Feiten en cijfers Statistisch zakboekje 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Feiten en cijfers Statistisch zakboekje 2006"

Transcriptie

1 Feiten en cijfers Statistisch zakboekje 2006

2 Feiten en cijfers Statistisch zakboekje 2006

3 Inhoud Voorwoord 5 1 Werkgevers en Werknemers 6 2 De eerste ziektejaren 8 3 De WIA 11 4 De WAO 14 5 De WAZ 17 6 De Wajong 20 7 De WW 23 8 Re-integratie 27 9 De WAZO De TW Handhaving Fondsen 40

4 Voorwoord In dit statistisch zakboekje van UWV vindt u de kerncijfers over 2006 van de wetten die UWV uitvoert. Daarnaast bevat dit boekje algemene statistische informatie over de werkgevers en werknemers van Nederland. Voor het leesgemak hebben wij de wetgeving die in dit boekje aan de orde komt, op de meeste punten sterk vereenvoudigd weergegeven. Wij stimuleren werken. Als werken onmogelijk is, zorgen wij snel voor tijdelijk inkomen. Deze missie van UWV vloeit voort uit de Wet SUWI (Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen). Dat betekent in de praktijk dat UWV samen met haar partners er alles aan doet om mensen (weer) aan het werk te helpen. Alleen als blijkt dat werken echt onmogelijk is, zorgt UWV voor een tijdelijke uitkering. Onder andere door actieve begeleiding van re-integratiecoaches zorgt UWV dat zieke werknemers en werklozen uitzicht krijgen op nieuw werk en de duur van een uitkering beperkt blijft. 5

5 1 Werkgevers en Werknemers

6 Alle werknemers in Nederland zijn verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Werkgevers dragen de premies af aan de Belastingdienst (ook namens de werknemers). De meeste werkgevers hebben minder dan tien medewerkers in dienst. Wel werken de meeste mensen bij een werkgever die meer dan tien medewerkers in dienst heeft. Aantal werkgevers (x 1.000) 1) ) 332 Aantal werknemers naar geslacht (x 1.000) Aantal werknemers Totaal Man Vrouw ) ) Herzien ten opzichte van uitgave ) Voorlopige cijfers. 7

7 2 De eerste ziektejaren

8 Als een werknemer ziek wordt, moet zijn werkgever hem twee jaar lang loon doorbetalen. Deze loondoorbetalingsverplichting geldt niet voor zieke werknemers van wie het dienstverband eindigt tijdens hun ziekte (denk aan uitzendkrachten) en zieke werknemers met een WW-uitkering. In dat geval krijgt de werknemer een Ziektewetuitkering. Ook werknemers die ziek worden door zwangerschap of bevalling én werknemers met een ziekte of handicap die ziek worden, krijgen een Ziektewetuitkering van UWV Gemiddeld aantal lopende uitkeringen Ziektewet naar groep Vanaf 2002 valt het normale zwangerschaps- en bevallingsverlof niet meer onder de Ziektewet, maar onder de Wet arbeid en zorg zwangeren flexwerkers werklozen overige

9 Als de werknemer twee jaar ziek is, wordt beoordeeld of hij in aanmerking komt voor een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Soms verlengen werkgever en werknemer deze periode vrijwillig. In 2006 gebeurde dat keer. In bijzondere gevallen wordt de werknemer eerder beoordeeld (in keer) Aantal deskundigenoordelen Als werkgever en werknemer het niet eens zijn over wel of niet ziek zijn of over re-integratiemogelijkheden binnen het bedrijf, kunnen zij UWV vragen om een deskundigenoordeel. Wanneer een werknemer geen werkgever meer heeft, neemt UWV de arborol op zich

10 3 De WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

11 In 2006 is de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) in werking getreden. De WIA regelt uitkeringen voor werknemers die meer dan twee jaar ziek zijn. 100% Lopende WIA-uitkeringen naar diagnose, 2006 De WIA kent twee regelingen: de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) vult het inkomen van gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan. Werken wordt daarbij gestimuleerd: hoe meer iemand werkt, hoe hoger zijn inkomen. de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) zorgt voor een uitkering voor volledig arbeidsongeschikten die niet zullen herstellen. Werknemers krijgen geen WIA-uitkering als ze minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. 80% 60% 40% 20% 0% IVA nieuwvormingen psyche zenuwstelsel WGA hart- en vaat bewegingsapparaat overig 12

12 In werden WIA-aanvragen afgehandeld. zijn nieuwe IVA-uitkeringen verstrekt. was er voor werknemers een nieuwe WGA-uitkering. werden 330 IVA-uitkeringen en WGAuitkeringen ook weer beëindigd, bij de IVA de helft door overlijden Lopende WIA-uitkeringen naar geslacht, man vrouw IVA WGA

13 4 De WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

14 De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) regelt uitkeringen voor werknemers die langdurig ziek zijn en daardoor niet meer kunnen verdienen wat zij in het verleden verdienden. Met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) in 2006, kunnen alleen cliënten met een oud recht nog een beroep doen op de WAO. De WAO kent dus geen nieuwe instroom Nieuwe en beëindigde uitkeringen WAO Het aantal personen met een WAO-uitkering daalt al sinds Dit is het gevolg van de Wet verbetering poortwachter (WVP) en de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van één naar twee jaar. Ook de strengere beoordeling van aanvragen spelen een rol. Sinds oktober 2004 wordt een grote groep arbeidsongeschikten opnieuw beoordeeld aan de hand van strengere criteria. Ongeveer dertig procent verliest daardoor zijn uitkering geheel of gedeeltelijk nieuwe uitkeringen beëindigde uitkeringen

15 Lopende uitkeringen WAO naar leeftijd Lopende uitkeringen WAO (x 1.000) naar geslacht Totaal Man Vrouw jaar jaar jaar jaar jaar ,4 501,2 262, ,2 481,8 254, ,2 456,0 246, ,2 443,1 254, ,3 436,9 264, ,8 440,4 288, ,1 437,5 306, ,8 439,3 329, ,1 440,2 351, ,5 436,8 365, ,1 424,5 361, ,9 411,4 354, ,1 378,2 324, ,3 344,4 294,9 16

16 5 De WAZ Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

17 De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) is op 1 augustus 2004 ingetrokken. Tot die tijd was deze wet een verplichte verzekering voor zelfstandigen, meewerkende echtgenotes, zelfstandige beroepsbeoefenaren en directeurengrootaandeelhouders tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. Het gaat dus alleen nog maar om rechten die voor augustus 2004 zijn ontstaan. Het aantal WAZ-uitkeringen neemt dan ook af. Vooral 55+ ers maken relatief vaak gebruik van de WAZ. Ziekten van het bewegingsapparaat zijn de meest voorkomende diagnoses bij de WAZ. Psychische problemen en hart- en vaatziekten zijn andere veelvoorkomende diagnoses. De belangrijkste reden voor beëindiging van de uitkering is pensionering. Lopende uitkeringen WAZ naar diagnose, % 8% 47% psyche hart en vaat 28% bewegingsapparaat overig 18

18 Lopende uitkeringen WAZ (x 1.000) naar geslacht Totaal Man Vrouw Lopende uitkeringen WAZ naar leeftijd ,6 44,8 15, ,2 42,7 15, ,8 40,7 15, ,5 38,7 14, ,6 37,7 14, ,8 40,6 17, ,9 39,7 17, ,5 39,6 16, ,8 38,8 17, ,2 38,8 17, ,5 39,1 17, ,5 38,4 17, ,4 36,9 16, ,3 32,6 14, jaar jaar jaar jaar jaar

19 6 De Wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

20 De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) is een voorziening voor de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten. In de afgelopen jaren is het aantal personen met een Wajong-uitkering gestaag toegenomen. Het grootste deel van de nieuwe instroom bestaat uit jongeren in de leeftijd van 18 tot 24 jaar. Bijna alle jonggehandicapten zijn volledig arbeidsongeschikt. Psychische problemen, waaronder zwakbegaafdheid, zijn de belangrijkste oorzaak van de arbeidsongeschiktheid bij cliënten met een Wajong-uitkering. De belangrijkste reden voor beëindiging van de uitkering is overlijden. Een andere belangrijke reden is pensionering. Lopende uitkeringen Wajong naar diagnose, 2006 psyche 55% bewegingsapparaat overig 1% 43% 21

21 Lopende uitkeringen Wajong (x 1.000) naar geslacht Totaal Man Vrouw Lopende uitkeringen Wajong naar leeftijd ,1 54,0 43, ,8 55,8 44, ,4 57,2 45, ,7 58,5 46, ,8 61,8 49, ,2 66,7 51, ,5 68,2 53, ,4 71,0 56, ,6 72,4 58, ,4 74,2 60, ,2 76,1 62, ,5 78,6 63, ,2 81,5 65, ,9 86,6 69, jaar jaar jaar jaar jaar

22 7 De WW Werkloosheidswet

23 De Werkloosheidswet (WW) verzekert werknemers tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. Vanaf eind 2001 steeg het aantal WW-uitkeringen snel. In 2004 kwam deze groei tot stilstand. Sinds 2005 daalt het aantal nieuwe WW-uitkeringen dankzij een verbetering van de economische omstandigheden. Doordat de looptijd van de WW-uitkering korter is dan in het verleden, is het aantal WW-uitkeringen extra gedaald Nieuwe en beëindigde uitkeringen WW nieuwe uitkeringen beëindigde uitkeringen

24 Lopende uitkeringen WW (x 1.000) naar geslacht Totaal Man Vrouw Lopende uitkeringen WW naar leeftijd ,6 214,9 138, ,2 241,3 168, ,2 226,9 168, ,1 221,5 159, ,2 190,9 144, ,3 163,7 116, ,2 124,5 96, ,6 109,6 84, ,7 94,0 71, ,9 120,4 84, ,3 164,8 115, ,7 182,6 139, ,7 166,9 139, ,2 133,0 116, jaar jaar jaar jaar jaar 25

25 Lopende uitkeringen WW naar provincie Beëindigde uitkeringen WW naar reden, % 14% 21% 54% 26 10% werkhervatting (totaal) ZW-uitkering maximum duur uitkering leeftijd 65 jaar overig/onbekend

26 8 Re-integratie

27 Zowel voor werklozen als voor mensen met een ziekte of handicap zijn er wettelijke regelingen om hen te helpen weer aan het werk te komen. Mensen met een structureel functionele beperking zijn cliënten die door een ziekte of handicap problemen hebben om aan het werk te gaan. Deze groep bestaat vooral uit arbeidsongeschikten, uit cliënten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO of Wajong) en uit personen die tot vijf jaar geleden een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben ontvangen. De hulp aan mensen met een ziekte of handicap kan bestaan uit het toekennen van een voorziening (bijv. werkplekaanpassingen of jobcoaching) of een re-integratietraject. Werkgevers die iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen, komen via de Belastingdienst in aanmerking voor een premiekorting. Daarnaast kunnen zij een subsidie aanvragen voor de kosten van het in dienst nemen van een werknemer met een ziekte of handicap of voor aanpassingen van zijn werkplek, indien de kosten daarvan een drempelbedrag te boven gaan.werknemers komen in aanmerking voor zogenoemde meeneembare voorzieningen voor de inrichting van de werkplek, voor de productie- en werkmethoden en voor hulpmiddelen die zij kunnen gebruiken om hun werk te kunnen doen. Voor zelfstandigen met een ziekte of handicap zijn er voorzieningen met als doel het behoud, het herstel of de bevordering van de mogelijkheid te werken. Het gaat daarbij voornamelijk om subsidies die het verlies in inkomen opvangen of om krediet voor startende ondernemers met een ziekte of handicap. 28

28 Toegekende wettelijke instrumenten (x 1.000) Werknemersvoorziening (incl. niet-werknemers) Werkgeversvoorziening Voorziening voor zelfstandigen Totaal voorzieningen ,7 49,5 0,3 107, ,3 21,0 0,1 58, ,8 11,6 0,2 44, ,0 8,0 0,2 41, ,3 1,4 0,9 27, ,2 0,5 0,5 24,2 29 Om cliënten (mensen met een ziekte of handicap of personen met een WW-uitkering) te begeleiden en te ondersteunen bij het vinden van werk, sluit UWV contracten met gespecialiseerde re-integratiebedrijven. Deze re-integratiebedrijven helpen cliënten verder op weg naar betaald werk. Zij doen dit bijvoorbeeld door cliënten te begeleiden met gesprekken of hen een beroepskeuzetest, sollicitatietraining, scholing of (andere) cursussen aan te bieden.

29 Re-integratietrajecten en plaatsingen naar kalenderjaar (x 1.000) Gestarte trajecten Lopend ultimo Plaatsingen 2002 AG WW AG WW AG WW AG WW AG WW

30 9 De WAZO Wet arbeid en zorg

31 De Wet arbeid en zorg (WAZO) is sinds 1 december 2001 van kracht. In de WAZO zijn verschillende verlofregelingen gebundeld. Het doel is de combinatie van arbeid en zorg makkelijker te maken, zodat het voor vrouwen en mannen aantrekkelijker is te (blijven) werken. De laatste vier regelingen regelen werknemer en werkgever samen. Als de werknemer een financiële vergoeding krijgt, moet de werkgever die betalen. UWV voert de overige regelingen uit. Alleen over die regelingen zijn de cijfers opgenomen. De Wet arbeid en zorg omvat de volgende verlofregelingen: zwangerschaps- en bevallingsverlof pleegzorg- en adoptieverlof loopbaanonderbreking (tot juni 2005) kraamverlof kortdurend zorgverlof ouderschapsverlof calamiteitenverlof 32

32 Nieuwe uitkeringen WAZO (x 1.000) Zwangerschaps ,5 verlof werknemers Zwangerschaps- 4,6 1,5 0,0 verlof zelfstandigen Pleegzorg- en 1,5 1,3 1,4 adoptieverlof Loopbaan- 0,2 0,1 onderbreking Gemiddelde uitkeringsduur in weken van uitkeringen WAZO Loopbaanonderbreking Pleegzorg- en adoptieverlof Zwangerschapsverlof zelfstandigen Zwangerschapsverlof werknemers

33 10 De TW Toeslagenwet

34 Cliënten die zo weinig inkomen hebben dat zij onder het bestaansminimum komen, kunnen een toeslag op hun uitkering krijgen op grond van de Toeslagenwet (TW). De meeste toeslagen zijn een aanvulling op een WAO- of Wajong-uitkering. Voor de Toeslagenwet geldt geen vermogenstoets. Aantal uitkeringen TW (x 1.000) en gemiddelde toeslag per dag (x 1 ) Aantal uitkeringen Gemiddelde toeslag per dag ,8 9, ,3 9, ,3 10, ,2 10, ,1 11, ,6 10, ,9 11, ,2 9, ,0 12,15 35

35 Uitkeringen TW naar basiswet WAO/ WAZ/ Wajong WW Overig

36 11 Handhaving

37 Handhaving richt zich op het voorkomen en bestrijden van oneigenlijk gebruik en misbruik van de sociale verzekeringen. Van fraude is sprake als de werknemer onjuiste of onvolledige informatie geeft of relevante gegevens verzwijgt waardoor hij ten onrechte een uitkering krijgt of meer uitkering dan waar hij recht op heeft. Als UWV voor meer dan is benadeeld, doet UWV aangifte bij het Openbaar Ministerie. Bij een benadeling lager dan kan UWV een boete opleggen. Ook zal UWV het bedrag dat de cliënt ten onrechte heeft ontvangen, terugvorderen. Als UWV nog niet is benadeeld, wordt volstaan met een waarschuwing. Cliënten die een uitkering krijgen van UWV, zijn verplicht mee te werken en moeten zich aan controlevoorschriften houden. Zo moet een WW er voldoende solliciteren en mag een zieke zijn herstel niet belemmeren. Als een cliënt zich niet aan de regels houdt, zal UWV in veel gevallen de uitkering tijdelijk verlagen. Dit wordt een maatregel genoemd. In 2006 is het aantal fraudegevallen licht gestegen, behalve bij de Ziektewet. Bij alle wetten heeft UWV minder maatregelen opgelegd. 38

38 Fraudeconstateringen en opgelegde maatregelen naar wet Uitkeringsfraude Benadelings- Processen Opgelegde bedrag (x 1 mln) verbaal (x 1) boetes (x 1.000) , , , , , , , , , , , , , , , , Fraudeconstateringen Opgelegde maatregelen

39 12 Fondsen

40 UWV beheert de volgende fondsen waaruit de uitgaven voor de sociale verzekeringen worden gefinancierd: Arbeidsongeschiktheidskas (Aok) Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) Werkhervattingskas (Whk) Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten (Afj) Sectorfondsen (Sfn) Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) Toeslagenfonds (Tf) Re-integratiefonds (Rf) Het Aok, Aof en Whk zijn de arbeidsongeschiktheidsfondsen waaruit de WIA, WAO en WAZ gefinancierd worden. Uit het Afj wordt de Wajong betaald. De Sfn, het AWf en het Ufo zijn voor de WW en de Ziektewet. Het Tf financiert de TW. 41

41 Lasten, baten en vermogens sociale fondsen (x 1 mld) Jaar Aof Aok Whk Afj Lasten Baten Vermogen Lasten Baten Vermogen Lasten Baten Vermogen Lasten Baten ,0 9,9 2,3 2,7 2,4-0,1 1,5 1, ,8 10,0 3,5 3,3 3,2-0,2 1,6 1, ,8 8,7 3,5 3,5 3,9 0,2 1,6 1, ,8 8,3 3,0 3,2 3,9 0,9 1,7 1, ,4 8,7 3,2 2,4 2,4 0,9 1,8 1, ,2) 9,4 9,0 2,8 1,7 1,5 0,7 1,8 1, ,2) 9,5 8,8 2,1 1,0 0,8 0,5 0,3 0,9 0,6 2,0 2,0 42 1) Ramingen 2) Per 1 januari 2005 is het Afz-vermogen (Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen) overgeheveld naar het Aof. De lasten en baten van het Aof zijn vanaf 2005 inclusief WAZ-lasten en -baten.

42 (Vervolg) lasten, baten en vermogens sociale fondsen (x 1 mld) Jaar Sfn AWf Ufo Tf Lasten Baten Vermogen Lasten Baten Vermogen Lasten Baten Vermogen Lasten Baten ,4 0,9 0,8 3,4 5,5 4,7 0,2 0,3 0,1 0,3 0, ,8 1,2 0,2 3,8 5,4 6,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0, ,3 1,9-0,3 4,6 5,0 6,7 0,5 0,4 0,2 0,3 0, ,3 2,6 0,0 5,5 4,8 6,0 0,5 0,5 0,2 0,3 0, ,3 2,6 0,3 5,9 5,6 5,8 0,5 0,5 0,3 0,4 0, ,2) 2,1 2,3 0,5 5,6 5,6 5,8 0,5 0,5 0,2 0,4 0, ,2) 1,6 1,6 0,4 4,7 5,6 6,7 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 43

43 (Vervolg) lasten, baten en vermogens sociale fondsen (x 1 mld) Jaar Rf Afz 2) Lasten Baten Lasten Baten Vermogen ,7 0,7 0,6 0,9 0, ,8 0,8 0,6 0,8 0, ,7 0,7 0,6 0,9 1, ,6 0,6 0,6 0,2 0, ,5 0, ,2) 0,3 0, ,2) 0,2 0,2 44

44 CO

Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe. aantal uitkeringen einde kwartaal 3 4 1 2 laatste kwartaal afgerond op tientallen abs. perc. abs. perc.

Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe. aantal uitkeringen einde kwartaal 3 4 1 2 laatste kwartaal afgerond op tientallen abs. perc. abs. perc. : Sociale Zekerheid-Op-Maat Gemeente Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe 20.000 tot 50.000 inwoners 2014 2014 2015 2015 ontwikkeling 2014 2014 2015 2015 ontwikkeling aantal uitkeringen einde kwartaal

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER

INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK INLEIDING 1 ARBEIDSOVEREENKOMST Bepalingen Uitzendovereenkomst Proeftijd Geen proeftijd toegestaan Wel proeftijd toegestaan Nietig proeftijdbeding Bepaalde tijd Beperking

Nadere informatie

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos Inzicht in subsidieland Door Mariska Doornbos Het Veluwe Portaal geeft antwoord op al uw vragen met betrekking tot arbeidsmobiliteit en personeel. Om u inzicht te geven in de regelgeving en subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering De W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering(wao) is een Nederlandse wet die is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig)

Nadere informatie

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Samen met uw zieke werknemer moet u proberen ervoor te zorgen dat hij aan het werk kan blijven. Ook als hij niet volledig herstelt, maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Nadere informatie

Kwantitatieve informatie Eerste acht maanden 2016 UWV

Kwantitatieve informatie Eerste acht maanden 2016 UWV Kwantitatieve informatie Eerste acht maanden 2016 UWV Inhoud ZIEKTEWET... 4 WET ARBEID EN ZORG... 6 POORTWACHTER AG... 7 CLAIMBEOORDELING AG... 8 INDICATIES BANENAFSPRAAK... 12 WAO... 13 WIA... 14 WAZ...

Nadere informatie

Kwantitatieve informatie Eerste vier maanden 2016 UWV

Kwantitatieve informatie Eerste vier maanden 2016 UWV Kwantitatieve informatie Eerste vier maanden 2016 UWV Inhoud ZIEKTEWET... 4 WET ARBEID EN ZORG... 6 POORTWACHTER AG... 7 CLAIMBEOORDELING AG... 8 INDICATIES BANENAFSPRAAK... 12 WAO... 13 WIA... 14 WAZ...

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Kwantitatieve informatie Eerste acht maanden 2017 UWV

Kwantitatieve informatie Eerste acht maanden 2017 UWV Kwantitatieve informatie Eerste acht maanden 2017 UWV Inhoud ZIEKTEWET... 4 WET ARBEID EN ZORG... 6 POORTWACHTER AG... 7 CLAIMBEOORDELING AG... 8 INDICATIES BANENAFSPRAAK... 11 WAO... 12 WIA... 13 WAZ...

Nadere informatie

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet Werknemers 1 ZIEK Recht op doorbetaling van loon: - gedurende maximaal 2 jaar - gedurende looptijd contract - na afloop contract binnen twee jaar overname loonbetaling door UWV (vangnet) tot max. 2 jaar

Nadere informatie

Kwantitatieve informatie Eerste vier maanden 2017 UWV

Kwantitatieve informatie Eerste vier maanden 2017 UWV Kwantitatieve informatie Eerste vier maanden 2017 UWV Inhoud ZIEKTEWET... 4 WET ARBEID EN ZORG... 6 POORTWACHTER AG... 7 CLAIMBEOORDELING AG... 8 INDICATIES BANENAFSPRAAK... 11 WAO... 12 WIA... 13 WAZ...

Nadere informatie

Werken met een ziekte of handicap?

Werken met een ziekte of handicap? FNV Bondgenoten Werken met een ziekte of handicap? De mogelijkheden voor u op een rijtje Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Oktober 2007 Oplage: 1500 Opmaak: FNV

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 4 Welke

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 13

Inhoud. Afkortingen 13 Inhoud Afkortingen 13 1 Inleiding in de sociale zekerheid 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Driedeling 28 1.2.1 Werknemersverzekeringen 29 1.2.2 Volksverzekeringen 29 1.2.3 Sociale voorzieningen 30 2 Kinderen 33

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte Loondoorbetaling bij ziekte In Nederland bepaalt artikel 629 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dat een werknemer gedurende 104 weken recht heeft op 70% van het loon, maar de eerste 52 weken ten minste

Nadere informatie

Let op: in onderstaand overzicht is de nieuwe regeling voor Wajonguitkeringen, die zijn ingegaan vanaf 1 januari 2015, nog niet verwerkt.

Let op: in onderstaand overzicht is de nieuwe regeling voor Wajonguitkeringen, die zijn ingegaan vanaf 1 januari 2015, nog niet verwerkt. Bron: Brochure 'Werk en inkomen bij ziekte. Een praktische gids', een uitgave van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en de Whiplash Stichting Nederland, 2012 Let op: in onderstaand overzicht is

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten Geldend van t/m heden

Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten Geldend van t/m heden Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten Geldend van 01-01-2015 t/m heden Besluit van 23 augustus 2007, houdende regels omtrent de hoogte en duur van de op te leggen administratieve maatregelen op grond

Nadere informatie

November Kwantitatieve informatie per wet 3 e kwartaal 2005

November Kwantitatieve informatie per wet 3 e kwartaal 2005 November 2005 Kwantitatieve informatie per wet 3 e kwartaal 2005 Inhoud 1 STATISTISCHE INFORMATIE... 5 ZIEKTEWET...5 WET ARBEID EN ZORG...7 POORTWACHTER / CLAIMBEOORDELING...8 WAO...15 WAZ...19 WAJONG...23

Nadere informatie

Kwantitatieve informatie 2016

Kwantitatieve informatie 2016 Kwantitatieve informatie 2016 Inhoud ZIEKTEWET ¹... 4 WET ARBEID EN ZORG 1... 7 POORTWACHTER AG... 8 CLAIMBEOORDELING AG... 9 INDICATIES BANENAFSPRAAK 2... 14 WAO... 15 WIA... 18 WAZ... 27 WAJONG (OUDE

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 1987 2003

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 1987 2003 Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 1987 23 Harrie Hartman en Annelies Boerdam In de periode 1987 tot en met 23 zijn er ondanks vele wetswijzigingen 177 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bijgekomen.

Nadere informatie

Kwantitatieve informatie Eerste vier maanden 2014 UWV

Kwantitatieve informatie Eerste vier maanden 2014 UWV Kwantitatieve informatie Eerste vier maanden 2014 UWV Inhoud ZIEKTEWET... 4 WET ARBEID EN ZORG... 6 POORTWACHTER AG... 7 CLAIMBEOORDELING AG... 8 WAO... 13 WIA... 14 WAZ... 20 WAJONG (OUDE REGELING)...

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen van het in dienst nemen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WAO,

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

Premiekortingen en premievrijstelling 2013

Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Hebt u werknemers in dienst die ouder zijn dan 50 jaar? Of werknemers die (deels) arbeidsongeschikt zijn? Dan hebt u misschien recht op een korting op de premies

Nadere informatie

UWV EN VOORZIENINGEN

UWV EN VOORZIENINGEN UWV EN VOORZIENINGEN KERNTAAK Het snel, duidelijk en betrouwbaar uitvoeren van sociale verzekeringen waaronder de WAO, WIA, WW en Wajong voor werknemers, zelfstandigen en werkgevers. En het zoveel mogelijk

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

WGA-instroom grote werkgevers in 2013

WGA-instroom grote werkgevers in 2013 uwv.nl werk.nl WGA-instroom grote werkgevers in 2013 Instroomcijfers WGA 2013 Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Sociale Zekerheid - wijzigingen 2017

Sociale Zekerheid - wijzigingen 2017 Sociale Zekerheid - wijzigingen 2017 De overheid neemt ook in 2017 maatregelen om de arbeidsparticipatie van iedereen te bevorderen. Dit resulteert in een aantal wijzigingen die voor u als werkgever van

Nadere informatie

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV 1 Re-integratieverslag Het eerste spoor Deskundigenoordelen Het tweede spoor Loonsanctie WIA beoordeling Het re-integratieverslag

Nadere informatie

Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg

Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg uwv.nl werk.nl Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als

Nadere informatie

Wanneer kan de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte vervallen?

Wanneer kan de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte vervallen? Wanneer kan de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte vervallen? Eén van onze relaties stelde ons deze vraag. Het antwoord op deze vraag lijkt op het eerste oog voor de hand liggend te zijn: met uitzondering

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen

Nadere informatie

Kwantitatieve informatie Eerste acht maanden 2013 UWV

Kwantitatieve informatie Eerste acht maanden 2013 UWV Kwantitatieve informatie Eerste acht maanden 2013 UWV Inhoud ZIEKTEWET... 4 WET ARBEID EN ZORG... 6 POORTWACHTER AG... 7 CLAIMBEOORDELING AG... 8 WAO... 13 WIA... 14 WAZ... 20 WAJONG (OUDE REGELING)...

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

Vereenigde Arbeidskundige Compagnie BV

Vereenigde Arbeidskundige Compagnie BV Vereenigde Arbeidskundige Compagnie BV Nieuwe wetgeving Arbeidsongeschiktheid en reïntegratie Frans Hoebink RAd 4-4-2006 VAC IPS 1 Onderwerpen Behoud van inkomen Loon WIA (IVA,WGA) Wajong WWB TW Behoud

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Inhoud Waarom deze brochure? 2 Waarom zelf verzekeren? 2 Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren?

Nadere informatie

Beleidsregels UWV omtrent toerekening uitvoeringskosten UWV

Beleidsregels UWV omtrent toerekening uitvoeringskosten UWV UWV Beleidsregels UWV omtrent toerekening uitvoeringskosten UWV Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, Besluit: Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: a. wetten: 1. BIA: Tijdelijke wet

Nadere informatie

Kwantitatieve informatie 2013

Kwantitatieve informatie 2013 Kwantitatieve informatie 2013 Inhoud ZIEKTEWET... 4 WET ARBEID EN ZORG... 7 POORTWACHTER AG... 9 CLAIMBEOORDELING AG... 10 WAO... 15 WIA... 18 WAZ... 27 WAJONG (OUDE REGELING)... 30 WAJONG (NIEUWE REGELING)...

Nadere informatie

Factsheet Stapelingsmonitor 2014 Gemeente Schiedam

Factsheet Stapelingsmonitor 2014 Gemeente Schiedam Gemeente Schiedam Januari 2014 Gemeente Schiedam Door de decentralisaties in het sociaal domein komen steeds meer verantwoordelijkheden bij gemeenten te liggen. Zo ook bij de gemeente Schiedam. Naast deze

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

UWV 4 e kwartaal beperkte rapportage -

UWV 4 e kwartaal beperkte rapportage - UWV 4 e kwartaal 2005 - beperkte rapportage - Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Amsterdam, februari 2005 Inhoud INLEIDING... 3 PRESTATIE-INDICATOREN... 4 KOSTEN VAN DE UITVOERING... 5 KWANTITATIEVE

Nadere informatie

Kwantitatieve informatie 2012

Kwantitatieve informatie 2012 Kwantitatieve informatie 2012 Inhoud ZIEKTEWET... 5 WET ARBEID EN ZORG... 8 POORTWACHTER AG... 10 CLAIMBEOORDELING AG... 11 WAO... 16 WIA... 19 WAZ... 28 WAJONG (OUDE REGELING)... 31 WAJONG (NIEUWE REGELING)...

Nadere informatie

Kwantitatieve informatie 2011

Kwantitatieve informatie 2011 Kwantitatieve informatie 2011 Inhoud ZIEKTEWET... 5 WET ARBEID EN ZORG... 8 POORTWACHTER AG... 10 CLAIMBEOORDELING AG... 11 WAO... 16 WIA... 19 WAZ... 26 WAJONG (OUDE REGELING)... 29 WAJONG (NIEUWE REGELING)...

Nadere informatie

Q-koorts in relatie tot de sociale zekerheid.

Q-koorts in relatie tot de sociale zekerheid. Q-koorts in relatie tot de sociale zekerheid. 1 Programma Wet Verbetering Poortwachter Deskundigenoordeel UWV WIA / WAO re-integratie instrumenten Door Frens Stoffels, Accountmanager UWV. 25 juni 2014

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Juninota 2015. Ontwikkelingen wetten en fondsen UWV 2015-2016

Juninota 2015. Ontwikkelingen wetten en fondsen UWV 2015-2016 Juninota 2015 Ontwikkelingen wetten en fondsen UWV 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 1. Belangrijkste ontwikkelingen 7 1.1. Volume ontwikkelingen 7 1.2. Financiële ontwikkelingen

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

WELKOM. Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven

WELKOM. Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven WELKOM Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven Onderwerpen Algemene uitleg WIA Rekenvoorbeelden WGA-uitkering Wat is een maatman? Beschikking WGA-uitkering Productoplossingen Werkgeversrisico s Aandachtspunten

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht

Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht Paragraaf 14.1 1. Overzicht van de Nederlandse sociale zekerheid a. Op welke wijze is het Nederlandse sociaal zekerheidsstelsel in te delen? b. Noem de organisaties

Nadere informatie

Na de WW duurzaam aan het werk?

Na de WW duurzaam aan het werk? Na de WW duurzaam aan het werk? Kathleen Geertjes en Tirza König Na het beëindigen van de werkloosheidsuitkering vindt minder dan de helft van de mensen een baan voor langere tijd. Vooral ouderen, mensen

Nadere informatie

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs Langdurig zieke werknemers die in aanmerking komen voor een uitkering op grond van arbeidsongeschiktheid vielen voorheen onder de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Op 1 januari 2006 maakte

Nadere informatie

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek Modernisering Ziektewet door Anja Heijstek Wet BeZaVa Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering van de Ziektewet Waarom Modernisering Ziektewet U doet het goed

Nadere informatie

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Financiële belangen voor werkgever en werknemer zijn groot. Laat u niet verassen. Door: Arno Linkels Inleiding: Voor de op 1 januari

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 2 Welke voordelen en vergoedingen kunt u krijgen?

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: Curriculum Vitae Wezep Profiel Ruime werkervaring binnen de catering.

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad

Een extra reden om mij aan te nemen. De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad Een extra reden om mij aan te nemen De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2010 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,90

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Bijlagen. Bijlage 1. Schematische weergave van de belangrijkste naoorlogse kostwinnersbepalingen in de sociale verzekeringen

Bijlagen. Bijlage 1. Schematische weergave van de belangrijkste naoorlogse kostwinnersbepalingen in de sociale verzekeringen Bijlagen Bijlage 1 Figuur B 1.1 Schematische weergave van de belangrijkste naoorlogse kostwinnersbepalingen in de sociale verzekeringen Werknemersverzekeringen WW (1952)* WAO (1967) ZW (1930) Kring van

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Rosmalen Profiel Ik beschik

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Besluiten premievaststelling vrijwillige verzekering ZW, WW, WIA en WAO 2012

Besluiten premievaststelling vrijwillige verzekering ZW, WW, WIA en WAO 2012 Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.1.629 Besluiten premievaststelling vrijwillige verzekering ZW, WW, WIA en WAO 2012 tekst + toelichting bronnen Staatscourant 2011, nr. 21409, d.d. 29.11.2011 (ZW) Staatscourant

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen voor werkgevers Inhoud Iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen 2 Wat zijn de voordelen? 4 Als u er niet zeker van bent dat

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Amersfoort Profiel Mijn

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Groothandel II Beleidsinformatie 4e kwartaal 2003

Groothandel II Beleidsinformatie 4e kwartaal 2003 Sector 42 Groothandel II Beleidsinformatie 4e kwartaal 2003 Kwartaalrapportage april 2004 Uitvoering Werknemersverzekeringen Afdeling Beleidsinformatievoorziening Sector Statistische Informatie & Analyse

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 955 Uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Vrijwillige verzekering buitenland Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, de WAO en de

Nadere informatie

Januarinota financiële ontwikkeling UWV-fondsen 2011-2012

Januarinota financiële ontwikkeling UWV-fondsen 2011-2012 Januarinota financiële ontwikkeling UWV-fondsen 2011-2012 Januari 2012 Colofon Uitgave Uitvoering Werknemersverzekeringen Financieel Economische Zaken afdeling Planning, Control en Analyse Postadres Postbus

Nadere informatie

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Werk boven uitkering UWV verstrekt

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Doesburg Profiel Mijn ervaring

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Ik krijg een kind. uwv.nl werk.nl. Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg. Meer informatie?

Ik krijg een kind. uwv.nl werk.nl. Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg. Meer informatie? uwv.nl werk.nl Ik krijg een kind Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Heeft u daarna nog vragen?

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg. Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg. Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Werk boven uitkering UWV verstrekt

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op belastingdienst.nl.

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Mook Profiel Ik beschik

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

Socialezekerheidsrecht 2016

Socialezekerheidsrecht 2016 Socialezekerheidsrecht 2016 Socialezekerheidsrecht 2016 bijgewerkt tot 1-9-2016 Redactie Ars Aequi Libri Ars Aequi Libri Nijmegen 2016 Beknopte inhoudsopgave ALGEMEEN Grondwet.... 1 Wet deregulering beoordeling

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie