FIER JAARVERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FIER JAARVERSLAG 2014 1"

Transcriptie

1 FIER JAARVERSLAG

2 FIER: HULP BIJ STOPPEN, VOORKOMEN EN GEVOLGEN VAN GEWELD Fier biedt hulp aan slachtoffers, getuigen én plegers van geweld; geweld dat plaatsvindt in relaties. Bijvoorbeeld tussen ouders en kinderen, tussen partners of tussen jongeren die verliefd zijn of tussen een loverboy of mensen handelaar en zijn slachtoffer. Onze opdracht is: voor komen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. We streven ernaar dat ieder een die te maken heeft (gehad) met geweld direct hulp krijgt. Fier is expertisecentrum op het gebied van: Huiselijk geweld Kindermishandeling Eergerelateerd geweld Mensenhandel / loverboyproblematiek (Vroegkinderlijke) traumatisering Seksueel geweld Vechtscheidingen / hoog risico scheidingen Fier houdt zich bezig met geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dit gaat veel verder dan huiselijk geweld en man slaat vrouw. Binnen onze expertisegebieden is er een heel scala aan onderwerpen dat onze aandacht vraagt. Denk aan ouderen die door hun geliefden worden mishandeld, jonge meiden die slachtoffer zijn van genitale verminking, kinderen die worden ingezet als huisslaaf, homoseksuele jongeren die door hun familie worden verstoten, jongeren die gedwongen worden om te trouwen, gezinnen die verwikkeld zijn in een vechtscheiding. GEÏNTEGREERDE CONCEPTEN We pakken de strijd tegen geweld in relaties over de volle breedte op. We willen dat onze interventies effectief en duur zaam zijn. Dat onze cliënten ook na de zorg die ze bij Fier krijgen verder kunnen. Dat ze kunnen participeren, mee doen in de samenleving. Ook hier zetten we scherp op in. We werken hard aan geïntegreerde concepten, waar in hulp wordt gecombineerd met onder andere onder wijs, werk, sport en het opbouwen van een nieuw sociaal netwerk. We hanteren een holistische visie, zien de mens als totaal. Ja, de kinderen, jongeren en volwassenen die we zien hebben een probleem, maar ze zíjn niet hun probleem. Ze zijn in de eerste plaats gewone mensen, met een leven dat meer inhoudt dan alleen bezoekjes aan de hulpverlening. Onze cliënten hebben een sociaal kader nodig, vrienden, diploma s, werk, een toekomstperspectief. Positieve ervaringen en succeservaringen, want daarmee zijn ze in staat de negatieve spiraal in hun leven te doorbreken. De maatschappij vraagt om deze accentverschuiving: een verschuiving van de problematiek naar de toekomst, ambities en dromen. Logisch. Want je kunt nog zulke goede zorg hebben gehad; wat heb je er aan als je vervolgens geen enkele kans hebt in de samenleving. 2 FIER JAARVERSLAG 2014 FIER JAARVERSLAG

3 RESIDENTIEEL CENTRUM JEUGD IEPEN MIENSKIP INSPIREERT Dus ja, de samenleving is belangrijk. Daarom zoeken wij continu de verbinding met de wereld om ons heen. Bijvoorbeeld met serviceclubs, stagebedrijven, gedreven vrijwilligers, met de architecten die ons gebouw ontworpen hebben, het aannemersbedrijf dat bouwt, een baptistengemeente, bedrijven, sportverenigingen en noem maar op. Fier wil buiten naar binnen halen en andersom. Met de titel Iepen Mienskip wordt Leeuwarden in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa. Het Friese gemeenschapsgevoel, het mienskip, maar dan toegankelijk, iepen voor heel Europa. Iedereen is welkom om Friesland te komen ervaren. Leeuwarden wordt een plek van ontmoeten en verbinden, waar invloeden van buiten worden omarmd. Samen zetten we onze provincie en haar hoofdstad op de kaart. Centrum Jeugd omvat de opvang- en behandelvoorzieningen Asja, Metta en Zahir. Voorzieningen voor meiden van 12 t/m 23 jaar. In 2014 werden 124 slachtoffers van mensenhandel opgevangen en 62 slachtoffers van eergerelateerd geweld. Onze zorgprogramma's Asja, Zahir en Metta zijn vanaf 1 januari 2015 erkend als landelijk specialistisch aanbod. Politie, Openbaar Ministerie en (huis)artsen mogen nu direct doorverwijzen naar Fier. ASJA Asja is een kleinschalige veilige (crisis)opvang voor meiden van 12 tot en met 23 jaar, die via dwang, misleiding en geweld in de prostitutie terechtgekomen zijn of dreigen hierin terecht te komen. Asja biedt een pedagogisch basisklimaat, METTA Metta is een kleinschalige behandelsetting voor meiden van 12 tot en met 23 jaar met ernstige trauma s of dubbele diagnose problematiek. Metta biedt een pedagogisch basis klimaat, een dagprogramma, onderwijs, begeleiding, een dagprogramma, onderwijs, dagbesteding, intensieve behandeltrajecten (jeugd-ggz), systeem begeleiding, behandeling (jeugdggz), systeemgesprekken, veilig heid en bescherming. Fier heeft vier Asja-groepen. gesprekken, veiligheid en bescherming. Fier heeft drie Metta-groepen. De ambitie van Leeuwarden inspireert ons. Want ook bij Fier weten we dat je het meeste bereikt als je de krachten bundelt: van kenniscentra, zorginstellingen, universiteiten, politiek en het bedrijfsleven. Door het vormen van intersectorale zorgprogramma s, netwerken en ketens, pakken we samen onze missie aan: het stoppen en voor komen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. We creëren met onze aanpak een geborgen, maar open gemeen schap waar onze cliënten weer leren praten, lachen, zichzelf zijn. Aantal bedden: 32 Aantal cliënten in 2014: % van de meiden is jonger dan 18 jaar ZAHIR Zahir is een kleinschalige (crisis)opvang- en behandelvoorziening voor meisjes van 14 tot en met 23 jaar die te maken hebben met eergerelateerd geweld of de dreiging van eerwraak. Zahir biedt een pedagogisch basisklimaat, een dagprogramma, onderwijs, begeleiding, behandeling (jeugd-ggz), veiligheid, bescherming en - indien mogelijkbemiddeling met ouders/familie. Fier heeft twee Zahirgroepen. Aantal bedden: 24 Aantal cliënten in 2014: 68 82% van de meiden is jonger dan 18 jaar BEGELEID WONEN JEUGD Begeleid Wonen Jeugd is een kleinschalige beschermd wonen-voorziening voor meiden van 17 tot en met 23 jaar. De meiden die hier verblijven, hebben al in een 24-uursopvang of -behandelsetting gewoond en zijn toe aan een volgende stap. Zelfstandig wonen, kamertraining of terug naar de ouders lukt nog niet. Deze vorm van begeleid wonen biedt een tussenstap, waarbij re-integratie en het aan leren van nieuw gedrag belangrijk zijn. Aantal bedden: 18 Aantal cliënten in 2014: 62 50% van de meiden is jonger dan 18 jaar Aantal bedden: 18 Aantal cliënten in 2014: 37 43% van de meiden is jonger dan 18 jaar 4 FIER JAARVERSLAG 2014 FIER JAARVERSLAG

4 PARTICIPATIETRAJECTEN ONDERWIJS Meiden die bij Fier in de opvang verblijven, volgen vanaf dag één onderwijs via de Fierschool. Dat kan op verschillende manieren: via leren op afstand bij het Hoenderloo College (VO en IVIO) en MBO via het Friesland College bij Fier op locatie. Meiden die naar het reguliere onder wijs kunnen volgen dat extern. De ambitie is dat iedere leerling minimaal een startkwalificatie behaalt. Voor meiden die vanwege veiligheid niet op een andere plek leer- en werkervaringen kunnen opdoen fungeert Fier als leerbedrijf. Onder staande cijfers hebben betrekking op het schooljaar 2013/ meiden volgden intern voortgezet onderwijs (leren op afstand en IVIO) 57 meiden volgden intern middelbaar beroepsonderwijs FIER SPORTS ACADEMY Kinderen, jongeren en volwassenen uit de residentiële voor zieningen van Fier krijgen de kans om in bestaande sport teams uit de regio te participeren. De meiden starten met een intern programma bij Fier, dat is gericht op het opbouwen van conditie, en mogen daarna een sport uitkiezen. Voor vrouwen met kinderen wordt baby en peuter zwemmen aangeboden. Aantal sportende cliënten: 272 BIJZONDERE VRIENDSCHAPPEN Voor de meiden en jonge vrouwen die in de opvang van Fier verblijven is er het project Bijzondere Vriendschappen. Dit project biedt de meiden ondersteuning bij het opbouwen of vergroten van een sociaal netwerk. Onze cliënten worden gekoppeld aan een Bijzondere Vriendin of een Big Sister. Een Bijzondere Vriendin is meestal een leeftijdgenootje van buiten, met wie ze leuke dingen kunnen doen. Even een kopje thee drinken, gezellig de stad in of een filmpje pakken. Een Big Sister is als een grote zus die het meisje een thuis gevoel geeft door haar zo nu en dan thuis uit te nodigen, voor een logeerweekendje of een dagje uit. Sommige meiden hebben zowel een Bijzondere Vriendin als een Big Sister. Aantal Big Sisters en Bijzondere Vriendinnen actief of actief geweest: 86 Aantal meiden met een maatje of Big Sister: 68 FIERRESTO De meiden van Fier koken en bedienen in ons eigen minirestaurant Fierresto. Dit doen zij voor externe groepen, zoals service clubs, sponsoren en andere relaties van Fier. In 2014 heeft Fierresto 740 gasten bediend. FIERE DIEREN In 2013 is Nadine s Fiere Farm opgezet, een kleine dierenfarm bij De Veilige Veste. De meiden van Fier zorgen samen met een professional voor de dieren. De farm wordt bewoond door twee ezels, vier schapen en twee varkens. In 2014 zorgden in totaal 25 meiden van Centrum Jeugd voor deze dieren. SUMMERSCHOOL Summerschool is een educatief programma waarin vrij willigers hun passie delen met de meiden die in de opvang voor zieningen van Fier verblijven. Tijdens de zomer maanden wordt een programma aangeboden van work shops en trainingen. In 2014 werd de summerschool bezocht door 30 meiden die 29 verschillende workshops volgden, gegeven door 29 vrijwilligers. De Summerschool van Fier won de Duim 2014, de publieksprijs van Zorgbelang Fryslân voor Friese zorginitiatieven die de cliënt centraal zetten. VRIJWILLIGERS Vrijwilligers zijn belangrijk voor Fier. Zij maken veel mogelijk voor onze cliënten. Fier biedt meerdere projecten waar in vrij willigers een belangrijke rol spelen. Dankzij de hulp van vrij willigers kunnen we de vrouwen, kinderen en meiden die we opvangen en behandelen iets extra's geven. In 2014 werkte Fier samen met 125 vrijwilligers. FIER & STERK Fier & Sterk is een project voor de meiden van Centrum Jeugd. In samenwerking met boksvereniging Frisia en voetbal club Cambuur wordt in een programma van zes weken ingezet op de ontwikkeling van weerbaarheid en werk ervaring. Er wordt gebokst bij Frisia en werkervaring op gedaan bij Cambuur. Tijdens de bokslessen worden de meiden onder steund door vrijwilligers. In 2014 hebben in totaal 18 meiden en 18 vrijwilligers deelgenomen aan Fier & Sterk. Dit project wordt mogelijk gemaakt door het Oranje fonds. 6 FIER JAARVERSLAG 2014 FIER JAARVERSLAG

5 RESIDENTIEEL VOLWASSENEN ADVIES- EN STEUNPUNTEN BLIJF VAN M N LIJF RENA ADVIES EN MELDPUNT LOVERBOYS CHAT MET FIER Blijf van m n Lijf is een veilige (crisis)opvang en behandeling Rena is een veilige klinische (therapeutische) behandel EN JEUGDPROSTITUTIE Chat met Fier biedt laagdrempelige hulp via de chat aan voor vrouwen en kinderen die te maken hebben met huise setting voor buitenlandse slachtoffers van mensen handel Het Advies en Meldpunt Loverboys en Jeugdprostitutie jongeren en (jong)volwassenen. Door te chatten met een lijk geweld, eergerelateerd geweld, vrouwenhandel en (en hun kinderen) die te kwetsbaar zijn of te complexe is 7 x 24 uur telefonisch bereikbaar, via mail en Skype. hulp verlener van Fier krijgen de jongeren een luisterend bedreiging uit criminele circuits. Fier heeft een Blijfplus problema tiek hebben voor de reguliere zorg zoals de Op afspraak is ook face-to-face contact mogelijk. Zaken oor, informatie en advies. De chat is geopend van maan voor ziening. De plus staat voor een dagprogramma, Beschermde Opvang, de AMA-campus, het AZC, de worden besproken in een casuistiekgroep waar in hulp dag tot en met vrijdag van tot uur en op diagnos tiek en behandeling, een kinder- en jeugdpsychiater, COSM s, de GGZ of de maatschappelijke en de vrouwen verlening, onderwijs, politie en justitie zijn vertegen zater dag en zondag van tot uur. De chat een ortho peda goog, een crèche en - indien de veiligheid dit opvang. Rena biedt ook beschermd wonen voor buiten woordigd. heeft een eigen site: toe laat - contacten met de vader van het kind c.q. de (ex-) landse slachtoffers mensenhandel (en hun kinderen). Fier partner van de vrouw. Er zijn twee plaatsen gereserveerd heeft twee Rena-voorzieningen. Aantal aanmeldingen in 2014: 36 Aantal chatcontacten in 2014: voor Friese tienermoeders. Aantal coördinatiezaken: 62 Aantal bedden: 16 Aantal volwassenen in 2014: 42 Aantal kinderen: 9 ADVIES EN STEUNPUNT HUISELIJK BLIJF VAN M N LIJF CRISIS & OBSERVATIE GEWELD (ASHG) Aantal bedden: 14 Het ASHG is 7 x 24 uur telefonisch bereikbaar, via tele Aantal volwassenen in 2014: 76 foon, mail en Skype voor een luisterend oor, een gesprek, Aantal kinderen: 37 TIENERMOEDER & KIND ver wijzing en voorlichting voor iedereen die te maken Hier worden vrouwen/meiden en hun kind(eren) voorbereid heeft met geweld, als slachtoffer, pleger of getuige van op een zelfstandig bestaan in de maatschappij waaraan het geweld. Daarnaast kunnen professionals bij het ASHG ze actief deelnemen. Belangrijk hierbij is hechting tussen terecht voor advisering bij casuistiek, het maken van een BLIJF VAN M N LIJF BEGELEID WONEN moeder en kind. Er vindt diagnostiek en intensieve bege plan van aanpak, informatie, et cetera. Er is de mogelijk Aantal bedden: 22 leiding en behandeling van de jonge moeders plaats en zo heid voor face-to-face contact (op afspraak). Aantal volwassenen in 2014: 40 nodig ook van hun kinderen. Veel aandacht voor scholing Aantal kinderen: 33 en het behalen van een startkwalificatie voor de, vaak nog Aantal contacten in 2014: kwalificatie plichtige, (aanstaande) moeders. Aantal bedden: 14 Aantal volwassenen in 2014: 20 Aantal kinderen: 18 8 FIER JAARVERSLAG 2014 FIER JAARVERSLAG

6 AMBULANTE HULP DIRECTE HULP BIJ HUISELIJK GEWELD (DHHG) DHHG is een samenwerkingsverband van verschillende instellingen, dat direct en outreachend hulp biedt bij huiselijk geweld. Het betreft zaken/casussen die vanwege huiselijk geweld gemeld worden bij de politie. Iedere ochtend vindt er een screening plaats en wordt de zaak gematcht aan de best passende instelling/hulp verlening. Het streven is dat er binnen 24 uur contact is met de betrokkenen. Fier is verantwoordelijk voor het casemanagement in geval van een huisverbod. Aantal zaken in 2014: Aantal huisverboden: 106 Gebruik van opvang na een uithuisplaatsing (aantal cliënten): 19 Aantal mensen, ouder dan 60 jaar, dat gebruik heeft gemaakt van directe hulp: 61 Aantal betrokken kinderen: waarvan: 30% in de leeftijd van 0-4 jaar 28% in de leeftijd van 5-10 jaar 41% in de leeftijd van jaar 1% ouder dan 18 jaar PSYCHOTRAUMACENTRUM Fier heeft een eigen psychotraumacentrum, onderdeel hier van zijn het Kinder- en jeugdtraumacentrum (KJTC) en het behandelcentrum 18+. KINDER- EN JEUGDTRAUMACENTRUM Het Kinder- en jeugdtraumacentrum (KJTC) biedt diagnostiek en behandeling bij problemen, klachten en stoornissen in het psychi(atri)sch spectrum, die voortkomen uit of samenhangen met recent of eerder meegemaakt geweld in afhankelijkheids relaties. Fier biedt ook een dag behandeling voor gezinnen die zijn vastgelopen in de ambulante hulp verlening en waarbij uithuisplaatsing van één of meer kinderen dreigt. Aantal meisjes: 223 Aantal jongens: 174 Totaal: 397 waarvan: 8% in de leeftijd van 0-4 jaar 47% in de leeftijd van 5-10 jaar 45% in de leeftijd van jaar BEHANDELCENTRUM 18+ Het Behandelcentrum 18+ biedt aan volwassenen diagnostiek en behandeling bij problemen, klachten en stoornissen in het psychi(atri)sch spectrum, die voortkomen uit of samenhangen met recent of eerder meegemaakt geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het behandelcentrum biedt ook forensische zorg. Aantal mannen: 117 Aantal vrouwen: 359 Totaal: 476 KINDSPOOR Bij het Kindspoor worden kinderen aangemeld met een achtergrond van huiselijk geweld en (v)echtscheidingen. Deze aan melding wordt onder meer gedaan door de Recht bank, Bureau Jeugdzorg, het Advies en meldpunt Kinder mishandeling en de Directe Hulp bij Huiselijk Geweld. Het Kindspoor hanteert een brede integrale en systeem gerichte benadering, waarbij het perspectief van het kind centraal staat. Het Kindspoor biedt relatief kortdurende hulpverleningstrajecten. Aantal kinderen: 229 waarvan: 22% in de leeftijd van 0-4 jaar 54% in de leeftijd 5-10 jaar 24% in de leeftijd van jaar JONGERENSPOOR Het Jongerenspoor biedt ambulante hulp aan jongeren tot en met 23 jaar (en aan hun ouders) die te maken hebben (gehad) met geweld in afhankelijkheidsrelaties of risico lopen om in een dergelijke situatie terecht te komen. Bijvoor beeld meiden die dreigen af te glijden richting prostitutie en andere uitbuitingsrelaties of hier al mee te maken hebben (gehad). Aantal jongens: 23 Aantal meiden: 125 Totaal: 148 waarvan: 62% jonger dan 18 jaar 38% in de leeftijd van jaar 10 FIER JAARVERSLAG 2014 FIER JAARVERSLAG

7 MENSENHANDEL- SPOOR CENTRUM KINDERHANDEL MENSENHANDEL BEGELEIDING EN HULPVERLENING Ambulante begeleiding en hulpverlening van buitenlandse slacht offers van mensenhandel. Terugkeertrajecten: onderzoeken van mogelijkheden tot terugkeer naar land van her komst. Tracing-trajecten: helpen bij het opsporen van familie van slachtoffers. Aantal mannen: 34 Aantal vrouwen: 71 Totaal: 105 waarvan: 8% jonger dan 18 jaar 52% in de leeftijd van jaar 40% ouder dan 23 jaar Aantal trajecten zorgcoördinatie: 160 CENTRUM KINDERHANDEL MENSENHANDEL Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) is onderdeel van Fier. Het CKM zet nationaal en internationaal in op de verbetering van de (rechts)positie van slachtoffers van kinder handel en mensenhandel in de breedste zin van het woord. Daarom houden we ons bezig met lobby, beleid en strategie. Als kennis- en expertisecentrum speelt het CKM in op ontwikkelingen in de samenleving en neemt een leidende rol als het gaat om agendasetting, innovaties en professionalisering. Het CKM doet onderzoek en initieert indien nodig actie. Dat doen we vanuit een onafhankelijke positie waarmee we het CKM als Niet Gouvernementele Organisatie (NGO) neerzetten. Het CKM heeft een eigen website: Belangrijke partner van het CKM is Terre des Hommes. MENSENHANDELWEB Mensenhandelweb is een kennisdatabank op het gebied van kinder- en mensenhandel. Deze informatiebron bundelt voor het eerst de vaak verspreide en versnipperde gegevens over mensenhandel, maar biedt ook updates over gerechtelijke uitspraken in mensenhandelzaken en hoe deze stroken met internationale verdragen. Eind 2014 stonden er meer dan documenten op PROSTITUTIE MAATSCHAPPELIJK WERK Maatschappelijk werk ten behoeve van mannen en vrouwen die in de prostitutie werkzaam zijn. Aantal cliënten: 195 waarvan: 19% in de leeftijd van jaar 71% ouder dan 23 jaar van 10% is de leeftijd onbekend In oktober 2014 is het energieneutrale en waterbesparende gebouw van het CKM geopend. In dit gebouw is plaat voor vier functies: De NGO-functie Opvang en behandeling van slachtoffers van mensenhandel Diagnostisch centrum Ambulante hulp en zorgcoördinatie voor buitenlandse slacht offers van mensenhandel. 12 FIER JAARVERSLAG 2014 FIER JAARVERSLAG

8 FIER ACADEMY ONDERZOEK COMMISSIES FIER ACADEMY De Fier Academy is het voorlichting, training en opleidings instituut van Fier, en heeft als opdracht om d.m.v. een intern en extern voorlichtings-, training- en opleidings aanbod deskundig heid op het terrein van geweld in afhankelijk heids relaties te bevorderen. Voorlichting aan jongeren, ouders, professionals en het brede publiek. Deskundigheidsbevordering (ook gast lessen) en training van professionals in onderwijs, politie, justitie, (jeugd)zorg, (huis)artsen, rechtbank, gemeenten, sociale wijk- en gebiedsteams etc. Bijdrage aan congressen (zowel landelijk als internationaal), workshops, lezingen etc. Bijdrage aan bestaande opleidingen door middel van gast lessen. Advisering van zorg- en onderwijsorganisaties bij incidenten binnen het kader van geweld in afhankelijkheids relaties. ONDERZOEKSGROEP FIER Fier heeft een eigen onderzoeksgroep. In 2014 werd hard gewerkt aan een onderzoek naar de effectiviteit van de behandeling van Centrum Jeugd. Dit onderzoek - dat mede mogelijk is gemaakt door het Kinderpostzegelfonds - werd eind 2014 afgerond. In 2015 verschijnt hierover de publicatie Fier en verder: meiden over hun leven na de hulp verlening. Overige onderzoeken waar Fier in 2014 aan (mee)werkte: Deelonderzoek naar het sociaal netwerk van de meiden van Centrum Jeugd. Gezinssituatie, familie en vrienden. Onderzoek naar een (pilot) groepsinterventie gericht op de bevordering van gehechtheid tussen jonge getraumatiseerde moeders en hun kinderen. Participatie in onderzoek van Hogeschool Windesheim naar meetinstrumenten die lichaamsbeleving meten en naar lichaamsbeleving in relatie tot trauma. COMMISSIES Fier nam in 2014 deel aan twee belangrijke commissies: Commissie Lenferink - commissie onder leiding van burge meester Henri Lenferink van Leiden. Doel: knelpunten en oplossingen in kaart brengen rond opvang van slachtoffers van mensenhandel. Commissie Azough - commissie onder leiding van oud- Tweede Kamerlid Naïma Azough. Doel: een actie plan opstellen voor de aanpak van loverboy- en mensenhandel problematiek in Nederland. Aantal voorlichtingen aan volwassenen/jongeren (particulieren/organisaties): 387 Aantal mensen bereikt: Aantal train de trainer-cursussen en consultatie/adviestrajecten voor professionals: 203 Aantal professionals bereikt: FIER JAARVERSLAG 2014 FIER JAARVERSLAG

9 PILOTS PUBLICATIES Als expertisecentrum is continue ontwikkeling nood zakelijk. Daarom zetten we binnen Fier ook in deelname aan pilots. In 2014 zijn we een aantal pilot gestart: VERHOORSTUDIO IN DE VEILIGE VESTE Fier heeft sinds december 2014 een eigen verhoorstudio in de Veilige Veste. In de ruimte die speciaal is ingericht, kan de politie een verhoor doen of een aangifte opnemen. Doel: de aangiftebereidheid van slachtoffers van mensenhandel vergroten. Fier is hiermee onderdeel van een pilot van het ministerie van Veiligheid en Justitie waar bij verhoor studio s worden ingericht in de opvang. Ook Jade Zorggroep en Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel zijn onderdeel van de pilot. De pilot zal uitwijzen of de verhoor studio's in de sfeer van de opvang en met een korte lijn richting de hulpverlening de aangiftebereidheid van slacht offers van mensenhandel gaan vergroten. Eind 2015 vindt er een evaluatie plaats en worden er adviezen gegeven aan het ministerie. ASJA IN ROTTERDAM Vanuit een nieuwe locatie in Rotterdam biedt Fier nu ook buiten Friesland specialistische opvang en behandeling aan slachtoffers van loverboys. Dit gebeurt door middel van het landelijk erkende zorgprogramma Asja. De opvang is een samenwerking tussen Horizon Jeugdzorg en Fier, bedoeld voor meiden van 12 tot en met 23 jaar, en omvat een geïntegreerd behandelprogramma voor open en gesloten jeugdhulp én jeugd-ggz, waar opvang, behande ling, onderwijs en een veilige terugkeer naar huis en in de samenleving geboden wordt. CENTRUM SEKSUEEL GEWELD Het Centrum Seksueel Geweld Friesland biedt geïntegreerde medische en psychologische zorg aan slachtoffers van recent seksueel geweld op één locatie en begeleiding bij het doen van aangifte als het slachtoffer dat wil. Concreet bestaat de meerwaarde voor het slachtoffer uit een vermindering van de tijd waarin men last heeft van acute problemen en het verkleinen van het risico dat zich hard nekkige klachten ontwikkelen. Kernelementen zijn: forensisch onderzoek, medische hulp, psychische hulp en aan gifte. Samenwerkingspartner van Fier is het Medisch Centrum Leeuwarden. Ieder jaar publiceert Fier eigen stukken. Boeken en artikelen over onze expertisegebieden. In 2014 schreven we veel over mensen handel, prostitutie en loverboyproblematiek. Belang rijk hierin is ons boek Mensenhandelaren: verhalen en vonnissen, waarvoor we veertien veroordeelde mensen handelaren en van mensenhandel verdachte mannen en vrouwen over hun eigen leven. Ook schreven we het boek De kleuren van Eva en Zahir. In dit boek wordt de expertise van Fier en Kompaan en De Bocht m.b.t. eergerelateerd geweld gebundeld en worden de kernelementen beschreven voor passende hulp bij eergerelateerd geweld. Dijke A. van, Terpstra, L. (feb. 2014). Complexiteit van loverboyproblematiek maakt specialistische behandelcentra noodzakelijk. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 53 (1), pag Dijke A. van, Terpstra, L. (mrt. 2014) De 18-jarigen grens is een non issue. Binnenlandsbestuur.nl Dijke A. van, Terpstra, L. (mrt. 2014) Seksueel Misbruik, missen we (n)iets?! mgvonline.nl, nr. 2 maart 2014, pag Dijke A. van, Graas D. (apr. 2014) Durf te ontzorgen. Maar durf ook direct gespecialiseerde zorg in te zetten. PiP, pag Brekelmans I. & Groot, G. de (nov. 2014) De kleuren van Eva en Zahir - beschrijving van opgebouwde expertise binnen de behandelgroepen voor meiden die bedreigd worden met aan eer gerelateerd geweld. Amsterdam: Uitgeverij SWP. Dijke A. van, Ruiter, E. de & Terpstra, L. (nov. 2014) Mensenhandelaren: verhalen en vonnissen. Amsterdam: Uitgeverij SWP. 16 FIER JAARVERSLAG 2014 FIER JAARVERSLAG

10 NOMINATIES TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN HEDY D ANCONAPRIJS De Veilige Veste won in 2014 de Hedy d Anconaprijs. Daar mee is het opvanghuis van Fier bestempeld tot een excellent voorbeeld voor de Nederlandse zorgarchitectuur. De prijs is dit jaar voor de derde keer uitgereikt aan een zorgproject, waarbij huisvesting bijdraagt aan het zorgconcept. AMBULANTE GGZ HULPVERLENING Door middel van de CQ index (november 2014) is gemeten in hoeverre klachten van cliënten, die ambulante GGZ behandeling van Fier krijgen, zijn afgenomen. Het onderzoek gaat uit van de beleving van de cliënten. In 2013 kregen we een 8,2 voor de behandeling. In 2014 bleef dit cijfer gelijk: 8,2. TEVREDENHEID KETENPARTNERS Fier deed in 2014 wederom onderzoek naar de tevredenheid van haar ketenpartners. Doel van dit onderzoek: zicht krijgen op de (on)tevredenheid over de samenwerking met Fier en eventuele 'blinde vlekken'. In totaal namen 129 keten partners deel aan het onderzoek. Zij gaven gemiddeld een 7,8 voor kwaliteit. Financiers gaven een 8. APPELTJE VAN ORANJE Fier is met het project Werk in uitvoering een van de elf genomineerden voor een Appeltje van Oranje. Het Oranje Fonds bekroont jaarlijks drie initiatieven met een Appeltje van Oranje. Fier bereikte de top elf na een online stemronde voor het Nederlandse publiek in december en de landelijke selectiedag op 20 januari. In mei 2015 ontvangen drie winnaars de prijs uit handen van Koningin Máxima op Paleis Noordeinde. EXTERN TEVREDENHEIDSONDERZOEK Adviesbureau Cokoja deed eind 2014 een cliënt tevredenheids onderzoek. Cliënten gaven aan dat hun veiligheid is toe genomen tijdens het verblijf/de hulp van Fier. Zij weten hoe te handelen als zij zich onveilig voelen. Ook het contact met de hulpverleners wordt als positief ervaren. Kritische geluiden zijn er natuurlijk ook, hoewel deze soms ook in de context van de veilige opvang te plaatsen zijn. Meiden vinden de regels niet altijd goed, maar begrijpen ook dat deze er zijn. De feedback van de cliënten wordt vertaald naar een plan van aanpak. VREDEMAN DE VRIES PRIJS De Veilige Veste was één van de vijf genomineerden voor de Vredeman de Vries Prijs. Het doel van de prijs is het geven van impulsen aan, en het bevorderen van de kwaliteit van architectuur door geslaagde voorbeelden van samen werking tussen opdrachtgever en architect te bekronen en onder aandacht te brengen van een breed publiek. DUIM VOOR SUMMERSCHOOL De Summerschool van Fier heeft de Duim 2014 gewonnen, de publieksprijs van Zorgbelang Fryslân voor Friese zorg initiatieven die de cliënt centraal zetten. Zo'n zorg initiatief kan een uniek project zijn, een nieuwe behandel methode of andere vorm van dienstverlening die navolging verdient. Voorop staat dat het initiatief de kwaliteit van zorg verbetert. 18 FIER JAARVERSLAG 2014 FIER JAARVERSLAG

11 CLIËNTEN TOTAAL AANTAL CLIËNTEN AANTAL Residentieel 391 Meegebrachte kinderen 88 LANDELIJK SPECIALISME Asja, Metta, Zahir, Blijf, Rena en Gaja zijn landelijk werkende instellingen. 79% van de cliënten van Centrum Jeugd komt uit andere provincies dan Friesland. 58% van de cliënten van Blijf komt van buiten Friesland en 83% van de cliënten van Rena. Ambulant TOTAAL * * Cliënten die een ambulant traject doorlopen, kunnen daarna of ervoor ook residentiële zorg ontvangen. Cliënten tellen in dat geval in beide groepen mee, en niet twee keer in het totaal. HULPVRAAG RESIDENTIEEL CENTRUM JEUGD % BLIJF % RENA % Friesland 58 16% 32 42% 7 17% Buiten Friesland % 44 58% 35 83% Buitenland 0 0% 0 0% 0 0% TOTAAL % % % RESIDENTIEEL % AMBULANT % RESIDENTIEEL EN AMBULANT % LEEFTIJD 0 t/m 4 jaar 65 17% 80 5% 144 7% 5 t/m 10 jaar 17 4% % % 11 t/m 17 jaar % % % 18 t/m 23 jaar % % % > 23 jaar 84 21% % % TOTAAL % % % * Het totaal aantal residentiële cliënten is inclusief 88 meegebrachte kinderen. AANMELDINGEN BUITEN FRIESLAND CENTRUM JEUGD % BLIJF % RENA % Zuid-Holland 43 23% 9 20% 7 19% Noord-Holland 43 23% 10 22% 3 9% Utrecht 10 5% 3 7% 5 14% Gelderland 27 15% 3 7% 0 0% Overijssel 14 7% 3 7% 1 3% Noord-Brabant 9 5% 3 7% 2 6% FINANCIERING RESIDENTIËLE CLIËNTEN Residentiële cliënten van Fier worden gefinancierd vanuit de Wmo (269 cliënten), AWBZ (117 cliënten) GGZ (125 cliënten), Regeling Ziektekosten Asielzoekers (6 cliënten) en Project financiering (76). Cliënten kunnen uit meerdere financierings bronnen gefinancierd worden. FINANCIERING AMBULANTE CLIËNTEN Ambulante cliënten van Fier worden gefinancierd vanuit de Wmo (903 cliënten), AWBZ (139 cliënten), Jeugdzorg (42 cliënten), GGZ (1271 cliënten), Regeling Ziektekosten Asiel zoekers (3 cliënten) en Forensische zorg (23 cliënten). Cliënten kunnen uit meerdere financieringsbronnen gefinan cierd worden. Flevoland 14 7% 0 0% 0 0% Groningen 13 7% 6 14% 17 49% Drenthe 9 5% 6 14% 0 0% Limburg 6 3% 1 2% 0 0% Zeeland 0 0% 0 0% 0 0% TOTAAL % % % 20 FIER JAARVERSLAG 2014 FIER JAARVERSLAG

12 FONDSEN EN GIFTEN Fier heeft in 2014 weer veel financiële steun gekregen door middel van fondsen en giften. Met deze vorm van finan ciering kunnen we een groot deel van onze projecten vorm geven. Denk aan de Fier Sports Academy, de Fiere Farm, de Fierschool, onderzoek en projecten rondom bewust wording van het thema mensenhandel. Met deze mooie initiatieven kunnen wij onze cliënten weer een toekomst perspectief geven. Dat we daarbij zoveel steun krijgen, is geweldig. In 2014 hebben we ongeveer 1,1 miljoen euro aan fondsen en giften ontvangen. FIERMEDEWERKERS (OP ) Aantal medewerkers: 326 Aantal fte: 225 Verzuim: 3.83 % Raad van Toezicht: 5 Ingeleend personeel: 5 Vrijwilligers: 125 Stagiaires: 36 (MBO en HBO) Werkervaringsplaatsen: 4 Cliëntenraad: 5 Ondernemingsraad: 6 Medewerkers die een opleiding volgen: 28 (HBO en Universitair) 22 FIER JAARVERSLAG 2014 FIER JAARVERSLAG

13 FIER POSTBUS CB LEEUWARDEN TELEFOONNUMMER: FIER JAARVERSLAG 2014

FEITEN EN CIJFERS ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD

FEITEN EN CIJFERS ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD FEITEN EN CIJFERS Fier Fryslân is een expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheids relaties. Onze opvang- en behandelvoorzieningen bieden een veilige plek aan kinderen, jongeren

Nadere informatie

FIER FRYSLÂN IN EEN NOTENDOP

FIER FRYSLÂN IN EEN NOTENDOP FIER FRYSLÂN IN EEN NOTENDOP ADVIES- EN STEUNPUNTEN ADVIES EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD (ASHG) 7x 24 uur telefonisch bereikbaar, via mail en Skype en mogelijkheden voor face-to-face contact (op afspraak)

Nadere informatie

FIER FEITEN & CIJFERS JAARVERSLAG 2012 DE TRANSITIE

FIER FEITEN & CIJFERS JAARVERSLAG 2012 DE TRANSITIE FIER FEITEN & CIJFERS JAARVERSLAG 2012 DE TRANSITIE JAARVERSLAG FIER FRYSLÂN 1 FIER: HULP BIJ STOPPEN, VOORKOMEN EN GEVOLGEN VAN GEWELD Fier is expertisecentrum op het gebied van: Huiselijk geweld Kindermishandeling

Nadere informatie

ADVIES EN STEUNPUNTEN MENSENHANDEL- SPOOR FIER: HULP BIJ STOPPEN, VOORKOMEN EN GEVOLGEN VAN GEWELD

ADVIES EN STEUNPUNTEN MENSENHANDEL- SPOOR FIER: HULP BIJ STOPPEN, VOORKOMEN EN GEVOLGEN VAN GEWELD FIER: HULP BIJ STOPPEN, VOORKOMEN EN GEVOLGEN VAN GEWELD ADVIES EN STEUNPUNTEN MENSENHANDEL- SPOOR Fier biedt hulp aan slachtoffers, getuigen én plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties; geweld dat

Nadere informatie

jaarverslag fier fryslân 1

jaarverslag fier fryslân 1 FEiten en cijfers JAARVERSLAG 2013 jaarverslag fier fryslân 1 Fier: Hulp bij stoppen, voorkomen en gevolgen van geweld Fier biedt hulp aan slachtoffers, getuigen én plegers van geweld; geweld dat plaatsvindt

Nadere informatie

de speciale aanpak van Fier

de speciale aanpak van Fier algemene informatie Fier Fryslân biedt hulp bij geweld in afhankelijkheids relaties hulp bij het voorkomen van geweld hulp bij het stoppen van geweld hulp bij de gevolgen van geweld HULP BIJ GEWELD Fier

Nadere informatie

FEITEN EN JAARVERSLAG 2015 CIJFERS

FEITEN EN JAARVERSLAG 2015 CIJFERS FEITEN EN CIJFERS JAARVERSLAG 2015 FIER: HULP BIJ STOPPEN, VOORKOMEN EN GEVOLGEN VAN GEWELD Fier biedt hulp aan slachtoffers, getuigen én plegers van geweld; geweld dat plaatsvindt in relaties. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

LANDELIJK BESCHIKBAAR. Geen risico bij ernstig eergerelateerd geweld

LANDELIJK BESCHIKBAAR. Geen risico bij ernstig eergerelateerd geweld LANDELIJK BESCHIKBAAR Geen risico bij ernstig eergerelateerd geweld Jaarlijks worden honderden jongens en meiden in Nederland slachtoffer van eergerelateerd geweld. Ze worden bedreigd, mishandeld en verstoten

Nadere informatie

Resultaten onderzoek sexting bij residentiële behandel- en opvangvoorzieningen van Fier: Prevalentie en gevolgen

Resultaten onderzoek sexting bij residentiële behandel- en opvangvoorzieningen van Fier: Prevalentie en gevolgen Resultaten onderzoek sexting bij residentiële behandel- en opvangvoorzieningen van Fier: Prevalentie en gevolgen Onderzoeksgroep Datum: 15-09-2017 Floortje Kunseler 1 INLEIDING Bij Fier is eind augustus

Nadere informatie

FIER: GEWELD STOPPEN EN VOORKOMEN EN HULP BIEDEN BIJ DE GEVOLGEN VAN GEWELD LANDELIJKE FUNCTIES

FIER: GEWELD STOPPEN EN VOORKOMEN EN HULP BIEDEN BIJ DE GEVOLGEN VAN GEWELD LANDELIJKE FUNCTIES FIER: GEWELD STOPPEN EN VOORKOMEN EN HULP BIEDEN BIJ DE GEVOLGEN VAN GEWELD LANDELIJKE FUNCTIES Fier is hét landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Nadere informatie

Crisisopvang en Integrale Arrangementen

Crisisopvang en Integrale Arrangementen Crisisopvang en Integrale Arrangementen Geweld in afhankelijkheidsrelaties Stichting Arosa Brede aanpak huiselijk geweld Vrouwenopvang & mannenopvang Advies, informatie & hulpverlening in de eigen omgeving

Nadere informatie

in 2013 Kompaan en De Bocht

in 2013 Kompaan en De Bocht Kompaan en De Bocht in 2013 In het maatschappelijk jaardocument van 2013 staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op www.jaarverslagenzorg.nl Steeds sterker

Nadere informatie

Moviera Aanpak huiselijk geweld

Moviera Aanpak huiselijk geweld Moviera Aanpak huiselijk geweld 2 moviera Moviera 3 Moviera Moviera is door een fusie tussen VieJa Utrecht en Hera ontstaan op 28 augustus 2012. De nieuwe organisatie richt zich op innovatie en verandering.

Nadere informatie

Jongeren in de residentiele zorg; Shenna Werson & Francien Lamers-Winkelman

Jongeren in de residentiele zorg; Shenna Werson & Francien Lamers-Winkelman Jongeren in de residentiele zorg; het doorbreken van de spiraal van problemen en traumatische gebeurtenissen Shenna Werson & Francien Lamers-Winkelman FIER EN VERDER. MEIDEN OVER HUN LEVEN NA DE HULPVERLENING.

Nadere informatie

de jeugd NIEUW! MetFier.Nl HUISVERBOD WERKT HEEFT DE TOEKOMST FEITEN EN CIJFERS 2009 Niets is blijvend, behalve verandering!

de jeugd NIEUW!  MetFier.Nl HUISVERBOD WERKT HEEFT DE TOEKOMST FEITEN EN CIJFERS 2009 Niets is blijvend, behalve verandering! Niets is blijvend, behalve verandering! interview: KiNdbeMiddeliNg geeft KiNdereN Weer een stem! WWW.Chat MetFier.Nl NIEUW! HUISVERBOD WERKT de jeugd HEEFT DE TOEKOMST FEITEN EN CIJFERS 2009 1 voorwoord

Nadere informatie

BLOEI NIEUW! DE VEILIGE VESTE DUURZAME FIER OOK VOOR JONGENS! Noël (13): Metta gaf me weer zelfrespect TOPZORG VEREIST ONDERZOEK CIJFERS FEITEN &

BLOEI NIEUW! DE VEILIGE VESTE DUURZAME FIER OOK VOOR JONGENS! Noël (13): Metta gaf me weer zelfrespect TOPZORG VEREIST ONDERZOEK CIJFERS FEITEN & FEITEN & CIJFERS NIEUW! DE VEILIGE VESTE FIER OOK VOOR JONGENS! TOPZORG VEREIST ONDERZOEK Noël (13): Metta gaf me weer zelfrespect DUURZAME BLOEI voorwoord 1 inhoud VOORWOORD 5 FIER BLOEIT FIER IN HET

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 200 200 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 200 200 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 0 2 XP DEN HAAG T 070 40 79 F 070 40 7 4 www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE. Specialistisch hulpaanbod voor meiden

ALGEMENE INFORMATIE. Specialistisch hulpaanbod voor meiden ALGEMENE INFORMATIE Specialistisch hulpaanbod voor meiden Meiden gaan op een andere manier met hun problemen om dan jongens. Wij hebben gemerkt dat meidenhulpverlening een andere, specialistische aanpak

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Het doel van het zorgprogramma Asja is om in een periode van 6 tot 12 maanden drie met elkaar samenhangende doelen te realiseren:

Het doel van het zorgprogramma Asja is om in een periode van 6 tot 12 maanden drie met elkaar samenhangende doelen te realiseren: Praktijkvoorbeeld Asja - Friesland Samenvatting Een sterk gestructureerde 7x24-uursprogramma bedoeld voor meisjes van 12 tot en met 23 jaar die via loverboys in de prostitutie terecht zijn gekomen of die

Nadere informatie

FIERLUIK VISIE EN MISSIE FIER FIERLUIK 1

FIERLUIK VISIE EN MISSIE FIER FIERLUIK 1 FIERLUIK VISIE EN MISSIE FIER FIERLUIK 1 INHOUD 1. FIER IS FIER 1. Fier is Fier 2. Fier als specialist 3. Fiervisie 4. Fier in een notendop 3 10 15 21 Fier is hét landelijk expertise- en behandelcentrum

Nadere informatie

Als hulp en begeleiding thuis niet helpen. Residentieel Behandelen

Als hulp en begeleiding thuis niet helpen. Residentieel Behandelen Als hulp en begeleiding thuis niet helpen. Residentieel Behandelen Een residentiële opname duurt zo kort mogelijk. Residentieel Behandelen Sommige kinderen en jongeren kunnen niet langer thuis blijven

Nadere informatie

Kindspoor Fier Fryslân

Kindspoor Fier Fryslân Kindspoor Fier Fryslân Het kind centraal stellen Denken vanuit het perspectief van het kind Fier Fryslân is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheids- relaties 1 Wij

Nadere informatie

Crisisopvang en Integrale Arrangementen

Crisisopvang en Integrale Arrangementen Crisisopvang en Integrale Arrangementen Geweld in afhankelijkheidsrelaties Stichting Arosa Brede aanpak huiselijk geweld Vrouwenopvang & mannenopvang Advies, informatie & hulpverlening in de eigen omgeving

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Stelselwijziging & Jeugdzorg

Stelselwijziging & Jeugdzorg Stelselwijziging & Jeugdzorg Summersymposium 9 juni 2016 Henrique Sachse Arts M&G, jeugdarts, vertrouwensarts 1 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk

Nadere informatie

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO ziet kansen Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zuidoost

Nadere informatie

AANMELDFORMULIER FIER

AANMELDFORMULIER FIER AANMELDFORMULIER FIER Het volledig ingevulde formulier mailen naar aanmeldingen@fier.nl of opsturen naar: Fier, t.a.v. Advies en Aanmeldingen, Postbus 1087, 8900 CB Leeuwarden Datum aanmelding: VERWIJZER

Nadere informatie

Kinderen, ouderen en het huisverbod

Kinderen, ouderen en het huisverbod Een korte introductie Bureau voor beleidsonderzoek, advies en detachering Kinderen, ouderen en het huisverbod Alle relevante beleidsthema s, van arbeid, onderwijs en zorg tot criminaliteit & veiligheid

Nadere informatie

in 2012 Kompaan en De Bocht

in 2012 Kompaan en De Bocht Kompaan en De Bocht in 2012 In het maatschappelijk jaardocument van 2012 staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op www.jaarverslagenzorg.nl Kompaan

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK (KWALITEITS) JAARVERSLAG 2013 WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 2013

MAATSCHAPPELIJK (KWALITEITS) JAARVERSLAG 2013 WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 2013 MAATSCHAPPELIJK (KWALITEITS) JAARVERSLAG 2013 WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 2013 INHOUD Woord vooraf pagina 3 Samenvatting pagina 4 1. De context van waaruit we werken pagina 6 2. Kwaliteit en Fier Fryslân

Nadere informatie

zien Jaarverantwoording 2012 Fier Fryslân FRYSLÂN Maart 201 3

zien Jaarverantwoording 2012 Fier Fryslân FRYSLÂN Maart 201 3 zien 1 FRYSLÂN Jaarverantwoording 2012 Fier Fryslân Maart 201 3 Fier Fryslân. jaardocument 201 2 fier, FRYsLÂN Voorwoord In 2012 is er een start gemaakt met de voorbereidingen van de verschillende transities

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Begeleide terugkeer - Blijf van m n Lijf/Femgard/Ambulante hulpverlening

Begeleide terugkeer - Blijf van m n Lijf/Femgard/Ambulante hulpverlening Begeleide terugkeer - Blijf van m n Lijf/Femgard/Ambulante hulpverlening Individueel aanbod voor vrouwen die opgevangen worden buiten de regio en terug willen komen in de relatie als het geweld stopt.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 158 Vragen van het lid

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

Instrument voor risicoscreening in de vrouwenopvang

Instrument voor risicoscreening in de vrouwenopvang Instrument voor risicoscreening in de vrouwenopvang Datum afname Naam intaker Naam cliënt Uitslag risicoscreening A. Achtergrondinformatie 1. Wie weet er (vermoedelijk) dat u bij de vrouwenopvang aanklopt?

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 juni 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 juni 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Jeugdprostitutie en loverboys

Jeugdprostitutie en loverboys Jeugdprostitutie en loverboys Loverboys dat zijn toch die jongens die meisjes versieren en ze dan later verkopen? Loverboys zijn jongens die meisjes dure cadeaus geven en ze daarna tot hoer maken Bron:

Nadere informatie

Presentatie Integrale jeugdhulp Kennisdag 25 januari 2016

Presentatie Integrale jeugdhulp Kennisdag 25 januari 2016 Presentatie Integrale jeugdhulp Kennisdag 25 januari 2016 Zorgtafel Mensenhandel en Prostitutie Rotterdam Hun verleden is niet hun toekomst Commissie Azough De Zorgtafel Mensenhandel en Prostitutie in

Nadere informatie

De aanpak en de resultaten in 2007

De aanpak en de resultaten in 2007 Wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport S. Dekker Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Jeugd en Burgerschap Uw brief van Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK Het landelijk beeld naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Inspectie Jeugdzorg Utrecht,

Nadere informatie

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen.

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen. Beleidsplan Onderdeel Vrij en niet vrij toegankelijke jeugdhulp In deze memo wordt nader in gegaan op de volgende onderwerpen: A. Eenduidige definiëring typen jeugdhulp B. Definiëring welke jeugdhulp wel

Nadere informatie

PARTNERGEWELD VROUWELIJKE GENITALE VERMINKINGEN GEDWONGEN HUWELIJKEN EERGERELATEERD GEWELD SEKSUEEL GEWELD EN PROSTITUTIE

PARTNERGEWELD VROUWELIJKE GENITALE VERMINKINGEN GEDWONGEN HUWELIJKEN EERGERELATEERD GEWELD SEKSUEEL GEWELD EN PROSTITUTIE NATIONAAL ACTIEPLAN TER BESTRIJDING VAN ALLE VORMEN VAN GENDERGERELATEERD GEWELD 2015-2019 PARTNERGEWELD VROUWELIJKE GENITALE VERMINKINGEN GEDWONGEN HUWELIJKEN EERGERELATEERD GEWELD SEKSUEEL GEWELD EN

Nadere informatie

Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Jongeren met complexe problemen krijgen bij voorkeur ondersteuning thuis en in de wijk. Zo kort en effectief mogelijk. Soms is tijdelijk verblijf in een behandelcentrum

Nadere informatie

Datum Betreft Kenmerk Leeuwarden, 21 januari 2013 Opvang en behandeling U specifieke groepen

Datum Betreft Kenmerk Leeuwarden, 21 januari 2013 Opvang en behandeling U specifieke groepen Ministerie van VWS t.a.v. de staatssecretaris van VWS, de heer Van Rijn Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Tweede Kamer der Staten Generaal t.a.v. de leden van de Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

bij ons thuis ging het eerst heel anders...

bij ons thuis ging het eerst heel anders... bij ons thuis ging het eerst heel anders... stop huiselijk geweld, kindermishandeling en overlast bel 0800 2000 (gratis) een veilig thuis, dat doen we samen! www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl 1 Een veilig

Nadere informatie

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden Veilig Thuis advies en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Werkconferenties in de zes regio s 1 Programma Werkconferentie Presentatie, wat brengt Veilig Thuis, Regionale werktafels met opdrachten

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder!

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder! EVEN VOORSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

IN HET KADER VAN HET VERBETERPLAN VROUWENOPVANG

IN HET KADER VAN HET VERBETERPLAN VROUWENOPVANG KICK OFF SCREENING IN HET KADER VAN HET VERBETERPLAN VROUWENOPVANG 17 september 2012 BRAM KOPPENAAL LIESBETH VAN BEMMEL Uitwerking doel Wat is screening d.m.v. testinstrumenten? Welke plaats nemen de screeners

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor?

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Hollands Midden 27 oktober 2015 Naam spreker: mevr. H. Sachse Functie: vertrouwensarts 1 Over volwassenen en kinderen Over lichamelijk geweld en andere

Nadere informatie

Instrument voor risicoscreening in de vrouwenopvang

Instrument voor risicoscreening in de vrouwenopvang Instrument voor risicoscreening in de vrouwenopvang Datum afname Naam intaker Naam cliënt Uitslag risicoscreening Groen A. Achtergrondinformatie 1. Wie weet er (vermoedelijk) dat u bij de vrouwenopvang

Nadere informatie

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud 1. JeugdzorgPlus... 3 1.1Inleiding... 3

Nadere informatie

Samenwerking SPV PI Zwolle en ACT

Samenwerking SPV PI Zwolle en ACT FORENSISCHE PSYCHIATRIE Samenwerking SPV PI Zwolle en ACT Even voorstellen Annemarie de Vries SPV bij het ACT team Dimence Zwolle Elles van der Hoeven SPV bij de PI Zwolle locatie Penitentiair Psychiatrisch

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

professionals in ontwikkeling

professionals in ontwikkeling www.ambiq.nl professionals in ontwikkeling [ samen werken aan innovatie ] Door onze krachten te bundelen kunnen we de kwaliteit van de zorg verder ontwikkelen, versterken we onze strategische positie en

Nadere informatie

De kortste lijn naar herstel

De kortste lijn naar herstel De kortste lijn naar herstel met ggz 1 met Met 450 mensen werken we hard aan de ggz van Noord- en Midden-Limburg. Waarom doen we dat? elkaar 2 4 5 Onze missie Met ggz biedt de kortste lijn naar herstel

Nadere informatie

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf E. Verblijf (gezinsvervangende opvang) Verblijf is bedoeld voor jeugdigen voor wie wonen in een (veilige) thuissituatie tijdelijk of langdurig niet mogelijk is. Aanbieders en lokale teams streven ernaar

Nadere informatie

MET CARDEA KUN JE VERDER

MET CARDEA KUN JE VERDER MET CARDEA KUN JE VERDER 2 met cardea kun je verder 3 met cardea kun je verder weerslag hebben op het gedrag van een kind. Een team van specialisten met een brede deskundigheid helpt bij het oplossen van

Nadere informatie

ORANJE HUIS THUIS Een intensieve outreachende aanpak van huiselijk geweld. 18 november 2013

ORANJE HUIS THUIS Een intensieve outreachende aanpak van huiselijk geweld. 18 november 2013 ORANJE HUIS THUIS Een intensieve outreachende aanpak van huiselijk geweld 18 november 2013 Blijf Groep Blijf Groep is expert-organisatie in de aanpak van huiselijk geweld in Noord-Holland, Amsterdam, Flevoland

Nadere informatie

Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek. ASHG en AMK samen verder

Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek. ASHG en AMK samen verder Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek ASHG en AMK samen verder Kernopdracht het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen 2 Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Burgemeesters op de bres Presentatie: Linda de Haas Erik Jan de Wilde Sara Etty programmamedewerker Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik expert

Nadere informatie

Landelijke studiedagen Jeugdprostitutie/ loverboys

Landelijke studiedagen Jeugdprostitutie/ loverboys Landelijke studiedagen Jeugdprostitutie/ loverboys Linda Terpstra Directie / Raad van Bestuur Fier Fryslân Inspiratiesessie ronde 1 Thema C Loverboys en seksuele grensoverschrijdingen Bescherming en Opvang

Nadere informatie

Doorbreken cirkel van geweld! Hoe kunnen we een duurzame veilige situatie thuis creëren?

Doorbreken cirkel van geweld! Hoe kunnen we een duurzame veilige situatie thuis creëren? Doorbreken cirkel van geweld! Hoe kunnen we een duurzame veilige situatie thuis creëren? Effectonderzoek naar de aanpak huiselijk geweld in de G4 Majone Steketee Katinka Lünnemann Bas Tierolf Belangrijkste

Nadere informatie

Wonen, werken, leren en activiteiten

Wonen, werken, leren en activiteiten Wonen, werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie

De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie Klaas Ridder ketenregisseur jeugdprostitutie Overzicht Introductie / begrippenkader Situatie vóór 2004 2004 een initiatief voor een ketenaanpak 2005 de inrichting

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

Veilig opgroeien in een gezinssituatie. Gezinswonen

Veilig opgroeien in een gezinssituatie. Gezinswonen Veilig opgroeien in een gezinssituatie. Gezinswonen De kracht van het gewone leven. Gezinswonen Sommige kinderen en jongeren hebben langdurig behoefte aan een kleinschalige woonomgeving, in gezinsverband.

Nadere informatie

jongeren Op WeG NaAr ZeLf - StAnDiG - heid. WoODbRoOkErS

jongeren Op WeG NaAr ZeLf - StAnDiG - heid. WoODbRoOkErS jongeren Op WeG NaAr ZeLf - StAnDiG - heid. WoODbRoOkErS Uitgave Behandelcentum Woodbrookers 2010 Jongens en meisjes die professionele hulp nodig hebben, kunnen terecht bij Behandelcentrum Woodbrookers.

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 2003

Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 2003 Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 23 Registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Iedereen die zich zorgen maakt over een kind in zijn of haar omgeving kan contact

Nadere informatie

Professionele hulp voor kinderen en jongeren

Professionele hulp voor kinderen en jongeren Professionele hulp voor kinderen en jongeren Ik heb het leuker en gezelliger met mama. Lijn5 is er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die hulp nodig hebben in moeilijke fases van hun leven. Door

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Kompaan en De Bocht in 2014

Kompaan en De Bocht in 2014 Kompaan en De Bocht in 4 In het maatschappelijk jaardocument van 4 staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op www.jaarverslagenzorg.nl Steeds sterker

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Foech ried/kolleezje: Raad: kaderstellend

Riedsútstel. Underwerp Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Foech ried/kolleezje: Raad: kaderstellend Riedsútstel Ried : 11 december 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Werkgroep 3D d.d. 3 december 2014 Agindapunt : 18 Portefúljehâlder : mw. G. Postma Amtner : mw. C. Zondag Taheakke

Nadere informatie

Samen naar huis Een eind aan residentiële jeugdhulp? Gerard Besten, Gezinshuis.com

Samen naar huis Een eind aan residentiële jeugdhulp? Gerard Besten, Gezinshuis.com Samen naar huis Een eind aan residentiële jeugdhulp? Gerard Besten, Gezinshuis.com Ieder kind wil.ongeacht wat hij heeft meegemaakt ergens bij horen thuis kunnen zeggen vertrouwde mensen om zich heen en

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

Helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing

Helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing Helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing PROGRAMMA Wie helpen wij? De dienstverlening Onze vrijwilligers Ontwikkelingen Financiering SLACHTOFFERHULP NEDERLAND Slachtofferhulp

Nadere informatie

Ieder zijn kracht, samen het resultaat

Ieder zijn kracht, samen het resultaat Ieder zijn kracht, samen het resultaat Jeugdhulp op Maat Soms zijn de problemen thuis zo groot of complex, dat een gezin er zelf of met lokale hulpverlening niet meer uitkomt. Jeugdhulp op Maat is er speciaal

Nadere informatie

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Mogelijk kunt u niet alle vragen in dit formulier beantwoorden. Wij verzoeken u zo veel mogelijk informatie te vermelden van zaken

Nadere informatie

GESPECIALISEERDE JEUGDZORG

GESPECIALISEERDE JEUGDZORG GESPECIALISEERDE JEUGDZORG We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met gemeenten voor gespecialiseerde jeugdhulp aan jongeren, voor wie de reguliere ambulante en residentiële jeugdzorg niet toereikend is.

Nadere informatie

Praten met kinderen!!

Praten met kinderen!! Praten met kinderen!! over (intiem) geweld www.seksueelmisbruikbijkinderenvoorkomen.nl Kindermishandeling moet stoppen Wie ben ik? Petra van der Pool Oprichter COB Laat je horen! Maatschappelijk werkster

Nadere informatie

Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen.

Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen. Scenario 1A: Vrouwenopvang: "24 uur vrouwenopvang" 15 plaatsen crisisvrouwenopvang: 15 plaatsen vrouwenopvang regulier: Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben zij een veilig thuis.

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie