Omslag. Omslag. Beschouwing vanuit de oppositie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omslag. Omslag. Beschouwing vanuit de oppositie"

Transcriptie

1 Ledenblad Partij van de Arbeid, afdeling Zeist en Omstreken Oktober 2014 jaargang 21 nummer 141 Beschouwing vanuit de oppositie Verder in dit nummer Redactieadres Paduaweg 5-B 3734 GG Den Dolder Uitnodiging Ledenbijeenkomst Datum: maandag 27 oktober 2014 Tijd: Locatie: De Koppeling, tegenover de moskee, WC De Clomp, Zeist-West Integratiemiddelen en de Participatiewet Columns: Ik zoek uw kind Red de Partij van de Arbeid Een andere naam Dorpsplan Austerlitz VOL OP DE REM

2 2 Beschouwing vanuit de oppositie Karst Schuring Fractievoorzitter De oppositie is iets vreemds voor ons in Zeist. Jarenlang zat de PvdA met een wethouder in het college van B&W. Wie herinnert ze zich niet: Dirk Jan van Nieuwenhuizen, Willem Schmidt, Hendrik Methorst, Johan Scheps, Ed van Tellingen, Hans Verbeek, Anja van Apeldoorn, Albert van Kuijk en Bodes de Vries. Allemaal wethouders die Zeist een beetje beter gemaakt hebben. En wie kent niet Jaap de Wilde, An Duisterhof, Cees Berende en Atie de Zwart en al die andere leden van verschillende PvdA fracties die zich met ziel en zaligheid hebben ingezet voor Zeist. Maar altijd vanuit de coalitie in samenwerking met onze wethouders. We weten, in de coalitie krijg je meer voor elkaar dan in de oppositie. En dat wilde je ook: je invloed hebben om Zeist beter te maken. Stukje voor stukje. Daar waren we ook goed in, dat was ons vak. Dingen voor elkaar krijgen voor onze mensen, mensen met een klein beurs, mensen die de touwtjes aan elkaar moesten knopen. We keken naar de oppositiepartijen in de raad, die hard schreeuwden en veel moties en amendementen indienden, maar allemaal voor niets. Zij gaven het tegengeluid, maar stonden aan de zijlijn. Kregen niks voor elkaar. En daar zit ik nu, oktober 2014, fractievoorzitter van een oppositiepartij, na de geweldige nederlaag die we in maart bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben geleden. Nog slechts drie zetels in de raad, niet meer in het college, maar in de oppositie. Een heel nieuwe plek waar iedereen en ik dus ook - heel erg aan moet wennen. Verbaasd kijk ik om me heen. Ik zie coalitiepartijen die met uitzondering van de VVD veel nieuwe raadsleden kennen en/of nieuw in het college zijn en op dit moment dus geen enkel tegenwicht geven aan de ervaren VVD. Dat de VVD daardoor op dit moment een grote invloed heeft, is na een half jaar te merken. In veel stukken is de hand van de VVD voelbaar: er is duidelijk een ruk naar rechts aan de gang in Zeist. De partij die enig tegenwicht zou moeten bieden tegen die invloed (D66) zit erbij en kijkt er naar. Maar naast het feit dat die fractie veel nieuwe raadsleden telt, zijn ze eigenlijk net zo neoliberaal als de VVD en delen veel meningen. Van hen is geen tegenwicht te verwachten. Ik zie aan de andere kant wethouders die nog moeten groeien in dossiers en een VVD-wethoudster, die ervaren is en een adembenemend grote portefeuille beheert. Ze heeft werkelijk de vinger in alle dossiers en is op dit moment in Zeist de spin in het web. Je vraagt je zelfs af of de collegetafel wel breed genoeg is. Wellicht is dat op enige termijn ook de zwakte van de VVD in Zeist, maar op dit moment zitten we ermee. Budgetten voor de onderkant van de arbeidsmarkt worden nu al wegbezuinigd. Er wordt niet meer geïnvesteerd in mensen die niet meteen aan het werk te krijgen zijn. Sociale woningbouw zal er niet veel meer komen en decentralisaties van de zorg worden alleen financieel vertaald in die zin dat de gemeente niet in de rode cijfers mag komen en dat de gemeente er geen cent bij wil doen. De balans in Zeist tussen mensen die het goed hebben en zij die het iets minder hebben, tussen groepen Zeistenaren, die jarenlang gedragen werd door de tegenstelling tussen de VVD en de PvdA, is weg en dat is te merken. Als dit zo doorgaat dreigt een verdere tweedeling in Zeist. Er is echt iets veranderd sinds de verkiezingen in maart en mensen met een kleine beurs gaan dat meer dan ooit merken. En daar zit ik dan. Moet ik kiezen voor een constructieve oppositie in de hoop dat we toch nog het een en ander voor elkaar krijgen? Moet ik kiezen voor een harde oppositie, vanaf het begin deze dreigende tweedeling aan de kaak stellen? Bij ieder dossier voeren we deze discussie, want een goede lijn hebben we nog niet gevonden. We zoeken naar een samensmelting van deze lijnen. Want er is nog steeds veel te doen voor gewone burgers van Zeist met een kleiner inkomen en steun van de VVD aan hen is niet te verwachten. Voor de mensen die de klappen zullen krijgen van dit VVD -bewind zullen we opkomen. Voor mensen die zorg en aandacht nodig hebben, maar waarvoor de budgetten beperkt gehouden worden. Voor mensen die graag vooruit willen in het leven en vrijwillig willen werken, maar de kans niet krijgen. Voor hen die graag mee willen doen in Zeist, maar waarvoor drempels opgeworpen worden die hun deelname beperken. Voor die mensen die afhankelijk zijn van de aanwezigheid van goedkope woningen. Voor mensen die gediscrimineerd en buitengesloten worden. Naast hen zult u de PvdA in Zeist treffen.

3 Column Column Ik zoek uw kind! 3 Remco Weijburg Fractieassistent Met mijn 40 jaar ben ik een jonkie in uw gezelschap. Op zich is daar niet zo veel mis mee. Als alle mensen even veel waard zijn (een mooie les van de emancipatie), zou in de ideale wereld leeftijd geen argument zijn in discussies. Zelf denk ik bijvoorbeeld dat ik nog steeds 20 ben, dus denk ik zelf prima ook als spreekbuis van 20-jarigen te kunnen fungeren. Toch hebben we vergrijzing als probleem in onze afdeling gedefinieerd. Revitaliseren noemt het bestuur dat. Ik snap het helaas wel. We moeten tenslotte herkenbaar zijn en dus een goede afspiegeling van onze potentiële kiezers. Merel, mijn dochter, is vorige maand 7 geworden. Hoewel zij met interesse mijn werk bij de Partij van de Aardbei volgt, is ze nog te jong om het echt te begrijpen. Ze dwingt mij om dingen simpel uit te leggen. Gelukkig snapt ze het principe van eerlijk delen inmiddels goed, voorlopig ligt ze op een linkse koers. Het duurt alleen nog even voor ze wat bij kan en mag dragen. Natuurlijk is ze nu al een aanstormend talent in mijn hoofd, maar op het bewijs moeten we nog even wachten. Dikke kans dat u als lezer denkt: mijn kind heeft de leeftijd inmiddels wel. Dat zou goed nieuws kunnen zijn. Want dan kunt u uw kind aanmelden. We zoeken tenslotte vers bloed... Als ik er even over doordenkt, zou het wel eens een mooi bij-effect kunnen hebben om jongere familieleden binnen te halen. Dat zit zo. Volgens mij hebben we in ons land, en dus ook in Zeist, een probleempje met intergenerationele solidariteit. Landelijk is dat het meest herkenbaar in de vraag wie nu eigenlijk betaalt voor wiens pensioen. De weerslag op gemeentelijk niveau zit denk ik in de decentralisatie verstopt. Huishoudelijke hulp moet gemeentelijk gefinancierd worden. Maar wat mag je nu eigenlijk verwachten van een kind dat fulltime werkt en 20 km verderop woont? Bezuinigingen in de zorg zorgen voor een groter beroep op de kracht van jongeren. In kleine dingen zoals boodschappen en in grote dingen als belastingen. Hoewel, als rijke gepensioneerden ook meer belasting gaan betalen, kon dat wel weer meevallen. Dat gesprek voer je met je kind vermoedelijk een stuk minder afstandelijk en technisch dan in een gemeenteraad of met een willekeurige kiezer op straat. Verjonging kan nooit een doel op zich zijn, het is een middel om een doel te bereiken. Dat doel hebben we nog niet helemaal scherp. Want zeg nu zelf: Jan Nagel was ooit PvdA er en is nu de kracht achter 55+. We kunnen dus ook zijn voorbeeld volgen en volgende gemeenteraadverkiezingen in gaan als de lokale 55+. Zonder mij dan, dat wel. Banningleergang 2014 Op 29 oktober gaat de Banningleergang van start in Amsterdam. De andere data zijn: 12 november, 26 november en 10 december. Het thema is Participatiesamenleving in sociaaldemocratisch perspectief. De vier bijeenkomsten zijn in Amsterdam en beginnen om uur in de Rode Hoed. Sprekers zijn: Ruud Koole ( Eerste kamerlid), Menno Hurenkamp( Wiardi Beckman Stichting), Aletta Winsemius (Movisie) en Pieter Hilhorst (oud-wethouder Amsterdam). Op de website van de Banningleergang en op onze eigen website is meer informatie te vinden.

4 4 Uit de Raad... Participatiewet Stemming in de Raad over reintegratie-gelden Ans van Gelder Raadslid Met ingang van 2015 gaan de Wet Werk en Bijstand (WWB), delen van de Wajong (mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben vanwege een beperking) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) op in de Participatiewet. Met de invoering van de Participatiewet worden regels flink aangescherpt met als doel dat mensen weer aan het werk gaan of op een andere manier actief deelnemen in de samenleving. Op dinsdagavond 7 oktober 2014 komt de gemeenteraad van Zeist bij elkaar. Op deze avond moeten wij als fractie besluiten of wij instemmen met een voorstel van het college over de invoering van de Participatiewet. De kern van dit voorstel is: Voor wie een uitkering heeft en kan werken, is werk geen keuze maar een verplichting! De re-integratiegelden worden alleen ingezet op de groep kansrijken. Onze fractie kan zich hier niet in vinden. Wij vinden het belangrijk dat ook groepen burgers die (nu) nog niet zover zijn, de gelegenheid krijgen om daar naar toe te groeien. Dit is aanleiding voor onze fractie om het amendement in te dienen, waarvan de tekst integraal onderaan dit artikel weergegeven wordt. Wij streven er naar dat de meerderheid van de gemeenteraad op 7 oktober zal instemmen met dit amendement. Hiermee voorkomen wij dat grote groepen mensen in Zeist worden buitengesloten. In de volgende informeer ik u over het vervolg. Amendement verdeling reintegratiemiddelen De gemeenteraad van Zeist, in vergadering bijeen op dinsdag 7 oktober 2014, beraadslagende over het raadsvoorstel Invoering participatiewet (14RV0052); Besluit: het concept raadsbesluit als volgt te wijzigen: Het beslispunt aan te vullen met:, met dien verstande dat 85% van de reintegratiemiddelen middelen bedoeld is voor burgers met een groeipotentie naar trede 5 en 6 en 15% van de re-integratiemiddelen bedoeld is voor die groepen burgers, die (nu) nog niet die groeipotentie halen, maar waarvan de gemeente de verdere activering ook heel belangrijk vindt. PvdA Ans van Gelder Karst Schuring Toelichting In het RV Invoering participatiewet (14RV0052) wordt voorgesteld in te stemmen met de Strategische kaders Participatie & Inkomen (Notitie Participatie en inkomen in de regio Kromme Rijn Heuvelrug ). In deze notities worden strategische keuzes neergelegd voor het werken aan een gezamenlijke invoering van de Participatiewet. Een van de centrale uitgangspunten in deze notitie is de bepaling dat gekozen wordt de re-integratiemiddelen in te zetten voor iedereen die binnen een jaar kan uitstromen naar werk, dat wil zeggen de doelgroep met groeipotentie naar de treden 5 en 6 van de Participatieladder. Daarentegen wordt er voor gekozen geen reintegratiemiddelen in te zetten voor inwoners zonder groeipotentie naar de treden 5 en 6. Voor het activeren van deze burgers wordt verwezen naar lokale middelen (zoals de WMO, AWBZ, subsidies of andere lokale middelen). De ondertekenaars steunen de notitie dat het belangrijk is om het grootste deel van de re-integratiemiddelen in te zetten op mensen met een groeipotentie naar werk. Het is niet meer dan logisch dat we investeren in mensen die daarbij ondersteuning nodig hebben. Daarnaast vinden zij het echter ook belangrijk dat een deel van deze middelen ingezet wordt voor inwoners zonder (directe) groeipotentie naar de treden 5 en 6. Het activeren van deze burgers door sociale participatie is voor de ondertekenaars ook een belangrijk onderdeel van de participatiewet. Gezien het krappe financiële vervolg onderaan pagina 5

5 5 Inloopavond Dorpsplan Austerlitz Steven Spaargaren In Austerlitz gebeuren mooie dingen. Zo is er de zorgcoöperatie opgericht. Maat hoe staat het eigenlijk met de uitvoering van het Dorpsplan Austerlitz? Dat heeft een voorgeschiedenis. Ik heb gekeken naar de website van Austerlitz Belang. Dat is de spreekbuis van Austerlitz. Dan krijg je een goed beeld van wat er aan gaande is. Ik vraag me af hoe het nu is in Austerlitz. Wordt er nog een inloopavond gehouden zoals beloofd in 2013? In 2011 heeft de gemeenteraad van Zeist ingestemd met het Dorpsplan Austerlitz op hoofdlijnen. Het plan bevat uitgangspunten voor zo n 137 nieuwbouwwoningen, seniorenunits en een brede school. Op de website van vereniging Austerlitz Belang staan Dorpsplein Austerlitz Foto: Kees Linnenbank diverse columns van voormalig wethouder Joke Leenders. De laatste is van juni Ze schrijft: Woningbouwvereniging De Kombinatie zou, na overeenstemming met de gemeente, het totale project op zich nemen. Dit blijkt echter niet mogelijk. De woningmarkt en het regeringsbeleid spelen daarbij onder meer een rol. We moeten dus nieuwe partners zoeken om de woningbouwopgave uit te voeren. De nieuwe school, het zorgsteunpunt en de sociale woningen aan de Schoolweg gaan door zoals gepland. De nieuwe school wordt in opdracht van de gemeente gebouwd, naar verwachting in De Kombinatie zal de sociale woningen en zorgwoningen bouwen aan de Schoolweg. Op Zeistermagazine.nl was in september de stelling van de maand: Het Dorpsplan Austerlitz van de gemeente Zeist moet dit najaar gereed komen. Wat blijkt uit deze peiling? Zo n 86% van de lezers is het daarmee eens terwijl 14% dat niet is. Ik ben benieuwd hoe ver het nu is. In het gemeentejargon heet het dat het nu gaat om het Leefbaarheidsplan Austerlitz. Hoe ver staat het met de uitvoering van dit plan? We leven nu in het jaar De crisis in de woningmarkt lijkt voorbij. Hoe staat het nu met die marktverkenning? Is er inmiddels overeenstemming bereikt met nieuwe partners? Een jaar geleden heeft het college beloofd om een inloopavond te houden om de bewoners bij te praten. Komt er binnenkort zo n avond voor betrokkenen? Ik vind dat de mensen in Austerlitz daar wel recht op hebben. Het initiatief ligt nu bij de gemeente (wethouder Jacqueline Verbeek-Nijhof) gevolgd door woningbouwvereniging De Kombinatie. Meer columns: Vervolg van pagina 4 perspectief van de gemeente en de beperkte ruimte in de middelen voor WMO en AWBZ achten zij de keuze om deze sociale participatie alleen met lokale middelen uit te voeren onvoldoende om ook hierin voortgang te kunnen brengen. Daarom willen zij een deel van de reintegratiemiddelen ook voor deze inwoners reserveren. De ondertekenaars vinden dat iedereen mee moet kunnen doen in de maatschappij, door goed op te groeien en op te voeden, door te werken of een maatschappelijke en persoonlijk zinvolle dagbesteding te vinden. De ondertekenaars wensen in het verlengde van de Brede Sociale Visie dat de gemeente Zeist niemand uitsluit en dat ook zichtbaar maakt in haar werk aan reintegratie.

6 6 Column Column Red de Partij van de Arbeid Nico Bernts Voorzitter In de volkskrant van 13 september 2014 stond een interessant artikel van Martin Sommer met bovenstaande titel. Hij betoogt daarin dat de partij(leden) moeten ophouden met het vermoeiende gezeur over gebroken verkiezingsbeloften, het opzoeken van de randen van het regeerakkoord, en het verkwanselen van sociaaldemocratische uitgangspunten. Steeds als er een (electorale) crisis is of dreigt, maakt de partij een ruk naar links en formuleert vervolgens allerlei doelen, die ze toch niet waar kan maken. Met als gevolg weer teleurstellingen, slechte peilingen, enz., enz. Zijn advies is: Preach what you practice: De PvdA is een betrekkelijk rechtse sociaaldemocratische partij; een degelijke bestuurderspartij; ze levert in dit kabinet de beste ministers; en de partijleider is een van de belangrijkste redenen voor het succes van dit kabinet ( je moet er toch niet aan denken dat de huidige problemen door het vorige kabinet hadden moeten worden opgelost ). Ga daarvoor, verkoop dat electoraal, en zeur niet steeds dat het eigenlijk allemaal anders had gemoeten. Tot zo ver de strekking van de column. Een aardig betoog, waarvan ik hem een aantal uitspraken zeker wil nazeggen. Toch mist het mijns inziens op een relevante manier een belangrijk punt. Naar mijn mening wordt de PvdA namelijk electoraal helemaal niet beloond als degelijke bestuurderspartij. Althans niet boven een niveau van 15 tot 20 Kamerzetels. De uitslag in Zeist van de recente gemeenteraadsverkiezingen is daar een aardige demonstratie van. De PvdA heeft alleen toekomst als beginselpartij. En met beginselen bedoel ik doordachte, goed uitgewerkte en gerechtvaardigde uitgangspunten, waarmee kiezers en leden zich kunnen identificeren en waartoe ze zich voelen aangetrokken. En die richting geven aan concrete politieke keuzes. En daar wringt nu de schoen. De partijleiding steunt door dik en dun dit kabinet en haar beleid. Wellicht is dat vanuit het oogpunt van collegiaal bestuur passend, maar vanuit het oogpunt van identificatie pakt dat helemaal verkeerd uit. Immers als de partijtop uit en te na beweert dat het beleid, dat samen met de VVD wordt maakt typisch PvdA beleid is en dat we met dit beleid de PvdA doelstellingen aan het realiseren zijn, dan kan het niet anders dan dat de kiezer het spoor bijster raakt. Wat zijn dan nog de PvdA-standpunten? Welke specifieke redenen zijn er dan nog om op de PvdA te stemmen? De partij gaat voor een beleid dat door tenminste vier andere partijen wordt onderschreven. Die hebben (blijkbaar) dezelfde opvattingen. En die zijn, door de bank genomen, ook fatsoenlijke bestuurderspartijen. En een kiezer, die zeer ontevreden is over het kabinetsbeleid, kan altijd terecht bij SP of PVV. Keuze genoeg dus. Wat Martin Sommer houdt voor gezeur en hang naar links is mijns inziens de behoefte van leden en kiezers aan identificatie met waarden en opvattingen over individu en samenleving. Daarover wil men met elkaar in gesprek. En in debat, want er zijn altijd verschillen in opvattingen of accenten. Dat is uiteraard niet eenvoudig te doen. Nederland heeft nooit een kabinet gekend met een linkse meerderheid. En zo n linkse meerderheid gaat er ook niet komen. Dat betekent, dat als de PvdA in de regering plaats neemt er altijd andere partijen meedoen. En elke partij heeft weer andere belangen en prioriteiten. Pakweg 40% van het beleid is dan niet door jou zelf gekozen. Dat mogen leden en kiezers zich ook wel realiseren. En daar heeft Sommer zeker een punt. Gedraag je niet als een verwend kind, dat vindt dat er je ouders geld genoeg hebben voor alle gewenste cadeautjes. Maar de opstelling van de partij kan ook anders. Bijvoorbeeld de PvdA gaat mee met het wetsvoorstel, dat voorschrijft dat de verzekeraar bepaalt naar welke hulpverlener je mag gaan. Zeg dan dat je je realiseert dat het een groot risico is, dat deze bevoegdheid wordt neergelegd bij een particuliere onderneming, die gestuurd wordt door financieel belang. Dat deze onderneming slechts bescheiden toegerust is voor beoordeling van de kwaliteit van zorg. En geen enkele democratisch legitimatie heeft. Zeg vervolgens, dat daar nu niet aan te ontkomen valt omdat de coalitiepartner ook zijn dingen wil realiseren. Zeg dat je alert blijft op de ontwikkelingen en dat je zodra de gelegenheid zich voordoet iets beters voorstelt. Maar zeg als regeringspartij niet, dat het de PvdA-lijn is voor aanpak van kwaliteit en kostenbeheersing in de zorg. Of als je als partijleiding van mening bent dat je mee moet gaan met het plan voor de winstuitkering door ziekenhuizen, geef dan aan dat het de uiterste logica is

