De zorginstelling van de toekomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De zorginstelling van de toekomst"

Transcriptie

1 De zorginstelling van de toekomst De instrumentele en organisatorische setting Care Visual 2012

2 V I S I E V O OR F A S E De senior van de toekomst maakt deel uit van een nieuwe generatie en staat in veel opzichten anders in het leven dan die van vroeger en nu. De senioren (van straks) verschillen niet alleen in aantal, maar ook in hun kijk op het leven, waarden en keuzes en (stijl)voorkeuren. Ze zijn maatschappelijk betrokken en willen dat blijven. Behoud van regie is daarbij een wezenlijk aspect. Geen patiëntconcept, maar een concept van welzijn en welbevinden waarin de eigen keuze, beleving, zingeving en zich thuis voelen centraal staan. De aanpak heeft een signalerende functie en is erop gericht om cliënt zo lang zelfstandig te laten zijn in de eigen kwaliteit van wonen en leven. Waar instanties en aanbieders niet achter de voordeur kunnen kijken heeft de zorginstelling van de toekomst een integrale aanpak die vraag en aanbod bij elkaar kan brengen. In een vroegtijdig stadium en bij cliënt thuis. De benadering borgt dat onnodige kosten in een later stadium worden vermeden. Zowel voor cliënt als voor aanbieders. Met slimme ICT en datavergaring / datakoppeling kan allerhande stuurinformatie worden gegenereerd. Doorsneden en veranderende wensen en behoeften kunnen worden gesignaleerd en gedeeld met aangesloten partijen. Voor partijen die zich richten op het aanbieden van zorg en WMO kan voorspellende informatie worden gegenereerd die belangrijk is voor bestuurders en beleidsmakers. Het is niet langer nodig om achter de feiten aan te lopen maar te anticiperen op wat verwacht kan worden.

3 Z O R G V I S I E C L I E N T E N In de zorginstelling van de toekomst kunnen cliënt en familie thuis al online een rondleiding krijgen. Op dezelfde wijze waarop men een woning op Funda kan bezoeken en kan rondkijken. Het gebouw, de omgeving, de sfeer, de activiteiten, de zorg. De zorgverwachting passend bij de indicatie is voorafgaand aan opname glashelder. De afgegeven indicatie kan hierbij vooraf door de familie op juistheid worden getoetst. Wensen en voorwaarden van de cliënt kunnen voorafgaand aan opname al online worden ingevoerd en komen automatisch terecht in het eerste zorgleefplan van de cliënt. Zorgplannen worden minimaal halfjaarlijks besproken. Het zorgleefplan is online door familie in te zien. Familie kan een afgeschermd gedeelte van de rapportage inzien en online een opmerking maken of verzoek doen naar de verzorging. Cliënten worden zo lang mogelijk gestimuleerd om voort te zetten wat thuis ook vertrouwd en veilig was. De voorwaarden zijn hiervoor aanwezig en vormgegeven in de mogelijkheden / lay-out en in een activiteitenaanbod dat aansluit bij de behoeften in deze tijd. Er is een programma gericht op stimulering van functies in het bewegingsstelsel. Cliënten worden daarbij zo lang als mogelijk is gestimuleerd in zijn / haar zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Overname van onnodige zorg wordt tijdig herkend en bespreekbaar gemaakt. De inhoud van de dagelijkse zorgverlening, het welzijn en welbevinden is transparant en begrijpelijk gemaakt voor cliënt en familie. Wijzigingen in het dagelijkse zorgbeeld kunnen door de familie online worden bekeken. Familie heeft een afgeschermde online toegang om een opmerking in de dagelijkse rapportage te kunnen toevoegen.

4 Z O R G V I S I E M E D E W E R K E R S In de zorginstelling van de toekomst hebben medewerkers het juiste instrumentarium om objectief en zelfstandig nieuwe indicaties te kunnen stellen. Afgegeven indicaties worden minimaal 2 x per jaar op juistheid getoetst. Zorgmedewerkers hebben per indicatie een zorgspiegel om deze beoordeling op een eenduidige wijze in korte tijd te kunnen uitvoeren. Medewerkers beschikken over het juiste instrumentarium en het juiste dashboard om zelfstandig beslissingen te kunnen nemen en de zorgregie te kunnen voeren over de eigen cliënten. Naast de eigen professionaliteit wordt de medewerker automatisch getriggerd op potentiële risico s, het in- of uit balans zijn van cliënten ten opzichte van de afgegeven indicatie en de kritische data en geldigheid indicaties. In het verzorgingshuis wordt papierloos gewerkt. De rapportage kan online en in het appartement van de cliënt worden verricht. Alleen die informatie wordt automatisch aangeboden en getoond die relevant en actueel is voor die medewerker op dat moment op die plaats. Protocollen en procedures zijn minimaal aanwezig en waar mogelijk gevisualiseerd ter plekke in beelden, plaatjes en pictogrammen. In de tablet die de verzorgende bij zich heeft zit een virtuele trainer die zorghandelingen waar nodig ter plekke en zo vaak als nodig is in demonstratiefilmpjes kan uitleggen. Er is sprake van structureel casuïstiek overleg naast het MDO waarbij door het team o.a. gegroeide hospitalisering wordt ontdekt en eenduidigheid in zorguitvoering wordt afgesproken. Er is een modern, professioneel en passend activiteitenaanbod dat de druk op de dagelijkse zorgverlening verlicht.

5 Z O R G V I S I E M A N A G E M E N T In de zorginstelling van de toekomst is er nagenoeg geen management meer nodig. Zelfsturende teams op de afdelingen rapporteren het management op afwijkingen. Het Imago naar buiten is modern. Bedrijfsmatig waar het moet met een hart waar het mensen betreft. Het management heeft het instrumentarium en het zorgdashboard om de juiste (beleidsmatige) beslissingen op tijd te kunnen nemen. Er is geen sprake van adhoc management door de aanwezigheid van kritische prestatie indicatoren door de hele organisatie heen De benodigde formatie kan real-time worden gemonitored zowel kwantitatief als kwalitatief. Deze automatische input van de werkvloer zelf gaat rechtstreeks naar de roostermakers en planners. Overbelasting wordt daarmee voorkomen. Er is sprake van een lerende organisatie waarbij dezelfde fouten niet 2 x kunnen voorkomen. Bevindingen vanuit observaties en audits passeren gestructureerd de gehele PLAN DO - CHECK- ACT cirkel door de hele organisatie heen. Er is real-time inzicht in de bedbezetting per vestiging en per ZZP. Ditzelfde geldt voor de benutting van extramurale routes. De intakers van nieuwe cliënten kunnen binnen een moment anticiperen op een nieuwe zorgvraag. Een beleidsafdeling zorgt ervoor dat op tijd wordt ingespeeld op actuele wetregelgeving van overheid, verzekeraars en gemeenten. Op tijd vindt er doorvertaling en scholing plaats naar alle betrokken medewerkers en wordt het (dashboard) instrumentarium daarop geupdate.

6 I N H O U D C L I E N T E N 1. De online zorginstelling 2. Het online zorgplan 3. De visie op een zinvolle daginvulling 4. De online zorgscorekaart 5. De online rapportage toegang

7 I N H O U D M E D E W E R K E R 1. De visuele zorgvloer 2. Zien, leren, handelen 3. Papierloos met visuele instructies 4. Casuïstiek besprekingen

8 I N H O U D M A N A G E M E N T 1. Zorgdashboard en Kritische Prestatie Indicatoren 2. Real time monitoring 3. Intra- en extramurale capaciteit benutting

9 De online zorginstelling C L I E N T E N Website De verhuizing naar een zorginstelling is een ingrijpende stap voor de cliënt én voor zijn of haar familie. Uiteraard willen alle betrokkenen zich tevoren uitgebreid informeren. De moderne technieken maken het mogelijk om de zorginstelling on-line te bezoeken (net als bij het boeken van een vakantie/hotel). Op die manier krijgt men een uitstekende eerste indruk. Met een digitale rondleiding kan iemand thuis via filmpjes en 360 fotomontages - rondkijken in de zorginstelling en on-line een bezoek brengen aan diverse soorten appartementen en verblijfsruimten: de receptie, de activiteitenruimte, het restaurant alles kan worden bekeken en beoordeeld, in eigen tijd en tempo. En er wordt direct antwoord gegeven op veel voorkomende vragen. Ook een gedetailleerd overzicht van de te verwachten zorg, passend bij de afgegeven indicatie, is on-line alvast te bekijken. Een mismatch tussen de noodzakelijke zorg en de indicatie kan daardoor vooraf worden voorkomen. Tenslotte kan een set van belangrijkste formulieren worden gedownload.

10 Het online zorgplan C L I E N T E N Website Persoonlijke wensen van de cliënt op het gebied van zorg, welzijn en welbevinden kunnen in alle rust met of door de kinderen worden geformuleerd. Deze wensen komen vervolgens volautomatisch in het eerste digitale zorgleefplan terecht. Care Visual biedt een digitaal en web-based zorgplan dat volledig voldoet aan de norm van verantwoorde zorg; met één druk op de knop! Hoeveel kostbare tijd kunnen medewerkers in de zorg zich hiermee besparen?! Tijd, die er eigenlijk niet is Door de koppeling van beschikbare gegevens kan op een eenvoudige manier razendsnel een zorgleefplan worden samengesteld dat invulling geeft aan de vier domeinen, mogelijke risico s herkent en dat volledig voldoet aan de eisen die externe partijen stellen bij een toetsing. Het gevolg?...minder bureaucratie en meer directe tijd voor de cliënt.

11 De visie op een zinvolle daginvulling C L I E N T E N Mensen die hun leven lang hard hebben gewerkt, die veel hebben meegemaakt en niet langer in staat zijn voor zichzelf te zorgen, hebben recht op een rustige, comfortabele levensavond Wij - van Care Visual - realiseren ons dat ieder mens verschillend is. Dat geldt ook voor zijn of haar behoefte aan zorg, benadering en tijdsbesteding. Het is onze uitdaging daar op de juiste manier op in te spelen. Daarom wordt voor iedere oudere die zich bij een zorginstelling inschrijft een zorgplan op maat opgesteld, gebaseerd op gemeende aandacht, respect en geduld. Het welzijn en het welbevinden van de cliënt staan daarbij voorop. Deze aspecten spelen ook een belangrijke rol bij onze trainingen van zorgpersoneel. In de ideale situatie houdt de oudere binnen de muren van het verzorgingshuis de regie over zijn/haar eigen leven. Hij leeft er voort zoals hij gewend was, maar dan in een beschutte omgeving. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn daarbij (zo lang als mogelijk) uitgangspunt. Een zorginstelling die investeert in welzijn en welbevinden van de cliënt zal ontdekken dat: door het aanstellen van één professionele activiteitencoördinator de zorgvraag significant daalt; de zorgvraag verder afneemt zodra cliënten een zinvolle dagbesteding wordt aangeboden (met uitbreiding van sociale contacten); een juiste intake essentieel is om de behoeften, levensvoorwaarden en wensen van de cliënt te kunnen vertalen naar een kloppend eerste zorgplan en overzicht van welbevinden.

12 De online zorgscorekaart C L I E N T E N Website De zorgscorekaart is een simpel maar uiterst doeltreffende web-based applicatie voor medewerkers op de werkvloer om het totale zorgpakket van een individuele cliënt inzichtelijk te krijgen: In één oogopslag zijn de zorg en alle afspraken glashelder. Bovendien blijkt de zorgscorekaart-applicatie een uitstekende graadmeter voor de kwaliteit en de juistheid van de afgegeven indicatie. Het stelt cliënt, familie en zorgpersoneel in staat om gemakkelijk met elkaar te discussiëren over de inhoud en de begrenzing van de zorg

13 De online rapportage toegang voor familie C L I E N T E N Website

14 De visuele zorgvloer M E D E W E R K E R Medewerkers in zorginstellingen worden aan de lopende band geconfronteerd met procedures en protocollen. De bureaucratie blijkt vaak een papieren werkelijkheid die in stand wordt gehouden om externe instanties tevreden te stellen. Maar ondertussen leidt deze situatie niet zelden tot onduidelijkheid, tot verwarring en soms zelfs tot fouten. Daarom heeft Care Visual het programma de visuele zorgvloer ontwikkeld waarbij alle informatie die medewerkers van zorginstellingen behoeven, is aangeduid met beelden, kleuren en filmpjes. De methode is volledig gebaseerd op het automatische, natuurlijke gedrag van het personeel. Een aanpak die bij Ikea en op Schiphol als vertrouwd aanvoelt en vanzelfsprekend is.. Een visuele werkvloer is: een werkvloer waarbij iedereen in de kortst mogelijk tijd automatisch kan snappen wat de bedoeling is. Ook als je vreemd bent vreemd bent op die plek; een werkvloer waarbij je je werk in 1 keer goed kunt doen zonder angst om te falen; een werkvloer waarbij je altijd de juiste en de actuele informatie visueel krijgt aangeboden; een werkvloer die triggert en uitdaagt om prestaties te leveren

15 Zien, leren en handelen M E D E W E R K E R De zorgscorekaart is een simpel maar uiterst doeltreffende web-based applicatie voor medewerkers op de werkvloer om het totale zorgpakket van een individuele cliënt inzichtelijk te krijgen: In één oogopslag zijn de zorg en alle afspraken glashelder. De introductie van de zorgscorekaart-methode pakt zeer positief uit voor zowel de cliënt en zijn/haar familie, als voor het zorgpersoneel en de leiding van een instelling. De applicatie en de daaraan gekoppelde en begeleide verbeteraanpak zet de medewerkers aan het stuur van het zorgproces. De zorgscorekaart leert hen de juiste zorg te leveren, passend binnen de indicatie (voor wat betreft het aantal zorguren en het zorgbudget). Daarbij leert men zelfstandig de juiste vervolgacties te nemen bij afwijkingen. Door de verantwoordelijkheid diep in de organisatie (op de werkvloer) neer te leggen, groeit de bewustwording en het eigenaarschap onder al het zorgpersoneel en worden veranderingen sneller geaccepteerd. Websites

16 Papierloos met directe rapportage M E D E W E R K E R Website De zorgscorekaart en het zorgleefplan van Care Visual zijn als web-applicatie beschikbaar en geschikt voor toepassing op tablets. Zo wordt efficiency in de dagelijkse (zorg)praktijk geheel automatisch geïntroduceerd. Bij binnenkomst in het appartement verschijnt op het scherm - met één druk op de knop - alleen díe informatie over de cliënt die op dat moment (dag/tijdstip) relevant is voor wat betreft de directe zorg, het zorgleefplan en/of de (dagelijkse) rapportage. De actuele gegevens worden gelezen en bijgewerkt (dus geen papieren rompslomp' achteraf). Deze manier van werken, verhoogt de efficiency en werkt kostenbesparend voor de organisatie. Nooit meer bewerkelijke, papieren looproutelijsten of geprinte zorgrondes...nooit meer het risico van verouderde gegevens. Altijd onmiddellijk de beschikking over actuele zorginformatie én duidelijk, ook voor de medewerker die 'nieuw' is op de afdeling.

17 Papierloos met visuele instructies M E D E W E R K E R De zorgscorekaart en het zorgleefplan van Care Visual zijn als web-applicatie beschikbaar en geschikt voor toepassing op tablets. Voor de meer complexe- en verpleegtechnische handelingen heeft de verzorgende met de zorgscorekaart ook altijd zijn / haar eigen visuele docent bij zich in het tablet. Deze kan ter plekke en zo vaak als nodig is worden opgeroepen en in het eigen tempo worden bekeken. Een demofilmpje van de handeling is beschikbaar waarbij alle facetten van de handeling snel en eenvoudig worden uitgelegd. Angst om te falen kan hierdoor worden weggenomen. Website Website

18 Cliëntbesprekingen met real time zorginformatie M E D E W E R K E R Website

19 Zorgdashboard en Kritische Prestatie Indicatoren M A N A G E M E N T Website Doen we het goed of.dénken we dat we het goed doen? Kunt u erop vertrouwen dat de kwaliteit zoals die bij de intake is afgesproken inderdaad de kwaliteit is die wordt geleverd en zoals de cliënt die ervaart? En Worden uw medewerkers gestimuleerd door de praktijk van de dag? Leren zij van de heersende systematiek en brengt die hen op een hoger niveau? Zijn de indicatoren herkenbaar en te beïnvloeden door de zorgmedewerkers? Kunt u uit de maandelijkse rapportages aflezen waar het mis gaat (of mis dreigt te gaan)? Care Visual biedt een workshop aan waarbij (lijn)management en zorgmedewerkers worden uitgedaagd om gezamenlijk een beperkte set van kwaliteitsparameters op te stellen. Het dashboard biedt de werkvloer duidelijkheid en is bovendien flexibel inzetbaar; het blijkt een kwaliteits'boost' voor de cliënt én voor de organisatie.

20 Real time monitoring M A N A G E M E N T Kunt u er zonder meer of vertrouwen dat de afgesproken kwaliteit ook daadwerkelijk de kwaliteit is die geleverd wordt en door de cliënt wordt ervaren? Is er sprake van een systematiek die het interne leer- en verbetervermogen triggert en op een hoger niveau brengt. Welke indicatoren heeft u daarvoor ter beschikking? Zijn deze indicatoren direct herkenbaar en beïnvloedbaar door het locatiemanagement en de medewerkers op de werkvloer? Kunt u direct uit de maandelijkse rapportage ontdekken waar het mis gaat of mis dreigt te gaan?

21 Intra- en extramurale capaciteit benutting M A N A G E M E N T 1. Aanvragers voor zorg dienen in de kortst mogelijke tijd een antwoord te krijgen over de beschikbare capaciteit en over de zorgvuldigheid waarmee is gekeken naar de zorginhoud en het aspect welbevinden bij aanvang zorg 2. Het aantal lege bedden daalt significant doordat er meer cliënten direct en sneller geplaatst worden. Er is sprake van een hogere productie en minder omzetverlies. 3. Een online webapplicatie is geïnstalleerd waarbij alle direct betrokken functies real-time inzicht hebben in de beschikbare zorgcapaciteit per locatie, uitgesplitst naar doelgroep en ZZP mix. In de applicatie zijn automatische actietriggers ingebouwd voor de procesbetrokkenen. De gemiddelde doorlooptijd voor een plaatsbemiddeling neemt af. 4. Rapportages uit de applicatie stellen het management in staat gericht te kunnen monitoren en bij te sturen op de performance: doorlooptijd melding - plaatsing cliënt; lege bedden; mismatch niet kunnen plaatsen ondanks lege bedden; actueel zijn van gegevens en KPI overzichten. Marcel Halff 2012

22 Meer informatie, een presentatie of een persoonlijke afspraak Marcel Halff Websites: of Youtube: zoek op zorgscorekaart

De aanpak die medewerkers de mogelijkheid geeft om zelf aan het stuur te staan van het primaire zorgproces

De aanpak die medewerkers de mogelijkheid geeft om zelf aan het stuur te staan van het primaire zorgproces De aanpak die medewerkers de mogelijkheid geeft om zelf aan het stuur te staan van het primaire zorgproces Haal het beste uit medewerkers en geef hun de regie terug Zet medewerkers in hun kracht. Dat is

Nadere informatie

Dé aanpak die medewerkers de mogelijkheid geeft om zelf aan het stuur te staan van het primaire zorgproces

Dé aanpak die medewerkers de mogelijkheid geeft om zelf aan het stuur te staan van het primaire zorgproces Dé aanpak die medewerkers de mogelijkheid geeft om zelf aan het stuur te staan van het primaire zorgproces Haal het beste uit medewerkers en geef hen de regie terug Zet medewerkers in hun kracht. Dat is

Nadere informatie

Dé aanpak die medewerkers de mogelijkheid geeft om zelf aan het stuur te staan van het primaire zorgproces

Dé aanpak die medewerkers de mogelijkheid geeft om zelf aan het stuur te staan van het primaire zorgproces Dé aanpak die medewerkers de mogelijkheid geeft om zelf aan het stuur te staan van het primaire zorgproces Haal het beste uit medewerkers en geef hen de regie terug Zet medewerkers in hun kracht. Dat is

Nadere informatie

De aanpak die medewerkers de mogelijkheid geeft om zelf aan het stuur te staan van het primaire zorgproces. Oktober 2011 Care Visual

De aanpak die medewerkers de mogelijkheid geeft om zelf aan het stuur te staan van het primaire zorgproces. Oktober 2011 Care Visual De aanpak die medewerkers de mogelijkheid geeft om zelf aan het stuur te staan van het primaire zorgproces Oktober 2011 Care Visual Haal het beste uit medewerkers en geef hen de regie terug Zet medewerkers

Nadere informatie

Training Zorgspel Care Visual

Training Zorgspel Care Visual Training Zorgspel Care Visual 1 Weten we of we cliëntgericht zorg verlenen of.denken we dat? Bij veel zorginstellingen wordt de aandacht gericht op het efficiënter verlenen van zorg en het verminderen

Nadere informatie

Indicatorenset. voor monitoring en verantwoording over de Wmo Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek. (versie: oktober 2014)

Indicatorenset. voor monitoring en verantwoording over de Wmo Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek. (versie: oktober 2014) Indicatorenset voor monitoring en verantwoording over de Wmo 2015 Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek (versie: oktober 2014) Indicatorenset, monitoring en verantwoording 1 Inhoudsopgave 1. Waarop willen

Nadere informatie

1. Programma implementatie ZSK in ca 5,5 maand ( exclusief borging) met ca hele opleidingsdagen voor de deelnemers

1. Programma implementatie ZSK in ca 5,5 maand ( exclusief borging) met ca hele opleidingsdagen voor de deelnemers 1. Programma implementatie ZSK in ca 5,5 maand ( exclusief borging) met ca. 12-13 hele opleidingsdagen voor de deelnemers 1 Verzamelen Basisgegevens Zorginstelling 2 Voorlichting projectteam + beoordeling

Nadere informatie

Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector

Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector Vinova is een product van VCD Healthcare Vinova, hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector De veranderingen in de zorg volgen elkaar in hoog

Nadere informatie

Zorg in vrijheid. Vrijheidsbeperkende maatregelen Informatie over beleid Voor cliënten en familie. Versie 4

Zorg in vrijheid. Vrijheidsbeperkende maatregelen Informatie over beleid Voor cliënten en familie. Versie 4 Zorg in vrijheid Vrijheidsbeperkende maatregelen Informatie over beleid Voor cliënten en familie Versie 4 Inleiding Vrijheid is voor de meeste mensen in Nederland een gegeven. Toch komt het in zorginstellingen

Nadere informatie

Hét Integrale Project Controle Systeem

Hét Integrale Project Controle Systeem + Hét Integrale Project Controle Systeem Project applicatie om de inherente projectrisico s sneller te kunnen beheersen via moderne communicatie methoden + Dé projectmanagement- en verandertool 1 Onderzoek

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Personeel Talma Urk. Waar wij voor staan. We zijn trots op Talma

Personeel Talma Urk. Waar wij voor staan. We zijn trots op Talma Personeel Talma Urk Waar wij voor staan Ondersteuning van de cliënt in het voortzetten van het leven zoals hij gewend was. Wij bieden op Urk kwalitatief goede zorg. Wij leveren een totaalpakket uitgaande

Nadere informatie

Fasewaaier zelfsturing Thuiszorg Vivent

Fasewaaier zelfsturing Thuiszorg Vivent Fasewaaier zelfsturing Thuiszorg Vivent Terug naar de bedoeling Inhoudsopgave Inleiding...3 Voorbereiding...6 Fase Viventgroen...7 Doelen...7 Stappen...8 Fase Blauw...11 Doelen...11 Stappen...12 Fase Roze...14

Nadere informatie

Registreren, analyseren en verantwoorden

Registreren, analyseren en verantwoorden Registreren, analyseren en verantwoorden Inhoud DAS in het kort DAS in het kort 3 De voordelen voor u 4 Effecten meten 4 Uw opdracht verantwoorden 5 Werkwijze methodiseren 6 Samenwerking bevorderen 7 Kosten

Nadere informatie

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Stichting VraagWijzer Nederland Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Per 1 januari 2015 hebben de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo 2015 hun intrede gedaan. De invoering van deze

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

Samen koersen op morgen Koersen doe je samen

Samen koersen op morgen Koersen doe je samen Samen koersen op morgen Koersen doe je samen Beleidsplan 2012 2018 Veerhoeklaan 7 4501 AE Oostburg Januari 2013 Samen koersen op morgen Koersen doe je samen Beleidsplan 2012 2018 Als we het samen doen,

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio

Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Korte terugblik 2014 3 3. Hoe heeft Pleyade cliëntinspraak georganiseerd?

Nadere informatie

Klachten en Meldingen. Managementdashboard

Klachten en Meldingen. Managementdashboard Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Welkom bij de systeem demonstratie van het Management Klachten en Meldingen System Managementdashboard Systemen van Inception Borgen

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Welkom bij de systeem demonstratie van Interne Audits

Welkom bij de systeem demonstratie van Interne Audits Welkom bij de systeem demonstratie van Interne Audits Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Document- en informatiebeheer/ procesmanagement

Nadere informatie

Outcome-indicatoren in co-creatie November 2015

Outcome-indicatoren in co-creatie November 2015 Outcome-indicatoren in co-creatie November 2015 11/24/2015 Intro Hoe weten we of bepaalde aanpakken werken? Eerst: wat zijn de beoogde effecten en hoe meten we die? http://www.cinemasenior.nl/kijk-mijn-ogen

Nadere informatie

Wat we inmiddels hopelijk allemaal al weten

Wat we inmiddels hopelijk allemaal al weten Wat we inmiddels hopelijk allemaal al weten (korte herhaling zorgvisie-congres 1 & 2) de kernelementen van de M.O.Z. functiegericht werken (indicatiestellingsbesluit,, april 2003) zzp-financiering (administratief

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Betrokken mantelzorger(s) en/of sociaal netwerk

Betrokken mantelzorger(s) en/of sociaal netwerk Betrokken mantelzorger(s) en/of sociaal netwerk Bronnen: Toolkit familieparticipatie, Poster goed verbonden, juridische aspecten van informele zorg, invoormantelzorg en exptertisecentrum mantelzorg Twee

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag?

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? IK KRIJG DE VRAAG OM EEN PGB TE INDICEREN, WAT DOE IK? 1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? Als verpleegkundige kom je nooit bij een cliënt om een PGB

Nadere informatie

Monitoring. Meetbare effecten van beleid. Hoofdlijnen. Bestuurlijk contracteren

Monitoring. Meetbare effecten van beleid. Hoofdlijnen. Bestuurlijk contracteren Monitoring De concretisering van beleid wordt in beeld gebracht en zo veel mogelijk gemeten om tijdig bij te kunnen sturen. Wanneer beleid ingezet wordt dient de outcome (effecten en resultaten) gemeten

Nadere informatie

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord Cliënt in beweging van zorgen voor naar zorgen dat Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 Voorwoord In 2014 en 2015 is er een maatschappelijke verandering in gang gezet die veel betekent voor de Nederlandse burger

Nadere informatie

uw portaal voor technisch facilitair management unica online

uw portaal voor technisch facilitair management unica online uw portaal voor technisch facilitair management unica online , Altijd en overal inzicht in uw technische installaties Snel en eenvoudig een storing melden? Inzicht in het energiegebruik van uw installaties?

Nadere informatie

Méér tijd en aandacht voor goede zorg

Méér tijd en aandacht voor goede zorg De Zorgapp Méér tijd en aandacht voor goede zorg Efficiënter werken Méér cliënttijd, minder administratie De cliënttijd verhogen en de administratieve vastlegging beperken, is de wens van iedere zorgverlener.

Nadere informatie

Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg. Rondomzorg

Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg. Rondomzorg Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg Inhoudsopgave 1 Zorg plannen vanuit de indicatie... 3 2 Private zorg... 8 3 Zorg toewijzen aan medewerkers... 9 1. Zorg toewijzen op cliënt

Nadere informatie

Checklist t.b.v. workshop medewerkers, cultuur en communicatie

Checklist t.b.v. workshop medewerkers, cultuur en communicatie Checklist t.b.v. workshop medewerkers, cultuur en communicatie Zorgzwaartebekostiging is een feit. Dit vraagt iets van de organisatie en haar medewerkers en betekent dat medewerkers en zorginstellingen

Nadere informatie

Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd. Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare

Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd. Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare Agenda 1. Voorstellen van Opella 2. Lean Healthcare: visie en strategie

Nadere informatie

Wat we inmiddels hopelijk allemaal al weten

Wat we inmiddels hopelijk allemaal al weten Wat we inmiddels hopelijk allemaal al weten (korte herhaling zorgvisie-congres 1 & 2) de kernelementen van de M.O.Z. functiegericht werken (indicatiestellingsbesluit, april 2003) zzp-financiering (administratief

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners.

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Bijlage 1. Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Korte toelichting In het projectplan van de pilot worden drie arrangementen beschreven; 1. Kort herstel; voor mensen die tijdelijke begeleiding

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Betere zorg door betere informatie. Quality In Care

Betere zorg door betere informatie. Quality In Care Betere zorg door betere informatie Quality In Care Inhoud 03 05 13 15 19 23 25 27 29 30 Samen met u Het Elektronisch Cliëntendossier: QIC QIC App inclusief Omaha classificatiesysteem QIC Mobile inclusief

Nadere informatie

ATP Online: Zakenreizen voor een nieuwe generatie! www.atp.nl/atponline

ATP Online: Zakenreizen voor een nieuwe generatie! www.atp.nl/atponline ATP Online: Zakenreizen voor een nieuwe generatie! Zakenreizen voor een nieuwe generatie! Online tools voor het zoeken en boeken van zakenreizen zijn er in vele soorten en maten. Maar de eisen die u als

Nadere informatie

JOEP. Handleiding - hulpverlener

JOEP. Handleiding - hulpverlener JOEP. Handleiding - hulpverlener Versie 1.0 Oktober 2016 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Market Scan introduceert M.T.V.: één Portal voor al uw Management Tools Volmachten!

Market Scan introduceert M.T.V.: één Portal voor al uw Management Tools Volmachten! Market Scan introduceert M.T.V.: één Portal voor al uw Management Tools Volmachten! Eén datawarehouse, één informatieverzamelpunt het is een wens die de markt al langer koestert. Market Scan vervult deze

Nadere informatie

Recept 1: Wat is de smaak van onze organisatie?

Recept 1: Wat is de smaak van onze organisatie? Recept 1: Wat is de smaak van onze organisatie? Het gerecht Het resultaat: een Kwaliteitswijzer voor uw organisatie. Een model dat de basis vormt om uw kwaliteitszorg in samenhang opnieuw handen en voeten

Nadere informatie

CAPACITEITSPLANNING. Van elke euro zoveel mogelijk naar de cliënt

CAPACITEITSPLANNING. Van elke euro zoveel mogelijk naar de cliënt CAPACITEITSPLANNING Van elke euro zoveel mogelijk naar de cliënt GEEN WEL VERLOFSTUWMEREN / ONNODIGE BETALINGEN OVERWERK ENORME TOELOOP VAKANTIEKRACHTEN / UITZENDKRACHTEN RUST EN VOORSPELBAARHEID / WENDBAAR

Nadere informatie

De veranderde rol van de zorgprofessional Workshop 3.8 Kennismarkt 2015

De veranderde rol van de zorgprofessional Workshop 3.8 Kennismarkt 2015 De veranderde rol van de zorgprofessional Workshop 3.8 Kennismarkt 2015 Peter Andriessen & Marieke Horjus Onderzoekers FWG Doelen van de workshop Kennis delen met betrekking tot veranderingen in het zorglandschap

Nadere informatie

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.2. Slim en eenvoudig

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.2. Slim en eenvoudig Highlights Vernieuwingen mijncaress 4.2 Zorgorganisaties werken met steeds creatievere oplossingen en maken gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen. Slim sturen en organiseren is daarbij een belangrijk

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

CAREN Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op

CAREN Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op CAREN Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op 30-11-2017 Table of Contents Caren... 3 Handleiding Caren... 4 Koppeling Caren en Ons... 5 Overzicht van de cliënten met een Caren-uitnodiging bekijken

Nadere informatie

Visie op zorgleefplan

Visie op zorgleefplan Algemeen Beleid, Management en Beheer Visie op zorgleefplan Zorggroep Rijnmond, BMB, BMB/OB/A 21, Visie op zorgleefplan, versie 1.0, maart 2010 Pagina 1 van 6 Inhoud 1. Waarom een zorgleefplan? 3 2. Vier

Nadere informatie

PLUS-manager. Module binnen epd-software FysioRoadmap FRM-N1305

PLUS-manager. Module binnen epd-software FysioRoadmap FRM-N1305 PLUS-manager Module binnen epd-software FysioRoadmap FRM-N1305 PLUS-manager Inhoud Introductie...3 1. Registratie...3 2. Het audit-traject...4 Inclusiecriteria...6 De lijsten...6 Het controleformulier...7

Nadere informatie

Beleidsstuk Pagina 1 van 5

Beleidsstuk Pagina 1 van 5 Beleidsstuk Pagina 1 van 5 Documenteigenaar : HMT Bekrachtigd : RvB Laatste evaluatie: Maart 27 Evaluatiecyclus: 3 jaar 1. DOEL Het vastleggen van beleid omtrent mantelzorg. 2. DEFINITIE HMT Mantelzorg

Nadere informatie

Procesbeschrijving, hoe doe k dat nou?

Procesbeschrijving, hoe doe k dat nou? Procesbeschrijving, hoe doe k dat nou? De reis van ROC Eindhoven om te komen tot permanent verbeteren op basis van integraal Performance Management (ipm) Anouk Vromans November 2011 De aanleiding Tegenstrijdige

Nadere informatie

Tijd voor de dood. Stilstaan bij en tijd nemen voor de dood Oprecht en stap voor stap afscheid nemen. Beleidsnotitie Palliatieve Zorg

Tijd voor de dood. Stilstaan bij en tijd nemen voor de dood Oprecht en stap voor stap afscheid nemen. Beleidsnotitie Palliatieve Zorg Beleidsnotitie Palliatieve Zorg Tijd voor de dood Stilstaan bij en tijd nemen voor de dood Oprecht en stap voor stap afscheid nemen Beleidsnotitie Tijd voor de dood Auteur(s) A.Trienekens Datum September

Nadere informatie

Prestatiegericht werken aan roze zorg

Prestatiegericht werken aan roze zorg Prestatiegericht werken aan roze zorg 27 juni 2013, Symposium Roze Zorg Ietje de Rooij, directeur De Kievitshorst/ de Heikant, De Wever Tilburg Majorie de Been, bestuursondersteuner Perspekt Perspekt Product-

Nadere informatie

Handreiking inzake verhuizing van ouderen naar een andere woonlocatie.

Handreiking inzake verhuizing van ouderen naar een andere woonlocatie. Handreiking inzake verhuizing van ouderen naar een andere woonlocatie. A. Noodzakelijke verhuizing van ouderen uit hun verzorgings- of verpleeghuis - hoe wordt dit zo goed mogelijk begeleid? In deze handreiking

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing Matrix voor 3 modellen van zelfsturing De term zelfsturing wordt verschillend uitgelegd en invulling gegeven. In een verandertraject naar meer eigen verantwoordelijkheid en regelruimte voor medewerkers

Nadere informatie

ondersteunt het netwerk rond de cliënt Barbara Nieuwkoop een product van BS Concept Realiza4on W: www.zorgverband.nl E: info@zorgverband.

ondersteunt het netwerk rond de cliënt Barbara Nieuwkoop een product van BS Concept Realiza4on W: www.zorgverband.nl E: info@zorgverband. ondersteunt het netwerk rond de cliënt Barbara Nieuwkoop een product van BS Concept Realiza4on W: www.zorgverband.nl E: info@zorgverband.nl Zorgverband: Virtueel Verzorgingshuis 2 Cliënt staat centraal:

Nadere informatie

Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017

Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017 Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017 Zorgverzekeraars Nederland Mei2017 (versie 0.2) Verduidelijking en correctie beleid zorgkantoren 2017 op 3 thema s De zorgkantoren hebben naar

Nadere informatie

Presentatie 'LoveMyGuest'

Presentatie 'LoveMyGuest' Presentatie 'LoveMyGuest' WieWeZijn Gestart vanuit de gedachte dat tevredenheidsonderzoeken te duur zijn en te veel tijd kosten. Ambitie om de beste en meest kostenbesparende aanbieder hiervan te worden.

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling

Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling I. Prestatie-indicatoren Een verzekeraar beschikt over verschillende middelen om de organisatie of bepaalde processen binnen de organisatie aan te sturen.

Nadere informatie

Toelichting op het kernformulier - methodische onderbouwing

Toelichting op het kernformulier - methodische onderbouwing Kernformulier PerspeKtief Toelichting op het kernformulier - methodische onderbouwing Het kernformulier Een instrument voor het goede gesprek en zichtbaar maken van de voortgang Het kernformulier is een

Nadere informatie

Grip op het financiële proces rondom de productie!

Grip op het financiële proces rondom de productie! Grip op het financiële proces rondom de productie! Voor deze workshop gebruiken we de app: Meetoo WiFi: FriendshipSC-WiFi Wachtwoord: Move2016 Download de app MeetingID: 162-601-685 Hoe krijgen we grip

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidonderzoek 2015

Rapport Tevredenheidonderzoek 2015 Rapport Tevredenheidonderzoek 2015 Rapport Tevredenheidonderzoek Huize Westerheide 2015 Huize Westerheide Sparrenlaan 26 1213 SP Hilversum Telefoon: 035 62 88 540 Fax: 035 53 37 613 E-mail: info@huizewesterheide.nl

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

Pakketaanbieding de Online oefentherapeut. Pakketaanbieding. De online oefentherapeut

Pakketaanbieding de Online oefentherapeut. Pakketaanbieding. De online oefentherapeut Pakketaanbieding De online oefentherapeut zomer 2015 1 Aanbieding 1. Om maximaal gebruik te maken van de online middelen die beschikbaar zijn tegen een behapbare inzet voor de drukbezette oefentherapeut

Nadere informatie

Het is hier toch zeker (g)een hotel, of wel?

Het is hier toch zeker (g)een hotel, of wel? Zorg in control? Zorgcontrol dus! Het is hier toch zeker (g)een hotel, of wel? Maarten Kouws Bertine van Winkel 05-06-2015 Introductie Wat gaan we doen? Wat verstaan wij onder zorgcontrol? Zorglogistiek

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Plan van aanpak Waardigheid en Trots zinvolle daginvulling en deskundig personeel

Plan van aanpak Waardigheid en Trots zinvolle daginvulling en deskundig personeel April 2016 Plan van aanpak Waardigheid en Trots zinvolle daginvulling en deskundig personeel Inleiding: Het project Waardigheid en Trots biedt verpleeghuisinstellingen een subsidietraject aan om te komen

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

PERSOONSVOLGENDE ZORG: VRAAGVERHELDERING D3RDE BIJEENKOMST. Bijeenkomst 9 maart 2017

PERSOONSVOLGENDE ZORG: VRAAGVERHELDERING D3RDE BIJEENKOMST. Bijeenkomst 9 maart 2017 PERSOONSVOLGENDE ZORG: VRAAGVERHELDERING D3RDE BIJEENKOMST Bijeenkomst 9 maart 2017 1 Agenda 15:30 Inloop 15:45 Programma van vandaag 16:00 Terugkoppelingen: - Interviews met cliënten - Droom: samenwerking

Nadere informatie

Bronnen: Toolkit familieparticipatie, Poster goed verbonden, juridische aspecten van informele zorg, invoormantelzorg en exptertisecentrum mantelzorg

Bronnen: Toolkit familieparticipatie, Poster goed verbonden, juridische aspecten van informele zorg, invoormantelzorg en exptertisecentrum mantelzorg Betrokken mantelzorger(s) en/of sociaal netwerk Bronnen: Toolkit familieparticipatie, Poster goed verbonden, juridische aspecten van informele zorg, invoormantelzorg en exptertisecentrum mantelzorg Twee

Nadere informatie

Zorg kan ook anders. Met kennis en respect. Met kennis en respect

Zorg kan ook anders. Met kennis en respect. Met kennis en respect Zorg kan ook anders Van Dorp zorg en welzijn biedt diverse zorggerelateerde oplossingen voor de intra- en extramurale markt. Onze producten zorgen voor efficiëntere zorg en tevreden medewerkers. Wij ontwikkelen

Nadere informatie

HelloMediCare. De professionele uitstraling voor uw bedrijf

HelloMediCare. De professionele uitstraling voor uw bedrijf HelloMediCare De professionele uitstraling voor uw bedrijf HelloMediCare INTRODUCTIE HelloMediCare is een unieke totaaloplossing op het gebied van digitale communicatie. Met de door ons ontwikkelde software

Nadere informatie

Model. Zorgleefplan. Verantwoorde zorg. Een korte handreiking voor gebruik

Model. Zorgleefplan. Verantwoorde zorg. Een korte handreiking voor gebruik Model Zorgleefplan Verantwoorde zorg Een korte handreiking voor gebruik De cliënt m Het zorgleefplan als instrument voor Verantwoorde zorg Het model Zorgleefplan Verantwoorde zorg is bestemd voor de medewerkers

Nadere informatie

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Drs. Eveline Castelijns MBA 12 april 2016 Inhoudsopgave 1 2 3 Zelforganisatie in de zorg Werkende principes Vragen 1 Zelforganiseren in de

Nadere informatie

De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie

De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie Trends in de zorg Toenemende concurrentie Rendement op zorgproducten en -diensten daalt Dilemma: lagere kosten én hogere kwaliteit

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Hogere omzet met loyale klanten

Hogere omzet met loyale klanten m e t e n, w e t e n é n v e r b e t e r e n Hogere omzet met loyale klanten Luistert u naar uw klant? Staat uw klant écht centraal? Gaat u de dialoog aan met uw klant om verbeteringen te bespreken? In

Nadere informatie

Algemene instructies Knoppencursus 2

Algemene instructies Knoppencursus 2 BELANGRIJK VOOR JE BEGINT Algemene instructies Knoppencursus 2 Workflow Tegel Op je dashboard en op het dashboard van de cliënt vind je verschillende tegels. Elke tegel bevat de meest recente informatie

Nadere informatie

ZLP-> ZZP s en Cliëntagenda s

ZLP-> ZZP s en Cliëntagenda s ZLP-> ZZP s en Cliëntagenda s Copyright 2008 by Bureau Advisaris B.V. All rights reserved. De teksten en afbeeldingen in dit document zijn intellectueel eigendom van Advisaris BV en haar opdrachtgever

Nadere informatie

Betreft: advies verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Lingewaal 2015

Betreft: advies verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Lingewaal 2015 Asperen, 2 oktober 2014 Aan: Het college van burgemeester en wethouders gemeente Lingewaal Postbus 1014 4147 ZG Asperen Betreft: advies verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Lingewaal 2015

Nadere informatie

App asbestproces v 2.0. Jan Horyon 21 mei 2015

App asbestproces v 2.0. Jan Horyon 21 mei 2015 App asbestproces v 2.0 Jan Horyon 21 mei 2015 Programma Korte introductie HORYON b.v. Wat is de aanleiding / trigger voor de ontwikkeling van dergelijke App Wat maakt de inzet van de App zo interessant?

Nadere informatie

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan maar ook

Nadere informatie

Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen

Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen Over onze visie op planning en hoe een centrale planningsapplicatie organisaties in de professionele dienstverlening kan helpen de kosten te drukken en

Nadere informatie

Handleiding GVV-web medewerker Locatie

Handleiding GVV-web medewerker Locatie Handleiding GVV-web medewerker Locatie Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Zoeken reiziger 4 2 Muteren reiziger 4 2.1 Acties 5 3 Opvragen gegevens reiziger 6 3.1 Personalia 6 3.2 Mutaties 7 3.3 Dagelijkse planning

Nadere informatie

Kleinschalig Wonen met Domotica: Evaluatie

Kleinschalig Wonen met Domotica: Evaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening Kleinschalig Wonen met Domotica: Evaluatie E.R.C.M. Huisman, G.J. Lanting, C.A.M. Huisman, H.B. Duits, H.S.M. Kort 1 Opzet 1. Dataverzameling Verzamelen en ordenen

Nadere informatie

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente!

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente! MELDDESK Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren van meldingen in de gemeente! MELDDESK WANT UW BURGER IS TOCH GEEN BIJZAAK! MeldDesk is een toonaangevend informatiesysteem voor gemeenten

Nadere informatie

ATP Online: Zakenreizen voor een nieuwe generatie!

ATP Online: Zakenreizen voor een nieuwe generatie! ATP Online: Zakenreizen voor een nieuwe generatie! Zakenreizen voor een nieuwe generatie! Online tools voor het zoeken en boeken van zakenreizen zijn er in vele soorten en maten. Maar de eisen die u als

Nadere informatie

Grenzen verkennen: wie heeft er een goed recept?! workshop 14 juni 2016

Grenzen verkennen: wie heeft er een goed recept?! workshop 14 juni 2016 Grenzen verkennen: wie heeft er een goed recept?! workshop 14 juni 2016 Door: Anke Muizelaar, projectleider en adviseur Informele zorg Markenheem Karel van Dijk, juridisch adviseur gezondheidsrecht Cecil

Nadere informatie

Proeftuinplan: Meten is weten!

Proeftuinplan: Meten is weten! Proeftuinplan: Meten is weten! Toetsen: hoog, laag, vooraf, achteraf? Werkt het nu wel? Middels een wetenschappelijk onderzoek willen we onderzoeken wat de effecten zijn van het verhogen cq. verlagen van

Nadere informatie

Praktijkopdracht HBO-VGG Toelichting

Praktijkopdracht HBO-VGG Toelichting Praktijkopdracht HBO-VGG Toelichting Inleiding Om als HBO-VGG een positie te kunnen verwerven in de organisatie is het van belang te laten zien wat je mogelijkheden zijn. In de beginfase van je werkzaamheden

Nadere informatie

www.invallersonline.nl

www.invallersonline.nl Speciaal ontwikkeld voor scholenverenigingen! Geen verouderde, onoverzichtelijke en tijdrovende papieren lijsten met invallers meer, maar alles digitaal en altijd up-to-date. www.invallersonline.nl Informatiebrochure

Nadere informatie

Opzet van mijn bijdrage

Opzet van mijn bijdrage Opzet van mijn bijdrage Enkele facts and figures over indicaties Vernieuwingsprogramma CIZ Werken aan indicatiestromen Brainstorm over indicatie in de zorgketen Indicatieproces Op weg naar eindplaatje

Nadere informatie

Green Shipping. Hoe kan het Nieuwe Leren hier een bijdrage aan leveren?

Green Shipping. Hoe kan het Nieuwe Leren hier een bijdrage aan leveren? Green Shipping Hoe kan het Nieuwe Leren hier een bijdrage aan leveren? & Welkom! Introductie De automobielsector als benchmark Tools, functionaliteiten en voordelen: Virtual Classroom Training - VCT Video-based

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Driezorg

Mantelzorgbeleid Driezorg Mantelzorgbeleid Driezorg Inleiding Mantelzorg is een belangrijk en omvangrijk deel van de zorg. Naar verwachting neemt het aandeel van mantelzorgers toe in verband met demografische en sociaal-economische

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie