Tarief voor belasting op erfenissen gaat omlaag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarief voor belasting op erfenissen gaat omlaag"

Transcriptie

1 Jaargang 11, nr. 1, CONTENT Tarief voor belasting op erfenissen gaat omlaag Fiscus heft na bij onterecht privégebruik auto Nieuw: de vrijgestelde beleggingsinstelling Subsidie was winst uit onderneming Pand in aanbouw al onder terbeschikking stelling Geen afdracht bij vergissing gefactureerde BTW Medepleger kan ook bestuurlijke boete krijgen Maak melding van een nieuwe werknemer BTW-vrijstelling voor medische diensten gewijzigd Tarief voor belasting op erfenissen gaat omlaag De successiewet gaat op de schop. De wettelijke bepalingen die de belasting op erfenissen en schenkingen regelen, zijn inmiddels bijna 150 jaar oud en worden straks vereenvoudigd en gemoderniseerd. Behalve vereenvoudiging gaan ook de tarieven omlaag. Op dit moment betalen bijvoorbeeld neven, nichten en ex-partners nog het hoogste tarief van 68% over de door hen verkregen erfenissen. Dit tarief zal gaan dalen tot onder de 50%. Ook de andere tarieven worden verlaagd. Verder wordt het aantal schijven en tariefgroepen drastisch verminderd zodat er nog maximaal twee Fiscus heft na bij onterecht privégebruik auto schijven en drie tariefgroepen overblijven. Belangrijk nieuw onderdeel wordt een ruimhartige faciliteit om familiebedrijven te kunnen voortzetten. Op dit moment is de regelgeving hierover erg moeilijk en versnipperd. Door alle regels onder te brengen in één hoofdstuk in de wet zal de regelgeving overzichtelijker worden, denkt de staatssecretaris. Helaas gaat het nog even duren voordat het allemaal zover is. Eerst kunnen wetenschappers en mensen uit de praktijk op een website hun input leveren. En waarschijnlijk zal dan pas medio 2009 een wetsvoorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer. Verplichte ziekmelding kan later Energie en Milieulijst 2008 Broers & MacDonald Verhuisd! Onlangs maakte het ministerie van Financiën bekend dat de Belastingdienst voor 5,7 miljoen euro aan naheffingsaanslagen heeft opgelegd aan automobilisten die onterecht privé rijden met hun auto van de zaak. Vorig jaar januari maakte de fiscus voor het eerst bekend een onderzoek in te stellen naar de hoeveelheid werknemers die ondanks hun Verklaring geen privégebruik auto toch meer dan 500 privékilometers rijden. Bij het onderzoek werd onder meer gebruik gemaakt van herkenbare flitsauto s die de Belastingdienst door het hele land inzet en die bijvoorbeeld bij bouwmarkten en grensovergangen staan. De werknemer met een auto van de zaak wordt dus in de gaten gehouden.

2 P 2 Naheffing De overschrijdingen van de 500-kilometergrens leidden bij een eerste groep van bijna gecontroleerde auto s in 17% tot naheffingen en boetes. Opvallend is dat dit percentage onder automobilisten met verkeersboetes zelfs boven de 40% komt. In totaal zijn er in Nederland zo n verklaarders. Deze groep heeft de Belastingdienst schriftelijk laten weten minder dan 500 kilometer per jaar privé in de auto van de zaak te rijden. Op basis van de mate van de geconstateerde overtredingen gaat de Belastingdienst intensievere controles uitvoeren. De fiscus heeft aangekondigd hier bij het vaststellen van de hoogte van de boetes rekening mee te houden. Let op! Zoals u waarschijnlijk weet is de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak sinds 1 januari 2008 verhoogd van 22% naar 25% van de cataloguswaarde. Er is echter een uitzondering gemaakt voor milieuvriendelijke auto s. Als u als werkgever uw werknemer een milieuvriendelijke (bestel) auto ter beschikking heeft gesteld, kunt u voor het privégebruik daarvan 14% bijtellen. Enkele voorbeelden van milieuvriendelijke benzineauto s zijn de Toyota Prius, de Citroën C1, de Honda CIVIC Hybride, de Peugeot 107, de Toyota Aygo en de Smart ForTwo MHD. Nieuw: de vrijgestelde beleggingsinstelling Sinds 1 augustus 2007 is de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) in het leven geroepen. De VBI kan gebruikt worden om fiscaal voordelig te beleggen, aangezien de beleggingsinstelling is vrijgesteld van vennootschapsbelasting en niet inhoudingsplichtig is voor de dividendbelasting. Het VBI-regime is op verzoek toegankelijk voor beleggingsinstellingen het oogmerk hebben om collectief te beleggen, met een open end karakter, die uitsluitend beleggen in financiële instrumenten en die beschikken over een vergunning op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen (of daarvan zijn vrijgesteld). De staatssecretaris lichtte het VBI-regime onlangs in een besluit nader toe.

3 P 3 Collectief beleggen Het oogmerk tot collectief beleggen is belangrijk. Dit betekent dat het VBI-regime niet geldt voor individueel vermogensbeheer. Het blijkt dat in de praktijk individuele beleggers het regime voor de VBI ook aanvragen voor hun eigen beleggingsvennootschappen, waarin één overheersende aandeelhouder is en andere aandeelhouders er alleen maar voor de vorm zijn bijgehaald. Denk bijvoorbeeld aan een directeurgrootaandeelhouder (dga) die samen met zijn echtgenote de aandelen van een VBI houdt, en waarbij deze aandelen in de huwelijksgemeenschap vallen. In dat geval zal de belastinginspecteur de toepassing van het VBI-regime niet toestaan. Als u meer wilt weten over de mogelijkheden van de vrijgestelde beleggingsinstelling kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Tip In het besluit geeft de staatssecretaris ook aan dat het in de praktijk regelmatig voorkomt dat een bestaande vennootschap eerst gesplitst wordt in twee delen. Een deel mét en een deel zonder beleggingsactiviteiten. De staatssecretaris keurt nu goed dat zo n splitsing niet hoeft te leiden tot belastingheffing, als de splitsing er alleen op gericht is om de voordelen van het VBI-regime te verkrijgen. Er is dan namelijk geen sprake van een splitsing die gericht is op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing. Subsidie was winst uit onderneming Moet een ontvangen subsidie nu wel of niet tot de winst uit onderneming worden gerekend? Hof Den Bosch deed hier onlangs een uitspraak over. Het ging in deze zaak om een boer en zijn vrouw die hun varkenshouderij gedeeltelijk staakten in De opstallen (lege varkensstallen) werden naar privé overgebracht. In 2001 verpachtten zij de varkensstallen wegens de MKZ-crisis - tijdelijk aan een buurman die een voerinstallatie in de stallen liet aanbrengen. Na de MKZ-crisis werd de pacht beëindigd en de voerinstallatie weer verwijderd.

4 P 4 Opkoopregeling Bij de beëindiging van de varkenshouderij werd door de boer en zijn vrouw geen aanvraag ingediend voor deelname aan de zogenoemde Regeling Beëindiging Veehouderijtakken. Dit is een door het Ministerie van Landbouw opengestelde opkoopregeling voor varkensrechten. Deze regeling bood bedrijven de mogelijkheid een vergoeding te krijgen voor de afbraak van vrijkomende bedrijfsgebouwen. De boer en zijn vrouw kwamen niet in aanmerking voor deze regeling. In het najaar van 2000 werd bekend dat er een herziene opkoopregeling zou worden vastgesteld. De boer en zijn vrouw kochten in november 2000 drie varkensrechten uitsluitend met het doel om aan deze opkoopregeling deel te kunnen nemen. Het echtpaar ontving in aan subsidie voor de afbraak van de gebouwen en liet vervolgens de varkensstallen afbreken. De sloopkosten hiervan bedroegen Pand in aanbouw al onder terbeschikkingstelling De terbeschikkingstellingregeling (tbs-regeling) kan aan de orde komen als u als directeurgrootaandeelhouder een pand verhuurt aan uw eigen onderneming. In dat geval valt het pand niet in box 3, maar moet in box 1 Het verschil werd door de inspecteur belast als winst uit onderneming. Ondernemingshandelingen Het hof vond het aannemelijk dat het echtpaar met de aankoop van de varkensrechten een voordeel had willen behalen en dat dit voordeel op het moment van aankoop ook redelijkerwijs te verwachten viel. Volgens het hof was de aankoop van de varkensrechten, deelname aan de opkoopregeling en de sloop van de stallen zo nauw met elkaar verbonden met de in 1999 gestaakte onderneming dat deze handelingen als ondernemingshandelingen moesten worden gezien. Het daarmee behaalde voordeel vormde daardoor winst uit onderneming. Daarbij maakt het niet uit dat de stallen in 1999 naar privé waren overgebracht. Evenmin maakte het verschil dat wellicht iedereen die in het bezit was van varkensstallen door aankoop van varkensrechten een vergelijkbaar voordeel zou kunnen behalen. De ontvangen subsidie behoorde dus tot de winst. inkomstenbelasting worden betaald over de opbrengsten die daaruit voortvloeien. Dit betekent dat de huurinkomsten progressief (tot maximaal 52%) belast zijn als resultaat uit overige werkzaamheden.

5 P 5 Daar staat dan wel tegenover dat u kosten (denk aan afschrijvings- en rentekosten) kunt aftrekken. Kan de tbs-regeling al van toepassing zijn op een pand dat nog in verbouwing is? Hof Den Bosch is van mening dat dit kan. Verbouwing Het ging in deze zaak om een dga van een BV waarin zijn tandartspraktijk was ondergebracht. Eind 2000 kocht hij een pand. Na een ingrijpende verbouwing wilde hij zijn tandartspraktijk van daaruit uitoefenen. Bovendien werd er achter het pand een woning gebouwd voor de tandarts en zijn gezin. In 2001 werd gestart met de verbouwing van het pand, maar in 2002 kwam deze stil te liggen vanwege problemen met de bouwvergunning. In 2003 werd de vergunning wel afgegeven, maar alleen als het gebruik van het pand als praktijkruimte ondergeschikt bleef aan het gebruik als woning. Geen afdracht bij vergissing gefactureerde BTW Feitelijk ter beschikking In zijn ib-aangifte over 2002 gaf de tandarts aan dat de tbs-regeling van toepassing was op het pand en bracht een bedrag in aftrek op zijn box 1-inkomen. De inspecteur accepteerde dit niet, omdat er volgens hem geen sprake was van een terbeschikkingstelling tijdens een verbouwing. Het hof benadrukte echter dat uit de wettekst en wetsgeschiedenis de belastingheffing op grond van de tbs-regeling zoveel mogelijk moet aansluiten op de manier waarop een vermogensbestanddeel tot het ondernemingsvermogen behoort. De rechtspraak voor ondernemers met betrekking tot de eerste ondernemingshandeling moet volgens het hof dan ook worden doorgetrokken naar de resultaatgenieters (dit zijn de ondernemers en dga s die door de tbs-regeling in box 1 vallen). Dat betekent dat een dga die een pand aanschaft met de bedoeling om dit aan de bv ter beschikking te stellen direct onder de tbs-regeling valt en dus niet pas nadat het pand na een verbouwing bedrijfsklaar is, aldus het hof. Als hoofdregel geldt dat een ondernemer die BTW op zijn facturen meldt, deze BTW verschuldigd is aan de inspecteur. Maar onlangs gaf de Hoge Raad een uitzondering op deze hoofdregel aan. Als de BTW bij vergissing op de factuur is vermeld, hoeft deze soms niet te worden voldaan. De zaak die de Hoge Raad behandelde ging om een stichting die zich bezighield met de bemiddeling in gastouderopvang.

6 P 6 De stichting had op de facturen die zij aan particulieren stuurde BTW in rekening had gebracht. De stichting had de gefactureerde BTW echter niet afgedragen. De inspecteur vond dat de stichting de op de factuur vermelde BTW verschuldigd was geworden. Hij wees daarbij op een wettelijke bepaling die erop neer komt dat het vermelden van BTW op een factuur leidt tot het verschuldigd worden van BTW. Het hof en uiteindelijk ook de Hoge Raad vernietigden deze naheffingsaanslag. Geen betekenis Volgens de Hoge Raad is niet onder alle omstandigheden een bedrag dat bij vergissing als BTW op een factuur was vermeld als BTW te beschouwen. Hierbij is van belang of de factuur waarop die vermelding voorkomt, enige zelfstandige betekenis kan hebben binnen het BTW-stelsel. In de zaak van de stichting ontbrak het aan deze zelfstandige betekenis. Alle facturen waarop BTW was vermeld waren uitgereikt aan particulieren (als eindverbruikers). Daarom was de stichting het op de factuur als BTW vermelde bedrag was niet verschuldigd. De Hoge Raad kwam tot het oordeel dat de inspecteur de naheffingsaanslag ten onrechte had opgelegd. Medepleger kan straks ook bestuurlijke boete krijgen Naar verwachting treedt per 1 juli aanstaande het wetsvoorstel Vierde Tranche Awb (Algemene wet bestuursrecht) in werking. Dit wetsvoorstel bevat wetwijzigingen over de inning van bestuurlijke geldschulden en de bestuurlijke boete. Zo staan in het wetsvoorstel onder andere bepalingen over het ontstaan, de inhoud, de verplichting tot betaling en de wijze van invordering (aanmaning, dwangbevel enzovoort) van bestuurlijke geldschulden. Deze wijzigingen zijn (deels) ook van belang voor het belastingrecht. Medeplegen De belangrijkste wijziging voor het belastingrecht heeft te maken met de bestuurlijke boete. Op dit moment kan alleen een boete worden opgelegd aan de belastingplichtige of aan de inhoudingsplichtige (werkgever). Vanaf de inwerkingtreding van het wetsvoorstel kan echter ook aan de belastingadviseur een boete worden opgelegd. Dit komt doordat onder de nieuwe regels als overtreder wordt aangemerkt degene die de overtreding pleegt of medepleegt. Dit laatste begrip, medeplegen, kennen we al in het strafrecht.

7 P 7 Er is sprake van medeplegen als twee of meer personen samen een overtreding begaan (bijvoorbeeld het doen van een onjuiste belastingaangifte). Er moet dan sprake zijn van een bewuste samenwerking en een gezamenlijke uitvoering. Bewuste samenwerking houdt in dat de medeplegers met opzet samenwerken. Deze samenwerking kan overigens ook bestaan uit het nalaten in te grijpen. Voor gezamenlijke uitvoering is niet nodig dat de medeplegers allemaal daadwerkelijk de overtreding uitvoeren (bijvoorbeeld het invullen, ondertekenen en Maak melding van een nieuwe werknemer indienen van een aangifte). Let op! Medeplegen is niet het zelfde als medeplichtigheid. Bij medeplegen moet sprake zijn van een min of meer gelijkwaardige samenwerking, terwijl de medeplichtige alleen een ondergeschikt aandeel in de overtreding heeft: hij helpt slechts de eigenlijke dader. Dit onderscheid is van belang omdat aan de medeplichtige geen bestuurlijke sancties kunnen worden opgelegd. Aan de medepleger binnenkort dus wel. Bent u al bekend met én gewend aan de eerstedagsmelding? Sinds de zomer van 2006 moet een werkgever nieuwe werknemers aanmelden bij de Belastingdienst. Deze eerstedagsmelding moet hij uiterlijk een dag vóór het begin van de werkzaamheden van de nieuwe medewerker doen. Behalve als de werknemer nog dezelfde dag in dienst komt bij de werkgever, mag hij hem of haar op de dag zelf nog aanmelden. De werkgever moet de melding dan wel indienen vóór het begin van de werkzaamheden. Dit komt bijvoorbeeld voor in de horeca. Sinds begin van dit jaar heeft de belastinginspecteur niet alleen de mogelijkheid een boete op te leggen als u een nieuwe werknemer niet meldt, maar speelt ook de zesmaandenfictie een belangrijke rol. Zesmaandenfictie Als de Belastingdienst bij een werkgever de administratie komt controleren en constateert dat de eerstedagsmelding niet tijdig, niet juist of niet volledig is gedaan, kan hij een verzuimboete opleggen. Deze boete bedraagt in eerste instantie 113, maar kan oplopen tot wanneer de werkgever aanhoudend niet aan de verplichtingen van de eerstedagsmelding voldoet.

8 P 8 Belangrijker dan de boete is echter de nieuwe zesmaandenfictie. Dit komt aan de orde wanneer de fiscus constateert dat een werknemer in dienst is, maar deze werknemer niet is opgenomen in de loonadministratie of dat er geen eerstedagsmelding is gedaan. In dat geval mag de Belastingdienst sinds begin van dit jaar ervan uitgaan dat de werknemer al minimaal zes maanden bij de werkgever in dienst is. In dat geval ligt de bewijslast op de werkgever: hij zal de inspecteur van het tegendeel moeten overtuigen. Lukt dit niet, dan gaat de Belastingdienst uit van een (fictief) dienstverband van een half jaar, met alle consequenties van dien. Let op! De eerstedagsmelding moet u elektronisch doen. Dat kan op drie manieren, namelijk via de internetsite van de Belastingdienst, of met uw aangifte- of administratiesoftware, of u laat ons uw eerstedagsmelding verzorgen. Het maakt niet uit hóe u het doet, als u er maar tijdig aan denkt. BTW-vrijstelling voor medische diensten gewijzigd Sinds 1 januari 2008 is de reikwijdte van de BTW-vrijstelling voor medische diensten beperkt tot de diensten van (para) medici voor de gezondheidskundige verzorging van de mens. Er is sprake van gezondheidskundige verzorging als het belangrijkste doel is de bescherming, de instandhouding en het herstel van de gezondheid van personen. Dat betekent dat in het algemeen zijn vrijgesteld medische handelingen die bestaan in de diagnose, de behandeling en, voor zoveel mogelijk, de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen van de mens. Het betekent ook dat de vrijstelling van toepassing is op medische handelingen voor doeleinden van preventie; dus ook in de gevallen waarin degene die wordt onderzocht of op een andere manier een preventieve medische ingreep ondergaat, geen ziekte blijkt te hebben. Onlangs publiceerde de staatssecretaris van Financiën in het vernieuwde Besluit medische vrijstelling het vrij ruime beleid over de toepassing van de medische vrijstelling. Besluit De staatssecretaris geeft in het besluit onder andere aan dat de beoordeling of een bepaalde behandeling wel of niet de gezondheidskundige

9 P 9 verzorging van de mens als doel heeft, (in eerste instantie) berust bij de beroepsbeoefenaar. Als deze vindt dat het therapeutische doel voorop staat, is de vrijstelling voor de desbetreffende behandeling van toepassing. Alleen de behandelingen waarbij in alle redelijkheid niet gesteld kan worden dat het therapeutisch doel voorop staat, zijn belast met BTW. De inspecteur heeft hierbij alleen een zeer marginaal toetsingsrecht, aangezien hem geen inhoudelijk oordeel op het medische vlak toekomt. Verplichte ziekmelding kan later Waarschijnlijk hoeft u vanaf 1 juli aanstaande een werknemer minder vaak ziek te melden bij het UWV. Dit moet het wetsvoorstel verbetering ziekmeldingsproces bewerkstelligen, dat onlangs bij de Tweede Kamer is ingediend. In dit voorstel staat namelijk dat u uw zieke werknemer straks pas in de 42 e week ziek hoeft te melden bij het UWV; nu moet dat al in de 13 e week. Dit bespaart tijd en geld. Hersteldmelding Verder vervalt de wettelijke melding dat de werknemer weer beter is (de hersteldmelding). Dit is mogelijk omdat het nieuwe tijdstip van ziekmelden beter aansluit op de voorlichting van het UWV over het weer aan de slag helpen van werknemers (re-integratie). Het UWV stuurt de werkgever en werknemer nu in de 42 e week een brief als de werknemer niet beter is gemeld. In de nieuwe situatie wordt de brief in de 44 e week gestuurd. Die brief wijst werkgevers en werknemers op hun verplichtingen voor re-integratie. In de huidige situatie wordt de brief vaak onnodig verzonden. Werkgevers melden hun werknemers namelijk vaak wel ziek in de 13 e week, maar vervolgens niet meer beter. Boete Het wetsvoorstel regelt ook dat werkgevers die hun zieke werknemer te laat aanmelden bij het UWV straks een boete kunnen krijgen van maximaal 455 per werknemer. Nu is dat anders geregeld. De huidige verplichte loondoorbetaling voor werkgevers na twee jaar ziekte wordt verlengd voor de periode dat de werkgever te laat was met ziekmelden. Verder vereenvoudigt Donner de zogenoemde WIA-kennisgeving.

10 P 10 Het UWV stuurt deze kennisgeving in de 20 e ziektemaand aan werknemers om hen te wijzen op de mogelijkheid een (gedeeltelijke) Arbeidsongeschiktheidsuitkering aan te vragen. Let op! Als u een zieke werknemer heeft, bent u verplicht twee jaar lang minimaal 70% van het loon door te betalen. Pas na deze twee jaar komt de werknemer in aanmerking voor een WIA-uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. Gedurende de eerste twee ziektejaren moeten u en uw werknemer samen de nodige re-integratieinspanningen verrichten om de werknemer weer aan het werk te krijgen. U gaat samen op zoek naar passende arbeid. Dit kan bij u in het bedrijf zijn, maar ook in een ander bedrijf. Energie- en Milieulijst 2008 Voor investeringen in bedrijfsmiddelen die in het belang zijn van een doelmatig gebruik van energie of die leiden tot minder verontreiniging van ons milieu, kunt u vaak in aanmerking komen voor de energie- of milieuinvesteringsaftrek (EIA of MIA) of de Willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL). Er gelden wel enkele voorwaarden. Zo moet het bedrijfsmiddel waarvoor de energieinvesteringsaftrek wordt geclaimd vermeld staan op de Energielijst Om in aanmerking te komen voor milieu-investeringsaftrek op bedrijfsmiddelen moet het bedrijfsmiddel op de Milieulijst 2008 staan. De Energielijst 2008 en de Milieulijst 2008 zijn onlangs beschikbaar geworden en kunt u raadplegen op de website van de Belastingdienst,

11 P 11 Korte nieuwtjes - Op de website van de Belastingdienst zijn de uitgangspunten en normen voor het belastingjaar 2007 voor de waardering van verpachte landbouwgronden voor de Vermogensrendementsheffing van box 3 gepubliceerd. Met behulp van twee tabellen in deze publicatie kunt u op een praktische manier de waarde berekenen. - De heffings- en invorderingsrente voor het tweede kwartaal 2008 is vastgesteld op 4,75%. Voor het eerste kwartaal bedroeg de rente nog 5,3%. Nadat de rente de afgelopen kwartalen is gestegen, is er nu sprake van een daling. Het is raadzaam uw belastingschulden op tijd te betalen. Anders kan de rente op de schuld snel oplopen! - Sinds 1 januari jl. kennen we de verpakkingenbelasting. Niet iedere ondernemer krijgt ermee te maken. Er geldt een vrijstelling voor ondernemers die in totaal voor alle verpakkingssoorten minder dan kg per kalenderjaar gebruiken. Ondernemers die meer gebruiken, mogen een vermindering toepassen voor de eerste kg. Broers & MacDonald is verhuisd! Na jarenlang met plezier op ons oude adres, de Nieuwe Uitleg 15, te hebben gezeten, doet het ons deugt u mee te delen een andere locatie te hebben gevonden. Ons telefoon-, faxnummer en adres zijn ongewijzigd gebleven. Tot ziens in ons nieuwe pand aan de! Sinds 10 maart jl. zijn wij gevestigd aan de, 2514 JM te Den Haag. Hoewel bij het redigeren van de Nieuwsbrief de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) juist is. Broers & MacDonald is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze uitgave. Overname is niet toegestaan. Broers & MacDonald Belastingadviseurs T F E.

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2008

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2008 2 FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2008 INHOUD o.a. Medische vrijstelling in de btw gewijzigd 2 Lage premie Zvw ook voor echtgenoot van dga? 4 30%-regeling niet voor ontslagvergoeding 5 Naheffingen voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2016

Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Vooraf ingevulde aangifte indienen vóór 1 mei 2016 Wettelijke rente 2016 Beëindiging VAR nu definitief Werkkostenregeling:

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010 Nummer: 20 2010 Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Het gerechtshof in Arnhem heeft bevestigd dat woon-werkverkeer met een auto van de zaak altijd zakelijk is, zelfs als

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2017

Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: WOZ-beschikking 2017 Vervallen tijdklem bij Kapitaalverzekering Eigen Woning Autobelastingen 2017 Geen aftrek BTW bij postbusnummer

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

3. Investeringen. 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA)

3. Investeringen. 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA) 3. Investeringen 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA) Met de EIA stimuleert het ministerie van Economische Zaken de aanschaf van bedrijfsmiddelen door ondernemingen die leiden tot energiebesparing of de

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014.

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. nieuwsbrief februari 2014 Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd Regresvordering op BV volgens Hof niet onzakelijk Invloed premieheffing op middelingsteruggaaf Ondanks

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

De tbs-vrijstelling is te vergelijken met de mkb-winstvrijstelling voor ondernemers die winst uit onderneming genieten.

De tbs-vrijstelling is te vergelijken met de mkb-winstvrijstelling voor ondernemers die winst uit onderneming genieten. Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat, maatregelen

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting. Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001)

Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting. Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001) Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001) I. Na artikel 12 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12bis Belastbare

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Nieuwsbrief. aftrekken CONTENT

Nieuwsbrief. aftrekken CONTENT Nieuwsbrief Jaargang 15, nr.29, mei 2011 CONTENT ZZP er kan langer zijn pensioenpremie aftrekken Fiscaalvriendelijk sparen met van de BV geleend geld Zijn lunchritten Zakelijk of niet? Naam belangrijker

Nadere informatie

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015 Waarom een VBI of een FBI? De VBI en de FBI zijn faciliteiten die collectief belleggen faciliteren. Fiscaal bezien kan je ruwweg - (collectief) beleggen op twee manieren vormgeven. Een belastingplichtige

Nadere informatie

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Nieuwsbrief eindejaarstips 2009 Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Voor de investeringsaftrek een percentage van het totaal aan bedrijfsmiddelen bestede bedrag is het bestelmoment bepalend.

Nadere informatie

Bestuurlijke boete voor accountant en belastingadviseur

Bestuurlijke boete voor accountant en belastingadviseur Bestuurlijke boete voor accountant en belastingadviseur Sinds 1 juli 2009 kan de Belastingdienst ook een bestuurlijke boete opleggen aan de accountant en belastingadviseur. Een belangrijke uitbreiding

Nadere informatie

I Weten wat u verdient

I Weten wat u verdient Inhoudsopgave I Weten wat u verdient I Weten wat u verdient 3 1.1 Gebruikelijk loon 3 1.2 Werknemersverzekeringen 11 1.3 Beloningen en andere voordelen 20 II Met de bv aan de hand 34 2.1 Zakelijk omgaan

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek.

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek. Informatiebrief auto van de zaak en loonadministratie De belastingdienst zal bij controles over het jaar 2010 speciale aandacht besteden aan de belastingheffing over de auto van de zaak. Mede door het

Nadere informatie

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga 1. Wie is directeur-grootaandeelhouder? De directeur-grootaandeelhouder (dga) is enerzijds directeur van een bv en anderzijds aandeelhouder.

Nadere informatie

Editie mei Snel en makkelijk uw loonstrook bekijken? Installeer de app Nmbrs - ESS en neem contact met ons op.

Editie mei Snel en makkelijk uw loonstrook bekijken? Installeer de app Nmbrs - ESS en neem contact met ons op. Nieuwsbrief loonadministratie Voor deze maand hebben wij diverse onderwerpen voor u uitgezocht welke betrekking hebben op uw loonadministratie. Mocht u aan de hand hiervan vragen hebben of ondersteuning

Nadere informatie

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Besluit van 29 maart 2017, nr. 2017/36822. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

MKB-Nieuwsbrief juli 2016

MKB-Nieuwsbrief juli 2016 MKB-Nieuwsbrief juli 2016 1. Nieuwe oplossing voor pensioen in eigen beheer Er is nu toch eindelijk gekozen voor een oplossing voor het pensioen in eigen beheer. Directeur-grootaandeelhouders (dga s) kunnen

Nadere informatie

2.17. Innovatiekosten

2.17. Innovatiekosten 2.17. Innovatiekosten Om innovatie te stimuleren, bestaat er een belangrijke fiscale faciliteit, de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). De WBSO is een fiscale korting die u mag verrekenen

Nadere informatie

Voorkom eindafrekening met doorleveren aan de bv

Voorkom eindafrekening met doorleveren aan de bv FiscaalActueel 1 Fiscaal Actueel nr 1-2008 INHOUD o.a. Afdrachtvermindering bij deeltijders? Let op deeltijdfactor 3 Dga is geen btw-ondernemer meer In oktober 2007 besliste het Europese Hof van Justitie

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Bedrijf schenken of erven Nieuwe regels 2010 Om het voortbestaan van een onderneming niet in gevaar te brengen kent de Successiewet de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling is met de komst

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Winst uit uw onderneming

Winst uit uw onderneming Bij Opgaaf wereldinkomen 20 Winst uit uw onderneming Tabel woningforfait van de woning die tot het ondernemingsvermogen behoorde IB 170-1T81FD Had u in 20 een onderneming? En voldeed u aan het fiscale

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001 hcersgnagreovewt nitsalebnetsmoknit 102g Overgangsrecht inhaal pensioentekorten (Besluit van 20 december 2000, Stb. 2000, 640, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2002, Stb. 2002, 635)

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013 DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN IN 2013 Bij de aanschaf van een nieuwe Nissan komt u als ondernemer in aanmerking voor enkele fiscale voordelen die het nog interessanter

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u?

Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Afgelopen dinsdag is de laatste miljoenennota van dit kabinet gepresenteerd. Daarin is

Nadere informatie

aan de ondernemers een beschikking fiscale eenheid BTW afgeven. Deze beschikking op initiatief van de Belastingdienst, kan echter niet met terugwerken

aan de ondernemers een beschikking fiscale eenheid BTW afgeven. Deze beschikking op initiatief van de Belastingdienst, kan echter niet met terugwerken Voorkoming aansprakelijkheid bij beëindiging fiscale eenheid BTW. Meld dit tijdig! Als ondernemers in financieel, organisatorisch en economisch opzicht met elkaar verweven zijn, dan is er sprake van een

Nadere informatie

Accountantskantoor de Bot B.V.

Accountantskantoor de Bot B.V. Gebruikelijk loon voor de DGA, hoe te bepalen? Door de jaren heen zijn er diverse uitspraken door rechters geweest inzake de gebruikelijkloonregeling. Mede door aanpassingen en besluiten van de wetgever

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 2-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 2-2015 INHOUD 2 3 4 5 Elektrische auto belastingvriendelijk opladen Doe de gebruikelijklooncheck! Dubbele betaling ontslagvergoeding uitgesloten? Laag btw-tarief op woningonderhoud vóór de zomervakantie 6 & 7

Nadere informatie

De werkkostenregeling internationaal belicht.

De werkkostenregeling internationaal belicht. De werkkostenregeling internationaal belicht. Over de werkkostenregeling (hierna: WKR) is al veel geschreven en gesproken. De internationale aspecten van de werkkostenregeling zijn echter onderbelicht

Nadere informatie

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper 13.07.16 Uw bv s als fiscale eenheid in 2016 De belangrijkste voor- en nadelen op een rij whitepaper In dit whitepaper: Onderneemt u vanuit meerdere bv s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Welkom in de wondere wereld van fiscalisten Algemeen / Particulier Ondernemer DGA Eigen woning Los een klein (rest) hypotheek af Haal het maximale uit uw hypotheek

Nadere informatie

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto Tegenwoordig beschikken enkele automerken over hybride personenauto s waarbij bij aanschaf en gebruik uw onderneming

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Regeling. pagina 1 van 8

Regeling. pagina 1 van 8 Regeling voor een doelmatige belastingheffing over inkomsten uit sparen en beleggen, welke verworven zijn door participanten in een fiscaal transparante GmbH & Co. KG. Heerlen, pagina 1 van 8 1.

Nadere informatie

KIA, MIA en VAMIL-Regeling

KIA, MIA en VAMIL-Regeling KIA, MIA en VAMIL-Regeling Uitleg van de KIA, MIA en VAMIL met betrekking tot de aanschaf van een high speed e-bike. Ben je ondernemer en wil je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken?

Nadere informatie

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv Hof Den Haag heeft onlangs een voor de fiscale praktijk zeer belangrijke uitspraak gedaan en beslist dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet (BOF)

Nadere informatie

In dit BTW-nieuwtje komen de volgende onderwerpen aan bod:

In dit BTW-nieuwtje komen de volgende onderwerpen aan bod: BTW-nieuwtjes 4-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 In dit BTW-nieuwtje komen

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Commentaar op concept besluit 'Autokostenfictie. Bewijs 2,5%-bestelauto.', nr.

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Commentaar op concept besluit 'Autokostenfictie. Bewijs 2,5%-bestelauto.', nr. JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Ministerie van Financiën mevrouw B.M. van Bronckhorst-David Richard Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG Amsterdam, 5 september 2002 Betreft: Commentaar op

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d

Nieuwsbrief van d.d Nieuwsbrief van d.d. 31-03-2006 Nummer: 11-2006 1) Overgangsregeling bij hogere accijnstarieven voor sigaretten en rooktabak met ingang van 1 april 2006 De meest gevraagde prijsklasse voor sigaretten is

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

Nieuwsbrief Miljoenennota 2015 (deel 1)

Nieuwsbrief Miljoenennota 2015 (deel 1) Nieuwsbrief Miljoenennota 2015 (deel 1) Prinsjesdag 2014 (deel 1) In deze nieuwsbrief staan de belangrijkste gevolgen van Prinsjesdag 2014 beschreven. Let wel, deze aangekondigde maatregelen moeten nog

Nadere informatie

GEEN BIJTELLING PRIVÉ-GEBRUIK AUTO VOOR SCHILDER

GEEN BIJTELLING PRIVÉ-GEBRUIK AUTO VOOR SCHILDER GEEN BIJTELLING PRIVÉ-GEBRUIK AUTO VOOR SCHILDER Een BV stelde aan haar directeur (DGA) een auto ter beschikking (Renault Kangoo), De auto had een laadruimte en naast de bestuurdersplaats was plaats voor

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD Een man betaalde in 2006 19.442 alimentatie aan zijn ex-vrouw. Het bedrag werd als persoongebonden aftrek in mindering gebracht op het box-1 inkomen.

Nadere informatie

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis 16-11-2017 Flynth, prettig kennismaken De adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen ondernemers met het realiseren van ambities en doelen.

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 11 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 11 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 11 e editie Inhoud 1. Van VAR naar modelovereenkomst 2. Auto van de zaak : ouder dan 15 jaar? 3. Weer schenkingsvrijstelling van

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

Nieuwsbrief Loonaangifte 2006

Nieuwsbrief Loonaangifte 2006 1 uniform loonbegrip 1 aangiftesystematiek 1 loket voor loonheffing en premies sv Nieuwsbrief Loonaangifte 2006 Mei 2005 / Nummer 4 In dit nummer onder andere: Blijf op de hoogte met E-alert/Informatie

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998

Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 Belastingdienst/Centrum

Nadere informatie

april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL

april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL B.V. Denk aan gebruikelijk loon Denkt u, dga, er aan dat u voor iedere B.V. waarvoor u werkzaamheden verricht rekening moet houden met het gebruikelijke loon? Als u denkt voor

Nadere informatie

Investeren in de Energy Valley

Investeren in de Energy Valley www.pwc.nl Investeren in de Energy Valley Overzicht belangrijkste fiscale kansen en aandachtspunten per type investeerder Inleiding Energy Valley Energy Valley is een clusterorganisatie waarbinnen de markt,

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire Second Home maart 2017 - Utrecht Robert van Beek Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

Signalering. Stappenplan fiscale beoordeling werkruimte

Signalering. Stappenplan fiscale beoordeling werkruimte Signalering Stappenplan fiscale beoordeling Werkruimte algemeen De fiscale behandeling van de in een woning is afhankelijk van de feiten en omstandigheden en wordt mede om die reden vaak als ingewikkeld

Nadere informatie

Het hoe en waarom van de belastingheffing

Het hoe en waarom van de belastingheffing Hoofdstuk 1 Het hoe en waarom van de belastingheffing 1.1 Onderscheid in belastingen De sociale, economische maar ook de juridische gevolgen van de belastingheffing verschillen naar gelang het type belasting.

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

DGA uit de loonheffing

DGA uit de loonheffing DGA uit de loonheffing Met ingang van 1 januari 2008 Art 6 lid 6 wet LB 1964 Degene tot wie uitsluitend één of meer directeuren-grootaandeelhouders als bedoeld in art. 6, eerste lid, onderdeel d, van de

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015

Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015 Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015 Onlangs heeft de Spaanse fiscus (Hacienda) de geplande belastingherzieningen voor 2015 (en voor een deel zelfs al met onmiddellijke ingang in 2014) gepubliceerd.

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 18 mei 2017

Nieuwsbrief van 18 mei 2017 Nieuwsbrief van 18 mei 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: Richtlijnen inrichtingseisen zakelijke bestelauto Forfaitair rendement Box III voor 2018 bekend Compensatieregeling transitievergoeding

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017

Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017 Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017 Bram Faber 21 september 2016 Inhoud: Ontwikkelingen in 2016? Wat zijn de voorstellen uit het Belastingplan? De ontwikkelingen 3 De ontwikkelingen 4 De ontwikkelingen

Nadere informatie

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen:

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen: Basisverzekering ziektekosten Per 1 februari 2013 is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (hierna: BVZ) van kracht geworden. Dit memo behandelt uitsluitend de heffing en inning van de inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Zoals elk jaar is op Prinsjesdag het Belastingplan 2017 ingediend bij de Tweede Kamer. Dit jaar zijn het zes wetsvoorstellen, namelijk het Belastingplan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 128 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) Nr. 19 HERDRUK 1 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 16

Nadere informatie

Belastingrecht Examennummer: 19795 Datum: 19 november 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur

Belastingrecht Examennummer: 19795 Datum: 19 november 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur Belastingrecht Examennummer: 19795 Datum: 19 november 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

- 1 - Belastingplan 2010 (c.a.)

- 1 - Belastingplan 2010 (c.a.) Belastingplan 2010 (c.a.) Recentelijk is het belastingpakket, bestaande uit een aantal wetsvoorstellen, voor het jaar 2010 bekend geworden. Wij hebben voor u een selectie gemaakt van de aangekondigde wijzigingen.

Nadere informatie

Rechtbank Oost-Nederland 14 maart 2013, nrs. AWB 12/1843 en AWB 12/3008

Rechtbank Oost-Nederland 14 maart 2013, nrs. AWB 12/1843 en AWB 12/3008 Rechtbank Oost-Nederland 14 maart 2013, nrs. AWB 12/1843 en AWB 12/3008 Uitspraak van de meervoudige kamer ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van 14 maart 2013 inzake [X], wonende

Nadere informatie