Leerling portretten EQUAL 2 PROJECT JOBCOMPOSING. Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door steun van de Europese Unie en Start Foundation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerling portretten EQUAL 2 PROJECT JOBCOMPOSING. Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door steun van de Europese Unie en Start Foundation"

Transcriptie

1 Leerling portretten EQUAL 2 PROJECT JOBCOMPOSING Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door steun van de Europese Unie en Start Foundation

2 Voorwoord Jobcomposer Voor u ligt een overzicht van portretten van leeringen waar de Jobcomposer in het Equal project mee heeft gewerkt. In dit overzicht vindt u het verhaal van de Jobcomposer en de leerling. De samenwerkende Mytylscholen in het Noorden en Oosten van Nederland hebben binnen het Equal 2 project jobcomposing er voor gekozen de volgende doelen na te streven: Invullen van 30 arbeidstoeleidingstrajecten voor de jongeren vanuit de gezamenlijke dienstverlening; Hiervan zal 25% na afloop in loonvormende dienst werkzaam zijn. Gezamenlijke ontwikkeling en opbouw van instrumenten voor de banensamenstellers (instrumenteel, deskundigheid) om maatwerk te leveren aan de jongeren in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en delen van Gelderland en Flevoland; Ontwikkelen van gezamenlijke dienst, expertise op het terrein van arbeidstoeleiding en jobcomposing, komen tot organisatorische samenwerking, 1 loket, gezamenlijke diensten, professionalisering; Bouwen van relevante netwerken in de toeleiding naar werk; Invoeren van de banensamenstellers als nieuwe functie binnen de NOOM scholen; Positieve bijdrage aan de beeldvorming bij werkgevers; Resultaten voorleggen aan schoolverenigingen, reïntegratie bedrijven, belangenorganisaties en uitkeringsinstanties. De ontwikkeling van de Jobcomposer is gestart in de zomer van 2005 en we eindigen in het najaar van De resultaten worden gepresenteerd tijdens een slotconferentie van het project gehouden in november Met de ontwikkeling van de functie Jobcomposer denken wij weer een grote stap in de richting van succesvolle arbeidstoeleiding van jongeren met een beperking te hebben gezet. Veel leesplezier toegewenst. Humphrey van Ravenberg Freerk Steendam Leerling portretten Equal 2 project Jobcomposing 1

3 Leerling Portretten Equal 2 project Jobcomposer, september Inleiding In het Equal 2 project Jobcomposer wordt een nieuwe functie ontwikkeld en ingezet bij de arbeidstoeleiding van jongeren met een beperking op weg naar wonen, werken en vrije tijd. Hieronder staan portretten van de jongeren die door de Jobcomposers op de 3 deelnemende scholen zijn ondersteund. Vanwege privacy redenen zijn slechts van enkele leerlingen ook foto s opgenomen. 2. Portretten Leerlingen per school Mytylschool Prins Johan Friso Ron. Naar aanleiding van het arbeidskundig onderzoek in december 06 is gebleken dat Ron het beste op zijn plek is binnen het Activiteitencentrum De Noorderbrug in Appingedam. Zijn interesse gaat uit naar werken met de computer en men heeft daar de beschikking over een copyshop. De werkzaamheden bestaan uit: - maken vaneen nieuwsbrief - in opdracht maken van kaartjes - cursussen Word etc. - verzorgen opdrachten van derden De Jobcomposer heeft de indicatie voor dagbesteding aangevraagd en Ron is begonnen met een stage bij de copyshop, deze stage duurt tot de herfstvakantie 07 en dan wordt Ron definitief geplaatst en verlaat hij de school. Maartje Naar aanleiding van het arbeidskundig onderzoek in december 05 is gebleken dat Maartje het liefst zou werken bij een kinderdagverblijf. Andere mogelijkheden zijn Sociale Werkvoorziening of een Activiteitencentrum. Bezoek gebracht aan kinderdagverblijf De Held in Groningen, tijdens dit gesprek werd het Maartje duidelijk dat werken met kleine kinderen problemen zal opleveren omdat ze minder mobiel is en zich verplaatst met een rollator. Samen met de jobcomposer een oriënterend bezoek gebracht aan de Werkvoorziening en Activiteitencentrum in Emmen. Op bezoek geweest bij de Zeyerhuuf (AC), Maartje zag een activiteitencentrum niet als haar toekomst, ze vindt dat mensen hier bezig gehouden worden en ze wil meer arbeidsmatig aan de slag. Daarom gaat haar voorkeur uit naar de Emco. (Sociale Werkplaats). De Jobcomposer heeft de ouders de benodigde papieren gegeven om de indicatie SW aan te vragen. Vanaf maart 06 tot de zomervakantie 07 heeft M. stage gelopen bij de Emco. Leerling portretten Equal 2 project Jobcomposing 2

4 De Jobcomposer heeft contact opgenomen met UWV om te informeren naar de mogelijkheid voor versnelde plaatsing. Met als gevolg dat Maartje per 1 september 07 is geplaatst met behoud van uitkering. Lucy Naar aanleiding van het arbeidskundig onderzoek in december 05 zijn we tot het advies gekomen om werkzaamheden te zoeken voor Lucy in een beschermde werkomgeving. We denken hierbij een de eerste plaats aan een AC en eventueel de WSW. 15 December een afspraak bij de Zeyerhuuf in Emmen (AC Noorderbrug) voor een oriënterend bezoek De stage kan per 24 januari beginnen, 1 dag per week op de Zeyerhuuf en 1 dag montage aan de Jules Verneweg. De stage duurt tot 1 april. Evaluatie 30 april 9.30 uur. Na de stage bleek dat Lucy graag eerst verder wil kijken daarom een afspraak gemaakt met Alescon ( SW). Alescon heeft verschillende afdelingen gevestigd in Beilen, Hoogeveen en Assen. Gegevens van Lucy en haar interesses doorgegeven. Afgesproken dat men gaat kijken naar de mogelijkheden van een administratieve stage. Tot die tijd kan Lucy stage gaan lopen bij de inpak/montage in Hoogeveen. De stage kan eind september beginnen, kennismaking en rondleiding worden gepland in de tweede week van september 06. Nov. 06: Lucy komt bij mij met de mededeling dat ze wil stoppen met de stage: het werk is eentonig en te weinig collega s van haar leeftijd. Ze twijfelt aan werken op een kantoor. Contact gehad met haar moeder en de Jobcomposer en erop aangedrongen nog even door te zetten. Maandag 6 november heeft ze nl. een afspraak met het Rea-College, om te onderzoeken of een administratieve opleiding niveau 1 mogelijk is. Jan. 07: Een administratieve opleiding blijkt voor Lucy te hoog gegrepen haar niveau is te laag en de kans op een baan met niveau 1 is vrijwel nihil. Daarom is de stage bij Alescon beëindigd. Jan. 07: Na overleg met Lucy en haar ouders besloten om te gaan kijken bij een winkel van de Noorderbrug ( stichting voor dagbesteding) in Assen. Gesproken met Wilma Wassink. Of men stagemogelijkheden heeft horen we zo snel mogelijk. Lucy zag deze plek wel zitten: meer arbeidsmatig dan AC en minder druk dan een WSW. Febr. 07: De stage begonnen, Lucy voelt zich op haar plek. Indicatie dagbesteding aangevraagd door jobcomposer. Leiding tevreden over haar: goede werkhouding en werktempo boven gemiddeld. Juni 07: Lucy heeft haar indicatie en kan na de zomervakantie beginnen. Leerling portretten Equal 2 project Jobcomposing 3

5 Ed December 06: De conclusie van het arbeidskundig onderzoek is dat we ons eerst gaan oriënteren bij het Reacollege, daarna Eventueel bij een AC en de Sociale werkvoorziening. De ouders maken een afspraak voor een kennismakingsbezoek. 15 maart 07: Op kennismakingsbezoek geweest bij de van Lieflandschool, Ed kan daar stage komen lopen bij de administratie op de woensdagochtend, eerst een periode van 4 week. April 07: Telefonisch contact met Jeanet gehad. Ed moest een brief typen, heeft meegeholpen met de voorbereiding van de Paasbrunch. Volgende week scannen. Stagebegeleidster was tevreden, ze had de indruk dat Ed zijn stage met plezier doet. Evaluatie: 24 april. April 07: De stage bevalt van beide kanten goed, werkzaamheden: typen, kopiëren, scannen. De situatie op de van Liefland is natuurlijk niet representatief voor een bedrijfsmatige situatie. Ed kan stage blijven lopen tot de zomervakantie. Juni 07: Gesproken met de moeder van Ed, zij wil zich graag breder oriënteren m.b.t. de vervolgmogelijkheden voor haar zoon. Afgesproken dat de Jobcomposer na de zomervakantie contact opneemt met de Noorderbrug, Noorderpoortcollege en de sociale werkvoorziening Groningen. Tevens kan hij volgend schooljaar stage blijven lopen bij de van Liefland, voor 1 dag per week. September 07: 1. Afgesproken dat Ed, moeder en Jobcomposer op maandag om u bij het, Noorderpoortcollege, Pop Dijkemaweg, gebouw A zijn. 2. Op maandag a.s. om uur bezoeken we de Noorderbrug, 3. Op maandag 12 november uur bezoeken we gedrieën DSW. Jos November 05: Naar aanleiding van het arbeidskundig onderzoek is duidelijk geworden dat Jos aangewezen is op een beschermde werkomgeving. De mogelijkheden zijn: Trio Sappemeer (Sociale werkvoorziening) en het activiteitencentrum van de Noorderbrug. 12 December 05: Bezoek gebracht met Jos aan Trio Sappemeer en het AC in Groningen. 1. Mogelijkheden besproken en een rondleiding gehad. De bedoeling is dat Jos een beeld krijgt van zijn mogelijkheden binnen de Sociale Werkvoorziening. Hij kan twee dagen per week stage komen lopen te beginnen in januari tot de zomervakantie Het AC is duidelijk de tweede optie na de WSW. Uitgebreide rondleiding gehad en afgesproken dat we eventueel na de zomer 2006 contact opnemen. Leerling portretten Equal 2 project Jobcomposing 4

6 April 06: De aandachtspunten welke vorig gesprek gesignaleerd werden (werkhouding en concentratie) blijven een rol spelen bij Jos. Hij moet goed leren luisteren naar de opdracht, hij heeft de neiging om alles op zijn eigen manier te doen. De inzet van Jos is goed;. Hij is sociaal en ligt goed in de groep. Volgend schooljaar kan hij ook nog stage blijven lopen, dan wordt bekeken of hij binnen de doelgroep past. December 06: Indicatie WSW (Jobcomposer) aangevraagd, moeder heeft een gesprek gehad met zijn werkbegeleider December 06: Gesproken met dhr. Zuurman: concentratie blijft het probleem van Jeroen, hij doet goed zijn best. Tellen van voorwerpen lukt hem goed. In de loop van het voorjaar begint een drukke periode, afwachten hoe Jeroen daarop reageert en dan beslissen we eind van dit schooljaar welke kant we op gaan met Jeroen. Evaluatie 21 juni 07: Jeroen heeft de indicatie voor de SW binnen, ik overleg met Dhr. Pieters waar en wanneer hij na de zomer stage kan komen lopen. E.e.a. ook doorgegeven aan Hennie Kraak van het UWV om versnelde plaatsing te kunnen bewerkstelligen. Oktober 07: Procedure versnelde plaatsing met behoud van uitkering is in gang gezet. Hans December 06: De conclusie van het arbeidsassessment is dat een opleiding bij het Reacollege te hoog gegrepen lijkt. Hij kan in de toekomst terecht in de zaak van zijn vader (sloopwerkzaamheden). Om arbeidsritme op te doen, wordt onderzocht door de ouders of Hans stage kan lopen bij een bromfietszaak in Beilen. Jobcomposer oriënteert zich eveneens op stagemogelijkheden April 07: Dinsdag 17 april bezoek bij Multa Assen (bedrijf waar mensen met een PGB geplaatst kunnen worden) voor stageplek. April 07: Hans kan 1 dag per week stage lopen op de afdeling metaal. In oktober 07 heeft men ruimte voor een stagiaire. Leerling portretten Equal 2 project Jobcomposing 5

7 Onderwijs centrum het Roessingh Celine Celine is een jongedame die zich verplaatst met behulp van een rollator, een rolstoel en een fiets. De wens van Celine is om iets creatiefs te doen met haar handen, bijvoorbeeld het maken van sieraden of iets met stof. In het praktijkonderwijs heeft Celine kennis gemaakt met verschillende vormen van creatief handmatig werken, waaronder het maken van repro-opdrachten. De jobcomposer zorgt ervoor dat ze stage kan lopen in een assembleerbedrijf waar sieraden in elkaar worden gezet. Daarbij worden zorgvuldig de werkzaamheden uitgezocht die geschikt zijn voor Celine. Na deze arbeidservaring heeft de jobcomposer een stage geregeld bij een zorginstelling. Hier krijgt ze de mogelijkheid om op creatieve wijze met stof om te gaan. Ze produceert artikelen die bestemd zijn voor de verkoop in een cadeau-atelier. Dit laatste bevalt haar zo goed dat ze er wil blijven werken. Samen met de jobcomposer wordt een indicatie bij het CIZ aangevraagd en wordt de instroomprocedure in gang gezet. Celine wil nog een aantal jaren thuis blijven wonen. Als ze er aan toe is, wil ze meedoen met een begeleid wonen project. Met de hulp van de jobcomposer heeft ze een Wajonguitkering aangevraagd. Ze heeft nu een uitkering en kan in haar vrije tijd gezellig met haar zus gaan shoppen. Met haar mobieltje en de msn op de computer houdt ze contact met haar vrienden van school Davy De grootste wens van Davy is om kelner te worden. Hij weet niet zeker of dit gaat lukken, maar hij wil het wel heel graag. Om wat werkervaring in de horeca op te doen, zorgt de jobcomposer voor een stageplek in het restaurant van het Roessingh revalidatiecentrum. Daar maakt hij tafels schoon en ruimt hij na de lunchpauze van alles op. Hij doet dit werk met veel plezier en zijn collega s zijn erg enthousiast over hem. Leerling portretten Equal 2 project Jobcomposing 6

8 Ondertussen heeft de jobcomposer een stage geregeld bij de Sociale Werkvoorziening in Hengelo. Hij mag aan het werk in de bedrijfskantine. Naast voorbereiding en schoonmaakwerkzaamheden mag hij nu ook mensen bedienen. Daar merkt Davy dat het werken in de kantine veel moeilijker is dan hij had gedacht. Zeker wanneer tijdens de pauze een groot deel van de werknemers in een korte periode bediend moeten worden. Davy kan niet goed tegen deze drukte. Ondertussen heeft de stagegever wel gemerkt dat Davy een gemotiveerde werker is en biedt hem een andere stageplek aan binnen hetzelfde bedrijf. De jobcomposer gaat vervolgens met Davy en de stagebegeleider op zoek naar geschikte werkzaamheden. Hij komt terecht op de afdeling waar ze dvd-spelers testen. Hoewel hij dit niet had verwacht, vindt hij het daar erg prettig werken. Lekker rustig en niet zoveel drukte aan zijn hoofd. Davy wil er graag blijven werken. Samen met de jobcomposer vraagt hij bij het CWI een SW-indicatie aan. Zodra de indicatie binnen is kan hij als werknemer in dienst komen. Davy zal zijn vrienden van school wel missen, maar is van plan om met iedereen contact te houden. Diandra Diandra s grootste wens was altijd om peuterleidster te worden. Maar ze wilde ook een vmbo-diploma halen en als dat niet zou kunnen een aantal certificaten. Daarna wil ze niet naar het ROC maar wil ze hetzelfde werk gaan doen als haar moeder, die als groepsleidster op een peuterspeelzaal werkt. Om wat werkervaring op te doen zorgt de jobcomposer voor een stage op de peuterspeelzaal bij haar moeder. Met de stagebegeleidster worden afspraken gemaakt over werkzaamheden die Diandra zou kunnen oppakken en welke persé niet. Met tussentijdse evaluatie- en coachingsgesprekken zorgt de jobcomposer er voor dat Diandra tijdens de vmbo-opleiding op een verantwoorde wijze haar stage kan invullen. Een andere stage is niet mogelijk vanwege de intensieve begeleiding die ze nodig heeft. Diandra ervaart tijdens haar stage dat het werken met peuters niet het meest geschikte werk voor haar is. De Jobcomposer neemt contact op met Mediant, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg waar Diandra in trajectbegeleiding zit. Mediant heeft de zorg voor de uitstroom overgenomen en zal haar verder begeleiden richting passend werk en geschikte woonvoorziening. Bij het verlaten van de school heeft Diandra 5 certificaten op vmbo-t niveau op zak, te weten: Duits, maatschappijleer 1, Nederlands, maatschappijleer 2 en geschiedenis. Zij wenst haar vrijwilligersbaantje bij de peuterspeelzaal niet meer voort te zetten en wil met Mediant proberen om iets in de verzorging met demente bejaarden te gaan doen. Ze wacht verder thuis af tot Mediant voor haar een geschikte werkplek heeft gevonden. Leerling portretten Equal 2 project Jobcomposing 7

9 Johan Johan is een jongen met een halfzijdige verlamming en pdd-nos. Zijn grootste wens is om in het groen te mogen werken en iets met catering te doen. Via het praktijkonderwijs maakt hij kennis met het werken bij een zorgboerderij. De jobcomposer zorgt vervolgens voor een externe stage bij t Roomblik. Dit koffie- annex eetcafé in Enschede wordt gerund door een zorginstelling. De werkzaamheden die Johan daar gaat verrichten, zijn zorgvuldig samengesteld en aangepast aan zijn mogelijkheden en tempo. Johan heeft zijn stageperiode ongeveer een half jaar moeten onderbreken in verband met een operatie en de daaropvolgende therapieën. Na zijn herstelperiode pakt hij rustig de draad weer op en is het de bedoeling dat zijn werkplek bij het eetcafé met nog een dag stage wordt uitgebreid. Krista Krista is een jonge dame die het liefst een beroepsopleiding op het ROC wil volgen. Ondanks haar lichamelijke beperking en de onzekerheid over het verloop van haar spierziekte wil ze een opleiding volgen in de zorghulpverlening. Ze kent de opleiding omdat haar zus deze met succes heeft afgesloten. Voordat Krista de overstap maakt, wil ze graag stage lopen bij oudere mensen. Omdat dit fysiek nogal veel van haar vergt, informeert de jobcomposer bij de fysiotherapeut welke werkzaamheden geschikt en welke wellicht niet geschikt zijn. In verband met mogelijk te zware fysieke belasting ontraadt de therapeut haar om de beoogde opleiding überhaupt te volgen. Het zou beter zijn als ze een opleiding zou kiezen waarbij minder lichamelijke inspanning gevraagd wordt. Krista volgt dit advies op en schrijft zich in maart 2006 in bij de AKA opleiding in de richting Economie en Handel. Dit is een assistentenopleiding op niveau 1. (AKA betekent Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent). Tijdens haar opleiding krijgt Krista begeleiding via de Ambulante Begeleiding van school. Deze richt zich vooral op voorzieningen die nodig zijn om de opleiding zo goed mogelijk te kunnen volgen. Halverwege het schooljaar stagneert de opleiding. Het blijkt dat Krista met name tijdens de stageperiode niet kan terugvallen op eerder opgedane ervaringen. Op dit moment is onduidelijk wat haar toekomstige arbeidspositie gaat worden. Laura Laura s wens is om met mensen te werken. Het liefst wil ze met volwassenen werken en dan iets in de creatieve richting. Om wat werkervaring op te doen, zorgt de jobcomposer voor een stageplek in Revalidatiecentrum Het Roessingh in Enschede. Daar maakt zij op afdeling activiteitentherapie kennis met volwassen revalidanten en leert zij hoe met deze mensen om te gaan. De verschillende activiteiten die zij op deze afdeling mag verrichten, bevallen haar zo goed dat ze er graag zou willen blijven werken. Maar daarvoor zal zij eerst een opleiding op het ROC moeten volgen. Leerling portretten Equal 2 project Jobcomposing 8

10 De jobcomposer onderzoekt de onderwijsmogelijkheden voor haar. Bij het ROC zou Laura kunnen starten met een AKA opleiding. (AKA betekent Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent). Zij besluit in 2006 om de overstap naar het ROC te maken en met hulp van de jobcomposer schrijft ze zich in voor de opleiding Zorg en Welzijn; een opleiding op niveau 1. Eind schooljaar 2007 heeft ze het diploma op zak en gaat ze verder met de vervolgopleiding op niveau 2. Haar doel is om op niveau 3 te eindigen zodat ze als activiteitenbegeleidster aan het werk kan. Leon Leon weet eigenlijk nog niet zo goed welke richting hij op wil, maar hij wil wel graag in het bedrijfsleven aan het werk. Uit het ITP-interview en de arbeidsinteressetest die de jobcomposer met hem heeft afgenomen blijkt dat hij het liefst iets met techniek wil doen of iets in de productie. Of dat lukt, weet hij niet want zijn gezichtsvermogen is maar beperkt tot maximaal 20% en hij beseft dat het wel moeilijk zal zijn om een geschikte baan te vinden. Om hem alvast kennis te laten maken met het bedrijfsleven, zorgt de jobcomposer voor een stageplek bij een assembleerbedrijf. Daar blijkt dat Leon een harde werker en een zeer gemotiveerde werker is. Ook blijkt dat hij, ondanks zijn visusprobleem toch behoorlijk veel werk kan verzetten. Zijn stage wordt echter onderbroken door een ingrijpende operatie aan zijn gezicht. Na een herstelperiode kan hij zijn stage weer oppakken. Intussen heeft hij samen met de jobcomposer een Wajonguitkering aangevraagd. Leon zit op dit moment nog te wachten op een tweede gezichtscorrectie. Als alles goed verloopt, kan na deze operatie de zoektocht naar de meest geschikte werkplek voor hem worden voortgezet. Loes De grootste wens van Loes is om in haar woonplaats post te sorteren bij de Sociale Werkvoorziening. Omdat bij deze werkzaamheden ook het rondbrengen hoort en daarvoor Loes op de fiets de post moet rondbrengen, was dit niet zo geschikt voor Loes. Leerling portretten Equal 2 project Jobcomposing 9

11 Loes heeft een SW-indicatie en staat inmiddels op de wachtlijst van De Hamelandgroep, een SW-bedrijf in Lichtenvoorde/Aalten. Dit schooljaar wordt ze opgenomen in een project in onder de noemer sluitende aanpak. Voor Loes wordt op dit moment een Wajonguitkering aangevraagd. Loes is een jonge dame die vele soorten werk aankan. Ze is een zeer gemotiveerde jonge aankomende werknemer die het werk in een bibliotheek met net zoveel plezier verricht als de werkopdrachten op de computer. Maar de grootste wens van Loes is toch om in haar woonplaats post te sorteren bij de Sociale Werkvoorziening. Of ze dit werk mag doen, weet ze niet zeker want ze heeft gehoord dat bij het sorteren ook het rondbrengen van de post hoort. En zij kan niet zo goed met de fietst in het verkeer. Maar ze wil ook wel ander werk doen bij de Sociale Werkvoorziening. Samen met de jobcomposer vraagt ze bij het CWI een SW-indicatie aan. Ondertussen vervult ze binnen de school verschillende stages en lost daarmee enkele belangrijke knelpunten op doordat verschillenden leerkrachten voordeel hebben van haar computerwerk. Met hulp van de jobcomposer heeft ze een Wajonguitkering aangevraagd. Inmiddels is de SW-indicatie gehonoreerd en staat ze op de wachtlijst van de Sociale Werkvoorziening in Lichtenvoorde. De jobcomposer treft de laatste voorbereidingen die ervoor moeten zorgen dat Loes binnenkort de school kan verlaten en onder de noemer sluitende aanpak meteen aan het werk kan bij het SW-bedrijf in Lichtenvoorde. Mark Mark is spastisch maar kan zich lopend goed verplaatsen. Zijn grootste wens is om vrachtwagenchauffeur te worden maar hij weet dat het met zijn beperking erg moeilijk zal worden om deze wens in vervulling te laten gaan. Zijn tweede wens is om ergens in het groen aan het werk te kunnen. Samen met de jobcomposer zoekt hij uit of hij in een groenproject bij de sociale werkvoorziening past. Daarvoor wordt een arbeidstrainingscentrum ingeschakeld. Als uit de training blijkt dat zijn arbeidsvermogen niet kan voldoen aan de productie-eisen van de Sociale Werkvoorziening, zorgt de jobcomposer ervoor dat hij de overstap kan maken naar een Zorgkwekerij. Onder begeleiding werkt hij nu met een groep collega s in de groenvoorziening. Ze werken in opdracht van particuliere opdrachtgevers en onderhouden de gemeentelijke begraafplaats. Ook verrichten ze licht reparatiewerk en worden ze ingezet bij het sorteren van groente bij de plaatselijke groentewinkel. Mark heeft een Wajonguitkering, staat ingeschreven voor begeleid wonen en wil in de toekomst mee doen met de regionale voetbalcompetitie van het gehandicaptenvoetbal. Leerling portretten Equal 2 project Jobcomposing 10

12 Nick Nick is spastisch en kan zich lopend moeilijk verplaatsen. Toch weerhoudt dit hem er niet van om te willen werken in het vrije bedrijfsleven. Hij heeft zijn zinnen gezet op een metaalbedrijf dicht bij zijn ouderlijk huis. Om te kijken of hij geschikt is om in het reguliere bedrijfsleven aan het werk te kunnen, zorgt de jobcomposer eerst voor een stage bij een productie- en assemblagebedrijf. Daar blijkt dat hij voldoende mogelijkheden in zich heeft. Vervolgens neemt de jobcomposer contact op met de beoogde werkgever en deze is bereid om Nick een stageplaats aan te bieden. Voor het creëren van een arbeidsplaats wenst hij echter meer bescherming voor Nick, mocht het onverhoopt met het bedrijf minder goed gaan. Daarop neemt de jobcomposer contact op met de Sociale Werkvoorziening en zorgt er tevens voor dat er een SW-indicatie wordt aangevraagd. Ondertussen kan Nick als stagiaire bij het bedrijf aan het werk. Met de werkgever maakt de jobcomposer een rondje door het bedrijf en maakt afspraken over mogelijke werkzaamheden. Al snel blijkt dat Nick zeer goed binnen het bedrijf te passen. Bij het verlaten van de school krijgt hij een arbeidscontract voor onbepaalde tijd aangeboden waardoor hij op detacheringsbasis voor 32 uur bij het metaalbedrijf aan het werk kan. Roy Roy is een jongen met een algehele spierzwakte en een scoliose. Zijn grootste wens was om in een pretpark te werken: zoiets als pretpark Slagharen. Via een externe stage heeft hij zijn eerste ervaring opgedaan bij speeltuinvereniging t Lansink in Hengelo. Hier blijkt dat hij vooral plezier heeft in speeltoestellen. Wat het échte werken betreft zou hij veel meer aankunnen. Om te testen wat zijn arbeidsvermogen is, gaat Roy voor een bepaalde periode stage lopen bij een arbeidstrainingscentrum in Almelo. Achtereenvolgens gaat hij aan het werk bij een kwekerij en bij een trappenfabrikant. Bij dit laatste bedrijf mag hij beginnen als krullenjongen. Al gauw blijkt dat men erg tevreden is over zijn inzet en kan hij in dienst komen. Roy krijgt verspreid over 5 dagen een baan van 25 uur. Hij heeft een jaarcontract bij de Fa. Lenferink, die trappen en houten panelen produceert voor bouwprojecten. Hij krijgt een salaris volgens de bouw-cao en zijn Wajonguitkering wordt stopgezet. Roy heeft intussen een brommerrijbewijs gehaald en via het UWV heeft hij een minicar kunnen aanschaffen. Vanuit zijn ouderlijke woning in Almelo rijdt hij elke ochtend zelfstandig naar zijn werk. In zijn vrijetijd doet hij veel aan fitness en volgt hij dansles. Daarnaast is hij een zeer goede zwemmer en probeert hij in aanmerking te komen voor de komende paralympics. Leerling portretten Equal 2 project Jobcomposing 11

13 Stefan Stefan is een jongeman met blijvende problemen met zijn korte termijngeheugen als gevolg van een tumorbehandeling in zijn hersenen. Stefan wil graag iets in de horeca of in de catering doen. Daarnaast is hij dol op wiskunde en wil op vmbo-t niveau meedoen met het staatsexamen. Via het praktijkonderwijs heeft Stefan verschillende stages doorlopen. Hij is gestart in de kantine van een arbeidstrainingscentrum, gevolgd door een stage bij eetcafé de Huifkar in de binnenstad van Enschede. Omdat Stefan niet goed tegen drukte kon, is hij overgestapt naar de kantine van een SW-bedrijf in Hengelo. Na een korte periode bleek dat hij ook daar niet goed bestand was tegen drukte, hoewel er langzamer gewerkt werd en er meer begeleiding aanwezig was. Vervolgens is Stefan in een nog rustiger werkomgeving terecht gekomen waar hij inmiddels zijn draai heeft gevonden. Bij activiteitencentrum Het knooppunt in Almelo verricht hij nu voor een groot deel van de dag werkzaamheden in de keuken. Aan het eind van het schooljaar heeft Stefan staatsexamen wiskunde gedaan, maar heeft helaas geen certificaat gehaald. Stefan heeft inmiddels een Wajonguitkering en woont zelfstandig via een begeleid wonenproject. Hij heeft een scooter en vertrekt elke ochtend zelfstandig van huis naar zijn werk. In het weekend verricht hij vrijwilligerswerk bij een particulier die wel wat extra hulp kon gebruiken bij het onderhoud van zijn huis en tuin. Verder heeft Stefan een druk sociaal leven: veel contacten met ex-leerlingen die elkaar regelmatig opzoeken. Alyce School Lyndensteyn. Alyce wil het liefst in de zorg werken, verpleegster worden. Voor Alyce wordt vrij vlot een indicatie dagbesteding aangevraagd, omdat het duidelijk is dat ze tot de groep verstandelijk gehandicapten hoort. De jobcomposer zorgt ervoor dat Alyce kan stagelopen bij de manege, de voedingsdienst en de linnenkamer. Daarna regelt de jobcomposer een stage in de linnenkamer van een verzorgingshuis. Na een moeilijke start gaat het langzamerhand steeds beter, hoewel Alyce zelf aangeeft het absoluut niet naar haar zin te hebben. Na een bezoek in klasverband aan een werkplaats van een organisatie van verstandelijk gehandicapten is Alyce heel enthousiast. De jobcomposer vraagt of ze daar kan stagelopen en dat kan. Na deze stageperiode waarin blijkt dat Alyce een goede, positieve inbreng heeft op de andere medewerkers, geeft ze zelf aan dat ze hier graag wil blijven werken. En dan kan. Dit lijkt voor haar een geschikte werkplek. Ze gaat in deze zelfde periode ook begeleid zelfstandig wonen. Leerling portretten Equal 2 project Jobcomposing 12

14 Arjan Arjan wil het liefst werken bij een bedrijf op een heftruck. Na stage te hebben gelopen bij een landbouwmechanisatiebedrijf en bij een fietsenbedrijf, en het halen van achtereenvolgens zijn bromfiets- zijn trekker- en zijn heftruckcertificaat, dat in symbiose met een praktijkschool mogelijk is, lijkt een volgende stap om naar een agrarische opleiding te gaan. In de tussentijd krijgt hij ook nog een niertransplantatie! Arjan verheugt zich daar erg op, maar na enkele gesprekken en kennismakingen durft hij de stap toch niet aan. Als argument gebruikt hij dat hij zijn baantje bij een sloperij, waar hij geld mee verdient, dan ook moet opzeggen. Hij kiest er dus voor om op de mytylschool te blijven, loopt daarbij twee dagen stage op een sloperij. Hij mag hier ijzer sorteren en wegen. Hij mag gebruik maken van een shovel. Op school doet hij verder veel praktijk, o.a. loopt hij een halve dag mee met de conciërge van school. In zijn vrije tijd crosst Arjan op zijn motor, hij doet ook aan wedstrijden mee. Hij heeft ook zijn eigen bedrijfje; hij haalt oud ijzer op en verkoopt dit weer. Bauke Baukes droom was om autoverkoper te worden of werken in een autobedrijf. De jobcomposer heeft verschillende externe stages voor Bauke geregeld: bij een meubelstoffeerderij en bij een SW bedrijf in het groenonderhoud. Bij dit laatste bedrijf heeft hij het erg naar zijn zin, de gezelligheid van een klein groepje mannen en buiten werken, waarbij geen druk is. Op advies van de jobcomposer wordt een WSW indicatie aangevraagd. Hij komt op de wachtlijst voor de groenvoorziening en tuinonderhoud te staan. Bauke geeft in september 2006 aan dat hij eigenlijk liever in een gewoon bedrijf en dan bij voorkeur iets met auto s wil. De jobcomposer arrangeert in november 2006 een gesprek met de re-integratieconsulent van het SW bedrijf, met Bauke en zijn moeder. In december 2006 krijgt hij een indicatie Begeleid Werken. Het WSW bedrijf geeft aan een re-integratiebedrijf in de regio de opdracht iets geschikts voor Bauke te zoeken. De jobcomposer regelt een stageplek bij een autobedrijf waar hij de occasionhal en de auto s moet afstoffen en de binnen- en de buitenkant moet poetsen. Deze stage verloopt geheel naar wens, Bauke doet het goed, werkt netjes en heeft een prima werkhouding. Helaas zit er geen vervolg in, Bauke kan niet blijven, er is teveel onzekerheid in deze branche, volgens de eigenaar. Het reintegratiebureau vindt een werkervaringsplek vanaf april 2007 bij een klein hoveniersbedrijf, waar hij maandagmiddag, woensdagmiddag en vrijdagmiddag werkt. Het werk blijkt te zwaar. De jobcomposer van school zoekt begin juni 2007 contact met een taxibedrijf in Drachten, voor taken die bij Bauke s mogelijkheden en interesses liggen: auto s schoonmaken en poetsen, onderhoud loods en terrein en enige voorkomende werkzaamheden. Voorwaarden; geen tijdsdruk, variatie in werkzaamheden, gezelschap, beginnend met 3 middagen van 3 uur, zodra het mogelijk is oplopend naar 4 middagen van 4 à 5 uur. De jobcomposer draagt haar taak over aan de jobcoach van het re-integratiebureau, die het verdere traject begeleidt. Op de valreep (van het schooljaar) meldt Bauke dat hij toch niet wil blijven werken bij het taxibedrijf, omdat hij teveel alleen werkt. Hij geeft toch de voorkeur aan te werken in een groepje bij het SW bedrijf in de groenvoorziening. De jobcomposer complimenteert hem met zijn weloverwogen keuze en informeert de betrokkenen. Bauke is daar sinds augustus 2007 aan het werk op maandag, woensdag en vrijdag. Er was geen wachtlijst! Leerling portretten Equal 2 project Jobcomposing 13

15 Dilan Dilan haar droom was om schoonheidsspecialiste te worden; ze zag zelf wel in dat ze wegens haar handicap, spina bifida en afhankelijk van een rolstoel dit werk moeilijk kan doen. Haar tweede keus was de administratie en dan het liefst receptioniste. Dilan heeft verschillende interne stages doorlopen, op school en Centrum waar ze elke dag de post van en naar de verschillende locaties brengt en haalt en bij de receptie van school. Externe stages heeft ze gedaan bij de Welzorg en bij de muziekschool. Vooral de omgang met collega s verloopt niet altijd even gladjes. Dilan vindt dat er te weinig aandacht aan haar wordt geschonken. Ze voelt zich in de pauzes ongemakkelijk en gaat dan liever weer aan haar werk. De stage op de administratie van een taxibedrijf gaat wel redelijk. Wel heeft ze veel uitleg en tijd nodig. Ze schat haar prestaties zelf hoger in dan de mensen in haar omgeving. Samen met de jobcomposer wordt een SW indicatie aangevraagd. Als blijkt dat Dilan alleen in aanmerking zal komen voor industrieel werk, wil ze daar geen gebruik van maken. Zowel het werk als de omgeving staan haar tegen. Ze wil het liefst administratief werk in een nietgehandicapte omgeving. De jobcomposer heeft samen met Dilan de mogelijkheden op een rijtje gezet. Deze zijn een begeleid werken plek (via CIZ) of een vervolgopleiding in de administratie. Ze kiest in september 2006 dan voor de opleiding MBO- administratief medewerker niveau 1, met de hoop dat haar kansen op een reguliere baan vergroot zouden worden. Ze krijgt ambulante begeleiding. In het schooljaar heeft Dilan nog enkele keren contact gehad met de jobcomposer van school, omdat ze problemen ondervindt bij het vinden van een stageplek en als allochtone, gehandicapte leerling. Erwin Erwin wilde graag administratief medewerker worden. Met enkele vmbo-certificaten zijn er wel mogelijkheden. Erwin krijgt een WSW indicatie Begeleid werken. Hij kan bemiddeld worden door Empaselect (re-integratiebedrijf van SW bedrijf) maar wegens psychische problemen is dit momenteel niet wenselijk. Erwin loopt enkele dagdelen per week stage op een manege en dit gaat redelijk. Hij heeft voldoende ondersteuning. Hij woont nu een jaar begeleid zelfstandig wonen. Het voornaamste doel is om psychisch stabieler te worden. Gerlof Gerlof zijn droom was om boekhoudkundig medewerker te worden. De jobcomposer heeft Gerlof verschillende stages laten lopen: bij twee verschillende hulpmiddelencentrums. Deze stageplekken waren met zorg uitgekozen door de jobcomposer, omdat er extra begeleiding noodzakelijk was, begeleiding t.a.v. de ADL- verzorging en t.a.v. de omgang met de pdd-nos van Gerlof De jobcomposer heeft, samen met Gerlof de problematiek goed doorgesproken met alle partijen en de afspraken uitgewerkt in een schema. De inzet van de medewerkers van beide stageplekken was geweldig en heeft ervoor gezorgd dat Gerlof zich heel goed kon ontwikkelen. Gerlof heeft op School Lyndensteyn een begin gemaakt met de opleiding administratief medewerker niveau ¾. Na een uitgebreide intake en rapportages van de stages werd Gerlof toegelaten op het REA College waar hij deze opleiding kon voortzetten vanaf november Het gaat momenteel heel goed met Gerlof. Leerling portretten Equal 2 project Jobcomposing 14

16 Harm Harm zijn droom was om in de techniek of in de tuin te werken. De jobcomposer heeft verschillende stages voor Harm geregeld: bij de tuinman van het Centrum, bij de manege en extern bij een meubelstoffeerderij en bij het SW bedrijf in de groenvoorziening. Harm had het enorm naar zijn zin bij het groenbedrijf, vooral het werken in de buitenlucht en de goede sfeer spraken hem aan. Zijn werkzaamheden konden worden aangepast aan zijn mogelijkheden. Op advies van de jobcomposer werd een SW indicatie aangevraagd, die werd toegewezen in januari Deze indicatie had echter alleen betrekking op industrieel werk en hiervoor was een wachtlijst van enkele jaren! Voor ander werk komt Harm niet in aanmerking, wegens zijn beperkingen, epilepsie en halfzijdige verlamming. Ter overbrugging zorgt de jobcomposer ervoor dat Harm vanaf januari 2007 bij zijn voetbalclub eerst stage kan lopen en vervolgens aan het werk (met behoud van uitkering)kan als terreinknecht en onderhoudsman materialen. Het is de verwachting dat Harm niet eerder dan augustus 2009 geplaatst kan worden op het SW bedrijf. Intussen heeft de jobcomposer bij Harm zijn ouders er op aangedrongen om MEE in te schakelen voor het vervolgtraject, voor de overbrugging van de lange wachttijd en de vraag of hij wel gelukkig zal zijn in het industriewerk. MEE is inmiddels actief en er is een indicatie bij het CIZ aangevraagd voor ondersteunende begeleiding, d.w.z. voor daginvulling ter overbrugging van plaatsing SW. De jobcomposer heeft ook het belang aangegeven om het mentorschap aan te vragen voor Harm, zodat de ouders beslissingen voor hun zoon mogen nemen. Hendrik H Hendrik wilde graag werken op een gezellig kantoor waar hij computerwerk zou kunnen doen. De jobcomposer had het aanbod gekregen van een stageplek op een gemeentehuis. Er was een administratieve klus die twee keer in de maand eventueel door een stagiair op vmboniveau zou kunnen worden gedaan. De jobcomposer die de leerlingen in het praktijkonderwijs begeleidt, denkt dat dit voor Hendrik, die wegens een spierziekte in een elektrische rolstoel zit, wellicht een geschikte klus is. De stage verloopt naar tevredenheid, Hendrik mag al snel de hele vrijdag ook komen werken. Het bevalt Hendrik heel goed. De ADLverzorging is geen probleem, dit wordt gedaan door collega s van zijn afdeling (!). Na enkele maanden geeft Hendrik aan dat hij zijn stage graag wil voortzetten in de vorm van begeleid werk. De jobcomposer geeft voorlichting aan de stagebegeleidster over de mogelijkheden. Ze verwijst naar de Noorderbrug, de dagbestedingsorganisatie die ook werkondersteuning biedt op een werkplek. Na intern beraad is het gemeentehuis bereid Hendrik in dienst te nemen. Hij kan in eerste instantie één dag per week plus één dag per maand aan het werk. Het betreft additioneel werk, dat gewaardeerd zal worden in de vorm van een vrijwilligersbijdrage. Deze bijdrage brengt de Wajonguitkering niet in gevaar. Hendrik wordt vervoerd naar zijn werkplek door zijn vader die daarvoor PGB heeft. Ouders besluiten om niet de Noorderbrug in te schakelen voor jobcoaching en eventuele aanvulling van activiteiten en om geen vervoersvergoeding te vragen, omdat zij dan geherïndiceerd moeten worden en het risico lopen om minder budget toegewezen te krijgen. Het gevolg is wel dat Hendrik nu hij van school is, slechts één dag per week aan het werk is. Leerling portretten Equal 2 project Jobcomposing 15

17 Hendrik N. Hendrik wil het liefst iets in de administratie doen. Hij heeft voorkeur voor administratie en huishoudelijk werk. De jobcomposer zorgt er voor dat Hendrik stage kan lopen bij de voedingsdienst van een revalidatiecentrum en op een manege. Vervolgens kan hij stagelopen op een basisschool waar hij kopieeropdrachten en andere administratieve en huishoudelijke klussen uitvoert. Deze stage vindt Hendrik geweldig, hij heeft bovendien een goed contact met de medewerkers en de kinderen. Dit schooljaar zorgt Hendrik geheel zelfstandig op woensdagochtend voor de leerlingenkantine en de koffie voor het personeel. MEE wordt ingeschakeld en er wordt een WSW indicatie aangevraagd. De volgende stage voor Hendrik is waarschijnlijk op een middelbare school waar hij conciërgeachtige taken zal verrichten. Johnny Johnny wil graag in de techniek werken. Na een stage bij een meubelstoffeerderij in de buurt, waar hij een hele goede werkhouding laat zien, zoekt de jobcomposer een stageplek bij een landbouwmechanisatiebedrijf. Hoewel hij het er erg naar zin heeft, komt hij niet regelmatig opdagen. Hij verslaapt zich zonder afmelden, bovendien heeft hij knieklachten. Af en toe komt hij helemaal niet. De jobcomposer vraagt samen met Johnny een Wajong-uitkering aan. Het was tevens de bedoeling dat er voor Johnny een WSW- indicatie wordt aangevraagd, maar door het zoekraken van zijn id-kaart en andere documenten kan dit nog niet gebeuren. Johnny krijgt privéproblemen, Jeugdzorg wordt ingeschakeld, wordt uit-huis geplaatst, maar is inmiddels meerderjarig geworden. Hij verschijnt niet meer regelmatig op school en hij geeft te kennen van school te willen. Veel van zijn vorige klasgenoten zijn inmiddels van school en Johnny heeft weinig aansluiting bij zijn huidige klasgenoten. De jobcomposer oppert het idee dat een leerwerktraject bij een middelbare agrarische school hem wellicht kan motiveren. Op dit moment is de schoolmaatschappelijk werkster meer in beeld dan de jobcomposer. Mark Mark wilde eerst graag op een heftruck werken, later toen hij na een foutje bij een hersenoperatie een zicht overhield van minder dan 5 % moest hij deze ideeën vaarwel zeggen en zich op wat nieuws richten. Uit een beroepentest komt naar voren dat werken in een kwekerij het beste voor hem zal zijn. Mark heeft het er daar erg moeilijk mee, maar hij weert zich prima. Mark is blij dat hij mag stagelopen bij de tuinman van het revalidatiecentrum. Op zijn verzoek is hij daar op woensdagochtend het hele jaar. Ook bij Mark wordt MEE ingeschakeld, er wordt een WSW indicatie toegekend en de jobcoach van een organisatie voor lichamelijk gehandicapten regelt dat Mark kan werken op een camping. Mark is nu van school en is nog steeds werkzaam op de camping. Zijn begeleidster die d.m.v. PGB 8 uur per week! zich kan bezighouden met het traject van Mark, is actief in het zoeken naar een zinvolle dagbesteding ter overbrugging van de wachtlijst van de WSW. Leerling portretten Equal 2 project Jobcomposing 16

18 Martijn Martijn zijn droom was om te werken met kleine kinderen. Na diverse stages bij de voedingsdienst van het Revalidatiecentrum en bij een groentenzaak, regelt de jobcomposer dat Martijn kan stagelopen in een kleuterklas van onze school, waar hij anderhalf jaar mag zijn. Hij heeft daar heel veel geleerd, qua werkhouding en omgaan met kinderen. Een externe stage bij een kinderdagverblijf is niet zo n succes, de situatie is te chaotisch. Het blijkt dat Martijn behoefte heeft aan duidelijke afspraken. Hij moet weten wat er van hem wordt verwacht. De jobcomposer zorgt vervolgens ervoor dat Martijn kan stagelopen in groep 2 van een basisschool in zijn dorp. Dit blijkt een schot in de roos, het werken in de klas is in deze situatie zeer gestructureerd, wat erg prettig voor Martijn is. Hij kan zich hier goed ontplooien. Helaas zien de medewerkers van deze school geen mogelijkheid om Martijn hier te houden voor begeleid werk. Inmiddels heeft Martijn ook een indicatie WSW. Ouders hadden MEE al ingeschakeld en zorgen er ook voor dat er een jobcoach wordt toegewezen. De jobcoach en de jobcomposer van school hebben regelmatig met of zonder Martijn overleg. Er wordt afgesproken dat de jobcoach op zoek gaat naar werk. En dit lukt! Bij een taxibedrijf kan Martijn aan het werk als bijrijder op een taxibusje, kinderen naar school brengen en halen. In de tussenperiode houdt hij zich op kantoor bezig met het onderhouden van de website en andere computerwerkzaamheden. Martijn heeft inmiddels zijn rijbewijs gehaald. Na een proefplaatsing, met behoud van uitkering, krijgt hij vanaf een contract tot Het gaat heel goed. Martijn is bezig met het halen van zijn taxipas en hij heeft het er enorm naar zijn zin. Petra Petra wilde graag administratief medewerker bij haar vader op kantoor worden. Petra weet vanaf haar prille jeugd dat zij met haar 18 e aan het werk gaat bij het bedrijf van haar ouders. Ze komt in een opgemaakt bedje en de werkzaamheden worden aangepast aan haar mogelijkheden. Om haar zo goed mogelijk toe te rusten zorgt de jobcomposer ervoor dat Petra tijdens haar schoolloopbaan stage loopt bij de reprodienst en bij de receptie en telefoondienst van de school. Daarnaast krijgt zij tijdens de arbeidstraining extra oefening in kopieerwerk. Hoewel de jobcomposer de ouders heeft verteld over de voordelen van de voorzieningen, willen ze geen Wajong aanvragen en ook geen ondersteuning bij het UWV of de WSW..Zij willen onafhankelijk zijn. Petra vindt het prima. Sander Sander wilde graag iets met dieren in de toekomst. De jobcomposer zorgde ervoor dat S. stage kon lopen bij de manege van school en bij een dierenasiel. Hij leerde hiervan dat hij niet verder wilde werken met honden en katten. Daarna gaf hij aan graag op een boerderij wilde stagelopen. Die boerderij mocht niet te groot zijn en er moest voldoende tijd zijn om S. te begeleiden. Via haar netwerk kwam de jobcomposer op het spoor van een boer midden op het Friese platteland, die bereid was Sander voor een dag in de week een stageplek te bieden. Het was een geweldige plek, waar bijna alles kon. Sander leerde er een heleboel basale werkzaamheden; hij werd lichamelijk sterker en kreeg een heel goede conditie. Hij had het er zo naar zijn zin dat hij ook vaak in het weekend en in de vakantie op de fiets naar de boer ging en daar bergen werk verzette. De jobcomposer gaf toen aan dat wij op de mytylschool Sander weinig meer te bieden hadden en zocht toen naar een geschikte opleiding voor Sander. Het werd het vmbo Leerling portretten Equal 2 project Jobcomposing 17

19 leerwerktraject kleinvee van het AOC in Heerenveen, met ondersteuning van ambulante begeleiding van onze school. De stap naar het regulier onderwijs en het reizen met de bus was heel groot. Vooral het begin was moeilijk, Sander had weinig aansluiting met zijn klasgenoten. Het gaat nu goed, een mooi rapport. Voor Nederlands krijgt Sander bijles. Dit jaar doet hij examen. Trientsje Trientsje haar droom was om verpleegster te worden. Trientsje heeft geen WSW indicatie, wil deze niet aanvragen, ze denkt dat zij niet tot de doelgroep hoort, omdat ze vooral veel verstandelijk gehandicapte mensen tijdens het bezoek brengt. Trientsje loopt verschillende stages, o.a. bij een supermarkt, een kantoor van een reïntegratiebedrijf en een kleuterklas van een basisschool. Haar werkzaamheden zijn divers, van kopiëren naar koffiezetten, maar ook archiveren. Het blijkt dat ze redelijk zelfstandig kan werken als ze weet wat er van haar verwacht wordt. Een vast aanspreekpunt is voor Trientsje gewenst. Omdat het aanmelden voor de WSW, ondanks aandringen, uiteindelijk toch niet doorgaat, bespreekt de jobcomposer met een medewerker van het Arbeidsteam van het UWV wat er zou moeten gebeuren. Het UWV geeft in april 2007 pas, als Trientsje 20 jaar wordt!, opdracht aan re-integratiebedrijf STAM een geschikte werkplek te vinden. Het ontbreekt de jobcomposer aan tijd om dit zelf te doen. Er is begin juni overleg tussen STAM en de jobcomposer. Trientsje gaat van school. Helaas is er nog geen geschikte werkplek gevonden, hoewel ze dus wel in traject zit bij een jobcoach. Leerling portretten Equal 2 project Jobcomposing 18

20 3. Scores 3.1 Onderwijscentrum het Roessingh Uitstroom 2005 / 2006 ROC AKA opleiding niveau 1 : deelnemer 6 : Laura : deelnemer 7 : Truska Uitstroom 2006 / 2007 Regulier bedrijf Regulier bedrijf op detacheringsbasis Uitstroom zorg Vrijwilligerswerk m.b.v. uitkering : deelnemer 2 : Roy : deelnemer 8 : Nick : deelnemer 1 : Stefan : deelnemer 3 : Celine : deelnemer 5 : Mark : deelnemer 4 : Diandra Te verwachten uitstroom 2007 / 2008 Uitstroom zorg SW-bedrijf SW-bedrijf (evt op detacheringsbasis) Nog onbekend: uitstroom SW of zorg : deelnemer 9 : Johan : deelnemer 10: Loes : deelnemer 12: Davy : deelnemer 11: Leon 3.2 Prins Johan Friso Lucienne: na een stage op diverse plekken binnen de sociale werkvoorziening stroomt ze nu uit per 1 juli naar de Noorderbrug dagbesteding. Winkel de Banier in Assen. Eduard: volgend jaar kijken met Eduard en ouders bij: dagbesteding, SW, Noorderpoortcollege " Werkwijs". Komend schooljaar maken we een keuze. Hanjo: gaat volgend jaar stage lopen bij Multa Assen. Ronald: heeft indicatie dagbesteding en gaat naar "Reset" een copyshop van de Noorderbrug. Miranda: krijgt een plek bij SW d.m.v. een versnelde plaatsing via UWV. Jeroen: eeft indicatie gekregen voor SW, wachten is op versnelde plaatsing met behulp van het UWV. 3.3 School Lyndensteyn. 2005/ 2006: 1. Dilan ROC niveau 1 administratief medewerker 3. Gerlof REA College financieel-administratief medewerker niveau ¾ 6. Sander VMBO AOC leerwerktraject kleine dieren 11. Martijn Reguliere baan bij Oenema Taxibedrijf, Heerenveen als webmaster en bijrijder taxi. 2006/2007: 2. Bauke Begeleid werken (met WSW-indicatie) bij Taxicentrale Drachten Leerling portretten Equal 2 project Jobcomposing 19

Werken en dagbesteding

Werken en dagbesteding Werken en dagbesteding Leven zoals jij dat wilt Minke wil ervaring opdoen voor een baan in de bediening Ondersteund door SDW Welke informatie vind je in deze brochure? SDW helpt je verder pagina 3 Activiteiten

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Van Lodenstein College Ede. Praktijkonderwijs werkt!

Van Lodenstein College Ede. Praktijkonderwijs werkt! Van Lodenstein College Ede 2016 Praktijkonderwijs werkt! Voedingsgebied Schoolvervoer Fiets Openbaar vervoer Bromfiets Trekker Auto (25 Km) Leerlingen van Praktijkonderwijs Moeilijk lerend ADHD Autisme

Nadere informatie

Landelijke Uitstroommmonitor Praktijkonderwijs Benchmark rapportage scholen uit eigen regio Uitstroommonitor 2009-2010

Landelijke Uitstroommmonitor Praktijkonderwijs Benchmark rapportage scholen uit eigen regio Uitstroommonitor 2009-2010 Landelijke Uitstroommmonitor Praktijkonderwijs Benchmark rapportage scholen uit eigen regio Uitstroommonitor 2009-2010 Landelijk Regio Mean Assen Emmen Steen Borg Rech RVEC Totaal score landelijk Totaal

Nadere informatie

Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs Onze boodschap aan leerlingen: Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Het Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs. Je

Nadere informatie

Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt.

Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt. Meedoen met werk Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt. U werkt niet. Misschien heeft u nog nooit gewerkt. Of het wel geprobeerd maar dat ging mis. Dat kan allerlei redenen hebben. U heeft

Nadere informatie

Uitstroombrochure. Arbeidstoeleiding VSO. Uitstroombrochure Bernardusschool

Uitstroombrochure. Arbeidstoeleiding VSO. Uitstroombrochure Bernardusschool Uitstroombrochure Arbeidstoeleiding VSO Inleiding In deze brochure willen we een overzicht geven van de uitstroommogelijkheden voor onze doelgroep en van de stappen die genomen moeten worden om de uitstroom

Nadere informatie

Voor een kansrijke toekomst

Voor een kansrijke toekomst Voor een kansrijke toekomst Welke leerlingen gaan naar het praktijkonderwijs? Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die ondanks extra begeleiding geen diploma in het reguliere voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Praktijkschool ATC. Arbeid Trainings Centrum. Drift TB Ommen (0529) Facebook

Praktijkschool ATC. Arbeid Trainings Centrum. Drift TB Ommen (0529) Facebook Praktijkschool ATC Arbeid Trainings Centrum Drift 2 7731 TB Ommen (0529) 466443 info@atcommen.nl www.atcommen.nl Facebook VOORWOORD Aan de leerlingen, ouders/verzorgers & andere belangstellenden. Welkom

Nadere informatie

De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio. De Werkschool. Worden wie je bent

De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio. De Werkschool. Worden wie je bent De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio De Werkschool Worden wie je bent De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio Om de landelijke formule van

Nadere informatie

DE route van anne naar werk

DE route van anne naar werk DE route van anne naar werk ders u o n e n e t n e c o dleiding voor d Han Over deze handleiding het liefst.. wil ik werken Deze handleiding hoort bij het animatiefilmpje De route van Anne naar werk. Bekijk

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Voor jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking

Voor jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking TRAININGSCENTRUM WOLDYNE Voor jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking Lijn5 Lijn5 is werkzaam in de provincies Gelderland, Utrecht en Noord- Holland. In Gelderland biedt Lijn5

Nadere informatie

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl Werkzoekenden in Westfriesland Ik ben WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland Wij zijn WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. Wij begeleiden

Nadere informatie

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4)

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Ik kreeg vanaf de eerste dag een fijn gevoel bij deze school. Er hangt een gezellige sfeer. Je wordt goed opgevangen door de docenten. Als je ergens mee zit kan

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Informatieboekje Stage VSO

Informatieboekje Stage VSO Informatieboekje Stage VSO Voorwoord Dit is een informatieboekje voor de ouder(s) en verzorger(s), die zich samen met hun zoon of dochter oriënteren op de stage. Veelal heeft u met de stagecoördinator

Nadere informatie

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Wat wil de werkgever? Praktijkleren. CSG Prins Maurits. Middelharnis

Wat wil de werkgever? Praktijkleren. CSG Prins Maurits. Middelharnis Wat wil de werkgever? Praktijkleren CSG Prins Maurits Middelharnis Wat wil de werkgever? Het antwoord op deze vraag hebben wij een aantal jaren geleden voor onszelf geformuleerd. Laat de lessen bij de

Nadere informatie

Wegwijzer WSW. Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten.

Wegwijzer WSW. Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten. WAJONG PARTICIPATIEWET WSW Wegwijzer Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten. De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen die door een beperking of chronische

Nadere informatie

Van Lodenstein College Ede

Van Lodenstein College Ede Van Lodenstein College Ede januari 2015 Praktijkonderwijs werkt! Praktijkonderwijs werkt! Stagevoorlichting door dhr. R. Floor Instroom Praktijkonderwijs 2013 mlk-lom basisschool vmbo Leerlingen van Praktijkonderwijs

Nadere informatie

werk, Dagbesteding en leren voor volwassenen met een verstandelijke beperking Promens Care

werk, Dagbesteding en leren voor volwassenen met een verstandelijke beperking Promens Care werk, Dagbesteding en leren voor volwassenen met een verstandelijke beperking Promens Care Zinvol bezig zijn Een vrije dag is pas genieten als het een uitzondering is. Een vakantie is vooral heerlijk na

Nadere informatie

Schoolverlaters informatie avond FOCUS. Informatieavond 22 november 2016

Schoolverlaters informatie avond FOCUS. Informatieavond 22 november 2016 Schoolverlaters informatie avond FOCUS Informatieavond 22 november 2016 Wie ben ik? Mieke Pelger Stage coördinator en transitiecoach Samen met de mentoren tevens stagedocenten zorgen wij dat iedereen op

Nadere informatie

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar TRAININGSCENTRUM Schakel naar een passend vervolgtraject Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar Wat is een Trainingscentrum? Bij de Trainingscentra van Lijn5

Nadere informatie

Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N!

Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N! Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N! Wat is praktijkonderwijs? Regulier Voortgezet Onderwijs Praktijk- en theorievakken Eindonderwijs Toeleiding naar de arbeidsmarkt Aandacht voor werken, wonen,

Nadere informatie

Werkpro in Noord-Nederland

Werkpro in Noord-Nederland Werkpro in Noord-Nederland Korte karakteristiek Werkpro is een bedrijf dat zich bezighoudt met werk en maatschappelijke dienstverlening. Het biedt activiteiten en begeleiding voor mensen die op eigen houtje

Nadere informatie

Ambulante ondersteuning

Ambulante ondersteuning Leven zoals jij dat wilt Ludo s motto: Neervallen, opstaan, kroontje rechtzetten en verder gaan! Ondersteund door SDW Welke informatie vind je in deze brochure? Heb jij bij lastige zaken wat hulp nodig

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken uitgestroomde leerling

Achtergrondkenmerken uitgestroomde leerling e Uitstroommmonitor 2008-2011 3. Leeftijd leerling bij uitstroom Achtergrondkenmerken uitgestroomde leerling 12 0 0.0 % 22 0.4 % 0 0.0 % 21 0.4 % 0 0.0 % 17 0.3 % 13 5 14.3 % 135 2.4 % 2 7.4 % 134 2.6

Nadere informatie

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz.

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz. Almelo, 8 juli 2015 Onderwerp: Moeilijk verhuizen! Beste heer/mevrouw Ik ben (...) Ik ben 14 jaar oud. Ik woon met mijn ouders en mijn 2 kleine broertjes in azc Almelo. In deze vakantie moeten er ongeveer

Nadere informatie

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost Jouw praktische weg naar het hbo Onderdeel van AOC Oost 2014 2015 2Informatie Het Groene Lyceum 2014-2015 Lekker praktisch bezig zijn maar wel op een hoog niveau. Is dat ook voor jou de leukste route naar

Nadere informatie

Voor mensen met een arbeidshandicap.

Voor mensen met een arbeidshandicap. Voor mensen met een arbeidshandicap. Inhoudsopgave 1. Ambitie 2. Ontstaan van Ambitie. 3. Begeleid Werken 4. Jobcoaches en werkbegeleiders 5. Ervaringen 6. Met Ambitie aan het werk 7. Aanmelden Ambitie

Nadere informatie

CSG Liudger voor u. De Ring CSG Liudger. School voor praktijkonderwijs

CSG Liudger voor u. De Ring CSG Liudger. School voor praktijkonderwijs CSG Liudger voor u De Ring CSG Liudger School voor praktijkonderwijs Hallo, wij zijn Eelze de Boer en Afian Stornebrink, docenten van CSG Liudger locatie De Ring. 11.07 In dit boekje vertellen we u over

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie

Even voorstellen UWV. Onderwijsgroep Buitengewoon. En wie bent u?

Even voorstellen UWV. Onderwijsgroep Buitengewoon. En wie bent u? Even voorstellen Frank Groen Arbeidsdeskundige UWV Jack Kerkhofs Projectmanager Onderwijsgroep Buitengewoon En wie bent u? Wat gaan we doen Wij laten u kennismaken met nieuwe klanten voor de gemeenten

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

Van school af en aan het werk het verhaal van Sanne

Van school af en aan het werk het verhaal van Sanne Van school af en aan het werk het verhaal van Sanne Schoolverlaters, participatie en lokale belangenbehartiging Sanne Kuijpers is 17 jaar en woont met haar ouders en broertje in Cornjum in Friesland. Ze

Nadere informatie

Rapport Intake. Samenvatting. Algemeen Naam cliënt: Petra Kessels 3 BSN: 010200102

Rapport Intake. Samenvatting. Algemeen Naam cliënt: Petra Kessels 3 BSN: 010200102 Samenvatting Algemeen Naam cliënt: Petra Kessels 3 BSN: 010200102 Werkzaam bij: Dariuz Voorbeeld Datum intake: 25/11/2011 In opdracht van: Demo pakket Naam casemanager: Demo Dariuz Conclusies Naar aanleiding

Nadere informatie

Stage en WLZ, WMO en Participatiewet

Stage en WLZ, WMO en Participatiewet Stage en WLZ, WMO en Participatiewet Een beknopte samenvatting September 2015 Stage in de Bovenbouw 1 Stage is in principe twee dagen per week Stage sluit aan bij de interesse(s) van de leerling Stages

Nadere informatie

De indicatie voor de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een arbeidshandicap

De indicatie voor de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een arbeidshandicap De indicatie voor de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een arbeidshandicap Werken in de Sociale Werkvoorziening Voor mensen met een beperking is een gewone baan soms niet mogelijk. Misschien

Nadere informatie

Stage almanak. Informatie over stagelopen op de Kennemer Praktijkschool en LWOO

Stage almanak. Informatie over stagelopen op de Kennemer Praktijkschool en LWOO Stage almanak Informatie over stagelopen op de Kennemer Praktijkschool en LWOO Schooljaar 2015/2016 Leerjaar 1 Voorbereidend op de Maatschappelijke stage (MAS-stage) De leerlingen gaan klein beginnen,

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

ARBEIDSTOELEIDING EN STAGE

ARBEIDSTOELEIDING EN STAGE ARBEIDSTOELEIDING EN STAGE WIE ZIJN WIJ? De Anne Flokstraschool geeft (voortgezet) speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar met een verstandelijke en/of meervoudige

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Leerlijn werken Pedologisch Instituut, CED-Groep

Leerlijn werken Pedologisch Instituut, CED-Groep WERKEN In deze leerlijn wordt onder werken verstaan het werken in een dagverblijf, een sociale werkplaats of in het vrije bedrijf. Daarbij is de verwachting dat wat onder niveau 11 en 12 staat met name

Nadere informatie

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram is niet alleen. Hoe komen deze jongeren op een duurzame werkplek? Uitstroommogelijkheden:

Nadere informatie

Mytylschool Ariane de Ranitz Blauwe Vogelweg 11, 3581 EG Utrecht Tel

Mytylschool Ariane de Ranitz Blauwe Vogelweg 11, 3581 EG Utrecht Tel Mytylschool Ariane de Ranitz Blauwe Vogelweg 11, 3581 EG Utrecht Tel 030-2529393 2546641 www.mytylschoolutrecht.nl productontwikkeling in het kader van het Equal2 project inleiding algemene werknemersvaardigheden

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

grafische omgeving! Nezzo Print en Creatie

grafische omgeving! Nezzo Print en Creatie Werken en leren in een grafische omgeving! Nezzo Print en Creatie Werken en leren in een professioneel grafisch bedrijf Wil jij graag aan de slag in een regulier bedrijf? Andere mensen ontmoeten? Of een

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Leren & Werken Steeds opnieuw raak ik mijn baan kwijt. Waar ligt dat nou aan? Welke vervolgopleiding zou iets voor mij zijn? Is er voor mij extra ondersteuning

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Leerlingfolder Groen moet je doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Eindhoven 10x vraag en antwoord: dat is makkelijk kiezen! 1 2 Een dag op school Hoe ziet mijn schooldag eruit? De

Nadere informatie

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 februari 2015

Nieuwsbrief 9 februari 2015 Nieuwsbrief 9 februari 2015 Algemeen Vier keer wijzer Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het voor zich zien en een derde persoon moet de informatie eerst voor

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

BEN JE VOORTIJDIG GESTOPT MET SCHOOL? KOM JE VAN HET VMBO

BEN JE VOORTIJDIG GESTOPT MET SCHOOL? KOM JE VAN HET VMBO BEN JE VOORTIJDIG GESTOPT MET SCHOOL? KOM JE VAN HET VMBO ZONDER DIPLOMA? KOM JE VAN EEN PRAKTIJKSCHOOL EN WIL JE VERDER LEREN? WIL JE EEN MBO-OPLEIDING OP NIVEAU 2 VOLGEN MAAR HEB JE DAARVOOR NOG NIET

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Contact Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Terra Nigrastraat 5 6216 BK Maastricht T 043-3621079 E administratie@terranigra.nl I www.terranigra.nl Persoonlijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

productontwikkeling in het kader van het Equal2 project

productontwikkeling in het kader van het Equal2 project productontwikkeling in het kader van het Equal2 project VSO Traject leerweg 1 Doel Een helder traject waarin is vastgelegd wat er wordt aangeboden aan en van leerweg 1 vanaf het begin van het VSO. Hierin

Nadere informatie

Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking

Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking Radar is uw zorgzame partner in business www.radar.org Wel de voldoening & de voordelen, niet de rompslomp We werken gewoon als

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project

Nadere informatie

Entree Daar kom je verder mee!

Entree Daar kom je verder mee! ROC Kop van Noord-Holland Ben je voortijdig gestopt met school? Kom je van het vmbo zonder diploma? Kom je van een praktijkschool en wil je verder leren? Wil je een mbo-opleiding op niveau 2 volgen maar

Nadere informatie

Werken en leren bij The Colour Kitchen

Werken en leren bij The Colour Kitchen Werken en leren bij The Colour Kitchen The Colour Kitchen The Colour Kitchen is een professioneel en commercieel horeca concept met een groot maatschappelijk hart. Wij willen samen met onze gasten én onze

Nadere informatie

Werkgroep resultaten en opbrengsten

Werkgroep resultaten en opbrengsten Werkgroep resultaten en opbrengsten Domein INK: Resultaten en opbrengsten Thema: Leeropbrengsten Prestatie-indicator: Niveau Leeropbrengsten, niveau 80% van de haalt minimaal zijn uitstroomprofiel en uitstroomniveau.

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Beuningen Persoonlijk profiel

Nadere informatie

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg!

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! leuk en zinvol werk passend bij wat jij kunt gezelligheid met collega s je eigen salaris verdienen Jo Arts, assistent-kok: Van thuis zitten word

Nadere informatie

Leerjaar 3 Oriënterende stage

Leerjaar 3 Oriënterende stage Stages vmbo 2 Op het vmbo maken stages een belangrijk deel uit van het onderwijsprogramma. Het Kalsbeek College is steeds op zoek naar nieuwe vormen daarvan. Want inzichten over de combinatie van leren

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Cliëntgroep 1. Cliëntgroep 1. Cliëntportretten. Cliëntportretten 16,5 % 16,5 % 4 % 4 % 11 % 11 % 31,5 % 31,5 % 9 % 9 % 16,5 % 16,5 % 2 % 2 % 9,5 %

Cliëntgroep 1. Cliëntgroep 1. Cliëntportretten. Cliëntportretten 16,5 % 16,5 % 4 % 4 % 11 % 11 % 31,5 % 31,5 % 9 % 9 % 16,5 % 16,5 % 2 % 2 % 9,5 % Cliëntgroep 1 Cliëntgroep 1 4 % 16, 11, 4 % 16, 11, 31, 34, 31, 34, 1 16, 1 16, 9, 9, Somatische aandoening (65+) Mevrouw Jansen is 81 en heeft vorig jaar een hersenbloeding gehad. Ze is hierdoor aan de

Nadere informatie

Geen zicht op betaald werk? Kom leren en werken in de horeca

Geen zicht op betaald werk? Kom leren en werken in de horeca Geen zicht op betaald werk? Kom leren en werken in de horeca Leren, werken en meedoen www.robinhoodeindhoven.nl Geen zicht op betaald werk? Kom leren en werken in de horeca Wanneer je geen werk hebt en

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

Wat doe ik, wa ik en wat wil i

Wat doe ik, wa ik en wat wil i DC START Wat doe ik, wa ik en wat wil i VAN EN VOOR HEEL DRENTHE Drenthe College is een regionaal opleidingen centrum, een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), volwasseneneducatie, bedrijfsopleidingen

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Informatieboekje Stage VSO

Informatieboekje Stage VSO Informatieboekje Stage VSO 1 Voorwoord Dit is een informatieboekje voor de ouder(s) en de verzorger(s), die zich samen met hun zoon of dochter oriënteren op de stage. Veelal heeft u met de stagecoördinator

Nadere informatie

Doelomschrijving vier deelnemende scholen

Doelomschrijving vier deelnemende scholen Doelomschrijving vier deelnemende scholen 1 doelgroepomschrijvingen Leerbedrijf BAVA (ROC-AKA) Het leerbedrijf Basisvaardigheden (BAVA) is onderdeel van de school voor AKA van het ROC Midden Brabant. Bij

Nadere informatie

Programma. Regeerakkoord; Platform VG. Dorien Kloosterman. Belangenbehartiging AWBZ

Programma. Regeerakkoord; Platform VG. Dorien Kloosterman. Belangenbehartiging AWBZ Regeerakkoord; wat betekent dat voor mensen met een verstandelijke beperking Programma Veranderingen AWBZ in 2009 en 2010 - pakketmaatregel - eigen bijdrage begeleiding Veranderingen AWBZ in toekomst -

Nadere informatie

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Utrecht.nl Nieuwe taken voor de gemeente; wat betekent dat voor u? Buurtteams in 2015 Vanaf 1 januari 2015 kunt u

Nadere informatie

Opening avond door: Hans van Alphen (stage coördinator) Presentatie door : Guus de Wolf (onderwijscoach)

Opening avond door: Hans van Alphen (stage coördinator) Presentatie door : Guus de Wolf (onderwijscoach) VERSLAG THEMA-AVOND: PARTICIPATIEWET WERK EN INKOMEN (03-02-2015) Van school en dan? Veranderingen in onderwijs, zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind (&voor U). Opening avond door: Hans van

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Praktijkonderwijs werkt!

Praktijkonderwijs werkt! DE VENEN Praktijkonderwijs werkt! Ontdek hoe het werkt op 20 januari! Waar wil jij een pro in worden? Bij ons op school leer je vooral door te doen! Op school én in de praktijk, via stages. Je kunt bij

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

wij zijn Sterk in Werk

wij zijn Sterk in Werk wij zijn Sterk in Werk 1 Wij zijn Sterk in Werk Wij zijn Sterk in Werk (onderdeel van Koraal Groep), specialist op het terrein van arbeidstoeleiding en jobcoaching van jongeren en jong volwassenen met

Nadere informatie

Rapportgesprekken (PrO) Inhaaldag (Vakcollege) Boeken inleveren en rapport ophalen (Vakcollege) Zomervakantie

Rapportgesprekken (PrO) Inhaaldag (Vakcollege) Boeken inleveren en rapport ophalen (Vakcollege) Zomervakantie 2016 2017 nummer 10 30 juni 2017 Agenda maandag 3 juli dinsdag 4 juli woensdag 5 juli donderdag 6 juli t/m zondag 20 augustus Rapportgesprekken (PrO) Inhaaldag (Vakcollege) Schoolreis naar de Efteling

Nadere informatie

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Evaluatierapport Workshop ADHD Fontys PABO Limburg Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 2 2. Deelnemers/respondenten 2 3. Opzet en inhoud evaluatie 2 4. Resultaten 2

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Rosmalen Profiel Ik beschik

Nadere informatie

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Zutphen e.o. Informatie voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Zutphen e.o. Informatie voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Zutphen e.o. Informatie voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen 1 2 Vooraf Uw zoon of dochter zit nu in groep 8 van de basisschool of in

Nadere informatie

(Voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een langdurige ziekte en/of lichamelijke beperking. Piramide werkt op het Podium

(Voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een langdurige ziekte en/of lichamelijke beperking. Piramide werkt op het Podium Piramide werkt op het Podium 1. De school De Piramide is een (V)SO school in cluster 3 ziekte en of lichamelijke beperking in de leeftijd van 3 t/m 20 jaar. De school is gevestigd in Den Haag Zuidwest

Nadere informatie

Werkgroep resultaten en opbrengsten

Werkgroep resultaten en opbrengsten Werkgroep resultaten en opbrengsten Domein INK: Resultaten en opbrengsten Thema: Leeropbrengsten Prestatie-indicator: Niveau Leeropbrengsten, niveau 80% van de haalt minimaal zijn uitstroomprofiel en uitstroomniveau.

Nadere informatie

Stage beleidsplan (traject)

Stage beleidsplan (traject) Stage beleidsplan (traject) VSO afdeling Slotlaan en Baarnseweg Zeist, april 2011 Stagecommissie Meerklank 1 Inhoudsopgave 1. Interne stage middenbouw VSO blz 3 2. Interne stage bovenbouw VSOp en Baarnseweg

Nadere informatie

Agenda 15 september 2014 Schoolfotograaf 16 september 2014 Ouderavond VSO 23 september 2014 Ouderavond SO 24 september 2014 Koffieochtend OR

Agenda 15 september 2014 Schoolfotograaf 16 september 2014 Ouderavond VSO 23 september 2014 Ouderavond SO 24 september 2014 Koffieochtend OR Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Voorwoord Algemeen: Personeel Algemeen: Nieuwe collega s Algemeen: Nieuwe stagiaires Algemeen: Toestemmingsformulier Algemeen: Schoolfotograaf Algemeen: Gym Algemeen: Vooraankondiging

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk Wat maak jij morgen mee MBO Loonwerk Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dat is maar goed ook. We hebben een groene wereld nodig, waarin jij en je omgeving goed kunnen leven.

Nadere informatie

Vacaturebank Vrijwilligers April 2016

Vacaturebank Vrijwilligers April 2016 Vacaturebank Vrijwilligers April 2016 Wegens het wegvallen van de vaste vrijwilliger zoeken wij voor Lilia 4 een nieuwe vrijwilliger die met 2 bewoners af en toe iets wil ondernemen. Te denken valt aan

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Overblijven op OBS Molenakker... 4. De school... 4. De overblijfkrachten... 4. De gang van zaken rond het overblijven...

Inhoudsopgave. Overblijven op OBS Molenakker... 4. De school... 4. De overblijfkrachten... 4. De gang van zaken rond het overblijven... Inhoudsopgave Overblijven op OBS Molenakker... 4 De school.... 4 De overblijfkrachten.... 4 De gang van zaken rond het overblijven.... 5 Het aanmelden.... 5 Wijziging gegevens.... 5 Het afmelden.... 5

Nadere informatie