Werkloosheid in Holland Rijnland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkloosheid in Holland Rijnland"

Transcriptie

1 Werkloosheid in Holland Rijnland met cijfers van 2000 tot en met 2007 Deze publicatie is ook beschikbaar op Colofon Serie Statistiek 2008/10 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek Postadres: Website: Druk: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Stadsdrukkerij, gemeente Leiden

2 2 Werkloosheid in Holland Rijnland

3 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Leeswijzer 6 Inleiding 9 1 Ontwikkeling van de werkloosheid van 2000 t/m Ontwikkeling NWW in Holland Rijnland Ontwikkeling NWW in Holland Rijnland, sekse Ontwikkeling NWW in Holland Rijnland, leeftijd Ontwikkeling NWW in Holland Rijnland, werkloosheidsduur Ontwikkeling NWW in Holland Rijnland, in perspectief 16 2 Kenmerken van de werklozen NWW 2007 in Holland Rijnland en de Leidse districten NWW 2007 naar sekse en leeftijd NWW 2007 naar opleidingsniveau NWW 2007 naar werkloosheidsduur 22 Bijlagen 24 Toelichting op begrippen 24 Verschillende definities voor werkloosheid Ontwikkeling NWW in Holland Rijnland, per gemeente Ontwikkeling NWW in Holland Rijnland, naar sekse Ontwikkeling NWW in Holland Rijnland, naar leeftijd Ontwikkeling NWW in Holland Rijnland, naar werkloosheidsduur Ontwikkeling NWW in Holland Rijnland, in perspectief NWW 2007 in de Leidse districten en buurten, aantal en % in bevolking NWW 2007 in de gemeenten van Holland Rijnland, naar sekse en leeftijd NWW 2007 in de Holland Rijnland, naar opleidingsniveau en werkloosheidsduur 33 Kenmerken NWW-ers 2007 regio Holland Rijnland 34 Leiden 35 totaal overige gemeenten Holland Rijnland 36 Alkemade 37 Hillegom 38 Katwijk 39 Leiderdorp 40 Lisse 41 Noordwijk 42 Noordwijkerhout 43 Oegstgeest 44 Teylingen 45 Voorschoten 46 Zoeterwoude 47 Werkloosheid in Holland Rijnland 3

4 4 Werkloosheid in Holland Rijnland

5 Samenvatting Deze publicatie gaat over de werkloosheid in de twaalf gemeenten van Holland Rijnland. De publicatie is gebaseerd op analyses van gegevens van bij het CWI ingeschreven niet-werkende werkzoekenden (NWW-ers). Het eerste hoofdstuk gaat over de ontwikkeling van de werkloosheid van 2000 tot en met Belangrijkste punten uit dat hoofdstuk: In de jaren 2001 tot en met 2004 steeg het aantal NWW-ers elk jaar opnieuw, van tot Vanaf 2005 daalt het aantal NWW-ers tot , nog steeds meer dan Eind 2000 waren er in Leiden meer NWW-ers dan in het totaal van de andere elf gemeenten in Holland Rijnland; 2007 waren er juist meer NWW-ers in de overige elf gemeenten. Het percentage NWW-ers in de bevolking is in Leiden steeds hoger (4,1% 2007) dan in de overige gemeenten (2, 2007). Het percentage in Leiden is 2007 vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Alleen in de leeftijdsgroepen tot 35 jaar zijn er 2007 minder NWW-ers dan In de oudere leeftijdsgroepen zijn er 2007 meer NWW-ers dan Het aantal NWW-ers is vooral sterk gestegen onder de 45-plussers: 2000 was 38% van de NWW-ers 45 jaar of ouder (2.269 van de 6.021), 2007 is dat meer dan de helft (3.855 van de = 53%). Ook het aantal NWW-ers langer dan een jaar zonder werk is met name toegenomen in de oudere leeftijdsgroepen: 2000 waren er NWW-ers van 45 jaar of ouder langer dan een jaar werkloos (26% van het totaal), 2007 waren het er (39% van het totaal). Het tweede hoofdstuk gaat in op de kenmerken van de NWW-ers die 2007 stonden ingeschreven. Belangrijkste punten: Het percentage NWW-ers in de bevolking is van de gemeenten het laagst in Zoeterwoude (1,6%) en het hoogst in Leiden (4,1%). Eind 2007 zijn er ongeveer evenveel mannelijke als vrouwelijke NWW-ers. Van de NWW-ers is 3% jonger dan 23 jaar (319 personen). In Leiden is 48% van de NWW-ers 45-plusser, in de overige gemeenten is dat 58% NWW-ers, 52% van het totaal in Holland Rijnland, hebben een laag opleidingsniveau, dat is een opleidingsniveau onder de startkwalificatie voor de arbeidsmarkt NWW-ers, 65% van het totaal in Holland Rijnland, zijn langer dan een jaar werkloos; dit percentage is lager in de jongere leeftijdsgroepen en neemt toe met de leeftijd. Werkloosheid in Holland Rijnland 5

6 Leeswijzer Deze leeswijzer is gemaakt om de bruikbaarheid van de informatie in deze publicatie te vergroten. Bronnen en begrippen Hieronder staat een lijstje van de bronnen waarvan de publicatie gebruikt maakt en een aantal gebruikte afkortingen met hun betekenis. In de bijlagen staat een uitgebreide toelichting op de in de publicatie gebruikte begrippen. afkorting betekenis CBS Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS is de bron van de bevolkingscijfers van de twaalf gemeenten in de regio. Deze worden gebruikt om het percentage NWW-ers in de bevolking te berekenen. De bevolkingscijfers van 2007 zijn voorlopig. COROP Regioneel gebied binnen Nederland dat deel uitmaakt van de COROP-indeling. Deze indeling wordt gebruikt voor analytische doelen. De naam COROP komt van Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoeksprogramma. Dit was de naam van de commissie die in 1971 de indeling van Nederland in COROP-gebieden ontwierp. Er zijn er 40, onveranderd sinds 1971 en elk een samenvoeging van een aantal gemeenten. CWI Centrum voor Werk en Inkomen. Het CWI is de bron van de gegevens van bij hen ingeschreven niet-werkende werkzoekenden. EBB Enquête BeroepsBevolking. G31 De 31 gemeenten in het Grote Steden Beleid (GSB), bestaande uit de 4 grote steden (G4) en 27 middelgrote gemeenten (G27); voor een opsomming van de gemeenten van de G27 zie bijlage toelichting op begrippen. HR Regio Holland Rijnland is een samenwerkingsverband van twaalf gemeenten. De regio ligt midden in de Randstad en heeft een kleine 400 duizend inwoners, waarvan ongeveer een derde in Leiden, de grootste gemeente binnen de regio, woont. De gemeenten in HR zijn dezelfde die al sinds 1971 het COROP-gebied Agglomeratie Leiden en Bollenstreek vormen (voor een opsomming, zie bijlage). NWW niet-werkende werkzoekende(n); ook afgekort als NWW-ers of NWW-er. Verschillende definities voor werkloosheid Zowel het CBS als het CWI publiceren maandelijks gegevens over werkloosheid. In deze publicatie gaat het over aantallen bij het CWI geregistreerde niet-werkende werkzoekenden uitgesplitst naar allerlei kenmerken (sekse, leeftijd enz.); voor de berekening van percentages worden die aantallen gedeeld door het aantal van de groep in de bevolking met diezelfde kenmerken. Voorbeeld: Eind 2007 stonden in de regio Holland Rijnland van de inwoners van 15 tot en met 64 jaar ingeschreven als NWW-er bij het CWI; het NWW% voor deze groep en peildatum is 2,7% (7.210 / ). In de bijlagen staat een uitgebreide vergelijking van de beide bronnen voor werkloosheidscijfers inclusief de door hen gehanteerde definities voor werkloosheid. Peildata De peildata van de gegevens in deze publicatie zijn steeds 31 december van een jaar. Percentages In verschillende tabellen en grafieken worden percentages gebruikt; deze zijn afgerond. Daarom kan het voorkomen dat de som van de deelpercentages niet precies gelijk is aan 100, maar bijvoorbeeld 99 of Werkloosheid in Holland Rijnland

7 Index Soms worden gegevens uitgedrukt in een index, bij voorbeeld om een ontwikkeling in de tijd weer te geven. De index wordt berekend als: de nieuwe waarde gedeeld door de oude waarde, vermenigvuldigd met 100. Een waarde hoger dan honderd is een stijging, een waarde onder de honderd geeft een daling aan. Voorbeelden: Als een index de waarde 132 heeft, dan is de nieuwe waarde 32% hoger dan de oude; Als een index de waarde 68 heeft, dan is de nieuwe waarde 32% lager dan de oude. Grafieken en tabellen In de tekst zelf staan alleen grafieken; alle onderliggende cijfers in de grafieken zijn in tabellen in de bijlagen opgenomen; daar staan ook tabellen met cijfers waarvan geen grafiek is gemaakt. In de grafieken worden soms afkortingen gebruikt voor de namen van de twaalf gemeenten binnen de regio en voor de tien districten binnen Leiden, hieronder staat een overzicht. Afkortingen voor de 12 gemeenten in HR Afkortingen voor de 10 districten in Leiden afkorting betekenis afkorting betekenis Akm Alkemade BZ Binnenstad-Zuid Hlg Hillegom BN Binnenstad-Noord Kwk Katwijk ST Stationsdistrict Ldn Leiden LN Leiden Noord Ldd Leiderdorp RB Roodenburgerdistrict Lse Lisse BG Bos- en Gasthuisdistrict Nwk Noordwijk MD Morsdistrict Nwh Noordwijkerhout BH Boerhaavedistrict Ogt Oegstgeest MW Merenwijkdistrict Tlg Teylingen SH Stevenshofdistrict Vst Voorschoten Ztw Zoeterwoude Leesvoorbeelden Om het lezen en begrijpen van tabellen en grafieken te vergemakkelijken zijn leesvoorbeelden opgenomen. In zo n leesvoorbeeld wordt aangegeven wat er met een bepaald cijfer wordt bedoeld en eventueel hoe dat cijfer kan worden vergeleken met andere cijfers in de tabel of grafiek. De keuze van de in het leesvoorbeeld genoemde gegevens is willekeurig en geeft derhalve niet een belangrijke conclusie van de tabel weer. Alle cijfers die in het leesvoorbeeld worden genoemd zijn in de tabel gearceerd. Werkloosheid in Holland Rijnland 7

8 8 Werkloosheid in Holland Rijnland

9 Inleiding De afdeling Strategie en Onderzoek van de gemeente Leiden krijgt jaarlijks gedetailleerde gegegevens van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) over alle bij het CWI ingeschreven niet-werkende werkzoekenden (NWW-ers) die wonen in een van de twaalf gemeenten van de regio Holland Rijnland. In het voorjaar van 2007 is voor het eerst hierover de publicatie Werkloosheid in Holland Rijnland verschenen, met CWI-gegevens van 2000 tot en met Deze publicatie is hiervan een bijgewerkte versie. Hierin staan gegevens voor de regio Holland Rijnland (HR) als geheel en voor Leiden en de overige elf gemeenten in de regio. Leiden is de enige grote stad in de regio en maakt deel uit van de middelgrote gemeenten van de het GSB (= de G27). Omdat wat betreft werkloosheid Leiden meer lijkt op de andere gemeenten in de G27 dan op de haar omringende gemeenten wordt er ook een vergelijking gemaakt tussen Leiden en die andere gemeenten. De publicatie geeft antwoord op de volgende vragen: 1. Hoe heeft de groep NWW-ers zich ontwikkeld vanaf 2000 tot en met 2007? 2. Welke kenmerken hebben de NWW-ers die 2007 werkloos waren? 3. Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen de NWW-ers woonachtig in Leiden en elders in de regio? 4. Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen de NWW-ers in Leiden en in andere gebieden in Nederland? Het eerste hoofdstuk gaat over de ontwikkeling van de werkloosheid in Leiden en de rest van HR van 2000 tot en met In dat hoofdstuk wordt gekeken naar de verschillen in ontwikkeling voor mannen en vrouwen en voor de vijf verschillende leeftijdsgroepen die in deze publicatie worden onderscheiden, in totaal en naar werkloosheidsduur. Het hoofdstuk sluit met een vergelijking van de ontwikkeling in de laatste drie jaren (2005 tot en met 2007) in de regio en in (andere gebieden in) Nederland. Het tweede hoofdstuk gaat in detail in op de kenmerken van de inwoners van de regio die 2007 als niet-werkende werkzoekende stonden ingeschreven bij het CWI. Aan de orde komen verschillen en overeenkomsten in opleidingsniveau en werkloosheidsduur tussen mannen en vrouwen en tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Werkloosheid in Holland Rijnland 9

10 10 Werkloosheid in Holland Rijnland

11 Ontwikkeling NWW 2000 t/m Ontwikkeling van de werkloosheid van 2000 t/m Ontwikkeling NWW in Holland Rijnland Het aantal NWW-ers in Holland Rijnland steeg in de periode van 2000 tot en met 2004 elk jaar. De grootste stijging deed zich voor in het jaar 2003: van naar Vanaf 2004 begint de daling, in een steeds hoger tempo: in 2005 met ruim vierhonderd, in 2006 met ruim achthonderd personen en in 2007 met bijna elfhonderd personen. Toch is het aantal NWW-ers 2007 nog steeds hoger dan zeven jaar daarvoor. In Leiden, de enige grote stad in de regio, is het percentage NWW-ers in de bevolking al die jaren hoger dan in de overige elf gemeenten in HR. Wel is op de laatste drie peildata het aantal NWW-ers in het totaal van de overige gemeenten in HR hoger dan in Leiden. Eind 2007 was het percentage NWW-ers in Leiden ruim twee keer zo hoog als in de rest van HR (4,1% tegenover 2,) terwijl dat 2000 nog 2,5 keer zo hoog was (3,8% tegenover 1,6%). Aantal NWW-ers in HR, ontwikkeling 2000 tot en met totaal regio HR Leiden overige gemeenten HR NWW-ers in HR als percentage van de 15- t/m 64-jarigen, ontwikkeling 2000 t/m , 4, 3, 2, 1, 0, 2,3% 3,8% 1,6% 2,3% 3,7% 1,7% 2,8% 4,3% 2, 3,5% 5,5% 2,5% 3,6% 5,6% 2,6% 3,5% 5, 2,7% 3,1% 4,7% 2,4% 2,7% 4,1% 2, totaal regio HR Leiden overige gemeenten HR Leesvoorbeeld: Eind 2007 stond 4,1% van de Leidenaren van 15 t/m 64 ingeschreven als NWW-er; van de inwoners van 15 t/m 64 in de overige gemeenten van HR was dat 2,. In de bijlagen staan cijfers van alle gemeenten in HR en van de districten in Leiden Werkloosheid in Holland Rijnland 11

12 Ontwikkeling NWW 2000 t/m Ontwikkeling NWW in Holland Rijnland, sekse Eind 2000 waren er in Leiden 336 meer mannen dan vrouwen in de NWW, 2007 waren er iets meer vrouwen (+41) door een grotere toename van het aantal werkloze vrouwen. In de overige gemeenten in HR was het aantal werkloze mannen en vrouwen op beide peildata ongeveer gelijk, omdat de toename voor beide seksen in deze periode ongeveer gelijk was (+464 vrouwen, +454 mannen) zie grafiek linksonder. Aantal NWW naar sekse, 2000 Aantal NWW naar sekse, totaal HR Leiden overig HR m+v mannen vrouwen totaal HR Leiden overig HR m+v mannen vrouwen %NWW in de bevolking naar sekse, 2000 %NWW in de bevolking naar sekse, % 4% 3% 2% 1% 2,3% 2,4% 2,2% 3,8% 4,2% 3,4% 1,6% 1,6% 1,6% totaal HR Leiden overig HR m+v mannen vrouwen 5% 4% 3% 2% 1% 2,7% 2,7% 2,7% 4,1% 4,1% 3,4% 2, 2, 2,1% totaal HR Leiden overig HR m+v mannen vrouwen Ontwikkeling aantal NWW Ontw. % NWW (index, 2000=100) totaal HR Leiden overig HR m+v mannen vrouwen totaal HR Leiden overig HR m+v mannen vrouwen Leesvoorbeeld: Eind 2007 waren er in HR 788 meer vrouwen in de NWW dan 2000; als % van alle 15- t/m 64-jarige vrouwen is het een verschil van ruim een kwart (index=126: van 2,2% naar 2,7%). 12 Werkloosheid in Holland Rijnland

13 Ontwikkeling NWW 2000 t/m Ontwikkeling NWW in Holland Rijnland, leeftijd Tussen de vijf leeftijdsgroepen die in deze publicatie worden onderscheiden zijn de verschillen in de ontwikkeling van het aantal NWW-ers tussen 2000 en 2007 groot: In de leeftijdsgroepen tot 35 jaar is het aantal NWW-ers gedaald. In de leeftijdsgroepen vanaf 35 jaar is het aantal NWW-ers gestegen. Daarbij geldt: hoe ouder de leeftijdsgroep hoe groter de stijging, zowel absoluut als percentueel. De toename in de leeftijdsgroep van 55- tot en met 64-jarigen is met zelfs groter dan de totale ontwikkeling in de overige leeftijdsgroepen: die is namelijk maar +95 (de som van , zie grafiek linksonder). Doordat met name in de oudere leeftijdsgroepen het aantal NWW-ers is toegenomen is 2007 meer dan de helft van de NWW-ers in HR (53%) 45 jaar of ouder; 2000 was dat nog 38%. Aantal NWW naar leeftijd, 2000 Aantal NWW naar leeftijd, totaal HR Leiden overig HR totaal HR Leiden overig HR Ontwikkeling aantal NWW Ontw. % NWW (index, 2000=100) totaal HR Leiden overig HR totaal HR Leiden overig HR Leesvoorbeeld: Eind 2007 waren er in HR meer 55- t/m 64-jarige NWW-ers dan 2000; als % van alle 55- t/m 64-jarigen is het dat 1,86 keer zoveel (index=186). Werkloosheid in Holland Rijnland 13

