Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet"

Transcriptie

1 VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet Hét antwoord op de nieuwe Ziektewet. Verzuim en Eigenrisicodragerschap Ziektewet in één keer verzekerd!

2 Transparant No-nonsense Oplossingsgericht Innovatief Inhoud Verzuimkosten en Eigenrisicodragerschap Ziektewet in één keer verzekerd! 3 Risico s en kosten bij verzuim 5 Risico s en kosten binnen de nieuwe Ziektewet 6 Er zijn ook kansen! 10 Onze verzuimverzekering 11 Onze verzekering Eigenrisicodragerschap Ziektewet 13 De beste uitvoering, vanaf de eerste ziektedag 16 Alles nog eens op een rijtje: dit houdt deze verzekeringsoplossing in 17 Innovatieve oplossingen voor sociale zekerheid VSZ Assuradeuren 19

3 Verzuim en Eigenrisicodragerschap Ziektewet in één keer verzekerd! Ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw personeel vormen tegenwoordig grotere risico s dan ooit tevoren. Sinds 1 januari 2014 bent u bij ziekte altijd minstens twee jaar financieel verantwoordelijk, of het nu gaat om vast of om flexibel personeel. VSZ Assuradeuren biedt u een combinatie van een verzekering Eigenrisicodragerschap Ziektewet en een verzuimverzekering. Hiermee zijn al uw risico s in de eerste twee ziektejaren gedekt en weet u zeker dat u aan al uw re-integratieverplichtingen voldoet. Bovendien bent u vanaf de eerste ziektedag verzekerd van optimale re-integratiebegeleiding en preventie van WGA-instroom, ongeacht de aard van het dienstverband. Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet 3

4 VSZ daagt de werkgever uit verantwoordelijkheid te nemen door de sociale zekerheid binnen zijn onderneming te organiseren 4 Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

5 Risico s en kosten bij verzuim Ziekteverzuim vormt een van uw grootste bedrijfsrisico s. Niet alleen moet u een waardevolle medewerker missen, u moet ook het loon doorbetalen en voldoen aan allerlei re-integratieverplichtingen. Verplichte loondoorbetaling Bij ziekte van een werknemer moet u het loon doorbetalen. Bij medewerkers met een vast contract duurt deze verplichting twee jaar. Loopt een tijdelijk dienstverband eerder af, dan moet u doorbetalen tot de werknemer uit dienst gaat. De kosten per medewerker bedragen al snel tienduizenden euro s. Re-integratieverplichtingen en -kosten Behalve met de loondoorbetaling heeft u bij ziekte ook te maken met allerlei re-integratieverplichtingen die tijd en geld kosten. Zo moet u: uw medewerker op tijd ziek en beter melden; een aantal stukken opstellen voor de re-integratie, zoals een plan van aanpak, een eerstejaarsevaluatie en een re-integratieverslag; een casemanager aanstellen of inhuren die de re-integratie in gang zet, begeleidt en controleert; waar nodig de inzet van re-integratiespecialisten regelen en bekostigen; alles doen wat verder redelijkerwijs mogelijk is om de medewerker te re-integreren. Grote kostenrisico s rond WIA-instroom Slaagt u er niet in om een medewerker binnen twee jaar weer aan het werk te krijgen, dan volgt een WIA-keuring. Komt zo n werknemer vervolgens in de WGA terecht, dan krijgen grote en middelgrote bedrijven tot tien jaar te maken met een verhoogde WGA-premie. Deze schade kan voor grote bedrijven zelfs in de honderdduizenden euro s lopen! Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet 5

6 Risico s en kosten binnen de nieuwe Ziektewet Loondoorbetaling, re-integratieverplichtingen en het gevaar van WGA-instroom vormen samen een fors bedrijfsrisico. Door de modernisering van de Ziektewet is dit met ingang van 1 januari 2014 nog zichtbaarder. De premies voor de Ziektewet en de WGA voor werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan, worden namelijk apart in rekening gebracht. Omvang van de werkgever bepaalt de premiedifferentiatie Sinds 1 januari 2014 bestaat voor de premieheffing voor de Ziektewet en de WGA een verschil tussen grote, middelgrote en kleine werkgevers. Grote werkgevers hebben een totale loonsom van meer dan honderd maal de gemiddelde loonsom. Zij betalen nu een individuele premie die gebaseerd is op de WGA- en ZW-instroom van de eigen (ex-) werknemers. Kleine werkgevers hebben een totale loonsom van maximaal tien maal de gemiddelde loonsom. Zij betalen premies die zijn gebaseerd op de gemiddelde instroom in hun hele sector. Wie een totale loonsom heeft van meer dan tien maal, maar maximaal honderd maal de gemiddelde loonsom, telt als middelgrote werkgever. Deze werkgevers betalen premies die gedeeltelijk zijn gebaseerd op de individuele en gedeeltelijk op de sectorgemiddelde instroom. Hoe groter de werkgever, hoe groter het deel van zijn premie dat wordt gebaseerd op de individuele instroom. Voor de bepaling in welke categorie een werkgever wordt ingedeeld wordt gekeken naar het premieplichtig loon in het tweede jaar voor het jaar waarover de premies verschuldigd zijn. In 2015 wordt gerekend met een gemiddelde loonsom van over Flexwerk is risicovoller dan ooit Door de modernisering van de Ziektewet vormt werken met flexibel personeel een veel grotere uitdaging dan vroeger. Sinds 1 januari 2014 betaalt u een gedifferentieerde premie ZW-flex. En stromen zieke flexwerkers na twee jaar door naar de 6 Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

7 WGA, dan betaalt u sinds 1 januari 2014 tot tien jaar een hogere premie voor de WGA-flex. Dit geldt voor werknemers: van wie het tijdelijke contract tijdens ziekte afloopt; die zich tot vier weken na het aflopen van hun tijdelijke contract ziek melden; met een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst die zich binnen 28 dagen ziek melden tenzij zij een nieuwe werkgever hebben of een WW-uitkering ontvangen; met een bijzondere arbeidsovereenkomst, zoals thuiswerkers of stagiairs. Groot bijkomend risico: sancties van UWV Zowel bij vaste als bij tijdelijke medewerkers beoordeelt UWV aan het einde van WIA-wachttijd of u genoeg heeft gedaan aan de re-integratie. Vindt deze instantie van niet, dan krijgt u te maken met sancties: Vraagt de werknemer na twee jaar loondoorbetaling een WIA-uitkering aan, dan toetst UWV of u heeft voldaan aan de re-integratieverplichtingen. Is dat niet het geval, dan kan UWV u verplichten om maximaal een jaar langer het loon door te betalen. Bent u publiek verzekerd voor de Ziektewet en constateert UWV dat u gedurende de periode van loondoorbetaling te weinig re-integratieinspanningen heeft geleverd? Dan kan UWV het ziekengeld bij u verhalen. Zo n sanctie komt bovenop de verhoging van de gedifferentieerde Ziektewetpremie. Zo bent u dubbel de klos! Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet en levert u gedurende de Ziektewetuitkering te weinig re-integratie-inspanningen? Dan kan UWV u verplichten maximaal een jaar langer ziekengeld te betalen. Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet 7

8 Al uw risico s in de eerste twee ziektejaren zijn gedekt 8 Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

9 U bent afhankelijk van UWV Door de nieuwe Ziektewetregels heeft u er groot belang bij om zowel de instroom als de duur van het verblijf in deze wet te beperken. Maar zolang u publiek verzekerd bent voor de Ziektewet, is UWV verantwoordelijk voor het bepalen van de uitkering en de begeleiding van de zieke ex-werknemer. Voor de omvang van uw financiële lasten bent u dan volledig van deze instantie afhankelijk. Heeft de begeleiding door UWV geen effect, dan betaalt een (middel)groot bedrijf namelijk langer een verhoogde ZW-premie. Bovendien dreigt dan instroom in de WGA, met de bijbehorende verhoging van de WGA-premie. Situatie werknemer 8 maanden in dienst 4 maanden loondoorbetaling 20 maanden Ziektewet WIA (WGA/IVA = arbeidsongeschiktheidsuitkering) 1e ziektedag Einddatum jaarcontract 104 weken ziek 104 weken + max. 10 jaar Aanvang jaarcontract AOWleeftijd Kosten voor werkgever Kosten werkgever Loondoorbetaling bij ziekte door de werkgever Ziektewetuitkering voor de ex-werknemer wordt doorbelast aan de werkgever in de Ziektewetpremie WGA-uitkering voor de ex-werknemer wordt doorbelast aan de werkgever in de WGA-premie Maximale duur kosten voor werkgever Voorbeeldsituatie bij UWV: werknemer met een jaarcontract die na 8 maanden ziek wordt. UWV is niet ingericht op snelle re-integratie Een groot probleem bij dit alles is dat UWV geen optimale resultaten behaalt bij re-integratie van zieke ex-werknemers. De cijfers maken dit inzichtelijk: meer dan de helft (52%) van de WGA-instroom bestaat uit mensen die doorstromen van de Ziektewet naar de WGA. Het lukt UWV niet om deze mensen te re-integreren. Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet 9

10 Er zijn ook kansen! De overheid legt in de eerste twee ziektejaren forse financiële verplichtingen bij u neer. Hierbij draagt u een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de re-integratie, en voor het deel dat UWV verzorgt krijgt u geen waar voor uw geld. Deze situatie vraagt om een nieuwe verzekeringsoplossing. Want naast risico s zijn er ook grote kansen. Kansen om uw risico s en kosten te verkleinen door vanaf de eerste ziektedag invloed uit te oefenen op de re-integratie. Ongeacht de aard van het dienstverband. Zorg dat ú de hoogte van de rekening bepaalt Wij zijn ervan overtuigd dat werkgevers de sociale zekerheid van hun personeel het beste zelf kunnen organiseren. Zo bepaalt u zelf hoe hoog de rekening uitvalt. Zo n eigen regeling begint met goede verzekering van uw verzuimkosten. Maar dit biedt tegenwoordig geen oplossing meer voor al uw risico s in de eerste twee ziektejaren. Uw financiële verplichtingen bij flexkrachten zijn sinds 1 januari 2014 immers vergelijkbaar met die bij vast personeel. Verzuimkosten en eigenrisicodragen 1 in één verzekeringsoplossing Wij bieden u een combinatie van een verzekering Eigenrisicodragerschap Ziektewet en een verzuimverzekering. Hiermee profiteert u van de volgende voordelen: Al uw risico s in de eerste twee ziektejaren zijn gedekt. U weet zeker dat u aan al uw re-integratieverplichtingen voldoet en geen last heeft van UWV-sancties. U bent verzekerd van optimale schadelastbeheersing en preventie van WGA-instroom. Een bewezen effectieve uitvoerder gaat direct na de ziekmelding met de zieke aan de slag. 10 Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

11 Onze verzuimverzekering Optimale ziektebegeleiding en schadelastbeheersing vragen om direct contact met de zieke werknemer. En dan bij voorkeur vanaf de eerste ziektedag. Zo houdt u uw verzekeringspremie laag en voorkomt u instroom in de Ziektewet of de WIA. Wij bieden u een verzekering waarbij uw verzuimkosten zijn gedekt, en een bewezen effectieve uitvoerder vanaf dag één met de begeleiding en de re-integratie aan de slag gaat. U betaalt de verzuimbegeleiding alleen als u een ziekmelding doet. Wij vrijwaren u volledig van het risico van UWV-sancties, op voorwaarde dat u deze ziekmelding op tijd doorgeeft. Combinatie met verzekering Eigenrisicodragerschap Ziektewet U kunt onze verzuimverzekering alleen afsluiten in combinatie met onze verzekering voor Eigenrisicodragen Ziektewet. De verzuimverzekering kan ieder gewenst moment ingaan. De koppeling met de verzekering voor het eigenrisicodragerschap ZW volgt dan bij het eerstvolgende ingangsmoment voor eigenrisicodragen. Let wel op dat het lopende arbocontract wordt opgezegd. Dekking verzuimverzekering Uiteraard bent u verzekerd van een goede dekking van uw loonkosten in de eerste twee ziektejaren. VSZ neemt deze kosten van u over. U bepaalt zelf welk percentage van het loon wij vergoeden. Dit is echter nooit meer dan u op grond van de wet en de cao verplicht bent te betalen. Zo kunt u dit optimaal afstemmen op bijvoorbeeld de afspraken in uw cao. Er is altijd een eigen risico. U kunt kiezen voor een eigen risico uitgedrukt in werkdagen. De duur hiervan kunt u zelf bepalen. Bedrijven met minstens rond de vijftig werknemers kunnen kiezen voor een eigen risico in geld (eigen behoud). Naarmate u langer zelf het loon doorbetaalt, valt uiteraard uw verzekeringspremie lager uit. Desgewenst kunt u ook uw werkgeverslasten deels of volledig meeverzekeren, volgens het percentage dat voor uw branche gebruikelijk is. Hierbij kunnen we ook extra werkgeverslasten zoals pensioenpremies meenemen. Uw assurantieadviseur kan u hier meer over vertellen. Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet 11

12 Géén doorlopende kosten Wij vinden dat u voor verzuimdienstverlening pas hoort te betalen als u er gebruik van maakt. Daarom brengen wij hiervoor pas kosten in rekening als u daadwerkelijk een ziektegeval meldt. Zo heeft u bij ons geen last van doorlopende verzuimkosten, een van de voornaamste nadelen van een regulier arbo-abonnement. En als u kosten maakt, bent u zich daar ook maximaal van bewust. U betaalt per ziekmelding eenmalig 100 aan uitvoerder Acture. Daarvoor verzorgt Acture de volledige uitvoering en zonder verrassingen in de vorm van extra kosten. Eén centrale melding volstaat Bij onze gecombineerde verzekering voor eigenrisicodragen en verzuimkosten kunt u volstaan met één centrale ziekmelding. Die doet u via het verzuimportaal de VSZ-app. VERZUIMPORTAAL U kunt zich ziekmelden via de VSZ-App Maximale invloed op uw ziekteverzuimkosten, met harde garanties Voor de verzuimbegeleiding sluit u een overeenkomst met een door ons geselecteerde, bewezen effectieve uitvoerder. Doordat die vanaf de allereerste ziektedag met de zieke aan de slag gaat, oefent u maximale invloed uit op uw ziekteverzuimkosten. Bovendien geven wij een harde Poortwachtergarantie. Nooit meer bang voor sancties met onze poortwachtergarantie Onze uitvoerder treedt op namens de werkgever. Hij zorgt ervoor dat u al uw werkgeversplichten vervult en geen enkel werkgeversrecht onbenut laat. Zo beperkt u de kans op UWV-sancties tot een absoluut minimum. Hier zijn wij zelfs zozeer van overtuigd, dat we het aandurven om u een Poortwachtergarantie te geven. Heeft u als werkgever aan uw verplichtingen voldaan en deelt UWV tóch een sanctie uit, dan dragen wij de kosten. 12 Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

13 Onze verzekering Eigenrisicodragerschap Ziektewet Door eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden en de verzuimbegeleiding en re-integratie zelf te organiseren, kunt u uw financiële risico s en lasten beperken. Voor (middel)grote werkgevers kan deze beperking aanzienlijk zijn. Zo neemt u zelf weer de regie. VSZ Assuradeuren biedt u een verzekering Eigenrisicodragerschap ZW waarbij al uw ZW-kosten zijn gedekt. Dit is inclusief de kosten voor begeleiding en uitvoering van de ZW en voor de re-integratie tweede spoor. Bovendien wordt u maximaal ondersteund door een bewezen effectieve uitvoerder. Combinatie met verzuimverzekering U kunt deze verzekering combineren met de verzuimverzekering, maar dit is niet verplicht. Het is ook mogelijk om alleen voor de verzekering voor Eigenrisicodragen ZW te kiezen. Dekking Ziektewetkosten Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet bekostigt u zelf de uitkering aan zieke ex-werknemers, conform de richtlijnen van Ziektewet. De verzekering eigenrisicodragen ZW vergoedt deze kosten. De uitvoerder oordeelt of er recht is op een Ziektewetuitkering. Is dat het geval, dan heeft u geen omkijken naar de betaling van de uitkeringen: die regelen wij voor u, inclusief alle administratie Eén totaalpremie voor verzekering en alle dienstverlening U betaalt één totaalpremie voor de verzekering en alle bijbehorende dienstverlening. Elk jaar ontvangt u een nota met een voorschotpremie. Deze betaalt u vooraf, door middel van automatische incasso of een overschrijving, voor de verwachte loonsom voor het komend jaar. Na het eind van het jaar vindt de definitieve afrekening plaats. De premie hangt onder andere af van de sector waarin u actief bent, uw percentage medewerkers met een tijdelijk of bijzonder dienstverband en de verhouding tussen het loon van deze medewerkers en uw totale loonsom. Uw assurantieadviseur regelt voor u graag een aanbieding die aansluit op uw situatie. Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet 13

14 Eén centrale melding volstaat U meldt ziekte heel eenvoudig via het verzuimportaal de VSZ-app. Wij zorgen daarna voor de rest. Ondersteuning bij uw verantwoordelijkheden Als eigenrisicodrager bent u verantwoordelijk voor ziektebeoordeling, de begeleiding en de re-integratie inclusief het opleggen van sancties als de ex-werknemer onvoldoende meewerkt. Wij zorgen voor volledige ondersteuning bij deze taken door specialisten. Maximale invloed op uw schadelast U krijgt ook ondersteuning bij het verkorten en voorkomen van de uitkeringsduur, door actief casemanagement, preventie, juridische dienstverlening en actieve re-integratie. Dit geldt uiteraard ook voor re-integratie bij een andere werkgever, de zogenoemde re-integratie tweede spoor. Voor deze ondersteuning sluit u een overeenkomst met een door ons geselecteerde uitvoerder. U machtigt die om namens de werkgever te acteren. Zo kan hij snel schakelen, zonder dat er eerst allerlei overleg hoeft te worden gevoerd. 14 Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

15 Eigenrisicodragerschap aanvragen: wij zijn u graag van dienst U kunt eigenrisicodrager worden zodra u voor het eerst iemand in dienst neemt. Dit zijn de spelregels: Eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet kan twee keer per jaar: per 1 januari en per 1 juli. Een ondernemer die voor het eerst iemand in dienst neemt, kan direct op het moment dat hij werkgever wordt eigenrisicodrager worden. Bent u al eens eerder eigenrisicodrager voor de Ziektewet geweest maar teruggekeerd naar UWV, dan kunt u dit pas opnieuw worden na drie jaar publieke verzekering. Verder stelt UWV de voorwaarde dat u voor de begeleiding van zieke ex-werknemers samenwerkt met een deskundige persoon of organisatie Daarnaast hanteert UWV de voorwaarde dat u een aparte verzuimadministratie en loonadministratie bijhoudt. Uw aanvraagformulier voor het eigenrisicodragerschap moet minimaal 13 weken voor een van de bovengenoemde deadlines binnen zijn bij de Belastingdienst. Uw aanvraag moet vergezeld gaan van een bewijs van samenwerking met een deskundige verzuimbegeleider (een overeenkomst met een BIG-geregistreerde bedrijfsarts). Als u kiest voor de Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering van VSZ Assuradeuren, versturen wij desgewenst uw aanvraag naar de Belastingdienst. Ook leveren wij dan het bewijs van deskundige verzuimbegeleiding. Bent u al eigenrisicodrager bij een andere verzekeraar en wilt u overstappen naar VSZ Assuradeuren? Dan kunt u uw huidige verzekering opzeggen volgens de voorwaarden die voor die verzekering gelden. Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet 15

16 De beste uitvoering, vanaf de eerste ziektedag Wij zijn ervan overtuigd dat u uw risico s en kosten kunt beperken door de sociale zekerheid van uw personeel in de eerste twee ziektejaren helemaal zelf te organiseren. Effectieve uitvoering en beheersing van de ziekteverzuimkosten zijn hierbij cruciaal. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat u voor begeleiding van uw zieke werknemers en ex-werknemers kunt beschikken over de expertise en ziektebegeleiding van Acture, marktleider private uitvoering op dit terrein. Geen onverwachte bijkomende kosten De dienstverlening van Acture is bij onze verzekering van eigenrisicodragen volledig inbegrepen. Verzekert u uw verzuimkosten mee, dan geldt dit zelfs vanaf de allereerste ziektedag en bovendien voor zowel uw vaste als uw tijdelijke personeel! % Acture: bewezen effectiever dan UWV Acture is marktleider private uitvoering sociale zekerheid. Bovendien kan Acture als enige bogen op rapportcijfers die onomstotelijk aantonen dat zijn dienstverlening voor de Ziektewet op het gebied van uitzendkrachten weffectiever is dan die van UWV. Acture legt binnen twee dagen contact met 97% van de ziekmelders. Bij UWV ligt dit op 85%. Na twee dagen realiseert UWV een uitstroompercentage van 27,2%. Bij Acture is dat 51,6%. Bij Acture herstelt 80% van de werknemers binnen één week, bij UWV ligt dat op 71%. Het valt niet te verwachten dat UWV deze verschillen snel zal inlopen, want de wetgeving belemmert deze instantie sneller in te grijpen. Volgens de wet hebben werkgevers bij UWV maximaal vier dagen de tijd om een ziekmelding te doen. Ook op de langere termijn scoort Acture significant beter dan UWV. Na twee jaar blijven bij UWV liefst drie keer zoveel uitzendkrachten in de Ziektewet achter als bij Acture. Bij Acture is het gevaar van voor u uiterst kostbare doorstroom naar de WGA dus drie keer lager. Bronnen: AStri, Nadere vergelijking van de ziekteverzuimduur van uitzendkrachten (maart 2014); AStri, Onderzoek evaluatie WIA (2011). 16 Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

17 Alles nog eens op een rijtje: dit houdt deze verzekeringsoplossing in VSZ Assuradeuren biedt u een combinatie van een verzekering Eigenrisicodragerschap Ziektewet en een verzuimverzekering. Hiermee zijn al uw risico s in de eerste twee ziektejaren gedekt en weet u zeker dat u aan al uw re-integratieverplichtingen voldoet. Bovendien bent u vanaf de eerste ziektedag verzekerd van optimale verzuimkostenbeheersing en preventie van WGA-instroom, ongeacht de aard van het dienstverband. Verzuimverzekering De Verzuimverzekering 0-2 jaar vergoedt gedurende de eerste twee jaar de loonkosten van uw zieke of arbeidsongeschikte medewerkers. U bepaalt zelf welk percentage wordt vergoed, met als maximum wat u op grond van de wet en de cao verplicht bent te betalen. U betaalt 100 per ziekmelding, waarvoor Acture de volledige uitvoering voor zijn rekening neemt. Werkgeverslasten kunt u desgewenst meeverzekeren. Een eigen risico is verplicht, maar u kunt de duur van het eigen risico (in werkdagen) kiezen. Daarnaast kunnen werkgevers met minstens vijftig werknemers kiezen voor een eigen risico in geld (eigen behoud). Verzekering Eigenrisicodragerschap Ziektewet De verzekering Eigenrisicodragerschap ZW vergoedt de Ziektewetuitkeringen die u als eigenrisicodrager moet betalen aan zieke ex-medewerkers. U betaalt één totaalpremie voor de verzekering en alle bijbehorende dienstverlening. Elk jaar ontvangt u een nota met een voorschotpremie. Deze betaalt u vooraf voor de verwachte loonsom voor het komend jaar. Na het eind van het jaar vindt de definitieve afrekening plaats. Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet 17

18 VERZUIMPORTAAL Bij beide verzekeringen: maximale ondersteuning door specialisten Bij beide verzekeringen krijgt u maximale ondersteuning bij het verkorten en voorkomen van de loondoorbetalings- of uitkeringsduur door actief casemanagement en actieve re-integratie, preventie en juridische dienstverlening. Hiervoor sluit u een overeenkomst met Acture. U machtigt dit bedrijf om in uw naam te acteren. Ziekte meldt u eenvoudig via het verzuimportaal de VSZ-app. Wie kan deze verzekeringen afsluiten? Beide verzekeringen zijn voor alle werkgevers beschikbaar. De verzuimverzekering kunt u echter alleen afsluiten in combinatie met de verzekering voor Eigenrisicodragen ZW. 18 Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

19 Meer weten? Lees voor u een verzekering afsluit altijd goed de polisvoorwaarden door. Daarin staan belangrijke gegevens over wat wel en niet verzekerd is. Wilt u meer weten over de verzekering, of een advies over de beste keuze in uw situatie? Dan helpt uw assurantieadviseur u graag verder. Innovatieve oplossingen voor sociale zekerheid VSZ Assuradeuren VSZ Assuradeuren is specialist in het aanbieden van verzekeringsoplossingen binnen de niche van sociale zekerheid. Dit bedrijf en de met ons samenwerkende assurantieadviseurs dagen werkgevers uit verantwoordelijkheid te nemen in het organiseren van sociale zekerheid binnen hun onderneming. Risico dragen én beheersen De oplossingen die VSZ ontwikkelt, hebben één gemeenschappelijk kenmerk: ze regelen zowel het dragen (verzekeren) als beheersen van het risico (verzuimkosten- en re-integratiedienstverlening). In de overtuiging van VSZ zijn deze twee activiteiten bepalend voor een continue beheersing van de verzuimkosten. Het een kan niet effectief zijn zonder het ander. Adequaat verzekeren, effectief re-integreren Bij eigenrisicodragen voor de Ziektewet neemt VSZ Assuradeuren de uitvoering en de re-integratie van ex-werknemers over van UWV. Kiest u voor de gecombineerde verzuimkostenverzekering, dan helpen we u ook graag bij verzuim binnen het dienstverband. Zo biedt VSZ werkgevers een complete oplossing die bestaat uit een combinatie van adequaat verzekeren en effectief re-integreren. We weten als geen ander dat alleen duurzaam resultaat telt. Daarom stimuleren we mensen op een positieve manier om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. En daarom werken we nauw samen met diverse gerenommeerde partijen, zoals Acture, de marktleider private uitvoering van de Ziektewet. Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet 19

20 Voor meer informatie bel met VSZ Assuradeuren: Transparant No-nonsense Oplossingsgericht Innovatief Van Heuven Goedhartlaan 935-B,1181 LD Amstelveen Postbus 704, 1180 AS Amstelveen ING Bank NL07 INGB KvK AFM vergunningnummer

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet Verzuimkosten en Eigenrisicodragerschap Ziektewet in één keer verzekerd! Transparant No-nonsense Oplossingsgericht

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap WGA verzekering

Eigenrisicodragerschap WGA verzekering VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap WGA verzekering Optimale schadelastbeheersing, inclusief uw nieuwe flexrisico s Transparant No-nonsense Oplossingsgericht Innovatief

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd)

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Dé complete verzekeringsoplossing voor de Nieuwe WGA Als u kiest voor eigenrisicodragen, doet u dit vanuit de overtuiging dat u met een eigen oplossing

Nadere informatie

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd)

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Dé complete verzekeringsoplossing voor de Nieuwe WGA Als u kiest voor eigenrisicodragen, doet u dit vanuit de overtuiging dat u met een eigen oplossing

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers 2 ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers 2 ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Ondernemers-AOV. WGA-eigenrisicoverzekering. Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers

Ondernemers-AOV. WGA-eigenrisicoverzekering. Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact

Nadere informatie

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico meerjarig werkgeversrisico Informatie voor de werkgever Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Gebundelde kracht VerzuimVizier ZW-eigenrisicoverzekering

Nadere informatie

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico meerjarig werkgeversrisico Informatie voor de werkgever Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Gebundelde kracht VerzuimVizier ZW-eigenrisicoverzekering

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers

Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Alles goed geregeld Inkomensverzekering 0-12 jaar Verzuimverzekering 0-2 jaar Arbeidsongeschiktheids verzekering 3-12 jaar Uitbreidingsmodules Dienstverlening Ziektewetverzekering De WGA Offertefabriek

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers 2 WGA-eigenrisicoverzekering Vergoeding

Nadere informatie

Veel gestelde vragen modernisering ziektewet. -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit?

Veel gestelde vragen modernisering ziektewet. -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit? Veel gestelde vragen modernisering ziektewet -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit? Wanneer het contract van een werknemer afloopt tijdens ziekte neemt UWV de uitbetaling van de Ziektewetuitkering

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-eigenrisicoverzekering Vergoeding

Nadere informatie

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING BeZaVa, de premieveranderingen voor de 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

Schadebeheersing Ziektewet

Schadebeheersing Ziektewet Schadebeheersing Ziektewet Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best

Nadere informatie

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en Whitepaper BeZaVa - 2015 en verder. inclusief update W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Aanleiding hiervoor was

Nadere informatie

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico meerjarig werkgeversrisico Informatie voor de werkgever Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Gebundelde kracht VerzuimVizier ZW-eigenrisicoverzekering

Nadere informatie

Succesvol privaat uitvoeren van sociale zekerheid

Succesvol privaat uitvoeren van sociale zekerheid White paper Succesvol privaat uitvoeren van sociale zekerheid VSZ Assuradeuren daagt werkgevers uit verantwoordelijkheid te nemen in het organiseren van sociale zekerheid binnen hun onderneming. Wij zijn

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN 3WET WET WET De invoering van de Wet BeZaVa (januari 2013) kan een aanzienlijke stijging van kosten betekenen die u als werkgever kwijt bent aan ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarom is nu het moment

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie Onderdeel van Personeels- Impulz informatie voor de werkgever Als ondernemer wilt u natuurlijk

Nadere informatie

MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS. De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa)

MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS. De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Nieuwe financiële prikkel Met de Modernisering Ziektewet

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

inkomensverzekeringen

inkomensverzekeringen inkomensverzekeringen Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Uw medewerker ziek of arbeidsongeschikt. Wat nu? Of u nu veel of weinig

Nadere informatie

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet Doelstelling van het wetsvoorstel De regering wil met dit wetsvoorstel de problematiek aanpakken van: het langdurig ziekteverzuim van ZW-gerechtigden; de hoge en stijgende instroom van ZW-gerechtigden

Nadere informatie

Whitepaper Modernisering Ziektewet

Whitepaper Modernisering Ziektewet Whitepaper Modernisering Ziektewet Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer Modernisering

Nadere informatie

De Werkgever ALLE. in één overzicht

De Werkgever ALLE. in één overzicht De Werkgever Productinformatie VERZEKERINGEN ALLE informatie in één overzicht wat u eerst moet weten Als werkgever loopt u het risico dat uw medewerker arbeidsongeschikt wordt. Als een medewerker niet

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING MODERNISERING ZIEKTEWET (BEZAVA) WGA VAST - FLEX Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid

Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN Model 1600 EIGENRISICODRAGEN ZIEKTEWET VERZEKERING

BIJZONDERE VOORWAARDEN Model 1600 EIGENRISICODRAGEN ZIEKTEWET VERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN Model 1600 EIGENRISICODRAGEN ZIEKTEWET VERZEKERING In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module Eigenrisicodragen

Nadere informatie

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014 Modernisering Ziektewet De kosten van sociale zekerheid komen meer en meer op het bord van de werkgevers. Eerst was er de loondoorbetalingsverplichting in de jaren 90. Toen de Wet Poortwachter, de gedifferentieerde

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later Stapsgewijze privatisering Ziektewet Ontwikkelingen aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN Model 1600 EIGENRISICODRAGEN ZIEKTEWET VERZEKERING

BIJZONDERE VOORWAARDEN Model 1600 EIGENRISICODRAGEN ZIEKTEWET VERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN Model 1600 EIGENRISICODRAGEN ZIEKTEWET VERZEKERING In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module Eigenrisicodragen

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Inhoud Nieuwe regels, nieuwe risico s 3 1 Van overheid naar werkgever dat is de weg van de Sociale zekerheid: 3 Volgens Lubbers is Nederland ziek 3 Van overheid naar werkgevers

Nadere informatie

Goed moment om de balans op te maken. Eigenrisicodragen vanaf 2017

Goed moment om de balans op te maken. Eigenrisicodragen vanaf 2017 Goed moment om de balans op te maken Eigenrisicodragen vanaf 2017 Inleiding De overheid maakt u steeds verder aansprakelijk voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. De versobering van het

Nadere informatie

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex.

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex. De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex. 2017: Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex Inleiding De overheid trekt zich de laatste decennia steeds verder terug uit

Nadere informatie

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden Uitstapwijzer Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen Met twee praktijkvoorbeelden Besparen met uitstappen Om de uitkeringen aan arbeidsongeschikte mede werkers te financieren,

Nadere informatie

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid WGA Uitstapverzekering Met de WGA Uitstapverzekering heeft u de regie in eigen hand Is uw (ex-)medewerker langer dan 2 jaar ziek? En is hij tussen

Nadere informatie

Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij. * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wat is BeZaVa?

Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij. * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wat is BeZaVa? Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij tot 07 * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters BeZaVa is een afkorting voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Interpolis. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij

Interpolis. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij Interpolis Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij Wat is BeZaVa? BeZaVa is een afkorting voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3 Ziektewet De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels voor Sociale Zekerheid

Nadere informatie

Ondernemen wordt een stuk relaxter. deze WGA-verzekering eigen risico

Ondernemen wordt een stuk relaxter. deze WGA-verzekering eigen risico Ondernemen wordt een stuk relaxter met deze WGA-verzekering eigen risico 2 WGA-verzekering Eigen Risico Eigenrisicodrager worden voor de WGA Als een medewerker na twee jaar ziekte nog niet volledig is

Nadere informatie

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren?

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? 1 De werkgever betaalt de rekening Vanaf 1992: herziening sociale

Nadere informatie

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa)

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook wel

Nadere informatie

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers UW MEDEWERKER ZIEK OF ARBEIDSONGESCHIKT. WAT NU? Of u nu veel

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING Modernisering Ziektewet (BeZaVa) WGA vast - flex Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten Welkom Programma 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten 17.15 17.45 uur Pauze 17.45 18.30 uur Lezing UWV: Eigenrisicodragerschap, wat is dit? En

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) 17 september 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers

Nadere informatie

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen?

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet Vraag & Antwoord Modernisering Ziektewet Vraag 1 Valt een medewerker met een 0-uren contract onder de BeZaVa (= Modernisering Ziektewet)? De medewerker met een 0-urencontract die ziek uit dienst gaat,

Nadere informatie

Whitepaper Modernisering Ziektewet

Whitepaper Modernisering Ziektewet Whitepaper Modernisering Ziektewet Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer Modernisering

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Werkgevers Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Inhoud Werkgevers Uitstapverzekering 3 U kunt rekenen op hulp en advies

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Bij de Conventionele Verzekering Wat geldt voor deze voorwaarden? Dit zijn onze bijzondere voorwaarden bij de Conventionele Verzekering die u met ons afsluit. Deze bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Model 1600 EIGENRISICODRAGEN ZIEKTEWET STOP LOSS VERZEKERING UITZENDORGANISATIES In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt

Nadere informatie

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Welkom Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA www.eerstekamer.nl

Nadere informatie

Succesvol privaat uitvoeren van sociale zekerheid

Succesvol privaat uitvoeren van sociale zekerheid White paper Succesvol privaat uitvoeren van sociale zekerheid VSZ Assuradeuren daagt werkgevers uit verantwoordelijkheid te nemen in het organiseren van sociale zekerheid binnen hun onderneming. Wij zijn

Nadere informatie

MODULE ZIEKTEWET EIGENRISICODRAGEN

MODULE ZIEKTEWET EIGENRISICODRAGEN MODULE ZIEKTEWET EIGENRISICODRAGEN Voorwaarden die van toepassing zijn bij het afsluiten van het Ziektewetrisico bij Mandaat Assuradeuren, begeleiding door De Verzuimeconoom. Deze module is een aanvulling

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Casemanagers met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl erachter! Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Op 4 oktober 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Werkgevers Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Wat leest u in deze brochure? 01 Werkgevers Uitstapverzekering 3 02 U

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf?

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf? Voorbeeld adviesrapport voor bedrijven met loonsom tot ca. 750.000,- die nu op dit moment eigen risicodrager voor de regeling WGA zijn Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging

Nadere informatie

Gezondheids-RisicoManagement

Gezondheids-RisicoManagement Gezondheids-RisicoManagement - Onafhankelijk advieskantoor - Advisering - Afdekken risico s - Second opinion Informatie over EBEX: eenvoud en gemak bij beheersen van verzuim-, ziektewet- en WIA-risico

Nadere informatie

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Werkgeverscongressen 2014 Programma Eigenrisicodragen werknemersverzekeringen Eigenrisicodragen WW Eigenrisicodragen Ziektewet Eigenrisicodragen

Nadere informatie

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door:

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door: Ziektewet 2013 Update 3-10-2012: Dit wetsvoorstel is gisteren aangenomen door de Eerste Kamer, maar de aanpassingen met betrekking tot het Ziektewetcriterium en de arbeidsverledeneis worden een jaar uitgesteld.

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

Verzuim WGA Compleet. Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk

Verzuim WGA Compleet. Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Verzuim WGA Compleet Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Inhoud U heeft de regie met Verzuim WGA Compleet 3 Verzuim WGA Compleet op een rij! 7 Goed om te

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen. Gemak, Eenvoud en Zekerheid

Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen. Gemak, Eenvoud en Zekerheid Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen Gemak, Eenvoud en Zekerheid Het Gezondernemingsplan is een combinatie van verzuimverzekeringen en verzuimmanagement van SFS Verzekeringen en het ArboFlexiPlan

Nadere informatie

U kunt het boek bestellen via

U kunt het boek bestellen via 4 Deze tekst is (deels) afkomstig uit de zesde uitgave van het boek Ondernemen in Flex Eigenrisicodragen wordt u ZW aangeboden en WGAdoor Professionals in Flex. Heeft u advies of ondersteuning nodig bij

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Ondersteunende WGA en Ziektewet dienstverlening

Ondersteunende WGA en Ziektewet dienstverlening Ondersteunende WGA en Ziektewet dienstverlening Voor grote bedrijven vanaf 100 werknemers In deze brochure leest u welke ondersteuning u krijgt bij WGA en Ziektewet eigenrisicodragen. Ook leest u wat de

Nadere informatie

Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk. Grip op Verzuim en WGA

Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk. Grip op Verzuim en WGA Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Grip op Verzuim en WGA Met Grip op Verzuim en WGA heeft u de regie volledig in handen Bij ziekte bent u als werkgever verantwoordelijk voor de loondoorbetaling,

Nadere informatie

Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen?

Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen? Inkomen en zorg Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen? Alles over de Modernisering ziektewet (BeZaVa) en WGA vast flex. Voor welke

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Versie 1, november Informatie voor de werkgever.

N.V. Univé Schade. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Versie 1, november Informatie voor de werkgever. N.V. Univé Schade Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening Versie 1, november 2017 Informatie voor de werkgever Belangrijk U heeft een verzuimverzekering met arbodienstverlening afgesloten.

Nadere informatie

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex De afgelopen jaren heeft er binnen de sociale zekerheid een zodanige financiële lastenverschuiving plaatsgevonden dat uitkeringslasten in steeds grotere mate voor rekening van de werkgever zijn gekomen.

Nadere informatie

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Wie betaalt welke rekening? Aanleiding Wet BeZaVA Van alle WIA-instroom komt 55% voort uit een Ziektewetvangnetsituatie van instromers die

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Rebecca Geerts Werkgeversdienstverlening UWV Programma Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert 12-03-2013 2 Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later 3 Stapsgewijze

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Financiële belangen voor werkgever en werknemer zijn groot. Laat u niet verassen. Door: Arno Linkels Inleiding: Voor de op 1 januari

Nadere informatie

Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid

Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid Werkgeverscongressen 2014 Raymond van Santen Senior Advisor Programma Werkingsgebied Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet Programma 1. toelichting & achtergrond 2. hoe toepassen in de praktijk 20/10/10 2 BeZaWe Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Module Verzuim

Veelgestelde vragen Module Verzuim Wat is een ziekteverzuimverzekering? Als werknemers door ziekte niet kunnen werken, moet de werkgever hun loon doorbetalen. Met deze verzekering krijgt de werkgever een vergoeding voor deze kosten. Voor

Nadere informatie

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014 Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Ontwikkelingen 2013 en uitdagingen voor de uitzender De politiek Uw inrichting Uw impact Modernisering Ziektewet Modernisering

Nadere informatie

SAZAS BASIS-verzekering

SAZAS BASIS-verzekering SAZAS BASIS-verzekering Verzuimverzekering voor loondoorbetaling van arbeidsongeschikt personeel SAZAS dé verzuimspecialist Voor wie is de BASIS-verzekering? Wat kan ik verwachten van de BASIS-verzekering?

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Versie 2, december Informatie voor de werkgever.

N.V. Univé Schade. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Versie 2, december Informatie voor de werkgever. N.V. Univé Schade Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening Versie 2, december 2017 Informatie voor de werkgever Belangrijk U heeft een verzuimverzekering met arbodienstverlening afgesloten.

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet: kansen en bedreigingen

Modernisering van de Ziektewet: kansen en bedreigingen Het is al jarenlang een maatschappelijk thema van het grootste belang: het terugdringen van langdurig ziekteverzuim. De wettelijke ontwikkelingen gaan snel, zoals onder meer blijkt uit de modernisering

Nadere informatie

Nieuwe Ziektewet & WIA. Wat gaan de veranderingen in Ziektewet en WIA voor mij betekenen? In de glor(w)ia

Nieuwe Ziektewet & WIA. Wat gaan de veranderingen in Ziektewet en WIA voor mij betekenen? In de glor(w)ia Nieuwe Ziektewet & WIA Wat gaan de veranderingen in Ziektewet en WIA voor mij betekenen? In de glor(w)ia Nieuwe Ziektewet & WIA? Focus op schadelast! In een tijd waarin iedereen de mond vol heeft van de

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Actua Assuradeuren B.V. Versie januari 2009 Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers

Nadere informatie