Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht 2014"

Transcriptie

1 Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht 2014 Stichting Europese Fiscale Studies Erasmus Universiteit Rotterdam

2

3 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INTRODUCTIE 5 STICHTING EUROPESE FISCALE STUDIES 6 POST-MASTER INTERNATIONAAL EN EUROPEES BELASTINGRECHT 8 PROGRAMMA EN DOCENTEN WEEK MAART PROGRAMMA EN DOCENTEN WEEK JUNI PERMANENTE EDUCATIE 19 3

4 4

5 INTRODUCTIE In maart 2014 start de stichting Europese Fiscale Studies een nieuwe Post-Master ter vervanging van de Post-Master Directe Belastingen. De nieuwe Post-Master onder scheidt zich van de Post-Master Directe Belastingen in die zin dat diverse praktijk onderwerpen vanuit EU-rechtelijke en internatio naalbelastingrechtelijke aspecten geïntegreerd worden belicht. De nieuwe Post-Master bestaat bovendien voortaan uit twee periodes van ieder één week. Tijdens de eerste week wordt besproken welke fiscale implicaties ondernemen, beleggen en werken over de grens hebben. De tweede week staat vooral in het teken van specifieke thema s waaronder agressieve tax planning door multinatio nals. Besproken wordt onder andere hoe multinationals hun structuur fiscaal optimaal kunnen inrichten met het oog op belastingminimalisatie. Bovendien wordt ingegaan op de internationale ontwikke - lingen die aan dit gedrag tegenwicht beogen te bieden. Prof. mr. dr. Arnaud de Graaf Voorzitter Stichting EFS 5

6 STICHTING EUROPESE FISCALE STUDIES De stichting Europese Fiscale Studies is een samenwerkingsverband tussen de fiscale studierichtingen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 28 maart 1990 wordt het bestuur gevormd door de hoogleraren die aan deze studierich tingen zijn verbonden. In 1990 begon stichting EFS met de Post-Master Directe Belastingen. Later zijn daar de Post-Master Indirecte Belastingen en Post-Master Douane bijgekomen. 6

7 STICHTING EUROPESE FISCALE STUDIES De deelnemende cursisten zijn ieder jaar afkomstig uit meerdere hoeken van het fiscale speelveld, waaronder de belastingdienst, de advieskantoren en het bedrijfsleven. Ook de docenten hebben een zeer verschillende fiscale achtergrond. Deze combinatie zorgt voor interactieve en verdiepende Post-Masters. Sinds 2014 zal de Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht worden geïntro - duceerd als vervanger van de Post-Master Directe Belastingen. Naast de Post-Masters organiseert stichting EFS driemaal per jaar symposia op zowel het gebied van de directe als indirecte belastingen. De onder - werpen hebben altijd een internationale en/of Europese invalshoek. Tot slot heeft stichting EFS tot doel om onderzoeken op bovenstaande fiscale deelterreinen te stimuleren. Daartoe heeft stichting EFS meerdere Engels talige brochures uitgebracht. Het dagelijks bestuur is vandaag de dag in handen van prof. mr. dr. A.C.G.A.C. (Arnaud) de Graaf (voor zitter) en prof. dr. P. (Peter) Kavelaars In 2014 zullen zodoende de volgende (secretaris-penningmeester). Post-Masters worden georganiseerd: Voor meer informatie over de Stichting Europese > Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht > Post-Master Douane Fiscale Studies kunt u terecht op de website van de stichting: > Post-Master Indirecte Belastingen 7

8 POSTMASTER EUROPEES & INTERNATIONAAL BELASTINGRECHT Dit jaar verzorgt Stichting EFS voor de eerste maal de Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht. De cursus is verdeeld over twee weken. De eerste cursus - week vindt plaats van 10 t/m 14 maart De tweede cursusweek wordt van 16 t/m 20 juni 2014 aangeboden. De colleges worden gegeven van uur t/m uur. Een dag kent vier colleges van ieder anderhalf uur. De ochtenden zijn bedoeld voor zelfstudie ter voorbereiding van de middag- en avondcolleges. De deelnemers overnachten in Novotel Rotterdam, welk hotel op loopafstand van de campus is ge - legen, ter bevordering van de onderlinge contacten en de ruimte van zelfstudie. De docenten zijn ervaren docenten en op hun terrein toonaan - Van de deelnemers wordt verlangd dat zij een verhandeling schrijven en voor een examen - commissie verdedigen. Wordt deelgenomen aan één van de twee weken en niet aan beide, dan zal de eis ten aanzien van de omvang van de verhandeling geringer zijn dan die voor de volledige cursus. gevend waardoor een hoog cursusniveau gega - randeerd is. De deel nemers dienen ten minste drie jaar praktijkervaring te hebben opgedaan om aan het hoge niveau bij te dragen. Bovendien is het aantal deelnemers tot vijfentwintig gemaxi - meerd teneinde een actieve participatie van een ieder mogelijk te maken. De prijs van de volledige cursus bedraagt (inclusief acht overnachtingen, maaltijden en cursusmateriaal). Het is echter ook mogelijk om voor één week in te schrijven. Indien men aan één van beide cursusweken deelneemt, bedraagt de prijs per week (inclusief vier overnach tingen, maaltijden en cursusmateriaal). 8 Erasmus Universiteit Rotterdam (Erik Fecken) >

9 9

10 PROGRAMMA MAART 2014 DAG 1 MAANDAG, 10 MAART :00-14:00 > Arnaud de Graaf (Stichting EFS / ESL / Ministerie van Financiën) Lunch / Introductie THEMA 1 ONDERNEMEN OVER DE GRENS 14:00-17:00 > Otto Marres (ACTL / KPMG Meijburg & Co) > Gerrit de Keizer (Belastingdienst) 17:00-18:00 18:00-19:30 > Martin Bergwerff (Hamelink & Van den Tooren) 19:30-21:00 > Dick van Sprundel (ESE/EY) Buitenlandse ondernemingen actief in Nederland - Investering in Nederland en financiering - Winstuitdelingen (EU en 3e landen) - Rente- en royaltybetalingen (EU en 3e landen) Diner Buitenlandse ondernemingen actief via Nederland in het buitenland - Substance ATR / APA-praktijk - Schakelvennootschappen Immigratie en emigratie hoofdkantoor - Alternatieve vestigingslocaties voor hoofdkantoren - Fiscale aspecten van vestiging in Nederland en verplaatsing uit Nederland DAG 2 DINSDAG, 11 MAART :00-14:00 14:00-17:00 > Reinout Kok (Stichting EFS / ESL / EY) > Paul Simonis (Loyens & Loeff) 17:00-18:00 18:00-21:00 > Ronald van den Brekel (ITCL / EY) Lunch Nederlandse ondernemingen actief in buitenland I - Deelnemingsvrijstelling en objectvrijstelling (incl. MD-richtlijn) - Buitenlandse verliezen (f.e.) - Buitenlandse passieve inkomsten - Grensoverschrijdende juridische fusie en splitsing Diner Nederlandse ondernemingen actief in buitenland II - Financiering buitenlandse activiteiten (rente-allocatie) (incl. IR-richtlijn) - Hoofdkantoorkosten - Correcties, TP DAG 3 WOENSDAG, 12 MAART :00-14:00 Lunch THEMA 2 WERKEN OVER DE GRENS 14:00-17:00 > Mijke Houwerzijl (Tilburg University / RUG) 17:00-18:00 18:00-21:00 > Peter Kavelaars (Stichting EFS / ESE / Deloitte) > Frank Pötgens (VU Amsterdam / De Brauw Blackstone Westbroek) Arbeidsrechtelijke aspecten - Toepasselijk arbeidsrecht / rechtskeuze - Rechten en verplichtingen werknemer / werkgever - Detacheringen Diner Werken in en buiten Nederland I - Bijzondere Nederlandse fiscale regeling: detachering, 30%-regeling, keuzeregeling - Verdragsaspecten waaronder grensarbeiders - Bijzondere beloningsvormen 10

11 PROGRAMMA MAART 2014 DAG 4 - DONDERDAG, 13 MAART :00-14:00 14:00-17:00 > Peter Kavelaars (Stichting EFS / ESE / Deloitte) > Frank Pötgens (VU Amsterdam / De Brauw Blackstone Westbroek) Lunch Werken in en buiten Nederland II - Pensioenen (zowel opbouw, als uitkeringen) - Sociale verzekeringsaspecten (o.a. DGA-problematiek) - Bijzondere beloningsvormen 17:00-18:00 THEMA 3 - BELEGGEN OVER DE GRENS 18:00-21:00 > Robert Jan Roerink (Belastingdienst) > Koos Boer (Universiteit Leiden) Diner Individueel - Inwoner: APV, spaartegoedenrichtlijn, box III - Niet-inwoner: kasgeldvennootschap, vbi, box II, exitheffingen DAG 5 - VRIJDAG, 14 MAART :00-14:00 14:00-17:00 - Deel 1 > Ate van IJlzinga Veenstra (Clifford Chance) Lunch Poolen via fondsen - Mogelijkheden: besloten fgr (asset pooling), fbi, vbi en buitenlandse fondsen - Inkomsten genoten door fondsen (OG-inkomsten, dividend, interest en vermogenswinsten) 14:00-17:00 - Deel 2 > Erwin Nijkeuter (ESL / KPMG Meijburg & Co) > Daniël Smit (Tilburg University / EY) - Dividenduitkeringen verricht door fondsen 17:00-18:00 Diner 18:00-21:00 > Marco de Lignie (Loyens & Loeff NV) Hedge fondsen - Dividendbelasting (coöp) - Buitenlands ab 11

12 DOCENTEN MAART 2014 mr. M. (Martin) Bergwerff Partner Hamelink & Van den Tooren Ondernemen over de grens Buitenlandse ondernemingen actief via NL in buitenland prof. dr. J.P. (Koos) Boer Hoogleraar Universiteit Leiden Beleggen over de grens Individueel drs. R.P.J. (Ronald) van den Brekel RA Docent International Tax Center Leiden, Partner EY Ondernemen over de grens Nederlandse ondernemingen actief in het buitenland II prof. mr. dr. M.S. (Mijke) Houwerzijl Hoogleraar Tilburg University, Hoogleraar Rijksuniversiteit van Groningen Werken over de grens Arbeidsrechtelijke aspecten Prof. dr. P. (Peter) Kavelaars Hoogleraar Erasmus School of Economics, Directeur Wetenschappelijk Bureau Deloitte Belastingadviseurs B.V., Secretaris-penningmeester Stichting EFS Werken over de grens Werken in en buiten Nederland I & II drs. G.J. (Gerrit) de Keizer Belastingdienst Ondernemen over de grens Buitenlandse ondernemingen actief in Nederland prof. dr. Q.W.J.C.H. (Reinout) Kok Hoogleraar Erasmus School of Law, Partner EY, Bestuurslid Stichting EFS Ondernemen over de grens Nederlandse ondernemingen actief in het buitenland I mr. M.J. (Marco) de Lignie Partner Loyens & Loeff NV Beleggen over de grens Hedge Fondsen 12

13 DOCENTEN MAART 2014 prof. mr. O.C.R. (Otto) Marres Hoogleraar Universiteit van Amsterdam, Partner KPMG Meijburg & Co Ondernemen over de grens Buitenlandse ondernemingen actief in Nederland mr. dr. E. (Erwin) Nijkeuter Universitair docent Erasmus School of Law, KPMG Meijburg & Co Beleggen over de grens Poolen via fondsen prof. mr. F.P.G. (Frank) Pötgens Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam, Partner De Brauw Blackstone Westbroek Werken over de grens Werken in en buiten Nederland I & II mr. R.J. (Robert Jan) Roerink Belastingdienst Beleggen over de grens Individueel mr. drs. P.H.M. (Paul) Simonis Partner Loyens & Loeff N.V. Ondernemen over de grens Nederlandse ondernemingen actief in het buitenland mr. dr. D.S. (Daniël) Smit Universitair docent Tilburg University, Belastingadviseur EY Beleggen over de grens Poolen via fondsen mr. D.E. (Dick) van Sprundel Docent Erasmus School of Economics, Belastingadviseur EY Ondernemen over de grens Immigratie en emigratie hoofdkantoor mr. A.R.T. (Ate) van IJlzinga Veenstra Partner Clifford Chance Beleggen over de grens Poolen via fondsen 13

14 14

15 PROGRAMMA JUNI 2014 DAG 1 MAANDAG, 16 JUNI :00-14:00 > Arnaud de Graaf (Stichting EFS / Erasmus School of Law / Ministerie van Financiën) Lunch / Introductie THEMA 1 TAX PLANNING DOOR MULTINATIONALS 14:00-17:00 > Maarten de Wilde (Stichting EFS / ESL / UvA / Loyens & Loeff) > Machiel Lambooij (Freshfields) 17:00-18:00 18:00-21:00 > Frank Engelen (PwC / Universiteit Leiden / Gerechtshof Den Haag) > Ben Kiekebeld (Stichting EFS/EY) Jurisdiction to tax - Digital economy, aanknopingspunt voor heffing - Winstallocatie Diner Profit shifting - Commissionair - Intellectuele eigendomsrechten DAG 2 DINSDAG, 17 JUNI :00-17:00 > Gerrit de Keizer (Belastingdienst) 17:00-18:00 18:00-21:00 > Arnaud de Graaf (Stichting EFS / ESL / Ministerie van Financiën) > Ton Stevens (Stichting EFS / ESL / Loyens & Loeff) Base erosion I - Optimale financiering Diner Base erosion II - Mismatches en double non-taxation (hybrid loans en entities) - Mismatches en belastingverdragen DAG 3 WOENSDAG, 18 JUNI :00-15:30 > Arjan de Klerk (Ministerie van Financiën) Ontwikkelingen binnen de OESO en EU - BEPS - EU THEMA 2 CONSTRUCTIEBESTRIJDINGSMOGELIJKHEDEN 15:30-17:00 > Eelco van der Enden (Nyenrode Business University / PwC) > Margot Oenema (ESL / Ministerie van Financiën) 17:00-18:00 18:00-19:30 > Paul Snijders (Belastingdienst) > Hans Gribnau (Universiteit van Leiden / Tilburg University) Reputatie, Transparantie en reporting - Tax assurance (disclosure initiatieven en country by country reporting (CRD IV- en transparantierichtlijn) Diner Nationale middelen - Nationale constructiebestrijdingsmogelijkheden: schijnhandeling, herkwalificatie en fraus legis - GAARs in andere landen 19:30-21:00 > Arnaud de Graaf (Stichting EFS / ESL / Ministerie van Financiën) Internationale middelen - Shopping van EU-recht en belastingverdragen: jurisprudentie HvJ en anti-misbruikbepalingen in belastingverdragen, idem in EU-richtlijnen < Erasmus Universiteit Rotterdam (Michelle Muus) 15

16 PROGRAMMA JUNI 2014 DAG 4 DONDERDAG, 19 JUNI 2013 THEMA 3 - BELASTINGCONCURRENTIE EN STAATSSTEUN 14:00-17:00 > Jaap Walter Tilstra (Europese Commissie) > Ronald van den Tweel (Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Advocaten en Notarissen) 17:00-18:00 - Schadelijke belastingconcurrentie binnen OESO, EU en Global Forum: verleden en toekomst - Staatssteun: art VwEU (materieel en formeel) Diner THEMA 4 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 18:00-19:30 > Maarten de Wilde (Stichting EFS / ESL / UvA / Loyens & Loeff) - Commissievoorstel voor CCCTB-richtlijn THEMA 5 ADMINISTRATIEFRECHTELIJKE PROCEDURES 19:30-21:00 > Jos van Leeuwen (Ministerie van Financiën) Onderling overlegprocedure en arbitrage - Toegang, termijnen en (afdwingbare) uitkomst - Verdragsrechtelijke en EU-rechtelijke middelen DAG 5 VRIJDAG, 20 JUNI :00-13:00 > Arjo van Eijsden (EY) Bijstand bij informatie-uitwisseling en invordering - EU-bijstandsrichtlijn - EU-Invorderingsrichtlijn - Verdragsrechtelijke inlichtingenverplichtingen - Nationaalrechtelijke inlichtingenverplichtingen - Inlichtingenverdragen 13:00-14:00 Lunch THEMA 6 TAX PLANNING MULTINATIONALS EN MAATSCHAPPIJKRITIEK 14:00-17:00 > Han Kogels (ESL / IFA) - Ervaringen bedrijfsleven (docenten uit bedrijfsleven; via VNONCW of directors mno s) - Ervaringen EC / OESO (docent uit Brussel / Parijs) - Ervaringen MvF / politiek - Ervaringen van communicatiedeskundige 16

17 DOCENTEN JUNI 2014 mr. J.A.R. (Arjo) van Eijsden Partner EY Administratiefrechtelijke procedures Bijstand bij informatie-uitwisseling en invordering mr. E.M.E. (Eelco) van der Enden Docent Nyenrode Business Universiteit, Partner PwC Constructiebestrijdingsmogelijkheden Reputatie, transparantie en reporting prof. mr. F.A. (Frank) Engelen Hoogleraar Universiteit Leiden, Partner PwC, Gerechtshof Den Haag Tax planning door multinationals Profit Shifting prof. mr. dr. A.C.G.A.C. (Arnaud) de Graaf Hoogleraar Erasmus School of Law, Ministerie van Financiën, Voorzitter Stichting EFS Tax planning door multinationals Base Erosion I & II Constructiebestrijdingsmogelijkeheden internationale middelen prof. dr. J.L.M. (Hans) Gribnau Hoogleraar Universiteit Leiden, Hoogleraar Tilburg University Constructiebestrijdingsmogelijkheden - Nationale middelen drs. G.J. (Gerrit) de Keizer Belastingdienst Tax planning door multinationals Base Erosion I & II drs. B.J. (Ben) Kiekebeld Director EY, Wetenschappelijk onderzoeker Stichting EFS Tax planning door multinationals Profit shifting mr. drs. J.H.A. (Arjan) de Klerk Ministerie van Financiën Tax planning door multinationals Ontwikkelingen binnen de OESO en de EU 17

18 DOCENTEN JUNI 2014 prof. em. dr. H.A. (Han) Kogels Gasthoogleraar Erasmus School of Law, Secretaris-Generaal IFA Tax Planning multinationals en maatschappijkritiek mr. M.V. (Machiel) Lambooij Partner Freshfields Tax planning door multinationals Jurisdiction to tax mr. J.N.H. (Jos) van Leeuwen Ministerie van Financiën Administratieve procedures Onderlinge overlegprocedure en arbitrage mr. M.E. (Margot) Oenema Promovenda Erasmus School of Law, Ministerie van Financiën Tax assurance (disclosure initiatieven en country by country reporting (CRD IV- en transparantierichtlijn) drs. H.P.W. (Paul) Snijders Belastingdienst Constructiebestrijdingsmogelijkheden Nationale middelen prof. dr. A.J.A. (Ton) Stevens Hoogleraar Erasmus School of Law, Partner Loyens & Loeff N.V. Tax planning door multinationals Base erosion I & II mr. J.W. (Jaap Walter) Tilstra Europese Commissie, DG TAXUD Belastingconcurrentie en staatssteun mr. R.J.M. (Ronald) van den Tweel Partner Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Advocaten en Notarissen Belastingconcurrentie en staatssteun M.F. (Maarten) de Wilde LLM Belastingadviseur Loyens & Loeff N.V., Coördinator PMIEB Stichting EFS, Docent / onderzoeker Erasmus School of Law, Docent / onderzoeker Universiteit van Amsterdam Tax planning multinationals Jurisdiction to tax Voorstel CCCTB-richtlijn 18

19 PERMANENTE EDUCATIE Als fiscalist is vakbekwaamheid belangrijk. Het verrichten van permanent educatie (PE)-activiteiten is veelal verplicht. Afhankelijk van de beroepsorganisatie waar u bent aangesloten verschilt het aantal uren aan PE-activiteiten dat u moet doorlopen. Onderstaand hebben wij informatie opgenomen over de verkrijging van PE-punten ten aanzien van de Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht voor wat betreft de volgende beroepsorganisaties: > Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB); > Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Nederlandse Orde van Advocaten De NOB heeft ten aanzien van de verkrijging van PE-punten een Reglement Permanente Educatie (het Reglement) opgesteld. Overeenkomstig artikel 3, lid 1 van het Reglement dient een NOB-lid zelf de aan de activiteit bestede tijd vast te stellen. Naar onze mening kwalificeert de Post-Master voor dertig uren [aantal effectieve cursusuren, dus zonder pauzes etc.] voor de PE-verplichting van de NOB indien u één cursus - week volgt. Volgt u de gehele Post-Master, dan kwalificeert de zij in onze optiek voor zestig uren. Een deel van het surplus kunt u doorschuiven naar een voorafgaand of volgend kalanderjaar ex artikel 1, lid 3 jo. 4 van het Reglement. Voor meer info over de PE regels van de NOB zie: Met ingang van 1 januari 2010 is de Verordening op de vakbekwaamheid van kracht. Deze veror de - ning geeft leden van de NOvA meer ruimte om opleidingspunten te behalen in het kader van de vakbekwaamheid. Als u als lid onderwijs volgt, mag u zelf beoordelen of onderwijs bijdraagt aan uw vakbekwaamheid en of het niveau van het gevolgde onderwijs voldoende is. Het is daarbij niet noodzakelijk dat een cursus een door de NOvA erkende opleidingsinstelling is voor wat betreft het behalen van PE-punten. Indien u de Post-Master Internationaal & Euro - pees Belasting recht volgt, kunt u aan de hand van de Verorde ning op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder de Regeling vakbekwaam - heid (artikel 4 en 5) zelf beoordelen of de cursus uw vak bekwaamheid ten goede komt, aan alle voor waarden uit artikel 4 Regeling vakbekwaam - heid voldoet en daarmee in aanmerking komt voor puntentoekenning. Wij mogen als stichting EFS geen uitspraak doen over het aantal toe te kennen punten. Wel zijn we u behulpzaam door op grond van een aanwezigheidsregistratie schriftelijk te bevestigen hoeveel cursusuren u heeft bijgewoond en een inzichtelijk cursus - programma uit te reiken. Voor meer informatie over de PE-regels van NOvA zie: onderhoud-vakbekwaamheid-po.html 19

20 ALGEMENE INFORMATIE Management Team Prof.mr.dr. A.C.G.A.C. de Graaf voorzitter Prof.dr. P. Kavelaars, secretaris-penningmeester M.F. de Wilde LLM algemeen coördinator Post-Master Internationale en Europese Belastingen K.H. Meenhorst, algemeen coördinator Post-Master Douane Mw. mr. M.P.J. Smits-Schols, algemeen coördinator Post-Master Indirecte Belastingen Medewerker Drs. B.J. Kiekebeld, wetenschappelijk onderzoeker ADRES Stichting Europese Fiscale Studies Erasmus Universiteit Rotterdam, Kamer H13-13 Bezoekadres Burgemeester Oudlaan PA Rotterdam Postadres Postbus DR Rotterdam Fax (010) Secretariaat Mw. A.C.W. Hamers (010) student-assistenten M.L. Schippers (PMDOU & PMIEB) (010) F.A.B. Evenboer (PMIB & PMIEB) (010) TAAL De cursus wordt in het Nederlands en Engels gegeven, afhankelijk van de docent. CURSUSGELD (ALL-IN) Week maart ,- Week juni ,- Gehele Post-Master 6.400,- TOELATINGSEISEN De Stichting EFS beoogt met haar Post-Master leer - gangen een zeer hoog niveau te bereiken. Vandaar dat de toelatingseisen gesteld zijn op een voltooide academische opleiding met ten minste drie jaar relevante werkervaring. Er wordt uitgegaan van een maximum aantal deel nemers van 25. TIJDSBESLAG Naast de verplichte aanwezigheid op 4 van de 5 cursus - dagen, dient u rekening te houden met de tijd die nodig is voor de voorbereiding welke gemiddeld een ochtend per cursus is. Daarnaast dient u rekening te houden met de tijd noodzakelijk voor het schrijven van de verhandeling ten behoeve van het examen.

Leergang Public Affairs

Leergang Public Affairs 1 Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Campus Den Haag Sinds 1999 heeft de Universiteit Leiden een vestiging in Den Haag: Campus Den Haag. Den Haag als politiek en bestuurlijk hart van Nederland

Nadere informatie

Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten. Share the Expertise

Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten. Share the Expertise Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten Share the Expertise Tax Mastercourse Loyens & Loeff Tax Mastercourse On top of tax In het voorjaar van 2014 organiseert Loyens & Loeff voor de zesde keer de Tax

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector 1 Academie Publieke Sector Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP Amsterdam T 020-301 02 19 I www.academiepubliekesector.nl

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2012 Intern accountants en overheidsaccountants nbaopleidingen.nl Permanente educatie voor RA s en AA s Binnenkort OPLEIDINGEN voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied

Nadere informatie

Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009

Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009 Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009 Inhoud Deel 1 Zelfstudie Erasmus School of Law Deel 2 Onderzoeksprogramma s Erasmus School of Law A. Het Domein van de rechter B. Lex Mercatoria C. Rechten

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Masterthesis Nadruk verboden Compartimentering onder belastingverdragen Naam student: S. Saboor Studentnummer: 324871 Scriptiebegeleider: Prof.

Nadere informatie

Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken

Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken Departement Fiscale en Economische Vakken website http://www.fiscaaleconomisch.leidenuniv.nl Inhoud Jaarverslag 2001 Inhoud Woord vooraf Omschrijving vakgebieden Toegewezen formatie Overzicht van onderwijs-

Nadere informatie

MASTER RECHTSGELEERDHEID

MASTER RECHTSGELEERDHEID MASTER RECHTSGELEERDHEID wo masteropleiding 2015 2016 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding De masteropleiding Rechtsgeleerdheid volgt op de brede, algemene benadering van de bacheloropleiding.

Nadere informatie

Kennistrainingen 2012. Hr & Payroll

Kennistrainingen 2012. Hr & Payroll Kennistrainingen 2012 Hr & Payroll 2 UNIT4 ACADEMY Kennistrainingen 2012 Inhoud Voorwoord 3 UNIT4 Academy 4 10 Kennistrainingen 6 Trainingsagenda 2012 16 De trainers 18 NIRPA Stichting Nederlands Instituut

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding Voorlichtingsbrochure AA-opleiding De post-bacheloropleiding en de praktijkopleiding nader toegelicht NBA Beroepsopleiding AA 1 Studiegids Praktijkopleiding 2 Inleiding De eerste stap naar een carrière

Nadere informatie

Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Voorjaar 2013. nbaopleidingen.nl

Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Voorjaar 2013. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Voorjaar 2013 Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS TELT

Nadere informatie

NBA Opleidingen Najaar 2015. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl

NBA Opleidingen Najaar 2015. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Najaar 2015 Omdat kennis telt Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied/discipline 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Handboek voor PhD studenten

Handboek voor PhD studenten Handboek voor PhD studenten September 2013 Voor u ligt het promovendihandboek van het onderzoeksinstituut VUmc Cancer Center Amsterdam (CCA). Hierin is veel nuttige informatie voor (toekomstige) promovendi

Nadere informatie

Waar kom jij terecht?

Waar kom jij terecht? met gastspreker Jan Kees de Jager Waar kom jij terecht? www.utrechtsebedrijvendag.nl Colofon JURIDISCHE STUDENTEN VERENIGING TE UTRECHT Bedrijvendagcommissie 2013 / 2014 Jansveld 44, 3512 BH Utrecht T

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

COLOFON. 22 maart 2013 J S V U

COLOFON. 22 maart 2013 J S V U COLOFON JURIDISCHE STUDENTEN VERENIGING TE UTRECHT BEDRIJVENDAGCOMMISSIE 2012 / 2013 Jansveld 44, 3512 BH Utrecht 030 24 00 811 bedrijvendag@jsvu.nl www.utrechtsebedrijvendag.nl 22 maart 2013 J S V U REDACTIE

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2015-2016 Inhoudsopgave Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap 2 Opleidingen Penta Nova 4 Overzicht van de opleidingen 4 Voorlichtingsbijeenkomsten

Nadere informatie

CARRIÈRESPECIAL: WELKE WEG SLA JIJ IN? Tributa Noviomagensis VERENIGINGSBLAD DER F.S.V. IN FISCALIBUS JAARGANG 3 NR. 2 MAART 2012

CARRIÈRESPECIAL: WELKE WEG SLA JIJ IN? Tributa Noviomagensis VERENIGINGSBLAD DER F.S.V. IN FISCALIBUS JAARGANG 3 NR. 2 MAART 2012 VERENIGINGSBLAD DER F.S.V. IN FISCALIBUS JAARGANG 3 NR. 2 MAART 2012 TN Tributa Noviomagensis CARRIÈRESPECIAL: WELKE WEG SLA JIJ IN? VERENIGING Kerstdiner Tentamentraining VPB Activiteitenkalender VERDIEPING

Nadere informatie

Postacademische Mastercourse Financial Planning in het kort. www.erasmusifp.nl/mastercourse

Postacademische Mastercourse Financial Planning in het kort. www.erasmusifp.nl/mastercourse Postacademische Mastercourse Financial Planning in het kort www.erasmusifp.nl/mastercourse Introductie Financial planning in het kort 2 MKB-ondernemers, directeur-grootaandeelhouders en (vermogende) particulieren

Nadere informatie

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7 Faculty for Accounting Finance & Marketing Studiegids 2014-2015 INHOUD 1. ALGEMENE INFORMATIE... 5 1.1 DOELSTELLINGEN VAN DE UNIVERSITEIT... 5 2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 2.1 RECTOR... 6 2.3 DAGELIJKS BESTUUR...

Nadere informatie

open colleges studiejaar 2014-2015

open colleges studiejaar 2014-2015 open colleges studiejaar 2014-2015 Juridisch Contractonderwijs ~ 1 ~ DE FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID... 6 WAT ZIJN OPEN COLLEGES?... 6 VOOR WIE?... 6 BELANGSTELLING:... 6 BEROEP:... 7 SPECIALISATIE:...

Nadere informatie

-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging

-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging Jaargang 1, nummer 1 Februari 2013 -Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging Multidisciplinaire nascholing voor de mkb-adviseur www.pe-bedrijfsopvolging.nl Fiscaal Erfrechtelijke perikelen rond een aanmerkelijk

Nadere informatie

DACT Jaarverslag. dact.nl

DACT Jaarverslag. dact.nl DACT Jaarverslag dact.nl Als sneeuw voor de zon... Voor het tweede jaar op rij hebben we mogen genieten van een witte kerst. Zou de financiële crisis behalve op ons economisch leven ook effect hebben op

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2012-2013 Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap, is opgericht in januari 2009 als opvolger van

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden:

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden: Promoveren? 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor vierjarige promovendi verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en voor diegenen die overwegen promovendus te worden. Het

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2014 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie