Private Company barometer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Private Company barometer"

Transcriptie

1 Private Company barometer

2 Inhoud Achtergrond Private companies en economische omstandigheden Private companies en wet- en regelgeving / vestigingsklimaat Private companies en kredietverlening / financiering Bijlagen

3 Achtergrond De PwC Private Companies Barometer is een onderzoek van naar actuele kwesties, trends en ontwikkelingen binnen private companies. Het onderzoek wordt twee keer per jaar gehouden onder de belangrijkste beslissers binnen private companies. Het onderzoek heeft gelopen van tot en met Aan het onderzoek hebben 569 beslissers meegedaan.

4 Sectie 2 Achtergrond Private companies en economische omstandigheden Private companies en wet- en regelgeving / vestigingsklimaat Private companies en kredietverlening / financiering Bijlagen

5 Private companies en economische omstandigheden De crisis heeft een duidelijke impact op Private Companies. Welke effecten ondervindt uw onderneming van de huidige economische omstandigheden? Sterk negatieve effecten 27% 30% 32% 41% Enigszins negatieve effecten 36% 42% 44% 51% Geen effect Enigszins positieve effecten Sterk positieve effecten 16% 9% 10% 11% 12% 8% 8% 4% 6% 5% 7% 0 19 miljoen (n=321) miljoen (n=66) miljoen (n=77) 100 miljoen of meer (n=84) Slide 5

6 Private companies en economische omstandigheden De crisis heeft een duidelijke impact op Private Companies. Welke effecten ondervindt uw onderneming van de huidige economische omstandigheden? (n=569) Sterk negatieve effecten 31% Enigszins negatieve effecten 40% Geen effect 14% Enigszins positieve effecten 9% Sterk positieve effecten 5% Slide 6

7 Private companies en economische omstandigheden Korte termijn oplossing zoals kostenbesparingen primaire reactie. Aanpassingen in strategie en investeringen/innovaties op lager plan. Welke maatregelen heeft uw onderneming genomen ten tijde van de veranderende economische omstandigheden? (n=569) Algemene kosten gereduceerd 58% Inkoopkosten gereduceerd 45% Strategie aangepast 42% Personeel ontslagen 34% Geïnvesteerd in marketing en sales 33% Innovatieprojecten geïnitieerd 32% Cash gegenereerd (voorraden afgebouwd) 25% Verkoopprijzen verlaagd Bedrijfsstructuur gereorganiseerd Samenstelling managementteam gewijzigd Personeel aangenomen Verkoopprijzen verhoogd Gesneden in marketing en sales Nieuwe kapitaal- of financieringsbronnen aangeboord Rolverdeling aandeelhouders/managers gewijzigd Innovatieprojecten stopgezet 11% 11% 11% 10% 7% 23% 21% 20% 19% Kleinere bedrijven hebben minder vaak personeel ontslagen en in mindere mate bezuinigd op algemene kosten. Grote bedrijven hebben minder vaak hun strategie aangepast en minder vaak geïnvesteerd in marketing en sales. Een andere (huis)bank genomen 5% Overige antwoorden 10% Slide 7

8 Private companies en economische omstandigheden Kostenbesparingen helpen bedrijven in deze tijd het meest. Welke van deze maatregelen helpen uw onderneming het meest in deze tijd van veranderende economische omstandigheden? (n=569) Algemene kosten gereduceerd Strategie aangepast Personeel ontslagen Inkoopkosten gereduceerd Innovatieprojecten geïnitieerd Geïnvesteerd in marketing en sales Cash gegenereerd (voorraden afgebouwd) Bedrijfsstructuur gereorganiseerd Verkoopprijzen verlaagd Personeel aangenomen Samenstelling managementteam gewijzigd Verkoopprijzen verhoogd Rolverdeling aandeelhouders/managers gewijzigd Nieuwe kapitaal- of financieringsbronnen aangeboord Gesneden in marketing en sales Innovatieprojecten stopgezet Een andere (huis)bank genomen Overige antwoorden 20% 18% 15% 12% 12% 9% 7% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 2% 1% 7% 27% Bij kleinere bedrijven helpt het initiëren van innovatie projecten beter. Bij grote bedrijven werkt het generen van cash beter (afbouwen voorraden). Slide 8

9 Private companies en economische omstandigheden Rol dga bij helft bedrijven meer prominent door huidige omstandigheden (m.n. bedrijven mio) Welke van de volgende uitspraken zijn op uw organisatie van toepassing? Door de huidige economische omstandigheden: 21% Treedt de dga/de leiding meer op de voorgrond 17% 23% 11% Neemt dga/leiding meer touwtjes in handen in dagel. besturen Rol overige aandeelh.(nietdga) in dagelijkse sturing gering 2% 3% 4% 26% 38% 32% 27% 0 19 miljoen (n=321) miljoen (n=66) miljoen (n=77) 100 miljoen of meer (n=84) Is er niets veranderd in de rol van de dag/de leiding 39% 48% 51% 58% Slide 9

10 Private companies en economische omstandigheden Rol dga bij helft bedrijven meer prominent door huidige omstandigheden (m.n. bedrijven mio) Welke van de volgende uitspraken zijn op uw organisatie van toepassing? Door de huidige economische omstandigheden: (n=569) Treedt de dga/de leiding meer op de voorgrond 19% Neemt dga/leiding meer touwtjes in handen in dagel. besturen 28% Rol overige aandeelh.(niet-dga) in dagelijkse sturing gering 2% Is er niets veranderd in de rol van de dag/de leiding 50% Slide 10

11 Private companies en economische omstandigheden Ondernemingen varen primair op eigen gevoel en ervaring. Welk van onderstaande uitspraken is het meest op uw onderneming van toepassing? Managementbeslissingen worden primair genomen op basis van: (n=569) Ervaring, gevoel en ondernemerschap 76% Management informatie uit de eigen systemen 24% Slide 11

12 Private companies en economische omstandigheden Zes op de tien verwachten komende 12 maanden omzetstijging. Dit heeft een positieve invloed op het verwachte investeringsniveau. Wat zijn uw verwachtingen voor de komende 12 maanden met betrekking tot: (n=569) Wat zijn uw verwachtingen voor de komende 12 maanden met betrekking tot: De omzet Wat zijn uw verwachtingen voor de komende 12 maanden met betrekking tot: Het investeringsniveau Wat zijn uw verwachtingen voor de komende 12 maanden met betrekking tot: Uw personeelsbestand 17% 17% 16% 23% 43% 47% 60% 40% 37% Kleine bedrijven (0-19 mio) verwachten minder vaak dalingen qua personeel en omzet. Vaker verwachten zij een daling met betrekking tot de effectieve belastingdruk. Wat zijn uw verwachtingen voor de komende 12 maanden met betrekking tot: Internationaal zakendoen 9% 54% 36% Wat zijn uw verwachtingen voor de komende 12 maanden met betrekking tot: Effectieve belastingdruk 16% 59% 25% Daling Gelijkblijvend Stijging Slide 12

13 Private companies en economische omstandigheden In totaal verwacht een kwart de komende 12 maanden een overname te plegen. Zijn er binnen uw onderneming plannen voor overnames? 17% Verwachten in komende 12 mndn een overname te plegen 29% 39% 45% Verwachten in komende 12 mndn overgenomen te worden Verwachten zowel overn. te plegen als overgenomen te worden 3% 8% 6% 2% 4% 2% 9% 6% 0 19 miljoen (n=321) miljoen (n=66) miljoen (n=77) 100 miljoen of meer (n=84) 76% Geen verwachtingen komende 12 mndn wat betreft overnames 52% 56% 46% Slide 13

14 Private companies en economische omstandigheden In totaal verwacht een kwart de komende 12 maanden een overname te plegen. Zijn er binnen uw onderneming plannen voor overnames? (n=569) Verwachten in komende 12 mndn een overname te plegen 25% Verwachten in komende 12 mndn overgenomen te worden 4% Verwachten zowel overn. te plegen als overgenomen te worden 5% Geen verwachtingen komende 12 mndn wat betreft overnames 66% Slide 14

15 Private companies en economische omstandigheden Bij helft bedrijven is de waarde objectief vastgesteld. Bij ruime meerderheid van deze bedrijven is dat het afgelopen jaar gebeurd. Wanneer is dat gebeurd? (Basis - Waarde onderneming objectief vastgesteld, n=282) Minder dan een jaar geleden 71% 1 tot 2 jaar geleden 22% 3 tot 5 jaar geleden 5% Langer dan 5 jaar geleden 2% Slide 15

16 Private companies en economische omstandigheden Private companies voelen zich onderschat en achtergesteld ten opzichte van multinationals. Zijn meer op zichzelf aangewezen. Graag uw mening op de volgende stellingen over private companies in het algemeen: (n=569) Het belang van private companies voor de Nederlandse economie wordt onderschat 9% 48% 41% Private companies worden ten opzichte van multinationals het minst door de overheid gesteund in economisch zware tijden 16% 51% 31% Als gevolg van de economische omstandigheden hebben private companies in 2009 geen of minder dividend uitgekeerd 3% 20% 62% 15% Private companies worden ten opzichte van multinationals het minst door de kredietverstrekkers gesteund in economisch zware tijden 3% 21% 46% 30% Private companies beschikken gemiddeld over meer geduldkapitaal 4% 23% 56% 18% Helemaal mee oneens Mee oneens Mee eens Helemaal mee eens Slide 16

17 Private companies en economische omstandigheden Vertrouwen in zelfredzaamheid is groot. Private companies profiteren iets sneller van het herstel. Graag uw mening op de volgende stellingen over private companies in het algemeen: (n=569) Private companies profiteren sneller van het nog fragiele herstel 4% 38% 51% 7% Private companies hebben minder diep in hun personeelsbestand hoeven snijden 7% 42% 45% 6% Bijstorten door aandeelhouders is in 2009 binnen de private companies gemeengoed geworden 5% 54% 36% 4% Het moment van verkoop van ondernemingen wordt door de economische omstandigheden naar voren gehaald 14% 51% 32% 3% Private companies profiteren ook nu als laatste van economische groei 10% 65% 20% 4% Helemaal mee oneens Mee oneens Mee eens Helemaal mee eens Slide 17

18 Sectie 2 Achtergrond Private companies en economische omstandigheden Private companies en wet- en regelgeving / vestigingsklimaat Private companies en kredietverlening / financiering Bijlagen

19 Private companies en wet- en regelgeving / vestigingsklimaat Private companies voelen zich nauwelijks gestimuleerd en ondersteund door de overheid. Vertrouwen in overheid is laag. Kunt u op een schaal van 1 tot 10 (1 is zeer laag, 10 is zeer hoog) aangeven hoeveel vertrouwen u er in heeft dat de overheid de private companies ondersteunt en stimuleert in het ondernemerschap? 10% 11% 5% 14% 10% 22% 33% 25% 26% 24% % 57% 68% 57% 64% miljoen (n=321) miljoen (n=66) miljoen (n=77) 100 miljoen of meer (n=84) Totaal Slide 19

20 Private companies en wet- en regelgeving / vestigingsklimaat Waarom geeft u een 1-6? Slide 20

21 Private companies en wet- en regelgeving / vestigingsklimaat Waarom geeft u een 7-10? Slide 21

22 Private companies en wet- en regelgeving / vestigingsklimaat Wat verwacht u van de overheid het komende jaar om de sector private companies te ondersteunen en stimuleren? Slide 22

23 Private companies en wet- en regelgeving / vestigingsklimaat Bedrijven zijn het meest gebaat bij garantie ondernemingsfinanciering. Bij welke vormen van stimulering of subsidie zijn private companies volgens u momenteel het meest gebaat? Tijdelijke regeling Deeltijd WW Garantie Ondernemingsfinanciering Stimulering duurzame energieproductie (SDE) Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) Exportkredietverzekering (EKV) Regeling willekeurige afschrijving Innovatiekrediet voor MKB 12% 5% 16% 13% 31% 25% 42% 35% 35% 51% 41% 45% 46% 20% 23% 19% 33% 40% 41% 43% 36% 41% 20% 30% 24% 55% 38% 39% 0 19 miljoen (n=321) miljoen (n=66) miljoen (n=77) 100 miljoen of meer (n=84) Slide 23

24 Private companies en wet- en regelgeving / vestigingsklimaat Bedrijven zijn het meest gebaat bij garantie ondernemingsfinanciering. Bij welke vormen van stimulering of subsidie zijn private companies volgens u momenteel het meest gebaat? (n=569) Garantie Ondernemingsfinanciering 48% Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) 47% Regeling willekeurige afschrijving 40% Innovatiekrediet voor MKB 34% Tijdelijke regeling Deeltijd WW 30% Exportkredietverzekering (EKV) 22% Stimulering duurzame energieproductie (SDE) 12% Slide 24

25 Sectie 2 Achtergrond Private companies en economische omstandigheden Private companies en wet- en regelgeving / vestigingsklimaat Private companies en kredietverlening / financiering Bijlagen

26 Private companies en kredietverlening / financiering Bijna 90% heeft een kredietaanvraag gedaan. In de helft van de gevallen (ook) bij een andere bank dan de huisbank. Kredietaanvragen. (Basis - heeft de afgelopen 12 maanden een of meerdere kredietaanvragen gedaan) 53% Een kredietaanvraag bij de huisbank 48% 51% 24% 7% Een kredietaanvraag bij de niet-huisbank 3% 5% 9% 0 19 miljoen (n=129) miljoen (n=33) Meerdere kredietaanvragen bij de huisbank 3% 9% 16% miljoen (n=37) 100 miljoen of meer (n=45) 7% Kredietaanvragen zowel bij huisbank als bij andere banken 27% 37% 39% 60% Slide 26

27 Private companies en kredietverlening / financiering Bijna 90% heeft een kredietaanvraag gedaan. In de helft van de gevallen (ook) bij een andere bank dan de huisbank. Was dat: (Basis - Een of meerdere kredietaanvragen bij banken gedaan, n=255) Een kredietaanvraag bij de huisbank 49% Een kredietaanvraag bij de niethuisbank 6% Meerdere kredietaanvragen bij de huisbank 6% Kredietaanvragen zowel bij huisbank als bij andere banken 39% Slide 27

28 Private companies en kredietverlening / financiering Financieringsbehoefte vooral ten behoeve van investeringen, continuering krediet en werkkapitaal. Waar komt bij u vooral de financieringsbehoefte vandaan? Investeringen Continuering van het krediet (aflopend contract) Werkkapitaal (toename voorraden / debiteuren) Overname(s) Autonome groei Aankoopverliezen (startups) 22% 15% 24% 23% 18% 19% 20% 12% 6% 16% 33% 40% 35% 42% 53% 55% 51% 58% 49% 47% 52% 36% 53% 0 19 miljoen (n=129) miljoen (n=33) miljoen (n=37) 100 miljoen of meer (n=45) Financiering van verliezen Verlaging kredietruimte door kredietverzekeraars Overige antwoorden Management participatie 21% 18% 14% 4% 9% 9% 8% 9% 9% 9% 5% 4% 6% 6% 5% Slide 28

29 Private companies en kredietverlening / financiering Financieringsbehoefte vooral ten behoeve van investeringen, continuering krediet en werkkapitaal. Waar komt bij u vooral de financieringsbehoefte vandaan? (Basis - Een of meerdere kredietaanvragen bij banken gedaan, n=255) Investeringen 55% Werkkapitaal (toename voorraden / debiteuren) 45% Continuering van het krediet (aflopend contract) 31% Overname(s) 26% Autonome groei 22% Financiering van verliezen 17% Aankoopverliezen (start-ups) Verlaging kredietruimte door kredietverzekeraars 11% 9% Management participatie 5% Overige antwoorden 7% Slide 29

30 Private companies en kredietverlening / financiering Kredietaanvragen verlopen moeilijker dan in voorafgaande jaren. Hoe beoordeelt u deze kredietaanvra(a)g(en) en de behandeling ervan door uw huisbank (of de bank waar u de meeste zaken regelt)? (Basis - Een of meerdere kredietaanvragen bij banken gedaan, n=255) Dit ging gemakkelijk, 24% Dit ging makkelijker dan in de voorafgaande jaren 2% Dit ging moeilijk 22% Ging moeilijker dan in voorafgaande jaren (meer afwijzingen) 52% Slide 30

31 Private companies en kredietverlening / financiering Wensen ten aanzien van de hoogte van het krediet worden lang niet altijd vervuld. Heeft u het gewenste, benodigde kapitaal kunnen lenen? (Basis - Een of meerdere kredietaanvragen bij banken gedaan, n=255) Nee, geheel niet 24% Nee, slechts gedeeltelijk 28% Ja, het gehele bedrag 47% Kleine bedrijven (0-19 mio) kregen minder vaak het gehele bedrag. Slide 31

32 Private companies en kredietverlening / financiering Op 1 segment na (50-99 mio) is 40% ontevreden over zijn (huis)bank waar de aanvraag is gedaan. Op een schaal van 1 tot 10 aangeven, hoe tevreden bent u momenteel over uw huisbank/de bank waar u deze kredietaanvraag gedaan heeft? 3% 3% 2% 3% 19% 24% 32% 29% 22% 14% 6% 16% 18% 27% 16% 16% 7% 13% % 38% 42% 40% 37% 22% 0 19 miljoen (n=129) miljoen (n=33) miljoen (n=37) 100 miljoen of meer (n=45) Totaal Slide 32

33 Private companies en kredietverlening / financiering Waarom geeft u een 1-6? Slide 33

34 Private companies en kredietverlening / financiering Waarom geeft u een 7-10? Slide 34

35 Private companies en kredietverlening / financiering Dit heeft gevolgen voor de loyaliteit naar huisbank. Deze staat bij 40% onder druk. Welke van de volgende uitspraken zijn op uw situatie van toepassing: (n=569) Door de economische omstandigheden is de loyaliteit naar onze huisbank op het spel gezet De relatie met onze huisbank is verslechterd Wanneer er sprake is van herstel gaan wij serieus op zoek naar een andere huisbank 61% 65% 35% 68% Door de economische omstandigheden is de relatie met onze huisbank verbeterd 32% 87% Nee, niet van toepassing 39% 13% Ja, van toepassing Slide 35

36 Private companies en kredietverlening / financiering De sector heeft het nog zwaarder dan de bedrijven zelf. Hoe groter de instelling hoe beter men zich begrepen en serieus genomen voelt door banken. In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen en is dit van toepassing op uw eigen bedrijf? (n=569) De bureaucratische houding van banken staat ondernemen in de weg Voor onze sector zijn er minder alternatieven om kapitaal aan te trekken Private companies worden door banken minder serieus genomen Businessplannen van private companies worden door de banken niet begrepen Private companies betalen meer risicotoeslagen dan beursgenoteerde ondernemingen 77% 59% 57% 66% 51% 46% 42% 50% 67% Van toepassing op eigen bedrijf 80% Mee eens Slide 36

37 Private companies en kredietverlening / financiering Kredietverstrekking door participatiemaatschappijen niet interessant voor grotere bedrijven (50+ mio). Is kredietverstrekking door participatiemaatschappijen voor u het overwegen waard? 34% 42% Ja 30% 26% 40% 0 19 miljoen (n=321) 32% Nee 52% miljoen (n=66) miljoen (n=77) 100 miljoen of meer (n=84) 49% 26% Te weinig zicht op om er een oordeel over te kunnen geven 26% 18% 25% Slide 37

38 Private companies en kredietverlening / financiering Kredietverstrekking door participatiemaatschappijen niet interessant voor grotere bedrijven (50+ mio). Is kredietverstrekking door participatiemaatschappijen voor u het overwegen waard? (n=569) 33% Ja 43% Nee Te weinig zicht op om er een oordeel over te kunnen geven 25% Slide 38

39 Sectie 2 Achtergrond Private companies en economische omstandigheden Private companies en wet- en regelgeving / vestigingsklimaat Private companies en kredietverlening / financiering Bijlagen

40 Bijlagen Type organisatie. Aan wat voor type organisatie geeft u leiding? 76% 55% (Niet beursgenoteerde) private onderneming 52% 56% 22% Familiebedrijf waarbij verantwoordelijkhheid/aandelen bij familie 39% 44% 35% 1% Familiebedrijf waarbij verantwoordelijkhheid/aandelen externen 6% 0 19 miljoen (n=321) miljoen (n=66) miljoen (n=77) 100 miljoen of meer (n=84) 1% 5% 2% Overige antwoorden 3% 5% Slide 40

41 Bijlagen Functie. Welke functie bekleedt u daarbinnen? 21% 39% CEO/ algemeen directeur 30% 37% 7% 17% CFO/ financieel directeur 31% 0 19 miljoen (n=321) miljoen (n=66) 39% 68% 35% DGA miljoen (n=77) 100 miljoen of meer (n=84) 30% 15% 4% Andere directiefunctie 9% 9% 8% Slide 41

42 Bijlagen Aandeelhouder. Bent u aandeelhouder? 69% 70% Ja 50% 44% 0 19 miljoen (n=104) miljoen (n=43) miljoen (n=54) 100 miljoen of meer (n=71) 31% 30% Nee 50% 56% Slide 42

43 Bijlagen Sector. In welke sector is uw organisatie actief? (n=569) 34% Zakelijke dienstverlening Financiële dienstverlening 10% Industrie 10% 8% Handel Bouw 7% Entertainment en media 5% Food 5% Transport en logistiek 5% Retail 4% Energie en utilities 3% Vastgoed 3% Agri 2% Telecommunicatie 2% Farmaceutische industrie 1% Non Food (leverancier retail) 1% Slide 43

44 Bijlagen Aantal werknemers. Hoeveel medewerkers heeft uw bedrijf? (aantal ftes) 93% 33% Minder dan % 6% 6% 39% % 14% 1% 20% % 12% % 0 19 miljoen (n=321) miljoen (n=66) miljoen (n=77) 100 miljoen of meer (n=84) 17% 13% 3% 5% 32% Meer dan % 23% Slide 44

45 Bijlagen Aantal werknemers ten opzichte van 12 maanden geleden. Aantal werknemers ten opzichte van 12 maanden geleden: 31% 24% Meer 29% 25% 50% 0 19 miljoen (n=321) miljoen (n=66) miljoen (n=77) 100 miljoen of meer (n=84) 36% Evenveel 30% 39% 19% 39% Minder 42% 36% Slide 45

46 Bijlagen Omzet. Wat was uw netto omzet in het afgelopen boekjaar? (n=569) 56% 0 19 miljoen miljoen 12% 14% miljoen 100 miljoen of meer Geen antwoord 15% 4% Slide 46

Fusie- & overnamebarometer. december 2008

Fusie- & overnamebarometer. december 2008 Inhoud 1. Achtergrond barometer 2. Verwachtingen voor 2009 3. Terugblik op 2008 Achtergrond barometer Het onderzoek is in opdracht van door Motivaction uitgevoerd via internet tussen 10 november en 14

Nadere informatie

Curatoren middag 2015

Curatoren middag 2015 Curatoren middag 2015 Alternatieve financieringsvormen Wat zijn de mogelijkheden in het huidige financieringslandschap 11 november 2015 Spreker: Onderwerpen 1. Financieringsbehoefte bedrijfsleven 2. Veranderende

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Informatieblad 06-07-14 Succesvol financieren Het is voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u bent tegenwoordig voor een financiering niet meer alleen afhankelijk van de bank.

Nadere informatie

Slimmer werken met mensen

Slimmer werken met mensen Slimmer werken met mensen Paul Breman Mijn Bedrijf 2.0 wordt mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie, de Provincie Utrecht en de Gemeente

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Huizen, april 2014 1 Introductie Het is voor bedrijven nog steeds lastig

Nadere informatie

Behoefte aan financiering in het MKB

Behoefte aan financiering in het MKB M200909 Behoefte aan financiering in het MKB Ontwikkelingen van december 2008 tot april 2009 Lia Smit Joris Meijaard Zoetermeer, 20 mei 2009 MKB iets minder pessimistisch over financiering Het algemene

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv

Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Met de helpende hand van de overheid meer kans van slagen Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Het is voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u

Nadere informatie

Rapportage vragen, klachten en websitebezoek OKD. Rapportage november 2009 - half december 2010

Rapportage vragen, klachten en websitebezoek OKD. Rapportage november 2009 - half december 2010 Rapportage vragen, klachten en websitebezoek OKD Rapportage november 2009 - half december 2010 Opdrachtgever: MKB-Nederland, VNO-NCW, NVB Uitgebracht door: MKB Servicedesk Datum: 17 december 2010 Niets

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 31 311 Zelfstandig ondernemerschap Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN Financiering (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden Financiering - MCN De kapitaalmarkt in Beweging Toegang tot bancaire financiering meer onder druk Investeerders schuiven op in het gat dat banken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 242 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Huizen, november 2013 1 Introductie Het is voor bedrijven nog steeds lastig

Nadere informatie

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017 Rapportage Peiling onder mkb ers en zzp ers 20 april 2017 In opdracht van: Betaalme.nu Datum: 20 april 2017 Projectnummer: 2017051 Auteurs: Kelly de Heij en Sterre Horsman Inhoud 1 Achtergrond & opzet

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

Een bankiersblik op de grafische industrie

Een bankiersblik op de grafische industrie Een bankiersblik op de grafische industrie Visie van de Rabobank Steffanie van der Maas en Bert Sikken Rabobank Nederland 29 februari 2012 Programma 1. Trends en ontwikkelingen de markt 2. Kansen en innovaties

Nadere informatie

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance Zicht op Zaken Het vermogen om te ondernemen Succesvol ondernemen is niet het resultaat van een spontane ontbranding. Als ondernemer zet u zich dagelijks

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Printing & Document Management 2010. 2. De markt in cijfers. 3. Printing contracten. 4. Digitalisering. 5. Homogeen vs.

INHOUDSOPGAVE. 1. Printing & Document Management 2010. 2. De markt in cijfers. 3. Printing contracten. 4. Digitalisering. 5. Homogeen vs. Whitepaper INHOUDSOPGAVE 1. Printing & Document Management 2010 2. De markt in cijfers 3. Printing contracten 4. Digitalisering 5. Homogeen vs. heterogeen 6. Printing authorisaties 1. Printing & Document

Nadere informatie

Overheidsregelingen. bij zakelijke kredietverlening. Borgstellingskrediet. De Europese Investeringsbank (EIB)

Overheidsregelingen. bij zakelijke kredietverlening. Borgstellingskrediet. De Europese Investeringsbank (EIB) Overheidsregelingen bij zakelijke kredietverlening De Europese en Nederlandse overheden helpen ondernemers op verschillende manieren om zo economische groei en innovatie te stimuleren. Enkele subsidies

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 1 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 20 2594 AV Den Haag Postadres

Nadere informatie

Update Financieringsmonitor MKB September 2009

Update Financieringsmonitor MKB September 2009 Update Financieringsmonitor MKB September Lia Smit Joris Meijaard Johan Snoei Pim van der Valk Zoetermeer, 10 september Financieringssituatie MKB blijft zorgelijk De vierde meting van de MKB-Financieringsmonitor

Nadere informatie

Staatsgarantie bij Overnamefinanciering en Aandelenparticipaties. 29 september 2016

Staatsgarantie bij Overnamefinanciering en Aandelenparticipaties. 29 september 2016 Staatsgarantie bij Overnamefinanciering en Aandelenparticipaties 29 september 2016 1978-2002 ABN AMRO 2003-2007 Rabobank International 2002-2014 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 2007-nu 2014-nu zelfstandig

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Overview Initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken Gestart op 1 juli 2014, Combineert handel en hulp Overheid stelt voorwaarden Revolverend

Nadere informatie

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INHOUD 1. Uitgangspunten 2. Doelgroep - achtergrondkenmerken 3. IMVO - algemeen 4. IMVO voor het eigen bedrijf/ bedrijf waar het voor werkt

Nadere informatie

Kredietverzekeringen: de feiten op een rij

Kredietverzekeringen: de feiten op een rij Kredietverzekeringen: de feiten op een rij Bedrijven die op krediet leveren, lopen het risico dat een klant uiteindelijk niet betaalt voor de geleverde goederen of diensten. Als het om grote bedragen gaat,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 19 december 2013 Betreft Ondernemingsfinanciering

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 19 december 2013 Betreft Ondernemingsfinanciering > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Zijn uw plannen en middelen in balans?

Zijn uw plannen en middelen in balans? Zijn uw plannen en middelen in balans? MEER DOEN MET MINDER GELD DOOR UW WERKKAPITAAL TE VERLAGEN CASH IS KING! Ontdek in deze brochure hoe dat kan Werkkapitaal is bijna in elk bedrijf en instelling een

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden Overheid. Utrecht, 3 oktober René Kamphuis

Financieringsmogelijkheden Overheid. Utrecht, 3 oktober René Kamphuis CE Financieringsmogelijkheden Overheid Utrecht, 3 oktober 2016 René Kamphuis Voor Informatie en advies, financiering, netwerken, het vinden van zakenpartners en wet- en regelgeving. Financieringsinstrumenten

Nadere informatie

bankfinanciering / bedrijfswaardering

bankfinanciering / bedrijfswaardering bankfinanciering / bedrijfswaardering Masterclass Internationaal ondernemen in de tuinbouw 4 November 2015 H.A.Rijken 1 MKB financiering: bankiersperspectief 1 Relatieve kredietwaardigheid in het MKB 2

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Overview Regeerakkoord: versterkte samenhang tussen buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ondersteuning van Nederlands MKB dat wil

Nadere informatie

Marktlink Fusies & Overnames

Marktlink Fusies & Overnames Marktlink Fusies & Overnames Workshop Zoeken en vinden van een koper / verkoper Jeroen Oldengarm j.oldengarm@marktlink.nl 06 30 39 42 11 Mei 2013 Inhoud Doel Introductie Marktlink Marktontwikkelingen en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 279 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Kennisdocument Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen Alhoewel de economie aantrekt, is het voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u bent tegenwoordig voor

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Bedrijfsfinanciering: Van subsidie naar overheidsinstrumenten anno 2014

Bedrijfsfinanciering: Van subsidie naar overheidsinstrumenten anno 2014 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ministerie van Economische Zaken Bedrijfsfinanciering: Van subsidie naar overheidsinstrumenten anno 2014 Roland Starmans Manager Product Ontwikkeling Bancair, Investment

Nadere informatie

Accountancynieuws Triple A event: Kredietverlening en SBR.

Accountancynieuws Triple A event: Kredietverlening en SBR. Accountancynieuws Triple A event: Kredietverlening en SBR. Accountant: neem je rol, pak je kans! Niet te missen themabijeenkomsten voor accountants Opening Guust Jutte Voorzitter Dagelijks Bestuur FRC

Nadere informatie

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT 17 Nederland Het European Payment Report is gebaseerd op een onderzoek dat gelijktijdig in 29 Europese landen is uitgevoerd, van februari tot en met maart 17. In dit rapport heeft

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

KvK-barometer provincie Utrecht

KvK-barometer provincie Utrecht KvK-barometer De economie in de blijft zwaar onder druk staan. Dit blijkt vooral uit het aantal bedrijven dat een verslechtering ziet van het economisch klimaat. Daarnaast verwachten meer ondernemers een

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

Financiering bij familiebedrijven

Financiering bij familiebedrijven Financiering bij familiebedrijven Ro Braaksma Zoetermeer, 23 september 2011 Dit onderzoek is gefinancierd door het Centrum van het Familiebedrijf. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM.

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

Financieren van overnames met Crowdfunding

Financieren van overnames met Crowdfunding Themabijeenkomst 2 oktober Acquisition Finance Financieren van overnames met Crowdfunding Sandra van der Westen en Hans Minnaar Hans Minnaar Marketing/MKB/BB Marketing Corporte banking Acquisition finance

Nadere informatie

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 Docentenhandleiding Hoofdstuk 25 9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 a Per november 2008 wordt aan huur vooruitontvangen: 400 3 650 = 780.. b Per december wordt achteraf ontvangen: 25 3 720 = 270..

Nadere informatie

2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 18 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Presentatie Halfjaarcijfers 2007

Presentatie Halfjaarcijfers 2007 Presentatie Halfjaarcijfers 2007 Okura Hotel, Amsterdam 20 juli 2007 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO 1 Agenda Samenvatting Ontwikkeling segmenten en landen in 1e

Nadere informatie

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de bouw.

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de bouw. Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de bouw. Voorwoord Net als ieder jaar heeft Graydon ook in 2015 een brancheonderzoek in de bouwsector uitgevoerd. Nieuw dit jaar is dat de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

MKBfinancieringsbarometer

MKBfinancieringsbarometer MKBfinancieringsbarometer Q3 24 2 MKB-Financieringsbarometer Inhoud Omzetgroei- en verwachtingen 4 Medewerkersgroei- en verwachtingen 6 Financieringsbehoefte- en verwachtingen 7 Kennis over financieringsvormen

Nadere informatie

Geld Vrijmaken voor Ondernemers

Geld Vrijmaken voor Ondernemers Masterclass Geld Vrijmaken voor Ondernemers Het zijn turbulente tijden voor ondernemers. Een interessante Overname, een tijdelijke dip in de omzet, opzetten van nieuwe business, overal is geld voor nodig.

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel.

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel. Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel. Voorwoord Net als ieder jaar heeft Graydon ook in 2015 een brancheonderzoek in de groothandelssector uitgevoerd. Er namen meer dan 200 bedrijven

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. Overwegingen. Herstructurering

Informatiebijeenkomst. Overwegingen. Herstructurering 19 januari 2016 Informatiebijeenkomst Overwegingen Herstructurering Opdelen van de onderneming in onderdelen is onvermijdelijk Centrales & Trade Levering Retail Multimedia Zelfstandig levensvatbaar Verlieslatend

Nadere informatie

Vastgoed financieren. In een commerciële omgeving. Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013

Vastgoed financieren. In een commerciële omgeving. Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013 Vastgoed financieren In een commerciële omgeving Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013 Welkom in de commerciële bancaire wereld Businessplannen Bancaire normen Business plan Focus aanbrengen

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT. Nederland

COUNTRY PAYMENT REPORT. Nederland COUNTRY PAYMENT REPORT 216 Nederland Country Payment Report 216: NEDERLAND Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia. Intrum Justitia verzamelt gegevens van duizenden bedrijven in Europa

Nadere informatie

Van Weijs. Doelgericht naar een succesvolle toekomst.

Van Weijs. Doelgericht naar een succesvolle toekomst. Van Weijs. Doelgericht naar een succesvolle toekomst. V Verkeert u als MKB ondernemer in zwaar weer, dan is Van Weijs de juiste partner voor u. Meestal komen de problemen pas aan het licht op het moment

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

Kansen voor Financiering in de Zaanstreek. 7 december 2015

Kansen voor Financiering in de Zaanstreek. 7 december 2015 Kansen voor Financiering in de Zaanstreek 7 december 2015 Kansen voor Financiering 2 Maar zo kan het ook! 3 Kansen voor Financiering Noord-Holland Gezamenlijk initiatief van Provincie Noord-Holland en

Nadere informatie

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan De Automotivescan 2014 is 464 x ingevuld: 4 van de respondenten heeft een merk-garagebedrijf en 5 is universeel. 71% heeft een

Nadere informatie

Werkkapitaal Management & Marktontwikkelingen

Werkkapitaal Management & Marktontwikkelingen Advisory Finance Infrastructure Werkkapitaal Management & Marktontwikkelingen Investments 4 maart, 2010 Principal Financial Company B.V. Inhoud 1. Oorzaken kredietcrises 2. Katalysator kredietcrises 3.

Nadere informatie

De financieringsbereidheid van banken anno 2010

De financieringsbereidheid van banken anno 2010 De financieringsbereidheid van banken anno 2010 Gerard Kneppers Partner Finance & Projects Casper Hamersma Partner Corporate Oorzaken en gevolgen van de crisis Legal Business Day 2010 - De financieringsbereidheid

Nadere informatie

Financiering van herontwikkeling van bedrijfsmatig vastgoed. Presentatie N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (NV OMU) Cees Busscher

Financiering van herontwikkeling van bedrijfsmatig vastgoed. Presentatie N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (NV OMU) Cees Busscher Financiering van herontwikkeling van bedrijfsmatig vastgoed Presentatie N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (NV OMU) Cees Busscher Datum: 2 juni 2015 1. Inleiding 2. De markt 3. Doelstelling OMU 4.

Nadere informatie

Financiering organiseren: Kies je plan!! Cor Jan Verkerk Adviseur Corporate Finance Hendriksen Corporate Finance

Financiering organiseren: Kies je plan!! Cor Jan Verkerk Adviseur Corporate Finance Hendriksen Corporate Finance Financiering organiseren: Kies je plan!! Cor Jan Verkerk Adviseur Corporate Finance Hendriksen Corporate Finance 22-09-2016 Ontwikkelingen in de markt Positie banken Heroriëntatie (SNS, Deutsche Bank)

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Persconferentie 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Rinus Minderhoud, voorzitter raad van bestuur 2013: een bewogen jaar Moeilijke omstandigheden; ruim 2 miljard euro nettowinst LIBOR-schikking:

Nadere informatie

MACINTOSH RETAIL GROUP NV. Halfjaarcijfers 2009

MACINTOSH RETAIL GROUP NV. Halfjaarcijfers 2009 MACINTOSH RETAIL GROUP NV Halfjaarcijfers 2009 2,9 mln hogere nettowinst Analisten- en Persconferentie d.d. 27 augustus 2009 Frank De Moor (CEO) Highlights H1 2009 Ontwikkelingen per sector/winkelformules

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Presentatie halfjaarcijfers 2012 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2012 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2012 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

EZ Microkrediet Onderzoek (aanbodzijde - Financiële instellingen)

EZ Microkrediet Onderzoek (aanbodzijde - Financiële instellingen) BIJLAGE A1: VRAGENLIJST BANKEN EZ Microkrediet Onderzoek (aanbodzijde - Financiële instellingen) 1 Hoeveel aanvragen voor bedrijfskrediet (dus niet consumentenkrediet of persoonlijke leningen) tot 25.000

Nadere informatie

TOEGANG TOT FINANCIERING

TOEGANG TOT FINANCIERING TOEGANG TOT FINANCIERING Opzet van de enquête De toegang tot financiering is essentieel voor het welslagen van een onderneming en een belangrijke factor voor economische groei in Europa na de economische

Nadere informatie

SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Bouwscan De Bouwscan 2014 is 430 x ingevuld. 87% van de respondenten is dga of eigenaar. 62% heeft een kleine bouwonderneming met minder dan 10 fte,

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Eerste kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 1. INLEIDING 2 1A. RESPONDENTEN Distributiematerialen onderzoek Het onderzoek voor de Online Video Monitor is in december 2012 uitgevoerd onder de lezers van Marketingfacts. De

Nadere informatie

Resultaten ICT Barometer Green ICT. Jaargang 9 14 juli 2009

Resultaten ICT Barometer Green ICT. Jaargang 9 14 juli 2009 Resultaten ICT Barometer Green ICT Jaargang 9 14 juli 2009 DISCLAIMER: de kleine lettertjes De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23199 21 december 2011 Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 13 december 2011, nr.

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor. Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact

Strategic Decisions Monitor. Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact Strategic Decisions Monitor Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact KIRC 2013 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar worden

Nadere informatie

Familiebedrijven en de crisis

Familiebedrijven en de crisis Onderzoeksrapport Oktober 2009 Familiebedrijven en de crisis Prof. Dr. Johan Lambrecht Prof. Dr. Vincent Molly Familiebedrijven en de crisis 1. Inleiding Naar aanleiding van de huidige financiële-economische

Nadere informatie

Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO)

Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO) Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO) Prof. Hans Crijns Impulscentrum Groeimanagement 1. Inleiding Dit is de eerste editie van de Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO) een overzicht van de trends in ondernemingsgroei

Nadere informatie

Onderzoek Digital Transformation

Onderzoek Digital Transformation Onderzoek Digital Transformation September november 2014, Nederland Onderzoek is gedaan door efocus onder digital leaders van 30 top500 bedrijven in Nederland. Onderzoek Digital Transformation Digital

Nadere informatie

Financiering in het MKB anno 2015 Pieter van den Berg

Financiering in het MKB anno 2015 Pieter van den Berg Financiering in het MKB anno 2015 Pieter van den Berg Kredietverlening kleine kredieten sterk afgenomen 9 december 2014 0,00% Kwartaalgroei kredietvolume MKB naar omvang lening 2013 K4 t.o.v. 2013 K3-0,20%

Nadere informatie

Stern Groep N.V. Algemene vergadering. 11 mei 2016

Stern Groep N.V. Algemene vergadering. 11 mei 2016 Stern Groep N.V. Algemene vergadering 11 mei 2016 Agenda 2 Behandeling van het Verslag van de Directie over het boekjaar 2015 2 Agendapunt 2 De crisisperiode en 2015 in vogelvlucht Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Hoe haal ik het maximum uit mijn relatie met de bank?

Hoe haal ik het maximum uit mijn relatie met de bank? Hoe haal ik het maximum uit mijn relatie met de bank? 1 Veel ondernemingen zijn in meer of mindere mate afhankelijk van banken voor de uitoefening van hun bedrijf. Deze afhankelijkheid kan tot uitdrukking

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

B2B: Prioriteiten 2010 Januari 2010, afgenomen bij 131 HR-professionals & bedrijfsleiders -1-

B2B: Prioriteiten 2010 Januari 2010, afgenomen bij 131 HR-professionals & bedrijfsleiders -1- B2B: Prioriteiten 2010 Januari 2010, afgenomen bij 131 HR-professionals & bedrijfsleiders -1- B2B: Prioriteiten 2010 Samengevat De helft (50) van de ondervraagde bedrijfsleiders/hr-professionals denkt

Nadere informatie

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven.

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Graydon Brancheonderzoek 2015 Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Voorwoord Nederland is een echt exportland. Op de wereldranglijst van exporterende landen staat Nederland

Nadere informatie

Verjongingskuur voor een 108-jarige. Door: Siebe van Elsloo CFO Swets

Verjongingskuur voor een 108-jarige. Door: Siebe van Elsloo CFO Swets Verjongingskuur voor een 108-jarige Door: Siebe van Elsloo CFO Swets Swets: verjongingskuur voor een 108-jarige Siebe van Elsloo CFO Van een Amsterdamse gracht naar the information superhighway Opgericht

Nadere informatie

Paul Staal September Kredietrapportage en Financieren

Paul Staal September Kredietrapportage en Financieren Paul Staal September 2017 Kredietrapportage en Financieren Agenda SBR banken algemeen Waar letten banken op bij financieren - VISIE Visie, Missie & Strategie SBR Banken 2017 De Nederlandse economie wisselt

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Haal het maximale uit uw onderneming! Thexton Armstrong maakt uw onderneming sterker, gezonder en waardevoller. Thexton Armstrong netherlands

Haal het maximale uit uw onderneming! Thexton Armstrong maakt uw onderneming sterker, gezonder en waardevoller. Thexton Armstrong netherlands Haal het maximale uit uw onderneming! Thexton Armstrong maakt uw onderneming sterker, gezonder en waardevoller Thexton Armstrong netherlands Voelt u zich directeur of werknemer in uw bedrijf? thexton armstrong

Nadere informatie

Talent-O-Meter Onderzoeksresultaten Wave 6, Mei 2013 Module: Gebruik van Sociale Media

Talent-O-Meter Onderzoeksresultaten Wave 6, Mei 2013 Module: Gebruik van Sociale Media Talent-O-Meter Onderzoeksresultaten Wave 6, Mei 2013 Module: Gebruik van Sociale Media 1 De 4 dimensies van Talent Management 1. Aantrekken 2. Ontwikkelen 4. Behouden 3. Benutten 2 1 op de 3 organisaties

Nadere informatie

Samen slimmer omgaan met de cashflow van bedrijven, zonder ingewikkelde systemen of hoge kosten.

Samen slimmer omgaan met de cashflow van bedrijven, zonder ingewikkelde systemen of hoge kosten. Samen slimmer omgaan met de cashflow van bedrijven, zonder ingewikkelde systemen of hoge kosten. Laat geld slimmer stromen Flinqer de Financial Linker - is opgestart door ondernemers, die niet begrepen

Nadere informatie

Trendmeter. 1Hoeveel makelaars en of taxateurs werken er bij uw onderneming. 2Hoe beoordeelt u de orderpositie

Trendmeter. 1Hoeveel makelaars en of taxateurs werken er bij uw onderneming. 2Hoe beoordeelt u de orderpositie Vastgoed, December 2010 Trendmeter De Vastgoed Trendmeter geeft een beeld van de stemming in de woningmakelaardij in Nederland. Het onderzoek wordt halfjaarlijks gehouden onder makelaars, waarbij wordt

Nadere informatie

MKB investeert in kennis, juist nu!

MKB investeert in kennis, juist nu! M201016 MKB investeert in kennis, juist nu! drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, september 2010 MKB investeert in kennis, juist nu! MKB-ondernemers blijven investeren in bedrijfsopleidingen,

Nadere informatie

De invloeden van ratings

De invloeden van ratings Basel II voor de zakelijke dienstverlening De invloeden van ratings De invloeden van ratings De invloeden van Basel II op uw cliënten Evolutie van de waardeketen van het kredietproces 1 De invloeden van

Nadere informatie

Resultaten 2015 Analistenbijeenkomst 9 maart 2016

Resultaten 2015 Analistenbijeenkomst 9 maart 2016 Resultaten 2015 Analistenbijeenkomst 9 maart 2016 Agenda Ontwikkelingen 2008 2015 Kernpunten 2015 Sprong Voorwaarts Resultaten 2015 Financiële positie ultimo 2015 Prognose 2016 2 Ontwikkelingen 2008-2015

Nadere informatie