Business case. De Gezonde Basisschool van de toekomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business case. De Gezonde Basisschool van de toekomst"

Transcriptie

1 Busess case De Gezon Basisschool toekomst 1

2 Synsis Obesitas, diabetes, hart- vaatziekt longziekt kom Parkstad veel vaker dan gemidld Nerland. Ook steeds meer kr ze regio ontwikkel door e ongezon leefstijl chronische ziektes met als gevolg dal leerprestaties sociale ongelijkheid. Uitelijk leidt dit weer tot mr kans arbeidsmarkt daarmee tot hogere werkloosheid. E negatieve vicieuze cirkel rhalve met e structurele hardnekkige achterstand als resultaat. Provciale Stat Limburg heeft partners Knis-As gevraagd actie te onrnem om tij te ker. De Gezon Basisschool toekomst sluit precies aan ze vraag. Het programma zet e verbeterg taltontwikkelg kd terugdrg sociaaleconomische gezondheidsverschill. Basisschoolleerlg krijg e gestructureerd dagprogramma aangebon met naast voldo onrwijs sport, bewegg, ontspanng, cultuur aandacht leefstijl gezon voedg. Het programma wordt vijf dag per week aangebon met extra schooltijd waarbn verruim aanbod kan worn uitgevoerd. Het programma wordt doorgetrokk naar lokale schoolse buitschoolse zig (BSO). Doel De Gezon Basisschool toekomst Movare is te onrzoek of kr die basisschool e gestructureerd dagritme aangebon krijg met voldo onrwijstijd, sport, beweg, spel aandacht gezon voedg e betere fysieke, emotionele tellectuele groei doormak. Tevs wordt onrzocht of e rgelijk dagritme meer rust mr stress geeft zowel kr als ours bijdraagt aan e betere kwaliteit lev. Naast ze mogelijk kd-specifieke l wordt gekek naar maatschappelijke economische l zowel midllange als lange termijn. Het dagprogramma start schooljaar vier basisschol Parkstad met totaal circa 1200 kr 550 kr school. Het gaat om e tervtiestudie waarbij vier basisschol elk omgevormd worn tot e gezon basisschool toekomst. Zes basisschol di als controleschol. Ook anre schol regio zull vergelijkg worn betrokk. Door aan te hak bij systeem proactieve kwaliteitszorg Educatieve Agda Limburg worn alle schol zelf metg gedaan gebied gedrag, leerprestaties, gezondheid kwaliteit lev bij kr. Ook wordt getoetst wat effect zijn kwaliteit lev ours leerkracht hoe draagvlak bij h betrokk maatschappelijke partij zich ontwikkelt. De UM analyseert uitgebreid kost maatschappelijke brgst onrzoekt daarnaast economische consequties lange termijn regio Parkstad. Na e onrzoeksperio zes jaar wordt programma uitgebreid naar meerre basisschol, waar geblek effectiviteit gezondheid leerprestaties, kosteffectiviteit, juridische haalbaarheid, uitvoerbaarheid acceptatie. Het Limburg Nerland unieke programma is e itiatief Onrwijsstichtg Movare, GGD Zuid Limburg, UM, MUMC+, krgorganisaties peuterspeelzal nauwe samwerkg met vele private maatschappelijke organisaties zoals Gemete Brunssum, Gemete Landgraaf, Stichtg Humanitas Krg, Sport- Leisurepark Landgraaf, Stichtg Peuterwerk Landgraaf, Stichtg Kr Opg Kerkra, Stichtg Speeltuwerk Limburg, Ctrum Maatschappelijk Werk Welzijnswerk, Op Universiteit, Soxo DSM. Al ze organisaties drag aanzilijk bij, zowel materiële als immateriële z. Het is bijzonr dat zoveel maatschappelijke partij, overheid bedrijfslev noodzaak zi tot samwerkg dit belangrijke maatschappelijke thema. Zij hebb all e garantieverklarg met e duilijk fancieel commitmt kom zes jaar afgegev. Aan Provcie Limburg wordt e bijdrage gevraagd uitvoerg De Gezon Basisschool toekomst coördatie totale project. Indi na zes jaar blijkt dat programma zodanig effectief is dat contuerg gewst is, dan zal dit door (lanlijke /of lokale) overheid, maatschappelijke organisaties ours gedrag di te worn. Inhoudsgave De Gezon Basisschool toekomst Synsis 1. Probleemstellg 2. Doelstellg 3. Kmerk 4. Inhoud 5. Impact 6. Organisatie planng 7. Fancierg Bijlage Informatiebullet Movare Knis/As Movare De Gezon Basisschool toekomst 3

3 1. Probleemstellg In regio Parkstad is veel ruimte verbeterg t aanzi gezondheid gezond gedrag. Ziekt als obesitas, diabetes, hart- vaatziekt longziekt kom hier veel vaker dan gemidld Nerland. Daarnaast zijn leerprestaties kr school gemidld mr kampt Parkstad met e hardnekkige onrwijsachterstand. Ook werkgelegheid blijft ze regio achter. Deze factor hang onrlg sam. Veel kr lev ongezond: ze beweg te weig et ongezond. Me door ze ongezon leefstijl ontwikkel steeds meer kr (chronische) ziektebeeln is er sprake dal leerprestaties sociale ongelijkheid. Dit leidt tot dal kans arbeidsmarkt daarmee tot hogere werkloosheid. Bovdi le ze ontwikkelg tot e drastische toame collectieve uitgav aan zorg. Toch zi meeste ours jonge kr ge noodzaak om hun kd meer bewegg gezonre voedg aan te bi. Ours vn al die aandacht gezond lev wel goed, maar do er praktijk onvoldo mee. Terwijl juist jonge leeftijd aanler gezond gedrag meest effectief is. Er is sprake e negatieve vicieuze cirkel. Tijdig vester prevtie door aanler e gezon leefstijl levert e belangrijke bijdrage aan doorbrek die negatieve spiraal. In Parkstad won jeugdig leeftijd 0-19 jaar zij mak 17,9% uit totale bevolkg Parkstad. Het aantal kr dat e achterstandswijk Heerl, Kerkra, of Brunssum groeit, is respectievelijk 89,7%, 62,2%, 44,5% t zichte 24,2% gemidld Limburg 16,6% Nerland. Het aantal kr wond e uitkergsgez (waar veelal sprake is armoe) is Heerl, Kerkra, Brunssum Landgraaf respectievelijk 11,4%, 8,9%, 7,9% 6,4% t zichte 5,6% als Limburgs gemidl 5,5% als Nerlands gemidl. Het perctage achterstandsleerlg, wie ours e lage leidg hebb, is fors hoger Parkstad dan Limburgse lanlijk gemidl. Opgroei achterstandswijk gaat vaak gepaard met e ongezon leefstijl: veel jonger rok, begn al met alcohol hun 11e jaar, beweg onvoldo, et ongezond, gebruik vaker softdrugs hebb vaker onveilige seks. Dit resulteert e aanzilijk hogere ziektelast dan Limburgse Nerlandse gemidl. Kortom: omstandigh waar kr uit Parkstad groei zijn slechter dan elrs Limburg slechter dan Nerlands gemidl. Met extra zet uit school kunn tekortkomg leefomgevg thuissituatie els gecompseerd worn. Vanwege ze hardnekkige achterstand hebb Provciale Stat Limburg rect onrstaan motie aangom waar zij vrag om iets aan die achterstand te do, specifiek met oog vesterg die Provcie kar Knis- As Limburg wil do. Motie 363 Provciale Stat Limburg 1. stitut Knis-As, als tegprestatie ruime provciale bijdrage, te verzoek e bijdrage te lever aan hal gezondheidsachterstand (l ) Limburg, niet alle via knis novatie, maar uitvoerg (door bijbeeld kar lesprogramma stunt lichtg schol te lat gev over gezon voedg, bewegg leefstijl), 2. bovstaan als prestatieafspraak vast te legg uitwerkgscontract die onr Knis-as (kom te ) ligg. 4 Knis/As Movare De Gezon Basisschool toekomst 5

4 2. Doelstellg Het doel dit programma is onrzoek of kr arbeidsmarkt draagt daarmee bij aan e gezon die basisschool e gestructureerd dagritme groeimotor economie Parkstad. Daarnaast aangebon krijg met voldo onrwijstijd, sport, maakt gezon basisschool combatie werk/ beweg, spel aandacht gezon voedg e kr jonge ours meer aantrekkelijk. Niet betere fysieke, emotionele tellectuele groei onbelangrijk gezi verwachte krapte arbeids- doormak. Ook bereidg school markt. e rgelijk programma wordt meegom. Onrzocht wordt of e rgelijk dagritme meer rust brgt Vanuit Healthy Livg profiel Maastricht bijdraagt aan e verbeterg cognitief Universitair Medisch Ctrum (gericht kwalitatief prester of zo stress bij zowel kr als ours gezond lev) wordt samgewerkt met verschill weggom wordt. Naast ze mogelijk kd-specifie- campusitiatiev namelijk: ke l wordt gekek naar mogelijk Health (Maastricht Health Campus) maatschappelijke economische l zowel Busess, Law & Culture (Bnstad Maastricht midllange als lange termijn. Parkstad) Agro/Food, Logistics/Health (Greport) al verbdg met leefstijl omgevgsfac- tuss campuss. Busess, Law & Culture werk De belangrijkste doelstellg programma tor wordt gemaakt. Gezondheidsbehoud gezond- sam met faculteit Psychology & Neurologie ours kr zijn: Het programma past goed profiel Maas- heidsbevorrg zijn, net als De Gezon Basisschool Health Campus aan onrzoek naar zelfcontrole - Bijdrage aan ontwikkelg kr tricht Health Campus, die zet thema s als public toekomst bn visie MUMC+, kr, effect hier leerprestaties - Verbeter leerprestaties kr health primary care. Dit programma levert e belangrijke pijlers totaalconcept gezondheid. economische effect hier term werkper- - Extra vester kr met achterstann bijdrage aan prevtieve zorg gericht kom Bijzonr dit onrzoeksprogramma is dat hier spectief arbeidscarrière. Het project sluit aan bij - Optimaal ontwikkel butt talt overgewicht obesitas sluit aan bij gewerkt wordt aan e verbeterg kwaliteit systeem proactieve kwaliteitszorg bn kr strategische karnotitie programma Economie lev door e nieuw onrwijsconcept basison- Educatieve Agda Limburg die ziet e tdu- - Verbeter gezondheid leefstijl concurrtiekracht bij Provciale Agda rwijs te troducer. Hierdoor worn twee r monitorg onrwijsloban kr langere termijn Gezondheid Zorg Duilijk is dat goem hoofdthema s UM e unieke wijze leerlg Limburg. Hierbij gaat om metg - Opg kr werk ours programma e grote bijdrage levert aan strate- aan elkaar gekpeld. Het programma draagt hoge leerprestaties, sociaaleconomische achtergrond - Voorzig buurt behoun of creër gisch programma Universiteit Maastricht. Er mate bij aan versterkg profiel UM. sociaal-emotionele ontwikkelg leerlg alle - Ours betrekk bij activiteit hun kr wordt e sterk multidisciplair onrzoeksprogramma fas onrwijs ( primair tot met - Bewustwordg gezon leefstijl door voldo gestart, gebaseerd belangrijke maatschappelijk Ook verbdg tuss campuss wordt hiermee tgezet onrwijs). Door beddg aanbod sport, beweg, cultuur ontspanng thema s regio. Het onrzoeksprogramma draagt versterkt. Zo kan bijbeeld knis over voedsel metg Movare-project dit systeem - Ours faciliter comber werk hiermee bij aan twee drie hoofdthema s transdisciplaire Eatwell onrzoek proactieve kwaliteitszorg ontstaat e goed beeld over voedg hun kr UM, namelijk Quality of Life Learng and Innovation. Health Campus gebed worn tervties die hoe leerlg experimtele- controle- - Verbeter werkgelegheid regio Het concept De Gezon Basisschool toekomst ontwikkeld worn Movare schoolkr met schol zich ontwikkel na basisschool. 2.1 Aansluitg bij Knis-As Limburg is al gericht prevtie: hoe eerr begonn wordt met e gezon leefstijl hoe groter resultat. overgewicht of eetproblem. Voor hun ours kan Lifestyle Triple P worn gezet kunn verbd- Bovdi kan gekek worn naar selectiviteit pulatie elnem basisschol De Gezon Basisschool toekomst draagt g worn gelegd met ontwikkelg veranrg keuzegedrag ours. Bij sterke mate bij aan drie esstiële onrl Ook Maastricht Universitair Medisch Ctrum leerstraat sam met Greport Vlo/Kokerelli. geblek succes tervtie kan bekek worn Knis-As Limburg: e vitale bevolkg, e gezon (MUMC+) wil sterker zett kóm welke schol Zuid-Limburg nieuwe onr- groeimotor campusitiatiev. De gezon chronische ziekt daarmee verhog De samwerkg met Busess, Law & Culture krijgt wijsconcept e relete tie is. school draagt bij aan e vitale bevolkg, te begn kwaliteit lev. Daarmee kan aantal curatieve twee manier vorm. De juridische aspect bij jeugd. Deze vitale bevolkg is gezond, mobiel, behanlg drastisch omlaag, evals daarbij nieuwe schoolconcept worn uitvoerig getoetst. In goed geleid. Talt wordt timaal but. E behor kost. Integrale gezondheidszorg is ze toetsg worn tervties uit Health pass leidg leidt tot e betere toegang tot ctrale thema. Waarbij niet alle gezondheid, maar Campus meegewog. Dit versterkt samwerkg 6 Knis/As Movare De Gezon Basisschool toekomst 7

5 3. Kmerk 3.1 Intervtie dagritme creëert meer rust, kan stress bij zowel kr De Gezon Basisschool toekomst Onrwijsstichtg Movare met haar convantpartners zet fysieke, emotionele tellectuele groei kr. als ours wegnem resulteert e betere e verbeterg taltontwikkelg Bovdi wordt combatie vo/werk kd terugdrg sociaaleconomische makkelijker. Dit nieuwe totaalconcept sluit beter aan bij gezondheidsverschill. De Gezon Basisschool eis huidige tijd. De tijdsdruk die veel ours toekomst is e veel brer concept dan lanlijk nu ervar kan met dit totaalconcept worn teruggebracht. Werk privé zijn dan beter te comber, wat gebruik zijn term gezon school. Waar met gezon school lanlijk aandacht uitgaat naar leidt tot e grotere arbeidselname e gezondheidseducatie, gezondheidsbevorrg e duurzame(re) zetbaarheid arbeidsmarkt. veilige schoolomgevg reikt De Gezon Basisschool toekomst Movare veel verr. De Gezon Ours leerkracht worn tsief betrokk bij Basisschool toekomst is e totaalconcept exacte vormgevg totaalconcept. Dit proces waar onrwijs, gezondheid, krg, peuterspeelzal vrije tijdsbestedg (muziekles, sportclub) ma wordt namelijk doorgetrokk naar lokale start al schoolse zig. Het program- e geïntegreerd dagprogramma school worn schoolse (peuterspeelzal crèches) buitschoolse zig (BSO). Deze organisaties zijn aangebon. Het gestructureerd dagprogramma omvat zowel gezondheidseducatie, gezondheidsbevorrg, convantpartners project. Immers met structuur e veilige schoolomgevg als voldo onrwijstijd, sport, bewegg, ontspanng, cultuur, aan- mogelijk worn gestart. De schoolse zig gezond et beweg kan beste zo vroeg dacht leefstijl gezon voedg gezon hebb e functie rijp mak kr maaltijdzig. meer beweg gezond et e gestructureerd programma. Bovdi strev krdagverblijv buitschoolse g ernaar om ed Het dagprogramma wordt facultatief aangebon 7:30 tot 19:00 uur met e verplicht el 8:30 tot 2015 alle locaties biologische voedg aan te kunn 16:00 uur gedur vijf dag per week. Dit levert bi. Dit sluit prima aan bij De Gezon Basisschool twee uur extra schooltijd per dag waarbn toekomst. verruim aanbod kan worn uitgevoerd. E rgelijk De volg vrag staan ctraal dit onrzoeksprogramma: 1. Wat is effect e beweeg- sportprogramma schol zit- beweeggedrag, cognitie leerprestaties schoolkr hun mtale fysieke fitheid? 2. Wat is effect e gezond voedgsprogramma e bijbehord formatie- educatieprogramma kd ours school smaakontwikkelg, voedselkeuze, voedselname, (non)cognitief gedrag leerprestaties schoolkr? 3. Hoe verhoun kost bat (gezondheid, kwaliteit lev, talt) dagprogramma zich tot kost huidige schoolsysteem? Wat is gezondheidswst (vermr ziektelast) wat is korte lange termijn kosteffectiviteit er rekg hound met maatschappelijke economische rmt? 4. Kan elnem aan dagprogramma verplicht worn gesteld, hoe waarr kr, ours personeel dagprogramma wat zijn implicaties dagprogramma relatie tot fundamtele norm, recht kd, sociale grondrecht, schoolkeuze die ours mak wettelijke regelg? 5. Wat impliceert dagprogramma rechtspositie personeel, organisatievorm, rechtsvorm, bestuurs- toezichtstructuur, mezeggschap ours personeel verlg verantwoorlijkh aansprakelijkh (o.a. veiligheid, kwaliteit) t zichte huidige schoolsysteem? 3.2 Samwerkgspartners Het programma De Gezon Basisschool toekomst is e itiatief Onrwijsstichtg Movare, GGD Zuid Limburg, UM, MUMC+, krgorganisaties peuterspeelzal nauwe samwerkg met vele private maatschappelijke organisaties zoals Gemete Brunssum, Gemete Landgraaf, Krg Humanitas, Sport- Leisurepark Landgraaf, Stichtg Peuterwerk Landgraaf, Kr Opg Kerkra, Stichtg Speeltuwerk Limburg, Ctrum Maatschappelijk Werk Welzijnswerk, Op Universiteit, Soxo DSM. Al ze organisaties drag aanzilijk bij, zowel materiële als immateriële z. De samwerkg tuss zo veel maatschappelijke partij, overheid bedrijfslev is uniek Nerland. DSM Soxo hebb al beslot bij te drag aan programma. DSM is wereldmarktleir gezon voedgsgrediënt vitam. DSM wil graag ze expertise zett dit programma. Soxo is grootste cateraar wereld wereldmarktleir Quality of Life Services, waar voedselduurzaamheid ctraal staat. De visie Soxo past precies bij nieuwe onrwijsconcept. Naast smaak besteedt Soxo aandacht aan marketg educatieve verpakkg voedsel. Samwerkg met ze grote concerns draagt bij aan gezon groeimotor. Ook zijn er uitgewerkte plann om met Friesland Campa sam te werk. Voor Friesland Campa was e waar elname dat er samgewerkt wordt lanlijke JOGG programma (zie paragraaf 4.2). Nu Brunssum rect e JOGG-gemete geworn is, is aan die waar voldaan wordt samwerkg concreet. Friesland Campa is e perfecte aanvullg bijdrag DSM Soxo. Zowel bij ontwikkelg concept als bij uitvoerg doorontwikkelg zijn niet alle grote lanlijke partij, zoals Soxo DSM betrokk. Er wordt bewust verbdg gezocht met lokale regionale bedrijv, zodat duurzaamheid maatschappelijk verantwoord onrnemerschap regio e plek krijgt. Belangrijke acct zijn: gezond lev, sport, beweg, cultuur, gezon voedg smaak. 3.3 Onrzoeksteam Dit multidisciplaire onrzoeksprogramma wordt vormgegev door vier faculteit Universiteit Maastricht, te wet Health, Medice and Life Scices, Psychologie, Recht Economie. Daarnaast werk onrzoekers MUMC+, Acamische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg Op Universiteit mee aan dit onrzoeksprogramma. Er is sprake e tervtiestudie waarbij naast 550 kr school, vier basisschol met totaal circa leerlg omgevormd worn tot e gezon basisschool toekomst. Zes anre Movare basisschol met ongeveer evveel leerlg di als controleschol. Op alle schol worn zelf metg gedaan gebied gedrag, leerprestaties, gezondheid kwaliteit lev bij kr. Getoetst wordt wat effect zijn 8 Knis/As Movare De Gezon Basisschool toekomst 9

6 kwaliteit lev ours leerkracht hoe draagvlak bij h betrokk maatschappelijke partij zich ontwikkelt. De UM zal e uitgebrei kostanalyse mak die afzett teg maatschappelijke brgst. Tevs worn economische consequties regio lange termijn geanalyseerd. Uniek onrzoekszet is zet samwerkg door onrstaan 16 vakgroep 4 verschill faculteit Universiteit Maastricht, Op Universiteit azm: FHML-CAPHRI, Dept. of Health Services Research and Acamic Collaborative Ctre for Public Health Limburg FHML-CAPHRI, Dept. of Family Medice FHML-Maastricht University Medical Ctre, Depts. of Clical Epimiology and Medical Technology Assessmt & of Internal Medice, MUMC+ FHML-CAPHRI, Dept. of Social Medice FHML-SHE, Dept. of Educational Develmt and Research FHML-NUTRIM, Dept. of Human Movemt Scice FHML-NUTRIM, Dept of Human Biology FHML-CAPHRI, Dept. of Health Promotion FHML-CAPHRI, Dept. of Paediatrics, azm Op University, Welt Instituut (he Ctre for Learng Scices and Technologies) FoL, Dept. of Public Law, section Social Law FoL, Dept. of International and Eurean Law FPN, Dept. of Cognitive Neuroscice FPN, Dept. of Work and Social Psychology, section Applied Social Psychology FPN, Dept. of Clical Psychological Scice SBE, Dept. of Economics (Economics of Education/ Kaans) 4. Inhoud 4.1 De daglg In Nerland zijn verschill moll ontwikkeld daglg onrwijs. De meest bek zijn: vijf-gelijke-dagmol, bioritmemol, 7-tot 7-mol tegraal kdctrum/ Bre school-concept. In al ze moll komt meestal slechts één aspect aan bod. In programma De tijd activiteit uur g uur start schooldag uur lez, taal, rek WO uur middagel uur lez, taal, rek WO Gezon Basisschool toekomst gaat om e combatie gezon voedg, sport bewegg, doorgaan (leer)lijn kr, meer rust ours, e prettig werkklimaat mewerkers goe mogelijkh ours om voedg werk te verbn. Daarom is gekoz bio-ritmemol hieronr. vullg g met evtueel gezond ontbijt 1 uur onrwijstijd met beweg, zg 2 uur onrwijstijd met kernvakk tusstijd met beweg, cultuur gezon lunch 2 uur onrwijstijd met kernvakk uur g sport, beweg, vrije tijd, ver iggslev, huiswerk uur e dag haaltijd beeld daglg bioritme-mol (reguliere daglg: 8:30 u start less, korte pauze ochtd 12:15-13:30 lunchpauze, daarna twee dagel tot ongeveer 15:15 uur, wosdagmiddag vrij) 10 Knis/As Movare De Gezon Basisschool toekomst 11

7 Gezon voedg buurt is nodig om gezon schoolple e veilige twee lijn is onrel totaalconcept. die met huisarts, jeugd GGZ stellg Evwichtig samgestel voedg is gunstig school-thuis route te realiser. Hiermee wordt aange- Vanuit De Gezon Basisschool toekomst wordt overige specialistische zorg regio. leerprestaties. Kr die goed gevoed naar school slot bij ervarg project Active Livg tsief samgewerkt met Ctra Jeugd & gaan, prester beter dan leerlg die zonr ontbijt (ZonMw-project), waar basisschoolleerlg gestimu- Gez gemet aflg Jeugdgezond- JOGG naar school gaan. En áls ze emaal school zijn, wat leerd worn tot actief transport (te voet of met heidszorg (JGZ) GGD. Doelstellg JGZ is De Gezon Basisschool toekomst kan worn ( hoe) et ze dan rest schooldag? Zijn dat fiets) naar school, actief spel tijns na bevorr gezondheid gezond gedrag beschouwd als e verdiepgsproject De meegekreg zoetigh of et ze tuss middag schooltijd door herrichtg schoolple. De jeugdig om eig kracht te vergrot. Gezon School Limburgse achterstandswijk, zoals e volwaardige lunch? Ongezond eetgedrag verklaart Provciale Agda Gezondheid Zorg (program- gom Provciale Agda Gezondheid e el toemd overgewicht veel ma ) streeft ernaar om concept Active Het CJG JGZ strev ernaar om jeugdig Zorg. De Gezon Basisschool toekomst sluit jonger. Overgewicht waar ze later hun lev niet of Livg brer uit te zett, als onrel gezn met risico s problem beeld te brg tevs aan Provciale ambitie zake Aanvals- maar moeilijk af kunn kom. En waardoor ze elprogramma Gezon Wijk waar tegraal escalatie te vermijn, laagdrempelig advies plan Overgewicht. Gemet Provcie zull dubbele achterstand kom: slechtere leerprestaties aandacht wordt gegev aan gezond groei lev. onrsteung te bi zelfredzaamheid te hiertoe zoge JOGG-status aanvrag. De overgewicht. In De Gezon Basisschool herstell, e mogelijkheid te creër voed- gemete Brunssum heeft dit midls al gedaan. toekomst will betrokk partij daarom veste- Krg Peuterspeelzaalwerk groeionrsteung, te zi effectieve JOGG staat Jonger Op Gezond Gewicht. JOGG is r voedgscultuur jonge kr. Dat Belangrijke partners project zijn krg coördatie zorg. Daar is samwerkg e afgelei succesvolle Franse Epo (Ensem- betekt concreet dat school aandacht besteed peuterspeelzaalwerk. In Landgraaf betreft met eerstelijnszig belang. In Ctra ble Prévsons l Obéstité Des Enfants). Het is e wordt aan: ier geval Krg Humanitas, Stichtg Peuter- Jeugd Gez (CJG) werk belangrijkste bewez effectieve aanpak die gericht is Nieuwe ontwikkelg gebied kr werk Landgraaf, Tovertu Stichtg Kr Opg zorgpartij jeugd tsief sam. Het CJG is terugdrg overgewicht bij kr. In e JOGG hun leefstijl voedg; Kerkra. In ze zig worn kr bovdi e beeld e tegraal concept gemete is gezon keuze meest evoudige Ontwikkelg nieuwe eet- leefgewoont bereid gezond et beweg. Dit zal e waar gezondheidszorg onrwijs elkaar gemakkelijk keuze. Gemet do dit door tersectoraal sam toekomst; positief effect hebb project. ontmoet. Sam met school heeft CJG alle te werk, dat wil zegg dat aandacht wordt besteed Ontwikkelg, productie, logistiek leverg kr beeld, volgt hun ontwikkelg welbev- aan prevtie overgewicht via onrwijs, novatieve maaltijn/ levsmidl/snacks/ In eerste stantie heeft concept-daglg ge n biedt tijdig hulp zorg. De focus verschuift zorg, welzijnssector, sociale fysieke leefomge- drank, clusief verpakkg, sign communicatie; vergaan consequties gebruik kr- ziekte zorg naar gezondheid gedrag. Voor risi- vg, levsmidlaanbod, sport, recreatie Meetbaar mak effect gestel g peuterspeelzaalwerk. Ours die nu reeds cokr wordt bodig hulp dichtbij huis media. De belevgswereld jonger staat hierbij novatieve concept. g afnem blijv dat gewoon do. In niet zwaarr dan noodzakelijk georganiseerd. Hier ctraal. toekomst is bedoelg samwerkg te worn reguliere samwerkgsrelaties but zoals Sport beweg versterk. Enerzijds door aanbod na schooltijd Jonger kunn zich dankzij sport beweg, mits gezamlijkheid met sportpartners lokale goed gearrangeerd begeleid, gezonr socialer verigg te verruim brer toegankelijk te ontwikkel. Sport beweg zijn bij uitstek mak alle basisschoolleerlg. Anrzijds door activiteit om sam met anr te do. Sport e verrgaan samwerkg tijns schooltij- beweg sociaal verband biedt tevs gelegheid n, bijbeeld bij aanbi activiteit jonger om te ontkk wie zij zijn waar hun verzorg gezon maaltijn. Tslotte bestaat talt grz ligg, t zichte nem doorgaan leerlijn tuss anr. Daarnaast geldt dat sport spel bijdraagt aan Peuterwerk basisschool te versterk. zelfwaarrg. Dat is belangrijk, want wie goed zijn vel zit, kan beter functioner presteert beter; Zie meer formatie over samwerkg met sportveld, klas, als burger maatschappij ze partners bijlage: Informatiebullet Movare als toekomstig werknemer. Kortom, sport beweg lever e significante bijdrage aan 4.2 Samwerkg dividuele ontwikkelg jonger nu Het aanbod sport, cultuur anre vrijetijdsbeste- toekomst. dg via bestaan verigg organisaties, wordt gebed totale dagprogramma. Hierdoor hebb In gemete Landgraaf zijn er twee sportpartners die kr mogelijkheid e volledig dagprogramma beschikk over geschikte accommodaties skun- te volg vn ours meer rust combatie dige professionals om sportactiviteit mee te werk, zorg ontspann. ontwikkel. Samwerkg met anre partners Samwerkg met anre zorgaanbiers eerste 12 Knis/As Movare De Gezon Basisschool toekomst 13

8 4.3 Inhoud onrzoek: hypothes, tervtie metho Effect lichamelijke gezondheid leervermog Het staat vast dat beweg bij kr kan le tot positieve lichamelijke cognitieve effect 1. Over positieve relatie tuss beweg lichamelijke gezondheid is midls al veel bekd. Extra onrzoek is nodig naar relatie tuss zitgedrag lichamelijke gezondheid. Rectelijk is uit studies geblek dat langdurig zitt (TV kijk, PC- smartphone gebruik, gam, chatt, etc.) negatieve gevolg heeft gezondheid. Zelfs kele ker per week sport is onvoldo om negatieve gevolg langdurig achter elkaar stilzitt te compser. Bij langdurig stilzitt tr er metabole mechanism die er zorg dat risico bijbeeld diabetes toeemt 2. Onrzoek naar relatie tuss beweg cognitie maakt steeds meer duilijk dat beweg goed is cognitie. Als lichamelijke conditie beter wordt, is er e gewikkeld mechanisme dat er zorgt dat uitelijk cognitieve functies bre beter worn. Regelmatig beweg leidt onr meer tot verbeter doorbloedg hers. De literatuur laat zi dat cognitieve non-cognitieve leerprestaties samhang. Oftewel: tellectueel slimme kr zijn vaak sociaal vaardiger. Ook is meer onrzoek nodig naar oorzaak aandachtsproblem. Aandachtsproblem kunn e duilijk cognitieve basis hebb, zoals e achterblijv geheugontwikkelg 3, maar kunn gevolg zijn bepaal emotionele problem. Bei oorzak verg e verschill aanpak. Passd lijn eerr onrzoek wordt onrzoek gedaan naar 1) rol (werk)geheug bij geheugontwikkelg aandachtsproblematiek 2) rol emotionele problem, al faalangst of pieker ontwikkelg aandachtsproblematiek. Juridische toetsg De juridische toetsg omvat onr meer onrstaan vrag die te mak hebb met begsel, fundamtele norm, klassieke grondrecht daar gebaseer wetgevg: - Kan elnem aan De Gezon Basisschool toekomst verplicht worn gesteld, gelet begsel zelfbeschikkg, recht beschermg privé-, familie- gezslev, eerbiedigg persoonlijke levssfeer, onaantastbaarheid mselijk lichaam, nationale wet- regelgevg zoals Onrwijswet Wet beschermg persoonsgegevs. Wat zijn implicaties? - Draagt De Gezon Basisschool toekomst bij aan Recht Kd? - Welke rechtsvorm verdit keur hoe di bestuur toezicht te worn gericht, clusief rechtspositie cao mewerkers die bij totstandkomg De Gezon Basisschool toekomst veranrg kan onrgaan plus mezeggschapsrecht? - Toegespitst beschrev wetgevg (zie paragraaf 7) Misterie OCW is e belangrijke vraag of De Gezon Basisschool toekomst is aan te merk als e tegraal dagarrangemt zoals bedoeld artikel 1 Besluit experimt tegraal dagarrangemt onrwijs. De Gezon Basisschool toekomst biedt tijd én houd e aanesluitd aanbod onrwijs, g vrije tijdsbestedg, maar overstijgt - naast gebon onrwijs - gkarakter. De g krijgt e specifieke vullg, die tek staat gezondheid(sbevorrg) leerprestaties. Hiermee wordt e brug geslag tuss onrwijs(recht) gezondheid(srecht). Effect cognitieve non-cognitieve ontwikkelg leerlg Om beeld te brg welke effect dagschool heeft latere cognitieve non-cognitieve ontwikkelg leerlg wordt aangeslot bij periodieke controles kr door JGZ l KAANS onrzoek. KAANS is e itiatief Universiteit Maastricht (SBE) samwerkg met lerar, schol, schoolbestur lokale lanlijke overheid. Doel is bevorrg schoolprestaties leerlg door gegevs te verzamel over hun achtergrond, zet onrwijsproces ontwikkelg leerlg vroege krjar tot e midlbare school (via 1 Elferk-Gemser, Savelberg, 2013 leerlgvolgsysteem Cito-scores). De gegevs kunn worn gebruikt als feedback leerlg lerar om daarmee prestaties te verhog. Ze kunn gebruikt worn door managemt school om prestaties school te volg als basis hun beleid om effect onrwijsbeleid onrwijsmethos te met. Het JGZ-onrzoek is structureel aard KAANS-onrzoek lot sds Door aanpassg bestaan JGZ- KAANS-vraglijst aan kr, ours schol kan dit onrzoek worn uitgevoerd. Economische evaluatie Voor economische evaluatie De Gezon Basisschool toekomst moet zowel totale maatschappelijke kost als effect (brgst) kaart gebracht worn. Hierbij is belangrijk dat e of meerre effectmat gekoz worn die eduidig kwantificeerbaar zijn. Zo ontstaat zicht hoe kost bat (gezondheid, kwaliteit lev, leerprestaties, startkwalificaties, arbeidsmarkt perspectief) experimteerschol zich verhoun tot kost huidige schoolsysteem. De uitkomst laat zich terpreter als extra vesterg die experimteerschol gedaan moet worn om e extra eheid effect te gerer, t zichte huidige situatie (controleschol). Ialiter is effectmaat e gerieke uitkomst die kwaliteit lev overlevg combeert (QALY). Hier zijn twee barg nodig: Korte termijn: empirische analyse E economische evaluatie basis uitkomstmat zoals bijbeeld BMI, Cito- score, cognitieve non-cognitieve leerprestaties. Daarnaast is noodzakelijk meerkost De gezon basisschol toekomst overige te beïnvlo kost (gezondheidszorg, jeugdzorg, krg, sport, voedg, bijdrage MKB, logistiek, werkgelegheid, anrs) beeld te brg. Hoeveel ours kiez De Gezon Basisschool toekomst welke mate kiez zij dagarrangemt 7:30 uur tot 19:00 uur? Wat zijn kmerk ours die De Gezon Basisschool toekomst respectievelijk totale dagprogramma kiez? Wat zijn meerkost strategieën om ours die (nog) niet elnem extra te motiver? Welke bijdrage zijn ours bereid te betal dagarrangemt waar ligt omslagpunt? Wat is arbeidsparticipatie ours leerlg De Gezon Basisschool toekomst? Lange termijn: molmatige analyse E economische evaluatie basis extrapolatie uitkomst zoals verzameld korte termijn analyse naar lange termijn gezondheid, gezondheidswst, kwaliteit lev overlevg. Hier worn bestaan epimiologische moll studies gebruikt geïntegreerd. E economische evaluatie basis extrapolatie uitkomst zoals verzameld korte termijn analyse naar arbeidsparticipatie ours leerlg. 3 Spronk & Jonkman, 2012, Schleep & Jonkman, Knis/As Movare De Gezon Basisschool toekomst 15

9 Intervties onrzoeksontwerp Om onrzoeksvrag te beantwoorn wordt e aantal verschill tervties uitgezet die als totaalpakket worn vergelek met huidige situatie basisschol. Om effect langere dagprogramma clusief lunch tussdoortje effect gebouw actieve leervorm cognitieve non-cognitieve leerprestaties uit te test, wordt gekoz e zoge 2x2 zet onrzoek. Hiermee kan effect leerprestaties zichtbaar gemaakt worn De tervties zijn: actieve leervorm t zichte gebruikelijke a. Dagelijks één uur extra sport (meestal actieve) leervorm experimteerschol 1. met gebouw actieve leervorm specifieke vaardigh (bijv. zelfcontrole) controle schol. 2. zonr gebouw actieve leervorm specifieke vaardigh (bijv. zelfcontrole) Experimtele schol De schol die elnem aan experimt zijn: b. Dagelijks één uur extra beweg of cultuur/ 1. BS Carrousel Landgraaf creativiteit 2. BS Gravro, sam met BS Steberg Landgraaf 1. met gebouw actieve leervorm speci- 3. BS De Speurneus Landgraaf fieke vaardigh (bijv. zelfcontrole) 4. BS Langeberg Brunssum 2. zonr gebouw actieve leervorm specifieke vaardigh (bijv. zelfcontrole) c. Dagelijks e gezon schoolmaaltijd tijns lunchpauze met vernieuw smaak-, kleur- geurbelevg gedur vijf dag per week d. Dagelijks e gezond tussdoortje e. Gezondheidseducatie over gezon voedg, bewegg, sport gedur lunchtijd leerlg via sociale media, formatiebullets nar uit te werk discussie- dialoogvorm ours leerkracht. experimteer school controle school Intervties a1, b1, c, d, e Impact Me door hoge niveau gezondheidszorg ons land stijgt gemidl levsverwachtg bevolkg. Het bereik e hoge leeftijd is alle dan e zeg als dit gepaard gaat met e goe gezondheid. De basis e goe gezondheid wordt gelegd krjar. De Gezon Basisschool toekomst levert e bijdrage aan ze gezondheid door e positieve beïnvloedg gedrag drie niveaus. Het eerste niveau betreft kr die nu school zitt. Het rooster dagelijkse beweegmomt, e gezon lunch mogelijkh beweg na school draagt direct bij aan hun gezondheid. De combatie gezon voedg beweg zorgt e afname aantal kr met overgewicht hieraan gerelateer chronische aandog. Kr die gezonr groei zijn over algeme gelukkiger prester beter school. Het twee niveau betreft ours. Kr ontwikkel door doelgerichte less school e gezondheidsbewustzijn dat ze mee nem naar huis. Ours actief betrekk bij project zorgt e toemd gezondheidsbewustzijn gezn. Dit zorgt e r niveau beïnvloedg. Kr die nu gezond groei, reproducer gezon gedrag als volwass hun gezssituatie. Hier zit verduurzamg beïnvloedg. Kr die nu gezond groei, zijn vitale jonger volwass morg. De Gezon Basisschool toekomst past brere maatschappelijke ontwikkelg Nerland dit momt. Met wet Passd Onrwijs heeft lanlijke overheid e route bepaald die moet le tot e onrwijssysteem dat kr met hun specifieke talt beperkg, timale ontwikkelgskans biedt. De ontwikkelg cognitieve sociale vaardigh kr kan niet losgezi worn hun gezondheid welbevn. E onrzoek WHO uit laat dit verband duilijk zi. Economisch Hoewel lk wellicht wat mr direct is, heeft De Gezon Basisschool toekomst wel gelijk economische effect. Omdat tussschoolse g e tegraal onrel concept vormt er daarnaast zi wordt laagdrempelige mogelijkh - naschoolse g, nem mogelijkh arbeidsparticipatie ours toe. Arbeidsparticipatie leidt tot kom e stijgg materiële welvaart, ge e bijdrage levert aan ontwikkelg lokale regionale economie. Ook toekomstige arbeidsparticipatie huidige leerlg zal toem omdat vitale, goed gelei jonger meer kans hebb arbeidsmarkt bovdi mr verzuim als gevolg ziekte. Onrwijs De Gezon Basisschool toekomst leert onrwijsprofessionals burgers anrs nk over onrwijs. Het huidige onrwijs is te sterk door-gestandaardiseerd is niet toegesn mogelijkh ( beperkg) dividuele leerlg. Dit leidt tot onnodige dr-outs. De onrwijsdracht zou ialiter verbreed moet worn met maatschappelijke gav waar samlevg staat. Dit betekt meer/anre startkwalificaties, ge stigmatiserg leerlg met beperkg, meer aandacht risicokr, terugdrg stroom Wajong jonger zodanig toerust dat zij zich maatschappelijk nuttig kunn mak. Intervties a2, b2, c, d, e Suhrcke, M. C. De Paz Nieves (2011). The impact of health and health behaviours on educational outcomes high-come countries: a review of the evce. World Health Organization 16 Knis/As Movare De Gezon Basisschool toekomst 17

10 Zorg Met novatieve veranrg onrwijssysteem kan vitaliteit zorgsysteem Limburg worn versterkt. Gestreefd wordt naar e aanzilijke verbeterg gezondheidssituatie betere mogelijkh arbeidsparticipatie ours met schoolgaan kr. In licht gom ctralisaties jeugdzorg (Jeugdwet), begeleidg persoonlijke verzorgg (Wet maatschappelijke onrsteung), bijstands Wajong-uitkerg (Participatiewet), kan nieuwe onrwijsconcept bijdrag aan e betere uitgangspositie wat betreft onrwijskans, versterkg eig kracht ours leerlg betere mogelijkh om arbeid voedg te comber. Dit plan draagt bij aan betaalbaar houn zorgsysteem Limburg vermr sociale ongelijkheid gebied gezondheid. Gemet profiter omdat e goed gelei vitale bevolkg algeme mr vaak e beroep doet Wmo, Jeugdzorg Participatiewet. Ook hier kunn economische verdist term gezon jeugd (toekomstige) gezon werknemers groot zijn. specialistische zorg, jeugdzorg, farmaceutische zorg, ziekhuiszorg, jeugd-ggz) richtg Limburgs Nerlands gemidl zorggebruik. De relatief hoge zorgconsumptie ze regio zal daarmee langere termijn meer overestemmg kom met gemidl zorgconsumptie Nerland. Werkgelegheid Het onrzoeksprogramma resulteert extra werkgelegheid jonge, getalteer onrzoekers. De samwerkg uit Healthy Livg profiel Maastricht Universitair Medisch Ctrum met campusitiatiev, te wet Maastricht Health Campus, Busess, Law & Culture Agro/Food, Logistics/Health (Greport Vlo/Kokerelli) kan resulter nieuwe leerstrat met betrekkg tot smaak, herkomst groei voedsel, nieuwe product nieuwe leervorm gericht sociale cognitieve leervorm basisonrwijs. De economische valorisatie is lastig har munt uit te drukk, maar goed onrzoek resulteert wetschappelijke impact uitgedrukt publicaties hoogstaan ternationale tijdschrift promotietraject. Internationale publicaties succesvolle promovdi drag bij aan e hogere rankg Universiteit Maastricht wereldranglijst universiteit. E hoge rankg trekt stunt personeel aan heeft waarschijnlijk e positief effect lokale economie én Limburgs vestiggsklimaat. De provcie Limburg focust haar economisch beleid e aantal kansrijke sector. Bn ze sector speelt beschikbaarheid goed gekwalificeer ms e belangrijke rol. Bn kars De Gezon Basisschool toekomst is Life scices & Health Limburg belangrijkste sector 5. Omdat prevtie e belangrijk el agda dit vlak bepaalt, ligt hier e duilijke verbdg. De Gezon Basisschool toekomst biedt bedrijv knisorganisaties e platform onrzoek ontwikkelg. De sp-off Soxo naar catergbranche aanlever gezon maaltijn met nieuwe voedgsmidl, kan aanzilijk zijn. Soxo zet, om economische r, e novatief product weg kar duurzaamheid. Dit biedt mogelijkh (regionale) caterg branche om leverancier te worn novatieve duurzame product. Ook logistiek die gemoeid is met (duurzame) verpakkg transport maaltijn biedt economische bedrijvigheid nieuwe ban. Nieuwe bedrijv kunn ontstaan als sp-off Soxo itiatief. Knis die ontwikkeld wordt FooDS-project 6 (e grsoverschrijnd project onr leidg LIOF Hochschule Nierrhe met betrekkg tot voedselproductie, vervoer, foodservice gebied onle bestellg leverg), kan aankngspunt bi productie leverg gezon schoolmaaltijn. De focus FooDS ligt regionale product timaliser logistiek, met als bijkomstig resultaat e positief milieueffect. Daarmee wordt lokale economie gestimuleerd past De Gezon Basisschool toekomst tegraal bn ontwikkelg Greport Vlo. De productontwikkelg DSM kan e sp-off hebb naar gezon voedgsmidl. Inzicht gezon, betaalbare voedgsmidl kan economische betekis krijg doordat markt groeit. Ours k meer gezon voedgsmidl omdat hun kr (geleerd hebb) ze lekker te vn. Er kan economische bedrijvigheid ontstaan met Agro/Food, Logistics/Health (Greport Vlo/Kokerelli). Kortom, De Gezon Basisschool toekomst kan aanzilijke betekis zijn Limburgse MKB als tsector campuss. Cultureel De Gezon Basisschool toekomst heeft e culturele dimsie. Immers, dagprogramma omvat aandacht culturele ontwikkelg kr. Hierbij sluit elnem schol nauw aan bij provciale lanlijke ambities rondom cultuureducatie met kwaliteit. De elnem schol volg hierbij door provcie Limburg gesubsidieer ontwikkelg bn SIEN (Schol In E Netwerk), waar cultuureducatie e vakoverstijgd, tegraal vraag gestuurd onrel is curriculum. De elnem schol gev dus bn gezon basisschool e nadrukkelijke impuls aan culturele lobaan kr. Die culturele lobaan krijgt e economische dimsie als jonger na basisschool gebruik blijv mak cultuureducatie publieke private stellg georganiseer cultuuraanbod regio. In Statstel over structuurversterk project 7 geeft Provcie aan niet als bank te will tr maar te will vester project die maatschappelijk rmt langere termijn bewerkstellig. Dit project voldoet hieraan omdat bijdraagt aan e goed gelei, vitale, mobiele bevolkg met werkperspectief dus aan verdid vermog Limburgers langere termijn. Veel Limburgse burgers zull knismak met De Gezon Basisschool toekomst. Onrwijs speelt nagoeg iere ig momt zijn of haar lev e belangrijke rol. Grote veranrg wijze waar onrwijs haar taak ziet, zijn dus direct vloed grote groep ms. In projectfase krijg bijna kr basisschool 550 school, hun ours sociale omgevg gezn, direct te mak met mogelijkh kans die bevorr gezond gedrag zowel school als thuis biedt. Als ontwikkelg na projectfase verr gaan, wordt aantal rechtstreeks of direct betrokk Limburgse burgers groter. Met groei cirkel vloed, groeit positieve beïnvloedg gezond gedrag. De economische verdist term zorguitgav zijn groot. Naar verwachtg dal hogere 5 Human Capital Agda Life Scices & Health Limburg / 7 Statstel No: G gewijzigd. Busesscase uitgav zorg Zuid-Limburg (huisartszorg, maart 2013 herzie versie Structuurversterk project, tranche najaar gewijzigd 18 Knis/As Movare De Gezon Basisschool toekomst 19

11 6. Organisatie planng Verkngsfase In heeft e uitvoerige verkng plaatsgevonn waar haalbaarheid De Gezon Basisschool toekomst is onrzocht. In ze fase is relatief veel aandacht besteed aan verkrijg draagvlak. In alle gesprekk met partners betrokk stond al aanleidg De Gezon Basisschool toekomst ctraal. Met leerkracht, ours, sportpartners, krg, directies bestuurrs is uitvoerig stilgestaan bij noodzaak e totaal vernieuw aanpak basisonrwijs. Bij onrtekg ttieverklarg door alle betrokk organisaties 17 cember 2012 (zie bijlage 1) is gekoz e relijk evoudige projectstructuur (zie organogram), bestaan uit e Organisatorische Stuurgroep waar Movare, GGD Zuid Limburg, Universiteit Maastricht krgpartners vertegwoordigd zijn e Werkgroep bestaan uit twee beleidsmewerkers GGD Zuid Limburg regiodirecteur Movare. Afhankelijk fase organisatorische stuurgroep organisatorische projectgroep schooldirecties project is Werkgroep uitgebreid met anre partners, om houlijke onrl mee te nk beleid te ontwikkel. Vanuit ze Werkgroep is Stuurgroep gevoed zijn onrwerp ter besluitvormg aangedrag. Stuurgroep Bij uitvoerg (start medio 2014) wordt Organisatorische Stuurgroep gecontueerd. Deze Stuurgroep is edverantwoorlijk implemtatie De Gezon Basisschool toekomst treedt waarnscheppd, ge wil zegg dat zij zal stur organisatorische fanciële aangelegh. De Organisatorische Stuurgroep wordt gezet door bestuurszitter Movare. wetschappelijke stuurgroep wetschappelijke projectgroep onrzoeksproject adviesgroep Het onrzoeksprogramma wordt gecoördeerd uit UM nauwe samwerkg met GGD ( Acamische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg). Voor onrzoeksprogramma is e Wetschappelijke Stuurgroep e Wetschappelijke Projectgroep gesteld conform door Universiteit Maastricht gehonoreer Luik-3 aanvraag. De Stuurgroep bestaat uit can vier participer faculteit UM wordt gezet door Prof. Dr. Onno Schayck. Deze stuurgroep is edverantwoorlijk onrzoek fungeert feitelijk als e raad toezicht. Zij ziet afstand toe uitvoerg onrzoek, beoorelt onrzoekrapportages, bewaakt hoofdlijn, bespreekt terfacultaire zak aangaan onrzoek ziet toe budgettaire strategische besluit. Zij wordt hiertoe bijgestaan door e of meerre facultaire controllers. Er is frequt overleg tuss zitters bei stuurgroep om strategische besluit af te stemm. Projectgroep Er wordt e Organisatorische Projectgroep geformeerd die verantwoorlijk is lever organisatorische edresultat aan Stuurgroep, vaststell houlijke begrzg organisatorische el project, bewak fanciën organisatorische el project aansturg schooldirecties. De Organisatorische Projectgroep bestaat uit e projectleir Movare e vertegwoordigg per elnem organisatie. Deelnemers worn geselecteerd basis hun expertise betrokkheid. De projectleir bewaakt tgang, zorgt terugkpelg naar Stuurgroep is aanspreekpunt l werkgroep. De Wetschappelijke Projectgroep bestaat uit primair verantwoorlijke onrzoekers uit Faculteit Health, Medice and Life Scices, Psychologie, Recht Economie, Op Universiteit MUMC+ wordt gezet door Dr. Ir. Maria Jans. De Wetschappelijke Projectgroep is verantwoorlijk dagelijkse gang zak onrzoek, stemt verschill onrzoeksproject houlijk organisatorisch elkaar af, zorgt communicatie naar Organisatorische Projectgroep naar werkgroep verschill onrzoeksproject. Zij legt verantwoordg af aan Wetschappelijke Stuurgroep. Onr verantwoorlijkheid Wetschappelijke Projectgroep worn jaarlijks tgangsrapportages gesteld onrzoekproject onrzoeksprogramma zijn totaliteit. Onrzoeksproject Aan ier onrzoeksproject wordt e onrzoeker (promovdus) gekpeld, die zo nodig geassisteerd wordt door e onrzoeksassistt begeleid door e promotieteam terdisciplaire ( zo mogelijk terfacultaire) (co-)promotor. Dit onrzoeksprogramma wordt eerste stantie gefancierd door Universiteit Maastricht zelf. Aanvull onrzoekfancierg uitbreidg met aanvull onrzoeksproject vdt plaats uit onr anre DSM Soxo aanvrag die gedid worn bij overheidsfonds NWO ZonMw, collectebusfonds, zorgverzekeraars anre dustrie-partners. Subsidie uit Provcie wordt begsel niet aangewd onrzoek (zie verr 7). Overige ternationale Eurese subsidiemogelijkh zull worn onrzocht. Nieuwe subsidies worn aangewd versterkg uitbouw De Gezon Basisschool toekomst, me belang structurele fancierg door private publieke partij. Adviesgroep Onr leidg Prof Jaap Seill wordt e lanlijke adviesgroep gesteld die gevraagd ongevraagd advies geef naar aanleidg tgangsrapportages die Wetschappelijke Stuurgroep Projectgroep adviseert over houlijke zak aangaan onrzoek. Naast skundige wetschappers worn adviesgroep vertegwoordigers Misteries OCW VWS, RIVM, adviesbureau Sars (onrwijsexpertise), TNO, NISB Voedgsctrum uitgodigd. Deze adviesgroep zal e belangrijke rol spel adviserg over tgang evtuele contuerg onrzoek alsme implemtatie concept De Gezon Basisschool toekomst anre basisschol, niet alle ze regio maar lanlijke schaal. Er wordt periodiek gerapporteerd over leereffect novatietraject. Iere twee jaar worn alle betrokk uitgodigd e symposium waar tgang resultat onrzoek 20 Knis/As Movare De Gezon Basisschool toekomst 21

12 besprok worn. Deze symposia zijn eerste stantie bedoeld om alle betrokk partij Provcie Limburg te former over tgang, maar zijn baar toegankelijk. Geïnteresseer onrzoekers uit medische, psychologische, economische juridische hoek beleidsmakers worn daartoe actief bard. Communicatie is cruciaal complexe project. Aquate verspreidg is belangrijk creër draagvlak implemtatie resultat. In volg tabel wordt aangegev wie er verantwoorlijk is welke doelgerichte dissematie bij welke doelgroep: Kwaliteits- tijdsbewakg onrzoek vdt plaats onr verantwoorlijkheid Wetschappelijke Stuurgroep. Rapportages onrzoek vn jaarlijks plaats. De volg tijdsplanng ijkpunt worn gehanteerd: doelgroep doelgerichte dissematie verantwoorlijk jaar tijdpad activiteit mijlpaal ours schooldirectie, lerar krg/psz schoolkrant, nieuwsbrief, website nieuwsbrief krg/peuterspeelzal nieuwsbriev speciale evaluatie sessies website organisatorische projectgroep organisatorische stuurgroep 1 jun - aug 14 sep 14 - jan 15 jan - aug 15 fitieve projectrichtg wervg selectie vacatures uitvoergsplan Organisatie (houd logistiek) uitvoergsplan Wetschappelijk onrzoek (houd logistiek) nulmetg alle schol wetschappers provciale stat beleidsmakers publicaties, conferties tgangsrapportages, symposia symposia, mediabijekomst wetschappelijke projectgroep wetschappelijke stuurgroep wetschappelijke stuurgroep 2 aug 15 schooljaar 15 / 16 jun 16 kick-off uitvoerg De Gezon Basisschool toekomst 8 rapportage Stuurgroep: Procesevaluatie ervarg 1 e jaar resultat nulmetg persmomt kick-off symposium algeme publiek mediabijekomst wetschappelijke stuurgroep 3 aug - sep 16 sep 16 schooljaar 16 / 17 jun 17 eerste follow-up metg alle schol ervarg na één jaar uitvoerg De Gezon Basisschool toekomst 8 rapportage Stuurgroep: Procesevaluatie ervarg na 2 jaar implemtatie resultat eerste follow-up metg persmomt 4 aug - sep 17 sep 17 schooljaar 17 / 18 jun 18 twee follow-up metg alle schol ervarg na twee jaar uitvoerg De Gezon Basisschool toekomst 8 rapportage Stuurgroep: Eerste bevdg korte termijn effect persmomt symposium 8 Uitvoerg De Gezon Basisschool toekomst omvat: Trag doct Implemtatie organisatie De Gezon 5 aug - sep 18 c 18 schooljaar 18 / 19 jun 19 r follow-up metg alle schol resultat korte termijn effect uitvoerg De Gezon Basisschool toekomst 8 rapportage Stuurgroep: Eerste bevdg langere termijn effect persmomt Basisschool toekomst volgs plan Registraties bewak, controler (leerlgvolgsysteem, cito, JGZ etc) Ouravonn / formatieavonn schol, gemet, betrokk Realisatie communicatieboodschapp Wetschappelijk onrzoek volgs plan Procesevaluatie volgs plan 6 aug - c 19 apr 20 jun 20 edmetg alle schol rapportage Stuurgroep: 1. edrapportage over effect na vier jaar aanbevelg contuerg of discontuerg of uitbreidg De Gezon Basisschool toekomst 2. implemtatie- verspreidgsplan regio Parkstad (bij geblek succes) afsluitd symposium: prestatie alle bevdg persmomt symposium 22 Knis/As Movare De Gezon Basisschool toekomst 23

13 7. Fancierg In bijgaand fancieel overzicht wordt zichtelijk gemaakt welke partij welke kost zich neemt welke subsidie aangevraagd wordt bij Provcie Limburg. Zoals eerr goemd is e zeer groot aantal maatschappelijk private partners betrokk bij dit programma. Dit toont aan hoe groot draagvlak is k bestaat uit kost elname Stuurgroep, projectgroep zet e combatiefunctionaris beweggsonrwijs 475 k grotels bestaat uit zet e jaarlijkse subsidie (78 k ) CMWW Peuterspeelzaalwerk perio 2014 tot met 2019; dit maatschappelijk belangrijke thema. Voor fancierg totale project is 21,8 miljo euro bodigd. In goem fancierg wordt 6,5 miljo euro zi door zet onrzoekpersoneel Universiteit Maastricht MUMC+. Door externe partners wordt 7,5 miljo euro bijgedrag midls zet zowel personeel als materieel. Het ontbrek el fancierg ad 7,8 miljo euro wordt gevraagd aan Provcie Limburg. - Gemete Landgraaf draagt k bij, waar 611 k bestaat uit kost elname Stuurgroep, projectgroep zet e combatiefunctionaris beweggsonrwijs 842 k grotels bestaat uit zet e tweetal subsidies (Subsidie Stichtg Peuterwerk Landgraaf 659 k & Subsidie Stichtg Leergeld 30 k ), e jaarlijkse vergoedg die verstrekt wordt beweggsonrwijs (132 k ) e bijdrage elname aan o.a. sportactiviteit (24 k ) perio 2014 tot met 2019; Hieronr is verre uitwerkg gegev aan zet verschill externe partij: - Op Universiteit (Faculteit Psychologie Onrwijswetschapp) draagt 186 k bij dit bestaat - Movare draagt k bij, waar 193 k bestaat uit startkost (stuurgroep, projectleidg, diverse uit zet e onrzoekmewerker perio 2012 tot met 2019; bijekomst e.d.) 900 k bestaat uit kost l expertise urzet mewerkers gedur planngs- onrzoeksfase perio 2014 tot met 2019; - Sport Leisurepark Landgraaf draagt 49 k bij dit bestaat uit praktische adviser steun term actief meewerk aan richtg e uitdag speelomgevg, verbeter - GGD draagt 693 k bij, waar 249 k bestaat uit startkost (stuurgroep, projectleidg, diverse bijekomst e.d.), 444 k bestaat uit kost prestaties groepsleerkracht wat betreft sport spel /of zet structeurs perio 2014 tot met praktische adviser steun term actief meewerk aan totstandkomg dagschol realisatie buitschoolse programma perio 2014 tot met 2019; - Krg Humanitas draagt 312 k bij, waar 1 k bestaat uit startkost (Stuurgroep, fobijekomst), 311 k bestaat uit kost praktische adviser steun term actief - Speeltuwerk Limburg draagt 15 k bij dit bestaat uit zet ur expertise perio 2014 tot met 2016; meewerk aan totstandkomg dagschol realisatie buitschoolse programma perio 2014 tot met 2019; - Stg. Peuterwerk Landgraaf draagt 70 k bij, waar 2 k bestaat uit startkost (elname fobijekomst) 68 k bestaat uit kost elname - Soxo draagt 600 k bij dit bestaat uit l expertise urzet perio 2014 tot met 2019; stuurgroep, projectgroep coördatie sportief programma 4 peuterspeelzal perio 2014 tot met 2019; - DSM draagt 250 k bij dit bestaat uit onr anre l expertise gebied voedg tevs ter beschikkg stell - Gemete Brunssum draagt 559 k bij, waar 84 voedgsmidl perio vijf jaar. De Universiteit Maastricht, Op Universiteit MUMC+ zett bodig onrzoekpersoneel stell nieuwe mewerkers aan om dit omgrijke onrzoeksprogramma uit te kunn voer. Daarnaast worn subsidies aangevraagd bij overheidsfonds (NWO, ZonMw), collectebusfonds (Diabetesfonds, Hartstichtg, Longfonds), zorgverzekeraars (Innovatiefonds, SAG Achmea, Fonds NutsOhra) bij ternationale fonds (EU-Horizon 2020, Interreg) dustrie verdiepg onrzoeksvrag. De lokale overheid (Gemete Landgraaf Gemete Brunssum), onrwijsstellg (Stichtg Movare, Op Universiteit), vele maatschappelijk organisaties (GGD Zuid-Limburg, Krg Humanitas, Sport & Leisurepark Landgraaf, Speeltuwerk Limburg, Stichtg Peuterwerk Landgraaf) grote private partners (DSM, Soxo) hebb all e garantieverklarg met e duilijk fancieel commitmt kom zes jaar afgegev basis directe kost. Lanlijke ontwikkelg kans verankerg Er is e lanlijke tns om onrwijs meer te richt samhang met hdaagse eis arbeid voedg. In e 15 april 2011 uitgebracht advies pleit SER verr stimuler dagarrangemt. De SER raadt overheid aan hier regie te nem. Het kabet Rutte II heeft ziswijze SER overgom. Volgs kabet is duilijk dat er e onomkeerbare trd gang is gezet naar e logisch sluitd dagarrangemt werk ours met schoolgaan kr. Het kabet wil ze ontwikkelg onrsteun, onr meer door ruimte te bi experimt. Het kabet heeft hiertoe maatregel gang gezet vorm experimteerregio s dagarrangemt 9. Medio 2015 wordt grond onrzoek e evaluatie beslist of algeme (onrwijs)wetgevg wordt aangepast, die z dat Besluit experimt tegraal dagarrangemt daar al dan niet zal worn geïntegreerd. Dan is duilijk of (overheids)beleidsmatige juridische tij gunstig is. Het gunstige tij betekt dat overheid e regiefunctie gaat nem om dagarrangemt te stimuler. Als overheid regie gaat voer zijn kans verankerg De Gezon Basisschool toekomst gunstig te noem. Me basis economische evaluatie kunn maatschappelijke effect verdist zichtbaar worn gemaakt (gezondheidswst, dalg zorgkost, versterkg arbeidspottieel, versterkg lokale economie, werkgelegheidseffect, arbeidsparticipatie). Op basis hier zal dialoog worn gevoerd met misteries OCW VWS waar belang e samhang onrwijsfancierg thema zal zijn, licht verankerg onrwijsconcept. Bijdrage Provcie Limburg Het totaal gevraag subsidie aan Provcie Limburg bedraagt ad 7,8 miljo euro. De gevraag bestaat uit drie onrl, te wet: - Exploitatie basisschol Er wordt hoofdzakelijk e bijdrage gevraagd ad 5,7 miljo euro uitvoerg coördatie De Gezon Basisschool toekomst, d.w.z. tervtie vorm voedg, beweg lichtg vier basisschol. Indi na zes jaar blijkt dat programma zodanig effectief is, dat contuerg gewst is, dan zal dit door lokale overheid maatschappelijke organisaties gedrag di te worn. Er zal e bijdrage gevraagd worn ours (bijbeeld verstrekte voedg). In licht hardnekkige onrwijs- gezondheidsachterstann regio Parkstad wordt e beroep gedaan lanlijke overheid. - Bijdrage Universiteit Maastricht Aan Provcie Limburg wordt ge fanciële bijdrage gevraagd onrzoek, maar slechts project- coördatiekost knisstellg ad 1 miljo euro. - Bijdrage GGD Limburg Aan Provcie Limburg wordt ge fanciële bijdrage gevraagd onrzoek, maar slechts project- coördatiekost GGD ad 1,07 miljo euro. 9 Besluit experimt tegraal dagarrangemt e misteriële regelg te wet Regelg experimt tegraal dagarrangemt e experimt kar novatieve krg 24 Knis/As Movare De Gezon Basisschool toekomst 25

ZL; Centrum voor jeugd en gezin; ING Bank Kerkrade 67.31.10.672 Postbank 1031755

ZL; Centrum voor jeugd en gezin; ING Bank Kerkrade 67.31.10.672 Postbank 1031755 Kerkra, Jaarverslag Bureau tijdig Meanr Jeugdgezondheidszorg, schoolverlat Parkstad GGD Limburg; ZL, Kropg Jongeronrzoek Limburgse GGD ; Monitor VVE-pilot Zuid Limburg Moelejaan ; Jeugdmonitor Kerkra 2008

Nadere informatie

MELD- EN VERZUIMPROTOCOL LEERPLICHT BASISSCHOLEN EN (V)SO

MELD- EN VERZUIMPROTOCOL LEERPLICHT BASISSCHOLEN EN (V)SO MELD- EN VERZUIMPROTOCOL LEERPLICHT BASISSCHOLEN EN (V)SO Inhoud INHOUD 1. De Leerplicht 2. Verplichtg directeur, our(s) /verzorger(s) leerlg 3. Vrijstellg leerplicht 4. Vrijstellg bezoek - 5. Toelatg,

Nadere informatie

De bouwarbeidsmarkt in vogelvlucht

De bouwarbeidsmarkt in vogelvlucht De bouwarbeidsmarkt vogelvlucht Hoe staat met arbeidsmarkt bouw fra? Wanneer trekt weer aan? Worn er nog steeds grote tekort verwacht techniek? En hoeveel leerlg moet we kom jar le? De bouwarbeidsmarkt

Nadere informatie

Van inspraak naar invloed (samenvatting) Lectorale rede: Dr. Lineke Verkooijen, lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg

Van inspraak naar invloed (samenvatting) Lectorale rede: Dr. Lineke Verkooijen, lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg Van spraak naar vloed (samenvattg) Lectorale re: Dr. Leke Verkooijen, lector Klantenperspectief Onrsteung en Zorg Vraagsturg onrsteung en zorg Sds het beg ze eeuw is sturgsfilosofie voor onrsteung en zorg

Nadere informatie

Seminar. De De route route naar naar succesvol Kleinschalig Wonen Wonen

Seminar. De De route route naar naar succesvol Kleinschalig Wonen Wonen Semar route route naar naar succesvol Kleschalig Won Won In middag krijgt u antwoord vraag hoe won zowel In fancieel middag antwoord vraag hoevraag zowel In krijgt middag krijgt u antwoord hoe won zowel

Nadere informatie

Voor het realiseren van het toezicht op het bestuur kent de RvT de volgende functies:

Voor het realiseren van het toezicht op het bestuur kent de RvT de volgende functies: Toezichtkar 1. Visie op toezicht In statuten van is vastgelegd dat Stichting een Raad van Toezicht kent. De Raad houdt toezicht op het beleid en uitvoering van bevoegdhen door het College van Bestuur (CvB).

Nadere informatie

RECHTEN EN PLICHTEN: EEN OVERZICHT

RECHTEN EN PLICHTEN: EEN OVERZICHT Omgangsregels vdt veiligheid heel, zowel veiligheid kr gezn onrsnt, als veiligheid mewks. Daar heeft gedragsco gesld waar staat beschrev hoe mewks elkaar will g. Wanne ors, jong mewks ze gedragsregels

Nadere informatie

Tenderinfo. excursies. naar bedrijven waar b.v. leerlingen en aanschaf van veiligheidsschoenen. Op de stageplek. stagelopen.

Tenderinfo. excursies. naar bedrijven waar b.v. leerlingen en aanschaf van veiligheidsschoenen. Op de stageplek. stagelopen. Bijzonr neutrale praktijkonrwijs Brnummer ( PRO 13JF ). Bijzonr neutrale Schoolgids Sch PRO nfo Tr veiligheid Trfo ort 3 x per jaarbije rapport Trfo 3 x per jaar e Trfo praktijklokal -2014 cursusjaar 2012-

Nadere informatie

Borghesepark 3 Purmerend

Borghesepark 3 Purmerend Borghesepark 3 Purmerd Luxe compleet won Weivne! Wat prachtbuurt, wat prachtliggg, wat prachthu, over dit hu kunn wij maar niet houn met prat! Want Want prachtbuurt prachtbuurt één één meest meest recte

Nadere informatie

Kent u de kwaliteit van uw gegevens? ARVIX - Ondernemen met gegevens 2009

Kent u de kwaliteit van uw gegevens? ARVIX - Ondernemen met gegevens 2009 Kt u kwaliteit uw gegevs? ARVIX - Onrnem met gegevs 2009 Over ARVIX ARVIX is onafhankelijk organisatieveranrgsbureau (consultancy). ARVIX is algem erkd als toonaangev specialist kom oploss gegevskwaliteitsuitdagg.

Nadere informatie

Project Nationale Veiligheid

Project Nationale Veiligheid Project Nationale Veiligheid Geïntegreer rapportage terpartemtale zelfevaluatie Wereldwij hanl drugs Intern werkdocumt Tja, nationale Veiligheid Wat is dat tegwoordig eiglijk? Datum: 16-05-2006 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenvatting ING Klantenraad Particulier december 2013

Samenvatting ING Klantenraad Particulier december 2013 Samvatting ING Klantraad Particulier cember 2013 Op 9, 12 18 cember vond twee reeks bijkomst plaats ING Klantraad Particulier. Het thema was Maatschappelijk Verantwoord Onrnem (MVO). Hieronr vindt u samvatting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 30 234 Toekomstig sportbeleid 31 293 Primair Onderwijs Nr. 143 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Kinropvang Bilt www.kinropvang-bilt.nl individuele aandacht tuur overzicht groei ontwikkeling verantwoor zorg lief structuur overzicht verantwoorlijkheid wikkeling zorg lief individuele

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT

VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT Sport Impact Bond SPORT IMPACT BONDS VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT KENNISDAG SPORT & BEWEGEN 14 DECEMBER 2017 Society Impact www.societyimpact.nl 3 CONTEXT VERZORGINGSSTAAT PARTICIPATIE- SAMENLEVING DECENTRALISATIE

Nadere informatie

30234 Toekomstig sportbeleid Primair Onderwijs. Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

30234 Toekomstig sportbeleid Primair Onderwijs. Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 30234 Toekomstig sportbeleid 31293 Primair Onderwijs Nr. 143 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 januari

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht akkoord stichting jongeren op gezond gewicht De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en haar partners verbinden zich met dit akkoord gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, in de periode

Nadere informatie

Waarom Voetbal Club 2000?

Waarom Voetbal Club 2000? Hét digitale platform hele veriging Waarom Voetbal Club 2000? U helpt uw vrijwilligers, kiest continuïteit én u heeft alles in één! Waarom al meer dan 150 veriging Voetbal Club 2000 hebb gekoz? belangrijkste

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DECENTRALISATIE VAN DE JEUGDZORG

NIEUWSBRIEF DECENTRALISATIE VAN DE JEUGDZORG NIEUWSBRIEF DECENTRALISATIE VAN DE JEUGDZORG 1 januari 2015 nart met rasse schren We hebben nog negen maann en dan is centralisatie van jeugdzorg naar gemeenten een feit. Gezien omvang van transitie vraagt

Nadere informatie

De zes standaarden. van de Parent Teacher Association

De zes standaarden. van de Parent Teacher Association De Part Teacher Association In Nerland kn we ourorganisaties organisaties waarin lerar zich verig. In Amerika is er zogaam Part Teacher Association (PTA), e organisatie waarin ours én lerar zijn verigd.

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

1.2 Opbouw...6. De hypotheekmarkt...7. Internationale vergelijking...28

1.2 Opbouw...6. De hypotheekmarkt...7. Internationale vergelijking...28 Nerlandse Medggsauttoritteitt Quick Scan Hypotheekrte E onrzoek naar marges November 22001100 Nerlandse Medggsauttoritteitt PPosttbus 1166332266 22550000 BH n Haag Inhoudsgave 1 1.1 Inleidg...4 1.2 Opbouw...6

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Verder is ze zelf stiekem nog een beetje een kind en hoeft dit lekker niet te verbergen in haar dagelijkse werk met kinderen.

Curriculum Vitae. Verder is ze zelf stiekem nog een beetje een kind en hoeft dit lekker niet te verbergen in haar dagelijkse werk met kinderen. Curriculum Vitae ula Inse Angela Weghorst Angela Weghorst is sds maart 2006 Sior Consultant bij IPM KidWise. IPM KidWise is kr, jonger gezn gespecialiseer tak marktonrzoek- adviesbureau IPM. Tijds haar

Nadere informatie

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering.

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering. ADVIESNOTA Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd Inleiding Een gezonde jeugd. Dat is wat onze gemeente wil. Overgewicht onder jongeren vormt echter een bedreiging. Daarom is bestrijding

Nadere informatie

Medische 1. Welk is uw lengte, respectievelijk uw gewicht? Lengte: cm Gewicht: kg. bij over 2. Gebruikt u alcoholische dranken?

Medische 1. Welk is uw lengte, respectievelijk uw gewicht? Lengte: cm Gewicht: kg. bij over 2. Gebruikt u alcoholische dranken? Medische. Welk is uw lg, respectievelijk uw gewicht? Lg: cm Gewicht: kg vrag, vull ALTIJD (zowel lijnsverzeke bij over. Gebruikt u alcoholische drank? rg arbeidsongeschiktheids- als bij - Zo ja, hoeveel

Nadere informatie

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Programma Workshop Eerste deel: Presentatie Visie op Gezond Ondernemen Een paar voorbeelden van

Nadere informatie

The Effectiveness of Community Schools: Evidence from the Netherlands

The Effectiveness of Community Schools: Evidence from the Netherlands The Effectiveness of Community Schools: Evidence from the Netherlands Proefschrift Marieke Heers (gepromoveerd 3 oktober in Maastricht; promotoren prof.dr. W.N.J. Groot en prof.dr. H. Maassen van den Brink)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Stat-Geraal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 609 XVII Wijzigg van de begrotgsstaat van Jeugd Gez (XVII) voor jaar 2011 (wijzigg samhangde de cidtele suppletoire begrotg) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015-2018 Voor een aantrekkelijk, gezond en bereikbaar Rotterdam > een discussienotitie <

www.rotterdam.nl Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015-2018 Voor een aantrekkelijk, gezond en bereikbaar Rotterdam > een discussienotitie < www.rotterdam.nl Rotterdamse Mobiliteitsagda 2015-2018 Voor e aantrekkelijk, gezond bereikbaar Rotterdam > e discussiotitie < In afgelop jar is hard gewerkt om luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeter door

Nadere informatie

GGD C ( Midden-Nederland A,

GGD C ( Midden-Nederland A, GGD C ( Midn-Nerland A, Gemete Woern T.a.v. mevrouw A. Leeuw/mevrouw J. Göttgs Postbus 45 3440 AA WOERDEN w 0 ^ G ^ 6 *> i - " 4 APR. '2012 jrtly. Ambt. Kmerk Bijlag Datum Onrwerp Uit-2012/01588/NdV/ 3

Nadere informatie

Deskundig doelmatig dichtbij

Deskundig doelmatig dichtbij Deskundig doelmatig dichtbij Stichting Pamm: laboratoria voor pathologie medische microbiologie Distverler in diagnostiek sa r ui H ts e ig er Ov uw ro is hu is hu ke n dv zie is m ru nt Ce ek Zi oe k

Nadere informatie

Medisch behandeld worden in de EU. Waar moet je op letten? EPECS. epecs EPECS. European Patients Empowerment for Customised Solutions

Medisch behandeld worden in de EU. Waar moet je op letten? EPECS. epecs EPECS. European Patients Empowerment for Customised Solutions Medisch behanld worn EU Waar moet je op letten? epecs European Patients Empowerment for Customised Solutions EPECS e EPECS Algemeen Onze buurnn zijn veel dichterbij gekomen sds er geen merkbare grenzen

Nadere informatie

Wat te doen bij ontdekking van een drugsiaboratorium? Denk aan de 5 A 's:

Wat te doen bij ontdekking van een drugsiaboratorium? Denk aan de 5 A 's: Wat te do bij ontkking e drugsiaboratorium? Dk aan 5 A 's: Aanhoun verdachte(n) - liefst buit het laboratorium Afzett terrein - omgeving afzett; bevries bewaak situatie Alarmer skundig - Brandweer ROCS

Nadere informatie

Evaluatie Uitvoeringsprogramma Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk

Evaluatie Uitvoeringsprogramma Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk Evaluatie Uitvoeringsprogramma 2015 Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2013-2016 Inleiding Voor u ligt de evaluatie van het uitvoeringsprogramma 2015 van het regionaal gezondheidsbeleid Land van

Nadere informatie

JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016

JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016 JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016 Afdeling Samenlevingszaken, november 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Achtergrond... 4 2.1. Gezondheidsbevordering... 4 2.2. Integrale aanpak... 4 3. Probleemstelling... 5

Nadere informatie

10-0407 EvK/AE. Interventies preventie van overgewicht Vlissingen Gezamenlijk advies van GGD Zeeland en SportZeeland

10-0407 EvK/AE. Interventies preventie van overgewicht Vlissingen Gezamenlijk advies van GGD Zeeland en SportZeeland 10-0407 EvK/AE Interventies preventie van overgewicht Vlissingen Gezamenlijk advies van GGD en Sport GEZONDHEIDSWINST TOT 0 JAAR ADVISERING Fysiotherapie Paauwenburg Pagina 2 Interventies preventie van

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

HOUTEN JOGG GEMEENTE. 2014 t/m 2017 X* K JOGG. Houten. w \ Jongeren Op Gezond Gewicht

HOUTEN JOGG GEMEENTE. 2014 t/m 2017 X* K JOGG. Houten. w \ Jongeren Op Gezond Gewicht HOUTEN JOGG GEMEENTE 2014 t/m 2017 X* K JOGG w \ Jongeren Op Gezond Gewicht Houten Juli 2014 Inhoud 1. inleiding 2. Context 3. Probleemstelling 4. Doelstelling 5. Oplossingen 5.1. Wat is JOGG? 5.2. Hoe

Nadere informatie

Kaderschema uitvoeringsplan Participatiewet

Kaderschema uitvoeringsplan Participatiewet Kaderschema uitvoeringsplan Paragraaf W De Doinchemse 4.1 in breder perspectief Brede perspectief is rode draad door de dectralisati es: - - Jeugdzorg - Wmo - Passd onderwijs 4.2 Doelstelling Brede perspectief

Nadere informatie

Lokale paragraaf gezondheidsnota

Lokale paragraaf gezondheidsnota Lokale paragraaf gezondheidsnota Aanleiding: Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen. Deze taak staat beschreven in de Wet Publieke Gezondheid.

Nadere informatie

CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zwolle

CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zwolle Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in ZWOLLE Een onderzoek naar het eet- en beweeggedrag van leerlingen van de 2 e klas

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

GEZOND LEVEN, GOED LEVEN GEZONDHEIDSBELEID BERNHEZE & OSS 1. POSITIEVE GEZONDHEID 2. HET PROCES 3. THEMA S GEZONDHEIDSBELEID 4.

GEZOND LEVEN, GOED LEVEN GEZONDHEIDSBELEID BERNHEZE & OSS 1. POSITIEVE GEZONDHEID 2. HET PROCES 3. THEMA S GEZONDHEIDSBELEID 4. GEZOND LEVEN, GOED LEVEN GEZONDHEIDSBELEID 2018-2021 BERNHEZE & OSS 1. POSITIEVE GEZONDHEID 2. HET PROCES 3. THEMA S GEZONDHEIDSBELEID 4. BORGING 1. POSITIEVE GEZONDHEID Positieve gezondheid is je eigen

Nadere informatie

Beter in Nederlands. Eric Tiggeler + ONLINE TOETSEN

Beter in Nederlands. Eric Tiggeler + ONLINE TOETSEN Beter Nerlands Eric Tiggeler + ONLINE TOETSEN Meer formatie ze anre uitgav kunt u verkrijg bij: Sdu Klantservice Postbus 20014 2500 ea D Haag tel.: (070) 378 98 80 www.sdu.nl/service De Nerlandse unie

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Zonder procesgerichte aanpak geen duurzame resultaten!

Zonder procesgerichte aanpak geen duurzame resultaten! Zonder procesgerichte aanpak geen duurzame resultaten! WORKSHOP VOOR GEMEENTEN 11 DECEMBER 2014 Waarom een procesgerichte aanpak? Aanpak gezondheidsachterstanden is geen project maar een langdurig proces..

Nadere informatie

Investeren in gezondheid Een gezonde investering! Symposium voor Leidinggevenden IZA Bedrijfszorg 27-03-2013

Investeren in gezondheid Een gezonde investering! Symposium voor Leidinggevenden IZA Bedrijfszorg 27-03-2013 1 Investeren in gezondheid Een gezonde investering! Symposium voor Leidinggevenden IZA Bedrijfszorg 27-03-2013 2 Bevorderen van de gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers 4 werkmaatschappijen

Nadere informatie

Kinderen in West gezond en wel?

Kinderen in West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in West gezond en wel? 1 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Het terugdringen van gezondheidsachterstanden: wat werkt? Dr. Mariëlle Beenackers Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg

Het terugdringen van gezondheidsachterstanden: wat werkt? Dr. Mariëlle Beenackers Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Het terugdringen van gezondheidsachterstanden: wat werkt? Dr. Mariëlle Beenackers Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Overzicht presentatie Sociaaleconomische gezondheidsverschillen verklaren Wat

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

van het controlebeleid om ook voor waterschappen geen probleem behoeft te vormen en dat er vooralsnog geen negatieve effecten op

van het controlebeleid om ook voor waterschappen geen probleem behoeft te vormen en dat er vooralsnog geen negatieve effecten op Nieuwe rapport Mitiger compser maatregel hoofdwegnet bevorr natuurwaarn Door verzacht compser maatregel nem kan bij leg hoofdwegnet gebouw schuld natuur worn gelost: kost 600 miljo guln. Over twtig jaar

Nadere informatie

Factsheets AWPG

Factsheets AWPG Factsheets AWPG 2013-2017 www.ggdzl.nl www.academischewerkplaatslimburg.nl 1 2013 Beweegaanbod Brunssum. Inzicht in gebruik en aanbod van georganiseerde beweegactiviteiten in Brunssum. Waar worden ze georganiseerd

Nadere informatie

Wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie

Wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie Wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie Karsten Klein Rabin Baldewsingh Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag De

Nadere informatie

Kinderen in Zuid gezond en wel?

Kinderen in Zuid gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuid gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuid? Voor Zuid zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

CONVENANT GEZOND GEWICHT Deelconvenant Werk

CONVENANT GEZOND GEWICHT Deelconvenant Werk CONVENANT GEZOND GEWICHT 2010-2014 Deelconvenant Werk PARTIJEN: - de Vereniging VNO-NCW (hierna: VNO-NCW), te dezen vertegenwoordigd door haar directeur de heer W. Ruijgrok, - de Koninklijke Vereniging

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Informatie Themainstituten voor Inspiratiedagen 23-24 juni 2009 1

Informatie Themainstituten voor Inspiratiedagen 23-24 juni 2009 1 Wat is het LOT-i? Nederland beschikt over e goed werkd stelsel van neg gespecialiseerde themainstitut die tezam alle aandachtsgebied van de gezondheidsbevordering bestrijk. Deze institut werk sam stemm

Nadere informatie

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Inleiding Gezondheid is het belangrijkste dat er is. Ook gemeenten hebben baat bij gezonde en actieve burgers. Ze participeren meer, zijn zelfredzamer,

Nadere informatie

De lokale verbinding JOGG en GIDS

De lokale verbinding JOGG en GIDS De lokale verbinding JOGG en GIDS Studiedag Gezond in 3 november 2016 Wat is ook alweer het verschil tussen JOGG en GIDS? Wat doen gemeenten die zowel JOGG als GIDS zijn? Voorbeelden: Nuth, Weststellingwerf,

Nadere informatie

Een gemeentelijke aanpak om burgers aan te zetten tot een gezonde, actieve leefstijl

Een gemeentelijke aanpak om burgers aan te zetten tot een gezonde, actieve leefstijl Een gemeentelijke aanpak om burgers aan te zetten tot een gezonde, actieve leefstijl Lokaal Actief Samenbrengen van verschillende organisaties uit diverse werkvelden Zorg Sport en recreatie Onderwijs Sociaal

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Inzet combinatiefunctionarissen. plan van aanpak schooljaar

Inzet combinatiefunctionarissen. plan van aanpak schooljaar Inzet combinatiefunctionarissen plan van aanpak schooljaar 2012-2013 Voorstellen Freek Thoone Combinatiefunctionaris NSA Anita Bergmans Combinatiefunctionaris bewegingsonderwijs 2 Taken algemeen Combinatiefunctionarissen

Nadere informatie

De Gezonde Basisschool van de Toekomst. Voorwoord. Kick off en perspresentatie op Park ter Waerden. Projectstructuur: wie doet wat?

De Gezonde Basisschool van de Toekomst. Voorwoord. Kick off en perspresentatie op Park ter Waerden. Projectstructuur: wie doet wat? Voorwoord In juni 2014 werd door de provincie Limburg een subsidie in het kader van de Kennis-as Limburg toegekend aan de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Hiermee werd een periode van twee jaar voorbereiding

Nadere informatie

Neem dan gerust contact met ons op! Je kan een keer bij ons LSVb gaat alles snel en gebeurt altijd van alles tegelijkertijd.

Neem dan gerust contact met ons op! Je kan een keer bij ons LSVb gaat alles snel en gebeurt altijd van alles tegelijkertijd. iets voor jou? Voorwoord hoger onrwijs? Dan is LSVb iets voor jou! Beste geïnteresseer, In dit boekje vind je meer informatie over LSVb tak verantwoorlijkh die bij e bestuursjaar kom kijk. Terwijl wij

Nadere informatie

Vvolgs gev hoe l Zelf s mak, all vgwoordigd onle sll word. lelg n wk wkblad, onle smak groep, i eig Bestand bewar ressant? Exrn mariaal websi webpaga n s, om lelg smak, PowPot. kiez af huwk t weektak s

Nadere informatie

Lekker Fit. Werken aan een gezonde leefstijl voor Rotterdamse jeugd

Lekker Fit. Werken aan een gezonde leefstijl voor Rotterdamse jeugd 01 Lekker Fit! Inhoudsopgave Lekker Fit 1 Tien pijlers 2 01 Extra bewegingsonderwijs tijdens en na schooltijd 3 02 De komst van de gymleraar nieuwe stijl 4 03 Lespakket Lekker Fit! 5 04 Sportlessen als

Nadere informatie

Collegevoorstel AANLEIDING BEOOGD EFFECT ARGUMENTEN

Collegevoorstel AANLEIDING BEOOGD EFFECT ARGUMENTEN Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4352414 Opsteller : mw. N. Koenen Telefoon : (033) 469 42 81 User-id : KOE2 Onderwerp Convenant Gezonde Scholen in Amersfoort Voorstel: Het Convenant Gezonde Scholen

Nadere informatie

Active Healthy Platform

Active Healthy Platform Active Healthy Platform Gezondheid is een vitale menselijke waarde Statistieken: 25% van de Nederlandse bevolking chronisch ziek..> aantal neemt toe! Ook het aantal 65+ neemt toe De gemiddelde leeftijd

Nadere informatie

Uitvoeringsplan gezondheid Schagen samen gezond

Uitvoeringsplan gezondheid Schagen samen gezond Uitvoeringsplan gezondheid Schagen samen gezond Schagen samen gezond Kaders uit beleidsnota: Definitie gezondheid: het vermogen om lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk optimaal te functioneren in

Nadere informatie

PTA Intersectoraal DTC, BBL en KBL Waldeck cohort 2015-2016-2017

PTA Intersectoraal DTC, BBL en KBL Waldeck cohort 2015-2016-2017 PTA Intersectoraal DTC, BBL en KBL Walck cohort 205-20-207 Dit PTA geldt voor zowel karberoepsgerichte leerweg (KBL) als voor basisberoepsgerichte leerweg (BBL) op locatie Maris Walck. Exameneenhen Dienstverlening,

Nadere informatie

Sociaal plan eengezinswoningen Oost-Boswinkel

Sociaal plan eengezinswoningen Oost-Boswinkel Sociaal plan eengezswongen Oost-Boswkel Deelplan 1 Per 1 januari 2015 wonen doen we samen 11. ONDERSTEUNING EN SOCIALE BEGELEIDING 11.1. Ter verstrekkg benodig formatie voor (sociale) begeleidg betrokken

Nadere informatie

PROGRAMMA VERLENGDE LEERTIJD IKC DE SPRONG

PROGRAMMA VERLENGDE LEERTIJD IKC DE SPRONG PROGRAMMA VERLENGDE LEERTIJD IKC DE SPRONG Johan de Walestraat 1, Leeuwarden 058-2665909 info@ikcdesprong.nl Programma verlengde leertijd IKC de Sprong schooljaar 2015-2016 IKC de Sprong is een IKC met

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2014/4

Omzendbrief BB 2014/4 Vlaams Misterie Bestuurszaken Agentschap voor Bnenlands Bestuur Aflg Lokale en Provciale Besturen Omzendbrief BB 2014/4 OOO Brussel Tel. 025534003- Fax 02 553 43 01 bnenland @vlaanren.be Aan provciegouverneurs

Nadere informatie

Middelen: financiële middelen

Middelen: financiële middelen Concept uitgeefgroep Bouwst Managemt Organisatie Case Entrance & Security Systems - case, analyse conclusies (OLO) Hodstuk 10 Middel: fanciële middel ESS is snel gegroeid de afgelop jar beslist succesvol.

Nadere informatie

Kinderen in Noord gezond en wel?

Kinderen in Noord gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Noord gezond en wel? 1 Wat valt op in Noord? Voor Noord zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

1. Introductie: training als gezondheidsgedrag

1. Introductie: training als gezondheidsgedrag 12 1.1 Inleiding Zijn naam is Peter, hij is 42 jaar oud, 1.80 meter lang en weegt 125 kilogram. Dit zijn al een aantal jaar zijn afmetingen en hij is op zoek naar hulp. Hij heeft zijn eerste afspraak met

Nadere informatie

Leerling. Leerling VOORTGEZET ONDERWIJS DRONTEN

Leerling. Leerling VOORTGEZET ONDERWIJS DRONTEN 2017 2018 VOORTGEZET ONDERWIJS DRONTEN [ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE HET ICHTHUS SCHOOL ] COLLEGE DRONTEN ] Ontgstdatum aanmeldingsformulier Leerling Leerling [ IN TE VULLEN DOOR DE HUIDIGE SCHOOL ] Voornaam:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Opbaar faillissemtsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) 03-06-016 Insolvtiummer: F.16/15/91 Toezichtzaaknummer: NL:TZ:000000583:FOO1 Datumuitspraak: 03-0-015 Curator: Mr. R-C: mr. Vugt R. Dufour Algeme

Nadere informatie

Sport, Bewegen en Onderwijs met beleid:

Sport, Bewegen en Onderwijs met beleid: Sport, Bewegen en Onderwijs met beleid: Naar een duurzame aanpak met doorlopende leerlijnen en accent op implementatie en opschaling 7 december 2010 In het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs werken samen:

Nadere informatie

2e Themasessie Gezondheid. September 2014

2e Themasessie Gezondheid. September 2014 2e Themasessie Gezondheid September 2014 Welkom bij 2 e themasessie Aanleiding Doelstelling Wie aanwezig? Locatie en coproductie Interactie Aan tafels en Digital Voting System In de browser intikken: www.klm.presenterswall.com

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Vitale organisaties staan sterker en presteren beter! Health is a new business strategy

Vitale organisaties staan sterker en presteren beter! Health is a new business strategy Vitale organisaties staan sterker en presteren beter! Health is a new business strategy Zo staan uw medewerkers er voor (2014) 100 medewerkers: 10 met stressklachten 4 verhoogde kans burn-out 2 depressief

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

benodigdheden Schaar is Werkblad De aarde als een grote tol? Werkblad Precessie en de sterren Zet hemel Werkblad Dierenriem

benodigdheden Schaar is Werkblad De aarde als een grote tol? Werkblad Precessie en de sterren Zet hemel Werkblad Dierenriem Precessie Aar les 12 srrbeeln st altijd precies lf hemel. In lo eeuw verschuiv langzaam. Hoe? En heeft simpel tolletje mak draai aar? vrag waar les over nank krijg. Bodigdh Lesdoel Per tweetal: ler: Satéprikker

Nadere informatie

Performant agressiebeleid

Performant agressiebeleid Performant agressiebeleid Aanpak van het OPZ Geel Nancy Steurs - Mieke Monlaers Situering agressieproblematiek Hulpverlers word in toem mate geconfronteerd met agressie Nood aan e eduidig agressiebeleid:

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

Factsheet. Meet the Needs. Onderzoek naar de behoefte aan leefstijlaanbod van mensen met een lage SES in Maastricht

Factsheet. Meet the Needs. Onderzoek naar de behoefte aan leefstijlaanbod van mensen met een lage SES in Maastricht Factsheet Meet the Needs Onderzoek naar de behoefte aan leefstijlaanbod van mensen met een lage SES in Maastricht ZIO, Zorg in Ontwikkeling Regio Maastricht-Heuvelland Maart 2013 Colofon: Onderzoeksteam

Nadere informatie

Automotive Energy Innovators

Automotive Energy Innovators Automotive Energy Innovators Inhoudsopgave Inhoudsopgave DEOdrive... 4 Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV)... 5 Specificaties DEOdrive DEOdrive DEOdrive... 6 4 4 4 Hoe Fuel werkt Fuel Fuel Cell het? Cell

Nadere informatie

Overzicht inkomens- en vermogensnormen 2015

Overzicht inkomens- en vermogensnormen 2015 Overzicht inkoms- vermogsnorm 2015 Geldd voor Ast, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek Somer Inkom Onr inkom verstaan wij al het geld dat u in e bepaal perio ontvangt. Dit is niet alle geld dat u krijgt

Nadere informatie

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Stein Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

De patiënt als partner in de zorg: gaat dat echt lukken?

De patiënt als partner in de zorg: gaat dat echt lukken? De patiënt als partner in de zorg: gaat dat echt lukken? Prof. dr. Jany Rademakers NIVEL Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg CAPHRI Maastricht University Vakgroep Huisartsgeneeskunde,

Nadere informatie

Algemeen wordt erkend dat het onderwijssysteem een zeer belangrijke

Algemeen wordt erkend dat het onderwijssysteem een zeer belangrijke Ler ier Overheid behartiger verler s Mieke Van Gramber Algem wordt erkd onrwijssysem zeer belangrijke verler ontwikkelgss je verre levslo bepal, evzeer ige sociale ara waar s vereld worn. Ook na verlat

Nadere informatie

Gezonde leerlingen presteren beter!

Gezonde leerlingen presteren beter! Gezonde leerlingen presteren beter! Wie ben ik? Monique van Ark HALO pabo Vakleerkracht en groepsleerkracht primair onderwijs Coördinator vakleerkrachten en combinatiefunctionarissen Leiden Docent bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Opgroeien in onderzoek. Symposium Jeugd en Gezondheid 13 oktober 2016

Opgroeien in onderzoek. Symposium Jeugd en Gezondheid 13 oktober 2016 Opgroeien in onderzoek Symposium Jeugd en Gezondheid 13 oktober 2016 Innovatief, kwalitatief hoogwaardig en maatschappelijk relevant onderzoek dat bijdraagt aan het gezond opgroeien van de jeugd, daar

Nadere informatie