7 7 van het stelsel van de markt. Maak duidelijk dat er met deze VVD niet aan deze wetswijziging valt te ontkomen. Vertel dat de partijleiding zich realiseert dat het geheel in strijd is met de PvdA-nota over de publieke sector, en dat je er zo snel als het kan weer vanaf wil. Maar zeg niet dat het past bij de PvdA-opvattingen over financiering van de zorg. Het zou beter zijn om de verschillen met de VVD duidelijker uit te dragen, ook of juist als uit het stemgedrag in de Kamer blijkt, dat er in het kader van een regeerakkoord niet aan te ontkomen valt. Zou dat verschil maken voor de burger? Ik denk het wel. Waar staat mijn partij, mijn volksvertegenwoordiger voor? is de belangrijkste vraag. Wat weet hij/zij ervan de realiseren? komt op de tweede plaats. Overigens is bovenstaande niet alleen een kritiek op de partijleiding. Een waarde- of beginselpartij vraagt om inzet, tijd en energie van de leden. Per definitie. En ook om een relatief open mind. En aan deze zaken lijkt het meer en meer te gaan ontbreken. Het aantal actieve leden neemt af en/of vergrijst. Het valt mij op dat discussies in de partij vaak een defensief, mopperend karakter hebben. Discussiebijdragen beginnen met ik ben principieel van mening; principieel voor/tegen; het is onacceptabel dat. Waarna de discussie uiteraard op slot zit. En na het rondje uitwisselen van principes klinkt ook steeds vaker: Als het zo doorgaat zeg ik mijn lidmaatschap op. Zo ontstaat een vicieuze cirkel. Naarmate leden passiever worden, blijft er voor politici niets anders over dan de rol van bestuurderspartij en het voeren van campagne. En omgekeerd, hoe meer de rol als lid beperkt blijft tot passieve stemmer, hoe minder mensen nog (actief) lid willen zijn. Immers met je ideeën en ervaringen in het leven van alledag kan je bij de partij niet echt meer terecht. Een van de kernfuncties van een politieke partij is het zijn van een medium, een verbindende laag tussen burger en bestuur/overheid. Als een politieke partij gaat samenvallen met bestuur/overheid ontstaat er een leegte. In onze afdeling praten we over revitalisering. Naar mijn idee gaat het daarbij om dit dilemma; om deze vicieuze cirkel. Zijn er voldoende burgers, die zich geïnteresseerd en betrokken voelen bij politiek vanuit sociaaldemocratische uitgangspunten, en op welke manier dan? En lukt het om een goed evenwicht te vinden tussen de inbreng van leden en kiezers en de opstelling van onze volksvertegenwoordigers? Zo ja, dan kan het gevoel ontstaan, dat (actief zijn in) de politiek er toe doet. De meest actuele agenda Info over de PvdA in Zeist Nieuws uit de fractie archief en nieuwsarchief

8 8 Uit het Bestuur... Uitnodiging Ledenbijeenkomst maandag 27 oktober Terugblik Bijeenkomst Werk op 29 september 2014 Begroting 2015 van de Gemeente. Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschapsbesturen. Op dinsdag 28 oktober wordt de begroting 2015 in de Gemeenteraad behandeld. Dat is dus de dag na onze ledenbijeenkomst. Een uitstekend moment dus om als afdeling met elkaar eens te bekijken en te bespreken wat het nieuwe College hiervan maakt. Wordt het een voortzetting van het oude beleid? Of laat het college de door Karst Schuring voorspelde ruk naar rechts zien? Kwesties zijn er genoeg. De ingrijpende veranderingen in het Sociale Domein: de WMO, de Jeugdzorg en de Wet Participatie. Hoe worden de financiële middelen ingezet? Tekent zich al af welke keuzes er worden gemaakt. De woonmarkt: trekken de lopende projecten weer aan? Komen er nieuwe in beweging? Hoe gaat het met lastenverzwaring of -vermindering? En u hebt zelf ongetwijfeld nog veel meer onderwerpen, waar uw belangstelling naar uitgaat. De fractieleden zullen u door de brij informatie gidsen, en de meest pregnante zaken er voor u uitlichten. Op maandag 27 oktober hebt u de kans om bij te dragen aan de PvdA inbreng in de begrotingsbesprekingen. Een tweede onderwerp waar we op deze avond aandacht aan willen besteden zijn de naderende verkiezingen van de Provinciale Staten en van de Waterschapsbesturen. Die vinden plaats op 18 maart Zijn deze verkiezingen op zich altijd al van groot belang, nu speciaal omdat de nieuwe statenleden in mei de leden van de Eerste Kamer gaan kiezen. En daarmee in belangrijke mate de speelruimte en beleid van dit kabinet gaan bepalen. Op 27 oktober zal het gewest op hoofdlijnen een schets van het verkiezingsprogramma geven en vervolgens graag uw reacties daarop vernemen. Schrijf deze datum in uw agenda! De eerste ledenbijeenkomst na de zomer was een zeer geslaagde avond over Werk. Kees Korevaar hield een inleiding, gericht op de situatie in Zeist, ondersteund door een PowerPointpresentatie. Zijn stelling was: Perspectief voor jonge mensen is één van de belangrijkste politieke items. De arbeidsmarkt is veranderd, de verzorgingsstaat verandert. Scholing is heel belangrijk. Voor jongeren met een MBO 1 of 2 opleiding is het heel moeilijk om aan werk te komen. Er moet gezocht worden naar nieuwe mogelijkheden om werk te creëren. Kees gaf een aantal suggesties: Praat met bedrijven over stageplekken en eenvoudige banen. Ontwikkel kleine kantoren voor éénpitters. Schep sportvoorzieningen met en voor jongeren. Verbeter de aantrekkelijkheid van winkelstraten. Verbouw winkels en kantoren tot woningen. Trek jonge IT-bedrijven aan. Ontwikkel flexibele kinderopvang. Zet nieuwe stappen in de huisvuilscheiding. Ontwikkel nieuwe dienstverlening voor ouderen. Richt een BV Zeist op die bovenstaande ideeën uitvoert. Ans van Gelder, fractielid, reageerde positief op de strekking van het verhaal van Kees. Na de pauze is er gediscussieerd over de suggesties. Moeiteloos werden er nog meer bedacht. Om te voorkomen dat door de hoeveelheid suggesties weinig gerealiseerd wordt, is afgesproken dat een groepje leden samen met de fractie in een paar bijeenkomsten haalbare prioriteiten vaststelt. Het was een interessante bijeenkomst waar ook veel te lachen viel. De discussie werd extra levendig door de soms provocerende, prikkelende opmerkingen van Kees. Datum: 27 oktober 2014 Locatie: De Koppeling in winkelcentrum Zeist-West. Aanvang uur.

9 Column Column Een andere naam 9 Gijs Wildeman De zomer voorbij! En wat voor een zomer. Zeker, ééntje waar we veel buiten konden zitten genieten met familie en vrienden in de tuin of op één van de terrassen in dorp en stad. Maar ook een zomer waarin de wereld in brand is gaan staan. Oorlog in het Midden-Oosten, opstanden in Afrika. Een Ebola epidemie, waarvan het einde nog niet in zicht is en massa s vluchtelingen waarvan velen als ratten verdronken in de Middellandsezee. En natuurlijk voelen we ons als Nederlanders betrokken, maar wat kun je doen? Maar met de ramp van de MH 17 zaten we er toch middenin. Niet alleen het verdriet maar nu waren we rechtstreeks betrokken bij de oorlog in Oost-Oekraïne. En met de opkomst van IS gaan we ons defensiebudget na 30 jaar weer verhogen. De kijk van de burger op de huidige regering veranderde. Mark Rutte werd een echte minister-president. En wat zijn wij PvdA ers trots op onze eigen minister van buitenlandszaken Frans Timmermans met zijn gloedvol betoog in de VN en nu als beloning vicepresident van Europa wordt om de boel te reorganiseren. En hebben we ooit een beter minister van financiën gehad dan Jeroen Dijsselbloem? Ondanks de crisis weet hij het tekort onder de 3% te houden. Ook onze vicepremier, Lodewijk Asscher oogst alom bewondering met zijn aanpak van de jeugdwerkloosheid. Er is grote waardering voor staatssecretaris Martin van Rijn die met massa s kritiek toch bezig is de zorg een betaalbaar en vooral een gezond uiterlijk te geven. En wat te denken van staatssecretaris Sharon Dijksma, die vriend en vijand verrast met haar duurzame beleid in milieu en landbouw. Deze regering, waarvan de PvdA de helft is, is bezig van zichzelf een succes te maken. Dat succes werkt zelfs plaatselijk door. Wekelijks hoor ik nog in onze dorpen dat het zo jammer is dat we niet meer in B&W zitten en dat Bodes de Vries toch zo n goede wethouder was die tenminste wist hoe dat zit met de zorg. Dat geeft de burger moed zou je zeggen. Na de slechte gemeenteraadsverkiezingen is het dan tijd om uitbetaald te worden bij de provinciale verkiezingen van 18 maart Maar waar in de opiniepeilingen de VVD gestaag omhoog klimt, zakken wij als PvdA verder weg. Hoe kan dat nu? Er moet wat gebeuren, maar wat is de oplossing? De oplossing is er volgens mij. Ik kwam er achter toen ik een interview in het dagblad Trouw las van PvdA er Co van Schaik uit Terneuzen, waar hij 36 jaar wethouder is geweest. Hij vatte de teloorgang van onze partij in één zin samen: Het merk PvdA wordt niet meer gepruimd. Daar is het antwoord, we moeten een nieuwe naam hebben. Een naam die durf en elan geeft en aanspreekt. Gelet op de tijd waarin we leven kies ik voor DVeS dat betekent: Duurzaam Veilig en Sociaal. Maar als u een beter idee als naam heeft vind ik dat ook goed. Ik ben er van overtuigd dat een nieuwe naam ons weer mee trekt in de vaart der volkeren (lees Europa) en dat moet ook, voor onze kundige, hardwerkende ministers, wethouders, afgevaardigden en alle vrijwilligers in onze partij. Maar bovenal voor elk mens die in dit mooie en vrije land woont.

10 10 Wie, wanneer wat, waar? Bestuur PvdA-Zeist Namen en telefoonnummers Nico Bernts (vz.) Janny van Werkhoven (secr.) Hennie Westbroek (Penn. & Ombudswerk) Wil Barten (ledenadministratie) Data Oktober Ronde Tafel en Raad uur 09 Ronde Tafel en Raad uur 13 Uitloop Raad uur 14 Fractievergadering uur 27 Ledenvergadering uur 28 Inloop en Debat Begroting uur 30 Voortzetting Debat Begroting uur Secretariaat: Steynlaan 95B, 3701 ED Zeist Webmaster: Hans Goorhuis Fractie PvdA-Zeist Ans van Gelder ; Hans Goorhuis (fr.ass.) ; Karst Schuring (vz.) Remco Weijburg (fr.ass.) November Bestuursvergadering uur 04 Fractievergadering uur 11 Ronde Tafel en Raad uur 13 Ronde Tafel en Raad uitloop uur 18 Fractievergadering uur 25 Inloop en Debat uur Ledenoverzicht Afgevaardigden Congres Gewest Politieke Ledenraad Campagnecoördinator Gironummer Jan Reerink en Lisette van der Ark (plv.) Cor van Liempde, Gijs Wildeman en Ad van Strien. Reserve: Ans van Gelder Lisette van der Ark Albert van Kuijk Donaties zijn welkom op gironummer (IBAN) NL 68 RABO tnv PvdA afdeling Zeist, Brugakker in Zeist. Deadline volgende Vrijdag 7 november 2014 Verhuisd naar andere afdeling F.H.J.M. Koolen Leden oktober 2014: 198 Adressen bekend bij Wil Barten is het afdelingsblad van de afdeling Zeist van de Partij van de Arbeid. Het blad verschijnt ongeveer acht keer per jaar en wordt digitaal of op papier bezorgd bij alle leden van de afdeling Zeist. Onder de gemeente Zeist vallen ook Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder en Huis ter Heide. Redactie Ronald Harting COLOFON Redactieadres / Paduaweg 5-B, 3734 GG, Den Dolder Kopij bij voorkeur via

11 Column Column VOL OP DE REM 11 Ton Wachter Er gebeurt nogal wat in de wereld, maar minister Opstelten heeft gezegd dat we niet bang hoeven te zijn. We moeten alleen maar goed opletten. Mocht u hier of daar wat vreemds zien, vol op de rem en bellen! Wat moet je daar nou van denken? Zou genoemde minister inderdaad het spoor bijster zijn? Als er zo weinig aan de hand is, waarom mag er dan niemand meer geüniformeerd over straat? Laatst zaten we naast twee hoogbejaarde oud-soldaten in de trein naar Amsterdam. Ze hadden hun veteranenpak aan, met zo n serie medailles erop. Levensgevaarlijk! De trein was tjokvol, en tot overmaat van ramp werd ook nog omgeroepen dat er extra NS-controleurs op pad waren, nota bene in burger. U begrijpt dat ik een half uur lang de noodrem in het vizier heb gehouden. Zou de regering trouwens al hebben nagedacht over de harmonie- en fanfare-orkesten? Een en al uniform! Hoe moet dat binnenkort bij de intocht van Sinterklaas? Er schijnen ook nog maar twee F-16 s over te zijn om ons eigen land te verdedigen. De rest vliegt intussen in Irak boven de woestijn. Lijkt me trouwens een moeilijke taak, zeker in het grensgebied. Aan de horizon naderen de Nederlandse vliegtuigen, duidelijk herkenbaar aan de rood-wit-blauwe rook. De vijand opent razend snel de buitenspelval, een paar stappen en ze zijn in Syrië. Helaas, daar mogen onze jongens niet komen. Vol op de rem, steil omhoog en omgekeerd. Gelukkig wonen wij in Zeist. U zult het met mij eens zijn, we hadden het beroerder kunnen treffen, ik heb het idee dat we bij het nieuwe college van B&W in goede handen zijn. Het college hecht een aantal zaken af die liepen en zorgt daarmee voor stabiliteit, lees ik in een persbericht. Zo zeg! Er wordt onder andere een afweging gemaakt in hoeverre de inzet van budgetten de gewenste meerwaarde voor de burgers van Zeist oplevert. Het schijnt dat er honderdduizend euro komt om het fietsverkeer te bevorderen. Dat bedoelen ze dus blijkbaar. Geweldig! Ik heb al g d, dat ik in principe een bloedhekel aan fietsen heb en gevraagd wat het schuift als ik mijn leven beter. Kansen pakken! De belangrijkste prioriteit van de gemeente is het sociale domein. Prima voornemen, maar wat lastig, nu het Rijk een paar miljoen minder ter beschikking stelt. De vorige raad had een stevig bedrag gereserveerd om de hardste klappen te kunnen opvangen, maar dat geld schijnt nu voor nóg dringendere zaken nodig te zijn. Gelukkig zijn we intussen in openbare zittingen interactief aan het discussiëren, hoe we met minimale kosten toch prima zorg kunnen leveren. Ik denk overigens niet dat het ramen zemen overeind blijft. Maar zeg nou zelf, zolang de tv het nog doet. Iets anders, hebt u eigenlijk meegedaan aan het Walkartparkfeest en creatieve ideeën ingestuurd? Ja toch zeker? Sprekend voor mezelf: ik zou graag een vaste muziektent zien verschijnen, zo n nostalgische donkergroene met van dat antieke smeedwerk. Elke zaterdag tijdens de zomermaanden zingen de beste Zeister koren of speelt er een plaatselijk Kurorkest. Uit de verre omtrek stroomt het publiek toe. Het verkeer wordt voor de gelegenheid omgeleid. De aanwezigen houden de adem in, je kunt een speld horen vallen. De lokale kijkcijfers duiken omlaag, t Gooi kan wel inpakken. Ik kan me in het park ook heel goed een laagdrempelige horecagelegenheid voorstellen, waar iedereen met het hele gezin voordelig iets lekkers kan eten. Poffertjes of zo. Volgens B&W is onze samenleving een onuitputtelijke bron van kwaliteiten, kennis en kracht om de lokale democratie verder te versterken Er moet daarom ook regelmatig een Sprekershoek worden georganiseerd. Verschillende plaatselijke debaters hebben plaatsgenomen op de zeepkisten. Het debat stijgt tot grote hoogte. Daar arriveert de rode bakfiets! We horen weer het onvervalste PvdA-geluid. Terug naar echte solidariteit. Weg met modieuze belastingverlaging! Vol op de rem! Zie ook:

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Weinig kansen voor jongeren 9 maart debat met PvdA-kamerlid Tanja Jadnanansing

Weinig kansen voor jongeren 9 maart debat met PvdA-kamerlid Tanja Jadnanansing 10e jaargang, nummer 1 maart 2012 Rotterdamse werklozen moeten aan de slag in de kassen pagina 10 Chris van der Meulen sprak met de Rotterdamse Occupy pagina 4 Op de helft... fractieleden kijken terug

Nadere informatie

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam LOKAAL Jaargang 31 nummer 10 oktober 2007 BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Waterschapsverkiezingen PvdA moet zich gaan warmlopen Bewegen in de buurten Het Groningse Sportmodel

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Netwerk in de wijk voorkomt radicalisering. www.vngmagazine.nl. Strategie 2020: naar een burgeren een productgemeente? Standaard.

Netwerk in de wijk voorkomt radicalisering. www.vngmagazine.nl. Strategie 2020: naar een burgeren een productgemeente? Standaard. www.vngmagazine.nl Nummer 3, 20 03 februari 15 Magazine van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Strategie 2020: naar een burgeren een productgemeente? Standaard gezondheidsadvies bij alle bouwplannen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...8 Feestlocatie...9 Overzichtskaart...10 Bereikbaarheid...11

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 Nr. 75 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 87 VERSLAG

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Van Bijsterveldt-Vliegenthart. Ten aanzien van de motie zet ik niet echt scherp in. Ik laat het oordeel over aan de Kamer.

Van Bijsterveldt-Vliegenthart. Ten aanzien van de motie zet ik niet echt scherp in. Ik laat het oordeel over aan de Kamer. Van Bijsterveldt-Vliegenthart Ten aanzien van de motie zet ik niet echt scherp in. Ik laat het oordeel over aan de Kamer. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, over de ingediende

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam Tweede Congreskrant Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013 Amsterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Procedures Congres/Oproepen... 4 Programma... 5 Locaties... 6 Congreslocatie... 6 Slaaplocatie...

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

Interview met Hans Kamps

Interview met Hans Kamps LOKAAL BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Jaargang 35 nummer 9 September 2011 Jacqueline over xxxxxxxxxxx CLB ers voor kleinere raad wonen in kantoren Leegstand tegengaan

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad Eenmalige uitgave mei 2009 www.raad2010.nl Interviews In gesprek met raadsleden Reportages Burgers weten raad Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd magazine voor maatschappelijk betrokken mensen

Nadere informatie

Rood. Het denken binnen de partij is te bureaucratisch georganiseerd. Michiel van Hulten:

Rood. Het denken binnen de partij is te bureaucratisch georganiseerd. Michiel van Hulten: Rood Ledenblad van de Partij van de Arbeid 3e jaargang nummer 1 februari 2006 Michiel van Hulten: Het denken binnen de partij is te bureaucratisch georganiseerd Feest in de Beurs van Berlage: 60 jaar PvdA

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004)

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004) TWEEDE KAMER Gedeelte van het ongecorrigeerd stenogram van de vergadering van woensdag 4 februari 2004: debat over leeftijdsdiscriminatie door ziektekostenverzekeraars. [ ] Aan de orde is het debat over

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie