Actueel - CAO-partijen bouw spreken weer met elkaar 2 - Ledenbulletin voortaan digitaal; geef uw digitale gegevens aan ons door! 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actueel - CAO-partijen bouw spreken weer met elkaar 2 - Ledenbulletin voortaan digitaal; geef uw digitale gegevens aan ons door! 2"

Transcriptie

1 Ledeninformatie nr Februari 2014 Inhoudsopgave Actueel - CAO-partijen bouw spreken weer met elkaar 2 - Ledenbulletin voortaan digitaal; geef uw digitale gegevens aan ons door! 2 Arbeidsrecht - Leeftijdsonderscheid bij werving toegestaan 2 - Nieuwe uitzondering op afspiegelingsbeginsel 2 - Rechter let ook op opzegverbod tijdens ziekte 3 - Situatief arbeidsongeschikte krijgt gewoon loon 4 - Vertrouwen in medewerker verdwijnt niet zomaar 4 - Wijzigingen Arbeidsrecht per 1 juli Wijzigingen ontslagrecht per 1 juli Bedrijfsvoering - Debiteur failliet? Zo beperkt u de schade 7 - Beveilig uw bedrijfsauto! 10 - IBAN mogelijk pas per 1 augustus 2014 verplicht 11 Economische zaken - De Nederlandse economie staat er beter voor dan een jaar geleden 12 - Woningbouw daalt verder in 2014; groei vanaf Fiscale zaken - Bezwaar tegen BTW-correctie auto voor Gevangenisstraf voor bewust te late betaling 13 Lonen en loonkostenberekeningen - Loonkostenstijging per 1 januari Overheid - Inspectie SZW controleert op arbeidsveiligheid 14 Bijlagen: Loonkosten Bouwplaatspersoneel en UTA-medewerkers per 1 januari 2014 Voor meer informatie over artikelen in deze ledeninformatie kunt u contact opnemen met eerstelijns advies:

2 Actueel Cao partijen bouw spreken weer met elkaar In een ultieme poging om een lang en slepend conflict over een tussen cao te voorkomen zijn cao-partijen bouw op 17 februari 2014 na twee maanden stilte weer met elkaar in overleg getreden. Het overleg vond plaats in een constructieve sfeer. Het volgend overleg staat gepland voor 10 maart a.s. Partijen zien dat overleg met vertrouwen tegemoet. Ledenbulletin voortaan digitaal; geef uw digitale gegevens aan ons door! Bijgaand ontvangt u ons laatste ledenbulletin in de papieren versie. Vanaf maart 2014 stappen wij over op een digitaal ledenbulletin. Naast het besparen op de drukkosten wordt op deze manier ook een steentje bijgedragen aan een beter milieu. Bovendien kunt u het digitale ledenbulletin makkelijker verspreiden onder de geïnteresseerden binnen uw organisatie. Deze verandering betekent dat u vanaf maart maandelijks het ledenbulletin (met als bijlage een printversie) in uw mailbox ontvangt. U wordt verzocht om aan ons door te geven op welk adres u het ledenbulletin wilt ontvangen. Daarnaast kunt u het ledenbulletin ook downloaden of inzien op het besloten ledengedeelte van / Publicaties / Ledenbulletin. Bent u niet in het bezit van een inlogcode en wachtwoord, dan kunt u deze aanvragen via de website van Aannemersfederatie Nederland. Arbeidsrecht Leeftijdsonderscheid bij werving toegestaan U mag de komende twee jaar vacatureteksten opstellen waarin u specifiek vraagt naar jongeren tussen 18 en 27 jaar. Dit is een uitzondering op de regel dat u bij werving en selectie geen onderscheid mag maken naar leeftijd. De uitzondering is bedoeld om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Onderscheid maken op grond van leeftijd is alleen toegestaan als daar een objectieve rechtvaardiging voor is, bijvoorbeeld als er sprake is van: werkgelegenheid- of arbeidsmarktbeleid dat in wettelijke regelingen is vastgelegd; een zwaarwegend bedrijfsbelang, bijvoorbeeld als uw organisatie in zwaar weer verkeert; een andere goede reden voor het leeftijdonderscheid. Noem bestrijding jeugdwerkloosheid in vacaturetekst Van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 mag u vacatures plaatsen waarin u specifiek zoekt naar jongeren van 18 tot 27 jaar. De vacature moet zich wel richten op de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Neem daarom de volgende zin in de vacaturetekst op: Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de Aanpak jeugdwerkloosheid'. De tijdelijke regeling maakt deel uit van de Aanpak jeugdwerkloosheid die is vastgelegd in de Begrotingswet 2014 en De overheid wil met de maatregel voorkomen dat jongeren door de crisis werkloos blijven of worden. Nieuwe uitzondering op afspiegelingsbeginsel Vanaf 1 juli 2015 mag u 10% van de werknemers die u op basis van het afspiegelingsbeginsel moet ontslaan, toch behouden. Dat staat in het wetsvoorstel Werk en zekerheid. Aan deze Ledeninformatie februari 2014 Pagina 2 van 14

3 uitzondering zijn wel enkele voorwaarden verbonden. U moet bijvoorbeeld aannemelijk maken dat de werknemers die u wilt behouden, bovengemiddeld functioneren. Moet u werknemers ontslaan om bedrijfseconomische redenen, dan houdt u rekening met het afspiegelingsbeginsel. Dat houdt in dat u de werknemers per categorie uitwisselbare functies in vijf leeftijdsgroepen verdeelt en dat u binnen elke leeftijdsgroep de werknemers met het kortste dienstverband ontslaat. Het doel van het afspiegelingsbeginsel is dat de leeftijdsopbouw per functiecategorie zoveel mogelijk gelijk blijft. De werknemers verdeelt u in de volgende leeftijdsgroepen: van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder. Werknemer behouden die bovengemiddeld functioneert In het wetsvoorstel Werk en zekerheid staat dat er een uitzondering komt op het afspiegelingsbeginsel. Vanaf 1 juli 2015 krijgt u namelijk de mogelijkheid om 10% van werknemers, die op grond van het afspiegelingsbeginsel voor ontslag in aanmerking komen, te behouden. U moet dan aannemelijk maken dat de werknemer bovengemiddeld functioneert of over meer dan gemiddelde potentie beschikt voor de toekomst. De afwijking van 10% geldt niet voor de leeftijdscategorieën 15 tot 25 jaar en 55 jaar en ouder. In deze categorieën mag u niet meer werknemers ontslaan dan bij volledige toepassing van het afspiegelingsbeginsel. De jongeren hebben namelijk nog geen kans gehad om te laten zien wat zij kunnen en de ouderen hebben een zwakke arbeidsmarktpositie. Bovendien wil het kabinet voorkomen dat u als werkgever stopt met het investeren in de inzetbaarheid van oudere werknemers. Het wetsvoorstel Werk en zekerheid ligt op dit moment bij de Tweede Kamer en is daarom nog niet definitief. Afspiegelingsbeginsel niet toepassen op arbeidsgehandicapte werknemers Leidt de toepassing van het afspiegelingsbeginsel ertoe dat u niet meer kunt voldoen aan de afspraken over het in dienst nemen van (een percentage) arbeidsgehandicapten, dan mag u deze werknemers buiten het bereik van het afspiegelingsbeginsel houden. Werknemers die via een payrollorganisatie bij u werken, moet u overigens dezelfde ontslagbescherming bieden als uw vaste werknemers. Vanaf 1 juli 2015 moet u zich bij ontslag om bedrijfseconomische redenen altijd tot UWV wenden. Tot die tijd mag u kiezen of de ontslagaanvraag indient bij de uitkeringsinstantie of bij de kantonrechter. Rechter let ook op opzegverbod tijdens ziekte Wil een werkgever de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer laten ontbinden, dan zal de rechter rekening houden met opzegverbod tijdens ziekte. Hoewel een rechter niet verplicht is om zich aan het opzegverbod te houden, doet hij dat in de praktijk meestal wel. Is een werknemer arbeidsongeschikt, dan mag een werkgever het dienstverband tijdens de eerste 104 weken van de arbeidsongeschiktheid niet opzeggen. Er geldt namelijk een opzegverbod tijdens die periode. Uw werkgever kan wel naar de kantonrechter stappen en hem vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Voor de rechter geldt het opzegverbod in principe niet. De kans is echter groot dat hij rekening houdt met het opzegverbod tijdens ziekte. Dit wordt de reflexwerking van het opzegverbod genoemd. Hiervan was ook sprake in een zaak die onlangs voorlag bij de kantonrechter in Den Haag. Ontbindingsverzoek wegens verstoorde arbeidsrelatie In de zaak ging het om een werknemer die zich had ziek gemeld wegens werkgerelateerde en privéproblemen. Na enige tijd ontstond er tussen de werknemer en zijn werkgever een conflict over het verloop van de re-integratie. Dit leidde tot een verstoring van de arbeidsrelatie, waardoor de werkgever de kantonrechter verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Verband tussen ontbindingsverzoek en ziekte van werknemer De kantonrechter onderzocht of het ontbindingsverzoek verband hield met het opzegverbod tijdens ziekte. Zijn conclusie was dat er een verband bestond tussen de verstoorde arbeidsrelatie (als grond voor de ontbinding) en de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Ledeninformatie februari 2014 Pagina 3 van 14

4 Het gedrag van de werknemer werd namelijk verklaard door zijn medische beperkingen (psychische klachten). De kantonrechter hield daarom rekening met het opzegverbod tijdens ziekte (reflexwerking) en oordeelde dat de arbeidsovereenkomst in stand bleef. De werkgever moest ook blijven werken aan de re-integratie van de werknemer, zowel in het eerste als het tweede spoor. Situatief arbeidsongeschikte krijgt gewoon loon In het geval van situatieve arbeidsongeschiktheid is een werknemer niet in staat om te werken, terwijl hij medisch gezien niet ziek is. Er is dan vaak sprake van een verstoorde arbeidsrelatie. De werknemer heeft in dit geval toch recht op loondoorbetaling, ondanks dat hij niet werkt. Zolang de werknemer meewerkt aan inspanningen om de oorzaken voor het conflict weg te nemen, behoudt hij dat recht op loon ook. In een rechtszaak had een werkgever het loon van een situatief arbeidsongeschikte werknemer op een gegeven moment stopgezet, omdat hij onvoldoende zou meewerken aan zijn reintegratie. De werknemer eiste dat de werkgever het loon alsnog doorbetaalde. De werknemer had zich ziek gemeld vanwege psychische klachten in verband met een onveilige vervoerssituatie op zijn werk. Daarbij lukte het niet om weer te re-integreren bij de werkgever. In het tweede spoor kon de werknemer bij een andere werkgever aan de slag, maar daarmee ging hij niet akkoord. Ook had de werknemer zijn behandeling bij de psychologe stopgezet. Geen ziekte maar situatieve arbeidsongeschiktheid De werknemer stapte naar de rechter toen de werkgever de loondoorbetaling stopzette. Het gerechtshof in Den Bosch oordeelde in hoger beroep dat er sprake was van situatieve arbeidsongeschiktheid en niet van ziekte: alle partijen gingen er ook vanuit dat er sprake was van situatief verzuim. De werknemer heeft dan geen recht op loon bij ziekte volgens artikel 7:629 BW. Hij heeft wel recht op loon als hij volgens artikel 7:628 BW kan aantonen dat hij door omstandigheden zijn werk niet kan hervatten en opnieuw uit zal vallen als hij dat wel zou doen. Ook moet hij alle medewerking verlenen bij pogingen die worden gedaan om de oorzaken voor het conflict weg te halen. Oorzaak voor niet kunnen werken ligt bij werkgever Dat de werknemer de passende arbeid bij een andere werkgever had geweigerd, was volgens het hof niet onredelijk. Hij had dit namelijk geweigerd, omdat er een voorwaarde aan was gesteld dat hij bij zijn huidige werkgever zou worden ontslagen. Dit was in het kader van het reintegratietraject gebeurd en daarbij hoort de arbeidsovereenkomst in stand te blijven. De psychologische behandeling was nooit een voorwaarde geweest voor de re-integratie en de werkgever had ook nooit geïnformeerd naar de vorderingen van de behandeling. De stopzetting van het loon kon hierop dan ook niet worden gebaseerd. De rechter oordeelde dat de oorzaak van het niet kunnen werken voor rekening van de werkgever moest komen. De situatief arbeidsongeschikte werknemer had dus recht op zijn loon. Vertrouwen in medewerker verdwijnt niet zomaar Als een medewerker wordt gewaardeerd om zijn expertise en betrouwbaarheid, kunt u doorgaans niet op basis van één incident het vertrouwen in hem opzeggen. Voor ontslag bij disfunctioneren moet u zwaarwegende redenen hebben. Bij slecht functioneren moet u duidelijk laten weten wat de medewerker moet doen om zijn functioneren te verbeteren en hoe lang dit verbetertraject duurt. In een recente rechtszaak werd een ziekenverzorgende op staande voet ontslagen omdat ze de afdeling tijdens haar pauze tweemaal onbemand had achtergelaten, waardoor patiënten risico s liepen. Tijdens één van die pauzes zou ze ook alcohol hebben gedronken. Omdat de gebeurtenissen van die avond onvoldoende konden worden aangetoond en de medewerkster verder een vlekkeloos dienstverband had, vond de rechter ontslag op staande voet een te zwaar middel. Een ernstige officiële waarschuwing was beter geweest. De werkgever moest de medewerkster weer tot het werk toelaten. Ledeninformatie februari 2014 Pagina 4 van 14

5 Vertrouwen niet zomaar opzeggen bij goed functioneren De werkgever diende vervolgens een ontbindingsverzoek in, omdat de medewerkster onvoldoende doordrongen zou zijn van de ernst van de zaak. De kantonrechter wees het verzoek af. Op basis van één avond disfunctioneren kon de werkgever het vertrouwen in de medewerkster niet opzeggen. Nadat de medewerkster met spanningsklachten ziek thuis kwam te zitten, stapte ze zelf naar de rechter met het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De rechter kende het ontbindingsverzoek toe. De werkgever moest een hoge ontslagvergoeding betalen, omdat hij het loon en de bevoegdheden van de medewerkster in sterke mate had beperkt. Bovendien was voor de medewerkster onduidelijk tot wanneer zij onder toezicht stond. Omdat de werkgever een belangrijke rol had gespeeld in de verstoorde arbeidsrelatie, werd een ontslagvergoeding van toegekend. Informeren over verbetertraject bij disfunctioneren Zorg dat u een disfunctionerende medewerker goed informeert over zijn verbetertraject en zet daarin een duidelijke termijn. Trek niet zomaar bevoegdheden en toeslagen in en zorg dat u het verbetertraject regelmatig evalueert. Wijzigingen Arbeidsrecht per 1 juli 2014 en Ontslagrecht per 1 juli 2015 Op 11 oktober 2013 heeft het kabinet Rutte een begrotingsakkoord gesloten met D66, Christen- Unie en SGP. Dat akkoord heeft gezorgd voor een versnelde invoering van de wijzigingen opgenomen in het Sociaal Akkoord van april Hoewel een aantal wijzigingen voorgesteld in het regeerakkoord voorlopig van tafel zijn, zal sprake zijn van een versoepeling van het ontslagrecht. Het arbeidsrecht zal veranderen per 1 juli 2014, met name ten aanzien van flexibele arbeid (arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd). Het ontslagrecht zal gaan veranderen per 1 juli Tot die tijd blijft het huidige ontslagstelsel gehandhaafd. Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2014 ten aanzien van Flexibele arbeid: Per 1 juli 2014 zullen wijzigingen van kracht zijn met betrekking tot flexibele arbeid. Specifiek zal de "ketenregeling" (artikel 7:668a BW) worden aangepast in die zin dat bij de (4e) vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zal ontstaan. Hetzelfde geldt indien sprake is van een reeks arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd - met tussenpozen van maximaal zes (6) maanden - die in totaal een periode beslaat van twee jaar (24 maanden), dan ontstaat ook daarna een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Momenteel geldt (nog) dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de derde (3e) keer wordt verlengd - met tussenpozen van maximaal drie (3) maanden - of indien sprake is van een reeks van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die in totaal een periode beslaat van 36 maanden, waarna dan ook sprake zal zijn van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In het nieuwe arbeidsrecht kan bij CAO alleen nog worden afgeweken van de ketenregeling, indien het werken met tijdelijke contracten gelet op de aard van het werk noodzakelijk is. De maximale afwijking in de CAO mag zijn zes arbeidscontracten voor bepaalde tijd in een periode van maximaal vier jaar. Elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten, met tussenperioden minder dan zes maanden, tellen vanaf 1 juli 2014 mee in de ketenregeling. In de huidige arbeidsrecht-wetgeving is bepaald dat elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten met tussenpozen van minder dan drie maanden meetellen in de ketenregeling. Hieronder zetten wij de aangekondigde wijzigingen ten aanzien van flexibele arbeid (bepaalde tijd contracten) op een rij: De ketenregeling artikel 7:668a BW wordt aangepast. Een werknemer krijgt in het gewijzigde arbeidsrecht al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd na drie Ledeninformatie februari 2014 Pagina 5 van 14

6 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of na een periode van drie jaren. Afwijking is mogelijk in geval van een CAO; Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of korter zal de mogelijkheid vervallen om een proeftijd overeen te komen; Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur van zes maanden of langer zal een aanzegtermijn van één maand in acht genomen moeten worden; De mogelijkheid voor het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zal komen te vervallen; In de zorgsector zal het gebruik van het nul-urencontract worden tegengegaan; De arbeidsverledeneis die per 2014 zou worden ingevoerd in de Ziektewet wordt afgeschaft. Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kunnen hierdoor tijdens hun ziekte een uitkering aanvragen die in hoogte vergelijkbaar is met werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Aanbeveling: Het verdient de voorkeur voor zowel werknemers als werkgevers om bij aanvang van een arbeidsovereenkomst mogelijkheden in te bouwen in de arbeidsovereenkomst om af te kunnen wijken van de beoogde veranderingen in het ontslagrecht. Denk bijvoorbeeld aan het aangaan van een arbeidsovereenkomst met daarin gespecificeerd een (afwijkende) berekening van de beëindigingsvergoeding indien de arbeidsovereenkomst ten einde komt. In dit kader zal gelden: regeren is vooruitzien. Wijzigingen ontslagrecht per 1 juli 2015 Voordat de aanstaande wijzigingen worden opgesomd, zetten wij eerst de mogelijkheden van het huidige thans geldende ontslagrecht onder elkaar: De huidige mogelijkheden voor een beëindiging van de arbeidsovereenkomst: 1. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden (via een vaststellingsovereenkomst); 2. Een beëindiging via een aanvraag van een ontslagvergunning door de werkgever bij het UWV Werkbedrijf; 3. Een beëindiging van de arbeidsovereenkomst via een inhoudelijke ontbindingsprocedure via de rechtbank sector kanton. De rechter zal in dit geval de gronden voor het ontslag preventief toetsen, alvorens wel of niet over te gaan tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Bij de hiervoor genoemde drie mogelijkheden speelt voor de vaststelling c.q. berekening van een ontslagvergoeding c.q. beëindigingsvergoeding de huidige kantonrechtersformule een bepalende rol. In het nieuwe ontslagrecht zal de mogelijkheid van een preventieve toets door de rechter worden gehandhaafd. Afhankelijk van de reden voor het ontslag komt er één ontslagroute, namelijk voor ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen via een procedure bij het UWV en voor andere redenen voor ontslag via een ontbinding door de kantonrechter. Daarnaast zal tevens de toepassing van de (ongelimiteerde) kantonrechtersformule veranderen in die zin dat een ontslagvergoeding anders zal worden becijferd en in ieder geval zal worden gemaximaliseerd tot een half maandsalaris per dienstjaar met een maximum van ,- bruto. Hieronder zetten wij de aangekondigde wijzigingen in het ontslagrecht op een rij: Per 1 juli 2015 wordt het ontslagrecht gewijzigd. Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 ("BBA 1945") zal komen te vervallen. De huidige preventieve ontslagtoets van een ontslag blijft gehandhaafd; In geval van een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen zal de ontslagroute verlopen via een procedure bij het UWV. Het UWV streeft ernaar om een ontslagaanvraag binnen vier (4) weken af te handelen; Het volgen van een ontslagroute is niet nodig indien een werknemer instemt met het ontslag. De bedenktijd voor een werknemer zal twee weken bedragen. De instemming van een Ledeninformatie februari 2014 Pagina 6 van 14

7 werknemer met zijn ontslag zal niet leiden tot verwijtbaarheid van zijn zijde in het kader van de WW-uitkering; Indien het UWV negatief beslist op een ontslag op basis van bedrijfseconomische gronden, dan kan de werkgever bij de rechter (alsnog) een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indienen; Een via de UWV procedure ontslagen werknemer kan zich daarna tot de rechter wenden met het verzoek tot herstel van de arbeidsovereenkomst. De rechter zal dan de doorlopen UWV-procedure moeten toetsen. De overwegingen c.q. het advies van het UWV zal hierbij zwaar wegen; Indien een rechter alsnog tot ontbinding overgaat, nadat door het UWV negatief is beslist, dan wordt de periode die de procedure bij het UWV in beslag heeft genomen verrekend met de opzegtermijn. Er dient altijd een opzegtermijn van tenminste één maand; Indien sprake is van één of twee dienstverbanden van in totaal 2 jaar of langer, dan betaalt de werkgever bij ontslag een transitievergoeding (zijnde een vergoeding voor omscholing) met een maximum van ,- of een jaarsalaris indien dat hoger zou zijn. De becijfering van het transitiebudget zal zijn dat 1/3 van een maandsalaris wordt gerekend per dienstjaar over de eerste tien (10) dienstjaren en vanaf de jaren na het tiende (10e) dienstjaar 1/2 maandsalaris per dienstjaar; Voor werknemers met leeftijd boven 50 jaar geldt tot het jaar 2020 een overgangsrecht waarin de transitievergoeding op een afwijkende manier wordt becijferd namelijk één (1) maandsalaris per dienstjaar over tien dienstjaren. De Sociale Partners zullen dit aspect nog nader uitwerken in overleg met het kabinet; Indien de rechter oordeelt dat het ontslag via de UWV procedure ten onrechte is gegeven of indien de rechter oordeelt dat het ontslag voornamelijk aan de werkgever te wijten is, dan kan een aanvullende vergoeding door de rechter worden toegekend aan de werknemer naast de transitievergoeding. Indien sprake is van ernstige verwijtbaarheid van de werknemer aan een ontslag dan is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd. De WW-duur wordt maximaal 24 maanden. De opbouw van de WW wordt aangepast naar één (1) maand per dienstjaar in de eerste 10 arbeidsjaren en 1/2 maand per dienstjaar in de jaren daarna. Reeds opgebouwde dienstjaren tot juli 2015 worden gerespecteerd, met dien verstande dat elk arbeidsactief jaar voor juli 2015 recht zal geven op één (1) maand WWuitkering. Bedrijfsvoering Debiteur failliet? Zo beperkt u de schade Faillietverklaringen leiden tot oninbare vorderingen. Als leverancier of dienstverlener van degene die failliet is, kunt u hard getroffen worden. U bent misschien geneigd uw verlies te nemen, maar u kunt de schade beperken. Debiteur is failliet: wat nu? U had het niet zien aankomen. Een bouwbedrijf waar u al jarenlang materialen aan levert, gaat failliet. De laatste leveringen bleven onbetaald en tot overmaat van ramp had u een machine aan hen verhuurd, waarvoor nog niet betaald is. Welke gevolgen heeft dat voor u als schuldeiser, leverancier en verhuurder? De faillissementscurator ziet erop toe dat de bezittingen van degene die failliet is worden verkocht ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. U kunt dus zelf geen actie meer ondernemen om betaling van uw vordering te krijgen en u zult moeten afwachten of u, na afwikkeling van het faillissement, geld ontvangt. Kortom: u bent uw klant hoogst waarschijnlijk kwijt en de kans op betaling van uw vordering is gering. En hoe krijgt u de geleverde en verhuurde zaken terug? Contracten lopen door Op het eerste gezicht verandert er niets: zowel u als de curator zijn ook na faillietverklaring gebonden aan de contractuele verplichtingen. In beginsel, want de wet maakt enkele Ledeninformatie februari 2014 Pagina 7 van 14

8 uitzonderingen. Arbeidsovereenkomsten en huurovereenkomsten kunnen wel eenvoudig, althans eenvoudiger, beëindigd worden. Daarnaast bevatten veel contracten een clausule waarin de opzegging van de overeenkomst in geval van faillissement wordt geregeld. In het voorbeeld moet het huurcontract van de machine door u of de curator beëindigd worden. Eigendomsvoorbehoud: u blijft eigenaar Bent u leverancier en is een van uw klanten failliet? Dan blijven de door u geleverde zaken in het vermogen van die klant óók als betaling nog niet heeft plaatsgevonden. De curator zal dan weigeren ze af te geven. U kunt de geleverde zaken alleen terugvorderen als er een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud is overeengekomen. In dat geval gaat de eigendom niet over zolang betaling niet heeft plaatsgevonden. Een eigendomsvoorbehoud staat meestal in de algemene voorwaarden. Laat deze daarom altijd door uw klant tekenen, vóórdat de overeenkomst wordt aangegaan, bijvoorbeeld op de offerte. Drukt de algemene voorwaarden daarnaast af op de achterzijde van iedere factuur en verwijs ernaar op de voorzijde. Ook kan het geen kwaad om op iedere factuur het eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk en duidelijk leesbaar te vermelden: de geleverde zaken blijven eigendom van de leverancier totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, of woorden van gelijke strekking. Als een eigendomsvoorbehoud van toepassing is, moet u aantonen welke materialen u hebt geleverd én dat deze onbetaald zijn gebleven. Omschrijf daarom geleverde zaken zo goed mogelijk op de factuur en voorzie ze waar mogelijk van serienummers. Het is niet mogelijk om een eigendomsvoorbehoud te bedingen voor andere schulden dan leverancierskrediet. Zo'n "verlengd" eigendomsvoorbehoud is nietig. U kunt het niet "uitrekken" tot andere schulden, zoals een huurschuld. Recht van reclame: u haalt geleverde zaken terug U kunt verkochte en geleverde zaken terugvorderen als de koopsom niet (volledig) is voldaan. Dit recht, dat niet contractueel hoeft te zijn overeengekomen, kunt u ook tegen de curator inroepen. Het moet daarbij gaan om roerende zaken en het product moet zich nog in dezelfde staat bevinden: het niet mag zijn bewerkt, verwerkt in een ander product, of zijn doorverkocht. Verder moet binnen een bepaalde termijn worden gereclameerd: voordat ofwel zes weken zijn verstreken nadat de betaaltermijn is afgelopen, ofwel zes weken nadat de koper het product geleverd heeft gekregen. Snel handelen is dus essentieel. Retentierecht: het recht om onder u te houden Heeft u een zaak onder u die eigendom is van uw schuldenaar, dan kunt u deze onder omstandigheden onder u houden en zelfs verkopen als uw vordering onbetaald blijft. Heeft u een reparatie verricht aan een auto en blijft de reparatienota onbetaald? Dan heeft u het recht om de auto onder u te houden om zodoende betaling af te dwingen. Een aannemer heeft het recht het bouwwerk dat hij tot stand heeft gebracht niet op te leveren totdat de aanneemsom is betaald. Het gaat dan om het retentierecht: het recht om de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten. Retentierecht kan alleen worden uitgeoefend wanneer een zaak die eigendom is van iemand op wie u een opeisbare vordering heeft in uw macht terecht is gekomen. Verder moet er samenhang bestaan tussen deze zaak en de openstaande vordering, iets wat niet altijd eenvoudig kan worden vastgesteld. In de hiervoor genoemde voorbeelden van de garagehouder en de aannemer is de samenhang duidelijk aanwezig. Wordt eenmaal aan de voorwaarden voldaan, dan heeft u als retentor een sterk recht. Niet alleen heeft u door afgifte van de zaak aan de opdrachtgever te weigeren een sterk pressiemiddel in handen om alsnog de vordering voldaan te krijgen, u kunt dit recht ook nog Ledeninformatie februari 2014 Pagina 8 van 14

9 jegens derden laten gelden. Daarnaast heeft u het recht uw vordering met voorrang te verhalen op de zaak waarop het retentierecht rust boven allen tegen wie het retentierecht kan worden ingeroepen. Dat betekent dat indien u beschikt over een vonnis waarin de schuldenaar wordt veroordeeld tot betaling, u de zaak waarop het retentierecht rust kunt laten veilen en zich bij voorrang uit de verkoopprijs kunt laten voldoen. In geval van faillissement dient u uw vordering bij de curator in. Hij eist dan dan de zaak waarop het retentierecht rust op en verkoopt het, maar hij zal u als eerste uit de opbrengst moeten betalen. Medewerking aan een akkoord Een schuldenaar kan een minnelijke regeling treffen met zijn schuldeisers. Dit kan in faillissement, in surséance van betaling of buiten faillissement, of - als er sprake is van een "natuurlijk persoon" - in de wettelijke schuldsaneringsregeling. Een crediteurenakkoord kan iedere denkbare vorm aannemen; feitelijk is het niet meer dan een overeenkomst tussen de schuldenaar en zijn schuldeisers over de wijze waarop de schulden geregeld worden. Vaak, maar niet altijd, wordt een percentage tegen finale kwijting aangeboden. Bij zo'n akkoord moet de schuldenaar rekening houden met de positie van de verschillende crediteuren. Uitgangspunt is dat alle crediteuren gelijke rechten hebben, maar in de praktijk is sprake van een rangorde. Belastingdienst en UWV hebben bijvoorbeeld een bevoorrechte positie. Wordt u als crediteur in een akkoord betrokken, dan kunt van de schuldenaar verlangen dat hij het akkoord goed onderbouwt en u voorziet van alle informatie die nodig is om een beslissing te kunnen nemen. Let daarbij goed op of andere schuldeisers niet ten onrechte bevoordeeld worden. Wees kritisch ten aanzien van de cijfers die u voorgeschoteld krijgt: is hier accountantscontrole op uitgevoerd? Ga ook na of de curator (in geval van faillissement) of de bewindvoerder (in geval van surséance van betaling) het akkoord ondersteunt. Onderzoek hoe zij tot hun standpunt komen; als het goed is, heeft hij het aangeboden percentage afgezet tegen de verwachtingen die de schuldeisers kunnen koesteren bij afwikkeling van een faillissement. U bent niet verplicht om mee te werken aan een akkoord. Onder omstandigheden kan echter een dwangakkoord worden gerealiseerd waar alle schuldeisers aan gebonden zijn. Informeer de curator De curator beheert de failliete boedel en behartigt in de eerste plaats de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. Hij is daarbij in hoge mate afhankelijk van de informatie die hij van de gefailleerde en derden ontvangt. Vertelt de gefailleerde hem niet dat hij een vakantiehuis in Italië heeft, dan is de kans groot dat de curator hier niet achter komt. Beschikt u over informatie waarvan u vermoedt dat deze relevant is bij de bepaling van de omvang van de boedel en de schuldenlast, zorg dan dat de curator deze informatie ontvangt. De kans op een uitkering wordt daarmee vergroot. In de praktijk worden curatoren slechts zelden geïnformeerd door schuldeisers, terwijl menig schuldeiser de gefailleerde al jaren kent en over uiterst relevante informatie kan beschikken. De indruk bestaat dat hierdoor veel kansen in faillissementen onbenut blijven. Ook kan informatie van derden waardevol zijn bij de beoordeling of er vóór faillissement zaken aan de boedel zijn onttrokken, en of er mogelijk sprake is van wanbeleid waardoor de directie van een failliete BV aansprakelijk kan worden gesteld. Laat u door de curator informeren De curator moet regelmatig een openbaar verslag uitbrengen met een globaal inzicht in de stand van de boedel en de vooruitzichten voor de crediteuren. Openbare verslagen kunnen worden opgevraagd bij de griffie van de rechtbank; veel curatoren plaatsen hun openbare verslagen op hun website of sturen ze op verzoek kosteloos toe. Ook op andere momenten Ledeninformatie februari 2014 Pagina 9 van 14

10 gedurende het faillissement dient de curator informatie te verschaffen, zoals bij een verificatievergadering. De curator is niet verplicht aan ieder informatieverzoek van schuldeisers te voldoen; hij moet daarbij een belangenafweging maken en heeft een ruime beoordelingsmarge. De curator hoeft ook geen verantwoording af te leggen aan de schuldeisers; hij heeft slechts een verantwoordingsplicht jegens de rechter-commissaris. Bent u van mening dat de curator de boedel niet correct beheert, waardoor mogelijk uw belangen worden geschaad, dan kunt u tegen zijn handelen opkomen bij de rechtercommissaris of een bevel uitlokken om iets te doen of na te laten. Overweeg een kredietverzekering Voorkomen is beter dan genezen. Laat uw debiteurenportefeuille beoordelen door een kredietverzekeraar. Een kredietverzekering kan meer zekerheid bieden voor het geval afnemers niet kunnen betalen. Worden er relatief veel debiteurenverliezen geleden, of bent u actief in een risicovolle branche, dan is het zinvol om een kredietverzekering in overweging te nemen. Gaat een debiteur failliet terwijl u de betreffende vordering heeft verzekerd, dan zal de verzekeringsmaatschappij de schade (geheel of gedeeltelijk) vergoeden. De kredietverzekering kan in verschillende varianten worden afgesloten. Zo kan de gehele omzet verzekerd worden, maar ook één of meerdere transacties of debiteuren. De premie kan worden bepaald door een veelheid aan factoren waarmee het risico moet worden vastgesteld. Preferente schuldeisers Volgens het CBS wordt in bijna 70% van de faillissementen geen enkele uitkering aan de schuldeisers gedaan. Als na betaling van de boedelkosten (met name het salaris van de curator) al een betaling aan schuldeisers kan plaatsvinden, dan moeten eerst de preferente schuldeisers zoals de Belastingdienst en het UWV worden voldaan. Daarnaast neemt de bank vaak een bijzondere positie in doordat zij zich door middel van haar pand- of hypotheekrecht kan gedragen alsof er geen faillissement is. In de praktijk betekent dit meestal dat er weinig tot niets overblijft voor de "gewone" (concurrente) schuldeisers, dat wil zeggen de leveranciers, de zakelijke dienstverleners en de particuliere geldschieters: zij vissen achter het net. Beveilig uw bedrijfsauto! De al eerder dit jaar gesignaleerde trend dat diefstal van lichte bedrijfsauto s toeneemt, blijkt keihard uit de cijfers. Na een daling van het aantal diefstallen in 2011 zijn we nu zelfs weer terug op het niveau van voor De stijging in 2013 is bijna 15 % ten opzichte van Welke lichte bedrijfswagens zijn gewild bij dieven? De Transporter (+136) is al jaren een koploper qua diefstal, maar rising star is absoluut de Volkswagen Caddy met +62 stuks. Bij Mercedes Benz zijn de Vito (+21) en de Sprinter (+28) erg in trek. De meeste lichte bedrijfswagens worden gestolen Oost-Nederland. Maar in de regio s Rotterdam-Rijnmond, Zeeland-West-Brabant en Oost-Brabant zijn criminelen ook erg geïnteresseerd in deze categorie voertuigen. Waar blijven de auto s? Volgens schatting van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) verdwijnt ca. 40 % als compleet voertuig over de grens naar het oosten. Het andere deel lijkt grotendeels te worden gestript en in onderdelen verkocht. Dit is gebaseerd op invallen bij malafide sloperijen waar o.a. grote partijen Transporter onderdelen zijn aangetroffen. Vermoedelijk wordt slechts een klein percentage omgekat. Strippen en de onderdelen los verkopen via internet of afzetten via een illegaal netwerk is minder risicovol en levert de criminelen meer op dan omkatten. Ledeninformatie februari 2014 Pagina 10 van 14

11 Is deze diefstal te stoppen? Het door de fabrikant gemonteerde systeem is amper nog een barrière voor de professionele crimineel. Onsteelbaar is geen enkel voertuig, maar de diefstalkans sterk terugdringen is vrij eenvoudig. Daar is voor nodig een combinatie van systemen: - Laat een extra VbV-SCM gecertificeerd elektronisch alarmsysteem en / of voertuigvolgsysteem (track & trace) monteren. - Laat een gecertificeerd mechanische beveiliging monteren op versnellingsbak of stuurkolom (www.bearlock.nl) - Beveilig de toegangsdeuren tot de laadruimte door bv een trekhaaksteun - Graveer het kenteken in alle ruiten. - Vraag uw dealer of garage naar specifieke mogelijkheden. Schade Hoe groot de schade is, weten alle ondernemers die hun bestelwagen zijn kwijtgeraakt. Het werk komt stil te liggen, gereedschappen moeten opnieuw worden aangeschaft, de verzekeraar keert pas uit na 30 dagen, verlies van werk en omzet, etc. Sommige verzekeraars stellen het aanbrengen van extra beveiliging daarom verplicht. Dat is goed te begrijpen want de diefstalkans neemt daardoor af: een win-winsituatie voor verzekeraar en ondernemer! IBAN mogelijk pas per 1 augustus 2014 verplicht De Europese Commissie heeft voorgesteld om de overgangsfase voor SEPA te verlengen met zes maanden. Veel Europese ondernemingen zijn namelijk nog niet klaar om over te stappen. Als dit doorgaat, hoeft u pas per 1 augustus 2014 definitief over te zijn en een IBAN te gebruiken voor betalingen. Eurocommissaris voor de Interne Markt, Michel Barnier, heeft onlangs laten weten dat ondernemingen zes maanden extra de tijd moeten krijgen om over te stappen op de nieuwe Europese betalingsstandaard SEPA (Single Euro Payments Area). In een persbericht laat hij namens de Europese Commissie weten dat transacties die na 1 februari nog niet voldoen aan de SEPA-standaard, toch toegestaan moeten blijven. Rekeningnummers omzetten naar IBAN Nu worden normale rekeningnummers nog automatisch omgezet naar een International Bank Account Number (IBAN). Per 1 februari zou dit stoppen. U moet dan zelf de IBAN opzoeken en invullen als u die nog niet heeft opgenomen in uw administratie. De periode waarin rekeningnummers automatisch worden aangepast, wordt dus mogelijk verlengd. Betaalvereniging Nederland de vereniging van banken en betaalinstellingen heeft aangegeven dat banken deze ondersteuning bij het omzetten van oude rekeningnummers naar IBAN gedurende de overgangstermijn blijft ondersteunen. Op de website van IBAN BIC Service kunt u gebruikmaken van de MultiChecker om in één keer een heel bestand met rekeningnummers om te zetten naar IBAN. Verlenging overstap SEPA is nog niet definitief Het voorstel van de Europese Commissie moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Europese Raad. Ook na het aannemen van het voorstel blijft de deadline formeel 1 februari Het Nederlandse Nationaal Forum SEPA-migratie (NFS) is van plan om gewoon vast te houden aan de deadline van 1 februari. Het NFS constateert dat in vergelijking met andere Europese landen de overgang naar SEPA in ons land ver gevorderd is. Het forum vindt dan ook dat Nederlandse ondernemingen moeten blijven streven naar de datum van 1 februari. De Europese Centrale Bank heeft ondernemingen ook opgeroepen om op die datum klaar te zijn met de overstap. Ledeninformatie februari 2014 Pagina 11 van 14

12 Economische zaken De Nederlandse economie staat er beter voor dan een jaar geleden Eind 2013 verkeerde de Nederlandse economie in een fase van herstel. Dat was eind 2012 anders, toen lag de economie nog diep in de fase van laagconjunctuur. In eerste helft van 2013 werd de economische neergang alleen maar erger met een dieptepunt in april en mei. Daarna is het conjunctuurbeeld gestaag verbeterd. Dit blijkt uit de Conjunctuurklok van het CBS, die een beeld geeft van de stand van de conjunctuur aan de hand van 15 indicatoren. Nog 6 indicatoren in rood In de loop van 2013 verruilden steeds meer economische indicatoren de fase van laagconjunctuur voor de fase van herstel. Stonden eind december 2012 nog 13 indicatoren in het rood, eind december 2013 waren dat er nog maar 6. Zo verbeterden het oordeel van industriële ondernemers over de ontvangen orders, het consumentenvertrouwen en het producentenvertrouwen aanzienlijk. Ook is de kapitaalmarktrente (de rente op de jongste tienjarige staatslening) opgelopen. Ten slotte waren de consumptie door huishoudens, het oordeel van consumenten over of het een gunstige tijd is voor grote aankopen, de werkloosheid en de productie van de industrie minder negatief dan eind Met de werkgelegenheid daarentegen gaat het slechter. Die stond dieper in het rood. Ook twee andere arbeidsmarktindicatoren, de vacatures en de uitzenduren, stonden nog in het rood, net als de uitvoer, de consumptie door huishoudens en het bruto binnenlands product. De groei van de meeste indicatoren in de klok nam in de tweede helft van 2013 weliswaar toe, maar ligt nog wel onder hun langetermijntrend. Woningbouw daalt verder in 2014; groei vanaf 2015 Het aantal nieuwe woningen daalt in 2014 verder met ongeveer 7 procent. Een kleine opsteker voor dit jaar is de kleine stijging van renovatie en onderhoud aan woningen. Dat stelt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een rapport over de bouwproductie en werkgelegenheid in Omdat de utiliteitsbouw en de grond-, water- en wegenbouw naar verwachting stabiliseert, beschouwt het EIB 2014 als een overgangsjaar. Vorig jaar is met name de nieuwbouw zwaar getroffen. Nadat er in procent minder nieuwe woningen bijkwamen vergeleken het jaar ervoor, kromp het aantal in 2013 met hetzelfde percentage. Sinds het uitbreken van de crisis is de markt in totaal met 35 procent kleiner geworden. Herstel Dankzij de kabinetsmaatregel om het btw-tarief tijdelijk te verlagen van 21 naar 6 procent op renovatie en verbouwingen, kon de sector zich het afgelopen jaar nog redelijk redden. De maatregel, oorspronkelijk een jaar geldig vanaf 1 maart 2013, is verlengd tot en met december Het instituut ziet wel tekenen van herstel voor komend jaar. "De verkopen trekken aan, de woningprijzen stabiliseren en eind 2013 was voor het eerst ook een duidelijke stijging te zien bij de woningbouwvergunningen bij de bouwers voor de markt", schrijft het EIB. Met het verdwijnen van 27 duizend banen was 2013 het zwaarste jaar voor de bouwsector sinds het uitbreken van de financële crisis in Komend jaar zit daar niet veel verbetering in; het EIB verwacht een krimp van tienduizend arbeidsplaatsen. Sterke groei Hoewel 2014 dus nog als overgangsjaar wordt betiteld, voorspelt het EIB voor 2015 tot en met 2019 een sterke groei voor de woningmarkt met gemiddeld 4 procent per jaar. Met name de nieuwbouw is hierin de stuwende kracht. De onderzoekers verwachten zelfs een toename van jaarlijks meer dan tien procent. Dit heeft ook effect op de werkgelegenheid, want die zou met in totaal arbeidsplaatsen toenemen. Ledeninformatie februari 2014 Pagina 12 van 14

13 Fiscale zaken Bezwaar tegen BTW-correctie auto voor 2013 Heeft u in 2011 of 2012 al bezwaar ingediend tegen de BTW-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak of bent u aangesloten bij een collectief bezwaar, dan hoeft u dat voor 2013 niet opnieuw te doen. De inspecteur gaat er dan vanuit dat u ook bezwaar maakt tegen de BTW-aangifte over Sinds 1 juli 2011 is het systeem voor het berekenen van de BTW-correctie gewijzigd. Het gevolg is dat de BTW-correctie niet langer aansluit bij de bijtelling voor het privégebruik van de auto in de loon- en inkomstenbelasting. Vanaf dat moment moet u voor de BTW-correctie uitgaan van het werkelijk gebruik van de auto of het forfait van 2,7% van de catalogusprijs van de auto (inclusief BTW en BPM). Veel bezwaar tegen BTW-correctie Tegen deze berekening van de BTW-correctie is veel bezwaar aangetekend. Had u in 2011 al bezwaar aangetekend, dan was het niet nodig om voor 2012 weer bezwaar aan te tekenen. De inspecteur nam het bezwaar dan ambtshalve ook voor 2012 in aanmerking. Niet opnieuw bezwaar over 2013 De proefprocedures zijn echter nog niet afgerond. De BTW-correctie over het privégebruik van de auto moet u echter wel in de aangifte verwerken. Het was de vraag of nog steeds dezelfde regeling als vorig jaar van kracht was. De Belastingdienst heeft nu aangegeven dat u niet opnieuw bezwaar hoeft te maken als u over 2011 of 2012 al bezwaar heeft gemaakt. De inspecteur neemt het bezwaar dan ambtshalve mee voor Gevangenisstraf voor bewust te late betaling U moet op tijd de BTW-aangifte indienen en het aangegeven bedrag betalen. Vanaf 1 januari 2014 is dat nog belangrijker. Het bewust niet, gedeeltelijk niet dan wel te laat betalen, is vanaf dat moment namelijk strafbaar. Bij een aangiftebelasting betaalt u tegelijk met het indienen van de aangifte. Vóór 1 januari 2014 was alleen het opzettelijk niet, niet op tijd, onjuist of onvolledig doen van de aangifte strafbaar. Verzorgde u later alsnog een juiste en volledige aangifte, dan verviel deze strafvervolging. Het niet of te laat betalen van het BTW-bedrag was echter geen strafbaar feit. Het kabinet wil dat laatste nu ook harder aanpakken en daarmee BTW-fraude aanpakken. Herstellen van BTW-aangifte Vanaf 1 januari 2014 is het opzettelijk niet, gedeeltelijk niet of het te laat betalen van het BTWbedrag ook een strafbaar feit. U kunt daar dus een gevangenisstraf of geldboete voor krijgen. Door deze nieuwe wetgeving is het niet langer aan te raden om eerst een nihilaangifte in te dienen als u niet over alle benodigde gegevens beschikt en later alsnog een volledige aangifte indient. Het herstellen van een eerder ingediende aangifte is op zich geen probleem, want dat kan nog steeds. De te late betaling kunt u echter niet meer herstellen. De Belastingdienst merkt deze te late betaling dan aan als een strafbaar feit met alle gevolgen van dien. U moet dat dus zien te voorkomen! Lonen en loonkostenberekeningen Loonkostenstijging per 1 januari 2014 Bij de berekening van de loonkosten per 1 januari 2014 zijn wij uitgegaan van 5 feestdagen die op werkdagen vallen. Dit is niet correct want in 2014 vallen 6 feestdagen op werkdagen. Het aantal werkbare dagen is daarom geen 203 maar 202 werkdagen. Bijgaand treft u nieuwe voorbeeldberekeningen loonkosten bouwplaats- en UTA-medewerkers aan. Ledeninformatie februari 2014 Pagina 13 van 14

14 De gemiddelde loonkostenstijging per 1 januari 2014 uitgaande van 202 werkbare dagen is: Bouwplaatsmedewerkers: 2,36 % (i.p.v. 1,85 %) ten opzichte van 1 januari 2013 UTA-medewerkers: 2,29 % (i.p.v. 1,77 %) ten opzichte van 1 januari 2013 Als bijlage treft u de aangepaste voorbeeldberekeningen loonkosten bouwplaats- en UTAmedewerkers per 1 januari 2014 aan. Overheid Inspectie SZW controleert op arbeidsveiligheid De arbeidsveiligheid en de omgang met gevaarlijke stoffen staan op de agenda van de Inspectie SZW. Vanaf februari 2014 gaat de inspectie een groot aantal organisaties bezoeken voor inspectie. De focus ligt op organisaties die de grootste arbeidsrisico s hebben op het gebied van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en de kans op een ongeval door het werken met machines. De Inspectie SZW bezoekt vanaf februari 2014 organisaties om erop toe te zien dat zij de arbowetgeving naleven. Daarbij richt de inspectie zich op de organisaties met een hoog risico op arbeidsongevallen: organisaties waarbij de werknemers worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen en waar ongevallen mogelijk zijn door onveilige arbeidsplaatsen of het werken met machines. Bij onveilige arbeidsplaatsen kunt u denken aan het onveilig werken op hoogtes of aan aanrijdgevaar. De nadruk zal dus komen te liggen op organisaties in sectoren zoals de chemie, farmacie en kunststof. Hogere boete als de inspectie weer een overtreding vaststelt Is er sprake van een overtreding, dan zal de inspectie maatregelen treffen. Deze maatregelen variëren van een mondelinge afspraak tot een waarschuwing, boete, stillegging van het werk of een proces-verbaal. Komt de inspectie voor een tweede keer in uw organisatie op bezoek en zijn er weer gebreken geconstateerd, dan kan de inspecteur een hogere sanctie opleggen. Op zelfinspectie.nl kunt u opzoeken welke boetebedragen bij welke overtredingen horen. Veiligheid in uw organisatie op orde krijgen Wilt u het zekere voor het onzekere nemen, kijk dan alvast of uw organisatie de nodige maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de veiligheid voor werknemers die werken met gevaarlijke stoffen in orde is. De Inspectie SZW wil binnenkort ook een digitale publicatie beschikbaar stellen over het veilig werken met machines. Die moet u straks kunnen vinden op inspectieszw.nl/veiligwerkenmetmachines. Ledeninformatie februari 2014 Pagina 14 van 14

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Ontslag en flexibiliteit in 2015 UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Programma Inleiding Wet werk en zekerheid (Wwz) Arbeidsrecht/flexrecht Ontslagrecht Transitievergoeding

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Presentatie Ontbijtbijeenkomst OBGB-lidbedrijven 26 februari 2015 Jan Teerling, UWV Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) Eindhoven versie 15 januari 2015 Programma

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 235 Ontslagrecht WW-uitkering Arbeidsrecht Actueel Op 29 november 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid ingediend. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Wet werk en zekerheid De Wet werk en zekerheid treedt vanaf 2015 gefaseerd in werking. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen die voor u van belang zijn. Anticipeer op aanzegplicht Voor contracten

Nadere informatie

Werkloosheid als verdienmodel van de overheid

Werkloosheid als verdienmodel van de overheid Werkloosheid als verdienmodel van de overheid Werkloosheid als verdienmodel van de overheid. Het klink misschien vreemd, maar werkloosheid is goed voor de schatkist. Veel arbeidsovereenkomsten worden ontbonden

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519 Wet Werk en Zekerheid, bevat: - Rechtspositie van flexerkers - Hervorming Ontslagrecht - Aanpassing Werkloosheidset (WW) Informatie m.b.t. de rechtspositie flexerkers, ingang 1 januari 2015: 1) Proeftijd

Nadere informatie

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015:

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015: Geachte relatie, Het afgelopen jaar is er al veel gesproken over de kabinetsplannen om het arbeidsrecht, het ontslagrecht en de WW aan te passen. Inmiddels is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de

Nadere informatie

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke Werk en Zekerheid Presentatie Kring Nijmegen 10 maart 2015 Arno Nagelkerke Aanleiding /achtergrond Betere balans tussen vast en tijdelijk werk Meer dynamiek sneller wisselen van baan Verbetering positie

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra DE WET WERK EN ZEKERHEID Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra Ontbijtbijeenkomst september 2014 2 De belangrijkste wijzigingen binnen het arbeidsrecht betreffen: 1. flexibele arbeid; 2. het

Nadere informatie

Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet

Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet Inhoudsopgave 1. Wet Werk en Zekerheid 2. Wijzigingen in het ontslagrecht 3. Dossieropbouw 4. Transitievergoeding 5. Samenvatting Wijzigingen WWZ 1 januari 2015:

Nadere informatie

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden.

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werkgevers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Januari 2013 Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Indien een werknemer wordt ontslagen (via een ontbinding bij de kantonrechter of met wederzijds goedvinden) en vervolgens aanspraak

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips MARKTGEBIEDEN Bouw Haven en Logistiek Zorg Cleantech Kantoor Rotterdam Telefoon: +31 (0)10 241 88 00 Rotterdam@tenholternoordam.nl Kantoor Dordrecht Telefoon: +31 (0)78 633 11 11 Dordrecht@tenholternoordam.nl

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Arbeidsrecht jurist Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: Concurrentiebeding Proeftijd Bepaalde tijd contracten deel 1 Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen

Nadere informatie

Workshop Arbeidsrecht

Workshop Arbeidsrecht Workshop Arbeidsrecht 2 Augustus 2014 Amsterdam Amsterdam, 2 Augustus 2014 Overzicht 1. Arbeidsovereenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden 3. Ontslag 4. WW- uitkering By Stichting Sajaam 1 1. Soort contracten

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Ontslagrecht en dossiervorming. Corine Oerlemans 26 november 2013

Ontslagrecht en dossiervorming. Corine Oerlemans 26 november 2013 Ontslagrecht en dossiervorming Corine Oerlemans 26 november 2013 Beëindiging arbeidsovereenkomst Er zijn in principe 4 manieren om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen. Elk met een eigen

Nadere informatie

1. Ontslag. 1.1 Inleiding. 1.2 De arbeidsovereenkomst

1. Ontslag. 1.1 Inleiding. 1.2 De arbeidsovereenkomst 1. Ontslag 1.1 Inleiding In Nederland kennen wij een duaal ontslagstelsel. Dat betekent dat een werkgever die een werknemer wil ontslaan twee wegen kan bewandelen. De werkgever kan UWV WERKbedrijf (het

Nadere informatie

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 HR ontwikkelingen 2015-2016 Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 Inhoud Wijzigingen 2016 Werkloosheidswet Wet Flexibel Werken Wet doorwerken na AOW-gerechtigde

Nadere informatie

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WET WERK EN ZEKERHEID KOMT ER AAN Per 1 januari 2015 is sprake van wijzigingen; Per 1 juli 2015 is sprake van de meest ingrijpende wijzigingen;

Nadere informatie

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Per 1 juli is de tweede tranche van de Wet werk en zekerheid in werking getreden. De invoering van deze wet leidt tot de meest ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht

Actualiteiten arbeidsrecht Actualiteiten arbeidsrecht DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Een overzicht van enkele actualiteiten die voor u van belang kunnen zijn. Strengere voorwaarden vergunning buitenlandse werknemer U kunt

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Wet werk en zekerheid: Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Door Mr. Patrice Hoogeveen Inleiding Met datum d.d. 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Najaar 2014 Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Arbeidsrecht Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid Flexibele arbeid 1 juli 2014 Ontslagrecht 1 juli 2015 WW 1 januari 2016 3 Flexibele arbeid I Ketenbepaling

Nadere informatie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie April 2012 Het akkoord van de Kunduz-coalitie In het op 26 april jl. gesloten akkoord van de zogenaamde Kunduz-coalitie zijn ook een aantal maatregelen opgenomen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Advies bij een faillissement

Advies bij een faillissement Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Advies bij een faillissement Als uw werkgever in zwaar weer komt en failliet gaat, heeft dat grote gevolgen voor u als werknemer. Ook zorginstellingen hebben

Nadere informatie

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW). De hoogte

Nadere informatie

Ontslagrecht. Opzegtermijn. Rechtspositie. Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID. Flexwerker DAAROM EEN ACCOUNTANT. Transitievergoeding

Ontslagrecht. Opzegtermijn. Rechtspositie. Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID. Flexwerker DAAROM EEN ACCOUNTANT. Transitievergoeding Opzegtermijn Rechtspositie Ontslagrecht Transitievergoeding Flexwerker Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID DAAROM EEN ACCOUNTANT Maart 2015 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen!

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI Inhoudsopgave Special wet werk en zekerheid... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 4 Flexibele arbeid... 4 1. Proeftijd... 4 2. Aanzegtermijn... 4 3. Concurrentiebeding... 4 4. Ketenbepaling... 5 5. Payrolling...

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief Wijzigingen arbeidsrecht Nieuwsbrief In deze nieuwsbrief: Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015 Arbeidsrecht nieuwsbrief In onze nieuwsbrief van december 2014 hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie

Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) 1. flexibele arbeid 2. ontslagrecht 3. werkloosheidswet Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie 1 Achtergrond en historie BW/Arbeidsrecht:

Nadere informatie

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8.

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8. Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel 8 Uitzendbeding 8 Transitievergoeding 9 Beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status augustus 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels door de eerste en tweede kamer geadopteerd en zal in drie tranches

Nadere informatie

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Proeftijd niet toegestaan bij contracten van 6 maanden of korter. Oud: proeftijd in tijdelijke contracten toegestaan ongeacht looptijd. Aanzegplicht bij contracten

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Zoals u wellicht in diverse media heeft vernomen, is de Wet werk en zekerheid (WWZ) een feit. Het doel van de WWZ is enerzijds het voorkomen dat mensen langdurig en onvrijwillig worden

Nadere informatie

DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015

DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015 DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015 INHOUD INTRODUCTIE...2 MAATREGELEN PER 1 JANUARI 2015.........3 MAATREGELEN PER 1 JULI 2015.......4 MAATREGELEN PER 1 JANUARI 2016.....9 COLOFON....10

Nadere informatie

Nul uren contract, oproepkracht

Nul uren contract, oproepkracht Nul uren contract, oproepkracht Nul uren contract, oproepkracht Met een nul uren contract sluit de werkgever met de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde- of onbepaalde tijd. In deze overeenkomst

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht Wet Werk en Zekerheid - December 2014. De wet Werk en Zekerheid bevat drie hoofdthema s. 1. Het ontslagrecht wordt aangepast. 2. De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. 3. De Werkloosheidswet

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de AOW-gerechtigde werknemer. Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken

Veelgestelde vragen over de AOW-gerechtigde werknemer. Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken Veelgestelde vragen over de Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken Doorwerken Een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt kan besluiten om te stoppen met werken, maar u mag hem ook in dienst

Nadere informatie

Werknemer is 55 jaar. Bruto maandsalaris is Dienstverband in jaren is 17.

Werknemer is 55 jaar. Bruto maandsalaris is Dienstverband in jaren is 17. Transitievergoeding Transitievergoeding. De ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule wordt vervangen voor de transitievergoeding. Deze vergoeding is voor compensatie van het ontslag en financiële

Nadere informatie

Wegwijs in het nieuwe arbeidsrecht

Wegwijs in het nieuwe arbeidsrecht Wegwijs in het nieuwe arbeidsrecht mr Margreet Bos-Steenbergen & mr Anna van Popering-Kalkman Programma Achtergronden Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen n.a.v. de Wet Werk en Zekerheid Veranderingen aangaan

Nadere informatie

Wijzigingen in het arbeidsrecht

Wijzigingen in het arbeidsrecht Wijzigingen in het arbeidsrecht november / december 2014 Spreker: mr. M.C. (Marije) Hendrikse Introductie Waarom wijzigingen? Welke problemen worden aangepakt? Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid:

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014 Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg Wet Werk en Zekerheid 18 november 2014 WWZ Programma Kim Diepstraten - De wijzigingen in het ontslagrecht Miranda Remmelzwaal - Korndorffer - De vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT door Sven Johansen DOEL VAN DE ONTBIJTLEZING Inzicht verschaffen in de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht in 2015. (dat zijn

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid DRV Accountants & Adviseurs 01-07-2014 In 2015 en 2016 verandert er een aantal zaken op het gebied van arbeidsrecht. Zo veranderen de regels rondom contracten met bepaalde tijd en

Nadere informatie

WeteWerk en Zekerheid WWZ)

WeteWerk en Zekerheid WWZ) 6 juli 2015 WeteWerk en Zekerheid WWZ) Wet Werk en Zekerheid Programma Doel WWZ Maatregelen wetgeving Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Wijzigingen per 1 januari 2016??? Doel Wet

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief WHITEPAPER De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief Het arbeidsrecht gaat vanaf 1 januari 2015 volledig op de schop. Vanaf die datum wordt

Nadere informatie

Welkom op de workshop

Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid 9-6-2015 1 Werken mét Zekerheid Programma Flexwet en Paneldiscussie Pauze Ontslag en Paneldiscussie 9-6-2015 2 Werken mét Zekerheid Doel

Nadere informatie

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het belangrijkste deel van de Wet werk en zekerheid in werking: de herziening van het ontslagrecht. Hoe die

Nadere informatie

Wijzigingen in het arbeidsrecht

Wijzigingen in het arbeidsrecht Fruytier Academy 1: Wijzigingen in het arbeidsrecht donderdag 8 mei 2014 Spreker: mr. M.C. (Marije) Hendrikse Introductie Waarom wijzigingen? Welke problemen worden aangepakt? Werkzekerheid in plaats van

Nadere informatie

LEZING. Wet Werk & Zekerheid. Amersfoort, 9 april 2015. Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort

LEZING. Wet Werk & Zekerheid. Amersfoort, 9 april 2015. Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort LEZING Wet Werk & Zekerheid Amersfoort, 9 april 2015 Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort 1 2 A R B E I D S R E C H T: de WWZ Wat is een arbeidsovereenkomst?

Nadere informatie

Belangrijkste punten nieuw ontslagrecht

Belangrijkste punten nieuw ontslagrecht Belangrijkste punten nieuw ontslagrecht Nieuw ontslagstelsel Gronden voor ontslag Transitievergoeding Opbouw transitievergoeding Tips De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door Wet Werk en Zekerheid De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door WAT VERANDERT ER? WAAR KUN/MOET JE OP LETTEN? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1 januari 2015: Geen proeftijd voor

Nadere informatie

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT Ketenregeling Opzegtermijn Rechtspos Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT September 2014 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen! De Wet werk en zekerheid brengt

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW auteur: mr. Jacqueline Caro Op 17 juni 2014 is het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid (WWZ) door de Eerste Kamer aanvaard.

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid & De bedrijfsarts

Wet Werk en Zekerheid & De bedrijfsarts UW ZAAK ONZE FOCUS Wet Werk en Zekerheid & De bedrijfsarts PAO Heyendaal 9 oktober 2015 Onderwerpen 1. Het nieuwe ontslagrecht (WWZ) op hoofdlijnen 2. Opzegverbod bij ziekte 3. STECR Werkwijzer 4. Deskundigenoordeel

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 januari 2015 Aanzegplicht vanaf 1 januari 2015 De werkgever is verplicht vanaf 1

Nadere informatie

Presentatie NVBU. Wetswijzigingen

Presentatie NVBU. Wetswijzigingen Presentatie NVBU Wetswijzigingen 01-01- 2015 Wat staat u te wachten per 01-01-2015 Participatiewet WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) Werkkostenregeling (Gerard Gelling) ZZP en BGL (Beoordeling Geen

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging Wet Werk en Zekerheid. Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging Wet Werk en Zekerheid. Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet Als de wet wordt aangenomen in de Eerste Kamer worden de wijzigingen op de

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie