Opleidingen Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingen Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang"

Transcriptie

1 Opleidingen Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Met mogelijkheid tot flexibele leertrajecten op maat met gedeelte afstandsleren

2 Inhoud Opleidingen Begeleider in de (Buitenschoolse ) KinderOpvang /Gezinsopvang Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Toekomstperspectieven... 4 Toelatingsvoorwaarden... 4 Organisatie van de opleidingen en het schooljaar... 5 Algemeen... 5 Keuze tot standaardtrajecten en een individueel traject op jouw maat... 6 Studieverkorting door vrijstellingen... 6 De opleiding Begeleider in de kinderopvang/kinderzorg (ook onthaalouderacademie) 6 Overzicht van de modules van de opleiding begeleider in de kinderopvang... 6 Het structuurschema van de opleiding begeleider in de kinderopvang... 8 De mogelijke trajecten... 9 De opleiding begeleider in de buitenschoolse kinderopvang Overzicht van de modules van de opleiding in de buitenschoolse kinderopvang Het structuurschema van de opleiding begeleider in de buitenschoolse kinderopvang De mogelijke trajecten Modules voor kandidaat Kinderbegeleiders voor de gezinsopvang (onthaalouders) Nieuwe startvoorwaarden voor kandidaat onthaalouders / kinderbegeleiders voor de gezinsopvang Voor alle starters: de Module Kennismaken met de Gezinsopvang (20 u) De Module Kennismaken met én Werken in de Gezinsopvang (40 u) Evaluatiekader Inschrijving Stap voor stap Infomomenten Praktische info voor cursisten Kostprijs Inschrijving en betaling De eerste lesweek is een inloopweek Opleidingscheques Pagina 2 van 15

3 Voorwoord Beste (kandidaat-) kinderbegeleider voor de gezins- of groepsopvang, kleuterschool of buitenschoolse kinderopvang, Je droomt ervan om met kinderen te werken en ziet het als een uitdaging om mee te werken aan kwalitatieve en professionele kinderopvang? Dan kan je met ons binnenstappen in de wondere, boeiende wereld van kinderen. Je leert hen op een warme en kindgerichte wijze te begeleiden en hun globale ontwikkeling op een speelse wijze te stimuleren. Misschien werk je al in de kinderopvang en mis je het vereiste certificaat of diploma? Of heb je zin in een bijscholing en wil jouw competenties even updaten door één of enkele modules te volgen? Dan ben je welkom in de opleiding begeleider in de kinderopvang of de opleiding begeleider in de buitenschoolse kinderopvang. Je kan starten met het standaardtraject begeleider in de kinderopvang met les op één weekdag. Ben je echter op zoek naar een flexibel traject, meer afgestemd op jouw persoonlijke situatie, kan je kiezen voor een versneld of een gespreid traject of voor les op zaterdag. Daarnaast willen we voor jou de match met een job en/of gezin versoepelen door de theoretische modules aan te bieden met gecombineerd onderwijs nl. als een combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs. Het gedeelte thuisleren kan je plannen op een moment dat jou beste uitkomt en geeft je de mogelijkheid te werken op eigen tempo. Met vriendelijke groeten, Coördinator van de opleidingen Begeleider in de (Buitenschoolse) Kinderopvang Pagina 3 van 15

4 Toekomstperspectieven De vraag naar kinderopvang is de laatste jaren explosief gegroeid. Alsmaar meer ouders gaan op zoek naar opvang voor hun kroost, maar dan liefst wel kwalitatief hoogstaande opvang. Ouders willen hun kinderen immers met een gerust hart kunnen toevertrouwen aan de kinderbegeleiders van de opvang. De kans op een boeiende job in de kinderopvang ligt voor jou open Je kan kiezen tussen twee opleidingen: de opleiding begeleider in de kinderopvang (kinderzorg) en de opleiding begeleider in de buitenschoolse kinderopvang. Volg je de opleiding begeleider in de kinderopvang dan kan je aan de slag bij: baby s en peuters in de gezinsopvang en de groepsopvang (kinderdagverblijven), bij schoolgaande kinderen in de buitenschoolse kinderopvang, bij kleuters in de basisscholen (gewone kleuteronderwijs). De opleiding begeleider in de buitenschoolse kinderopvang is bedoeld voor mensen die de voorkeur geven aan het werken in de kinderopvang met schoolgaande kinderen, namelijk van de eerste kleuterklas tot het zesde leerjaar. Je kan als kinderbegeleider (vroegere benaming is kinderverzorger) terecht in: de buitenschoolse opvang én bij kleuters in de basisscholen (het gewone kleuteronderwijs). De opleidingen begeleider in de kinderopvang en begeleider in de buitenschoolse kinderopvang zijn erkend door de werkgevers, het ministerie van onderwijs en Kind & Gezin en bieden een erkend certificaat of kwalificatiebewijs. Elk van de opleidingen kan je aanvullen met algemene vorming. Op die manier behaal je een diploma secundair onderwijs. Het diploma zorgt voor een betere verloning of voorwaarden en opent ook de deur naar hogere studies. Toelatingsvoorwaarden gemotiveerd zijn om te werken met kinderen, minimum 18 jaar zijn en voldaan aan de voltijdse leerplicht, deelnemen aan een motivatiegesprek. Pagina 4 van 15

5 Organisatie van de opleidingen en het schooljaar Algemeen Het schooljaar start op dinsdag 1 september 2015, eindigt op donderdag 30 juni 2016 en is onderverdeeld in twee semesters. De eerste lesweek: De eerste lesweek is een inloopweek. Tijdens deze week maken we je wegwijs in het opleidingscentrum en op ons leerplatform Moodle. In de eerste lesweek worden een intakeproef en intakegesprekken afgenomen. Je komt de eerste lesweek naar het centrum op dinsdag, woensdagvoormiddag en vrijdag. Gecombineerd onderwijs. De theoretische modules worden aangeboden onder de vorm van gecombineerd onderwijs (GECOM). Dit houdt in dat je een gedeelte van het aantal lestijden (40 lestijden per module), les krijgt in het centrum en voor het andere gedeelte, nl 2 tot 3 afstandsmomenten, thuis of op afstand werkt voor de module. Je krijgt taken en opdrachten om de leerstof te verwerken. Van deze modules worden de juiste contact- en afstandsmomenten, begin- en einduren meegedeeld bij de start van het semester. Bij de afstandsmomenten dien je niet aanwezig te zijn in het centrum. Het thuisleren kan je bijgevolg zelf inplannen. We werken met competentiegericht onderwijs en zorgen voor een sterke koppeling tussen theorie en de praktijk, zodat je kan (verder)groeien in de vereiste competenties, ze verrijken of verdiepen. De helft van het aantal modules van de hele opleiding is stage. De theoretische modules lopen parallel met de soort praktijksetting. Bijvoorbeeld, de theoretische modules van jonge kinderen met een stage in een kinderdagverblijf. We werken met een mix van theorie en praktijkgerichte (stage)-opdrachten. Je kan op stage de aangereikte theorie en kaders leren toepassen in de praktijk, je brengt jouw stageervaringen weer mee naar de lessen, waar uitwisseling en reflecteren centraal staan. We werken nauw samen met Kind en Gezin en de opvangsector. Om met elkaar contact te houden, maken we gebruik van het digitaal leerplatform Moodle. Je krijgt toegang tot dit digitaal net van ons centrum: hier vind je de nodige informatie i.v.m. je opleiding en stage en je wordt op de hoogte gehouden van allerlei nieuws. Je kan via deze weg communiceren en uitwisselen met cursisten en lesgevers, vindt er de planningen en afspraken, krijgt toegang tot ondersteunend lesmateriaal en documenten, kan taken inzenden en nog veel meer. Ben je (nog) niet of minder ICT-vaardig? Geen nood, we helpen je op weg. Heb je wat hulp nodig bij het leren of lukt het je allemaal niet meer zo goed, dan kan je terecht bij het team begeleid leren en zorgondersteuning voor begeleiding en Pagina 5 van 15

6 ondersteuning. Met een luisterend oor en een helpende hand staan zij voor je klaar in het OLC-café. Het centrum biedt eveneens de mogelijkheid om in dit Open Leercentrum gratis een computer en internet te gebruiken. Keuze tot standaardtrajecten en een individueel traject op jouw maat. De opleiding is georganiseerd volgens het modulair systeem. Per behaalde of geslaagde module, verkrijg je een attest. Indien je alle modules behaalt, ontvang je het certificaat. Dit maakt het mogelijk om een individueel traject op maat uit te stippelen. Studieverkorting door vrijstellingen Voor vrijstellingen op basis van elders verworven studiebewijzen (EVK) of competenties (EVC), leg je zelf de nodige stavingsdocumenten voor. Je schriftelijke, gemotiveerde en gedocumenteerde aanvraag tot vrijstelling(en) dien je in bij je opleidings- en trajectbegeleider Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang, die je dossier onderzoekt en voorlegt aan de directeur. De eindbeslissing hierover ligt altijd in handen van de directeur. In geval er een vrijstelling wordt aangevraagd aan de hand van vervalste studiebewijzen, kan de school juridische stappen ondernemen. Na het voltooien van de opleiding Begeleider in de kinderopvang, kan je voor een aantal modules van algemene vorming een vrijstelling verkrijgen. Verdere informatie vind je in de brochure algemene vorming. De opleiding Begeleider in de kinderopvang/kinderzorg (ook onthaalouderacademie) Overzicht van de modules van de opleiding begeleider in de kinderopvang De opleiding begeleider in de kinderopvang omvat 24 modules en worden als volgt onderverdeeld: de modules zorg in de kinderopvang (ZK-modules) Dit basispakket bevat 3 theoretische modules (TV) van telkens 40 lestijden en 4 modules gesuperviseerde beroepspraktijk (PV) van telkens 80 lestijden. de modules begeleiding van het jonge kind (BJK-modules) 5 theoretische modules van telkens 40 lestijden en 2 modules gesuperviseerde beroepspraktijk van 80 lestijden. de modules van het schoolgaande kind (BSK-modules) 8 theoretische modules van telkens 40 lestijden en 2 modules gesuperviseerde beroepspraktijk van telkens 80 lestijden. Pagina 6 van 15

7 Inhoud van de modules: Je leert hoe je jouw aanpak kan afstemmen op elk individueel kind, zodat het zich goed in zijn vel voelt en je kan inspelen op de basisbehoeften. Je leert kinderen individueel begeleiden en in hun globale ontwikkeling stimuleren, interacties tussen kinderen begeleiden om op een aangename en respectvolle manier met elkaar te kunnen samenleven. Begeleiden van vrij spel en het organiseren van spelactiviteiten komen uitgebreid aan bod. Inrichten van de leef- en spelruimte op een veilige, aantrekkelijke en uitdagende manier. Je leert samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding en begeleiding van hun kind(eren). Ook samenwerken met externen, op verzoek van ouders, in functie van specifieke zorgbehoeften van een kind wordt opgenomen. Communicatievaardigheden worden ingeoefend. Zelfreflectie loopt als een rode draad doorheen de opleiding. Pagina 7 van 15

8 Het structuurschema van de opleiding begeleider in de kinderopvang ZK Initiatie in de KO ZK Initiatie Verzorging / EHBO ZK Voeding / wennen / veiligheid ZK Stage ZK stage BJK Begeleiden van jonge kinderen BJK Verzorging / EHBO BJK Spelbegeleiding BJK Kwaliteitszorg Jonge Kind BJK Samenwerken met het gezin / externe partners BSK Begeleiden schoolgaande kinderen BSK Inrichting leefspeelruimte BSK EHBO BSK Samenwerken met het gezin / externe partners BSK Spelbegeleiding ZK stage BJK stage BSK Observeren Rapporteren Reflecteren ZK stage BJK stage BSK Respect voor diversiteit BSK Samen-werken in BKO BSK stage in IBO ZK = Basismodules Zorg in de kinderopvang BJK = Modules jonge kind BSK = Modules schoolgaande kind BSK stage in IBO Pagina 8 van 15

9 De mogelijke trajecten. Het standaardtraject op 2 jaar. Indien je het standaardtraject volgt, kan je de opleiding voltooien in twee jaar tijd, dat zijn vier semesters. De opleiding begeleider in de kinderopvang omvat 24 modules met in totaal 1280 lestijden, waarvan de helft stage. Elke theoretisch module loopt over ongeveer 9 à 10 weken en duurt een halve dag. De lessen theorie: Indien je kiest voor het standaardtraject, heb je één dag per week les. De lessen gaan vanaf de tweede lesweek door op dinsdag van 8.55 uur tot uur en van uur tot uur. Gesuperviseerde beroepspraktijk: Per semester doe je 160 uur praktijkervaring op. In het eerste semester loop je vanaf oktober stage. Je kan stage lopen in je eigen regio onder bepaalde voorwaarden (afstand, een vergunde instelling, inkomensgerelateerde opvang, gekwalificeerde stagementor, ) Adressen van vergunde instellingen zijn te vinden op de website van Kind & Gezin via de zoekmachine opvangadressen. Eén keer per maand is er een supervisie- en intervisiemoment op woensdagvoormiddag. Tijdens deze momenten worden ervaringen uitgewisseld, vragen beantwoord, eventuele problemen besproken en werk je jouw persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) uit om te groeien in de vereiste competenties. Een traject op anderhalf jaar Je kan kiezen voor een versneld traject op anderhalf jaar. Je hebt het eerste en het tweede semester anderhalve dag les, d.w.z. je hebt les op maandag en dinsdag; het derde semester heb je één dag les. Het eerste semester doe je 160 uur stage, het tweede en derde semester doe je 240 uur stage. Eén keer per maand is er een supervisie- en intervisiemoment op woensdagvoormiddag. Tijdens deze momenten worden ervaringen uitgewisseld, vragen beantwoord, eventuele problemen besproken en werk je jouw persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) uit om te groeien in de vereiste competenties. Flex-trajecten. (Onthaalouderacademie) Een leertraject op maat voor werkende kinderbegeleiders in de gezinsopvang/ groepsopvang. (Vroegere Onthaalouderacademie) Pagina 9 van 15

10 Je kan het standaardtraject spreiden en/of combineren met les op zaterdag. Het aantal uur stage per semester hangt af van jouw persoonlijk traject. Per semester neem je deel aan minstens twee super-en intervisiemomenten. Deze worden ingericht op een zaterdag of avond. Het leertraject bestaat uit verschillende modules, uitgewerkt op maat van en combineerbaar voor werkende kinderbegeleiders, op een zaterdag en met een gedeelte thuisleren. Of kan jij je vrijmaken op maandag en/of dinsdagnamiddag, dan ben je ook welkom op deze contactmomenten. De vijf contactmomenten van een module op zaterdag worden gespreid over een heel semester. De opleiding begeleider in de buitenschoolse kinderopvang Overzicht van de modules van de opleiding in de buitenschoolse kinderopvang De opleiding begeleider in de buitenschoolse kinderopvang omvat 17 modules. Je volgt dus geen modules begeleiding van het jonge kind. Wanneer je alle modules met succes beëindigt, behaal je het certificaat begeleider in de buitenschoolse kinderopvang. de modules zorg in de kinderopvang (ZK-modules) 3 theoretische modules van telkens 40 lestijden en 4 modules gesuperviseerde beroepspraktijk van telkens 80 lestijden. de modules van het schoolgaande kind (ZK-modules) 8 theoretische modules van telkens 40 lestijden en 2 modules gesuperviseerde beroepspraktijk van 80 lestijden. Pagina 10 van 15

11 Het structuurschema van de opleiding begeleider in de buitenschoolse kinderopvang ZK Initiatie in de KO ZK Initiatie Verzorging / EHBO ZK Voeding / wennen / veiligheid ZK Stage BSK Begeleiden schoolgaande kinderen BSK Inrichting leefspeelruimte BSK EHBO BSK Samenwerken met het gezin / externe partners ZK stage BSK Spelbegeleiding ZK stage BSK Observeren Rapporteren Reflecteren ZK stage BSK Respect voor diversiteit BSK Samen-werken in BKO BSK stage in IBO BSK stage in IBO Pagina 11 van 15

12 De mogelijke trajecten Je kan de opleiding voltooien in anderhalf jaar tijd, dat zijn drie semesters. Je kan de opleiding ook spreiden over 4 semesters. Je kiest het traject dat het beste past bij jouw situatie. Al naargelang je keuze heb je meestal les op twee lesdagen. Al naargelang het traject loop je 80 tot 160 uur stage per semester. Modules voor kandidaat Kinderbegeleiders voor de gezinsopvang (onthaalouders). Nieuwe startvoorwaarden voor kandidaat onthaalouders / kinderbegeleiders voor de gezinsopvang. Sinds 1 april 2014 is het nieuwe decreet Opvang van Baby s en Peuters van kracht. In dit decreet worden onder meer de kwaliteitsvoorwaarden bepaald waaraan de gezinsopvang (onthaalouders) moet voldoen. Al wie wil starten als kinderbegeleider in de gezinsopvang / onthaalouder moet beschikken over een attest van de module Kennismaken met de gezinsopvang, niet gekwalificeerden daarenboven van de module Werken in de kinderopvang. Voor alle starters: de Module Kennismaken met de Gezinsopvang (20 u) Al wie wil starten als begeleider in de gezinsopvang moet vanaf dan beschikken over een attest van de module Kennismaken met de gezinsopvang (20 uur). De module richt zich op kandidaat-kinderbegeleiders voor de gezinsopvang, d.w.z. personen die interesse hebben om als onthaalouder te starten. Werken als onthaalouder is een mooie maar niet te onderschatten job. Goede informatie alvorens te starten is dan ook heel belangrijk. Het helpt een doordachte keuze te maken en de start goed voor te bereiden. Tijdens de modules kan je onder begeleiding nagaan wat de job voor jou kan betekenen en kan je een goed inzicht krijgen in de verwachtingen en nodige competenties voor de job, in jouw talenten en groeikansen. Deze module focust op de specifieke kenmerken en context van de gezinsopvang. De Module Kennismaken met én Werken in de Gezinsopvang (40 u) Vanaf 1 april 2024 zal ieder die werkt in de kinderopvang moeten beschikken over een geldig kwalificatiebewijs. Tijdens de overgangsperiode tot april 2024 moeten alle niet-gekwalificeerde kinderbegeleiders die starten in de gezinsopvang bijkomend de module werken in de kinderopvang (20 u) volgen. Zij volgen dus de lange module van 40 u: Kennismaken met en werken in de gezinsopvang. Pagina 12 van 15

13 De module is verplicht voor niet-gekwalificeerde starters, maar ook gekwalificeerde starters zijn welkom. Heel wat gekwalificeerde starters kiezen er toch voor om de module van 40u te volgen. Dit kan uiteraard. Uit de evaluatie van de testversie in Gent en CVO De Oranjerie Diest blijkt dat kandidaten dit als zeer zinvol ervaren: het frist je kennis op, je krijgt een volledig overzicht van de inhoud van de job en het biedt meer kansen om contacten met andere starters te leggen. Deze module van 40u geeft de toekomstige kinderbegeleider gezinsopvang inzicht in het werken in de gezinsopvang en laat toe de eigen situatie en competenties te evalueren. Naast de doelstellingen van de korte module van 20 u, komen de volgende thema s aan bod: Kennismaken met kinderopvang in Vlaanderen De kinderbegeleider als professionele opvoeder, meer in het bijzonder: basisbehoeften van jonge kinderen, begeleiderstijl, de start van de opvang, spelaanbod De kinderbegeleider als opvoedingspartner van ouders, meer in het bijzonder: waarom samenwerken met ouders, werken in een context van diversiteit, samenwerking op verschillende momenten, moeilijkheden in de samenwerking De kinderbegeleider als verzorger, meer in het bijzonder: levensreddend handelen bij jonge kinderen, verzorging, gezonde voeding en veiligheid Vertrouwelijk omgaan met informatie Evaluatiekader In de eerste les van elke module deelt de lesgever je mee wat er van jou wordt verwacht en hoe de evaluatie zal gebeuren. Je kan de evaluatievorm van toepassing voor elke module terugvinden in het vademecum van de betreffende module. Dit wordt klassikaal besproken bij de start van de module en wordt eveneens ter beschikking gesteld op het elektronisch leerplatform Moodle. Per module wordt je resultaat bepaald door verschillende factoren: permanente evaluatie tijdens de contact- en / of de afstandsmomenten eventueel een tussentijdse evaluatie eventueel een eindevaluatie op het einde van de module Permanente of gespreide evaluatie tijdens de contact- en / of de afstandsmomenten: er wordt een regelmatige evaluatie van jouw leerproces tijdens de module uitgevoerd, ter ondersteuning van het leerproces, hetzij voor een gedeelte of volledig meetellend voor een eindbeoordeling. Pagina 13 van 15

14 Permanente evaluatie kan verschillende vormen aannemen met onder meer: toepassingen/(praktijk)opdrachten in de klas en/of thuis en/of op de stage; schriftelijke en/of mondelinge toetsen; sleutelvaardigheden: evaluatie van constructieve medewerking tijdens de les of aan een discussieforum... of combinaties hiervan Inschrijving Stap voor stap Voor inschrijvingen kan je terecht op ons secretariaat tijdens de openingsuren. Infomomenten Tijdens de infomomenten krijg je alle praktische informatie over de opleiding. Je kan er terecht met al je vragen en je kan dadelijk inschrijven. Praktische info voor cursisten In de algemene informatiebrochure en op onze website staat heel wat informatie. Je vindt er alle betalingsmodaliteiten en mogelijke premies terug. Je kan er ook het centrumreglement raadplegen. Kostprijs De totale kostprijs bestaat uit: het inschrijvingsgeld per module 1,50 euro per lesuur de reële kosten (werkingskosten, cursusmateriaal) per module Voor vermindering van inschrijvingsgeld, raadpleeg je best de infobrochure van het centrum. Inschrijving en betaling Nadat je je voldoende hebt geïnformeerd tijdens de infomomenten, via het secretariaat of de coördinator van de opleiding kan je je inschrijven. Je inschrijving is enkel geldig na betaling. Dat kan je doen met bancontact, opleidingscheques of contant geld. Meebrengen bij inschrijving: identiteitskaart betaling: inschrijvingsgeld voor de module en de reële kosten je hoogst behaalde getuigschrift of diploma eventueel: attest leerprobleem Pagina 14 van 15

15 Wanneer je bent ingeschreven, ben je klaar om aan de opleiding te beginnen. De eerste lesweek is een inloopweek De eerste lesweek is een inloopweek. Tijdens deze week maken we je wegwijs in het opleidingscentrum en op ons leerplatform Moodle. Eveneens worden de intakegesprekken en -proeven afgenomen. We peilen in een gesprek naar je motivatie en de basishoudingen die vereist zijn voor het beroep van begeleider in de kinderopvang. Je komt de eerste lesweek naar het centrum op dinsdag, woensdagvoormiddag en vrijdag. Je brengt best schrijfgerief en een lunchpakket mee. Opleidingscheques De Vlaamse overheid betaalt de helft van de opleiding terug via opleidingscheques Meer info en aanvragen van opleidingscheques - Via het nummer Via je lokale werkwinkel - Via de website: CVO De Oranjerie is een door de overheid erkende opleidingsverstrekker. Pagina 15 van 15

Opleidingen Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang

Opleidingen Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Opleidingen Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Met mogelijkheid tot flexibele leertrajecten op maat met gedeelte afstandsleren Schooljaar 2016-2017 Inhoud Opleidingen Begeleider in de (Buitenschoolse

Nadere informatie

Opleidingen Begeleider in de kinderopvang (ook gezinsopvang) Begeleider in de buitenschoolse kinderopvang Tekening: Veerle De Raeve

Opleidingen Begeleider in de kinderopvang (ook gezinsopvang) Begeleider in de buitenschoolse kinderopvang Tekening: Veerle De Raeve Opleidingen Begeleider in de kinderopvang (ook gezinsopvang) Begeleider in de buitenschoolse kinderopvang Tekening: Veerle De Raeve Met mogelijkheid tot flex-trajecten, of leertrajecten met ook afstandsleren

Nadere informatie

Opleidingen Begeleider in de kinderopvang

Opleidingen Begeleider in de kinderopvang Opleidingen Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2016-2017 semester 2 Inhoud Voorwoord.... 3 Tewerkstellingsmogelijkheden van een kinderbegeleider.... 4 Toelatingsvoorwaarden.... 4 Organisatie van

Nadere informatie

BEGELEIDER IN DE (BUITENSCHOOLSE) KINDEROPVANG

BEGELEIDER IN DE (BUITENSCHOOLSE) KINDEROPVANG BEGELEIDER IN DE (BUITENSCHOOLSE) KINDEROPVANG Contactgegevens CVO Tanera Ledebaan 101 9300 Aalst 053-77 20 70 info@tanera.be www.tanera.be Inhoud 1. Werkgelegenheid... 1 2. Kwalificatie... 1 3. Algemene

Nadere informatie

Opleidingen Begeleider in de kinderopvang

Opleidingen Begeleider in de kinderopvang Opleidingen Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2017-2018 Inhoud 4.1. Algemeen... 5 4.2. Gecombineerd onderwijs.... 5 4.3. Competentiegericht onderwijs... 5 4.4. Aantal instapmomenten.... 6 4.5. Studieverkorting

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2015-2016 versie mei 2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03

Nadere informatie

Zorgopleidingen. Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang

Zorgopleidingen. Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang Zorgopleidingen Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang Droom je van een job in de zorgsector, dan spreken onze zorgopleidingen je vast en zeker aan.

Nadere informatie

Bouwstenen & Oefeningen Werkmap Draagkracht

Bouwstenen & Oefeningen Werkmap Draagkracht Bouwstenen & Oefeningen Werkmap Draagkracht Kennismakingsmodules kandidaten gezinsopvang Gesuperviseerde Beroepspraktijk werkenden gezinsopvang, Bink-opleiding in CVO s Parallellen en verschillen KMM,

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

Vraag en antwoord over de modules Kennismaken met en werken in de gezinsopvang

Vraag en antwoord over de modules Kennismaken met en werken in de gezinsopvang Vraag en antwoord over de modules Kennismaken met en werken in de gezinsopvang Voor: organisatoren gezinsopvang Sinds 1 april 2014 is het nieuwe decreet Opvang van Baby s en Peuters van kracht. In dit

Nadere informatie

Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd

Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd Evelien Van Vlasselaer Stafmedewerker K&G 17 november 2014 Inhoud 1. Decreet kinderopvang baby

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs PERSONENZORG BEDRIJFSBEHEER DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE INLICHTINGEN ENCORA Geef je talent een kans. Een nieuw vak leren of je loopbaan een andere richting

Nadere informatie

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,...

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Werk jij in de kinderopvang? Wil jij ook

Nadere informatie

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie. gids en reisleider Campus Diest Campus Aarschot Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... pg.

Nadere informatie

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming AAV praktisch schooljaar 2017-2018 Campus Diest www.deoranjerie.be Campus Aarschot Boudewijnvest 3 info@deoranjerie.be Schoolstraat 1 3290 DIEST

Nadere informatie

medisch administratief bediende

medisch administratief bediende medisch administratief bediende Campus Diest Campus Aarschot Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Medisch administratief bediende

Medisch administratief bediende Infobrochure Medisch administratief bediende Schooljaar 2017-2018 CVO Kempen Leenhofstraat 33, 2400 Mol Tel: 014/490707 Geldig vanaf 10/05/2017 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 De opleiding... 2 Waarom kiezen

Nadere informatie

Medisch administratief bediende

Medisch administratief bediende Infobrochure Medisch administratief bediende Schooljaar 2017-2018 CVO Kempen Leenhofstraat 33, 2400 Mol Tel: 014/490707 Geldig vanaf 13/11/2017 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 De opleiding... 2 Waarom kiezen

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 ELEKTROMECHANICA Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS HBO5 ELEKTROMECHANICA...

Nadere informatie

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming AAV praktisch schooljaar 2016-2017 Campus Diest www.deoranjerie.be Campus Aarschot Boudewijnvest 3 info@deoranjerie.be Schoolstraat 1 3290 DIEST

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@cvolethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2016-2017 Wil je leraar worden? Standaardtraject 2 jaar Versneld traject 1 jaar+ semester

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@lethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2015-2016 Wil je leraar worden? In het secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs?

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier INFORMATIEBROCHURE SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier ACADEMIEJAAR 2015-2016 Pagina 2 van 7 Specifieke Lerarenopleiding DEEL 1 Algemeen Wat is de SLO? SLO is de afkorting voor Specifieke

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerarenopleiding www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Wie zijn wij?... 4 1.1 Een traject dat bij je past... 4 1.2 ervaren als focus... 4 1.3 Sterk in begeleiding...

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

Infobrochure Jeugd- en Gehandicaptenzorg

Infobrochure Jeugd- en Gehandicaptenzorg Infobrochure Jeugd- en Gehandicaptenzorg schooljaar 2017-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...4 1 Wat betekenen Modulair systeem en Eigen leertraject?...5 1.1 Wat vinden wij belangrijk in deze

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen erkende en zelfstandige ko - MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen

Nadere informatie

Schema opleidingen en attesten in de (vroegere zelfstandige) kinderopvang

Schema opleidingen en attesten in de (vroegere zelfstandige) kinderopvang Schema opleidingen en attesten in de (vroegere zelfstandige) kinderopvang Start voor ingang van het decreet (1 april 2014) Zowel kinderbegeleiders als verantwoordelijken die voor ingang van het decreet

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T Crescendo CVO Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS DE SPECIFIEKE

Nadere informatie

AANVULLENDE ALGEMENE VORMING. Een tweedekans voor het behalen van een DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS

AANVULLENDE ALGEMENE VORMING. Een tweedekans voor het behalen van een DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS AANVULLENDE ALGEMENE VORMING Een tweedekans voor het behalen van een DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS Aanvullend! Aanvullende Algemene Vorming + beroepsspecifieke opleiding = DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS Beroepsspecifieke

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Gecombineerd onderwijs gezondheidsprofessional

Gecombineerd onderwijs gezondheidsprofessional Gecombineerd onderwijs gezondheidsprofessional VIVES HBO5 verpleegkunde Kortrijk in samenwerking met RHIZO School voor mens & samenleving gecombineerd onderwijs gezondheidsprofessional 1 2 gecombineerd

Nadere informatie

Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs. VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014

Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs. VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014 Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014 Aanbod volwassenenonderwijs o op het niveau van het secundair volwassenenonderwijs o Op HBO5 niveau ( tussen

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang

Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang Werk jij in een initiatief voor buitenschoolse opvang? Wil jij ook

Nadere informatie

Gecombineerd onderwijs gezondheidsprofessional. VIVES HBO5 verpleegkunde Kortrijk in samenwerking met RHIZO School voor mens & samenleving

Gecombineerd onderwijs gezondheidsprofessional. VIVES HBO5 verpleegkunde Kortrijk in samenwerking met RHIZO School voor mens & samenleving Gecombineerd onderwijs gezondheidsprofessional VIVES HBO5 verpleegkunde Kortrijk in samenwerking met RHIZO School voor mens & samenleving Welkom Beste kandidaat-student In deze brochure vind je de nodige

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding 14-15

Wegwijs in je opleiding 14-15 Wegwijs in je opleiding 14-15 Nederlands voor Anderstaligen Welkom in ons centrum! Beste cursist Het doet ons plezier dat je les komt volgen in ons centrum. Ons hele team zet zich elke dag in om je zo

Nadere informatie

20/02/2014 VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS INHOUD. 1. Nieuwe namen. Nieuwe namen

20/02/2014 VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS INHOUD. 1. Nieuwe namen. Nieuwe namen VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli 2013 INHOUD 1. Nieuwe namen 2. Algemene principes 3. Aanpak 4. 5. Werkingsvoorwaarden Nieuwe namen NU 1

Nadere informatie

SCHOLEN VERGELIJKEN (1)

SCHOLEN VERGELIJKEN (1) SCHOLEN VERGELIJKEN (1) Welke cursussen kan je volgen in welke scholen? In welke scholen zijn de cursussen duur? Wanneer starten de cursussen? Via websites kan je veel informatie vinden. Wat moet je doen?

Nadere informatie

kapper Campus Aarschot Schoolstraat AARSCHOT partnerschool van Pivot Point

kapper Campus Aarschot Schoolstraat AARSCHOT partnerschool van Pivot Point kapper Campus Aarschot Schoolstraat 1 3200 AARSCHOT 016553423 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be partnerschool van Pivot Point Inhoudsopgave 1. VOORWOORD... 3 2. OVER DE OPLEIDING ZELF... 4 2.1. WAAROM

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO)

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Word leraar! Secundair onderwijs of volwassenenonderwijs? Theorieleerkracht of zegt de praktijk jou iets meer? Wil je jouw ervaring op de arbeidsmarkt meenemen naar de

Nadere informatie

Zorgkundige. Verzorgende / Logistiek assistent. Dag- en avondopleiding. schooljaar DIEST

Zorgkundige. Verzorgende / Logistiek assistent. Dag- en avondopleiding. schooljaar DIEST Zorgkundige Verzorgende / Logistiek assistent Dag- en avondopleiding schooljaar 2016-2017 Campus Diest Boudewijnvest 3 3290 DIEST 013 35 09 90 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen PLAATS BINNEN ONDERWIJSSTRUCTUUR KWALIFICATIEBEWIJS VROEGERE BENAMING Secundair

Nadere informatie

Bouwkundig Tekenaar. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge

Bouwkundig Tekenaar. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge Bouwkundig Tekenaar HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree 2015 HBO HOWEST-IVO / brugge 2 HBO5? Dan kies je voor CVO IVO & Howest! 3 Dankzij een HBO5-opleiding kun

Nadere informatie

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat DIEST 3200 AARSCHOT

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat DIEST 3200 AARSCHOT gids en reisleider Campus Diest Campus Aarschot Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... pg.

Nadere informatie

Praktische infobundel kandidaat kinderbegeleiders

Praktische infobundel kandidaat kinderbegeleiders Pagina 1 Praktische infobundel kandidaat kinderbegeleiders Pagina 2 Inhoudstafel Praktische info 3 Inleiding 3 Voorwaarden 4 Persoonlijk 5 Jouw gezin 5 Jouw woning 6 Diploma/kwalificaties 6 Vergoeding

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen VI.6. MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen 1

Nadere informatie

Graduaat Informatica. Erkend diploma. Ervaren lesgevers. Educatief verlof. Modulaire opleiding. Avond- + zaterdaglessen. Nieuwste technieken en talen

Graduaat Informatica. Erkend diploma. Ervaren lesgevers. Educatief verlof. Modulaire opleiding. Avond- + zaterdaglessen. Nieuwste technieken en talen Boeiende opleidingen ontdekken Je carrièrekansen vergroten Erkend diploma Graduaat Informatica Ervaren lesgevers Modulaire opleiding Moderne lesinfrastructuur Avond- + zaterdaglessen Educatief verlof 1,15

Nadere informatie

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G)

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Inleiding De opleiding Webdesigner richt zich tot volwassenen met interesse voor een job als webdesigner/graficus.

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding

Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be www.specifiekelerarenopleiding.be Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding CVO De Oranjerie Pagina 1 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 BOEKHOUDEN Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN...

Nadere informatie

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS Ann Lobijn Inhoud Tijdspad Doelstellingen van het decreet en korte inhoud BVR vergunningsvoorwaarden Reacties VVSG - Tijdspad Decreet

Nadere informatie

Nieuw vanaf februari 2017: volg de opleiding in gecombineerd onderwijs! Infobrochure Jeugd- en Gehandicaptenzorg

Nieuw vanaf februari 2017: volg de opleiding in gecombineerd onderwijs! Infobrochure Jeugd- en Gehandicaptenzorg Nieuw vanaf februari 2017: volg de opleiding in gecombineerd onderwijs! Infobrochure Jeugd- en Gehandicaptenzorg schooljaar 2017-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Wat betekenen Modulair systeem en

Nadere informatie

tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming

tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming schooljaar 2015-2016 Campus Diest www.deoranjerie.be Campus Aarschot Boudewijnvest 3 info@deoranjerie.be Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 Aarschot

Nadere informatie

wegwijs in opvang voor je baby of peuter

wegwijs in opvang voor je baby of peuter wegwijs in opvang voor je baby of peuter 1. Opvang zoeken 1.1 Wat zijn je wensen? De opvang zorgt samen met jou voor de opvoeding van je kind. Daarom is opvang kiezen een belangrijke keuze, waar je zelf

Nadere informatie

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO)

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Diploma secundair onderwijs halen? Aanvullende Algemene Vorming (AAV) + diplomagerichte beroepsopleiding of HBO5 DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS AAV (minimumtraject)

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs Crescendo Vaartdijk 86, 2800 Mechelen Inhoud Wat is de Specifieke Lerarenopleiding?...3 Wie kan de Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 TOLK VLAAMSE GEBARENTAAL Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN...

Nadere informatie

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 gids en reisleider Campus Diest Campus Aarschot Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... pg.

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR. ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN boekhouden en informatica IN ÉÉN SCHOOLJAAR KLAAR OM TE STUDEREN IN HET NEDERLANDS WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE Ik

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding

Wegwijs in je opleiding Wegwijs in je opleiding Diploma Secundair Onderwijs Versie 2015/10/30 Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je kunt een geprint exemplaar

Nadere informatie

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs Het hoger beroepsonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel www.zeevanmogelijkheden.be (2009-2010) Deze brochure

Nadere informatie

LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details)

LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details) Wat is de betekenis van de volgende afkortingen? LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details) SLO: specifieke lerarenopleiding (normale

Nadere informatie

ECTS fiche. 1. Identificatie. Internationale Marketing. Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 80 studiebelasting. 2.

ECTS fiche. 1. Identificatie. Internationale Marketing. Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 80 studiebelasting. 2. ECTS fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Marketing Module Internationale Marketing Code A11 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 80 studiebelasting (in uren) 1 2. Planning Lesdag + tijdstip

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

LEER VOOR MEER WWW.CVOSG.BE GRIJP JE KANS! Behaal je diploma secundair onderwijs via het volwassenenonderwijs.

LEER VOOR MEER WWW.CVOSG.BE GRIJP JE KANS! Behaal je diploma secundair onderwijs via het volwassenenonderwijs. LEER VOOR MEER WWW.CVOSG.BE GRIJP JE KANS! Behaal je diploma secundair onderwijs via het volwassenenonderwijs. Samen werken aan een diploma secundair onderwijs CVO VTI Brugge, CVOSG en CVO Spermalie, 3

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 OFFICE MANAGEMENT Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN...

Nadere informatie

VEREISTEN EN VOORKENNIS

VEREISTEN EN VOORKENNIS VEREISTEN EN VOORKENNIS Je zoekt informatie over cursussen. Wat moet je weten? Wat leer je in de cursus? Wat zijn de condities? Op welke manier heb je les? Wat moet je doen? 1. Lees eerst de woordenschat

Nadere informatie

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 09 Individueel traject

Nadere informatie

ECTS Fiche. 1. Identificatie. Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 80 studiebelasting. 2. Planning. 3. Inhoud

ECTS Fiche. 1. Identificatie. Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 80 studiebelasting. 2. Planning. 3. Inhoud ECTS Fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Marketing Module B2B Marketing Code A10 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 80 studiebelasting (in uren) 1 2. Planning Lesdag + tijdstip maandag,

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module A1 Basis Dubbel Boekhouden Plaats van de module in de opleiding: Een eerste kennismaking met boekhouden. Na

Nadere informatie

diploma secundair onderwijs

diploma secundair onderwijs Vormingsleergang voor sociaal en pedagogisch werk Gent Aanvullende Algemene Vorming Een 2 de kans voor het behalen van een diploma secundair onderwijs Met je vleugels open vlieg je beter en lichter Die

Nadere informatie

INSPIRATIEDAG KINDEROPVANG

INSPIRATIEDAG KINDEROPVANG INSPIRATIEDAG KINDEROPVANG 20 maart 2014 HARTELIJK WELKOM OP DE VORMINGSACTIVITEITEN 1 AGENDA 1. Kennismaking Diverscity 2. VIA 4 3. 4. Bouwstenen voor vorming en opleiding 5. Bewust consumeren 6. Mentoropleidng

Nadere informatie

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T Crescendo CVO Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 OFFICE MANAGEMENT Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. WAAROM STUDEREN

Nadere informatie

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef 1 1. Inleiding vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef In ons CVO is elke opleiding samengesteld uit verschillende onderdelen, modules genaamd. Om een volledige opleiding

Nadere informatie

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5)

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) DOCUMENT: PER0002 Beheerder document: Daniël Coninckx Versie Datum: 01 november 2014 Procedure voor vrijstelling op basis van EVC EVK 1. Basis

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Inkoop en distributie. Lestijden 60 Studiepunten Ingeschatte totale 100 studiebelasting. 2. Planning

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Inkoop en distributie. Lestijden 60 Studiepunten Ingeschatte totale 100 studiebelasting. 2. Planning ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Marketing Module Inkoop en distributie Code A1 Lestijden 60 Studiepunten Ingeschatte totale 100 studiebelasting (in uren) 1 2. Planning Lesdag + tijdstip

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 12;

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 12; Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2010 tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen, wat betreft

Nadere informatie

64 Grote Steenweg. 20% contactonderwijs, Vanaf 26 juni via kinderen (BJK1) 80% afstandsonderwijs. 72 Potvlietlaan 2A Kristien Nelen

64 Grote Steenweg. 20% contactonderwijs, Vanaf 26 juni via  kinderen (BJK1) 80% afstandsonderwijs. 72 Potvlietlaan 2A Kristien Nelen PROVINCIE ANTWERPEN ANTWERPEN Naam CVO Welke module Wanneer? Data Onderwijsvorm Prijs Adres contactpersoon Meer info nodig? En inschrijven Inschrijven Encora Antwerpen Ontwikkelingsgericht omgaan met jonge

Nadere informatie

ICT en administratie

ICT en administratie Ben jij klaar voor een nieuwe start? volg de opleiding ICT en administratie» vergroot je kansen op de arbeidsmarkt» behaal je diploma secundair onderwijs in 1 jaar!» stoom je klaar voor een administratieve

Nadere informatie

Totaal 510 lestijden, waarvan 250 lestijden praktijk (wijzigingen zijn steeds mogelijk) Werken in de zorgsector 40 lestijden.

Totaal 510 lestijden, waarvan 250 lestijden praktijk (wijzigingen zijn steeds mogelijk) Werken in de zorgsector 40 lestijden. Inhoudsopgave 1. Semesterplanning... 3 2. Situering van de opleiding logistiek assistent... 4 3. Opleidingsprofiel... 4 3.1. Uitgangspunten... 4 3.2. Einddoelstellingen... 4 3.3. Inhoud opleiding Logistiek

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-437- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 13

Nadere informatie

Kwalificaties en attesten in de kinderopvang

Kwalificaties en attesten in de kinderopvang Kwalificaties en attesten in de kinderopvang Kinderopvang is goed voor kinderen én voor hun ouders, als het goede kinderopvang is. De kwalificaties van de personen die in de kinderopvang werken, leveren

Nadere informatie

Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? verzorgende zorgkundige

Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? verzorgende zorgkundige Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? verzorgende zorgkundige Werk jij in een dienst thuiszorg van een gemeente of OMCW? Wil jij ook graag de

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Rookstopconsulent Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Elfjulistraat 39a, 9000 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

INFOBROCHURE Opleiding tot Co medewerker in de Logistiek

INFOBROCHURE Opleiding tot Co medewerker in de Logistiek : Philippe Del INFOBROCHURE Opleiding tot Co medewerker in de Logistiek Inhoud 2. Welkom!... 3 3. Project Inclusief Voortgezet Onderwijs... 4 4. Opleiding tot Logistiek co-medewerker... 5 3.1 Opbouw van

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten)

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module E2 Audit Plaats van de module in de opleiding: In één van de laatste modules van de opleiding leert de cursist

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie:

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module Organisatie en communicatie Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang van

Nadere informatie

Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? verzorgende

Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? verzorgende Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? verzorgende Werk jij in een dienst thuiszorg van een gemeente of OMCW? Wil jij ook graag de opleiding verzorgende

Nadere informatie

ICT en administratie

ICT en administratie Ben jij klaar voor een nieuwe start? volg de nieuwe opleiding ICT en administratie» vergroot je kansen op de arbeidsmarkt» behaal je diploma secundair onderwijs in 1 jaar!» stoom je klaar voor een administratieve

Nadere informatie

Informatiebrochure 2015-2016

Informatiebrochure 2015-2016 Informatiebrochure 2015-2016 Wegwijs in CVO Hageland talen computer cad-tekenaar bedrijfsbeheer tandartsassistent polyvalent verkoper apothekersassistent boekhoudkundig bediende medisch administratief

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Gezinsopvang en groepsopvang

Hoofdstuk 1. Gezinsopvang en groepsopvang 1 Ministerieel besluit van 23 mei 2014 tot uitvoering van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en tot wijziging van artikel 5 van het ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter

Nadere informatie