Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet"

Transcriptie

1 VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet Hét antwoord op de nieuwe Ziektewet. Verzuim en Eigenrisicodragerschap Ziektewet in één keer verzekerd!

2 Transparant No-nonsense Oplossingsgericht Innovatief Inhoud Verzuimkosten en Eigenrisicodragerschap Ziektewet in één keer verzekerd! 3 Risico s en kosten bij verzuim 5 Risico s en kosten binnen de nieuwe Ziektewet 6 Er zijn ook kansen! 10 Onze verzuimverzekering 11 Onze verzekering Eigenrisicodragerschap Ziektewet 13 De beste uitvoering, vanaf de eerste ziektedag 16 Alles nog eens op een rijtje: dit houdt deze verzekeringsoplossing in 17 Innovatieve oplossingen voor sociale zekerheid VSZ Assuradeuren 19

3 Verzuim en Eigenrisicodragerschap Ziektewet in één keer verzekerd! Ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw personeel vormen tegenwoordig grotere risico s dan ooit tevoren. Sinds 1 januari 2014 bent u bij ziekte altijd minstens twee jaar financieel verantwoordelijk, of het nu gaat om vast of om flexibel personeel. VSZ Assuradeuren biedt u een combinatie van een verzekering Eigenrisicodragerschap Ziektewet en een verzuimverzekering. Hiermee zijn al uw risico s in de eerste twee ziektejaren gedekt en weet u zeker dat u aan al uw re-integratieverplichtingen voldoet. Bovendien bent u vanaf de eerste ziektedag verzekerd van optimale re-integratiebegeleiding en preventie van WGA-instroom, ongeacht de aard van het dienstverband. Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet 3

4 VSZ daagt de werkgever uit verantwoordelijkheid te nemen door de sociale zekerheid binnen zijn onderneming te organiseren 4 Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

5 Risico s en kosten bij verzuim Ziekteverzuim vormt een van uw grootste bedrijfsrisico s. Niet alleen moet u een waardevolle medewerker missen, u moet ook het loon doorbetalen en voldoen aan allerlei re-integratieverplichtingen. Verplichte loondoorbetaling Bij ziekte van een werknemer moet u het loon doorbetalen. Bij medewerkers met een vast contract duurt deze verplichting twee jaar. Loopt een tijdelijk dienstverband eerder af, dan moet u doorbetalen tot de werknemer uit dienst gaat. De kosten per medewerker bedragen al snel tienduizenden euro s. Re-integratieverplichtingen en -kosten Behalve met de loondoorbetaling heeft u bij ziekte ook te maken met allerlei re-integratieverplichtingen die tijd en geld kosten. Zo moet u: uw medewerker op tijd ziek en beter melden; een aantal stukken opstellen voor de re-integratie, zoals een plan van aanpak, een eerstejaarsevaluatie en een re-integratieverslag; een casemanager aanstellen of inhuren die de re-integratie in gang zet, begeleidt en controleert; waar nodig de inzet van re-integratiespecialisten regelen en bekostigen; alles doen wat verder redelijkerwijs mogelijk is om de medewerker te re-integreren. Grote kostenrisico s rond WIA-instroom Slaagt u er niet in om een medewerker binnen twee jaar weer aan het werk te krijgen, dan volgt een WIA-keuring. Komt zo n werknemer vervolgens in de WGA terecht, dan krijgen grote en middelgrote bedrijven tot tien jaar te maken met een verhoogde WGA-premie. Deze schade kan voor grote bedrijven zelfs in de honderdduizenden euro s lopen! Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet 5

