De Loonsanctie. Hayat Barrahmun Anouk Cordang. Roermond, 19 juni 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Loonsanctie. Hayat Barrahmun Anouk Cordang. Roermond, 19 juni 2013"

Transcriptie

1 De Loonsanctie Hayat Barrahmun Anouk Cordang Roermond, 19 juni

2 Eerste en tweede ziektejaar Re-integratie Bedongen arbeid; Passende arbeid; 2

3 Re-integratiedossier Probleemanalyse, in de 6 de ziekteweek; Plan van Aanpak (PvA), na 8 weken; Evaluatie PvA, bij voorkeur elke 6 weken; Ziekmelding bij UWV, uiterlijk 42 ste week Eerstejaarsevaluatie Plan van Aanpak WIA, na 52 weken; WIA aanvraag, week 88; Actueel oordeel probleemanalyse WIA, week 89; Eindevaluatie PvA WIA, week 89; Relevante andere stukken/correspondentie. 3

4 Verplichtingen werkgever (7:658a BW) Uitgangspunt: re-integratie eerste spoor Niet mogelijk: re-integratie tweede spoor 4

5 Verplichtingen werknemer 7:660a BW Verplicht gevolg te geven aan redelijke voorstellen van werkgever; Verplicht mee te werken aan maatregelen met als doel eigen of passende arbeid te verrichten; Verplicht mee te werken aan opstellen, evalueren en bijstellen van plan van aanpak; Verplicht passende arbeid te verrichten. 5

6 Deskundigenoordeel Beoordeling activiteiten eerste spoor. Tweede spoor inzetten? Eigen/passend werk passend (te maken)? Standpunten bedrijfsarts juist? Re-integratietraject tweede spoor concreet? 6

7 Passende arbeid kan worden afgedwongen (I) HR 3 februari 1978, NJ 1978/248 (Roovers/De toekomst) HR 8 november 1985, NJ 1986/309 (Van Haaren/Cehave) 7

8 Passende arbeid kan worden afgedwongen (II) 1. Hetzelfde werk, maar voor minder uur; 2. Hetzelfde werk, maar met tempoverlies; 3. Een gedeelte van het takenpakket; 4. Soms ook verplichting om ander passend werk aan te bieden. 8

9 Passende arbeid wordt bedongen arbeid (1) Nog steeds onduidelijk wanneer passende arbeid bedongen arbeid wordt; Verschil van belang voor nieuwe loondoorbetalingsverplichting; Bijvoorbeeld HR 30 september 2011, JAR 2011/277 (Kummeling/Oskam); Gevolg: 35-minner tussen wal en schip 9

10 Passende arbeid wordt bedongen arbeid (2) 1. Rechtspraak (zeer feitelijk) - Schriftelijke overeenkomst waarin passende arbeid bedongen arbeid is geworden; - Stilzwijgende overeenkomst waarin passende arbeid bedongen arbeid is geworden (gerechtvaardigd vertrouwen werknemer); - aard en duur werkzaamheden; - terugkeren in oorspronkelijke functie niet mogelijk; 2. Informatieplicht werkgever 7:655 lid 3 BW. 10

11 Na twee jaar ziekte Werknemer is gere-integreerd in eigen bedongen functie; Werknemer is gere-integreerd in een passende functie; Werknemer kan niet gere-integreerd worden in eigen of passende functie ontslag; - via vaststellingsovereenkomst; - via UWV (geen uitzicht op herstel binnen 26 weken en geen passende functies). 11

12 Vangnet-regeling/no-risk polis (I) Tegemoetkoming loondoorbetalingsplicht bij hernieuwde uitval wegens ziekte; In vorm van Ziektewetuitkering aan werknemer die werkgever kan verrekenen; Voorwaarden: Nieuwe dienstbetrekking bij eigen of andere werkgever en recht op WIAuitkering (>35% arbeidongeschikt); Tevens bij voortzetting dienstbetrekking bij eigen werkgever NB: voor 35-minner geldt no-risk niet 12

13 Vangnet-regeling/no-risk polis (II) No-risk polis ook mogelijk bij <35% arbeidsongeschikt indien: werknemer in dienst treedt van andere werkgever dan eigen werkgever; werknemer niet in staat is passende of bedongen arbeid bij eigen werkgever te verrichten; de nieuwe dienstbetrekking wordt aangegaan binnen 5 jaar na einde wachttijd. 13

14 Ophogen WGA-uitkering Verzoek om herbeoordeling aan UWV Voorwaarde: >35% arbeidsongeschikt uitval dezelfde oorzaak binnen 5 jaar na einde wachttijd; Indien niet dezelfde oorzaak binnen 4 weken na einde wachttijd; Nadeel: Verhoging WGA-premie; Geen ophoging indien passende arbeid bedongen arbeid is geworden! 14

15 WIA- uitkering Week 88 WIA-aanvraag Re-integratieverslag (RIV) toetsing door UWV (poortwachter) Re-integratie, Resultaat, Redelijkheid 15

16 Loonsanctie Opschorting WIA-aanvraag wegens tekortkomingen: Administratief Inhoudelijk (VA en AD) 16

17 RIV-toetsing UWV 1. Bevredigend resultaat gevolgde weg wordt niet beoordeeld 2. Resultaat niet bevredigend beoordeling interventies 3. Interventies onvoldoende zonder deugdelijke grond loonsanctie 17

18 Deugdelijke grond Geringe bedrijfsgrootte Geringe diversiteit functies Ontbreken/geringe kans vacatures Slechte financiële situatie onderneming Ingrijpendheid/hoge kosten vereiste aanpassingen Mate belasting andere werknemers In gevaar brengen bedrijfsvoering 18

19 Meer dan het redelijke wordt niet van u gevergd 19

20 Loonsanctie: gevolgen derde ziektejaar Max. 52 weken loon doorbetalen Hoogte loon Re-integratie tekortkomingen herstellen Beëindiging tijdens of na loonsanctie Bekortingsverzoek 3 weken/6weken 20

21 Rechtsmiddelen tegen loonsanctie Bezwaar en beroep Vernietiging besluit loonsanctie Onrechtmatige daad UWV schade Onverschuldigde betaling werknemer 21

22 Aansprakelijkheid bedrijfsarts/arbodienst Uitgangspunt werkgever is verantwoordelijk voor reintegratie en fouten bedrijfsarts; Aansprakelijkheid bedrijfsarts/arbodienst: Administratieve tekortkomingen Verzuim opstellen onderdelen re-integratieverslag Doorgaans gunstige bewijslast wegens beschikking UWV Medische tekortkomingen Verkeerd inschatten medische belastbaarheid Ander oordeel UWV leidt niet zonder meer tot tekortkoming Problematische bewijslast (tenzij tuchtrechtelijk vonnis) 22

23 Tips Ken uw bedrijfsarts; Houd de regie; Vraag heldere probleemanalyse; Maak plan van aanpak concreet; Werknemer niet alleen aanspreken maar ook maatregelen opleggen; Maak (tijdig) gebruik van AD onderzoek; Vraag tijdig DO; Geen afwachtende houding; Passende arbeid niet (te snel) bedongen arbeid laten worden; Pas mogelijkheden no-risk en ophoging WIA toe 23

24 Vragen? Dank voor uw aandacht! 24

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Ontslag en ziekte M R M I J N T J E J A N S E N

Ontslag en ziekte M R M I J N T J E J A N S E N Ontslag en ziekte M R M I J N T J E J A N S E N Onderwerpen Einde arbeidsovereenkomst Controle bij ziekte Verplichtingen van de werknemer Sancties Ziekte bij arbeidsconflicten Ziekte en ontslag Mogelijke

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers

achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers 2e herziene druk, februari 2008 achtergrondstudies en verkenningen

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering.

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering. In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de verzuimverzekering conventioneel uitgebreid. In de algemene voorwaarden van uw verzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Verzuimverzekering Uitgebreid. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Verzuimverzekering Uitgebreid. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Verzuimverzekering Uitgebreid Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering 4 Voorwaarden deskundige dienst

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BASIS-verzekering OWM SAZAS u.a.

Algemene Voorwaarden BASIS-verzekering OWM SAZAS u.a. Algemene Voorwaarden BASIS-verzekering OWM SAZAS u.a. (BASIS-pakket) Deze Algemene Voorwaarden gelden voor de BASISverzekering van SAZAS en gaan in op 1 januari 2015. Per risico vormt het bewijs van verzekering

Nadere informatie

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE?

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? IN DEZE BROCHURE Inleiding 3 Tien prangende kwesties 4 Wet verbetering poortwachter 33 Wet werk en zekerheid (nieuwe

Nadere informatie

Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering 4 Aanmelding en acceptatie

Nadere informatie

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de

Nadere informatie

Polisvoorwaarden All-inMætis

Polisvoorwaarden All-inMætis Polisvoorwaarden All-inMætis Polisvoorwaarden All-inMætis Inhoudsopgave 1. Begripsomschrijvingen 4 2. Polisvoorwaarden All-inMætis 8 3. Voorwaarden Dienstverlening Mætis 13 4. Dekking All-inMætis Verzuimverzekering

Nadere informatie

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015 De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen Arbeidsrecht De door de overheid vastgestelde regels betreffende arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Nadere informatie

OR UPTODATE. Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900

OR UPTODATE. Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900 OR UPTODATE Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900 Achtergronden Discussie over ontslagrecht: economen juristen Probleem insiders outsiders Doorgeschoten bescherming? Bereidheid aanbieden vast

Nadere informatie

A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever

A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever Bijlage: detacheringstoolkit A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever Handleiding voor werkgevers voor het detacheren van zieke werknemers ter bevordering van re-integratie bij

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel

Verzuimverzekering Conventioneel Goudse Schadeverzekeringen N.V. Postbus 9 2800 MA Gouda, Nederland Tel. (0182) 544 544 formuliernr. 1230 Verzuimverzekering Conventioneel Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie