Actueel - CAO-partijen bouw spreken weer met elkaar 2 - Ledenbulletin voortaan digitaal; geef uw digitale gegevens aan ons door! 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actueel - CAO-partijen bouw spreken weer met elkaar 2 - Ledenbulletin voortaan digitaal; geef uw digitale gegevens aan ons door! 2"

Transcriptie

1 Ledeninformatie nr Februari 2014 Inhoudsopgave Actueel - CAO-partijen bouw spreken weer met elkaar 2 - Ledenbulletin voortaan digitaal; geef uw digitale gegevens aan ons door! 2 Arbeidsrecht - Leeftijdsonderscheid bij werving toegestaan 2 - Nieuwe uitzondering op afspiegelingsbeginsel 2 - Rechter let ook op opzegverbod tijdens ziekte 3 - Situatief arbeidsongeschikte krijgt gewoon loon 4 - Vertrouwen in medewerker verdwijnt niet zomaar 4 - Wijzigingen Arbeidsrecht per 1 juli Wijzigingen ontslagrecht per 1 juli Bedrijfsvoering - Debiteur failliet? Zo beperkt u de schade 7 - Beveilig uw bedrijfsauto! 10 - IBAN mogelijk pas per 1 augustus 2014 verplicht 11 Economische zaken - De Nederlandse economie staat er beter voor dan een jaar geleden 12 - Woningbouw daalt verder in 2014; groei vanaf Fiscale zaken - Bezwaar tegen BTW-correctie auto voor Gevangenisstraf voor bewust te late betaling 13 Lonen en loonkostenberekeningen - Loonkostenstijging per 1 januari Overheid - Inspectie SZW controleert op arbeidsveiligheid 14 Bijlagen: Loonkosten Bouwplaatspersoneel en UTA-medewerkers per 1 januari 2014 Voor meer informatie over artikelen in deze ledeninformatie kunt u contact opnemen met eerstelijns advies:

2 Actueel Cao partijen bouw spreken weer met elkaar In een ultieme poging om een lang en slepend conflict over een tussen cao te voorkomen zijn cao-partijen bouw op 17 februari 2014 na twee maanden stilte weer met elkaar in overleg getreden. Het overleg vond plaats in een constructieve sfeer. Het volgend overleg staat gepland voor 10 maart a.s. Partijen zien dat overleg met vertrouwen tegemoet. Ledenbulletin voortaan digitaal; geef uw digitale gegevens aan ons door! Bijgaand ontvangt u ons laatste ledenbulletin in de papieren versie. Vanaf maart 2014 stappen wij over op een digitaal ledenbulletin. Naast het besparen op de drukkosten wordt op deze manier ook een steentje bijgedragen aan een beter milieu. Bovendien kunt u het digitale ledenbulletin makkelijker verspreiden onder de geïnteresseerden binnen uw organisatie. Deze verandering betekent dat u vanaf maart maandelijks het ledenbulletin (met als bijlage een printversie) in uw mailbox ontvangt. U wordt verzocht om aan ons door te geven op welk adres u het ledenbulletin wilt ontvangen. Daarnaast kunt u het ledenbulletin ook downloaden of inzien op het besloten ledengedeelte van / Publicaties / Ledenbulletin. Bent u niet in het bezit van een inlogcode en wachtwoord, dan kunt u deze aanvragen via de website van Aannemersfederatie Nederland. Arbeidsrecht Leeftijdsonderscheid bij werving toegestaan U mag de komende twee jaar vacatureteksten opstellen waarin u specifiek vraagt naar jongeren tussen 18 en 27 jaar. Dit is een uitzondering op de regel dat u bij werving en selectie geen onderscheid mag maken naar leeftijd. De uitzondering is bedoeld om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Onderscheid maken op grond van leeftijd is alleen toegestaan als daar een objectieve rechtvaardiging voor is, bijvoorbeeld als er sprake is van: werkgelegenheid- of arbeidsmarktbeleid dat in wettelijke regelingen is vastgelegd; een zwaarwegend bedrijfsbelang, bijvoorbeeld als uw organisatie in zwaar weer verkeert; een andere goede reden voor het leeftijdonderscheid. Noem bestrijding jeugdwerkloosheid in vacaturetekst Van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 mag u vacatures plaatsen waarin u specifiek zoekt naar jongeren van 18 tot 27 jaar. De vacature moet zich wel richten op de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Neem daarom de volgende zin in de vacaturetekst op: Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de Aanpak jeugdwerkloosheid'. De tijdelijke regeling maakt deel uit van de Aanpak jeugdwerkloosheid die is vastgelegd in de Begrotingswet 2014 en De overheid wil met de maatregel voorkomen dat jongeren door de crisis werkloos blijven of worden. Nieuwe uitzondering op afspiegelingsbeginsel Vanaf 1 juli 2015 mag u 10% van de werknemers die u op basis van het afspiegelingsbeginsel moet ontslaan, toch behouden. Dat staat in het wetsvoorstel Werk en zekerheid. Aan deze Ledeninformatie februari 2014 Pagina 2 van 14