14 Ontwikkeling NWW 2000 t/m Ontwikkeling NWW in HR, werkloosheidsduur en leeftijd In de periode is het aantal langdurige NWW-ers (langer dan een jaar werkzoekend) met name in de oudere leeftijdsgroepen sterk toegenomen. Eind 2000 waren er in de hele regio HR ruim vijftienhonderd (1.539: 807 in Leiden en 732 in de overige gemeenten) NWW-ers van 45 jaar of ouder langer dan een jaar werkzoekend, dat wil zeggen dat op die peildatum ruim een van elke vier NWW-ers (26%) een langdurig werkloze 45-plusser was. In Leiden viel toen 25% van de NWW-ers in deze groep (807 personen), in de overige elf gemeenten 26% (732 personen). Ontwikkeling NWW in Leiden, , naar leeftijd en werkloosheidsduur 1) aantallen >= 1 jr NWW min < 1 jr NWW min >= 1 jr NWW < 1 jr NWW Leesvoorbeeld: Eind 2000 waren er in Leiden 807 NWW-ers van 45 jaar of ouder die al langer dan een jaar werkloos waren; deze groep groeide tot en pas in 2007 was er een lichte daling tot aan het van dat jaar. 2) percentuele opbouw 10 25% 26% 21% 21% 25% 28% 34% 36% 45+ >= 1 jr NWW 5 35% 39% 46% 43% 35% 31% 26% 26% 32% 27% 21% 23% 3 28% 3 26% 8% 8% 12% 13% 1 13% 1 11% min < 1 jr NWW 45min >= 1 jr NWW 45+ < 1 jr NWW Leesvoorbeeld: Eind 2000 was 25% van de NWW-ers in Leiden 45 jaar of ouder en al langer dan een jaar werkloos; 2007 viel 36% van de NWW-ers in die groep. 14 Werkloosheid in Holland Rijnland

15 Ontwikkeling NWW 2000 t/m 2007 Het aantal NWW-ers van 45 of ouder en langer dan een jaar werkloos is vanaf 2000 continu gestegen tot In 2007 daalde hun aantal weliswaar licht maar toch vallen 2007 nog steeds NWW-ers in deze groep, dat wil zeggen dat 2007 bijna twee van elke vijf NWW-ers (39%) een langdurig werkloze 45-plusser is. In Leiden valt 2007 ongeveer ruim een derde (36%, personen) van het totaal aantal NWWers in deze groep, in de overige elf gemeenten vallen ruim twee van elke vijf (42%, personen) NWW-ers in deze groep. Ontwikkeling NWW in rest HR, , naar leeftijd en werkloosheidsduur 1) aantallen >= 1 jr NWW 45min < 1 jr NWW 45min >= 1 jr NWW 45+ < 1 jr NWW Leesvoorbeeld: Eind 2000 waren er in de overige gemeenten van HR 732 NWW-ers van 45 jaar of ouder die al langer dan een jaar werkloos waren; deze groep groeide tot en pas in 2007 was er een lichte daling tot aan het van dat jaar. 2) percentuele opbouw 10 26% 26% 23% 23% 25% 31% 39% 42% 45+ >= 1 jr NWW 5 36% 37% 41% 4 36% 29% 23% 22% 21% 18% 15% 16% 2 21% 21% 2 17% 19% 21% % 17% 17% min < 1 jr NWW 45min >= 1 jr NWW 45+ < 1 jr NWW Leesvoorbeeld: Eind 2000 was 26% van de NWW-ers in de rest van HR 45 jaar of ouder en al langer dan een jaar ingeschreven; 2007 viel 42% van de NWW-ers in die groep. Werkloosheid in Holland Rijnland 15

16 Ontwikkeling NWW 2000 t/m Ontwikkeling NWW in Holland Rijnland, in perspectief Van 2005 tot en met 2007 is de werkloosheid in heel Nederland gedaald. In 2005 was de daling van de NWW-ers als percentage van alle 15- tot en met 64 jarigen nog niet zo hoog: 0,2 procentpunt, namelijk van 6,3% 2004 tot 6,1% een jaar later. In 2006 daalde dat percentage verder tot 5, 2007 en in 2007 volgde nog eens een daling tot 4,1%. Totaal over die drie jaren was er in Nederland dus een daling met 2,2 procentpunt. In Leiden zette de daling al in 2005 in: toen daalde de NWW met 0,6 procentpunt van 5,6% tot 5,; in 2006 was de verdere daling 0,3 procentpunt (tot 4,7%) en in 2007 volgde een verdere daling met 0,6 procentpunt. In Leiden was de totale daling in drie jaren 1,5 procentpunt. In de rest van de regio HR was er in 2005 eerst nog een kleine stijging (0,1 procentpunt) in het percentage NWW, gevolgd door een daling van 0,3 procentpunt in 2006; in 2007 daalde het percentage verder met 0,4 procentpunt. Totaal over die drie jaar dus een daling van 0,6 procentpunt. De daling in procentpunten is in HR over de afgelopen drie jaar dus niet zo groot geweest als in heel Nederland. Nu zegt deze daling niet alles over de NWW in HR ten opzichte van Nederland of deelgebieden van Nederland: immers als in een gebied het percentage NWW in de bevolking al laag is, dan kan het minder dalen dan in een gebied waar dit percentage oorspronkelijk hoog is. Daarom moet je ook de percentages NWW in de bevolking van 15 tot en met 64 jaar in die gebieden onderling vergelijken. Voor de gemeenten buiten Leiden in HR is dit percentage minder dan de helft van het percentage voor heel Nederland ( 2007 was dat 2, tegenover 4,1%). En voor Leiden is het percentage 2007 vergelijkbaar met heel Nederland (afgerond op een cijfer achter de komma 4,1%). Ook als je Leiden vergelijkt met de andere middelgrote steden van het GSB (de G27) is het beeld gunstig: 2007 is het percentage in Leiden (4,1%) maar ongeveer drie kwart keer zo hoog als het gemiddelde percentage van de 15- tot en met 64 jarigen dat in alle 27 steden als NWW-er bij het CWI staat ingeschreven (5,4%); wel zijn er 2007 zeven G27-gemeenten met een kleiner percentage dan Leiden, terwijl 2006 alleen Haarlem en Alkmaar een kleiner percentage hadden. 16 Werkloosheid in Holland Rijnland

17 Ontwikkeling NWW 2000 t/m 2007 Ontwikkeling % NWW-ers in bevolking van 15- tot en met 64 jaar, % 6,3% 6,1% 5, 4,1% 10, 9,4% 7,5% 6,7% 8,2% 7,9% 6,6% 5,4% 3,6% 3,5% 3,1% 2,7% 5,6% 5, 4,7% 4,1% 2,6% 2,7% 2,4% 2, 5, 4,9% 4, 3,2% Nederland G4 G27 HR Leiden rest HR Ned excl G Leesvoorbeelden: Eind 2004 stond 5,6% van de 15- t/m 64-jarige Leidenaren ingeschreven als NWWer; van deze leeftijdgroep in de G27 was dat toen 8,2% Eind 2007 stond 4,1% van de 15- t/m 64-jarige Leidenaren ingeschreven als NWWer; het gemiddelde percentage in de G27 was toen 5,4%. Index % NWW-ers (Nederland=100) in bevolking van 15- tot en met 64 jaar, Nederland G4 G27 HR Leiden rest HR Ned excl G Leesvoorbeelden: Eind 2007 was het percentage NWW-ers in de G27 29% hoger (index=129) dan landelijk (5,4% in de G27 tegenover 4,1% landelijk). Op dezelfde peildatum was deze index voor Leiden 99 omdat het percentage voor Leiden toch net iets lager is dan landelijk ( afgerond op twee cijfers achter de komma 4,1 voor Leiden en 4,15% landelijk). In de bijlagen staan tevens cijfers van alle 31 gemeenten van de G4 en de G27. Werkloosheid in Holland Rijnland 17

18 Kenmerken NWW Kenmerken van de NWW-ers NWW 2007 in Holland Rijnland en de Leidse districten Eind 2007 waren er in de regio Holland Rijnland NWW-ers, 2,7% van de totale bevolking in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. Dit percentage is lager dan het landelijke percentage op die peildatum: dat is 4,1%. Van de NWW-ers wonen er in Leiden (48,6%) en (51,4%) wonen in een van de overige elf gemeenten binnen Holland Rijnland. De gemeente waar na Leiden het grootste aantal NWW-ers woont is Katwijk (707, ofwel 9,8% van het totale aantal NWW-ers in de regio). Binnen Leiden wonen de meeste NWW-ers in het Bos- en Gasthuisdistrict (693), net iets meer dan in Leiden Noord (669 NWW-ers). In deze beide Leidse districten woont een van de vijf NWW-ers (18,9%). In Leiden is het percentage van de 15- tot en met 64-jarigen in de NWW hoger (4,1%) dan in de overige gemeenten in de regio (2,). Het Leidse percentage is net zo hoog als het landelijke gemiddelde. Het percentage NWW-ers in de bevolking het laagst in de gemeente Zoeterwoude: 1,6%. Van de Leidse districten is het percentage het laagst in Binnenstad-Zuid en het Stationsdistrict (1,8%) en het hoogst in Leiden Noord (7,4%). In Leiden Noord, het Bos- en Gasthuisdistrict, het Morsdistrict en het Merenwijkdistrict is het percentage hoger dan het landelijk gemiddelde, in de overige zeven districten is het percentage lager. Aantal NWW-ers in de districten van Leiden en de gemeenten van HR, aantal NWW HR Leiden BZ BN ST LN RB BG MD BH MW SH ov HR Akm Hlg Kwk Ldd Lse Nwk Nwh Ogt Tlg Vst Ztw Leesvoorbeeld: Eind 2007 waren er NWW-ers in Leiden, waarvan 204 in de Stevenshof (SH). NWW als % van ,5% 5, 2,5% 0, 65 2,7% HR ,1% 1,8% 43 4, 1,8% ,4% ,9% 5,2% 4,9% 3,4% 4,5% 2,3% 57 Leiden BZ BN ST LN RB BG MD BH MW SH , 1,8% 2,6% 1,7% 2,5% 2,4% 2,2% 1,8% 1,8% 1,8% 2,4% 1,6% ov HR Akm Hlg Kwk Ldd Lse Nwk Nwh Ogt Tlg Vst Ztw index: % in Ned (4,1%) = 100 Leesvoorbeeld: Eind 2007 stond 2, van de 15- tot en met 64-jarigen in de elf overige gemeenten in HR ingeschreven bij het CWI als NWW-er; dat percentage is net iets minder dan de helft (index=49) van het percentage NWW-ers in heel Nederland (4,1%). In bijlage 2.1 staan ook cijfers van 2007 (aantallen en % NWW) in de Leidse buurten. 18 Werkloosheid in Holland Rijnland

19 Kenmerken NWW NWW 2007 naar sekse en leeftijd Eind 2007 stonden er in Holland Rijnland ongeveer evenveel mannen als vrouwen bij het CWI ingeschreven als NWW-er: mannen en vrouwen. Voor een aantal leeftijdsgroepen zijn er wel verschillen in het aantal mannen en vrouwen; in de leeftijdsgroep: van 15 t/m 22 jaar zijn er ook ongeveer evenveel mannen (102) als vrouwen (111); van 23 t/m 34 jaar zijn er duidelijk meer vrouwen (735) dan mannen (508); van 35 t/m 44 jaar zijn er ook duidelijk meer vrouwen (1.052) dan mannen (867); van 45 t/m 54 jaar zijn er weer ongeveer evenveel mannen (1.004) als vrouwen (989); van 55 t/m 64 jaar tenslotte zijn er meer mannen (1.115) dan vrouwen (735). Dit beeld geldt zowel voor Leiden als voor de overige gemeenten in HR. NWW-ers 2007 in Leiden en rest Holland Rijnland, naar sekse en leeftijd - aantallen Leiden rest HR mannen vrouwen Leesvoorbeeld: Eind 2007 stonden in de rest van HR 693 mannen in de leeftijd van 55 t/m 64 jaar ingeschreven bij het CWI als NWW NWW-ers 2007 in Leiden en rest Holland Rijnland, naar sekse en leeftijd - % in bevolking 8, 6, 4, 2, 0, Leiden rest HR mannen vrouwen Leesvoorbeeld: dat is 3,9% van alle mannen in die leeftijd in de overige gemeenten van HR. 0,9% 1, 2,5% 3,1% 5, 6,1% 6,2% 6,2% 6,5% 4,5% 0,3% 0,3% 1,2% 2,1% 1,9% 2,4% 2,5% 2,4% 3,9% 2,5% Werkloosheid in Holland Rijnland 19

20 Kenmerken NWW NWW 2007 naar opleidingsniveau In Holland Rijnland hebben NWW-ers die 2007 stonden ingeschreven bij het CWI een laag opleidingsniveau (VMBO of lager); met andere woorden, meer dan de helft (52%) van de NWW-ers had toen geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt; 28% heeft een middelbaar opleidingsniveau (HAVO/VWO of MBO) en 2 heeft een hoog (HBO of WO) opleidingsniveau. NWW naar opleidingsniveau in HR aantallen idem percentages HR HR 52% 28% 2 Leiden rest HR laag midden hoog onbekend Leesvoorbeeld: Leiden rhr 55% 49% 24% 32% laag midden hoog Eind 2007 had 55% van de NWW-ers een laag opleidingsniveau; in de overige elf gemeenten van HR was dat 49%. Opleidingsniveau NWW-ers 2007 in Leiden en rest HR, naar sekse - aantallen mannen vrouwen mannen vrouwen Leiden rest HR laag midden hoog Leesvoorbeeld: Eind 2007 waren er in Leiden vrouwelijke NWW-ers met een laag opleidingsniveau; in de overige elf gemeenten van HR waren dat er 991. Opleidingsniveau NWW-ers 2007 in Leiden en rest HR, naar sekse - percentages % 19% 22% 17% hoog 21% 27% 29% midden 34% 51% 6 laag 43% 54% mannen vrouwen mannen vrouwen Leiden rest HR Leesvoorbeeld: daarmee heeft 6 van alle vrouwelijke NWW-ers in Leiden een laag opleidingsniveau en 54% van de vrouwen in de rest van Holland Rijnland. 20 Werkloosheid in Holland Rijnland

21 Kenmerken NWW 2007 De vrouwelijke NWW-ers zijn gemiddeld lager opgeleid dan de mannelijke NWW-ers: in de hele regio heeft 57% van de vrouwen een laag opleidingsniveau tegenover 47% van de mannen. In de grafieken op de vorige pagina staan de aantallen en percentages voor Leiden en voor de rest van de gemeenten in HR. In Leiden is het percentage NWW-ers met een laag opleidingsniveau voor alle leeftijdsgroepen steeds net iets hoger dan in de overige elf gemeenten van Holland Rijnland. Meer dan vier van elke vijf werkloze jongeren onder de 23 heeft een lage opleiding (82% voor de hele regio, 83% voor de Leidse jongeren en 79% van de jongeren in de overige gemeenten). Opleidingsniveau NWW-ers 2007 in Leiden en rest HR, naar leeftijd - aantallen Leiden rest HR laag midden hoog Leesvoorbeeld: Eind 2007 waren er in Leiden 110 NWW-ers van 15 t/m 22 jaar met een laag opleidingsniveau; in de overige elf gemeenten van HR waren dat er 64 Opleidingsniveau NWW-ers 2007 in Leiden en rest HR, naar leeftijd - percentages % 14% 17% 21% 21% 24% 21% 14% 17% 23% 22% hoog 29% 26% 24% 21% 34% 34% 33% 29% midden laag 83% 54% 54% 55% 55% 79% 52% 49% 44% 49% Leiden rest HR Leesvoorbeeld: daarmee heeft 83% van de jonge NWW-ers in Leiden een laag opleidingsniveau en 79% van de jongeren in de rest van Holland Rijnland. In de bijlagen staan soortgelijke grafieken van alle twaalf gemeenten in HR afzonderlijk. Opmerking: De CWI-cijfers naar opleidingsniveau van 2007 zijn niet goed vergelijkbaar met die van 2006 omdat 2006 in de systemen bij CWI bij 8% van de ingeschrevenen opleidingsniveau onbekend stond, 2007 is dat nog bij 0,1% van de ingeschrevenen het geval. Eind 2007 is het percentage NWW-ers met een lage opleiding hoger dan Dat zal deels het gevolg zijn van het feit dat minder NWW-ers met een laag opleidingsniveau in 2007 werk vonden maar kan ook komen doordat van een groter gedeelte van deze groep het opleidingsniveau 2006 onbekend was. Werkloosheid in Holland Rijnland 21

22 Kenmerken NWW NWW 2007 naar werkloosheidsduur In Holland Rijnland is 62% van de NWW-ers die 2007 stonden ingeschreven bij het CWI langer dan een jaar werkloos: 27% tussen de 1 en 3 jaar en 35% langer dan drie jaar. In Leiden is het percentage NWW-ers dat langer dan drie jaar werkloos is nog iets groter dan in de overige gemeenten in Holland Rijnland (36% tegenover 34%). Het totale aantal NWW-ers in HR is in 2007 afgenomen met bijna elfhonderd personen (van naar 7.210). De groep langer dan drie jaar werkloos is echter toegenomen met een kleine honderd personen (van tot ). NWW naar werkloosheidsduur in HR - aantallen idem percentages HR HR 38% 27% 35% Leiden rest HR < 1 jaar 1-3 jaar >= 3 jaar Leiden 38% 27% 36% rhr 38% 28% 34% 5 10 < 1 jaar 1-3 jaar >= 3 jaar Werkloosheidsduur NWW-ers 2007 in Leiden en rest HR, naar sekse - aantallen mannen vrouwen mannen vrouwen Leiden rest HR < 1 jaar 1-3 jaar >= 3 jaar Leesvoorbeeld: Eind 2007 waren er in Leiden 637 vrouwelijke NWW-ers korter dan een jaar werkloos; in de overige elf gemeenten van HR waren dat er 696 Werkloosheidsduur NWW-ers 2007 in Leiden en rest HR, naar sekse - percentages % 37% >= 3 jaar 33% 34% 26% 27% 1-3 jaar 27% 29% < 1 jaar 4 36% 39% 38% mannen vrouwen mannen vrouwen Leiden rest HR Leesvoorbeeld: daarmee is 36% van alle vrouwelijke NWW-ers in Leiden korter dan een jaar werkloos en 38% van de vrouwelijke NWW-ers in de rest van Holland Rijnland. 22 Werkloosheid in Holland Rijnland

23 Kenmerken NWW 2007 Vrouwen in de NWW hebben in 2007 wat minder geprofiteerd van de daling van de werkloosheid; 2007 zijn zij gemiddeld langer werkloos dan mannelijke NWW-ers. Verder is er ook 2007 een duidelijk verband tussen de leeftijd van de NWW-ers en de duur van hun werkloosheid: oudere NWW-er zitten veel langer zonder werk dan jongere werklozen. Dit patroon is niet alleen zichtbaar in Leiden en het totaal van de elf overige gemeenten maar ook in elke afzonderlijke gemeente in Holland Rijnland (zie ook grafieken per gemeente in de bijlagen). Werkloosheidsduur NWW-ers 2007 in Leiden en rest HR, naar leeftijd - aantallen Leiden rest HR < 1 jaar 1-3 jaar >= 3 jaar Leesvoorbeeld: Eind 2007 waren er in Leiden 91 NWW-ers van 15 t/m 22 jaar korter dan een jaar werkloos; van de 55- t/m 64-jarige NWW-ers in Leiden waren dat er 114 Werkloosheidsduur NWW-ers 2007 in Leiden en rest HR, naar leeftijd - percentages % 18% 7% 25% 31% 18% 22% 28% 42% 26% 56% >= 3 jaar 35% 46% 26% 25% 1-3 jaar 24% 29% 28% 32% 27% < 1 jaar 69% 56% 44% 3 16% 7 56% 48% 36% 22% Leiden rest HR Leesvoorbeeld: daarmee is 69% van de jonge NWW-ers in Leiden een korter dan een jaar werkloos en 16% van de Leidse NWW-ers van 55 t/m 64 jaar. In de bijlagen staan soortgelijke grafieken van alle twaalf gemeenten in HR afzonderlijk. Werkloosheid in Holland Rijnland 23

24 Bijlage: Toelichting op begrippen (Potentiële) beroepsbevolking De totale potentiële beroepsbevolking in Nederland is gelijk aan alle personen in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar in Nederland. Hiervan behoort een deel tot de beroepsbevolking, namelijk alle personen die: ten minste 12 uur per week werken, of werk hebben aanvaard waardoor ze tenminste 12 uur per week gaan werken, of verklaren ten minste 12 uur te willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om dat werk te vinden. De beroepsbevolking kan weer worden opgesplitst naar werkzame beroepsbevolking (personen met een baan van ten minste 12 uur per week) en werkloze beroepsbevolking (personen zonder baan of met een baan van minder dan 12 uur per week). Enquête BeroepsBevolking (EBB) De EBB is een steekproefonderzoek dat uitgevoerd wordt door het CBS. Doel van het onderzoek is het verstrekken van informatie over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige of toekomstige positie op de arbeidsmarkt. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder personen van 15 t/m 64 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). Meer informatie over opzet en achtergrond van het onderzoek staat op (zoek op: EBB). Alle gegevens over de omvang van werkzame en werkloze beroepsbevolking komen uit de EBB. GSB-steden, G31, G4 G27 31 gemeenten zijn aangesloten bij het Grotestedenbeleid. Naast de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn dat de volgende gemeenten (G27): Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Arnhem, Breda, Den Bosch, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, Hengelo, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Sittard-Geleen, Tilburg, Venlo, Zaanstad en Zwolle. Regio HR = regio Holland Rijnland Samenwerkingsverband van twaalf gemeenten, waarvan Leiden de grootste is. De gemeenten in HR zijn dezelfde die al sinds 1971 het COROP-gebied Agglomeratie Leiden en Bollenstreek vormen. Wel zijn er in 2006 een aantal kleinere gemeenten samengevoegd tot een grotere gemeente. De volgende gemeenten maken deel uit van HR: Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. NWW = Niet-werkende werkzoekende Bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) ingeschreven werkzoekende zonder baan of met een baan van minder dan twaalf uur per week die voor minimaal twaalf uur per week een baan zoekt. NWW-ers staan ingeschreven in de regio waar ze wonen. NWW als percentage in de bevolking Aantal NWW-ers met bepaalde kenmerken (sekse, leeftijd, woongebied ) op een bepaalde peildatum gedeeld door het totaal aantal personen met diezelfde kenmerken op die peildatum. Opleidingsniveau Het CWI registreert het opleidingsniveau van de NWW-ers. In deze publicatie worden die samengevat in de volgende drie categorieën: 1. laag: lager onderwijs of VMBO 2. midden: HAVO, VWO of MBO 3. hoog: HBO of WO NWW-ers met een laag opleidingsniveau hebben geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. 24 Werkloosheid in Holland Rijnland

25 Bijlage: Verschillende definities voor werkloosheid Zowel het CBS als het CWI publiceren maandelijks gegevens over werkloosheid. Op basis van beide bronnen kan een percentage worden berekend door het aantal werklozen volgens de definitie (= teller van de breuk) te delen door de populatie volgens de definitie (= noemer van de breuk); doordat de definities voor de onderliggende cijfers verschillen kunnen de door CWI en CBS berekende percentages onderling niet worden vergeleken. In het schema hieronder staat een vergelijking tussen beide soorten percentages. NWW als percentage in bevolking CBS-werkloosheidspercentage Bronnen CWI (NWW) en CBS (omvang bevolking) EBB Administratieve bronnen Steekproefbron Teller van de breuk Aantal NWW-ers met bepaalde demografische Berekend werkloos deel van de beroepsbevolking met bepaalde demografische kenmerken kenmerken (sekse, leeftijd, ) op een peildatum Noemer van de breuk Totaal aantal personen in de bevolking met die kenmerken op dezelfde peildatum ongeacht of ze beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt Dit percentage kun je berekenen voor de totale Nederlandse bevolking van 15 t/m 64 en ook voor allerlei deelgroepen tot op zeer gedetailleerd niveau. Voorbeeld: In de Gasthuiswijk in Leiden stonden 2007 drie van de 319 jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 22 jaar ingeschreven als NWW bij het CWI; het NWW% voor deze groep en peildatum is 0,9% (3 / 319). Verschillende percentages in de tijd voor een bevolkingsgroep geven een goed beeld van de werkelijke ontwikkeling van de werkloosheid in die groep. Dit percentage is lager dan het echte werkloosheidspercentage omdat je deelt door de omvang van de hele bevolkingsgroep met de betreffende kenmerken, ongeacht of men beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Een ander nadeel is dat niet alle werkzoekenden staan ingeschreven bij het CWI. Inschrijving is alleen verplicht voor degenen die een uitkering ontvangen. Er is daardoor een ondervertegenwoordiging van herintredende vrouwen en jongeren zonder recht op een uitkering. Voordelen van deze bron Nadelen van deze bron Personen in de bevolking met die kenmerken die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt Dit percentage geeft beter het echte werkloosheidspercentage weer omdat je deelt door het aantal mensen die ook werkelijk beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en niet door de omvang van de hele bevolkingsgroep met de overeenkomstige kenmerken Omdat het percentage is gebaseerd op steekproefonderzoek zitten er altijd marges rond de berekende waarde. Voor heel Nederland zijn die marges vanwege de totale steekproefomvang klein. Naarmate de deelpopulatie waarvoor het percentage wordt berekend kleiner wordt, nemen de onzekerheidsmarges toe. CBS berekent de percentages daarom niet voor te kleine deelpopulaties of alleen als jaargemiddelden (voor gemeenten boven 30 duizend inwoners) of gemiddelden over drie jaar (overige gemeenten). Deze publicatie gaat in op gedetailleerde subgroepen in de bevolking van Holland Rijnland en Leiden, daarom worden hier percentages gepresenteerd berekend als percentage NWW-ers in de (overeenkomstige groep in de) bevolking. Werkloosheid in Holland Rijnland 25

26 1.1 Ontwikkeling NWW in Holland Rijnland, per gemeente en district aantal NWW-ers op 31 december ontw. totaal HR Leiden BZ BN ST LN RB BG MD BH MW SH overig HR Akm Hlg Kwk Ldd Lse Nwk Nwh Ogt Tlg Vst Ztw NWW-ers als % van jarigen in de bevolking index totaal HR 2,3% 2,3% 2,8% 3,5% 3,6% 3,5% 3,1% 2,7% 119 Leiden 3,8% 3,7% 4,3% 5,5% 5,6% 5, 4,7% 4,1% 107 BZ 2,1% 1,9% 2,7% 3,3% 3, 2,7% 2,6% 1,8% 85 BN 4,4% 4,3% 5,1% 6,5% 6,2% 5,2% 4,6% 4, 91 ST 1,7% 2,1% 2,5% 3,1% 3,1% 2,7% 1,9% 1,8% 109 LN 6,5% 6,6% 7,3% 8,8% 8,9% 8,2% 8,3% 7,4% 114 RB 2,5% 2,6% 3, 4,1% 4,1% 3,6% 3,3% 2,9% 117 BG 4,8% 4,3% 4,9% 6,4% 6,9% 6,1% 5,9% 5,2% 107 MD 4,7% 4,8% 5,2% 6,6% 7,3% 6, 5,3% 4,9% 103 BH 3,6% 3,2% 3,5% 4, 4,2% 3,7% 3,9% 3,4% 94 MW 3,5% 3,4% 4,1% 5,2% 5,4% 5,1% 4,8% 4,5% 129 SH 1,9% 1,9% 2,5% 3,1% 3,2% 3,1% 2,6% 2,3% 124 overig HR 1,6% 1,7% 2, 2,5% 2,6% 2,7% 2,4% 2, 132 Akm 1,2% 1,4% 1,6% 2, 2,3% 2, 1,8% 1,8% 146 Hlg 1,9% 2,1% 2,7% 3, 3,2% 3,5% 3,2% 2,6% 137 Kwk 1,3% 1,3% 1,6% 2, 2,2% 2,4% 2,1% 1,7% 131 Ldd 2,1% 2,2% 2,8% 3,4% 3,5% 3,3% 3, 2,5% 115 Lse 1,4% 1,7% 2,1% 2,5% 2,8% 3,2% 2,6% 2,4% 178 Nwk 1,6% 1,6% 2,1% 2,5% 2,7% 2,8% 2,6% 2,2% 139 Nwh 1,5% 1,8% 1,8% 2,1% 2,3% 2,5% 2,2% 1,8% 122 Ogt 1,6% 1,8% 2,1% 2,7% 2,7% 2,5% 2,2% 1,8% 112 Tlg 1,3% 1,4% 1,6% 2,1% 2,3% 2,6% 2,2% 1,8% 139 Vst 2,1% 2,2% 2,7% 3,5% 3,4% 3,2% 2,8% 2,4% 118 Ztw 1,1% 1,3% 1,3% 1,7% 1,8% 1,9% 1,7% 1,6% 150 Leesvoorbeeld: Eind 2007 waren er in HR meer NWW-ers dan 2000; als % van de 15- t/m 64-jarigen steeg het van 2,3% naar 2,7%, bijna een vijfde hoger (index=119). 26 Werkloosheid in Holland Rijnland

27 1.2 Ontwikkeling NWW in Holland Rijnland, naar sekse aantal NWW-ers op 31 december ontw. HR mannen vrouwen Leiden mannen vrouwen rest HR mannen vrouwen NWW-ers als % van overeenkomstige groep in bevolking index 1 HR 2,3% 2,3% 2,8% 3,5% 3,6% 3,5% 3,1% 2,7% 119 mannen 2,4% 2,4% 3,1% 3,8% 3,8% 3,6% 3,1% 2,7% 112 vrouwen 2,2% 2,2% 2,4% 3,2% 3,4% 3,3% 3,1% 2,7% 126 Leiden 3,8% 3,7% 4,3% 5,5% 5,6% 5, 4,7% 4,1% 107 mannen 4,2% 4,1% 5, 6,1% 6, 5,2% 4,7% 4,1% 97 vrouwen 3,4% 3,3% 3,7% 4,9% 5,3% 4,7% 4,6% 4,1% 120 rest HR 1,6% 1,7% 2, 2,5% 2,6% 2,7% 2,4% 2, 132 mannen 1,6% 1,6% 2,2% 2,7% 2,8% 2,8% 2,4% 2, 131 vrouwen 1,6% 1,7% 1,8% 2,3% 2,5% 2,7% 2,4% 2,1% Index: % NWW in de betreffende groep 2000 = 100. Leesvoorbeeld: Eind 2007 waren er in Leiden vrouwelijke NWW-ers, 324 meer dan 2000 toen het er waren; als % van de 15- t/m 64-jarige vrouwen in Leiden steeg het van 3,4% naar 4,1%, een vijfde hoger (index=120). Werkloosheid in Holland Rijnland 27

28 1.3 Ontwikkeling NWW in Holland Rijnland, naar leeftijdsgroep aantal NWW-ers op 31 december ontw. HR Leiden rest HR NWW-ers als % van overeenkomstige groep in bevolking index 1 HR 2,3% 2,3% 2,8% 3,5% 3,6% 3,5% 3,1% 2,7% ,8% 1, 1,5% 1,6% 1,6% 1,1% 1, 0,5% ,4% 2,3% 2,8% 3,7% 3,8% 3,1% 2,5% 2,1% ,8% 2,8% 3,3% 4,1% 4,4% 4,2% 3,7% 3,2% ,7% 2,7% 3, 3,7% 4, 4,2% 3,9% 3,5% , 2,4% 2,8% 3,6% 3,6% 4, 4,1% 3,8% 186 Leiden 3,8% 3,7% 4,3% 5,5% 5,6% 5, 4,7% 4,1% ,5% 1,8% 2,7% 2,7% 2,4% 1,6% 1,7% 0,9% ,5% 3,3% 3,9% 5,1% 5,1% 3,9% 3,3% 2,8% ,2% 4,9% 5,6% 7,2% 7,6% 6,8% 6,3% 5,5% ,8% 4,7% 5, 6,6% 6,9% 6,8% 6,4% 6,2% ,4% 3,6% 4,3% 5,6% 5,7% 5,9% 6, 5,5% 161 rest HR 1,6% 1,7% 2, 2,5% 2,6% 2,7% 2,4% 2, ,5% 0,6% 0,9% 1,1% 1,1% 0,9% 0,6% 0,3% ,6% 1,7% 2,1% 2,7% 2,8% 2,6% 1,8% 1,6% ,8% 1,9% 2,3% 2,7% 3, 3,1% 2,6% 2,2% ,9% 1,9% 2,2% 2,5% 2,9% 3,3% 3, 2,5% ,6% 2, 2,3% 2,9% 2,9% 3,3% 3,4% 3,2% Index: % NWW in de betreffende leeftijdsgroep 2000 = 100. Leesvoorbeeld: Eind 2007 waren er in de overige gemeenten van HR NWW-ers in de leeftijdsgroep van 55 tot en met 64 jaar, 702 meer dan 2000 toen het er 438 waren; als % van de 55- t/m 64-jarigen in de rest van HR steeg het van 1,6% naar 3,2%, meer dan een verdubbeling (index=202). 28 Werkloosheid in Holland Rijnland

29 1.4 Ontwikkeling NWW in Holland Rijnland, naar werkloosheidsduur aantal NWW-ers op 31 december ontw. HR < 1 jaar jaar >= 3 jaar Leiden < 1 jaar jaar >= 3 jaar rest HR < 1 jaar jaar >= 3 jaar NWW-ers als % van jarigen in de bevolking index 1 HR 2,3% 2,3% 2,8% 3,5% 3,6% 3,5% 3,1% 2,7% 119 < 1 jaar 1,1% 1,2% 1,7% 2, 1,8% 1,6% 1,2% 1, jaar 0,5% 0,4% 0,5% 0,8% 1,1% 1,1% 1, 0,7% 162 >= 3 jaar 0,7% 0,7% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,9% 0,9% 126 Leiden 3,8% 3,7% 4,3% 5,5% 5,6% 5, 4,7% 4,1% 107 < 1 jaar 1,7% 1,8% 2,5% 3,1% 2,5% 2,2% 1,7% 1,5% jaar 0,8% 0,7% 0,7% 1,2% 1,9% 1,6% 1,5% 1,1% 140 >= 3 jaar 1,4% 1,2% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,5% 1,5% 106 rest HR 1,6% 1,7% 2, 2,5% 2,6% 2,7% 2,4% 2, 132 < 1 jaar 0,8% 0,9% 1,3% 1,5% 1,5% 1,3% 1, 0,8% jaar 0,3% 0,3% 0,4% 0,6% 0,8% 0,9% 0,8% 0,6% Index: % NWW in de betreffende groep 2000 = 100. Leesvoorbeeld: Eind 2007 waren er in Leiden NWW-ers korter dan een jaar werkloos, dat is 77 minder dan 2000 toen er korter dan een jaar werkloos waren; als % van alle 15- t/m 64-jarigen Leiden daalde het van 1,7% naar 1,5%. Werkloosheid in Holland Rijnland 29

30 1.5 Ontwikkeling NWW in Holland Rijnland, in perspectief % NWW in bevolking jaar index (% Nederland = 100) gebied Nederland 6,3% 6,1% 5, 4,1% G4 10, 9,4% 7,5% 6,7% Utrecht 6,9% 6,7% 5,1% 4,1% Den Haag 9, 8,8% 6,7% 5,5% Amsterdam 9,6% 8,7% 7,4% 6,7% Rotterdam 12,7% 12,3% 9,7% 9, G27 8,2% 7,9% 6,6% 5,4% Dordrecht 8,1% 6,6% 5, 3,3% Haarlem 5,5% 5,5% 4,5% 3,7% Zaanstad 5,5% 5,6% 4,9% 3,8% Alkmaar 5,8% 5,3% 4,5% 3,9% Den Bosch 6,9% 7,2% 5,4% 4, Amersfoort 6,8% 5,9% 4,7% 4, Zwolle 6,6% 6,4% 4,9% 4, Leiden 5,6% 5, 4,7% 4,1% Schiedam 8,2% 8,4% 5,8% 4,2% Tilburg 6,4% 5,5% 5,1% 4,3% Eindhoven 8,5% 7,5% 6,2% 4,3% Breda 8, 7,6% 6, 4,6% Deventer 7,7% 7,3% 5,7% 4,7% Lelystad 8,7% 8,5% 7, 4,9% Hengelo 8,5% 8,1% 6,7% 5,4% Groningen 9,2% 8,8% 7,5% 6,1% Venlo 9, 9,1% 7,8% 6,1% Sittard-Geleen 7,9% 9,1% 8,1% 6,1% Maastricht 8,5% 8,5% 7,5% 6,4% Helmond 10, 9,5% 7,8% 6,7% Nijmegen 9,4% 8,7% 8, 7, Leeuwarden 10,7% 10,3% 8,2% 7, Emmen 10,5% 10, 8,6% 7,1% Enschede 9,6% 10,8% 9,2% 7,6% Almelo 10,7% 10,1% 9,4% 8, Heerlen 10,9% 11,3% 9,1% 8,1% Arnhem 11, 10,6% 8,5% 8,3% rest Ned 5, 4,9% 4, 3,2% waaronder Zoeterwoude 1,8% 1,9% 1,7% 1,6% Katwijk 2,2% 2,4% 2,1% 1,7% Alkemade 2,3% 2, 1,8% 1,8% Teylingen 2,3% 2,6% 2,2% 1,8% Oegstgeest 2,7% 2,5% 2,2% 1,8% Noordwijkerhout 2,3% 2,5% 2,2% 1,8% Noordwijk 2,7% 2,8% 2,6% 2,2% Lisse 2,8% 3,2% 2,6% 2,4% Voorschoten 3,4% 3,2% 2,8% 2,4% Leiderdorp 3,5% 3,3% 3, 2,5% Hillegom 3,2% 3,5% 3,2% 2,6% Leesvoorbeeld: Eind 2007 stond 4,1% van de 15- t/m 64-jarigen in Nederland ingeschreven bij het CWI als NWW; het gemiddelde percentage in de G27 was 5,4%, dat percentage is 29% hoger dan het landelijke percentage (index=129). 30 Werkloosheid in Holland Rijnland

Werkloosheid in Holland Rijnland

Werkloosheid in Holland Rijnland Werkloosheid in Holland Rijnland Deze publicatie is ook beschikbaar op www.leiden.nl/statistiek Colofon Serie Statistiek 2007/10 Gemeente Leiden Concernstaf BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies)

Nadere informatie

De inkomenspositie van Leidse huishoudens

De inkomenspositie van Leidse huishoudens Feitenblad april 2007 Beleidsinformatie Onderzoek Advies De inkomenspositie van Leidse huishoudens Dit feitenblad schetst een beeld van de inkomenspositie van aren. Het gaat hierbij om het gemiddeld basisinkomen

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Inkomens van Leidse particuliere huishoudens, 2005-2010

Inkomens van Leidse particuliere huishoudens, 2005-2010 Juli 2013 ugu Inkomens van Leidse particuliere huishoudens, 2005-2010 Het CBS voert periodiek het regionale inkomensonderzoek uit, gebaseerd op gegevens van de belastingdienst. Momenteel zijn de meest

Nadere informatie

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-27 7 februari 2002 9.30 uur Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig De reeks van jaren met een gunstige arbeidsmarkt is in 2001 voortgezet. De groei van de

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Bijlage verzuimcijfers

Bijlage verzuimcijfers Bijlage cijfers 1. Landelijke cijfers De cijfers over het schooljaar - zijn afkomstig uit de leerplichttelling die jaarlijks onder de gemeenten wordt uitgevoerd. De respons van gemeenten bedroeg dit jaar

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-098 19 oktober 2006 9.30 uur Werkloosheid hoger na jaar van daling De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode juli-september 2006 gemiddeld

Nadere informatie

Werkloosheid Amsterdam

Werkloosheid Amsterdam Werkloosheid Amsterdam Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9459 Fax 020 527 9595 www.os.amsterdam.nl Amsterdam, februari Werkloosheid in Amsterdam neemt verder

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

Onderwijs in cijfers 2016

Onderwijs in cijfers 2016 Onderwijs in cijfers 2016 BELEIDSONDERZOEK Gemeente Leiden info@leidenincijfers.nl www.leidenincijfers.nl serie statistiek 2016 / 11 Omslag: Schema onderwijssysteem in Nederland (bron: Wikimedia commons)

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-039 15 mei 2007 9.30 uur Werkloosheid loopt sterk terug De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode februari-april 2007 gemiddeld 357

Nadere informatie

Absoluut verzuim. Absoluut verzuim totaal verzuim. > 3 maanden. Opgelost in schooljaar

Absoluut verzuim. Absoluut verzuim totaal verzuim. > 3 maanden. Opgelost in schooljaar Bijlage 1. Landelijke gegevens De gegevens over het schooljaar 2014-2015 zijn afkomstig uit de leerplichttelling die jaarlijks onder de gemeenten wordt uitgevoerd. De respons op de leerplichttelling bedroeg

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-013 17 februari 2011 9.30 uur Kleine daling werkloosheid In januari minder dan 400 duizend werklozen Sinds de top begin vorig bijna 5 duizend

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald Persbericht PB99-191 28 juli 1999 9.30 uur Werkloosheid in alle provincies gedaald De gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt in 1998 leidde in alle provincies tot een daling van de werkloosheid en een

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens.

Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens. Hoofdstuk 7 Werk en inkomen 7.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens. Achtereenvolgens komen aan de orde: 7.2 Aanbodkant arbeidsmarkt

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-066 20 oktober 2011 9.30 uur www.cbs.nl Werkloosheid verder gestegen Sterke stijging werkloosheid in derde kwartaal 2011 Toename zowel bij mannen als

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken

Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken Binding met de arbeidsmarkt van 25 tot 65-jarigen in gemeenten met aandachtswijken Raad voor Werk en Inkomen Nicis Institute Juni 28 Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid daalt minder snel. Minder sterke daling afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid daalt minder snel. Minder sterke daling afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-045 19 juni 2008 9.30 uur Werkloosheid daalt minder snel In de periode maart-mei 2008 waren gemiddeld 313 duizend personen werkloos. Dit komt overeen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-082 17 december 9.30 uur Werkloosheid neemt verder toe In een jaar tijd 121 duizend werklozen meer Evenveel mannen als vrouwen werkloos Bij UWV meer

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid weer gedaald. Daling afgelopen halfjaar minder

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid weer gedaald. Daling afgelopen halfjaar minder Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-039 22 mei 2008 9.30 uur Werkloosheid weer gedaald In de periode februari-april 2008 waren gemiddeld 326 duizend personen werkloos. Dit komt overeen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-145 29 juni 2000 9.30 uur Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Door de gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-042 19 juli 9.30 uur Werkloosheid verder opgelopen In juni 6,3 procent werkloos Een jaar lang stijgende lijn werkloosheid 291 duizend WW-uitkeringen

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht.  Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-033 19 februari 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt verder De werkloosheid is de afgelopen maanden verder gestegen. In de periode november 2002-januari

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-049 22 juli 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald Werkloosheid in met 5 duizend afgenomen In afgelopen maanden vooral daling werkloosheid onder mannen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-055 19 augustus 2010 9.30 uur Werkloosheid blijft afnemen Aantal werklozen licht gedaald Evenveel mannen als vrouwen werkloos Daling werkzoekenden alleen

Nadere informatie

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Basiscijfers gemeenten Arbeidsmarktregio Midden- Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nww-percentage december 2011... 4 Ontwikkeling nww 2010-2011... 5 Standcijfers nww 2011 en nww-percentages december 2010 en

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid boven de 400 duizend

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid boven de 400 duizend Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-073 19 november 2009 9.30 uur Werkloosheid boven de 400 duizend In een tijd 111 duizend werklozen meer Toename bij 45-plussers het kleinst De voor seizoen

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Daniëlle ter Haar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Helmond, 8 november 2010 Ons kenmerk: Doorkiesnr.: Onderwerp: Werkloosheidsrapportage 2010 Uw kenmerk: Uw brief d.d.

Helmond, 8 november 2010 Ons kenmerk: Doorkiesnr.: Onderwerp: Werkloosheidsrapportage 2010 Uw kenmerk: Uw brief d.d. Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 97 Beleidscoördinatie Onderzoek en Statistiek Helmond, 8 november 2010 Ons kenmerk: 1099009331 Doorkiesnr.: 0492-587299 Onderwerp: Werkloosheidsrapportage

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-013 18 februari 2010 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 131 duizend werklozen meer Bijna tweederde van de stijging voor rekening

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-048 18 juli 9.30 uur Werkloosheid opnieuw toegenomen Werkloosheid in juni gestegen tot 8,5 procent In een half jaar tijd ruim 100 duizend werklozen erbij

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek.

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek. Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht notitie van Onderzoek www.onderzoek.utrecht.nl mei 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

Studenten hoger onderwijs in Leiden

Studenten hoger onderwijs in Leiden September 2010 ugu Studenten hoger onderwijs in Samenvatting 1. In het studiejaar 2009/10: wonen er in 1 duizend studenten hoger onderwijs, dat is 10% van de bevolking; studeren er in 25,7 duizend studenten,

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in 2002 gestegen. Stijging werkloosheid door afname werkgelegenheidsgroei

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in 2002 gestegen. Stijging werkloosheid door afname werkgelegenheidsgroei Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-011 17 januari 2003 9.30 uur Werkloosheid in 2002 gestegen Het aantal geregistreerde werklozen kwam over heel 2002 gemiddeld uit op 170 duizend. Dat

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Dordrecht

Toeristisch bezoek aan Dordrecht Toeristisch bezoek aan Dordrecht Besteding van toeristische bezoekers groeit naar meer dan 100 miljoen In 2010 zorgde het toeristisch bezoek in Dordrecht voor een economische spin-off van ruim 73 miljoen.

Nadere informatie

Geachte Voorzitter, Voorzitter van de Tweede Kamer. der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus EA Den Haag Telefoon

Geachte Voorzitter, Voorzitter van de Tweede Kamer. der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus EA Den Haag Telefoon Directoraat-Generaal Wonen Directie Strategie Kennisontwikkeling Rijnstraat 8 Postbus 30941 Voorzitter van de Tweede Kamer 2500 GX Den Haag der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus 20018 2500 EA

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-035 15 mei 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In april 8,2 procent van de beroepsbevolking werkloos Stijging werkloosheid in afgelopen maanden sterker

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-003 21 januari 2010 9.30 uur Vooral meer 45-plussers werkloos Laatste maanden sterke groei bij 45-plussers In een jaar tijd 125 duizend werklozen meer

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-019 18 maart 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 126 duizend werklozen meer Laatste maanden vooral stijging bij mannen 45-plus Bij

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-054 20 september 9.30 uur Werkloosheid in augustus licht gestegen Ruim een jaar stijgende lijn werkloosheid Vooral meer jongeren werkloos dan een jaar

Nadere informatie

Kerncijfers Holland Rijnland

Kerncijfers Holland Rijnland 2012 Kerncijfers 2013 Inhoud Voorwoord 3 Technische toelichting 5 1. Benchmark 6 2. Kerncijfers per gemeente 10 3. Oppervlakte en bodemgebruik 26 4. Bevolking 28 5. Wonen 36 6. Economie & toerisme 39 7.

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-078 20 december 9.30 uur Werkloosheid gestegen naar 7 procent 100 duizend werklozen meer dan jaar geleden Aantal WW-uitkeringen met ruim 12 duizend toegenomen

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB13-079 19 december 09.30 uur Werkloosheid gedaald Werkloze beroepsbevolking in november met 21 duizend afgenomen Aantal lopende WW-uitkeringen met 11 duizend gestegen Toename aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Werkloosheid toegenomen

Werkloosheid toegenomen Persbericht PB14-005 23 januari 09.30 uur Werkloosheid toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in december met 15 duizend gestegen - In bijna 100 duizend werklozen erbij - Aantal WW-uitkeringen in december

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-044 20 juni 9.30 uur Werkloosheid in mei verder opgelopen Toename van de werkloosheid iets afgevlakt Meer werklozen van 25 jaar en ouder Lichte daling

Nadere informatie

Holland Rijnland in cijfers

Holland Rijnland in cijfers Holland Rijnland in cijfers Bodemgebruik Oppervlakte (km 2 ) naar soort bodemgebruik, 2003 Holland Rijnland Zuid-Holland Nederland Totale oppervlakte 318 3.403 41.528 Water totaal 41 585 7.745 Binnenwater

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2015

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2015 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Leiden in de Atlas voor gemeenten 2015 Samenvatting De Atlas voor Gemeenten vergelijkt al 17 jaar de 50

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-021 21 maart 9.30 uur Opnieuw forse stijging werkloosheid 21 duizend werklozen meer in februari Werkloosheid verder opgelopen naar 7,7 procent

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, augustus 2017 WW-uitkeringen in Holland Rijnland dalen minder sterk In augustus daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland licht. In de regio

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV WERKbedrijf.

Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV WERKbedrijf. 9 juli 2010 Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV WERKbedrijf Samenvatting Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren maandelijks

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk Persbericht PB14-024 17 april 09.30 uur Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk - Meer mensen trokken zich terug van de arbeidsmarkt - Werkloosheid bij vrouwen toegenomen - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Werkloosheid daalt opnieuw

Werkloosheid daalt opnieuw Persbericht PB14-044 17 juli 9.30 uur Werkloosheid daalt opnieuw - Werkloosheid in juni voor de tweede maand op rij gedaald - Meer mensen hebben een betaalde baan - Aantal WW-uitkeringen blijft dalen -

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2006 Herstel economie zet fors door Aantal banen neemt toe Werkloosheidsdaling Breda minder groot Daling jeugdwerkloosheid stagneert Aantal bijstandsgerechtigden daalt

Nadere informatie

Oss. Datum. G rtneente. Antwoord gemeente: Ja, ook in Oss worden ontheffingen van de leerplichtwet verstrekt.

Oss. Datum. G rtneente. Antwoord gemeente: Ja, ook in Oss worden ontheffingen van de leerplichtwet verstrekt. G rtneente Oss Fractie 066 Gemeenteraad Oss P/a Raadhuislaan 2 5341 GM Oss E-mail gemeente@oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss Wilt u bij uw reactie de datum van deze brief en ons kenmerk vermelden?

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Eerste vervolgmeting indicatoren AvdT

Eerste vervolgmeting indicatoren AvdT Eerste vervolgmeting indicatoren AvdT Deze eerste vervolgmeting vloeit voort uit de bestuurlijke afspraken die SZW en VNG in april 2001 hebben gemaakt. Bij deze afspraken is als bijlage een set van indicatoren

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV.

Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV. 17 maart 2011 Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV Samenvatting Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren maandelijks in een gezamenlijk

Nadere informatie

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 1. Aanleiding en afbakening Het ministerie van SZW heeft CBS gevraagd door het combineren van verschillende databestanden meer inzicht te geven in de omvang en kenmerken

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie