Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende"

Transcriptie

1 Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende 1

2 Inleiding In deze analyse worden een aantal cijfers meegegeven die van belang kunnen zijn in het kader van de bouw van een nieuw kinderdagverblijf. Deze analyse bestaat uit 5 grote delen. Vooreerst is er een algemene situering van de doelgroep in Oostende en de omliggende gemeenten. Een aantal kenmerken worden ook voorgesteld op kaart. Een tweede hoofdstuk bespreekt een aantal indicatoren rond kwetsbaarheid bij kinderen en jongeren. In een derde deel komen enkele onderwijsgegevens aan bod. Het vierde deel behandelt de kinderopvang in Oostende: er wordt een overzicht gegeven van het aanbod, van de nood aan opvang en van de woonplaats van de kindjes in de opvang. Het aanbod wordt ook op kaart voorgesteld. Tenslotte volgt nog een laatste deel die een beeld geeft van de mobiliteit rond de eventuele toekomstige site. In deze analyse worden de cijfers van zowel Oostende (op wijkniveau), de omliggende gemeenten als de provincie West-Vlaanderen weergegeven. 2

3 Situering site Onderstaande kaart toont de wijkenindeling van Oostende, de ligging van de eventuele toekomstige site (Nieuwpoortsesteenweg 57) en de omliggende gemeenten. 3

4 1. Situering doelgroep (Bron: Rijksregister, 01/01/2014) A. Bevolking naar leeftijd De eerste tabel toont de absolute aantallen van de leeftijdsgroep 0-2 jaar, 3-12 jaar en de som van beide, alsook de percentages, berekend ten opzichte van de totale bevolking. De som van de wijken is niet gelijk aan het totaal voor de gemeente Oostende. Dit komt doordat er een restcategorie niet gekend is. Hierin zitten adrespunten die niet aan een bepaalde wijk kunnen toegekend worden. Dit is het geval voor 0,8% van de bevolking in Oostende. # % 0-2 jaar 3-12 jaar 0-12 jaar 0-2 jaar 3-12 jaar 0-12 jaar Centrum ,78 4,96 6,74 Konterdam ,29 10,28 13,57 Mariakerke ,58 7,55 10,13 Oud-Centrum ,61 4,56 6,18 Raversijde ,46 6,15 7,61 Stene ,59 9,93 12,52 Vuurtoren ,83 9,19 12,02 Westerkwartier ,95 8,76 11,71 Zandvoorde ,29 13,54 16,83 STAD OOSTENDE ,58 8,18 10,76 Bredene ,79 10,49 13,27 Gistel ,75 10,86 13,61 Middelkerke ,06 7,46 9,53 Oudenburg ,98 10,22 13,20 Prov W-VL ,94 10,02 12,96 Vervolgens bekijken we de evolutie van de leeftijdsgroep 0-12 jaar. De tabel toont de groei-indexen Ligt de index boven de 100, dan is er sprake van een stijging van het aantal. Ligt de index onder de 100, dan is er sprake van een daling van het aantal. 4

5 5

6 6

7 Groei-index jaar 3-12 jaar 0-12 jaar Centrum 101,88 85,34 89,16 Konterdam 99,05 87,25 89,84 Mariakerke 120,00 88,97 95,23 Oud-Centrum 87,79 83,33 84,45 Raversijde 85,19 89,81 88,89 Stene 116,59 95,06 98,84 Vuurtoren 93,96 78,06 81,30 Westerkwartier 107,66 95,83 98,56 Zandvoorde 116,67 104,77 106,90 STAD OOSTENDE 107,51 91,58 94,95 Bredene 101,72 103,13 102,83 Gistel 96,17 87,48 89,11 Middelkerke 93,18 86,21 87,63 Oudenburg 106,18 88,38 91,86 Prov W-VL 107,45 93,17 96,07 Voor de gemeente Oostende geldt: het aantal 0-2-jarigen is de voorbije 10 jaar toegenomen met 7,5%. De toename van het aantal 0-2-jarigen zien we in de wijken Centrum, Mariakerke, Stene, Westerkwartier en Zandvoorde. Het aantal 3-12-jarigen is daarentegen in Oostende de laatste 10 jaar afgenomen met 8,4%. Enkel voor de wijk Zandvoorde zien we voor deze leeftijdsgroep een stijging. De toename van het aantal 0-2-jarigen en de afname van het aantal 3-12-jarigen geldt eveneens gemiddeld in de provincie. Van de omliggende gemeenten van Oostende wijkt Bredene af omdat daar ook de groep van 3-12 jaar is toegenomen de voorbije 10 jaar, maar ook Gistel en Middelkerke wijken af omdat zij ook een afname kennen van het aantal 0-2-jarigen. Een extra hulp om de evolutie te bekijken zijn de onderstaande grafieken: die geven de ganse evolutie weer tussen 2004 en

8 8

9 9

10 Vreemde nationaliteit Opgepast, de percentages in onderstaande tabel zijn (soms) berekend op lage absolute aantallen waardoor je soms grote verschillen kan hebben. 0-2 jaar met vreemde nationaliteit 3-12 jaar met vreemde nationaliteit 0-2 jaar met laag/medium HDI nat jaar met laag/medium HDI nat. # % (1) # % (2) # % (3) # % (4) Centrum 47 28, , , ,77 Konterdam 19 9, , , ,00 Mariakerke 29 9, ,33 < 5 6, ,07 Oud-Centrum 34 29, , , ,32 Raversijde < 5 8,70 < 5 1,03 < 5 50,00 0 0,00 Stene 16 6, ,90 < 5 25, ,54 Vuurtoren 13 7, ,75 < 5 7, ,26 Westerkwartier , , , ,04 Zandvoorde < 5 0,89 < 5 0,43 0 0,00 0 0,00 STAD OOSTENDE , , , ,05 Bredene 14 2, ,36 < 5 21, ,81 Gistel 16 4, ,49 < 5 18, ,63 Middelkerke 5 1, ,37 < 5 20, ,53 Oudenburg 18 6, ,33 < 5 22, ,73 Prov W-VL , , , ,95 (1) berekend ten opzichte van het totaal aantal 0-2 jaar (2) berekend ten opzichte van het totaal aantal 3-12 jaar (3) berekend ten opzichte van het totaal aantal 0-2 jaar met vreemde nationaliteit (4) berekend ten opzichte van het totaal aantal 3-12 jaar met vreemde nationaliteit Een nationaliteit van een land met een laag of medium HDI betekent een land met een lage of matige ontwikkelingsgraad, rekening houdend met de volksgezondheid, de kennis en de levensstandaard. Meer info: 10

11 Voor de stad Oostende betekent dit het volgende: 15,6% van alle 0-2-jarigen in Oostende hebben een vreemde nationaliteit. Voor de 3-12-jarigen geldt dat 11,2% van hen een vreemde nationaliteit hebben. Als we deze groepen van dichterbij bekijken en met name die kinderen die een nationaliteit hebben van een land met een lage ontwikkelingsgraad (medium of laag HDI), dan zien we dat ongeveer 27% van de 0-2-jarigen met vreemde nationaliteit uit zo n land komt, alsook ongeveer 27% van de 3-12-jarigen met een vreemde nationaliteit. Groene druk Bij de groene druk gaan we de verhouding tussen de 0-19-jarigen en de jarigen (mensen op beroepsactieve leeftijd) bekijken. Groene druk Centrum 25,72 Konterdam 41,45 Mariakerke 32,77 Oud-Centrum 23,09 Raversijde 28,41 Stene 42,28 Vuurtoren 37,43 Westerkwartier 35,31 Zandvoorde 51,38 STAD OOSTENDE 35,23 Bredene 39,01 Gistel 41,60 Middelkerke 34,56 Oudenburg 39,36 Prov W-VL 39,74 De groene druk in Oostende bedraagt 35,2%. Dat betekent dat er per 100 mensen op beroepsactieve leeftijd 35 kinderen wonen in Oostende. Dit is iets lager dan gemiddeld voor de provincie (39,7%). 11

12 12

13 B. Kenmerken van huishoudens In dit luikje omtrent huishoudens bekijken we de gezinsgrootte van de huishoudens, alsook het aantal gezinnen met kinderen en eenoudergezinnen. We beginnen met de gezinsgrootte. # Totaal HH alleenstaand 2-pers HH 3-4 pers HH 5+ pershh Centrum Konterdam Mariakerke Oud-Centrum Raversijde Stene Vuurtoren Westerkwartier Zandvoorde STAD OOSTENDE Bredene Gistel Middelkerke Oudenburg Prov W-VL

14 % Gemiddelde alleenstaand 2-pers HH 3-4 pers HH 5+ pershh gezinsgrootte Centrum 57,98 31,33 8,93 1,75 1,60 Konterdam 30,43 36,23 28,06 5,29 2,28 Mariakerke 42,92 35,22 18,43 3,43 1,95 Oud-Centrum 59,42 30,37 8,86 1,35 1,57 Raversijde 44,92 35,01 17,31 2,76 1,89 Stene 34,23 36,03 24,69 5,05 2,18 Vuurtoren 36,61 34,91 23,65 4,84 2,13 Westerkwartier 48,64 30,14 16,82 4,40 1,90 Zandvoorde 19,51 36,39 35,70 8,40 2,62 STAD OOSTENDE 45,17 33,10 17,97 3,76 1,93 Bredene 30,09 37,23 28,24 4,45 2,26 Gistel 26,94 35,63 31,34 6,10 2,40 Middelkerke 40,95 37,10 18,28 3,67 1,97 Oudenburg 23,27 38,67 32,31 5,75 2,42 Prov W-VL 31,47 35,84 27,13 5,55 2,27 De laatste kolom toont de gemiddelde gezinsgrootte. Gemiddeld in Oostende bestaat een huishouden uit 1,93 personen. Dit is een stuk lager dan het provinciaal (2,27) aandeel. Wat de wijken betreft scoren de wijken Oud-Centrum en Centrum het laagst met een gemiddelde gezinsgrootte van slechts 1,6. De grootste gemiddelde gezinsgrootte vinden we in de wijken Zandvoorde (2,6) en Konterdam (2,3). Deze resultaten worden weerspiegeld in de aandelen gezinnen naar grootte, waarbij de wijken met een kleine gemiddelde gezinsgrootte (veel) meer alleenstaanden huisvesten en de wijken met een grotere gemiddelde gezinsgrootte (veel) meer 3-4-persoonshuishoudens en 5+ persoonshuishoudens huisvesten. De volgende grafiek toont de verschillen duidelijk tussen de wijken, alsook de kaart waarop de wijken ingekleurd zijn naargelang de gemiddelde gezinsgrootte. 14

15 15

16 16

17 De volgende tabel toont de gezinnen met kinderen en de eenoudergezinnen, waarbij de kinderen jonger dan 20 jaar zijn. Het aandeel gezinnen met kinderen is berekend ten opzichte van alle huishoudens; het aandeel eenoudergezinnen is berekend ten opzichte van de gezinnen met kinderen. Gezin met kinderen Eenoudergezin # % # % Centrum , ,23 Konterdam , ,08 Mariakerke , ,71 Oud-Centrum , ,96 Raversijde , ,56 Stene , ,68 Vuurtoren , ,59 Westerkwartier , ,52 Zandvoorde , ,08 STAD OOSTENDE , ,45 Bredene , ,18 Gistel , ,39 Middelkerke , ,68 Oudenburg , ,82 Prov W-VL , ,41 De stad Oostende heeft een beduidend lager aandeel gezinnen met kinderen (19,3%) in vergelijking met de provincie (26,7%). De verschillen binnen de gemeente zijn ook groot: de wijken Oud-Centrum en Centrum scoren het laagst met slechts 10% gezinnen met kinderen en de wijken Zandvoorde en Konterdam scoren het hoogst met respectievelijk 38,3% en 29%. Wat betreft de eenoudergezinnen ligt het percentage voor Oostende (23,5%) veel hoger dan voor de provincie (13,4%). De wijken met het kleinste aandeel gezinnen met kinderen scoren nu het hoogst bij de eenoudergezinnen: de wijken Centrum en Oud-Centrum huisvesten maar liefst 35% en 40% eenoudergezinnen. Het omgekeerde geldt ook: de wijken met de hoogste aandelen gezinnen met kinderen huisvesten de laagste aandelen eenoudergezinnen (Konterdam en Zandvoorde). Raversijde is hier een uitzondering. 17

18 18

19 19

20 2. Kansarmoede-indicatoren omtrent kinderen en jongeren In dit hoofdstuk focussen we op enkele indicatoren omtrent kansarmoede bij kinderen en jongeren. In de eerste tabel wordt ten eerste het aantal en aandeel 0-19-jarigen weergegeven die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering (Bron: Lokale Statistieken, Studiedienst Vlaamse Regering, 2014). Voor Oostende is dit het geval voor 21,7%. Dit iets veel hoger dan het provinciaal (9,1%) aandeel. De tweede indicator in de tabel is het aandeel kansarme geboortes (Bron: Kind en Gezin, ). Hier gebruiken we gemiddeldes omdat de kleine absolute aantallen erg fluctueren per jaar. Voor Oostende geldt dat gemiddeld 26,6% van alle geboortes in als kansarm kunnen bestempeld worden. Dit percentage ligt heel wat hoger dan voor de provincie (10,1%) jaar met verhoogde tegemoetkoming id ziekteverzekering Kansarme geboorten (gemid ) # % # % Oostende , ,64 Bredene ,31 9 5,86 Gistel 239 9,05 8 6,78 Middelkerke , ,84 Oudenburg 119 6,26 3 3,70 Prov W-VL , ,10 De volgende tabellen hebben betrekking op het onderwijs. We bekijken ten eerste het aandeel leerlingen (die wonen in de betreffende gemeente), zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs, dat een schooltoelage ontvangt. Voor Oostende is dit in het basisonderwijs het geval voor 30,4% van de leerlingen en in het secundair onderwijs voor 33,7% van de leerlingen. Beide aandelen liggen veel hoger in vergelijking met de omliggende gemeenten en de provincie. 20

21 Leerlingen basisonderwijs met schooltoelage (01/02/2012) Leerlingen sec onderwijs met schooltoelage (01/02/2012) # % # % Oostende , ,66 Bredene , ,15 Gistel , ,35 Middelkerke , ,91 Oudenburg , ,28 Prov W-VL , ,19 Bij de volgende indicator gaan we kijken naar het aandeel leerlingen waarvan de moeder slechts een lage opleiding genoot. In het basisonderwijs is dit in Oostende het geval voor 31,9% van de leerlingen en in het secundair onderwijs voor 32,1% van de leerlingen. Ook hier liggen de percentages opnieuw veel hoger dan algemeen in de provincie. Leerlingen basisonderwijs met moeder lage opleiding (01/02/2012) Leerlingen sec onderwijs met moeder lage opleiding (01/02/2012) # % # % Oostende , ,08 Bredene , ,35 Gistel , ,66 Middelkerke , ,14 Oudenburg , ,08 Prov W-VL , ,80 21

22 Tot slot bekijken we nog de schoolse vertraging in het gewoon onderwijs. Voor het lager onderwijs heeft een leerling schoolse vertraging vanaf 1 jaar achterstand; voor het secundair onderwijs heeft een leerling schoolse vertraging vanaf 2 jaar achterstand. Iets meer dan 1 op de 5 leerlingen in het lager onderwijs in Oostende heeft minstens 1 jaar schoolse vertraging. Dit is hoger dan in de provincie (14,1%). In het secundair onderwijs heeft 9,7% van de leerlingen in Oostende minstens 2 jaar schoolse vertraging. Ook dit aandeel ligt hoger dan algemeen in de provincie (4,1%). Schoolse vertraging lager onderwijs (min 1 jaar) (01/02/2012) Schoolse vertraging sec onderwijs (min 2 jaar) (01/02/2012) # % # % Oostende , ,71 Bredene , ,81 Gistel , ,73 Middelkerke , ,96 Oudenburg 48 9, ,31 Prov W-VL , ,10 22

23 3. Onderwijsgegevens (Departement Onderwijs, schooljaar ) In de volgende tabel wordt het aantal leerlingen bekeken in het kleuter-, lager en secundair onderwijs. Het betreft de leerlingen die schoollopen in Oostende. Dit betekent dat de leerlingen ook buiten Oostende kunnen wonen. Gewoon onderwijs Lager onderwijs Secundair onderwijs Kleuteronderwijs Kleuteronderwijs Buitengewoon onderwijs Lager onderwijs Secundair onderwijs Centrum Konterdam Mariakerke Oud-Centrum Raversijde Stene Vuurtoren Westerkwartier Zandvoorde STAD OOSTENDE Prov W-VL De volgende kaartjes tonen de scholen in Oostende, naargelang het aantal leerlingen van de school en opgesplitst in kleuter-, lager en secundair onderwijs. Het betreft het gewoon onderwijs. 23

24 24

25 25

26 26

27 4. Kinderopvang A. Aanbod (Bron: Kind en Gezin, toestand 01/02/2014) De onderstaande tabel toont per voorzieningstype het aantal vestigingsplaatsen in Oostende alsook de totale capaciteit per type. Voorzieningstype Aantal vestigingsplaatsen Capaciteit Voorschools DVO Dienst voor Onthaalouders KDV Kinderdagverblijf ZKDV Zelfstandig Kinderdagverblijf 4 94 ZOO Zelfstandig Onthaalouder 5 34 LODIV Lokale Dienst voor vakantieopvang 1 10 Buitenschools 186 IBO Initiatief voor Buitenschoolse Opvang TOTAAL Wat betreft de dienst voor onthaalouders zijn de 48 onthaalouders aangesloten bij eenzelfde dienst. Voor de capaciteit van de onthaalouders aangesloten bij een dienst, gaan we uit van een gemiddelde capaciteit van 5 kindjes per onthaalouder (238/48). In de onderstaande tabellen worden deze cijfers opgesplitst naar de wijken. 27

28 DVO KDV ZKDV ZOO LODIV Voorschools Capaciteiciteiciteiciteiciteiciteit Capa- Capa- Capa- Capa- Capa- Locaties Locaties Locaties Locaties Locaties Locaties Centrum Konterdam Mariakerke Oud-Centrum Raversijde Stene Vuurtoren Westerkwartier Zandvoorde STAD OOSTENDE IBO Locaties Capaciteit Centrum 0 0 Konterdam 2 69 Mariakerke 1 20 Oud-Centrum 0 0 Raversijde 0 0 Stene 0 0 Vuurtoren 2 24 Westerkwartier 2 38 Zandvoorde 1 35 STAD OOSTENDE In de volgende kaartjes wordt de spreiding weergegeven. 28

29 Voorschools: 29

30 Buitenschools: 30

31 B. Nood aan opvang Op basis van een onderzoek van het WES, kunnen we een berekening maken van de behoefte aan voorschoolse kinderopvang. Hierbij zijn er 2 uitgangspunten: 65% van de kinderen heeft nood aan opvang Per voltijdse opvangplaats kunnen 1,195 kinderen opgevangen worden, want niet elke kind gaat voltijds naar de opvang. Het oorspronkelijke cijfer was 1,153. Dit werd aangepast specifiek voor Oostende, op basis van een enquête uitgevoerd bij Kind&Gezin, waarbij gevraagd werd hoeveel kindjes effectief opgevangen worden (teldatum eerste week van februari). Dit werd dan vergeleken met de capaciteitsgegevens. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van bevolkingscijfers op 01/01/2014 en van capaciteitsgegevens van Kind & Gezin op 01/02/2014. Op zijn er in Oostende jarigen. Er is op 01/02/2014 in Oostende voor deze leeftijdsgroep een aanbod van 562 voorschoolse opvangplaatsen (LODIV buiten beschouwing gelaten). Rekening houdend met het feit dat er per opvangplaats 1,195 kinderen kunnen opgevangen worden, biedt het huidige aanbod een antwoord op de vraag naar opvang van 672 kinderen. Ervan uitgaande dat 65% van die groep kinderen nood heeft aan opvang: 1.817*65% = kinderen. Conclusie: kinderen met behoefte aan opvang in Oostende Beschikbare plaatsen voor 672 kinderen = tekort aan opvang voor 509 kinderen Om die 509 kinderen op te vangen, heb je 426 opvangplaatsen nodig (509/1,195 = 426) Er zitten een aantal veronderstellingen in de redenering: Nood aan opvang (65%) blijft constant 31

32 Bezettingsgraad van de opvang (per plaats kan je 1,195 kinderen opvangen) Aanbod blijft constant (562 opvangplaatsen) C. Van waar komen de kindjes in de opvang? Op basis van enquêtes die Kind & Gezin rondstuurde in februari 2014 kunnen we een beeld krijgen van de woonplaats van de kinderen die opgevangen worden in de Oostendse voorschoolse kinderopvang. De tabel hieronder toont de woonplaats van de kindjes. Aantal kinderen % kinderen STAD OOSTENDE ,9% Bredene 24 4,6% Oudenburg 9 1,7% Middelkerke 6 1,1% Brugge 3 0,6% Jabbeke 2 0,4% Gistel 2 0,4% Wingene 2 0,4% Lebbeke (O-VL) 2 0,4% De Haan 1 0,2% Diksmuide 1 0,2% Ichtegem 1 0,2% TOTAAL ,0 32

33 De volgende tabel toont de omgekeerde beweging: waar gaan kindjes met woonplaats in Oostende naar de opvang? Aantal kinderen % kinderen STAD OOSTENDE ,1 Middelkerke 12 2,3 Oudenburg 10 1,9 De Haan 7 1,3 Brugge 5 0,9 Koekelare 4 0,8 Nieuwpoort 4 0,8 Jabbeke 3 0,6 Gistel 2 0,4 Torhout 2 0,4 Blankenberge 1 0,2 Bredene 1 0,2 Damme 1 0,2 Koksijde 1 0,2 Oostkamp 1 0,2 Roeselare 1 0,2 Tielt 1 0,2 Veurne 1 0,2 Zwevegem 1 0,2 TOTAAL ,0 5. Mobiliteit Op onderstaande kaartjes worden de bushaltes en buslijnen voorgesteld rondom de eventuele toekomstige site in de Nieuwpoortsesteenweg 57. Tegelijkertijd wordt een bufferzone afgebakend, die een loopafstand van 750m voorstelt vanaf het adres Nieuwpoortsesteenweg

34 34

35 35

Omgevingsanalyse Beernem ikv Huis van het Kind

Omgevingsanalyse Beernem ikv Huis van het Kind Omgevingsanalyse Beernem ikv Huis van het Kind 1 1. Wijkenindeling Onderstaande kaart toont de wijkenindeling van Beernem. 2 2. Situering doelgroep (Bron: Rijksregister, 01/01/2014) A. Bevolking naar leeftijd

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Brugge ikv kinderopvang 2014

Omgevingsanalyse Brugge ikv kinderopvang 2014 Omgevingsanalyse Brugge ikv kinderopvang 2014 1 1. Situering doelgroep (Bron: Rijksregister, 01/01/2014) De eerste tabel toont de absolute aantallen van de verschillende leeftijdsgroepen. De som van de

Nadere informatie

Aanbod (Bron: Kind en Gezin, 1/7/2013)... 2 Evolutie 2008-2013... 8 Nood aan kinderopvang... 10

Aanbod (Bron: Kind en Gezin, 1/7/2013)... 2 Evolutie 2008-2013... 8 Nood aan kinderopvang... 10 Inhoud Aanbod (Bron: Kind en Gezin, 1/7/2013)... 2 Evolutie 2008-2013... 8 Nood aan kinderopvang... 10 Aanbod (Bron: Kind en Gezin, 1/7/2013) BOKDV IBO KDV LODIB LODIV VOP ZBO ZKDV ZOO dvo vest Eindtotaal

Nadere informatie

Kansarmoede-profiel Westhoek

Kansarmoede-profiel Westhoek 1. Kansarmoede-profiel uit de Regionale Omgevingsanalyse: De Westhoek omvat alle gemeenten van de arrondissementen Diksmuide, Ieper (uitgezonderd Wervik) en Veurne (uitgezonderd de 3 kustgemeenten). Index

Nadere informatie

Kinderopvang in West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 3, 2012

Kinderopvang in West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 3, 2012 Kinderopvang in West- West- Werkt 3, 212 foto: Landelijke Kinderopvang vzw Aanbod in kaart 17. formele kinderopvangplaatsen in West- Lieselot Denorme en Tanja Termote WES Lieselot Denorme Tanja Termote

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Harelbeke December 2014

Omgevingsanalyse Harelbeke December 2014 Omgevingsanalyse Harelbeke December 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Demografie... 5 1.1 Kenmerken bevolking (bron: Rijksregister, 01.01.2014)... 5 Bevolkingsdichtheid... 5 Leeftijdsverdeling... 5

Nadere informatie

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE Bij het openen van het rapport worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald. Inleiding In dit document worden de kansarmoede-indicatoren weergegeven

Nadere informatie

Omgevingsanalyse gemaakt door het Steunpunt Sociale Planning van de dienst Welzijn (provincie West-Vlaanderen)

Omgevingsanalyse gemaakt door het Steunpunt Sociale Planning van de dienst Welzijn (provincie West-Vlaanderen) Omgevingsanalyse gemaakt door het Steunpunt Sociale Planning van de dienst Welzijn (provincie West-Vlaanderen) Omgevingsanalyse Oostkamp Oktober 2016 Inhoud Inleiding...2 1. Bevolking...4 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

Foto van de lokale arbeidsmarkt

Foto van de lokale arbeidsmarkt Regioscan West-Vlaanderen Werkt 1, Foto van de lokale arbeidsmarkt Tanja Termote sociaaleconomisch beleid, WES Er zijn tussen de West-Vlaamse regio s en gemeenten grote verschillen vast te stellen op het

Nadere informatie

aantal huishoudens % 65+ tov bevolking (2009) % <20 jaar tov bevolking (2009) (2009)

aantal huishoudens % 65+ tov bevolking (2009) % <20 jaar tov bevolking (2009) (2009) 1 Inhoudsopgave 1 Middelkerke gesitueerd t.o.v. West-Vlaanderen en de kust... 4 2 Bespreking van de wijken in Middelkerke... 7 2.1 De wijken in cijfers... 8 2.2 De wijkfiches... 11 2.2.1 Wilskerke... 12

Nadere informatie

Inleiding. Omgevingsanalyse opgemaakt door het Steunpunt Sociale Planning op vraag van het Lop Basisonderwijs Oostende-Middelkerke 2

Inleiding. Omgevingsanalyse opgemaakt door het Steunpunt Sociale Planning op vraag van het Lop Basisonderwijs Oostende-Middelkerke 2 Inleiding Overeenkomstig het actieplan 2009-2010 binnen het kader van het LOP-Beleidsplan Oostende wordt een update gemaakt van de omgevingsanalyse die in 2006 voor een eerste maal werd uitgevoerd. Deze

Nadere informatie

Hoeveel werkzoekenden telt uw gemeente?

Hoeveel werkzoekenden telt uw gemeente? Hoeveel werkzoekenden telt uw gemeente? Tanja Termote Sociaaleconomisch beleid, WES Van de 25.500 werkzoekenden in West-Vlaanderen wonen er 306 in en 166 in Moorslede. Maar hoe zit dat precies in uw gemeente?

Nadere informatie

Grafische sector vooral actief op as Brugge-Roeselare-Kortrijk

Grafische sector vooral actief op as Brugge-Roeselare-Kortrijk Grafische sector vooral actief op as Brugge-Roeselare-Kortrijk Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES De grafische sector is niet in elke West-Vlaamse regio even sterk aanwezig. Waar de concentratie

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN VEERLE HEEREN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vraag nr. 159 van 28 januari 2009

Nadere informatie

Situering op kaart. WIJKFICHES Bloemekenswijk. statistische sectoren Bloemekenswijk. 1,67 km 2 (1,1% van Gent) Oude Lieve. Rustoord.

Situering op kaart. WIJKFICHES Bloemekenswijk. statistische sectoren Bloemekenswijk. 1,67 km 2 (1,1% van Gent) Oude Lieve. Rustoord. 9 Bloemekenswijk In dit document staan een hele reeks data uit verschillende bronnen vermeld. Meer uitleg over de gehanteerde bronnen en begrippen vind je in Bronnen en Begrippen. WIJKFICHES Bloemekenswijk

Nadere informatie

Inleiding Demografie Inwoners Bevolkingsdichtheid Totale bevolking Leeftijdscategorieën Prognoses...

Inleiding Demografie Inwoners Bevolkingsdichtheid Totale bevolking Leeftijdscategorieën Prognoses... Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Demografie... 5 1.1 Inwoners... 5 Bevolkingsdichtheid... 5 Totale bevolking... 5 Leeftijdscategorieën... 6 Prognoses... 9 Migraties... 14 1.2 Doelgroepen... 18 Jongeren...

Nadere informatie

Omgevingsanalyse kinderopvang in Antwerpen 2012

Omgevingsanalyse kinderopvang in Antwerpen 2012 Omgevingsanalyse kinderopvang in Antwerpen 2012 Pieter Rotthier (BZ/SSO) Datum: 23/05/2012 Verantwoordelijke uitgever:bz/sso 1 / 34 1 Inleiding... 3 2 Demografie en socio-economische schets... 4 2.1 Demografie

Nadere informatie

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 De grafische sector in West-Vlaanderen Foto: : Febelgra Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES De grafische sector is zeer divers. Grafische bedrijven

Nadere informatie

basisonderwijs: overzicht in cijfers

basisonderwijs: overzicht in cijfers basisonderwijs: overzicht in cijfers Schooljaar 2007-2008 Ellen Schryvers Samenvatting verkennende analyse basisscholen en leerlingen in Antwerpen, schooljaar 2007-2008 voor het Lokaal Overlegplatform

Nadere informatie

ONDERZOEK KINDEROPVANG - FASES 2 EN 3

ONDERZOEK KINDEROPVANG - FASES 2 EN 3 ONDERZOEK KINDEROPVANG - FASES 2 EN 3 ONDERZOEK IN SAMENWERKING MET RESOC ZUID-WEST-VLAANDEREN EN MET FINANCIËLE STEUN VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN EN HET WELZIJNSCONSOR- TIUM ZUID-WEST-VLAANDEREN

Nadere informatie

Regionale woningmarkten West-Vlaanderen SumResearch Urban Consultancy

Regionale woningmarkten West-Vlaanderen SumResearch Urban Consultancy 23.11.2012 6164 Studie-opzet Gemeentelijk woonbeleid Regiefunctie via Vlaamse Wooncode Taakstelling via Structuurplanning Woondynamiek op de schaal van woningmarkten 6164 Kwantitatief luik Actualisatie

Nadere informatie

Rapport over het aanbod kinderopvang voor baby s en peuters in Gent 2016

Rapport over het aanbod kinderopvang voor baby s en peuters in Gent 2016 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rapport over het aanbod kinderopvang voor baby s en peuters in Gent 2016 1. Aantal 0 2 jarigen in Gent op 01/01/2016.

Nadere informatie

Digitale Economische Kaart

Digitale Economische Kaart Digitale Economische Kaart Lode Vanden Bussche, dienst Economie Provincie West-Vlaanderen Studienamiddag GIS Provinciaal Hof Brugge 18/11/2008 19-11-2008 dienst Economie- Digitale Economische Kaart 1 Situering

Nadere informatie

Hoeveel starters telt úw gemeente?

Hoeveel starters telt úw gemeente? Hoeveel starters telt úw gemeente? Lieselot Denorme sociaaleconomisch beleid, WES In het artikel Hoe groot is de ondernemingslust in West-Vlaanderen? kon u lezen dat West-Vlaanderen in 2009 iets meer dan

Nadere informatie

Algemeen rapport: vergelijk Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever (2050), Borgerhout (2140)

Algemeen rapport: vergelijk Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever (2050), Borgerhout (2140) Inhoud Algemeen rapport: vergelijk Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever (2050), Borgerhout (2140) Dit rapport brengt de Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen

Nadere informatie

Kinderopvang in Helmond

Kinderopvang in Helmond Kinderopvang in Helmond colofon Titel: Kinderopvang in Helmond Opdrachtgever: Gemeente Helmond Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Marian Foolen-Huys Datum: Januari 211 Gemeente

Nadere informatie

Simulatie van de vraag naar voorschoolse kinderopvang

Simulatie van de vraag naar voorschoolse kinderopvang Simulatie van de vraag naar voorschoolse kinderopvang foto: Landelijke Kinderopvang vzw West-Vlaanderen komt 3.000 plaatsen in kinderopvang tekort Tanja Termote Senior researcher WES Tanja Termote De behoefte

Nadere informatie

-Een buurt kan hoog scoren op de dimensie demografie maar laag op de dimensie huisvesting, er zijn buurten die hoog scoren op werkloosheid en

-Een buurt kan hoog scoren op de dimensie demografie maar laag op de dimensie huisvesting, er zijn buurten die hoog scoren op werkloosheid en 1 2 3 4 -Een buurt kan hoog scoren op de dimensie demografie maar laag op de dimensie huisvesting, er zijn buurten die hoog scoren op werkloosheid en huisvesting, maar niet op demografie. Elke kansarme

Nadere informatie

Ruimte voor groei in de kinderopvang. Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het

Ruimte voor groei in de kinderopvang. Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het Ruimte voor groei in de kinderopvang Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het Ruimte voor groei in de kinderopvang De vraag naar kinderopvang per gemeente Om een goed beeld te krijgen van de

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

Sessie 2. Ook in Gent: mensen komen en gaan!

Sessie 2. Ook in Gent: mensen komen en gaan! Sessie 2 Ook in Gent: mensen komen en gaan! 4 sprekers 1. Gentenaars en Gentgebruikers Annelies Van Steenberge, Stad Gent 2. Intra-Europese migratie in Gent Jan Balliu, Stad Gent 3. Gent, stad voor Gentenaars

Nadere informatie

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerplichtige leerlingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 2

Inhoudsopgave. Pagina 2 Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Indicatoren... 4 3. De kernen beschreven... 5 3.1 Aantal & Percentages... 5 3.2 Evoluties... 10 3.3 Samenvatting: De kernen beschreven... 18 4. De Regionale

Nadere informatie

Kansarmoedeatlas West-Vlaanderen

Kansarmoedeatlas West-Vlaanderen 3 Kansarmoedeatlas West-Vlaanderen Een realisatie van het Steunpunt Sociale Planning van de Dienst Welzijn van de Provincie West-Vlaanderen Uitgever: Brugge, Provincie West-Vlaanderen, 2014 4 Inhoud Woord

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres Alveringem ann.colle@kbc.be Tel: 015 51 93 20 Fax: 051 51 93 26 Alveringem ria.huyghe@kbc.be Tel: 058 31 03

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Oostende

Uw gemeente in cijfers: Oostende Inleiding Oostende : Oostende is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Bredene, Gistel, Middelkerke en Oudenburg. Oostende heeft een oppervlakte

Nadere informatie

Welzijn inkomen en armoede

Welzijn inkomen en armoede Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 10 oktober 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Welzijn inkomen en armoede Samenvatting gemiddeld inkomen per Kempenaar 16.423/jaar (2010) iets lager

Nadere informatie

kinderopvang in kaart

kinderopvang in kaart kinderopvang in kaart Provincie West-Vlaanderen 2010 KINDEROPVANG IN KAART Provincie West-Vlaanderen 2010 Voorwoord Kind en Gezin wil, samen met zijn partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Middelkerke

Uw gemeente in cijfers: Middelkerke Inleiding Middelkerke : Middelkerke is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Diksmuide, Gistel, Koekelare, Nieuwpoort en Oostende. Middelkerke

Nadere informatie

2. De Antwerpse leerlingen in cijfers en kleuren

2. De Antwerpse leerlingen in cijfers en kleuren 2. De Antwerpse leerlingen in cijfers en kleuren 10 Leerlingen wonende in Antwerpen BASISONDERWIJS 2003-2004: 50.328 lln 2002-2003:50.073 lln 2001-2002: 49.505 lln Kleuteronderwijs 2003-2004: 18.832 lln

Nadere informatie

West-Vlaanderen Ontcijferd

West-Vlaanderen Ontcijferd West-Vlaanderen Ontcijferd Sociaaleconomisch profiel van de provincie - editie 2010 deel 1 woord vooraf Voor u ligt West-Vlaanderen Ontcijferd Sociaaleconomisch profiel van de provincie editie 2010. Wellicht

Nadere informatie

Enquête naar het gebruik van buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar Voorjaar 2004

Enquête naar het gebruik van buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar Voorjaar 2004 Enquête naar het gebruik van buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar Voorjaar Katleen Govaert Bea Buysse Kind en Gezin Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel Telefoon: 02/533 14 11 - Wettelijk

Nadere informatie

Evolutie studiefinanciering

Evolutie studiefinanciering Bijlage persbericht Vandenbroucke van vrijdag 30 mei 2008 Evolutie studiefinanciering 2006 2008 1. Situatie op 1 september 2006 school- en academiejaar 2006-2007 Doelgroepen studiefinanciering: studenten

Nadere informatie

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001 Bijlage bij het persbericht dd. 08/06/15: 1 Vrouwen krijgen hun kinderen in toenemende mate na hun dertigste verjaardag 1. Het geboortecijfer volgens Kind en Gezin 67 875 geboorten in 2014, daling van

Nadere informatie

Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen voor de opvangvoorzieningen in 2012

Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen voor de opvangvoorzieningen in 2012 Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen

Nadere informatie

West-Limburg in cijfers. 17 juni 2013

West-Limburg in cijfers. 17 juni 2013 West-Limburg in cijfers 17 juni 2013 Inhoud Het Steunpunt Sociale Planning: even kort voorstellen West-Limburg in cijfers Nieuwe databank Limburg in cijfers: even kennismaken Het Steunpunt Sociale Planning:

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

6497_deel 1_Feiten_2016_v04.indd 2 29/07/16 11:34

6497_deel 1_Feiten_2016_v04.indd 2 29/07/16 11:34 WOORD VOORAF West-Vlaanderen ontcijferd. West-Vlaanderen groeit. Ontsproten aan een traditie van begin de jaren 2000 publiceert de Provincie West-Vlaanderen, ondertussen via haar ontwikkelingsmaatschappij,

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

Infosessie zelfstandige kinderopvangsector

Infosessie zelfstandige kinderopvangsector Infosessie zelfstandige kinderopvangsector 2 april 2009 Situering 1 Kind en Gezin Kind en Gezin is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/002 ADVIES NR. 15/01 VAN 13 JANUARI 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS DOOR

Nadere informatie

kinderopvang in kaart

kinderopvang in kaart kinderopvang in kaart Provincie Vlaams-Brabant 2010 VOORWOORD Er zijn in Vlaanderen her en der heel wat cijfers beschikbaar over kinderopvang en over factoren die de vraag naar kinderopvang beïnvloeden.

Nadere informatie

BRUGGE Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private gezinnen

BRUGGE Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private gezinnen Omvang en evolutie van de bevolking 1 januari 1995 1 januari 2005 Evolutie 1995-2005 (absoluut) Evolutie 1995-2005 (in %) Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private

Nadere informatie

GOK in het Antwerpse basisonderwijs

GOK in het Antwerpse basisonderwijs GOK in het Antwerpse basisonderwijs Telling 1 februari 2011 Sara Vertommen Datum: april 2012 Verantwoordelijke uitgever:studiedienst Stadsobservatie Inleiding 3 Hoofdstuk 1: algemene analyses op de GOK-tellingen

Nadere informatie

De (on)gelijke deelname aan kinderopvang in Vlaanderen

De (on)gelijke deelname aan kinderopvang in Vlaanderen De (on)gelijke deelname aan kinderopvang in Vlaanderen Sofie Kuppens HIVA KU Leuven Kennisplatform BUITENKANS Vóór en vroegschoolse educatie in de strijd tegen kinderarmoede 27 April 2016 Overzicht Inleiding

Nadere informatie

Limburg Sociaal Enkele cijfers. 17 juni 2014 Steunpunt Sociale Planning

Limburg Sociaal Enkele cijfers. 17 juni 2014 Steunpunt Sociale Planning Limburg Sociaal Enkele cijfers 17 juni 2014 Steunpunt Sociale Planning Inhoud Inleiding Bestaansonzekerheid in Limburg Inkomen ter hoogte van wettelijke armoedegrens Recht op voorkeurtarief in de ziekteverzekering

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE OPGENOMEN TABELLEN

OVERZICHTSLIJST VAN DE OPGENOMEN TABELLEN overzichtslijst van de opgenomen tabellen OVERZICHTSLIJST VAN DE OPGENOMEN TABELLEN 1. Demografie 1.1 Totale bevolking 1.1.1 Totale bevolking naar leeftijd, gemeenten van West-Vlaanderen, 1 januari 2013.

Nadere informatie

ENQUETE INZAKE HET GEBRUIK VAN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG VOOR KINDEREN VAN 3 JAAR TOT 12 JAAR

ENQUETE INZAKE HET GEBRUIK VAN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG VOOR KINDEREN VAN 3 JAAR TOT 12 JAAR ENQUETE INZAKE HET GEBRUIK VAN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG VOOR KINDEREN VAN 3 JAAR TOT 12 JAAR NAJAAR 2002 Katleen Govaert Bea Buysse Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02/533.14.11 Wettelijk

Nadere informatie

Voorschoolse kinderopvang Stad Gent. Rapport 2016 over het aanbod kinderopvang voor baby s en peuters in Gent.

Voorschoolse kinderopvang Stad Gent. Rapport 2016 over het aanbod kinderopvang voor baby s en peuters in Gent. Voorschoolse kinderopvang Stad Gent Rapport 2016 over het aanbod kinderopvang voor baby s en peuters in Gent. Voorwoord Voor het negende jaar op rij stelt de Dienst Kinderopvang van Stad Gent het Rapport

Nadere informatie

Het secundair onderwijs in cijfers

Het secundair onderwijs in cijfers Het secundair onderwijs in cijfers Schooljaar 2010-2011 Sara Vertommen Opdrachtgever: Algemeen Onderwijsbeleid Stad Antwerpen, Lerende Stad en Lokaal Overlegplatform Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag ASEA/LIV/2004/37584

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag ASEA/LIV/2004/37584 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

West-Vlaanderen Ontcijferd. Sociaaleconomisch profiel van de provincie - editie deel 2

West-Vlaanderen Ontcijferd. Sociaaleconomisch profiel van de provincie - editie deel 2 West-Vlaanderen Ontcijferd Sociaaleconomisch profiel van de provincie - editie 2015 deel 2 overzichtslijst van de opgenomen tabellen OVERZICHTSLIJST VAN DE OPGENOMEN TABELLEN 1. Demografie 1.1 Totale

Nadere informatie

Kinderarmoede in Antwerpen

Kinderarmoede in Antwerpen Kinderarmoede in Antwerpen Inleiding Studiedienst Stadsobservatie verschillende gegevensbestanden m.b.t. verschillende thema s. Weinig gegevens meten direct armoede Enkel gegevens rond OCMW-steun, kansarmoederegistratie

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Uitgevoerd door: Jan van Poorten Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2011 Informatie: Gemeente Purmerend Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

Het basisonderwijs in Antwerpen

Het basisonderwijs in Antwerpen Het basisonderwijs in Antwerpen 1 www.dspa.be Het basisonderwijs in Antwerpen in kaart gebracht Schooljaar 2001-2002 schooljaar 2002-2003 en schooljaar 2003-2004 Ellen Schryvers Vlaamse Gemeenschap, Departement

Nadere informatie

Huishoudensprognose : ontwikkelingen naar type en grootte

Huishoudensprognose : ontwikkelingen naar type en grootte Huishoudensprognose 5: ontwikkelingen naar type en grootte Andries de Jong Het aantal huishoudens neemt de komende decennia fors toe, van 6,9 miljoen in naar 8, miljoen in 5. Deze groei wordt vooral bepaald

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie

Kinderopvang in Arnhem

Kinderopvang in Arnhem Kinderopvang in Arnhem (cijfers 2015) Februari 2017 Onderzoek & Statistiek 1 Inhoudsopgave: 1. Kerncijfers kinderopvang in Arnhem 2. Inleiding 3. Ontwikkelingen in de kinderopvang 4. Cijfers over kinderen

Nadere informatie

25/06/2010. Zelfstandige kinderdagverblijven

25/06/2010. Zelfstandige kinderdagverblijven Zelfstandige kinderdagverblijven Bezoekendag, 24 juni 2010 1 Dagprogramma 24 juni 2010 Voormiddag Inleiding bij het begrip zelfstandig kinderdagverblijf Kennismaking met kinderdagverblijf Ukkie-Pukkie

Nadere informatie

De bouwsector in West-Vlaanderen

De bouwsector in West-Vlaanderen Werkt 4, 2007 Foto: Lode Steen De bouwsector in Lieselot Denorme sociaaleconomisch beleid, WES De bouwsector overkoepelt een grote diversiteit aan beroepen en is dan ook ruim vertegenwoordigd. Ook in.

Nadere informatie

Bevolking. Samenstelling naar leeftijd. Regio Tielt

Bevolking. Samenstelling naar leeftijd. Regio Tielt 1 Bevolking Samenstelling naar leeftijd Regio Tielt 0-17 jarigen 18-30 jarigen 31-59 jarigen 60-79 jarigen 80-plussers Totaal Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Dentergem 1.732 20,8

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE Arrondissement Brugge HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Gebruik jeugdhulp in Drenthe: 2016 vergeleken met 2015

Gebruik jeugdhulp in Drenthe: 2016 vergeleken met 2015 Gebruik jeugdhulp in Drenthe: 2016 vergeleken met 2015 In 2015 is de jeugdhulp overgegaan naar de gemeenten. Om deze transitie goed te kunnen monitoren verstrekken gemeenten en jeugdhulp aanbieders gegevens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 258 Wijziging van de wijze van aanpassing van de kinderbijslag, de wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet,

Nadere informatie

STEEKKAART Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting

STEEKKAART Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting STEEKKAART 2013 - Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting DEMOGRAFIE Totale bevolking 1/1/2012 ADSEI Evolutie bevolking 2001-2011 1/1/2002-1/1/2012 ADSEI Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1/1/2012

Nadere informatie

ENQUETE INZAKE HET GEBRUIK VAN KINDEROPVANG VOOR KINDEREN JONGER DAN 3 JAAR NAJAAR 2002

ENQUETE INZAKE HET GEBRUIK VAN KINDEROPVANG VOOR KINDEREN JONGER DAN 3 JAAR NAJAAR 2002 ENQUETE INZAKE HET GEBRUIK VAN KINDEROPVANG VOOR KINDEREN JONGER DAN 3 JAAR NAJAAR 2002 Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02/533.14.11 Wettelijk Depot 2003/4112/3 Mei 2003 Cynthia Bettens Bea

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Ichtegem

Uw gemeente in cijfers: Ichtegem Inleiding Ichtegem : Ichtegem is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Gistel, Jabbeke, Koekelare, Kortemark, Oudenburg, Torhout en Zedelgem.

Nadere informatie

West-Vlaanderen Ontcijferd in een oogopslag

West-Vlaanderen Ontcijferd in een oogopslag In deze folder bieden wij een overzicht van de belangrijkste sociaaleconomische indicatoren uit de publicatie West-Vlaanderen Ontcijferd Sociaaleconomisch profiel van de provincie met een vergelijking

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Gooise Meren

Woningmarktanalyse Gooise Meren Woningmarktanalyse Gooise Meren Op basis van WOZ en BAG gegevens Versie Kerngegevens Woningmarktanalyse Gooise Meren De in dit rapport gepresenteerde analyses zijn gemaakt met behulp van gemeentelijke

Nadere informatie

BMI BIJ SCHOOLKINDEREN

BMI BIJ SCHOOLKINDEREN / Rapport cijfers BMI BIJ SCHOOLKINDEREN Vlaams Gewest 2012-2013 / 1.02.2016 1.02.2016 BMI bij schoolkinderen 1/10 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op juli 2015 door: Lien Braeckevelt,

Nadere informatie

DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers )

DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers ) UPDATE CIJFERS DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers 2008-2009) Bron: Vlaamse Arbeidsrekening (Steunpunt WSE / Departement Werk en Sociale Economie) Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning De data over

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Nieuwpoort

Uw gemeente in cijfers: Nieuwpoort Inleiding Nieuwpoort : Nieuwpoort is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Diksmuide, Koksijde, Middelkerke en Veurne. Nieuwpoort heeft

Nadere informatie

H$+3F$+/-I.%;:BAAB;7AA%

H$+3F$+/-I.%;:BAAB;7AA% Pagina 1 van 1 H$+3F$+/-I.;:BAAB;7AA >@J)&$3'"2./$+$-I.'4#/60$+'4K,6L6/$.L'$0L$#$2+0 '60,6#3-'63$6323!"#$$&$'()"&*+,$&-.'/&0'123'4$(5)6'+'7&))*$'()"&*+,$&-.'8)*-&)'9."-$$-'4$(5)6':-;+'

Nadere informatie

Welzijnsbarometer 2015

Welzijnsbarometer 2015 OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL "Cultuur aan de macht" de sociale rol van cultuur en kunst 26 november 2015 Welzijnsbarometer 2015 Marion

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds vanaf 1 september 2017

Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds vanaf 1 september 2017 Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds vanaf 1 september 2017 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 mei 2017 Bekendgemaakt op 23 mei 2017 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel 2. Doelgroep en

Nadere informatie

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen Carel Harmsen en Joop Garssen Terwijl het aantal huishoudens met kinderen in de afgelopen vijf jaar vrijwel constant bleef, is het aantal eenouderhuishoudens sterk toegenomen. Vooral onder Turken en Marokkanen

Nadere informatie

Meest interessante vastgoedprijzen in Zuid-West-Vlaanderen

Meest interessante vastgoedprijzen in Zuid-West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 4, 2006 Regioscan Meest interessante vastgoedprijzen in Zuid-West-Vlaanderen Lieselot Denorme sociaaleconomisch beleid, WES Is vastgoed in West-Vlaanderen nog betaalbaar? Dit hangt

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage Veilig opgroeien in Leeuwarden 2015 bijlage Factsheet Haulerwijk Deze bijlage bevat cijfers op zowel buurtniveau als gemeentelijk- en provinciaal niveau. De cijfers geven inzicht in trends op het gebied

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012

PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012 PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012 De regionale inkomensverschillen onder de loep Hoe verhoudt de inkomensevolutie zich ten opzichte van de inflatie? In welke regio liggen de gemiddelde inkomens het

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Midden-Limburg in cijfers. 27 mei 2013

Midden-Limburg in cijfers. 27 mei 2013 Midden-Limburg in cijfers 27 mei 2013 Inhoud Het Steunpunt Sociale Planning: even kort voorstellen Midden-Limburg in cijfers Nieuwe databank Limburg in cijfers: even kennismaken Het Steunpunt Sociale Planning:

Nadere informatie

Demografische evoluties in Vlaamse gezinnen vanaf 1970

Demografische evoluties in Vlaamse gezinnen vanaf 1970 Demografische evoluties in Vlaamse gezinnen vanaf 197 Edith Lodewijckx Departement Kanselarij en Bestuur, Studiedienst Vlaamse Regering 1 Vijftig jaar evolutie van huishoudens in Vlaanderen: 197-22. Edith

Nadere informatie

Maasland in cijfers. 05 juni 2013

Maasland in cijfers. 05 juni 2013 Maasland in cijfers 05 juni 2013 Inhoud Het Steunpunt Sociale Planning: even kort voorstellen Maasland in cijfers Nieuwe databank Limburg in cijfers: even kennismaken Het Steunpunt Sociale Planning: even

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

Basisnota: Stadsatelier bevolking- en huishoudensprognoses - Demografische trends en uitdagingen in de steden

Basisnota: Stadsatelier bevolking- en huishoudensprognoses - Demografische trends en uitdagingen in de steden Basisnota: Stadsatelier bevolking- en huishoudenss - Demografische trends en uitdagingen in de steden 1. Inleiding, methodologie & databron 2. Resultaten van de bevolkingss voor de 13 centrumsteden 3.

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Bredene

Uw gemeente in cijfers: Bredene Inleiding Bredene : Bredene is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn De Haan, Oostende en Oudenburg. Bredene heeft een oppervlakte van

Nadere informatie

kinderopvang in kaart

kinderopvang in kaart kinderopvang in kaart Provincie Oost-Vlaanderen 2010 Inleiding KINDEROPVANG IN KAART Provincie Oost-Vlaanderen 2010 Kinderopvang in kaart Oost-Vlaanderen (2010) 1 Inleiding Voorwoord Kind en Gezin wil,

Nadere informatie

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten Huishoudensprognose 26 2: belangrijkste uitkomsten Elma van Agtmaal-Wobma en Coen van Duin Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 26 tot 8,1 miljoen in 23. Daarna

Nadere informatie

Noord-Limburg in cijfers. 14 mei 2013

Noord-Limburg in cijfers. 14 mei 2013 Noord-Limburg in cijfers 14 mei 2013 Inhoud Het Steunpunt Sociale Planning: even kort voorstellen Noord-Limburg in cijfers Nieuwe databank Limburg in cijfers: even kennismaken Het Steunpunt Sociale Planning:

Nadere informatie