3 uitzondering zijn wel enkele voorwaarden verbonden. U moet bijvoorbeeld aannemelijk maken dat de werknemers die u wilt behouden, bovengemiddeld functioneren. Moet u werknemers ontslaan om bedrijfseconomische redenen, dan houdt u rekening met het afspiegelingsbeginsel. Dat houdt in dat u de werknemers per categorie uitwisselbare functies in vijf leeftijdsgroepen verdeelt en dat u binnen elke leeftijdsgroep de werknemers met het kortste dienstverband ontslaat. Het doel van het afspiegelingsbeginsel is dat de leeftijdsopbouw per functiecategorie zoveel mogelijk gelijk blijft. De werknemers verdeelt u in de volgende leeftijdsgroepen: van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder. Werknemer behouden die bovengemiddeld functioneert In het wetsvoorstel Werk en zekerheid staat dat er een uitzondering komt op het afspiegelingsbeginsel. Vanaf 1 juli 2015 krijgt u namelijk de mogelijkheid om 10% van werknemers, die op grond van het afspiegelingsbeginsel voor ontslag in aanmerking komen, te behouden. U moet dan aannemelijk maken dat de werknemer bovengemiddeld functioneert of over meer dan gemiddelde potentie beschikt voor de toekomst. De afwijking van 10% geldt niet voor de leeftijdscategorieën 15 tot 25 jaar en 55 jaar en ouder. In deze categorieën mag u niet meer werknemers ontslaan dan bij volledige toepassing van het afspiegelingsbeginsel. De jongeren hebben namelijk nog geen kans gehad om te laten zien wat zij kunnen en de ouderen hebben een zwakke arbeidsmarktpositie. Bovendien wil het kabinet voorkomen dat u als werkgever stopt met het investeren in de inzetbaarheid van oudere werknemers. Het wetsvoorstel Werk en zekerheid ligt op dit moment bij de Tweede Kamer en is daarom nog niet definitief. Afspiegelingsbeginsel niet toepassen op arbeidsgehandicapte werknemers Leidt de toepassing van het afspiegelingsbeginsel ertoe dat u niet meer kunt voldoen aan de afspraken over het in dienst nemen van (een percentage) arbeidsgehandicapten, dan mag u deze werknemers buiten het bereik van het afspiegelingsbeginsel houden. Werknemers die via een payrollorganisatie bij u werken, moet u overigens dezelfde ontslagbescherming bieden als uw vaste werknemers. Vanaf 1 juli 2015 moet u zich bij ontslag om bedrijfseconomische redenen altijd tot UWV wenden. Tot die tijd mag u kiezen of de ontslagaanvraag indient bij de uitkeringsinstantie of bij de kantonrechter. Rechter let ook op opzegverbod tijdens ziekte Wil een werkgever de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer laten ontbinden, dan zal de rechter rekening houden met opzegverbod tijdens ziekte. Hoewel een rechter niet verplicht is om zich aan het opzegverbod te houden, doet hij dat in de praktijk meestal wel. Is een werknemer arbeidsongeschikt, dan mag een werkgever het dienstverband tijdens de eerste 104 weken van de arbeidsongeschiktheid niet opzeggen. Er geldt namelijk een opzegverbod tijdens die periode. Uw werkgever kan wel naar de kantonrechter stappen en hem vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Voor de rechter geldt het opzegverbod in principe niet. De kans is echter groot dat hij rekening houdt met het opzegverbod tijdens ziekte. Dit wordt de reflexwerking van het opzegverbod genoemd. Hiervan was ook sprake in een zaak die onlangs voorlag bij de kantonrechter in Den Haag. Ontbindingsverzoek wegens verstoorde arbeidsrelatie In de zaak ging het om een werknemer die zich had ziek gemeld wegens werkgerelateerde en privéproblemen. Na enige tijd ontstond er tussen de werknemer en zijn werkgever een conflict over het verloop van de re-integratie. Dit leidde tot een verstoring van de arbeidsrelatie, waardoor de werkgever de kantonrechter verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Verband tussen ontbindingsverzoek en ziekte van werknemer De kantonrechter onderzocht of het ontbindingsverzoek verband hield met het opzegverbod tijdens ziekte. Zijn conclusie was dat er een verband bestond tussen de verstoorde arbeidsrelatie (als grond voor de ontbinding) en de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Ledeninformatie februari 2014 Pagina 3 van 14

4 Het gedrag van de werknemer werd namelijk verklaard door zijn medische beperkingen (psychische klachten). De kantonrechter hield daarom rekening met het opzegverbod tijdens ziekte (reflexwerking) en oordeelde dat de arbeidsovereenkomst in stand bleef. De werkgever moest ook blijven werken aan de re-integratie van de werknemer, zowel in het eerste als het tweede spoor. Situatief arbeidsongeschikte krijgt gewoon loon In het geval van situatieve arbeidsongeschiktheid is een werknemer niet in staat om te werken, terwijl hij medisch gezien niet ziek is. Er is dan vaak sprake van een verstoorde arbeidsrelatie. De werknemer heeft in dit geval toch recht op loondoorbetaling, ondanks dat hij niet werkt. Zolang de werknemer meewerkt aan inspanningen om de oorzaken voor het conflict weg te nemen, behoudt hij dat recht op loon ook. In een rechtszaak had een werkgever het loon van een situatief arbeidsongeschikte werknemer op een gegeven moment stopgezet, omdat hij onvoldoende zou meewerken aan zijn reintegratie. De werknemer eiste dat de werkgever het loon alsnog doorbetaalde. De werknemer had zich ziek gemeld vanwege psychische klachten in verband met een onveilige vervoerssituatie op zijn werk. Daarbij lukte het niet om weer te re-integreren bij de werkgever. In het tweede spoor kon de werknemer bij een andere werkgever aan de slag, maar daarmee ging hij niet akkoord. Ook had de werknemer zijn behandeling bij de psychologe stopgezet. Geen ziekte maar situatieve arbeidsongeschiktheid De werknemer stapte naar de rechter toen de werkgever de loondoorbetaling stopzette. Het gerechtshof in Den Bosch oordeelde in hoger beroep dat er sprake was van situatieve arbeidsongeschiktheid en niet van ziekte: alle partijen gingen er ook vanuit dat er sprake was van situatief verzuim. De werknemer heeft dan geen recht op loon bij ziekte volgens artikel 7:629 BW. Hij heeft wel recht op loon als hij volgens artikel 7:628 BW kan aantonen dat hij door omstandigheden zijn werk niet kan hervatten en opnieuw uit zal vallen als hij dat wel zou doen. Ook moet hij alle medewerking verlenen bij pogingen die worden gedaan om de oorzaken voor het conflict weg te halen. Oorzaak voor niet kunnen werken ligt bij werkgever Dat de werknemer de passende arbeid bij een andere werkgever had geweigerd, was volgens het hof niet onredelijk. Hij had dit namelijk geweigerd, omdat er een voorwaarde aan was gesteld dat hij bij zijn huidige werkgever zou worden ontslagen. Dit was in het kader van het reintegratietraject gebeurd en daarbij hoort de arbeidsovereenkomst in stand te blijven. De psychologische behandeling was nooit een voorwaarde geweest voor de re-integratie en de werkgever had ook nooit geïnformeerd naar de vorderingen van de behandeling. De stopzetting van het loon kon hierop dan ook niet worden gebaseerd. De rechter oordeelde dat de oorzaak van het niet kunnen werken voor rekening van de werkgever moest komen. De situatief arbeidsongeschikte werknemer had dus recht op zijn loon. Vertrouwen in medewerker verdwijnt niet zomaar Als een medewerker wordt gewaardeerd om zijn expertise en betrouwbaarheid, kunt u doorgaans niet op basis van één incident het vertrouwen in hem opzeggen. Voor ontslag bij disfunctioneren moet u zwaarwegende redenen hebben. Bij slecht functioneren moet u duidelijk laten weten wat de medewerker moet doen om zijn functioneren te verbeteren en hoe lang dit verbetertraject duurt. In een recente rechtszaak werd een ziekenverzorgende op staande voet ontslagen omdat ze de afdeling tijdens haar pauze tweemaal onbemand had achtergelaten, waardoor patiënten risico s liepen. Tijdens één van die pauzes zou ze ook alcohol hebben gedronken. Omdat de gebeurtenissen van die avond onvoldoende konden worden aangetoond en de medewerkster verder een vlekkeloos dienstverband had, vond de rechter ontslag op staande voet een te zwaar middel. Een ernstige officiële waarschuwing was beter geweest. De werkgever moest de medewerkster weer tot het werk toelaten. Ledeninformatie februari 2014 Pagina 4 van 14

5 Vertrouwen niet zomaar opzeggen bij goed functioneren De werkgever diende vervolgens een ontbindingsverzoek in, omdat de medewerkster onvoldoende doordrongen zou zijn van de ernst van de zaak. De kantonrechter wees het verzoek af. Op basis van één avond disfunctioneren kon de werkgever het vertrouwen in de medewerkster niet opzeggen. Nadat de medewerkster met spanningsklachten ziek thuis kwam te zitten, stapte ze zelf naar de rechter met het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De rechter kende het ontbindingsverzoek toe. De werkgever moest een hoge ontslagvergoeding betalen, omdat hij het loon en de bevoegdheden van de medewerkster in sterke mate had beperkt. Bovendien was voor de medewerkster onduidelijk tot wanneer zij onder toezicht stond. Omdat de werkgever een belangrijke rol had gespeeld in de verstoorde arbeidsrelatie, werd een ontslagvergoeding van toegekend. Informeren over verbetertraject bij disfunctioneren Zorg dat u een disfunctionerende medewerker goed informeert over zijn verbetertraject en zet daarin een duidelijke termijn. Trek niet zomaar bevoegdheden en toeslagen in en zorg dat u het verbetertraject regelmatig evalueert. Wijzigingen Arbeidsrecht per 1 juli 2014 en Ontslagrecht per 1 juli 2015 Op 11 oktober 2013 heeft het kabinet Rutte een begrotingsakkoord gesloten met D66, Christen- Unie en SGP. Dat akkoord heeft gezorgd voor een versnelde invoering van de wijzigingen opgenomen in het Sociaal Akkoord van april Hoewel een aantal wijzigingen voorgesteld in het regeerakkoord voorlopig van tafel zijn, zal sprake zijn van een versoepeling van het ontslagrecht. Het arbeidsrecht zal veranderen per 1 juli 2014, met name ten aanzien van flexibele arbeid (arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd). Het ontslagrecht zal gaan veranderen per 1 juli Tot die tijd blijft het huidige ontslagstelsel gehandhaafd. Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2014 ten aanzien van Flexibele arbeid: Per 1 juli 2014 zullen wijzigingen van kracht zijn met betrekking tot flexibele arbeid. Specifiek zal de "ketenregeling" (artikel 7:668a BW) worden aangepast in die zin dat bij de (4e) vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zal ontstaan. Hetzelfde geldt indien sprake is van een reeks arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd - met tussenpozen van maximaal zes (6) maanden - die in totaal een periode beslaat van twee jaar (24 maanden), dan ontstaat ook daarna een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Momenteel geldt (nog) dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de derde (3e) keer wordt verlengd - met tussenpozen van maximaal drie (3) maanden - of indien sprake is van een reeks van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die in totaal een periode beslaat van 36 maanden, waarna dan ook sprake zal zijn van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In het nieuwe arbeidsrecht kan bij CAO alleen nog worden afgeweken van de ketenregeling, indien het werken met tijdelijke contracten gelet op de aard van het werk noodzakelijk is. De maximale afwijking in de CAO mag zijn zes arbeidscontracten voor bepaalde tijd in een periode van maximaal vier jaar. Elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten, met tussenperioden minder dan zes maanden, tellen vanaf 1 juli 2014 mee in de ketenregeling. In de huidige arbeidsrecht-wetgeving is bepaald dat elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten met tussenpozen van minder dan drie maanden meetellen in de ketenregeling. Hieronder zetten wij de aangekondigde wijzigingen ten aanzien van flexibele arbeid (bepaalde tijd contracten) op een rij: De ketenregeling artikel 7:668a BW wordt aangepast. Een werknemer krijgt in het gewijzigde arbeidsrecht al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd na drie Ledeninformatie februari 2014 Pagina 5 van 14

6 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of na een periode van drie jaren. Afwijking is mogelijk in geval van een CAO; Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of korter zal de mogelijkheid vervallen om een proeftijd overeen te komen; Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur van zes maanden of langer zal een aanzegtermijn van één maand in acht genomen moeten worden; De mogelijkheid voor het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zal komen te vervallen; In de zorgsector zal het gebruik van het nul-urencontract worden tegengegaan; De arbeidsverledeneis die per 2014 zou worden ingevoerd in de Ziektewet wordt afgeschaft. Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kunnen hierdoor tijdens hun ziekte een uitkering aanvragen die in hoogte vergelijkbaar is met werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Aanbeveling: Het verdient de voorkeur voor zowel werknemers als werkgevers om bij aanvang van een arbeidsovereenkomst mogelijkheden in te bouwen in de arbeidsovereenkomst om af te kunnen wijken van de beoogde veranderingen in het ontslagrecht. Denk bijvoorbeeld aan het aangaan van een arbeidsovereenkomst met daarin gespecificeerd een (afwijkende) berekening van de beëindigingsvergoeding indien de arbeidsovereenkomst ten einde komt. In dit kader zal gelden: regeren is vooruitzien. Wijzigingen ontslagrecht per 1 juli 2015 Voordat de aanstaande wijzigingen worden opgesomd, zetten wij eerst de mogelijkheden van het huidige thans geldende ontslagrecht onder elkaar: De huidige mogelijkheden voor een beëindiging van de arbeidsovereenkomst: 1. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden (via een vaststellingsovereenkomst); 2. Een beëindiging via een aanvraag van een ontslagvergunning door de werkgever bij het UWV Werkbedrijf; 3. Een beëindiging van de arbeidsovereenkomst via een inhoudelijke ontbindingsprocedure via de rechtbank sector kanton. De rechter zal in dit geval de gronden voor het ontslag preventief toetsen, alvorens wel of niet over te gaan tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Bij de hiervoor genoemde drie mogelijkheden speelt voor de vaststelling c.q. berekening van een ontslagvergoeding c.q. beëindigingsvergoeding de huidige kantonrechtersformule een bepalende rol. In het nieuwe ontslagrecht zal de mogelijkheid van een preventieve toets door de rechter worden gehandhaafd. Afhankelijk van de reden voor het ontslag komt er één ontslagroute, namelijk voor ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen via een procedure bij het UWV en voor andere redenen voor ontslag via een ontbinding door de kantonrechter. Daarnaast zal tevens de toepassing van de (ongelimiteerde) kantonrechtersformule veranderen in die zin dat een ontslagvergoeding anders zal worden becijferd en in ieder geval zal worden gemaximaliseerd tot een half maandsalaris per dienstjaar met een maximum van ,- bruto. Hieronder zetten wij de aangekondigde wijzigingen in het ontslagrecht op een rij: Per 1 juli 2015 wordt het ontslagrecht gewijzigd. Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 ("BBA 1945") zal komen te vervallen. De huidige preventieve ontslagtoets van een ontslag blijft gehandhaafd; In geval van een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen zal de ontslagroute verlopen via een procedure bij het UWV. Het UWV streeft ernaar om een ontslagaanvraag binnen vier (4) weken af te handelen; Het volgen van een ontslagroute is niet nodig indien een werknemer instemt met het ontslag. De bedenktijd voor een werknemer zal twee weken bedragen. De instemming van een Ledeninformatie februari 2014 Pagina 6 van 14

7 werknemer met zijn ontslag zal niet leiden tot verwijtbaarheid van zijn zijde in het kader van de WW-uitkering; Indien het UWV negatief beslist op een ontslag op basis van bedrijfseconomische gronden, dan kan de werkgever bij de rechter (alsnog) een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indienen; Een via de UWV procedure ontslagen werknemer kan zich daarna tot de rechter wenden met het verzoek tot herstel van de arbeidsovereenkomst. De rechter zal dan de doorlopen UWV-procedure moeten toetsen. De overwegingen c.q. het advies van het UWV zal hierbij zwaar wegen; Indien een rechter alsnog tot ontbinding overgaat, nadat door het UWV negatief is beslist, dan wordt de periode die de procedure bij het UWV in beslag heeft genomen verrekend met de opzegtermijn. Er dient altijd een opzegtermijn van tenminste één maand; Indien sprake is van één of twee dienstverbanden van in totaal 2 jaar of langer, dan betaalt de werkgever bij ontslag een transitievergoeding (zijnde een vergoeding voor omscholing) met een maximum van ,- of een jaarsalaris indien dat hoger zou zijn. De becijfering van het transitiebudget zal zijn dat 1/3 van een maandsalaris wordt gerekend per dienstjaar over de eerste tien (10) dienstjaren en vanaf de jaren na het tiende (10e) dienstjaar 1/2 maandsalaris per dienstjaar; Voor werknemers met leeftijd boven 50 jaar geldt tot het jaar 2020 een overgangsrecht waarin de transitievergoeding op een afwijkende manier wordt becijferd namelijk één (1) maandsalaris per dienstjaar over tien dienstjaren. De Sociale Partners zullen dit aspect nog nader uitwerken in overleg met het kabinet; Indien de rechter oordeelt dat het ontslag via de UWV procedure ten onrechte is gegeven of indien de rechter oordeelt dat het ontslag voornamelijk aan de werkgever te wijten is, dan kan een aanvullende vergoeding door de rechter worden toegekend aan de werknemer naast de transitievergoeding. Indien sprake is van ernstige verwijtbaarheid van de werknemer aan een ontslag dan is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd. De WW-duur wordt maximaal 24 maanden. De opbouw van de WW wordt aangepast naar één (1) maand per dienstjaar in de eerste 10 arbeidsjaren en 1/2 maand per dienstjaar in de jaren daarna. Reeds opgebouwde dienstjaren tot juli 2015 worden gerespecteerd, met dien verstande dat elk arbeidsactief jaar voor juli 2015 recht zal geven op één (1) maand WWuitkering. Bedrijfsvoering Debiteur failliet? Zo beperkt u de schade Faillietverklaringen leiden tot oninbare vorderingen. Als leverancier of dienstverlener van degene die failliet is, kunt u hard getroffen worden. U bent misschien geneigd uw verlies te nemen, maar u kunt de schade beperken. Debiteur is failliet: wat nu? U had het niet zien aankomen. Een bouwbedrijf waar u al jarenlang materialen aan levert, gaat failliet. De laatste leveringen bleven onbetaald en tot overmaat van ramp had u een machine aan hen verhuurd, waarvoor nog niet betaald is. Welke gevolgen heeft dat voor u als schuldeiser, leverancier en verhuurder? De faillissementscurator ziet erop toe dat de bezittingen van degene die failliet is worden verkocht ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. U kunt dus zelf geen actie meer ondernemen om betaling van uw vordering te krijgen en u zult moeten afwachten of u, na afwikkeling van het faillissement, geld ontvangt. Kortom: u bent uw klant hoogst waarschijnlijk kwijt en de kans op betaling van uw vordering is gering. En hoe krijgt u de geleverde en verhuurde zaken terug? Contracten lopen door Op het eerste gezicht verandert er niets: zowel u als de curator zijn ook na faillietverklaring gebonden aan de contractuele verplichtingen. In beginsel, want de wet maakt enkele Ledeninformatie februari 2014 Pagina 7 van 14

8 uitzonderingen. Arbeidsovereenkomsten en huurovereenkomsten kunnen wel eenvoudig, althans eenvoudiger, beëindigd worden. Daarnaast bevatten veel contracten een clausule waarin de opzegging van de overeenkomst in geval van faillissement wordt geregeld. In het voorbeeld moet het huurcontract van de machine door u of de curator beëindigd worden. Eigendomsvoorbehoud: u blijft eigenaar Bent u leverancier en is een van uw klanten failliet? Dan blijven de door u geleverde zaken in het vermogen van die klant óók als betaling nog niet heeft plaatsgevonden. De curator zal dan weigeren ze af te geven. U kunt de geleverde zaken alleen terugvorderen als er een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud is overeengekomen. In dat geval gaat de eigendom niet over zolang betaling niet heeft plaatsgevonden. Een eigendomsvoorbehoud staat meestal in de algemene voorwaarden. Laat deze daarom altijd door uw klant tekenen, vóórdat de overeenkomst wordt aangegaan, bijvoorbeeld op de offerte. Drukt de algemene voorwaarden daarnaast af op de achterzijde van iedere factuur en verwijs ernaar op de voorzijde. Ook kan het geen kwaad om op iedere factuur het eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk en duidelijk leesbaar te vermelden: de geleverde zaken blijven eigendom van de leverancier totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, of woorden van gelijke strekking. Als een eigendomsvoorbehoud van toepassing is, moet u aantonen welke materialen u hebt geleverd én dat deze onbetaald zijn gebleven. Omschrijf daarom geleverde zaken zo goed mogelijk op de factuur en voorzie ze waar mogelijk van serienummers. Het is niet mogelijk om een eigendomsvoorbehoud te bedingen voor andere schulden dan leverancierskrediet. Zo'n "verlengd" eigendomsvoorbehoud is nietig. U kunt het niet "uitrekken" tot andere schulden, zoals een huurschuld. Recht van reclame: u haalt geleverde zaken terug U kunt verkochte en geleverde zaken terugvorderen als de koopsom niet (volledig) is voldaan. Dit recht, dat niet contractueel hoeft te zijn overeengekomen, kunt u ook tegen de curator inroepen. Het moet daarbij gaan om roerende zaken en het product moet zich nog in dezelfde staat bevinden: het niet mag zijn bewerkt, verwerkt in een ander product, of zijn doorverkocht. Verder moet binnen een bepaalde termijn worden gereclameerd: voordat ofwel zes weken zijn verstreken nadat de betaaltermijn is afgelopen, ofwel zes weken nadat de koper het product geleverd heeft gekregen. Snel handelen is dus essentieel. Retentierecht: het recht om onder u te houden Heeft u een zaak onder u die eigendom is van uw schuldenaar, dan kunt u deze onder omstandigheden onder u houden en zelfs verkopen als uw vordering onbetaald blijft. Heeft u een reparatie verricht aan een auto en blijft de reparatienota onbetaald? Dan heeft u het recht om de auto onder u te houden om zodoende betaling af te dwingen. Een aannemer heeft het recht het bouwwerk dat hij tot stand heeft gebracht niet op te leveren totdat de aanneemsom is betaald. Het gaat dan om het retentierecht: het recht om de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten. Retentierecht kan alleen worden uitgeoefend wanneer een zaak die eigendom is van iemand op wie u een opeisbare vordering heeft in uw macht terecht is gekomen. Verder moet er samenhang bestaan tussen deze zaak en de openstaande vordering, iets wat niet altijd eenvoudig kan worden vastgesteld. In de hiervoor genoemde voorbeelden van de garagehouder en de aannemer is de samenhang duidelijk aanwezig. Wordt eenmaal aan de voorwaarden voldaan, dan heeft u als retentor een sterk recht. Niet alleen heeft u door afgifte van de zaak aan de opdrachtgever te weigeren een sterk pressiemiddel in handen om alsnog de vordering voldaan te krijgen, u kunt dit recht ook nog Ledeninformatie februari 2014 Pagina 8 van 14

9 jegens derden laten gelden. Daarnaast heeft u het recht uw vordering met voorrang te verhalen op de zaak waarop het retentierecht rust boven allen tegen wie het retentierecht kan worden ingeroepen. Dat betekent dat indien u beschikt over een vonnis waarin de schuldenaar wordt veroordeeld tot betaling, u de zaak waarop het retentierecht rust kunt laten veilen en zich bij voorrang uit de verkoopprijs kunt laten voldoen. In geval van faillissement dient u uw vordering bij de curator in. Hij eist dan dan de zaak waarop het retentierecht rust op en verkoopt het, maar hij zal u als eerste uit de opbrengst moeten betalen. Medewerking aan een akkoord Een schuldenaar kan een minnelijke regeling treffen met zijn schuldeisers. Dit kan in faillissement, in surséance van betaling of buiten faillissement, of - als er sprake is van een "natuurlijk persoon" - in de wettelijke schuldsaneringsregeling. Een crediteurenakkoord kan iedere denkbare vorm aannemen; feitelijk is het niet meer dan een overeenkomst tussen de schuldenaar en zijn schuldeisers over de wijze waarop de schulden geregeld worden. Vaak, maar niet altijd, wordt een percentage tegen finale kwijting aangeboden. Bij zo'n akkoord moet de schuldenaar rekening houden met de positie van de verschillende crediteuren. Uitgangspunt is dat alle crediteuren gelijke rechten hebben, maar in de praktijk is sprake van een rangorde. Belastingdienst en UWV hebben bijvoorbeeld een bevoorrechte positie. Wordt u als crediteur in een akkoord betrokken, dan kunt van de schuldenaar verlangen dat hij het akkoord goed onderbouwt en u voorziet van alle informatie die nodig is om een beslissing te kunnen nemen. Let daarbij goed op of andere schuldeisers niet ten onrechte bevoordeeld worden. Wees kritisch ten aanzien van de cijfers die u voorgeschoteld krijgt: is hier accountantscontrole op uitgevoerd? Ga ook na of de curator (in geval van faillissement) of de bewindvoerder (in geval van surséance van betaling) het akkoord ondersteunt. Onderzoek hoe zij tot hun standpunt komen; als het goed is, heeft hij het aangeboden percentage afgezet tegen de verwachtingen die de schuldeisers kunnen koesteren bij afwikkeling van een faillissement. U bent niet verplicht om mee te werken aan een akkoord. Onder omstandigheden kan echter een dwangakkoord worden gerealiseerd waar alle schuldeisers aan gebonden zijn. Informeer de curator De curator beheert de failliete boedel en behartigt in de eerste plaats de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. Hij is daarbij in hoge mate afhankelijk van de informatie die hij van de gefailleerde en derden ontvangt. Vertelt de gefailleerde hem niet dat hij een vakantiehuis in Italië heeft, dan is de kans groot dat de curator hier niet achter komt. Beschikt u over informatie waarvan u vermoedt dat deze relevant is bij de bepaling van de omvang van de boedel en de schuldenlast, zorg dan dat de curator deze informatie ontvangt. De kans op een uitkering wordt daarmee vergroot. In de praktijk worden curatoren slechts zelden geïnformeerd door schuldeisers, terwijl menig schuldeiser de gefailleerde al jaren kent en over uiterst relevante informatie kan beschikken. De indruk bestaat dat hierdoor veel kansen in faillissementen onbenut blijven. Ook kan informatie van derden waardevol zijn bij de beoordeling of er vóór faillissement zaken aan de boedel zijn onttrokken, en of er mogelijk sprake is van wanbeleid waardoor de directie van een failliete BV aansprakelijk kan worden gesteld. Laat u door de curator informeren De curator moet regelmatig een openbaar verslag uitbrengen met een globaal inzicht in de stand van de boedel en de vooruitzichten voor de crediteuren. Openbare verslagen kunnen worden opgevraagd bij de griffie van de rechtbank; veel curatoren plaatsen hun openbare verslagen op hun website of sturen ze op verzoek kosteloos toe. Ook op andere momenten Ledeninformatie februari 2014 Pagina 9 van 14

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen stand makkelijker aanpassen aan de dynamiek in de afzetmarkt als werknemers goed in staat zijn elders nieuw werk te vinden. Duurzame arbeidsrelaties

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID SPECIAL WET WERK EN ZEKERHEID Voorwoord Voor alle werkgevers dus ook voor u als watersportondernemer gaat er veel veranderen op het gebied van personeel. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid gaat in op 1 juli

Nadere informatie

RECHTSTREEKS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS. 06/03/14: Workshop Bestuurdersaansprakelijkheid

RECHTSTREEKS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS. 06/03/14: Workshop Bestuurdersaansprakelijkheid Februari / 2014 / EDITIE 01 RECHTSTREEKS IN DEZE UITGAVE: VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS INTERNATIONALE DISTRIBUTIE- EN AGENTUUROVEREENKOMSTEN

Nadere informatie

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST P&O-services telefoon: (030) 880 1880 Postbus 8504 e-mail: arbeidsvoorwaarden@protestantsekerknl 3503 RM Utrecht website: www.protestantsekerk.nl Inleiding Soms wil

Nadere informatie

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil?

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13.

NIEUWSBRIEF. Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13. NIEUWSBRIEF November 2014 Jaargang 19 Nr. 61 Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord 2 Vereenvoudigingen

Nadere informatie

RECHTSTREEKS SAVE THE DATE! SEMINARS EN WORKSHOPS TEN HOLTER NOORDAM / TENNISTOERNOOI 2014 O.A. IN DEZE UITGAVE: Juni / 2014 / EDITIE 02

RECHTSTREEKS SAVE THE DATE! SEMINARS EN WORKSHOPS TEN HOLTER NOORDAM / TENNISTOERNOOI 2014 O.A. IN DEZE UITGAVE: Juni / 2014 / EDITIE 02 Juni / 2014 / EDITIE 02 RECHTSTREEKS O.A. IN DEZE UITGAVE: ONTWIKKELINGEN BINNEN PAYROLLING SAVE THE DATE! SEMINARS EN WORKSHOPS TESTAMENTAIRE VOOGDIJ CONTRACTEREN MET BUITENLANDSE PARTIJEN Kennis delen

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 24 november 2014 Wet Werk en Zekerheid Artikel uit Leo informeert november 2014 Op 10 juni 2014 is de omvangrijke Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Met de gevolgen van deze wet krijgen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons DE AFIER NUMMER 01 JULI 2013 DIT IS EEN UITGAVE VAN AFIER ACCOUNTANTS + BEDRIJFSADVISEURS JORRIT DE JAGER OVER ONLINE BOEKHOUDEN Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons GIRBE DRENTH (TUINLAND)

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoud. Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep

Nieuwsbrief. Inhoud. Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep april 2015 Nieuwsbrief Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep Inhoud RDA blijft in 2015 op 60% Aanvullend Actieplan mkb-financiering WOZ-beschikking 2015 - Duur van werkzaamheid Eigenwoningregeling

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

Eindejaarsactualiteiten 2012. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken

Eindejaarsactualiteiten 2012. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken Eindejaarsactualiteiten 2012 Financieel advies fiscale juridische financiële advieszaken Loon- en inkomstenbelasting Anticipeer tijdig op de komst van één uniform loonbegrip 3 Ook werknemerspremies over

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste relatie,

VOORWOORD. Beste relatie, 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 BDO ARBEIDSJURISTEN... 4 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)... 5 2. ONTBINDING... 7 3. GOED WERKGEVERSCHAP... 29 4. STUDIEKOSTEN... 32 5. BERISPING... 34 6. OVERGANG

Nadere informatie

Kleintjes worden groot

Kleintjes worden groot Kleintjes worden groot april 2015 INLEIDING Bijgevoegd ontvangt u onze nieuwsbrief van dit kwartaal, met informatie over ontwikkelingen op accountancy/fiscaal gebied. Mochten uw adresgegevens niet juist

Nadere informatie

Ontslagzaken via de kantonrechter

Ontslagzaken via de kantonrechter Ontslagzaken via de kantonrechter periode 2003-2008 Tilburg, september 2009 Dr. ir. Marijke von Bergh Dr. mr. Mirjam Siesling Mr. André van Rijs IVA beleidsonderzoek en advies ii Ontslagzaken via de kantonrechter

Nadere informatie

helder van A tot Z MAGAZINE 01 Heldere kijk op actualiteiten

helder van A tot Z MAGAZINE 01 Heldere kijk op actualiteiten MAGAZINE 01 15 Heldere kijk op actualiteiten INLEIDING Voor u ligt het allereerste "AccountantZ Magazine". Met ons magazine informeren wij onze relaties graag over actualiteiten en ontwikkelingen die voor

Nadere informatie

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE?

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? IN DEZE BROCHURE Inleiding 3 Tien prangende kwesties 4 Wet verbetering poortwachter 33 Wet werk en zekerheid (nieuwe

Nadere informatie

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.4-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie De belangrijkste veranderingen in het ontslag recht Overstappen op de werkkostenregeling: bent u er klaar voor? Einde VAR in zicht Ingrijpende

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht

Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht Samenvattend verslag Symposium 21 januari 2014 van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) Samenvattend verslag Symposium 21 januari

Nadere informatie

Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking voor arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 2 februari 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 2 februari 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 2 februari 2015 > Mogelijke oplossingen gewijzigde ketenregeling > De regels rond vrijwilligersvergoeding > Nieuwe aspecten jaarverslaglegging

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT INHOUDSOPGAVE DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT 02 Inleiding 02 WAT MOET IK DOEN ALS DE WERKGEVER MIJN LOON NIET MEER BETAALT? 03 WAT IS SURSEANCE

Nadere informatie

Duur van werkzaamheid

Duur van werkzaamheid Nieuwsbrief _ apr 2015 ONDERNEMINGSWINST RDA blijft in 2015 op 60% De minister van Economische Zaken heeft het percentage voor de Research & Development Aftrek (RDA) voor 2015 vastgesteld op 60. De RDA

Nadere informatie

Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de ontwikkelingen in de berekening van de schadevergoeding ex art. 7:681 BW

Nadere informatie