Master Evidence Based Innovation in Teaching MEBIT voor HBO docenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master Evidence Based Innovation in Teaching MEBIT voor HBO docenten"

Transcriptie

1 Geen veronderstellingen of vooroordelen, maar feiten Master Evidence Based Innovation in Teaching MEBIT voor HBO docenten TIER Top Institute for Evidence Based Education Research

2 TIER Wat werkt? Het Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER) is een interuniversitair topinstituut dat onderzoek doet op het gebied van evidence based onderwijs. TIER kent drie partners, de Universiteit Maastricht, de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen, en is onderdeel van een internationaal netwerk. TIER wil bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het Nederlandse onderwijs door te bevorderen dat evidence based werken de leidraad wordt in onderwijsbeleid en -praktijk. De Master Evidence based Innovation in Teaching (MEBIT) is een programma van het Top Institute for Evidence based Education Research (TIER). TIER 2013 Evidence based innovation wetenschappelijk onderbouwde vernieuwing houdt in dat docenten zich niet laten leiden door veronderstellingen of vooroordelen, maar door feiten. Ideeën voor onderwijsvernieuwing zijn er genoeg, maar de vraag is ook: wat werkt? Welke vernieuwingen zijn effectief en leiden tot betere leerprestaties? Die vragen vormen het uitgangspunt van deze opleiding. In MEBIT staat het verkrijgen van onderzoeksvaardigheden om onderwijsinterventies te kunnen ontwikkelen en evalueren centraal. Aanpak Stel, u vraagt zich af: kan ik kritisch denken stimuleren door studenten te scholen in argumentatievaardigheden? In het MEBIT-programma kunnen we de beantwoording van zo n vraag op twee manieren aanpakken. Eén manier is: een systematische analyse maken van de beschikbare publicaties over het onderwerp. Daarbij komen vaardigheden kijken als: Hoe selecteer ik bruikbare onderzoeksresultaten uit het grote aanbod? Hoe beoordeel ik de methodologische kwaliteit van de gevonden publicaties? Welke zijn geschikt voor mijn eigen onderwijspraktijk? Een tweede manier om de gestelde vraag te beantwoorden is: zelf onderzoek doen. U doet dan bijvoorbeeld een kortlopend onderzoek waarin u experimenteert met verschillende vormen van het ontwikkelen van argumentatievaardigheden. U onderzoekt zo of de gewenste veranderingen zich voordoen onder uw studenten. Een attitude Een belangrijk aspect van evidence based werken is de attitude dat alleen innovaties geïmplementeerd worden waarvan bewezen is dat ze effectief zijn. U stelt zichzelf vragen als: Waarom deze vernieuwing? Is er bewijs dat het werkt? Kunnen we het ook in onze hogeschool toepassen? Dat mag allemaal voor de hand liggend klinken, de praktijk laat zien dat het voor de hand liggende niet altijd uitgevoerd wordt. 2

3 Waarom kiezen voor MEBIT? De Master Evidence Based Innovation in Teaching neemt de praktijk als uitgangspunt: het programma wordt gestuurd door de leervragen van de deelnemers. Deze leervragen kunnen bijvoorbeeld aansluiten bij het instellingsplan van de hogeschool. De opleiding besteedt ook expliciet aandacht aan de verspreiding van de verworven kennis binnen de hogeschool, met name het eigen onderwijsdomein. MEBIT is een learning community. Individuele begeleiding wordt gecombineerd met intensieve samenwerking in kleine groepen, en al het materiaal dat gemaakt wordt is na toetsing vrij beschikbaar voor iedereen. Door de maandelijkse contactdagen komt u in aanraking met alle facetten van een academische leer- en werkomgeving. Voor wie is de opleiding bedoeld? Het academisch masterprogramma MEBIT is bedoeld voor HBO-docenten. De opleiding wil docenten bereiken die de wisselwerking tussen wetenschappelijke kennis en de onderwijspraktijk willen verbeteren door evidence based te werken. MEBIT richt zich op docenten die willen investeren in hun loopbaan en graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun hogeschool en vakgebied. In de toekomst dienen de meeste HBO-docenten ten minste een academische mastergraad te bezitten. In het HBO-curriculum komt daarnaast steeds meer aandacht voor (praktijkgericht) onderzoek. Er wordt een groter beroep gedaan op onderzoeksvaardigheden van docenten. MEBIT biedt een flexibele leeromgeving. Door een efficiënte inzet van e-learning kan de opleiding eenvoudiger ingepast worden in een drukke agenda. U kunt uw studietempo binnen het semester in overleg met uw begeleider versnellen of vertragen. De structuur van het programma stelt u bovendien in staat om vanuit elke locatie in Nederland deel te nemen aan de opleiding. De inhoudelijke en organisatorische band van MEBIT met TIER, het Top Institute for Evidence Based Education Research, zorgt voor een directe link met actueel en recent wetenschappelijk toponderzoek. De kwaliteit van het onderzoek wordt gewaarborgd door de standaarden van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO-MaGw), waar TIER toe behoort. In de afgelopen jaren zijn promotietrajecten gestart voor HBO-docenten. De stap van docent naar onderzoeker is vaak groot. MEBIT kan een goede voorbereiding zijn voor een promotietraject. De onderzoeksvaardigheden die in MEBIT worden aangeleerd en de onderzoekspapers kunnen de basis vormen voor een academisch proefschrift. 3

4 Dit is wat MEBIT te bieden heeft Inhoud en aanpak Het volledig academisch masterprogramma MEBIT is een tweejarige deeltijdopleiding, verdeeld over vier semesters van elk twintig weken. De inhoud van het MEBIT-programma wordt voor een groot deel gestuurd door leervragen die deelnemers zelf formuleren. Deze leervragen worden verdeeld over verschillende thema s en sturen de studie aan vanuit drie elkaar aanvullende invalshoeken: 1. Het werkterrein van de docent Het onderwijsleerproces kan geordend worden in: a. ontwerp van leersituaties, b. het onderwijsleerproces, c. toetsing en evaluatie. 2. Evidence based benadering De praktijkgebonden thema s worden gekoppeld aan de evidence based benadering, de kern van het MEBIT-programma. 3. Het onderwijsdomein Hier is ruimte om aandacht te besteden aan de koppeling van ingediende leervragen met ontwikkelingen in het onderwijsdomein. De studie eindigt met een master thesis. De thesis vormt het individuele sluitstuk van de studie en bestudeert een leervraag diepgaand. Elke deelnemer krijgt bij het schrijven van de thesis begeleiding van een TIER-onderzoeker en ondersteuning in thesisgroepen via een gestructureerde peer review. Evidence based werken Binnen elk thema en semester van het MEBITprogramma worden de 7 stappen van evidence based werken belicht: Stap 1: Het probleem vertalen in een beantwoordbare vraag. Stap 2: Efficiënt zoeken naar de best beschikbare kennis (evidentie). Stap 3: Kritische beoordeling van de kwaliteit en toepasbaarheid van de kennis in Stap 2. Stap 4: Leveren van kennis door opzetten en uitvoeren van onderzoek. Stap 5: Kritische beoordeling van de kwaliteit en toepasbaarheid van de kennis in Stap 4. 4

5 Stap 6: Een beslissing nemen op grond van de beschikbare kennis over belang, bruikbaarheid, toepasbaarheid en kosteneffectiviteit. Stap 7: Regelmatig evalueren van de kwaliteit van dit proces. C. Toetsing en evaluatie Voorbeelden van mogelijke leervragen: Hoe toets ik kritisch denken? Leidt frequenter toetsen tot betere prestaties? Hoe kan ik de kwaliteit van mijn opleiding vergelijken met een andere opleiding? Leervragen Vanwege de vraaggestuurde opzet van het programma worden de deelnemers elk semester uitgenodigd specifieke leervragen te formuleren als basis voor het doorlopen van deze cyclus van 7 stappen. De leervragen zijn ontleend aan de eigen schoolsituatie en kunnen gekoppeld worden aan thema s: A. Ontwerp van leersituaties Voorbeelden van mogelijke leervragen: Hoe kan ik aansluiten bij niveauverschillen onder mijn studenten? Hoe kan studieuitval worden voorkomen? Welke volgorde van de leerstof is het beste? B. Onderwijsleerproces Voorbeelden van mogelijke leervragen: Hoe kan ik mijn studenten feedback geven op hun werk in onze elektronische leeromgeving? Hoe kan ik de schrijfvaardigheid verbeteren? Wat zijn effectieve vormen van samenwerkend leren in mijn vak? Uiteindelijke leerdoelen Deelnemers ontwikkelen een houding waarbij hun professionele handelen is gebaseerd op de beste beschikbare wetenschappelijke kennis. Deelnemers beschikken over kennis en inzicht om zelfstandig wetenschappelijke informatie te verzamelen die aansluit op praktische vraagstukken ( wat werkt? ), en kunnen deze informatie beoordelen op de toepasbaarheid in hun eigen schoolsituatie. Deelnemers beschikken over de competentie om wetenschappelijke informatie om te zetten in praktijktoepassingen, de implementatie van onderwijsinnovaties te organiseren en de effecten van deze innovaties te meten. Deelnemers beschikken over de competentie om een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek, gericht op de ontwikkeling van nieuwe praktijkrelevante kennis. Deelnemers beschikken over de vaardigheid om collega s te informeren over nieuwe en bruikbare wetenschappelijke kennis en ontwikkelingen die nuttig zijn voor de innovatie van onderwijs. 5

6 Het MEBIT-programma kent de volgende modules: Semester 1: Evidence Based Werken In deze inleidende module leert men een probleemanalyse uit te voeren binnen de context van de eigen leervraag en het instellingsplan. Knelpunten worden beschreven in termen van problemen, interventies en gewenste effecten. Deelnemers leren in trainingen te werken met specifieke tools voor het opsporen en beschikbaar maken van benodigde publicaties. Deelnemers leren publicaties te beoordelen, en hoe de inhoud kan worden verwerkt tot een geïntegreerde analyse en bespreking van onderzoeksresultaten. In de virtuele leeromgeving wordt individuele begeleiding geboden door een schrijfcoach. In de tweede fase becommentariëren de deelnemers elkaars werk via peer review, ook in de virtuele leeromgeving. De resultaten van de literatuur review worden verwerkt in een afzonderlijk memorandum. Hiermee worden de deelnemers geschoold in het ontwikkelen van docentgerichte beschrijvingen van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek die de schoolontwikkeling kunnen ondersteunen. Ter afsluiting van de module worden beide documenten gepresenteerd in een seminar. 6

7 Semester 2: Evidence Based Innovatie: Ontwerp & Planning In het tweede semester wordt opnieuw een literatuurstudie uitgevoerd in combinatie met een probleemanalyse binnen de context van het instellingsplan. De resultaten zijn de basis voor het ontwerp van een empirisch onderzoek dat in het aansluitende derde semester zal worden uitgevoerd in de eigen instelling. Colleges, werkcolleges en groepsbesprekingen tijdens de contactdagen zijn naast de persoonlijke begeleiding in de virtuele leeromgeving direct ondersteunend bij het schrijven van een project-ontwerp voor begeleid onderzoek in het volgende semester. Samenwerking tussen deelnemers middels peer review en presentatie in een afsluitend seminar zijn ook van toepassing in het tweede semester, alsmede het schrijven van een tweede memorandum over lopend onderzoek. Semester 4: Van evidentie naar beleid Het vierde semester is volledig gericht op de afrondende thesis: het zelfstandig integreren van studie en onderzoek tot een schriftelijke en persoonlijke presentatie van onderzoeksresultaten. Deelnemers doorlopen nogmaals de gehele cyclus van evidence based onderwijsvernieuwing van probleemanalyse tot en met het schrijven en presenteren van de resultaten, afgestemd op de eigen doelgroep. Het eindniveau van de thesisopdracht is een wetenschappelijk artikel dat publiceerbaar is in een peer reviewed journal. De deelnemers worden begeleid door een ervaren onderzoeker uit het TIER-consortium. Bij het schrijven van de thesis als academisch paper is de correcte toepassing van de evidence based standaard leidend: Semester 3: Verzamelen en evaluatie van evidentie A. Een probleem uit de onderwijspraktijk vertalen in een beantwoordbare onderzoeksvraag. Het derde semester is bestemd voor de uitvoering van onderzoek dat in de voorafgaande fase werd ontworpen. In deze programmafase wordt in de ondersteunende colleges het accent gelegd op analyse, synthese en presentatie van resultaten op basis van empirisch onderzoek. Parallel aan de uitvoering van het onderzoek in de zelfstudiefase schrijven de deelnemers een thesisvoorstel voor het laatste semester. De uitvoering van de opdracht en de beoordeling van de resultaten in het derde semester komen langs dezelfde weg tot stand als in beide voorgaande semesters: individuele begeleiding in virtuele leeromgeving door de schrijfcoach in aanvulling op ondersteunend onderwijs tijdens contactdagen, peer review, het schrijven van een memorandum en de presentatie van de resultaten in een seminar. Er wordt een begin gemaakt met de thesis. B. Efficiënt het beste bewijsmateriaal zoeken en verzamelen. C. De methodologische kwaliteit en toepasbaarheid van het bewijsmateriaal kritisch evalueren. D. Conclusies trekken en een beslissing nemen op grond van de onder C verkregen evidentie: Wat is de theoretische en praktische waarde van de evidentie? Is de evidentie generaliseerbaar? Is de interventie ook technisch en logistiek toepasbaar? Gedurende de thesisfase wordt een internationale studiereis aangeboden. 7

8 Contactdagen Maandelijks komen alle deelnemers 2 aaneengesloten dagen bijeen op een universitaire locatie. De volgende activiteiten zijn gepland: Werkcolleges en practica Onderzoeksmethoden & Statistiek (O&S) Theoretisch en praktisch wordt in het O&S-programma de basis gelegd voor het doen van onderzoek tijdens het MEBIT-programma. O&S is niet alleen van belang bij het zelf uitvoeren van onderzoek, maar minstens zo belangrijk bij het interpreteren en op waarde schatten van eerder gepubliceerd onderzoek. Onderzoeksdesign en beschrijvende statistiek staan centraal in het eerste semester, de toetsende statistiek in het tweede semester en meta-analyses van onderzoeksresultaten en het publiceren van onderzoeksresultaten in het derde semester. In deze fase wordt het O&S onderwijs ook individueel afgestemd op specifieke technieken die aansluiten op individuele thesiskeuzes in het laatste semester. Actualiteitencolleges Onderwijswetenschappen: de stand van zaken In actualiteitencolleges en workshops wordt de stand van zaken op het gebied van onderwijs en onderwijsinnovatie toegelicht. Deskundigen van verschillende universiteiten zullen ingaan op onderwijskundige, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op dit terrein en speciaal aandacht besteden aan de rol van de wetenschap hierin. De volgende onderwerpen worden onder andere belicht: Probleemgestuurd leren en groepsleren Ontwerp van onderwijs De docent: ontwikkelingen op het terrein van het beroep Kwaliteitszorg Multicultureel onderwijs, Multi-campusonderwijs en blended leren E-Learning Leerproblemen Toetsing Onderwijsbeleid Onderwijsuitval Vaardigheidstrainingen: Organisatie van innovatie Deelnemers aan het MEBIT-programma worden getraind in het toepassen van de evidence based principes bij innovaties in het onderwijs. Van hen wordt verwacht dat zij een voortrekkersrol gaan spelen binnen de eigen instelling. Daartoe worden ze getraind in een aantal vaardigheden die deze rol ondersteunen, zoals leiderschapskwaliteiten. Workshops: Onderzoek in en voor de praktijk Ervaren onderzoekers binnen het Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER) geven regelmatig workshops over het opzetten en uitvoeren van projecten die zijn gericht op innovaties en ondersteuning van beleid. Buitenlandse studiereis De studiereis in het vierde semester staat in het teken van de verbreding van het blikveld. De twee jaar die het MEBIT-programma in beslag neemt, vinden geheel in de Nederlandse context plaats. Weliswaar wordt internationale literatuur bestudeerd, de interpretatie en toepassing daarvan worden in Nederlands perspectief geplaatst. Tijd om de blik te verbreden en je onderzoek internationaal te presenteren. Hiervoor wordt een bezoek gebracht aan een buitenlandse instelling of deel genomen aan een internationaal congres. 8

9 Vraaggestuurd onderwijs In Literatuuronderzoek analyseren de deelnemers hun leervragen onder individuele begeleiding van hun docent, met het doel deze leervraag te specificeren in aansluitende onderzoeksvragen. Deze onderzoeksvragen vormen de start van een systematische literatuurstudie. Deze studie wordt afgerond met het schrijven van een paper. Tijdens het schrijven van het paper wordt onder leiding van de docent samengewerkt in een kleine onderwijsgroep die functioneert als peer review groep. Het paper wordt na beoordeling gepresenteerd in een afsluitend seminar. In Onderzoek van de onderwijspraktijk werken de deelnemers onder begeleiding van de docent in een kleine groep hun leervragen uit in een plan van aanpak voor een kortdurend en kleinschalig onderzoeksproject. De resultaten zullen ook aan de deelnemende hogeschool worden gerapporteerd. In deze werkvorm ligt het accent op planning, samenwerking en taakverdeling, verzamelen, verwerken en evalueren van gegevens, en het publiceren van toepasbare resultaten. 9

10 10

11 Virtuele leeromgeving Aanmelding Studie en onderzoek vinden plaats in een virtuele leeromgeving die 24 uur per dag beschikbaar is voor de deelnemers. In het virtuele studielandschap vindt u alle informatie voor uw studie, wordt u individueel begeleid, werkt u samen met anderen en wisselt u resultaten uit. Om optimaal gebruik te kunnen maken van dit virtuele studielandschap, wordt door de opleiding een Apple ipad in bruikleen ter beschikking gesteld. In deze flexibele virtuele leeromgeving wordt tachtig procent van de studietijd gewerkt; de resterende tijd is gevuld met contactonderwijs (twee dagen per maand). Toelatingseisen Aanmelding kan via het digitale aanmeldingsformulier op de website van TIER ( of door het sturen van een naar: of De ontvangst wordt bevestigd en vervolgd met het verzoek de aanmelding af te ronden door het opsturen van: Een schriftelijke toelichting en beschrijving van de motivatie om deze opleiding te kiezen. Deze brief bevat tevens de leervragen die men in de opleiding wil gaan bestuderen. Ook dient hierin aangegeven te worden hoe deze leervragen gerelateerd zijn aan de ontwikkelingen op de hogeschool. Toelaatbaar tot de opleiding is elke docent van een erkende Nederlandse hogeschool die in het bezit is van een erkend diploma van een instelling voor hoger onderwijs. Wie niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, kan met de opleiding overleggen over een EVC-procedure, die de toegang tot de opleiding alsnog mogelijk maakt. Een curriculum vitae met beschrijving van vooropleiding en ervaring, waarin duidelijk aangegeven wordt hoe de kandidaat voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Een ondersteunende brief van de hogeschool, waarin aangegeven wordt dat de aanmelding financieel gewaarborgd is, en de hogeschool de docent de benodigde tijd verleent om de opleiding te kunnen volgen. De hogeschool verklaart tevens dat de school als onderzoeksplek benut kan worden tijdens de studie. Deze informatie is de basis voor een intake-gesprek, waarin vooral ingegaan zal worden op de motivatie van de deelnemer en de leervragen die zijn beschreven. 11

12 Contactinformatie Top institute for Evidence Based Education Research (TIER) Astrid Lamers Universiteit Maastricht Kapoenstraat 2 Postbus MD Maastricht T (043) / E of Top institute for Evidence Based Education Research (TIER) Sebastiene Postma Universiteit van Amsterdam Roetersstraat WB Amsterdam M E

Master Evidence Based Innovation in Teaching (MEBIT)

Master Evidence Based Innovation in Teaching (MEBIT) Geen veronderstellingen of vooroordelen, maar feiten Master Evidence Based Innovation in Teaching (MEBIT) Top Institute for Evidence based Education Research TIER Wat werkt? Het Top Institute for Evidence

Nadere informatie

Teachers Academy MEBIT. Master Evidence Based Innovation in Teaching. Geen veronderstellingen of vooroordelen, maar feiten

Teachers Academy MEBIT. Master Evidence Based Innovation in Teaching. Geen veronderstellingen of vooroordelen, maar feiten Teachers Academy MEBIT Master Evidence Based Innovation in Teaching Geen veronderstellingen of vooroordelen, maar feiten Teachers Academy De Master Evidence Based Innovation in Teaching is een programma

Nadere informatie

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Bernard Teunis & Nienke van der Steeg b.teunis@poraad.nl n.vandersteeg@poraad.nl Opzet workshop 1. Voorstellen 2. Answergarden

Nadere informatie

De Evidence Based Beleidsmaker en Toezichthouder

De Evidence Based Beleidsmaker en Toezichthouder De Evidence Based Beleidsmaker en Toezichthouder Een master voor professionals in Evidence Based Policy and Evaluation Module A: Werken met evidence Introductie Module B: De eigen praktijk door een evidence

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling

Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling Teachers Academy Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling School of Education i.o. Top Institute for Evidence Based Education Research Universiteit Maastricht: Leading in Learning

Nadere informatie

Opleiden in het zorgonderwijs? Modules leergangen master

Opleiden in het zorgonderwijs? Modules leergangen master het zorgonderwijs? Modules leergangen master Kies je eigen professionaliseringstraject Ben je docent of (praktijk)opleider in het hoger gezondheidszorg onderwijs (HGZO)? Of ben je werkzaam in de zorg en

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master het zorgonderwijs Modules leergangen master Kies je eigen professionaliseringstraject Ben je docent of (praktijk)opleider in het zorgonderwijs? Of ben je werkzaam in de zorg en wil je toekomstige zorgprofessionals

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Specialisatie Onderwijskunde MSc Education and Child Studies Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Onderwijskunde MSc Education and Child Studies Graad

Nadere informatie

MODULE Evidence Based Midwifery

MODULE Evidence Based Midwifery VZW Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen vzw MODULE Evidence Based Midwifery Van Schoonbekestraat 143 Sint-Jacobsmarkt 84 2018 Antwerpen 2000 Antwerpen Programma Overzicht Dag 1: maandag 8 november 2010

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Coach voor leren en ontwikkeling

Coach voor leren en ontwikkeling Specialisatie Coach voor leren en ontwikkeling MSc Education and Child Studies Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Coach voor leren en ontwikkeling MSc

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD 2017-2018 HVA.NL/MP CREATING TOMORROW MASTER PEDAGOGIEK ALS PEDAGOOG OF LERAAR HOUD JE VAN JE VAK. MAAR NA ENKELE JAREN WERKEN KAN ER EEN MOMENT KOMEN DAT JE

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Promoveren: Geschikt / Ongeschikt?

Promoveren: Geschikt / Ongeschikt? Promoveren: Geschikt / Ongeschikt? Naam: Email: Is promoveren bij het Welten-instituut (Open Universiteit) iets voor mij? Vraag 1 van 15 Ik voldoe aan de eisen van voldoende vooropleiding om te promoveren,

Nadere informatie

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER Leadership IN EDUCATION (MASTER) Van leidinggevenden in het onderwijs wordt verwacht dat zij in staat zijn duurzame schoolontwikkeling te realiseren en onderwijsinnovatie

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Masteropleiding Leren en Innoveren Locatie Helmond

Masteropleiding Leren en Innoveren Locatie Helmond Masteropleiding Leren en Innoveren Locatie Helmond Michael Bots, Opleidingsmanager Monique van der Heijden, Academic director Opzet presentatie Vierslagleren Master Leren en Innoveren Selectie en toelating

Nadere informatie

Master of Psychological Research

Master of Psychological Research Master of Psychological Research Inleiding De master of psychological research is een speciale eenjarige master die voortbouwt op uw onderzoeksvaardigheden die u tijdens uw master of psychology scriptie

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK

g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK De Graduate School van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) biedt een vierjarige promotieopleiding, die uitmondt in een wetenschappelijk proefschrift

Nadere informatie

Agenda. Verbetering inductiefase beginnende leraren NIEUWSBRIEF, APRIL 2013

Agenda. Verbetering inductiefase beginnende leraren NIEUWSBRIEF, APRIL 2013 NIEUWSBRIEF, APRIL 2013 Agenda 23 april 2013: Informatiebijeenkomst Tweedegraads PLUS Op dinsdag 23 april 2013 is er van 15.30 17.30 uur een informatieve bijeenkomst voor geïnteresseerde docenten. Locatie:

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs 2015 2016 Academische opleiding leraar basisonderwijs ACADEMISCHE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS Vind jij het inspirerend om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in onderzoek naar verschillen

Nadere informatie

2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs :

2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs : 2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs : Onderzoek in de onderwijspraktijk van Fontys Wat doen we? Hoe gaat het? Wat levert het op? KEY NOTE: ANOUKE BAKX & JOS MONTULET Onderzoek binnen de

Nadere informatie

Evidence based: theorie en praktijk. Wim Groot Top Institute Evidence Based Education Research (TIER) Teachers Academy

Evidence based: theorie en praktijk. Wim Groot Top Institute Evidence Based Education Research (TIER) Teachers Academy Evidence based: theorie en praktijk Wim Groot Top Institute Evidence Based Education Research (TIER) Wat is evidence based onderwijs? Evidence based onderwijs is de filosofie dat onderwijsbeleid en -praktijk

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Docenten in het hoger onderwijs zijn experts in wát zij doceren, maar niet noodzakelijk in hóe zij dit zouden moeten doen. Dit komt omdat zij vaak weinig tot geen training hebben gehad in het lesgeven.

Nadere informatie

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g 1 1. Algemeen 2 2. Indeling van de modules Jaar 1 Modules Indeling in vakken Credits Osteopathische principes Osteopathische Medische en principes,

Nadere informatie

Studiegids MEBIT

Studiegids MEBIT Studiegids 2017-2018 MEBIT 2 Inhoudsopgave Contents 1.1 MEBIT OPLEIDING... 3 1.2 MEBIT ONDERWIJSPROGRAMMA... 6 1.3 ONDERWIJSPROGRAMMA EN INFORMATIE... 12 2. NADERE TOELICHTING OVER DE INHOUD VAN HET ONDERWIJS

Nadere informatie

Veloncongres Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Over het programma Promotiebeurs - doel

Veloncongres Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Over het programma Promotiebeurs - doel Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Veloncongres 2015 & Over het programma Promotiebeurs - doel Initiator Ministerie van OCW Loopt sinds 2011, inmiddels structureel

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

OPLEIDING DOCENT NT2

OPLEIDING DOCENT NT2 OPLEIDING DOCENT NT2 IN DE VOLWASSENENEDUCATIE VU-NT2 PROFESSIONAL CURSUSJAAR 2016/2017 De opleiding Docent NT2 in de volwasseneneducatie is een gezamenlijke opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/41478 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Hei, Miranda de Title: Collaborative learning in higher education : design, implementation

Nadere informatie

Coördinator Wetenschap en Techniek

Coördinator Wetenschap en Techniek Coördinator Wetenschap en Techniek De post-hbo opleiding Coördinator Wetenschap en Techniek heeft tot doel leraren en middenkaderfunctionarissen toe te rusten met inzichten en vaardigheden op het gebied

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

IMPRESSIE WORKSHOP 4. praktijkgericht juridisch onderzoek. G.A.F.M. van Schaaijk

IMPRESSIE WORKSHOP 4. praktijkgericht juridisch onderzoek. G.A.F.M. van Schaaijk IMPRESSIE WORKSHOP 4 praktijkgericht juridisch onderzoek G.A.F.M. van Schaaijk AANKONDIGING VAN EEN NIEUW BOEK: PRAKTIJKGERICHT JURIDISCH ONDERZOEK DOOR GEERTJE VAN SCHAAIJK Verwachte verschijningsdatum:

Nadere informatie

Handelingsgericht werken met taal

Handelingsgericht werken met taal Handelingsgericht werken met taal De leergang Handelingsgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

Studiewijzer track Bestuur en beleid

Studiewijzer track Bestuur en beleid Studiewijzer track Bestuur en beleid Opsteller: G.A. Hooijer Datum: 4-3-2017 Versie: 2.2 Aanpassingen: 4-3-2017 competentie veterinair handelen verwijderd uit beoordelingsformulier procedure doorgifte

Nadere informatie

Premaster Managementwetenschappen

Premaster Managementwetenschappen Premaster Managementwetenschappen Studeren om hogerop te komen Zelfstandig naar een masteropleiding toe werken, maar toch ook weer niet alleen. Studeren in modulen, op momenten dat het je zelf uitkomt,

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Professionalisering van docenten. Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort

Professionalisering van docenten. Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort Professionalisering van docenten Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort Opbouw presentatie Welke docenten hebben we nodig? Professionalisering binnen de HAN Resultaten onderzoek naar vier

Nadere informatie

MASTER ONDERWIJSKUNDE

MASTER ONDERWIJSKUNDE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME INSTITUTE FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH (IGSR) MASTER ONDERWIJSKUNDE LEREN EN INNOVEREN Met de Master Onderwijskunde: Leren en Innoveren ontwikkelt u de competenties

Nadere informatie

Korte omschrijving van de cursussen in het mastertraject Opvoedingsondersteuning

Korte omschrijving van de cursussen in het mastertraject Opvoedingsondersteuning Korte omschrijving van de cursussen in het mastertraject Opvoedingsondersteuning Cursus Opvoedingsinterventies 6 ECTS; Semester 1 (blok 1) bestaande uit wekelijkse hoorcolleges van 2 uren en wekelijkse

Nadere informatie

Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen. Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek

Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen. Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek Tijdschema Inleiding Anje (15 minuten) Praktijk casus Anja (10

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

MASTER ONDERWIJSKUNDE

MASTER ONDERWIJSKUNDE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME INSTITUTE FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH (IGSR) MASTER ONDERWIJSKUNDE LEREN EN INNOVEREN Met de Master Onderwijskunde: Leren en Innoveren ontwikkelt u de competenties

Nadere informatie

Op weg naar een competentiegericht curriculum

Op weg naar een competentiegericht curriculum Op weg naar een competentiegericht curriculum Dag van de Onderwijsvernieuwing 8 juni 2005 Eva Marrannes Agenda Inleiding Specifieke context van het departement Communicatie Van beroepsprofiel naar Conclusie

Nadere informatie

Het diploma van de opleiding kan behaald worden tot en met 31 december 2015.

Het diploma van de opleiding kan behaald worden tot en met 31 december 2015. Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: MSc Logopediewetenschap Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Niet van toepassing NB: Sinds 1 september 2013 is instroom in de masteropleiding

Nadere informatie

Onderzoek en evidence in het onderwijs:

Onderzoek en evidence in het onderwijs: Onderzoek en evidence in het onderwijs: Marjolein Held Trend in de samenleving Kenniseconomie en de wetenschap Volgens het OECD rapport Vormgevende trends in het onderwijs 1 ontstaan bijna alle nieuwe

Nadere informatie

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding Versiedatum: 0-0-06 Pagina van 5 De wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsgeneeskundig handelen vormt een belangrijke leidraad voor de huisarts. Deze moet een wetenschappelijke onderbouwing kunnen

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Evidence-based werken in het onderwijs

Evidence-based werken in het onderwijs Evidence-based werken in het onderwijs Het belang van een onderzoekende houding Gastcollege Hanzehogeschool Groningen Lectoraat Integraal jeugdbeleid 12 november 2008 Meta Krüger Opbouw college Evidence-based:

Nadere informatie

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoek binnen de opleiding CE Aandacht door de tijd heen heel verschillend Van een paar credits voor de hele

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht VUmc Zigma 2017-2018 Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij

Nadere informatie

Assessment voor verpleegkundig specialist

Assessment voor verpleegkundig specialist Assessment voor verpleegkundig specialist Verpleegkundig specialisten staan met één been in de verpleegkundige en met een ander been in de medische wereld. Naast de vier taken van een verpleegkundige (het

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Leren in en met sociale netwerken Open Universiteit

Leren in en met sociale netwerken Open Universiteit Leren in en met sociale netwerken Open Universiteit 14 oktober 2011 Cees Brouwer Agenda 1 Missie Open Universiteit en leernetwerken 2 Levenscyclus en perspectief 3 Eigen ervaring 1: kennis intensieve organisatie

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen Master of Science in de psychologie onderwijs Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen H000079

Nadere informatie

Basisopleiding Burger- en Publiekszaken (BO-BZ/BOP)

Basisopleiding Burger- en Publiekszaken (BO-BZ/BOP) www.segment.nl Basisopleiding Burger- en Publiekszaken (BO-BZ/BOP) NVVB-gecertificeerd Voor de professional aan de balie! ACTUEEL PERSOONLIJK TOEPASBAAR Wilt u als frontofficemedewerker allrounder worden

Nadere informatie

Bachelors Hanzehogeschool Groningen: de onderzoekende professional centraal! Symposium Hogeschoolbeleid Onderzoek in Onderwijs, HvA 22 maart 2012

Bachelors Hanzehogeschool Groningen: de onderzoekende professional centraal! Symposium Hogeschoolbeleid Onderzoek in Onderwijs, HvA 22 maart 2012 Bachelors Hanzehogeschool Groningen: de onderzoekende professional centraal! Symposium Hogeschoolbeleid Onderzoek in Onderwijs, HvA 22 maart 2012 Hanzehogeschool in trefwoorden 19 schools, 55 bacheloropleidingen,

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding

Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding Helmond, 16 juni 2016 Puck Lamers Master Onderwijswetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen drs. Monique van der Heijden dr. Jeannette Geldens Kempelonderzoekscentrum

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Modulebeschrijvingen Master Learning & Innovation 2016-2017

Modulebeschrijvingen Master Learning & Innovation 2016-2017 Modulebeschrijvingen Master Learning & Innovation 2016-2017 1 Inhoudsopgave Veranderen in het perspectief van leren als bouwsteen... 3 Innovatief Ontwerpen van Onderwijs... 4 Digitaal leren innoveren...

Nadere informatie

Post-hbo modules specialisatie kinderergotherapeut

Post-hbo modules specialisatie kinderergotherapeut Post-hbo modules specialisatie kinderergotherapeut Samenwerking opleidingen ergotherapie en Ergotherapie Nederland Margo van Hartingsveldt - HvA Jolien van den Houten - Zuyd Selma van Huijzen - HR Inge

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; New Media and Digital Culture (voorheen Nieuwe media en digitale cultuur, see English EER) Artikel

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U.

Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U. NVFO 2009 Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U.Leuven V. Foulon, S. Simoens, G. Laekeman en P.

Nadere informatie

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015!

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Voorstellen voor onderzoekspresentaties Mbo Onderzoeksdag Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Indienen van een voorstel kan tot en met 15 mei 2015 via e-mailadres:

Nadere informatie

Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9. Samenvatting

Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9. Samenvatting Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9 Samenvatting 155 Chapter 9 Samenvatting SAMENVATTING Richtlijnen en protocollen worden ontwikkeld om de variatie van professioneel handelen te reduceren, om kwaliteit van

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Organisatie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum

Nadere informatie

KWALON Conferentie 13 december 2012. Methodenleer aan de universiteit: ontwerpen, uitvoeren en reflecteren. Inge Bleijenbergh

KWALON Conferentie 13 december 2012. Methodenleer aan de universiteit: ontwerpen, uitvoeren en reflecteren. Inge Bleijenbergh KWALON Conferentie 13 december 2012 Methodenleer aan de universiteit: ontwerpen, uitvoeren en reflecteren Inge Bleijenbergh Bijdrage Het bieden van inzicht in en reflecteren op de plaats en organisatie

Nadere informatie

Zij-instroomprogramma geneeskunde. Dubbeltalent gezocht

Zij-instroomprogramma geneeskunde. Dubbeltalent gezocht Zij-instroomprogramma geneeskunde Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij dan wel deelnemen aan het vierjarige

Nadere informatie

Deze brochure is een uitgave van het Programmabureau Onderwijs Bewijs in samenwerking met het Ministerie van OCW.

Deze brochure is een uitgave van het Programmabureau Onderwijs Bewijs in samenwerking met het Ministerie van OCW. Deze brochure is een uitgave van het Programmabureau Onderwijs Bewijs in samenwerking met het Ministerie van OCW. Programmabureau Onderwijs Bewijs Agentschap NL Postbus 93144 2509 AC Den Haag onderwijsbewijs@agentschapnl.nl

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie Voorwoord In onze regio is het organiseren van een docentenstage nog geen gemeengoed. Scholen hebben hun ideeën hierover, gaan er verschillend mee om of zelfs geheel niet. Docentenstages echter zijn onontbeerlijk

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie