FIER JAARVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FIER JAARVERSLAG 2014 1"

Transcriptie

1 FIER JAARVERSLAG

2 FIER: HULP BIJ STOPPEN, VOORKOMEN EN GEVOLGEN VAN GEWELD Fier biedt hulp aan slachtoffers, getuigen én plegers van geweld; geweld dat plaatsvindt in relaties. Bijvoorbeeld tussen ouders en kinderen, tussen partners of tussen jongeren die verliefd zijn of tussen een loverboy of mensen handelaar en zijn slachtoffer. Onze opdracht is: voor komen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. We streven ernaar dat ieder een die te maken heeft (gehad) met geweld direct hulp krijgt. Fier is expertisecentrum op het gebied van: Huiselijk geweld Kindermishandeling Eergerelateerd geweld Mensenhandel / loverboyproblematiek (Vroegkinderlijke) traumatisering Seksueel geweld Vechtscheidingen / hoog risico scheidingen Fier houdt zich bezig met geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dit gaat veel verder dan huiselijk geweld en man slaat vrouw. Binnen onze expertisegebieden is er een heel scala aan onderwerpen dat onze aandacht vraagt. Denk aan ouderen die door hun geliefden worden mishandeld, jonge meiden die slachtoffer zijn van genitale verminking, kinderen die worden ingezet als huisslaaf, homoseksuele jongeren die door hun familie worden verstoten, jongeren die gedwongen worden om te trouwen, gezinnen die verwikkeld zijn in een vechtscheiding. GEÏNTEGREERDE CONCEPTEN We pakken de strijd tegen geweld in relaties over de volle breedte op. We willen dat onze interventies effectief en duur zaam zijn. Dat onze cliënten ook na de zorg die ze bij Fier krijgen verder kunnen. Dat ze kunnen participeren, mee doen in de samenleving. Ook hier zetten we scherp op in. We werken hard aan geïntegreerde concepten, waar in hulp wordt gecombineerd met onder andere onder wijs, werk, sport en het opbouwen van een nieuw sociaal netwerk. We hanteren een holistische visie, zien de mens als totaal. Ja, de kinderen, jongeren en volwassenen die we zien hebben een probleem, maar ze zíjn niet hun probleem. Ze zijn in de eerste plaats gewone mensen, met een leven dat meer inhoudt dan alleen bezoekjes aan de hulpverlening. Onze cliënten hebben een sociaal kader nodig, vrienden, diploma s, werk, een toekomstperspectief. Positieve ervaringen en succeservaringen, want daarmee zijn ze in staat de negatieve spiraal in hun leven te doorbreken. De maatschappij vraagt om deze accentverschuiving: een verschuiving van de problematiek naar de toekomst, ambities en dromen. Logisch. Want je kunt nog zulke goede zorg hebben gehad; wat heb je er aan als je vervolgens geen enkele kans hebt in de samenleving. 2 FIER JAARVERSLAG 2014 FIER JAARVERSLAG

3 RESIDENTIEEL CENTRUM JEUGD IEPEN MIENSKIP INSPIREERT Dus ja, de samenleving is belangrijk. Daarom zoeken wij continu de verbinding met de wereld om ons heen. Bijvoorbeeld met serviceclubs, stagebedrijven, gedreven vrijwilligers, met de architecten die ons gebouw ontworpen hebben, het aannemersbedrijf dat bouwt, een baptistengemeente, bedrijven, sportverenigingen en noem maar op. Fier wil buiten naar binnen halen en andersom. Met de titel Iepen Mienskip wordt Leeuwarden in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa. Het Friese gemeenschapsgevoel, het mienskip, maar dan toegankelijk, iepen voor heel Europa. Iedereen is welkom om Friesland te komen ervaren. Leeuwarden wordt een plek van ontmoeten en verbinden, waar invloeden van buiten worden omarmd. Samen zetten we onze provincie en haar hoofdstad op de kaart. Centrum Jeugd omvat de opvang- en behandelvoorzieningen Asja, Metta en Zahir. Voorzieningen voor meiden van 12 t/m 23 jaar. In 2014 werden 124 slachtoffers van mensenhandel opgevangen en 62 slachtoffers van eergerelateerd geweld. Onze zorgprogramma's Asja, Zahir en Metta zijn vanaf 1 januari 2015 erkend als landelijk specialistisch aanbod. Politie, Openbaar Ministerie en (huis)artsen mogen nu direct doorverwijzen naar Fier. ASJA Asja is een kleinschalige veilige (crisis)opvang voor meiden van 12 tot en met 23 jaar, die via dwang, misleiding en geweld in de prostitutie terechtgekomen zijn of dreigen hierin terecht te komen. Asja biedt een pedagogisch basisklimaat, METTA Metta is een kleinschalige behandelsetting voor meiden van 12 tot en met 23 jaar met ernstige trauma s of dubbele diagnose problematiek. Metta biedt een pedagogisch basis klimaat, een dagprogramma, onderwijs, begeleiding, een dagprogramma, onderwijs, dagbesteding, intensieve behandeltrajecten (jeugd-ggz), systeem begeleiding, behandeling (jeugdggz), systeemgesprekken, veilig heid en bescherming. Fier heeft vier Asja-groepen. gesprekken, veiligheid en bescherming. Fier heeft drie Metta-groepen. De ambitie van Leeuwarden inspireert ons. Want ook bij Fier weten we dat je het meeste bereikt als je de krachten bundelt: van kenniscentra, zorginstellingen, universiteiten, politiek en het bedrijfsleven. Door het vormen van intersectorale zorgprogramma s, netwerken en ketens, pakken we samen onze missie aan: het stoppen en voor komen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. We creëren met onze aanpak een geborgen, maar open gemeen schap waar onze cliënten weer leren praten, lachen, zichzelf zijn. Aantal bedden: 32 Aantal cliënten in 2014: % van de meiden is jonger dan 18 jaar ZAHIR Zahir is een kleinschalige (crisis)opvang- en behandelvoorziening voor meisjes van 14 tot en met 23 jaar die te maken hebben met eergerelateerd geweld of de dreiging van eerwraak. Zahir biedt een pedagogisch basisklimaat, een dagprogramma, onderwijs, begeleiding, behandeling (jeugd-ggz), veiligheid, bescherming en - indien mogelijkbemiddeling met ouders/familie. Fier heeft twee Zahirgroepen. Aantal bedden: 24 Aantal cliënten in 2014: 68 82% van de meiden is jonger dan 18 jaar BEGELEID WONEN JEUGD Begeleid Wonen Jeugd is een kleinschalige beschermd wonen-voorziening voor meiden van 17 tot en met 23 jaar. De meiden die hier verblijven, hebben al in een 24-uursopvang of -behandelsetting gewoond en zijn toe aan een volgende stap. Zelfstandig wonen, kamertraining of terug naar de ouders lukt nog niet. Deze vorm van begeleid wonen biedt een tussenstap, waarbij re-integratie en het aan leren van nieuw gedrag belangrijk zijn. Aantal bedden: 18 Aantal cliënten in 2014: 62 50% van de meiden is jonger dan 18 jaar Aantal bedden: 18 Aantal cliënten in 2014: 37 43% van de meiden is jonger dan 18 jaar 4 FIER JAARVERSLAG 2014 FIER JAARVERSLAG

4 PARTICIPATIETRAJECTEN ONDERWIJS Meiden die bij Fier in de opvang verblijven, volgen vanaf dag één onderwijs via de Fierschool. Dat kan op verschillende manieren: via leren op afstand bij het Hoenderloo College (VO en IVIO) en MBO via het Friesland College bij Fier op locatie. Meiden die naar het reguliere onder wijs kunnen volgen dat extern. De ambitie is dat iedere leerling minimaal een startkwalificatie behaalt. Voor meiden die vanwege veiligheid niet op een andere plek leer- en werkervaringen kunnen opdoen fungeert Fier als leerbedrijf. Onder staande cijfers hebben betrekking op het schooljaar 2013/ meiden volgden intern voortgezet onderwijs (leren op afstand en IVIO) 57 meiden volgden intern middelbaar beroepsonderwijs FIER SPORTS ACADEMY Kinderen, jongeren en volwassenen uit de residentiële voor zieningen van Fier krijgen de kans om in bestaande sport teams uit de regio te participeren. De meiden starten met een intern programma bij Fier, dat is gericht op het opbouwen van conditie, en mogen daarna een sport uitkiezen. Voor vrouwen met kinderen wordt baby en peuter zwemmen aangeboden. Aantal sportende cliënten: 272 BIJZONDERE VRIENDSCHAPPEN Voor de meiden en jonge vrouwen die in de opvang van Fier verblijven is er het project Bijzondere Vriendschappen. Dit project biedt de meiden ondersteuning bij het opbouwen of vergroten van een sociaal netwerk. Onze cliënten worden gekoppeld aan een Bijzondere Vriendin of een Big Sister. Een Bijzondere Vriendin is meestal een leeftijdgenootje van buiten, met wie ze leuke dingen kunnen doen. Even een kopje thee drinken, gezellig de stad in of een filmpje pakken. Een Big Sister is als een grote zus die het meisje een thuis gevoel geeft door haar zo nu en dan thuis uit te nodigen, voor een logeerweekendje of een dagje uit. Sommige meiden hebben zowel een Bijzondere Vriendin als een Big Sister. Aantal Big Sisters en Bijzondere Vriendinnen actief of actief geweest: 86 Aantal meiden met een maatje of Big Sister: 68 FIERRESTO De meiden van Fier koken en bedienen in ons eigen minirestaurant Fierresto. Dit doen zij voor externe groepen, zoals service clubs, sponsoren en andere relaties van Fier. In 2014 heeft Fierresto 740 gasten bediend. FIERE DIEREN In 2013 is Nadine s Fiere Farm opgezet, een kleine dierenfarm bij De Veilige Veste. De meiden van Fier zorgen samen met een professional voor de dieren. De farm wordt bewoond door twee ezels, vier schapen en twee varkens. In 2014 zorgden in totaal 25 meiden van Centrum Jeugd voor deze dieren. SUMMERSCHOOL Summerschool is een educatief programma waarin vrij willigers hun passie delen met de meiden die in de opvang voor zieningen van Fier verblijven. Tijdens de zomer maanden wordt een programma aangeboden van work shops en trainingen. In 2014 werd de summerschool bezocht door 30 meiden die 29 verschillende workshops volgden, gegeven door 29 vrijwilligers. De Summerschool van Fier won de Duim 2014, de publieksprijs van Zorgbelang Fryslân voor Friese zorginitiatieven die de cliënt centraal zetten. VRIJWILLIGERS Vrijwilligers zijn belangrijk voor Fier. Zij maken veel mogelijk voor onze cliënten. Fier biedt meerdere projecten waar in vrij willigers een belangrijke rol spelen. Dankzij de hulp van vrij willigers kunnen we de vrouwen, kinderen en meiden die we opvangen en behandelen iets extra's geven. In 2014 werkte Fier samen met 125 vrijwilligers. FIER & STERK Fier & Sterk is een project voor de meiden van Centrum Jeugd. In samenwerking met boksvereniging Frisia en voetbal club Cambuur wordt in een programma van zes weken ingezet op de ontwikkeling van weerbaarheid en werk ervaring. Er wordt gebokst bij Frisia en werkervaring op gedaan bij Cambuur. Tijdens de bokslessen worden de meiden onder steund door vrijwilligers. In 2014 hebben in totaal 18 meiden en 18 vrijwilligers deelgenomen aan Fier & Sterk. Dit project wordt mogelijk gemaakt door het Oranje fonds. 6 FIER JAARVERSLAG 2014 FIER JAARVERSLAG

5 RESIDENTIEEL VOLWASSENEN ADVIES- EN STEUNPUNTEN BLIJF VAN M N LIJF RENA ADVIES EN MELDPUNT LOVERBOYS CHAT MET FIER Blijf van m n Lijf is een veilige (crisis)opvang en behandeling Rena is een veilige klinische (therapeutische) behandel EN JEUGDPROSTITUTIE Chat met Fier biedt laagdrempelige hulp via de chat aan voor vrouwen en kinderen die te maken hebben met huise setting voor buitenlandse slachtoffers van mensen handel Het Advies en Meldpunt Loverboys en Jeugdprostitutie jongeren en (jong)volwassenen. Door te chatten met een lijk geweld, eergerelateerd geweld, vrouwenhandel en (en hun kinderen) die te kwetsbaar zijn of te complexe is 7 x 24 uur telefonisch bereikbaar, via mail en Skype. hulp verlener van Fier krijgen de jongeren een luisterend bedreiging uit criminele circuits. Fier heeft een Blijfplus problema tiek hebben voor de reguliere zorg zoals de Op afspraak is ook face-to-face contact mogelijk. Zaken oor, informatie en advies. De chat is geopend van maan voor ziening. De plus staat voor een dagprogramma, Beschermde Opvang, de AMA-campus, het AZC, de worden besproken in een casuistiekgroep waar in hulp dag tot en met vrijdag van tot uur en op diagnos tiek en behandeling, een kinder- en jeugdpsychiater, COSM s, de GGZ of de maatschappelijke en de vrouwen verlening, onderwijs, politie en justitie zijn vertegen zater dag en zondag van tot uur. De chat een ortho peda goog, een crèche en - indien de veiligheid dit opvang. Rena biedt ook beschermd wonen voor buiten woordigd. heeft een eigen site: toe laat - contacten met de vader van het kind c.q. de (ex-) landse slachtoffers mensenhandel (en hun kinderen). Fier partner van de vrouw. Er zijn twee plaatsen gereserveerd heeft twee Rena-voorzieningen. Aantal aanmeldingen in 2014: 36 Aantal chatcontacten in 2014: voor Friese tienermoeders. Aantal coördinatiezaken: 62 Aantal bedden: 16 Aantal volwassenen in 2014: 42 Aantal kinderen: 9 ADVIES EN STEUNPUNT HUISELIJK BLIJF VAN M N LIJF CRISIS & OBSERVATIE GEWELD (ASHG) Aantal bedden: 14 Het ASHG is 7 x 24 uur telefonisch bereikbaar, via tele Aantal volwassenen in 2014: 76 foon, mail en Skype voor een luisterend oor, een gesprek, Aantal kinderen: 37 TIENERMOEDER & KIND ver wijzing en voorlichting voor iedereen die te maken Hier worden vrouwen/meiden en hun kind(eren) voorbereid heeft met geweld, als slachtoffer, pleger of getuige van op een zelfstandig bestaan in de maatschappij waaraan het geweld. Daarnaast kunnen professionals bij het ASHG ze actief deelnemen. Belangrijk hierbij is hechting tussen terecht voor advisering bij casuistiek, het maken van een BLIJF VAN M N LIJF BEGELEID WONEN moeder en kind. Er vindt diagnostiek en intensieve bege plan van aanpak, informatie, et cetera. Er is de mogelijk Aantal bedden: 22 leiding en behandeling van de jonge moeders plaats en zo heid voor face-to-face contact (op afspraak). Aantal volwassenen in 2014: 40 nodig ook van hun kinderen. Veel aandacht voor scholing Aantal kinderen: 33 en het behalen van een startkwalificatie voor de, vaak nog Aantal contacten in 2014: kwalificatie plichtige, (aanstaande) moeders. Aantal bedden: 14 Aantal volwassenen in 2014: 20 Aantal kinderen: 18 8 FIER JAARVERSLAG 2014 FIER JAARVERSLAG

6 AMBULANTE HULP DIRECTE HULP BIJ HUISELIJK GEWELD (DHHG) DHHG is een samenwerkingsverband van verschillende instellingen, dat direct en outreachend hulp biedt bij huiselijk geweld. Het betreft zaken/casussen die vanwege huiselijk geweld gemeld worden bij de politie. Iedere ochtend vindt er een screening plaats en wordt de zaak gematcht aan de best passende instelling/hulp verlening. Het streven is dat er binnen 24 uur contact is met de betrokkenen. Fier is verantwoordelijk voor het casemanagement in geval van een huisverbod. Aantal zaken in 2014: Aantal huisverboden: 106 Gebruik van opvang na een uithuisplaatsing (aantal cliënten): 19 Aantal mensen, ouder dan 60 jaar, dat gebruik heeft gemaakt van directe hulp: 61 Aantal betrokken kinderen: waarvan: 30% in de leeftijd van 0-4 jaar 28% in de leeftijd van 5-10 jaar 41% in de leeftijd van jaar 1% ouder dan 18 jaar PSYCHOTRAUMACENTRUM Fier heeft een eigen psychotraumacentrum, onderdeel hier van zijn het Kinder- en jeugdtraumacentrum (KJTC) en het behandelcentrum 18+. KINDER- EN JEUGDTRAUMACENTRUM Het Kinder- en jeugdtraumacentrum (KJTC) biedt diagnostiek en behandeling bij problemen, klachten en stoornissen in het psychi(atri)sch spectrum, die voortkomen uit of samenhangen met recent of eerder meegemaakt geweld in afhankelijkheids relaties. Fier biedt ook een dag behandeling voor gezinnen die zijn vastgelopen in de ambulante hulp verlening en waarbij uithuisplaatsing van één of meer kinderen dreigt. Aantal meisjes: 223 Aantal jongens: 174 Totaal: 397 waarvan: 8% in de leeftijd van 0-4 jaar 47% in de leeftijd van 5-10 jaar 45% in de leeftijd van jaar BEHANDELCENTRUM 18+ Het Behandelcentrum 18+ biedt aan volwassenen diagnostiek en behandeling bij problemen, klachten en stoornissen in het psychi(atri)sch spectrum, die voortkomen uit of samenhangen met recent of eerder meegemaakt geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het behandelcentrum biedt ook forensische zorg. Aantal mannen: 117 Aantal vrouwen: 359 Totaal: 476 KINDSPOOR Bij het Kindspoor worden kinderen aangemeld met een achtergrond van huiselijk geweld en (v)echtscheidingen. Deze aan melding wordt onder meer gedaan door de Recht bank, Bureau Jeugdzorg, het Advies en meldpunt Kinder mishandeling en de Directe Hulp bij Huiselijk Geweld. Het Kindspoor hanteert een brede integrale en systeem gerichte benadering, waarbij het perspectief van het kind centraal staat. Het Kindspoor biedt relatief kortdurende hulpverleningstrajecten. Aantal kinderen: 229 waarvan: 22% in de leeftijd van 0-4 jaar 54% in de leeftijd 5-10 jaar 24% in de leeftijd van jaar JONGERENSPOOR Het Jongerenspoor biedt ambulante hulp aan jongeren tot en met 23 jaar (en aan hun ouders) die te maken hebben (gehad) met geweld in afhankelijkheidsrelaties of risico lopen om in een dergelijke situatie terecht te komen. Bijvoor beeld meiden die dreigen af te glijden richting prostitutie en andere uitbuitingsrelaties of hier al mee te maken hebben (gehad). Aantal jongens: 23 Aantal meiden: 125 Totaal: 148 waarvan: 62% jonger dan 18 jaar 38% in de leeftijd van jaar 10 FIER JAARVERSLAG 2014 FIER JAARVERSLAG

7 MENSENHANDEL- SPOOR CENTRUM KINDERHANDEL MENSENHANDEL BEGELEIDING EN HULPVERLENING Ambulante begeleiding en hulpverlening van buitenlandse slacht offers van mensenhandel. Terugkeertrajecten: onderzoeken van mogelijkheden tot terugkeer naar land van her komst. Tracing-trajecten: helpen bij het opsporen van familie van slachtoffers. Aantal mannen: 34 Aantal vrouwen: 71 Totaal: 105 waarvan: 8% jonger dan 18 jaar 52% in de leeftijd van jaar 40% ouder dan 23 jaar Aantal trajecten zorgcoördinatie: 160 CENTRUM KINDERHANDEL MENSENHANDEL Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) is onderdeel van Fier. Het CKM zet nationaal en internationaal in op de verbetering van de (rechts)positie van slachtoffers van kinder handel en mensenhandel in de breedste zin van het woord. Daarom houden we ons bezig met lobby, beleid en strategie. Als kennis- en expertisecentrum speelt het CKM in op ontwikkelingen in de samenleving en neemt een leidende rol als het gaat om agendasetting, innovaties en professionalisering. Het CKM doet onderzoek en initieert indien nodig actie. Dat doen we vanuit een onafhankelijke positie waarmee we het CKM als Niet Gouvernementele Organisatie (NGO) neerzetten. Het CKM heeft een eigen website: Belangrijke partner van het CKM is Terre des Hommes. MENSENHANDELWEB Mensenhandelweb is een kennisdatabank op het gebied van kinder- en mensenhandel. Deze informatiebron bundelt voor het eerst de vaak verspreide en versnipperde gegevens over mensenhandel, maar biedt ook updates over gerechtelijke uitspraken in mensenhandelzaken en hoe deze stroken met internationale verdragen. Eind 2014 stonden er meer dan documenten op PROSTITUTIE MAATSCHAPPELIJK WERK Maatschappelijk werk ten behoeve van mannen en vrouwen die in de prostitutie werkzaam zijn. Aantal cliënten: 195 waarvan: 19% in de leeftijd van jaar 71% ouder dan 23 jaar van 10% is de leeftijd onbekend In oktober 2014 is het energieneutrale en waterbesparende gebouw van het CKM geopend. In dit gebouw is plaat voor vier functies: De NGO-functie Opvang en behandeling van slachtoffers van mensenhandel Diagnostisch centrum Ambulante hulp en zorgcoördinatie voor buitenlandse slacht offers van mensenhandel. 12 FIER JAARVERSLAG 2014 FIER JAARVERSLAG

8 FIER ACADEMY ONDERZOEK COMMISSIES FIER ACADEMY De Fier Academy is het voorlichting, training en opleidings instituut van Fier, en heeft als opdracht om d.m.v. een intern en extern voorlichtings-, training- en opleidings aanbod deskundig heid op het terrein van geweld in afhankelijk heids relaties te bevorderen. Voorlichting aan jongeren, ouders, professionals en het brede publiek. Deskundigheidsbevordering (ook gast lessen) en training van professionals in onderwijs, politie, justitie, (jeugd)zorg, (huis)artsen, rechtbank, gemeenten, sociale wijk- en gebiedsteams etc. Bijdrage aan congressen (zowel landelijk als internationaal), workshops, lezingen etc. Bijdrage aan bestaande opleidingen door middel van gast lessen. Advisering van zorg- en onderwijsorganisaties bij incidenten binnen het kader van geweld in afhankelijkheids relaties. ONDERZOEKSGROEP FIER Fier heeft een eigen onderzoeksgroep. In 2014 werd hard gewerkt aan een onderzoek naar de effectiviteit van de behandeling van Centrum Jeugd. Dit onderzoek - dat mede mogelijk is gemaakt door het Kinderpostzegelfonds - werd eind 2014 afgerond. In 2015 verschijnt hierover de publicatie Fier en verder: meiden over hun leven na de hulp verlening. Overige onderzoeken waar Fier in 2014 aan (mee)werkte: Deelonderzoek naar het sociaal netwerk van de meiden van Centrum Jeugd. Gezinssituatie, familie en vrienden. Onderzoek naar een (pilot) groepsinterventie gericht op de bevordering van gehechtheid tussen jonge getraumatiseerde moeders en hun kinderen. Participatie in onderzoek van Hogeschool Windesheim naar meetinstrumenten die lichaamsbeleving meten en naar lichaamsbeleving in relatie tot trauma. COMMISSIES Fier nam in 2014 deel aan twee belangrijke commissies: Commissie Lenferink - commissie onder leiding van burge meester Henri Lenferink van Leiden. Doel: knelpunten en oplossingen in kaart brengen rond opvang van slachtoffers van mensenhandel. Commissie Azough - commissie onder leiding van oud- Tweede Kamerlid Naïma Azough. Doel: een actie plan opstellen voor de aanpak van loverboy- en mensenhandel problematiek in Nederland. Aantal voorlichtingen aan volwassenen/jongeren (particulieren/organisaties): 387 Aantal mensen bereikt: Aantal train de trainer-cursussen en consultatie/adviestrajecten voor professionals: 203 Aantal professionals bereikt: FIER JAARVERSLAG 2014 FIER JAARVERSLAG

9 PILOTS PUBLICATIES Als expertisecentrum is continue ontwikkeling nood zakelijk. Daarom zetten we binnen Fier ook in deelname aan pilots. In 2014 zijn we een aantal pilot gestart: VERHOORSTUDIO IN DE VEILIGE VESTE Fier heeft sinds december 2014 een eigen verhoorstudio in de Veilige Veste. In de ruimte die speciaal is ingericht, kan de politie een verhoor doen of een aangifte opnemen. Doel: de aangiftebereidheid van slachtoffers van mensenhandel vergroten. Fier is hiermee onderdeel van een pilot van het ministerie van Veiligheid en Justitie waar bij verhoor studio s worden ingericht in de opvang. Ook Jade Zorggroep en Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel zijn onderdeel van de pilot. De pilot zal uitwijzen of de verhoor studio's in de sfeer van de opvang en met een korte lijn richting de hulpverlening de aangiftebereidheid van slacht offers van mensenhandel gaan vergroten. Eind 2015 vindt er een evaluatie plaats en worden er adviezen gegeven aan het ministerie. ASJA IN ROTTERDAM Vanuit een nieuwe locatie in Rotterdam biedt Fier nu ook buiten Friesland specialistische opvang en behandeling aan slachtoffers van loverboys. Dit gebeurt door middel van het landelijk erkende zorgprogramma Asja. De opvang is een samenwerking tussen Horizon Jeugdzorg en Fier, bedoeld voor meiden van 12 tot en met 23 jaar, en omvat een geïntegreerd behandelprogramma voor open en gesloten jeugdhulp én jeugd-ggz, waar opvang, behande ling, onderwijs en een veilige terugkeer naar huis en in de samenleving geboden wordt. CENTRUM SEKSUEEL GEWELD Het Centrum Seksueel Geweld Friesland biedt geïntegreerde medische en psychologische zorg aan slachtoffers van recent seksueel geweld op één locatie en begeleiding bij het doen van aangifte als het slachtoffer dat wil. Concreet bestaat de meerwaarde voor het slachtoffer uit een vermindering van de tijd waarin men last heeft van acute problemen en het verkleinen van het risico dat zich hard nekkige klachten ontwikkelen. Kernelementen zijn: forensisch onderzoek, medische hulp, psychische hulp en aan gifte. Samenwerkingspartner van Fier is het Medisch Centrum Leeuwarden. Ieder jaar publiceert Fier eigen stukken. Boeken en artikelen over onze expertisegebieden. In 2014 schreven we veel over mensen handel, prostitutie en loverboyproblematiek. Belang rijk hierin is ons boek Mensenhandelaren: verhalen en vonnissen, waarvoor we veertien veroordeelde mensen handelaren en van mensenhandel verdachte mannen en vrouwen over hun eigen leven. Ook schreven we het boek De kleuren van Eva en Zahir. In dit boek wordt de expertise van Fier en Kompaan en De Bocht m.b.t. eergerelateerd geweld gebundeld en worden de kernelementen beschreven voor passende hulp bij eergerelateerd geweld. Dijke A. van, Terpstra, L. (feb. 2014). Complexiteit van loverboyproblematiek maakt specialistische behandelcentra noodzakelijk. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 53 (1), pag Dijke A. van, Terpstra, L. (mrt. 2014) De 18-jarigen grens is een non issue. Binnenlandsbestuur.nl Dijke A. van, Terpstra, L. (mrt. 2014) Seksueel Misbruik, missen we (n)iets?! mgvonline.nl, nr. 2 maart 2014, pag Dijke A. van, Graas D. (apr. 2014) Durf te ontzorgen. Maar durf ook direct gespecialiseerde zorg in te zetten. PiP, pag Brekelmans I. & Groot, G. de (nov. 2014) De kleuren van Eva en Zahir - beschrijving van opgebouwde expertise binnen de behandelgroepen voor meiden die bedreigd worden met aan eer gerelateerd geweld. Amsterdam: Uitgeverij SWP. Dijke A. van, Ruiter, E. de & Terpstra, L. (nov. 2014) Mensenhandelaren: verhalen en vonnissen. Amsterdam: Uitgeverij SWP. 16 FIER JAARVERSLAG 2014 FIER JAARVERSLAG

10 NOMINATIES TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN HEDY D ANCONAPRIJS De Veilige Veste won in 2014 de Hedy d Anconaprijs. Daar mee is het opvanghuis van Fier bestempeld tot een excellent voorbeeld voor de Nederlandse zorgarchitectuur. De prijs is dit jaar voor de derde keer uitgereikt aan een zorgproject, waarbij huisvesting bijdraagt aan het zorgconcept. AMBULANTE GGZ HULPVERLENING Door middel van de CQ index (november 2014) is gemeten in hoeverre klachten van cliënten, die ambulante GGZ behandeling van Fier krijgen, zijn afgenomen. Het onderzoek gaat uit van de beleving van de cliënten. In 2013 kregen we een 8,2 voor de behandeling. In 2014 bleef dit cijfer gelijk: 8,2. TEVREDENHEID KETENPARTNERS Fier deed in 2014 wederom onderzoek naar de tevredenheid van haar ketenpartners. Doel van dit onderzoek: zicht krijgen op de (on)tevredenheid over de samenwerking met Fier en eventuele 'blinde vlekken'. In totaal namen 129 keten partners deel aan het onderzoek. Zij gaven gemiddeld een 7,8 voor kwaliteit. Financiers gaven een 8. APPELTJE VAN ORANJE Fier is met het project Werk in uitvoering een van de elf genomineerden voor een Appeltje van Oranje. Het Oranje Fonds bekroont jaarlijks drie initiatieven met een Appeltje van Oranje. Fier bereikte de top elf na een online stemronde voor het Nederlandse publiek in december en de landelijke selectiedag op 20 januari. In mei 2015 ontvangen drie winnaars de prijs uit handen van Koningin Máxima op Paleis Noordeinde. EXTERN TEVREDENHEIDSONDERZOEK Adviesbureau Cokoja deed eind 2014 een cliënt tevredenheids onderzoek. Cliënten gaven aan dat hun veiligheid is toe genomen tijdens het verblijf/de hulp van Fier. Zij weten hoe te handelen als zij zich onveilig voelen. Ook het contact met de hulpverleners wordt als positief ervaren. Kritische geluiden zijn er natuurlijk ook, hoewel deze soms ook in de context van de veilige opvang te plaatsen zijn. Meiden vinden de regels niet altijd goed, maar begrijpen ook dat deze er zijn. De feedback van de cliënten wordt vertaald naar een plan van aanpak. VREDEMAN DE VRIES PRIJS De Veilige Veste was één van de vijf genomineerden voor de Vredeman de Vries Prijs. Het doel van de prijs is het geven van impulsen aan, en het bevorderen van de kwaliteit van architectuur door geslaagde voorbeelden van samen werking tussen opdrachtgever en architect te bekronen en onder aandacht te brengen van een breed publiek. DUIM VOOR SUMMERSCHOOL De Summerschool van Fier heeft de Duim 2014 gewonnen, de publieksprijs van Zorgbelang Fryslân voor Friese zorg initiatieven die de cliënt centraal zetten. Zo'n zorg initiatief kan een uniek project zijn, een nieuwe behandel methode of andere vorm van dienstverlening die navolging verdient. Voorop staat dat het initiatief de kwaliteit van zorg verbetert. 18 FIER JAARVERSLAG 2014 FIER JAARVERSLAG

11 CLIËNTEN TOTAAL AANTAL CLIËNTEN AANTAL Residentieel 391 Meegebrachte kinderen 88 LANDELIJK SPECIALISME Asja, Metta, Zahir, Blijf, Rena en Gaja zijn landelijk werkende instellingen. 79% van de cliënten van Centrum Jeugd komt uit andere provincies dan Friesland. 58% van de cliënten van Blijf komt van buiten Friesland en 83% van de cliënten van Rena. Ambulant TOTAAL * * Cliënten die een ambulant traject doorlopen, kunnen daarna of ervoor ook residentiële zorg ontvangen. Cliënten tellen in dat geval in beide groepen mee, en niet twee keer in het totaal. HULPVRAAG RESIDENTIEEL CENTRUM JEUGD % BLIJF % RENA % Friesland 58 16% 32 42% 7 17% Buiten Friesland % 44 58% 35 83% Buitenland 0 0% 0 0% 0 0% TOTAAL % % % RESIDENTIEEL % AMBULANT % RESIDENTIEEL EN AMBULANT % LEEFTIJD 0 t/m 4 jaar 65 17% 80 5% 144 7% 5 t/m 10 jaar 17 4% % % 11 t/m 17 jaar % % % 18 t/m 23 jaar % % % > 23 jaar 84 21% % % TOTAAL % % % * Het totaal aantal residentiële cliënten is inclusief 88 meegebrachte kinderen. AANMELDINGEN BUITEN FRIESLAND CENTRUM JEUGD % BLIJF % RENA % Zuid-Holland 43 23% 9 20% 7 19% Noord-Holland 43 23% 10 22% 3 9% Utrecht 10 5% 3 7% 5 14% Gelderland 27 15% 3 7% 0 0% Overijssel 14 7% 3 7% 1 3% Noord-Brabant 9 5% 3 7% 2 6% FINANCIERING RESIDENTIËLE CLIËNTEN Residentiële cliënten van Fier worden gefinancierd vanuit de Wmo (269 cliënten), AWBZ (117 cliënten) GGZ (125 cliënten), Regeling Ziektekosten Asielzoekers (6 cliënten) en Project financiering (76). Cliënten kunnen uit meerdere financierings bronnen gefinancierd worden. FINANCIERING AMBULANTE CLIËNTEN Ambulante cliënten van Fier worden gefinancierd vanuit de Wmo (903 cliënten), AWBZ (139 cliënten), Jeugdzorg (42 cliënten), GGZ (1271 cliënten), Regeling Ziektekosten Asiel zoekers (3 cliënten) en Forensische zorg (23 cliënten). Cliënten kunnen uit meerdere financieringsbronnen gefinan cierd worden. Flevoland 14 7% 0 0% 0 0% Groningen 13 7% 6 14% 17 49% Drenthe 9 5% 6 14% 0 0% Limburg 6 3% 1 2% 0 0% Zeeland 0 0% 0 0% 0 0% TOTAAL % % % 20 FIER JAARVERSLAG 2014 FIER JAARVERSLAG

12 FONDSEN EN GIFTEN Fier heeft in 2014 weer veel financiële steun gekregen door middel van fondsen en giften. Met deze vorm van finan ciering kunnen we een groot deel van onze projecten vorm geven. Denk aan de Fier Sports Academy, de Fiere Farm, de Fierschool, onderzoek en projecten rondom bewust wording van het thema mensenhandel. Met deze mooie initiatieven kunnen wij onze cliënten weer een toekomst perspectief geven. Dat we daarbij zoveel steun krijgen, is geweldig. In 2014 hebben we ongeveer 1,1 miljoen euro aan fondsen en giften ontvangen. FIERMEDEWERKERS (OP ) Aantal medewerkers: 326 Aantal fte: 225 Verzuim: 3.83 % Raad van Toezicht: 5 Ingeleend personeel: 5 Vrijwilligers: 125 Stagiaires: 36 (MBO en HBO) Werkervaringsplaatsen: 4 Cliëntenraad: 5 Ondernemingsraad: 6 Medewerkers die een opleiding volgen: 28 (HBO en Universitair) 22 FIER JAARVERSLAG 2014 FIER JAARVERSLAG

13 FIER POSTBUS CB LEEUWARDEN TELEFOONNUMMER: FIER JAARVERSLAG 2014

Menukaart. overzicht van het hulpverleningsaanbod van Fier Fryslân - 2010

Menukaart. overzicht van het hulpverleningsaanbod van Fier Fryslân - 2010 Menukaart overzicht van het hulpverleningsaanbod van Fier Fryslân - 2010 Waarom deze Menukaart? Kinderen, jongeren en volwassenen die te maken hebben (gehad) met (de gevolgen van) geweld in de privésfeer

Nadere informatie

HUN VERLEDEN IS NIET HUN TOEKOMST. Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/ mensenhandel in de zorg voor jeugd

HUN VERLEDEN IS NIET HUN TOEKOMST. Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/ mensenhandel in de zorg voor jeugd HUN VERLEDEN IS NIET HUN TOEKOMST Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/ mensenhandel in de zorg voor jeugd HUN VERLEDEN IS NIET HUN TOEKOMST Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken loverboyproblematiek Handreiking

veiligheid door samenwerken loverboyproblematiek Handreiking veiligheid door samenwerken Aanpak loverboyproblematiek Handreiking aanpak loverboyproblematiek aanpak loverboyproblematiek handreiking Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Utrecht, 2012

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie Informatie voor gemeenten en professionals Vijf procent van de kinderen en jongeren heeft te maken met een ernstige psychiatrische stoornis. Voor een aanzienlijk deel

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst

Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst Anja Veldboer Universiteit Twente Begeleiders: Ernst Bohlmeijer Stans Drossaert Henk Bakker (Mediant) 21 Januari 2009, Hengelo

Nadere informatie

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Vita Los Frank Schalekamp Marjolijn Distelbrink Deze database is een bijlage bij de handleiding Maatwerk

Nadere informatie

Een voorstudie, in opdracht van VWS, met financiering van ZonMw. Eindrapportage

Een voorstudie, in opdracht van VWS, met financiering van ZonMw. Eindrapportage Een voorstudie, in opdracht van VWS, met financiering van ZonMw. Eindrapportage Arnt Mein Vita Los Anna Jansma Marjolijn Distelbrink Rianne Verwijs m.m.v. Shira van Dongen Machteld Zwikker / NJI De effectiviteit

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Inventarisatie Methodieken. Huiselijk Geweld. werkdocument

Inventarisatie Methodieken. Huiselijk Geweld. werkdocument Inventarisatie Methodieken Huiselijk Geweld werkdocument TransAct, in samenwerking met NIZW Jeugd september 2004 Voorwoord Deze inventarisatie heeft de status werkdocument gekregen. Dit moet in de meest

Nadere informatie

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing.

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Een aparte doelgroep die een eigen aanpak vergt. Margreth Hoek September 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Wat is een jonge moeder?...3 Opzet inventarisatie

Nadere informatie

Wat is je droom? Waar word je blij van?

Wat is je droom? Waar word je blij van? Wat is je droom? Waar word je blij van? Linda Terpstra en Anke van Dijke 1 Zelfregie, ontzorgen, (de)medicaliseren, normaliseren, versterken van de eigen kracht van kinderen, ouders en hun sociaal netwerk.

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

18-minners (z)onder dak. omvang en hulpvraag

18-minners (z)onder dak. omvang en hulpvraag omvang en hulpvraag Directie Wijk en Stad, afdeling Onderzoek en Statistiek April 2007 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Uitkomsten 3 1.2.1 Omvang en samenstelling 3 1.2.2 Hulpbehoefte

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Wat werkt? MOVISIE / Trimbos-instituut. Peter Rensen, Silke van Arum & Radboud Engbersen

Wat werkt? MOVISIE / Trimbos-instituut. Peter Rensen, Silke van Arum & Radboud Engbersen Wat werkt? Een onderzoek naar de effectiviteit en de praktische bruikbaarheid van methoden in de vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en opvang voor zwerfjongeren. Peter Rensen, Silke van Arum & Radboud

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen

Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen Amsterdam, oktober 2011 In opdracht van ActiZ Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de Centrale Raad voor Gezinsverzorging Kosten en baten Thuisbegeleiding

Nadere informatie

Evaluatie Nieuw Zorgaanbod

Evaluatie Nieuw Zorgaanbod Evaluatie Nieuw Zorgaanbod Gesloten jeugdzorg voor jongeren met ernstige gedragsproblemen Coleta van Dam, Karin Nijhof, Ron Scholte en Jan Willem Veerman Eindrapport Evaluatie Nieuw Zorgaanbod Gesloten

Nadere informatie

Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel

Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel 1 Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel samenstelling: Renée Reiss 2 Inleiding In dit document vindt u een overzicht van de convenantpartners uit de regio Nijmegen/Tiel en het specifieke aanbod voor

Nadere informatie

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs 2 Colofon drs. M.N. Baracs Dit onderzoek is in opdracht van uitgevoerd door BMC Onderzoek C. Baillieux, MSc drs. A. van den Heuvel M. de Jong, MSc drs. M.M. Kleinjan - Van Zwet drs. C.E. Mobach drs. K.

Nadere informatie

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging een visie op jeugd-ggz GGZ NEDERLAND In de jeugd-ggz helpen we kinderen en jongeren die door een psychische aandoening worden beperkt

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie