Omslag. Omslag. Beschouwing vanuit de oppositie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omslag. Omslag. Beschouwing vanuit de oppositie"

Transcriptie

1 Ledenblad Partij van de Arbeid, afdeling Zeist en Omstreken Oktober 2014 jaargang 21 nummer 141 Beschouwing vanuit de oppositie Verder in dit nummer Redactieadres Paduaweg 5-B 3734 GG Den Dolder Uitnodiging Ledenbijeenkomst Datum: maandag 27 oktober 2014 Tijd: Locatie: De Koppeling, tegenover de moskee, WC De Clomp, Zeist-West Integratiemiddelen en de Participatiewet Columns: Ik zoek uw kind Red de Partij van de Arbeid Een andere naam Dorpsplan Austerlitz VOL OP DE REM

2 2 Beschouwing vanuit de oppositie Karst Schuring Fractievoorzitter De oppositie is iets vreemds voor ons in Zeist. Jarenlang zat de PvdA met een wethouder in het college van B&W. Wie herinnert ze zich niet: Dirk Jan van Nieuwenhuizen, Willem Schmidt, Hendrik Methorst, Johan Scheps, Ed van Tellingen, Hans Verbeek, Anja van Apeldoorn, Albert van Kuijk en Bodes de Vries. Allemaal wethouders die Zeist een beetje beter gemaakt hebben. En wie kent niet Jaap de Wilde, An Duisterhof, Cees Berende en Atie de Zwart en al die andere leden van verschillende PvdA fracties die zich met ziel en zaligheid hebben ingezet voor Zeist. Maar altijd vanuit de coalitie in samenwerking met onze wethouders. We weten, in de coalitie krijg je meer voor elkaar dan in de oppositie. En dat wilde je ook: je invloed hebben om Zeist beter te maken. Stukje voor stukje. Daar waren we ook goed in, dat was ons vak. Dingen voor elkaar krijgen voor onze mensen, mensen met een klein beurs, mensen die de touwtjes aan elkaar moesten knopen. We keken naar de oppositiepartijen in de raad, die hard schreeuwden en veel moties en amendementen indienden, maar allemaal voor niets. Zij gaven het tegengeluid, maar stonden aan de zijlijn. Kregen niks voor elkaar. En daar zit ik nu, oktober 2014, fractievoorzitter van een oppositiepartij, na de geweldige nederlaag die we in maart bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben geleden. Nog slechts drie zetels in de raad, niet meer in het college, maar in de oppositie. Een heel nieuwe plek waar iedereen en ik dus ook - heel erg aan moet wennen. Verbaasd kijk ik om me heen. Ik zie coalitiepartijen die met uitzondering van de VVD veel nieuwe raadsleden kennen en/of nieuw in het college zijn en op dit moment dus geen enkel tegenwicht geven aan de ervaren VVD. Dat de VVD daardoor op dit moment een grote invloed heeft, is na een half jaar te merken. In veel stukken is de hand van de VVD voelbaar: er is duidelijk een ruk naar rechts aan de gang in Zeist. De partij die enig tegenwicht zou moeten bieden tegen die invloed (D66) zit erbij en kijkt er naar. Maar naast het feit dat die fractie veel nieuwe raadsleden telt, zijn ze eigenlijk net zo neoliberaal als de VVD en delen veel meningen. Van hen is geen tegenwicht te verwachten. Ik zie aan de andere kant wethouders die nog moeten groeien in dossiers en een VVD-wethoudster, die ervaren is en een adembenemend grote portefeuille beheert. Ze heeft werkelijk de vinger in alle dossiers en is op dit moment in Zeist de spin in het web. Je vraagt je zelfs af of de collegetafel wel breed genoeg is. Wellicht is dat op enige termijn ook de zwakte van de VVD in Zeist, maar op dit moment zitten we ermee. Budgetten voor de onderkant van de arbeidsmarkt worden nu al wegbezuinigd. Er wordt niet meer geïnvesteerd in mensen die niet meteen aan het werk te krijgen zijn. Sociale woningbouw zal er niet veel meer komen en decentralisaties van de zorg worden alleen financieel vertaald in die zin dat de gemeente niet in de rode cijfers mag komen en dat de gemeente er geen cent bij wil doen. De balans in Zeist tussen mensen die het goed hebben en zij die het iets minder hebben, tussen groepen Zeistenaren, die jarenlang gedragen werd door de tegenstelling tussen de VVD en de PvdA, is weg en dat is te merken. Als dit zo doorgaat dreigt een verdere tweedeling in Zeist. Er is echt iets veranderd sinds de verkiezingen in maart en mensen met een kleine beurs gaan dat meer dan ooit merken. En daar zit ik dan. Moet ik kiezen voor een constructieve oppositie in de hoop dat we toch nog het een en ander voor elkaar krijgen? Moet ik kiezen voor een harde oppositie, vanaf het begin deze dreigende tweedeling aan de kaak stellen? Bij ieder dossier voeren we deze discussie, want een goede lijn hebben we nog niet gevonden. We zoeken naar een samensmelting van deze lijnen. Want er is nog steeds veel te doen voor gewone burgers van Zeist met een kleiner inkomen en steun van de VVD aan hen is niet te verwachten. Voor de mensen die de klappen zullen krijgen van dit VVD -bewind zullen we opkomen. Voor mensen die zorg en aandacht nodig hebben, maar waarvoor de budgetten beperkt gehouden worden. Voor mensen die graag vooruit willen in het leven en vrijwillig willen werken, maar de kans niet krijgen. Voor hen die graag mee willen doen in Zeist, maar waarvoor drempels opgeworpen worden die hun deelname beperken. Voor die mensen die afhankelijk zijn van de aanwezigheid van goedkope woningen. Voor mensen die gediscrimineerd en buitengesloten worden. Naast hen zult u de PvdA in Zeist treffen.

3 Column Column Ik zoek uw kind! 3 Remco Weijburg Fractieassistent Met mijn 40 jaar ben ik een jonkie in uw gezelschap. Op zich is daar niet zo veel mis mee. Als alle mensen even veel waard zijn (een mooie les van de emancipatie), zou in de ideale wereld leeftijd geen argument zijn in discussies. Zelf denk ik bijvoorbeeld dat ik nog steeds 20 ben, dus denk ik zelf prima ook als spreekbuis van 20-jarigen te kunnen fungeren. Toch hebben we vergrijzing als probleem in onze afdeling gedefinieerd. Revitaliseren noemt het bestuur dat. Ik snap het helaas wel. We moeten tenslotte herkenbaar zijn en dus een goede afspiegeling van onze potentiële kiezers. Merel, mijn dochter, is vorige maand 7 geworden. Hoewel zij met interesse mijn werk bij de Partij van de Aardbei volgt, is ze nog te jong om het echt te begrijpen. Ze dwingt mij om dingen simpel uit te leggen. Gelukkig snapt ze het principe van eerlijk delen inmiddels goed, voorlopig ligt ze op een linkse koers. Het duurt alleen nog even voor ze wat bij kan en mag dragen. Natuurlijk is ze nu al een aanstormend talent in mijn hoofd, maar op het bewijs moeten we nog even wachten. Dikke kans dat u als lezer denkt: mijn kind heeft de leeftijd inmiddels wel. Dat zou goed nieuws kunnen zijn. Want dan kunt u uw kind aanmelden. We zoeken tenslotte vers bloed... Als ik er even over doordenkt, zou het wel eens een mooi bij-effect kunnen hebben om jongere familieleden binnen te halen. Dat zit zo. Volgens mij hebben we in ons land, en dus ook in Zeist, een probleempje met intergenerationele solidariteit. Landelijk is dat het meest herkenbaar in de vraag wie nu eigenlijk betaalt voor wiens pensioen. De weerslag op gemeentelijk niveau zit denk ik in de decentralisatie verstopt. Huishoudelijke hulp moet gemeentelijk gefinancierd worden. Maar wat mag je nu eigenlijk verwachten van een kind dat fulltime werkt en 20 km verderop woont? Bezuinigingen in de zorg zorgen voor een groter beroep op de kracht van jongeren. In kleine dingen zoals boodschappen en in grote dingen als belastingen. Hoewel, als rijke gepensioneerden ook meer belasting gaan betalen, kon dat wel weer meevallen. Dat gesprek voer je met je kind vermoedelijk een stuk minder afstandelijk en technisch dan in een gemeenteraad of met een willekeurige kiezer op straat. Verjonging kan nooit een doel op zich zijn, het is een middel om een doel te bereiken. Dat doel hebben we nog niet helemaal scherp. Want zeg nu zelf: Jan Nagel was ooit PvdA er en is nu de kracht achter 55+. We kunnen dus ook zijn voorbeeld volgen en volgende gemeenteraadverkiezingen in gaan als de lokale 55+. Zonder mij dan, dat wel. Banningleergang 2014 Op 29 oktober gaat de Banningleergang van start in Amsterdam. De andere data zijn: 12 november, 26 november en 10 december. Het thema is Participatiesamenleving in sociaaldemocratisch perspectief. De vier bijeenkomsten zijn in Amsterdam en beginnen om uur in de Rode Hoed. Sprekers zijn: Ruud Koole ( Eerste kamerlid), Menno Hurenkamp( Wiardi Beckman Stichting), Aletta Winsemius (Movisie) en Pieter Hilhorst (oud-wethouder Amsterdam). Op de website van de Banningleergang en op onze eigen website is meer informatie te vinden.

4 4 Uit de Raad... Participatiewet Stemming in de Raad over reintegratie-gelden Ans van Gelder Raadslid Met ingang van 2015 gaan de Wet Werk en Bijstand (WWB), delen van de Wajong (mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben vanwege een beperking) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) op in de Participatiewet. Met de invoering van de Participatiewet worden regels flink aangescherpt met als doel dat mensen weer aan het werk gaan of op een andere manier actief deelnemen in de samenleving. Op dinsdagavond 7 oktober 2014 komt de gemeenteraad van Zeist bij elkaar. Op deze avond moeten wij als fractie besluiten of wij instemmen met een voorstel van het college over de invoering van de Participatiewet. De kern van dit voorstel is: Voor wie een uitkering heeft en kan werken, is werk geen keuze maar een verplichting! De re-integratiegelden worden alleen ingezet op de groep kansrijken. Onze fractie kan zich hier niet in vinden. Wij vinden het belangrijk dat ook groepen burgers die (nu) nog niet zover zijn, de gelegenheid krijgen om daar naar toe te groeien. Dit is aanleiding voor onze fractie om het amendement in te dienen, waarvan de tekst integraal onderaan dit artikel weergegeven wordt. Wij streven er naar dat de meerderheid van de gemeenteraad op 7 oktober zal instemmen met dit amendement. Hiermee voorkomen wij dat grote groepen mensen in Zeist worden buitengesloten. In de volgende informeer ik u over het vervolg. Amendement verdeling reintegratiemiddelen De gemeenteraad van Zeist, in vergadering bijeen op dinsdag 7 oktober 2014, beraadslagende over het raadsvoorstel Invoering participatiewet (14RV0052); Besluit: het concept raadsbesluit als volgt te wijzigen: Het beslispunt aan te vullen met:, met dien verstande dat 85% van de reintegratiemiddelen middelen bedoeld is voor burgers met een groeipotentie naar trede 5 en 6 en 15% van de re-integratiemiddelen bedoeld is voor die groepen burgers, die (nu) nog niet die groeipotentie halen, maar waarvan de gemeente de verdere activering ook heel belangrijk vindt. PvdA Ans van Gelder Karst Schuring Toelichting In het RV Invoering participatiewet (14RV0052) wordt voorgesteld in te stemmen met de Strategische kaders Participatie & Inkomen (Notitie Participatie en inkomen in de regio Kromme Rijn Heuvelrug ). In deze notities worden strategische keuzes neergelegd voor het werken aan een gezamenlijke invoering van de Participatiewet. Een van de centrale uitgangspunten in deze notitie is de bepaling dat gekozen wordt de re-integratiemiddelen in te zetten voor iedereen die binnen een jaar kan uitstromen naar werk, dat wil zeggen de doelgroep met groeipotentie naar de treden 5 en 6 van de Participatieladder. Daarentegen wordt er voor gekozen geen reintegratiemiddelen in te zetten voor inwoners zonder groeipotentie naar de treden 5 en 6. Voor het activeren van deze burgers wordt verwezen naar lokale middelen (zoals de WMO, AWBZ, subsidies of andere lokale middelen). De ondertekenaars steunen de notitie dat het belangrijk is om het grootste deel van de re-integratiemiddelen in te zetten op mensen met een groeipotentie naar werk. Het is niet meer dan logisch dat we investeren in mensen die daarbij ondersteuning nodig hebben. Daarnaast vinden zij het echter ook belangrijk dat een deel van deze middelen ingezet wordt voor inwoners zonder (directe) groeipotentie naar de treden 5 en 6. Het activeren van deze burgers door sociale participatie is voor de ondertekenaars ook een belangrijk onderdeel van de participatiewet. Gezien het krappe financiële vervolg onderaan pagina 5

5 5 Inloopavond Dorpsplan Austerlitz Steven Spaargaren In Austerlitz gebeuren mooie dingen. Zo is er de zorgcoöperatie opgericht. Maat hoe staat het eigenlijk met de uitvoering van het Dorpsplan Austerlitz? Dat heeft een voorgeschiedenis. Ik heb gekeken naar de website van Austerlitz Belang. Dat is de spreekbuis van Austerlitz. Dan krijg je een goed beeld van wat er aan gaande is. Ik vraag me af hoe het nu is in Austerlitz. Wordt er nog een inloopavond gehouden zoals beloofd in 2013? In 2011 heeft de gemeenteraad van Zeist ingestemd met het Dorpsplan Austerlitz op hoofdlijnen. Het plan bevat uitgangspunten voor zo n 137 nieuwbouwwoningen, seniorenunits en een brede school. Op de website van vereniging Austerlitz Belang staan Dorpsplein Austerlitz Foto: Kees Linnenbank diverse columns van voormalig wethouder Joke Leenders. De laatste is van juni Ze schrijft: Woningbouwvereniging De Kombinatie zou, na overeenstemming met de gemeente, het totale project op zich nemen. Dit blijkt echter niet mogelijk. De woningmarkt en het regeringsbeleid spelen daarbij onder meer een rol. We moeten dus nieuwe partners zoeken om de woningbouwopgave uit te voeren. De nieuwe school, het zorgsteunpunt en de sociale woningen aan de Schoolweg gaan door zoals gepland. De nieuwe school wordt in opdracht van de gemeente gebouwd, naar verwachting in De Kombinatie zal de sociale woningen en zorgwoningen bouwen aan de Schoolweg. Op Zeistermagazine.nl was in september de stelling van de maand: Het Dorpsplan Austerlitz van de gemeente Zeist moet dit najaar gereed komen. Wat blijkt uit deze peiling? Zo n 86% van de lezers is het daarmee eens terwijl 14% dat niet is. Ik ben benieuwd hoe ver het nu is. In het gemeentejargon heet het dat het nu gaat om het Leefbaarheidsplan Austerlitz. Hoe ver staat het met de uitvoering van dit plan? We leven nu in het jaar De crisis in de woningmarkt lijkt voorbij. Hoe staat het nu met die marktverkenning? Is er inmiddels overeenstemming bereikt met nieuwe partners? Een jaar geleden heeft het college beloofd om een inloopavond te houden om de bewoners bij te praten. Komt er binnenkort zo n avond voor betrokkenen? Ik vind dat de mensen in Austerlitz daar wel recht op hebben. Het initiatief ligt nu bij de gemeente (wethouder Jacqueline Verbeek-Nijhof) gevolgd door woningbouwvereniging De Kombinatie. Meer columns: Vervolg van pagina 4 perspectief van de gemeente en de beperkte ruimte in de middelen voor WMO en AWBZ achten zij de keuze om deze sociale participatie alleen met lokale middelen uit te voeren onvoldoende om ook hierin voortgang te kunnen brengen. Daarom willen zij een deel van de reintegratiemiddelen ook voor deze inwoners reserveren. De ondertekenaars vinden dat iedereen mee moet kunnen doen in de maatschappij, door goed op te groeien en op te voeden, door te werken of een maatschappelijke en persoonlijk zinvolle dagbesteding te vinden. De ondertekenaars wensen in het verlengde van de Brede Sociale Visie dat de gemeente Zeist niemand uitsluit en dat ook zichtbaar maakt in haar werk aan reintegratie.

6 6 Column Column Red de Partij van de Arbeid Nico Bernts Voorzitter In de volkskrant van 13 september 2014 stond een interessant artikel van Martin Sommer met bovenstaande titel. Hij betoogt daarin dat de partij(leden) moeten ophouden met het vermoeiende gezeur over gebroken verkiezingsbeloften, het opzoeken van de randen van het regeerakkoord, en het verkwanselen van sociaaldemocratische uitgangspunten. Steeds als er een (electorale) crisis is of dreigt, maakt de partij een ruk naar links en formuleert vervolgens allerlei doelen, die ze toch niet waar kan maken. Met als gevolg weer teleurstellingen, slechte peilingen, enz., enz. Zijn advies is: Preach what you practice: De PvdA is een betrekkelijk rechtse sociaaldemocratische partij; een degelijke bestuurderspartij; ze levert in dit kabinet de beste ministers; en de partijleider is een van de belangrijkste redenen voor het succes van dit kabinet ( je moet er toch niet aan denken dat de huidige problemen door het vorige kabinet hadden moeten worden opgelost ). Ga daarvoor, verkoop dat electoraal, en zeur niet steeds dat het eigenlijk allemaal anders had gemoeten. Tot zo ver de strekking van de column. Een aardig betoog, waarvan ik hem een aantal uitspraken zeker wil nazeggen. Toch mist het mijns inziens op een relevante manier een belangrijk punt. Naar mijn mening wordt de PvdA namelijk electoraal helemaal niet beloond als degelijke bestuurderspartij. Althans niet boven een niveau van 15 tot 20 Kamerzetels. De uitslag in Zeist van de recente gemeenteraadsverkiezingen is daar een aardige demonstratie van. De PvdA heeft alleen toekomst als beginselpartij. En met beginselen bedoel ik doordachte, goed uitgewerkte en gerechtvaardigde uitgangspunten, waarmee kiezers en leden zich kunnen identificeren en waartoe ze zich voelen aangetrokken. En die richting geven aan concrete politieke keuzes. En daar wringt nu de schoen. De partijleiding steunt door dik en dun dit kabinet en haar beleid. Wellicht is dat vanuit het oogpunt van collegiaal bestuur passend, maar vanuit het oogpunt van identificatie pakt dat helemaal verkeerd uit. Immers als de partijtop uit en te na beweert dat het beleid, dat samen met de VVD wordt maakt typisch PvdA beleid is en dat we met dit beleid de PvdA doelstellingen aan het realiseren zijn, dan kan het niet anders dan dat de kiezer het spoor bijster raakt. Wat zijn dan nog de PvdA-standpunten? Welke specifieke redenen zijn er dan nog om op de PvdA te stemmen? De partij gaat voor een beleid dat door tenminste vier andere partijen wordt onderschreven. Die hebben (blijkbaar) dezelfde opvattingen. En die zijn, door de bank genomen, ook fatsoenlijke bestuurderspartijen. En een kiezer, die zeer ontevreden is over het kabinetsbeleid, kan altijd terecht bij SP of PVV. Keuze genoeg dus. Wat Martin Sommer houdt voor gezeur en hang naar links is mijns inziens de behoefte van leden en kiezers aan identificatie met waarden en opvattingen over individu en samenleving. Daarover wil men met elkaar in gesprek. En in debat, want er zijn altijd verschillen in opvattingen of accenten. Dat is uiteraard niet eenvoudig te doen. Nederland heeft nooit een kabinet gekend met een linkse meerderheid. En zo n linkse meerderheid gaat er ook niet komen. Dat betekent, dat als de PvdA in de regering plaats neemt er altijd andere partijen meedoen. En elke partij heeft weer andere belangen en prioriteiten. Pakweg 40% van het beleid is dan niet door jou zelf gekozen. Dat mogen leden en kiezers zich ook wel realiseren. En daar heeft Sommer zeker een punt. Gedraag je niet als een verwend kind, dat vindt dat er je ouders geld genoeg hebben voor alle gewenste cadeautjes. Maar de opstelling van de partij kan ook anders. Bijvoorbeeld de PvdA gaat mee met het wetsvoorstel, dat voorschrijft dat de verzekeraar bepaalt naar welke hulpverlener je mag gaan. Zeg dan dat je je realiseert dat het een groot risico is, dat deze bevoegdheid wordt neergelegd bij een particuliere onderneming, die gestuurd wordt door financieel belang. Dat deze onderneming slechts bescheiden toegerust is voor beoordeling van de kwaliteit van zorg. En geen enkele democratisch legitimatie heeft. Zeg vervolgens, dat daar nu niet aan te ontkomen valt omdat de coalitiepartner ook zijn dingen wil realiseren. Zeg dat je alert blijft op de ontwikkelingen en dat je zodra de gelegenheid zich voordoet iets beters voorstelt. Maar zeg als regeringspartij niet, dat het de PvdA-lijn is voor aanpak van kwaliteit en kostenbeheersing in de zorg. Of als je als partijleiding van mening bent dat je mee moet gaan met het plan voor de winstuitkering door ziekenhuizen, geef dan aan dat het de uiterste logica is

7 7 van het stelsel van de markt. Maak duidelijk dat er met deze VVD niet aan deze wetswijziging valt te ontkomen. Vertel dat de partijleiding zich realiseert dat het geheel in strijd is met de PvdA-nota over de publieke sector, en dat je er zo snel als het kan weer vanaf wil. Maar zeg niet dat het past bij de PvdA-opvattingen over financiering van de zorg. Het zou beter zijn om de verschillen met de VVD duidelijker uit te dragen, ook of juist als uit het stemgedrag in de Kamer blijkt, dat er in het kader van een regeerakkoord niet aan te ontkomen valt. Zou dat verschil maken voor de burger? Ik denk het wel. Waar staat mijn partij, mijn volksvertegenwoordiger voor? is de belangrijkste vraag. Wat weet hij/zij ervan de realiseren? komt op de tweede plaats. Overigens is bovenstaande niet alleen een kritiek op de partijleiding. Een waarde- of beginselpartij vraagt om inzet, tijd en energie van de leden. Per definitie. En ook om een relatief open mind. En aan deze zaken lijkt het meer en meer te gaan ontbreken. Het aantal actieve leden neemt af en/of vergrijst. Het valt mij op dat discussies in de partij vaak een defensief, mopperend karakter hebben. Discussiebijdragen beginnen met ik ben principieel van mening; principieel voor/tegen; het is onacceptabel dat. Waarna de discussie uiteraard op slot zit. En na het rondje uitwisselen van principes klinkt ook steeds vaker: Als het zo doorgaat zeg ik mijn lidmaatschap op. Zo ontstaat een vicieuze cirkel. Naarmate leden passiever worden, blijft er voor politici niets anders over dan de rol van bestuurderspartij en het voeren van campagne. En omgekeerd, hoe meer de rol als lid beperkt blijft tot passieve stemmer, hoe minder mensen nog (actief) lid willen zijn. Immers met je ideeën en ervaringen in het leven van alledag kan je bij de partij niet echt meer terecht. Een van de kernfuncties van een politieke partij is het zijn van een medium, een verbindende laag tussen burger en bestuur/overheid. Als een politieke partij gaat samenvallen met bestuur/overheid ontstaat er een leegte. In onze afdeling praten we over revitalisering. Naar mijn idee gaat het daarbij om dit dilemma; om deze vicieuze cirkel. Zijn er voldoende burgers, die zich geïnteresseerd en betrokken voelen bij politiek vanuit sociaaldemocratische uitgangspunten, en op welke manier dan? En lukt het om een goed evenwicht te vinden tussen de inbreng van leden en kiezers en de opstelling van onze volksvertegenwoordigers? Zo ja, dan kan het gevoel ontstaan, dat (actief zijn in) de politiek er toe doet. De meest actuele agenda Info over de PvdA in Zeist Nieuws uit de fractie archief en nieuwsarchief

8 8 Uit het Bestuur... Uitnodiging Ledenbijeenkomst maandag 27 oktober Terugblik Bijeenkomst Werk op 29 september 2014 Begroting 2015 van de Gemeente. Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschapsbesturen. Op dinsdag 28 oktober wordt de begroting 2015 in de Gemeenteraad behandeld. Dat is dus de dag na onze ledenbijeenkomst. Een uitstekend moment dus om als afdeling met elkaar eens te bekijken en te bespreken wat het nieuwe College hiervan maakt. Wordt het een voortzetting van het oude beleid? Of laat het college de door Karst Schuring voorspelde ruk naar rechts zien? Kwesties zijn er genoeg. De ingrijpende veranderingen in het Sociale Domein: de WMO, de Jeugdzorg en de Wet Participatie. Hoe worden de financiële middelen ingezet? Tekent zich al af welke keuzes er worden gemaakt. De woonmarkt: trekken de lopende projecten weer aan? Komen er nieuwe in beweging? Hoe gaat het met lastenverzwaring of -vermindering? En u hebt zelf ongetwijfeld nog veel meer onderwerpen, waar uw belangstelling naar uitgaat. De fractieleden zullen u door de brij informatie gidsen, en de meest pregnante zaken er voor u uitlichten. Op maandag 27 oktober hebt u de kans om bij te dragen aan de PvdA inbreng in de begrotingsbesprekingen. Een tweede onderwerp waar we op deze avond aandacht aan willen besteden zijn de naderende verkiezingen van de Provinciale Staten en van de Waterschapsbesturen. Die vinden plaats op 18 maart Zijn deze verkiezingen op zich altijd al van groot belang, nu speciaal omdat de nieuwe statenleden in mei de leden van de Eerste Kamer gaan kiezen. En daarmee in belangrijke mate de speelruimte en beleid van dit kabinet gaan bepalen. Op 27 oktober zal het gewest op hoofdlijnen een schets van het verkiezingsprogramma geven en vervolgens graag uw reacties daarop vernemen. Schrijf deze datum in uw agenda! De eerste ledenbijeenkomst na de zomer was een zeer geslaagde avond over Werk. Kees Korevaar hield een inleiding, gericht op de situatie in Zeist, ondersteund door een PowerPointpresentatie. Zijn stelling was: Perspectief voor jonge mensen is één van de belangrijkste politieke items. De arbeidsmarkt is veranderd, de verzorgingsstaat verandert. Scholing is heel belangrijk. Voor jongeren met een MBO 1 of 2 opleiding is het heel moeilijk om aan werk te komen. Er moet gezocht worden naar nieuwe mogelijkheden om werk te creëren. Kees gaf een aantal suggesties: Praat met bedrijven over stageplekken en eenvoudige banen. Ontwikkel kleine kantoren voor éénpitters. Schep sportvoorzieningen met en voor jongeren. Verbeter de aantrekkelijkheid van winkelstraten. Verbouw winkels en kantoren tot woningen. Trek jonge IT-bedrijven aan. Ontwikkel flexibele kinderopvang. Zet nieuwe stappen in de huisvuilscheiding. Ontwikkel nieuwe dienstverlening voor ouderen. Richt een BV Zeist op die bovenstaande ideeën uitvoert. Ans van Gelder, fractielid, reageerde positief op de strekking van het verhaal van Kees. Na de pauze is er gediscussieerd over de suggesties. Moeiteloos werden er nog meer bedacht. Om te voorkomen dat door de hoeveelheid suggesties weinig gerealiseerd wordt, is afgesproken dat een groepje leden samen met de fractie in een paar bijeenkomsten haalbare prioriteiten vaststelt. Het was een interessante bijeenkomst waar ook veel te lachen viel. De discussie werd extra levendig door de soms provocerende, prikkelende opmerkingen van Kees. Datum: 27 oktober 2014 Locatie: De Koppeling in winkelcentrum Zeist-West. Aanvang uur.

9 Column Column Een andere naam 9 Gijs Wildeman De zomer voorbij! En wat voor een zomer. Zeker, ééntje waar we veel buiten konden zitten genieten met familie en vrienden in de tuin of op één van de terrassen in dorp en stad. Maar ook een zomer waarin de wereld in brand is gaan staan. Oorlog in het Midden-Oosten, opstanden in Afrika. Een Ebola epidemie, waarvan het einde nog niet in zicht is en massa s vluchtelingen waarvan velen als ratten verdronken in de Middellandsezee. En natuurlijk voelen we ons als Nederlanders betrokken, maar wat kun je doen? Maar met de ramp van de MH 17 zaten we er toch middenin. Niet alleen het verdriet maar nu waren we rechtstreeks betrokken bij de oorlog in Oost-Oekraïne. En met de opkomst van IS gaan we ons defensiebudget na 30 jaar weer verhogen. De kijk van de burger op de huidige regering veranderde. Mark Rutte werd een echte minister-president. En wat zijn wij PvdA ers trots op onze eigen minister van buitenlandszaken Frans Timmermans met zijn gloedvol betoog in de VN en nu als beloning vicepresident van Europa wordt om de boel te reorganiseren. En hebben we ooit een beter minister van financiën gehad dan Jeroen Dijsselbloem? Ondanks de crisis weet hij het tekort onder de 3% te houden. Ook onze vicepremier, Lodewijk Asscher oogst alom bewondering met zijn aanpak van de jeugdwerkloosheid. Er is grote waardering voor staatssecretaris Martin van Rijn die met massa s kritiek toch bezig is de zorg een betaalbaar en vooral een gezond uiterlijk te geven. En wat te denken van staatssecretaris Sharon Dijksma, die vriend en vijand verrast met haar duurzame beleid in milieu en landbouw. Deze regering, waarvan de PvdA de helft is, is bezig van zichzelf een succes te maken. Dat succes werkt zelfs plaatselijk door. Wekelijks hoor ik nog in onze dorpen dat het zo jammer is dat we niet meer in B&W zitten en dat Bodes de Vries toch zo n goede wethouder was die tenminste wist hoe dat zit met de zorg. Dat geeft de burger moed zou je zeggen. Na de slechte gemeenteraadsverkiezingen is het dan tijd om uitbetaald te worden bij de provinciale verkiezingen van 18 maart Maar waar in de opiniepeilingen de VVD gestaag omhoog klimt, zakken wij als PvdA verder weg. Hoe kan dat nu? Er moet wat gebeuren, maar wat is de oplossing? De oplossing is er volgens mij. Ik kwam er achter toen ik een interview in het dagblad Trouw las van PvdA er Co van Schaik uit Terneuzen, waar hij 36 jaar wethouder is geweest. Hij vatte de teloorgang van onze partij in één zin samen: Het merk PvdA wordt niet meer gepruimd. Daar is het antwoord, we moeten een nieuwe naam hebben. Een naam die durf en elan geeft en aanspreekt. Gelet op de tijd waarin we leven kies ik voor DVeS dat betekent: Duurzaam Veilig en Sociaal. Maar als u een beter idee als naam heeft vind ik dat ook goed. Ik ben er van overtuigd dat een nieuwe naam ons weer mee trekt in de vaart der volkeren (lees Europa) en dat moet ook, voor onze kundige, hardwerkende ministers, wethouders, afgevaardigden en alle vrijwilligers in onze partij. Maar bovenal voor elk mens die in dit mooie en vrije land woont.

10 10 Wie, wanneer wat, waar? Bestuur PvdA-Zeist Namen en telefoonnummers Nico Bernts (vz.) Janny van Werkhoven (secr.) Hennie Westbroek (Penn. & Ombudswerk) Wil Barten (ledenadministratie) Data Oktober Ronde Tafel en Raad uur 09 Ronde Tafel en Raad uur 13 Uitloop Raad uur 14 Fractievergadering uur 27 Ledenvergadering uur 28 Inloop en Debat Begroting uur 30 Voortzetting Debat Begroting uur Secretariaat: Steynlaan 95B, 3701 ED Zeist Webmaster: Hans Goorhuis Fractie PvdA-Zeist Ans van Gelder ; Hans Goorhuis (fr.ass.) ; Karst Schuring (vz.) Remco Weijburg (fr.ass.) November Bestuursvergadering uur 04 Fractievergadering uur 11 Ronde Tafel en Raad uur 13 Ronde Tafel en Raad uitloop uur 18 Fractievergadering uur 25 Inloop en Debat uur Ledenoverzicht Afgevaardigden Congres Gewest Politieke Ledenraad Campagnecoördinator Gironummer Jan Reerink en Lisette van der Ark (plv.) Cor van Liempde, Gijs Wildeman en Ad van Strien. Reserve: Ans van Gelder Lisette van der Ark Albert van Kuijk Donaties zijn welkom op gironummer (IBAN) NL 68 RABO tnv PvdA afdeling Zeist, Brugakker in Zeist. Deadline volgende Vrijdag 7 november 2014 Verhuisd naar andere afdeling F.H.J.M. Koolen Leden oktober 2014: 198 Adressen bekend bij Wil Barten is het afdelingsblad van de afdeling Zeist van de Partij van de Arbeid. Het blad verschijnt ongeveer acht keer per jaar en wordt digitaal of op papier bezorgd bij alle leden van de afdeling Zeist. Onder de gemeente Zeist vallen ook Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder en Huis ter Heide. Redactie Ronald Harting COLOFON Redactieadres / Paduaweg 5-B, 3734 GG, Den Dolder Kopij bij voorkeur via

11 Column Column VOL OP DE REM 11 Ton Wachter Er gebeurt nogal wat in de wereld, maar minister Opstelten heeft gezegd dat we niet bang hoeven te zijn. We moeten alleen maar goed opletten. Mocht u hier of daar wat vreemds zien, vol op de rem en bellen! Wat moet je daar nou van denken? Zou genoemde minister inderdaad het spoor bijster zijn? Als er zo weinig aan de hand is, waarom mag er dan niemand meer geüniformeerd over straat? Laatst zaten we naast twee hoogbejaarde oud-soldaten in de trein naar Amsterdam. Ze hadden hun veteranenpak aan, met zo n serie medailles erop. Levensgevaarlijk! De trein was tjokvol, en tot overmaat van ramp werd ook nog omgeroepen dat er extra NS-controleurs op pad waren, nota bene in burger. U begrijpt dat ik een half uur lang de noodrem in het vizier heb gehouden. Zou de regering trouwens al hebben nagedacht over de harmonie- en fanfare-orkesten? Een en al uniform! Hoe moet dat binnenkort bij de intocht van Sinterklaas? Er schijnen ook nog maar twee F-16 s over te zijn om ons eigen land te verdedigen. De rest vliegt intussen in Irak boven de woestijn. Lijkt me trouwens een moeilijke taak, zeker in het grensgebied. Aan de horizon naderen de Nederlandse vliegtuigen, duidelijk herkenbaar aan de rood-wit-blauwe rook. De vijand opent razend snel de buitenspelval, een paar stappen en ze zijn in Syrië. Helaas, daar mogen onze jongens niet komen. Vol op de rem, steil omhoog en omgekeerd. Gelukkig wonen wij in Zeist. U zult het met mij eens zijn, we hadden het beroerder kunnen treffen, ik heb het idee dat we bij het nieuwe college van B&W in goede handen zijn. Het college hecht een aantal zaken af die liepen en zorgt daarmee voor stabiliteit, lees ik in een persbericht. Zo zeg! Er wordt onder andere een afweging gemaakt in hoeverre de inzet van budgetten de gewenste meerwaarde voor de burgers van Zeist oplevert. Het schijnt dat er honderdduizend euro komt om het fietsverkeer te bevorderen. Dat bedoelen ze dus blijkbaar. Geweldig! Ik heb al g d, dat ik in principe een bloedhekel aan fietsen heb en gevraagd wat het schuift als ik mijn leven beter. Kansen pakken! De belangrijkste prioriteit van de gemeente is het sociale domein. Prima voornemen, maar wat lastig, nu het Rijk een paar miljoen minder ter beschikking stelt. De vorige raad had een stevig bedrag gereserveerd om de hardste klappen te kunnen opvangen, maar dat geld schijnt nu voor nóg dringendere zaken nodig te zijn. Gelukkig zijn we intussen in openbare zittingen interactief aan het discussiëren, hoe we met minimale kosten toch prima zorg kunnen leveren. Ik denk overigens niet dat het ramen zemen overeind blijft. Maar zeg nou zelf, zolang de tv het nog doet. Iets anders, hebt u eigenlijk meegedaan aan het Walkartparkfeest en creatieve ideeën ingestuurd? Ja toch zeker? Sprekend voor mezelf: ik zou graag een vaste muziektent zien verschijnen, zo n nostalgische donkergroene met van dat antieke smeedwerk. Elke zaterdag tijdens de zomermaanden zingen de beste Zeister koren of speelt er een plaatselijk Kurorkest. Uit de verre omtrek stroomt het publiek toe. Het verkeer wordt voor de gelegenheid omgeleid. De aanwezigen houden de adem in, je kunt een speld horen vallen. De lokale kijkcijfers duiken omlaag, t Gooi kan wel inpakken. Ik kan me in het park ook heel goed een laagdrempelige horecagelegenheid voorstellen, waar iedereen met het hele gezin voordelig iets lekkers kan eten. Poffertjes of zo. Volgens B&W is onze samenleving een onuitputtelijke bron van kwaliteiten, kennis en kracht om de lokale democratie verder te versterken Er moet daarom ook regelmatig een Sprekershoek worden georganiseerd. Verschillende plaatselijke debaters hebben plaatsgenomen op de zeepkisten. Het debat stijgt tot grote hoogte. Daar arriveert de rode bakfiets! We horen weer het onvervalste PvdA-geluid. Terug naar echte solidariteit. Weg met modieuze belastingverlaging! Vol op de rem! Zie ook:

Werkplan bestuur 2012

Werkplan bestuur 2012 Afdeling Zeist. Werkplan bestuur 2012 Inleiding Dit werkplan is de onderbouwing voor de werkzaamheden en activiteiten van het bestuur in 2012. Afgelopen jaar zijn de provinciale verkiezingen geweest. De

Nadere informatie

Werkplan 2015, afdeling Zeist Vastgesteld in ledenvergadering

Werkplan 2015, afdeling Zeist Vastgesteld in ledenvergadering Afdeling Zeist. Werkplan 2015, afdeling Zeist Vastgesteld in ledenvergadering 1-12-2014 Inhoud Inleiding.. 1 1. Doel van het werkplan... 1 2. Verkiezingen... 1 3. Stand van zaken... 2 4. Waar willen we

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Nieuwsbrief, april 2015

Nieuwsbrief, april 2015 AFDELING AMERSF0ORT-BUNSCHOTEN www.pvda-amersfoort.nl secretaris@pvda-amersfoort.nl Nieuwsbrief, april 2015 Woord van de voorzitter Amersfoort staat voor de opgave van grote bezuinigingen. Eind deze maand

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

Omslag. Omslag. Laatste Raad gevuld met Zorg

Omslag. Omslag. Laatste Raad gevuld met Zorg Ledenblad Partij van de Arbeid, afdeling Zeist en Omstreken Maart 2014 jaargang 21 nummer 137 Laatste Raad gevuld met Zorg Verder in dit nummer o.a. Redactieadres Paduaweg 5-B 3734 GG Den Dolder Uitnodiging

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Voor een première bereid je je voor. Hoe zorg je er voor dat de kernboodschappen van de lokale PvdA helder en duidelijk naar voren komen?

Voor een première bereid je je voor. Hoe zorg je er voor dat de kernboodschappen van de lokale PvdA helder en duidelijk naar voren komen? PvdA Overbetuwe inbreng kadernota 2014 Voorzitter, Een bijzondere vergadering voor u en mij. Onder uw leiding is het voor het eerst dat wij een kadernota bespreken. En al doet mijn grijze haardos anders

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

PvdA Amsterdam Ingediende moties Politieke ledenraad 19-09-2015. Motie bij agendapunt Basisinkomen

PvdA Amsterdam Ingediende moties Politieke ledenraad 19-09-2015. Motie bij agendapunt Basisinkomen PvdA Amsterdam Ingediende moties Politieke ledenraad 19-09-2015 Motie bij agendapunt Basisinkomen 1. de motie Basisinkomen (nr. 37), zoals aangenomen door het Congres van januari 2015, voorstellende een

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

Raadsmededeling - openbaar

Raadsmededeling - openbaar Raadsmededeling - openbaar Nummer : 7/2011 Datum : 4 januari 2011 B&W datum : 11 januari 2011 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Vragen GB over zorg Aanleiding Op 23 december 2010 heeft de fractie

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

Handboek Politiek deel 2

Handboek Politiek deel 2 Handboek Politiek deel 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

www.schuldinfo.nl Pagina 1

www.schuldinfo.nl Pagina 1 Wijziging beslagvrije voet volgens wetsvoorstel wwb Behandeling wetsvoorstel 6 oktober 2011, Tweede kamer ( ) Het hoofdprincipe, die onafhankelijkheid van ouders, vind ik cruciaal. Je ziet dat wat nu gebeurt,

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Jaarverslag PvdA Amsterdam West 2014

Jaarverslag PvdA Amsterdam West 2014 Jaarverslag PvdA Amsterdam West 2014 1 Inleiding Dit jaarverslag 2014 van de PvdA Amsterdam West blikt terug op de activiteiten en resultaten in het afgelopen jaar. Het raakt alle onderdelen van de afdeling.

Nadere informatie

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015 Een politiek systeem in ontbinding De peiling van vandaag laat zien in welke bijzondere electorale situatie Nederland eind 2015 is beland. Deze resultaten kunnen geplaatst worden in het verlengde van het

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet 1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014 Notitie beleidskeuzes participatiewet Introductie Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet is een bundeling van drie

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Omslag. Omslag. Oproep voor kandidaten GR2014

Omslag. Omslag. Oproep voor kandidaten GR2014 Ledenblad Partij van de Arbeid, afdeling Zeist en Omstreken april 2013 jaargang 20 nummer 130 Oproep voor kandidaten GR2014 Redactieadres Paduaweg 5-B 3734 GG Den Dolder Uitnodiging Ledenbijeenkomst Datum:

Nadere informatie

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Initiatief voorstel 17R071 Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Ronde Tafel : Nog in te plannen Debat : Nog in te plannen Raadsvergadering : Nog in te plannen Informatie bij : Ans

Nadere informatie

Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT-

Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT- Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT- Dames en Heren, Partijgenoten, Ik sta hier beduusd voor u. Het is een bijzondere tijd geweest. Als ik in terugkijk

Nadere informatie

19 maart Onderzoek: Day after Provinciale Statenverkiezingen

19 maart Onderzoek: Day after Provinciale Statenverkiezingen 19 maart 2015 Onderzoek: Day after Provinciale Statenverkiezingen Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Binnenlands Bestuur 2013

Binnenlands Bestuur 2013 Festival van het Binnenlands Bestuur 2013 De jaarlijkse ontmoetingsplaats voor lokale, provinciale en waterschapspolitici van de PvdA 23 november 2013 Centraal Museum, Utrecht Beste partijgenoot, Op 23

Nadere informatie

2014: Een bijzonder jaar voor de SP Roosendaal

2014: Een bijzonder jaar voor de SP Roosendaal 2014: Een bijzonder jaar voor de SP Roosendaal Wat een bijzonder jaar is 2014 voor de SP Roosendaal geworden!! Op 10 maart 2014 hebben we een historische verkiezingszege geboekt. In één klap gingen we

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Strategische kaders Participatiewet. Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Strategische kaders Participatiewet. Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 9 oktober 2014 14-089 Onderwerp Strategische kaders Participatiewet Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet Gevraagde beslissing In te stemmen met

Nadere informatie

Jaarplan Amsterdam West 2015

Jaarplan Amsterdam West 2015 Jaarplan Amsterdam West 2015 Inleiding Dit jaarplan 2015 van de PvdA Amsterdam West schetst doelen en activiteiten van de vereniging voor het komende jaar. Het jaarplan heeft een overkoepelend karakter

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Begroting 2015. Daar sta ik dan, als kersverse fractievoorzitter. Voordat ik in ga op de begroting wil ik

Begroting 2015. Daar sta ik dan, als kersverse fractievoorzitter. Voordat ik in ga op de begroting wil ik Begroting 2015 Voorzitter, Daar sta ik dan, als kersverse fractievoorzitter. Voordat ik in ga op de begroting wil ik eerst Mark bedanken voor alles wat hij voor onze fractie heeft betekent. Het is een

Nadere informatie

Tweede Kamerverkiezingen. groep 7 en 8

Tweede Kamerverkiezingen. groep 7 en 8 Tweede Kamerverkiezingen groep 7 en 8 inhoud blz. 1. Inleiding 3 2. Democratie 4 3. Politieke partijen 5 4. De Tweede Kamer 6 5. Kiezen 7 6. De uitslag 8 7. De meerderheid 9 8. Het kabinet 10 9. De oppositie

Nadere informatie

Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas)

Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas) Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas) Bij deze activiteit wordt een enquête gehouden bij mensen in de omgeving in verband met: het gaan stemmen bij verkiezingen, de deelname van burgers aan

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Hoe zien wij de stand van zaken in Alblasserdam in het jaar 2013? Het gaat goed. Het beleid wordt uitgevoerd:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 AFDELING AMERSF0ORT-BUNSCHOTEN www.pvda-amersfoort.nl secretaris@pvda-amersfoort.nl NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 Woord van de voorzitter: Giro 555 en dichterbij huis. Er voltrekt zich een humanitaire ramp

Nadere informatie

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Dit werkplan 2016 gaat over het tweede jaar van de bestuurscyclus van de gemeenteraad s-hertogenbosch

Nadere informatie

Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt

Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt 14 december 2012 Dorpshuis Austerlitz Thema: Zorgen moet je doen, niet maken! Op een regenachtige vrijdagavond kwamen ongeveer 60 overwegend oudere

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Nieuwsbrief D66 Meppel oktober 2012

Nieuwsbrief D66 Meppel oktober 2012 jaargang 1, nummer 3 Nieuwsbrief D66 Meppel oktober 2012 De fractie van D66 Meppel. V.l.n.r.: Vincent Veldhorst (fractievoorzitter), Niesko Dubbelboer (duo-raadslid), René Bijderwieden (raadslid) en Jordy

Nadere informatie

De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose

De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose Aanvankelijk leek deze verkiezingen zich te voltrekken op een manier waarbij VVD en PvdA ieder steeds meer kiezers weg gingen trekken van andere partijen.

Nadere informatie

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het wetenschappelijk instituut van 50PLUS heeft ons de opdracht gegeven

Nadere informatie

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting We bevinden ons midden in een grote verandering van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Waar voorheen de overheid op het

Nadere informatie

17 oktober Onderzoek: Zeven jaar premier Rutte

17 oktober Onderzoek: Zeven jaar premier Rutte 17 oktober 2017 Onderzoek: Zeven jaar premier Rutte Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Handleiding gemeenteraadsverkiezingen voor sportclubs

Handleiding gemeenteraadsverkiezingen voor sportclubs Handleiding gemeenteraadsverkiezingen voor sportclubs Zo zet je sport op de lokale agenda. Gemeenteraadsverkiezingen - 21 maart 2018 Zet sport op de lokale agenda! ZOMER 2017 Politieke partijen schrijven

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

29 september Onderzoek: Vertrouwen PvdA-leden in Samsom

29 september Onderzoek: Vertrouwen PvdA-leden in Samsom 29 september 2016 Onderzoek: Vertrouwen PvdA-leden in Samsom Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1.

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1. Kiezen Opwarmertje Een eigen keuze (Naar: Kiezels 10 e jaargang, nr. 5) Laat één jongere beginnen met het noemen van een drietal belangrijke zaken uit zijn leven, bijvoorbeeld iemand kiest scooter, voetbal

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

e Kamer Derde Kamer Handboek Politiek 2 der Staten-Generaal

e Kamer Derde Kamer Handboek Politiek 2 der Staten-Generaal erde Kamer Derde Kamer e Kamer Handboek Politiek 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben

Nadere informatie

Omslag. Omslag. Buikpijn, uithuilen, opnieuw beginnen

Omslag. Omslag. Buikpijn, uithuilen, opnieuw beginnen Ledenblad Partij van de Arbeid, afdeling Zeist en Omstreken April 2014 jaargang 21 nummer 138 Buikpijn, uithuilen, opnieuw beginnen Verder in dit nummer o.a. Redactieadres Paduaweg 5-B 3734 GG Den Dolder

Nadere informatie

Omslag. Omslag. Coalitie Zeist gaat rechts-liberaal

Omslag. Omslag. Coalitie Zeist gaat rechts-liberaal Ledenblad Partij van de Arbeid, afdeling Zeist en Omstreken Mei 2014 jaargang 21 nummer 139 Coalitie Zeist gaat rechts-liberaal Verder in dit nummer o.a. Redactieadres Paduaweg 5-B 3734 GG Den Dolder Uitnodiging

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud.

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud. Voorzitter, Ik wil graag beginnen met het bedanken van het college voor het beantwoorden van alle vragen. En wethouder de Wit heeft daarbij een extra compliment verdiend omdat hij op uitstekende wijze

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion KADERNOTA 2017 Venlo als Übergang in einem intelligenten Grenzregion 1 Inleiding We bespreken een Kadernota die anders is dan we gewend zijn. Je vraagt je dan af waarom is dat zo? Zij de financiële resultaten

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

Derde Kamer Handboek Politiek 2

Derde Kamer Handboek Politiek 2 Derde Kamer Handboek Politiek 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben van politiek. Samen

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze?

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Korte omschrijving workshop In deze workshop ontdekken de deelnemers

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen

Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen COALITIEVORMING Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen Na de gemeenteraadsverkiezingen bespreken de politieke fracties in de raad wie wethouder wordt en welke beleids-

Nadere informatie

1 Welke partij heeft uw voorkeur c.q. op welke partij heeft u gestemd bij de Tweede Kamerverkiezing?

1 Welke partij heeft uw voorkeur c.q. op welke partij heeft u gestemd bij de Tweede Kamerverkiezing? CDA ChristenUnie D66 GroenLinks Partij voor de Dieren PvdA PVV SGP SP VVD 50PLUS Niet gestemd Anders Weet niet CDA ChristenUnie D66 GroenLinks Partij voor de Dieren PvdA PVV SGP SP VVD 50PLUS Niet gestemd

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012 M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk Zaltbommel, 23 november 2012 Geachte leden van de gemeenteraad, Op 16 oktober jongstleden gaf u mij opdracht

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Betoog VOV Begroting 2017

Betoog VOV Begroting 2017 Betoog VOV Begroting 2017 (Eerste termijn in raadsvergadering 10 november 2016) Voorzitter, Bij de behandeling van de afronding Rotbrink en bij de behandeling van de kadernota heeft de VOV-fractie reeds

Nadere informatie

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven Toespraak staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het bedrijvencongres Samen scholen, pure winst! op 11 september 2009 in Eindhoven. Dames en heren, Allereerst wil ik de

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Voorzitter, dames, mijne heren,

Voorzitter, dames, mijne heren, Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de VVD voorstellen gedaan om de verkeersveiligheid op de Van Boetzelaerlaan en Sportlaan te verbeteren. Hieronder de volledige inbreng van de VVD tijdens de begrotingsbehandeling.

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties Voorstel aan de raad Nummer: 131027418 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: G.M. Asselman BLD Beleid Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.1 Gemeentelijke

Nadere informatie

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Voorjaarsnota VZ, de voorjaarsnota is een belangrijk moment om richting te geven. Dit is het moment om onze wensen te uiten zodat deze in de begroting kunnen worden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Toespraak van de Voorzitter van de Tweede Kamer, opening PJO-parlement, 16 mei 2014

Toespraak van de Voorzitter van de Tweede Kamer, opening PJO-parlement, 16 mei 2014 Toespraak van de Voorzitter van de Tweede Kamer, opening PJO-parlement, 16 mei 2014 Dit is de plek waar het gebeurt het centrum van de democratie. In deze zaal wordt gedebatteerd over actuele kwesties,

Nadere informatie

16 juli 2015. Onderzoek: Akkoord Griekenland

16 juli 2015. Onderzoek: Akkoord Griekenland 16 juli 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Het strategiedocument wordt als bijlage toegevoegd aan dit jaarverslag.

Het strategiedocument wordt als bijlage toegevoegd aan dit jaarverslag. Jaarverslag Afdeling PvdA s-hertogenbosch 2015 De afdeling PvdA s-hertogenbosch presenteert hierbij het jaarverslag over 2015. In januari kwam er een nieuwe coalitie en voor het eerst sinds zeer lange

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Samenwerking met andere partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Samenwerking met andere partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Samenwerking met andere partijen Als PvdA vinden wij het belangrijk om samen te werken met bewoners en maatschappelijke organisaties. Op lokaal niveau zorgen we op die manier

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

beantwoording technische vragen

beantwoording technische vragen Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders beantwoording technische vragen onderwerp technische vragen Joke van Boxtel/ Progressief Nieuwkoop en Pien Schrama/ MiddenPartij Nieuwkoop Datum

Nadere informatie

Ervaringen met functioneringsgesprekken

Ervaringen met functioneringsgesprekken Ervaringen met functioneringsgesprekken Samenstelling CDA-bureau Afdeling HRM / Steenkampinstituut / Partijontwikkeling CDA-bestuurdersvereniging December 2006 1 Het belang van functioneringsgesprekken

Nadere informatie

-RKQ/HHUGDP3YG$µ-HNXQWQLHWYRRUHHQKDEEHNUDWVRSGH HHUVWHULM]LWWHQ

-RKQ/HHUGDP3YG$µ-HNXQWQLHWYRRUHHQKDEEHNUDWVRSGH HHUVWHULM]LWWHQ -RKQ/HHUGDP3YG$µ-HNXQWQLHWYRRUHHQKDEEHNUDWVRSGH HHUVWHULM]LWWHQ Bezuinigingen? Welke bezuinigingen? John Leerdam reageert enigszins geïrriteerd op de vraag hoe het voelt om als politicus tegenover oud-collega

Nadere informatie

Mantelzorg, waar ligt de grens?

Mantelzorg, waar ligt de grens? Mantelzorg, waar ligt de grens? CDA Talentacademie 2014-2015 Anita Relou Wat is volgens het christendemocratisch gedachtengoed de grens van mantelzorg. Inleiding 2015. Een jaar met veel veranderingen in

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Leren & Werken Steeds opnieuw raak ik mijn baan kwijt. Waar ligt dat nou aan? Welke vervolgopleiding zou iets voor mij zijn? Is er voor mij extra ondersteuning

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Programma. Regeerakkoord; Platform VG. Dorien Kloosterman. Belangenbehartiging AWBZ

Programma. Regeerakkoord; Platform VG. Dorien Kloosterman. Belangenbehartiging AWBZ Regeerakkoord; wat betekent dat voor mensen met een verstandelijke beperking Programma Veranderingen AWBZ in 2009 en 2010 - pakketmaatregel - eigen bijdrage begeleiding Veranderingen AWBZ in toekomst -

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

2014D22552 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D22552 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D22552 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben enkele fracties de behoefte enkele vragen en opmerkingen voor te leggen over

Nadere informatie

Nieuwsbrief Winterswijks Belang februari 2013

Nieuwsbrief Winterswijks Belang februari 2013 Nieuwsbrief Winterswijks Belang februari 2013 Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, Februari was een wat rustiger maand in de politiek. Achter de schermen echter is er heel erg

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT ROOS Roos (27) is zeer slechtziend. Ze heeft een geleidehond, Noah, een leuke, zwarte labrador. Roos legt uit hoe je het beste met geleidehond en zijn baas

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.00 Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: 13-05-2008 B&W-besluit nr.: 08.0401 Naam programma +onderdeel: Werk en inkomen Onderdeel Wet sociale werkvoorziening (Productnummer 6.11.05)

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie