Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van peuterdagopvang Kleine Reus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van peuterdagopvang Kleine Reus"

Transcriptie

1 1

2 Voorwoord Hier voor u ligt het locatiespecifieke pedagogisch werkplan voor peuterdagopvang Kleine Reus In dit plan is nauwkeurig beschreven hoe onze locatie eruitziet, welk dagritme wordt gehanteerd en welke (locatie-eigen) regels wij hanteren. Ook kunt u lezen welke activiteiten er worden georganiseerd en welke thema s aan bod zullen komen. Dit is niet zomaar een plan. Dit plan is de rode draad die we het gehele jaar zullen volgen. Dit plan biedt de ouder en/of verzorger, de kinderen en de pedagogisch medewerkers een stevige en duidelijke basis om een fijne, leerzame en leuke tijd bij peuterdagopvang Kleine Reus te hebben. Dit plan is opgesteld door de locatiemanager, samen met de pedagogisch medewerkers van de locatie zelf. Diegenen met de expertise op het gebied van peuterdagopvang, de pedagogisch medewerkers, kunnen juist die kleine details benoemen die nodig zijn om een eigen, veilige en geborgen omgeving te creëren voor het kind. De kreet Alles Kids wordt overigens niet voor niets dagelijks gebruikt binnen SKS Alles Kids. Plezier voor het kind en enthousiasme vanuit de pedagogisch medewerker staat centraal. Uiteindelijk gaat het er om, dat zowel het kind, de ouder en/of verzorger, maar ook de pedagogisch medewerker met een tevreden gevoel de dag weer afsluiten bij peuterdagopvang Kleine Reus! Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van peuterdagopvang Kleine Reus Marissa Kostense Locatiemanager peuterdagopvang Kleine Reus Januari

3 De stamgroepen Peuterdagopvang Kleine Reus heeft 6 stamgroepen met kinderen in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar. Per dag worden er per groep maximaal 16 kinderen opgevangen. Peuterdagopvang Kleine Reus is elke ochtend geopend vanaf 8.45 uur tot uur en s middags van uur tot uur. Bij Kleine Reus werken dagelijks twee pedagogisch medewerkers per groep. De kinderen spelen twee dagdelen per week bij de peuterdagopvang. Dit zijn vaste combinaties, wat inhoudt dat de kinderen altijd in dezelfde groepssamenstelling worden opgevangen, met vaste pedagogisch medewerkers. Voor peuters met een VVE indicatie is er de mogelijkheid om 2 extra dagdelen te spelen in een tweede stamgroep. Dit gebeurt in samenspraak met de ouders. In de schoolvakanties zijn wij gesloten. De achterwacht: vanaf 7.30 uur is de planner van de peuterdagopvang bereikbaar. Deze heeft een invalpoule ter beschikking met mensen die direct inzetbaar zijn. Tevens gelden de pedagogisch medewerkers van KDV Dikkie Dik voor ons als achterwacht. Wij werken met contactpersonen. Ieder kind heeft een contactpersoon, die tevens het aanspreekpunt is voor de ouders. Mocht het voor komen dat de contactpersoon niet aanwezig is vanwege bijvoorbeeld verlof, dan zijn de wel aanwezige vaste pedagogisch medewerkers van de groep het aanspreekpunt voor de ouder en/of verzorger. Geef ze de vijf De pedagogische visie van SKS Alles Kids is in belangrijke mate gebaseerd op en geïnspireerd door de opvoedingstheorieën van Maria Montessori, Emmi Pikler en de Reggio Emilia-benadering. Dit is op onze locatie terug te zien doordat we de kinderen een vaste groep aanbieden met vaste pedagogisch medewerkers. Dit geeft de kinderen een gevoel van veiligheid en geborgenheid. We geven de kinderen de mogelijkheid om een persoonlijke band op te bouwen met de kinderen uit de groep en de pedagogisch medewerkers. We hanteren een vast dagritme met momenten van rust, zoals eten en kringactiviteiten en momenten van actief bezig zijn, zoals lekker dansen of knutselen. We geven de kinderen de gelegenheid om deel te nemen aan activiteiten, maar bieden ook de ruimte om hen zelf de wereld om hen heen te laten ontdekken. De 5 speerpunten in het pedagogische beleid van SKS Alles Kids. Onze pedagogische visie dragen wij uit door dagelijks de volgende doelen na te streven: Alles Kids: Wij zorgen er voor dat de kinderen het naar hun zin hebben bij ons en dat zij met een plezierig gevoel op iedere dag bij ons terug kijken; Samen en Alleen: Wij gebruiken de groepsdynamiek om kinderen uit te dagen en zorgen er tegelijkertijd voor ieder individueel kind echt te leren kennen; Geborgenheid en veiligheid: Wij zorgen er voor dat de kinderen zich emotioneel veilig, gerespecteerd, gewaardeerd en geaccepteerd voelen bij ons; Ontwikkeling naar zelfstandigheid: Wij motiveren en stimuleren de kinderen om hun persoonlijke en sociale competenties op hun eigen unieke wijze, in hun eigen unieke tempo, te ontwikkelen; Normen en waarden: Wij stellen de kinderen in de gelegenheid zich normen en waarden, de cultuur van onze samenleving, eigen te maken; Om deze vijf speerpunten te realiseren maken wij gebruik van vijf pedagogische middelen. 3

4 De interactie tussen de pedagogisch medewerker en het kind De interactie tussen de pedagogisch medewerker en het kind op Kleine Reus vindt op verschillende manieren plaats, namelijk door bijvoorbeeld samen met de kinderen gesprekjes te voeren, waarbij er aandacht is voor hun eigen beleving. Voorlezen gebeurt voor de hele groep, maar soms gaan we alleen met een kind zitten om samen een boekje te bekijken. De interactie tussen de kinderen onderling: de groep In de kring sturen we vaak de gesprekken, maar we stimuleren de kinderen ook onderling met elkaar te praten en te reageren op elkaars verhaal. Ook stimuleren we het samenspel van de kinderen onderling. We beginnen dan om samen met de kinderen mee te spelen en trekken ons terug als we zien dat het goed gaat. Uiteindelijk valt onze ondersteuning weg en spelen de kinderen helemaal zelfstandig samen. De fysieke omgeving Bij Kleine Reus hechten we veel waarde aan veiligheid. Zo wordt ons buitenspelmateriaal jaarlijks gecontroleerd. Ook hebben we onze ruimte zo ingericht dat er voor de kinderen plek is om in de hoeken te spelen, maar om ook aan tafel te komen zitten voor een rustigere activiteit. Daarnaast is er voor de kinderen ook voldoende ruimte om zich vrij te bewegen door het lokaal. Beschrijving van de locatie binnen Om bij peuterdagopvang Kleine Reus te komen, loopt u door de hal van kinderdagverblijf Dikkie Dik door de deur naar rechts. U komt dan in de gang van de peuterdagopvang waar de kapstokken van de kinderen zijn. Links zijn de kapstokken voor de kinderen van Kleine Reus 1 en rechts door de deur de kapstokken voor de kinderen van Kleine Reus 2. Hier kunnen zij hun jassen en tassen ophangen. Hier vindt u ook een mededelingen bord voor de ouders met nieuws vanuit de peuterdagopvang. Voor Kleine Reus 1 loopt u na de kapstokken door de deur het lokaal in. Voor Kleine Reus 2 loopt u door het atelier van BSO Happy Kids en komt dan in de groepsruimte. Beide ruimtes zijn ingedeeld in hoeken volgens onze VVE methode Startblokken. Bij Kleine Reus 2 is er onder andere een creahoek, een bouw/autohoek en we hebben een leeshoek gecreëerd naast ons prachtige podium. Onder het podium hebben we onze huishoek. Hier wordt afhankelijk van ons thema ook wel een winkel van gemaakt. De peuters mogen niet op het podium klimmen, dit gedeelte is ingericht voor BSO Happy Kids, die ook gebruik maakt van de ruimte. Er zijn twee hoge groepstafels aanwezig en twee lage tafels. Voor de pedagogisch medewerkers is er een bureau. Verder staan er 2 hoge en 3 lage kasten met spelmateriaal voor de kinderen. Het spelmateriaal van de kinderen zit in 3 lage kasten en 1 hoge kast. Ook is er een keukenblok aanwezig. De kindertoiletten zijn te vinden in de gang bij de kapstokken. Hier staat ook een commode. De kinderen die zelfstandig naar het toilet kunnen, doen dit zelf, wel kijkt één van de pedagogisch medewerkers dan even of het allemaal lukt. Er staan opstapjes bij de toiletten en de wastafels. Bij Kleine Reus 1 is er een huishoek, leeshoek, creahoek en in de aangrenzende ruimte is er een bouw/autohoek te vinden. Er zijn twee hoge groepstafels aanwezig en twee lage tafels. Voor de pedagogisch medewerkers is er een bureau. Verder staan er diverse kasten met spelmateriaal voor de kinderen. De kindertoiletten zijn te vinden in de aangrenzende aan de groepsruimte. Hier zijn twee kindertoiletten en een lage wasbak, zodat de kinderen zelf hun handen kunnen wassen. Ook staat hier een commode. Er is geen slaapruimte aanwezig, omdat de kinderen slechts 3 uur achtereenvolgens komen spelen en dus niet hoeven te slapen. Mocht een kind moe zijn, dan kan hij/zij uitrusten op de kussens in de leeshoek. Beschrijving van de locatie buiten Aangrenzend aan de groepsruimte is een dakterras waar wij met de kinderen spelen. Het is omgeven door een stevig hek en voor extra veiligheid voorzien van doorzichtig plexiglas. De buitenruimte is volledig betegeld. Er staat een schuur waarin wij onze fietsen en dergelijke bewaren en ook extra 4

5 spelmateriaal voor binnen. De buitenruimte is verdeeld in twee delen. Aan de ene kant staat de schuur waar de kinderen omheen kunnen fietsen. Aan de andere kant is een vrije ruimte waar de kinderen met andere materialen kunnen spelen zoals loopklossen, hoepels, staptegels, etc. Er is verder nog een duikelrek aanwezig, hieronder ligt een mat met kunstgras. Vanaf het dakterras is er een trap naar het beneden gelegen schoolplein. Deze trap is afgesloten met een hek, dit hek kan op slot. Het schoolplein is tevens omsloten door een hek. Ons activiteitenaanbod Onze activiteiten zijn afgestemd op ons VVE thema. We proberen een zo gevarieerd mogelijk aanbod voor de peuters te creëren. Creatieve, actieve, cognitieve en uitdagende activiteiten bieden wij iedere dag aan. Het spelmateriaal dat wij aanbieden Ons spelmateriaal is erg divers en afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de kinderen. We proberen zowel spelmateriaal aan te bieden waarbij de kinderen nieuwe vaardigheden aanleren, als spelmateriaal dat de fantasie prikkelt, zoals bijvoorbeeld verkleedkleding. Wennen Het intakegesprek vindt plaats op de eerste dag dat het kind komt spelen. Dit gesprek vindt plaats in het lokaal, behalve bij een te groot aantal ouders, dan wijken we uit naar het atelier. In dit gesprek worden de groepsregels en het dagritme besproken en kunnen ouders bijzonderheden melden. Ook wordt meteen besproken hoe de ouders afscheid kunnen nemen en wat we kunnen doen als het kind moeite heeft met wennen. Na het gesprek nemen de ouders afscheid van hun kind. Tussendoor mogen zij altijd even bellen om te vragen hoe het gaat. Kinderen die nieuw zijn worden de eerste weken extra gevolgd door de pedagogisch medewerkers. Dagritme van Kleine Reus Om 8.45 uur opent Kleine Reus haar deuren. We heten iedereen welkom. De kinderen kunnen meteen gaan spelen, want we hebben al wat spelmateriaal klaargezet. Er is nu tijd voor de ouders om iets door te geven aan de pedagogisch medewerkers of om even te praten. Om 9.00 uur nemen de laatste ouders afscheid en mogen de kinderen vrij spelen in de hoeken, maar de kinderen kunnen ook kleien, tekenen of een andere creatieve activiteit uitvoeren. Er wordt geprobeerd zo veel mogelijk aan te bieden passend binnen het thema. Na ongeveer drie kwartier zingen we het opruimliedje en ruimen we gezamenlijk op. Rond uur gaan we dan in de kring, de kinderen wassen hun handen met desinfecterende handgel. De kinderen eten hun fruit op en als iedereen klaar is met eten, mogen de peuters hun beker leeg drinken. Het kindje van de dag ( hulpje ) mag de bekers uitdelen. Terwijl we in de kring zitten wordt er vaak voorgelezen, we zingen liedjes, doen een bewegingsspelletje, etc. Dit alles passend binnen het thema. Na deze activiteiten krijgen de kinderen een doekje om hun handen mee schoon te maken en verschonen we de kinderen die nog niet zindelijk zijn. Ook stimuleren we hen om naar het toilet te gaan. De kinderen die al zindelijk zijn, gaan gedurende de ochtend zelfstandig naar het toilet; als ze nog een beetje hulp nodig hebben, dan helpen we graag. Als het weer het toelaat gaan we naar buiten. Wij maken een treintje met handen op de schouders van de voorganger en zo lopen we in het treintje naar buiten. Buiten kunnen de kinderen vrij spelen, mochten we niet naar buiten kunnen, dan bieden we binnen alternatieve activiteiten aan. Na het buitenspelen ruimen we weer gezamenlijk op en gaan we nog een laatste maal in de kring. De ochtend wordt samen met de kinderen doorgenomen en knutselwerkjes en eventuele brieven worden uitgedeeld om mee naar huis te nemen. Het kindje van de dag mag de deur openmaken voor de ouders. De kinderen moeten even blijven zitten totdat hun ouders binnen zijn. Opnieuw is er voor de ouders de gelegenheid om de pedagogisch medewerkers aan te spreken. 5

6 De middag verloopt vrijwel hetzelfde, alleen duurt deze slechts 2 uur. In de middag is er maar 1 kring, aan het eind van de dag. Locatie-eigen regels Aandachtspunten rondom het eten Voor het eten wassen wij onze handen en de handen van de kinderen met desinfecterende gel zoals boven beschreven, de kinderen die dit zelf kunnen, doen dit zelf. We zingen eerst een liedje voor we gaan eten We houden rekening met allergieën en geloofsovertuiging Aandachtspunten in de groep We stimuleren de kinderen ons en/of andere kinderen te helpen We laten de kinderen niet klimmen en klauteren op het meubilair We laten de kinderen niet met speelgoed gooien, tenzij het daarvoor is bedoeld We laten de kinderen zelfstandig naar het toilet gaan zodra ze daar aan toe zijn We stimuleren de kinderen om samen met ons op te ruimen We zien er op toe dat de kinderen elkaar geen pijn doen Aandachtspunten bij het buitenspelen We zorgen ervoor dat alle hekken zijn gesloten We laten geen kinderen tegen elkaar botsen We laten de kinderen geen zand gooien naar elkaar Aandachtpunten rondom de buitentrap Kleine Reus Wij maken alleen gebruik van de trap in geval van een brandmelding/ brandoefening. Ter voorbereiding oefenen we één keer in de twee weken de trap. De oefening wordt ingeleid met een liedje. Kinderen worden gestimuleerd zelf de trap op en af te lopen, de pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen die dit nog niet zelfstandig kunnen. De kinderen gaan 1 voor 1, achter elkaar de trap af/op Eén pedagogisch medewerker gaat voorop naar de trap. De kinderen staan in een rij achter elkaar en lopen achter elkaar aan de rechterkant de trap af/op Kinderen wordt geleerd met hun rechterhand aan de leuning vast te houden. Er moet afstand blijven tussen de kinderen. Nieuwe en/of de kinderen die nog niet voldoende de trap beheersen gaan altijd als laatste, samen met de andere pedagogische medewerker naar beneden/boven. De kinderen wachten beneden in een rij bij de vlaggenmast, totdat alle kinderen en medewerkers beneden zijn. We tellen de neuzen van de kinderen boven en beneden aan de trap. Locatie-eigen tradities en rituelen Rituelen zijn voor kinderen erg belangrijk. Herhaling geeft hen zekerheid en vertrouwen. Hieronder geven we een opsomming van de belangrijkste rituelen bij Kleine Reus. Rituelen bij het afscheid nemen Wij attenderen ouders er op dat zij bewust afscheid moeten nemen. Dit geeft duidelijkheid naar het kind. De pedagogisch medewerkers kunnen hierin een rol spelen, zeker wanneer het afscheid nemen moeilijk gaat. Zij vangen zowel de ouders als het kind op. Het afscheid moet niet te lang duren. Ouders kunnen te allen tijde bellen om te vragen hoe het gaat met hun kind. 6

7 Rituelen bij de verjaardag Wanneer een kind jarig is, dan wordt er een feestmuts voor hem/haar gemaakt. In de kring wordt er dan gezongen en het kind mag een instrument kiezen om muziek mee te maken. Het kind mag uit de grabbelton een cadeautje pakken. Natuurlijk wordt er ook getrakteerd. De ouders mogen er altijd bij aanwezig zijn. Indien deze zijn verhinderd, maken we op verzoek foto s. Rituelen met knutselwerkjes Voor verjaardagen van ouders en opa s en oma s worden op verzoek knutselwerkjes gemaakt. Een pedagogisch medewerker bedenkt eventueel samen met het kind wat er gemaakt zal worden. Het werkje neemt het kind, ingepakt en wel, mee naar huis. Voor Moeder- en Vaderdag gebeurt dit ook. De knutselwerkjes voor deze dagen en de feestdagen, worden in het groeps-/werkoverleg bedacht en besproken. We verplichten de kinderen niet om knutselwerkjes te maken, maar stimuleren hen wel. Rituelen bij het zindelijk worden Zodra de ouder/verzorger aangeeft dat het kind bezig is met zindelijkheidstraining, houden wij hier rekening mee. Kinderen worden gestimuleerd zelf hun luier uit te trekken, zelfstandig naar het toilet te gaan en ook wordt gebruik gemaakt van beloningssysteem, de kinderen krijgen bijvoorbeeld een sticker of een kaartje als ze op het toilet hebben geplast. Uitstapjes Soms worden er kleine uitstapjes gedaan met de kinderen. Bijvoorbeeld naar de kinderboerderij, de speeltuin, of gewoon even mee naar de supermarkt. De uitstapjes worden gemaakt bijpassend bij het thema. Kleine Reus in de wijk Kleine Reus ligt in de wijk Groenewoud. De peuterdagopvang zit op de eerste verdieping van brede school de Sleutel. Op de eerste verdieping heeft SKS Alles Kids naast de peuterdagopvang ook een kinderdagverblijf, Dikkie Dik. Een bso, Happy Kids, met deze bso deelt Kleine Reus haar groepsruimte en ook wordt er tmo en vso aangeboden. Op de benedenverdieping van de Sleutel zitten 3 scholen: CBS Marimba, RKBS Mgr. Bekkerschool en OBS De Piramide, locatie Groenewoud. Op de tweede verdieping is het ROC Zadkine gevestigd, die onder andere de opleiding tot pedagogisch medewerker aanbiedt. Tegenover de Sleutel zijn een aantal winkels, onder andere een supermarkt en er is een grasveld waar gespeeld kan worden. Er is in de buurt ook een speeltuin. De wijk heeft veel eengezinswoningen en er staat een verzorgingshuis. Het metrostation Centrum is lopend te bereiken. Doelen In de jaarplanning van de locatie worden ieder jaar pedagogische doelen opgenomen, zodat wij aandacht blijven houden voor het pedagogisch klimaat binnen onze locatie. Activiteiten planning 2016 Januari/februari: Vriendschap Maart/april: Logeren Mei/juni: Voertuigen September/oktober: Knuffels November/december: Muziek Adresgegevens Peuterdagopvang Kleine Reus Eikenlaan 88f 3203 BM Spijkenisse

8 Locatiemanager Marissa Kostense Manager Kinderopvang Charlotte van 't Hof

9 9

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van peuterdagopvang Hommeltje

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van peuterdagopvang Hommeltje Voorwoord Hier voor u ligt het locatiespecifieke pedagogisch werkplan voor peuterdagopvang Hommeltje. In dit plan is nauwkeurig beschreven hoe onze locatie er uit ziet, welk dagritme wordt gehanteerd en

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatie specifieke pedagogisch werkplan van peuterdagopvang Kleine Beer.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatie specifieke pedagogisch werkplan van peuterdagopvang Kleine Beer. 1 Voorwoord Hier voor u ligt het locatie specifieke pedagogisch werkplan voor peuterdagopvang Kleine Beer. In dit plan is nauwkeurig beschreven hoe onze locatie eruitziet, welk dagritme wordt gehanteerd

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van peuterdagopvang Kaboutertjes.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van peuterdagopvang Kaboutertjes. 1 Voorwoord Hier voor u ligt het locatiespecifieke pedagogisch werkplan voor peuterdagopvang Kaboutertjes. In dit plan is nauwkeurig beschreven hoe onze locatie eruitziet, welk dagritme wordt gehanteerd

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van peuterdagopvang Jip en Janneke.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van peuterdagopvang Jip en Janneke. Voorwoord Hier voor u ligt het locatiespecifieke pedagogisch werkplan voor peuterdagopvang Jip en Janneke. In dit plan is nauwkeurig beschreven hoe onze locatie eruitziet, welk dagritme wordt gehanteerd

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Cosykids.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Cosykids. Voorwoord Met trotse presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV Cosykids Dit is een uitwerking van het werkplan kinderdagverblijf welke van toepassing is op al onze kinderdagverblijven

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Beer Balou.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Beer Balou. 1 Voorwoord Met trotse presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV Beer Balou. Dit is een uitwerking van het werkplan kinderdagverblijf welke van toepassing is op al onze kinderdagverblijven

Nadere informatie

Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf

Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf Auteur Datum geldigheidsverkl. Paraaf map Versie nr. IV juni 2015 Werkinstructie map Kinderopvang 2015A Voor u ligt de aanvulling op het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf BonBon Boerderij.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf BonBon Boerderij. Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV BonBon Boerderij. Dit is een uitwerking van het werkplan kinderdagverblijf welke van toepassing is op al onze kinderdagverblijven

Nadere informatie

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten GEEF ZE DE VIJF! SKS Alles Kids De wereld om ons heen verandert. Ook in de kinderopvang zijn nieuwe ontwikkelingen aan de orde van de dag. SKS Alles Kids biedt al jaren kinderopvang en loopt voorop als

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Polderpioniers.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Polderpioniers. 1 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV Polderpioniers. Dit is een uitwerking van het werkplan kinderdagverblijf welke van toepassing is op al onze kinderdagverblijven

Nadere informatie

Martine den Haselaar-Schuch Locatiemanager. Datum: December 2015

Martine den Haselaar-Schuch Locatiemanager. Datum: December 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Happy Kids. Dit is een uitwerking van het werkplan bso welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Beer Balou.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Beer Balou. 1 Voorwoord Met trotse presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV Beer Balou. Dit is een uitwerking van het werkplan kinderdagverblijf welke van toepassing is op al onze kinderdagverblijven

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen Informatieboekje van Peuterspeelschool Opijnen Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Opijnen. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u

Nadere informatie

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Welkom bij de voorschool van IKC Buikslotermeer. U heeft gekozen voor onze voorschool om uw kind een goede en leerzame tijd te

Nadere informatie

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2 1 Observeerbare Termen Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid Leeftijdscategorie De kinderen worden opgevangen in een schone en veilige omgeving. 2 4 jaar 1. De leidster instrueert kind

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Dikkie Dik.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Dikkie Dik. 1 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV Dikkie Dik. Dit is een uitwerking van het werkplan kinderdagverblijf welke van toepassing is op al onze kinderdagverblijven

Nadere informatie

Locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV Polderpioniers 2013

Locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV Polderpioniers 2013 Locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV Polderpioniers 2013 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV Polderpioniers. Dit is een uitwerking van het werkplan

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Ot en Sien

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Ot en Sien Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Ot en Sien September 2016 1 Inhoud 1. Informatie over Peuterspeelzaal Ot en Sien p. 3 2. Groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. Kennismaking en wennen p.

Nadere informatie

Informatie voor ouders/verzorgers. Het kindcentrum. Een goede start voor ieder kind

Informatie voor ouders/verzorgers. Het kindcentrum. Een goede start voor ieder kind matie voo Informatie voor ouders/verzorgers Het kindcentrum Een goede start voor ieder kind Het kindcentrum is een goede start voor uw kind. Wij bieden een veilige plek waar uw peuter leert samen te spelen

Nadere informatie

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Welkom bij de voorschool van IKC Buikslotermeer. U heeft gekozen voor onze voorschool om uw kind een goede en leerzame tijd te

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Olleke Bolleke p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

Daniëlle van der Meijden-Spoor Locatiemanager. Datum: Januari 2017

Daniëlle van der Meijden-Spoor Locatiemanager. Datum: Januari 2017 Voorwoord Met trotse presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO BonBon Boerderij. Dit is een uitwerking van het werkplan BSO welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam

Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam 1 Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam Inhoud 1. informatie over Peuteropvang Wigwam p. 3 2. groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen p. 4 4. dagindeling p. 5 5. vieren

Nadere informatie

peuterspeelzaal Watoto

peuterspeelzaal Watoto peuterspeelzaal Watoto Inhoudsopgave Voorwoord 1. Stamgroepen 2 2. Pedagogisch beleid 2 3. Onze locatie 3 4. Dagritme 4 5. Locatie-eigen regels en rituelen 4 6. PSZ Watoto in de wijk 5 7. Doelen voor komend

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal De Speeldoos

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal De Speeldoos Informatieboekje van Peuterspeelzaal De Speeldoos Peuterspeelzaal De Speeldoos 0345-580582 Oranje Nassaustraat 21 speeldoos@telfort.nl 4191 EC Geldermalsen www.spgg.nl Beste ouders/verzorgers In de eerste

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker kan deze tijd tevens gebruiken voor rapportage en het bieden van individuele ondersteuning.

De pedagogisch medewerker kan deze tijd tevens gebruiken voor rapportage en het bieden van individuele ondersteuning. Dit werkplan is aanvullend op het pedagogisch beleid dagopvang. In het pedagogisch beleid wordt omschreven waar Shezaf voor staat en wat pedagogische visie is. In dit werkplan is voor Het Kompas uitgewerkt

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf De Globetrotters.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf De Globetrotters. 1 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV De Globetrotters. Dit is een uitwerking van het werkplan kinderdagverblijf welke van toepassing is op al onze kinderdagverblijven

Nadere informatie

PEDAGOGISCHE WERKWIJZE BOFKONTJES pagina 1 van 5

PEDAGOGISCHE WERKWIJZE BOFKONTJES pagina 1 van 5 pagina 1 van 5 1 WAT IS KARAKTERISTIEK VOOR DE BOFKONTJES Kindercentrum de Bofkontjes is een spelenderwijs groep die halve dagopvang biedt. De Bofkontjes heeft haar groepsruimte in de Tarthorstschool direct

Nadere informatie

Conny Rieborn Locatiemanager. Datum: december 2015

Conny Rieborn Locatiemanager. Datum: december 2015 Voorwoord Met trotse presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO BonBon Boerderij. Dit is een uitwerking van het werkplan BSO welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel

Nadere informatie

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van Voorschool De Vijf Sterren

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van Voorschool De Vijf Sterren Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van Voorschool De Vijf Sterren Welkom bij Voorschool De Vijf Sterren. U heeft gekozen voor onze voorschool om uw kind een goede en leerzame tijd te geven. In het begin

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Pippeloentje

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Pippeloentje Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Pippeloentje Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelopvang Pippeloentje 3 2. groepsomvang en leeftijdsopbouw 4 3. kennismaking en wennen 5 4. dagindeling

Nadere informatie

Joan van Buuren Locatiemanager. Datum:10/12/2012

Joan van Buuren Locatiemanager. Datum:10/12/2012 1 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Polderpioniers. Dit is een uitwerking van het werkplan bso welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. GROEPSSAMENSTELLING 3 3. INDELING EN INRICHTING VAN DE BINNEN EN BUITENRUIMTE 4 4. DAGRITME 4 5. ALGEMENE REGELS 6 6. SIGNALEREN 6 ELMO-Kinderopvang

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Welkom bij Op Stoom. Pedagogische visie. Lieve actieve medewerkers

Welkom bij Op Stoom. Pedagogische visie. Lieve actieve medewerkers Welkom bij Op Stoom Kwaliteit en service zijn belangrijke kenmerken van Op Stoom zodat ouders hun kinderen met een gerust hart achterlaten bij de medewerkers. We bieden liefdevolle zorg en inspiratie aan

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Maart 2015 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster 1. De locatie BSO De Toermalijn het Rooster bevindt zich in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. De locatie heeft 2 basisgroepen waar kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Martine den Haselaar-Schuch Locatiemanager. Datum: Januari 2017

Martine den Haselaar-Schuch Locatiemanager. Datum: Januari 2017 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Grote Beer. Dit is een uitwerking van het werkplan bso welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS Blub, zegt de vis zijn gezellige, kleinschalige en huiselijke kinderdagverblijven. De kinderdagverblijven bestaan uit groepen die opvang en verzorging bieden aan kinderen

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: BSO De Vijf Sterren opgemaakt d.d.: juni 2014 door: Ineke van der Haak Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Vijf

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker voor de ouders van onze nieuwe kleuters belangrijk,

Nadere informatie

Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2015

Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Grote Beer. Dit is een uitwerking van het werkplan bso welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van

Nadere informatie

Welkom op de peuterspeelzaal

Welkom op de peuterspeelzaal Welkom op de peuterspeelzaal Peuterspeelzaal Het Groene Kikkertje Witte de Withstraat 85 2518 CR Den Haag Telefon: (070) 4129598 E-Mail: pszhetgroenekikkertje@scoh.nl www.cbsdespiegel.nl Wat houdt de Haagse

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Hoek, versie juli 2015 Esther Peijnenburg, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Hoek, versie juli 2015 Esther Peijnenburg, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 40 kinderen per dag worden opgevangen op KDV en peuterochtendgroep De Hoek. Momenteel zijn door terugloop van kinderen

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan Locatie Zuiderlaan

Pedagogisch Werkplan Locatie Zuiderlaan Pedagogisch Werkplan Locatie Zuiderlaan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. GROEPSSAMENSTELLING 3 3. WENNEN EN AFSCHEID NEMEN 3 4. INDELING EN INRICHTING VAN DE BINNEN EN BUITENRUIMTE 4 5. DAGRITME 6 6. SIGNALEREN

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Hieronder wordt een aantal kernpunten uit het pedagogische beleidsplan van Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos besproken. Het volledige pedagogische beleidsplan ligt ter inzage op

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Groenknollenland

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Groenknollenland Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Groenknollenland Oktober 2016 1 Inhoud 1. informatie over Peuterspeelzaal Groenknollenland p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking

Nadere informatie

welkomstboekje Hallo!! thorbeckelaan bm maarssen telefoon: fax:

welkomstboekje Hallo!! thorbeckelaan bm maarssen telefoon: fax: welkomstboekje Hallo!! thorbeckelaan 2 3601 bm maarssen telefoon: 0346-562120 fax: 0346-554851 e-mail: directie@kbspionier.nl www.kbspionier.nl 4Hallo Je bent nu al bijna vier jaar en dan kom je bij ons

Nadere informatie

Het kind centraal. Pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Small

Het kind centraal. Pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Small Het kind centraal Het kind centraal 1 Kinderdagverblijf Small Apeldoornselaan 294-304, 2573 XL Den Haag E info@kinderdagverblijfsmall.nl I www.kinderdagverblijfsmall.nl 2 Het kind centraal 4 Inleiding

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan PO Hannie Schaft. Versie Versie 2.3

Pedagogisch Werkplan PO Hannie Schaft. Versie Versie 2.3 Document Pedagogisch Werkplan PO Hannie Schaft Versie Versie 2.3 Datum 6 januari 2016 Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 1.0 Inleiding... 3 2.0 Algemene zaken... 4 2.1 Gegevens vestiging... 4 2.2 Doel

Nadere informatie

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers,

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers, Inleiding Beste ouders, verzorgers, lezers, Wij heten uw kind van harte welkom op PCBO De Fakkel. Deze kleuterinfo is een korte aanvulling op onze schoolgids en bevat informatie die speciaal bestemd is

Nadere informatie

Jeanette Bakker Locatiemanager. Datum. Januari 2016

Jeanette Bakker Locatiemanager. Datum. Januari 2016 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van de SportBSO.Dit is een uitwerking van het werkplan bso welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van het

Nadere informatie

Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school Voor het eerst naar school Welkom op De Wonderboom Uw kind gaat binnenkort voor het eerst naar school. We wensen jullie een fijne tijd toe op De Wonderboom. Dit boekje informeert over verschillende zaken

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo!

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! In het pedagogisch werkplan komt tot uitdrukking hoe ik met de kinderen omga en waarom ik dat zo doe. Als christelijke gastouder draag ik ook christelijke

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Vermeulenstraat 52 5012 HB Tilburg 013-455 92 98 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Dit document bevat algemene informatie over Tjil! Kinderopvang. Tjil! Kinderopvang

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal M!eters

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal M!eters Informatieboekje van Peuterspeelzaal M!eters Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelzaal M!ETERS. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u een

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van De BSO en de samenstelling van de en Er worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag niet meer dan 20 kinderen opgevangen op BSO De Wilgenboom. Op vrijdag worden er momenteel niet meer

Nadere informatie

Samen leren spelen is spelenderwijs leren!

Samen leren spelen is spelenderwijs leren! Samen leren spelen is spelenderwijs leren! 1 Welkom Uw peuter is 2,5 jaar oud en gaat voor het eerst naar de peuterspeelgroep. Dat is een heel belangrijke gebeurtenis, voor de peuter en voor u! Voor uw

Nadere informatie

Werkplan De Regenboog 2016 1

Werkplan De Regenboog 2016 1 Dit werkplan is aanvullend op het pedagogisch beleid dagopvang. In het pedagogisch beleid wordt omschreven waar Shezaf voor staat en wat pedagogische visie is. In dit werkplan is voor locatie De Regenboog

Nadere informatie

peuterspeelzaal Watoto

peuterspeelzaal Watoto peuterspeelzaal Watoto Inhoudsopgave Voorwoord 1. Stamgroepen 2 2. Pedagogisch beleid 2 3. Onze locatie 5 4. Dagritme 5 5. Locatie-eigen regels en rituelen 6 6. PSZ Watoto in de wijk 6 7. Doelen voor komend

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK

PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK Voor u ligt het Pedagogisch beleid van Kinderdagverblijf HUMMELTJESHOEK. Intern beschrijven wij wat wij kinderen bieden in een veilige omgeving. Wij bieden 4 basisdoelen:

Nadere informatie

Waninka van Gent Locatiemanager. December 2015

Waninka van Gent Locatiemanager. December 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Jungle. Dit is een uitwerking van het werkplan BSO welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van het

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuteropvang de Glijbaan

Pedagogisch werkplan. Peuteropvang de Glijbaan Pedagogisch werkplan Peuteropvang de Glijbaan 1 Inhoud 1. informatie over peuteropvang de Glijbaan p. 3 2. groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 5 3. kennismaking en wennen p. 5 4. dagindeling

Nadere informatie

Welkom op De Gooilandschool. Dit boekje is van:

Welkom op De Gooilandschool. Dit boekje is van: Welkom op De Gooilandschool Dit boekje is van:. Een dag bij ons in de klas Hieronder ziet u de activiteiten die plaatsvinden in groep 1 en 2. 08.20 uur De deur van de kleuteringang gaat open. U kunt vanaf

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 68 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Voor U ligt een informatieboekje van Kinderopvang Tjil!.

Nadere informatie

Kids & Co Pedagogisch beleid Aanvulling KDV en BSO per november 2014

Kids & Co Pedagogisch beleid Aanvulling KDV en BSO per november 2014 Kids & Co Pedagogisch beleid Aanvulling KDV en BSO per november 2014 Inhoudsopgave Locatiespecifieke kenmerken 1.1 Groepsruimten pag. 3 1.2 Wennen pag. 3 1.3 Samenvoegen pag. 4 1.4 Rituelen pag. 4 1.5

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan

Pedagogisch werkplan Pedagogisch werkplan PSZ STICHTING KINDEROPVANG HEERHUGOWAARD Ingangsdatum : 02-12-2009 versiedatum basis : 18-06-2012 versiedatum vestiging : 28-01-2013 Norm Nr. : 4.5.1.1 Versienummer : 2 Proceseigenaar

Nadere informatie

Hoofdstuk II: 2Penselen

Hoofdstuk II: 2Penselen Versie juni 2014 Hoofdstuk II: 2Penselen 2Penselen ligt in de Schilderswijk, naast basisschool t Palet en het Hannemanplantsoen. Het kindercentrum is kleinschalig en gezellig, zodat de kinderen zich thuis

Nadere informatie

Onze pedagogische werkwijze is weergegeven in het pedagogisch beleid en het pedagogisch werkplan waarin locatiespecifieke informatie beschreven is.

Onze pedagogische werkwijze is weergegeven in het pedagogisch beleid en het pedagogisch werkplan waarin locatiespecifieke informatie beschreven is. Onze pedagogische werkwijze is weergegeven in het pedagogisch beleid en het pedagogisch werkplan waarin locatiespecifieke informatie beschreven is. Pedagogisch werkplan PSZ Kiekeboe Index: 1. Onze locatie

Nadere informatie

Wieteke Blokland Locatiemanager. Datum: november 2015

Wieteke Blokland Locatiemanager. Datum: november 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Sport Leidschenveen. Dit is een uitwerking van het werkplan BSO welke van toepassing is op alle bso's van SKS Alles

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Hieronder wordt een aantal kernpunten uit het pedagogische beleidsplan van Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos besproken. Het volledige pedagogische beleidsplan ligt ter inzage op

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal t Klinkertje

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal t Klinkertje Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal t Klinkertje Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal t Klinkertje p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

Samen op ontdekkingsreis

Samen op ontdekkingsreis Samen op ontdekkingsreis Dagopvang & Buitenschoolse opvang Ga je mee op REIS? Stichting Kids2b, de leukste kinderopvang in Noord-Groningen. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar ontwikkelen zich bij

Nadere informatie

Peuteropvang Uithuizen

Peuteropvang Uithuizen Peuteropvang Uithuizen Ontdek, leer, groei en geniet! SPELEN, ONTMOETEN EN BELEVEN! Goed voorbereid naar de basisschool Samen met andere kinderen ravotten, dansen, zingen, rennen, knutselen, puzzelen en

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo Pedagogisch werkplan BSO Bussloo 1. De locatie Onze buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. BSO Bussloo is gelegen in het gelijknamige dorp Bussloo(gemeente Voorst).

Nadere informatie

Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2014

Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2014 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Sam Sam. Dit is een uitwerking van het werkplan bso dat van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van het

Nadere informatie

Mocht het afscheid nemen problemen opleveren bespreek dit dan even met de groepsleerkracht. Dan begeleiden jullie gezamenlijk uw kind hierbij.

Mocht het afscheid nemen problemen opleveren bespreek dit dan even met de groepsleerkracht. Dan begeleiden jullie gezamenlijk uw kind hierbij. De dagindeling in groep 1 en 2 De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00 uur Vrijdagmiddag vrij 10 minuten

Nadere informatie

werkplan Wolkewietje pedagogisch Opgemaakt door Locatiemanager Doelgroep Alle medewerkers van Smallsteps, ouders

werkplan Wolkewietje pedagogisch  Opgemaakt door Locatiemanager Doelgroep Alle medewerkers van Smallsteps, ouders pedagogisch werkplan Wolkewietje Opgemaakt door Locatiemanager Doelgroep Alle medewerkers van Smallsteps, ouders Ingangsdatum juni 2015 Versie 1.0 www.smallsteps.info inhoudsopgave Inleiding... 3 Methode

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peutercentrum De Mors

Pedagogisch werkplan. Peutercentrum De Mors Pedagogisch werkplan Peutercentrum De Mors Juni 2017 1 Inhoud 1. informatie over peutercentrum de Mors p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen p. 4 4. dagindeling

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: KDV Simcha opgemaakt d.d.: 23-01-2014 door: Monda Dorssers, coördinator Joods Integraal Kind Centrum Simcha Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal

Nadere informatie

kinderdagverblijf de Speelplaneet

kinderdagverblijf de Speelplaneet kinderdagverblijf de Speelplaneet Inhoudsopgave Voorwoord 1. Stamgroepen 2 2. Pedagogisch beleid 2 3. Onze locatie 3 4. Dagritme 4 5. Locatie-eigen regels en rituelen 5 6. KDV de Speelplaneet in de wijk

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: Voorschool De Vijf Sterren opgemaakt d.d.: april 2014 door: Ineke van der Haak, locatiemanager Omvang van de voorschool en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 64 kinderen per dag

Nadere informatie

Informatie en werkwijze Kinderdag centrum

Informatie en werkwijze Kinderdag centrum Informatie en werkwijze Kinderdag centrum Franchise Kinderdagverblijf Kalle is een franchiseonderneming van kindercentra LOKOWO bv. Het is een kleinschalig kinderdagcentrum dat net even iets meer kan bieden

Nadere informatie

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar Uw kind in vertrouwde handen Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar SKSG verzorgt alle vormen van professionele kinderopvang op kindercentra en bij gastouders. Voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Onze

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Inhoudsopgave 1. De tussenschoolse opvang 2 1.1. Groepen 1 en 2 2 1.2. Groepen 3 t/m 8 3 2. Lunchpakket 3 3. Pedagogische uitgangspunten 4 4. Regels tijdens de

Nadere informatie

schooltijden 8.30u-12.00u (woensdag tot 12.30u) 13.00u-15.00u

schooltijden 8.30u-12.00u (woensdag tot 12.30u) 13.00u-15.00u Dit is de deur van onze school kom maar gauw binnen! schooltijden 8.30u-12.00u (woensdag tot 12.30u) 13.00u-15.00u hallo: Je bent nu al bijna vier jaar en dan kom je bij ons in de klas. Eerst mag je 5

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: BSO De Kimme opgemaakt d.d.: 24 mei 2013 door: Dita Langenberg Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Kimme. De

Nadere informatie

Welkom op Het Krijt. Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2

Welkom op Het Krijt. Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 Welkom op Het Krijt Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 Welkom bij ons op Het Krijt In dit boekje hebben we de belangrijkste informatie voor de groepen 1 en 2 voor u op een rijtje

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Jeanette Bakker Locatiemanager. Datum. Januari 2017

Jeanette Bakker Locatiemanager. Datum. Januari 2017 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van de SportBSO.Dit is een uitwerking van het werkplan bso welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van het

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: BSO De Torenmolen opgemaakt d.d.: 1 februari 2015 door: Selma Schalkwijk, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar IH:/nwkl./infoboek juli

K.b.s. de Polhaar IH:/nwkl./infoboek juli K.b.s. de Polhaar IH:/nwkl./infoboek juli 2017 1 NAAR DE BASISSCHOOL In dit informatieboekje treft u een aantal punten welke voor u belangrijk zijn. Als u na het lezen van dit informatieboekje nog vragen

Nadere informatie

Peuteropvang Dolfijn

Peuteropvang Dolfijn Peuteropvang Dolfijn Samen spelen, leren en ontdekken VVE Leuk en leerzaam Vriendjes maken Voorwoord Beste ouders en peuters, In deze brochure kunt u allerlei praktische informatie lezen over onze peutergroep.

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal t Boefje

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal t Boefje Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal t Boefje Juni 2016 Peuterspeelzaal t Boefje Guido Gezellelaan 3-5 2182 WB Hillegom T: 088 304 3081 E: boefje@splopvang.nl W: www.splopvang.nl 1 Inhoud 1. Informatie

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op locatie BSO Baloe Weremere, Kameelstraat 24,1531 EK Wormer juni Locatie: BSO Baloe Weremere

Pedagogische werkwijze op locatie BSO Baloe Weremere, Kameelstraat 24,1531 EK Wormer juni Locatie: BSO Baloe Weremere Locatie: BSO Baloe Weremere Inleiding Deze locatie wordt ook wel De Spil genoemd (multifunctionele accommodatie) en grenst aan basisschool Weremere. Hier worden voornamelijk kinderen opgevangen van deze

Nadere informatie