Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843"

Transcriptie

1 arverslag nuari december 2013 Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Federatie Landbouw en Zorg

2 Bedrijfsgegevens Naam de zorgboerderij: Zorgboerderij De Kleine Weide Adres: Biesbosserweg 19 Postcode: 3927CV Woonplaats: Renswoude Provincie: Utrecht Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1e contactpersoon Naam: Coby van Ginkel Adres: Biesbosserweg 19 Postcode: 3927CV Woonplaats: Renswoude Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: arverslag opgesteld door: Annemien van Ginkel Datum laatste wijziging Overige betrokkenen: :07 2

3 Het algemene beeld van het afgelopen jaar Alweer 4 jaar bezig met zorg op de boerderij. Het lijkt wel alsof het nooit anders is geweest. Het is helemaal geintegreerd in ons bedrijf en is niet meer weg te denken. Het voelt als een familie erbij en zo ervaren ook de deelnemers het hoor ik vaak. We zijn aan elkaar verwant en een lege plek door ziekte of overlijden doet ons allemaal wat.we voorzien in een grote behoefte van mensen met een hulpvraag die graag erbij horen een doel willen in hun leven en zinvol willen bezig zijn. De omgeving van de boerderij biedt van nature al zoveel wat als prettig en fijn word ervaren. Het werken in de natuur, bezig zijn op het land en genieten van de beesten. Vanuit het klanttevredenheids onderzoek kwamen er opmerkingen als : er is een luisterend oor, ik voel me thuis, ik mag zelf bepalen wat ik wil doen, ik kan het niet missen, ik word gerespecteerd, ik ervaar hier warmte en gezelligheid. Nou daar doen we het toch allemaal voor? De sfeer is open en transparant en iedereen is gelijk, we staan niet boven maar naast mensen. Van mensen die nieuw binnenkomen horen we wel eens :"we weten niet goed wie de deelnemers zijn en wie de begeleiders" Dat vinden we leuk om te horen en willen dat ook graag zo houden. We zijn allemaal "gewoon" zoals we zijn en dat is goed! De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar Aantal deelnemers Verloop aantal deelnemers: Begin - Instroom - Uitstroom - Einde Psychisch NAH Dementie Sociaal Adhd Verstandelijke beperking Totaal Reden uitstroom: Er zijn 3 deelnemers opgenomen. Er zijn 3 deelnemers overleden Er is 1 deelnemer weer thuis Er is 1 deelnemer naar een verpleeghuis Er is 1 deelnemer naar een verzorgingshuis Er is 1 deelnemer naar een andere werkplek 3

4 Er zijn geen nieuwe doelgroepen toegevoegd aan onze zorgboerderij. Er is een verschuiving naar meer deelnemers met psychische klachten.dit vraagt van de begeleiding kennis van psychiatrische ziekte beelden en de juiste benadering van begeleiding. Scholing op dit gebied is opgenomen in aktie lijst. Scholing en ontwikkeling Alle proffessionele medewerkers van de ZB hebben in 2013 hun BHV- herhaling behaald Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt? Er zijn dit jaar geen voorstellen gedaan tot opleidingen. Staat op de actielijst voor

5 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? Overzicht Vervolgactie Afgerond? 5 x val incident Fobo formulier ( Fout, Ongeluk of Bijna Ongeluk) ingevuld en geevalueerd met betrokkenen. Geen vervolg acties. Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Nee Zijn er meldingen van klachten? Nee Zijn er bijeenkomsten met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Overzicht Vervolgactie Afgerond? deelnemersinspraak thema Activiteiten naar aanleiding van een thema (genotuleerd) deelnemersinspraak thema voeding (genotuleerd) deelnemersinspraak thema voeding (genotuleerd) deelnemersinspraak thema bewegen op de ZB(genotuleerd ) deelnemersinspraak thema bewegen op de ZB (genotuleerd ) Evaluatiegesprekken Tevredenheidsmeting, er zijn 3 thema onderwerpen uitgekomen en op de actie lijst gezet Iedereen is tevreden over de warme maaltijden. Er zijn wat suggestie gedaan voor gerechten en er is besloten geen soep vooraf te doen.voorkeur voor de hollandse pot en af en toe buitenlands Brood maaltijd is goed. Met deelnemers afgesproken dat 1 soort beleg per brood voldoende is, komkommer enz telt hier niet mee. 1x per maand geen soep maar b.v. pizza, gebakken ei bij het brood. 1x per week wordt de activiteit BEWEGEN ingepland op maandag. 1x per week wordt de activiteit BEWEGEN ingepland op dinsdag Elk jaar word er met elke deelnemer een evaluatie gesprek gehouden n.a.v. de doelen in het zorgplan arlijks word er een klanttevredenheids onderzoek gedaan. Dit wordt aangeleverd vanuit de Cooperatie Boer & Zorg. De Deelnemers kunnen het daar anoniem naar opsturen 5

6 Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) De acties naar aanleiding van bovenstaande bevindingen zijn op de actie lijst geplaatst. Het fobo formulier functioneerd goed en maakt het inzichtelijk. Door het invullen en de vragen die erop staan word je gestimuleerd er over na te denken en het goed te bespreken met alle betrokken partijen en eventueel aktie te ondernemen. Alle medewerkers weten nu ook dat het formulier er is en gebruiken het. De deelnemers inspraken worden ervaren als zeer zinvol. De mensen voelen zich gehoord en kunnen meepraten. We krijgen er positieve reakties op en leuke input van deelnemers.de evaluatie gesprekken zijn een verplichting maar ook zinvol om 1op 1 door te nemen waar staan we nu en hoe gaan we verder en wat zijn de wensen en vragen en zitten we op het goede spoor. Het klanttevredenheids onderzoek is positief voor onze boerderij. Rapport cijfer begeleiding 8,3 en voor de activiteiten 7,9 Er zijn 19 formulieren ingevuld Het laagste rapport cijfer was een 6,5 en het hoogste een 10. 6

7 Voortgang ten aanzien van de actielijst van vorig jaar Actie arlijks terugkerende acties (2013) Gerealiseerd Toelichten Actualisatie van de RI&E Veiligheid staat voorop! preventie medewerker neemt innitiatief tot controle en uitvoering Oefening calamiteitenplan ontruimings oefening gedaan juli 2013 Evaluatie gesprekken met deelnemers + laten ondertekenen Verplicht en nuttig Tevredenheidonderzoek deelnemers rapport cijfer begeleiding 8,3 de activiteiten 7,9 Functioneringsgesprekken met vaste medewerkers Actualisatie BHV janny, geertje, wim, coby ( janneke 2014) Opstellen jaarverslag arverslag aangemaakt te laat Open dag Opbrengst voor doelen die niet worden gefinancieerd door de overheid en om wat extra te kunnen doen o.a. dagje uit met mantelzorgers Acties vanuit kwaliteitssysteem > Zijn er afspraken gemaakt over scholing en ontwikkeling? -> Welke en met wie? > Zijn er individuele afspraken over het gebruik van machines, werktuigen en apparaten op papier vastgelegd? Nee -> Waarom niet? > Hoe wordt er gecontroleerd of het noodplan bekend is bij de deelnemers? > Hoe vaak, op welke manier en door wie wordt een ontruiming geoefend? Nee Nee Nee Nee In 2013 was er geen vraag naar v.d. medewerkers. nee niet individueel maar wel algemeen. Afspraken op een a4 hangen in de werkplaats aan prikbord bespreken in deelnemers overleg preventie medewerker heeft 2 x een ontruimingsoefening georganiseerd. 1x met de deelnemers en 1x met de vrijwilligers bijeenkomst. Dit willen we 2 jaarlijks herhalen Acties vanuit audit Klachtenprocedure medewerkers aanpassen Is aangepast aan de huidige nieuwe regelgeving Gebruik social media opnemen in Er is hierover een extra regel 7

8 huisregels vermeld in de huisregels Overige acties Inspraakmogelijkheden deelnemers februari 3 a 4 x per jaar een deelnemers overleg op de planning Contacten gemeenten WMO Verantwoordelijk wethouder van Renswoude is op bezoek geweest met WMO medewerkers. In Veenendaal meerdere sessies bezocht vanuit de gem. over de WMO FOBO formulier uitbreiden Is niet nodig huidige formulier is toereikend Tuinplanning maken Het hele kalenderjaar voor de tuin is beschreven. Alle activiteiten mbt de tuin staan erin Vrijwilligersbijeenkomsten organiseren 2x per jaar met 2 doelen: kennis en kunde bevorderen en gezelligheid met elkaar Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? Er is gelukkig al heel veel geregeld en uitgezet op papier. Dit werkt prettig en geeft structuur. Het van te voren inplannen met data erbij stimuleerd om het ook te doen. Het noodplan is nog wat onder belicht en willen we bij nieuwe deelnemers en medewerkers bij aanvang op de zorgboerderij direkt communiceren. De AWBZ zorg naar de WMO krijgt steeds meer vorm en inhoud. Er wordt veel over vergaderd en bijeenkomsten belegd. Zoveel mogelijk proberen we daar bij te zijn. De kwaliteit is goed geborgd in het kwaliteitsplan en daar blijven we steeds aan werken Doelstellingen voor het komende jaar Gezien het vol stromen van de groepen en geen wachtlijst te willen hebben met de veranderingen die vanuit de WMO op stapel zijn. Willen we een tweede kleine groep ( max 6p)op zetten met wat jongere deelnemers en andere doelgroepen o.a. arbeidsreintegratie, verslavingszorg, werkelozen. Nieuwe activiteiten ontplooien voor deze doelgroep o.a. kringloop opzetten en meubelen restylen en verkopen Verder willen we onderzoeken de mogelijkheden voor vakantie en logeer opvang in onze Bed & Breakfast appartementen. Het achter de camping gelegen stuk natuur toegankelijk maken voor rolstoelen en rollators. Dit is een grote wens maar kost veel geld. Het komende jaar doen we mee met NL geeft van het oranje fonds en proberen ook op andere manieren aan geld te komen. 8

9 De groenten en bloemen tuin toegankelijk maken voor minder validen. Verhoogde bakken maken voor mensen die niet kunnen bukken en zo toch kunnen helpen in de tuin. 9

10 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij: Zorgboerderij De Kleine Weide Datum: mei 2014 Boerderijnummer: 843 ar: van tot Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijke Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum arlijks terugkerende acties (2014) Nl doet pluimvee museum Coby dagje uit deelnemers + mantelzorgers nny/ nneke Actualisatie van de RI&E Wim Oefening calamiteitenplan Wim Evaluatie gesprekken met deelnemers nny, Geertje, nneke, Coby Tevredenheidonderzoek deelnemers Annemien Functioneringsgesprekken Coby Actualisatie BHV Annemien Opstellen jaarverslag Annemien, Coby rommelmarkt Geertje / nneke Controle Brandblus- en ehbo middelen Wim Contole Brandblus- en ehbo middelen Wim Zoonosecertificaat Wim Acties n.a.v. RI&E verslag maken controle ri&e Wim noodplan bespreken deelnemers/ medewerkers Wim

11 Acties vanuit kwaliteitssysteem Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Coby cursus psychiatrische ziektebeelden Coby checkist nieuwe deelnemer Geertje Deelnemersinspraak nny/ coby Deelnemersinspraak nny/ coby Deelnemersinspraak nny/ Coby Deelnemersinspraak nny/coby Aanpasen klachtenprocedure Annemien > Zijn er afspraken gemaakt over scholing en ontwikkeling? -> Welke en met wie? > Zijn er individuele afspraken over het gebruik van machines, werktuigen en apparaten op papier vastgelegd? Nee -> Waarom niet? > Hoe wordt er gecontroleerd of het noodplan bekend is bij de deelnemers? > Hoe vaak, op welke manier en door wie wordt een ontruiming geoefend? Coby Wim Coby/nny Wim Acties vanuit audit Gebruik mobieltjes tbv social media Coby / Annemien Zoonosencertificaat Wim Overige acties Toekomst visie Ton/coby contacten gemeenten WMO Coby

12 Nl geeft Collecte lopen wk 17 Coby / Wim draaiboek rommelmarkt Coby kweektafels aanschaffen wim/coby verhard pad naar kippenhok wim/ coby onderzoek vak/ logeeropvang Coby Thema Oranjehuis Coby + staigiare Thema Fotografie nneke Inspraakmogelijkheden deelnemers juni Coby Inspraakmogelijkheden deelnemers september Coby Inspraakmogelijkheden deelnemers oktober Coby Inspraakmogelijkheden deelnemers februari Coby opzetten nieuwe groep Geertje/ coby opzetten kringloop Geertje

13 Opmerkingen bijlage(n) Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is ingevoerd. Wat betreft de cao. De medewerkers zijn overgegaan naar P-Service en werken op p-roll basis. We volgen de cao-zorg. 13

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij de Dennenkamp

Zorgboerderij de Dennenkamp arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Dennenkamp Boerderijnummer: 32 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Donia State Wester Boerderijnummer: 463 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Rietstulp

Zorgboerderij De Rietstulp Jaarverslag Januari 2011 - december 2011 Zorgboerderij De Rietstulp Boerderijnummer: 743 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'De Weide Blik'

Zorgboerderij 'De Weide Blik' arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij 'De Weide Blik' Boerderijnummer: 666 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Blz. 3 Inhoud en planning Blz. 4 Draaiboek Blz. 5 t/m 8 Doelgroepen specificatie Blz. 9 t/m 12 Benaderen doelgroepen

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Samen er zijn Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Een gezamenlijk project van VPTZ Oost-Gelderland en Zozijn Eindverslag Colofon: Voorpagina:

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2013

Kwaliteit Jaarverslag 2013 Kwaliteit Jaarverslag 2013 Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2013 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde kwaliteit van zorg te (blijven)

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

MANTELZORG VERDIENT AANDACHT

MANTELZORG VERDIENT AANDACHT MANTELZORG VERDIENT AANDACHT 1 onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in de gemeente Oosterhout (N.Br.) Periode: september 2012 juli 2013 Verslag: juli 2013 Helma Martens, projectleider Jacques Uitterhoeve,

Nadere informatie

Ministerie van Justitie. Inspectie voor de Sanctietoepassing. Exodus Rotterdam. Inspectierapport Doorlichting

Ministerie van Justitie. Inspectie voor de Sanctietoepassing. Exodus Rotterdam. Inspectierapport Doorlichting Ministerie van Justitie Inspectie voor de Sanctietoepassing j1 Exodus Rotterdam Inspectierapport Doorlichting Maart 2008 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 Inleiding 8 1.1 Aanleiding van de doorlichting

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten WELKOM Geachte lezer, Graag heet ik u van harte welkom bij SOVAK. SOVAK is er voor mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 1 Als je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bij elkaar om Hout aan te slepen Werktekeningen te maken Taken te verdelen En het werk in te delen Maar leer

Nadere informatie

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben.

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben. Uw mening, onze zorg Eindrapportage Uw mening, onze zorg De laatste tijd merk ik dat het personeel het drukker heeft. Een praatje zit er niet in en dat vinden ze zelf ook vervelend. De inzet is er, maar

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

acht verdiepende interviews

acht verdiepende interviews WENSEN EN BEHOEFTEN VAN LEDEN van HARTEN TWEE acht verdiepende interviews Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel.: 0294 491400 e-mail: info@bbvz.nl www.bbvz.nl Colofon

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie