Digitalisering van de dienstverlening WONINGCORPORATIES: IN VIER STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE ONLINE DIENSTVERLENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digitalisering van de dienstverlening WONINGCORPORATIES: IN VIER STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE ONLINE DIENSTVERLENING"

Transcriptie

1 Digitalisering van de dienstverlening WONINGCORPORATIES: IN VIER STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE ONLINE DIENSTVERLENING

2 INHOUDSOPGAVE Uitdaging 3 Oplossing Belang E-Business Klantervaring Wist u dat? Werkwijze 7 De Business Case 11 Wat nu? 13 Over Colours 14

3 UITDAGING De basis van uw website anno 2014 De inzet van een vooruitstrevend online klantkanaal helpt in de veranderende omgeving van de corporatiesector om juist de aandacht te besteden aan die doelgroepen die daarom vragen. Zeker in het effectiever invullen van het servicekanaal speelt online een grote rol. Klanten die graag online zijn en de producten en diensten zelf willen regelen faciliteert u via het optimaal ingevulde online kanaal. Dit is uiteraard niet alleen kostenbesparend en service verhogend in vergelijking met meer traditionele kanalen zoals telefonisch- en mail contact, maar geeft ook ruimte om de persoonlijke aandacht te geven aan doelgroepen waarvoor de corporatiesector zich inzet. En dan bedoelen we echt wat de klant denkt en niet wat de medewerkers van uw klantcontactcentrum denken wat de klant nodig heeft. Colours ervaart dat de klanten van woningcorporaties steeds zelfredzamer worden in het vinden van een antwoord op hun vraag of oplossen van problemen. Een constatering die het gevolg is van toenemende behoefte aan internet als primair contactkanaal. De bezoeker van een website van een corporatie verwacht dat men zaken, voor minimaal het huren en onderhouden van een woning, gewoon zelf online kan regelen op het moment dat men dit wenst. Het is noodzaak om de online kanalen te vullen met service. Veel minder focus op het doel om een corporatieboodschap te vertellen. Daar geeft uw (potentiële) klant bij De bezoeker geeft invulling van de primaire behoefte, niet zoveel om wat een woning zoeken, nog niet zoveel wij te vertellen om. En dat druist nog weleens in hebben. Zij willen tegen de opzet van websites van geholpen worden! woningcorporaties anno Weet u als woningcorporatie wat de bezoeker echt relevant en interessant vindt op uw website? Wellicht kunt u nog geen antwoord geven op de vraag wat een klant echt relevant vindt op uw website of waar de interesse ligt om zaken online te regelen. In deze whitepaper leert u hoe u eenvoudig en gestructureerd uw online strategie en websiteconcept kunt bepalen, die volledig aansluiten op de wensen en behoeften van uw klant. Daarmee krijgt ook u de kans om uw online kanalen effectiever in te richten.

4 OPLOSSING 2.1 BELANG E-BUSINESS Voor woningcorporaties neemt het belang van goede e-dienstverlening toe. De online doelgroep stelt andere wensen en eisen dan de doelgroep die u tot nu toe ontmoette aan de balie. Usability beschrijft de invulling van deze activiteiten en of dit op een logische en gebruiksvriendelijke manier gebeurt. Er zijn boeken vol over geschreven en goeroes als Steve Krug en Jakob Nielsen zijn al jaren actief op dit gebied. Het is belangrijk dat het platform Het online kanaal wordt binnen woningcorporaties aan de meest basale regels voldoet alvorens men niet volledig ingevuld. Om dit nader toe te lichten verder ontwikkelt. gebruiken we onderstaand model. Dit model laat de online ontwikkeling Persuasion en profiling zijn Het online speelveld zien. De verschillende stadia tonen ontwikkelingen van de laatste jaren, onderwerpen waaraan een website moet is sterk veranderd maar wel degelijk ontwikkelingen die voldoen in een ideaal scenario. In de loop in het verwachtingspatroon van de der jaren zijn deze stadia doorontwikkeld. gebruiker zitten. Het steeds dichter bij de bezoeker komen en daardoor steeds beter en relevanter kunnen Wanneer het huidige landschap van websites van informeren is één van de belangrijkste onderwerpen op woningcorporaties wordt geanalyseerd zien we dat het hedendaags online gebied. overgrote deel van deze websites zich bevinden in de onderste twee stadia, findability en usability. Findability beschrijft de mate waarop een corporatie online aanwezig is. Welke activiteiten voert men online uit? Zijn deze gericht op de doelgroep? Is deze informatie via juiste wegen bereikbaar? Uiteraard speelt Google een erg belangrijke rol hierin en is SEO en SEA een belangrijk kanaal om traffic te genereren.

5 2.2 KLANTERVARING Het bieden van een goede klantervaring is de belangrijkste verschuiving online van de afgelopen jaren. Online was de afgelopen jaren een zendkanaal, waarbij er sprake was van eenrichtingsverkeer richting klant. Tegenwoordig is het verlenen van service de belangrijkste taak van een website. Of het nou een webshop, corporate website of dienstverlenende website is. Een verschuiving van goed informeren van uw klanten naar goed helpen van uw klanten! De visie van een organisatie is niet meer zo belangrijk. De bezoeker staat centraal en de manier waarop deze op een optimale manier geholpen wordt. Dat is de enige manier om het online platform succesvol te maken. Als het draait om de klant is het belangrijk dat u uw klant kent. Weet u wie uw klant is en waarmee u hem/ haar kunt helpen? Met deze informatie komt u te weten wat u moet vertellen en hoe uw organisatie van meerwaarde is voor hen. En juist daar valt nog veel te halen vandaag de dag. We hebben geen idee tegen wie we online praten en blijven zenden vanuit de organisatie. Kijkend naar de piramide, hebben we in de basis een stabiel platform, alleen persuasion en profiling ontbreken nog. Hierdoor mist u voor de bezoeker relevantie en haakt deze af. Bezoekers zijn op internet eigenlijk net mensen: ze kopen wanneer u hen in de behoefte voorziet en haken af wanneer men niet vindt wat men zoekt. In de corporatiewereld speelt hetzelfde. De bezoeker geeft niet zoveel om wat wij te vertellen hebben. Zij willen geholpen worden! En het grappige is, er is geen enkel visierapport welke zegt dat we de bezoeker juist niet moeten helpen. Integendeel: iedere corporatie heeft service en de klant centraal staan. Een blik op het huidige online landschap van corporaties uit Nederland bewijst echter het tegendeel: we praten voornamelijk nog vanuit onze eigen waarden. Samengevat levert dat het volgende op: We vinden de mens belangrijk We vinden online belangrijk Maar: online + mens =

6 Nieuws is géén primaire behoefte! 2.3 WIST U DAT? Om het bovenstaande te onderbouwen volgen hieronder enkele feiten die voortkomen uit een analyse van Colours van websites van diverse woningcorporaties. Nieuws is géén primaire behoefte! +/- 4% van uw bezoekers bekijkt 1 of meerdere nieuwsberichten; 0,5% van de pageviews zijn voor alle nieuwsberichten. Waarom maken we dit dan zo belangrijk? Nieuws krijgt vaak een zeer prominente plek op de website van woningcorporaties. Terwijl klanten hier slechts minimaal de website voor bezoeken en dus ook niet door geholpen worden. Wat zoeken de bezoekers dan wel? Waar kan ik het woningaanbod zien? Bezoekers kijken gemiddeld 1,72 huizen per bezoek 53% van de pageviews zijn voor het woningaanbod En verder: Waar moet ik me inschrijven? Hoe kan ik mijn toewijzingen controleren? En juist die info is vaker met slechts een kleine button of link vanaf te homepage te bereiken. Kortom: wat betreft woningcorporaties zijn er veel servicevraagstukken die eenvoudig online ingevuld kunnen worden. We geven nu echter nog de voorkeur aan zenden van organisatie-informatie.

7 Business canvas model van het online speelveld van een woningcorporatie 2.4 WERKWIJZE Online succes voor woningcorporaties bestaat uit een aantal belangrijke stappen die essentieel zijn in het maken van keuzes: 1. Strategische roadmap 2. Weten wat er gebeurt 3. Durf te veranderen 4. Design STAP 1: STRATEGISCHE ROADMAP De meeste woningcorporaties hebben perfect op orde hoe men de klant wil bedienen: offline welliswaar. En dit is helaas niet 1 op 1 door te vertalen naar het online perspectief. Op het moment dat de klant online op dezelfde manier wordt benaderd als offline, is er sprake van lange processen en een veelheid aan 1 op 1 communicatie. Terwijl de kracht van internet juist ligt in het direct aanbieden van relevante informatie. Het is dus belangrijk om de rol van online te bepalen binnen de corporatie in combinatie met de offline klantkanalen. Colours is de expert om samen met u een strategische roadmap te realiseren voor de doorontwikkeling van uw online klantkanaal. Een roadmap is belangrijk om voor de medewerkers van uw corporatie de kaders duidelijk neer te zetten, zodat het online kanaal zich kan ontwikkelen en evolueren in een tijdspad in plaats van alles tegelijk te willen doen. Een strategische roadmap ontstaat uit enkele korte workshops, waarbij stilgestaan wordt bij visie, missie, doelgroepen, organisatiedoelstellingen, gebruikersbehoeften, klantreizen en klantkanalen. Uiteindelijk is de roadmap het eindresultaat en beschrijft welke rol online krijgt binnen het communicatielandschap van uw corporatie. Vanaf dat moment is online niet langer een kanaal wat bijgehouden moet worden, maar wordt het gebruikt op de meest efficiente en succesvolle manier. En niet alleen door de afdeling communicatie van uw corporatie, maar juist door alle medewerkers die werken in en aan klantcontacten.

8 STAP 2: WETEN WAT ER GEBEURT Strategie beschrijft de why van het bestaan van het online klantkanaal binnen een corporatie. Daarbij horen doelstellingen die in staat zijn om de strategie meetbaar te maken. Om tot een succesvolle website te komen starten we met het creëren van een strategie voor de website. Hierbij focussen we op de online doelstellingen van de online klantkanalen van uw organisatie. Het online landschap is onderhevig aan verandering, waardoor het belangrijk is om na livegang van uw website of doorontwikkelingen van uw website deze strategie te blijven toetsen. Inzicht in prestaties op basis van doelstellingen krijgen we middels het samenstellen van een 360 dashboard. 360 graden dashboard van Casade In een 360 dashboard: Monitoren we data van alle kanalen die relevant zijn voor de online strategie van uw organisatie; Wordt onder andere op web-, SEO-, social -, performance - en usability statistieken gemonitord; Is het mogelijk om data cross channel met elkaar te vergelijken en te analyseren; Kan iedere individuele statistiek worden vergeleken met de vooraf gestelde KPI. Een KPI is altijd een concreet streefgetal waaraan we het succes afmeten.

9 STAP 3: DURF TE VERANDEREN Internet is een medium wat aan verandering onderhevig is. Wat vorig jaar nog goed voor een 8 was, is vandaag slechts een 6,5 waard. Dat terwijl we de trends van morgen nog niet eens bij kunnen houden. De durf om te veranderen mag dus niet ontbreken. Stilstaan is in de online wereld not done. Door het uitvoeren van de metingen en het optimaliseren op basis van deze metingen blijft het platform optimaal presteren. Op het moment dat u in staat bent om te meten wat er gebeurd, is het ook mogelijk om direct gevaren en kansen te signaleren. De dynamiek van online maakt het mogelijk om deze kennis direct te gebruiken in het (door)ontwikkelen van het online platform. Kennis uit metingen, zoals een dashboard, gebruiken we om de relevante trends van morgen te signaleren en direct toe te passen; dat is online op een goede manier gebruiken. Passief toekijken is vragen om af te glijden naar de 6,5. En dat is zonde van uw eerdere investering en de gedachte dat u een stabiele website hebt.

10 ORGANISATIEDOEL- STELLINGEN BEZOEKERS- VERWACHTINGEN USABILITY STAP 4: DESIGN Design is werk voor de specialist. Maar voor het design van uw nieuwe website zijn richtlijnen te bedenken. Er komt meer bij kijken dan het consequent doorvoeren van de huisstijl. SPANNINGSVELD WEBSITE DESIGN Een website design bevindt zich in een spanningsveld van: 1. Organisatiedoelstellingen: wat wil uw organisatie uitstralen, wat zijn de organisatiedoelen. 2. Bezoekersverwachtingen: wat verwacht de bezoeker van de website. Zoals eerder al aangegeven kan dat botsen met de organisatiedoelstellingen. Het perfect websitedesign bevindt zich op de kruising van deze drie velden. Daarin worden zowel de organisatiedoelstellingen, bezoekersverwachting en usability voldoende vertegenwoordigd om voor alle partijen een prettig te bezoeken en te gebruiken website te vormen. Het perfecte website design ligt centraal tussen doelstellingen, verwachtingen en usability 3. Usability: de regels waaraan een goede website moet voldoen. Ook dit kan conflicteren met de organisatiedoelstellingen. Voorbeeld: de huisstijl is lichtgrijs en dus weinig contrastrijk. Maar usability kan ook botsen met wensen van de bezoeker. Veel contrast en rustige afbeeldingen zijn vanuit usability gezien prima, maar kan vanuit de bezoeker een saaie website opleveren. De bezoeker mist dan beleving en entertainment.

11 DE BUSINESS CASE Woningcorporatie Casade heeft vanuit een dienstverleningsvisie samen met Colours een roadmap gemaakt om het online kanaal in stappen door te ontwikkelen. Hierbij wordt de doorontwikkeling ondersteund door een 360 dashboard. Bijzonder aan deze aanpak is dat het online kanaal via een roadmap doorontwikkelt, maar niet als uitsluitend kanaal wordt ingezet. Colours en Casade hebben samen via strategische sessies een gezonde positie van de website binnen het totaalpakket aan klantkanalen bepaald en daarop ook de roadmap en het dashboard ingericht. Een ontwikkeling die dus absoluut niet voorschrijft dat alles online moet, maar waar juist het goed helpen centraal staat. Een open kanaalstrategie dus. Investeren in een online kanaal levert een bijdrage om een gezonde verdeling in de klantkanalen te kunnen waarborgen. Deze corporatie investeert in een open communicatiekanaal strategie, wat ervoor zorgt dat alle klanten op de voor hen meest optimale manier van de dienstverlening van een corporatie kunnen profiteren. Dat is aantrekkelijk voor de klant, maar ook voor de corporatie. Een betere verdeling in communicatiestrategie zorgt ervoor dat de minder complexe vragen via het relatief goedkope online kanaal kunnen worden beantwoord. De vragen die een wat hoger complexiteitniveau hebben kunnen via de traditionele kanalen (telefoon, , fysiek) blijven verlopen. Op die manier worden klantkanalen op een optimale manier benut zonder onnodig veel vragen via dure kanalen te moeten behandelen. Effectiviteit gaat daarbij voorop.

12 CASADE Casade is een woningcoporatie in Loon op Zand en Waalwijk en in bezit van ruim 8000 woningen en een groeiend aantal gebouwen voor maatschappelijke functies in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand. Casade biedt passende huisvesting, vooral aan mensen die daar de steun van Casade goed bij kunnen gebruiken. KLANTVRAAG EN GOED HELPEN IN JUIST KLANTKANAAL Casade is een organisatie welke van oorsprong voornamelijk offline georienteerd was. Casade gebruikt daarbij een openkanaal strategie, waarbij iedere klant in principe zelf kan kiezen welk klantkanaal (website telefoon persoonlijk) hij prefereert. De focus van Casade wordt daarbij gebaseerd op de complexiteit van de vraag en de mate van zelfredzaamheid van de klant. Op het moment datde klant een eenvoudige vraag heeft en zelfredzaam in het zoeken naar een antwoord, is het logisch dat een klant goed geholpen kan worden via het online kanaal. Op het moment dat de complexiteit van de vraagtoeneemt en de zelfredzaamheid van de klant lager wordt, is hetlogischer dat er gekozen wordt voor persoonlijk contact. Op die manier blijft de balans tussen de communicatiekanalen optimaal. Goed helpen staat centraal. ADVIES Met offline kanalen had Casade reeds ruime ervaring, maar de invulling van online is daarentegen radicaal anders. Dat is ook een specialistisch gebied, waarbij Colours als specialist graag ondersteunt. Daarom heeft Colours bij Casade gekeken hoe de online communicatie uitingen zouden passen in de open communicatiestructuur van Casade. De vier stappen methodiek zoals in deze whitepaper benoemd was daarbij de rode draad. Meer info over Cassade of deze Business Case? Neem contact op met Communicatieadviseur en projectleider; Babette Agerbeek. Tel:

13 WAT NU? Neem vrijblijvend contact op met ons! U kent nu de uitgangspunten voor het bepalen van uw online strategie en website concept. Mocht u nog vragen hebben? Neemt dan contact op met Colours. Wij helpen u graag verder! twitter.com/coloursinternet

14 OVER COLOURS Colours is een top 10 full-service internet bureau. Met vijftien jaar ervaring en zestig eigenwijze professionals ontwerpt, bouwt en verbetert Colours websites en apps voor ambitieuze bedrijven. Werkend onder het credo dat een website of app nooit af is, behaalt Colours met de kleinste verbetering het grootste resultaat. Door de doelen van klanten centraal te stellen, worden websites gemaakt met een meetbaar, geoptimaliseerd resultaat dat zichtbaar is in een duidelijke rapportage. De makers van succesvolle websites! Colours heeft disciplines als concept & design, techniek en operational services in huis. Daar waar nodig kan Colours de internetspecialismen van een van de acht zusterbedrijven van de LECTRIC Groep inzetten. Samen met hen vormt Colours zo een krachtige combinatie met een full service dienstverlening voor klanten. Al met al een stevige basis om succes te kunnen maken. Aan deze whitepaper hebben meegewerkt: Cindy Roest, Business Development Manager, / Dave Beismann, Business Development Manager, / Lars van Tulden, User Experience consultant, /

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Onze experts brengen u digitale kennis en ervaring op locatie. Om voortdurend in te kunnen spelen op veranderende

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Klaar staan voor de bewegende klant

Klaar staan voor de bewegende klant Klaar staan voor de bewegende klant 23 Maart 2016 Jaarbeurs - Utrecht Ger Nijkamp Sr. Online Marketeer Ricoh Nederland Marketing is niet veranderd Wat is mijn doel..? Waar zit mijn doelgroep..? Hoe ga

Nadere informatie

Performance Scan UWV.nl en Werk.nl in opdracht van FNV

Performance Scan UWV.nl en Werk.nl in opdracht van FNV Performance Scan UWV.nl en Werk.nl in opdracht van FNV Uitgevoerd door: Inhoudsopgave 1. Werk.nl, het belang van beschikbaarheid 3 2. Performance Scan Werk.nl 4 3. Performance score card 5 4. Performance

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Contentmarketing @ Deli XL

Contentmarketing @ Deli XL Anouk Beeren, manager e commerce & merchandising Contentmarketing @ Deli XL Page 1 Page 2 Anouk Beeren Anouk Beeren Manager e-commerce & merchandising @AnoukOnline Page 3 Onderwerpen Achtergrond van de

Nadere informatie

Webstrategie gemeente Beverwijk Documentnummer INT-14-15747

Webstrategie gemeente Beverwijk Documentnummer INT-14-15747 Webstrategie gemeente Beverwijk Documentnummer INT-14-15747 In 2014 en 2015 werken we aan een nieuwe website voor de gemeente Beverwijk. De eerste fase van het webproject vormt het ontwikkelen van een

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 08. Content Design verdrijft CMS

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 08. Content Design verdrijft CMS WHITEPAPER IN 5 MINUTEN M A A R T 2 0 1 4 08. Content Design verdrijft CMS Introductie Je komt steeds vaker op websites die er bijzonder uitzien, of die het verhaal in één pagina vertellen. Jij wil dit

Nadere informatie

Wat kan B2B leren van B2C

Wat kan B2B leren van B2C Wat kan B2B leren van B2C De 8 belangrijkste learnings over e-commerce en online marketing Dylan Mouthaan & Martijn Stomphorst 17-09-2015 Agenda Totale ontwrichting B2B commerce? Waarom online verkopen?

Nadere informatie

DE EERSTE STAP NAAR EEN ONVERGETELIJKE GEBRUIKERSERVARING

DE EERSTE STAP NAAR EEN ONVERGETELIJKE GEBRUIKERSERVARING UX SCAN DE EERSTE STAP NAAR EEN ONVERGETELIJKE GEBRUIKERSERVARING Onze user experience designers controleren met behulp van de User Experience Scan of uw online software niet alleen functioneel, maar ook

Nadere informatie

De Digitale Corporatie

De Digitale Corporatie De Digitale Corporatie Operational Excellence of Customer Intimacy? Woningcorporaties worden digitaal. Streeft de digitale corporatie vooral Operational Excellence na of toch maximale klanttevredenheid?

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Stap voor stap professioneler aan de slag met Google Analytics via het Web Analytics Maturity Model

Stap voor stap professioneler aan de slag met Google Analytics via het Web Analytics Maturity Model Stap voor stap professioneler aan de slag met Google Analytics via het Web Analytics Maturity Model Egan van Doorn Senior Consultant, OrangeValley 21 maart 2012 Even voorstellen Stand van zaken, Web Analytics

Nadere informatie

Werkt uw website goed?

Werkt uw website goed? Werkt uw website goed? EEN OPLOSSING VOOR DE MEEST VOORKOMENDE PROBLEMEN reachlocal.nl 020-3178-6956 U heeft alles gedaan wat u kon om uw doelgroep naar uw website te halen, maar hoeveel tijd steekt u

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

We garanderen een stabiele, snelle en schaalbare microsite.

We garanderen een stabiele, snelle en schaalbare microsite. Managed Services Managed Services We garanderen een stabiele, snelle en schaalbare microsite. Microsites vormen een belangrijk onderdeel van online marketing & sales activiteiten. U gebruikt ze meestal

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter POWERED BY BEPURE Elke dag beter Hallo zelfvertrouwen! Hallo inzicht! Hallo POWERED BY BEPURE Elke dag beter Innoveren is kansen zien en deze omzetten in producten of diensten die uw klanten echt willen.

Nadere informatie

Wat is Inbound Marketing?

Wat is Inbound Marketing? 1-7 Inbound Marketing Wat is Inbound Marketing? Inbound Marketing is een marketing strategie die ervoor zorgt dat uw potentiële klanten u vinden op het internet, op het moment dat zij u nodig hebben. Om

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS.

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare voor elk bedrijf dat wil groeien OZMO levert de meest geavanceerde en gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement

Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement In samenwerking met KIRC 2015 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Digital Agencies 2015

Digital Agencies 2015 Websurvey onder 117 respondenten (werkzaam bij 108 Nederlandse digital agencies), waarvan 85% directie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van cloud- en hostingprovider True, in samenwerking met Emerce.

Nadere informatie

Factsheet MICROSITE BEHEER Managed Services

Factsheet MICROSITE BEHEER Managed Services Factsheet MICROSITE BEHEER Managed Services MICROSITE BEHEER Managed Services We garanderen een stabiele, snelle en schaalbare microsite. Microsites vormen een belangrijk onderdeel van online marketing

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Klantgericht (online) communiceren. in 5 stappen. Whitepaper

Klantgericht (online) communiceren. in 5 stappen. Whitepaper Klantgericht (online) communiceren in 5 stappen Whitepaper Index Klantgericht communiceren in 5 stappen 3 Klantgericht communiceren, waarom zou ik? 4 Aan de slag! 5 5-stappenplan klantgericht communiceren

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen communicatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen  communicatie binnen e-mailcommunicatie Een guide voor het regisseren en faciliteren van e-mail als communicatiemiddel binnen organisaties met decentrale verantwoordelijkheden Powered by De inzet van e-mail als communicatiemiddel

Nadere informatie

W H I T E P A P E R I N 5 M I N U T E N J U N I 2 0 1 3. 07. De app in een goede mobiele strategie

W H I T E P A P E R I N 5 M I N U T E N J U N I 2 0 1 3. 07. De app in een goede mobiele strategie W H I T E P A P E R I N 5 M I N U T E N J U N I 2 0 1 3 07. De app in een goede mobiele strategie Introductie We ontwikkelden de afgelopen jaren verschillende consumenten apps. De wens van bedrijven om

Nadere informatie

5 PIN IT.

5 PIN IT. 5 PIN IT 1. Hoe begin je met inzetten van Pinterest? Lukraak beginnen met pinnen kan natuurlijk. Dat is een begin. Maar als je effectief aan de slag wilt met Pinterest dan is dat niet de beste start vertelde

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten

Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten UXkids case study: Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten Keywords: Muiswerk, Oefensoftware, User tests, Focusgroepen, Usability, UX, Leerlingen 13-15 jaar, Docenten. Het onderwijslandschap

Nadere informatie

Zet u Social Media recruitment in voor uw wervingstraject?

Zet u Social Media recruitment in voor uw wervingstraject? Zet u Social Media recruitment in voor uw wervingstraject? Facebook pagina LinkedIn bedrijfspagina Google+ pagina Social Media Totaalpakket Uw eigen Facebook Uitgebreide service- en Cover image. bedrijfsgegevens.

Nadere informatie

Waar geen wil is, ben ik weg.

Waar geen wil is, ben ik weg. Waar geen wil is, ben ik weg. Jorg Verweij 4 Voorwoord Ik heb het geluk dat ik met een jeugdige club getalenteerde mensen werk. Mannen en vrouwen die vanuit hun passie werken. Het werkgebied van medewerkers

Nadere informatie

WHITEPAPER. 10 Online Marketing Insights Voor Opleiders. Whitepaper - 8 Marketinginzichten voor accountants 1

WHITEPAPER. 10 Online Marketing Insights Voor Opleiders. Whitepaper - 8 Marketinginzichten voor accountants 1 WHITEPAPER 10 Online Marketing Insights Voor Opleiders Whitepaper - 8 Marketinginzichten voor accountants 1 Beste lezer, Bambuu werkt dagelijks aan het online vermarkten van opleidingen. Of je nu fotograaf

Nadere informatie

Welkom bij de breakout. Online marketing. trainer: Martin Suithoff. www.fondsenwervingenzo.nl. #bootcamp

Welkom bij de breakout. Online marketing. trainer: Martin Suithoff. www.fondsenwervingenzo.nl. #bootcamp Welkom bij de breakout trainer: Martin Suithoff Wat is Inbound Marketing Strategie? Wat is Inbound Marketing Strategie? Is gebaseerd op het principe: Wordt gevonden door potentiële klanten (donateurs)

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer Leergang

NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer is ontwikkeld voor marketeers die officiële erkenning willen voor online marketingkennis opgedaan in de praktijk of gedurende

Nadere informatie

WHITEPAPER De nieuwe relatie tussen organisaties en hun klanten

WHITEPAPER De nieuwe relatie tussen organisaties en hun klanten WHITEPAPER De nieuwe relatie tussen organisaties en hun klanten Expectations Management B.V. Burg. Van Nispenstraat 8A 7001 BS Doetinchem 0314-640523 mvb@expectations.nl Inleiding Deze White Paper beschrijft

Nadere informatie

Haal meer uit je website

Haal meer uit je website Haal meer uit je website 10 Tips om je website te optimaliseren Je hebt 100 bezoekers per dag, met soms een piek van 200 bezoekers per dag. Maar wat doe je met deze bezoekers? Hoeveel procent van deze

Nadere informatie

Online Dialogue Donderdag #5 16 juni 2011. Oei, ik groei! Over de groei van Internet Verkoop binnen SNS Bank. 28 januari 2005

Online Dialogue Donderdag #5 16 juni 2011. Oei, ik groei! Over de groei van Internet Verkoop binnen SNS Bank. 28 januari 2005 Oei, ik groei! Over de groei van Internet Verkoop binnen SNS Bank Reinout Wolfert Online Dialogue Donderdag Utrecht, 16 juni 2011 28 januari 2005 Voorstellen Reinout Wolfert SNS Bank Afdelingshoofd Front

Nadere informatie

Optimaliseer de performance van uw dienst

Optimaliseer de performance van uw dienst Whitepaper Optimaliseer de performance van uw dienst Succes van uw online applicatie hangt mede af van de performance. Wat kunt u doen om de beste performance te behalen? INHOUD» Offline sites versus trage

Nadere informatie

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Vandaag de dag heb je verschillende media ter beschikking om je doelgroep te bereiken. Maar welk medium kies je? Dat hangt af van je doel, doelgroep en de context

Nadere informatie

Video marketing voor makelaars 7 tips

Video marketing voor makelaars 7 tips Video marketing voor makelaars 7 tips Dus je wilt beginnen met video marketing? Erg slim, want nog lang niet alle makelaars gebruiken video, terwijl 85% van de huizen verkopers aangeeft dat ze liever een

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Identiteit en Interactiviteit

Identiteit en Interactiviteit Identiteit en Interactiviteit Lost Boys 2006 Organisaties Doelgroepen bereiken, beraken bedienen Individuen Merkwaarde versterken omzet/winst vergroten, kosten reduceren efficiency verbeteren Toepassingen

Nadere informatie

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? Hoe krijg ik mijn winkel vol? Inzet marketingbudget Hoe meet je of de kosten van printmedia opwegen tegen het effect? Het commercieel effect De klassieke commerciële

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Rijksoverheid.nl verbeteren met webstatistieken. 12 november 2015

Rijksoverheid.nl verbeteren met webstatistieken. 12 november 2015 Rijksoverheid.nl verbeteren met webstatistieken 12 november 2015 Doel vandaag Concrete ideeën meegeven hoe je morgen zelf met behulp van inzichten uit webstatistieken de online bezoekerservaring van je

Nadere informatie

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit Is uw klantervaring consistent? De kanalen waarlangs klanten en organisaties met elkaar in verbinding staan ontwikkelen zich snel en worden steeds diverser. lenen zich in toenemende mate voor gebruik in

Nadere informatie

Wij zijn Bright. Denkers en doeners. Strategen, conceptmakers, designers en developers. Wij zijn marketingexperts.

Wij zijn Bright. Denkers en doeners. Strategen, conceptmakers, designers en developers. Wij zijn marketingexperts. Hey, Wij zijn Bright. Denkers en doeners. Strategen, conceptmakers, designers en developers. Wij zijn marketingexperts. #BrightPeople WAT WE DOEN Bright Way 1 MARKETINGSTRATEGIE 2 CONCEPT EN CREATIE 3

Nadere informatie

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services SECURITY CONSULTANCY Managed Services We adviseren u over passende security-maatregelen voor uw digitale platform. Zo helpen we u incidenten als datadiefstal

Nadere informatie

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Nieuwe retail business modellen Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Achtergrond Retail business modellen voor MKB ondernemers in de mode- en woonbranche Is het noodzakelijk? De combinatie voldoende

Nadere informatie

DVB MEDIA kan uw bedrijf helpen om betere resultaten te bereiken met behulp van internet.

DVB MEDIA kan uw bedrijf helpen om betere resultaten te bereiken met behulp van internet. DVB MEDIA kan uw bedrijf helpen om betere resultaten te bereiken met behulp van internet. WEBSHOPS WEBDESIGN SOCIALE MEDIA ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE INTERNET MARKETING MICROSOFT OFFICE 365 WWW.DVBMEDIA.NL

Nadere informatie

SEO: Hoe komt mijn webshop hoger in Google?

SEO: Hoe komt mijn webshop hoger in Google? SEO: Hoe komt mijn webshop hoger in Google? 1. HOGER IN GOOGLE? SEO staat voor Search Engine Optimization, oftewel in het gewoon Nederlands: zoekmachineoptimalisatie. Het is een onderdeel van zoekmachinemarketing

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen? Online Marketingcommunicatie (post-hbo opleiding) Aangeboden door: Beeckestijn Business School Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Stroomlijnen van processen & organiseren van resultaatgerichte teamwerking Waarom deze opleiding? Ondanks de toenemende complexiteit

Nadere informatie

Factsheet COOKIE COMPLIANT Managed Services

Factsheet COOKIE COMPLIANT Managed Services Factsheet COOKIE COMPLIANT Managed Services COOKIE COMPLIANT Managed Services Mirabeau helpt u de cookiewetgeving op de juiste manier te implementeren. Zo geven we uw online omgeving een betrouwbare uitstraling

Nadere informatie

Tips voor verkoop in de bouw. Staat uw Acquisitie Realisatie Monitor op scherp?

Tips voor verkoop in de bouw. Staat uw Acquisitie Realisatie Monitor op scherp? Tips voor verkoop in de bouw Staat uw Acquisitie Realisatie Monitor op scherp? Tips voor verkoop in de bouw Staat uw Acquisitie Realisatie Monitor op scherp? Hoe succesvol is uw verkoopbeleid? Welke belangrijke

Nadere informatie

INBOUND MARKETING. Webinar. Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte WEBSITE REDESIGN

INBOUND MARKETING. Webinar. Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte WEBSITE REDESIGN Webinar Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met TeamForce en

Nadere informatie

Het succesvolle all-in-one online platform voor bedrijven en organisaties.

Het succesvolle all-in-one online platform voor bedrijven en organisaties. Het succesvolle all-in-one online platform voor bedrijven en organisaties. Klaar voor de toekomst Synergie Komt uit het Grieks: (synergia = samenwerking). Het beschrijft de situatie waarin het effect van

Nadere informatie

PRESTATIESITE WEBPAKKET

PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE Wij hebben al onze ervaring gebruikt om een gestandaardiseerd webpakket te ontwikkelen met een lay-out welke de focus heeft op leads en new business. Op deze wijze

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE. En waarom u moet starten met contentmarketing

IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE. En waarom u moet starten met contentmarketing IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE En waarom u moet starten met contentmarketing WHITEPAPER 2015 Hoe zet u van A tot Z een contentmarketing-campagne op? In deze whitepaper behandelen

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Dienstverleningsvisie gemeente Heerde Versie 31 juli 2014 Pagina 1 Inleiding De gemeente Heerde ontvangt dagelijks haar klanten om producten of diensten te verlenen. Deze

Nadere informatie

Kubion & Unexus verbinden mensen

Kubion & Unexus verbinden mensen Kubion & Unexus verbinden mensen een reparatieverzoek kijk eens, indienen gaat eenvoudig zeg. we kunneninloggen bij de woningcorporatie. wat kunnen we hier veel nalezen, inzien en regelen. erg handig.

Nadere informatie

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions Online distributiekanalen In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions 2 Agenda Hoe kiest & boekt uw gast? Uw logieswebsite Kan uw logies (gemakkelijk) geboekt worden? Hoe kiest & boekt uw gast? 3 Een

Nadere informatie

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING UW PARTNER IN B2B MARKETING INTELLIGENCE Inleiding Het vak van de B2B marketeer is uitdagend. Sinds de crisis zijn de budgetten structureel verlaagd.

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Hoe bouw ik een goede website?

Hoe bouw ik een goede website? Hoe bouw ik een goede website? Inleiding Stel, u heeft een eigen bedrijf en u wilt een website. U hebt gezien dat u zelf een site kunt bouwen met behulp van gratis tools die sommige providers aanbieden.

Nadere informatie

We helpen u security-incidenten te voorkomen

We helpen u security-incidenten te voorkomen Managed Services Managed Services We adviseren u over passende security-maatregelen voor uw digitale platform. Zo helpen we u incidenten als datadiefstal te voorkomen en behoeden we u voor imagoschade.

Nadere informatie

Vanwege het belang van een goede positionering in de zoekmachines maakt dit standaard onderdeel uit van alle door Webstijl ontwikkelde websites.

Vanwege het belang van een goede positionering in de zoekmachines maakt dit standaard onderdeel uit van alle door Webstijl ontwikkelde websites. In webstijl layout / briefpapier Shortlist vooraf, pagina 1 (webstijl opmaak) Link naar website en nieuwsbrief voor meer tips. 3 product actions op pag 1. met de zaak logo bij webactief. 10 internet marketing

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2017

Inschrijving RBB-AWARD 2017 Organisatie: Kamer van Koophandel Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Anneloes Brand E-mail adres: anneloes.brand@kvk.nl Mobiele telefoon: 06 5511 6315 Akkoord lid Raad van Participanten

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie