richting een geherstructureerd en economisch gezonde unie. Dit scenario achten we het meest waarschijnlijk. Het toezicht van de ECB op alle banken in de eurozone in 2013 markeert een belangrijke stap in die richting. Volgens afspraak komt daarmee de weg vrij om zwakke banken direct te herkapita liseren, dus zonder tussenkomst van de nationale regeringen. Dit is van groot belang voor zwakke eurolanden met wrakke banken. Nu nog geven zij rechtstreekse steun. Daardoor worden de schulden van de banken overgeheveld op de nationale overheidsbalans, hetgeen weer kan leiden tot nieuwe bezuinigingsrondes. Zonder doorbreking van deze negatieve spiraal, kunnen deze landen niet uit het dal klimmen. Dankzij het opkoopprogramma van de ECB voor staatsobligaties krijgen zwakke eurolanden de gelegenheid om hun overheidsfinanciën op orde te krijgen. De stevige bezuinigingen en hervormingen beginnen hun eerste vruchten af te werpen. Langzaamaan worden de renteverschillen in Europa kleiner. Het begrotingstekort van Italië zal in 2012 waarschijnlijk onder de 2% uitkomen en in 2013 onder de 1% van het bruto nationaal product (bnp). Ondertussen helpt de zwakke euro de Europese exportmachine weer op gang. Scenario 2: Onzekerheid (crisis duurt voort) Doormodderen is wat de Europese beleidsmakers de laatste jaren hebben gedaan. En doormodderen is wat ze in dit scenario blijven doen. De tegenstelling tussen de stimuleringslobby van de zuidelijke landen en de bezuinigings pleidooien van de noordelijke landen verhardt zich. Maar onder druk van de financiële markten weten de politici toch telkens weer tijd te kopen. De meeste voornemens blijken echter niet meer dan luchtkastelen. Door politiek gekrakeel gevoed door de anti-europese lobby die overal aan kracht wint komt de uitvoering van de plannen nauwelijks van de grond. Alles loopt vertraging op, waardoor de druk op de financiële markten toeneemt. De rentes voor de zwakke eurolanden beginnen weer te stijgen, waardoor de angst voor versplintering op de loer ligt. Maar dan vertonen de politici toch ineens weer een moment van (schijnbare) daadkracht, waardoor de hoop op duurzame oplossingen weer opleeft en de markten even tot bedaren komen. Politiek en financiële markten houden elkaar langdurig in deze uitputtende cyclus gevangen. Dit scenario is zeker mogelijk, maar het eerste scenario is veel waarschijnlijker. Scenario 3: Vertrouwensherstel (uit de crisis) In dit scenario wint het besef aan terrein dat tijd kopen alleen niet voldoende is. Politici weten hun achterban ervan te overtuigen dat voor duurzame politieke stabiliteit en economische welvaart in Europa radicalere maatregelen nodig zijn. Steeds meer regeringsleiders commit teren zich aan maatregelen om versneld tot een fiscale unie te komen. Dit meest positieve scenario is voor 2013 nog niet zo heel waar schijnlijk, wellicht later. De verkiezing van, waarschijnlijk, een meer pro-europese Duitse regering in 2013 kan een belangrijke zet in die richting zijn. In dat geval kan er momentum ontstaan, waardoor Europese Raad-voorzitter Van Rompuy voldoende steun verwerft voor zijn roadmap richting een economische en monetaire unie. Zijn plan rust op vier pijlers: een banken unie, een begrotingsunie, een economische unie en een politieke unie. De eerste voorzetten voor een begrotingsunie en een bankenunie zijn inmiddels gedaan. Slaagt Van Rompuy erin om zijn plannen er doorheen te loodsen, dan is het voor criticasters, zoals Nederland en Duitsland, steeds moeilijker om de boot af te houden. Eenmaal aanvaard kan Rompuy s roadmap de eurozone versneld uit het dal van de crisis laten klimmen door herwonnen vertrouwen. Scenario 4: Vertrouwensbreuk (crisis verdiept) In dit scenario wordt de tegenstelling tussen de meer welvarende kernlanden en de noodlijdende periferie van de eurozone steeds groter. Anti- Europese gevoelens leiden overal tot sociale onrust. Er ontstaat een politieke patstelling die niet wordt doorbroken. De uiterste consequentie is dat de financiële markten langdurig hun vertrouwen in Europa verliezen. Er komt een kapitaalvlucht op gang, waardoor de obligatierentes tot onhoudbare hoogtes stijgen. Door het uitblijven van maatregelen moet Griekenland de eurozone verlaten, mogelijk gevolgd door Spanje, Portugal en andere perifere eurolanden. De eurozone valt in brokken uiteen. De langetermijngevolgen van dit scenario zijn moeilijk te voorspellen, maar zeker is dat Europa een periode van grote onzekerheid en economische krimp tegemoet gaat. Dit scenario is het minst waarschijnlijk. ~ VOORUITZICHTEN VERENIGDE STATEN: De belastingafgrond, erin of niet? Voor de economische vooruitzichten van de VS is vooral één vraag van cruciaal belang: wat gaat de herkozen president Obama doen om het land te redden van de val in de belastingafgrond of de fiscal cliff. Op 1 januari 2013 wordt namelijk als gevolg van de Budget Control Act van 2011 automatisch een hele reeks van belastingverhogingen en uitgavenbeperkingen van de overheid van kracht. Hiermee bezuinigt het land in één klap 607 miljard dollar. De achtergrond hiervan is dat de Amerikaanse staatsschuld miljard dollar inmiddels het in de wet vastgelegde plafond heeft bereikt. De VS zal hiervoor een oplossing moeten vinden. Zonder verdere maatregelen blijft deze schuld in een alarmerend tempo doorgroeien: tegenover de jaarlijkse overheids uitgaven van 3,7 miljard dollar staan slechts 2,3 miljard dollar aan belasting inkomsten. Een op de lange duur onhoudbare situatie. Hoe de VS hiermee omgaat, bepaalt de economische groei op de korte én lange termijn. Scenario 1: De VS storten in de belastingafgrond Als op 1 januari de bezuinigingsmaatregelen van 607 miljard dollar starten, zullen alle werkende Amerikanen 2 procent extra inkomstenbelasting moeten betalen. Ook de grens voor de laagste belastingschijf gaat flink omhoog en allerlei gunstige belastingregels voor ondernemers komen te vervallen. Ook gaat het mes stevig in de paradepaardjes van de Republikeinen (defensie) en Democraten (zorg). Ben Bernanke, voorzitter van de Federal Reserve (FED), sprak niet zomaar over de fiscal cliff: door deze maatregelen zullen Amerikanen zo hard in hun portemonnee worden geraakt, dat de econo mische groei met ongeveer 3,5 tot 4,5 procent punt kan teruglopen. Naar schatting verliezen zo n 2 miljoen Amerikanen hun baan. De Verenigde Staten raken in een recessie en het epicentrum van de crisis verplaatst zich van Europa naar de andere kant van de Atlantische Oceaan. De vrees bestaat zelfs dat de dollar in dat geval zijn status als reservevaluta verliest. Gebeurt dit, dan zal de hele wereldeconomie daar de wrange vruchten van plukken, zeker Europa. Scenario 2: De VS omzeilen de af grond, al dan niet op een duurzame manier Lukt het de herkozen president Obama toch om tijdig een compromis door het Congres te loodsen, dan zullen de VS verder gaan op het bekende pad: flink spenderen om de economie aan de gang te houden. Op de korte termijn is het de enige mogelijkheid om de fragiele groei niet de nek om te draaien. Zeker nu er net lichtpuntjes te bespeuren zijn, zoals het herstel van de huizenmarkt. De vraag is vooral welke aanpak de Amerikaanse politiek voor de (middel) lange termijn kiest. Schuift zij de problemen opnieuw door, zoals in 2011 al gebeurde, zodat het land over enige tijd opnieuw voor de afgrond komt te staan? Of kiest zij voor de, figuratief gesproken, weldoordachte afdaling in de belastingafgrond? Met andere woorden: bereiken president en Congres overeenstemming over een weldoortimmerd plan voor schuldafbouw en begrotingstekortreductie voor de komende jaren zonder al te veel impact op de groei en de werkgelegenheid? Door zo n plan kan het vertrouwen in de Amerikaanse economie en dus consumptie en investeringen een stevige impuls krijgen. In dat geval hebben we het spiegelbeeld van scenario 1 te pakken en gaat economische grootmacht Amerika weer een loco motieffunctie vervullen in de wereldeconomie. ~ VOORUITZICHTEN JAPAN: Consumentenbestedingen lopen terug De herstelwerkzaamheden na de tsunami in maart 2011 deed de Japanse economie met ruim 2 procent (bescheiden) groeien afgelopen jaar. Ook industriële activiteiten veerden op begin Maar vanaf het derde kwartaal zette de krimp alweer in, een ontwikkeling die zich in 2013 waarschijnlijk zal voortzetten. De kans op een recessie is reëel (25 procent volgens het IMF). Zeker als de hardnekkige patstelling tussen regering en oppositie over het verhogen van het schuldenplafond niet wordt doorbroken. De teruglopende consumentenbestedingen zijn hét probleem van de Japanse economie. De lonen lopen terug, huishoudens hebben minder te besteden. De export daalt, mede onder invloed van het onbewoonde eilandjes-conflict met China. Japanse bedrijven hebben het niet gemakkelijk. Ondertussen gaat de Japanse centrale bank onverminderd door met pogingen om de te lage inflatie die slecht is voor de economische groei aan te wakkeren. Goedkope

6 Advertentie 10 december 2012 staalmagazine 11 kredieten zijn er hierdoor in overvloed; het probleem is vooral het gebrek aan vraag hiernaar. Een positieve ontwikkeling is dat Japan de btw geleidelijk zal verdubbelen tot 10 procent in Een belangrijke stap richting afbouw van de astronomische staatsschuld. ~ VOORUITZICHTEN CHINA: Harde of zachte landing? Na jaren van sterke groei veelal boven de 10% heeft zich in 2012 een groeivertraging ingezet in China. Dit voedt de angst voor een plotselinge en acute economische terugval van de tweede economie van de wereld. Om deze harde landing te voorkomen, moet China met succes de omschakeling maken van een export-economie met hoge overheidsinvesteringen naar een consumptie-economie met stijgende lonen. Vooralsnog worden dalende exportcijfers en terugvallende investeringen nog niet opgevangen door consumptie. De Chinese groeiafzwakking zal de overheid zeker volgend jaar de geldkraan doen opendraaien. Er staan al grote investeringsplannen op de rol, zoals de aanleg van Changsa, een nieuwe metropool in het binnenland, á 130 miljard dollar. Daarmee zal de groei in 2013 waarschijnlijk weer boven de 8 procent uitkomen. Het grootste risico blijft evenwel het ontstaan van prijsbubbels, zoals afgelopen jaar gebeurde op de vastgoedmarkt in verschillende steden. De Chinese economie leek in het begin van de tweede helft van 2012 nog niet op te veren. Toch was het hoopgevend dat de consumentenbestedingen op peil bleven, gekoppeld aan een gezonde arbeidsmarkt met stijgende lonen. In combinatie met de investeringsgroei en een verruimd monetair beleid lijkt daarmee de basis gelegd voor de zo gehoopte zachte landing. ~ VOORUITZICHTEN OPKOMENDE LANDEN: In het spoor van China De opkomende economieën blijken niet immuun voor de economische problemen in het Westen en de terugvallende groei in China. Grote bedrijven onderhouden internationale productieketens, die niet zomaar kunnen worden verbroken. Conjuncturele problemen verplaatsen zich gemakkelijk van het ene deel van de wereld naar het andere. De terugvallende vraag vanuit het Westen kan maar zelden volledig worden opgevangen door de toe nemen de handel tussen de opkomende landen onderling en de eigen consumentenmarkt. Zodoende zagen we in 2012 in vrijwel alle opkomende economieën de groei afzwakken. Maar de verwachting is dat de meeste emerging markets, net als China, in 2013 weer beter zullen presteren. Dit geldt in elk geval voor India, de ASEAN-5 (Indonesië, Maleisië, de Filippijnen, Thailand en Vietnam) en Zuid-Korea. De inflatie zal daar zakken naar ongeveer 4 procent (was 5 procent in 2010). Dit als gevolg van dalende prijzen en eerdere beleidsaanscherpingen om oververhitting van de economie te voorkomen. Mocht de groei toch tegenvallen, dan hebben de meeste van deze landen voldoende budgettaire ruimte om stimuleringsmaatregelen te nemen. Voor India is de grootste uitdaging om het vastgelopen hervormingsproces richting een meer marktgerichte economie vlot te trekken. In Zuid-Amerika sprong recent vooral de tegenvallende groei van Brazilië (ongeveer 1,5 procent in 2012) in het oog. Dalende grondstofprijzen en relatief hoge rentes om mogelijke oververhitting in te tomen, speelden het land parten. Desondanks voorspelt het IMF voor 2013 weer een groei van 4 procent. Zoals voor de meeste landen stelde het IMF ook de groeivooruitzichten voor Rusland en om ringende staten in de loop van 2012 naar beneden bij, maar de verwachting is dat deze landen in 2013 hun economie weer zien groeien. ~ WERELDECONOMIE in 2013 Het IMF voorziet voor 2013 een economische groei van 3,6%. Iets hoger dan in 2012, maar nog altijd lager dan in Staalbankiers acht voor 2013 het eerste Europese scenario ( Perspectief ) het meest waarschijnlijk in combinatie met het tweede scenario voor de VS (de belastingafgrond wordt op de een of andere manier omzeild). In dat geval zal de wereldeconomie met 3 à 3,5% groeien. Zou het Europese scenario Onzekerheid zich mani festeren in combinatie met een zwakke vorm van het eerste scenario voor de VS, dan zal de groei van de wereldeconomie eerder richting 2,5% gaan. Dan is er, aan de andere kant van het spectrum, nog de mogelijkheid dat alle seinen op groen springen. In de VS komen de herkozen president Obama en het Congres tot overeen stemming om op een slimme wijze in de belastingafgrond af te dalen door het begro tings tekort langjarig te reduceren en de staats schuld houdbaar te maken. Tegelijkertijd slaagt de politiek in Europa erin om de roadmap van Van Rompuy voortvarend in te vullen. Terug kerend vertrouwen aan beide kanten van de oceaan zorgt er in dat geval voor dat de groei in de wereld richting 4% of meer gaat. We gaan het zien. Wij begrijpen dat uw vermogen ook in pk's kan worden uitgedrukt Dromen willen verwezenlijken is één, dromen kunnen verwezenlijken is een ander verhaal. Dat laatste begrijpen wij als geen ander. Het is dus goed te weten dat er een private banker is die met u meeleeft. Die u onafhankelijk advies geeft in de volle breedte. En met een op uw lijf geschreven financiële planning, wordt uw doel ons doel. Want je leeft maar één keer

7 12 lifestyle december 2012 staalmagazine 13 Dromen najagen Mensen die met hun passie bezig zijn en hun dromen verwezenlijken. Dat spreekt ons als Staalbankiers aan. Niet voor niets is onze pay-off Want je leeft maar één keer. Tekst Michelle de Koning Fotografie Ton Zonneveld Schaatshart Kees Verpalen, directeur van Beslist.nl, stapte afgelopen april in het schaatsen. Zijn hart ging uit naar Team Van Velde. Zes sprinters rijden nu hun rondjes onder de naam Team Beslist.nl. is altijd een droom van mij geweest om een keer een Het sportteam te sponsoren. En schaatsen vind ik echt een mooie sport. Beslist.nl is een puur Nederlands merk en wil je echt exposure hebben in Nederland, dan kom je al snel bij voetbal of schaatsen terecht. Ik dacht eigenlijk altijd dat je dan miljoenen mee moest nemen, maar toen ik eind vorig jaar Gerard van Velde bij de NOS hoorde klagen over zijn toenmalige sponsor, ben ik toch eens gaan praten. Ik was met meerdere ploegen in gesprek, maar mijn schaats hart ging uit naar dit team. Trainer Gerard van Velde is een geweldige vent met een team vol jonge honden die vorig seizoen allemaal net aan het doorbreken waren. Een beetje de underdog, maar ik geloof erin. En met een organisatie waar ik achter sta. Als sponsor wil je niet zelf het wiel helemaal uitvinden, geen salarisonderhandelingen voeren of uitzoeken hoe je boarding sponsort. Bij Van Velde, onderdeel van iskate, is dat allemaal al goed geregeld. Eigenlijk wilde ik nog wel een grote naam bij het team. Trainer Jac Orie kwam op een dag samen met Olympisch kampioen Mark Tuitert naar ons kantoor. Wat dat teweeg bracht! Mensen bleven maar langs die kamer lopen om een blik van Mark op te vangen. Heel goed voor de exposure van Beslist.nl, dacht ik meteen. Dus toen we een contract hadden gesloten met team Van Velde, wilde ik Tuitert erbij. Het is gelukt, al veroorzaakte het wel een enorme rel in de schaats wereld. Niet erg, vind ik. Deze wereld is redelijk behoudend en vastgeroest en ik wil wat reuring veroorzaken. De tribunes in het schaatsen zitten steeds minder vol en de doelgroep is redelijk oud. Wij willen de schaatswereld nieuw leven inblazen en de relatief jonge internetwereld aan het schaatsen koppelen. Zo kan de sport een frisse, nieuwe impuls krijgen. Daarom zijn we als sponsor bij de evenementen in Thialf ook aan de andere kant van de VIPboxen gaan zitten. We hebben een eigen ruimte onder het stadion en onze genodigden zitten tussen het gewone publiek. Daar is sfeer, daar dragen wij aan bij, daar houd ik van. Als schaatsliefhebber is sponsor zijn trouwens niet altijd even prettig. Want ik ben nu rondom de toernooien in Heerenveen zo druk bezig, dat ik veel minder van het schaatsen zelf geniet dan anders. Thuis achter de buis krijg je veel meer mee. Maar straks komen er weer toernooien op andere plekken in de wereld aan en daar organiseren wij niets omheen, dus dan kan ik weer op de bank schaatsen kijken. Ik moet wel zeggen dat de langere afstanden me steeds minder interesseren nu ik een sprintploeg sponsor.

MAGAZINE. Nr. 2 ER IS MEER DAN DAT WITTE BALLETJE. + De geest van Thorbecke in het Staatshuys. + Eric Corton in een verscheurd Colombia

MAGAZINE. Nr. 2 ER IS MEER DAN DAT WITTE BALLETJE. + De geest van Thorbecke in het Staatshuys. + Eric Corton in een verscheurd Colombia STAAL MAGAZINE nummer 2, winter 2014 1 Relatiemagazine van Staalbankiers Nr. 2 WINTER 2014 JAARGANG 13 Robert-Jan Derksen ER IS MEER DAN DAT WITTE BALLETJE + De geest van Thorbecke in het Staatshuys +

Nadere informatie

Staal. een uitgave van staalbankiers. De opmars van sectoraal beleggen. Zelf Voor bank spelen, hoe werkt dat? Wonen op een landgoed

Staal. een uitgave van staalbankiers. De opmars van sectoraal beleggen. Zelf Voor bank spelen, hoe werkt dat? Wonen op een landgoed Staal een uitgave van staalbankiers De opmars van sectoraal beleggen Zelf Voor bank spelen, hoe werkt dat? Wonen op een landgoed mei 2010, 7e jaargang, nr 1 COLOFON Staal verschijnt 3 maal per jaar en

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV zomer 2013 nummer 52 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nr.1/september 2011 Informatie & Advies WEALTH MANAGEMENT 3TIPS HET BEGINT BIJ

Nadere informatie

Een openhartig. onder water. Woonfonds. Bijzondere mensen Vertrouwde hypotheken Onderdeel van Achmea. viert 40 jarig. vlaai. voorjaar 2013.

Een openhartig. onder water. Woonfonds. Bijzondere mensen Vertrouwde hypotheken Onderdeel van Achmea. viert 40 jarig. vlaai. voorjaar 2013. Een openhartig interview over de betrouwbaarheid van Achmea Bank Woonfonds de hypotheek onder water. Wat nu? Woonfonds viert 40 jarig jubileum met Woonfonds Doet en trakteert op vlaai Bijzondere mensen

Nadere informatie

6 pag. TREND Nederland profiteert van snelgroeiende app-industrie

6 pag. TREND Nederland profiteert van snelgroeiende app-industrie 1 4 pag Recht en krom Zeven rechtsgeleerden over aanpassingen van de wet 5 pag Olympische Spelen Gunstig voor een lokale economie of niet? 6 pag Macroklimaat wordt guur Economische groeivertraging in alle

Nadere informatie

DE ONSTUITBARE OPMARS VAN INDEXPRODUCTEN

DE ONSTUITBARE OPMARS VAN INDEXPRODUCTEN nummer 2 * juni 2015 Financieel advies en inzicht voor gevorderden * jaargang 10 FONDS NL Financiële doelen en de obstakels onderweg GIMME AN E GIMME M A T Ivar Roeleven praat met filmregisseur Rita Horst

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

Financiële en Economische info

Financiële en Economische info Financiële en Economische info 27/11/2011 Aankopen Obligaties door ECB Met die onbeperkte inkopen zou de ECB de escalerende schuldencrisis, die volgens steeds meer economen de toekomst zelf van de eurozone

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD.

Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD. Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD Opkomende markten Beleggen in deze markten kan nog steeds renderen Beste beleggingsfonds

Nadere informatie

Golf. beleggen. is net. Maarten Lafeber. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 VOORJAAR 2014 NUMMER 55

Golf. beleggen. is net. Maarten Lafeber. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 VOORJAAR 2014 NUMMER 55 VERMOGEN VOORJAAR 2014 NUMMER 55 Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV Golf Maarten Lafeber is net beleggen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 INHOUD Kantoren Hof Hoorneman

Nadere informatie

Een huurwoning moet een slimme keuze worden

Een huurwoning moet een slimme keuze worden Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 9 nr 4 mei 2015 zie ook: www.nvm.nl Dorine van Basten (HDN): Zeer de vraag of we topjaar 2006 weer zullen bereiken 2 funda helpt de business

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

Waarom zijn beleggers zo onrustig?

Waarom zijn beleggers zo onrustig? Waarom zijn beleggers zo onrustig? De financiële markten raakten in augustus in een duikvlucht als gevolg van een golf van sterk toenemende risico aversie. Wat is er toch aan de hand dat beleggers zo onrustig

Nadere informatie

op zoek naar de ideale cocktail

op zoek naar de ideale cocktail Magazine voor beleggers juli 2014 veb.net 8,50 07 In deze Effect: Stand van zaken VEB-acties op zoek naar de ideale cocktail 150 mixfondsen beoordeeld Nouriel Roubini Een ontmoeting met (de voormalige)

Nadere informatie

LEIDT TOT SUCCES UIT DE PUT? op naar 2010! Eindejaarstips: De werknemer als menselijk bedrijfskapitaal

LEIDT TOT SUCCES UIT DE PUT? op naar 2010! Eindejaarstips: De werknemer als menselijk bedrijfskapitaal december 2009. editie 8. jaargang 3 Kees Koopman Transport BV Opmeer SLIM INVESTEREN LEIDT TOT SUCCES De werknemer als menselijk bedrijfskapitaal Ondernemers spreken: KOMT DE BOUW WEER UIT DE PUT? Eindejaarstips:

Nadere informatie

OUTLINE. Neo-impressionisme. De aanzet naar de moderne schilderkunst. Reportage: Rik Vandenberghe, de nieuwe CEO van ING België Juridisch:

OUTLINE. Neo-impressionisme. De aanzet naar de moderne schilderkunst. Reportage: Rik Vandenberghe, de nieuwe CEO van ING België Juridisch: OUTLINE ING PRIVATE BANKING MAGAZINE DECEMBER 2013 Neo-impressionisme De aanzet naar de moderne schilderkunst Reportage: Rik Vandenberghe, de nieuwe CEO van ING België Juridisch: Gesplitste aankoop vruchtgebruik/blote

Nadere informatie

Economisch Perspectief

Economisch Perspectief Economisch Perspectief ABN AMRO Economisch Bureau Eurozone: goedkopere euro zegen voor economie Rentestap ECB blijft mogelijk nog jaar uit VS: Herstel gehinderd door tegenwind China: Van inflatiezorgen

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

FINANCIEEL FIT IN BETERE TIJDEN met slimme tips voor bescherming en groei van uw vermogen

FINANCIEEL FIT IN BETERE TIJDEN met slimme tips voor bescherming en groei van uw vermogen * Stand van zaken in de Nederlandse economie * Waarom sparen én beleggen belangrijk is * Nederlandse woningmarkt herrijst langzaam uit zijn as Voorzitter van Bouwend Nederland Maxime Verhagen nog altijd

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Wealth management Planning voor het familiebedrij f Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij Medische innovaties

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

Tijdschrift voor Openbare Financiën

Tijdschrift voor Openbare Financiën Tijdschrift voor Openbare Financiën Editie jaargang 40, 2008, nr. 1 ISSN 1875-8401 Inhoudsopgave 1 Gevolgen van de Amerikaanse kredietcrisis voor het economisch beleid L. Hoffman 1 2 Shooting from the

Nadere informatie

FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER

FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER Welkom bij FGH Bank, specialist in het financieren van commercieel vastgoed Met kennis van zaken en passie voor

Nadere informatie

soms ook een grotere invloed op klanten. Het is dus belangrijk dat je altijd in gesprek komt met mensen.

soms ook een grotere invloed op klanten. Het is dus belangrijk dat je altijd in gesprek komt met mensen. Netwerken is niet alleen kaartjes scoren door Flore de Vries Naast netwerkbijeenkomsten, borrels en lunches moet er anno 2009 óók online genetwerkt worden. Dus Twitteren, Hyven en LinkedInnen we ons helemaal

Nadere informatie

Consumentenbond-directeur Bart Combée De hypotheekrente is veel te hoog

Consumentenbond-directeur Bart Combée De hypotheekrente is veel te hoog Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 7 nr 2 april 2013 zie ook: www.nvm.nl Econoom Frank Kalshoven Een slecht getimede, maar moedige stap 7 Jan Kamminga Geliberaliseerde huren

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

rendement Pagina 9 Zeescheepvaart. Van toegevoegde waarde. Kijk op www.cvemissie.nl realistisch, transparant, betrokken

rendement Pagina 9 Zeescheepvaart. Van toegevoegde waarde. Kijk op www.cvemissie.nl realistisch, transparant, betrokken september 2008 rendement Beleggen in scheepvaart: Niet voor bange mensen Pagina 4 Beleggen vs sparen Pagina 9 Vier experts geven beleggingsadvies Pagina 10 Kijk verder dan de AEX: Emerging markets Pagina

Nadere informatie