6 Risico s en kosten binnen de nieuwe Ziektewet Loondoorbetaling, re-integratieverplichtingen en het gevaar van WGA-instroom vormen samen een fors bedrijfsrisico. Door de modernisering van de Ziektewet is dit met ingang van 1 januari 2014 nog zichtbaarder. De premies voor de Ziektewet en de WGA voor werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan, worden namelijk apart in rekening gebracht. Omvang van de werkgever bepaalt de premiedifferentiatie Sinds 1 januari 2014 bestaat voor de premieheffing voor de Ziektewet en de WGA een verschil tussen grote, middelgrote en kleine werkgevers. Grote werkgevers hebben een totale loonsom van meer dan honderd maal de gemiddelde loonsom. Zij betalen nu een individuele premie die gebaseerd is op de WGA- en ZW-instroom van de eigen (ex-) werknemers. Kleine werkgevers hebben een totale loonsom van maximaal tien maal de gemiddelde loonsom. Zij betalen premies die zijn gebaseerd op de gemiddelde instroom in hun hele sector. Wie een totale loonsom heeft van meer dan tien maal, maar maximaal honderd maal de gemiddelde loonsom, telt als middelgrote werkgever. Deze werkgevers betalen premies die gedeeltelijk zijn gebaseerd op de individuele en gedeeltelijk op de sectorgemiddelde instroom. Hoe groter de werkgever, hoe groter het deel van zijn premie dat wordt gebaseerd op de individuele instroom. Voor de bepaling in welke categorie een werkgever wordt ingedeeld wordt gekeken naar het premieplichtig loon in het tweede jaar voor het jaar waarover de premies verschuldigd zijn. In 2015 wordt gerekend met een gemiddelde loonsom van over Flexwerk is risicovoller dan ooit Door de modernisering van de Ziektewet vormt werken met flexibel personeel een veel grotere uitdaging dan vroeger. Sinds 1 januari 2014 betaalt u een gedifferentieerde premie ZW-flex. En stromen zieke flexwerkers na twee jaar door naar de 6 Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

7 WGA, dan betaalt u sinds 1 januari 2014 tot tien jaar een hogere premie voor de WGA-flex. Dit geldt voor werknemers: van wie het tijdelijke contract tijdens ziekte afloopt; die zich tot vier weken na het aflopen van hun tijdelijke contract ziek melden; met een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst die zich binnen 28 dagen ziek melden tenzij zij een nieuwe werkgever hebben of een WW-uitkering ontvangen; met een bijzondere arbeidsovereenkomst, zoals thuiswerkers of stagiairs. Groot bijkomend risico: sancties van UWV Zowel bij vaste als bij tijdelijke medewerkers beoordeelt UWV aan het einde van WIA-wachttijd of u genoeg heeft gedaan aan de re-integratie. Vindt deze instantie van niet, dan krijgt u te maken met sancties: Vraagt de werknemer na twee jaar loondoorbetaling een WIA-uitkering aan, dan toetst UWV of u heeft voldaan aan de re-integratieverplichtingen. Is dat niet het geval, dan kan UWV u verplichten om maximaal een jaar langer het loon door te betalen. Bent u publiek verzekerd voor de Ziektewet en constateert UWV dat u gedurende de periode van loondoorbetaling te weinig re-integratieinspanningen heeft geleverd? Dan kan UWV het ziekengeld bij u verhalen. Zo n sanctie komt bovenop de verhoging van de gedifferentieerde Ziektewetpremie. Zo bent u dubbel de klos! Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet en levert u gedurende de Ziektewetuitkering te weinig re-integratie-inspanningen? Dan kan UWV u verplichten maximaal een jaar langer ziekengeld te betalen. Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet 7

8 Al uw risico s in de eerste twee ziektejaren zijn gedekt 8 Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

9 U bent afhankelijk van UWV Door de nieuwe Ziektewetregels heeft u er groot belang bij om zowel de instroom als de duur van het verblijf in deze wet te beperken. Maar zolang u publiek verzekerd bent voor de Ziektewet, is UWV verantwoordelijk voor het bepalen van de uitkering en de begeleiding van de zieke ex-werknemer. Voor de omvang van uw financiële lasten bent u dan volledig van deze instantie afhankelijk. Heeft de begeleiding door UWV geen effect, dan betaalt een (middel)groot bedrijf namelijk langer een verhoogde ZW-premie. Bovendien dreigt dan instroom in de WGA, met de bijbehorende verhoging van de WGA-premie. Situatie werknemer 8 maanden in dienst 4 maanden loondoorbetaling 20 maanden Ziektewet WIA (WGA/IVA = arbeidsongeschiktheidsuitkering) 1e ziektedag Einddatum jaarcontract 104 weken ziek 104 weken + max. 10 jaar Aanvang jaarcontract AOWleeftijd Kosten voor werkgever Kosten werkgever Loondoorbetaling bij ziekte door de werkgever Ziektewetuitkering voor de ex-werknemer wordt doorbelast aan de werkgever in de Ziektewetpremie WGA-uitkering voor de ex-werknemer wordt doorbelast aan de werkgever in de WGA-premie Maximale duur kosten voor werkgever Voorbeeldsituatie bij UWV: werknemer met een jaarcontract die na 8 maanden ziek wordt. UWV is niet ingericht op snelle re-integratie Een groot probleem bij dit alles is dat UWV geen optimale resultaten behaalt bij re-integratie van zieke ex-werknemers. De cijfers maken dit inzichtelijk: meer dan de helft (52%) van de WGA-instroom bestaat uit mensen die doorstromen van de Ziektewet naar de WGA. Het lukt UWV niet om deze mensen te re-integreren. Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet 9

10 Er zijn ook kansen! De overheid legt in de eerste twee ziektejaren forse financiële verplichtingen bij u neer. Hierbij draagt u een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de re-integratie, en voor het deel dat UWV verzorgt krijgt u geen waar voor uw geld. Deze situatie vraagt om een nieuwe verzekeringsoplossing. Want naast risico s zijn er ook grote kansen. Kansen om uw risico s en kosten te verkleinen door vanaf de eerste ziektedag invloed uit te oefenen op de re-integratie. Ongeacht de aard van het dienstverband. Zorg dat ú de hoogte van de rekening bepaalt Wij zijn ervan overtuigd dat werkgevers de sociale zekerheid van hun personeel het beste zelf kunnen organiseren. Zo bepaalt u zelf hoe hoog de rekening uitvalt. Zo n eigen regeling begint met goede verzekering van uw verzuimkosten. Maar dit biedt tegenwoordig geen oplossing meer voor al uw risico s in de eerste twee ziektejaren. Uw financiële verplichtingen bij flexkrachten zijn sinds 1 januari 2014 immers vergelijkbaar met die bij vast personeel. Verzuimkosten en eigenrisicodragen 1 in één verzekeringsoplossing Wij bieden u een combinatie van een verzekering Eigenrisicodragerschap Ziektewet en een verzuimverzekering. Hiermee profiteert u van de volgende voordelen: Al uw risico s in de eerste twee ziektejaren zijn gedekt. U weet zeker dat u aan al uw re-integratieverplichtingen voldoet en geen last heeft van UWV-sancties. U bent verzekerd van optimale schadelastbeheersing en preventie van WGA-instroom. Een bewezen effectieve uitvoerder gaat direct na de ziekmelding met de zieke aan de slag. 10 Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

11 Onze verzuimverzekering Optimale ziektebegeleiding en schadelastbeheersing vragen om direct contact met de zieke werknemer. En dan bij voorkeur vanaf de eerste ziektedag. Zo houdt u uw verzekeringspremie laag en voorkomt u instroom in de Ziektewet of de WIA. Wij bieden u een verzekering waarbij uw verzuimkosten zijn gedekt, en een bewezen effectieve uitvoerder vanaf dag één met de begeleiding en de re-integratie aan de slag gaat. U betaalt de verzuimbegeleiding alleen als u een ziekmelding doet. Wij vrijwaren u volledig van het risico van UWV-sancties, op voorwaarde dat u deze ziekmelding op tijd doorgeeft. Combinatie met verzekering Eigenrisicodragerschap Ziektewet U kunt onze verzuimverzekering alleen afsluiten in combinatie met onze verzekering voor Eigenrisicodragen Ziektewet. De verzuimverzekering kan ieder gewenst moment ingaan. De koppeling met de verzekering voor het eigenrisicodragerschap ZW volgt dan bij het eerstvolgende ingangsmoment voor eigenrisicodragen. Let wel op dat het lopende arbocontract wordt opgezegd. Dekking verzuimverzekering Uiteraard bent u verzekerd van een goede dekking van uw loonkosten in de eerste twee ziektejaren. VSZ neemt deze kosten van u over. U bepaalt zelf welk percentage van het loon wij vergoeden. Dit is echter nooit meer dan u op grond van de wet en de cao verplicht bent te betalen. Zo kunt u dit optimaal afstemmen op bijvoorbeeld de afspraken in uw cao. Er is altijd een eigen risico. U kunt kiezen voor een eigen risico uitgedrukt in werkdagen. De duur hiervan kunt u zelf bepalen. Bedrijven met minstens rond de vijftig werknemers kunnen kiezen voor een eigen risico in geld (eigen behoud). Naarmate u langer zelf het loon doorbetaalt, valt uiteraard uw verzekeringspremie lager uit. Desgewenst kunt u ook uw werkgeverslasten deels of volledig meeverzekeren, volgens het percentage dat voor uw branche gebruikelijk is. Hierbij kunnen we ook extra werkgeverslasten zoals pensioenpremies meenemen. Uw assurantieadviseur kan u hier meer over vertellen. Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet 11

12 Géén doorlopende kosten Wij vinden dat u voor verzuimdienstverlening pas hoort te betalen als u er gebruik van maakt. Daarom brengen wij hiervoor pas kosten in rekening als u daadwerkelijk een ziektegeval meldt. Zo heeft u bij ons geen last van doorlopende verzuimkosten, een van de voornaamste nadelen van een regulier arbo-abonnement. En als u kosten maakt, bent u zich daar ook maximaal van bewust. U betaalt per ziekmelding eenmalig 100 aan uitvoerder Acture. Daarvoor verzorgt Acture de volledige uitvoering en zonder verrassingen in de vorm van extra kosten. Eén centrale melding volstaat Bij onze gecombineerde verzekering voor eigenrisicodragen en verzuimkosten kunt u volstaan met één centrale ziekmelding. Die doet u via het verzuimportaal de VSZ-app. VERZUIMPORTAAL U kunt zich ziekmelden via de VSZ-App Maximale invloed op uw ziekteverzuimkosten, met harde garanties Voor de verzuimbegeleiding sluit u een overeenkomst met een door ons geselecteerde, bewezen effectieve uitvoerder. Doordat die vanaf de allereerste ziektedag met de zieke aan de slag gaat, oefent u maximale invloed uit op uw ziekteverzuimkosten. Bovendien geven wij een harde Poortwachtergarantie. Nooit meer bang voor sancties met onze poortwachtergarantie Onze uitvoerder treedt op namens de werkgever. Hij zorgt ervoor dat u al uw werkgeversplichten vervult en geen enkel werkgeversrecht onbenut laat. Zo beperkt u de kans op UWV-sancties tot een absoluut minimum. Hier zijn wij zelfs zozeer van overtuigd, dat we het aandurven om u een Poortwachtergarantie te geven. Heeft u als werkgever aan uw verplichtingen voldaan en deelt UWV tóch een sanctie uit, dan dragen wij de kosten. 12 Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

13 Onze verzekering Eigenrisicodragerschap Ziektewet Door eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden en de verzuimbegeleiding en re-integratie zelf te organiseren, kunt u uw financiële risico s en lasten beperken. Voor (middel)grote werkgevers kan deze beperking aanzienlijk zijn. Zo neemt u zelf weer de regie. VSZ Assuradeuren biedt u een verzekering Eigenrisicodragerschap ZW waarbij al uw ZW-kosten zijn gedekt. Dit is inclusief de kosten voor begeleiding en uitvoering van de ZW en voor de re-integratie tweede spoor. Bovendien wordt u maximaal ondersteund door een bewezen effectieve uitvoerder. Combinatie met verzuimverzekering U kunt deze verzekering combineren met de verzuimverzekering, maar dit is niet verplicht. Het is ook mogelijk om alleen voor de verzekering voor Eigenrisicodragen ZW te kiezen. Dekking Ziektewetkosten Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet bekostigt u zelf de uitkering aan zieke ex-werknemers, conform de richtlijnen van Ziektewet. De verzekering eigenrisicodragen ZW vergoedt deze kosten. De uitvoerder oordeelt of er recht is op een Ziektewetuitkering. Is dat het geval, dan heeft u geen omkijken naar de betaling van de uitkeringen: die regelen wij voor u, inclusief alle administratie Eén totaalpremie voor verzekering en alle dienstverlening U betaalt één totaalpremie voor de verzekering en alle bijbehorende dienstverlening. Elk jaar ontvangt u een nota met een voorschotpremie. Deze betaalt u vooraf, door middel van automatische incasso of een overschrijving, voor de verwachte loonsom voor het komend jaar. Na het eind van het jaar vindt de definitieve afrekening plaats. De premie hangt onder andere af van de sector waarin u actief bent, uw percentage medewerkers met een tijdelijk of bijzonder dienstverband en de verhouding tussen het loon van deze medewerkers en uw totale loonsom. Uw assurantieadviseur regelt voor u graag een aanbieding die aansluit op uw situatie. Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet 13

14 Eén centrale melding volstaat U meldt ziekte heel eenvoudig via het verzuimportaal de VSZ-app. Wij zorgen daarna voor de rest. Ondersteuning bij uw verantwoordelijkheden Als eigenrisicodrager bent u verantwoordelijk voor ziektebeoordeling, de begeleiding en de re-integratie inclusief het opleggen van sancties als de ex-werknemer onvoldoende meewerkt. Wij zorgen voor volledige ondersteuning bij deze taken door specialisten. Maximale invloed op uw schadelast U krijgt ook ondersteuning bij het verkorten en voorkomen van de uitkeringsduur, door actief casemanagement, preventie, juridische dienstverlening en actieve re-integratie. Dit geldt uiteraard ook voor re-integratie bij een andere werkgever, de zogenoemde re-integratie tweede spoor. Voor deze ondersteuning sluit u een overeenkomst met een door ons geselecteerde uitvoerder. U machtigt die om namens de werkgever te acteren. Zo kan hij snel schakelen, zonder dat er eerst allerlei overleg hoeft te worden gevoerd. 14 Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

15 Eigenrisicodragerschap aanvragen: wij zijn u graag van dienst U kunt eigenrisicodrager worden zodra u voor het eerst iemand in dienst neemt. Dit zijn de spelregels: Eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet kan twee keer per jaar: per 1 januari en per 1 juli. Een ondernemer die voor het eerst iemand in dienst neemt, kan direct op het moment dat hij werkgever wordt eigenrisicodrager worden. Bent u al eens eerder eigenrisicodrager voor de Ziektewet geweest maar teruggekeerd naar UWV, dan kunt u dit pas opnieuw worden na drie jaar publieke verzekering. Verder stelt UWV de voorwaarde dat u voor de begeleiding van zieke ex-werknemers samenwerkt met een deskundige persoon of organisatie Daarnaast hanteert UWV de voorwaarde dat u een aparte verzuimadministratie en loonadministratie bijhoudt. Uw aanvraagformulier voor het eigenrisicodragerschap moet minimaal 13 weken voor een van de bovengenoemde deadlines binnen zijn bij de Belastingdienst. Uw aanvraag moet vergezeld gaan van een bewijs van samenwerking met een deskundige verzuimbegeleider (een overeenkomst met een BIG-geregistreerde bedrijfsarts). Als u kiest voor de Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering van VSZ Assuradeuren, versturen wij desgewenst uw aanvraag naar de Belastingdienst. Ook leveren wij dan het bewijs van deskundige verzuimbegeleiding. Bent u al eigenrisicodrager bij een andere verzekeraar en wilt u overstappen naar VSZ Assuradeuren? Dan kunt u uw huidige verzekering opzeggen volgens de voorwaarden die voor die verzekering gelden. Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet 15

16 De beste uitvoering, vanaf de eerste ziektedag Wij zijn ervan overtuigd dat u uw risico s en kosten kunt beperken door de sociale zekerheid van uw personeel in de eerste twee ziektejaren helemaal zelf te organiseren. Effectieve uitvoering en beheersing van de ziekteverzuimkosten zijn hierbij cruciaal. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat u voor begeleiding van uw zieke werknemers en ex-werknemers kunt beschikken over de expertise en ziektebegeleiding van Acture, marktleider private uitvoering op dit terrein. Geen onverwachte bijkomende kosten De dienstverlening van Acture is bij onze verzekering van eigenrisicodragen volledig inbegrepen. Verzekert u uw verzuimkosten mee, dan geldt dit zelfs vanaf de allereerste ziektedag en bovendien voor zowel uw vaste als uw tijdelijke personeel! % Acture: bewezen effectiever dan UWV Acture is marktleider private uitvoering sociale zekerheid. Bovendien kan Acture als enige bogen op rapportcijfers die onomstotelijk aantonen dat zijn dienstverlening voor de Ziektewet op het gebied van uitzendkrachten weffectiever is dan die van UWV. Acture legt binnen twee dagen contact met 97% van de ziekmelders. Bij UWV ligt dit op 85%. Na twee dagen realiseert UWV een uitstroompercentage van 27,2%. Bij Acture is dat 51,6%. Bij Acture herstelt 80% van de werknemers binnen één week, bij UWV ligt dat op 71%. Het valt niet te verwachten dat UWV deze verschillen snel zal inlopen, want de wetgeving belemmert deze instantie sneller in te grijpen. Volgens de wet hebben werkgevers bij UWV maximaal vier dagen de tijd om een ziekmelding te doen. Ook op de langere termijn scoort Acture significant beter dan UWV. Na twee jaar blijven bij UWV liefst drie keer zoveel uitzendkrachten in de Ziektewet achter als bij Acture. Bij Acture is het gevaar van voor u uiterst kostbare doorstroom naar de WGA dus drie keer lager. Bronnen: AStri, Nadere vergelijking van de ziekteverzuimduur van uitzendkrachten (maart 2014); AStri, Onderzoek evaluatie WIA (2011). 16 Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

17 Alles nog eens op een rijtje: dit houdt deze verzekeringsoplossing in VSZ Assuradeuren biedt u een combinatie van een verzekering Eigenrisicodragerschap Ziektewet en een verzuimverzekering. Hiermee zijn al uw risico s in de eerste twee ziektejaren gedekt en weet u zeker dat u aan al uw re-integratieverplichtingen voldoet. Bovendien bent u vanaf de eerste ziektedag verzekerd van optimale verzuimkostenbeheersing en preventie van WGA-instroom, ongeacht de aard van het dienstverband. Verzuimverzekering De Verzuimverzekering 0-2 jaar vergoedt gedurende de eerste twee jaar de loonkosten van uw zieke of arbeidsongeschikte medewerkers. U bepaalt zelf welk percentage wordt vergoed, met als maximum wat u op grond van de wet en de cao verplicht bent te betalen. U betaalt 100 per ziekmelding, waarvoor Acture de volledige uitvoering voor zijn rekening neemt. Werkgeverslasten kunt u desgewenst meeverzekeren. Een eigen risico is verplicht, maar u kunt de duur van het eigen risico (in werkdagen) kiezen. Daarnaast kunnen werkgevers met minstens vijftig werknemers kiezen voor een eigen risico in geld (eigen behoud). Verzekering Eigenrisicodragerschap Ziektewet De verzekering Eigenrisicodragerschap ZW vergoedt de Ziektewetuitkeringen die u als eigenrisicodrager moet betalen aan zieke ex-medewerkers. U betaalt één totaalpremie voor de verzekering en alle bijbehorende dienstverlening. Elk jaar ontvangt u een nota met een voorschotpremie. Deze betaalt u vooraf voor de verwachte loonsom voor het komend jaar. Na het eind van het jaar vindt de definitieve afrekening plaats. Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet 17

18 VERZUIMPORTAAL Bij beide verzekeringen: maximale ondersteuning door specialisten Bij beide verzekeringen krijgt u maximale ondersteuning bij het verkorten en voorkomen van de loondoorbetalings- of uitkeringsduur door actief casemanagement en actieve re-integratie, preventie en juridische dienstverlening. Hiervoor sluit u een overeenkomst met Acture. U machtigt dit bedrijf om in uw naam te acteren. Ziekte meldt u eenvoudig via het verzuimportaal de VSZ-app. Wie kan deze verzekeringen afsluiten? Beide verzekeringen zijn voor alle werkgevers beschikbaar. De verzuimverzekering kunt u echter alleen afsluiten in combinatie met de verzekering voor Eigenrisicodragen ZW. 18 Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

19 Meer weten? Lees voor u een verzekering afsluit altijd goed de polisvoorwaarden door. Daarin staan belangrijke gegevens over wat wel en niet verzekerd is. Wilt u meer weten over de verzekering, of een advies over de beste keuze in uw situatie? Dan helpt uw assurantieadviseur u graag verder. Innovatieve oplossingen voor sociale zekerheid VSZ Assuradeuren VSZ Assuradeuren is specialist in het aanbieden van verzekeringsoplossingen binnen de niche van sociale zekerheid. Dit bedrijf en de met ons samenwerkende assurantieadviseurs dagen werkgevers uit verantwoordelijkheid te nemen in het organiseren van sociale zekerheid binnen hun onderneming. Risico dragen én beheersen De oplossingen die VSZ ontwikkelt, hebben één gemeenschappelijk kenmerk: ze regelen zowel het dragen (verzekeren) als beheersen van het risico (verzuimkosten- en re-integratiedienstverlening). In de overtuiging van VSZ zijn deze twee activiteiten bepalend voor een continue beheersing van de verzuimkosten. Het een kan niet effectief zijn zonder het ander. Adequaat verzekeren, effectief re-integreren Bij eigenrisicodragen voor de Ziektewet neemt VSZ Assuradeuren de uitvoering en de re-integratie van ex-werknemers over van UWV. Kiest u voor de gecombineerde verzuimkostenverzekering, dan helpen we u ook graag bij verzuim binnen het dienstverband. Zo biedt VSZ werkgevers een complete oplossing die bestaat uit een combinatie van adequaat verzekeren en effectief re-integreren. We weten als geen ander dat alleen duurzaam resultaat telt. Daarom stimuleren we mensen op een positieve manier om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. En daarom werken we nauw samen met diverse gerenommeerde partijen, zoals Acture, de marktleider private uitvoering van de Ziektewet. Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet 19

20 Voor meer informatie bel met VSZ Assuradeuren: Transparant No-nonsense Oplossingsgericht Innovatief Van Heuven Goedhartlaan 935-B,1181 LD Amstelveen Postbus 704, 1180 AS Amstelveen ING Bank NL07 INGB KvK AFM vergunningnummer

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering.

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering. In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de verzuimverzekering conventioneel uitgebreid. In de algemene voorwaarden van uw verzekering

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE?

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? IN DEZE BROCHURE Inleiding 3 Tien prangende kwesties 4 Wet verbetering poortwachter 33 Wet werk en zekerheid (nieuwe

Nadere informatie

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April

Nadere informatie

Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de werkgever. WIA 0-tot-100 Plan. Handleiding

Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de werkgever. WIA 0-tot-100 Plan. Handleiding Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de werkgever WIA 0-tot-100 Plan Handleiding WIA 0-tot-100 Plan Handleiding U heeft voor uw werknemers een of meer collectieve WIA-verzekeringen afgesloten

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie?

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? De relatie tussen werkgevers en werknemers verandert. De tijden dat mensen hun hele carrière bij dezelfde organisatie werkten, liggen achter ons.

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Inkomenszekerheid voor ondernemers

ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Inkomenszekerheid voor ondernemers ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Inkomenszekerheid voor ondernemers Ondernemers in verzekeringen De Goudse is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij, in 1924 opgericht

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362.

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362. Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) 90.0362.13 Loyalis werkgevershandleiding > 1 1. In het kort Inleiding U hebt een collectief contract voor een

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

NADERE VERGELIJKING VAN DE ZIEKTEVERZUIMDUUR VAN UITZENDKRACHTEN. Vergelijking prestaties UWV en Acture

NADERE VERGELIJKING VAN DE ZIEKTEVERZUIMDUUR VAN UITZENDKRACHTEN. Vergelijking prestaties UWV en Acture NADERE VERGELIJKING VAN DE ZIEKTEVERZUIMDUUR VAN UITZENDKRACHTEN Vergelijking prestaties UWV en Acture NADERE VERGELIJKING VAN DE ZIEKTEVERZUIMDUUR VAN UITZENDKRACHTEN Vergelijking prestaties UWV en Acture

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199 WERKGEVERSAANPAK VAN RE-INTEGRATIE BIJ ZIEKTE Re-integratie sinds de Wet VLZ in de sectoren voortgezet onderwijs, kleinmetaal en organisatieadvies - eindrapport - drs. J.P.H.K. Timmerman drs. C.E. Wissink

Nadere informatie